Page 1

M a ga z i n e v o o r i nwo ne rs v a n Ove ri j ssel Jaargang 5, nr. 1 Maart 2013

Ondernemen in een oude textielfabriek Carnavalswinkel investeert in jongeren De meest innovatieve camping van Europa De geboorte van een straatopera Democratie begint echt bij jezelf

’t Welsums Kippeneindje

Een ommetje ontwikkeld door dorpsbewoners Alie en Lydie uit Welsum


zoekt

04

Colofon Jij & Overijssel is het magazine voor inwoners van Overijssel. Deze uitgave van de provincie Overijssel verschijnt drie keer per jaar en wordt huis aan huis verspreid. Bezoek www.jijenoverijssel.nl voor de digitale versie van dit magazine. Jaargang 5, nummer 1 Oplage 415.000 Hoofdredactie Bertine Lindeboom Eindredactie Hanneke Postma Redactie Marieke van Bolderen, Ferenc van Damme, Bas van Dishoeck, Johan Kroes, Anneloes Spijkers. Traffic Provincie Overijssel Concept Provincie Overijssel Realisatie PlatformP Fotografie Job Boersma, Roel Hoeve, Marlie Koggel, Raymond van Olphen, Jan Smit, Femke Teussink, Margreet Vloon, Ben Vulkers, Gerard Wessel. Druk PlatformP Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle 038 499 88 99 Redactie adres Redactie Jij & Overijssel Bertine Lindeboom, 5c Antwoordnummer 800 8000 VB Zwolle Jij@overijssel.nl Informatie www.jijenoverijssel.nl Ideeën of vragen via e-mail jij@overijssel.nl of het redactieadres. Volg de provincie Overijssel op Twitter.

2013-003

maart 2013

06 08 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 31 2

Jij wandelt: ’t Welsums Kippeneindje Een wandeling van ongeveer 7 kilometer lang dat het prachtige beeld van het IJssellandschap laat zien. Wandel langs de uiterwaarden, de Wetering en karakteristieke boerderijen. Een bijzonder ommetje, ontwikkeld door de inwoners van Welsum.

Jij renoveert: Van rotte kies naar vastgoedprijs “Wij zagen de mogelijkheden van de Gelderman Fabriek.”

Jij geniet: Een (H)eerlijk gerecht uit de IJsseldelta Jij ontwikkelt: Molen Wind en Water “Een straatopera die stad en land verbindt.”

Jij fietst: Fiets4Save, hoe gedraag jij je in het verkeer? Jij bezoekt: Hieron Pessers Jij online: Overijssel geeft energie Jij doet: Leuke dingen in Overijssel Jij recreëert: Onweerstaanbaar Overijssel Steeds meer toeristen bezoeken Overijssel. De beste campings van Nederland vind je in deze provincie. Sterker nog: de meest innovatieve camping van Europa ligt in Denekamp!

Jij werkt: Het 1000jongerenplan als vangnet “Vroeger dwaalde ik over straat, nu ga ik naar mijn werk.”

Jij innoveert: De fotografische hamer “Als niemand wat nieuws zou doen, reden we nu nog rond in een T-Ford.”

Jij leert: De democratie dat ben jij! “Hoe word ik nou zelf Statenlid dan?”

Jij bestuurt: Een voorzitter met grote ambities “Ik wil heel graag ergens het verschil maken.”

Jij schrijft: Zelf aan het woord in onze brievenrubriek Jij blikt terug: Een historisch plaatje dat vragen oproept Jij lost op: Voor de Overijsselse puzzelaar


Kloeke getallen

Lente in Overijssel

Waar kun je naartoe in de lente:

Voorwoord door Bertine Lindeboom

In december 2011 had Overijssel 631 campings, bungalowparken, hotels en groepsverblijven. Ongeveer 4% van alle vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders wordt in Overijssel

‘Lente in Overijssel’, dat is het thema van deze nieuwe editie. Terwijl

ondernomen.

ik dit schrijf zijn de officiële lentedagen nog niet eens begonnen, maar bij de gedachte alleen al komen de eerste lentekriebels naar boven.

Wat vinden we mooi aan Overijssel: De meeste respondenten in ons onderzoek vorig jaar (30%)

Ik kijk er naar uit dat het langer licht is, een ontwakende natuur,

vinden, net als de Overijsselaren (38%), de natuur het

fietsen door het landschap, toerisme, de eerste festivals en vooral

aantrekkelijkst aan Overijssel.

positieve energie! Wat een beetje meer (zon)licht al niet kan doen!

Bij de lente horen lammetjes:

In deze editie van Jij & Overijssel lees je over enthousiaste ondernemers,

In 2012 waren er in Nederland ongeveer 1 miljoen schapen.

de geboorte van een straatopera en de Jongerenraad van de provincie.

Hiervan grazen er 73.713 in Overijssel. Daarnaast scharrelen

Daarnaast lees je hoe Overijssel klaar is om de toerist te ontvangen en

er bijna 400.000 geiten op Hollandse grond. Hiervan leven

vertellen jongeren hoe nuttig ze zich weer voelen dankzij het 1000-

er 54.539 in Overijssel. Deze schapen en geiten kregen

jongerenplan. Artikelen boordevol positieve energie. Hopelijk inspireren

34.103 lammetjes. Deze lammeren worden gehouden op

ze ook jou dit voorjaar!

724 bedrijven in de provincie. Veel lees-, kijk- en puzzelplezier! Plantjes in de lente: In het voorjaar kun je in Overijssel in de vrije natuur de Dotterbloem, de Bosanemoom en het Maarts viooltje in bloei zien staan.

En de vogels broeden lekker door:

Het volgende nummer komt uit in juni 2013. Het thema is dan

Onze vogels krijgen de ruimte: zo’n 65% van het Overijssels

‘Beleef Overijssel’. Heb je daar een mening over of een idee hoe

oppervlak agrarisch gebied en ruim 13% natuur. De overige

Overijssel nog aangenamer kan worden om te wonen, werken, leven

22% is bebouwd.

of recreëren? Laat van je horen! Wij zijn benieuwd naar de reacties. Die kun je sturen naar jij@overijssel.nl of naar antwoordnummer 800,

Vogels

8000 VB Zwolle, ter attentie van de redactie van Jij & Overijssel.

De top-10 van het aantal broedparen van weidevogels in

Kijk ook eens op www.jijenoverijssel.nl.

Overijssel in 2011:

639

223

173

140

89

78

49

48

33

21

1. Kievit

2. Grutto

3. Graspieper

4. Gele kwikstaart

5. Wulp

6. Tureluur

7. Scholekster

8. Slobeend

9. Veldleeuwerik

10. Krakeend

Bron: provincie Overijssel 3

maart 2013


wandelt In het rivierenlandschap bij Welsum wisselen mooie vergezichten en bijzondere IJsselhoeven elkaar af.

‘t Welsums

Dankzij het Ommetjesproject Salland kan iedereen dit landschap nog beter beleven. Alie van Voorst en Lydie Rasing vertellen waarom Welsum tegenwoordig een Welsums Kippeneindje heeft.

Ommetjesproject Salland In samenwerking met de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen heeft Landschap Overijssel het Ommetjesproject Salland uitgevoerd. De Sallandse ommetjes zijn klaar, maar er worden nog een aantal ommetjes in Overijssel ontwikkeld. Het doel is ervoor te zorgen dat mensen vanuit een dorp eenvoudig het landschap en de omgeving kunnen verkennen. Het bijzondere van deze ommetjes is dat ze door de eigen inwoners ontwikkeld worden. Zo ook in Welsum, een Overijsselse enclave in Gelderland.

Veilig wandelen “De wandelmogelijkheden in en rond Welsum waren beperkt en gingen voornamelijk over asfalt. Graag wilden we ook tussen de landerijen door kunnen lopen”, begint Alie. “Veilig en rustig wandelen kon niet want vooral op de IJsseldijk is het soms erg druk. We waren dus erg blij dat we dankzij het Ommetjesproject Salland een ommetje konden ontwikkelen. Wij hebben dit niet met zijn tweeën gedaan, maar met een werkgroep vanuit ons Dorpsontwikkelingsplan en met Plaatselijk Belang Welsum.”

“Wij hebben met de werkgroep de route ontwikkeld,” gaat Alie verder. “Eerst hebben we een soortgelijke route in de omgeving gelopen, zodat we wisten wat we niet, maar ook wat we wel wilden doen. Daarna hebben we gekeken wat een mooi ommetje zou zijn hier bij Welsum. Je moet veel regelen van tevoren: de toestemming van de grondeigenaren over wiens land de route loopt, de aanvraag van allerlei vergunningen en de plaatsing van informatieborden en routepaaltjes.” Kippeneindje Lydie vult aan: “Ons Kippeneindje is ongeveer 7 kilometer lang en

Lydie: “Daarnaast wilden we een aantal bankjes plaatsen, zodat mensen

laat het prachtige en gevarieerde beeld van het IJssellandschap zien.

onderweg even kunnen zitten. Ook liep de route over een sloot. Er moest

In het voorjaar hoor je de weidevogels fluiten, je loopt langs de

dus een bruggetje of iets dergelijks komen. Maar wat kost dat en aan

Wetering, er zijn meidoornhagen, mooie fruitbomen en je ziet

welke eisen moet dit voldoen? Ook wilden we een mooie folder van

karakteristieke boerderijen.”

de route maken.” maart 2013

4


Kippeneindje

Een bijzonder ommetje ontwikkeld door inwoners

De moeite waard

Meer informatie?

“Het was een hele klus, maar erg de moeite waard,” vertelt Alie. “Je doet

Download het ommetje op www.welsum.info. Kijk voor meer

het voor de Welsumers, de recreanten en de wandelaars. We hebben

achtergrondinformatie en de andere Overijsselse ommetjes op

een leuke groep om mee samen te werken. Maar zonder de subsidie en

www.landschapoverijssel.nl.

de bereidwilligheid van plaatsgenoten om te helpen, was dit niet gelukt. We zijn nu klaar met dit project. Op dit moment wordt het Kippeneindje

Landschap Overijssel

toegevoegd aan het bestaande Wandelroutenetwerk Salland.”

Landschap Overijssel ondersteunt de dorpen bij het ontwikkelen van de ommetjes. Daarnaast beheert en ontwikkelt zij de natuur

Onderhoud ommetje

en het landschap in Overijssel. Ook leidt Landschap Overijssel

Het onderhoud van de wandelroute over particuliere grond doet de

vrijwilligers op voor vrijwilligerswerk in de natuur, bijvoorbeeld

eigenaar zelf. De rest wordt door vrijwilligers gedaan. Lydie: “Afgelopen

voor het onderhoud van de ommetjes. Het werk van Landschap

jaar hebben wij op de natuurwerkdag met een groep vrijwilligers

Overijssel wordt door onder andere de provincie Overijssel

geholpen bij het snoeien van wilgen en een meidoornhaag langs het

mogelijk gemaakt.

wandelpad.” 5

maart 2013


renoveert

Van rotte kies naar

Midden in het Twentse Oldenzaal staat de Gelderman Fabriek. Een fabriek van bijna 100 jaar oud, die tot voor kort volledig vervallen was. Twee jonge ondernemers zagen iets in deze oude textielfabriek. Ze kochten de fabriek en toverden deze om tot een unieke werkomgeving. Niet voor fabrieksarbeiders, maar voor jonge creatieve ondernemers. En met succes: de ‘fabriek’ heeft zelfs de

Een vervallen fabriek en grootse plannen. Tijd voor een gesprek met Paul Scholtens, samen met Erik Richters eigenaar van de Gelderman Fabriek en SOM=.

“Er werd al zo’n 15 tot 20 jaar niets meer gedaan met de Gelderman Fabriek. Het pand met omliggend bedrijventerrein was behoorlijk vervallen. De vorige eigenaar wilde de boel plat gooien en er twee nieuwe kantoren op zetten. Hoe meer het vervallen was, hoe minder hij hoefde te slopen. SOM= heeft dit pand gekocht. We zagen de bijzondere mogelijkheden van dit pand en wilden er ons kantoor in

Twentse vastgoedprijs gewonnen!

maart 2013

Vergane glorie?

vestigen. Met hulp van de HMO (zie kader) konden wij het pand

6


vastgoedprijs kopen. Zij verstrekten ons een deel van het geld, voor het resterende deel moesten we zelf investeerders vinden.”

Co-creatie “Wij wilden juist iets doen met de oorspronkelijke fabriek”, vervolgt Paul. “We hebben geprobeerd een aantal van de karakteristieke elementen te bewaren. Het resultaat is een inspirerende werkomgeving met een bijzonder stukje geschiedenis. Het duurzaamste pand van Oldenzaal: het is hergebruik van cultureel erfgoed, het is energiezuinig, heeft een goede locatie, maar ook erg enthousiaste gebruikers. Daarnaast is het pand echt een co-creatie met de provincie (via HMO) en de gemeente.”

Stukje bij beetje “Op dit moment zijn we het pand aan het opknappen. Hier zijn we in 2010 mee begonnen. En we doen dit op onze eigen manier: stukje bij beetje. Elke keer als er zich een nieuwe huurder aandient, knappen we een gedeelte van het pand op voor hem of haar. Op dit moment is ongeveer de helft van het pand verhuurd en opgeknapt. Uiteindelijk hopen we natuurlijk het hele pand te verhuren. Je merkt dat het opknappen van een bedrijventerrein als dit een positief effect op de omgeving heeft. Zo wordt er nu gewerkt aan een nieuwe woonwijk hier tegenover en zijn ondernemers in de buurt trots op het gebied. Meer bedrijven vestigen zich hier.”

Twentse Vastgoedprijs

Erik Richters en Paul Scholtens.

De Gelderman Fabriek heeft de Twentse Vastgoedprijs gekregen. Hierover vertelt mede-eigenaar Erik het volgende: “Het was heel bijzonder om deze prijs te krijgen. Het is een extra erkenning omdat

Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen

het een beoordeling is door de vastgoedwereld. We hebben de prijs

Overijssel (HMO)

onder andere gekregen omdat we respect hebben voor het pand en de

Er zijn in Overijssel een aantal zwaar verouderde bedrijventerreinen.

oude elementen bewaren. Daarnaast zijn we jonge ondernemers die

Om deze op te knappen stelt de provincie (tot en met 2018)

het lef hebben om in crisistijd zoiets aan te pakken. Een andere aanpak,

via het HMO geld en kennis beschikbaar aan ondernemers die

stap voor stap. Graag zouden we meer van dit soort uitdagingen in

iets met zo’n bedrijventerrein willen doen. HMO betaalt een deel

Overijssel aan gaan.”

van de investeringen, de ondernemer zorgt zelf voor de rest van het geld. Ben jij benieuwd of je met hulp van de HMO een

Meer informatie

bedrijventerrein in jouw omgeving op kan knappen? Kijk voor

www.Geldermanfabriek.nl en op www.somis.nl.

meer informatie op www.hmoverijssel.nl.

7

maart 2013


geniet

gerecht De lente begint met een (H)eerlijk IJsseldelta gerecht: gebakken schapenkaas met bradertjes en een salade van tomaten en komkommer. Overijssel heeft veel typische streekgerechten. Iedere streek kent zijn eigen tradities en bijzonderheden. Zo ook de IJsseldelta. Dit gebied ligt tussen Zwolle, Kampen en Zwartsluis en kenmerkt zich door cultuurhistorie in drie Hanzesteden (Zwolle, Kampen en Hasselt), waterrecreatie en het pure landleven in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Hier vind je veel glastuinbouw, melkveehouderijen maar ook een schapenmelkerij en een aardbeienkweker. De IJsseldelta heeft zijn eigen streekmerk (H)eerlijk IJsseldelta. Eerlijke, pure en duurzame streekproducten, gekweekt op de typische poldergrond van de IJsseldelta.

maart 2013

8


Gebakken schapenkaas met bradertjes en een salade van tomaten en komkommer Ingrediënten (voor 4 personen)

Bereiding

• Knoflookschapenkaas

Bradertjes (gebakken aardappeltjes)

Mècorino van de Vreugdenhoeve

Laat de aardappeltjes in de schil en was ze schoon. Snijd ze vervolgens in partjes. Bak ze

• Plakjes bacon

lichtbruin in olijfolie. Als ze bijna klaar zijn doe je er een uitje en knoflook bij en strooi je er

• Aardappeltjes en een uitje van

rozemarijn en zeezout over. Niet te lang meebakken, anders wordt de knoflook bitter.

’t Rechterveld • Tomaten van Van den Belt

Gebakken schapenkaas

• Komkommers van de familie Limburg

Snijd het schapenkaasje in dikke plakken. Rol de bacon er omheen zodat de kaas helemaal

• Zeezout

ingepakt is. Bak het vervolgens in de olijfolie.

• Olijfolie • Verse rozemarijn

Komkommer en tomatensalade

• Oregano

Snijd de komkommer en tomaten in kleine stukjes. Maak een dressing van balsamico azijn

• Knoflook

en olijfolie. Schenk dit over de salade (niet te veel) en maak het gerecht af met takjes

• Balsamico azijn

oregano en wat zeezout.

Eventueel voor het toetje

Toetjessuggestie

• Aardbeien (Kalter aardbeien)

Aardbeien met basilicum

• Verse basilicum

Snijd de aardbeien in twee helften. Hak wat basilicumblaadjes fijn en schep dit door de aardbeien.

Eet smakelijk!

Meer informatie Kijk op www.heerlijkijsseldelta.nl voor de verkoopadressen van alle streekproducten of haal alle ingrediënten voor dit recept bij Kalter Aardbeien in IJsselmuiden.

9

maart 2013


ontwikkelt bezoekt

Molen, Wind en Water

maart 2013

10

Een straatopera die stad en land verbindt Wandelend langs de IJssel, ďŹ losoferen Karel en Femke Tadema over opera en straattheater, over stad en platteland. Over de verbinding daartussen. Hoe mooi het zou zijn om opera dichtbij te brengen. Het theater naar het publiek, de mensen naar elkaar. Het idee was geboren een straatopera die stad en land verbindt!


Groeiend netwerk

De voorstelling bevat een moord die opgelost moet worden. Dat klinkt

Initiatiefnemers Karel en Femke speelden al enige tijd met het idee

heel spannend maar ook aan de kinderen is gedacht. “Voorafgaand

om een straatopera te maken. Omdat het idee steeds meer vorm

aan de opera wordt de kindervoorstelling ‘Molenmuis’ getoond.

krijgt, betrekken ze er meer partijen bij. “We hebben wel vaker een

De kinderen worden op een verrassende wijze door een muis voorbereid

wild idee en zoeken daar dan de juiste mensen bij”, vertelt Karel.

op het verhaal”, vertelt Femke.

“Een netwerk groeit dan vanzelf.” De premiere is op 30 april in Apeldoorn. Ben je nieuwsgierig naar de Dat gebeurde ook in dit geval. Er werd gesproken over een molen, wind,

voorstelling en de speeldata? Houd dan www.molenwindenwater.nl

water, een badkuipenrace én een lijk. “Toen het lijk geopperd werd,

in de gaten!

dachten we meteen aan Nico van ArtniK, van de Deventer moordverhalen. Gelukkig was Nico enthousiast! Uiteindelijk schoof hij, cabaretier

Ambitie

Marcel Verreck naar voren om het verhaal te schrijven. Het verhaal van

“Of we nog ambities hebben? Jazeker! Ik zou graag met de voorstelling

de opera hangt nauw samen met het boek ‘Moordopera’, dat inmiddels

op Oerol staan”, zegt Karel. “Zover is het nog niet maar we proberen

is verschenen. Voor de muziek zocht ik contact met Sandra de Bruin en

onze grenzen te verleggen. Wij denken in mogelijkheden. Als het niet

in ongeveer vier maanden schreven we de muziek.”

linksom kan, gaan we rechtsom.”

“Momenteel werken 17 professionals en 30 amateurs aan de opera”, vertelt Femke, “en dan zijn we nog niet eens compleet. We zoeken nog vrijwilligers voor de opbouw van het decor en voor de catering.”

“Wij denken in mogelijkheden. Kan het niet linksom dan gaan we rechtsom!” Combinatie van kunsten “Het project is een unieke combinatie van kunsten, van professionals en amateurs. Het bijzondere is dat de opera naar de straat wordt gebracht en met echte straatmuziek als rap en fanfare wordt ondersteund. Tijdens iedere uitvoering speelt een (lokale) harmonie of fanfare een stuk mee. Bijzonder is ook dat diverse ondernemers een vrijwillige

De productie wordt uitgevoerd onder

bijdrage leveren. Bouwbedrijven leveren materiaal en het Postillion

verantwoordelijkheid van Stichting 057XL

Hotel biedt bijvoorbeeld een eindfeest in ruil voor een Kerstzang bij hen

en is mogelijk gemaakt door een aantal

voor de deur. Veel mensen uit de omgeving voelen zich betrokken.”

financiers, zie www.molenwindenwater.nl.

Middenin het speelveld

De straatopera is onder andere gesubsidieerd vanuit het

De opera gaat over de strijd van het platteland om krachtig te blijven,

productiefonds van de provincie Overijssel. Dit fonds heeft

de strijd van de groep tegen het individualisme en de sociale én

twee hoofddoelen:

milieuwaarden op het platteland én in de stad. Het is een voorstelling

• Ontwikkeling van bijzondere producties.

van ongeveer 40 minuten die wordt gezongen en gespeeld op straat.

• Stimuleren van veelbelovende professionele makers.

Als toeschouwer sta je middenin het speelveld. Meer informatie: www.overijssel.nl/cultuur

11

maart 2013


fietst

Fiets4Safe: hoe gedraag jij je in Jonge fietsers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zeker als ze in een groep naar school fietsen. De scholen in Overijssel besteden hier regelmatig aandacht aan.

“Je wilt als groep bij elkaar blijven.”

Maaike, Lex, Jenieke, Henriko en Henrico.

maart 2013

12


het verkeer? Het verkeer is nog altijd doodsoorzaak nummer één onder jongeren. Ze beseffen vaak niet hoe kwetsbaar ze in het verkeer zijn. Veruit de meeste ongelukken gebeuren dan ook als gevolg van onveilig gedrag. Daarom biedt het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) diverse projecten aan om jongeren bewust te maken van hun gedrag in het verkeer. De provincie Overijssel, de regio Twente en de gemeenten subsidiëren deze projecten. Op de ene school is dat het project Fiets4Save, op andere scholen het project Kruispunt, waarin leerlingen met elkaar in debat gaan. Henrico: “Bij een oversteek ga ik weleens vlak voor een Verkeerseducatie

auto langs. Ik heb het ook meegemaakt dat iemand door

Lex Zweers is docent Nederlands en Duits op scholen-

een auto geschept werd en in het ziekenhuis terecht kwam.”

gemeenschap Pieter Zandt in Kampen. Daarnaast houdt hij

Maaike: “Je wilt als groep bij elkaar blijven. Als je stopt dan

zich al zo’n tien jaar bezig met verkeerseducatie op de

mis je de aansluiting en je fietst niet zomaar het gat dicht.

school. Hij geeft aan dat dit soort projecten goed werken,

Als je aarzelt dan gaan ze achter je zeuren dat je moet

maar dat je er wel regelmatig aandacht aan moet blijven

doorfietsen.”

schenken. Zelf bedacht hij daarvoor een originele manier;

Jenieke: “Als we tegenliggers krijgen dan wordt dat naar

hij filmde de fietsgroep die dagelijks vanuit Genemuiden naar

achteren geroepen. Alleen komt dat niet altijd over. Op die

Kampen gaat. “Op die manier werd het thema herkenbaar”,

manier ben ik weleens onderuit gegaan.”

vertelt Zweers. “Ik heb die groep bijvoorbeeld gefilmd bij een aantal risicovolle punten. Je ziet dan dat ze met z’n

Boze telefoontjes

drieën naast elkaar fietsen op een smal fietspad, zomaar

Zweers geeft aan dat hij na dit soort incidenten weleens boze

oversteken en door rood licht rijden. Ze willen de aansluiting

telefoontjes krijgt. “Deze mensen nemen het de leerlingen het

met de groep houden en nemen daarvoor risico’s. Ik vind

meest kwalijk dat ze na een ongeluk doorrijden. Ze zouden

het belangrijk om daarover met ze in gesprek te gaan.”

moeten stoppen en even vragen of het gaat. Of ze kunnen mijn naam doorgeven. Maar dat krijgen we er nog niet echt in.

Herkenning

Als er klachten binnenkomen ga ik het gesprek met een fiets-

Vanuit Genemuiden vertrekt er iedere dag een fietsgroep

groep aan. Ook hebben wij goede contacten met de politie

om 7.30 uur en 7.45 uur, bestaande uit zo’n dertig tot soms

en werken wij op dit gebied regelmatig met hen samen.”

wel vijftig scholieren. Henriko Heldoorn, Maaike Slingeland, Jenieke Altena en Henrico Arends fietsen regelmatig mee

Meer informatie

en herkennen de situaties die Zweers schetst wel.

www.rovo.nl

13

maart 2013


bezoekt

Kasteel het Nijenhuis: Beeldentuin & Hieron Pessers

Hieron Pessers, Once upon a time, 230 x 265 cm, 1999, olieverf op doek.

Een bezoekje aan Kasteel het Nijenhuis (Heino/Wijhe) is in het voorjaar

en Pyke Koch. De ‘lyrische en tragische doeken’ - zo noemde Pessers

een absolute aanrader. De natuur loopt uit en in de vorig jaar volledig

ze zelf - verbeelden echter een geheel eigen, vaak verontrustende,

vernieuwde beeldentuin zijn maar liefst tachtig beelden te zien uit

wereld. Er wordt gefeest op de rand van de afgrond. Pessers was een

de collecties van Museum de Fundatie, Provincie Overijssel en het

veelzijdig begaafd kunstenaar. Voordat hij zich uitsluitend aan het

gerenommeerde Museum Beelden aan Zee. De honderd witte

schilderen wijdde, verdiende hij zijn sporen op het gebied van de

zwerfstoeltjes en Hannema’s museumcafé maken de beeldentuin

mode. Hij werkte bij couturehuis Givenchy en als ontwerper bij Irène

bovendien dé plek voor een voorjaarspicknick! In het kasteel is vanaf

Galitzine in Rome. Als docent moulage technieken gaf hij les aan

24 maart de tentoonstelling ‘Hieron Pessers - Dolce Vita’ te zien.

couturiers in alle delen van de wereld. Perfectionisme en fantasie

Met 24 monumentale werken wordt voor het eerst een overzicht

kenmerken ook zijn werk als schilder. Hij schilderde één, hoogstens

gepresenteerd van het oeuvre van de in 2004 overleden kunstenaar

twee, grote doeken per jaar; zijn totale oeuvre omvat ruim dertig

Hieron Pessers. Zijn schilderijen maakte Pessers in de laatste decennia

schilderijen. Opvallend in Pessers’ werk is het spel met de zorgvuldig

van de 20e eeuw. Ze passen in de magisch-realistische traditie die in

uitgevoerde, soms barokke, lijsten. Kijk voor aanvullende informatie

Nederland associaties oproept met kunstenaars als Charley Toorop

op www.museumdefundatie.nl.

maart 2013

14


online

Overijssel geeft energie Een greep uit het online aanbod van mooie Overijsselse websites en apps. Zelf een suggestie? Mail deze naar jij@overijssel.nl. Scan deze pagina met Layar en bekijk extra informatie via je smartphone.

kunt aanboren. Komkommerkassen op aardwarmte bijvoorbeeld. Het fonds doet overigens niet aan gratis geld: Overijssel financiert de activiteiten door participaties, garanties en leningen. Dus niet op de traditionele manier met subsidies. Op www.energiefondsoverijssel.nl vind je de spelregels.

Overijssel rocks! 3voor12 Overijssel is al sinds 2004 dé popsite van Overijssel. Daarnaast is het een community voor popliefhebbers, medewerkers, muzikanten, poppubliek, poporganisatoren en podia. Op de site staan interviews met bands uit de provincie en cd-recensies uit de regio. Recensies van concerten, achtergrondverhalen over poppodia en -festivals, prijsvragen, en een uitgebreide concertagenda. Bekijk ook de interactieve playlist op http://3voor12.vpro.nl/overijssel.

Over en uit! Een initiatief van De Twentsche Courant Tubantia, RTV Oost en de Stentor. OverUIT is dé uitgaansservice voor Overijssel en de Achterhoek en geeft antwoord op de vraag: ‘Wat is er nu bij mij in de buurt te doen?’ Het crossmediale platform biedt een overzicht van bioscopen, theaters, musea, poppodia, dagjes uit en restaurants in de regio. Wil je ook mobiel over je uitgaansagenda beschikken? Dan kun je ook de speciale OverUit-app downloaden voor je telefoon door dit artikel te scannen. Kijk voor de actuele agenda op www.overuit.nl.

Ontdek Overijssel op de fiets Overijssel heeft een fietsroutenetwerk van duizenden kilometers, waarmee je eindeloos veel fietsroutes kunt uitstippelen. Er zijn routes vanaf 10 kilometer, maar met behulp van de knooppunten kun je snel je eigen route maken. Ontdek al ‘zwervend’ de vele schatten van Overijssel en maak van elke volgende fietstocht een nieuw avontuur! www.fietseninoverijssel.nl j

Overijssel geeft energie! Overijssel heeft een ambitieuze doelstelling voor nieuwe energie: duurzame vormen van energie moeten in 2020 voorzien in een vijfde van de Overijsselse energiebehoefte. Daarom is er een kwart miljard euro ondergebracht in een energiefonds waar bedrijven, corporaties en maatschappelijke organisaties een beroep op kunnen doen. Het fonds is niet bestemd voor particulieren, maar de website van het fonds geeft wel een paar mooie voorbeelden hoe je energie uit alternatieve bronnen 15

maart 2013


doet

Leuke dingen Maart

Maart 2013

April 2013

A Tribute to Simon and Garfunkel Brommers kieken Optreden True Grit Concert Johannes Passion Fietsenbeurs Hollands weekend Theatervoorstelling door Höllenboer Eiergadder’n Boer’nleu, Het leste bedrief Atelier Drokje: Paaseierenschilderen Roofvogelshow Matthäus Passion De Passion! Muziek Totaal Lente-editie Passiestonde Sieraadmoment Diepenheim Goede Vrijdagmarkt Paasconcert Paasactiviteit Blokzijlermerenwandeltocht Paashout halen Voorjaarswandeling Kierschewijdepad Theatervoorstelling door Hermitage Wandeltheater Dolorosa Paasstaakslepen Vlöggeln

22 maart 22 maart 23 maart 23 maart 23 maart 23 en 24 maart 23 maart 24 maart 26 maart 27 maart 27 maart 28 maart 28 maart 28 maart 28 maart 28 maart 29 maart 30 maart 30 maart 30 maart 30 maart 30 maart 30 maart 30 maart 31 maart 31 maart

www.theaterhotel.nl www.lucky.nl www.WaterReijk.nl www.WaterReijk.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.centrumalmeloaktief.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.theaterhotel.nl www.vvvwierden-enter.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.matthauspassiondeventer.nl www.parelvansalland.nl www.deventermuziektotaal.nl www.cmkvroomshoop.nl www.vvvdiepenheim.nl www.deventermarkten.nl www.vvvwierden-enter.nl www.centrumalmeloaktief.nl www.WaterReijk.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.WaterReijk.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.paastheaterdolorosa.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl

Almelo Rijssen Kraggenburg Steenwijk Holten Almelo Holten Denekamp Almelo Wierden Rijssen Deventer Luttenberg Deventer Vroomshoop Diepenheim Deventer Wierden Almelo Blokzijl Dinkelland Wanneperveen Holten Deventer Denekamp Ootmarsum

1, 13 en 30 april, 2, 9, 20 mei 1 april 1 april 1 april 5 april 5 - 26 april 6 april 6 april 6 april 6 april en 4 mei 6 april 6 april 7 april 7 april en 5 mei 11 april 11 april 14 april 17 - 20 april 20 april 20 april 21 april 24 - 28 april 25 en 26 april 27 april 27 april 27 april 27 april 27 april

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Rijssen

www.vvvtwenterand.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.historischfestivalraalte.nl www.vvvtwenterand.nl www.vvvdeventer.nl www.museumweekend.nl www.vvvhaaksbergen.nl www.garedunord.eu www.beleefoverijssel.nl www.wevershuisje.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.historischcentrumoverijssel.nl www.kunststappen.nl www.vvvhaaksbergen.nl www.vvvwierden-enter.nl www.ijsselloop.nl www.vvvijsseldelta.nl www.vvvtubbergen.nl www.wevershuisje.nl www.tasteofjazzconcerten.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.lokk.nl www.vechtdaloverijssel.nl

Goor Nieuwleusen Raalte Vroomshoop Deventer Steenwijkerwold Haaksbergen Oldenzaal Delden Almelo Ommen Zwolle Almelo Haaksbergen Wierden Deventer Hasselt Tubbergen Almelo Deventer Nijverdal Deventer Balkbrug Notter Kallenkote Zwartsluis Nijverdal

april April 2013

April 2013

Rijssens Leemspoor Big Band Festival Paas wandel- en fietstocht Historisch Festival Raalte Bevrijdingsconcert ArtEZ lunch theater 32e Museumweekend Workshop beeldhouwen in speksteen Jazzagogo Streekmarkt Twente In het Wevershuisje: bezembinden Volvo Furness Car halve marathon Waanders lezing: Gerard Aalders Kunststappen in Almelo Wandeling door natuurgebied Cultureel Café: Paul Scheffer Salland Verzekeringen IJsselloop Kievitsbloemexcursie Staatsbosbeheer Kunstkijken bij een ander Webbingvlechten Taste of Jazz Circus Verona Een zee van kant Vlooienmarkt 2e oldtimer ploegdag voor traktoren en paard Pasar Spiritual Mattenschippersrace Concert Christelijk zangkoor Nijverdal

maart 2013

16

www.taman-indonesia.nl www.mattenschippersrace.nl www.christelijkzangkoornijverdal.nl


in Overijssel Twentse wandelmarathon Dansroute Waanders lezing: Marja Vuijsje Kloostermarkt

27 en 28 april 28 april 28 april 30 april

www.wkdio.nl www.dansroute.nl www.historischcentrumoverijssel.nl www.kloostermarkt.nl

Buurse Almelo Zwolle Sint Jansklooster

1 - 30 juni 2 mei 4 - 12 mei 5 mei 9 mei 9 mei 9 mei 9 mei 9 mei 9 - 12 mei 10 mei - 30 juni 11 mei 11 mei 11 mei 11 mei 11 mei 18 mei 18 mei 18 mei 18 - 20 mei 20 mei 24 en 25 mei 25 mei 25 mei 25 mei 25 en 26 mei 30 mei - 2 juni 31 mei 1 juni 1 juni 1 juni 2 juni 4 - 6 juni 7 juni 7 - 9 juni 7 - 9 juni 8 juni 8 en 9 juni 8 en 9 juni 8 en 9 juni 9 juni 14 - 16 juni 14 - 23 juni 22 juni 22 juni 23 juni 30 juni

www.sallandsefolklore.nl www.natuurinformatiecentrum.nl www.wevershuisje www.kloosterpadzenderen.nl www.fairdepanne.nl www.steenwijkerwold.eu www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.proeflokaalbelgie.nl www.zwartsluisonderzeil.hyves.nl www.expositie-beeldschoon.nl www.avrijssen.nl www.vvvijsseldelta.nl www.parelvansalland.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvwierden-enter.nl www.havendagen.com www.vechtdaloverijssel.nl www.tourclubrijssen.nl www.roparun.nl www.depothaar.nl www.sceggenemuiden.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.kleurrijkhellendoorn.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.euregiokanorally.eu www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.restauratiefair.nl www.vvvwierden-enter.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.parelvansalland.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vvvwierden-enter.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvalmelo.nl www.vvvootmarsum.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.almelose-ruiterdagen.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvijsseldelta.nl www.lullabyfestival.nl www.boektotaal.nl

Raalte Den Ham Almelo Zenderen Holten Steenwijkerwold Hellendoorn Oldemarkt Almelo Zwartsluis De Pol Rijssen Hasselt Luttenberg Nijverdal Notter Vollenhove Balkbrug Rijssen Almelo Bathmen Genemuiden Nijverdal Rijssen Hellendoorn Olst Haarle Dalfsen Steenwijk Almelo Nijverdal Hengelo Wierden Staphorst Okkenbroek Luttenberg Kuinre Wierden Haarle Almelo Ootmarsum Holten Almelo Hellendoorn Genemuiden Nijverdal Steenwijk

April 2013

Mei Expositie bij boerderij Strunk Speuren in het bos In het Wevershuisje: weefweek Lentewandeling Kloosterpad Zenderen Countryfair Fluitenkruid Wandelfestijn Sint Cristoffel Dauwpop Lambertusmarkt Oldemarkt Boekenmarkt Zwartsluis onder Zeil Expositie Beeldschoon Reggestreekwandeling Nationale molen en gemalendag Nostalgie op de Luttenbergring Straatmakend straattheater Countryfair Ontdek de Reggestreek Havendagen Vollenhove Oldtimersfestival Ronde van Rijssen Roparun Harmonica en Accordeondag Streektaalfestival Regge Coast Shanty Festival Miniatuurautobeurs Kleurrijk Hellendoorn IJsseltheaterfietstocht Haarles feest Kunsten op Straat Art Explosion Euregio Kanorally Pleinconcert Restauratiefair Wiezo Tractorpulling Kunstfietsroute Okkenbroek Openluchtspel toneelvereniging Luto Mooiste wandeling Kuinre Lagefair Sallandse Heuveltocht Muziek weekend Streekboekenmarkt Midzomerfestival Holten Almelose Ruiterdagen Helderse Zommer Oamd Family Fair Lullaby Festival Boekenmarkt

In het magazine kunnen wij slechts een beperkt aantal evenementen plaatsen. Kijk voor meer evenementen op www.jijenoverijssel.nl. De evenementen hebben wij overgenomen van derden. Houd de desbetreffende websites in de gaten voor mogelijke wijzigingen in programma, data en locatie. Wil je evenementen aanleveren voor het magazine, plaats ze dan zelf op www.jijenoverijssel.nl. Voor het volgende magazine maken wij een selectie uit de aanmeldingen op de website.

17

maart 2013

Mei 2013

Mei 2013

Mei 2013


recreĂŤert

Onweerstaanbaar

Overijssel Het gaat goed met het toerisme in Overijssel. In 2012 is het aantal geboekte vakanties in Overijssel gestegen, de beste campings van Nederland bevinden zich in onze provincie ĂŠn de meest innovatieve camping van Europa ligt in Denekamp. De provincie Overijssel investeert de komende drie jaar fors in de Overijsselse vrijetijdseconomie om deze mooie resultaten vast te houden en verder uit te breiden.

maart 2013

18


Samenwerken aan toerisme Toerisme is goed voor de werkgelegenheid en de economie en daarom werkt de provincie samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere overheden. Zodat toeristen niet alleen vaker onze provincie bezoeken, maar er ook langer verblijven.

Om dat te realiseren promoot provincie Overijssel de gebieden Salland, Twente, het Vechtdal, de Wieden en de Weerribben, de IJsseldelta en de Hanzesteden. Maar ook stimuleert de provincie ondernemers om te blijven innoveren en samen te werken met andere bedrijven en instellingen, zoals organisatoren van culturele festivals of sportevenementen. De provincie verbindt de verschillende partijen met elkaar, waardoor de sector versterkt wordt, kan vernieuwen en groeien.

Extra werkgelegenheid Dat Overijssel een prachtige natuur heeft, weten veel mensen. Maar de

Alex Wassink

komende jaren wil de provincie ook de bijzondere cultuurhistorie, het mooie vaarwater en het pure landleven onder de aandacht brengen.

Onlangs hebben we met financiële steun van de provincie een nieuw

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het aandeel van Overijssel op de

gebouw gerealiseerd, met een ondergronds theater, een recreatie-

Nederlandse vakantiemarkt vergroot wordt; van acht procent in 2012

ruimte, amfitheater en geheel vernieuwd sanitair. De toiletten zijn

naar tien procent in 2015. Dit betekent drieduizend extra banen en

ruim, zodat mensen op de camping dezelfde privacy ervaren als thuis.

tachtig miljoen euro extra omzet.

Zonder subsidie van de provincie hadden we dit niet kunnen realiseren.”

We zijn op de goede weg. In 2012 zijn 1.585.000 vakanties in Overijssel

Meer informatie

doorgebracht. Daar waar de meeste andere provincies te maken hebben

www.overijssel.nl/toerisme

met een teruggang in het aantal vakanties ten opzichte van de voorgaande jaren, wordt in Overijssel een groei genoteerd. Topcampings Meest innovatieve camping van Europa

Maar liefst elf campings in Overijssel zijn uitgeroepen tot

Twee ondernemers die Overijssel tot zo’n geliefde vakantiebestemming

‘Best camping 2013’. Zij behoren tot de 144 beste Europese

maken, zijn Alex en Kerstin Wassink van camping De Papillon in

campings, volgens de ANWB en haar Duitse zusterorganisatie

Denekamp. Deze camping werd dit jaar uitgeroepen tot de meest

ADAC. Met 37 kampeerbedrijven speelt Nederland de hoofdrol

innovatieve camping van Europa.

in deze Champions League van campings. Het Overijsselse

Alex Wassink: “Vanaf 1993 zijn we begonnen met duurzaam onder-

topelftal bestaat uit:

nemen, in 1996 hebben we de status van milieuvoorbeeldbedrijf

• Vrijetijdspark Beerze Bulten, Beerze

gekregen, dankzij de steun van de provincie Overijssel. Dat betekent

• Camping De Kleine Wolf, Stegeren

dat we bewust omgaan met gas, water en elektriciteit. Ook gebruiken

• Kampeerdorp De Zandstuve, Rheeze

we producten die recyclebaar zijn en die op een verantwoorde manier

• Sprookjescamping De Vechtstreek, Rheeze

geproduceerd zijn. Overijssel is echt trendsetter op het gebied van

• Vakantiepark De Stoetenslagh, Rheezerveen

duurzaamheid. De introductie van de milieubarometer (Green Key) en

• Overijssel Vakantiepark Rheezerwold, Heemserveen

jaren daarvoor al de milieustraat, zijn initiatieven van de provincie

• Vakantiepark De Luttenberg, Luttenberg

Overijssel. Zij lopen voorop en dat is iets om trots op te zijn.”

• Recreatieoord Krieghuusbelten, Raalte • Camping De Noetselerberg, Nijverdal

De prijs meest innovatieve camping van Europa, betekent niet dat de

• Camping De Molenhof, Reutum

Papillon een natuurcamping is. Alex: “We zijn een familiecamping,

• Camping De Papillon, Denekamp

met speeltuintjes, een eigen zandstrand en veel groen en privacy.

19

maart juni 2013 2010


werkt

Het 1000jongere

Een instabiele thuissituatie, ziekte, overmacht of gewoon domme pech. Wat de oorzaak ook is, het kan gebeuren dat je als jongere thuis komt te zitten. Zonder werk of opleiding en zonder uitzicht op een baan. Dan is het 1000jongerenplan

Gerko Holtvluwer (19), Cuan Diyap (23) en Susan Narain (24) kunnen erover mee praten. Dankzij het 1000jongerenplan werken zij bij Carnavalswinkel Online in Raalte. Gerko: “Vroeger dwaalde ik over straat, nu ga ik naar mijn werk. Dit is echt duizend keer beter!�

Aan het werk Provincie Overijssel investeert met gemeenten, werkgevers en onderwijs

je vangnet.

in de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare jongeren. De begeleiding gebeurt door de jeugdhulpinstellingen in Overijssel. De doelgroep bestaat uit jongeren van 16 tot 27 jaar die kunnen en willen werken, maar door allerlei problemen niet in staat zijn zelf een baan te vinden. Werkgevers die werkplekken bieden, ontvangen van de provincie

maart 2013

20


nplan als vangnet te doen. Je krijgt te maken met zowel een webshop, als een traditionele winkel en er komt veel logistiek en administratie bij kijken.”

De jongeren Cuan zat lange tijd thuis, zonder opleiding of werk. Nu werkt hij in het magazijn. Niet alleen zorgt hij ervoor dat het logistiek goed loopt, ook kan hij zijn liefde voor timmeren kwijt. Hij werkte aan de herinrichting van het magazijn en bouwde een extra opslagruimte. Ondertussen oriënteert hij zich op een geschikte opleiding. Cuan: “Het is fijn om weer je eigen geld te verdienen.”

Gerko werkt voornamelijk in de winkel. Gerko: “We hebben ruim 10.000 kostuums en 25.000 accessoires in het assortiment. Ik help mensen op weg en wijs ze op onze producten in de winkel en in de webshop.” Daarnaast gaat Gerko één dag in de week naar school. Daar volgt hij een detailhandel opleiding. “Voordat ik bij het 1000jongerenplan kwam, heb ik 35 sollicitatiebrieven gestuurd, allemaal afwijzingen. Ik ben echt superblij dat ik hier kan werken. De coaches van het 1000jongerenplan werken echt mee en zetten zich voor me in.”

Susan had een afgeronde opleiding en drie jaar werkervaring. Toch lukte het haar niet om een baan te vinden, toen ze werkeloos werd. Via de gemeente werd ze gewezen op het 1000jongerenplan. Susan: “Het is fijn dat er mensen zijn die je helpen, zodat ik weer verder kan met mijn toekomst. Het werken bij de Carnavalswinkel Online is super, het voelt als een warm bad. Dit is mijn thuis!” Ook is Susan weer naar school Susan, Gerko, Vera en Cuan.

gegaan, om een hoger niveau diploma te halen en zo haar kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

een vergoeding. In de periode 2010 tot en met 2012 hebben al 627 jongeren een baan gevonden dankzij het 1000jongerenplan.

Win-win situatie Het 1000 jongerenplan is een win-win situatie voor werknemers en

“Vroeger dwaalde ik over straat, nu ga ik naar mijn werk.”

jongeren. Dankzij de financiële vergoeding is het voor werkgevers aantrekkelijk een jongere aan te nemen. “Maar”, zegt Vera, “het gaat niet alleen om snuffelen en oriënteren. We kijken ook samen naar de punten waarop het in het verleden is mis gegaan en werken daar samen aan. Iedereen

De ondernemer

kan een breuk oplopen in zijn werk- of opleidingstraject. Dankzij het 1000-

Eén van die werkgevers is Vera Aa uit Raalte van Carnavalswinkel Online.

jongerenplan krijgen jongeren een kans om de draad weer op te pakken.”

Vera: “Ik ben al 35 jaar ondernemer. Het hoort bij het ondernemerschap dat je ook investeert in scholing en leer-werkplekken. Bovendien is het

Meer informatie

werken bij ons afwisselend en het is de ideale plek om veel ervaring op

www.1000jongeren.nl

21

maart 2013


innoveert

winnaar =MEER innovatieprijs

De fotografische hamer Eind 2012 wonnen beeldend kunstenaar Maarten Heijkamp en ondernemer Richard Eysink de =MEER Innovatieprijs van de provincie Overijssel voor co-creatie. Hun idee: een ‘Fotografische Hamer’. Wat is dat precies en wat maakt hun samenwerking succesvol?

Maarten Heijkamp en Richard Eysink.

maart 2013

22


Het idee

eerst moet investeren zonder vooraf te weten of het wat wordt of

De 33-jarige Heijkamp bouwt al tien jaar camera’s en maakt daar

niet. Of dit wat wordt? De tijd zal het leren. Als niemand wat nieuws

kunstwerken mee, waar hij mensen mee aan het denken wil zetten.

zou doen, reden we nu nog rond in een T-Ford.”

Hij won er al eerder een prestigieuze prijs mee in Zuid-Korea. En nu dan de =MEER Innovatieprijs. Niet voor één van zijn kunstwerken,

Samenwerking

maar voor een machine die een nieuw soort kunstwerken moet gaan

Met de prijs van 30.000 euro gaan Heijkamp en Eysink nu aan de slag

maken. Dat idee is al een kunstwerk op zich. Heijkamp: “Mijn vader

om de machine daadwerkelijk te bouwen en software ervoor te

was pottenmaker en dat bracht mij op het idee om keramiek en

ontwikkelen. Uiteindelijk is het doel om een pilotproject uit te voeren.

fotografie te combineren. In de Fotografische Hamer gebruik ik klei

Mocht dat een succes zijn, dan kan deze techniek breed worden

in plaats van fotopapier. Met behulp van industriële robottechniek

toegepast in autonome kunstwerken en architectuur. Nu al laat dit idee

kan ik afdrukken met reliëfs maken. Sensoren in de camera sturen

zien dat onverwachte samenwerkingen erg vruchtbaar zijn. Maar waar

pneumatische hamers (aangedreven door luchtdruk) aan en het beeld

zit dat ‘m nou precies in? Eysink is daar heel nuchter over: “Als je elkaar

wordt in de klei gegraveerd. Een dergelijke machine bestaat nog

mag dan gaat het vanzelf.”

nergens ter wereld.” Waarom deze prijs? De provincie Overijssel wil ondernemers en creatieve professionals

“Als niemand wat nieuws zou doen, dan reden we nu nog rond in een T-Ford.”

stimuleren om samen te werken bij innovatie, elkaar te inspireren en te komen tot co-creatie. De prijs is onderdeel van het programma Cultuur en Economie van de provincie Overijssel. Meer informatie: www.ismeer.nl.

Het principe De afdrukken die Heijkamp maakt, zijn niet van het formaat waarmee de meeste fotografen werken. Hij werkt namelijk met grootformaat camera’s. Heijkamp vertelt dat het principe van een camera sinds 1900 eigenlijk nauwelijks veranderd is. “Je hebt een verduisterde kast, met aan de ene kant een lens en aan de andere kant een projectiescherm waarop je iets projecteert.” Met grootformaat camera’s kan hij afdrukken van drie bij vier meter maken. “Het leuke van deze camera’s is dat je in de camera kunt staan en de projectie al ziet voordat je het vastlegt op papier. Dat geeft de mogelijkheid om het beeld aan te passen.”

In voor nieuwe dingen Heijkamp heeft voor de =Meer Innovatieprijs een prototype gebouwd van de Fotografische Hamer. Maar om de machine echt te gaan bouwen heeft hij hulp nodig. Op dat punt komt Machinefabriek Eysink om de hoek kijken. Het bedrijf uit Deventer bestaat al sinds 1926 en sinds 2000 staat de 47-jarige Richard Eysink aan het roer. Hij twijfelde geen moment om met Heijkamp in zee te gaan. “Ik ben altijd wel in voor nieuwe dingen. Ik ga vaak trajecten in met klanten, waarbij ik Heijkamp aan het werk met het prototype van de Fotografische Hamer.

23

maart 2013


leert

De Democratie, dat ben

jij!

maart 2013

24


“Ik vond het zo grappig dat iedereen ook echt mee deed.”

“Democratie begint echt bij jezelf!” “Ik zou het zo nog een keer willen doen.”

“Supercool om een beetje te begrijpen hoe het werkt!”

“Mooi om te zien hoe iedereen stilstaat bij hoe de wereld om je heen in elkaar zit”

“Het is wel jammer dat je vooral mensen met de grootste mond altijd hoort; er zijn echt wel meer meningen!”

Een impressie van een Statenspel. Hiervan organiseren we er meer dan 60 per jaar. Studenten kruipen in de huid van politici… “Het lijkt me nog steeds niks voor mij, de politiek; maar dit Statenspel is OK. Heel veel geleerd!”

“Heel goed voor de mensen van nu – hier heb je normaal helemaal geen verstand van; ik had eerst geen idee hoe dat toeging.”

“Een beetje meedenken; toch wel belangrijk.”

“Het is wel makkelijk om te blijven klagen; kom zelf in actie!”

“Hoe word ik nou zelf Statenlid dan?”

“Voor we hier kwamen leek het me maar duf, maar het was echt leuk!”

Wat is een Statenspel? Tijdens een Statenspel kruip je in de huid van een Provinciaal Statenlid. Samen met je klasgenoten beslis je over een voorstel dat al eens écht besproken is in Provinciale Staten. Ingedeeld in verschillende politieke partijen, gaan jullie met elkaar in debat. Op dit moment is de provincie Overijssel samen met ProDemos, Huis voor de democratie en rechtstaat, en met de gemeenten Zwolle, Deventer, Enschede, Hengelo en Almelo bezig met het ontwikkelen van een Democratiespel. Dit spel is een variant op het Statenspel. Net als het Statenspel is deelname gratis! Meer informatie hierover vind je op www.jongoverijssel.nl. Kan je er geen genoeg van krijgen? Sla dan snel deze pagina om en lees over de Overijsselse Jongerenraad. Word jij ook lid?

25

maart 2013


bestuurt

Een voorzitter met

grote ambities

maart 2013

26


Politiek te suf voor jongeren? Echt niet! Overijssel heeft een enthousiaste Jongerenraad die de politiek laat horen wat jongeren belangrijk vinden en die jongeren laat kennismaken met de provinciale politiek. Sinds twee maanden hanteert Koray Bektas de voorzittershamer van deze Jongerenraad. Wie is hij en wat wil hij bereiken? “Ik ben geboren en getogen in Deventer, maar heb Turkse

Vernieuwende ideeën

roots. Ik kan me inleven in verschillende culturen en wil de

“Jongeren kijken vaak anders tegen zaken aan. Daarom

sociale samenhang tussen groepen Nederlanders verster-

heeft de Commissaris van de Koningin ons gevraagd mee

ken. Iedereen telt mee. Ongeacht kleur, leeftijd, geaardheid

te denken over de toekomst van het Overijsselse bestuur.

of cultuur.”

Hoe breng je de politiek dichter bij de mensen? We hebben hierover een aantal vernieuwende ideeën. Een voorbeeld?

“Ik wil heel graag ergens het verschil maken.”

De Commissaris van de Koningin is vaak onderweg in haar dienstauto. Laat af en toe eens een inwoner van Overijssel bij haar instappen, om onderweg een gesprek te voeren over wat hem of haar bezighoudt. Zo weet zij precies wat er in de samenleving speelt.”

Jongeren “Vaak hebben mensen het over jongeren als de ‘toekomst’

Jongensdroom

van de samenleving, maar de toekomst is nu! Jongeren

Koray’s eigen bevlogenheid werd vorig jaar november alleen

maken nu het verschil! Neem ons dus serieus, we barsten

maar groter, toen hij namens de organisatie World=u naar

van de energie om mee te denken en dingen te veranderen.”

New York mocht, om bij de Verenigde Naties mee te denken en praten over hoe je wereldwijde problemen naar

De Jongerenraad is een club van ongeveer 20 jongeren,

een lokaal niveau vertaalt. “Daar zag ik hoe belangrijk de

tussen de 15 – 23 jaar, uit heel Overijssel. Zij komen

politiek is als je iets wilt veranderen. Mijn jongensdroom is

iedere maand op een andere plek in Overijssel bij elkaar.

piloot worden. En als dat niet lukt rechter. Maar misschien

“Als Jongerenraad zetten we ons in voor wat wij willen

ga ik ook wel de internationale politiek in. Ik wil heel graag

veranderen in Overijssel. Ook adviseren we de politiek over

ergens het verschil maken.”

bijvoorbeeld openbaar vervoer, duurzaamheid of cultuur. Daarnaast zijn we elk jaar aanwezig op het BevrijdingsGezocht (m/v)

festival Overijssel.”

Wil jij echt iets in je omgeving veranderen? Maak dan Ambities als voorzitter

bij ons het verschil. De Jongerenraad zoekt altijd

“De provincie staat ver van de meeste mensen, vooral

nieuwe leden, van alle opleidingsniveaus en achter-

jongeren. Toch heeft dat wat de provincie doet, invloed op

gronden. Houd je van debatteren of ben je juist

je dagelijks leven. Dat wil ik graag laten zien. Ik wil graag

goed in bijvoorbeeld organiseren of websites maken?

de kloof tussen de inwoners van Overijssel en dan vooral

In de Jongerenraad is voor iedereen plek!

de jongeren en de politiek verkleinen. Iedereen heeft een eigen talent en kan op zijn manier bijdragen aan een betere

Meer informatie of een vergadering bijwonen?

samenleving.”

Kijk op www.jongerenraadoverijssel.nl.

27

maart 2013


schrijft

Naoberhulp in 1938

In het vorige magazine is geschreven over noaberschap in Vasse. Naar aanleiding hiervan kregen wij onderstaande brief met foto binnen.

Naoberhulp in 1938 Boeren hielpen elkaar bij het ophalen van het laatste hooi

Elkaar helpen bij het ophalen van het laatste hooi in juli 1938. De persoon naast de hooiwagen is Egbert Koersen, die had een jongere broer Arend Jan Koersen, ze hielpen elkaar bij de laatste hooioogst. Het rechter paard is van Arend Jan en zijn medewerker was Willem Timmerman, het linker paard was de oude bles van Egbert Koersen, evenals de medewerker Derk KLeen. Zo hielp men elkaar bij de laatste oogst. Verder ziet men de wagen waar ondergetekende ook op zat met mijn tweeling broer Ab.

Wim Koersen, ’s Heerenbroek

maart 2013

28


Digitaal magazine

Declaratiegedrag

Soms krijgen wij de vraag of het magazine Jij & Overijssel ook alleen

In het laatste magazine van 2012 hebben we een artikel geplaatst over declaraties door

digitaal toegestuurd kan worden.

het Overijssels bestuur. In dit artikel meldden wij dat er in principe alleen aan de belasting-

Dit is minder milieubelastend en

dienst verantwoording moet worden afgelegd. Hierover ontvingen wij een reactie.

scheelt veel papier.

Want over het doel van de declaratie moet toch wel verantwoording worden afgelegd aan Provinciale Staten, de afvaardiging van de inwoner?

De redactie van Jij & Overijssel heeft onderzocht hoe de meeste Overijsselaars

Dit is inderdaad een belangrijk punt: verantwoording van declaraties naar de inwoners

overheidsinformatie willen ontvangen.

van Overijssel. Vertegenwoordigers van het openbaar bestuur moeten altijd aan de

Het merendeel kiest nu nog voor de

samenleving kunnen verklaren wat ze doen met publieke middelen. Daarom hebben

huis-aan-huis krant of een magazine.

Gedeputeerde Staten èn Provinciale Staten van Overijssel in juli 2011 op initiatief van

Het percentage dat momenteel de

de PVV-fractie in Provinciale Staten, besloten hun declaratiebedragen èn de geschenken

informatie opzoekt op het internet, is

die ze ontvangen openbaar te maken. De declaraties zijn digitaal in te zien op

nog klein. Wij verwachten dat dit in de

www.overijssel.nl/declaraties.

toekomst zal veranderen en we passen

Je kunt de achterliggende bonnetjes op aanvraag inzien. Dit heeft RTV Oost in 2012

op dat moment de strategie aan. Nu kan

gedaan. Op www.jijenoverijssel.nl vind je het filmpje dat zij hierover gemaakt hebben.

dit nog niet. Je kan op dit moment al wel een digitale versie van het magazine

Ben je nieuwsgierig waar de provincie Overijssel in 2013 haar geld aan uitgeeft? Kijk dan

vinden op www.jijenoverijssel.nl.

voor de kerntakenbegroting op www.overijssel.nl/begroting.

In 2012 heeft het project Jij & Fotografie twee keer plaatsgevonden. Bij dit project worden kinderen meegenomen op ontdekkingstocht in de natuur. Zij leren ondertussen de fijne kneepjes van het fotografievak. Hiernaast zie je één van de gemaakte foto’s. Nieuwsgierig naar de andere foto’s? Kijk dan op www.jijenoverijssel.nl.

Kiek!

Foto van de natuur, door Chantal Wendel (10) uit Losser.

29

maart 2013


blikt terug

Foto: inzending van mevrouw D. Westerink, Bornerbroek

Wie kan ons meer vertellen over deze foto? Stuur ons een brief of e-mail; onder de inzendingen

De winnaar krijgt automatisch bericht van de provincie.

wordt een mooie prijs verloot.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Heb je zelf nog belangwekkende historische foto’s die

De winnaar van de historische foto uit het vorige magazine

in deze rubriek thuishoren, dan horen we dat graag!

is Ina Staman-Bolink.

De prijswinnaar wordt op www.jijenoverijssel.nl bekend gemaakt. Reacties voor 22 april sturen naar: jij@overijssel.nl of Redactie Jij & Overijssel Bertine Lindeboom, 5c Antwoordnummer 800 8000 VB Zwolle maart 2013

30


lost op

Kruiswoordraadsel Jij & Overijssel Maak nu kans een pakket met lekkere streekproducten! Het kruiswoordraadsel staat uiteraard ook in het teken van het thema ‘Lente in Overijssel’. Als je het magazine goed gelezen hebt, zijn de antwoorden op onderstaande vragen terug te vinden in de tekst. Veel lees- en puzzelplezier!

Meedoen? Noteer de letters van de oplossingen in de onderstaande vakjes en je kunt een woord vormen dat alles met het thema van het magazine te maken heeft. Mail je antwoord voor 22 april naar

jij@overijssel.nl of Redactie Jij & Overijssel (antwoordnummer 800, 8000 VB Zwolle) en maak kans op een leuke prijs. Succes! De winnaars van de vorige puzzel zijn: Jan van Brussel, Harriet Smit – Tepper en Henny ter Wee. 1

2

3

h

4

5

g

6

7

j b

8

d

10

9

a

i

11 e f 12

a

Horizontaal 6 Noem een project dat jongeren bewust maakt van hun gedrag in het verkeer.

11 Door welk spel leer je meer over hoe het provinciale bestuur in elkaar zit? 12 In welke plaats ligt het bedrijf dat drie Overijsselse jongeren in

d

e

f

g

h

i

j

1 Welk muzikaal spektakel verbindt stad en land? 2 Wat wordt er in de fotografische hamer gebruikt in plaats van fotopapier? 3 Wat voor producten zijn er gebruikt voor het lekkere recept uit de

9 Wat is de officiële naam van het overzicht waarin de provincie laat zien waar zij in 2013 haar geld aan uitgeeft?

c

Verticaal

8 Hoe heten de witte stoeltjes in de beeldentuin van kasteel het Nijenhuis?

b

c

IJsseldelta? 4 Wat was de Gelderman Fabriek zo’n honderd jaar geleden? 5 Hoe heet bekendste ommetje van Welsum? 7 In welke Overijsselse plaats ligt de beste camping van Europa? 10 Met welke sector gaat het erg goed in Overijssel?

dienst heeft via het 1000jongerenplan?

31

maart 2013


beleeft

Veurjoar Doar vliegt ‘n leewerek in de lucht En juubelt bliede zien fraaje liet Hooger en hooger stejgt hij in zien vlucht ‘k Hoor ‘m wel mar zie ‘m zoowat niet ’n Gruto loopt langes de grupelkant Steekt hier en doar zien snaavel in de gront In de zachtste deeln van ’t lant Woar hij dan zien voer vont ’n Tuureluur stoat kniknd op ’n hekepoal ’n Rejger in de sloot, halef in ’t waater Wachtnd op ’n leker visien of ’n oal An ’t ende der sloot eendn mit hun gesnaater

’n Kiewiet dukkelt in de lucht En kraajt zien bruleft kreetn ’n Kraaje wort in ziene traage vlucht Vedeedegnd deur ‘m noazeetn Ale diern hebm zien drift in de netuure Wijl ’t skoap mit lamm ligt te kawm Zitn bij de deure van d’eupm skuure Tweeje katn erbarmelek te maawm Strakjes koemt ale vee weer in de wej Mit de start in de hoogte goat ’t holderdebolder Zoo teugng of in ’t begin van de moant mej ’t Is weer veurjoar in de Kuunderpolder Akermanechien uut de Kuunder

Dit gedicht van Akermanechien is gekozen als mooiste gedicht over ‘Lente in Overijssel’. De andere inzendingen kun je bekijken op www.jijenoverijssel.nl.

FOTO:

Tureluur, Roel Hoeve

Profile for Provincie Overijssel

Jij&Overijssel maart 2013  

‘Lente in Overijssel’, dat is het thema van deze nieuwe editie. Terwijl ik dit schrijf zijn de officiële lentedagen nog niet eens begonnen,...

Jij&Overijssel maart 2013  

‘Lente in Overijssel’, dat is het thema van deze nieuwe editie. Terwijl ik dit schrijf zijn de officiële lentedagen nog niet eens begonnen,...

Advertisement