Page 1

M a ga z i n e v o o r i nwo ne rs v a n Ove ri j ssel Jaargang 4, nr. 2 Juni 2012

Je moet creatief zijn en vooruit denken Met een schip ervaar je geen drempels Over tien jaar heeft iedereen een 3D printer Smullen van een zomers dessert Uiteindelijk ben ik zelf ook mantelzorger

Nauwkeurig boeren is goed voor het gewas en houdt de koeien gezond, maar het levert ook geld op. Melkveehouders Wim Nijland en Gerrit Veneklaas


zoekt

Colofon Jij & Overijssel is het magazine voor inwoners van Overijssel. Deze uitgave van de provincie Overijssel verschijnt 3 keer per jaar en wordt huis aan huis verspreid. Bezoek www.jijenoverijssel.nl voor de digitale versie van dit magazine. Jaargang 4, nummer 2 Oplage 415.000 Hoofdredactie Bertine Lindeboom, Marten Hellendoorn Eindredactie Hanneke Postma Redactie Ferenc van Damme, Bas van Dishoeck, Bette Kamp, Johan Kroes, Geke Mateboer, Claudi Groot Koerkamp, Anneloes Spijkers, Hanneke Postma Traffic Provincie Overijssel Concept Provincie Overijssel Realisatie PlatformP Fotografie Raymond van Olphen, Roel Hoeve, Job Boersma, Johan Kroes, Margreet Vloon, Bette Kamp, Marije Weterings Infografic Ilva Besselink-Noorda Druk PlatformP Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle 038 499 88 99 Redactieadres Redactie Jij & Overijssel Bertine Lindeboom, 5c Antwoordnummer 800 8000 VB Zwolle Jij@overijssel.nl

04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 25 26 28 30 31

Informatie www.jijenoverijssel.nl Ideeën of vragen via e-mail jij@overijssel.nl of het redactieadres.

2012-264e

juni 2012

2

Jij drinkt: Schoon grondwater in Espelo “Nauwkeurig boeren levert ook gewoon geld op.”

Jij relaxt: Stress? De Overijsselse natuur doet wonderen! “Ik woon en werk in een oase van rust en natuur.”

Jij geniet: Feestelijke Trifle Jij beheert: De boer als natuurbeheerder “Je moet creatief zijn en ver vooruit durven denken.”

Jij ontwikkelt: Natuurlijk kunststof?! Over tien jaar heeft iedereen een 3D printer in huis.

Jij doet: Leuke dingen in Overijssel Jij zorgt: Werk en mantelzorg, is dat te combineren? “Uiteindelijk blijk ik zelf ook mantelzorger te zijn.”

Jij droomt: Durf jij te dromen? Elk goed idee begint met een droom.

Jij beschermt: Maar gelukkig hebben we het korhoen nog! Ingevlogen Zweedse korhoenders moeten populatie redden.

Jij bezoekt: Nieuwe beeldentuin Kasteel het Nijenhuis Jij online: Investeer in blije biggen Jij vaart: De Groene Wensboot “Met een schip ervaar je geen drempels.”

Jij schrijft: Zelf aan het woord in onze brievenrubriek Jij blikt terug: Een historisch plaatje dat vragen oproept Jij lost op: Voor de Overijsselse puzzelaar


Kloeke getallen over betrokkenheid in Overijssel

Natuurlijk in Overijssel Voorwoord door Marten Hellendoorn, hoofdredacteur

Natuur • Overijssel bestaat voor ca. 67.000 hectare uit bos- en natuurgebied. • Dit is 20% van de totale oppervlakte van de provincie. • Hiervan behoort ruim 33.000 hectare tot

“Opa, wil jij de maden aan de haak doen?” vraagt mijn dochter. “Doe maar mooi zelf”, is het antwoord van opa. Dit is het vaste ritueel wanneer mijn dochter en opa gaan vissen. Zij vist met brood, tegen beter weten in. Opa vist met maden en vangt de één na de andere vis. Dat vindt hij prachtig. Maar iedere keer, na lang smeken en wanneer hij al aardig wat gevangen heeft, zwicht hij toch.

Natura 2000 gebied: een Europees netwerk

“Natuurlijk meid, kom maar hier.“ Vervolgens gooit zij haar draad precies op de

van karakteristieke natuurgebieden.

plek waar opa zit te vissen en begint de inhaalrace.

• In Overijssel liggen 25 natuurgebieden die van Europees belang zijn. • Provincie Overijssel inventariseert op 42 plekken elke twee jaar de weidevogelstand. • Ruim een derde (37%) van de inwoners van

Dit is steeds weer een mooi schouwspel. Een opa en kleindochter die samen van de natuur genieten. Als provincie doen we ons best voor de natuur. Maar de natuur is niet het enige waar wij ons voor inzetten. Wat dacht je van die mooie fietspaden dwars door de provincie? Grondwater in Espelo?

Overijssel vindt dat er voldoende wordt gedaan

Of het nieuwe opgezette Polymer Sciencepark? Het komt allemaal aan bod in

om het landschap te beschermen.

deze editie, ‘Natuurlijk in Overijssel’!

• 18% van de Overijsselaars is van mening dat het landschap over vijf jaar mooier zal zijn.

Wil jij reageren? Zelf ideeën, een foto of de datum voor een evenement inzenden?

• 22% van de 55-plussers verwacht dat het

Laat van je horen. Het volgende nummer komt uit in november. Het thema is dan

landschap beter wordt. • 17% van de inwoners van Overijssel is bereid

‘De kracht van Overijssel’. Heb je daar een mening over of een idee hoe Overijssel nog aangenamer kan worden om te wonen, werken, leren of recreëren?

mee te betalen aan het opknappen en het beheer

Wij zijn benieuwd naar de reacties. Die kun je sturen naar jij@overijssel.nl

van het landschap, 35% wil dit niet.

of naar antwoordnummer 800, 8000 VB Zwolle, ter attentie van de redactie van Jij & Overijssel. Kijk ook eens op www.jijenoverijssel.nl.

Recreatie • Van de recreatieve buitenactiviteiten zijn

Veel lees-, kijk- en puzzelplezier!

wandelen (59%) en fietsen (58%) populair onder de Overijsselse inwoners. • Fietsen is in Overijssel gemiddeld genomen zelfs populairder dan in de rest van het land (58% in Overijssel tegenover 50% in Nederland). • Meer dan 80% van de Overijsselaars weet van het bestaan van wandel- en fietsnetwerken.

Gezond eten • Maar liefst 85% van de Overijsselaars denkt voldoende groente te eten, terwijl uit onderzoek blijkt dat maar 12% de groentenorm haalt. • Ook denkt 67% van de ondervraagden voldoende fruit te eten. Toch haalt maar 29% van de Overijsselaars daadwerkelijk de fruitnorm.

Bron: provincie Overijssel

juni 2012


drinkt

Schoon grondwater

in Espelo Gerrrit V Ge Veenek neklaa laa as en Wiim m Nij N jland lan la lan nd biijj eeen wate bij wate terbr rbro rbr on on. n.

Espelo was dit jaar in het nieuws door het hoogste paasvuur van Nederland. Bij het schrijven van dit artikel rookte dit vuur nog steeds na. Reden van het bezoek was dit keer. niet het paasvuur maar de drinkwaterwinning Espelose Broek. Leeft dat eigenlijk ook zo in Espelo? En wat betekent wonen in dit grondwaterbeschermingsgebied? Jij & Overijssel vraagt het twee voorlopers: de melkveehouders Gerrit Veneklaas en Wim Nijland.

juni 2012

4


Optimaal gewas We zitten aan een kopje koffie met bokkenpootje in het voorhuis van de boerderij van Wim en Bea Nijland. Buurman Gerrit Veneklaas is ook aangeschoven. Gerrit en Wim zijn lid van een studieclub die zich bezighoudt met het optimaliseren van de mineralenstroom. Dit betekent in gewone mensentaal dat zij de bemesting van het land afstemmen op het gewas. Het gewas krijgt precies wat het nodig heeft en groeit daardoor optimaal. De kans op verliezen is hierdoor klein. Ook de koeien profiteren: het gras is namelijk gezonder.

“Nauwkeurig boeren levert ook gewoon geld op.”

ook tijd gekost om er achter te komen dat een heel klein beetje voldoende is. Daarnaast proberen wij als studiegroep het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen door bijvoorbeeld te eggen of schoffelen.”

Oude koeien Wim: “Vroeger probeerden we zoveel mogelijk mest kwijt

Campagne

te raken op het land. Het gewas moest er net geen last

Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor schoon drink-

van krijgen. Nu kijken we naar hoe we het gewas optimaal

water in Overijssel. Samen met Vitens organiseert zij dit jaar

kunnen laten groeien met zo min mogelijk mest.

een campagne om mensen ervan bewust te maken hoe

Het is een compleet andere manier van benaderen.”

belangrijk schoon grondwater is.

Gerrit: “Het gebruik van veel mest kan namelijk schadelijk zijn voor het grondwater. Er komt te veel stikstof in de grond. Omdat we wonen in een grondwaterbeschermingsgebied heeft dit direct gevolg voor het drinkwater. Nu zijn we erg

Tips:

begaan met duurzaamheid maar nauwkeurig boeren levert

• Houd je aan de gebruiksaanwijzing voor bestrijdings-

gewoon ook geld op. De koeien zijn bijvoorbeeld gezonder

middelen. Gebruik niet te veel: dit is schadelijk.

omdat de gewassen beter zijn. We gebruiken daardoor

• Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen,

minder antibiotica en de dieren worden ouder.”

maar kies voor milieuvriendelijke alternatieven. • Was je auto in de wasstraat. Hier wordt het water

Bestrijdingsmiddelen

opgevangen in speciale depots. Zo komen de

Vanuit de woonkamer van Wim kijk je uit op het waterwin-

oliehoudende stoffen niet in het grondwater.

gebied van Vitens. In het land zie je heuveltjes op de plekken

• Zorg dat er bij het olie verversen of sleutelen

waar zich de bronnen bevinden. Wim: “Als boeren zijn wij

aan een auto geen olie of benzine kan weglekken

aan allerlei regeltjes gebonden. Dat is goed maar vergeet

in de grond.

niet dat een groot deel van de vervuiling ook andere

• Voer chemisch afval, zoals verfresten en olie,

oorzaken heeft. Denk bijvoorbeeld aan bestrijdingsmiddelen.

af via de chemokar en niet via het afvoerputje.

2

Wij gebruiken maar 1 kg werkzame stof voor 10.000 m .

• Gebruik duurzame bouwmaterialen waarin

Veel mensen, die op het oog doseren, weten helemaal niet

geen uitloogbare schadelijke stoffen zijn verwerkt

dat je maar zo weinig nodig hebt. Iedereen zou goed naar

(dus geen zinken of koperen dakgoten).

de gebruiksaanwijzing moeten kijken en de aanbevolen

• Ontdek je een verontreiniging? Meld dit dan bij

hoeveelheid niet moeten overschrijden. Het heeft ons

provincie Overijssel via www.meld.overijssel.nl.

5

juni 2012


relaxt

Stress?

De Overijsselse natuur School, werk, gezin, uitgaan, sport... Het kost allemaal tijd en energie. En heb je een moment voor jezelf, dan moet je natuurlijk je Facebook, Twitter, mailbox, Hyves en dergelijke checken. En het nieuws, want je wilt wel op de hoogte blijven!

Rust Om tot rust te komen kun je natuurlijk een cursus yoga of mindfullness volgen. Maar er is een veel eenvoudigere manier om je hoofd leeg te maken. Je woont namelijk in een prachtige, groene provincie. Een provincie met twee Nationale Parken en twee Nationale Landschappen. Je kan hier heerlijk wandelen, fietsen, kanoën of paardrijden. Dus wil jij even lekker ontspannen? Een dagje natuur doet wonderen!

Nationale parken en landschappen In Nederland liggen 20 Nationale Parken en 20 Nationale Landschappen. Twee van deze parken en twee van deze landschappen liggen in Overijssel. Een Nationaal Park is specifiek gericht op de bescherming en ontwikkeling van flora en fauna. Er wordt in principe niet in gewoond en gewerkt. Dit gebeurt in een Nationaal Landschap wel. Het uitgangspunt voor de Nationale Landschappen is namelijk: behoud door ontwikkeling.

juni 2012

6


doet wonderen!

Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug Het is een gebied met grote golvende heidevelden, stuwwallen en uitgestrekte bossen. Hier leven

“Weg uit het drukke leven, een moment voor jezelf. Wandelen is daar een uitstekende manier voor.

de enige korhoenders van Neder-

De bijzondere ligging aan de voet van de Lemelerberg maakt onze camping interessant voor

land, net als een aantal andere

wandelaars”, vertelt Wilma Ellenbroek, eigenaresse van camping De Lemerler Esch. ”Onze gast

zeldzame plant- en diersoorten,

herinnert ons er iedere keer weer aan hoe bijzonder deze omgeving eigenlijk is. Ook ik heb nog

zoals de nachtzwaluw.

steeds het gevoel in een oase van rust en natuur te wonen en werken. Zelf vind ik de doorloop

www.sallandseheuvelrug.nl.

naar Archem en Eerde fantastisch. Zo’n prachtig gevarieerd landschap afgewisseld met oude boerderijen, de regge en de landgoederen”.

Nationaal Park

Voor mensen die op zoek zijn naar een bijzondere wandeling heeft Wilma Zitmomenten en

Weerribben-Wieden

een Gedichtenpad bedacht. Een stukje van het wandelnetwerk in het Vechtdal komt hier langs.

Dit park is het grootste laagveen-

De Zitmomenten zijn ontworpen door studenten van Artez en bieden bijzondere uitzichten,

moeras van Noordwest-Europa.

belevenissen en ontspanning. www.delemeleresch.nl.

Het is een belangrijk leefgebied voor diersoorten als de grote vuurvlinder, de otter en de

Naar buiten

Fietsen

zwarte stern.

Op de websites van deze natuurgebieden vind je

Wist je dat Overijssel een fietsroutenetwerk

www.np-weerribbenwieden.nl.

diverse wandel-, fiets-, paardrijd-, en kanoroutes.

heeft van duizenden kilometers? Je kunt met hulp

Ook zijn er in de afgelopen jaren een aantal

van de zogenaamde fietsknooppunten zelf je

Nationaal Landschap

wandel- en fietsnetwerken aangelegd. Er wordt

fietsroute uitstippelen. Kijk voor meer informatie

Noordoost-Twente

nog gewerkt aan bijvoorbeeld MTB-routes en

op www.fietseninoverijssel.nl.

Noordoost-Twente is uniek om de

ruiternetwerken. Waarom investeert de provincie

kleinschaligheid, het groene

hier eigenlijk in? Deze routes en netwerken

Wandelen

karakter van het gebied en het

maken Overijssel aantrekkelijk voor recreanten en

Twente en het Vechtdal hebben een eigen

samenhangend geheel van beken,

ondernemers en ze bevorderen de mobiliteit

wandelnetwerk. Dit netwerk heeft bijna 425

essen, kampen en moderne

binnen de provincie.

wandelingen. Van een kort tochtje tot een

ontginningen.

meerdaagse wandeltocht. Het kan allemaal!

www.noordoost-twente.nl.

Meer informatie www.wandelenintwente.nl of www.wandeleninhetvechtdal.nl.

Nationaal Landschap IJsseldelta De IJsseldelta is de oudste grootschalige, rechtlijnige polder in Nederland. Op sommige plaatsen kan je wel vijf kilometer van je afkijken. De eeuwen oude strijd tegen het water zie je terug in het reliëf: terpen, dijken en kreekruggen. www.nlijsseldelta.nl.

7

juni 2012


geniet

eestelijke trie met

zomerfruit Dit feestelijke dessert is de perfecte afsluiting van een zomerse picknick, een gezellige barbecue of gewoon van een heerlijke zomerdag. Natuurlijk het lekkerst met streekproducten uit Overijssel!

juni 2012

8


Ingrediënten

Snijd ijd d de cake k iin plakken l kk en lleg d deze op d de b bodem d van een grote,

• een halve roombotercake

glazen schaal. Besprenkel ze met likeur. Leg het rode fruit hier bovenop.

• 450 gr bessen, aardbeien en frambozen

Maak de aardbeienjelly volgens de aanwijzingen op de verpakking en

• 450 gr perziken en mandarijnen

giet dit over het fruit. Laat dit mengsel opstijven in de koelkast.

(gebruik ananas of mango voor een exotisch tintje) • 125 ml fruitlikeur (bijvoorbeeld cassis,

Bereid de aardbeienpudding volgens de verpakking en schep deze op de jelly. Laat ook dit stollen in de koelkast. Verdeel hier het oranje fruit over.

aardbeien of sinaasappel) • 1l melk

Maak de sinaasappeljelly op dezelfde manier als de aardbeienjelly en

• een pakje aardbeienjelly

laat dit goed afkoelen voor je het over het fruit giet. Daarna het geheel

• een pakje instant aardbeienpudding

weer laten stollen in de koelkast.

• een pakje sinaasappeljelly (grotere supermarkt of toko) • 65 gr custard (of genoeg voor 600 ml custard)

Maak ondertussen de custard volgens de beschrijving op het pakje. Laat de custard goed afkoelen voor je het voorzichtig over de sinaasappeljelly schept.

• ongeveer 100 gr fijne kristalsuiker • 200 ml slagroom

Klop de slagroom stijf, nadat je er drie eetlepels suiker aan toegevoegd

• 100 ml mascarpone

hebt. Meng de slagroom voorzichtig met de mascarpone. Verdeel dit

• rasp van 1 limoen

mengsel over de pudding en garneer de trifle met de limoen- en

• chocoladerasp

chocoladerasp.

Eet smakelijk!

Deze pudding is geïnspireerd op een recept van Jamie Oliver.

Tips Heb je tijd genoeg? Dan kun je de jelly’s, aardbeienpudding en custard natuurlijk ook zelf maken. Kijk voor de recepten op www.jijenoverijssel.nl. Bij deze trifle is de Reestlander Muscat roséwijn van de Reestlandhoeve uit Balkbrug lekker. Deze vind je op www.reestlandhoeve.nl. De lekkerste aardbeien, frambozen en bessen pluk je zelf bij De Manderveense Aardbei in Manderveen. Kijk hiervoor op www.demanderveenseaardbei.nl.

9

juni 2012


bezoekt bezoekt beheert

De boer als

natuurbeheerder “Je moet creatief zijn en ver vooruit durven denken.�

Driemanschap van Dalfsen

juni 2012

10


Voor Wout en Christiaan van Dalfsen is het niet meer dan logisch. De natuur beheren, dat doen boeren immers al honderden jaren? Niet helemaal waar. In het begin van de vorige eeuw waren het de natuurorganisaties die gronden gingen beheren. Hierdoor bleef een groot aantal natuurgebieden behouden. Zo ook Overijssels grootste aaneengesloten natuurgebied De Olde Maten tussen Hasselt, Meppel en Staphorst. De familie van Dalfsen beheert hier Eben Haëzer, een multifunctioneel boeren bedrijf, én de omringende natuur. In de toekomst gaan meer boeren de natuur in de Olde Maten

ruim dertig boeren uit Staphorst hun koeien molken langs de

beheren. Dat doen ze onder de vlag van de Agrarische

Postweg. Schaalvergroting en ruilverkaveling brachten daar

Natuurvereniging Horst en Maten en onder begeleiding van

verandering in. Nu heeft een deel van het gebied een Natura

Staatsbosbeheer. Christiaan van Dalfsen (27) volgt in de

2000 status en het ligt in de Ecologische Hoofdstructuur

voetsporen van vader Wout. Naast het runnen van het

(wat dit inhoudt lees je op www.jijenoverijssel.nl).

boerenbedrijf met 60 stuks melkvee, werkt hij als coördinator

Dat brengt voor de boer belemmeringen met zich mee.

van de Agrarische Natuurvereniging (ANV). Wout van Dalfsen

“Maar ook uitdagingen”, benadrukt Wout. “Je moet creatief

was destijds drijvende kracht achter de oprichting van de ANV.

zijn en ver vooruit durven denken.”

Christiaan komt bij collega-boeren in de Olde Maten over de vloer om ze enthousiast te maken voor agrarisch

Hoe zit Christiaan er over dertig jaar bij? “Het gebied blijft

natuurbeheer en om ze te helpen met subsidiecontracten.

bestaan en onderhoud blijft nodig. Ik hoop op succes voor

Zijn opleiding agrarische bedrijfskunde komt daarbij goed

het agrarische natuurbeheer en dat het collectief beheer

van pas.

navolging krijgt. Eben Haëzer wordt op termijn denk ik groter. Dat kan, óók met behoud van de natuur.”

Erkenning

www.anvhorstenmaten.nl

In ruil voor een vergoeding onderhouden de boeren de graslanden, singels, slootkanten en andere natuurlijke elementen in het landschap. Christiaan is ook betrokken bij

Bed & Breakfast

het beheer van de Olde Maten: “Als je natuurgrasland niet

Moeder Tineke van Dalfsen runt op de boerderij

onderhoudt heb je binnen de kortste keren alleen maar

een Bed & Breakfast en een groepsaccomodatie.

pitrussen en bramenstruiken. Dan komen er geen weide-

Er zijn fietsarrangementen vanuit Eben Haëzer en ook

vogels en wild meer. Sloten groeien dicht en uiteindelijk

het inmiddels landelijk bekende fenomeen ‘Boeren-

houd je bos over! Ik vind het bovendien belangrijk dat

hulpdiploma’ kwam uit de koker van Wout en Tineke.

boeren zich weer verbonden voelen met hun land en met

Kinderen krijgen opdrachten, helpen met de kalfjes en

het onderhoud ervan. Dat boeren erkend worden als

de kippen, mogen melken met boer en boerin en

beheerders van de natuur.”

krijgen na afloop een diploma. Er zijn dagactiviteiten en mogelijkheden voor kinderfeestjes. De van

Veenweidegrond

Dalfsens vinden het educatieve aspect van hun werk

Het landschap van de Olde Maten is een eeuwenoud

belangrijk. “Maar het is ook leuk om te doen en het

cultuurlandschap; veenweidegrond die door boeren werd

brengt leven in de brouwerij.”

gevormd tot langgerekte ‘boksloten en slagen’. Wout en

www.boerderijebenhaezer.nl

Tineke herinneren zich goed hoe dertig jaar geleden nog

www.bedandbreakfast-ebenhaezer.nl

11

juni 2012


ontwikkelt

Natuurlijk Onze leefomgeving bestaat voor een groot deel uit kunststof. Het pas geopende Polymer Science Park (PSP) houdt zich bezig met kunststoftechnologie. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de 3D-printer en ‘natuurlijk kunststof’. Daarmee levert kunststof – hoe gek het ook klinkt – een bijdrage aan een beter milieu.

De Nederlandse kunststofverwerkende industrie is sterk vertegenwoordigd in Overijssel. “Alleen heeft die industrie in deze provincie weinig samenwerkingsverbanden en faciliteiten om product- en procesinnovatie te stimuleren”, vertelt Joost Kuijper. “Daarom vind ik het PSP een geweldige zet. Onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven komen hier samen en door de combinatie van kennis en kunde komen nieuwe toepassingen sneller op de markt.”

Kunststofopleiding STODT Toekomsttechniek, waar Kuijper werkzaam is als innovatiemanager, is de trainingspartner van het PSP. “Wij verzorgen allerlei

Waar staat Overijssel? Nederland zijn er... In Nede

1488 WZYg^_kZcY^ZegdYjXiZckVc gjWWZgZc`jchihid[kZgkVVgY^\Zc#

167

Positie in Nederland als het gaat om aantal vestigingen.

WZYg^_kZcWZk^cYZco^X]^cDkZg^_hhZa!

11%

YZoZodg\Zckddg

kVcYZCZYZgaVcYhZegdYjXi^Z#

GZ\^d OldaaZ

14e Regio Zwolle en regio Twente staan landelijk gezien op de 2e en 3e positie als het om werkgelegenheid in de kunststofindustrie gaat.

Bronnen: CBS Statline, KvK Handelsregister

juni 2012

12

GZ\^dIlZciZ

1e


kunststof?! praktijk-cursussen op VMBO- en MBO- niveau. Wij willen samen met

3D-printer

het ROC Deltion, Windesheim en de partnerbedrijven een volwaardige

Een andere interessante ontwikkeling is die van de 3D-printer.

modulaire kunststofopleiding voor het MBO ontwikkelen, want er is

De voorspelling is dat over tien jaar iedereen een 3D-printer in huis heeft

behoefte aan goed opgeleid personeel.”

staan om bijvoorbeeld het kinderspeelgoed of wasmachineonderdelen te printen. Zo hoeven we minder uit het verre Oosten te halen, wat

Duurzaam

ook goed is voor het milieu. Erwin van Weerdenburg (22) is 5e-jaars

Een interessante ontwikkeling is de productie van ‘natuurlijk kunststof’.

student Industrieel Productontwerpen aan Hogeschool Windesheim en

Kuijper: “Dat is kunststof op basis van natuurlijke materialen.

doet onderzoek naar de 3D-printer. “Ik onderzoek de eigenschappen

We zullen moeten leren om verantwoord met onze aarde om te gaan

van geprinte kunststofonderdelen en kijk of die vergelijkbaar zijn met

en dat begint bij het ontwikkelen van duurzame materialen. Juist hier

voorwerpen die op de gangbare manier zijn gemaakt. Deze geprinte

kan het PSP een bijdrage aan leveren.”

producten worden steeds beter, dus dit heeft echt de toekomst!”

...het Polymer Science Park versterkt nog verder! ###WgZc\idcYZgl^_hZcWZYg^_[haZkZchVbZc! dbbZZg`Zcc^hdkZg`jchihid[iZdcil^``ZaZc# 9VibdZiYZXdcXjggZci^Zedh^i^ZkVcWZYg^_kZc

^hde*bVVgi'%&'

^cDdhi"CZYZgaVcYkZghiZg`Zc#

Yddg<ZYZejiZZgYZ I]ZdG^Zi`Zg`\ZdeZcY#

+WZYg^_kZcZcdg\Vc^hVi^Zh eVgi^X^eZgZc]^Zg^c#6cYZgZ eVgi^_Zc`jccZco^X]VVchaj^iZc#

###^hidZ\ZeVhidcYZgodZ`cVVgc^ZjlZbViZg^VaZc ZcegdYjXi^ZbZi]dYZc#

C^ZjlZbd\Za^_`]ZYZcdb^ccdkVi^Zh`Vchg^_`Zg!\dZY`deZg ZchcZaaZgiZdcil^``ZaZcZccVVgYZbVg`iiZWgZc\Zc

www.polymersciencepark.nl Waar wordt kunststof voor gebruikt? Je komt kunststoffen de hele dag overal tegen. Je mobieltje is bijvoorbeeld deels gemaakt van plastic. Maar ook de TV, je stereo-installatie en je computer zijn grotendeels van kunststof. En denk maar eens aan allerlei andere dingen die je in huis tegenkomt: de waterkoker, de stofzuiger, wasmiddelflessen en boterhamzakjes. Of je kleding. Veel van je T-shirts zijn waarschijnlijk gemaakt van polyester. Maar ook spijkerbroeken, sokken, ondergoed, lakens en handdoeken bevatten kunststof.

13

juni 2012


doet

Leuke dingen Juli

Juli 2012

Juli 2012

Juli en augustus 2012

Juli 2012

Fly-Inn 100 dagen 100 gasten Lullaby Festival Multiculturele Markt Enschede Sfeermarkt Vasse Peerkestocht Boerenervenrit 2012 Sproeifeest Zomerzangavond Avondtocht met Botter ZS13 Kunststappen in Almelo Boeken/Platenmarkt Vliegerfeest

30 juni en 1 juli juli - 25 aug. 1 juli 1 juli 1 juli 1 juli 1 juli 1 juli 1 juli 1 juli - 31 aug. 1 juli 1 juli 1 juli

Sallandse Markt Excursie Kijk, Proef en Beleef Boerenkaas Kijken naar het koeienmelken Toertocht voor motoren Sallandse Bottermarkt VVV wandeltocht Klepperstadloop Avondwandeling Blauwvingerdagen Huifkartocht over Landgoed Twickel Toneelavond/Munnikenmarkt Openluchtspel Huifkartocht en speurtocht Beach Volleybal Jazz Frijling Bierbus Sallands Landbier Brouwerij Deventer Op Stelten Midzomerfeest Bentelo Zwolse Beachdagen (ovb) Triathlon Holten H20 Festival ’n Doarp löp Oet Okkenbroeksfeest Feestweekend Lierderholthuis Volksfeest Westerhaar

2, 9, 16, 23, 30 juli 3 juli 3, 10, 17, 24, 31 juli 3, 10, 17, 24, 31 juli 4 juli 4, 11, 18, 25 juli 4 juli 4 juli 4 juli 4, 11, 18 en 25 juli diverse data in juli 4 juli diverse data in juli 4, 11, 18, 25 juli 5 juli 5 juli 5, 12, 19, 26 juli 5 - 8 juli 5 - 8 juli 5 - 8 juli 6 en 7 juli 6 en 7 juli 6 - 8 juli 6 - 8 juli 6 - 8 juli 6 - 9 juli

Stoomdag in Stoomgemaal FireFly Festival HobNobfestival Dagje mooi Vilsteren Nostalgische wasdag Open Tuin De Kruidenhoeve Jachtboog schieten en zwijnenjacht Ballonfestijn Hasselt Antiek- en brocantemarkt Shantykorenfestival IJhorster Maand markt Zomerbraderie Zunnewende festival Afrikafestival Lattrop en Breklenkamp Pakt Oet! Amuse Tour Markelo Start Carbagerun Hardenberg-Salzburg

7 juli 7 juli 7 juli 7 juli 7 juli 7 - 31 juli 7, 14, 21, 28 juli 7 juli 7, 14, 28 juli 7 juli 7 juli 7 juli 7 juli 7 en 8 juli 8 juli 8 juli 9 juli

juni 2012

14

Nijverdal Blokzijl Nijverdal Enschede Vasse Denekamp Noord Deurningen Hoonhorst Rouveen Zwartsluis Almelo Diepenheim Westerhaar – Vriezenveensewijk Ommen Balkbrug Markelo Holten Balkbrug Raalte Tubbergen Hardenberg Vasse Zwolle Delden Rouveen Markelo Holten Gamsbergen Hardenberg Raalte Deventer Bentelo Zwolle Holten Zwartsluis Denekamp Okkenbroek Lierderholthuis Westerhaar – Vriezenveensewijk Genemuiden Zwolle Almelo Vilsteren Sibculo Balkbrug Rijssen Hasselt Deventer Hardenberg IJhorst Raalte Hellendoorn Hertme Lattrop-Breklenkamp Markelo Hardenberg

www.modelvliegclubnijverdal.nl www.100dagen100gasten.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.multiculturelemarkt.nl www.sfeermarktvasse.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.koetsenerf.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.zs13.nl www.kunststappen.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vvvtwenterand.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvtubbergen.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.landschapoverijssel.nl www.zwolsuitburo.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.deventeropstelten.nl www.vvvhofvantwente.nl www.zwolsuitburo.nl www.triathlonholten.nl www.jongzwartewaterland.nl www.dorpsfeestdenekamp.nl www.okkenbroek.net www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvtwenterand.nl www.stoomgemaal.nl www.zwolsuitburo.nl www.hobnob2000.nl www.landgoed-vilsteren.nl www.vvvtwenterand.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.ballonfestijnhasselt.nl www.brocanteaandeijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.afrikafestivalhertme.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.amusetour.nl www.vechtdaloverijssel.nl


in Overijssel VeteranencafĂŠ in het Hookhoes Rieversterfeest Oud Hollandse Markt Rozendaelexcursie Klompendemonstraties Kreatieve zomermarkt NONArt CSI Twente Geesteren Hellendoorn Open Air Sploder Feest Hoffelijke Tuinen Stouwdam Competitie (skeeler) Harmonicadag/Boekenmarkt Drakenbootfestival Kopfestival Kinderrommelmarkt Tropical Dance Night Zwartsluizer zaterdag Theaterschip Woodstock on the Worp Excursie Auto Rodeo Boekenmarkt Toertocht voor motoren Oud Hollandse Markt Hammer Brinkdag Midweekfeest Twentse avond bij de Schaapskooi Grolsch Summer Sounds Deventer Kunstmarkt Blauwe Bogen Dag Vleermuizenexcursie Concert aan de Dinkel Straattheater Dancetour Oogstdag Bezoekerscentrum Hof Espelo Nature experience voor kids Kleedjesmarkt Maarkelse Meutdag Twentse Rolstoelvierdaagse Oud Hollandse Markt De boer op Prinsessen- en ridderdag Kunstmarkt Giethmen Klepperse donderdagen Hollands Hits Festival Siepelmarkt Ootmarsum Kamperui(t)dag Lommerdmarkt Hassailt Geurenpop Schuttersfeesten Losser Broeklanderfeest Landbouwdag Wielerspektakel en Stonehenge Festival Oogstfeestdag Kijk en doedag Orgelwandelconcert Essenrit Koetsâ&#x20AC;&#x2122;n keerls Tubbergen Dagje Hellendoorn

10 juli 11 - 15 juli 11 juli 11 en 25 juli 11,12,18,19,25,26 juli 12 en 14 juli 12 en 19 juli 12 - 15 juli 13 en 14 juli 13 - 15 juli 13 - 15 juli 14 juli 14 juli 14 juli 14 juli 14 juli 14 juli 14, 21, 28 juli 14 en 15 juli 14 en 15 juli 15, 17, 31 juli 16 juli 17 juli 18 en 22 juli 18 juli 18 juli 18 en 25 juli 19 juli 19 en 26 juli 20 en 21 juli 20 en 27 juli 20 en 27 juli 20 en 27 juli 21 juli 22 juli 22 juli 23 en 30 juli 24 juli 24 juli 24 - 27 juli 25 juli 25 juli 25 juli 26 - 28 juli 26 juli 26 juli 26 juli 26 juli 26 juli 26 - 29 juli 27 juli 27 - 29 juli 27 - 30 juli 28 juli 28 juli 28 juli 29 juli 29 juli 29 juli 31 juli

Almelo IJhorst Lemele Heino Enter Giethmen Almelo Geesteren Hellendoorn Espelo Ootmarsum/Dinkelland Gramsbergen Hardenberg Vroomshoop Deventer Raalte Hengelo Zwartsluis Ommen Deventer Balkbrug Staphorst Ommen Balkbrug Lemele Den Ham Steenwijk Ambt Delden Enschede Deventer Dalfsen Ommen Lattrop Hardenberg Zwolle Enschede Holten Colmschate Markelo Delden Lemele Holten Laren Giethmen Hardenberg Deventer Ootmarsum Kampen Rijssen Hasselt Hellendoorn Losser Broekland Hardenberg Steenwijk Holten Dalmsholte Ootmarsum Tubbergen Hellendoorn

www.hookhoes.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.enter-info.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.nonart.nl www.csitwente.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.espelo.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvtwenterand.nl www.burgerweeshuis.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.bureauhengelo.nl www.zartsluizerzaterdagen.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.sixtiesalive.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvtwenterand.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vvvhofvantwente.nl www.uitinenschede.nl www.deventerkunstmarkt.com www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.e-cosmos.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvzwolle.nl www.landschapoverijssel.nl www.museumholterberg.nl www.colmschate.com www.vvvhofvantwente.nl www.rolstoelvierdaagse.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.stichtingzomerevenementen.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.steck.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.hassailt.com www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.schutterslosser.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.wielerspektakelsteenwijk.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.vvvtubbergen.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl juni 2012

Juli 2012

Juli 2012

Juli 2012

Juli 2012


doet Augustus

Juli 2012

Juli 2012

Augustus 2012

Foto: Gerard Dubois

Augustus 2012

Ochtendwandeling Midweekfeest Snuffelmarkt + Bottermarkt Hammer Brinkdag Klompendemonstraties etc. Huifkartocht over Landgoed Twickel Huifkartocht en speurtocht Toertocht voor motoren Zomertheater Het Zandkasteel Oud Hollandse Markt Sukerbietenfeest Ommer Bissingh Staphorster dagen Klepperse donderdagen Bierbus Sallands Landbier Brouwerij Kamperui(t)dag Grolsch Summer Sounds Siepelmarkt Ootmarsum Lommerdmarkt Dicky Woodstock festival Geuzenpop Weerribbenmarkt Nacht Zeilpunterwedstrijd Blauwe Bogen Dag Vleermuizenexcursie Concert aan de Dinkel In het spoor van de boswachter Flora Ootmarsum Nostalgische Oogstdag Tuinfeest Zwartsluizer zaterdag Vliegerfestijn in de Loozensche Linie Oldtimerdagen in Tilligte Antiek- en brocantemarkt Jachtboog schieten en zwijnenjacht Kasteeldag Diepenheim Kunststappen in Almelo Deventer Boekenmarkt Nature experience voor kids Folklore wasdag Sallandse Markt Treintje Bello tussen Holten en Rijssen Avondwandeling Boekenmarkt Orgelconcert Den Ham Rozendaelexcursie Kijken naar het koeien melken Fietstocht De Boer Op Tubbergen Tour de Boer Diepenheim Almelose Havendagen Pony en paardenmarkt Springkussenfestival Wiedepop Stoppelhaenemarkt Oogstdag Fietstocht De boer op Kunsten op straat Peerkesmarkt VeteranencafĂŠ in het Hookhoes

juni 2012

16

1 augustus 1 augustus 1, 8, 15, 22 aug. 1, 15, 29 aug. diverse data in aug. diverse data in aug. 1, 8, 15, 22, 29 aug. 1, 15, 26, 29 aug. 1 en 8 aug. 1, 8, 15 aug. 1 - 5 aug. 1, 8, 15 aug. 1, 8, 15 aug. 2, 9, 16, 23 aug. 2, 9, 16, 23, 30 aug. 2, 9, 16 aug. 2, 9, 16 aug. 2 augustus 2, 9, 16, 23 aug. 2 - 4 aug. 3 en 4 aug. 3 augustus 3 augustus 3 en 10 aug. 3 augustus 3 en 10 aug. 3 - 7 aug. 3 - 12 aug. 4 augustus 4 augustus 4 en 11 aug. 4 augustus 4 en 5 aug. 4, 11, 25 aug. 4, 11, 18, 25 aug. 5 augustus 5 augustus 5 augustus 6 augustus 6 augustus 6 en 13 aug. 6, 13, 20, 27 aug. 7 augustus 7 augustus 7 en 14 aug. 8 en 22 aug. 7, 14, 21, 28 aug. 8 augustus 8 augustus 8 - 11 aug. 9 augustus 11 augustus 11 augustus 11 augustus 12 augustus 14 augustus 14 augustus 14 augustus 14 augustus

Holten Steenwijk Raalte Den Ham Enter Delden Holten Balkbrug Hardenberg Lemele Lemelerveld Ommen Staphorst Hardenberg Raalte Kampen Enschede Ootmarsum Rijssen Steenwijkerwold Rutbeek Oldemarkt Giethoorn Dalfsen Ommen Lattrop Ossenzijl Ootmarsum Holthone Deventer Zwartsluis Loozen Tilligte Deventer Rijssen Diepenheim Almelo Deventer Holten Rijssen Ommen Rijssen-Holten Balkbrug Ommen Den Ham Heino Holten Tubbergen Diepenheim Almelo Enter Hardenberg Giethoorn Raalte Vasse Enter Denekamp Denekamp Almelo

www.museumholterberg.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvtwenterand.nl www.enter-info.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.steck.nl www.uitinenschede.nl www.ootmarsumdinkelland.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.geuzenpop.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.e-cosmos.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.ďŹ&#x201A;oraootmarsum.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.hettuinfeest.nl www.zwartsluizerzaterdagen.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.oldtimerdagen.nl www.brocanteaandeijssel.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.kasteeldagdiepenheim.nl www.kunststappen.nl www.deventerboekenmarkt.nl www.museumholterberg.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.orgelconcertdenham.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvrijssen-holten.nl www.vvvtubbergen.nl www.vvvhofvantwente.nl www.almelosehavendagen.nl www.vvventer.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.landschapoverijssel.nl www.vvventer.nl www.kunstenopstraat.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.hookhoes.nl


Schapenmarkt Men- en Ruiterdriedaagse Tubbergen Excursie Boerenmarkt Midweekfeest Boeskool is Lös Heinose Pompdagen Slobberfeest Luttenbergs feest Stratenfestival Wielerronde en wielerpop Theatercorso Bluesfestival Electrabel Jazzfestival Hardenberg Lichttoer Muzikale klanken van over de grenzen De Ronde van Goor-Guus Caarels Stripspektakel Oogstfeest op de Koornmarkt 26e Klepperrit Collendoorn Zeepkistenrace Hollands Venetië Fietstocht Harmonicadag bij de Wendezoele Oogstdag Nostalgisch Festijn Trekzakdag Motorrit IMC Wisent Toeristische jaarmarkt Grote Antiek-, Brocante- en Kunstfair Zomeravondwandeling ‘Groot Brunink’ Twente Ballooning Stoppelhaene Lampionoptocht en grote optocht Zomerfeest in de Pollen Kunst in Ootmarsum Dorpsfeest Markelo Open Atelierdagen Twentse Tuinfair de Markerie Albergen Auto rodeo Landgoedconcerten Dalfsen Motortoertocht van Mc de Mijlentellers Twentse High Tea Huize Singraven Tour de Terras Dansspektakel Bloemencorso Fancy Fair Antiekveiling RTL Viert De Zomer Concert Badkuipenrace Elfdorpentocht Albergen Trekker Trek Tubbergen Shantykorenmiddag in het Beeklustpark Euifeest in Hasselt Wiejese Diekdaegen Trekkerslep Profronde Almelo Proef-Eet

14 augustus 14 - 16 aug. 14, 19, 28, 30 aug. 15 augustus 15 en 22 aug. 15 - 18 aug. 15 - 19 aug. 16 en 17 aug. 16 - 19 aug. 17 augustus 17 augustus 17 en 18 aug. 17 - 19 aug. 18 augustus 18 augustus 18 augustus 18 augustus 18 augustus 18 augustus 19 augustus 19 augustus 19 augustus 19 augustus 19 augustus 19 augustus 19 augustus 19 augustus 19 augustus 19 augustus 21 augustus 22 - 25 aug. 23 - 26 aug. 23 en 24 aug. 24 en 25 aug. 24 - 26 aug. 24 - 26 aug. 25 en 26 aug. 25 en 26 aug. 25 en 26 aug. 25 augustus 25 augustus 25 augustus 25 augustus 25 augustus 25 augustus 25 augustus 25 augustus 26 augustus 26 augustus 26 augustus 26 augustus 27 aug. - 1 sept. 30 aug. - 2 sept. 31 augustus 31 augustus 31 aug. - 2 sept.

Hellendoorn Tubbergen Balkbrug Vriezenveen Steenwijk Oldenzaal Heino Hardenberg Luttenberg Zwolle Markelo Sint Jansklooster Giethoorn Hardenberg Kalenberg Lemelerveld Goor Kampen Almelo Collendoorn Manderveen Steenwijk Ambt Delden Kampen Ootmarsum Weerselo Den Ham Blokzijl Haaksbergen Enschede Oldenzaal Raalte Oudleusen De Pollen Ootmarsum Markelo Vechtdal Albergen Heino Dalfsen Dedemsvaart Denekamp Deventer Hardenberg Vollenhove Diepenheim Zwolle Deventer Albergen Tubbergen Almelo Hasselt Wijhe Staphorst Almelo Enschede

www.sallandnatuurlijkgasttvrij.nl www.ruitermendriedaagsee.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvtwenterand.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.uitinoldenzaal.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvzwolle.nl www.vvvhofvantwente.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvhofvantwente.nl www.steck.nl www.vvvalmelo.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.devenfluiters.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vvvijsseldelta.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.vvvootmarsumdinkelland.nl www.vvvtwenterand.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vvvhaaksbergen.nl www.landschapoverijssel.nl www.uitinoldenzaal.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vvvtwenterand.nl www.kunstinootmarsum.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.demarkerie.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.watermolen-singraven.nl www.stichtingzomerevenementen.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.corso-vollenhove.nl www.vvvhofvantwente.nl www.zwolsuitburo.nl www.dealm.nl/badkuipenrace www.oudetrekkersclubalbergen.nl www.ajktubbergen.tk www.beeklustpark.nl www.euifeest.hyves.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.profrondealmelo.nl www.proefeet.nl

In het magazine kunnen wij slechts een beperkt aantal evenementen plaatsen. Kijk voor meer evenementen op www.jijenoverijssel.nl. De evenementen hebben wij overgenomen van derden. Houd de desbetreffende websites in de gaten voor mogelijke wijzigingen in programma, data en locatie. Wil je zelf evenementen aanleveren voor het magazine of de website, stuur dan een e-mail naar jij@overijssel.nl of een brief naar Jij & Overijssel, Antwoordnummer 800, 8000 VB Zwolle.

17

juni 2012

Augustus 2012

Augustus 2012

Augustus 2012

Augustus 2012


zorgt

Werk en mantelzorg:

is dat te combineren? Je schoffelt de tuin voor je chronisch zieke buurvrouw, je zorgt voor een gehandicapt kind of je helpt je hulpvragende ouders met het huishouden. Wist jij dat één op de acht werknemers mantelzorger is? In de meeste gevallen combineer je deze zorg met je werk. Provincie

Het project is dit voorjaar afgerond, maar het resultaat mag er zijn:

Overijssel vindt het belangrijk dat jij, als je dit wilt, voor familie of

elf Overijsselse werkgevers ontvingen eind april de officiële Werk &

vrienden kunt zorgen, daarom heeft zij subsidie verleend aan Stichting

Mantelzorg Erkenning. Al deze bedrijven (en nog een aantal Overijsselse

Informele Zorg Twente voor de uitvoering van het project Werk &

organisaties) ondersteunen hun werknemers bij het combineren van

Mantelzorg. Via dit project is de afgelopen jaren aandacht gevraagd bij

zorg en werk. En wat ook mooi is, het project is al opgepakt door twee

werkgevers voor flexibele werktijden en zorgverlof voor medewerkers

Overijsselse ondernemers: Jong en Veer. Zij blijven mantelzorg op de

die mantelzorger zijn.

agenda zetten!

C1000 Theo Janssen Jansse Een van de bedrijven met een Werk & Mantelzorg Erkenning is C1000 Theo Janssen uit Enschede. Een gespreek met bedrijfsleider Raymond Janssen:

Zelf mantelzorger “Iemand van het Midd den en Klein Bedrijf in Enschede vroeg me of ik mee wilde doen aan het project Werk & Mantelzorg. Ik was gelijk enthousiast, al wist ik niet precies wat mantelzorg inhield. Uiteindelijk blleek ik zelf ook mantelzorger te zijn. Ik heb namelijk een zoon met

Raymond Janssen

het syndroom van Do own. Alleen zie ik dit niet als mantelzorg, maar gewoon als opvoeden.”

Bewustwording ”Ik dacht niet dat er in mijn bedrijf andere mantelzorgers rondliepen. Dat bleek toch zo te zijn: twee van mijn n werknemers zijn ook mantelzorger. Daaraan werken wij graag mee. Dat deden we al, wan nt uit zakelijk oogpunt is het ook gewoon slim: je houdt mensen binnenboord. Dit projject was voor ons vooral bewustwording van wat deze zorg inhoudt en wat er allemaal on nder valt. We zijn niet anders gaan werken.”

Mogelijkheden ”Wat wel handig is: w we weten nu dat er, als iemand echt in de problemen raakt doordat de mantelzorg teveel tijd d of energie kost, er ondersteuningsmogelijkheden zijn. Denk hierbij aan een vrijwilliger die tijd delijk een deel van de mantelzorg overneemt. Er zijn allerlei instanties waar je terecht kunt!““

juni 2012

18


Jong & Veer - Heidi de Jong en Gretha van der Veer

verleden, maar wij zetten het dus voort!” Gretha vult aan: “We zijn een

“Wij zijn begonnen bij Stichting Informele Zorg Twente”, vertelt Gretha.

aantal samenwerkingsverbanden aangegaan, maar verder komen onze

“Hier waren wij projectleiders van het project Werk & Mantelzorg.

inkomsten voornamelijk uit het bedrijfsleven. Het is best spannend,

Toen de subsidie vanuit de provincie afliep, had het project geen

we merken dat het bedrijfsleven hier steeds meer mee bezig is.”

financiële middelen meer. Er is heel veel bereikt maar wij vinden dat dit project niet zomaar mag stoppen. Het is jammer om alle kennis

Toekomst

verloren te laten gaan. Daarom besloten we samen verder te gaan

“In de toekomst is het voor organisaties noodzakelijk om zich echt te

onder de naam Jong & Veer.”

verdiepen in mantelzorg”, legt Heidi uit. “Steeds meer werknemers krijgen met mantelzorg te maken. Bijvoorbeeld doordat er in de zorg fors

Samenwerken

bezuinigd wordt. Ik denk dat bedrijven die hierop anticiperen en goede

Heidi: “Wij richten ons vooral op bedrijven. Elk bedrijf heeft met

voorwaarden scheppen voor hun werknemers straks aantrekkelijke

mantelzorg te maken. Eén op de acht werknemers is mantelzorger en

werkgevers zijn.”

combineert dit met een baan. Wij vragen bij bedrijven aandacht voor het thema mantelzorg en adviseren hoe het management de medewerkers

Meer informatie: www.jongenveer.nl en www.werkenmantelzorg.nl

hierin optimaal kunnen ondersteunen. Dit werk deden we al in het

Gretha van der Veer en Heidi de Jong

19 19

juni jun jun uni 2 2010 2012 010 01 0 10 1 0


droomt

Deel je droom!

Meeste stemmen

Heb jij een droom die je graag wilt delen? Ga naar

Eén keer per kwartaal nodigen wij de dromer met de

www.jijenoverijssel.nl en klik op ‘Jij droomt’. Hier kun je

meeste stemmen uit, om zijn of haar droom te delen met

jouw droom voor een fijner, rijker of schoner Overijssel

de Commissaris van de Koningin en specialisten op het

plaatsen. En er anderen op laten stemmen. Je droom mag

gebied van deze droom. Samen kijken we of er mogelijk-

over alles gaan waarvan jij denkt dat het onze provincie

heden zijn om je te helpen jouw droom waar te maken.

(nog) beter of mooier maakt. Omschrijf je droom zo

Wie weet kunnen we je in contact brengen met de juiste

bevlogen mogelijk en plaats er bijvoorbeeld tekeningen,

personen. Of misschien is er een initiatief waarbij jij je aan

foto’s of een filmpje bij.

kunt sluiten. Wij geloven in de kracht van samenwerken en netwerken. Overijssel is van ons samen!

juni 2012

20


Durf

JIJ te dromen? Het vraagt lef om te dromen en je dromen te delen. Ieder goed idee begint met een droom. Droom jij wel eens over jouw omgeving? Over de fantastische invulling van een leeg bedrijventerrein... Over activiteiten rond een zorgboerderij... een geweldig stuk natuur. Of een verbetering aan een weg of het openbaar vervoer?

Andere dromers Tot nu toe zijn er meer dan 150 dromen geplaatst en is hier

100 dagen 100 gasten

door duizenden mensen op gestemd. Vorig jaar zijn vier

Een recent voorbeeld van iemand met een droom voor Overijssel is

dromers op gesprek geweest. Dromers met dromen op

Joris Kiestra. Zijn droom was om van Blokzijl de Culturele Hoofdstad van

allerlei gebieden. Van een ambitieus plan om van Twente

Overijssel 2012 te maken. Hij vond, zonder gebruik te maken van het

het Hollywood van Nederland te maken, de oude haven van

droomplatform, de juiste partners. Samen met ondernemers en verenigingen

Grafhorst te herstellen, tot een cultureel wandelpad gewijd

is het hem gelukt om van 17 mei tot en met 25 augustus 100 dagen lang

aan Geert Groote. Ook nu staan er weer prachtige dromen

een cultureel programma samen te stellen. De aanpak en organisatie is

online. Van paarden als leermeesters en genezers, tot groene

uitgevoerd door iedereen die een bijdrage wilde leveren. Wanneer het een

energie ambassadeurs. Droom je mee?

succes blijkt, hoopt Joris dat een andere plaats in Overijssel het stokje wil overnemen in 2013. www.100dagen100gasten.nl.

21

juni 2012


beschermt

Maar gelukkig hebben wij het De natuur zijn gang laten gaan of ingrijpen nu het nog kan? Weinig vogels hielden het afgelopen jaar het gemoed zo bezig als het uitstervende Nederlandse korhoen. In Overijssel vindt op dit moment de ultieme poging plaats om het soort te redden.

Zweedse korhoen

Hoopgevend

Begin mei zijn er vijf Zweedse korhoenders losgelaten op de Sallandse

Dit is de eerste keer dat er in Nederland wilde korhoenders worden

Heuvelrug. Deze vier hanen en ĂŠĂŠn hen moeten de overgebleven

uitgezet. Bij een vergelijkbaar project in Duitsland zijn de resultaten op ditt

Hollandse hoenders redden. Het uitzetten van de Zweedse korhoenders

moment hoopgevend. Dit komt bijvoorbeeld omdat de dieren gewen nd

is een ultieme, maar wel omstreden, poging van de provincie, de

zijn aan leven in het wild en de bijbehorende roofdiere ren. n. Naa aast st dez ezee

Vogelbescherming Neder erlaand d, St S aatsbosbeheer en Nat atuu u rmonumen e ten

vijf kor o hoen nde ders r wordeen er vol olge gend ge nd jjaa aarr no og ee e n aa aantal all ZZwe weed eedse see

o deze be om besc s heermde diieers rsoo oort oo ort vvoo o r Need deerl r an and d te beh ehou ou oude ude den.

k rh ko hoe oend oen nder nder ers o op p de Sa Sallllllan ands an dse Heeu dse ds uvvel e rug ru ug ui u tg tgez gez ezet ett. Naa ttwe weee ja we j ar a w wor ordt or rd dtt

Dee p pop opullat op opul atie iee b bes eessto tond nd dn nog og maar og aaar ui uit tw twee eee han anen en en 8 to ot 1 10 0 hen enneen.

err gekkek e een n hoe o h het et met de po popu pu ula l ti tiee st staa aatt en n of he h t nu nut he h efft di dt

De Zw De weeed eed edse edse s kkor orho rho hoeen ende ders rss zijjn in inge g vl ge v og ogen en om in intte teel teel eltt te vvoo oo orkkom omen en

prroj o ec ectt vo voor o t te or t zzet ette et ten. te n Het n. et opn opn nie ieuw uw uittze uw zett tten tt ten van an een en soort oort oo r iin n Ne Nede derllan de and d

een n zo de d overl veerl r ev evin ings in g kaanss van gs van a dez eze b eze bo oer ereen enla nlaand dvvo ogel geel in n Ned eder eerrla rlaand n

i eerrde is der ge gelu lukt lu ukt: kt: ki kt kijk jk maaar na jk naar a de ottte t r. Been n jjee nieu nieu e ws wsg giier e ig g ho oee hett n nu u

te ver ergr g oten gr oten ot en..

met he me hett ko korh orrh ho oeen ga gaat gaat a ? Ki Kijk jjkk o op pw ww ww w..ji jije je eno ove veri rriijsse jssel. js se el. l nl n.

juni 2012

22


korhoen nog!

De otter Dat het opnieuw uitzetten van een diersoort succesvol kan zijn, bewijst de otter. Eind jaren 80 was het oppervlaktewater zo vervuild, dat de otter uitstierf in ons land. Tien jaar geleden zijn er een aantal otters uitgezet in de Weerribben-Wieden. De waterkwaliteit is inmiddels sterk verbeterd: er zwemmen al meer dan 60 otters rond. Ze worden zelfs in de IJssel en de Vecht gespot! De otter kan weer overleven in de Nederlandse natuur. Dit komt niet alleen dankzij goed Overijssels natuurbeheer. Ook wegbeheerders helpen hieraan mee: dankzij onder andere faunatunnels worden er bijna geen otters aangereden.

Wat vind jij? Moet je dieren die dreigen uit te sterven redden of moet je de natuur zijn gang laten gaan? Jij & Overijssel vroeg het op straat:

Pim, 35: Als het uitsterven van het korhoen door de mens komt, doe dan een reddingspoging. Zijn er andere redenen, accepteer het dan gewoon. Als de losgelaten korhoenders van een ander type zijn verandert het soort toch? Red je ze dan wel? Judith, 27: Ik zou, voor je nieuwe dieren loslaat, eerst onderzoeken waarom het beestje uitsterft. Ada, 51: Een uitstervend dier moet je altijd proberen te redden! Als het eenmaal uitgestorven is, dan ben je voorgoed te laat. Goed dat de provincie investeert in de natuur en het behoud hiervan. Hans, 30: Goeie zaak, maar dan moeten mensen wel bewuster omgaan met de leefomgeving van deze diersoort.

23

juni 2012


bezoekt

Nieuwe beeldentuin Kasteel het Nijenhuis

Frode Bolhuis, Cleaning the rooms of the past, 2010, staal, hout, kunststof, collectie provincie Overijssel. Ronald A. Westerhuis, RAWSOME!, 2011, roestvast staal, collectie Mojo Concerts/kunstcollectie provincie Overijssel.

In het voorjaar van 2012 is de compleet vernieuwde beeldentuin van

voor publiek. Hierna volgde er meer, waaronder werk van Karel Appel,

Museum de Fundatie geopend. De siertuin, de gazons en het bos rond

Wilhelmina van Charlotte van Pallandt en het imposante Hildebrand-

Kasteel het Nijenhuis (samen goed voor 4,5 hectare), bieden plaats

monument van Jan Bronner. Nadat enkele jaren geleden overal

aan meer dan 75 beelden van gerenommeerde kunstenaars uit binnen-

in Nederland bronzen kunstwerken werden gestolen, was de

en buitenland. Deze beelden zijn afkomstig uit de collecties van

Fundatie genoodzaakt tijdelijk haar beelden uit de tuin te verwijderen.

Museum de Fundatie, Museum Beelden aan Zee en provincie Overijssel.

De beveiliging is verbeterd en de beelden zijn weer te zien.

Eén van de eerste beelden in de kasteeltuin is de ‘Zonnewijzer’ van

Een prachtige doorsnede van de moderne beeldhouwkunst uit de

Ossip Zadkine. Het beeld werd geplaatst door Dirk Hannema, die in

20ste en 21ste eeuw.

1958 in het Nijenhuis ging wonen en zijn kunstcollectie openstelde

Meer informatie: www.museumdefundatie.nl.

juni 2012

24


online

Natuurlijk in Overijssel De Hongerige Wolf Doe online mee met dit historische openlucht theaterspektakel. Een voorstelling over de Burcht van Collendoorn in Overijssel laat je zien hoe er in de 14e eeuw geleefd werd. Hoe Rudolf worstelt met zijn verliefdheid, in gevecht raakt met wolven, er achter komt welke leugen zijn leven lang in stand is gehouden en hoe de liefde de waarheid boven tafel krijgt… Het stuk is van 15 juni tot en met 2 september in bijna alle openlucht theaters in de hele provincie te zien. Ga naar www.dehongerigewolf.com of www.jijenoverijssel.nl en download daar het wolvenmasker. Laat zien hoe volgens jou een gevaarlijke wolf eruit ziet. Upload een foto van je masker op de website www.jijenoverijssel.nl. Verzamel zoveel mogelijk stemmen voor je masker. Wint jouw masker? Dan maak jij een ballonvlucht om echte wolven te spotten. www.dehongerigewolf.com

Bezoek ’t Natuurlijk Huus online ‘t Natuurlijk Huus bij Raalte is een prachtig voorbeeld van hoe je met natuurlijke producten een huis bouwt. Je kan het gebouw van de stichting Natuurlijk ook online bezoeken: dat scheelt weer een paar liter verstookte benzine. De site geeft tips over op natuurlijke wijze bouwen, inrichten en wonen. Je vindt er een zesdelige tv-serie over het huis en je kunt er een digitale rondwandeling maken. De stichting Natuurlijk laat zien dat een natuurlijke manier van leven haalbaar is, zonder dat je daar al te veel luxe voor hoeft in te leveren. Het Huus is graag een proeftuin voor nieuwe natuurlijke ideeën, dus geef via de site jouw ideeën of tips. www.hetnatuurlijkhuus.nl

Investeer in blije biggen! Een mooi initiatief voor het zogenaamde crowdfunding: via het web geld verzamelen voor je project. In dit geval buitengewonevarkens.nl waar je je als ‘crowdfunder’ kunt melden via de website. En daar staat wat tegenover: je draagt bij aan een (h)eerlijk varkensleven. Het certificaat dat je na melding ontvangt, geeft recht op drie jaar lang elk jaar voor 40 euro aan vleeswaren. Boter bij de vis: je krijgt een exclusief pakket met bijzondere vleeswaren thuis. De buitengewone varkens hebben volgens de initiatiefnemers een goed leven; ze lopen buiten en hebben volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Ze leven in een familiegroep in een bos of akker en slapen in een hut met stro. En zelf slaap je er natuurlijk ook beter van: met een buitengewoon rein geweten. www.buitengewonevarkens.nl engewonevarkens.nl

Varen in de kop op van Overijssel Ook weer zo’n mooi initiatief dat volledig natuurlijk tot stand is gekomen: de website ‘Varen in de Kop van Overijssel’. Een interactieve omgeving voor watersporters, natuurliefhebbers en toeristen die de Kop van Overijssel bezoeken. Handige tips, mooie verhalen, visserslatijn en het (zeil)weerbericht. www.varenindekopvanoverijssel.nl

25

juni 2012


vaart

â&#x20AC;&#x153;Met een schip ervaar je geen drempels.â&#x20AC;?

De Groene

Wensboot Geniet van een kanotocht tussen de rietkragen, vaar langs bloemrijke hooilanden of ontdek het geheimzinnige moerasbos. Dit kan allemaal in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dankzij de Groene Wensboot is het gebied sinds begin 2011 ook toegankelijk voor mensen met een (fysieke) beperking. Een verslag van de vaardag op zondag 22 april.

juni 2012

26


Anneke en en Fra Fr nss P Pllla Pla at

Ossenzijl, haven

Palle Bruggeman en Kees Storm

bezoekerscentrum Staatsbosbeheer, 9:45 uur. Terwijl de zon moeite doet om door te breken, bereiden de schippers van dienst, Kees Storm en Palle Bruggeman, de komst van de gasten voor. Vandaag varen Frans en Anneke Plat uit het Friese Boksum mee, samen met een stel vrienden. De 52-jarige Anneke is door MS aan een rolstoel gekluisterd. Dankzij de Groene Wensboot kan zij toch het Nationale Park bezoeken. Kees vertelt dat hij daarom vrijwilliger is geworden. “Ik ben gepensioneerd en vaar zelf veel en graag. Dat gun ik iedereen. Met deze boot doe je minder validen een enorm plezier.” De Groene Wensboot is tot stand gekomen met bijdragen van diverse partijen, waaronder de provincie Overijssel. De boot kent een vliegende start, want al in het eerste seizoen vonden

Hamsgracht, 11:18 uur.

er vijftig vaartochten plaats.

Bij de kruising van ’t Jurrien en de Hamsgracht wordt de boot aangelegd om een hoosbui af te wachten. Palle vertelt Kruising Kalenberger

dat de Groene Wensboot niet eenvoudig te besturen is.

Gracht en kanaal

“De boot heeft maar 60 cm diepgang en staat in verhouding

’t Jurrien, 10:25 uur.

heel hoog op het water. Daardoor vangt ‘ie veel wind.”

Nadat de gasten zich

De Groene Wensboot heeft in totaal 400.000 euro gekost.

geïnstalleerd hebben, vaart

Vooral de aanpassingen waren prijzig. Het schip bevat

de Groene Wensboot de

bijvoorbeeld twee liften en een verzorgingsruimte. Vooral dat

Kalenberger gracht op.

laatste is uniek.

Zo goed als geruisloos, want het is een elektrische boot. Na een paar honderd

Hamsgracht, 11:35 uur.

meter gaat Frans even aan wal om de fietsbrug te openen,

Anneke geniet zichtbaar

waarnaar de boot kanaal ’t Jurrien op vaart. Hij is blij om

van de omgeving en de

deze tocht mee te maken. “Het is moeilijk om geschikte

aanwezigheid van haar

uitjes te vinden. We moeten van tevoren precies weten

vrienden. In 1991 werd

hoe de situatie is. Met een schip ervaar je geen drempels.

de ziekte MS bij haar

En dat in deze omgeving. Buitengewoon!”

geconstateerd. “Ik ben toen gelijk gaan reizen. De laatste

Kanaal ’t Jurrien, 10:45 uur.

jaren kan dat niet meer. Sinds 2002 ben ik hard achteruit

Vandaag wordt ‘Schut & Grafkampen’ verkend. Kees vertelt

gegaan en ik zit nu vier jaar in een rolstoel. Af en toe heb

dat de gasten zelf de route mogen uitstippelen. “Ze wilden

ik moeilijke momenten maar dit soort uitjes maakt veel goed.

graag dit stuk van de Weerribben verkennen. Het riet staat

Ik vind het een schitterend gebied. Het doet me denken

nu nog laag waardoor je veel zicht hebt.” Op verschillende

aan het moeras in Botswana, alleen zat ik daar in een

plekken zijn activiteiten van de rietsnijders te bespeuren.

uitgeholde boomstam.”

Deze rietsnijders zijn van groot belang voor het natuurbeheer en de economie van dit gebied. Daarom ontvangen zij

Meer informatie: www.np-weerribbenwieden.nl

subsidie van provincie Overijssel.

of www.groenewensboot.nl.

27

juni 2012


schrijft

Slootjes, duikers en zandpaden

Surviv val alru run n We Wese sepe sepe In ons ns kle lein in ne do dorp rp Wesep epee wo word rd dt 1 ke k er p per er jaa aarr de Sur u vi v vall ge geho houd ho u en ud e . Da D n doet het e hel elee do orp p mee ee.. Me Mens n en kom omen en u uit itt h hee e l Ne ee Nede derl rlan nd on onss d do orp bezoe ezoe o ke ken n. EEen Survival vo voor or g gro root ot en kle lein in n. Dit Dit vind d ik be best st h hee eell bi ee b jz j on onde der. r.

De nat atuu uur is dan ook erg m uur moo ooii in onze om o g geeviing; ng; Sl ng Sloo ootj tjes ess, du d ikker ers, s, w wet eter e ing, in n , wei e la and den en,, bos, bo s, zan andp pad aden en.. Je kkun untt op p un ple lekk k en n en do door or ple l kk kken en n rreenne nnen, n, w wa aar je nor aa orma aal niet ieet zo ssne nell ne ko omt mt.. Wa W t ikk bel elan angr grijijijkk vi gr vind nd is da d t de d kkin indere ren en he h t geeweeld ldig ig vin ind den. Ond den. der de mo modd dder dd er kome ko men me n zzee tter erug ug een n da dan n he heer erlilijk jk vol o da daan a en mo an moe in eeen en n war arm m bad meet ee een n me m da d ilille lee o om. m. Zo llee eerrt ee rt o ook ok d dee je j ug gd om o ga gaan an met ett d dee natu natu na uur ur. Di Ditt is d dac acht ac ht iikk we well ee een n le leuk uk ond nder erwe werp we rp p voo o r jullllie ju ie tthe hema manu numm mm mer, er, Na Natu tuur tu urlilijk jk Oveeriijjssse s l. Samen amen am n ond ond n erneeme m n. n En ni niet et te verg rget eten en n de vveele vrijijwi vr willllig iger errs die die he hett he help lpen lp en o org rgan niser isse en n.

Duss vo Du voor or alllen die h het ett n nog og gn nie ieet he h bb bben e mee e geemaakt, vol olge gend jaar, 7 apr prilil 201 13, is err wee eerr een ee n Su urv rviv ival a Wes al esep epe! ep e! Gez ezel ellililg d dee rou ute t mee eeďŹ ďŹ et etse sen n ka k n oo ookk en w wor ordt or dt ook ok vee eell ged geeda daan n. www. ww w.su w. surv su rviv val alwe wese we se epe pe.n pe.n nl

Groe Gr oeet, Zoma Zo ma aar een dor orps psge geno ge noot uit Wes noot e ep pe. e Sonj So nja a van Du Duur uren en n

jun unii 2012

28


Geachte redactie, Hierbij wil ik u informeren over een uit de hand gelopen hobby van een AOW-er, die misschien interessant kan zijn voor uw lezers. Als leraar aan het van Rhijncollege ben ik in 2000 in de VUT beland. Daarna ben ik als ‘oud’ fiets-tourclublid begonnen met recreatief fietsen en zo ontdekte ik in de omgeving van Almelo en Twente vele mooie plekken. Een vriend van mij opperde toen het idee om deze tochten op te schrijven en dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik hield het niet alleen bij fietsroutes, ik heb ook wandelroutes en autoroutes beschreven. Mijn bedoeling is om jong en oud ‘genietend te laten fietsen, wandelen en autorijden’, dus regelmatig langs een pleisterplaats,

Kiek!

Springende Koeien, gefotografeerd door Gerard van Weerd.

bezienswaardigheid, restaurant en door de mooiste gebieden via de mooiste en nieuwste fietspaden. Mijn hobby is langzamerhand

Jij & Overijssel krijgt regelmatig vragen binnen over de provincie. Hoeveel

uitgegroeid tot diverse websites en de portal

ambtenaren werken er? Wat doen zij eigenlijk? Waar heeft de provincie

www.oetintwente.nl.Ik hoop dat veel

allemaal zeggenschap over? Hoeveel geld wordt er aan subsidies uitgekeerd?

mensen met mij van Twente zullen genieten.

Maar de meest gestelde vraag is toch: wat kost dat dan allemaal? In de november editie van dit magazine gaan wij op een aantal van deze vragen in.

Met vriendelijke groet en goodgoan!

Wil jij voor die tijd al kijken hoeveel geld de provincie uitgeeft aan haar kerntaken?

Martin Beumer uit Almelo

Kijk voor het hoofdlijnenakkoord en de publieksfilm op www.jijenoverijssel.nl.

Natuurfoto’s Hierbij een paar fotootjes van natuur in Overijssel. In elk jaargetijde is er wel iets moois te beleven en te zien! Erg leuk vonden wij het ‘zelfbedieningsterras’ dat wij tijdens een wandeling in Haarle tegen kwamen! We hopen nog lang te kunnen en mogen genieten van al het moois dat Overijssel biedt! Vriendelijke groeten, Fam. Stoffers uit Zwolle

29

juni 2012


blikt terug

Foto: Landschap Overijssel

Wie kan ons meer vertellen over deze foto? Stuur ons een brief of e-mail. Onder de inzendingen wordt

De winnaar van de historische foto uit het vorige magazine

een mooie prijs verloot. Heb je zelf nog belangwekkende

is Gerrit Weijma uit Zwolle.

historische fotoâ&#x20AC;&#x2122;s die in deze rubriek thuishoren, dan horen

Kijk op www.jijenoverijssel.nl voor de uitleg bij de foto.

we dat graag!

De prijswinnaar wordt in het volgende magazine bekend gemaakt.

Reacties voor 1 september sturen naar:

De winnaar krijgt automatisch bericht van de provincie.

jij@overijssel.nl of:

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Redactie Jij & Overijssel Bertine Lindeboom, 5c Antwoordnummer 800 8000 VB Zwolle

juni 2012

30


lost op

Kruiswoordraadsel Jij & Overijssel Het kruiswoordraadsel staat uiteraard ook in het teken van het thema Natuurlijk in Overijssel. Als je het magazine goed gelezen hebt, zijn de antwoorden op onderstaande vragen terug te vinden in de tekst. Veel lees- en puzzelplezier!

Meedoen? Noteer de letters van de oplossingen in de onderstaande vakjes en je kunt een woord vormen dat alles met het thema van het magazine te maken heeft. Mail je antwoord voor 1 september naar

'

&

jij@overijssel.nl of stuur een briefkaart naar Redactie Jij & Overijssel (antwoordnummer 800, 8000 VB Zwolle). Maak kans op een leuke prijs. Succes! De winnaar van het vorige raadsel is Anika Driesen uit Enschede. V

(

) W

* +

X

,

-

Y

.

&% &'

&&

&( &)

&* &+

[ Z

&,

&-

V

W

X

Y

Z

[

Horizontaal 3 Vaartuig voor mindervaliden in de Weerribben.

16 Wat in Espelo het hoogste van Nederland is.

6 Gebied waar grondwater wordt opgepompt voor drinkwater.

17 CertiďŹ caat voor kinderen die helpen op de boerderij.

7 Rietgebied in de Weerribben.

18 Wat optimaliseer je als je de bemesting van het land afstemt op het gewas.

8 Wat boeren weer worden. 9 Muscat rosĂŠwijn van de Reestlandhoeve uit Balkbrug.

Verticaal

10 Project waarbij organisaties bewust worden gemaakt van mantelzorg.

1 Overijssels grootste aaneengesloten natuurgebied.

11 Komt in de grond bij overbemesting.

2 Waterbedrijf van Overijssel.

13 Wat STODT met Deltion ontwikkelt.

4 Wat je straks zelf kunt uitprinten in 3D.

14 Regio die op de eerste plaats staat qua aantallen kunsstofbedrijven.

5 Kenniscentrum voor kunststof.

15 Bodemtype waaruit boksloten en slagen zijn gevormd.

12 Waar je het beste je auto kunt wassen vanwege het milieu.

31

juni 2012


beleeft Vrrog gge g r kô kônn nn’n ’n n de le leu u nie niie pr proâ o t’ oâ t’n n of sch c ri riem em’m em ’m alleene eeenee kkla lank nk’n nk ’’n n uut u st stoo oo oot’ ot’n, n, m n, màà do doâr â sol âr o ut ni n e bi biee bl blie iem’ ie mm m’ s e le si leer e ’n er n woo o rd rd’n ’n n, wo woâr ârr-m -met et sie d din inge in ge àn-- g gee eem’ ee m m kô m’ kônn nn’n nn ’n ’n so hep p sie un eeiig’ gnp prroâ o t-- en en schr scchr h ieeff ta taal a uut al ut-è -è-v -è -vôn -v ônn’ ôn n n. n’ n

Natuurlijk in Overijssel... Vànzelluf in Oâveriessel

In n Oâv âver erie er iess sssel el,, de d t ha hai’i’’j vààn nzzel ellu luff à èè da d ch hep he p de lleu eu ôns vro rogg gg ger d dré rééé so soor ortor t-ge tgelililiek ge ekee ta taal al’n ’n è-b -bra raach ch;; in de Ko K p, iin n Sa Salllllan and d en iin n Tw Twen ente en te-l te -lan and an d p oâ pr oâtt wi w el elle lee, và vàna naff di d e ti tied ed,, và ed v nu uut de Sa Saks ksis ks issch hee ba band d. Dee tie i d he hef èè-zö zö örg gt, in di d e du uuz uz’n ’n nde den n jo oâr â ’n n, oâve oâ v ra rall vi v n ie de ttaaal aal, al, ass strreeeekal k-ei e g’ ei g n sp poâ oâr’ rr’’n; n ôn ô ns eiig’ g’n n di dial alek al ekt, ek t, de ta taal a die wie al i llllee he hep p èè-le leeer ertt g f un ban gi and, d, die is on onss gl g oe oepe pend n vvöl nd ö le w öl wee e rt ee rt.. L ât Eur Lo urop o a mà één wôn op ônn’ n n, n dett kàn ôns n niee sch chèè èèln èè ln’n ’n as ssie ie ô ôns ns eeig ig’n ’n ttaa aal,l, mà ni niee wi w lt kom omm’ m’m m st s èè èèln l ’n n; as kkin ind d so o è-l -lee eerd rd,, ve v ur aalt ltie ieed, ssta tark rk aass un u rot ots: s: vànz và nzel nz e lu el luff in Oâvver erie ieess s el e .. .... da dank nkba nk b ar en vo ba v l tr t ot ots! s s!

Dit gedicht van A. Elders (Swippii) is verkozen tot mooiste gedicht over natuurlijk Overijssel. De andere inzendingen kun je bekijken op www.jijenoverijssel.nl.

FOTOGRAFIE

Job Boersma

Het volgende nummer van Jij & Overijssel verschijnt in november. Het thema is dan ‘De kracht van Overijssel’. Heb jij een mooi gedicht over kracht? Stuur het dan voor 1 september 2012 naar jij@overijssel.nl. Het mooiste gedicht plaatsen wij op deze pagina.

Profile for Provincie Overijssel

Jij&Overijssel  

Het juninummer van het magazine van de provincie Overijssel staat in het teken van "Natuurlijk Overijssel"

Jij&Overijssel  

Het juninummer van het magazine van de provincie Overijssel staat in het teken van "Natuurlijk Overijssel"

Advertisement