Page 1

Overijssel drempelvrij: de tweede ronde Beste webredacteur, we kunnen hier een lang verhaal gaan houden over stijgende lijnen, verbeterde scores en de trots op het verzette werk, maar we zullen het je besparen. Op 20 december werd duidelijk dat Overijssel.nl niet afdoende drempelvrij is gemaakt om het keurmerk voor webrichtlijnen te ontvangen. Zowel technisch als redactioneel zijn er eenvoudigweg teveel tekortkomingen in de steekproef geconstateerd. Het projectteam pakt daarom met frisse moed de draad weer op om op 20 februari alsnog te slagen voor de test. Een geslaagde test betekent in dit geval ook een tevreden Commissaris van de Koningin die zich persoonlijk hard maakt voor dit streven! Samengevat: voor vier punten uit de rapportage hebben we jullie hulp hard nodig. Graag jullie aandacht hiervoor. Wat moet er nog gebeuren? Ten eerste: op sommige pagina’s wordt nog steeds gebruik gemaakt van linkverwijzingen in de tekst. Het zogenaamde ‘klik hier’ effect. Alle ‘klik-hiers’ moeten uit de teksten worden gehaald en worden vervangen voor een directe blauwe link op het woord in de tekst dat verwijst. Dat geldt ook voor de ‘lees-meers’ en de ‘kijk-ook-ops’ enz. Dus niet: “klik hier om heb weidevogelrapport te downloaden”, maar wel “Lees het weidevogelrapport 2011.pdf (516 kb)” Ten tweede: niet alle mailadressen staan voluit in de tekst. Doe aub een check of alle mails zoals die van bij op b.v.dishoeck@overijssel.nl wel compleet in de tekst staan in plaats van mail met Bas. Ten derde: loop je tabellen na, mocht je die op een van je pagina’s hebben staan. Zodra je namelijk opmaak aan de tabel gaat toevoegen zoals tussen kopjes, cursieve teksten en bold letters, krijgen we onherroepelijk weer problemen bij de check. Graag alle tekst in je tabellen dus plat! We maken nog een aanvullende instructie voor tabellen die we rond gaan sturen naar jullie. Ten vierde: er staan nog steeds teveel afkortingen in teksten die niet met de ABBR.-knop worden uitgelegd. Dat heeft ons echt punten gekost bij de check! Het vriendelijke maar dringende verzoek om je pagina’s door te lopen op afkortigen en deze met de ABBR. knop te verduidelijken. Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen om het steven naar een zo toegankelijk mogelijke website te realiseren. Er volgt op korte termijn een uitnodiging voor een toelichtende bijeenkomst. Het volledige rapport van accessibility vind je in de bijlage terug. Vragen? Mail met nieuwsredactie@overijssel.nl Bas van Dishoeck Adviseur Digitale Communicatie

test 2  

en nog een test met een hyperlink van oveirjssle erin

Advertisement