Page 1

. .

..

M i n i h j a lta r na

R ä d da r r u f s a n!

Helene Arkhem Ò Pelle Forshed


Här är Minihjältarna

Makalö sa Majk en Hemlig superkr aft: Kan Magisk stoppa ramsa: tiden ”Bubbe Svaghe li b u – stop t: Rädd pa tide för hun n nu” dar

Fantastiske Fabian Hemlig superkraft: Kan flyga Magisk ramsa: ”Bubbelibar – flyg och far” Svaghet: Måste gå hem och kissa då och då

amira ttestark tarka S s r e p an bli jä u tark” K S : ft a r jag är s – perk u k s r a g b li Hem ubbeli msa: ”B a r k is g Ma r godis t: Älska e h g a v S

Otrolige Otto Hemlig superkraft: Kan bli osynlig Magisk ramsa: ”Bubbeliber – ingen mig ser” Svaghet: Mörkrädd


. .

..

M i n i h j a lta r na R ä d da r r u f s a n!

Helene Arkhem Ò Pelle Forshed


Minihjältarna är fyra kompisar som bor i en liten stad, inte så långt från där du bor, och de är ungefär lika gamla som du. Den här historien börjar en helt vanlig dag i lekparken.


Samira och Fabian bygger vägar i sandlådan. De håller på med en svår tunnel. Otto och Majken gungar. De tävlar om vem som kan gunga högst.


Plötsligt hör de någon som ropar: ”Hjälp!” – Vad var det? Hörde ni? undrar Majken. – Ja, det låter som om någon är i fara, svarar Fabian.


Nu hörs ropet igen: ”Hjääääälp!” Det kommer bortifrån klätterställningen. De fyra kompisarna springer dit.


Läs mer om Helene Arkhem och Pelle Forshed på www.rabensjogren.se

Rabén & Sjögren Box 2052, 103 12 Stockholm www.rabensjogren.se © Text: Helene Arkhem 2011 © Bild: Pelle Forshed 2011 Tryckt i Italien, 2011 ISBN 978-91-29-67550-4

Rabén & Sjögren ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823

9789129675504  

. . R ä d d a r r u f s a n ! Helene Arkhem Pelle Forshed . . Makalösa Majken Hemlig superkraft: Kan stoppa tiden Magisk ramsa: ”Bubbelibu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you