Noviny Prostor 10/2010

Page 1

Brandýsko-staroboleslavský

číslo 10 ● ročník 2 ● listopad 2010

Brandýský Matýsek vás zve na:

CVIČENÍ PRO DĚTI 1,5–4 ROKY vedené Hankou Soukupovou. Každé úterý od 16.00 hod.

www.novinyprostor.cz Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a okolí

Děti si na cvičení zdokonalují zábavnou formou základní pohybové dovednosti − chůzi, běh, skákání, lezení. Zvyšují si manuální zručnost při hře s míčem a obručemi. Nacvičují se reakce dítěte na hudbu.

Distribuci 7200 ks provádí Česká pošta, s. p.

Předvánoční mumraj na brandýském zámku

Aktuálně Kdo usedne na radnici? strana 2

Rozhovor Petr Brukner

strana 4−5

Historie Tři vily

T

en nadpis jsem nevymyslel já. Pod tímto názvem mi přišel e-mail od Městské historické gardy, která pro nás připravuje již devátý ročník povedené předvánoční vojensko-historické akce „Máme rádi zvířata“. Letos proběhne v sobotu 4. pro-

Š

since na nádvoří brandýského zámku. Můžete se opět těšit na krásné historické trhy se zajímavým zbožím, na pana Zdeňka Srstku, na pěknou předvánoční atmosféru a také na další historické téma, které letos organizátoři nazvali „Poslední výstřel“.

ok zažívají občané historické části Brandýsa v ulicích Na Nižším Hrádku a Na Strouze. V areálu bývalého zahradnictví Šilar se chystá výstavba šedesáti bytových jednotek ve dvou vícepodlažních domech. V této staré části města se nacházejí převážně rodinné domy a úzké ulice. Navrhovaná zástavba je zcela ci-

Trochu vám napovím. Nejde o žádnou scénku ze známého filmu, ale jde o rok 1648. Jste chytřejší? Nevadí, trochu překvapení neuškodí. Každopádně nebudou chybět krásné šermířské hry a veliká noční bitva v zámeckých příkopech. pokračování na str. 3

zím a nesourodým architektonickým prvkem v chráněné památkové oblasti. A to není zdaleka jediný kámen úrazu tohoto projektu. U občanů nastává nejen údiv, ale i hluboká nespokojenost. Rozhodli se proto konat a připravují petici.

Občané Nižšího Hrádku se bouří

pokračování na str. 2

strana 9

Kultura Festival „Do kina“

strana 11

Volné chvilky Sudoku

strana 15


aktuálně

Kdo usedne na radnici? Ve středu 10. listopadu proběhlo v prostorách zámku ustavující veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva města. O tom, kteří představitelé zasednou na příští čtyřleté období do čela radnice, však bylo rozhodnuto částečně a na rozuzlení si musíme počkat do pondělí 22. listopadu. Při ustavujícím zasedání byl zvolen pouze starosta – křeslo obhájil Ing. Ondřej Přenosil, který město vedl již minulé volební období. Druhým zvoleným zástupcem se stal Milan Vávra, jenž bude radnici opět reprezentovat coby první místostarosta. O vysvětlení, proč nebylo rozhodnuto o dalších zástupcích, jsme požádali staronového pana starostu: „Při volbách dalších místostarostů došlo k procedurálním pochybnostem, a to takovým, že další místostarosta nebyl zvolen. Tudíž nemohla proběhnout ani volba členů rady. Pokračováním volby kompletního vedení města by se mělo zabývat další jednání zastupitelstva, které se svolává na 22. listopadu. Do té doby funguje dle

zákona původní rada města,“ sdělil Prostoru Ing. Ondřej Přenosil. A co pana Přenosila ve funkci starosty čeká? „V průběhu dalších čtyř let chci pokračovat v rozvoji města ve všech jeho oblastech a za hlavní prioritu pro nejbližší období považuji rekonstrukci brandýského náměstí a zahájení výstavby domova seniorů ve Staré Boleslavi.“

Místostarosta Milan Vávra se domnívá, že jeho znovuzvolení mělo dva aspekty. Tím prvním byl výsledek voleb a vůle voličů, tím druhým výsledek pokoaličního vyjednávání, kdy díky této dohodě získal nejen mandát zastupitele, ale i města. „Mým úkolem je pokračovat v investiční výstavbě, údržbě komunikací, veřejného osvětlení atd., zkrátka v tom, co má na starost odbor územního rozvoje a památkové péče. Pod hlavní prioritu, kterou zmínil pan starosta, se jednoznačně podepisuji. Jako další prioritu vidím výstavbu mateřské školy, nových nezpevněných komunikací a nového autobusového nádraží ve Staré Boleslavi,“ uvedl pan Vávra. Milena Doksanská

Občané Nižšího Hrádku se bouří pokračování ze str. 1

O dalším vývoji této kauzy vás budeme informovat.

2 r Prostor r listopad 2010

Přibližně před třemi a půl lety požádal tehdejší majitel o povolení stavby obytného domu se zhruba 35 bytovými jednotkami, což mu bylo MÚ Brandýs n. L. zamítnuto s odůvodněním, že pozemek byl přeplněný a z památkového hlediska v této oblasti nežádoucí. Paní Hana Halamová ze skupiny nespokojených občanů k tomu dodává: „Majitel tedy pozemek prodal – a ejhle. Teď se na něj vejde 60 bytových jednotek ve dvou domech, památkové zóně nevadí hypermoderní architektura, a tak probíhá územní řízení. Že by najednou toto území nebylo stejně významné jako před třemi lety?“ Roli nemůže hrát ani potřeba nových bytů: těch je ve více než rok neobsazených novostavbách dosta-

tek a kromě toho je jich ještě hodně rozestavěných. Občané této části města se domnívají, že navrhovanými stavbami dochází k porušení urbanistického i architektonického rázu historické části města. Navýšený počet obyvatel v této části znepříjemní život stávajícím obyvatelům. „Ulice Na Nižším Hrádku je již dnes dopravně přetížená, přestože v důsledku mělkých základů u činžovního domu byla před více než dvaceti lety omezena tonáž i rychlost projíždějících vozidel. Vozovka je konstruovaná na lehká vozidla, a jestliže po ní budou jezdit právě v blízkosti domu č. p. 163 těžká vozidla a stavební stroje, základy domu to nevydrží,“ vysvětluje pan Petr Gottfried, další představitel skupiny.

Sporným bodem je i to, zda navrhovaná zástavba nepřekročí povolený koeficient zastavěné plochy. Oba domy totiž mají být spojené podzemním podlažím s garážemi, které však do zastavěné plochy zahrnuto není. Další otázka se nabízí i nad předpokládaným nárůstem obyvatel o 100 lidí – nejsou to pro 60 bytových jednotek trochu divné počty? O celém plánu se občané dozvěděli teprve před několika dny a chystají ustavit sdružení; zatím s plánem zástavby seznamuje sousedy skupina, která si vývěsku MÚ přečetla a na úřadě se informovala. Své námitky spolu s podpisovou listinou protestujících občanů hodlají v nejbližších dnech předložit odboru územního plánu. Milena Doksanská


aktuálně aktuálně

Tak nám to uteklo jako voda. Opět tu máme blížící se konec roku a s ním i nevyhnutelný čas před Vánocemi. Ano, už v listopadu propadáme svátečním náladám a začínáme se na vrcholné svátky roku chystat – někdo více, někdo méně. Proto nás zajímal i váš postoj.

Iva, 16 let „Koukáme na pohádky, navštěvujeme e příbuzné, nakupujeme dárky a máme takovou domácí pohodu.“

Blíží se čas adventu. Jak tuto dobu obvykle trávíte a jak ji budete prožívat letos? Monika, 43 let „Adventní čas trávíme přípravami na Vánoce, což je předvánoční úklid, shánění dárků a pečení cukroví. Jinak co se týče Vánoc, tak určitě zdobení stromečku, zpívání koled, slavnostní večeře i oblečení. Po Vánocích setkání s přáteli a procházka po vánoční Praze.“

Valerie, 54 let „Chystám se na svátky, peču cukroví a trávím čas s rodinou. Jinak mám ráda ten spěch okolo Vánoc.“

Patrik, 10 let „Tak klasicky, připravujeme se na Vánoce, pečeme cukroví, na konci zdobíme stromeček a to je m e asi tak všechno.“ všechno

Předvánoční mumrajj na brandýském zámku pokračování ze str. 1

Nesmíme ale zapomenout, že celá akce je věnována především pejskům, kočičkám a nově prý také fretkám. Nezapomeňte tedy těmto všem zvířecím miláčkům donést nějakou tu dobrou konzervu. Je moc hezké, že již čtvrtým rokem pomáhají s touto akcí také děti ze všech místních základních škol, z Domu dětí, z místní ZUŠ, z ISŠ Františka Melichara a z místního gymná-

Andrea, 20 let „Většinou se učím, protože v blízké době po Vánocích mám zkouškové období. Nakupuji dárky a s rodinou pečeme cukroví. Také se samozřejmě těším na Vánoce iko “ a koukám na horory s vánočníí tematikou.

Adventní zpívání pod vánočním stromem 28. LISTOPADU Brandýs nad Labem

zia. Pomáhají také vodní skauti RETRA. Tyto děti prodávají na trhu vlastnoručně vyrobené zboží z různých materiálů a výtěžek z prodeje věnují některému útulku. Vloni to byl útulek v Mělníku. No není to skvělá akce? Vidíte, tak 4. prosince sraz na zámku. Marek Huber, foto Václav Kváča (archiv loňského ročníku)

v 17.00 hod. na náměstí vystoupí Základní umělecká škola ZŠ Palachova ZŠ Na Výsluní

Stará Boleslav St v 16.30 hod. na náměstí pod stromem vystoupí Základní umělecká škola ZŠ Stará Boleslav

Přijďte s námi zahájit první P adventní neděli

3

listopad 2010 r Prostor r


osobnost

Trochu nostalgické povídání Za panem Petrem Bruknerem jsem šla na slovíčko do Divadla Járy Cimrmana, kde působí od jeho samého počátku, tedy od roku 1967. Uvítal mě slovy, že jsem ho zastihla v ne zrovna příznivém období, se zimou se prý vypořádává těžko. „Vždycky říkám ženě, že jedno zimní období mi bere tři roky života, což tvrdím dlouho, takže to už bych musel být dávno mrtvý,“ směje se herec a brandýský občan původem z Písku, nedávno oceněný starostou města coby jeho významná osobnost. Rozhovor byl nadmíru příjemný a musím přiznat, že v mnoha ohledech jsme si hezky notovali.

·

Chtělo se vám vůbec dneska vyrážet do Prahy, do sychravého počasí a téměř tmy? Dneska se mi zrovna moc nechtělo. Ale příští neděli nehrajeme, tak vyrážíme s profesorem Františkem Dvořákem do Vídně na výstavu Fridy Kahlo. Každé úterý, pokud to vyjde, se scházíme u Hrabalova stolu v hospodě U Tygra a vévodí tomu právě prof. Dvořák. Vždycky se dozvíme spoustu zajímavých věcí a jezdíváme s ním na tyhle výlety. Mimochodem všechny věci, které jsou teď k vidění ve Veletržním paláci (Batlinerova sbírka z vídeňské Albertiny – pozn. red.), už jsme tam viděli.

tel klasické techniky, teď jsme to zrovna probírali s Honzou Kašparem (kolega ze souboru DJC – pozn. red.). Stále fotíme na černobílý film. Musíme hromadit do foroty přístroje, které za chvíli nebudou k dostání, takže už mám doma pět nikonů a dvě leiky. Stejně tak jsem si teď pořídil dva walkmany a dva discmany, které potřebuju, když mám doma šest set cédéček a několik týdnů hudby na kazetách. Teď se všechno digitalizuje a to není moje doména. (smích) Když mi děti dávají CD s fotkami, ani si je neumím prohlédnout. Já prostě potřebuju držet fotku v ruce.

·

·

K výtvarnému umění máte blízko, jedním z vašich koníčků je portrétování známých osobností, je to tak? Posledních deset let jsem se dal na fotografování. Jsem cti-

4 r Prostor r listopad 2010

Naprosto souhlasím. A co teprve elektronická podoba novin a knih? Děsím se, jestli nastane zánik klasické knihy a všechno bude elektronicky. Mně vadí i to, že

se knihy prodávají v supermarketech. Tam chybí moment, kdy vám knihovník podává knihu přes pult a ještě si s ním o ní můžete popovídat. Proto miluju antikvariáty. Možná že tohle bude nostalgické povídání, ale já na to minulé století vzpomínám strašně rád. Asi je to i tím, že stárneme. (smích) Mám tři vnoučata v pubertálním věku a vidím, jak na ně působí reklama typu „Nevyšel váš mobil už z módy?“ Takže přístroje dědím po nich. Říkají: „Dědo, máme doma pádlo, tak jestli chceš, tak si ho vem.“ Přitom mají na mysli novější typ mobilu, tomu staršímu říkají briketa. (smích)

·

Jsou i další jevy současnosti, nad kterými se pozastavujete? Ano, a teď když mám to blbé období, tak o vážných věcech dost přemýšlím. Například jestli má vůbec smysl globalizace, když nás v jejím jménu zaplavují těmi strašlivými nákupními hangáry. Nebo si říkám: Doufám, že už se nedožiju doby, kdy nám developeři vezmou veškerou zeleň, aby nám ji zastavěli strašlivými baráky, které už víceméně nikdo nepotřebuje. Například teď se bude v Praze-Vysočanech, kde bydlí moje dcera, otvírat

superobří centrum a přitom 300 metrů vzdušnou čarou už jedno podobné stojí. Ptám se, kdo tam bude chodit, když už teď je to stávající centrum poloprázdné. Myslím, že by mělo platit rčení všeho s mírou. Připadá mi, že teď když se něco dělá, rovnou se to přežene, málokdo nahlédne do budoucna. Nevidím ten svět moc optimisticky. Ani nevěřím, že pokrok je ten největší motor všeho.

·

Zkrátka s přibývajícím věkem se z nás stávají staromilci... No samozřejmě. Teď jsem uvažoval, že si musím pořídit gramofon, a Honza Kašpar mi říkal: „Prosím tě, nekupuj, já jich mám doma sedm, jeden ti dám.“ (smích). Dodnes používám čtyřicet let staré tranzistorové rádio s vysouvací anténou, na kterém se dá chytnout už jen VKV. Rád sbírám staré věci. Většinou člověka ke sbírání přivede náhoda. Například před pětatřiceti lety v Brně bourali starou hospodu a buldozer před sebou hrnul spoustu předmětů. Neodolal jsem a odnesl si odtamtud čtyři štamprlata, která se stala základem mé sbírky. Dneska koukám, kolik za různé kousky ve starožitnictvích chtějí a jaké mám vlastně doma poklady.


osobnost ·

Co potom s těmi artefakty děláte, mazlíte se s nimi? Rád je třeba ukazuju lidem, kteří mají stejnou zálibu jako já. Ale jednou s tím sbíráním musíte skončit, protože jak jsem říkal, všeho s mírou, hlavně kvůli místu. (smích) Ještě se přiznám, že sbírám staré fotky. Taky kromě fotografování rád dělám koláže, aby v nich byl fór. Nejrůznější časopisy, které se mi dostanou do ruky, prolistuju a vystřihuju cokoliv, co bych mohl použít. Už mám takového materiálu plné čtyři šuplíky. Moje žena říká: „Tak z toho hergot něco dělej.“ Ale ono to nejde na povel, chce to inspiraci. (smích) Ještě když se vrátím k těm novým technologiím, uvědomuju si, jak nám kazí srandu internet. Vždycky jsme se hodně těšili na to, jak si tady v šatně nebo na zájezdu povyprávíme vtipy. Dneska se často stává, že se začne vyprávět nějaký vtip a někdo zvolá: „Jó, to znám, to jsem četl na internetu!“

·

V říjnu ve vašem rodném městě probíhal Mezinárodní festival studentských filmů a vy jste zasedl do poroty. Jaké to bylo? Během tří dnů jsme s paní Evou Zaoralovou a dalšími porotci museli zhlédnout asi šestatřicet studentských snímků. Překvapilo mě, ale to už i dříve, protože tam jezdím pravidelně, že jenom tak dva filmy měly humor, ostatní byly naprosto těžké a depresivní. U finské kinematografie to chápu, ale u českých kluků a holek moc ne. Ty filmy řeší „něco“ a člověk občas ani netuší co. V téhle souvislosti mě vždycky napadne věta, kterou prý pronesl Woody Allen: „Film je především zábava, kdo čeká poslání, ať jde na poštu.“ Kamarádi, co vyučují na písecké filmové škole, mi říkali, že se snaží studentům vštěpovat zásadu, že nejlépe se každý naučí na té nejjednodušší věci

a krůček po krůčku postupuje ke složitějšímu. Jenže ti mladí na to jdou opačně, chtějí hned do prvního filmu zoufale napasovat všechno – málem s vidinou Oscara. Ale ono se to časem vytříbí a talent se prosadí. A chce to mít i kus štěstí.

·

U vás to také bylo štěstí, když jste se coby vystudovaný projektant z Písku dostal do pražského divadla? Vlastně ano, byla to taková životní náhoda. Mám o jedenáct let staršího bratra Josefa, který studoval dramaturgii na FAMU a během studií trošku té kulturní Prahy přenášel i domů. Naši rodiče byli bezvadní a nebyli z uměleckého prostředí, ale měli jsme doma velkou knihovnu po dědečkovi. Když jsem dodělal školu, o kterou jsem usiloval, protože všichni včetně mě si mysleli, že jsem technický typ, zjistil jsem, že tudy cesta nepovede. Ještě přes svoji původní profesi jsem se dostal do Prahy, pak shodou náhod na třináct let do nakladatelství Pressfoto. To mě přiblížilo k výtvarníkům, například třikrát jsem byl u Sudka v ateliéru a vybírali jsme fotky pro jeho monografii. Tahle cesta, to už je ono, říkal jsem si.

·

Vaše paní je také z umělecké branže? Ne, moje manželka je právnička. Advokátní kancelář, kterou měla v Brandýse, už zavřela a šla do penze. Teď jsme oba doma každý den a ona i já jsme rádi, když z domu občas vypadnu. (smích)

·

Napadá mě příměr s filmem Vratné lahve. Přesně tak. My to tak máme všichni, ve Vratných lahvích je spousta postřehů z našich rodin. Tomu stavu se musí aktivně čelit, jinak to nejde. Neštěs tí jsou asi ta nerozlučná manželství, kdy jsou manželé pořád spolu – chápu, že pak chlap utíká a uchyluje se k alkoholu. (smích)

·

Ještě z úplně jiného soudku. Přečetla jsem si o vás, že jste působil také jako lodník na stále zakotvené lodi podniku Československá plavba labsko-oderská.

To bylo v době, kdy se vozilo uhlí z Ústí nad Labem do Chvaletic po Labi, než přepravu převzaly dráhy. V Brandýse kotvila loď-botel, kde bylo deset třílůžkových kajut, kuchyň a společenská místnost. Kamarád kapitán mi nabídl, jestli tam nechci dělat správce. Kapitán a lodník na lodi být musí, třebaže loď jenom kotví, na to je nějaký předpis. Takže se víceméně nedělá nic jiného, než že se zkontroluje, jestli je loď správně uvázaná. A já, protože jsem v podstatě líný, tak jsem tuhle nabídku přijal. Byl to jeden z krásných roků mého života. Přišel jsem každé ráno kolem osmé, zařídilo se pár věcí, které už ale byly zaběhnuté, takže nevyžadovaly žádnou větší námahu. Nahodili jsme pruty, povídali jsme si – občas tam tedy bylo mírné vzrůšo – a v poledne slyším: „Je dvanáct, nechceš už jít domů?“ Tak jsem zkontroloval pruty a šel. (smích) Milena Doksanská, foto Václav Kváča

· Do Brandýsa jste se přiženil? Ano, manželka je z Brandýsa. A tady jsem poznal Láďu Smoljaka, o kterém jsem věděl už předtím. Byl totiž kamarádem mého bratra, a když učíval v Brandýse na gymnáziu, byl třídním profesorem mé ženy. S Láďou jsme pak jezdili autobusem do Prahy. Slovo dalo slovo – jednou mi povídá: „Děláme takové divadlo v Malostranské besedě a sháníme děvečku pro všechno, nechceš přijít?“ Takže jsme přišli, já jsem dělal kulisáka a manželka uvaděčku. Tak byl touhle jednou větou můj osud zpečetěn a v tomhle souboru jsem dodnes. 5

listopad 2010 r Prostor r


město a lidé Profil

Vzpurný kluk Když mi pan Kamil Voděra, grafik a fotograf, poslal některé své fotografie pro náš Prostor, byl jsem v koncích. Měl bych vůbec ještě něco psát? Není lepší místo toho uveřejnit nějakou tu fotku navíc? Nakonec jsem si ale řekl, že pár slov od samotného autora by vás mohlo také zajímat.

6 r Prostor r listopad 2010

„Narodil jsem se v Brandýse nad Labem a celý život se sem vracím. Byl jsem nehodný a vzpurný kluk. Zajímavé jsou především poznámky v žákovské knížce od učitelek, které nechápaly, že není neukázněných žáků, ale jen a pouze neschopných učitelů :-). Ale už na té základce jsem rád kreslil a maloval, ale to se tehdy moc studovat nedalo. Tak jsem začal na radu paní učitelky Jirkovské fotit, přihlásil jsem se na grafickou školu na obor fotografie a propagační výtvarnictví a kupodivu mě vzali. Pak už to šlo samo a stal jsem se profesionálním fotografem. Fotil jsem snad úplně všechno. Reklamu, módu, architekturu, archeologické vykopávky v Egyptě i dívčí akty v Čechách, fotil jsem na moři, pod mořem, z většiny letadel a helikoptér, co v Čechách létají. Focení mě opravdu baví, je to rozmanitá práce. Nechtěl bych ustrnout a stát se specialistou dejme tomu na focení zeleniny. Chtěl bych fotit pěkné věci, pokaždé nové a trochu si sáhnout na limity. Baví mě podmořská archeologie a podmořská fotografie − takže můj sen je najít dosud neobjevený vrak krásné lodi, prozkoumávat ho a fotit… vydat o něm knížku, natočit dokument…co víc si přát?“

„Měl jsem štěstí. V poslední době jsem hodně fotografoval pro město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a dělal jsem to s láskou…dovolím si odbočku. Když jsme měli první hodinu fotografie na grafické škole, každý jsme se měli představit a říct, odkud jsme. Když jsem řekl, odkud pocházím, profesor fotografie spráskl ruce a prohlásil: ‚Brandýs, to je hrozný město, placka, vyfotit se to nedá, muselo by se to postavit celé znova‘ …no a já se snažím dokázat, že neměl tak docela pravdu.“

·

Další ukázku z tvorby pana Voděry najdete na novinyprostor.cz.

Plánů má pan Voděra opravdu hodně. A jaká je jeho profesionální současnost?

·

Když pan Voděra zabrousil také mezi své záliby, zaujalo mě, jak si je dokázal propojit s fotografováním, tedy se svou profesí. „To ano, věnuji se potápění a pak mě zajímá vše kolem válečné historie a letectví,“ potvrzuje pan Voděra.

·

Často se ptám zajímavých lidí na oblíbená místa v jejich městě. Zeptal jsem se i pana Voděry a poprosil jsem ho, aby mi odpověděl z pohledu fotografa. „Může to být každá věž, na kterou se dá vylézt.“ Vidíte, jasná odpověď. Tak to zkuste taky. Marek Huber, foto archiv KV


město a lidé

Chceme předejít izolaci rodičů Navštívili jsme Centrum rodin Brandýský Matýsek a položili otázky třem maminkám, které jej v současné době vedou. Iva Filípková má na starosti provoz a finance, Bára Roušarová granty a dotace, Věrka Severinová zastřešuje celkovou organizaci centra.

·

Kdy a jak vznikl nápad založit Matýsek? BR: Matýsek vznikl už před více než patnácti lety jako Brandýské mateřské centrum. Přestože dnes již vypadá trochu jinak, základní myšlenka je stále stejná. Matýsek nabízí hernu, kroužky, přednášky, zábavné a vzdělávací akce a další služby pro rodiče a děti od narození do šesti let. Zároveň umožňuje činorodým rodičům aktivity přímo vytvářet, podílet se na činnosti, a tím předejít izolaci, kterou s sebou rodičovská dovolená často přináší.

·

Kdo všechno se na činnosti Matýska podílí? VS: Matýsek je občanské sdružení složené právě převážně z rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Na činnosti se podílí bezmála třicítka „aktivních“ maminek. Můžete je potkat v naší herně s kavárničkou, kde vám uvaří kávu a poskytnou informace. Pracují také jako lektorky kroužků pro děti i dospělé, jako organizátorky akcí, lektorky miniškoličky a organizátorky

chodu celého centra. Někdo věnuje tři hodiny svého času týdně, někdo patnáct, vždy podle vlastních možností.

·

Jaké máte klienty? Kdo všechno může do Matýska zavítat? IF: Centrum navštěvují v dopoledních hodinách převážně rodiče s dětmi do čtyř let, které ještě nechodí do školky. Děti si pohrají v herně nebo navštíví kroužek. Odpoledne u nás navštěvují děti školkového věku kroužky jako keramika, cvičení, Yamaha škola nebo angličtina. Večer probíhá cvičení pro těhotné a předporodní kurz, relaxační cvičení, přednášky. Chodí k nám nejen maminky, ale i babičky a občas i tatínci. Máme klienty z Brandýsa, Staré Boleslavi a okolních obcí. Radost nám dělá, že centrum navštěvuje čím dál více stálých návštěvníků. Herna, některé kroužky i předporodní kurz praskají ve švech. Klienti si všímají nového vybavení centra, chválí, že mohou umístit děti na pár hodin v týdnu do miniškoličky.

·

Čím se necháte inspirovat při tvorbě programu? VS: Největší inspirací jsou potřeby dětí a rodičů, samy máme malé děti. Další připomínky a nápady slyšíme od našich návštěvníků. Zároveň jsme součástí Sítě mateřských center ČR, takže se můžeme inspirovat a získat cenné rady od jiných center v celé republice. Jsme rády, že přicházejí nové aktivní maminky a s nimi další nápady a čas je realizovat. Tak se například díky snaze Marušky Flemrové, maminky dvou dětí, podařilo otevřít miniško-

Chcete si vyrobit originální adventní věnec? Zapojte do výroby děti nebo přijďte sami, pokud jsou děti ještě moc malé, a navoďme si předvánoční atmosféru. Akce se uskuteční v pátek 26. 11. odpoledne (15.00−20.00) v několika skupinách podle zájmu. Vzhledem k nutnosti zajištění dostatečného množství

·

Jaké novinky byste chtěly zavést v budoucnu? BR: Nejvíce nás pálí nedostatek prostoru a jsme rády, že město je s námi ochotno jednat a řešit otázku nových, větších prostor. To by pak umožnilo dále rozšířit nabídku našich kroužků, kurzů, hlídání dětí atd. Prozatím plánujeme více akcí pro děti konaných o víkendu, výlety pro děti, večerní přednášky pro rodiče, zaměřené na zajímavá témata. Již nyní můžeme slíbit populární kurz Respektovat a být respektován, který se bude konat začátkem příštího roku. O všem budeme informovat na našem webu Milena Doksanská a v tisku.

Iva Filípková s Adélkou a Ondrou, Bára Roušarová s Káťou, Věrka Severinová s Matějem.

Matýsek před Vánocemi Výroba adventních věnců

ličku pro děti od 3 let v družině ZŠ Na Výsluní a pro děti od 2 let v Matýsku.

materiáluarozřazenídoskupin (k vůli kapacitě místnosti) si prosím rezervujte místo na e-mailu brandyskymatysek@seznam.cz nebo tel. 733 656 433.

Mikulášská Mikulášská pro děti do 6 let proběhne letos opět 5. 12., tentokrát v prostorách jídelny 3. ZŠ od 16.00 hodin. Pro děti bude

připravena hudba, zajímavý program a samozřejmě Mikuláš s nadílkou. Vstupenky na akci budou v předprodeji v Matýsku od 22. 11.

Lampionový průvod Pojďte se s námi projít předvánočním Brandýsem po setmění – posvítíme si na cestu lampiónem! Sraz v pondělí 13. 12. v 17.00 hodin pod vánočním stromem na náměstí. Více na www.brandyskymatysek.cz. red

7

listopad 2010 r Prostor r


město a lidé

Zetorem projel rekordní vlak Brandýský Zetor uspořádal 10. října ojedinělou akci, při které vznikl vlak plný německého bylinného likéru Jägermeister. Jägermeister se vyrábí z 56 různých bylin. Dá se pít samotný, nebo třeba jako součást koktejlu Jägerbomb. Koktejl se vyrobí tak, že se do skleničky s energetickým nápojem Red Bull přilije likér, čímž vznikne nápoj, jemuž se vzhledem k jeho barvě např. v Mexiku říká Perla Negra neboli Černá perla. Ačkoliv byl v Zetoru o tento koktejl velký zájem, nepřipravoval se jeden za druhým. Všechny koktejly byly totiž vyrobeny najednou ve vlaku zva-

Brandýská píšťalka V říjnu byl zahájen již 18. ročník Brandýské píšťalky. Letošní výuka hry na zobcové flétničky probíhá v nově zrekonstruovaném prostoru mateřské školy v Riegrově ulici – pavilon s tělocvičnou.

Zájemci z řad rodinných dvojic (rodič + dítě) se mohou po telefonické domluvě (723 485 221) přijít podívat na kteroukoli hodinu. Budete vítáni vždy

ve čtvrtek v 15.15 hod. Cyklus je dvouletý. Po jeho absolvování mohou děti pokračovat ve hře na flétnu v zájmovém kroužku nebo v hudební třídě na základní škole a samozřejmě také v ZUŠ. Na setkání se těší Olga Medová, Jana Puterová

8 r Prostor r listopad 2010

ném Jägertrain. Tento barový trik je známý po celém světě a vyžaduje naprostou přesnost. Na bar se nejprve naskládají sklenice s Red Bullem a na ně se potom pokládají panáky Jägermeistra. Umístění je velmi důležité. Pak se jen ťukne do prvního panáka a dominovým efektem se postupně všechny Jägermeistry smíchají s Red Bullem a vzniká již zmiňovaný koktejl Jägerbomb. V Zetoru byl ten večer vytvořen nový český rekord, neboť vznikl Jägertrain o 256 drincích! Videoukázku můžete zhlédnout na www.zetorbar.cz. red

Zdravotnické okénko

Dopujte se vitamíny Podzimní období s sebou nese nejen nostalgický půvab barevného listí, ale také krátící se dny, méně světla a zároveň klade vysoké nároky na náš imunitní systém. Organizmus v tomto období potřebuje zvýšenou péči, aby byl připravený na nástup zimy. Pravidlo pravidelného přísunu vitamínů v podobě pěti porcí ovoce a zeleniny denně platí v tomto rizikovém období dvojnásob! Zvyšte p r o t o příjem vitamínu C, který najdete v pomerančích, grepech, citrónu, rajčatech, červené paprice a bramborech, a také vitamínu E, který se skrývá v oře-

ších, máku, luštěninách, vaječných žloutcích a mléku. Pro jistotu můžete své tělo podpořit ještě vitamíny z lékárny, ale pozor, kvalitní vyváženou stravu tabletkami nenahradíte. V období chřipek také zapomeňte na redukční diety, organizmus potřebuje být pro boj s viry co nejsilnější.


město a lidÊ

TĹ™i vily V minulĂ˝ch dvou dĂ­lech jsme se vÄ›novali historii rodĹŻ LĂ­manĹŻ a PachlĹŻ. V tomto Ä?Ă­sle vĂĄm pĹ™edstavĂ­me vily, kterĂŠ rodinĂĄm patĹ™ily. S novorenesanÄ?nĂ­ vilou v ulici Dr. BeneĹĄe jsme vĂĄs jiĹž seznĂĄmili. Za zmĂ­nku jeĹĄtÄ› stojĂ­ skuteÄ?nost, Ĺže po osvobozenĂ­ v nĂ­ bylo velitelstvĂ­ RudĂŠ armĂĄdy. Tato vila ale nepatří mezi ony tĹ™i vily. Ty se nachĂĄzejĂ­ v ulici VesteckĂĄ a majĂ­ popisnĂĄ Ä?Ă­sla 42, 40 a 38. Vily stojĂ­ tÄ›snÄ› pĹ™ed mostem pĹ™es dĂĄlnici smÄ›rem do KĂĄranĂŠho, od mostu do centra. PříbuznĂ­ se dohodli a odkoupili od tehdejĹĄĂ­ho statkĂĄĹ™e ÄŒamka kus pole, na kterĂŠm vyÄ?lenili tĹ™i parcely. Domy navrhl architekt VladimĂ­r LĂ­man. Vily p. Ä?. 42 a 38 jsou vystavÄ›ny v tzv. stylu kalifornsko-hispĂĄnsko-hollywoodskĂŠ negace funkcionalismu a spadajĂ­ pod pamĂĄtkovou pĂŠÄ?i. Vila Ä?. p. 40 je v anglickĂŠm tudorskĂŠm stylu. VĹĄechny vily byly postaveny v rozmezĂ­ let 1937–1940. V Ä?Ă­sle 42 bydlela rodina LĂ­manĹŻ – AntonĂ­n LĂ­man s manĹželkou VÄ›rou rozenou PoĹĄĂ­kovou a syny Janem a AntonĂ­nem. Dodnes vilu obĂ˝vĂĄ architekt Jan LĂ­-

man s manĹželkou. ÄŒĂ­slo 40 obĂ˝val sĂĄm autor, architekt VladimĂ­r LĂ­man. Po emigraci vila pĹ™ipadla stĂĄtu a bydlel v nĂ­ mj. bratr prezidenta ZĂĄpotockĂŠho − Ladislav s manĹželkou. ÄŒĂ­slo 38, tzv. Pachlova vila, patĹ™ila Janu Pachlovi, vlastnĂ­kovi Rupy, kterĂ˝ zde Ĺžil s manĹželkou Jarmilou a jejich dÄ›tmi Rudym a Jarmilou. Do tovĂĄrny v ModĹ™anech dennÄ› dojĂ­ĹždÄ›l. Pro dceru zde nechal postavit prvnĂ­ krytĂ˝ bruslaĹ™skĂ˝ stadion v republice. Byla totiĹž nadÄ›jnou krasobruslaĹ™kou – jak jsme jiĹž uvedli v minulĂŠm Ä?Ă­sle. Po emigraci vila pĹ™ipadla ÄŒSTV a na stadionu, kterĂŠmu se říkalo PachlĂĄrna, trĂŠnovalo mnoho znĂĄmĂ˝ch sportovcĹŻ, vÄ?etnÄ› nĂĄrodnĂ­ho hokejovĂŠho muĹžstva. BohuĹžel pozemky vil Ä?. 38 a 40 jiĹž nejsou kompletnĂ­, jejich vlastnĂ­ci nÄ›kolik Ä?ĂĄstĂ­ rozprodali a stojĂ­ na nich dalĹĄĂ­ tĹ™i domy. BĂ˝valĂ˝ bruslaĹ™skĂ˝ stadion stojĂ­ dodnes a slouŞí jako sklad. Zuzana VyskoÄ?ilovĂĄ, foto archiv

inzerce

, . - ,< . '6 ) #$" ;%& "

'6 ) #$" #" ! ) 6 (!"%&

+ ("* " %&$ !;!2 " '!0 !2 " " # '

+ "& %& ! !&

+ $"("* % ;$!5 ("$9 + &!2 * !2 4 $6 " '! 2 + / $6 ;%&% 1 * !; " 0: :

+ %&$ 8"(0!2 # !5 &' 5 ! *# 7!5 " # 9 + ! %& $5 " " 5 *0&;62 + "!& ! $"(1 % '6 ) 32

+ / $6 ( : !1 " : "%(;& !2 ( ) (.3 !(+)( 26+,.4 + * ( *(.(1(.' * ' 5+ ' & ,*(#4* '+$2 * 2% 5. %3!( 5 * ' 0+ . 1 1

)(% 7'(+, +$-)"'0 ' * " &/ %,

9

listopad 2010 r Prostor r


kultura

Píseň musí mít správný náboj Napsat něco nového a zajímavého o kapele Klasickej postup je opravdu oříšek. Známe ji všichni. Když jsem se ale sešel se zpěvákem této kapely Honzou Chlebounem, bylo vše jinak. Zavalil mě tolika zajímavostmi, že by to bylo na seriál.

A jak tedy tato parta šikovných muzikantů začínala? „My jsme vlastně v menší partě zkoušeli vystupovat již od roku 2000. To bylo takové to brnkání po vinárnách, hospůdkách, později i na lodi Malši. Ale ten hlavní impuls k založení kapely dal v létě 2006 bubeník Patrik Jirchovský,“ říká Honza Chle-

boun a pokračuje: „Tím přišla na řadu otázka, co hrát? Vzal jsem tedy svůj zpěvník a shodli jsme se s klukama na prvních asi padesáti skladbách. Některé nás pak přestaly bavit a některé jsme naopak přibrali. Velikou výhodu máme v tom, že moc nezkoušíme. Máme ověřené, že píseň, která nám sedne napoprvé bez většího zkoušení, má ten pravý náboj pro lidi. Asi nejlépe to ilustruje píseň Můj čas ze seriálu Sanitka, kterou nesmíme vynechat na žádné akci. Tím i naznačuji, že nemáme žádný vyhraněný styl a rádi hrajeme pop, metal, ale třeba i country. A funguje to. Vždyť do Zetoru na nás naposledy přišlo 260 lidí, pravidelně plníme sál v Sojovicích, tak co více si přát,“ vypravuje nadšeně Honza Chleboun

a dodává, že na úspěchu kapely mají podíl všichni její členové bez rozdílu. A ty vám teď představíme. Je to basák a nejvtipnější člen kapely Pavel Hladík, bubeník Patrik Jirchovský, špičkový kytarista Karlos Santanos Chodoros a samozřejmě zpěvák Honza Chleboun. Nesmíme ale zapomenout na skvělého zvukaře Michala Krále. „Často

Hudba, tanec, zpívání Milé čtenářky a milí čtenáři, původně jsem vám to vůbec nechtěl říkat, ale nakonec tak udělám. Chválíte nás a moc vám za to děkujeme. Je to pro nás veliká motivace, větší, než si myslíte. A teď už se zase můžeme porozhlédnout po tom nejzajímavějším z místní kultury. Mě osobně nadchl koncert Pražského komorního orchestru a trumpetisty Marka Zvolánka, který se konal 3. října ve staroboleslavském mariánském kostele. Chválím program, sestavený z populárních skladeb klasické hudby. Zastavit se musím také nad virtuozitou Marka Zvolánka, který s lehkostí zvládal jak jemnou dynamiku, tak výšky, jež jsou u trubky velmi obtížné. Zeptejte se pana Milana Vávry, ten by mohl vyprávět.

10 r Prostor r listopad 2010

Kulturní lahůdkou byl také koncert Ondřeje Havelky a jeho orchestru Melody Makers, jenž se konal 13. října v brandýském kině. Asi nemá cenu psát o tom, jak výborně hraje tento orchestr starý jazz. Ostatně jsem přesvědčen, že v tomto žánru patří Melody Makers k evropské špičce. A za co tedy Ondřeje Havelku ocenit? Rozhodně za jeho výborný kontakt s publikem a za humor, kterého není nikdy dost.

mi lidé po akci říkají, že je vidět, jak nás to baví. A v tom to asi bude,“ uvažuje Honza Chleboun. Nalákal vás tento článek? Nebo se chcete stát novými fanoušky této kapely? Koukněte na stránky www.klasickejpostup.cz, kde najdete všechny zajímavosti o této báječné skupině, včetně termínů vystoupení. Marek Huber, foto archiv KP

Rozhovor s Honzou Chlebounem včetně dalších fotografií kapely najdete na novinyprostor.cz.

Teď už asi čekáte na nějaký ten kulturní tip. Rozhodně si běžte zatancovat na nedělní čaje, jež probíhají každou neděli od 17 do 20 hodin v Klášterní vinárně ve Staré Boleslavi. A díky všem, kteří se snaží tuto tradici obnovit a udržet. Nezapomeňte také na koncert zpěvačky a vynikající kytaristky Lenky Filipové, který se koná 26. listopadu v 19 hodin v brandýském kině. Na závěr bych vám chtěl lehce naznačit, že už se blíží Vánoce. Zvu vás na již tradiční „Adventní zpívání pod vánočním stromem“, na kterém vystoupí děti z místních základních škol. Začátek je v 16.30 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi a v 17 hodin na brandýském náměstí. Určitě přijďte, protože je to jedna z nejhezčích akcí v našem městě. A to si představte tu parádu, až bude opravené brandýské náměstí. To budou koncerty! Marek Huber


kultura

Festival „DO KINA“ je tady Čtvrtý ročník Brandýského filmového festivalu je ve dnech, kdy vychází Prostor, v plném proudu, a tak přišla ta správná chvíle na rozhovor s hlavním pořadatelem této akce Vlastimilem Roflíkem.

·

Vlasto, jak jsi přišel na ten dobrý nápad udělat festival pro děti? Brandýský filmový festival se koná již po čtvrté. Filmoví fandové vědí, že prvním byl Tarantinofest, pak festival filmů Z. Svěráka, vloni filmy z roku 1989. Je patrné, že jsme se již od začátku zaměřili na mladší ročníky, řekněme na mládež. Proto je letos festival orientován na ty nejmladší a možná i na jejich rodiče. Rozhodně je cílem děti kulturně rozhýbat a dostat je od počítačů. Kino vždycky totiž bylo místem setkání. Tady vznikaly první kulturně společenské vazby, přátelství.

·

Jak dlouho trvá příprava takové větší akce? Festival se chystá od okamžiku, kdy ten předchozí končí. Letošní festival byl připravován také na základě diskuze s kolegy z firmy Prodance, která provozuje brandýské kino. Ti mohou v průběhu roku stabilně sledovat návštěvnost a filmové trendy. Akci jsme tedy připravovali asi tři

dýse je také jediný, který je v okolí Prahy. A protože byla všechna představení v Praze okamžitě vyprodána, dá se tušit i stejný scénář u toho brandýského. Z filmů bych pak mohl doporučit podívanou Princ z Persie nebo zajímavý český film Na půdě. Pro pamětníky bude promítnut i film režiséra Karla Zemana Čarodějův učeň. Mimochodem Zeman, před jehož triky se dodnes sklání Hollywood, by letos oslavil 100 let.

·

čtvrtě roku. Bylo nutné učesat program, naplánovat smysluplnou doprovodnou akci a hlavně motivaci, kvůli níž by měli přijít lidé do kina. Zvolili jsme jednoduchou metodu. Děti zdarma. Uvidíme, co to udělá.

·

Program festivalu je velmi pestrý. Co ty pokládáš za festivalovou lahůdku? Tak bezesporu by to byl úvodní koncert skupiny Kašpárek v rohlíku (KVR), se kterým vystoupí mimo jiné i exzpěvačka z kapely Tichá dohoda Blanka Šrůmová. Muzika KVR je skvělá, jednoduché a chytré texty, prostě zábava pro celou rodinu. Koncert v Bran-

Kouzlo drahých kamenů

Vlasto, děkujeme ti za rozhovor. Můžeš na závěr osobně pozvat naše čtenáře, kteří ještě třeba váhají? Samozřejmě zvu čtenáře ke strávení příjemné podzimní a sváteční chvilky do brandýského kina. Také bych chtěl touto cestou poděkovat za velkou podporu týmu firmy Prodance, v čele s nadšencem Hubertem Mašínem. Díky rovněž patří městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jež má nad akcí Marek Huber tradičně záštitu.

Kinotip

Machete Vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a byl ideálním kandidátem k tomu, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se, že je to Machete (Danny Trejo), legendární bývalý elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat. Poté, co ho vyhlášený mexický drogový magnát Torrez (Steven Seagal) nechal v pustině polomrtvého, se mu podaří přežít a uprchne do Texasu, kde touží zmizet a uniknout své minulosti. Narazí tu ale na hustou síť korupce a podvodů, na jejímž konci se nachází zastřelený senátor (Robert de Niro) a Machete coby člověk obviněný z jeho vraždy...

Drahé kameny jsou od pradávna pro člověka fascinující. Dovedou nejen zkrášlovat, ale i proměňovat city a nálady. Nechme se uchvátit šperky s kameny a perlami Martiny Čajkové, paličkovanými šperky Jindřišky Červinkové a sochami Jana Švadlenky na unikátní výstavě, která probíhá v Galerii Crux do 14. ledna. red

Brandýské kino připravuje uvedení filmu Machete na 1. prosince.

11

listopad 2010 r Prostor r


sport

Texas Scramble v Golf Clubu Stará Boleslav V sobotu 30. a v neděli 31. října se hrál na hřišti Golf Clubu Stará Boleslav velmi oblíbený Texas Scramble. Tato soutěž spočívá v nejnižším počtu ran po odečtení hracího HCP týmu = 1/10 součtu hracích HCP všech členů týmu. Flighty (skupiny hráčů) tvořili čtyři hráči.

valy jak v hlavní, tak ve vložené soutěži.

Novinkou letošního turnaje byla vložená soutěž Poraž mistry klubu. Úkolem hráčů bylo uhrát lepší brutto výsledek (bez odečtení HCP) než

1. Roman Boháček, Radim Maděra, Jan Jílek, Jiří Kordule (51 ran) 2. Josef Weigl, Filip Šrám, Zdeněk Holec, Oliver Dlouhý (52 ran) 3. Eva Boučková, Radim Voženílek, Jakub Voženílek, Vladimír Bouček (53 ran)

výsledek mistrovského flightu (60 brutto ran) složeného z mistrů klubu Tomáše Čížka, Otakara Korbičky a Štěpánky Čížkové.

Hned v sobotu se to podařilo týmu ve složení Gabriela Matoušková, Boris Hulínský, Vladimír Burian a Martin Šlahař, jehož počet ran byl 59. V neděli mistry porazily dokonce tři týmy. Komu se to povedlo? Brutto výsledku 57 ran dosáhl tým Dagmar Bartáková, Daniel Knebl, Robert Čásenský, Lukáš Bouček a tým Eva Balcarová, Ivo Balcar, Ivo Balcar jun., Robert Balcar. Tým Michaela Fabiánková, Hana Horčíková, Jan Bělohubý, Jan Horčík získal brutto výsledek 59 ran. Z výsledků Texas Scramble netto (po odečtení HCP) je patrné, že některé flighty bodo-

FKBB se střetl s věhlasnými soupeři Dorost místního fotbalového klubu FK Brandýs-Boleslav měl poslední měsíc napilno. Nejprve zažil rozporuplný zápas v Chomutově, za týden přivítal Bohemians 1905 „B“, další soupeř byl neméně atraktivní − na Strahově dorost vyzval Spartu Praha „B“ a 6. 11. na Spořilov přijela Roudnice nad Labem. A nutno dodat, že zejména starší dorost, tedy ročník 1992 a 1993, nezaznamenal moc úspěchů. Ze jmenovaných čtyř zápasů nezískal ani bod. Velkou roli v tom určitě sehrála i nezkušenost s divizní soutěží, ve které hrají nejlepší týmy z celé republiky nebo alespoň jejich „B“ týmy. Mladší dorost si vedl o něco lépe, neboť s Bohemians 1905 uhrál remízu 3:3 a s Roudnicí taktéž remizoval, tentokrát 1:1. To, že se ve fotbale občas dějí divné věci, dokázal již zmíněný zápas v Chomutově. Náš dorost se sice po gólu Balouna dostal do vedení, domácí však rychle vyrovnali a následně vstřelili velmi podivný a neregulérní gól: rozhodčí na polovině hostů zapískal obranný

12 r Prostor r listopad 2010

faul a všichni hráči přestali hrát. Jen útočník Chomutova kopl míč do brány a sudí všechny překvapil tím, že gól uznal a vůbec nevadilo, že padnul v době, kdy byla hra přerušena. To pochopitelně vedení FKBB rozčílilo, ne však tolik jako následné tvrzení všech tří rozhodčích, kteří oznámili trenérovi dorostu, že si při případné stížnosti navzájem dosvědčí regulérnost této branky…Z tohoto „zářezu“ se už hosté nevzpamatovali a prohráli 4:1. Mladší dorost své utkání sice také odbojoval, ale branku vstřelit nedokázal a i on prohrál 1:0. Následné dva víkendy ukázaly, jak obrovský rozdíl je mezi FKBB a Bohemians 1905 či Spartou Praha. Starší dorostenci si z obou utkání odnesli hrozivé skóre 0:14. Těšit je může pouze fakt, že za Bohemians 1905 nastoupil v základu brandýský odchovanec Tomáš Egert a za Spartu odchovanec Boleslavi David Ledecký. Oba dva hráči se proti svému bývalému klubu střelecky prosadili a mají našlápnuto ke slibné kariéře. Mladší dorost Bohemku překvapil útočným fotbalem, v zápase

Výsledky Texas Scramble 30. 10. 2010

Výsledky Texas Scramble 31. 10. 2010 1. Michaela Fabiánková, Hana Horčíková, Jan Bělohubý, Jan Horčík (51 ran) 2. Dagmar Bartáková, Daniel Knebl, Robert Čásenský, Lukáš Bouček (52 ran) 3. Alena Stará, Eliška Čechová, Jan Starý, Miroslav Hybš (52 red, foto archiv ran)

třikrát vedl a vyrovnávací gól na 3:3 dostal až v poslední minutě nastavení. Překvapivě tak dva body spíše ztratil, než aby bod získal. O všechny tři domácí branky se postaral útočník Tomáš Vlček, který si tak připsal svůj první divizní hattrick. Zápas se Spartou však skončil i pro mladší velkým debaklem. Za vyzdvihnutí stojí snad jen velmi dobrý výkon brankáře, který svůj tým několikrát skvělými zákroky podržel, a jen díky němu nebylo skóre ještě vyšší. Oba dorosty musely po zápasech sportovně přiznat, že na takového soupeře, jakým je Sparta Praha, prostě a jednoduše neměly. Poslední mistrovské utkání letošního podzimu starší dorost rovněž nezvládl. S Roudnicí doma prohrál 1:3 a přezimuje tak na 13. místě tabulky. Zato mladší dorost navázal na bojovný výkon z předešlého domácího zápasu proti Bohemians a se soupeřem se rozešel smírně 1:1. Za domácí vyrovnával svou první letošní brankou střídající Polyak. Nezbývá než doufat, že se dorostenci po zimní přestávce s těžkou soutěží poperou a ještě nějaké body vybojují. Pavel Folprecht


sport Brandýský rodák dokázal, že je nejlepším veslařem roku 2010. V noci na sobotu 5. 11. to všem natřel a dojel si pro zlato.

Ondřej Synek

má zlato!

Kvůli špatnému počasí se chvíli uvažovalo o přesunutí závodu až na neděli 6. 11., nakonec se však jelo. Ondřej Synek se nenechal zlomit ani ztíženými povětrnostními podmínkami, ani místním favoritem Mahem Drysdalem. Právě Drysdale ho porazil v semifinále, a představoval tak jedinou hrozbu pro Ondru. Ten se však nenechal

zastrašit a jak sám řekl, už po sto metrech dvoukilometrového závodu na novozélandském jezeře Karapiro si byl jistý výhrou. Ondřej Synek předvedl nejen skvělou fyzickou formu, ale závod výborně ovládl i takticky. Zatímco Brit Campbell, který si nakonec dojel pro bronz, na startu vypálil a posléze mu docházely síly, Synek to rozjel až v druhé půli. V poslední čtvrtině nasadil všechny své síly již zmiňovaný Drysdale, na Ondru však neměl. Mistr světa ve veslování Ondřej Synek si dojel pro zlato s časem 6:47,49. Stříbrný Mahe Drysdale měl čas 6:49,42 a bronzový Campbell red 6:49,83. PR

Zametací vůz nové generace přijíždí do města Ulice Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi uklízí od srpna tohoto roku nový vysoce výkonný zametací vůz značky Mercedes-Benz Actros. Několikatunový fešák, pracující ve službách společnosti AVE CZ, brázdí ulice a příměstské komunikace v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi, a zajišťuje tak pořádek pro více než 17 000 obyvatel. Vytuněný zametač najezdí denně 36 kilometrů a na rozdíl od svého vysloužilého předchůdce MB Unimog, který po stejných trasách jezdil více než 10 let, vyniká odhlučněnou sací turbínou, díky níž se po ulicích pohybuje téměř neslyšně. MB Actros má ve srovnání s původním strojem vyšší výkon. Inovační tým konstruktérů a designérů nadělil novému vozu MB Actros ještě jedno významné vylepšení. Špičková zametací nástavba Faun Viajet 7 m3 je vybavena přímetovými košťaty z obou dvou stran, což výrazně zjednodušuje manipulaci auta

Preskoa a nové auto na svoz nádob na domovní odpad. Kvalita komunálních služeb se tak ve vašem městě opět posune o krok kupředu. Nejno-

vější technika společnosti AVE se po venku bude prohánět stejně neslyšně a ladně jako nejmodernější vysavače u vás doma.

při vlastním metení. Díky speciálně upravené nástavbě na něj lze snadno připevnit radlice a sypače, které bez větších problémů ekologicky zneškodní jakoukoliv sněhovou kalamitu nebo náledí. Nový vůz můžete v ulicích svého města vidět v akci denně od 6 do 15 hodin. Do konce tohoto roku chystá AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., ještě jednu modernizaci vozového parku v Brandýse nad Labem. K multifunkčnímu zametači MB Actros přibude v krátké době nový vysoce funkční vůz na svoz košů Mitsubishi Fuso-

13

listopad 2010 r Prostor r


polabské hvězdy

listopad

BERAN (21. 3.–20. 4.) Na jedné straně jako byste měli všechno, co člověk věk ěk potře potřebuje, na straně druhé jako by vám pořád něcoo chybělo. Více než kdy jindy si tak můžete uvědomit, co je pro vás v životě skutečně důležité a po čem vlastně toužíte. o oužíte oužíte. JakJakk mile své touhy a cíle odhalíte, následujte je. BÝK (21. 4.–21. 5.) Věnujte se vašim koníčkům, vyražte s partnerem tnerem erem do společnosti a užívejte života. Splňte si přání, o kterém už dlouho tajně sníte. Dejte jen pozor při manuální n práci, ní práci ať nenaděláte více škody než užitku. BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.) Máte možnost napravit nešikovně sepsané smlouvy, louvy špatné obchody apod. Přízně planet musítee patřičně využít. Váš neoblíbený šéf bude opět v ráži,, a tak se mu raději vyhýbejte. Nepočítejte se solidaritou it koleitou k l gů, ti mají jiné starosti. RAK (22. 6.–22. 7.) V nejbližší době nebude snadné zachovat rovnováhu ovnováhu vnováhu mezi osobním životem a zaměstnáním. Měli byst byste být ý opatrnější ve svých soudech, abyste zbytečně nevyvolánevyvolá vali zlou krev. Čekají vás nové pracovní nabídky. y y. LEV (23. 7.–22. 8.) Zřejmě nemáte jasno ve svých finančních záležitostech ležitostech žitostech ucnost. cno Na cn a trochu se v tomto ohledu obáváte o budoucnost. druhé straně máte dobrou příležitost urovnat n vztahy nat milostné. Spolehněte se na svou intuici. PANNA (23. 8.–22. 9.) Hodně se zabýváte svou profesí – přemýšlíte, e, kam na nasměrovat kariéru. Neukvapujte se ve svých rozhodnutích hodnutích mů. ZůstáZůstá a nemějte velké oči, co se týče budoucích příjmů. vejte nohama na zemi. Nejlepší bude, když své plány p y pr pro p prooberete s rodinou.

Znamení měsíce

Střelec

Lidé narození ve znamení Střelce jsou energičtí. Jejich Slunce nese pohyblivou ohnivou kvalitu. Proto se i jejich povaha vyznačuje směsí intelektuality a akčnosti. Vždy usměvaví, orientovaní na pohodu a budoucnost. Klíčová slova tohoto znamení jsou nadšení, vzdálenost, expanze, poselství, konstruktivnost, výuka a morálka. Střelci nemají rádi problémy, a proto často přivírají oči nad nedostatky kolem sebe, rádi zjednodušují. Každý prostor jim po čase připadá jako omezený pro jejich rozpínavé choutky. Střelci dokáží být jemní a oduševnělí stejně jako protivní svojí samozřejmostí. Pozitivní rysy: pracovitost, tolerance, vytrvalost, oddanost, věrnost, nadšení, optimismus, šlechetnost, důstojnost, štědrost, upřímnost. Slabiny: fanatismus, egoismus, snobismus, domýšlivost, lehkomyslnost, netaktnost, nadřazenost, neumírněnost, nezodpovědnost. Významné osobnosti ve znamení Střelce: Mark Twain, Marie Stuartovna, Frank Sinatra, Heinrich Heine, Tycho de Brahe, Jan Evangelista Purkyně, Edith Piaf, Antonín Zápotocký, Zdeněk Fibich.

Střelec

Sagittarius

VÁHY (23. 9.–23. 10.) V práci se můžete dostat na tenký led. Je možné, žžné, že žné ž za vašimi zády někdo spřádá nekalé intriky. Někdoo se může opřít i do vašeho partnerského vztahu nebo do rodiny. V takovém případě pochopitelně vypěníte a oheň eň bude eň b d na střeše. Dobře promyslete, komu se s čím svěříte. ŠTÍR (24. 10.–22. 11.) Podzimní období je příznivé pro sebevzdělávání.í. Můžete si rozšířit obzory zajímavou četbou, rekvalifikačním m kurzem nebo třeba jen rozhovorem se zajímavou osobností veností či ve černím rozjímáním. Mohli byste také vyřídit hromadu m dopimadu dopi psů či mailů, která se nahrnula v minulém období.. STŘELEC (23. 11.–21. 12.) Svůj protějšek neustále překvapujete. Máte romantickou mantickou mantick kou náladu a vymýšlíte kousky jak vystřižené z růžovéé knihovny. o y. V práci už to tak snadné nebude, zřejmě budete muset m t něco ě předělat nebo ztratíte neuložená data z počítače. e.. KOZOROH (22. 12.–20. 1.) Zaskočeni budete nabubřelým chováním někoho, ho, koho jijiho nak znáte jako poměrně skromného, tichého člověka. v věka věka. Zkus Zkuste zůstat nad věcí, později se vám určitě omluví. VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.) Nelze vyloučit, že ukvapeně přerušíte nějaké k jednání ké ktivní důnebo rozhovor, aniž byste k tomu měli objektivní vod. Novou známost nehledejte mezi lidmi, se který kterými se roky stýkáte. Poznáte ji na první pohled, l d bud led, b bude ude k nepřehlédnutí. RYBY (21. 2.–20. 3.) Jako byste se bránili uvěřit intuitivním signálům, ům, které se snaží ovlivnit vaše jednání. Rozhodujete-li se mezi ezi dvěma studijními obory, máte tendenci vybrat obor podle míry jeho prestiže. Ve skutečnosti by bylo lepší volit podle toho, co vás bude víc bavit. Stejně tak v oblasti lásky byste měli dát víc na cit než na rozum.

14 r Prostor r listopad 2010

Toto významné zvířetníkové souhvězdí se nachází mezi Štírem a Kozorohem na jižní nebeské polokouli. Zahrnuje dobře rozpoznatelný obrazec zvaný „čajová konvice“. Přestože staré hvězdné mapy zobrazují souhvězdí Střelce jako kentaura, bylo ve starořecké mytologii ztotožněno s jiným typem stvoření – satyrem. Říkalo se zpravidla, že Crotus, syn boha Pana, vynalezl luk a vydal se na koni na zdroj: encyklopedie Vesmír lov. Jeho napjatý luk míří k blízkému Štíru. Brandýsko-staroboleslavský Prostor, reg. č. E 18424 Vydává: Prostor Media s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: 222 742 655, e-mail: redakce@novinyprostor.cz Inzerce: inzerce@novinyprostor.cz Tisk: Tiskárna a litografické studio DURABO Čelákovice Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma pro občany Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Náklad: 7200 výtisků. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. Toto číslo vychází 18. Listopadu 2010.


volnĂŠ chvilky

Kotletky s jablkovĂ˝m Ä?atnĂ­ OÄĄÂ?oq`u`9 14Ă?2/ lhm

Oqn 3 nrnax onsÄĄdatidld9 Ă? 7 uxjnrsăm bg udoÄĄnu bg jnskds+ j` cnt n uÂ…yd 04/ f Ă? 3 k Â?bd nkhunuÂŒgn nkdid Ă? 0 udkjnt bhatkh m`jqÂ…idmnt m` jnrsh jx Ă? 3 ydkdmÂ… i`akj` m`jqÂ…idmÂ… m` jnrsh jx Ă? 1 k Â?bd nbs` qnylÂ?bg`mÂŒgn r 0 k Â?bÂ? btjqt Ă? gqrs qnyhmdj+ mdikÂŒod yk`s bg Ă? k h jt lkdsÂŒgn yÂ…yunqt ` jtqjtlx Ă? rÄŹk ` odoÄĄ+ oÄĄÂ?o`cmă bghkkh Ă? rmÂ?sjt sxlhÂ…mt m` nycnat

Onrsto9 =P eÄŚcÄ…Ä° bX[]^bcÄŚ]]Ä´ _Äť]eX a^i_Äť[Ä°\T _^[^eX]d ^[TYT P iT eÄ…TRW bcaP] ]P ]ÄŚ\ ^_TġT\T ]PZ[T_P]Ä´ \Pb^ ?^ZdS bX ]T Yb\T YXbcÄ° YTbc[X YT S^bcPcTġ]ÄŚ ZĉTWZÄ´ \Ä°a]ÄŚ W^ _^b^[Ä°\T _^S[XYT\T cĉT\X [ýİRT\X e^Sh P ġceac W^SX]h SdbÄ°\T ?PZ W^ _ĉTbd]T\T ]P \Ä°bd P dRW^eÄť\T e cT_[T Ă? E[XYT\T ]P _Äť]Te iQh[Ă° ^[TY P ^_TġT\T ]P ]ÄŚ\ RXQd[X X Z^b cXġZh YPQ[TZ ?ĉX[XYT\T ^RTc b RdZaT\ ebh_T\T a^iX]Zh B\ÄŚb ^Z^ĉT]Ä°\T ™ iÄťie^a P ZdaZd\P S^SÄť eT_ĉ^eÄ´\d _XZP]c ]Ä° ]ÄťSTRW P ąĀĝeP iÄ°bZÄť ]P eĂ°aPi]^bcX ?ĉXZahYT\T _^Z[XRÄ° P ZaÄťcRT _^SdbÄ°\T Ă? ?ĉTbd]T\T Z^c[Tch ]P cP[İĉ _ĉT[XYT\T _ĉTb ]ÄŚ YPQ[Z^eÄ´ ġPc ]Ä° P ^iS^QÄ°\T ch\XÄť]T\ ?^SÄťePc \ÜýT\T b aĂ°Ă˝X P[T bcPġİ X QPVTcP ]TQ^ RW[Ä´Q

w w w.ireceptar.cz Sudoku patří k nejoblĂ­benÄ›jĹĄĂ­m a nejrozĹĄĂ­Ĺ™enÄ›jĹĄĂ­m hrĂĄm souÄ?asnosti.

Ăškolem luĹĄtitele je na zĂĄkladÄ› logickĂŠ Ăşvahy doplnit do vĹĄech polĂ­Ä?ek Ä?Ă­slice od 1 do 9 tak, aby v ŞådnĂŠm řådku ani sloupci nebylo ŞådnĂŠ Ä?Ă­slo dvakrĂĄt. PĹ™edvyplnÄ›nĂĄ polĂ­Ä?ka vĂĄm pomohou zaÄ?Ă­t s luĹĄtÄ›nĂ­m.

VĂ˝herce z minulĂŠho Ä?Ă­sla: Ivana WaniekovĂĄ

15

listopad 2010 r Prostor r


Chcete se stát redaktorem?

Nyní máte příležitost. Hledáme REDAKTORA na částečný úvazek, popř. brigádu. Píšete si do šuplíčku a nenašli jste odvahu své dílo někde vydat? Nebo rádi děláte rozhovory se zajímavými lidmi? Možná si čas od času říkáte, že by nebylo špatné zkusit něco napsat. Ať už jste na tom jakkoliv, stačí, že máte chuť psát. S ostatním vám rádi pomůžeme. Požaduj Požadujeme: schopnost kultivovaného − schop psaného projevu psané přehled o regionálním dění − přehle schopnost samostatného jednání − schop zkušenosti výhodou, − novinářské novin ale ne nutností − kreativitu kreati a flexibilitu učit se novým věcem. − chuť u

Nabízíme: − praxi v novinářské oblasti − odborný dohled a know-how − výdělek formou brigády − volné vstupy na akce − pozice je vhodná také pro studenty, popř. maminky na rodičovské dovolené. ené.

Své životopisy zasílejte na e-mail redakce@novinyprostor.cz společně s krátkým článkem (reportem) z jakékoli akce.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.