Page 1

Omraam Mikhael Aivanhov

Auraen og menneskets 책ndelige sentre

Izvorserien PROSVETA

FORLAG


Oversatt fra fransk Originaltittel: «CENTRES ET CORPS SUBTILS»

Originalutgaven © 1985, Éditions Prosveta S.A., France, ISBN 2-85566-310-5 © 1993, Éditions Prosveta S.A., France © Copyright 2004 Stiftelsen Prosveta Norden for alle land. Ingen gjengivelse av noen som helst art, herunder kopiering, omarbeidelse, redigering eller fremførelse må foretas uten forfatterens og utgiverens tillatelse. Det kan heller ikke tas private kopier eller gjengivelser med audiovisuelle eller andre hjelpemidler uten forfatterens og forlagets tillatelse. Editions Prosveta S.A. — B.P.12 — 83601 Fréjus Cedex (France) ISBN 82-91281-00-9


Omraam Mikhael Aivanhov

Auraen og menneskets 책ndelige sentre

Izvorserien Nr 219 PROSVETA

FORLAG


Det vil være lettere for leseren å forstå enkelte sider ved de foredragene som blir presentert i denne boken, hvis man hele tiden har det klart for seg at mesteren Omraam MikhaelAivanhovs lære bare ble gitt i muntlig form, som improviserte foredrag. Redaktørene har tilstrebet å ta vare på stemningen og stilen i hvert enkelt foredrag Mesterens lære er mer enn en samling læresetninger. Den er en organisk helhet som han presenterte fra et stort antall forskjellige synsvinkler. Ved å gjenta enkelte sider av den i mange forskjellige sammenhenger, viser han oss hele tiden nye sider av helheten mens han samtidig kaster nytt lys over de enkelte spørsmålene og deres innbyrdes sammenheng.


INNHOLD

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menneskets evolusjon og utviklingen av de 책ndelige organene ............................ 9 Auraen .................................................. 25 Solar pleksus . ....................................... 59 Harasenteret . ........................................ 91 Kundalinikraften . ................................. 105 Chakraene I. Chakrasystemet 1 og 2.............................. 121 II. Ajna og Sahasrara . ................................ 139


i

menneskets evolusjon og utviklingen av de Ă…ndelige organene


Vi har en fysisk kropp som består av ulike organer. Til og med småbarn vet dette. Spør dem hvor øynene deres sitter, og de vil vise deg det. Spør dem hvor munnen, ørene, nesen og de små bena deres er, og de vil vise deg det også. Senere, når de begynner på skolen, lærer de at mennesket har fem sanser (syn, hørsel, lukt, smak og berøring), hver med sine helt bestemte funksjoner. Berøring har en annen funksjon og sanseopplevelse enn smak eller syn, og så videre. All kontakt et menneske har med omverdenen, er basert på de fem sansene. Det er derfor men­ nesket forsøker å utnytte sansenes muligheter maksimalt, og prøver å forsterke inntrykkene som kommer gjennom øynene, ørene, huden og så videre. Det er stor variasjon i hvor nødvendige og hvor intense sanseinntrykkene er. Ta for eksempel smakssansen. Hvem kan benekte rikdommen og variasjonen i sanseopplevelsene som smaken gir, spesielt når man spiser et herlig måltid? Ta også


12

Auraen og menneskets åndelige sentre

berøring. Når en mann og en kvinne kjærtegner hverandre, opplever de svært intense sanseinntrykk. Man sier til og med at det er ved seksuell nytelse man opplever de sterkeste sanseinntrykkene, selv om akkurat det er nokså tvilsomt. Det er riktig generelt sett, men det gjelder ikke for alle. Noen kunstnere er begavet med en veldig sterk syns‑ eller hørselsfølsomhet, og opplevelsen av farge og lyd gir dem mye sterkere følelsesinntrykk enn seksualakten, som ofte etterlater dem likegyldige og kalde. De fleste mennesker er ikke så utviklet ennå. Derfor kan man si at berøring (som inkluderer seksualitet) og smak er de to sansene som hersker i verden i dag. Syn, hørsel og lukt synes å være mindre viktige. Noen mennesker er fullstendig likegyldige til dufter, lyder og farger, med mindre deres personlige interesser er involvert, som for eksempel hos dyr som har ekstremt utviklet lukt, hørsel og syn for å kunne beskytte seg og finne mat. Jeg forteller dere ting som dere allerede vet, men det er for å henlede oppmerksomheten deres på konklusjoner som dere helt sikkert aldri har trukket. I tusenvis av år har menneskene gjort alt de kunne for å øke og forsterke opplevelsene og sanseinntrykkene som de fem sansene har gitt dem, og dette spillet på klaviaturet til de fem sansene har de kalt kultur og sivilisasjon. Men er ikke det


Menneskets evolusjon og utviklingen...

13

litt snevert? Uansett hvilken finhetsgrad de fem sansene måtte oppnå, vil de alltid forbli begrenset. De tilhører bare det fysiske planet og vil aldri kunne utforske noe annet enn det. Naturen har forutsett andre tangenter på klaviaturet: en sjette, syvende og åttende sans av en helt annen intensitet og kraft. Men for øyeblikket er menneskene begrenset til de fem sansene. De vil ikke erkjenne at det finnes andre områder å utforske, andre felter å se, berøre og lukte på. Det er derfor ikke så overraskende at de ikke er i stand til å oppleve nye, større, rikere og mer forfinede sanseinntrykk. Hvordan forklarer man at noen mennesker, uten å gi næring til de fem sansene, kan ha opplevelser som bringer dem i en ekstase der de opplever en bevissthetsutvidelse med inntrykk av overflod, storhet og uendelighet? Menneskene må forstå at hvis de bare prøver å øke og forsterke sine fysiske sanseopplevelser, vil de oppleve store skuffelser, for sanseopplevelsene er begrenset. Hvorfor? Fordi hvert organ er spesialisert. Det fyller en bestemt funksjon og gir bare sanseinntrykk som svarer til dets egen natur. For å kunne oppleve nye sanseinntrykk, må vi ta i bruk andre organer som vi også er i besittelse av, selv om vi ikke er klar over det. Se på menneskene: De har muligheten til å se, smake, berøre og kjøpe alt mulig, og likevel føler de at de alltid mangler noe. Hvorfor? Fordi de ikke vet at hvis de skal kunne oppleve overflod


14

Auraen og menneskets åndelige sentre

og oppdage følelser som har en virkelig enestående kraft og rikdom, må de slutte å regne med bare de fem sansene. På dette området er folk i Østen i stand til å gjøre eksperimenter som er helt utenkelige for folk i Vesten. I India eller Tibet, for eksempel, finnes det yogier som bor i hull som er gravd i bakken. I dette mørket og denne absolutte stillheten finnes det ikke næring til de fem sansene. Yogiene klarer å sløve dem ned ved hjelp av meditasjon. Når sansene slutter å fungere, bruker de ikke lenger opp den psykiske energien som egentlig er tiltenkt de finere kraftsentrene i kroppen. Dermed våkner disse sentrene opp, og yogien begynner å se, høre, føle og berøre de flytende elementene som finnes i de høyere sfærene. Dette er målet for disse usedvanlige menneskene, som forsøker – noen ganger i årevis – å undertrykke synsinntrykk, hørselsinntrykk, luktinntrykk og så videre, og stoppe all bevegelse. Bare tanken fortsetter å fungere. Til slutt stopper de til og med den, for så å leve i total forening med guddommen. Gud har gitt menneskesjelen visse muligheter, men de blir forhindret i å komme til uttrykk hvis livet er altfor mye rettet mot ytre ting. Hva gjør dere for øvrig når dere mediterer? Dere lukker øynene for å kunne vende oppmerksomheten innover. La meg likevel få presisere noe her. Ikke hold øynene lukket for lenge av gangen når dere mediterer, for da risikerer dere å sovne; dere er


Menneskets evolusjon og utviklingen...

15

nemlig ikke hinduistiske yogier ennå. Åpne øynene et lite øyeblikk fra tid til annen uten å la dere distrahere av det som er rundt dere, lukk dem så igjen og åpne dem på nytt litt senere... Selvfølgelig er det som regel å anbefale at man lukker øynene når man mediterer, for det hjelper en til å stenge omverdenen ute, slik at man kan konsentrere seg uten å bli distrahert. Men hvis man lukker øynene for lenge, kommer søvnen. Det virker slik: Ved å åpne øynene våkner man, og ved å lukke øynene forbereder man seg på å sove. Denne prosessen har vært prentet inn i hjernen i millioner av år, og naturen, som alltid er trofast og sannferdig, sier: «Dere lukker øynene? Det betyr altså at dere vil sove. Vel, det skal nok ordne seg.» Og like etterpå befinner dere dere i en dyp «meditasjon»! Det motsatte gjelder også: Når dere åpner øynene, er det signalet på at dere våkner. Alt starter opp. Hjernen, hendene, bena og så videre begynner å fungere. Bare en liten bevegelse som det å åpne øynene, utløser en hel prosess! Spørsmålet om å åpne og lukke øynene er veldig viktig. Det hender noen sier til dere: «Få opp øynene!» Det er bare en talemåte, for øynene deres er jo allerede åpne. Hvilke øyne snakker man da om? Jo, øyne som er mer klarsynte og som har et mye dypere og mer åndelig syn. Øynene i kroppen deres er åpne, men dere har andre øyne,


16

Auraen og menneskets åndelige sentre

og de er lukket. Likevel aner man fra tid til annen at de eksisterer, og at de kan åpnes. For å kunne åpne de åndelige øynene, som ser de mer forfinede aspektene av virkeligheten, må man lukke de fysiske øynene. Andre ganger fungerer det helt motsatt. Ved å lukke de fysiske øynene lukker man også de åndelige øynene, og ved å åpne de fysiske øynene åpner man også de åndelige øynene. Som dere ser, er det svært subtile nyanser her som dere vil forstå litt etter litt, slik at dere kan bruke dem i dagliglivet. Vestens mennesker har utviklet de fem sansene til fullkommenhet. De tror at de på denne måten vil lære å kjenne alt – og bli lykkelige. Det er sant at de har kjennskap til mange ting og at de opplever mange sanseinntrykk, men de fem sansene sluker all deres psykiske energi, og det blir ingenting igjen til den åndelige siden. I Vesten er menneskene altfor fokusert på fysiske sanseinntrykk. De har ikke noe energi til overs for å konsentrere seg om andre evner som de kunne vekket til live i seg selv. Altfor mange sanseinntrykk! «Vi lever!» Selvfølgelig lever dere, men det er et liv som skjuler det virkelige livet. Dere må forstå det og bestemme dere for å kvitte dere med de mange sanseinntrykkene som hindrer dere i å se hvordan ting virkelig er. I dag sprer bruken av narkotika seg mer og mer. For å slippe unna det kjedelige dagliglivet


Menneskets evolusjon og utviklingen...

17

søker mennesker stadig oftere virkelighetsflukt gjennom bruk av opium, hasj, marihuana, kokain, heroin... Alle som bruker disse stoffene, oppnår visse opplevelser av klarsyn, klarhørsel og så videre. Det kan gi dem en illusjon av å nå høyere bevissthetstilstander, men de tar feil. På lengre sikt mister de til og med sine intellektuelle evner, og de ødelegger sin egen helse. Selv om slike stoffer har vært i bruk i hundrevis av år i Østen og i Sør‑Amerika, er de selvfølgelig ikke å anbefale. De er svært skadelige for nervesystemet. Hinduene og tibetanerne har inngående kjennskap til urter. Denne vitenskapen er blitt overlevert gjennom flere tusen år. Ved å spise bestemte typer urter kan man visstnok leve i ukevis uten mat, eller man kan oppholde seg i snøen i Himalaya i dager og netter uten å fryse. Dette er jeg blitt fortalt. Jeg har ikke prøvd det selv, men det er mulig. Jeg tror på den kraften som finnes i urter. Det finnes også veldig sterke urtepreparater som kan fremkalle syner og ut‑ av-kroppen‑opplevelser. I noen bøker kan man lese at middelalderens hekser kjente til pomader og salver som de smurte på kroppen før de deltok i heksesabbaten. I virkeligheten deltok de ikke med sin fysiske kropp, men med astrallegemet. Noen leger har etterprøvd riktigheten av dette fenomenet. De har fått tak i oppskriftene og prøvd dem ut, men oppskriftene er svært vanskelige å rekonstruere


18

Auraen og menneskets åndelige sentre

nøyaktig, for ingenting er beskrevet helt tydelig. I alle slike salver brukte man stimulerende stoffer som fremkaller ut‑av‑kroppen‑opplevelser. Men la oss legge dette spørsmålet til side. Jeg ville bare fortelle dere at det finnes veldig sterke stoffer som gir adgang til høyere plan enn det fysiske, men at disse stoffene ofte er svært skadelige. Derfor råder jeg dere til aldri å bruke dem. Den beste løsningen er å bruke åndelige midler til å søke de opplevelsene av overflod, frihet, letthet, glede og ekspansjon som dere higer etter. Det er det som er den kongelige veien. Sanne disipler baserer seg ikke på ytre midler. De vet at Gud har nedlagt i deres indre alt som finnes av skatter og rikdommer; alle tenkelige preparater fra alle mulige laboratorier og apoteker. De behøver bare å gå inn i seg selv for å finne dem og ta dem i bruk. Det ville være synd om dere hadde vært i en innviet skole i ti eller kanskje tjue år uten å ha lært å utnytte de indre rikdommene dere er i besittelse av. Hvert sanseorgan gir oss kunnskap om en del av verden, og det er interessant å legge merke til at sansene er ordnet i et hierarki. Gjennom berøring kommer vi i kontakt med faste stoffer. Vi kan ikke berøre gasser eller det som er i eterisk tilstand, og vi kan bare til en viss grad berøre det som er i flytende tilstand. Berøring har først og fremst med faste stoffer å gjøre. Smakssansen er


Menneskets evolusjon og utviklingen...

19

tilpasset spesielt til det som er flytende. Dere vil si: Å nei, når jeg putter et drops i munnen, kjenner jeg søtsmaken, selv om dropset er fast.» Da har dere ikke lagt nøye nok merke til hva som egentlig skjer. Smaken kjennes bare når spyttet begynner å løse opp det man har puttet i munnen. La oss gå over til luktesansen. Den oppfanger lukter, det vil si gassaktige utstrømninger. Nesen har altså utvekslinger med materien, men det er en veldig forfinet materie av partikler som flyter i luften. Når vi kommer til hørselen, er det ikke lenger snakk om materielle partikler, men bølger og vibrasjoner. Det er på samme måte med synet, som bringer oss nesten til den eteriske verden. Som dere ser, er de fem sansene ordnet hierarkisk, fra de groveste til de mest forfinede. Hvis man vil få innpass i den astrale verden, kan man ikke lenger bruke de fem fysiske sansene. Man trenger en annen, spesialtilpasset sans som er i stand til å oppfange enda mer forfinet materie. De som ikke har utviklet denne sjette sansen, vet ikke at det eksisterer en annen materie, en annen sfære. De har ingen anelse om at universet er gjennomvevd av vibrasjoner som kan gi oss langt mer omfattende og intense sanseopplevelser enn dem vi allerede opplever. For å kunne berøre et objekt, må man være helt nær det. Det samme gjelder hvis man vil smake på noe. En lukt kan man kjenne på en viss avstand. Lyd kan oppfanges på enda større...


Filosofen og pedagogen Omraam Mikhael Aivanhov (1900 - 1986) ble født i Bulgaria. I 1937 kom han til Frankrike, hvor han i hoved-sak levde og underviste siden. Det som slår en helt fra starten av, er det store mangfoldet av synsvinkler han bruker for å belyse dette ene spørsmålet: menneskets vei mot perfeksjon. Uansett hvilket tema han tar opp, blir det behandlet ut fra hvordan mennesket kan nyttiggjøre seg det for å få en bedre forståelse av seg selv og en bedre livsførsel.

« I tusenvis av år har menneskene gjort alt de kunne for å øke og forsterke opplevelsene og sanseinntrykkene som de fem sansene har gitt dem, og dette spillet på klaviaturet til de fem sansene har de kalt kultur og sivilisasjon. Men er ikke det litt snevert? Uansett hvilken finhetsgrad de fem sansene måtte oppnå, vil de alltid forbli begrenset. De tilhører bare det fysiske planet og vil aldri kunne utforske noe annet enn det. Menneskene vil ikke erkjenne at det finnes andre områder å utforske, andre felter å se, berøre og lukte på. Det er derfor ikke så overraskende at de ikke er i stand til å oppleve nye, større, rikere og mer forfinede sanseinntrykk. Hvert organ er spesialisert. Det fyller en bestemt funksjon og gir bare sanseinntrykk som svarer til dets egen natur. For å kunne oppleve nye sanseinntrykk, må vi ta i bruk andre organer og høyere sentre som vi også er i besittelse av. » Omraam Mikhael Aivanhov

www.prosveta.no www.prosveta.com e-mail: prosnor@online.no e-mail: international@prosveta.com

(NO) Auraen og menneskets åndelige sentre  
(NO) Auraen og menneskets åndelige sentre  

Aura, Chakra, Kabbala, Solar Plexus. "I tusenvis av år har menneskene gjort alt de kunne for å øke og forsterke opplevelsene og sanseinntryk...