Jaarverslag Jongerenraad Overijssel 2015

Page 1

JAARVERSLAG

2015

15 jaar betrokken

In deze uitgave o.a.: Hashtags en interviews Een rijdend debat Haags babbelen Hoe de futurist zijn geld verdient Instappen of uitstappen Leren debatteren Techniek voor later Ov-buddy’s gaan op pad Energie op papier

Zwolle, januari 2016

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 1

11-12-15 16:14


Voorwoord Oud-voorzitter Siebe de Roest gebruikte in het jaarverslag van 2014 een quote van Loesje over het naar buiten treden van de Jongerenraad in dat jaar. De quote “Such a shame that people save their freedom of speech for the toilet wall” lijkt mij ook in 2015 weer meer dan de perfecte lijfspreuk voor de Jongerenraad Overijssel. Evenementenbureau Zelf ben ik in de loop van dit jaar de Jongerenraad Overijssel naast adviesorgaan ook als ‘evenementenbureau’ gaan bestempelen. Wij hebben, dankzij de provincie, een scala aan evenementen mogen en kunnen organiseren waarover u verderop in het jaarverslag meer kunt lezen. Ik noem in het bijzonder onze ‘guerrilladebatten’. Deze hebben wij in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd in Zwolle. In deze debatten ging de Jongerenraad met 50 jongeren uit Overijssel een dag voor de verkiezingen in een groot aantal Zwolse bussen het gesprek aan met mensen over stemmen tijdens de verkiezingen. Het mes sneed hier aan twee kanten: de jongeren werkten aan het spreken in het openbaar en alle betrokkenen raakten bewuster van de provinciale politiek. Adviesorgaan Naast alle evenementen waar wij het afgelopen jaar aan mee hebben gewerkt, hebben wij ook dit jaar weer sterke adviezen uitgebracht. Ik merkte dat de Jongerenraad Overijssel steeds sneller bij mensen in gedachten komt. Zo worden wij in de beginstadia van provinciale projecten al betrokken, waardoor wij nog meer de ‘stempel’ van jongeren aan kunnen brengen in provinciaal beleid. Een van de mooiste nieuwtjes rondom onze adviezen kwam op de valreep nog binnen; het nieuws dat een aanbeveling in een van onze adviezen uit 2014 uitgevoerd werd. In november zag je daarom ouderen het openbaar vervoer ervaren met hulp van studenten van het Zwolse Deltion College.

“De Jongerenraad komt steeds sneller in gedachten bij mensen”

Flexibele schil De klassieke structuur en de nieuwe stijl van de Jongerenraad is ook een onderwerp dat ons het afgelopen jaar veel bezig heeft gehouden. Dit jaar hebben we besloten om te krimpen naar 15 leden (in plaats van 25 tot 30); een aantal waarmee wij denken actief en gemotiveerd 2016 in te gaan. Daarnaast zijn wij in de zomer begonnen met het opzetten van een speciale Facebookpagina voor een flexibele schil om de Jongerenraad. Hiermee vergroten we onze achterban. Op de pagina peilen we wat jongeren vinden van onze acties en adviezen en daarnaast roepen wij ook de hulp in van de jongeren bij evenementen zoals de ‘guerrilladebatten’. Begin 2016 hopen wij dan ook deze Facebookpagina volledig draaiend te krijgen. Wat het komende jaar verder gaat brengen, buiten de al geplande adviezen en evenementen om, blijft onzeker. Wat wij wel zeker weten is dat de Jongerenraad Overijssel haar krachtige kernraad en grote flexibele achterban ook komend jaar actief wil gebruiken. Ik wens u veel leesplezier toe met dit jaarverslag.

Rick Buursink, Voorzitter Jongerenraad Overijssel

2

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 2

11-12-15 16:14


Een frisse toekomst voor de Jongerenraad! Ik weet nog dat ik dacht dat ons vorige jaarverslag het uitgebreidste was dat we ooit hebben gepubliceerd. Of dat klopt, weet ik niet. Met een dikke grijns op mijn gezicht deel ik u trots mee dat het jaarverslag van dit jaar in elk geval niets onderdoet voor zijn voorganger. Als ik de afgelopen tijd moet kort moet samenvatten, zou ik zeggen: we gingen lekker, en we gaan nog steeds lekker!

Uitpakken Nu de iets uitgebreidere samenvatting. Zoals u kunt zien wanneer u dit verslag doorbladert, we hebben flink uitgepakt dit jaar. Zelf merkte ik dat we het initiatief steeds meer in eigen handen zijn gaan nemen. We hebben onze eigen campagne opgezet om het stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen te promoten, we hebben workshops met een eigen twist en we staan steeds meer in contact met de jongeren in de provincie. Frisse blik Maar dit jaar ging het niet alleen om hoe we extern bezig waren, maar ook hoe we intern functioneren. Het is knap wanneer je als groep kritisch naar jezelf kan kijken en open staat voor veranderingen. Dit vond ik het sterkste initiatief dat wij als raad hebben genomen. Alle activiteiten die wij doen worden steeds serieuzer en daar past een serieus beleid bij. De raad is kleiner geworden om zo productiever en efficiënter te zijn; de aanmeldingsprocedure is onder de loep genomen en we hebben onze doelen nu duidelijk voor ogen. Met een frisse blik kunnen we de komende 15 jaar ertegenaan! Blijven verbeteren Ik heb volop genoten van de afgelopen drie jaar die ik bij de Jongerenraad Overijssel heb gezeten. Het was fantastisch om te zien hoe we de afgelopen tijd zijn gegroeid, maar bovenal dat we nog steeds onszelf blijven verbeteren. Graag geef ik het stokje over aan mijn opvolger als secretaris, Juliëtte Brouwers. Carla Visscher, Oud-secretaris Jongerenraad Overijssel

Nieuw gezicht Een van de nieuwe gezichten die dit jaar bij de jongerenraad is gekomen ben ik, Juliëtte. Afgelopen jaren ben ik de jongerenraad al meerdere keren tegengekomen tijdens activiteiten, zoals bij debatwedstrijden. Elke keer meldde ik me nét niet aan, maar afgelopen jaar heb ik besloten dat maar wel eens te gaan doen. En daar heb ik totaal geen spijt van! In oktober ben ik Carla op gaan volgen als secretaris en het is absoluut een grote eer om het stokje over te nemen van iemand die de afgelopen tijd zoveel voor de jongerenraad heeft betekend. Samen met Rick hoop ik dan ons ook dit jaar weer verder te brengen en met nieuwe bijzondere projecten aan de slag te gaan. Juliëtte Brouwers, Secretaris Jongerenraad Overijssel

“We gingen lekker, en we gaan nog steeds lekker!”

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 3

JAARVERSLAG 2015

3 11-12-15 16:14


Dynamisch doorgaan Nieuwe werkwijze Jongerenraad (door Rick Buursink en Carla Visscher) We zijn trots dat we kunnen schrijven dat we weer een succesvol jaar hebben afgesloten. Soms is het echter tijd voor wat zelfreflectie. We willen onszelf blijven verbeteren. Het zoeken naar de efficiëntste manier om jongeren te vertegenwoordigen bleef ook dit jaar weer een kernpunt. Met een kleinere kernraad en grotere achterban hopen wij nu een constructie te hebben die ons nog makkelijker in staat stelt de dingen te blijven doen waar wij voor staan. met nog meer energie en enthousiasme onze projecten aanpakken.

Compact Waar wij half 2014 nog met ruim 25 leden vergaderden hebben wij met ons ‘Jongerenraad nieuwe stijl’-plan gekozen voor een compactere kernraad. We merkten dat werken met 25 leden tijdens de vergaderingen veel input gaf, maar dat deze input zich neigde te uiten in kleine gesprekjes. Daarbij is de communicatie en coördinatie voor al onze activiteiten een essentieel onderdeel. Bij een kleinere kernraad, van maximaal 15 leden, loopt dit soepeler en kunnen we

Flexibel Daarnaast hebben we afgelopen jaar meer de nadruk gelegd op onze netwerken via social media. De eerste stappen zijn gezet met onze ‘Scholieren & Studenten in Overijssel’ pagina op Facebook. Het wordt hiermee makkelijker om met jongeren in discussie te gaan over wat zij belangrijk vinden en het biedt een mooi platform om onze eigen activiteiten te promoten. Dit jaar hebben wij ook afscheid genomen van onze eigen website en zijn we overgegaan op de site van Jijenoverijssel. Op Jijenoverijssel.nl is het voor ons gemakkelijker om initiatieven te delen en bereiken wij een groter publiek dan voorheen. 2016 belooft dus een dynamisch jaar te worden voor de Jongerenraad. We hebben de lat voor onszelf het afgelopen tijd omhoog gegooid en hopen daar de komende periode de vruchten van te plukken. > F acebookgroep Scholieren & Studenten in Overijssel (besloten) http://tinyurl.com/SchSt

“We hebben de lat voor onszelf omhoog gegooid”

4

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 4

11-12-15 16:14


Hashtags en interviews Jongerenraad in de media (door Rick Buursink en Carla Visscher) Naast alle Facebook-vriendschapsverzoeken die we afgelopen jaar hebben geaccepteerd, verschenen we ook dit jaar in allerlei andere media. Van radio tot tv, van lokaal tot provinciaal en van website tot papier. Zoals vanouds vonden onze evenementen hun weg naar de media.

#Busguerilla De trending hashtag van dit jaar was natuurlijk onze #busguerilla. Via Facebook, Twitter, krant, radio en tv is er aandacht besteed aan onze verkiezingsactie. Tijdens de ‘guerrilladebatten’ zijn RTV-Oost en MijnZ mee de bus in geweest om deelnemers te interviewen. Over interviews gesproken, daar hadden we er meer van dit jaar! Bij de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen en het Prinsjesfestival zijn wij in gesprek gegaan met journalisten. De Stentor, TV Enschede FM, het Twents Volksblad, RTV Zoo, MijnZ en RTV Oost besteedden daarnaast aandacht aan de voorzitterswissel, het aanbieden van het drinkwaterboek aan gedeputeerde Bert Boerman, de ov-buddydag en onze reactie op het coalitieakkoord.

Vergroeid Zoals uit vorige jaarverslagen duidelijk wordt, zijn de media voor ons belangrijk. De digitale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, al helemaal niet die van jongeren. De mobieltjes zijn aan onze handen vergroeid tijdens het kijken van Dumpert of het lezen van NU.nl. Vanzelfsprekend besteden we in onze activiteiten veel aandacht aan het onderdeel ‘media’. Elke vergadering staan we even stil bij de digitale media, we bespreken welke onderwerpen gepost moeten worden, bepalen welke leden die onderwerpen gaan posten en evalueren onze oudere posts. www.jrov.nl www.twitter.com/jroverijssel www.facebook.com/jroverijssel

“De mobieltjes zijn aan onze handen vergroeid” 2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 5

JAARVERSLAG 2015

5 11-12-15 16:14


Hello Goodbye 15 jaar Jongerenraad Overijssel (door Lindy van Mourik en Amber Scheele) In het jaar 2015 bestond de Jongerenraad Overijssel vijftien jaar. Dat vonden wij reden voor een klein feestje. In september heeft de raad haar vijftiende verjaardag gevierd met een alumnidag. Hiervoor werden zoveel mogelijk oud-leden en begeleiders uitgenodigd, met resultaat: ongeveer 40 personen vierden het feestje mee! Vermist Om deze bijzondere dag goed te laten verlopen hebben we een werkgroep gevormd die intensief bezig is geweest met het in elkaar draaien van deze dag. Deze werkgroep bestond uit drie leden (Esmee, Lindy en Amber) die de organisatie op zich namen. Dit begon al bijna een jaar van tevoren met het verzamelen van oude gegevens. In 2000 hadden de jongeren nog geen mobiel telefoonnummer, oude adressen klopten niet meer en ook de typerende e-mailadressen uit die tijd waren vrijwel niet meer in gebruik. Zo voelden ons wij als leden van de werkgroep af en toe net een medewerker van het tv-programma Vermist.

6

Levend domino Het programma van de alumnidag bevatte verschillende onderdelen zodat de oude en nieuwe leden kennis met elkaar maakten. Zo wisselden ze ervaringen en gebeurtenissen van hun tijd in de Jongerenraad uit. Maar er werd ook aandacht besteed aan waar de (oud-)leden nu staan: welke studie zij gedaan hebben en welke baan zij nu hebben. Dit werd mede gestimuleerd door een spel genaamd ‘levend domino’. In dit spel noem je twee dingen die wat zeggen over jou. Zoals welke studie je doet of in welk jaar jij in de Jongerenraad hebt gezeten. Leden die zich daarin herkennen, kunnen aansluiten en zo wordt er uiteindelijk een complete cirkel gevormd.

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 6

11-12-15 16:14


Ook was er een stukje herkenbaarheid voor alle (oud-) leden; namelijk het welbekende eten op het provinciehuis. Deze buffetten werden en worden altijd erg gewaardeerd. Ook was het samen eten een moment waarop weer veel herinneringen werden gedeeld. Memories De alumnidag is goed verlopen en vrijwel iedereen reageerde heel enthousiast op deze reünie. De oud-leden vonden het vooral leuk om weer even in contact te zijn met de raad, omdat ze er vroeger actief in zijn geweest. Er kwamen er veel activiteiten

ter sprake zoals de internationale uitwisseling. Een van de oud-leden heeft een vermakelijke Powerpoint laten zien met veel oude foto’s. Soms was het lastig om de leden er nog in te herkennen. Niet alleen de mode is veranderd, maar ook de leden zelf zijn een stuk ouder geworden. De tijd die wij in de voorbereidingen hebben gestopt, was het meer dan waard. Het was bijzonder om te zien hoe de oude en nieuwe leden met elkaar omgingen. Zij hadden veel gemeenschappelijke interesses en praatten veel met elkaar. De alumnidag was zeker geslaagd en we hopen nog vele jaren te bestaan. Op naar de 25 jaar!

“De buffetten op het provinciehuis worden nog altijd gewaardeerd”

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 7

JAARVERSLAG 2015

7 11-12-15 16:14


Een vorstelijk ‘over de streep’ Workshop tijdens ‘Lange leve de club’ in het kader van 200 jaar Koninkrijk (door Jochem ten Thij en Rick Buursink) Wie de toekomst van de vrijwilligersvereniging (sportclub, politieke partij etc.) kan voorspellen, mag de hand nu opsteken. Op 25 april waagde een volle Statenzaal in het Overijsselse provinciehuis zich eraan om daar over na te denken. Veranderende verenigingen We hebben de afgelopen jaren gezien dat het vrijwilligersleven met de tijd ook verandert. Mensen zijn steeds meer in voor korte projecten in plaats van langdurig vrijwilligerswerk, zoals je bijvoorbeeld doet wanneer je penningmeester van een vereniging bent. Het symposium Lang Leve de Club dat op 25 april werd georganiseerd op het provinciehuis in Zwolle ging over de vraag ‘Hoe groeien we met de veranderende tijd mee?’ en probeerde zo een bijdrage te leveren aan inspiratie voor de toekomst, kennis en het netwerk. Clash of clans In het voorjaar van 2015 werd de Jongerenraad benaderd om een workshop te organiseren voor het symposium met als onderwerp ‘de toekomst van de politieke partij’. Deze kans grepen wij met beide handen aan. Met het onderwerp van het symposium en de richtlijn voor onze workshop in ons achterhoofd hebben wij de workshop ‘Politieke verenigingen kantelen door vernieuwers!’ ontworpen. We wilden vooral voorkomen dat het een passieve lezing zou worden waar je het onderwerp al van bent vergeten voordat je de zaal uitloopt. Uiteindelijk kwamen we met een van de actiefste workshops van het symposium. Deze workshop was opgedeeld in drie delen, met als aftrap een ‘clash of clans’; een fel debat tussen een jonge vernieuwer (Sywert van Lienden) en iemand die al langer rondloopt in het politieke speelveld (Hans Prakke). Met compacte pitches en een tikkende timer op de achtergrond probeerden ze de deelnemers van de workshop te overtuigen van hun gelijk.

“Moedig tegenover minister Plasterk”

8

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 8

11-12-15 16:14


Geen ruimte voor politieke correctheid Deze inleiding vormde de opmaat naar een van onze favorieten onderdelen: ‘over de streep’. Dit idee is gebaseerd op het programma ‘Over de streep’ van Arie Boomsma, waarbij scholieren over een lijn, die ja en nee scheidt, middenin een zaal moeten lopen aan de hand van een stelling. In onze versie hadden we pittige zinnen bedacht waar de deelnemers het eens of oneens mee konden zijn, geen ruimte voor een politiek correcte tussenoplossing. Stel je hierbij voor hoe minister Plasterk zich schaarde bij de groep die het oneens was met de stelling ‘politieke partijen schaffen we morgen per direct af’, en hoe een paar leden moedig aan de andere kant gingen staan. Wij sloten uiteindelijk af met drie deelsessies waarin er gediscussieerd werd over verschillende actuele

problemen en stellingen. Zo boden we de deelnemers de kans om hun inzichten te delen met anderen en samen nieuwe ideeën op te doen. Onderdeel van het geheel Naast de bovengenoemde deelnemers was er ook een divers aantal gasten, al dan niet uit de politiek, bij onze workshop aanwezig. Bij het symposium waren ook veel andere bekende gasten aanwezig zoals Albert Verlinde, Ron Jans en Kees Jansma. De hoofdgasten van de dag waren toch wel koning Willem-Alexander en koningin Máxima die mee hebben gekeken bij diverse workshops en later Park de Wezenlanden in zijn gegaan voor het festival Lang Leve de Club. Bij het symposium waren veel leden van de Jongerenraad aanwezig. Deze hadden zichzelf verspreid over onze eigen workshop, alsmede over andere workshops die plaatsvonden, waaronder Club 3.0, die werd geleid door de voorzitter van de NOC*NSF André Bolhuis, en waarbij Koningin Máxima kwam kijken. Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde dag, voor de provincie, de jongerenraad en alle andere betrokkenen. > www.200jaarkoninkrijk.nl

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 9

JAARVERSLAG 2015

9 11-12-15 16:14


Een rijdend debat Guerilla-acties tijdens de Provinciale Statenverkiezingen (door Cocó Dijkman en Arend-Jan de Koning) Iedereen weet het: de Provinciale Statenverkiezingen hebben een erg lage opkomst. Veel mensen weten niet echt wat de provincie doet en waar de partijen waarop gestemd kan worden voor staan. De gebruikelijke manieren om mensen aan te spreken, zoals posters en radiocampagnes, blijken niet erg effectief te zijn. Daarom hadden wij ons als raad voorgenomen de opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen te verhogen en gingen we brainstormen over hoe we dit voor elkaar konden krijgen.

Wat zou u doen met een miljard? Na veel denken, kwamen we uit op het guerrilladebatteren; dit houdt in dat we in publieke gelegenheden mensen aanspreken en proberen debatten te ontketenen om mensen enthousiast te maken om te gaan stemmen. De uitgerekende plek hiervoor leek ons wel de stadsbussen; mensen moeten hier namelijk toch al wachten en zullen zich op deze manier niet belemmerd voelen. We gingen met een groep van ongeveer 50 jongeren de bussen in met de vraag: wat zou u doen met een miljard? Door deze vraag te stellen wilden wij iedereen erop wijzen dat ze door te stemmen op de Provinciale Staten, mee kunnen beslissen over de bestemming van dit geld. Daarnaast gaven wij flyers met, in 140 tekens, de partijprogramma’s van elke partij. Deze gaven een kort en bondig overzicht van de statements die regionale partijen wilden maken. Samen met uitleg over de partijen wilden wij hiermee proberen om bij mensen de drempel weg te nemen van het inlezen over de partijen voordat ze gaan stemmen.

getraind worden. Alle deelnemende jongeren kregen daarom een cursus openbaar spreken georganiseerd door en in het theater van The Young Ones. De dag begon erg opgewekt met veel vrolijke gezichten die enthousiast waren om aan de cursus te beginnen. Niemand wist echt wat ze konden verwachten,maar toch ging iedereen er met veel enthousiasme naartoe. In het begin was de sfeer nogal onwennig, de deelnemers moesten elkaar nog een beetje leren kennen en zich ontwikkelen op het gebied van spreken in het openbaar. Het eerste deel van de cursus was een zeer speciale; voordat wij konden beginnen aan de echte cursus publiekelijk spreken, moesten wij ervoor zorgen dat we onze gevoelens van gêne voor elkaar zouden verliezen. Dit deden we

Public speaking skills We begonnen de actie met een goede voorbereiding; je zet niet zomaar een jongere in een bus met de woorden “Ga jij even tegen die vent zeggen dat hij moet stemmen”. Onze public speaking skills moesten

10

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 10

11-12-15 16:14


door een aantal bewegingen en oefeningen uit te voeren met elkaar in een grote cirkel. Na al deze wat gênante oefeningen succesvol uitgevoerd te hebben, was het duidelijk dat iedereen zich meer op zijn gemak voelde, want, zoals onze instructeur zei, we hebben elkaar nu toch al op ons lelijkst gezien. Ook tijdens de pauze was het verschil te merken; de sfeer was ontzettend gezellig en al snel waren er veel gesprekken gaande tussen mensen die elkaar pas net ontmoet hadden. Het presenteren bleek tijdens de tweede helft van de cursus een stuk beter te gaan dan verwacht. Hierbij gingen we werken aan ons vermogen voor publiekelijk spreken zelf. Hoewel het nog steeds een beetje spannend was, ging het al stuk makkelijker dan eerder op de dag, je kon merken dat de cursus invloed had op je zelfverzekerdheid. Na de spoedcursus was iedereen klaar om de bussen in te gaan en mensen aan te spreken met de grote vraag: ‘wat zou u doen met een miljard?’ De dag die je wist dat zou komen Toen was het eindelijk zover; de dag die je wist dat zou komen. 17 maart, een dag voor de Provinciale Statenverkiezingen en daarmee de dag van de ov-actie was aangebroken! Een grote groep enthousiaste jongeren verzamelde zich op het station en na veel bijpraten, indelen en mensen begeleiden eindigde iedereen gelukkig in de juiste bus om aan de daadwerkelijke ov-actie te beginnen. Eenmaal in de bussen was er geen enkele reiziger veilig voor de ondervraging, en werd flyer na flyer met de partijstandpunten uitgedeeld. Heel moe van al het praten en overtuigen om te gaan stemmen kwamen we aan op het provinciehuis om te genieten van een Michelinster-waardige lunch, en wat ‘quality time’ met de mede-deelnemers. Na dit alles, en een motiverende speech van de Commissaris van de Koning, gingen we er weer voor en stapten we allemaal de bussen weer in. Iedereen ging weer enthousiast te werk, en er zijn in de geschiedenis van het openbaar vervoer nog nooit zoveel mensen overtuigd om te gaan stemmen. Veel leerden we over

de redenen die mensen hebben om niet te gaan stemmen, aangezien wij deze ook vaak tegenkwamen. De meeste gehoorde excuses waren toch echt: ‘Ik heb me niet ingelezen’, wat wij dus konden oplossen met onze flyers, ‘Ik heb geen tijd’, iets waar wij helaas maar weinig aan konden doen en als meest gehoorde: ‘Mijn stem telt niet’. Vooral het laatste excuus ontstak vaak een mooi debatje over waarom mensen wel zouden moeten stemmen om zo gezamenlijk hun stem te laten horen. Behalve de gesprekken over de Provinciale Statenverkiezingen en politiek zijn er ook levensverhalen verteld, en hebben de jongeren veel nieuwe mensen leren kennen. Public dancing skills Nadat de actie zelf over was vonden we dat de deelnemers ook wel iets hadden verdiend. Daarom organiseerden wij, weer in het theater van The Young Ones, een afterparty. Bij deze afterparty konden alle deelnemers komen om nog na te praten met mensen en de laatste contactgegevens uit te wisselen met de nieuwe vrienden. Hoewel de opkomst wat lager was dan verwacht, was het alsnog een geweldig mooie avond. We konden onze public dancing skills showen tijdens optredens van onder andere Rico, A.R.T. en Muppetstuff. We zaten ontzettend lekker te chillen, met goede muziek en een lekkere sfeer. Uiteindelijk hebben we er niet alleen voor gezorgd dat de opkomst voor de verkiezingen een beetje hoger is geworden, maar ook hebben we allemaal veel nieuwe vrienden gemaakt!

“We hebben elkaar nu toch al op ons lelijkst gezien”

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 11

JAARVERSLAG 2015

11 11-12-15 16:14


Haags babbelen Democratie voor Beginners tijdens het Prinsjesfestival (door Juliëtte Brouwers en Emma Sloot) Democratie, enkel iets voor volwassenen? Zeker niet! Dit jaar was de eer aan Overijssel om het Prinsjesfestival mede te organiseren en daarmee aan ons de taak om iets voor jongeren te doen. Wij kozen ervoor om ons jaarlijkse evenement Democratie voor Beginners naar Den Haag te brengen en Overijsselse leerlingen mee te nemen om ze zo kennis te laten maken met, uiteraard, de democratie.

Pitchen en praten We begonnen de dag met een discussie met een Kamerlid en daarna en aantal korte pitches van (politieke) jongerenorganisaties LAKS, FNV Jong, het CDJA, de JOVD, de Jongerenraad Kampen en natuurlijk de Jongerenraad Overijssel zelf. Als eerste was Kamerlid Malik Azmani van de VVD aan de beurt, die zelf ook uit Overijssel komt. Dagvoorzitter Rob Koops ging met hem in gesprek en daarna konden de leerlingen hun vragen stellen. Hierna waren drie van de zes jongerenorganisaties aan de beurt. Wat doen deze organisaties precies? En uiteraard de belangrijke vaag: wat dragen zij nou bij aan de democratie? Zo pleitte FNV Jong bijvoorbeeld voor een verhoogd minimumjeugdloon. Vanuit het publiek werden meerdere scherpe vragen gesteld aan

12

de vertegenwoordigers van deze organisaties. Leerlingen konden zo kennis maken met inspirerende meningen over allerlei onderwerpen, voor iedereen zat er wel een spreker bij die tot de verbeelding sprak. Met een lekkere lunch in onze buik vervolgden we ons programma door in gesprek te gaan met het tweede Kamerlid. Dit was bij Michel Rog van het CDA, die vooral vragen kreeg over zijn idealen in het onderwijs. Daarna gaven de laatste drie jongerenorganisaties hun pitches. Over de streep in het Haagse Op het middagprogramma stond, net als in april, ‘over de streep’. Hierbij verdeelden we de ruimte in twee delen en werd er een stelling met betrekking op

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 12

11-12-15 16:14


de democratie ingeleid. Was je voor? Dan liep je naar de ene kant. Tegen? Dan de andere kant. Wij, de leerlingen en de Kamerleden deden hier allemaal aan mee. Rob hield willekeurige leerlingen de microfoon voor, die dan moesten beargumenteren waarom ze juist voor of tegen waren. Bij sommigen verliep het wat aarzelend, maar wegduiken kon niet. Iedereen werd hierdoor gedwongen na te denken over een stelling; in een democratie willen we natuurlijk ook dat iedereen nadenkt over de problemen in de samenleving. Democratie voor Beginners in Den Haag kunnen we dan ook zeker beschouwen als een succes, aangezien we zo allerlei jongeren uit verschillende hoeken van het onderwijs kennis hebben laten maken met wat jongeren nou kunnen doen, in de politiek en daarbuiten, om hun stem te laten horen. Zelfs als ze nog geen stemrecht hebben.

Prinselijk debatteren Tijdens het Prinsjesfestival zijn Jip, Job, Cocó, Jochem en Emma samen met Carla en Hanneke als supporters vertrokken om mee te doen met het Prinsjesdebat. Na een korte wandeling kwamen we bij Nieuwspoort aan. Het debat werd gehouden in de kamer waar de politici de pers toespreken. Bij het debat waren honderdvijftig scholieren aanwezig om ‘prinselijk’ met elkaar te debatteren. Zij werden verdeeld in twee groepen, voor en tegen. We hadden drie stellingen en elke stelling werd ingeleid door een speech van personen die te maken hadden met het onderwerp. We hadden een stelling over de noodzakelijkheid van vakanties en de man die de speech gaf was een van de medeoprichter van een succesvol vakantiebureau. Onze eigen Commissaris van de Koning heeft ook een speech gehouden over de vluchtelingenproblematiek. We hebben erg veel geleerd van de speeches en ondanks het feit dat we door het grote aantal deelnemers in het debat niet vaak onze mening over het onderwerp konden geven was het een zeer leerzame ervaring. Er deden veel verschillende mensen mee die allemaal een ander zicht hadden op de onderwerpen. Dit zorgde voor een zeer afwisselend debat. Aan het eind werden er prijzen uitgereikt voor bijvoorbeeld de ‘meest gepeperde uitspraak’. Helaas kreeg niemand van de deelnemers van de Jongerenraad een van de prijzen, maar we zijn wel een ervaring rijker en we hebben inspiratie opgedaan voor onze eigen debatactiviteiten. >Bekijk de foto’s via tinyurl.com/DvB2015

“In een democratie willen we dat iedereen nadenkt”

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 13

JAARVERSLAG 2015

13 11-12-15 16:14


14

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 14

11-12-15 16:14


2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 15

JAARVERSLAG 2015

15 11-12-15 16:14


Hoe de futurist zijn geld verdient Adviestraject met het Trendbureau Overijssel (door Emma Sloot) Afgelopen jaar werden wij benaderd door het Trendbureau Overijssel om na te denken over hoe Overijssel zijn geld zal verdienen in 2030. Tijdens de vergadering eind juni hebben wij hierover nagedacht, onder andere over welke gebieden belangrijker worden, bijvoorbeeld ICT, en op welke gebieden er banen zullen verdwijnen, door veranderingen als automatisering.”

De banen waarmee wij geld gaan verdienen Na deze vergadering hebben Jip en Rick gekeken naar welke banen steeds belangrijker zouden worden. Hieruit is een lijst van 25 banen gerold en deze banen zijn uitgewerkt en in de vorm van een krant gepresenteerd aan Hans Peter Benschop van het Trendbureau. Banen als urban farmers, dronepiloten en watermanagers passeerden de revue. Dit project heeft ons aan het denken gezet. Wij zijn jongeren en zijn daarmee de mensen die in 2030 hun geld moeten verdienen met deze banen. Als wij nu een studie uitkiezen zullen wij moeten nadenken over hoe de banenmarkt in de komende 15 tot 20 jaar verandert. Er zullen steeds meer banen door machines overgenomen kunnen worden, maar dit vraagt weer om de ontwikkeling van deze machines. De vraag is welke banen verdwijnen en welke banen juist meer mensen nodig zullen hebben. Een onvoorspelbare toekomst Nu staat Overijssel op het gebied van techniek heel sterk. We hebben een van de beste technische universiteiten ter wereld en trekken hierdoor wereld-

wijd de aandacht van bedrijven. Op het gebied van nanotechnologie is Overijssel een van de koplopers, en dit zal in de toekomst alleen maar gunstig blijken. Verder is Overijssel natuurlijk een recreatiegebied voor ouderen, en met de vergrijzing zal de zorg voor deze ouderen steeds belangrijker worden. Dit betekent dat er in Overijssel ook een grotere vraag naar medewerkers in de zorg zal komen. Helaas is niet alles wat in de toekomst gebeurt te voorspellen. De economische crisis was iets wat wij tien jaar geleden niet aan zagen komen. De centrale vragen van de tweede vergadering met het Trendbureau waren dan ook: welke onverwachte gebeurtenissen zouden grote impact op de Overijsselse economie kunnen hebben - en met welke daarvan zou je als Overijsselse overheden en bedrijven nu al rekening mee moeten houden? Deze vragen waren aanleiding tot een interessante discussie waar wel een aantal gebeurtenissen werden genoemd, zoals een nieuwe crisis, natuurrampen en ga zo maar door. We concludeerden dat de toekomst bijna niet te voorspellen is en we wel rekening zouden kunnen houden met mogelijke gebeurtenissen, maar over het algemeen zijn de gebeurtenissen niet te voorspellen en zal rekening ermee houden dus lastig zijn. Wij willen het Trendbureau Overijssel bedanken voor het leuke project en Hans Peter Benschop voor zijn aanwezigheid bij de vergaderingen. > Bekijk onze speciale Jongerenbode via tinyurl.com/25banen

“Urban famers, dronepiloten en watermanagers”

16

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 16

11-12-15 16:14


Van inspiratie naar publicatie Adviestraject rondom schoon drinkwater (door Jip Mulders en Job Veerman) Het is altijd een veelgestelde vraag geweest: ‘Wat doen jullie nu eigenlijk als jongerenraad?’. Deze vraag gaat vaak gepaard met het vaste antwoord dat wij een hele hoop variërende acties organiseren. Het schrijven van een voorwoord voor een inspiratieboek over drinkwater kunnen we nu aan dat rijtje toevoegen! In mei overhandigden vier jongerenraadsleden het inspiratieboek genaamd ‘Win-win water: drinkwater voor nu en later!’ aan gedeputeerde Bert Boerman. Drinkwater Dit inspiratieboek heeft alles te maken met het drinkwater in de provincie. Met name gericht op de toekomst zijn er ideeën opgeschreven om betere drinkwatervoorziening te creëren in de provincie. De jongerenraad heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit inspiratieboek en heeft een aantal brainstormsessies, samen met provincieambtenaren, gehad over de problemen van het drinkwater. De belangrijkste vraag die terugkwam in de sessies was: ‘Hoe kunnen we garanderen dat onze kleinkinderen over honderd jaar nog net zoals wij nu drinkwater uit de kraan kunnen krijgen?’. Hierover zijn we in discussie gegaan met gedeputeerde Bert Boerman. Hij droeg aan dat we tot 2050 kunnen beschikken over water zoals we dat ook nu doen. Voor daarna moet gekeken worden naar de verschillende functies van water en daarvoor moeten nu al de richtlijnen worden opgesteld en maatregelen worden genomen. Zoals het opslaan van water, de aanleg van gescheiden circuits voor spoelen drinkwater, slimmer gebruik van grondwater en verdere milieubeschermingsmaatregelen. DRINKWATER VOOR NU EN LATER

Een boek vol inspiratie De provincie zal dit project daarom ook verder uitvoeren. In het inspiratieboek staan creatieve mogelijkheden om zowel drinkwater mogelijk te maken als te besparen. Dit ging van onderwerpen van landbouw tot recreatie en van woonwijken tot natuur. Zo werden voor elke van deze onderwerpen mogelijkheden

gepresenteerd over al bestaande gebouwen of accommodaties. Wij als jongerenraad hebben hier dan ook aan meegeholpen om eventueel nieuwe mogelijkheden te bedenken. Het is echter zeer interessant om te zien hoeveel er al wordt gedaan in Overijssel voor drinkwater in de toekomst. Wij vonden zelf het project: ‘eendenkroos als inkomstenbron’ erg interessant omdat dit een alternatieve mogelijkheid is voor drinkwater. ‘Wonen in een wingebied’ was een mogelijkheid die bij ons zeer in de smaak viel omdat dit toepasbaar is op vele woonwijken in Overijssel. Om drinkwater meer op de kaart te zetten is er ook een app gemaakt om zo jongeren meer aan te spreken. Verder zijn er wandelroutes te vinden, wat het downloaden van de app ook aantrekkelijk maak op een loze zaterdag om een luchtje te scheppen. www.overijssel.nl/winwinwater Of op de Vitens-app in de Play Store of de App Store.

“Er wordt veel gedaan voor drinkwater in de toekomst”

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 17

JAARVERSLAG 2015

17 11-12-15 16:14


Instappen of uitstappen Stap in bij de Bestuurder (door Yassir Halimi en Job Veerman) Na de verlenging van Stap in bij de Bestuurder in 2014, is het initiatief van de jongerenraad in 2015 voor het laatste jaar uitgevoerd. Ook dit jaar weer wilden we met de ritten inwoners van Overijssel een kans bieden om hun standpunten, belangen en kennis op een persoonlijke en directe manier te delen met het bestuur van Overijssel. Dit leidde tot veel interessante ritten met positieve reacties van zowel inwoner als bestuurder.

Een succesvol jaar Instappen 2.0 moest zorgen voor een evenaring van het afgelopen jaar, of niet een verbetering. Door de opgedane ervaringen van vorig jaar zijn er ook nu weer erg veel ritten georganiseerd, die weer met veel positieve reacties zijn afgesloten. Er waren meer aanmeldingen, meer ritten, en meer plezier. Ondanks dit alles wordt vanwege praktische redenen helaas toch de stekker uit Stap in bij de Bestuurder getrokken. De afgelopen twee jaar zijn verschillende inwoners van Overijssel in gesprek gegaan met de bestuurders van de provincie (gedeputeerden en Commissaris van de Koning) over onderwerpen die hen raakten.

De allerlaatste rit “Aah Hester, wanneer mag ik met je mee?” vroeg provinciedichter Boudewijn Betzema op Twitter. Normaalgesproken reizen ‘gewone’ inwoners mee, maar dit keer had de provinciedichter de eer om de laatste rit met een bestuurder in stijl af te sluiten. Naast het feit dat het nuttig was samen te spreken over serieuze zaken zoals het huidige politieke systeem – en hoe achterhaald dat volgens de provinciedichter is – heeft de dichter de rit bovenal als gezellig en open ervaren. “De warmte die ik ervoer bij mevrouw Maij tijdens de uitreiking van de Overijsselse boekenprijzen, was ook in de auto weer voelbaar aanwezig.”, aldus de provinciedichter.

“Meer aanmeldingen, meer ritten en meer plezier”

18

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 18

11-12-15 16:14


Leren debatteren Overijssel Debat Award (door Emma Sloot) De Overijssel Debat Award (ODA) is een debatwedstrijd georganiseerd door de provincie Overijssel en het Pius X College Almelo met ondersteuning van de Jongerenraad Overijssel. Het is uniek omdat het niet landelijk georganiseerd wordt en daarmee geen voorronde voor een landelijk toernooi is. Wij als Jongerenraad Overijssel zijn dan ook trots dat wij hier mede-organisator van zijn. Ondersteuning Het meehelpen bij het organiseren van ODA betekent voor de jongerenraad dat wij op de dag van ODA zelf en bij de workshops in Almelo en Zwolle hand-enspandiensten verrichtten. Dit jaar, op de vijfde editie van ODA, deden we dit opnieuw met plezier. Het was weer heel gezellig achter de schermen en de workshops waren, ook voor ons, heel leerzaam om bij aanwezig te zijn. De workshops werden gehouden in Almelo en Zwolle. Nico van der Woude, die al jaren bij ODA betrokken is en op het Pius X lesgaf, verzorgde samen met Naro Lazarian, een oud-leerlinge van het Pius X, de workshops. Zij deden dit aan de hand van een interactieve uitleg waar de theorie meteen in de praktijk werd gebracht met oefeningen zoals een ballondebat, waar je moet verdedigen waarom een

door jou gekozen personage beter is dan de rest, en een kat-in-het-nauw speech, waar je jezelf uit een lastige situatie moet praten. Tijdens deze workshops was al te zien wat voor een talenten er in Overijssel wonen en dit werd alleen maar duidelijker tijdens ODA zelf. Actueel Zoals elk jaar had ODA actuele stellingen zoals ‘Ieder land heeft grenzen, en die moeten dicht’. Doordat iedereen over deze stellingen wel een mening heeft, ontstond een levendig debat met verrassende argumenten. De spannende finale die aan het einde van de dag gehouden werd, werd gewonnen door Freek Wolter van het Carmel College Salland uit Raalte. De Jongerenraad heeft heel erg genoten van de interessante debatten en de gezellige sfeer die er tijdens de workshops en ODA was. De mensen met wie we samenwerkten waren heel gezellig en behulpzaam. We hoorden vanuit de deelnemers bij zowel de workshops als ODA zelf een heleboel enthousiaste geluiden over de jongerenraad. Hopelijk wordt ODA volgend jaar weer net zo’n groot succes als dit jaar. > Bekijk de foto’s via tinyurl.com/oda2015

“Er wonen heel wat talenten in Overijssel”

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 19

JAARVERSLAG 2015

19 11-12-15 16:14


Techniek voor later Adviestraject rondom jongeren en techniek (door Yassir Halimi) In april heeft de Jongerenraad heerlijk ontbeten met een goed gesprek over jongeren en techniek. Tijdens deze ontbijtsessie is de Jongerenraad in gesprek gegaan met de collegevoorzitter van Saxion Wim Boomkamp, gedeputeerde Eddy van Hijum en TechYourFuture-directeur Jos Brunninkhuis over hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om in de wetenschap en techniek aan de slag te gaan.

Wow-factor Onderzoekers Karin Truijen en Stephan Corporaal gingen met de Jongerenraad in discussie over het enthousiasmeren van jongeren. Wat is de wow-factor van techniek? En is er wel echt een wow-factor nodig? Wat is er nodig om te zorgen dat jongeren ook echt willen kiezen voor een technische opleiding? Volgens ons moeten scholen meer doen om leerlingen in contact te brengen met techniek. Ervoor zorgen dat men vaak en al op vroege leeftijd bezig is met techniek zal zorgen voor meer passie hierin. TechYourFuture TechYourFuture is een samenwerking van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim. Ze willen dat leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt, dat het wetenschappelijk en technisch onderwijs wordt geoptimaliseerd en dat in het algemeen gewoon meer mensen voor een wetenschappelijke of een technische opleiding gaan kiezen. Bij dit laatste helpt de Jongerenraad ze graag. Door een link te

leggen tussen de jongeren en TechYourFuture kunnen we veel advies geven over hoe we jongeren kunnen interesseren voor techniek en wetenschap. Ambassadeurs Om TechYourFuture verder te kunnen helpen met interesse voor techniek en wetenschap scheppen bij jongeren, werd de Jongerenraad gevraagd om ambassadeurs voor ze te worden. Dit houdt in dat we meer contact zullen maken tussen scholen, leerlingen en TechYourFuture en deze onderhouden. En op elke passende gelegenheid, jongeren stimuleren om te kiezen voor techniek. En verder In 2016 komen de Jongerenraad en TechYourFuture nog een keer bij elkaar om opnieuw te praten over dit onderwerp. > www.techyourfuture.nl

“Jongeren stimuleren om te kiezen voor techniek�

20

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 20

11-12-15 16:14


Kort nieuws (door Rick Buursink) In 2015 hebben we, naast onze eigen activiteiten, ook meegeholpen met andere activiteiten die namens de provincie werden georganiseerd. MaS-award Naar aanleiding van de stage die hij bij de Jongerenraad Overijssel heeft gelopen was ons lid Yassir Halimi genomineerd voor de ‘maatschappelijk stage’-award (MaS-award) in Enschede. Helaas heeft hij de prijs niet mee naar huis mogen nemen, maar de eervolle vermelding was het al meer dan waard. Yassir zit overigens, nu zijn stage is afgelopen, nog steeds bij de raad! Reactie coalitieakkoord In de zomer heeft de Jongerenraad Overijssel samen met CDJA-IJsseldelta, PerspectieF Zwolle, JOVDZwolle e.o. en JOVD-Twente een reactie uitgebracht op het coalitieakkoord. Een gezamenlijke, neutrale reactie namens de verzamelde jongeren in Overijssel! Deze hebben wij eind augustus toe kunnen lichten tijdens de commissievergadering ‘bestuur en financiën’.

150 jaar Kamperlijn Een van de gevolgen van de uitwisseling tussen de Jongerenraad en afdeling Communicatie van de provincie in 2014 was dat wij bij de organisatie van de viering van 150 jaar Kamperlijn aansloten. Samen met enthousiaste partners, waaronder de provincie Overijssel, de gemeentes Zwolle en Kampen en NS is er in een halfjaar een klein feestje opgezet rondom de viering, die eind mei gezamenlijk met de IJsseldeltadag plaatsvond in Kampen. TEDx-Zwolle Tijdens een TEDx-conferentie geven inspirerende personen speeches met ideeën, in de hoop dat deze op worden gepikt en verder worden verspreid. Tijdens TEDx Zwolle waren deze ideeën breder dan de verbeelding. Tijdens een diner na TEDx hebben we het, samen met jeugdwaterschapsbestuurders, onder andere gehad over de rol van jongeren en de invloed van klimaatverandering op onze levens.

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 21

Model European Parliament Een van de jaarlijkse debatwedstrijden die wordt gehouden op het provinciehuis in Zwolle is het Model European Parliament (MEP). In april had ons (toen nog gewoon) lid Rick Buursink de eer om de 25e editie van deze wedstrijd te openen. Provinciaal Jeugddebat Het Provinciaal Jeugddebat, georganiseerd door de Nationale Jeugdraad, vormt evenals het hierboven genoemde MEP een vast onderdeel in de planning voor de Jongerenraad. Elk jaar kan een lid deelnemen als jurylid, dit jaar zat namens de Jongerenraad samen met diverse Statenleden Jip Mulders in de jury. Gedeputeerde Monique van Haaf opende het debat. Open dag N331 Naast de debatwedstrijden is de Jongerenraad Overijssel ook aanwezig bij diverse andere evenementen in de provincie Overijssel. Zo hielp ons lid Meike Speijdel mee tijdens de open dag van de vernieuwde provinciale weg N331 tussen Zwartsluis en Vollenhove begin september.

JAARVERSLAG 2015

21 11-12-15 16:14


Ov-buddy’s gaan op pad Adviestraject rondom ouderen en openbaar vervoer (door Meike Speijdel) Helaas is het vandaag de dag zo dat relatief weinig ouderen met het openbaar vervoer reizen. Dit is ook erg logisch als je je bedenkt dat reizen relatief duur is en er steeds meer aanpassingen worden gedaan bij stations etc. Maar het is natuurlijk erg jammer, vandaar dat er besloten is om actie te ondernemen! plan geworden; het is door de provincie opgepakt en uitgevoerd! 2=1 In november is de samenreisdag georganiseerd, in samenwerking met studenten van het Deltion College. Zo’n 70 leerlingen van het Deltion College in Zwolle reisden allen individueel mee met een oudere. Vervoersbedrijven Arriva, Syntus en Connexion onderbouwden deze actie financieel door de actie ‘2=1’ te handhaven. Een oudere kon hierdoor gratis met de student meereizen door middel van een speciaal e-ticket. Tijdens deze zogenaamde buddydagen werd het voor de ouderen duidelijk hoe ze kunnen in en uit checken, waar ze om informatie kunnen vragen en uiteraard waar er reisinformatie wordt getoond. Dit alles zal er hopelijk toe leiden dat ouderen sneller de bus pakken en dat is precies waar dit project voor bedoeld is. > Bekijk alle foto’s via tinyurl.com/ovbuddy > www.overijssel.nl/ovambassadeurs Grijs reist Tijdens een vergadering van de Jongerenraad in maart 2014 hebben wij, samen met provincieambtenaar Marco Oving en een aantal ov-ambassadeurs, gebrainstormd over wat jongeren kunnen doen voor ouderen in het openbaar vervoer. Hieruit is toen een aantal ideeën gekomen die we presenteerden aan toenmalige gedeputeerde Kok onder de noemer ‘Grijs reist!’. Zoals het vereenvoudigen van de OV-chipkaart, een speciale site voor ouderen van 9292ov en tot slot een ov-buddydag, waarbij ouderen samen met jongeren reizen. Nu is dat laatste plan meer dan een

Grijs reist Zelf

Simpel

Samen

Korting bij de aanschaf van een OV-chipkaart

Korting bij de aanschaf van een OV-chipkaart

OV-chipkaart ophalen

OV-chipkaart ophalen

Elfstedentocht; een dag gratis reizen

www.9292.nl/grijsreist Nationale feestdag ‘’Grijs reist!’’

Nationale feestdag ‘’Grijs reist!’’

Buddy-project; OV oefendag Groepsticket met afsluitend evenement Elfstedentocht; een dag gratis reizen Nationale feestdag ‘’Grijs reist!’’

“Studenten en ouderen reizen samen”

22

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 22

11-12-15 16:15


Energie op papier Adviestraject rondom Nieuwe Energie (door Rick Buursink) Vorig jaar kwam vanuit de provincie en het programmateam ‘Nieuwe Energie’ de vraag of de Jongerenraad mee wilde denken met een al bestaand voorstel over hernieuwbare energie. De vraag die de Jongerenraad zichzelf daarbij stelde was, met een aantal tips vanuit de ambtenaren van de provincie die ons toen begeleidden: hoe gaan wij, als inwoners en provincie, in 2020, de norm van 20 procent hernieuwbare energie halen? wij heel leuk vinden, een brainstormsessie organiseren om op korte termijn een heel aantal nieuwe ideeën te generen om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen. De ideeën die uit die brainstormsessie kwamen hebben wij toen geformuleerd en meegegeven aan het programmateam, zoals ook te lezen valt in het jaarverslag van 2014.

Halen we het? Die 20 procent is onder alle omstandigheden een zeer ambitieuze doelstelling, toch verwacht de jongerenraad dat de provincie Overijssel het in zich heeft. Zoals het er vorig jaar voorstond, leek het erop dat in Overijssel de norm van 20 procent hernieuwbare energie in 2020 niet gehaald zou gaan worden; de stijging in hernieuwbare energie was simpelweg te klein. Vandaar dat de jongerenraad in 2014 deed wat

Makkelijk, speels, samen en voorop Dit jaar kregen wij na de zomer de vraag of wij een brief konden schrijven met daarin de voor ons belangrijkste punten rondom het programma Nieuwe Energie en de manier waarop wij denken dat Overijssel haar 20 procent duurzame energie moet kunnen halen. Wij hebben alle punten uit 2014 meegenomen naar 2015 en de meest aansprekende punten hebben we onder vier logische koppen verdeeld. Deze koppen, ‘makkelijk, speels, samen en voorop’, schetsen voor ons de uitgangspunten waarop het beste beleid gebaseerd kan worden. Beleid moet er op gericht zijn om het voor inwoners van Overijssel makkelijk te maken om iets aan duurzaamheid te doen. Bureaucratie schrikt mensen alleen maar af. Daarnaast is op een speelse manier het veranderen van gedrag ook effectiever. Door het invoeren van wedstrijden als ‘Duurzaam Dorp Overijssel’ worden inwoners getriggerd om net wat extra’s te geven. Ook is het ‘samen’ in de provincie waar noaberschap voorop staat van belang. Door inwoners aan lokale bedrijven en inwoners aan inwoners te koppelen zal iedereen elkaar enthousiast maken en van elkaar kunnen profiteren. Tot slot moeten wij in Overijssel niet achterop raken, de provinciale organisatie loopt graag voorop en zou dat met Nieuwe Energie ook moeten doen.

“Makkelijk, speels, samen en voorop”

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 23

JAARVERSLAG 2015

23 11-12-15 16:15


Politiek op bezoek Ontmoeting met de jongste Statenleden per partij (door Eduard Prins) In oktober werd de brug geslagen tussen de Jongerenraad en Provinciale Staten. De jongste Statenleden per partij waren deze maand te gast op onze vergadering. Hun eigen leeftijd zorgde ervoor dat zij zich snel in de belevingswereld van de jongeren verplaatsten tijdens alle discussies van deze sessie.

Denken over democratie Na de voorstelronde, waarin Statenleden Moniek Kleinsman (CDA), Regien Courtz (VVD), Annemieke Wissink (PvdA), Ruben Kijk in de Vegte (D66), Alwin te Rietstap (ChristenUnie) en burgerlid Douwe de Winder (GroenLinks) uit de doeken deden wat zij nu eigenlijk doen, ontstond er al snel een interessant gesprek. Later ontstond zelfs een discussie over de positie van de jongere in Overijssel. Vragen die werden opgeworpen waren bijvoorbeeld: welke thema’s zijn belangrijk voor jongeren? Op welke manier heeft de provincie invloed in het leven van de inwoner? Hoe wordt de provincie bestuurd? Vervolgens werden de Statenleden en de jongeren gemixt en mochten zij in groepsverband een goed gesprek aangaan rondom de stelling ‘de democratie werkt niet meer’. Opvallend was dat er in de groepen los van elkaar het onderwerp ‘referenda’ ontstond en de Jongerenraadsleden een proces van verdere democratisering in Nederland wel zagen zitten. Over het meer betrekken van de jongere bij de politieke besluitvorming konden de Statenleden en jongerenraadsleden elkaar goed

vinden, van beide zijden was er namelijk het gevoel dat hier nog veel te winnen valt. Wat wij doen en wat zij doen Activiteiten uit het verleden en geplande activiteiten voor de toekomst werden benoemd evenals de schakelfunctie die de Jongerenraad Overijssel uitoefent tussen andere politieke jongerenorganisaties (PJO’s). De aanwezige Statenleden reageerden enthousiast op het bezoek en benadrukten dat zij zich zullen inzetten om deze Statenperiode de Jongerenraad meer mee te nemen bij het besluitvormingsproces. Dit vooral op thema’s die jongeren aangaan en aanspreken, zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, het milieu en de aanpak voor jeugdwerkloosheid in de provincie. Op haar beurt gaf de Jongerenraad weer aan dat ook zij meer van zich zal laten horen en graag al in een vroeg stadium van de besluitvorming betrokken wil raken om zo echt een platform te kunnen worden voor de Statenleden van Overijssel. Kortom, wordt vervolgd!

“Veel te winnen bij betrekken jongeren bij de politiek”

24

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 24

11-12-15 16:15


Financiën (door Hanneke Poelmans)

Het afgelopen jaar zijn de volgende kosten gemaakt voor de Jongerenraad: Budget 2015

€ 45.000,00

Reiskosten Vergaderingen Evenementen: Verkiezingsactie (guerilladebatten) Prinsjesfestival Alumnidag Rijd mee met de bestuurder Representatiekosten Diensten van derden TOTAAL

€ 1.537.54 € 2.717,54 € 3.551,72 € 1.582,05 € 350,58 € 1619.09 € 32,60 € 4.334,78 € 19.315,00 € 31.489,18

Reiskosten Kosten gemaakt door leden die vanuit de provincie naar de vergadering reizen. Om het aantrekkelijk te maken voor jongeren uit de hele provincie om lid te worden van de Jongerenraad is er een reiskostenvergoeding mogelijk. Representatiekosten Kosten die gemaakt zijn ter promotie van de JROv. Ook de licentie van de website valt hieronder. Verder de kosten van het jaarverslag. Ook is er dit jaar

nieuw promotiemateriaal (truien, lippenbalsem, fietslampjes, pennen en sleutelhangers) geleverd. En ten slotte de kosten van het kerstpakket voor leden. Vergaderkosten en evenementen Kosten die gemaakt worden bij vergaderingen (zaalhuur en catering). En kosten voor de evenementen van het afgelopen jaar (verkiezingsactie, Prinsjesfestival, Alumnidag). Rijd mee met de bestuurder Reiskosten gemaakt door inwoners voor de terugreis van hun ritten met de bestuurders. Diensten van derden Begeleiding Arcon: € 18.600. Verder de inhuur voor de coördinatie voor Rijd mee met de Bestuurder (€ 715). Voor 2016 is er een budget van € 30.000 beschikbaar gesteld.

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 25

JAARVERSLAG 2015

25 11-12-15 16:15


Leren door te doen Ontwikkeling Jongerenraad Overijssel De Jongerenraad Overijssel (JROv) begeleid ik sinds jaar en dag. En nog altijd met uitgesproken plezier. Het is prachtig om te mee te maken met welk gemak jongeren de provinciale organisatie tegemoet treden. Ze worden niet nerveus van de Commissaris als ze langs komt of als er een afspraak is met een gedeputeerde. eens te zien. Bij de meesten kwam meteen hun naam weer bovendrijven. Bij anderen moest ik eerst even kijken en bij sommigen dacht ik: wie ben jij ook alweer?. Natuurlijk ging het over ‘wat heb je aan de jongerenraad gehad, heeft de jongerenraad invloed gehad op waar je nu bent?’ Ik heb het aan bijna iedereen gevraagd en het antwoord was altijd: “Véél, héél véél”. “Ik had die studie niet gedaan, ik had die baan niet gehad, ik had daar niet durven solliciteren, ik had me niet zo makkelijk bewogen, ik was minder maatschappelijk betrokken geweest”. Verkenning Wanneer ze een tijdje deel uit maken van de JROv, wordt de hele provinciale organisatie een bijna geïntegreerd onderdeel van hun bestaan. Niet dat ze exact doorgronden hoe de organisatie werkt, maar dat hoeft ook niet als je zestien of zeventien bent. Omdat ze bestuurders, politici en ambtenaren tegenkomen in adviestrajecten, hebben ze ook beelden bij de complexiteit van het krachtenveld. Herkenning In 2015 bestond de jongerenraad 15 jaar en was er een alumnidag in het provinciehuis. Er kwamen veertig jongeren op af. Voor mij was er geen enkele onbekende bij: het gevolg van lang meedraaien. In plaats van de ‘tieners’ van de jongerenraad, was er ineens een club volwassenen die ook van de jongerenraad waren. Het was ontzettend leuk om ze weer

Erkenning De jongerenraad confronteert bestuurders en beleidsmakers met de mening en de ideeën van jongeren uit Overijssel. Niet op een volledig representatieve manier, het blijft de mening van een politiek betrokken club min of meer toevallige jongeren. Misschien is het beter om de aanduiding ‘bestuurlijk betrokken’ te gebruiken want de Jongerenraad heeft geen politieke kleur. De JROv laat de provincie zien hoe jongeren denken, wat hun oplossingen zijn. De jongerenraad zet zich altijd volledig in. Dat gebeurt omdat jongeren niet anders kunnen, ze denken nooit vanuit reserve of beperking. Mooi om te zien dat het profijt niet alleen aan de provinciale kant zit. Frans van Ginkel, begeleider vanuit adviesbureau Arcon

“Ik had die baan niet gehad”

26

JONGERENRAAD OVERIJSSEL

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 26

11-12-15 16:15


De bokken en de schapen En altijd als ik een schreeuwer zie / met een alternatief voor de democratie, denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar / voor Ben Ali Libi, de goochelaar. Een passage uit het ontroerende gedicht ‘Ben Ali Libi’ van de Twentse dichter en liedjesschrijver Willem Wilmink. Nog altijd raakt deze tekst vele mensen diep in hun ziel. Net als het recentere ‘Mag ik dan bij jou?’, van Claudia de Breij, waarin ze de vraag opwerpt bij wie je in tijden van nood, als het er écht op aankomt, terecht kunt. Een ander, wellicht (zeker voor jongeren) wat onbekender nummer dat elke keer bij het luisteren weer een verpletterende indruk op me maakt is het lied ‘De bokken en de schapen’, van Jan Boerstoel (vooral de versie met Adèle Bloemendaal). Google maar eens. Wie staat dan juichend langs de kant / En wie grijpt naar een wapen De goeden en de kwaden / De bokken en de schapen Het nummer is mede zo sterk, vind ik, omdat het ook de vraag oproept aan welke kant je zelf zou staan, op het moment dat het eropaan komt. Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Democratie Het thema dat deze drie teksten gemeen hebben is de democratie. Of liever (de vrees voor) het ontbreken daarvan. Een wereld waarin angst (voor het vreemde) regeert, mensen worden uitgesloten om wie ze zijn. Een wereld die soms helemaal niet zo ver weg lijkt. Op Twitter, maar ook op andere plaatsen in de media, woedt de strijd tussen links en rechts, goed en fout, Gutmensch en amoreel figuur, hevig. Verschillen worden uitvergroot, waarbij de zwijgende meerderheid onbelicht blijft. Want de scheidslijn tussen goed en kwaad, bokken en schapen, is in veel gevallen niet zo gemakkelijk te

trekken. Een groot gedeelte van de mensen is niet zwart of wit, maar grijs, ertussenin. Wat heeft dit alles met de Jongerenraad te maken?, vraagt u zich misschien af. Veel. Want: “Met de democratie kun je niet vroeg genoeg beginnen”, zegt onze Commissaris Ank Bijleveld. Over de streep Om uitwassen te voorkomen. Om meningen te scherpen. Om gevoelens te benoemen. Om kennis bij te brengen, nuance, argumenten. Om angst weg te nemen en mensen recht in het gezicht aan te kijken en met ze in gesprek te gaan, in plaats van over ze te beslissen. En dat is precies wat de (politiek neutrale!) jongerenraad doet. In april nodigden de jongeren deelnemers tijdens een workshop in het kader van 200 jaar Koninkrijk uit om ‘over de streep’ te stappen. Ze werden geprikkeld zich uit te spreken over stellingen over de democratie. Deze werkwijze werd ook tijdens het Prinsjesfestival in september herhaald. Het mooie is dat niemand wordt gedwongen om aan één zijde van de streep te gaan staan. En dat elke stem, aan beide zijden, wordt gehoord. Bokken en schapen. Sommige mensen kiezen ervoor om bovenóp de streep te staan. Dát is vrijheid. Hanneke Poelmans, Coördinator vanuit de provincie Overijssel

“Aan welke kant sta je, als het eropaan komt?”

2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 27

JAARVERSLAG 2015

27 11-12-15 16:15


Colofon Uitgave Januari 2016 Eindredactie Carla Visscher en Rick Buursink Fotografie Rick Buursink Peter de Jager Reinier Mulder Auke Pluim Hanneke Poelmans Femke Teussink Bas van Dishoeck Raymond van Olphen Kitty Walter Inlichtingen bij JuliĂŤtte Brouwers, secretaris Jongerenraad info@jrov.nl Adresgegevens Jongerenraad Overijssel t.a.v. Hanneke Poelmans Eenheid Bc, sectie 5c Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 92 65 info@jrov.nl www.jrov.nl

www.twitter.com/jroverijssel www.facebook.com/jroverijssel

De Jongerenraad Overijssel is een initiatief van de provincie Overijssel. De raad is een adviesorgaan, klankbord en denktank voor en door Overijsselse Jongeren. 2015-491 2015-491 Jaarverslag Jongerenraad 2015.indd 28

11-12-15 16:15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.