Page 1

STAナ・ SYSTEMY ASEKURACYJNE

2016

www.protekt.com.pl


DOR ADCY TECHNICZNO-HANDLOWI: Jacek Sosnowski tel. kom. 601 725 155 jacek@protekt.com.pl Stanisław Traczyk tel. kom. 665 447 355 stanisław@protekt.com.pl DZIAŁ PRZEGLĄDÓW - SERWIS: Tomasz Canert tel: +48 42 29 29 518 fax: +48 42 680 20 93 tomekcanert@protekt.com.pl DZIAŁ TECHNICZNY Marcin Włuka tel. +48 42 29 29 534 tel. kom. 605 477 655 marcinw@protekt.com.pl Mirosław Morawski tel. +48 42 29 29 532 tel. kom. 607 055 044 miroslaw@protekt.com.pl Janusz Paczesny tel. +48 42 29 29 533 tel. kom. 603 399 655 januszp@protekt.com.pl Zygmunt Zrobek tel. +48 42 29 29 530 zygmunt@protekt.com.pl


Spis zawartości: Systemy asekuracyjne firmy PROTEKT

5

Montaż oraz serwisowanie

6

Prim

8

Duo

14

Monoline

20

Proliner

24

Traser

28

Maran

32

SKC Block

38

AC 360

42

AC 510

46

AC 520

50

AC 530

56

PROSAFE

60

Zestawienie końcowe

64

Szkolenia BHP

70

CHROŃ ŻYCIE | URUCHOM WYOBRAŹNIĘ 3


Urządzenia

i

systemy

produkowane

PROTEKT

zapewniają

przez

bezpieczeństwo

firmę pracy

w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości. Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie. Oferujemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne, których to dotyczy niniejszy katalog. Szczególną wagę przywiązujemy do wygody użytkowania i niezawodności naszych urządzeń, starając się jak najlepiej dostosować do rosnących wymagań odbiorców. Wszystkie

wyroby

firmy

PROTEKT

posiadają

Europejskie certyfikaty zgodności oraz stosowne dopuszczenia. Po

szczegółowe,

aktualne

informacje

użytkowe

i techniczne proszę kontaktować się z biurem firmy lub doradcą techniczno-handlowym.

Telefon: +48 42 680-20-83 +48 42 292-95-00 Fax: +48 42 680-20-93 E-mail: handlowy@protekt.com.pl


Klasyfikacja system贸w asekuracyjnych Przemieszczanie w poziomie Systemy linowe

System Prim System Duo System Monoline System Proliner

Systemy szynowe

System Traser System Maran

(str. 8-27)

(str. 28-37)

Balustrady

(str. 60-63)

System Prosafe

Przemieszczanie w pionie Systemy linowe

SKC-BLOCK AC 360

Systemy szynowe

AC 520 AC 530

Bezpieczne drabiny

AC 510

(str. 38-45)

(str. 50-59)

(str. 46-49)

5


6


Montaż oraz serwis zabezpieczeń. Klient, chcąc zamontować system asekuracji na swoim obiekcie, powinien skontaktować się z doradcą techniczno-handlowym firmy PROTEKT w celu umówienia spotkania oncepcyjnego z wizją lokalną. Doradca techniczno - handlowy przygotuje koncepcję techniczną zabezpieczenia a następnie prześle ofertę handlową. Klient po akceptacji oferty dostarcza pisemne zamówienie na dostarczenie materiałów oraz wykonanie montażu. Po otrzymaniu zlecenia przedstawiciel firmy PROTEKT kontaktuje się z koordynatorem prac z ramienia klienta w celu ustalenia harmonogramu wykonania prac. Zamontowane systemy powinny podlegać przeglądom w okresie nie dłuższym niż raz na 12 miesięcy przeprowadzanym przez PROTEKT lub autoryzowany serwis. W celu wykonania przeglądu lub serwisu należy skontaktować się z działem serwisu firmy PROTEKT. Doradcy techniczno-handlowi: Jacek Sosnowski jacek@protekt.com.pl tel.: 601 725 155 Stanisław Traczyk stanisław@protekt.com.pl tel.: 665 447 355 Dział przeglądów - serwis: Tomasz Canert tomekcanert@protekt.com.pl tel. +48 42 29 29 518 fax: +48 42 680 20 93

www.protekt.com.pl

7


PRIM •

System wykonany jest na bazie liny ze stali nierdzewnej o średnicy 8 mm,

Prim może być montowany na dachach za pomocą słupków oraz ścianach umożliwiając asekurację w poziomie osobom znajdującym się blisko krawędzi,

System może zostać skonfigurowany dla 7 użytkowników jednocześnie.

MAKSYMALNIE

8

7

UŻYTKOWNIKÓW


Uniwersalny, linowy system kotwiczący.

Sekwencja przemieszczenia zatrzaśnika (będącego częścią osobistego ekwipunku) wzdłuż systemu z uwzględnieniem przejścia przez przelotkę.

Linowy system kotwiczący PRIM stanowi urządzenie kotwiczące dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. PRIM jest systemem o wysokim stopniu konfigurowalności, umożliwiającym dostosowanie asekuracji do różnych warunków konstrukcyjnych obiektu, na którym jest instalowany. System przeznaczony jest do użytkowania przez grupę 3 osób równocześnie z możliwością rekonfiguracji do 7 osób. Składa się z poziomej prowadnicy wykonanej z nierdzewnej liny stalowej o średnicy 8 mm, wyposażonej w amortyzator oraz napinacz. Prowadnica jest przytwierdzona do konstrukcji stałej w strukturalnych punktach kotwiczenia, za pośrednictwem bogatej palety słupków wspierających lub płytek kotwiczących. Użytkownik podpięty jest bezpośrednio do liny asekuracyjnej za pośrednictwem zatrzaśników, stanowiących elementy osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Urządzenie spełnia normę EN 795 klasa C i posiada dopuszczenie do prac w strefach zagrożonych wybuchem.

www.protekt.com.pl

9


Opis systemu PRIM Linowy system kotwiczący PRIM jest urządzeniem kotwiczącym klasy C, zgodnym z normą EN 795 oraz dokumentem FprCEN/TS16415. Jest przeznaczony do jednoczesnego użytkowania przez grupę do 3 osób z możliwością rekonfiguracji dla większej grupy liczącej do 7 użytkowników. System może być instalowany na ścianach budynków lub konstrukcji, na dachach, tarasach itp. System składa się z następujących rodzajów składowych:

3

2

14

10

• końcowych, strukturalnych elementów mocujących, takich jak płytki końcowe lub słupki: elementy (1,2,12,13,14,15,19) • pośrednich, strukturalnych elementów mocujących, takich jak uchwyty liny lub rolki zwrotne liny (3,4,5,6,17,18) • amortyzatorów oraz elementów napinających linę (7,8). • elementów łączących (11,16,21). • liny stanowiącej prowadnicę dla ruchomych punktów kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (9,10). • tabliczki informacyjnej (20).

16

7

21

9

5

W przypadku systemu PRIM, ruchomymi punktami kotwiczenia są zatrzaśniki wchodzące w skład indywidualnego wyposażenia, przy czym zalecane jest stosowanie zatrzaśnika owalnego typ PROTEKT-AZ011, z uwagi na jego dostosowanie do współpracy z pośrednimi mocowaniami liny systemu. Wszystkie części składowe systemu są wykonane z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, mosiądz, tw. sztuczne) lub stali węglowej cynkowanej ogniowo.

1

4

17

6

8

13


Elementy skadowe systemu PRIM

HL 101 2-punktowa płytka mocująca

HL 102 3-punktowa płytka mocująca

HL 130 rolka zwrotna scienna (zakręt zewnętrzny)

HL 140 rolka zwrotna scienna (zakręt wewnętrzny)

1

2

3

4

HL 201 uchwyt pośredni liny

HL 202 uchwyt pośredni liny

HL 300 amortyzator

HL 401 napinacz liny

5

6

7

8

www.protekt.com.pl

11 11


HL 500 zestaw linowy

HL 501 lina stalowa nierdzewna ø 8 mm

HL 506 zacisk linowy z otworem

HL 701 słupek ze stopą centralną

12

9

10

11

12

HL 702 słupek ze stopą boczną

HL 704

13

14

HL 740 rolka zwrotna do słupka

HL 745

słupek ze stopą centralną oraz kołnierzem

rolka zwrotna do słupka

HL 720 A/HL 720 B

HL 760 A / HL 760 B

słupki do blachy trapezowej

HL 721/722 2-punktowa płytka obrotowa

15

16

słupki do blachy trapezowej

HL 801 / HL802 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

17

18

19

20


AZ 090 ogniwo łączące śrubowe

21

www.protekt.com.pl

13 13


DUO •

System wykonany jest na bazie liny ze stali nierdzewnej o średnicy 8 mm,

Duo może być montowany na dachach za pomocą słupków oraz ścianach umożliwiając asekurację w poziomie osobom znajdującym się blisko krawędzi,

System może zostać skonfigurowany dla 7 użytkowników jednocześnie,

Suwak będący mobilnym punktem kotwiczenia umożliwia poruszanie się wzdłuż systemu bez utraty asekuracji.

MAKSYMALNIE

14

7

UŻYTKOWNIKÓW


Zaawansowany, linowy system kotwiczący.

Sekwencja przemieszczenia suwaka będącego mobilnym punktem kotwiczenia wzdłuż systemu, z uwzględnieniem przejścia przez przelotkę bez utraty asekuracji.

Poziomy system kotwiczący DUO stanowi urządzenie kotwiczące dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. System jest przeznaczony do użytkowania przez grupę 3 osób, w tym samym czasie, z możliwością rekonfiguracji dla 7 osób. System składa się z poziomej prowadnicy, wykonanej ze stalowej liny nierdzewnej o średnicy 8 mm, wyposażonej w amortyzatory i napinacze oraz zakręty. Prowadnica jest przytwierdzona do konstrukcji stałej w strukturalnych punktach kotwiczenia za pośrednictwem słupków wsporczych lub płytek kotwiczących. Każdy użytkownik jest podpięty do indywidualnego suwaka, stanowiącego ruchomy punkt kotwiczenia sprzętu indywidualnego i umożliwiającego swobodne poruszanie się wzdłuż systemu bez utraty asekuracji. Urządzenie spełnia normę EN 795 typ C. System posiada dopuszczenie do prac w strefach zagrożonych wybuchem.

www.protekt.com.pl

15 15


Opis systemu DUO Linowy system kotwiczący DUO jest urządzeniem kotwiczącym typu C, zgodnym z normą EN 795. Jest przeznaczony do jednoczesnego użytkowania przez 1, 2 lub 3 osoby. System może być instalowany na ścianach budynków, konstrukcjach stalowych oraz na dachach lub tarasach. System składa się z następujących rodzajów części składowych:

• końcowych strukturalnych elementów mocujących, takich jak płytki ścienne lub słupki (1,10,11,12,13,14,16), • pośrednich, strukturalnych elementów mocujących, takich jak uchwyty liny lub zakręty rurowe (2,3,15), • amortyzatorów elementów napinających linę (4,5), • elementów łączących liny (6,7,18) stanowiącej prowadnicę dla ruchomych punktów kotwiczenia indywidualnego wyposażenia ochronnego.

W przypadku systemu DUO, ruchomymi punktami kotwiczenia są suwaki łatwodemontowalne (9) przeznaczone do współpracy z pośrednimi punktami systemu wraz z zatrzaśnikami wchodzącymi w skład indywidualnego wyposażenia. Wszystkie części składowe systemu są wykonane z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna, mosiądz, tw. sztuczne lub stali węglowej cynkowanej ogniowo.

1

12

16

14

5

4

8

2

9

3

15

6

11

18

5

1


Elementy składowe systemu DUO

HL 103 2-punktowa płytka kotwicząca

HL 203 uchwyt pośredni liny

HL 206 rurka prowadząca zakrętu

HL 301 zestaw amortyzacyjny

1

2

3

4

HL 402 napinacz

HL 500 zestaw linowy

HL 501 lina stalowa nierdzewna

HL 506 zacisk linowy z otworem

5

6

7

8

www.protekt.com.pl

17 17


HL 603 suwak (mobilny punkt kotwiczenia)

HL 701

9

10

HL 724

AZ 090

HL 702

HL 752

HL 704

12

słupek ze stopą centralną oraz kołnierzem

HL 804 / HL803 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

płytka kątowa słupka

11

13

słupki do blachy trapezowej

słupek ze stopą centralną

słupek ze stopą boczną

18

HL 720 A/HL 720 B

zakręt do słupka

HL 760 A/HL 760 B

14

15

16

słupki do blachy trapezowej

17

18

ogniwo łączące śrubowe


www.protekt.com.pl

19 19


MONOLINE •

Konstrukcja modułowa i mała liczba elementów składowych,

Szybki montaż w różnych konfiguracjach.

Zgodność z EN795:2012 i CEN/TS 16415:2013,

Możliwość jednoczesnego użytkowania przez 3 osoby.

MAKSYMALNIE 20 20

3

UŻYTKOWNIKÓW


1.

2.

3.

Poziomy system asekuracyjny z pojedynczą prowadnicą linową. Koncepcja systemu Monoline oparta jest na połączeniu wózka jezdnego, stanowiącego ruchomy punkt kotwiczenia dla indywidualnego wyposażenia ochronnego, z poziomą prowadnicą wykonaną z pojedynczej liny stalowej. Takie rozwiązanie systemu daje użytkownikowi podwyższony komfort przemieszczania się ze względu na łatwe przesuwanie wózka wzdłuż prowadnicy, porównywalne z systemami szynowymi. Pozwala przy tym zachować niskie koszty inwestycji, charakterystyczne dla systemów linowych. System Monoline spełnia wymagania normy EN795:2012 oraz dokumentu CEN/ TS16415:2013. Stanowi urządzenie kotwiczące klasy C dla indywidualnego wyposażenia chroniącego przed upadkiem z wysokości. Przeznaczony jest do jednoczesnego użytkowania przez maksymalnie trzech użytkowników. System Monoline składa się z: wózka jezdnego, wykonanego ze stali ocynkowanej, aluminium i stali nierdzewnej; poziomej prowadnicy wykonanej z nierdzewnej liny stalowej o średnicy 8 mm, zawierającej zespoły amortyzujące i napinające linę, wykonane ze stali nierdzewnej, zamocowań końcowych i pośrednich prowadnicy, wykonanych ze stali nierdzewnej.

www.protekt.com.pl

21 21


Sposoby instalacji systemu MONOLINE 1

7

2

8

3

2

4 5

4

6

3 6 Instalacja na ścianie

Instalacja wzdłuż belki dwuteowej za pomocą płyt mocujących (nie wymaga wiercenia otworów w belce)

1 2

7 6

5 4 3

5 9

6

5 4 2 Instalacja na suficie

22

Instalacja poprzecznie do belek dwuteowych za pomocą płyt mocujących (nie wymaga wiercenia otworów w belkach)


Elementy składowe systemu MONOLINE

HL 103 2-punktowa płytka kotwicząca

HL 106 mocowanie A

HL 107 mocowanie B

HL 210 punkt pośredniczący

1

2

3

4

HL 301 amortyzator

HL 402 napinacz liny

HL 500 lina z uchem

HL 501 lina stalowa nierdzewna

5

6

7

8

HL 506 zacisk linowy z otworem

HL 610 wózek

HL 724 płytka mocująca

HL 807 / 807 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

9

10

11

12

www.protekt.com.pl

23 23


PROLINER •

System jest przeznaczony do użytku przez maksymalnie 3 osoby w tym samym czasie,

Prowadnicą dla wózka jest lina stalowa o ø 8 mm,

Wózek jest mobilnym punktem kotwiczenia dla użytkownika podczas poruszania się wzdłuż systemu.

MAKSYMALNIE

24

3

UŻYTKOWNIKÓW


Wygodny, linowy system asekuracji.

1.

2.

Poziomy linowy system kotwiczący PROLINER jest urządzeniem kotwiczącym klasy C według normy EN 795. System jest przeznaczony dla maksymalnie 3 użytkowników pracujących w tym samym czasie. Wszystkie elementy składowe systemu PROLINER są wykonane ze stali nierdzewnej. Wózek stanowi ruchomy punkt kotwiczenia systemu dla indywidualnego sprzętu ochronnego. Umożliwia poruszanie się wzdłuż systemu przy jednoczesnej asekuracji w pionie. Prowadnica stanowiąca tor jezdny dla wózka kotwiczącego wykonana jest z podwójnej nierdzewnej liny stalowej o średnicy 8 mm. Zestaw amortyzujący odpowiada za zmniejszenie sił działających na konstrukcje wsporcze, a rolka zwrotna za prawidłowe napięcie liny roboczej. System posiada dopuszczenie do prac w strefach zagrożonych wybuchem.

1. Rolka zwrotna 2. Wózek będący mobilnym punktem kotwiczenia

www.protekt.com.pl

25 25


Opis systemu PROLINER Linowy system kotwiczący PROLINER jest urządzeniem kotwiczącym typu C według normy EN 795. System jest przeznaczony dla maksymalnie 3 użytkowników w tym samym czasie. Jest wyposażony w urządzenia napinające i amortyzujące. Systemy dłuższe

2

26

5

niż 12 m posiadają podpory pośrednie, umożliwiające przejazd wózka. Wózek systemu stanowi ruchomy punkt kotwiczenia dla indywidualnego sprzętu ochronnego. Na tabliczce znamionowej są zawarte podstawowe informacje dotyczące użytkowania syste-

4

1

6

mu oraz indywidualny numer seryjny, data instalacji (miesiąc i rok) i data następnego przeglądu technicznego.

3


Elementy skadowe systemu PROLINER

HL 220

1

HL 506

uchwyt pośredni liny z przelotką

zacisk linowy z otworem

HL 301

HL 620

zestaw amortyzujący

HL 420 rolka zwrotna

HL 500 zestaw linowy

2

3

4

5

6

wózek

HL 806 / HL805 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

7

AZ 090 ogniwo łaczące śrubowe

8

www.protekt.com.pl

27 27


TRASER •

Szynowy system poziomy wykonany jest ze stali ocynkowanej, umożliwia swobodne poruszanie się w poziomie,

Umożliwia jednoczesną asekurację do 3 osób jednocześnie,

Idealny na rampy, podesty lub platformy,

System może być używany do pracy w podwieszeniu.

MAKSYMALNIE

28

3

UŻYTKOWNIKÓW


Szynowy system asekuracji. Szynowy system kotwiczący TRASER jest urządzeniem kotwiczącym typu D, zgodnym z normą EN 795. Służy do przyłączania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Zapewnia jednocześnie możliwość przemieszczania się w poziomie i asekurację do 3 osób jednocześnie. System składa się z poziomej szyny w formie kratownicy, wózka stanowiącego ruchomy punkt kotwiczenia sprzętu indywidualnego, blokad końcowych toru, łączników prowadnicy szynowej oraz elementów mocujących prowadnice do konstrukcji stałej. Prowadnica szynowa jest wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Wózek, łączniki, blokady toru jezdnego oraz elementy mocujące prowadnicę szynową do konstrukcji stałej są wykonane ze stali cynkowanej ogniowo i galwanicznie, stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. System posiada dopuszczenie do prac w strefach zagrożonych wybuchem.

www.protekt.com.pl

29 29


Opis systemu TRASER System TRASER asekuruje 3 osoby przyłączone jednocześnie, wyposażone w indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. System jest zbudowany z prostoliniowych (HR201) lub łukowych (HR202) segmentów o konstrukcji kratowej, tworzącej tor jezdny wózka (HR101). Wózek stanowi ruchomy punkt kotwiczenia dla indywidualnego wyposażenia chroniącego przed upadkiem z wysokości. Poszczególne segmenty prowadnicy szynowej są

7

30

1

5

połączone za pomocą łączników (HR301/HR302), stabilizujących wzajemnie sąsiadujące segmenty. Końce prowadnicy szynowej są zamknięte za pomocą blokad toru jezdnego (HR501), uniemożliwiających niekontrolowane wysunięcie się wózka poza tor jezdny. W skład systemu wchodzą również wieszaki (HR401), mocujące prowadnicę do konstrukcji stałej oraz tabliczka informacyjna (HR801 lub HR802). System TRASER jest wykonany głównie ze stali ocynkowanej ogniowo. Elementy śrubowe są wykonane

3

4

ze stali ocynkowanej galwanicznie, przeguby wieszaków i prowadniki wózka z tworzywa sztucznego. Tabliczki informacyjne są wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. System asekuracji poziomej Traser spełnia wymagania dokumentu FprCEN / TS16415.

6

2


Elementy skadowe systemu TRASER

HR 101 wózek

HR 201-Le segment szyny (Le - długość [cm])

HR 202 segment zakrętu 90º

HR 301 łącznik szyny

1

2

3

4

HR 302 łącznik szyny typu X

HR 401 wózek

HR 501 blokada

HR 802 / HL801 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

5

6

7

8

www.protekt.com.pl

31 31


MARAN •

Szynowy, poziomy system zabezpieczeń, z możliwością zablokowania suwaka, będącego punktem zaczepowym,

System może być użytkowany przez 2 osoby jednocześnie. Spełnia wymagania normy EN 795 typ D,

System może być używany do pracy w podwieszeniu.

MAKSYMALNIE

32

2

UŻYTKOWNIKÓW


1.

2.

3. 1. Mocowanie szyny. 2. Blokada kończąca szynę. 3. Wózek - ruchomy punkt kotwiczenia razem z blokadą.

Szynowy system kotwiczący. System służy do przyłączania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości do konstrukcji stałej, zapewniając jednocześnie możliwość przemieszczania się przy zachowaniu pełnej ochrony. System może być użytkowany jednocześnie przez 2 osoby, przy czym każda z nich powinna być przyłączona do oddzielnego wózka. Szynowy system kotwiczący składa się z szyny stanowiącej tor jezdny dla wózka (będącego ruchomym punktem kotwiczenia dla indywidualnego sprzętu ochronnego), blokad końcowych toru jezdnego, łączników prowadnicy szynowej, zakrętów, oraz elementów mocujących prowadnicę do konstrukcji stałej. Prowadnica szynowa jest wykonana ze stopu aluminium. Wózek, łączniki szyny, blokady toru jezdnego, elementy mocujące prowadnicę szynową do konstrukcji stałej są wykonane ze stopu aluminium, elementy złączne (śruby) ze stali nierdzewnej.

www.protekt.com.pl

33 33


Opis systemu MARAN System MARAN składa się ze sztywnej prowadnicy przymocowanej trwale do konstrukcji stałej. Prowadnica jest wyposażona w zderzaki końcowe, mocowania łączące ją z konstrukcją wsporczą oraz w łączniki segmentów szyny. Na prowadnicy są umieszczone jeden lub dwa wózki, które stanowią ruchome punkty kotwiczenia dla indywidualnego wyposażenia ochronnego przed upadkiem z wysokości. Wszystkie elementy systemu są wykonane ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych.

3

1

8

5

5

4

2

5

12

Zakręt pionowy MR 203 służy do omijania przeszkód na trasie systemu bez przerwania jego ciągłości. Nie może być używany do asekuracji w pionie.

34


Elementy składowe systemu MARAN

MR 101 wózek

MR 201 szyna

MR 202 zakręt poziomy

MR 203 zakręt pionowy

1

2

3

4

www.protekt.com.pl

35 35


MR 301 łącznik

MR 302 płytka wzmacniająca

MR 401 płytka mocująca

MR 402 płytka mocująca

36

5

6

7

8

MR 403 płytka mocująca

MR 404 mocowanie do rury

MR 501 zderzak

MR 601 kołek

9

10

11

12


MR 710 zestaw śrubowy

MR 720 zestaw śrubowy

MR 730 zestaw śrubowy

MR 802 / HL801 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

13

14

15

16

www.protekt.com.pl

37 37


SKC-BLOCK •

System został przewidziany do montowania na pionowych drabinach elewacyjnych, kominach, lub masztach itp.,

System zapewnia asekurację jednej osobie wchodzącej na drabinę,

Jest urządzeniem kotwiczącym zgodnym z normą EN 353-1.

MAKSYMALNIE

38

1

UŻYTKOWNIK


1. Górne zakończenie systemu - płyta kotwicząca oraz zakończenie liny 2. Mechanizm zaciskowo-przesuwny AC 350 wraz z zatrzaśnikiem AZ 011

1.

Pionowy system kotwiczący dla drabin, do asekuracji jednego użytkownika.

2.

Urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą - System SKC-Block służy do ochrony przed upadkiem z wysokości osoby poruszającej się po pionowych drabinach. System przeznaczony jest do instalacji na wszelkiego rodzaju stałych wejściach (drabinach) na konstrukcje takie jak kominy, wieże, maszty czy budynki. Kluczowym elementem systemu jest mechanizm zaciskowo-przesuwny, zakładany na linę stalową o średnicy 8 mm przyłączony do przedniej klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa. Zasadnicze elementy systemu takie jak lina, mechanizm zaciskowo-przesuwny, łącznik liny, stalowe zaciski śrubowe oraz napinacz wykonane zostały ze stali nierdzewnej.

www.protekt.com.pl

39 39


Opis systemu SKC-BLOCK Stały system asekuracji pionowej SKC-BLOCK jest urządzeniem samozaciskowym ze sztywną prowadnicą i stanowi podzespół łącząco-amortyzujący w myśl postanowień normy EN363. System SKC-BLOCK jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Unii Europejskiej 89/686/EEC. Ogólna konfiguracja systemu została przedstawiona na grafice po prawej stronie. System składa się z pionowej prowadnicy linowej wykonanej ze stalowej nierdzewnej liny o średnicy 8 mm (nr kat. AC 850). Dolny koniec prowadnicy linowej jest wyposażony w napinacz wykonany ze stali nierdzewnej (nr kat. AC 910). Górne zakończenie prowadnicy linowej jest przymocowane do konstrukcji stałej za pomocą ogniwa śrubowego AZ090 ze stali nierdzewnej. Pionowa prowadnica linowa o długości większej niż 10 m jest wyposażona w prowadnik liny (nr kat. AC 921), który chroni prowadnicę linową przed drganiami spowodowanymi np. wiatrem. Suwak (nr kat. AC 350) stanowi indywidualne wyposażenie użytkownika, instalowane na prowadnicy w przypadku potrzeby użycia systemu ochronnego. Suwak przesuwa się po linie w górę i w dół podczas normalnego przemieszczania się użytkownika, a w przypadku jego spadania blokuje się na linie powstrzymując spadanie.

3 1 6

11 9

8

Mobilny punkt kotwiczenia

7 AC 350 mechanizm zaciskowo-przesuwny

40

11

3


Elementy składowe systemu SKC-BLOCK

AT 160/AT160-i

1

płytka mocująca boczna (stal ocynkowana / stal nierdzewna)

AT 161/AT 161-i płytka mocująca 4-punktowa do szczebli (stal ocynkowana / stal nierdzewna)

AT 163/AT 163-i płytka mocująca 6-punktowa do szczebli (stal ocynkowana / stal nierdzewna)

AT 165

2

3

4

belka mocująca 6-punktowa do szczebli (stal ocynkowana)

AT 162/AT 162-i płytka mocująca 2-punktowa do szczebli (stal ocynkowana / stal nierdzewna)

AZ 090 ogniwo śrubowe (stal nierdzewna)

AC 910 napinacz liny (stal nierdzewna)

AC 921 prowadnik liny

5

6

AC 850 prowadnica linowa (stal nierdzewna)

AC 804 / AC 803 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

4 9

10

76

8

www.protekt.com.pl

41 41


AC 360 •

System został przewidziany do montowania na pionowych drabinach elewacyjnych, kominach lub masztach,

System zapewnia asekurację 2 osobom wchodzacym na drabinę,

Jest urządzeniem kotwiczącym zgodnym z normą EN 353-1.

MAKSYMALNIE

42

2

UŻYTKOWNIKÓW


1.

2.

1. Amortyzator 2. Mechanizm zaciskowo-przesuwny AC 360

Pionowy linowy system asekuracji dla 1 lub 2 osób. Urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą - System AC 360 służy do asekuracji i ochrony przed upadkiem z wysokości 2 osób poruszających się jednocześnie w pionie. System przeznaczony jest do instalacji na wszelkiego rodzaju stałych wejściach (drabinach) na konstrukcje takie jak kominy, wieże, maszty czy budynki. Istotą systemu jest mechanizm zaciskowo-przesuwny, zakładany na linę stalową o średnicy 8 mm dołączony do przedniej klamry zaciskowej szelek bezpieczeństwa. Zasadnicze elementy systemu takie jak lina, mechanizm zaciskowo-przesuwny, łącznik liny, stalowe zaciski śrubowe oraz napinacz wykonane zostały ze stali nierdzewnej. Urządzenie zgodne z normą EN 353-1.

www.protekt.com.pl

43 43


Opis systemu AC 360 Stały system asekuracji pionowej AC360 jest urządzeniem samozaciskowym ze sztywną prowadnicą i stanowi zespół łącząco-amortyzujący w myśl postanowień normy EN363-1. System AC360 jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Unii Europejskiej 89/686/EEc. Ogólna konfiguracja systemu została przedstawiona na rysunku. System składa się z pionowej prowadnicy linowej wykonanej ze stalowej, nierdzewnej liny o średnicy 8 mm (ref. AC 850). Górny koniec prowadnicy linowej wyposażony jest w amortyzator (ref. AC 361 / AC 362). Dolny koniec prowadnicy linowej jest wyposażony w napinacz (ref. AC 910). Górne i dolne zakończenie prowadnicy linowej przymocowane jest do konstrukcji stałej za pomocą ogniwa śrubowego AZ 090. Pionowa prowadnica linowa o długości większej niż 10 m jest wyposażona w prowadnik liny (AC 921), który chroni prowadnicę linową przed drganiami spowodowanymi np. wiatrem. Suwak (AC 360) stanowi indywidualne wyposażenie użytkownika, instalowane na prowadnicy w przypadku potrzeby użycia systemu ochronnego. Suwak przesuwa się po linie w górę i w dół podczas normalnego przemieszczania się użytkownika, a w przypadku jego spadania blokuje się na linie powstrzymując spadanie.

4 1 8

13 10

Mobilny punkt kotwiczenia

12

11 AC 360 mechanizm zaciskowo-przesuwny

44

13

4


Strukturalne elementy mocujące systemu AC360

AZ 090 ogniwo śrubowe (stal nierdzewna)

AT 160/AT160-i płytka mocująca boczna (stal ocynkowana/stal nierdzewna)

AT 161/AT 161-i płytka mocująca 4-punktowa do szczebli (stal ocynkowana/ stal nierdzewna)

AT 162/AT 162-i płytka mocująca 2-punktowa do szczebli (stal ocynkowana/ stal nierdzewna)

1

2

3

4

AT 163/AT 163-i płytka mocująca 6-punktowa do szczebli (stal ocynkowana / stal nierdzewna)

AT 165 belka mocująca 6-punktowa do szczebli (stal ocynkowana)

AC 361 amortyzator dla 1 użytkownika

AC 362 amortyzator dla 2 użytkowników

5

6

7

8

AC 802/AC 801 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

AC 850 prowadnica linowa (stal nierdzewna)

AC 910 napinacz liny (stal nierdzewna)

AC 921 prowadnik liny

9

10

11

12

www.protekt.com.pl

45 45


AC 510 •

Drabina z koszem AC 510 jest zgodna z normą: DIN 18 799-1: drabiny pionowe do celów inspekcyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obiektach budowlanych,

Służy do przemieszczania się w pionie przy różnego rodzaju urządzeniach, budynkach, konstrukcjach inżynieryjnych itp.,

Można ją zamontować w każdym miejscu, gdzie możliwe jest przytwierdzenie do konstrukcji stałej.

MAKSYMALNIE

46

1

UŻYTKOWNIK


Aluminiowa drabina dwupobocznicowa z koszem.

1.

Aluminiowa drabina elewacyjna z koszem chroniącym przed upadkiem z wysokości. Drabina wykonana jest z aluminiowych profili. Kosz wykonany jest ze stali, w zależności od potrzeb może to być stal nierdzewna lub ocynkowana ogniowo. Elemety mocowań drabiny do konstrukcji stałych wykonane są ze stali nierdzewnej.

2. 1. Tabliczka informacyjna 2. Szczebel zabezpieczony ryflowaną powierzchnią przed poślizgiem

www.protekt.com.pl

47 47


Drabina z koszem AC 510 Drabinę można montować do ścian budynków za pomocą kotew M12 mechanicznych lub chemicznych, do konstrukcji stalowych za pomocą śrub, obejm itp. Każdy odcinek 3 m modułu drabiny powinien być podparty (zamocowany) do konstrukcji stałej przynajmniej w dwóch miejscach. Maksymalny rozstaw podpór drabiny może wynosić 1,8 m. W zależności od długości całkowitej drabiny należy dobrać ilość podpór i miejsce ich montażu do drabiny i konstrukcji stałej. Montaż podpór do profili bocznych drabiny odbywa się za pomocą 4 śrub M8 z każdej strony. Podpory można swobodnie przesuwać po całej długości drabiny dzięki mocowaniu śrub w “szynach” profili drabiny. Dzięki temu można bezproblemowo dopasować miejsce podpór. Podpory wykonane są ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Drabina wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast kosz ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Szczeble drabiny mają antypoślizgową powierzchnię (ryflowaną). Na szczycie drabiny znajduje się barierka wyjściowa z podestem, umożliwiająca bezpieczne zejście z drabiny na dach, podest itp. Barierka ma bezpieczny wymiar wymagany przepisami, min. 1,1 m.

Umożliwia to prawidłowy montaż i wykorzystanie każdego szczebla. Kosz drabiny spełnia wymagania normy DIN 18 799-1. Wewnętrzna średnica kosza wynosi 700 mm, co umożliwia bezproblemowe przemieszczanie się w jego obrębie. Posiada budowę modułową. Każdy odcinek kosza ma długość 1,65 m, przy czym istnieje możliwość podzielenia go (odcięcie części pałąków pionowych daje długość 850 mm) przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Długość całkowita kosza należy dobrać do długości całkowitej drabiny. Od góry powinien być na równo z drabiną, natomiast na dole, zgodnie z wymaganiami normy, zaczynać się na wysokości 2-3 m od dołu drabiny, umożliwiając w ten sposób swobodny do niej dostęp. Moduły kosza łączone są za pomocą połączeń śrubowych. Śrubami przykręca się go również do konstrukcji samej drabiny. Barierka ochronna na szczycie drabiny ma za zadanie zabezpieczenie użytkownika podczas wejścia i zejścia z drabiny na dach, podest itp. Barierka jest zmontowana na stałe z drabiną i koszem. Posiada podest antypoślizgowy (kratkę). Cała barierka wykonana jest ze stali ocynkowanej. Montaż barierki z drabiną i koszem odbywa się za pomocą połączeń śrubowych.

Drabina AC 510 ma konstrukcję modułową. Można ją składać z nieskończonej ilości odcinków, każdy po 3 m. Jeśli potrzeba innego wymiaru drabiny niż n x 3 m, można drabinę podczas montażu dopasować do dowolnego wymiaru, z zastrzeżeniem, żeby długość po ucięciu była wielokrotnością 300 mm (n x 300).

Do drabiny AC 510 można zamontować pionowy stały system asekuracji zgodny z normą EN 353-1, np. system SKC-BLOCK firmy PROTEKT. System montuje się w obrębie kosza, co zapewnia dodatkową ochronę (podwójną: kosz i system asekuracji).

3

5 4

2

1

48


Elementy składowe drabiny AC 510

AC 510-100 segment drabiny

AC 510-200 podpora

AC 510-300 segment kosza

AC 510-310 zakończenie kosza

1

2

3

AC 510-320 podest wyjściowy

AC 510-330 blokada dostępu

AC 810/AC 809 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

5

6

7

4

www.protekt.com.pl

49 49


AC 520 •

System AC 520 spełnia wymagania normy EN 353-1:2002 VG11 Rfu 11.073,

System może służyć jako drabina montowana do konstrukcji stałej,

System może może służyć jako szyna montowana do szczebli istniejącej drabiny,

Wózek z amortyzatorem i zatrzaśnikiem wyposażony jest w mechanizm blokujący i stanowi punkt kotwiczący dla użytkownika,

Możliwość odchylenia od pionu do 30º.

MAKSYMALNIE

50

1

UŻYTKOWNIK


Drabina elewacyjna ze zintegrowanym systemem asekuracji pionowej. System AC 520 to drabina masztowa ze zintegrowanym szynowym systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. System przeznaczony jest do instalacji na konstrukcjach stałych takich jak kominy, wieże, maszty czy budynki. Istotą systemu jest mechanizm zaciskowo-przesuwny (wózek asekuracyjny), zakładany na sztywną prowadnicę. Użytkownik porusza się w pionie będąc przyłączony do poruszającego się po szynie wózka. Wózek zabezpiecza przed niekontrolowanym upadkiem oraz zawiera zintegrowany amortyzator ograniczający siłę dynamiczną przy upadku do maksymalnie 6kN. Odpowiednia konstrukcja szyny uniemożliwia nieprawidłowe założenie wózka asekuracyjnego na prowadnicę. System składa się z odcinków o różnych długościach (maksymalnie 3 metry), za pomocą których można elastycznie dopasować długość systemu do konstrukcji. Wózek porusza się swobodnie wzdłuż kolejnych odcinków drabin bez potrzeby zdejmowania go i utraty asekuracji. Urządzenie zgodne jest z normą EN 353-1:2002 VG11 Rfu 11.073.

www.protekt.com.pl

51 51


Opis systemu AC 520

8

System AC520 jest urządzeniem samozaciskowym ze sztywną prowadnicą, stanowiącym zespół łącząco-amortyzujący zgodny z normą EN 353. System AC520 jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Unii Europejskiej 89/686/EEc. System może być stosowany jako drabina bądź jako szyna zamontowana do istniejącej drabiny stałej. System składa się z kolejno połączonych ze sobą segmentów drabiny montowanych bezpośrednio do budynku oraz połączonych segmentów szyny montowanych do istniejącej już drabiny. Drabina może być wyposażona w blokadę dostępu w postaci drzwi wykonanych ze stali nierdzewnej zabezpieczonych kłódką (nie wchodzi ona w skład zestawu). Aby uzyskać dostęp do drabiny należy podnieść skrzydła drzwi za uchwyty, otworzyć je i zablokować w pozycji roboczej. System AC520 wyposażony jest w asymetryczną aluminiową szynę. Dzięki asymetrycznej szynie wózek asekuracyjny AC501 można zamontować tylko w jednej, prawidłowej konfiguracji. Aby zainstalować wózek na szynie należy go przeciągnąć, jednym ruchem, przez zapadkę segmentu z blokadą. Wózek asekuracyjny wyposażony jest w amortyzator włókienniczy, zakończony zatrzaśnikiem AXK 10, który łączymy z przednim zaczepem szelek bezpieczeństwa służącym do powstrzymywania spadania (zgodnym z normą EN361). Na górnym i dolnym końcu systemu AC520 występują segmenty z blokadą (z mechanizmem zapadkowym). Zabezpieczają one wózek asekuracyjny AC501 przed przypadkowym wysunięciem z szyny. Aby usunąć wózek z szyny należy wykonać dwa niezależne ruchy: odbezpieczyć i przytrzymać zapadkę (pociągając za dźwignię znajdującą się z tyłu szyny w obrębie segmentu z blokadą) oraz przeciągnąć wózek przez blokadę zdejmując go z szyny. Szynowy system asekuracji pionowej AC520 może być używany jednocześnie przez maksymalnie 2 użytkowników. Podczas wchodzenia użytkownicy muszą zachować minimalną odległość 3 metrów między sobą. System może być mocowany do pionowych konstrukcji, a także do konstrukcji o maksymalnym nachyleniu od pionu do 30 stopni. Sama szyna może być też mocowana do szczebli już zainstalowanej, drabiny stałej. Wózek asekuracyjny AC 501 nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych elementów amortyzujących. Urządzenie może być stosowane w zakresie temperatur ujemnych (do -30°C).

5

Zastosowanie profilu o asymetrycznym przekroju zwiększa bezpieczeństwo użytkowania systemu. Rozwiązanie to uniemożliwia zamontowanie wózka w nieprawidłowy sposób.

1

11 9

14

7 52


Składowe elementy systemu AC 520

AC520-100-H segment drabiny (długość H = 300; 270 ; 240; 210; 180; 150 cm)

AC520-101-H segment szyny (długość H = 300; 240; 180; 120 cm)

AC520-110 segment drabiny: proste wyjście na dach

AC520-111 segment szyny: proste wyjście na dach

1

2

3

4

AC520-120

5

segment drabiny (wyjście na dach z zakrętem)

AC520-121

6

segment szyny (wyjście na dach z zakrętem)

AC520-200 dolny segment końcowy szyny

AC520-210 górny segment końcowy szyny oraz drabiny

7

8

www.protekt.com.pl

53 53


AC520-220 dolny segment końcowy drabiny

AC501 wózek kotwiczący z amortyzatorem

AC520-300 łącznik segmentów pośrednich

AC520-310 / AC520-320

9

9

10

11

elementy mocujące segmenty drabiny (AC520-100-H) do konstrukcji / elementy mocujące segmenty drabiny AC520-110 do konstrukcji

54

AC520-330 element mocujący szynę AC520-121 do słupka

AC520-340

12

13

element mocujący szynę AC520-111 do szczebli [ø10 - ø40]

AC520-350 element mocujący szynę (AC 520-101-H; AC 520-121) do szczebli [ø10 - ø40]

AC520-400 drzwi ochronne

14

15

HL 704 Słupek podpierający do elementu AC520-121

AC 808/AC 807 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

16

17


www.protekt.com.pl

55 55


AC 530 •

System AC 530 spełnia wymagania normy EN 353-1:2002 VG11 Rfu 11.073,

System może służyć jako drabina montowana do konstrukcji stałej,

System wykonany w całości ze stali cynkowanej ogniowo,

Możliwość odchylenia od pionu do 30º.

MAKSYMALNIE

56

1

UŻYTKOWNIK


Drabina elewacyjna ze zintegrowanym systemem asekuracji pionowej. System AC 530 to drabina masztowa ze zintegrowanym szynowym systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. System przeznaczony jest do instalacji na konstrukcjach stałych takich jak kominy, wieże, maszty czy budynki. Istotą systemu jest mechanizm zaciskowo - przesuwny (wózek asekuracyjny), zakładany na sztywną prowadnicę. Użytkownik porusza się w pionie będąc przyłączony do poruszającego się po szynie wózka. Wózek zabezpiecza przed niekontrolowanym upadkiem oraz zawiera zintegrowany amortyzator ograniczający siłę dynamiczną przy upadku do maksymalnie 6kN. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne zwiększa bezpieczeństwo uzytkowania systemu i uniemożliwia zamontowanie wózka w nieprawidłowy sposób. System składa się z odcinków o różnych długościach (maksymalnie 3 metry), za pomocą których można elastycznie dopasować długość systemu do konstrukcji. Wózek porusza się swobodnie wzdłuż kolejnych odcinków drabin bez potrzeby zdejmowania go i utraty asekuracji. Urządzenie zgodne jest z normą EN 353-1:2002 VG11 Rfu 11.073.

www.protekt.com.pl

57 57


Opis systemu AC 530 System AC530 jest urządzeniem samozaciskowym ze sztywną prowadnicą, stanowiący zespół łącząco-amortyzujący zgodny z normą EN 353. System AC530 jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Unii Europejskiej 89/686/EEc. System składa się z kolejno połączonych ze sobą segmentów drabiny montowanych bezpośrednio do konstrukcji stałej. System AC530 wykonany jest w całości ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne uniemożliwia nieprawidłową instalację wózka na szynie. Aby zainstalować wózek należy go przeciągnąć, jednym ruchem przez zapadkę segmentu z blokadą. Wózek asekuracyjny wyposażony jest w amortyzator włókienniczy, zakończony zatrzaśnikiem AXK10, który łączymy z przednim zaczepem szelek bezp. służącym do powstrzymywania spadania (zgodnym z normą EN361). Na górnym i dolnym końcu systemu AC530 występują segmenty końcowe z blokadą (z mechanizmem zapadkowym). Zabezpieczają one wózek asekuracyjny AC502 przed przypadkowym wysunięciem z szyny. Aby usunąć wózek z szyny należy wykonać dwa niezależne ruchy: odbezpieczyć i przytrzymać zapadkę (pociągając za ucho znajdujące się z tyłu szyny w obrębie segmentu z blokadą) oraz przeciągnąć wózek przez blokadę zdejmując go z szyny. Szynowy system asekuracji pionowej AC530 może być używany jednocześnie przez maksymalnie 1 użytkownika. System może być mocowany do pionowych konstrukcji o maksymalnym nachyleniu od pionu do 30 stopni. Wózek asekuracyjny AC 502 nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych elementów amortyzujących. Urządzenie może być stosowane w zakresie temperatur ujemnych (do -30 st C).

5

2

Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne zwiększa bezpieczeństwo użytkowania systemu i uniemożliwia zamontowanie wózka w nieprawidłowy sposób.

1

8

4

58


Składowe elementy systemu AC 530

AC502 wózek kotwiczący z amortyzatorem

AC530-100-H segment systemu (długość H = 300; 270 ; 240; 210; 180; 150 cm)

AC530-200 dolna blokada końcowa

AC530-210 górna blokada końcowa

1

2

3

4

AC530-300 łącznik segmentów

AC530-310 podpora

AC530-320 uchwyt do rur [ø10...ø40mm]

AC530-330 uchwyt do rur [ø35...ø100mm]

5

AC 811 / AC 812 tabliczki informacyjne (stal nierdzewna / pcv)

9

6

7

8

www.protekt.com.pl

59 59


PROSAFE

60 60

Konstrukcja modułowa i mała liczba elementów składowych,

Brak konieczności spawania, wyginania oraz innych obróbek ślusarskich w miejscu instalacji,

Możliwość demontażu i montażu fragmentów balustrady do użytku w innych miejscach oraz brak ingerencji w poszycie dachu podczas montażu,

Możliwość wykonania przejść, otwieranych bramek oraz stref zrzutu śniegu,

Możliwość regulacji pochylenia barier co 15 stopni w zakresie 90 stopni od pionu.


1.

2.

3. 1. Złączka krzyżowa. 2. Przeciwwaga. 3. Odbojnica aluminiowa.

Modułowy system wolnostojących zabezpieczeń krawędzi. System barier oparty jest na zasadzie przeciwwag, wykonanych z tworzywa sztucznego, dodatkowo wyposażonego w warstwę antypoślizgową. System złączek umożliwia dopasowanie obarierowania do kształtu dachu, jego krzywizn oraz różnic poziomów. Zaletą modułowego systemu barier jest możliwość łatwego transportu poszczególnych elementów, oraz prostota montażu, przy wykorzystaniu jedynie 5 rodzajów złączek wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo. Najcięższy element systemu ma wagę 24 kg, a najdłuższy długość 2 metry. Złącza pozawalają na wykonanie przejść, bramek, otworów, a także stref zrzutu śniegu i dzięki ich uniwersalności obarierowanie można zaadoptować do niemal każdych warunków. Kiedy attyka dachu jest niższa niż 150 mm, lub obarierowane są przestrzenie otwarte, system umożliwia zastosowanie deski krawędziowej, która nie pozwoli na obsunięcie się nóg użytkownika, oraz nie spowoduje zsunięcia się lub sturlania narzędzi poza krawędź.

www.protekt.com.pl

61 61


Opis systemu PROSAFE System barier wolnostojących PROSAFE przeznaczony jest do ochrony zbiorowej pracowników wykonujących pracę na wysokości na dachach lub powierzchniach obiektów niepublicznych. System jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Rozporządzenie to stanowi, iż minimalna wysokość obarierowania powinna wynosić 1,1 metra oraz być wyposażona w deski krawędziowe o wysokości min. 150 mm, a także w poprzeczkę w połowie odległości między deską krawędziową, a górną poręczą. Dopuszcza się użytkowanie systemu na powierzchniach

o nachyleniu nie większym niż 5 stopni o nawierzchniach bitumicznych, betonowych, asfaltowych oraz krytych membraną, a także kombinacjami tych materiałów z posypkami kamiennymi i żwirowymi. System został sprawdzony zgodnie z wymaganiami norm EN ISO 14122-3:2001 i normy EN 13374:2004 - klasa ochrony A, co w praktyce oznacza, iż jest on w stanie przeciwstawić się siłom, jakie na niego zadziałają podczas: wypadnięcia osoby, która opiera się o niego, przytrzymuje podczas chodzenia, wchodzi na poręcz lub wypada poza barierkę, przytrzymując się jej. W barierkach przewidziano odizolowanie obciążników od powierzchni nośnej

za pomocą specjalnych podkładek gumowych wykonanych z EPDM’u co zapewnia ich odporność na warunki atmosferyczne oraz zabezpiecza dach przed przetarciami lub odgnieceniami powstałymi w wyniku działania wysokich temperatur. Modułowa konstrukcja systemu PROSAFE pozwala na montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi przez pracowników, którzy zapoznali się z instrukcją użytkowania w zakresie montażu i demontażu systemu. Przed montażem należy upewnić się, iż podłoże jest zdolne aby przenieść obciążenia ściskające rzędu 0,68 N/cm2. W systemie można wykonać bramy, przejścia, strefy zrzutu śniegu oraz dojścia i zabezpieczenia dojść do drabin oraz innych urządzeń.

4 1 6 14 11 7

62

8

10 13


Elementy składowe PROSAFE

AT240 - 001 czwórnik

AT240 - 002 dwójnik

AT240 - 003 kolano

AT240 - 004 trójnik

AT240 - 005 złącze zawiasowe

1

2

3

4

5

AT240- [011 - 009] balustrada

AT240 - 014 podstawa bariery

AT240 - 015 mocowanie odważnika

AT240 - 016 łącznik zewnętrzny

AT240 - 017 odważnik bariery

6

7

8

9

AT240 - 018 deska krawędziowa 2 m

AT240 - 019i łącznik deski krawędziowej

AT240 - 020 podkładka gumowa masy

AT240 - 021 podkładka gumowa podstawy

11

12

13

14

10

www.protekt.com.pl

63 63


Zestawienie systemów asekuracji

PRIM

DUO

Rodzaj systemu: linowy, poziomy system

Rodzaj systemu: linowy, poziomy system

asekuracji

asekuracji

Materiał: stal nierdzewna oraz stalowa lina

Materiał: stal nierdzewna oraz stalowa lina

nierdzewna o średnicy 8 mm

nierdzewna o średnicy 8 mm

Liczba użytkowników: 3 - 7 osób

Liczba użytkowników: 3 - 7 osób

System może być montowany na dachach

System może być montowany na dachach

oraz ścianach.

oraz ścianach wyposażony w zakręty oraz przelotki.

Norma: EN 795 typ C

64

Norma: EN 795 typ C

Prim


PROLINER

MONOLINE

Rodzaj systemu: linowy, poziomy system

Rodzaj systemu: modułowy, linowy, poziomy

asekuracji

system asekuracji

Materiał: stal nierdzewna, stalowa lina

Materiał: stal nierdzewna, stalowa lina

nierdzewna o średnicy 8 mm oraz tworzywa

nierdzewna o średnicy 8 mm oraz tworzywa

sztuczne

sztuczne

Liczba użytkowników: 3 osoby

Liczba użytkowników: 3 osoby

System może być montowany pod dachem,

Możliwy montaż bez wiercenia otworów

na zewnątrz oraz wewnątrz oraz jako asekura-

w belkach stropowych

cja ramp Norma: EN 795 typ C

Norma: EN795:2012 i CEN/TS 16415:2013

Traser www.protekt.com.pl

65 65


Zestawienie systemów asekuracji

SKC-Block

TRASER

MARAN

Rodzaj systemu: szynowy, poziomy system

Rodzaj systemu: szynowy, poziomy system

asekuracji

asekuracji

Materiał: stal ocynkowana, tworzywo sztucz-

Materiał: aluminium, stal nierdzewna oraz

ne

tworzywa sztuczne

Liczba użytkowników: 3 osoby

Liczba użytkowników: 2 osoby

System może być montowany pod dachem,

System może być montowany na dachach oraz

na zewnątrz oraz wewnątrz oraz jako asekura-

ścianach.

cja ramp. Norma: EN 795 typ D

66

Norma: EN 795 typ D

Maran


SKC-Block

AC 360

AC 510

Rodzaj systemu: linowy, pionowy system

Rodzaj systemu: linowy, pionowy system

Rodzaj systemu: drabina z koszem

asekuracji

asekuracji

Materiał: stal nierdzewna, stal ocynkowana

Materiał: stal nierdzewna, stal ocynkowana

oraz stalowa lina nierdzewna

oraz stalowa lina nierdzewna

o średnicy 8 mm

o średnicy 8 mm

Liczba użytkowników SKC-Block: 1

Liczba użytkowników AC 360: 1 lub 2

System może być montowany

System może być montowany

na drabinach.

na drabinach.

Norma: EN 353-1 : 2002

Norma: EN 353-1 : 2002

Materiał: aluminium, stal nierdzewna

Liczba użytkowników: 2

Norma: DIN 18 799-1

Prosafe www.protekt.com.pl

67 67


Zestawienie systemów asekuracji

AC 520

AC 530

PROSAFE

Rodzaj systemu: szynowy, pionowy system asekuracji mogący być elementem elewacyjnej drabiny masztowej

Rodzaj systemu: szynowy, pionowy system asekuracji zintegrowany z drabiną masztową

Rodzaj systemu: segmentowa balustrada wolnostojąca

Materiał: aluminium, stal nierdzewna

Materiał: stal ocynkowana ogniowo

Materiał: stal, EPDM, kompozyt gumowy

Liczba użytkowników: 2

Liczba użytkowników: 2

Norma: EN 353-1 : 2002

Norma: EN 353-1 : 2002

EN 13374:2004 - klasa ochrony A

Duo

68


AC 520

Prim www.protekt.com.pl

69 69


SZKOLENIA BHP

Firma PROTEKT oferuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem przeglądów technicznych sprzętu. Szkolenia dedykowane są zarówno dla użytkowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, którzy są zobowiązani do dokonywania przeglądów elementów sprzętu, jak również do osób odpowiedzialnych za sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości w firmie, zajmujących się przeglądami okresowymi sprzętu.

PROWADZIMY SZKOLENIA W ZAKRESIE: - metod i środków ochrony przed upadkiem, podczas prowadzenia prac na wysokości; - organizacji i sposobów prac na wysokości; - aspekty prawne i formalne prowadzenia prac na wysokości; - prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego do prac na wysokości;

KONTAKT I DORADZTWO W SPRAWIE SZKOLEŃ: STANISŁAW TRACZYK stanislaw@protekt.com.pl tel. kom. 665 447 355

KONTAKT

70

JACEK SOSNOWSKI jacek@protekt.com.pl tel. kom. 601 725 155


OBEJRZYJ GŁÓWNY KATALOG ONLINE

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

KATALOG / CENNIK 2015/b

Zapewniamy Państwu kompleksowe zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Nasz sprzęt asekuracyjny to przede wszystkim szelki i linki bezpieczeństwa, amortyzatory oraz różnego rodzaju akcesoria niezbędne do wykonywania ryzykownych prac. Bardzo dużą uwagę zwracamy na zapewnienie użytkownikowi najwyższej wygody pracy, a także niezawodność poszczególnych elementów. Wszystkie nasze produkty posiadają europejskie certyfikaty CE.

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

KATALOG ONLINE

PRODUCENT SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

WWW.PROTEKT.COM.PL

2015

b

KATALOG / CENNIK WWW.PROTEKT.COM.PL

www.protekt.com.pl

71 71


Telefon: +48 42 680-20-83 +48 42 292-95-00 Fax: +48 42 680-20-93 E-mail: handlowy@protekt.com.pl Poczta: Starorudzka 9 93-403 Łódź POLSKA System Prim

PROTEKT Stałe systemy asekuracyjne 2016 PL  

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upad...

PROTEKT Stałe systemy asekuracyjne 2016 PL  

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upad...

Advertisement