Noviny Prostor 11/2010

Page 1

Brandýsko-staroboleslavský

číslo 11 ● ročník 2 ● prosinec 2010

www.novinyprostor.cz Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a okolí

Distribuci 7200 ks provádí Česká pošta, s. p.

Zvířátka už mají nový domov R

ok utekl jako voda a na brandýském zámku se opět sešla parta opuštěných pejsků z nedalekých útulků, aby se porozhlédla po nových páníčcích. Ano, proběhl tam již devátý ročník oblíbené předvánoční akce „Máme rádi zvířata“. Hlavní program zahájil krátkým proslovem starosta města Ing. Ondřej Přenosil. Srdečně přivítal návštěvníky akce a také členy českých i zahraničních vojenských historických jednotek. Na zahájení nechyběli ani místostarostové města, pan Milan Vávra a nový místostarosta pan Bohumil Javůrek, který již před začátkem hlavního programu pomáhal doladit poslední organizační drobnosti. Hlavním moderátorem a maskotem akce se stal opět pan Zdeněk Srstka. Toho maskota vymyslel pan starosta.

Aktuálně Nová školka

strana 2

Rozhovor Jiří Mráz

strana 4−5

Novinka Dětská televize

strana 7

Pozvánka Staročeské Vánoce

strana 10

pokračování na str. 3

V

vrhované výstavbě dvou minulém čísle ProNižší Hrádek: vícepodlažních domů storu jsme otevřeli občané předložili petici v chráněné památkové kauzu Nižšího Hrádku zóně Na Nižším Hrádku. s příslibem, že o dalším Nejenže zde tato zástavvývoji situace vás budeba bude z architektonicme informovat. Přinášíme kého a urbanistického tedy přehled toho, co se pohledu působit cize v posledních dnech udáa nesourodě. Občané se lo a co by se mohlo dít ve domnívají, že je zde řada dnech následujících. dalších přinejmenším Úvodem připomeňme, kolem čeho se celá záležitost točí. Šokovaní sporných bodů. Rozhodli se proto, že se jen tak občané se před nedávnem začali bouřit proti na- nedají. pokračování na str. 2

Volné chvilky Vánoční kvíz

strana 15


aktuálně

Nová mateřská škola vyroste do léta

jim pro tohle všechno mohlo nabídnout příjemné zázemí,“ doplňuje místostarosta.

Bazén na výuku

Město čeká v příštím období realizace hned několika větších staveb. Vedle Domu seniorů či autobusového nádraží ve Staré Boleslavi je to mateřská škola v Brandýse, do níž by ratolesti měly nastoupit již na začátku příštího školního roku. „Myslím, že to, co občané bezprostředně a nejvíc zaznamenají, je revitalizace náměstí a Pražské ulice až nahoru na Vrábí. To je velký počin,“ vysvětluje místostarosta Milan Vávra.

Mezi další významné investiční projekty patří Dům seniorů. Jeho výstavbu chce město rozjet v příštím roce a podle odhadu pana Vávry by měla být dokončena v průběhu dvou let.

Děti do nového Na jaře by měla začít vyrůstat nová mateřská škola v Brandýse, tak aby byla do léta hotová a děti do ní mohly nastoupit v září příštího roku. „Stavba se výrazně zrychlí tím, že jsme zvolili technologii dřevostavby,“ objasňuje pan Vávra. Školka počítá se čtyřmi třídami, které pojmou na stovku dětí. Součástí projektu má být i dvoupodlažní mateřské centrum pro zhruba třicet dětí s rodiči. „Zejména maminky, které zůstávají s dětmi dlouho doma, si potřebují někde popovídat, podělit se o své zkušenosti, ale i přijít na jiné myšlenky. Myslím, že mateřské centrum by

Samostatné objekty mateřské školy a mateřského centra spojí výukový bazén, kde by se mohla učit plavat jak nemluvňata, tak děti ze všech mateřských škol. Pan Vávra uvádí, že si u bazénu dokáže představit variantu ekonomického pronájmu, protože věří, že pronajímatel zajistí soběstačný provoz. Předpokládané náklady na celkovou výstavbu se pohybují kolem 35 milionů korun, přičemž cena by se mohla při výběrovém řízení na dodavatele stavby ještě o něco snížit. „Víme, že nová školka je skutečně potřeba, a proto, abychom vše stihli do léta, s projektem dost spěcháme,“ říká pan Vávra. V lednu proběhne výzva dotačního titulu a snad se podaří získat dotaci v maximální výši, což by mělo být cca 15 až 20 milionů korun. Milena Doksanská

Nižší Hrádek: občané předložili petici Na stavebním odboru „V pondělí 6. prosince jsme panu starostovi a zastupitelům předali petici, na které se sešlo na 540 podpisů. Město by se k ní mělo vyjádřit do třiceti dnů,“ vysvětluje paní Stanislava Fišerová za dotčené osoby. Den nato, těsně předtím, než jsme spolu hovořily, skončilo veřejné ústní jednání za účasti developera, památkářů, představitelů města, odboru stavebního úřadu a majitelů pozemků. Paní Fišerová tak mohla Prostoru poskytnout ty nejčerstvější informace. „Na jednání jsme vznesli námitky, je jich dost, tolik jich prý vůbec neočekávali. Překvapilo nás ale,

2 • Prostor • prosinec 2010

že odbor stavebního úřadu není povinen na ně písemně odpovídat, vydají pouze celkové rozhodnutí. My ale na písemném vyjádření trváme.“

A co dál? Již teď je jasné, že se veřejné ústní jednání bude muset opakovat. Ukázalo se totiž, že developer nezajistil vyvěšení informace o stavebním záměru v místě realizace, čímž porušil zákon. Z toho důvodu se bude muset opakovat celá akce prakticky od začátku, počínaje oznámením zahájení územního řízení a jeho vyvěšením na úřední desku.

Nabízí se otázka, zda radní vyslyší hlas lidu a provedou změnu územního plánu. „Je nám jasné, že výstavbě se zamezit nedá. Ale vždyť by stačilo přenastavit určité parametry a nastolit podmínky tak, aby byly schůdné pro obě strany,“

dodává za dotčené osoby pan Petr Gottfried. Občané šli do celé věci pečlivě a vše zevrubně probírají s právníky, urbanistou a se stavaři. Tak snad se jen tak nevzdají. Milena Doksanská Text petice proti výstavbě najdete na novinyprostor.cz.

Mezi vznesenými námitkami, které bude projednávat odbor stavebního úřadu, figuruje mimo jiné toto: · Zastavěnost plochy je větší, než dovoluje územní plán. · Severní budova je vyšší, než dovoluje územní plán. · Jižní hraniční nosná zeď se má řešit až v dalším stavebním řízení. · Problém s počtem parkovacích míst. · Věcné břemeno týkající se umístění kanalizační a vodovodní přípojky. · Problematická dopravní obslužnost.


aktuálně aktuálně

Vánoce jsou kromě jiného spjaty i s nakupováním a dostáváním drobných dárečků i obřích darů. Někteří by se možná této tradici jednou provždy rádi vyhnuli, jiní na ni nedají dopustit a těší se na ni ještě v dospělosti jako malé děti. Ať tak či tak, čas obdarovávání se kvapem blíží a naše otázky se točí právě kolem něj.

Eva, 51 1 le let, t kknihařka t, niha hařk ha řkaa řk 1. snad 1. „No, „„N No, to No t sna naad an anii ne ne.““ 2. „„Ku „Kupuji čtrnáct Ku upu puji to o ta ttakk čt trn r ácct dní Vánoci, dn ní před přřed dV áán noc o i, ale pozdě.“ ale je e to to po pozd zd dě.“.“

1. Je něco, co jste si vždycky přál/a pod stromeček a bál/a jste se říct si o to? 2. Jak jste na tom s pořizováním dárků pro své blízké – odkládáte nákup na 24. prosince ráno, nebo máte již vše dokonce zabalené?

Veronika, 35 let, zdravotní sestra 1. „Chtěla bych do školy smyku, právě kvůli takovému počasí.“ 2. „Ráda bych je nakoupila už na podzim, ale kupuji je až v prosinci.“

Agáta, 15 let, studentka 1. „Živou ovci na zahradu a xylofon.“ 2. „Ne, všechno si pečlivě připravím a dárky hezky vybírám měsíc dopředu.“

Valerie, 34 let, na mateřské 1. „No, asi ne.“ 2. „Připravené je mám, ale dobaluji je ještě na Štědrý den.“

Michael, 63 let, podnikatel 1. „V dětství jsem si každý rok přál k Vánocům hračky, ale vždy jsem dostal oblečení nebo knihy.“ 2. „Průběžně celý rok koukám, m, co c byy si přápřáli, takže kupuji s dostatečným předstihem.“ mp ředstihem.“ ře

Zahřátí a za zábavou pokračování ze str. 1

Po uvítání návštěvníků mohl začít hlavní program. Nádvoří brandýského zámku patřilo trhovcům, kteří nabízeli kvalitní, ručně vyráběné zboží, ale také pochoutky a skvělé teplé nápoje, jako třeba medovinu nebo svařák. Ten v mrazivém předvánočním počasí chutnal obzvlášť dobře. Zábavu zajistilo mnoho krásně oblečených vojáků s výborně secvičenými bojovými scénkami. Příjemným zpestřením byla také skupina historického tance a historická hudba. Zdařilá byla také prezentace naší městské policie, která se péči o zatoulaná zvířátka věnuje velmi intenzivně. Velmi zajímavá byla i prezentace nové společnosti Clear’s Group, jež v polovině října převzala vedení brandýské nemocnice. Společnost připravuje mnoho novinek, ale především chce zachovat stávající péči.

Němým tvářím Největší pozornost byla ale věnována našim čtyřnohým miláčkům. Většině z nich

se podařilo sehnat nový domov a to je asi ta nejhezčí informace. Veliký dík patří také dětem z místních škol, které celý den prodávaly na zámku své vlastní výrobky. Ale výsledek stál za to. Podařilo se jim vydělat přes 11 tisíc a dokonce i jedno euro. Tyto peníze budou věnovány útulku v Mělníku. Poprosil jsem o pár slov koordinátora celé akce, pana Jana Krupku z Městské historické gardy. „Chtěl bych moc poděkovat všem návštěvníkům za jejich účast. V tomto mrazivém počasí je to od nich krásné gesto. Je to pro nás veliká výzva, už jenom pro ta zvířata, vždyť sedmdesát až osmdesát procent z nich najde na této akci nový domov. Veliký dík tak patří paní doktorce Anně Veselé z odboru školství, která tuto myšlenku Petrovi Encovi vnukla. A pak bych chtěl za celou historickou gardu poděkovat dětem, které si dávají tu práci se zhotovením tak hezkých výrobků, jež tady pak ještě prodávají a shromažďují peníze na péči o opuštěná zvířátka,“ dodal pan Jan Krupka. No a já věřím, že organizátoři mají dostatek motivace pro ten

příští, desátý ročník této milé akce. Už teď se na ni těším. Marek Huber, foto Václav Kváča

Fotografie z akce si můžete prohlédnout na novinyprostor.cz inzerce

prosinec 2010 • Prostor •

3


osobnost

Děda Mráz, co naděluje K rozhovoru jsme se sešli v příjemné pizzerii, prý hlavně kvůli mně, protože je tu klid.

Panu Jiřímu Mrázovi ve výčtu obsluhovaných klientů chybí snad už jen anglický král. Co je však podstatné, je fakt, že krom vládních činitelů obsluhuje především nás domorodce, přičemž mnozí si na jeho buřtíka rádi počkají, než stánek ráno otevře. Řekněte, je mezi vámi vůbec někdo, kdo se u pana Mráze nikdy neobčerstvil? ·

Kam vy sám chodíte, pane Mrázi? Myslíte do hospody, s chlapama na pivo?

· Přesně tak. Chodíme v Brandýse do hospody Na Hřišti. Jsme sportovci, chodíme tam na fotbal a mám to nejblíž. · Vy ještě hrajete fotbal? Dávno ne, hrával jsem jako mladý, tak do vojny. Dneska už jenom koukám. ·

Zajde k vám někdy pan Pros, majitel Hřiště, na buřta? Jasně, chodí on i jeho zaměstnanci, pravidelně.

·

Stánek máte otevřený ve středu, v pátek a sobotu. Myslíte, že byste neměl zájemce každý den? Kdybyste jedla každý den řízek, tak vám taky nechutná. Mám své stálé zákazníky a ti už jsou takhle zvyklí. Ani já bych už týdně nezvládl víc než dva buřty krát ty tři dny, co tam jsem.

·

Takže i vy se jimi živíte pravidelně?

4 • Prostor • prosinec 2010

No jasně! Hospodský, když narazí pivo, taky ho musí ochutnat. (smích) To jinak nejde. Ale ve stánku vlastně jen pomáhám, patří manželce, a protože je na něm napsáno Buřty Mráz, tak tam chodím jako náčelník. (smích) Jinak mám svoji práci, jsem elektrikář.

úřad. Trvalo mi půl roku, než jsem všechno vyřídil. Každý rok bylo potřeba nové potvrzení od hygieniků, a když jsem chtěl jet prodávat třeba do jiného okresu, musel jsem si to složitě vyřizovat tam. Bylo kolem toho všeho dost obstrukcí, ale neodradilo mě to, byl jsem do toho zapálený.

·

·

Koukala jsem, že máte spoustu přátel i na Facebooku. Mládež mě tam dala a já jim za to moc děkuju. Chodí jich ke mně spousta, například hladoví po ránu z diskotéky v Koruně. Na Facebooku píšou různé hlášky, např.: „Máš-li ráno nesnáze, dej si buřta u Mráze.“

·

Buřty prodáváte už od roku 1988. Jaké to bylo, založit si živnost před revolucí? Dlouho jsem kolem toho kroužil a lítal, byl jsem až na ministerstvu. Sháněl jsem nejrůznější předpisy kolem prodeje opékané uzeniny, tehdy se například mohla prodávat hlavně na akcích typu 1. máj nebo trhy. Obíhal jsem hygieniky, okresní výbor, obecní

Jak vás vlastně napadlo začít prodávat buřty? Pracovali jsme tehdy s panem Šmídem, co dělá tenisové kurty, a když jsme v práci společně končili, říká: „Hele, co kdybychom šli prodávat buřty?“ Původně jsme chtěli do Prahy na Václavák, ale museli bychom uplácet. Pan Šmíd skončil u kurtů a já se chytil těch buřtů. (smích)

·

Kolik členů rodiny jste už ve stánku zaměstnal? Dělá tam moje sestra, manželka a v sobotu chodí ještě dcera. Má hotelovou školu a zastane mě, když se mi ozve tenisový loket, já pak dělám jenom přidavače. Občas zaskočí i zeťák, to je zase dobrý kuchař.

·

Nedávno jste obsluhoval i vrcholné politiky, premiéra Nečase a ministra Kalouska. Když jsme u těch známých tváří, je někdo, koho byste nikdy neobsloužil? Pamatujete si na jeden hezký výrok ze Švejka? Teď na Vánoce ho mají dávat v televizi, to se určitě dívejte. Hospodský U Palivce, kterého hrál Hlinomaz, tam říká něco jako: „Já jsem jednou živnostník, a kdyby přišel Lucifer, tak ho obsloužím.“ Zkrátka nedělal rozdíl. Já jsem taky takový Vinnetou, obsloužil bych každého. (smích)

· A každý vás také zná, viďte? Asi jo, ono když jste tam dvacátý třetí rok, pořád a každý týden, to se u vás otočí spousta lidí. Dneska si s dvacetiletou mládeží, co ke mně chodí, děláme legraci, že vyrůstali na mých buřtech, ještě než se narodili, protože je tehdy jedly jejich maminky. ·

Tahle blízkost určitě potěší. Ale je něco, co vás za ta léta začalo na prodávání štvát?


osobnost

buřty

spolupracoval, mi povídá: „Jak můžou být tři druhy gothaje? Dřív byl gothaj stejný v Aši i Košicích a dneska tři druhy! To jsou mi blboviny.“

·

Nejhorší je počasí, přes léto je to krásné. Ale když je dvacet pod nulou, tak se člověku nikam nechce. Ani to nejde, když je všechno zmrzlé, co bych tam dělal. Zrovna teď jsem vynechal a pár lidí si do mě ze srandy šťourlo, jak to, že jsem tam nebyl, když na mě čekali.

·

Chtěl byste, aby se na náměstí po jeho rekonstrukci navrátily trhy, a tedy i váš stánek? V novinách psali, že by městský úřad měl zájem, aby se trhy vrátily zpátky na náměstí. Do konce příštího roku by měla být rekonstrukce hotová. Uvidíme. Mám šest let do důchodu, byl bych rád, kdybych tam mohl prodávat.

·

Jak vypadá váš denní režim, když jdete prodávat? Ráno tam už ve tři musím být, protože kolem čtvrté se tam stavuje jeden pán a bere dvacet kousků do práce. A jedna paní u mě nakupuje v pátek ráno do práce na Ministerstvo obrany.

Jste v podstatě ikonou města, chodí se k vám lidé i vypovídat? To se o mně říká, jo? Jako že − co chceš vědět, tak jdi k Mrázovi, ten ti to vykecá? (smích)

·

Myslela jsem to tak, jestli se vám třeba občas někdo nesvěří s nějakou bolístkou. To ne, na to ani není čas. Občas diskutujeme s kamarády, co přijdou na kafe, čaj, grog nebo si dají pivečko. Pokecáme o fotbale, o blbostech. Pak přijdou mladý z tanečku, s těmi zase moc řeči není. Ale jsou to všechno hodní kluci a holky, i když se tam občas i poperou. (smích)

·

Zmínil jste, že máte pár let do důchodu? Co pak? Čerti vědí! (smích) Uvidíme, jestli v tom budou chtít pokračovat naši mladí a já jim budu chodit pomáhat. Když jsem s prodejem buřtů začínal, byli

tady tři čtyři další a po půlroce to vzdali. On to není žádný med, vstávat třikrát týdně ve čtvrt na tři. V každém počasí, ať prší, nebo fouká vítr, prostě tam musíte. Vedle toho zařizujete věci okolo, chleba, tácky, hořčici, párky, kelímky. A občas ležíte pod autem, když se vám rozbije. Zkrátka je pořád co dělat. Do toho musím do práce, i když žádné velké opravy si nemůžu brát, protože na to není čas.

·

Až půjdete na zasloužený odpočinek, myslíte, že vydržíte odpočívat? Když jsem byl mladý, všichni ti dědové, co šli v šedesáti do důchodu, se pak stejně zase vrátili do práce. Těšili se na důchod, stříhali metr jak na vojně a po dvou měsících byli zpátky. My jsme jim tenkrát říkali: „Dědku, proč nejsi doma, vždyť ses na to tak těšil.“ Můj táta, je mu dvaaosmdesát a je taky elektrikář, se mnou jde občas do práce, klidně vyleze na štafle a pořád je schopný se mnou něco řešit.

·

Zbývá vám v tom koloběhu čas i na jiné věci, na koníčky?

Mám zbraň a dělal jsem kvůli ní psychologické testy. Ptali se mě na mé záliby, a tak jsem napsal spánek. Já můžu spát třeba dvanáct nebo čtrnáct hodin. Spánek posiluje a ticho léčí! Když mám jít ráno do stánku, jdu spát klidně i v šest. Manželka do půlnoci kouká na televizi, luští křížovky, čte si a já už mám naspaných šest hodin. (smích)

·

A kdy teda chodíte na pivo? Na pivo? To vám řeknu přesně. Od půl páté do půl sedmé. Je to tak načasované, sejde se tam kolektiv, se kterým si chci povídat. Když tam přijdete v osm, už tam sedí jiní lidi, kteří zas diskutují o něčem jiném. Ale jsou tady soboty, to chodíme s kamarády do restaurace nebo na tanečky. To pak klidně přijdu domů ráno, když nemusím brzy vstávat.

·

Z tanečku byste rovnou do stánku nešel? Stalo se mi to jednou. Byl jsem pak jak motýl. A nato jsem prospal tři dny. (smích) Milena Doksanská, foto Václav Kváča

·

Mrázovy párky v Praze na Ministerstvu obrany? Co do nich dáváte, že jsou tak oblíbené? Takhle vám to řeknu: Někdo má rád tlusté, jiný dlouhé, další světlé, černé, mastné, suché... Nezavděčíte se každému, vždycky vám někdo vynadá, že je párek takový nebo makový. Řezník, který je vyrábí, má buď zmrzlé maso, nebo čerstvé maso, libové, nebo tlusté, buď se před tím ožere, nebo ne a nasype tam pytel toho a toho. Taky jsem kolikrát naštvaný, že se jim to pokaždé povede jinak. Ale to neovlivním. Jeden odborník, se kterým jsem léta

prosinec 2010 • Prostor •

5


město a lidé Profil

B

yl to totiž můj třídní učitel na základní škole a i on mě velice podporoval v mém cíli dostat se na konzervatoř. Za to mu také letos předal ocenění starosta města pan Ing. Ondřej Přenosil. Dělám si legraci. Ocenění samozřejmě dostal za svou celoživotní práci.

Pravý český kantor

Umělecká cesta „Narodil jsem se v Praze a vyrůstal v nedalekém Křenku. Nastoupil jsem do měšťanské školy v Kostelci nad Labem a zde jsem také začal chodit do prvních hodin houslí k jednomu pánovi, který byl hlavním povoláním zedník. Otec na mě dohlížel celé dny a při různých domluvách o mě přerazil dva smyčce. No a tak jsem asi jeden rok nehrál. Pak mě otec vzal do Staré Boleslavi k panu Josefu Čeňku Klazarovi. Stačila jedna společná hodina a muzika mě zase chytla. Byla to jeho zásluha, že jsem začal zase hrát. Pak jsem housle studoval ještě soukromě u profe-

Přemluvit k rozhovoru pana Václava Kopejska, dlouholetého pedagoga a hudebníka, nebylo kvůli jeho skromnosti vůbec jednoduché. Nějaký ten den to trvalo, ale nakonec pomohla náhoda. Napadl sníh a pan Kopejsko, vyčerpán z jeho odklízení, svolil. A já jsem moc rád. sorky na AMU v Praze. Postupně jsem se sám dostal k učení a vlastně dodnes učím na ZŠ Palachova v Brandýse nad Labem hudební výchovu a na místní ZUŠ housle.“ Jako důkaz vám předkládáme fotku, kterou nám poskytl Jaroslav Bayer, samotný ředitel

Blahopřejeme Čtvrtého prosince se naše maminka, babička a prababička paní Jarmila Venhrynovyčová dožila krásného a úctyhodného věku 80 let. Ve Staré Boleslavi žije společně se svojí rodinou již více než 40 let.

místní ZUŠ. Panu Kopejskovi se do focení asi moc nechtělo, ale Jaroslav byl naš těstí nekompromisní, takže mu moc děkuji.

Výchova ke kulturnosti Pan Kopejsko byl ale také výborný sportovec. „No, nevím,

jestli výborný, ale hrál jsem v mládí závodně kopanou a hokej,“ opravuje mě opět skromně pan Kopejsko. Je jisté, že výchova ke kulturnosti může člověka ovlivnit na celý život. Pan Kopejsko mě o tom přesvědčil, když jsem se ho ptal na jeho oblíbená místa v našem městě. Poslechněte si. „Mám velmi rád historické chrámy ve Staré Boleslavi, kde jsem se něco nahrál od svého mládí již s panem Čeňkem Klazarem,“ odpověděl bez dlouhého přemýšlení.

Na závěr jsem pana Kopejska poprosil o pár slov pro vás, čtenáře. „Přeji vám všem hlavně zdraví, když je zdraví, ostatní už přijde. Samozřejmě také štěstí, spokojenost a všechno to, co si tak v duchu každý osobně přejeme.“ Víc už vám asi o panu Kopejskovi nenapíšu, protože mě upozornil, abych psal s mírou, nebo mě roztrhne. Marek Huber, foto Jaroslav Bayer

Dům dětí vystavuje v kavárně Zastavte se v tom předvánočním shonu na chvíli. Máme pro vás tip, kam se můžete jít na chvíli zahřát a pokochat se výtvory šikovných dětí.

Bohužel její omezený pohyb jí již několik let nedovoluje aktivně se zapojovat do různých kulturních a společenských akcí v našem městě, jako tomu bývalo dříve. Přesto se díky své stále obdivuhodně svěží mysli velmi zajímá o veškeré dění v našem městě. Vaše noviny patří k těm, které pročítá s velkým zájmem, a vždy se těší na jejich další vydání. Rádi bychom jí touto cestou společně s těmi, kdo ji znají, popřáli hodně zdraví a ještě mnoho krásných chvil plných pozitivní mysli, která jí je celoživotně vlastní. Dcera a syn s rodinami.

6 • Prostor • prosinec 2010

MDDM totiž opět pořádá malou výstavu v kavárně La Badia. Můžete si zde prohlédnout práce dětí z kurzu keramiky a z výtvarných kurzů, většinou vánočně a zimně laděné. Výstava potrvá do začátku ledna. red


město a lidé

Mladí

zuřiví reportéři Dětskou televizi chce od ledna spustit Městský dům dětí a mládeže. Nápad je to krásný. Nejen proto, že si děti, které se nebojí mikrofonu a mají zájem o dění ve městě, mohou vyzkoušet roli reportéra. Kdo ví, třeba se nám tu zrodí nejedna novinářská hvězda. Držme jim palce a pojďme si s ředitelkou MDDM Klárou Jurčíkovou projekt blíže představit.

·

Kláro, jak by měla Dětská televize fungovat? Již v létě jsme s dětmi na táboře zkoušeli dělat reportáže a není jednoduché připravit si povídání s časovým limitem, aby bylo jasné a přitom zajímavé. Takže: spolu s dětmi bychom chtěli každý měsíc vytvořit reportáž, děti by si připravily dotazy, vybraly, s kým by chtěly rozhovor dělat nebo jaké zajímavé místo by rády divákům přiblížily. Reportáž by byla vyvěšena na webu města, domu dětí, v kabelové televizi, případně na dalších webech, se kterými spolupracujeme.

·

Co vás k celému nápadu inspirovalo? Téma mediální výchovy nás zaujalo právě díky natáčení na táboře, a tak jsme s kolegyní Michaelou Prosovou absolvovaly akreditovaný kurz projektu Klíče pro život − Mediální výchova a medializace. Tam jsme se setkaly s kolegou z DDM Ústí nad Labem, kde Dětská televize již funguje, a získaly jsme rady, jak něco takového vytvořit i u nás.

·

S kým na projektu spolupracujete? V tuto chvíli jsme domluveni na spolupráci s Honzou Chlebounem a Václavem Kváčou z kabe-

Právnické okénko

Úhrada nedoplatků

za dodávku tepla S nástupem topné sezóny se každoročně otevírá otázka cen tepla a ochrany konečných spotřebitelů. Je známo, že cena tepla vzniká dohodou mezi smluvními stranami, avšak s tím, že její výše je regulovaná cenovými rozhodnutími.

Kolik dětí budete chtít do projektu zapojit? Jak je budete vybírat? Uvidíme, jaký bude zájem. Jde nám o to, aby si děti vyzkoušely, jak se reportáže tvoří. Někdo je šikovný na nápady, někdo je schopen mluvit do mikrofonu. Takový maximální počet je deset, ale jak říkám, uvidíme podle zájmu. Pro mě je důležité, že děti mívají na spoustu věcí jiný názor a pohled než dospělí, tak proč jim nedat šanci.

Platby za tepelnou energii jsou většinou smluvně nastaveny tak, že konečný spotřebitel platí měsíčně tzv. zálohové platby za teplo a smluvní strany po skončení zúčtovacího období provedou vzájemné vyúčtování. Typickým příkladem je smluvní vztah konečného spotřebitele coby nájemce bytu a vlastníka domu coby pronajímatele. Vlastník domu má povinnost rozúčtovat náklady na teplo za celý dům mezi konečné spotřebitele, a to podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. Vlastník domu má povinnost provést vyúčtování přeplatků a nedoplatků do čtyř kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Nepředložení vyúčtování v termínu je sice častou stížností konečných spotřebitelů, nutno však podotknout, že výše uvedená lhůta je pouze pořádková. Konečný spotřebitel má právo seznámit se s podklady, ze kterých vlastník vychází a podat proti vyúčtování reklamaci. Pro vlastníka domu je velmi důležité, aby vyúčtování za teplo skutečně mělo všechny náležitosti, které předepisuje výše uvedená vyhláška. Pokud tomu tak není, nemůže být takové vyúčtování splatné. Jinými slovy – pokud by vyúčtování za teplo postrádalo byť jen jednu jedinou z náležitostí předepsaných vyhláškou (např. cena za GJ, spotřeba GJ na m2, poučení o reklamaci atd.) není toto vyúčtování způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku (ale ani přeplatku) z něj plynoucího. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí dokonce uvádí, že pokud pronajímatel provede vyúčtování nesprávně, není zde předpoklad pro vznik platební povinnosti nájemce a vyúčtovaná částka se nestává splatnou ani zčásti. Je tedy v zájmu konečného spotřebitele, aby dbal svých práv a vždy si ověřil, zda vyúčtování tepla má všechny náležitosti dle vyhlášky. Vlastník domu také musí dbát svých povinností zvlášť pečlivě, neboť mu hrozí, že mu právo na zaplacení nedoplatku nevznikne. Je bohužel běžnou praxí, že vyúčtování za tepelnou energii koneční spotřebitelé podle vyhlášky nekontrolují a svých práv se tak „předem“ vzdávají.

Milena Doksanská

Mgr. Marek Nemeth, advokát

lové televize. Jelikož se projekt teprve rozjíždí, budu jen ráda, pokud se objeví někdo další, kdo by chtěl spolupracovat. Třeba by se dal využít i místní rozhlas ke krátkým informacím. Uvidíme. Od města máme podporu, tak teď jen abychom s nápadem nezůstali sami. (smích)

·

prosinec 2010 • Prostor •

7


město a lidé

Chci prosazovat transparentní hospodaření Zastupitelem za TOP 09 se stal po Z a poděkovat všem občanům, kteří mi dali hlas. V práci opozičního zastupitele se budu říjnových volbách Ing. Jiří Nekvasil, ří především prosazování transpadiplomat a bývalý náčelník Generálního věnovat d rentnosti hospodaření s majetkem města. šštábu Armády České republiky. K jeho · Je něco, co vás na našem městě trápí? zzálibám patří rodina, má dva syny, tři A co byste naopak pochválil? dcery a dohromady osm vnoučat. Rád zahradničí Nejvíce mne trápí zdlouhavý proces opraa sportuje, nejvíce ho baví tenis. vy mostů. Narušuje to, podle mého názo·

Pane Nekvasile, jste místní rodák, nebo jste se k nám přistěhoval? Narodil jsem se v Benešově u Prahy a do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi jsem se přistěhoval v roce 1993. Byl jsem do našeho města převelen jako voják z povolání. Je to šesté a věřím, že poslední bydliště v mé dvaatřicetileté vojenské kariéře.

·

Máte za sebou pestrou profesionální dráhu, můžete ji čtenářům krátce přiblížit? Po absolvování vojenského učiliště v Liptovském Mikuláši na Slovensku jsem se stal

v roce 1969 vojákem z povolání. Prošel jsem funkcemi od velitele čety až po náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. V roce 1999 jsem odešel z armády a následně jsem jedenáct let pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí. Postupně jsem byl velvyslancem České republiky v Gruzii, Mongolsku a v Afghánistánu.

·

Jaké oblasti byste se chtěl coby zastupitel věnovat? Nejprve bych chtěl říci, že si velice vážím toho, že jsem byl zvolen zastupitelem našeho města. Dovoluji si využít této příležitosti

ru, harmonický rozvoj obou částí města. Pochválit bych chtěl rozvoj našeho města v oblasti péče o naše kulturní památky a tradice. Vždy se těším na svatováclavské slavnosti.

· A kam si rád zajdete v průběhu roku? Vrátil jsem se po deseti letech ze zahraničí a začínám si znovu hledat svá oblíbená místa. Stálicí je pro mne samozřejmě zámek a historické památky ve Staré Boleslavi. Věřím, že znovu začnu chodit na procházky do Houštky. Rád si zajdu i do místních restaurací. Milena Doksanská

Zdravotnické okénko Můj poslední téměř vánoční článek se bude týkat nadcházejících vánočních a novoročních svátků. Nepůjde ani tak o rady přímo lékařské, jako spíše o upozornění na možné zdravotní problémy spojené s touto dobou. Pokud nám vydrží krásné mrazivé a sněhové klima, pak jsme ohroženi teplotami pod bodem mrazu. Doporučuji seniorům, dětem, pacientům trpícím chronickými nemocemi srdce nebo plic a konkrétně astmatikům minimalizovat pobyt v mrazivém počasí. Dále doporučuji pohybovat se venku spíše kolem poledních hodin, s vhodnou přikrývkou hlavy, v teplém oblečení, s ochranou úst a v teplé obuvi. Dýchání mrazivého vzduchu může u astmatiků vyvolat akutní dechové potíže

nebo také astmatický záchvat. Je proto nezbytně nutné nosit s sebou úlevovou medikaci. Výjimkou nejsou omrzliny nosů, uší nebo konečků prstů. Jde o komplikaci zvládnutelnou, leč bolestivou a např. u diabetiků může mít prochlazení nohou vážné následky. Léčba trvá i měsíce a nemusí být vždy úspěšná ve smyslu zachování postižených částí, např. prstů dolních končetin.

První pomocí je přerušení kontaktu s chladem, postupné oteplování prochlazených částí těla, v případě omrzlin pak je vždy lepší navštívit praktického lékaře či chirurgickou ambulanci. Je třeba zvýšené opatrnosti při požívání alkoholických nápojů a následném pobytu venku v mrazu. Po požití alkoholu dojde daleko dříve k prochlazení a není výjimkou ani umrznu-

tí – zvláště v době silvestrovských oslav. Poslední velmi nebezpečnou záležitostí je neodborná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Jako rodiče bychom neměli svým dětem tuto činnost dovolovat a měli bychom jít příkladem a do těchto experimentů se nepouštět. Vždy je lepší předcházet problémům, než řešit nepříjemné následky.

Do nového roku 2011 přeji všem čtenářům hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a osobních úspěchů. MUDr. Ivana Čierná Peterová

8 • Prostor • prosinec 2010


město a lidé

Oslavy adventu letos netradičně

na zámeckém nádvoří Na pomyslném pódiu je vystřídaly dětské pěvecké sbory ZŠ Na Výsluní. Sbor Slůňata tvoří děti prvního stupně, starší děti zpívají ve sboru Rozmarýnek. Oba soubory vede Ludmila Vacková, která po skončení vystoupení ocenila píli svých svěřenců. Program sborových zpěváků byl totiž nacvičen speciálně pro akci na zámku. Cílem výběru repertoáru bylo co nejlépe přiblížit adventní čas. Vánoční koledy chystají malí zpěváci až pro svá další letošní vystoupení, která je čekají nejen v našem městě. O finále programu se postaraly děti se ZŠ Palachova. Pod vedením Miroslavy Šplíchalové zahrály na flétničky několik tradičních koled.

Příště s punčem Slova chvály zaznívala po všech vystoupeních nejen z úst dojatých rodičů a prarodičů malých muzikantů. Škoda snad jen jediného. Na zaplněném nádvoří scházela mnohým k absolutní spokojenosti snad jen vůně tradičního vánočního punče či svařeného vína, linoucí se ze stánků s občerstvením. Tato typická součást předvánočních oslav protentokrát chyběla. Petra Vaňatová, foto Václav Kváča

Fotografie a videoukázku z akce najdete na novinyprostor.cz. inzerce

Adventní zpívání pod vánočním stromkem. Tak byla nazvána akce, která se konala první adventní neděli takřka současně na staroboleslavském náměstí a na nádvoří brandýského zámku. Představili se na ní mladí zpěváci a muzikanti ze všech třech zdejších základních škol spolu s žáky Základní umělecké školy. Jejich vystoupení a rozsvícení vánočního stromu a výzdoby přispělo k navození příjemné předvánoční atmosféry v našem městě. Akci na brandýském zámku oficiálně zahájil starosta města Ondřej Přenosil. Jak vysvětlil, tradiční místo konání obdobných akcí, brandýské náměstí, bylo letos kvůli probíhající rekonstrukci nahrazeno zámeckým nádvořím.

Možný začátek nové tradice Starosta připustil, že vynucená změna místa konání oslav by mohla znamenat začátek nové tradice, neboť, jak sám poznamenal, atmosféra zde byla velmi příjemná. Všem přítomným i ostatním občanům města poté popřál krásný čas adventu i následujících vánočních svátků.

PROFESIONÁLNÍ PARTNER V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Vystoupení mladých hudebníků

Služby pro města a obce:

Služby pro podniky a živnosti:

• Svoz a odstranění komunálního odpadu

• Total Waste Management

Jako první se o hudební program na zámku postarali žáci Základní umělecké školy. Několik tradičních i moderních skladeb zahrálo trubkové trio ve složení Albert Bouchal, Jan Lebduška a Matěj Chour a skupina elektrických kytar v sestavě Jakub Marek, Aneta Lišková a Miloš Vitvar.

• Provoz sběrných dvorů • Letní a zimní údržba komunikací • Údržba městské zeleně a mobiliáře ř

• Odstraňování kapalných i tuhých nebezpečných odpadů • Sanace starých ekologický k ch zátěží • Kontejnerové služby a další

• Údržba veřejného ř osvětlení AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Provozovna Brandýs nad Labem 250 01 Strojírenská 2345 (areál bývalého ý BSS) T: 326 902 639 E: brandys@avecz.cz

www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt

prosinec 2010 • Prostor •

9


kultura

Vánoce po staročesku

opět lákají

Nevím jak vy, ale já mám z celých Vánoc nejraději ten čas předvánoční. Již od první adventní neděle se soustavně ladím do té správné vánoční nálady. Čtu si vánoční příběhy, většinou úplně náhodou Josefa Ladu. Po Praze, cestou z práce, chodím přes všechny vánoční trhy, na které narazím, a své žáky již od listopadu nutím troubit vánoční koledy. A mám velikou radost, že i v našem městě je tolik krásných akcí, které nám všem zpříjemňují ty pěkné předvánoční dny. Na jednu takovou akci bych vás teď rád pozval. Přijďte 18. prosince na staroboleslavské Mariánské náměstí, kde se budou od 10 hodin konat pravé „Staročeské Vánoce“. Čeká nás nádherný Ladův betlém v životní velikosti, vánoční trhy, ukázky lidových řemesel, živá zvířátka a soutěž o nejkrásnější perník s vánoční tematikou. Nebude ale chybět ani skvělé vánoční pohoštění. Budeme si moci dát svařáček, medovinu,

klobásky a mnoho jiných dobrot. Od 14 hodin bude zahájen program pro děti. Proběhne výtvarná dílna, soutěž s vánoční tematikou nebo divadelní představení. A pozor! K dostání bude na Mariánském náměstí také pravé Betlémské světlo. Po 16. hodině si budeme moci společně poslechnout vánoční koledy v podání souboru KRIS KROS KVINTET a dočkáme se také rozsvícení Betlémského světla. Já osobně se moc těším

na nové betlémské postavičky, které vyrábí pan Přemysl Ledecký, jenž je také stvořitelem celé této akce. Letos bude také k vidění výroba perníků a šperků, a dokonce si v dílně MDDM budete moci vyrobit třeba skleněnou vánoční hvězdu. Nezbývá tedy než moc poděkovat panu Přemkovi

Marek Huber, foto archiv

Návrat do dětství a vánoční nálada Úvodem se vám, milí fanoušci Prostoru, omlouvám, že jsem vás v posledním čísle poslal na Adventní zpívání na brandýské náměstí. Změnu místa konání jsem již nezvládl opravit, ale nikoho jsem cestou na zámek na staveništi neviděl, tak snad všechno dobře dopadlo. Ale teď už mám pro vás pár zaručených tipů na další pěkné vánoční zážitky. Od 11. listopadu 2010 do 23. ledna 2011 probíhá v Oblastním muzeu Praha-východ výstava ilustrací českého režiséra a výtvarníka Zdeňka Milera. Doporučuji zajít, vždyť kdo z nás nevyrostl na oblíbeném malém Krtečkovi. A své děti návštěvou této výstavy určitě potěšíte. A když už tam budete, tak nezapomeňte navštívit i výstavu betlémů, která v Oblastním muzeu také probíhá až do 30. ledna 2011. Vedle betlémů od současných autorů budete moci vidět i betlém z poloviny 19. století. Vybral jsem pro vás také trochu hudby. Mě osobně láká Adventní koncert, který se koná 21. prosince v 19 hodin na brandýském zámku. Vystoupí na něm Komorní soubor Bohumila Hanžlíka a pěvecký

10 • Prostor • prosinec 2010

Ledeckému, Kláře Jurčíkové, všem dětem a účinkujícím za to, že společně vymýšlejí akce, které tolik zkulturňují naše město. Partnerem této akce je také město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

soubor KRIS KROS KVINTET. No a pokud chcete podpořit náš místní spolkový život, tak nesmíte zapomenout na koncert, jenž proběhne 26. prosince ve staroboleslavském kostele Panny Marie. Od 15 hodin tam rozvibrují hlasivky členové sboru BOJAN a VÁCLAV. Doprovodí je komorní orchestr FAR MUSICA. Na programu bude Moteto pastorale Jakuba Lokaje a vánoční písně. Myslím, že atmosféra bude na takovém koncertu opravdu příjemná. A to byl poslední tip. Závěrem děkuji všem spolkům, sdružením a pořadatelům za ten letošní kulturní rok v našem městě, který byl jednoduše perfektní. A vám, milé čtenářky a čtenáři, přeji krásné Vánoce plné pohody, klidu, zábavy a legrace. Na hluboké přemýšlení budeme mít celý příští rok. Marek Huber


omladina

Na cestě za historií města Zvláštní postavení zaujímá v rámci školství našeho regionu Fakultní základní škola Palachova. Jejím výukovým motem je „jiné a jinak“. Pojďme se spolu s paní učitelkou podívat, jak žáci páté cé poznávali naše místní dějiny. V rámci projektu Naše město jsme se letos věnovali části, do které se už delší dobu dá dojít pouze pěšky, nebo dojet po dálnici. Nejprve jsme zjišťovali informace o Staré Boleslavi v knihách a na internetu v brandýské knihovně, pak jsme se vypravili na prohlídku boleslavských chrámů. S paní průvodkyní jsme si zopakovali

učivo o Václavovi, Boleslavovi i jejich babičce Ludmile, ale během výkladu jsme se seznamovali také se znaky jednotlivých uměleckých slohů. Románské prvky jsme poznávali v kryptě sv. Kosmy a Damiána a na budově kostela sv. Klimenta s prastarými freskami. Václavský chrám nese stopy z doby gotiky, renesance i ra-

ného baroka. Mariánský chrám je barokní. Zblízka jsme si mohli prohlédnout Palladium – ochranný obraz země české, jehož historie sahá až ke knížeti Václavovi, k Ludmile a Metodějovi. Při zpáteční cestě jsme

si připomněli další významnou osobnost spjatou s naším městem. Kousek od náměstí se dochoval kus zdi z opevnění Boleslavi, které nechal zesílit ve 14. století Karel IV. Olga Medová, foto archiv FZŠ Palachova

Brandýský Matýsek v předvánočním čase Co se událo V době, kdy čtete tento výtisk, máme již vyrobené adventní věnce a spolu s našimi dětmi jsme zapálili první svíčky. Výroba věnců proběhla v Matýsku v pátek 26. listopadu za účasti asi třiceti dospělých a dvaceti pěti dětí − ne všechny děti vyráběly, menší se nechaly zlákat hernou. Akce nám navodila příjemnou předvánoční atmosféru a i přes trochu stísněný prostor vzniklo kolem třiceti krásných adventních věnců. Děti měly možnost vyrobit si vlastní svícínky a vznikly opravdu pěkné dětské výtvory. Děkujeme Lucce a Hance z Tvořivé dílny LuHan, že připravily velký výběr materiálů, zajímavé nápady a dobře poradily, když jsme byli v koncích. Již nyní se těšíme, že podobnou akci uspořádáme i na Velikonoce. Na Mikulášské, konané 5. prosince, jsme přivítali sedmdesát šest dětí s doprovodem. Děti si užily bohatý program − navštívil je klaun, po celou dobu probíhalo malování na obličej, děti si zatančily při veselých písničkách a na závěr vzhlížely k Mikulášovi, který měl s sebou i čerta s andělem a samozřejmě dárečky pro nejmenší. Za to, že se akce vydařila a děti byly spokojené, bychom rádi poděkovali všem sponzorům, především pak

Brandýský Matýsek vás zve na:

CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI VE SPORTCENTRU společnostem Lidl, Hero a GlaxoSmithcline, a také seniorům z Domu s pečovatelskou službou ve Staré Boleslavi a klientům Denního stacionáře Vyššího Hrádku, p. s. s., kteří vyrobili dětem milé dárky.

Co nás čeká V úterý 21. prosince v 19.00 hod. se uskuteční v zámecké kapli adventní koncert, jehož výtěžek bude věnován jako v předchozím roce Brandýskému Matýsku a poslouží na nákup hraček pro naše děti. Srdečně vás zveme a předem všem děkujeme za podporu. Děkujeme našim návštěvníkům (malým i velkým), sponzorům i institucím, které nás podporují, za přízeň v tomto roce a přejeme všem pohodové Vánoce a hodně zdraví v roce 2011! Marie Flemrová, foto archiv Matýsek

od 4. ledna každé úterý od 9.00 do 10.00 Pro věkovou kategorii 1,5−3 roky. Cvičení probíhá v „malé tělocvičně“ a vedou ho Jitka Richterová a Dagmar Tluková.

V MATÝSKU

je cvičení v úterý ODPOLEDNE NAHRAZENO výše uvedeným, v úterý DOPOLEDNE CVIČÍME BEZE ZMĚNY, věkové kategorie: 6−12 měsíců − 9.00 12−18 měsíců − 10.00 Herna pro děti do 1,5 roku otevřena BEZE ZMĚNY každé úterý od 9.00 do 12.00. Aktuální informace na www.brandyskymatysek.cz.

prosinec 2010 • Prostor •

11


sport

Ondřej Synek gratuloval nejlepším Ve čtvrtek 2. prosince byly v kapli brandýského zámku vyhlášeny výsledky ankety Sportovec roku 2010 města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Celá akce proběhla za přítomnosti starosty Ondřeje Přenosila. Tento ročník ozdobil také mistr světa ve veslování Ondřej Synek, jemuž město vyjádřilo své poděkování. Zlatý hoch dostal helmu na svoji tolik oblíbenou motorku.

Jak dopadla anketa? V kategorii dívek zvítězila Veronika Olšová ze Ski klubu, na druhém místě se umístila Markéta Červenková z TJ Slavoj a třetí pozici obsadila Eliška Ďásková z Šermířského klubu Houštka. V kategorii chlapců byl sportovcem roku vyhlášen Jan Fučík z Šermířského klu-

bu Houštka, na druhé místo se probojoval Stanislav Bradáč z ASK Stará Boleslav a třetím oceněným byl Adam Holeček z TJ Slavoj. Týmem roku se staly basketbalistky BK Brandýs nad Labem. Na druhém místě se stejně jako loni umístil Šermířský klub Houštka a třetím nejlepším týmem je FK Brandýs-Boleslav. Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů. Fotografie ze slavnostního vyhlášení najdete na novinyprostor.cz. red, foto Václav Kváča

FKBB se připravuje na jarní část sezóny Starší a mladší dorost místního fotbalového oddílu BrandýsBoleslav má za sebou první polovinu sezóny v třetí nejvyšší soutěži − v České divizi. Už jen postoupit do této soutěže je pro zdejší fotbal velký úspěch. To potvrzuje i fakt, že se starší dorostenci v každoroční anketě Sportovec roku města Brandýs n. L.- Stará Boleslav umístili na celkovém třetím místě. Pěkný fotbal Všechny odehrané mistrovské zápasy pro klub ale ještě neznamenají konec sezóny. První prosincový víkend se i navzdory velmi nízké teplotě, která se pohybovala kolem -15 °C, odehrála dvě přátelská utkání. Přímo v areálu Gambrinus-ligového mužstva mužů se střetly oba brandýské dorosty s prvoligovou Mladou Boleslaví. A hlavně starší dorost odvedl, i přes prohru 4:2, velmi dobrý

12 • Prostor • prosinec 2010

výkon. Po úvodním náporu domácích se síly na hřišti vyrovnaly a k vidění byl pěkný fotbal. Za hosty se gólově prosadil Filip Braborec a Jiří Poživil.

Po Vánocích zpátky za míčem Na následujících čtrnáct dní mají dorostenci v plánu ještě několik tréninků a pak je čekají dva týdny vánočních prázdnin. Jarní příprava však začíná už první týden roku 2011. A hlavně pro mladší doros-

tence bude velmi fyzicky náročná. Právě oni několikrát při mistrovském utkání doplatili na nedostatečnou kondiční přípravu, a i když v prvním poločase svého soupeře přehrávali, v poločase druhém ztratili kvůli nedostatku sil prakticky vyhraný zápas. Napomoci by k tomu mělo i soustředění, konané poslední lednový týden v Českém Dubu pro starší dorostence a v únoru pro mladší dorost v areálu Nymburk. Starší dorost se také díky sponzorskému daru firmy Tvin z Brandýsa přihlásil do zimního turnaje SK Meteor Praha, který se hraje na umělé trávě, a bude tak mít v zimních měsících dostatek přípravných utkání s dorosteneckou špičkou z první ligy a divize dorostu. První jarní mistrovské utkání se koná v březnu 2011. Pavel Folprecht ml.


inzerce Využijte zimního času ke krásnému lyžování s pobytem v našem hotelu ve Špindlerově Mlýně

Výhodné pro rodiny s dětmi – děti do 12 let zdarma

Bazén a parkování v ceně ubytování

Rozmazlit se saunou nebo masáží

Pobavit se při bowlingu

Výborná kuchyně – stravování formou švédských stolů

Špindlerův Mlýn

Kladete si otázku, kde vzít peníze na pořízení drahých golfových holí, míčků, oblečení a jiných doplňků? Pak pro vás máme tip − navštivte golfovou prodejnu na adrese Sinkulova 7, Praha 4 (pro mimopražské internetový obchod www.vsenagolf.cz), která se specializuje na začátečníky i pokroči-

lé, vzhledem k nízkým cenám šetří vaše peněženky a ochotně vám poradí, jakou výbavu si do začátku pořídit. V předvánočním čase zde naleznete i mnoho tipů na vánoční dárky. Pro čtenáře časopisu Prostor tento obchod připravil kupón na 5% slevu a při nákupu nad 2000 Kč obdrží zákazník balení míčků zdarma. PR

www.hotel-astra.cz

prosinec 2010 • Prostor •

13


polabské hvězdy

prosinec

BERAN (21. 3.–20. 4.) Přátelé budou hovořit o investici, která by vás ás mohla zajímat. Zatím o ní však pouze přemýšlejte.. Potlačte v sobě chuť vrátit se na stará místa. Některé eré vzpo vzpomínky nemá smysl oživovat. Mohou vám způsobit bolest. BÝK (21. 4.–21. 5.) Na radu známého uděláte krok, který vás b bude de později mrzet. Nejdříve si zkuste se vším poradit adit sami. Na přátele se obracejte, až nebude vyhnutí. utí. tí. Potíže vás čekají na cestách, dobře zvažte, jaký dopravní d prostředek použijete. BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.) Nesmíte udělat zbrklý krok v oblasti společenských čenských styků nebo nákupu drahých věcí. Pozor na nešikovné rozhodnutí. Zkuste se rozhodování vyhnout, nebo jej alespoň proberte s někým starším m a zkuše zkušenějším. RAK (22. 6.–22. 7.) Potřebujete více prostoru, bude vás to lákat at na cesty. Nezačínejte však s realizací náročných projektů, není k tomu vhodná doba. Co odložíte, to nemůžete n zkazit. LEV (23. 7.–22. 8.) Spoléhejte na vlastní síly. Se slibovanou u pomocí mocí nepočítejte, jenom byste byli později zklamaní. m maní maní. Jste v dobré formě, bohatě si vystačíte sami. PANNA (23. 8.–22. 9.) Nebojte se požádat svůj idol o schůzku. M Možná žná ho budete muset trochu přemlouvat, ale to už nějak zvládnete. Odměna bude sladká jako med. ed. d. NedoNedo volte, aby vás v zaměstnání ovládly emoce. ce Někdo ce ce. vás úmyslně vyprovokuje.

Znamení měsíce

Kozoroh

Osoba narozená ve znamení Kozoroha je velký realista. Má silnou vůli a zn značné načné am aamm bice. Je odolná proti ranám osudu. Kozoroh projevuje velkou rozhodnost při realizaci cílů, které si vybere. Snaží se neukazovat sebemenší náznak slabosti. Práci vykonává poctivě, pečlivě a s velkou dávkou osobní disciplíny. Občas překvapuje své okolí originálními nápady. Velmi si váží svojí individuality a samostatnosti. Uctívá inteligenci a klidný přístup k životu. Neustále se vzdělává, aby získal lepší pozici pro kariérní postup. Má rád peníze. Pozitivní rysy: trpělivost, vytrvalost, ctižádost, pracovitost, opatrnost, bystrost, odpovědnost, organizační talent, serióznost. Slabiny: roztrpčenost, konzervatismus, přebujelé ambice, tajnůstkářství, přílišný realismus, asketismus, lakomství, citový chlad. Významné osobnosti ve znamení Kozoroha: Eduard Bass, David Bowie, Kevin Costner, Karel Čapek, Marlene Dietrichová, Johanka z Arku, Edgar Allan Poe, Elvis Presley, Johanes Kepler, Madam de Pompadour, Viktor Dyk, Karel Václav Rais, Isaac Newton, Fráňa Šrámek.

Kozoroh

Capricornus

VÁHY (23. 9.–23. 10.) Opatrně se zaváděním nových pořádků v rodině. odině Sebelépe míněná snaha se setká s odporem em všech rodinných příslušníků. S velkou pravděpodobnosodobnosodobno tí to psychicky neunesete a dojde ke zbytečnému yyttečnému ytečnému konfliktu. ŠTÍR (24. 10.–22. 11.) Ani drobné překážky vám nebrání v tom, abyste b ste pobyste po n bude nost kračovali v realizaci svých plánů. Větší opatrnost na místě ve vztazích s opačným pohlavím. STŘELEC (23. 11.–21. 12.) Máte-li finanční potíže, svítá naděje na jejich j zmírjich nění. Zapojíte se totiž do významné akce. Mělo by vám to rovněž podstatně urychlit kariéru. Budete Budete-lili smělejší v kontaktech s cizími lidmi, navážete t užitečte užit žittečč nou známost. KOZOROH (22. 12.–20. 1.) Je nejvyšší čas rozhodnout o budoucnosti vašeho ho vztahu tahu s jistou osobou. Díky Luně se snadno dohodnetee na komkom promisu, nebo klidném rozchodu. Nedovolte, abyy se ve vás dále hromadilo vnitřní napětí. VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.) Budete si muset pohovořit s někým, komu u důvěřujete. Někdo o vás začíná trousit podivné řeči. eči. či. V prapra covních vztazích nespoléhejte na žádné sliby. sliby Co není na papíře, jako by nebylo. RYBY (21. 2.–20. 3.) Nemáte náladu na velkou společnost. Mnohem hem h em lépe byste se cítili v křesle s hezkou knihou nebo bo při poslechu oblíbené hudby. Možná se vám to i povede, ale hodně záleží na tom, jak dalece to budou u respek respektovat lidé toužící po vaší společnosti.

14 • Prostor • prosinec 2010

Jde o nejmenší a vcelku nenápadné souhvězdí zvířetníku, situované na jižní obloze mezi Střelcem a Vodnářem. Podle starých Řeků představuje Kozoroh boha volné přírody Pana, který skočil do řeky a částečně se proměnil v rybu, aby unikl před netvorem Typhonem. Hvězdy Kozoroha tvoří zhruba trojúhelníkový obrazec, znázorňující boha Pana v podobě kozy s rybím ocasem. zdroj: encyklopedie Vesmír Brandýsko-staroboleslavský Prostor, reg. č. E 18424 Vydává: Prostor Media s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: 222 742 655, e-mail: redakce@novinyprostor.cz Inzerce: inzerce@novinyprostor.cz Tisk: Tiskárna a litografické studio DURABO Čelákovice Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma pro občany Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Náklad: 7200 výtisků. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. Toto číslo vychází vychází 15. prosince 2010.


volné chvilky

Tradiční vánočka Doba přípravy: 130 min. | Počet porcí: 2 vánočky

Potřebné ingredience:

Postup přípravy:

• • • •

1. Z vlažného mléka a droždí necháme v přikryté misce po dobu asi 5 minut vzejít kvásek. Do mísy vsypeme mouku, cukr, sůl, citrónovou kůru a promícháme, přilijeme vlažné máslo, žloutky a kvásek a vypracujeme hladké polotuhé těsto, které necháme asi půl hodiny přikryté kynout. 2. Přimícháme ořechy a povařené rozinky a necháme 10 minut odležet. 3. Vykynuté těsto rozpůlíme, každou polovinu ještě rozdělíme na 9 dílků, měrně ze kterých vyválíme stejnoměrně

• • • • • • •

1 kostka droždí NOLI 42 g 700 g polohrubé mouky 140 g másla 140 g cukru krupice (pro diabetiky 110 g krystalické fruktózy) 330 ml vlažného mléka 5 žloutků 80 g rozinek 1 kávovou lžičku citrónové kůry 2 kávové lžičky soli 100 g sekaných vlašských ořechů 100 g sekaných mandlí

dlouhé válečky. Nejsilnější 4 válečky spleteme na základnu vánočky, z dalších 3 upleteme klasický copánek a 2 nejtenčí obyčejně srolujeme. Na vymazaný plech položíme cop ze 4 dílů, střed promáčkneme, položíme na něj cop ze 3 dílů, opět promáčkneme střed a nahoru přimáčkneme ozdobný cop ze 2 dílů ů, které podložíme na dílů,

konci pod vánočku a necháme vykynout ještě minimálně půl hodiny. 4. Potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme krájenými mandlemi a pečeme asi 30–40 minut dozlatova při teplotě 160–180 °C (propíchnutím středu vánočky špejlí zkusíme stupeň propečení a pokud se těsto nelepí, je vánočka hotová). ) ).

w w w.drozdi.cz

1. Jaký význam má slovo advent? A) advente − přípravy na Štědrý den B) adventes − postit se C) adventus − příchod Mesiáše 2. A) B) C)

Ve které zemi vznikla tradice vánočních stromečků? Německo Norsko Rusko

3. A) B) C)

Kdo byl vyobrazen na historicky první vánoční pohlednici? anglická královna Viktorie Adam a Eva Panna Marie

4. Kolik chodů by měla mít podle staré české tradice štědrovečerní večeře? A) 3 B) 6 C) 9 5. A) B) C)

Kvůli čemu třásla mladá dívka na Štědrý den bezem? Aby stromu ulevila od těžké jinovatky. Aby nemusela pomáhat matce v kuchyni. Aby zjistila, ve kterém domě bydlí její nastávající – tam totiž při třesení má zaštěkat pes.

6. Kdo nebo co to byly „ometačky“? A) Košťata, která se vyráběla z přemrzlého vrbového proutí a poprvé se jimi zametalo na Štěpána. B) Černě oděné chudé ženy s hlavou omotanou bílým šátkem, které chodily na Silvestra po domech a ometaly kamna, aby v příštím roce dobře hořela. C) Rozvedené ženy, které na Štědrý den chodily ke známým nebo příbuzným, aby nebyly samy doma.

7. Z jakého důvodu se dle pověry nesmí během štědrovečerní večeře vstávat od stolu? A) Věřilo se, že by další rok nezůstala rodina pospolu. B) Věřilo se, že se narodí další rok mrtvé dítě. C) Další rok by nebyl dostatek jídla. 8. A) B) C)

Původní název calty, štědrovníky či štědrovky patří? obloženým mísám s ovocem dárkům vánočce

9. Kdy a kde se poprvé v České republice rozsvítil vánoční stromeček? A) v roce 1783 při příležitosti otevření Stavovského divadla B) v roce 1812 v domě režiséra Liebicha ze Stavovského divadla C) v roce 1925 po nástupu Františka Neumanna do funkce ředitele Národního divadla Brno 10. Součástí vánoční výzdoby bývá jmelí. Co je to za rostlinu? A jakou má podle pověry moc? A) Roste v korunách listnatých stromů, nosí štěstí a ochraňuje dům. B) Je to keř, který roste na lesních pasekách. Dle pověry přináší do rodiny děti a zaručuje úrodu. C) Pěstuje se na polích, je to zemědělská plodina a dle pověry upevňuje zdraví. 11. Jak se lidově jmenuje rostlina zvaná vánoční hvězda? A) pražec červený B) pryšec sličný C) rudokvět 12. Co znamená a ve který den je Svátek mláďátek? A) Svátek mláďátek se slaví 4. prosince a je to den omlazení. B) Svátek mláďátek slavíme po oslavě Ježíšova narození, dne 26. 12. C) Svátek mláďátek se slaví 28. prosince jako vzpomínka na nevinné dětské oběti krále Heroda, který nechal v Betlémě a jeho okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let. Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4c, 5b, 6b, 7a, 8c, 9b, 10a, 11b, 12c.

Vánocní kvíz

prosinec 2010 • Prostor •

15


Brandýsko-staroboleslavský

Všem našim čtenářům přejeme hezké vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového roku.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.