Page 1

Ročník 4 • červenec/srpen 2012

ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o.

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a středním Polabí

STCEDWEFWEF ERFER egrgergergergergb 3gNeque cuscia posam, comnis duntorum everfer ferrovi ducimus dolest, quis exceaquatet omnimus ulpa cor aped quibers

Houštka by mohla být zanedlouho celá „pro lidi“

LESOPARK HOUŠTKA: PŘIJÍT A V  KLIDU POBÝT

5 MIL. KČ, ROZLOHA 173 076 M2

Město odkoupilo pozemky v houšteckém areálu. Dobrý počin pro občany. Původní majitel nabídl k odkupu pozemky v areálu Houštka s tím, zda by město nemělo zájem vytvořit zde rozsáhlý lesopark. Takovou nabídku by byla škoda odmítnout. Město zde už nějaké pozemky má – nachází se na nich např. letní kino. Ty nově nabyté by mohly krásně naplnit snahu vytvořit z Houštky relaxační komplex. Člověk by mohl procházkou dojít do lesa, pobýt zde a posedět, najíst se a napít. Zkrátka mít tu zázemí.

Zastupitelé města odkup pozemků o rozloze 173 tisíc čtverečních metrů schválili. Za pět milionů korun, což je cena nižší, než udává znalecký posudek. Nyní je především třeba les vyčistit, proklestit cestu k asfaltovým cestičkám, které se tu nacházejí z dob minulých a jsou funkční. Maminky s kočárky na lavičkách, děti na prolézačce, to všechno může být hudba

blízké budoucnosti. Občerstvení a toaletu poskytne návštěvníkům lesa tenisový klub, kulturní a společenské vyžití obstará letní kino. Do lesoparku od Brandýsa přes most, přes hluchovskou alej a kolem koní to bude krásná procházka. A slepé rameno Labe z druhé strany – co víc si přát. Milena Doksanská, foto Václav Kváča


2 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •


OBSAH DĚJE SE

4

VIVA MALLORCA

Valldemosa novým partnerským městem našeho souměstí.

PTÁTE SE

24

DOTAZY PRO ODBORNÍKY

Zdravotní komplikace na cestách a poslední vůle.

BRANDÝSKÁ NEMOCNICE

Stane se z nemocnice pouze LDN? Milé čtenářky, milí čtenáři, dlouho jsem odolávala, až nakonec… koupila jsem si kolo. Brázdím s ním končiny poznané i nepoznané, užívám slunce, větru, dokonce i toho letního deště. Těším se z léta. Jakmile pomine a nastane sychravý podzim, kolo odložím a ráda se budu procházet. Už teď se těším na houštecký lesopark, který má být zkultivován a o němž píšeme v tomto vydání Prostoru. Je to k nevíře, ale od prvního vydání „staronového“ Prostoru – dvouměsíčníku v novém formátu – právě uplynul rok. Za tu dobu jsme vydali sedm čísel, včetně tohoto. Jak ten čas letí. A v tom letu přináší vývoj, změnu. Tu naši změnu jste již určitě zaregistrovali, alespoň pokud patříte k našim pravidelným čtenářům. A sice tu, že od minulého čísla jsme přidali dvě dvoustrany, které se věnují dění ve středním Polabí. Pište, co se kolem vás děje, co vás na životě v našich končinách zajímá, nad čím se pozastavujete, čemu se smějete. Vaše postřehy nás zajímají. Třeba se z nich vyvine námět, který posune Prostor ještě více směrem k vám. K dispozici je vám facebook i naše redakční adresa.

OSOBNOST

6

PAVEL VICHERA

Majitel Hostince Modrá hvězda, který si váží hostů a svého personálu. MĚSTO A LIDÉ

10

NOVÝ ŘEDITEL MĚSTSKÉ POLICIE

Rád by zlepšil image městské policie. Pedagog, politik i sportovec.

16

PARKOVACÍ ZÓNY

Parkovacím zónám se nevyhneme. POCTA HRABĚTI ŠPORKOVI

Slavnost k příležitosti 350. výročí narození F. A. Šporka. NOVÉ VEDENÍ

Vedení městysu Lázně Toušeň prošlo změnou. RODINA A SENIOŘI

OPERA GALA OPEN AIR

Léto zakončí již zavedená hudební lahůdka. VOMBAT KRUTON

Brandýsko-boleslavský big beat podle tradičního vzoru. SPORT

30

DRAČÍ LODĚ 2012

Letošní ročník nastavil vysokou laťku. GEPARDI V HELSINKÁCH

PROFIL PETRA KVÁČI

POLABÍ

26

KULTURA

20

NEJEN PRÁZDNINOVÉ VÝLETY

Vydejme se společně za hranice našeho dvojměstí. JAK NENALETĚT

Jak podvody rozpoznat a jak se jim ubránit.

Boleslavská atletická přípravka dosportovala do Helsinek. LABUŽNÍK

33

SPORTHOTEL HOUŠTKA

Příjemné posezení pod vzrostlými duby. KŘÍŽOVKA

34

PROSTOR PRO PROCVIČENÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ

PROSTOR A VY Potěší nás, když budete sledovat náš internetový deník a posílat své náměty na reportáže a pozvánky na akce. E-mail: redakce@novinyprostor.cz Web: www.novinyprostor.cz Facebook: Prostor: Novinky z Brandýsa a Boleslavi

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a středním Polabí vydává Prostor Media s.r.o.

A nakonec – krásný zbytek léta a na shledanou v tom babím!

Šéfredaktorka: Milena Doksanská | Grafická úprava: Stanislava Rohan | Adresa redakce: Prostor Media s.r.o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: redakce@ novinyprostor.cz, tel.: 222 742 655 | Inzerce: inzerce@novinyprostor.cz, www.novinyprostor.cz/ reklama-a-inzerce/ | Distribuce: zdarma do všech schránek v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Lázních Toušeň a prostřednictvím partnerských míst: Infocentrum – Brandýs, Lékárna U Sv. Ludmily – Stará Boleslav, Mú – Čelákovice, Knihovna – Lysá nad Labem, Mú – Káraný | Náklad: 8500 výtisků. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí | Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy | Toto číslo vychází: 30. července 2012 | Uzávěrka příštího čísla: 5. září 2012 | Příští číslo vychází: 24. září 2012.

• PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

3


DĚJE SE V ROCE 1276 ZALOŽEN KLÁŠTER MIRAMAR

ARCIVÉVODA LUDVÍK SALVÁTOR TOSKÁNSKÝ A MIRAMAR

Nedivme se arcivévodovi, tenhle pohled by si zamiloval každý

Ludvík Salvátor se narodil 4. srpna 1847 ve Florencii. Ve dvanácti letech odjel s celou rodinou do vyhnanství do Čech. Zde se celá rodina uchýlila na brandýské panství, které koupil Ludvíkův otec, vévoda Leopold II. Toskánský. Na zámku Ludvík Salvátor zemřel, stalo se tak během války, 12. října 1915. Zcestovalý arcivévoda se poprvé ocitl na Mallorce jako mladý turista v roce 1867. Druhou návštěvu ostrova uskutečnil v roce 1871. Krásy flóry a fauny ostrova ho tak uchvátily, že se stal později jeho výchozím a opěrným bodem pro výzkumné cesty po středomořských ostrovech. V roce 1872 kupuje na severozápadním pobřeží Mallorky svoji první a nejmilejší nemovitost, panský dům Miramar. Později k němu přibyl Son Marroig, který spolu s Miramarem při svých pobytech na Mallorce obýval nejhojněji, a dalších patnáct nemovitostí. Starobylý klášter Miramar významně zrekonstruoval. Klášter byl velice poškozený a rekonstrukcí opět získal minulou slávu a krásu. Ludvík Salvátor koupil i sousední pozemky, aby zde mohl realizovat nové italské, francouzské a především české umělecké prvky, které šetrně začlenil do místní krajiny. Milena Doksanská, zdroj: www.ludviksalvator.cz, foto archiv

4 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

VIVA MALLORCA, VIVA LUDVÍK SALVÁTOR! Naše město uzavřelo smlouvu o partnerství s protějškem na španělském ostrově Mallorca, městem Valldemosa. Historií i současností v obou případech prochází duch Ludvíka Salvátora. Na Mallorku se od převratu jezdí na dovolenou, za mořem, plážemi, středomořskými dobrotami a trochou toho španělského „maňana“. Nyní, pokud tam zavítáte, máte o dimenzi navíc. Nehynoucí spojení

Můžete zavítat do míst, která jsou spjatá s osobou Ludvíka Salvátora. Tento arcivévoda je, jak jistě víte, neodmyslitelně spjat i s brandýským zámkem. Proto také byla nedávno podepsána dohoda o kulturní spolupráci mezi zámkem Brandýs nad Labem a klášterem Miramar, který se nachází u městečka Valldemosa, zmíněného v úvodu. Arcivévoda Ludvík Salvátor byl v závěru 19.

a počátkem 20. století majitelem obou těchto sídel. Monasterio Miramar

Cílem dohody má být šíření znalostí Čechů a Španělů o historii a budoucnosti obou regionů, tedy Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a oblasti Serra de Tramuntana. Ta byla vyhlášena organizací UNESCO kulturním dědictvím lidstva. Na tomto území se nacházejí usedlosti, které patřily Ludvíku Salvátorovi, mezi nejdůležitějšími Son Marroig a Miramar. Z dohody vyplývají různé aktivity (viz rámeček), jimiž byl pověřen pan Jiří Hyka. Ten se výrazně zasadil o dosavadní spolupráci mezi naším městem a Mallorkou.

OBSAH SPOLUPRÁCE BUDE ZAMĚŘEN NA TATO TÉMATA: • Život Ludvíka Salvátora • Historie zámku Brandýsa nad Labem • Historie Španělska, zejména Mallorky • Projekty kulturního rozvoje oblasti Serra de Tramuntana,

zvláště kláštera Miramar a usedlosti Son Marroig • Projekty kulturního rozvoje zámku Brandýsa nad Labem • Geografické a architektonické dílo Ludvíka Salvátora • Česká historie


DĚJE SE

BOJ S VZP POKRAČUJE Brandýská nemocnice čelí svízelné situaci. Největší pojišťovna jí krátí platby, a podle slov majitele nemocnice se ji tak snaží zlikvidovat. Se zprávami kolem nemocnic ve Středočeském kraji se poslední dobou doslova roztrhl pytel. Stejně jako v minulém čísle jsme se i nyní spojili s jednatelem společnosti PP Hospitals a majitelem brandýské nemocnice panem Petrem Švikovským.

POUZE LDN? NE, SLIBUJE MAJITEL NEMOCNICE

Co dál?

Průlomový rok 2013

Svaz zdravotních pojišťoven uzavřel s ministerstvem memorandum o tom, co se dál bude dít s nemocnicemi. Od roku 2013 nebude docházet k restrukturalizaci nemocnic, ale budou se rovnou rušit. „Ovšem to se může aplikovat pouze na státem, resp. krajem řízené nemocnice, nikoliv na soukromé, jako je ta naše. To by byl v podstatě rok 1948, nové znárodnění,“ míní pan Švikovský. Druhý aspekt problému

Podle pana Švikovského je brandýská nemocnice naprosto

specifická a výše uvedenému se vymyká ještě v jiné věci. „VZP vede boj s brandýskou nemocnicí od okamžiku, kdy jsem ji koupil já. VZP se nás snaží zlikvidovat, aby nevyšly najevo okolnosti privatizace za doby ODS a následného prodeje majetku,“ uvádí majitel. Výsledkem je krácení plateb ze strany VZP bez právního titulu. Brandýská nemocnice tak vlastně nevede boj o zrušení nemocnice, v němž jde o to, že s ní pojišťovny nenasmlouvají péči na dalších pět let. Slovy majitele čelí snaze o likvidaci.

Visí život naší nemocnice na vlásku?

Otázka je, jak tento střet skončí. Pan Švikovský se domnívá, že pokud budou fungovat zákony a vláda, která se deklaruje jako protikorupční, začne jednat, může brandýská nemocnice vyhrát. O všem prý uvědomil prezidenta republiky, předsedu vlády, příslušné rezortní ministry i nejvyššího státního zástupce. Jsou podané žaloby a množství trestních oznámení. „Věřím tomu, že žijeme v právním státě, a věc se hne z místa,“ uzavírá pan Švikovský. Milena Doksanská, foto archiv

PETR ŠVIKOVSKÝ: „ZÁLEŽÍ, ZDA SE BUDE KONAT, NEBO TO BUDE CHTÍT NĚKDO ZAMÉST POD KOBEREC.“

JUDR. PEJCHAL SOUDÍ V EVROPĚ Advokátní kancelář Pejchal, Nespala a spol. poskytuje právní služby našemu dvojměstí již mnoho let. JUDr. Pejchal se navíc stal čerstvým soudcem Evropského soudu pro lidská práva. Dne 27. června 2012 byl JUDr. Aleš Pejchal, místopředseda České advokátní komory, zvolen Parlamentním shromážděním Rady Evropy (RE) novým českým soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Doktor

Pejchal tak od 1. listopadu 2012 nahradí současného českého soudce JUDr. Karla Jungwierta. V nové funkci má JUDr. Pejchal, podle RE, zůstat devět let. Jako advokát se specializuje na civilní, ústavní a mezinárodní

JUDr. Aleš Pejchal

právo. Mnohokrát vystupoval jako právní zástupce stěžovatelů před Evropským soudem pro lidská práva. JUDr. Aleš Pejchal oslavil na konci června 60. narozeniny. red

• PROSTOR • 2012 • červenec/srpen •

5


OSOBNOST

BÝT HOSTINSKÝM JE ZÁVAZEK U Modré hvězdy vždy cítíte atmosféru, která si na nic nehraje, a proto ji máme všichni tolik rádi. A za to všechno může Pavel Vichera.

Do Modré hvězdy přišel už jako vedoucí provozu

Hostinec Modrá hvězda má dlouhou tradici. Po celá staletí osvěžuje skvělým pivem poutníky, místní i návštěvníky našeho města. Tato pivnice má ale ještě něco navíc. Má majitele, který si váží hostů, svého personálu, historie města a místních zvyků. (Čtenářům se předem omlouvám za pár rozkošatělých otázek, nechal jsem se unést létem, pivem i atmosférou.) Pane Vichero, pro naše čtenáře a vaše hosty důležitá otázka, jste místním rodákem?

Ne ne, nejsem. (smích) Jsem Toušeňák a nějaký čas jsem také pobýval v Čelákovicích. Jak vypadala vaše cesta k oboru, který vás tak proslavil?

K pohostinství jsem se dostal docela pozdě, po vojně. Tehdy

6 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

jsem nastoupil do restaurace Na Palmě v Kobylisích a to byla moje první zkušenost s tímto řemeslem, pod vedením mého bratra, který tam také pracoval. Asi ve 24 letech jsem přišel do Brandýsa nad Labem a nastoupil jako číšník do restaurace Záložna, poté do Hotelu Praha, a po třech letech jsem přišel sem do Hostince Modrá hvězda. To znamená, že už tady hospodařím zhruba 28 let, a musím říci, že Stará Boleslav mi za tu dobu přirostla k srdci. Určitě mi pomohlo, že jsem do Modré hvězdy nastoupil již jako vedoucí provozu, rychleji jsem se zorientoval. Historie Hostince Modrá hvězda sahá až do 14. století. V té době stál hostinec mezi kanovnickým domem a Staroboleslavskou

bránou a vlastnila jej slavná staroboleslavská kapitula, nejstarší dosud existující kolegiátní kapitula v České republice. Tenkrát pivnice sloužila k pohoštění poutníků, kteří přicházeli k hrobu svatého Václava. Název Modrá hvězda si tento hostinec nese již od roku 1766. Slavný název hostinci vymyslel jistý Štěpán Dusil, který jej v té době na své náklady zrekonstruoval. O hostinci se dočtete také v literatuře. Velmi pěkně jej popsal Miroslav Šnaiberk ve své knize Putování brandýskou historií a asi nejvíce váš hostinec proslavil slavný historik Dr. Justin Prášek ve svých knihách o našem dvojměstí. Jak se cítí hostinský, který v našem městě píše historii? (smích)

Je to určitě příjemné, ale především je to obrovský závazek. Stará Boleslav je historicky slavným místem v České republice nejenom díky Modré hvězdě. Ale pár zajímavostí vám k hostinci ještě přidám. Modrá hvězda vlastně patřila k tehdejšímu opevnění Staré Boleslavi, protože jediný vchod do staroboleslavské věže byl z půdy Modré hvězdy. Až když byl hostinec odstraněn, přišla na řadu stavba kovových schodů uvnitř Staroboleslavské brány. Co byste poradil člověku, který chce „udělat“ dobrý hostinec?

Tak to je na samostatný rozhovor. (smích) Rozhodně to musí být člověk několika řemesel, musí ovládat základní stavební úpravy, musí rozumět vodě, elektřině, nemůže okamžitě spoléhat na firmy. Hostinec musí běžet, provoz může ohrozit i sebemenší kolaps. Náš hostinec má výhodu, že je u nás vše zdvojené. Pokud nám někde třeba vypnou proud, my jedeme dál. Když jsem u vás seděl naposledy, řekl jste mi pěkný příměr o řemesle. Můžete ho teď říci našim čtenářům?

Hospoda je řemeslo, s tím by měl počítat každý, kdo chce toto


OSOBNOST řemeslo dělat. Přirovnal bych to ke kováři. První rok učedník zametal kovárnu, nasával atmosféru. Po roce se kovář rozhodl, zda si takového učedníka nechá. Když viděl, že má učedník k řemeslu vztah, tak ho kovář začal skutečně učit na tovaryše. A to by měl vědět každý, kdo se chystá třeba stát se číšníkem. Ta doba, kdy stačilo hodit si přes džíny zástěru, je pryč. A pokud tomu tak někde je, je to špatně. Každý by měl mít ke své práci vztah, hostinec je jako malé dítě, které nikdy nevyroste, a podle toho se musí veškerý personál o něj každou vteřinou starat. Máte pravdu, ten vztah je velmi důležitý. Já jsem vlastně mezi vámi hospodskými tady ve městě vyrůstal a byla to pro mě veliká škola. A když někde sedím v restauraci, ve které zrovna některý host machruje na personál, tak přesně vím, co se takovému číšníkovi zrovna honí hlavou. (smích) Pane Vichero, vzpomínám na skvělá devadesátá léta, na éru hospodských Karla Klaisnera, Josefa Kleina a dalších. Panoval tehdy mezi vámi perfektní vztah, vzájemná podpora, neopakovatelný vztah mezi vámi a hosty. Pamatuji na dobu, kdy se v našem městě odehrávala nějaká společenská akce, a každá restaurace byla okamžitě připravena na příval hostů, klidně po jedenácté hodině. Myslíte, že to bylo dáno tou dobou, radostí ze svobody, z možnosti najednou podnikat, nebo to bylo dáno tím, že jste všichni začali od nuly, bez zkušeností, a jediné, čeho měl každý z vás dostatek, byla chuť? Mnoho lidí povídá o devadesátých letech jako o době divokého kapitalismu, ale já jsem velmi rád, že jsem mezi takovými kapitalisty prožil své dětství, je to pro mě obrovská zkušenost do života.

Divoký kapitalismus to vůbec nebyl, byla to především neskutečná zodpovědnost do

VE STARÉ BOLESLAVI HOSPODAŘÍ UŽ 28 LET

Váží si hostů, personálu i místních zvyklostí

budoucna. V té době nikdo nevěděl, jak se bude doba dál vyvíjet, a držela nás hlavně chuť, o které mluvíš. A hlavně už si dnes člověk nedovede představit, jak vypadalo technické vybavení

takové restaurace tehdy. Ten pokrok v technice, vybavení a technologii je neskutečný. Proti současnosti se ta tehdejší doba po revoluci vůbec nedá srovnat. Tím chci říci, že tu skvělou atmosféru

„NAŠIM HOSTŮM NEJDE Z HLAVY, JESTLI SE JIM NEZDÁ, ŽE VE STARÉ BOLESLAVI… HUSTÁ PĚNA… DOBRÁ CENA… TO JE MODRÁ HVĚZDA!“ • PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

7


OSOBNOST tehdy způsobila také skromnost a pokora. Z čeho máte největší radost dnes? Když přijdu do vašeho hostince, cítím v něm atmosféru, o které tolik mluvíme.

Největší radost mám z toho, že se mi před rokem a půl podařilo dokončit poslední fázi rekonstrukce hostince do takové podoby, kterou plánovala paní majitelka Černá, která tento hostinec v roce 1931 postavila. Z toho mám radost, že jsem jí to po těch osmdesáti letech mohl splnit. Takto měl Hostinec Modrá hvězda vypadat již v roce

1931, ale z finančních důvodů to tehdy paní Černé nevyšlo. Druhá radost mě potkala letos v únoru, kdy nás navštívila delegace z plzeňského Prazdroje a slavnostně nás ocenila za desetileté udržení vysokého standardu čepování piva, což nás řadí mezi české hostince s vysokou kulturou obsluhy. Teď se vás zeptám jako člověk, který není pivař, ale pivo má rád, a pořádně nachlazené. Jak má vlastně vypadat dobré pivo? (smích)

Každý výčep má trošku svůj styl. My máme styl čepování piva nadvakrát. To je myslím způsob

pro všechny nejpřijatelnější. To pivo je pak lehké. A k té teplotě... (smích) Záleží na každém, ale pivo o teplotě čtyři stupně je již silně podchlazené. U piva Pilsner Urquell se doporučuje sedm stupňů. Je to teplota, kdy můžete zachytit všechny ingredience, které v pivu jsou. Do našeho hostince chodí kontroloři z pivovaru a jsou mnohem přísnější než kontroloři státní, takže se samozřejmě snažíme. Pane Vichero, myslím, že se nám povedlo krásné letní popovídání. Můžete závěrem pozvat naše čtenáře na skvělé čepované? (smích)

No to samozřejmě zvu. Moc rád vaše čtenáře poznám u dobře ošetřeného a načepovaného piva. Máme tady personál, který vás vždy rád uvidí. Srdečně vás zvu mimo jiné na Gambrinus nefiltrovaný ležák, živé pivo, kde je v každém půllitru až milion živých kvasnic. Toto pivo je stokrát lepší než lékárna. (smích) Marek Huber, foto Václav Kváča

Dobře ošetřené a natočené pivo, to je, oč tu běží

„HOSPODA JE ŘEMESLO. TA DOBA, KDY STAČILO HODIT SI PŘES DŽÍNY ZÁSTĚRU, JE PRYČ.“

mechanická dílna | autoklempírna | prodej náhradních dílů pneuservis | emise | autopůjčovna | odtahová služba

Inzerce

www.fordkruml.cz

www.skodakruml.cz

Rolnická 1619 | Brandýs nad Labem | Tel.: 326 903 597

8 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •


PROPAGACE V DOBĚ NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI Svatováclavský inzertní balíček vám pomůže oslovit přes 35 000 potenciálních zákazníků Obsah balíčku: • banner na www.svatovaclavskapout.cz • banner na www.novinyprostor.cz • inzerát v tištěném Prostoru

Objednání inzerce do 15. srpna – sleva 20 %, do 30. srpna – sleva 15 % www.novinyprostor.cz

222 742 655 • inzerce@novinyprostor.cz

V ceně provedení na klíč základová deska, izolační předstěna, garážové stání, stříška nad vchodem, projektová dokumentace. Možnost objednání hrubé stavby a změny uspořádání vnitřních příček.

Cena garantována po celý rok 2012.

Cena: 1 827 000 Kč bez DPH

Inzerce

včetně základové desky a garážového stání

BROUŠENÍ Marek Dlouhý Boleslavská 846 | Stará Boleslav | tel.: 603 541 018 | e-mail: brouseni@email.cz • PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

9

Inzerce

pilové kotouče, řetězy, hoblovací nože, nůžky, nože, zahradnické nářadí, brusle, zakázkové zámečnictví, sváření (Fe, Al, litina, nerez) a kovoobrábění


MĚSTO A LIDÉ

HLAVNÍ MOST KONEČNĚ V PROVOZU

28. ČERVENCE OTEVŘENÍ PRO VEŘEJNOST

Je to k neuvěření, ale po dlouhých letech se snad naše dvojměstí dočká toho nejdůležitějšího mostu, který spojuje Brandýs nad Labem a Starou Boleslav. Most, který zde byl původně od roku 1878, byl zbourán a místo něj se nám objevila pouze dřevěná lávka pro pěší, která byla také několikrát z důvodu silnějších dešťů uzavřena. Té už je nyní taky konec. Hlavní

most přes Labe už přece stojí a od 29. června zde byl prozatímně otevřen koridor pro pěší a cyklisty. Nyní se dočkají i motoristé, neboť podle informací, které jsme obdrželi do uzávěrky tohoto čísla, by most

měl být 27. července zkolaudován a 28. července otevřen pro veřejnost. Oficiální slavnostní otevření by mělo proběhnout 6. srpna. Aktuální informace sledujte na našem webu. red, foto ZMST

Původní most tu stál od roku 1878, vposledku jen lávka

ŽENY JAKO POLITICKÁ SÍLA Ve dnech 29. a 30. 6. 2012 se zúčastnila Mgr. Nina Nováková mezinárodní konference zemí Visegrádu „Ženy jako politická síla” v maďarském Gödöllö. Ve svém příspěvku „Úhly pohledu” představila, vedle koncepce práce se seniory a dospívajícími, návrh nového modelu spolupráce s církvemi. Mezi zahraničními účastníky vzbudilo pozitivní ohlas základní motto vystoupení: V politice má právo zůstat jen člověk, který neztratil schopnost vidět problémy druhých, má energii tvořit vize, a přitom nerezignoval na své vlastní sociální role. red

10 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

ZAPLATILI JSTE UŽ ZA ODPAD? Dne 1. ledna 2012 došlo v našem městě ke změně informačního systému. To se týká také úhrady poplatku za komunální odpad. Poplatek pro letošní rok zůstává ve výši 480 Kč na osobu a rok a byl splatný do 30. 6. 2012. Takže se honem mrkněte, jestli už máte zaplaceno, jinak vám může být vystaven výměr, kterým může být částka navýšena až na trojnásobek. Veškeré další důležité informace máte přiloženy u složenky, kterou vám letos ještě poslal MěÚ. Pozor, změna!

Velmi důležitou informací je, že příště už poštou nedostanete ani

předpis, ani složenku. Do dalších let vám byl přidělen variabilní symbol a platbu si každý rok budete hlídat sami. Ale nebojte se, Prostor vám pomůže a placení za odpad vám pravidelně připomene. Zapomenout je totiž za této situace velmi snadné. Další informace vám případně poskytne paní Hana Brixová, správce poplatku, finanční odbor MěÚ, tel.: 326 909 127, e-mail: hana.brixova@brandysko.cz. Marek Huber

ZAPOMENOUT JE SNADNÉ. PROSTOR VÁM PLACENÍ PŘIPOMENE.


MĚSTO A LIDÉ

BUDE ŽIVOT NA ZÁMKU? V březnovém čísle jsme vás informovali o plánech města týkajících se zámecké restaurace a výběru nového provozovatele. Řízení prozatím neskončilo, a tak se zatím pojďme podívat do zámecké historie. Od lesa k městu

Už za první republiky byl do zámku umístěn úřad správy lesů, který pod různými jmény přetrval až do r. 1989. Po revoluci, díky tehdejšímu řediteli ÚHUL Ing. Tomešovi, místostarostovi Vincourkovi a tajemníku Vaněčkovi, byl zámek bezúplatně převeden na město. Někteří městští zastupitelé měli opakovaně zájem zprovoznit zde kvalitní restauraci, avšak vzhledem k tomu, že bylo důležitější investovat do oprav zámku, se od záměru upustilo. Zámecký sen pana Rejlka

Zlom nastal, až když město oslovil zkušený restauratér z Horních Počernic pan Jan Rejlek s projektem vybudování zámecké restaurace s investicí 11 miliónů korun. Atmosféra a historie zámku, a také nádherný výhled ze severní zámecké terasy na starý

mlýn, kamenný most a Labe, ho přesvědčily zariskovat, a tak zde v prostorách původní zámecké kuchyně vybudoval restauraci, která svým stylem připomínala dobu historicky nejznámějšího majitele zámku Rudolfa II. Habsburského. Zároveň došlo i k rekonstrukci zámeckých sklepů, kde vznikl prostor pro archivaci vín a rautové zázemí. Nová šance

I přes velkou snahu se panu Rejlkovi nepodařilo jeho zámecký sen naplnit. Vedení města si zřejmě uvědomilo, že pokud nebude provoz restaurace trvalý, dojde k znehodnocení majetku. Proto vstoupilo do jednaní s panem Rejlkem o odkoupení jeho investice. Následně zastupitelstvo města toto odkoupení schválilo, čímž získalo

Zkušený restauratér měl sen i snahu, ale skončil

SOUKROMÁ INVESTICE DO RESTAURACE 11 MILIÓNŮ KORUN

zrekonstruované prostory za velmi výhodných podmínek. V současnosti probíhá jednání o novém provozovateli, a tak můžeme doufat, že se již brzy potkáme u dobrého jídla na zámecké red, foto Václav Kváča terase.

ZÁMECKÁ RESTAURACE OŽIVILA DUCHA NEJZNÁMĚJŠÍHO MAJITELE ZÁMKU RUDOLFA II. HABSBURSKÉHO.

OTEVÍRÁME ŠKOLKU na Černém Mostě od září 2012 Pro děti od 2 let Malý přátelský kolektiv

Otevírací doba: 7–18 hod.

Motivovaní pedagogové

Více na

S O U K RO M Á M AT E Ř S K Á Š KO L A JA H O DA

WWW.SKOLKA-JAHODA.CZ nebo na tel.: 775 674 060 • PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

11

Inzerce

Výuka Aj, logoped, zdravá výživa, ekologie, výlety...


MĚSTO A LIDÉ

MÁLOCO MĚ PŘEKVAPÍ Nový ředitel městské policie Ing. Petr Rendl se přiznal k radosti, kterou pocítil nad tím, že byl do funkce jmenován. Chce přispět ke zlepšení image své profese. policie. Jsem si vědom toho, že se vždycky najdou jednotlivci i skupiny lidí, kteří nás budou vnímat negativně. To mě ani ostatní strážníky nesmí odradit. Chceme na tom pracovat a zaměřit se na existující problémy ve městě. Ing. Petr Rendl

Od 1. července má Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nového ředitele městské policie (MP). Pane Rendle, už jste za první tři týdny ve svém novém působišti musel čelit něčemu neobvyklému?

Musím přiznat, že vzhledem k mým předchozím zkušenostem mě máloco nějak výrazně překvapí. V prvních týdnech jsem se především snažil seznámit se základními věcmi. Rád bych pracoval na tom, aby se v očích veřejnosti zlepšila image městské

Které hlavní problémy to jsou?

V současnosti vidím jako největší problémy ve městě dopravní situaci danou uzavírkami mostů a náměstí a s tím spojené parkování především v okolí náměstí. Městská policie má pomoct řešit situace tak, aby byly pro občany snesitelnější. Jak nyní u MP využijete své předchozí zkušenosti?

Posledních patnáct let jsem byl u vojenské policie, kde jsem končil jako velitel. Spolupracoval jsem s orgány státní správy a územní samosprávy, s městskou policií i soukromými firmami. Začínal jsem ale u základních funkcí, jako

je pochůzková a hlídková činnost. Takže mám povědomí o základních úkonech i manažerské a řídicí schopnosti. Chtěl jste být už jako kluk policistou?

To bych neřekl. Vystudoval jsem technickou školu, ale pak mě život nasměroval jinam. Práce u policie se mi zalíbila, je různorodá, pracujete s lidmi, každý den řešíte něco jiného. Jsem rád, že v ní mohu pokračovat. Co letošní dovolená?

Zatím jsem ji neplánoval. Uvidím podle situace, zda budou nějaké mimořádné úkoly, a až budu přesvědčen, že si dovolenou budu moci vzít. Jste ročník 1962, sportovec od pohledu, co pro to děláte?

Jako vojenský policista – voják jsem měl povinnost pečovat o fyzickou zdatnost. Této oblasti jsem nezůstal nic dlužný. Ve volném čase nejčastěji běhám a jezdím na kole. Běh mám jako koníček už od mládí. Běhával jsem denně tak osm kilometrů, dnes o dva míň. Je to pro mě relax, po zaměstnání se provětrat a vyčistit si hlavu. Milena Doksanská, foto archiv P. R.

LIDÉ DO NEPOHODY Pohoda! Je to v pohodě! Jsi v pohodě? Buď v pohodě! Kolikrát denně to slyšíme a sami používáme. První z výrazů říkává člověk se slastným výrazem ve tváři. Druhou větu pronáší vyslaný průzkumník, který zjistil, že není třeba se bát. Třetí otázka znamená, že vypadáme divně a ten druhý si toho všimnul. Posledním mírným rozkazem dodáváme někomu sebedůvěru.

SETKÁNÍM NA MOSTĚ SE ZASE SPOJUJE BOLESLAV S BRANDÝSEM.

12 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

Pohoda na mostě

Největším darem je ovšem „člověk do nepohody“. Trénovat můžeme v denně se měnícím labyrintu našeho náměstí. Nejezdíme autem a ve stísněných podmínkách jsme si blíž. Jeden druhého slyšíme i v hučení těžkých strojů, díváme se na zem a najednou vidíme, kolika z nás se už špatně chodí, ale také kolik malých dětí situaci pozoruje se zvědavostí a nadšením. Toto léto se jedna nepohoda mění v pohodu. Setkáním na mostě se zase spojuje Boleslav s Brandýsem.

Místostarostka Nina Nováková

První pořadí patří symbolicky lidem do nepohody, handicapovaným cyklistům akce Labe cyklotour... A vyhráli jsme první kolo boje s těžkými kamiony. Pohoda! Nina Nováková


MĚSTO A LIDÉ

STAVEBNÍ ÚŘADE, FUNGUJEŠ JEŠTĚ? (Díl II.) Informace ze světa i z Česka přinášejí téměř každý den zprávy o porušování pravidel na všech možných úrovních. O to víc se dotýká obyvatel města či obce, když úřad radnice měří občanům dvojím metrem. V minulém čísle jsme psali o stavebním úřadem přehlížené černé zástavbě zemědělských pozemků v lokalitě Pod Praporem. V průběhu let zde potichu vznikl rozsáhlý precedens černé výstavby devastující zdejší krajinu. Tento stav trvá dosud a asi bude trvat i nadále. Radnici evidentně nevadí. Nic s tím nedělá a dělat asi ani nebude, pokud zde od vás, poškozených spoluobčanů, neproběhnou trestní oznámení. Rovní a rovnější

Avšak „dobrá zpráva“ pro ty, kdo z nějakých důvodů stavební zákon mohou ignorovat, a hlavně pro vedení stavebního úřadu. I tak se jistě najdou stavebníci, kteří musí plnit přísné podmínky stavebního řízení do posledního puntíku. Například přímo ve zmíněné lokalitě Pod Praporem vznikají v současnosti dvě sousedící novostavby rodinných

domů v ochranném pásmu vodních zdrojů města. Jedna stavba dostala do podmínek zajistit si vodoprávní souhlas, a druhá stavba tuto podmínku nedostala. Přesto bylo oběma stavbám dáno stavební povolení. Přitom k platnému vydání stavebního povolení v ochranném pásmu je třeba příslušný vodoprávní souhlas, bez kterého je stavba neplatná. Je tedy otázka, zda k takovému stavu došlo náhodou, či omylem, a do jakých komplikací se ne vlastní vinou může dostat stavebník s neplatným stavebním povolením. Aby toho nebylo málo

Dalším případem je povolení výstavby a oplocení pozemku

a lesa nevyjmutého z lesního půdního fondu v lesní lokalitě Dukelské ulice. Stavebník zde dostal povolení k oplocení lesa bez příslušných podkladů, a nyní mu hrozí sankce. Kdo je tedy za tento stav odpovědný a kdo by měl takovou sankci uhradit, si můžeme jen domyslet. Spousta otazníků

Jak je veden místní stavební úřad? Jak probíhá kontrola dodržování jednacích lhůt, kdo posuzuje účelnost požadavků kladených na stavebníky a kdo odpovídá za dodržování územního plánu či jiných základních požadavků? Nebo tu žádná kontrola neexistuje? V případech, kdy úřad vydá chybná či neplatná povolení, se stavebník může nakonec dostat do situace, kdy mu vzniknou škody, jejichž náhradu má právo po úřadu požadovat. Začnou se již o celou věc zajímat naši městští zastupitelé? Závěrem můžeme jen slíbit, že se Prostor bude o celou věc dále zajímat. red

NEUTĚŠENÝ STAV KOLEM ČERNÝCH ZÁSTAVEB MOHOU ZMĚNIT TRESTNÍ OZNÁMENÍ OD POŠKOZENÝCH SPOLUOBČANŮ.

VZDĚL ÁVÁNÍ

OTEVÍR Á

X

M OŽNOSTÍ

Inzerce

Vzdělávací kurzy a semináře pro začátečníky, pokročilé i VIP odborníky najdete na

• PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

13


VÝLETY DO HISTORIE

MĚSTO A LIDÉ

STŘEDNÍ POLABÍ ZA HUSITSKÝCH VÁLEK Na konci vlády Karla IV. byly země Koruny české jedním z nejmocnějších středoevropských států. Po Karlově smrti, roku 1410, byl zvolen římským králem Zikmund Lucemburský a situace v Říši začala být neklidná. PŘÍŠTĚ STŘEDNÍ POLABÍ NA PŘELOMU 15. A 16. STOLETÍ

Husitská bitva v zámecké zahradě v Brandýse nad Labem

včetně kostela Matky Boží a čelákovické Tvrze. Stará Boleslav

Po Husovi byl koncilem odsouzen na hranici také mistr Jeroným Pražský, což vedlo ke sváru mezi husitskou a katolickou stranou. Ve válečných letech upadlo hospodářství do katastrofálního stavu, obchodní styky se zahraničím byly oficiálně přerušeny. Příchod husitské revoluce znamenal konec stavebního rozmachu i rozvoje gotického umění v Čechách. V neklidných dobách klesl zájem o budování nových staveb i tvorbu uměleckých děl. Chyběly také finanční prostředky.

25. května 1420 navštívil Boleslav ještě císař Zikmund s chotí, avšak již o rok později kapitula uprchla do Žitavy. Boleslav byla následně (1421) obsazena a zpustošena husity. Bratrovražedné husitské války proměnily Boleslav v jedno velké spáleniště. Je však pravděpodobné, že mariánský obraz se – byť poškozený – uchoval, a podle něj byl na počátku 15. století zhotoven nový reliéf, který se uctívá dodnes. Ani ukončení bojů však nepřineslo městu prosperitu. Kapitula se obnovovala jen velmi pomalu, památky chátraly.

Čelákovice

Lázně Toušeň

Po roce 1420 získal Čelákovice Beneš z Vartemberka, jenž je postoupil své sestře provdané za Alše Škopka z Dubé. Během husitských válek, patrně r. 1421, byly Čelákovice napadeny husity a takřka celé srovnány se zemí,

Za husitských válek, roku 1421, byla Toušeň obléhána vojskem a obsazena pražany. Lysá nad Labem a Byšice

Lysá za válek husitských značně utrpěla, hrad i augustiniánský

HUSITSKÉ VÁLKY ZNAMENALY IZOLACI ČECH A ODDÁLENÍ PŘÍCHODU RENESANČNÍ KULTURY Z CIZINY.

14 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

klášter byly pobořeny. Ves Byšice a most byly v roce 1421 poničeny vojsky Jana Žižky, který tudy táhnul od Kostelce nad Labem ke Kolínu. Mělník

V době husitských válek zůstávali Mělničané ve spolku s pražany. Za vlády Jiřího z Poděbrad město hospodářsky prosperovalo, byl to zlatý věk pro mělnické vinaře. Rozšiřovaly se vinice, bohatí měšťané financovali stavbu kostela sv. Ludmily a na Chloumku kostel Nejsvětější Trojice. Kostelec nad Labem

Před letnicemi roku 1424 se ve městě uzavřel Jan Žižka před spojeným vojskem pražanů a šlechty. Vojáci postupující od Záryb, Polerad, Mratína a Jiřic chtěli Žižku obklíčit. Jejich převaha byla tak velká, že věřili v jisté vítězství. Když se o nebezpečí hrozícím Žižkovi dozvěděli Viktorín a Hynek z Poděbrad, přišli mu na pomoc. Rozpoutala se bitva, ve které pražané a jejich spojenci ztratili tři tisíce bojovníků. Žižkovi pomohl také Boček z Kunštátu a Poděbrad, který ho z města vyvedl přes brod na řece Labi (v místě nazývaném Pod chaloupkami) směrem na Ovčáry a dále na Lysou. Nehvizdy

V písemných pramenech Nehvizdy vystupují v roce 1352, kdy se připomíná zdejší fara. V té době byly Nehvizdy drobným samostatným statkem a po husitských válkách byly připojeny k Přerovu nad Labem. Přerov nad Labem

Po smrti Petra z Trkova získal Přerov do vlastnictví císař Zikmund, který jej v roce 1437 zastavil nejvyššímu hofmistrovi Jindřichovi ze Stráže, stejně jako Mochov, Bříství, Nehvízdky, Sedlčánky, Starý Vestec a Vykáň. red, zdroj: celakovice-mesto.cz, laznetousen.cz, melnik.cz, mestolysa.cz, prerovnl.cz, kostelecnadlabem.cz, wikipedia.org, foto archiv


PROFIL OSOBNOSTI

MĚSTO A LIDÉ

ŽIVOT PLNÝ SPORTU Celý život Petra Kváči se točí kolem sportu, práce s mládeží a v poslední době také kolem politiky. První roky svého života prožil na Dobříši. Narodil se v nedaleké Příbrami, ovšem jeho dědeček v té době žil v Brandýse. Za ním se také Petrova rodina v roce 1968 přestěhovala; to byly Petrovi tři roky. Odmala má co do činění se sportem. V šesti letech začal cvičit v Základní a rekreační tělesné výchově pod TJ BSS Brandýs, kde se naučil základním prvkům gymnastiky a sportů, později se věnoval hlavně volejbalu.

ČTYŘICET LET V SOKOLOVNĚ

„Dnešním dětem chybí základní sportovní dovednosti. Hodit míč, chytit míč, kopnout do něj... Celý den sedí u počítačů. Ze svého pohledu to příliš nechápu, protože já strávil celé dětství s kamarády na hřišti,“ řekl nám. Politik

Děti se změnily

Aby zlepšil pozici sportu ve městě, kandidoval v roce 2010 za Stranu zelených do městského zastupitelstva. Zastupitelem je dva roky a zatím, podle svých slov, vstřebává vše, co tato práce obnáší. Je také členem sportovní komise a kontrolního výboru města. Uvědomuje si, že na sport se věnuje stále méně peněz, a snaží se s tím něco dělat. Brandýs nad Labem mu přirostl k srdci, stejně jako Stará Boleslav. Rivalitu mezi městy prý pociťuje pouze na volejbalovém hřišti s kamarády, kdy nikdo nechce prohrát. Přesto mu některé věci vadí. Třeba to, že město občas dává zbytečně velké množství financí do méně potřebných projektů, místo toho, aby peníze využilo rozumnějším způsobem.

Při otázce na rozdíl mezi dětmi z nižšího gymnázia a základní školy se jen usmívá. Jediný rozdíl byl pouze v počtu dětí v hodinách tělesné výchovy. Spíš se prý liší děti současné od těch před dvaceti lety.

„DĚTEM CHYBÍ ZÁKLADNÍ SPORTOVNÍ DOVEDNOSTI. HODIT MÍČ, CHYTIT MÍČ, KOPNOUT DO NĚJ... CELÝ DEN SEDÍ U POČÍTAČŮ.“

Učitel a profesor

Oklikou přes studium Střední lesnické školy v Trutnově, po nevydařeném pokusu ve středisku vrcholového sportu na brokovou střelbu na této škole a také po absolvování povinné vojenské služby se přehoupl přes zlomový rok 1989. V roce 1993 začal učit tělesnou výchovu na Základní škole v Brandýse nad Labem, ul. Palachova. Pomocnou ruku mu tehdy podali jeho kolegové Eva Kreuterová a Josef Kaluha, se kterými sdílel kabinet. Po narození svého druhého dítěte se v roce 1997 rozhodl dodělat si dálkově vysokou školu, konkrétně Fakultu tělesné výchovy a sportu. Od roku 2002 učí tělocvik na Gymnáziu J. S. Machara v Brandýse nad Labem.

Tělocvikář bojující za více peněz do sportu

Akce pro mládež

Ke všemu výše napsanému je pan Kváča ještě správcem Sokolského areálu v Brandýse. Pomáhá zde pořádat různé akce pro děti a mládež. Například pálení čarodějnic, dětské dny, hasičské soutěže, volejbalové turnaje... Poslední zbytky volného času věnuje svému synovi, který hraje hokej. Pan Kváča je ženatý krásných 23 let a má ještě i dceru. Pavel Folprecht ml., foto Václav Kváča

• PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

15


POLABÍ

V KOSTCE V POLABÍ SE ROZROSTOU Zámecká promenáda Městská knihovna Lysá nad Labem společně s Domovem Na Zámku pořádají 11. srpna již druhý letní promenádní koncert. O hudební doprovod se postará lyská hasičská dechovka. Koncert proběhne od 15.00 hodin v prostoru před zámkem v Lysé nad Labem. V případě nepříznivého počasí (deště) se koncert ruší.

PARKOVACÍ ZÓNY Na rozšíření zón placeného stání v centru města se mohou připravit motoristé v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a Čelákovicích. Lysé nad Labem se prozatím parkovací zóny vyhnou.

PARKOVACÍ ZÓNY ODLEHČÍ NÁMĚSTÍ

V Káraném se slavilo V půlce června obec Káraný oslavila 90. výročí založení hasičského sboru. Celou akci zahájil velitel jednotky Milan Vaněk. Následovaly zdravice z okolních hasičských sborů spolu s vyznamenáním pro bývalé i současné členy káranského sdružení. Závěr přehlídky patřil dětem, které si zařádily v nástřiku voňavé pěny.

Kytaristka láme rekordy Veronika Müllerová, inženýrka chemie a členka ochotnického divadla souboru Lázně Toušeň, obhájila v rámci červnového festivalu United Island titul Air Guitar ve hře na imaginární kytaru. 24. srpna bude Veronika reprezentovat ČR na světovém finále Air Guitar ve Finsku, kde loni získala bronzovou medaili.

49. ročník Běhu zámeckou zahradou Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 1. září již 49. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou. Závod má svou historii už od roku 1941. Prezentace proběhne od 12.30 hodin v zámeckém parku, start ve 13.50. Vstupné 50 Kč/dospělí, 20 Kč/ dorost, žactvo zdarma.

16 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

Platbu za parkovné vyřeší automaty

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice i Lysá nad Labem rekonstruují svá hlavní náměstí. Radnice proto začaly řešit otázku zavedení parkovacích zón s cílem odlehčení náměstí.

Proto se snažíme hledat i malé prostory pro vybudování třeba jen dvou až tří parkovacích míst, tak aby se zátěž z parkování lépe rozložila do větší plochy,“ řekl Mgr. Jiří Havelka (ODS), starosta Lysé nad Labem.

V Čelákovicích budou platit

„Připravujeme zpoplatnění centra města, celý projekt je v počáteční fázi a prozatím neprošel žádným rozhodovacím orgánem,“ reagoval na otázky Prostoru starosta Čelákovic Bc. Josef Pátek (ODS), s tím, že ke zpoplatnění parkování by nemělo dojít dříve než v lednu příštího roku. Cena parkovného by se pak mohla pohybovat mezi 5 až 10 Kč za hodinu, v závislosti na lokalitě. Parkoviště v Lysé praskají ve švech

V Lysé nad Labem zaplatíte za parkování už nyní, avšak pouze v době výstav. Parkovné se zde týká městského centra a komunikací v bezprostřední blízkosti výstaviště a nádraží. „V centrech měst není příliš prostoru pro ekonomickou výstavbu nových parkovacích míst.

Regulace parkování v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Podle starosty Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Ondřeje Přenosila (ODS) bude do konce tohoto roku zpoplatněno parkování na Masarykově a Mariánském náměstí a v přilehlých ulicích. „Aby nebyla parkovací místa v centrech města celodenně obsazena, připravujeme regulaci parkování. Ta přinese krátkodobé parkování pro návštěvy obchodů či úřadů,“ plánuje Přenosil a dodává: „Tomu také podřídíme ceny stání. Prozatím nebyly stanoveny, ale měly by reflektovat i kratší, bezplatné časové úseky.“ Platby za parkovné budou obsluhovat parkovací automaty a na „kázeň“ řidičů dohlédnou městští strážníci. red, foto archiv

REGULACE UMOŽNÍ KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM OBCHODŮ ČI ÚŘADŮ.


POLABÍ

I obraz může zachránit život

PODPOŘTE ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI

Této akce se může účastnit každý umělec, který by chtěl dodáním a prodejem svého díla podpořit Kliniku dětské onkologie a hematologie ve Fakultní nemocnici Motol prostřednictvím nadace Národ dětem. Do této nadace poputují všechny peníze z děl vydražených na aukci. Bližší informace se dozvíte na telefonech 737 015 455 a 604 114 010, případně na e-mailech jan.severa@seznam.cz a irena.kratochvilova@seznam.cz. Sledujte také naše noviny Prostor, které jsou mediálním partnerem této krásné akce. V nich se dozvíte další zajímavé a potřebné informace. Marek Huber, foto Michal Hradecký

JE MEZI VÁMI Ateliér Za 5 minut pět, Klára Voctářová, Irena Kratochvílová, MALÍŘ, GRAFIK NEBO Klára Thumová a malíř Jan Severa pořádají 8. září ve dvoře FOTOGRAF? domu U Voctářů v Brandýse nad Labem III. ročník Memoriálu Svatopluka Machara – veřejnou aukci výtvarných děl. ZBYSTŘETE! ANGLIČTINA NA PRO DĚTI S RODILÝM M MLUVČÍM Toušeňský Myšák a JŠ Carpinus nabízejí týdenní intenzivní kurz angličtiny pro děti Barevné expedice. Kurz bude probíhat v termínech od 6. do 24. srpna. Děti budou rozděleny dle věku a pokročilosti do skupinek max. po osmi. Vyučovat je bude zkušený a školený rodilý mluvčí a anglicky mluvící český asistent. Výuka bude probíhat formou zážitkové pedagogiky, tzn. děti nebudou sedět v lavicích, nýbrž si hrát, tvořit a objevovat a při tom téměř bezděčně procvičovat angličtinu. Cena kurzu je 2000 Kč. red

POUŤOVÉ OSLAVY V ČELÁKOVICÍCH

Sto zvířat ovládne letňák

ZVÍŘATA V LYSÉ Legenda českého ska Sto zvířat to přijede v pátek 24. srpna od 20 hodin roztočit do Letního kina v Lysé nad Labem. Chybět jistě nebudou ani známé pecky, například Skandál, Dáma s čápem, Nikdy nic nebylo či Alice se dala na pití. Kapela má své fanoušky napříč celým věkovým spektrem a na jejích koncertech vládne vždy skvělá atmosféra. Více informací naleznete v srpnu na www.kinolysa.cz. red, foto archiv

Městské muzeum a Spolek přátel čelákovického muzea pořádají 18. srpna již pátý ročník pouťových oslav. Vláček se třemi vagónky bude odjíždět od muzea po celý den do Záluží, Sedlčánek a do sídliště V Prokopě již od 9 hodin. Kočár pana Ziky, tažený koňmi, vás sveze od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin. V parku u knihovny budete moci využít například tyto atrakce: kolotoč, houpačky, skákací hrad a trampolínu. Přijede také pan Zahradník se svými cukrovinkami. Více o programu celé akce na našich stránkách. red

• PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

17


POLABÍ

POCTA HRABĚTI ŠPORKOVI Lysá nad Labem si 25. srpna připomene jednu z největších osobností mezi svými rodáky – Františka Antonína Šporka.

Akce pod názvem „Pocta hraběti Šporkovi“ má za cíl především připomenout tohoto velikána u příležitosti 350. výročí jeho narození.

člověkem. Šlechtický titul a majetek, jímž se stal nejbohatším aristokratem v Čechách, získal jeho otec v bojích s Turky. Proslul zejména jako mecenáš významných umělců, mimo jiné také vybudoval lyský zámek, klášter, kostel a knihovnu. Patřil také k prvním, kteří do Čech zavedli hru na lesní roh.

Mecenáš a osvícený člověk

Víno, tanec, zpěv

František Antonín Špork byl osvíceným a vysoce vzdělaným

Slavnost proběhne formou jevištního programu propojeného

Hrabě František Antonín Špork

průvodním slovem manželů Šporkových a hofmistra Seemana. Každý vystupující soubor začne blahopřáním. Nebude chybět zpěv, tanec, divadlo ani dobré občerstvení. Pestrý tříhodinový program začne v prostorách letního kina zámeckého parku v 18 hodin a bude zakončen ve 21 hodin překvapením a velkolepým zážitkem v prostorách francouzského parku. red s přispěním Bohumila Kolacího, foto archiv

TOUŠEŇ POD TAKTOVKOU NOVÉHO VEDENÍ

naopak začal zpomalovat. Navíc vázla komunikace jak v zastupitelstvu, tak i v samotné radě městyse.“

V červnu došlo v Toušeni k odvolání starostky městyse, dvou členů rady a předsedy finančního výboru. Místostarostka, předseda kontrolního výboru a jeden člen rady se vzdali svých funkcí.

Městys čelí novým výzvám

Inzerce

A proto došlo ke zvolení nové rady, nového starosty, místostarosty i předsedy kontrolního a finančního výboru. Důvodem odvolání bylo dle nového starosty Ing. Luboše Valehracha (ODS) jen vyústění neúnosné situace.

18 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

„Neřešily se zde palčivé problémy městyse, a naopak jsme neustále zabředávali do problémů, které řešit nebylo třeba či je nebylo z různých důvodů řešit možné. V rozjetém tempu, které si pamatuji ještě v roce 2010, městys nejen nepokračoval, ale

Kromě běžné správy obce, jako jsou například drobné opravy či údržby, se bude pracovat na rozšíření kapacity současné MŠ Lázně Toušeň, která by měla být navýšena již ve školním roce 2013/2014. Dále se nové vedení městyse bude snažit o získání dotací na rozsáhlejší rekonstrukce komunikací či jednotlivých budov red v majetku Toušeně.


POLABÍ

MISTR PROPADL V ČELÁKOVICÍCH V sobotu 30. června se na stadionu U Hájku v Čelákovicích hrál jubilejní desátý ročník letního turnaje ligových klubů Pohár starosty Čelákovic. S velkým očekáváním v něm letos nastoupil i mistr Gambrinus ligy Slovan Liberec. Turnaj začal utkáním pražské Slavie s Mladou Boleslaví. O vítězi rozhodly až penalty, které vyšly Pražanům, a ti tak postoupili do odpoledního finále. Ve druhém zápasu se utkali úřadující mistři z Liberce se svými rivaly z Jablonce. O finalistovi rozhodl jedinou střelou jablonecký Novák, který skóroval na začátku druhého poločasu.

nestačili ani na Mladou Boleslav, a domů odjeli s porážkou 0:2. Finálový zápas mezi Slávií a Jabloncem byl velmi vyrovnaný, šlo o skvělou podívanou. Slávisté však byli útočnější, a poté, co se nejdříve trefil Škoda a po něm i Červenka, bylo jasné, že pohár poputuje do Prahy. red, foto archiv SK Slavia Praha

Liberečtí nedali ani jeden gól

Poslední červnovou sobotu bylo pořádné vedro, a to se také projevilo na hře. Libereckým však jako by docházely síly dříve než ostatním. V zápase o třetí místo

POHÁR STAROSTY ČELÁKOVIC SI ODVEZLI SLÁVISTÉ

MOTORÁČKEM PO POLABÍ Osmého července začal Polabský motoráček již pátou sezónu, a po celé své trase, kdy spojuje Polabí s Podlipanskem, bude jezdit až do 19. srpna. Historický motoráček se ráno vydává na cestu z Lysé nad Labem přes Milovice, Nymburk, lázně Poděbrady a Kolín do Peček. Odtud dále pokračuje mikroregionem Podlipansko přes Radim do Kouřimi. Po trati z Bošic přes Zásmuky do Bečvár se projedete po „podlipanské lokálce“, kde je pravidelná osobní doprava již zastavena. Zpět se vrací v odpoledních hodinách z Bečvár přes Kouřim, Pečky, Kolín a Nymburk až do Lysé nad Labem. Jízdní řád na www.kzc.cz. red

Kapitán vítězů Martin Dobrotka

PRÁZDNINOVÉ ZPESTŘENÍ PRO MALÉ ŠKOLÁKY Máte doma prvňáka, druháka či třeťáka a hledáte pro něj nějaké odpolední povyražení o prázdninách? Přihlaste ho na odpolední program ve stylu příměstského tábora, který pořádá rodinné centrum Toušeňský Myšák v termínu 6. až 10. srpna od 12 do 17 hod. Cena 900 Kč za týden red včetně oběda.

Pryč s letní nudou!

VZPOMÍNKY J. KOVÁŘÍKA NA ŘÍČNÍ LÁZNĚ Rád vzpomínám, jak v době, kdy rodiče měli pronajatý celý levý břeh Labe od Čelákovic až k Toušeni pro pěstování košíkářského proutí, zřídil v tomto prutníku Okrašlovací spolek toušeňský říční lázně. Pro větší atraktivitu se jim také říkalo „mořské lázně“. A komu jinému by je k provozování spolek pronajal nežli tatínkovi. Mořské lázně Toušeň Dvě velké dřevěné boudy, které byly rozdělené na malé kabiny a na společné svlékárny. Malých kabin bylo asi 50 a velkých šest. K tomu jedna velká kabina jako trezor, kam rodiče uschovávali cenné věci a peníze návštěvníků. Na břehu pak dřevěná plata, schody a skákačka do vody. U řeky byla i půjčovna loděk, kterou však otec neprovozoval. Vybíralo se za použití kabin i za půjčování plavek, dámských úborů a ručníků. Vždyť jen ručníků měli jsme asi 500 kusů, a plavek ještě mnohem víc. A byla-li neděle hezká, stěží to stačilo. Zato večer na dva trakaře těchto věcí vezlo se domů prát a sušit. Otec, obtěžkán korunkami i měďáky, vesele šel domů. A jeho účetnictví? Primitivní – obyčejná tužka, a mezi okny na stěnu psal se denní příjem. A tak otec dělal „lázeňskýho“. Byl z toho opravdu dobrý příjem přes celé léto, takže k podzimu nás rodiče oblékli, nakoupili uhlí a připravili se na zimu, a ještě pár desítek šlo do raifajzenky, jak tehdy záložně říkali. Pokračování na www.novinyprostor.cz. red

• PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

19


RODINA A SENIOŘI

TIPY NA (NEJEN) PRÁZDNINOVÉ VÝLETY Máte chuť vyrazit s rodinou někam na výlet, ale okolí už jste si prošli mnohokrát? Tak se vydejte za hranice okolí našeho dvojměstí, neboť i tam se dají najít velmi zajímavé výletní cíle.

MUZEUM MÁSLA

HVĚZDÁRNA ONDŘEJOV

39 km

Na vrcholu Žalov nad obcí Ondřejov se nachází jedno z nejdůležitějších vědeckých pracovišť ve svém oboru v Evropě, hvězdárna Ondřejov. Je více než 100 let stará a je zde umístěn jeden z největších dalekohledů v Evropě. Návštěvníci se seznámí s historií založení této hvězdárny a s jejím posláním a dozví se, jak významná je pro současný astronomický svět. Provozní doba: od května do září každou sobotu a neděli, vždy v 10.00, 13.00 a 16.00. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 7 až 15 let 20 Kč, děti do 7 let zdarma www.asu.cas.cz/prohlidky-proverejnost

Malé muzeum másla se nachází v Máslovicích a je jediné svého druhu ve střední Evropě. Interaktivní expozice nabízí různé druhy máselnic, odstředivek, formiček na máslo, máslenek na servírování másla a další předměty související s výrobou másla. Většinu exponátů lze prakticky zkoušet. Součástí výstavy je také výstava obalů másla. 23 Provozní doba: celoročně (kromě února) km o sobotách a nedělích 10.00–12.00 a 13.00–16.00 Vstupné: 30 Kč, snížené 20 Kč (důchodci, studenti a děti od 5 let), rodinné vstupné (2+2/3/4) 80 Kč www.maslovice.cz/web/cs/muzeum-masla

MUZEUM HRAČEK Na zámku v Benátkách nad Jizerou se můžete potěšit největší sbírkou historických hraček v České republice. Zhlédnout můžete dřevěná i plechová autíčka, vláčky, koňská spřežení a parní stroje. Obdivovat budete panenky všech druhů i velikostí. Zajímavá je unikátní sbírka asi 40 kusů malých dětských šicích strojků. Jsou zde vystaveny i nejrůznější hračky z Japonska. Specialitou tohoto muzea jsou pokojíčky pro panenky a několikaposchoďové domečky zařízené do nejmenších podrobností. Provozní doba: v červenci a srpnu otevřeno denně (v září a říjnu mimo pondělí) 9.00–12.00 a 13.00–16.30 23 www.muzeumhracek.webpark.cz

km

PŘIJĎTE SI HRÁT S MICHALEM Na neděli 26. srpna si už s dětmi nic dalšího neplánujte – do Letního kina Houštka zavítá Michal Nesvadba se svým nejnovějším představením.

Kam na ty nápady pořád chodí?

20 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků. Proč? Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu humoru, založenou na věcech, které děti denně obklopují, které znají a jen udiveně sledují, co a jak s nimi umí vymyslet

jejich kamarád Michal. A proto děti po představení odcházejí nejen nadšené, ale i s hlavami plnými zajímavých nápadů, které rozvíjejí fantazii a podporují kreativitu. Michal na hraní

Michalovo nejnovější představení bude o tom, jak si s ním hrát


RODINA A SENIOŘI

MUZEUM MOTO & VELO

BIOFARMA KOŠÍK Ideálním cílem pro rodiny s malými dětmi je biofarma Košík ve vsi Tuchom u Nymburka, nazývaná také ostrůvkem Slovenska. Děti se zde mohou seznámit téměř se všemi domácími zvířaty, dále s oslíkem, divočákem, göttingenským prasátkem a lišákem. Kromě toho je možné vidět tradiční výrobu ovčích sýrů, parenic, oštěpků, brynzových halušek a jiných domácích specialit a vše lze i zakoupit. www.farmakosik.cz

LESNÍ ATELIÉR KUBA 40 km

14 km

TO SI NEMŮŽETE NECHAT UJÍT! MICHAL NESVADBA BUDE VAŠÍ HRAČKOU.

V lesní osadě Kersko, kde kdysi žil Bohumil Hrabal, se usadil keramik Bronislav Kuba. Ve svém ateliéru vyrábí na hrnčířském kruhu různé dekorativní předměty, které je přímo zde možno zakoupit. Návštěvník se může zúčastnit i kurzu a naučit se vyrábět originální dárky. Novinkou tohoto roku je minimuzeum kreseb džbánů od známých osobností. Provozní doba:

V Přerově nad Labem se nachází soukromé muzeum historických bicyklů a motorek. V současné době vystavuje více než 70 jízdních kol a 60 motocyklů s řadou unikátů. Najdete zde např. kolo Slavia No.001, úplně první exemplář, jenž v Čechách vyrobila v roce 1895 firma Laurin & Klement Mladá Boleslav. Provozní doba: od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 30 Kč, senioři 50 Kč www.motovelomuzeum.cz

podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Kdo to asi bude v Houštce? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Při jeho vystoupeních jsou děti od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky.

50 km

Předprodej vstupenek a soutěž

Vstupenky na představení Michal na hraní seženete v předprodeji v brandýském kině, infocentru a v Cukrárně U Školiček ve Staré Boleslavi za 125 Kč, na místě v den konání pak za 145 Kč.

21 km

úterý až pátek: 10.00–12.00 a 12.30–17.00, sobota a neděle: 10.00–17.00 www. lesniatelierkuba.cz

Vzdálenosti jsou uvedeny z Brandýsa nad Labem.

V případě nepříznivého počasí se představení přesune do kina. Na představení můžete jít také zadarmo, stačí jen sledovat naše webové stránky, kde v nejbližší době proběhne soutěž. red, foto archiv Nesvadba

ÚČETNICTVÍ | DANĚ › › › › ›

vedení daňové evidence i účetnictví účetnictví finanční i mzdové evidence sociálního zabezpečení i zdravotního pojištění evidence daní, jejich zúčtování s FÚ daňová přiznání

Marcela Foltýnová | F. X. Procházky 42/15 | 250 01 Brandýs nad Labem | tel.: 606 531 551

www.ucetnictvi-foltynova.cz • PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

21

Inzerce

ZOO CHLEBY Zajímavým cílem pro výlety s dětmi je jedna z nejmenších zoologických zahrad, která se nachází v obci Chleby u Nymburka. ZOO chová více než 100 kusů živočichů ve 40 druzích, pěstuje vzácné dřeviny (více jak 15 druhů bambusů) a specializuje se na vzácné a ohrožené druhy ptactva. Zajímavá je především díky umožnění těsnějšího kontaktu návštěvníků se zvířaty. Spousta zvířat je dokonce ochočená. Provozní doba: od dubna do října denně od 8.00 do 17.00, Vstupné: dospělí 90 Kč, děti, mládež a studenti (do 18 let), důchodci a invalidé (ZTP) 60 Kč, děti (do výše pultu v pokladně) zdarma, rodina (2 dospělí + 3 děti) 280 Kč www.zoochleby.cz


RODINA A SENIOŘI

JAK NENALETĚT

Jak předejít podvodům

Podvod je jednání, kdy se chce někdo obohatit na náš úkor tím, že nás uvede v omyl, využije našeho omylu, nebo nám zamlčí podstatné skutečnosti.

• nenosit u sebe větší hotovost a cennosti

Střet s podvodníkem je nerovný zápas. Jeho výhodou je především výběr oběti, nad kterou má převahu (fyzickou, mentální, komunikační). Je na nás připravený a nechybí mu sebevědomí a drzost. Nevýhodou nás obětí je, že jsme podvodníkem zaskočeni, nemáme takový přehled jako on.

• nikomu neříkat o svých majetkových poměrech či osamělosti

Jak podvody nejčastěji vypadají

Vnucení zboží nebo služeb, které nemají nabízenou kvalitu, jsou předražené nebo je vůbec nechceme a nepotřebujeme. Jedná se např. o nabídky „výhodných“ půjček a spotřebitelských úvěrů, pouliční nabízeče čehokoli, telefonické nabídky volání či pojištění apod. Vylákání financí pod příslibem zisku. Může jít o poplatky

za zprostředkování půjčky, zaměstnání či zboží. Příslib získání daru, výhry nebo peněz z obchodu. Patří sem i obchodní činnosti typu letadla či pyramidy, kdy nejprve musíme koupit zboží, které později prodáváme dál. Podvody vedoucí k fyzickému okradení

Vpuštění do bytu cizího člověka, který se vydává za plynaře, úředníka, hasiče... Okradení při manipulaci s penězi, např. při rozměňování větších bankovek. Mgr. Petr Macek

• nikomu neříkat a neukazovat, kde máme peníze (mít úspory v bance)

• nepouštět nikoho neznámého do bytu – ověřovat si totožnost, přizvat si souseda • neseznamovat se s cizími lidmi, zavěsit, pokud nám volá neznámý člověk • nepodepisovat žádné smlouvy bez konzultace s někým, komu věříme • být obezřetný a nepouštět se do akcí, které nemáme pod kontrolou • umět říci ne/nechci

NEPODLÉHEJME CITOVÉ MANIPULACI. DOKAŽME ŘÍCI, ŽE NĚCO NECHCEME. NENECHME SE „UKECAT“.

VZHŮRU K POBALTÍ Denní stacionář Vyššího Hrádku, p. s. s., zaostří tentokrát v rámci svých projektových dnů na státy nám daleko bližší, než byla předchozí představovaná země Indie. „Důvodem, proč volba padla zrovna na tyto země, byla naše cesta dodávkou na východ a spousta zážitků, o které by byla škoda se

nepodělit,“ vysvětluje volbu zemí Markéta Blažíková, která se spolu s další zúčastněnou cestovatelkou Barborou Čápovou ujme vyprávění. Zvány jsou i děti

Povídání z cest osvěží postřehy rodilého Litevce Ayvara, který bude připraven odpovídat na vaše zvídavé dotazy týkající se jedné z pobaltských zemí s bohatou historií. Dalším zpestřením bude ochutnávka tradičních pokrmů a závěrečná hra o ceny. Na tematickém večeru rádi

Cesta na východ přinesla nejedno dobrodružství

22 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

29. 8. V 18 HOD., VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

přivítáme i rodiče s jejich ratolestmi. Děti čeká zábava v dětském koutku a zajímavé hry o ceny. Denní stacionář VH, p. s. s., ul. Maxe Švabinského čp. 110, Stará Boleslav, se při této příležitosti veřejnosti otevře 29. srpna 2012 od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupné je pro všechny příchozí dobrovolné. Miroslav Ondra, Vyšší Hrádek, p. s. s.

OSVĚŽENÍ POSKYTNE OCHUTNÁVKA TRADIČNÍCH POKRMŮ A ZÁVĚREČNÁ HRA O CENY.


RODINA A SENIOŘI

KAŠPÁREK V LETŇÁKU Bejbypankáči do střehu! Kašpárek v rohlíku opět ovládne areál Letního kina v Houštce. Na 23. září si proto nic neplánujte, neboť program už je přece jasný – řádění s Kašpárkem. Už od 13.00 hod. bude pro nedočkavé otevřena spousta atrakcí. Všichni se budou moci vyřádit na obří rajtovací posteli, trampolínách nebo třeba něco vytvořit v Hovínkové dílně. Přibudou nové atrakce, například „Střílení na hvězdy“ (střelnice, kde si každý může vystřelit libovolného muzikanta Kašpárka v rohlíku a odnést si ho domů), „Hvězdná věštírna“ (každý se dozví, čím bude nebo mohl být), „Jízda na stupátku popelářského vozu“ apod. Kašpárek si také přizval netradiční hosty, takže zazní živé dechovkové zpracování hitů Kašpárka v rohlíku či loopingové vystoupení Ondry

Loni z nich davy šílely, co letos?

Havlíka (aka Endru). Vše zakončí koncertní program TEN HALYWŮD Kašpárkovy kapelky. Bližší informace o předprodeji najdete na www.bejbypank.cz. red, foto Martin Doubek

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS SOUTĚŽ O LÍSTKY. ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU SLEDUJTE WWW.NOVINYPROSTOR.CZ.

DĚTI OPĚT VYRAZILY DO TOSKÁNSKA V červnu pobývali vybraní žáci základních škol našeho dvojměstí v přímořském městečku Cecina. V roce 2008 se prvním oficiálním partnerským městem Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi stalo italské Montescudaio. Náplní partnerské smlouvy je mimo jiné vzájemná výměna zkušeností i na základě výměnných zájezdů žáků škol. Děti z Brandýsa a Boleslavi vyrazily i v  letošním roce do Toskánska, do přímořského městečka Cecina. Merendy, zmrzka a grilování

V termínu od 16. do 24. června se tam o ně starali Dora a Loris

Capraiovi. Každý den se vyráželo na pláž, kde byl vždy připraven oběd a odpolední svačina, tzv. merenda. Poledne děti trávily v piniovém háji a večer se chodilo na zmrzlinu. Jeden den se jelo na výlet do Pisy na šikmou věž a večer se grilovalo v Montescudaiu. Zde byly také pro děti připraveny soutěže a hry s místními dětmi a výborná večeře. Samozřejmostí pak byla návštěva centra města a vyprávění o vzniku partnerství našich měst. red s přispěním Kláry Jurčíkové

POLEDNE DĚTI TRÁVILY V PINIOVÉM HÁJI A VEČER SE CHODILO NA ZMRZLINU.

ZPRÁVY Z

MATÝSKA

S koncem školníhoo roku obvykle končí také aktivity organizací starajících se o volný čas dětí. Matýsek však zčásti funguje i v létě. A víte, že Matýsek otevřel nové prostory v Riegrově ulici? Provoz herny

Herna v Zahradnické je o prázdninách otevřená ve čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod., včetně výtvarky (19. 7. – Indiánská čelenka, 26. 7. – Malování na obličej) od 10.00 hod. Nepravidelně je v pondělí od 9.00 do 12.00 hod. otevřena mimi herna pro cvičení s kojenci a batolaty. Masáže

I během prázdnin se můžete individuálně objednávat na masáže Shiatsu (pondělí), klasické masáže (úterý), psychologické poradenství, poradenství v péči o miminko a laktační poradenství. Letní týdenní kurz angličtiny s Rosou Migliardi

Od 27. do 31. srpna bude každý den od 8.30 do 12.30 probíhat kurz angličtiny, a to v nových prostorách Matýska v Riegrově ulici 600. Ještě jsou volná místa. Cena: 2000 Kč. Pozor! Nová e-mailová adresa!

Brandýský Matýsek připravuje od září mnoho nového, ať už se jedná o nové kroužky, či služby pro rodiče. A má také novou e-mailovou adresu: info@brandyskymatysek.cz. O tom, co všechno chystá Matýsek od září, se dozvíte již brzy na našich webových stránkách a na www.brandyskymatysek.cz. red

• PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

23


PTÁTE SE

NEVÍTANÝ SPOLEČNÍK S létem, s dobou dovolených a prázdnin se častěji objevuje nepříjemná zdravotní komplikace – průjem. Obecně lze průjem rozdělit na akutní a chronický. Akutní průjem je náhlý a krátkodobý, většinou trvá několik dní. Chronický trvá déle, či se opakovaně vrací – v tomto případě je vždy nezbytné takové potíže konzultovat s lékařem a nalézt příčinu. Rizika všude kolem

Akutní průjem může mít řadu příčin – zkažené či kontaminované potraviny, příliš ostré či mastné jídlo, nadměrné množství alkoholu, virová či bakteriální infekce, cestovatelský průjem nebo například stres. Pokud není průjem komplikován

závažnějšími příznaky, jako je vysoká přetrvávající teplota, těžký průběh (velmi častá stolice přinášející odvodnění organismu), krev či hlen ve stolici, lze si pomoci samoléčbou. Základem vlastní léčby je dostatečný přísun tekutin, což brání dehydrataci organismu a dodává tělu odplavené ionty (doporučuje se do pitného režimu zařadit minerálky), a dieta. Léků máme na výběr

Pro zmírnění obtíží jsou doporučována zejména adsorbencia (navážou jedovaté látky na svůj povrch – např. Smecta, Carbosorb

MÁTE OTÁZKU NA PANA PONCE? PIŠTE NA REDAKČNÍ E-MAIL NEBO FACEBOOK.

POSLEDNÍ VŮLE

Mgr. Marek Nemeth

Ačkoliv nový občanský zákoník (NOZ) nabude účinnosti až 1. 1. 2014, v oblasti dědického práva je možné některá jeho ustanovení využít již nyní.

Již dnes je možno v rámci NOZ aplikovat např. pořízení závěti podle nové právní úpravy. Základní podmínkou ovšem je, že k úmrtí pořizovatele závěti dojde až po nabytí účinnosti NOZ. Pokud pořizovatel závěti zemře do nabytí účinnosti NOZ, taková závěť by sice platná byla, ale pokud by některá její ustanovení odporovala stávající právní úpravě, nebylo by možné k této její části přihlížet. Respektování poslední vůle

Podle NOZ bude mít vůle zůstavitele větší sílu, než tomu bylo dosud. Dědicové budou muset plně respektovat poslední vůli

24 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

zůstavitele o rozdělení majetku a nebudou moci se od této vůle odchýlit, ledaže by zůstavitel výslovně uvedl, že tato odchylka dědiců možná je. Pořizovatel závěti může také dědicům klást podmínky, které musejí splnit, aby dědili (např. dovršení určitého věku, splnění úkolu). Zanechání odkazu

Novinkou je tzv. odkaz, kdy zůstavitel přikáže dědicům vydat konkrétní osobě určitou věc z dědictví, aniž by se tato osoba

PharmDr. Jan Ponec

– „živočišné uhlí“) a antimotilika (zpomalují střevní pohyb – např. Imodium). Dalším krokem, který pomůže upravit správnou střevní mikroflóru, je podávání laktobacilů. Až v případě nepolevujících obtíží je možné použít střevní desinficiencia (např. Endiaron), která působí na některé střevní mikroby. Zvýšenou pozornost při průjmu je potřeba věnovat dětem a seniorům, kteří se rychle odvodňují, a těhotným a kojícím ženám. V těchto případech je vždy lepší konzultovat potíže s lékařem hned v počátcích onemocnění. PharmDr. Jan Ponec

stala dědicem. Další novinkou je to, že potenciální dědic se může dědictví ještě za života zůstavitele zřeknout. Zůstavitel bude moci krátit neopomenutelného dědice (svého potomka), a to nezletilého potomka o jednu čtvrtinu, zletilý potomek bude mít minimální nárok na jednu čtvrtinu zákonného podílu. Dosavadní závěti, pořízené před účinností NOZ, zůstanou v platnosti i po 1. lednu 2014, avšak NOZ už vylučuje dohodu dědiců, pokud to závěť výslovně nepřipouští. Nová úprava dědického práva, která vychází vstříc vůli pořizovatele závěti, je jistě krok správným směrem. Stává se však komplikovanější, a proto bude vhodnější při pořizování závěti využít služeb odborníka. Více na našich stránkách. Mgr. Marek Nemeth

MÁTE OTÁZKU NA PANA NEMETHA? PIŠTE NA REDAKČNÍ E-MAIL NEBO FACEBOOK.


BAZÉNY

STAVBY

ZAHRADY

laminátové a fóliové rekonstrukce příslušenství

dlažby a ploty garáže a přístřešky rekonstrukce bytů

zakládání a údržba hrady a prolézačky krby a udírny

602 202 151 | 283 062 800

STAVEBNÍ PRÁCE A MATERIÁLY SE SLEVOU A GARANCÍ KVALITY! Společnost mTec Int., a.s., nabízí v Praze a Středočeském kraji profesionální služby ve stavebnictví a údržbě objektů a zahrad. Specialisté na stavby Pokud zrovna řešíte pokládku dlažby nebo její čištění, výstavbu či rekonstrukci plotů, budování základových konstrukcí, fasád, sádrokartonů, pergol, přístřešků a garáží, je tento článek určený právě vám. Navíc pro pohodlí zákazníka zajistíme veškeré subdodávky, jako jsou zemní práce, odvoz a uložení výkopku na skládku, ale i elektroinstalační, instalatérské a údržbářské práce. Od trávníku až po bazény Chystáte se na rekonstrukci zahrady či bazénu? V naší nabídce najdete jak zakládání a údržbu zahrad včetně speciální architektury z lícového zdiva a pískovce, tak i zajištění výstavby nových, případně rekonstrukce stávajících bazénů, včetně pravidelné údržby.

Garance a slevy Patří mezi vaše hlavní požadavky kvalitně provedené dílo se zárukou od stabilní společnosti? Potom vězte, že účtujeme zvýhodněné sazby práce od 175 Kč do 250 Kč bez DPH dle odbornosti. Navíc je tu nově 12hodinový údržbářský servis 7 dní v týdnu od 7 do 19 hodin. Stačí jen zavolat Pokud vás naše nabídka zaujala, podívejte se na naši webovou prezentaci a neváhejte kdykoliv kontaktovat naši kancelář prostřednictvím uvedených kontaktů. Věříme, že oceníte seriózní jednání, a těšíme se na PR spolupráci s vámi.

WWW.STAVEBNIDODAVKY.CZ INFO@STAVEBNIDODAVKY.CZ NEBO 283 062 800 • PROSTO PROSTOR STO OR • 22012 0122 červenec/srpen červ če rvenec rve nec ec//sr ec srpen rpe p •

25


KULTURA

PŘIPOMÍNKA „MARIÁNSKÉ POUTI“ Slavnou tradici mariánských poutí ve Staré Boleslavi si letos připomeneme v neděli 12. srpna, kdy se v kostele Nanebevzetí Panny Marie budou konat Slavnosti Palladia. Pro poutníky a návštěvníky Staré Boleslavi zde proběhnou dvě bohoslužby, které za doprovodu Komorního orchestru Far Musica a pěveckého sboru Václav odslouží titulární biskup siccesienský a světící biskup pražský Mons. Karel Herbst. Far Musica a sbor Václav odehrají Mši č. 3 G dur Franze Schuberta. Sbor Václav pak ještě odpoledne návštěvníkům pouti zazpívá v ambitech chrámu Panny Marie.

24. srpna oslní nádvoří zámku koncertní hvězdy

OPERA GALA: ZÁRUKA KVALITY

Konec kulturního léta v našem městě bude opět patřit již zavedené hudební lahůdce OPERA GALA OPEN AIR 2012. Akci pořádá umělecká agentura PET–ART a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Letos nad touto akcí převzal záštitu starosta města Ing. Ondřej Přenosil.

Marek Huber, foto Václav Kváča

Každý rok jinak

Koncert na nádvoří brandýského zámku, jehož obliba přesahuje hranice našeho města, se letos koná v pátek 24. srpna od 19 hodin. V čem tkví úspěch této akce, charakterizuje organizátor Peter Hlucháň: „Myslím, že existují dva důvody. Za prvé, krásné prostředí, inspirující akustika, a hlavně úžasná atmosféra nádherného zámku přímo předurčují úspěch koncertu. A druhý důvod je, že Opera Gala splňuje nejpřísnější kritéria a je plně porovnatelná s podobnými koncerty všude ve světě.“ A dodává: „Dramaturgii měním každý rok a ke spolupráci zvu opravdu sólisty, kteří jsou populární a žádaní nejen v České republice, ale i v zahraničí.“ Letos se tak můžeme těšit na tři sólisty Národního divadla, sopranistku Tradiční Slavnosti Palladia se sem blíží

26 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

ROZHOVOR S P. HLUCHÁNĚM NA NAŠEM WEBU

Janu Levicovou, mezzosopranistku Kateřinu Jalovcovou a vynikajícího basistu Miloše Horáka. Rusalka pod širým nebem

Jako každý rok, také letos uslyšíme árie z nejslavnějších oper W. A. Mozarta, G. Verdiho, A. Dvořáka, G. Pucciniho a J. Strausse. Velmi zajímavá jistě bude i překrásná árie ježibaby a vodníka z nádherné opery Rusalka. O očekávanou kvalitní interpretaci se postará soubor OPERA ORCHESTRA PRAHA, který bude dirigovat všemi oblíbený Jan Chalupecký. Na webu proběhne soutěž o vstupenky

Vstupenky v ceně 150 Kč můžete zakoupit v předprodeji v brandýském infocentru. Noviny Prostor jsou oficiálním mediálním partnerem OPERA GALA OPEN AIR, a tak se můžete těšit také na soutěž o čtyři vstupenky na tento mimořádně příjemný kulturní zážitek. Marek Huber, foto Václav Kváča

OPERA GALA SPLŇUJE NEJPŘÍSNĚJŠÍ KRITÉRIA A JE PLNĚ POROVNATELNÁ S PODOBNÝMI KONCERTY VŠUDE VE SVĚTĚ.


KULTURA

KAM VYRAZIT Chystané kulturní akce v srpnu 10. 8. Rangers Band

Promovaní inženýři

Kapela vznikla v roce 2005 z většiny bývalých členů skupiny Rangers – Plavci. Má v repertoáru písničky z období Rangers, ale i skladby zcela nové. Předprodej v infocentru v Brandýse nad Labem. Vstupné: 380 Kč předprodej, 420 Kč na místě, Čas: 19.00, Místo: LK Houštka

Dorazí i Fástfůďáci

Ska punk festival. Vystoupí Fast Food Orchestra, Hentai Corporation, The Unholy Preachers, Jet8, Ting, Foolish a další. Předprodej v infocentru v Brandýse nad Labem. Vstupné: 100 Kč předprodej, 150 Kč na místě, Čas: 12.00 až 07.00 Místo: LK Houštka

11. 8. Bunchfest

18. 8. Zámecké rozvernosti

Do střehu!

V sobotu 18. srpna se na nádvoří brandýského zámku sejdou skupiny historického šermu. Nebude zde nouze o šermířské souboje, šarvátky a půtky ozbrojenců, to vše provázené vojáckými žerty. A chybět nebude ani divadelní představení. Čas: 10.00 až 21.00 Místo: Brandýský zámek

24. 8. Železná lady

Meryl opět válí

Meryl Streep ztvárnila Margaret Thatcher jakožto prototyp silné ženy, kterou lze zároveň respektovat i nesouhlasit s ní. Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc. Vstupné: 80 Kč, Čas: 21.00 Místo: LK Houštka

Inzerce

29. 8. Čtyři slunce

Aňa stokrát jinak

Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. V hlavních rolích Aňa Geislerová, Jiří Mádl a Karel Roden. Vstupné: 80 Kč, Čas: 21.00 Místo: LK Houštka

ŽESTĚ OŽIVILY ZÁMEK Bezprostřední publikum, výjimečnost brandýského zámku, perfektní počasí a špičkový výkon členů Pražského žesťového souboru, to byl koncert v rámci I. ročníku festivalu CZECH BRASS FESTIVAL. Již od 18 hodin v den koncertu, 22. června, čekal na návštěvníky příjemný program. V prostorách zámecké restaurace probíhala výstava exkluzivních žesťových nástrojů firmy BRASS STUDIO PRAGUE. Nechybělo kvalitní pití, víno i z našeho regionu, které na akci dodala Vinotéka U Zámku manželů Bartoníčkových. Nádvoří plné tónů

V 19 hodin zahájil Pražský žesťový soubor koncert na zámeckém nádvoří fanfárou, kterou pro CZECH BRASS FESTIVAL napsal český hudební skladatel Jiří Teml. V první polovině koncertu jsme se zaposlouchali do hudby od renesance až po klasicismus, druhá půlka pak patřila romantismu, ale i populární hudbě. „V hudbě život Čechů!” (Bedřich Smetana)

Asociace trumpetistů ČR publiku připomněla také silnou žesťovou tradici v našem městě a vynikající výkony místních amatérských muzikantů, kteří desítky let udržují slávu české dechové hudby doma i v zahraničí. Při této příležitosti Asociace trumpetistů udělila Čestné uznání za celoživotní dílo panu Jiřímu Bayerovi, zakladateli dechového orchestru Labín. Sponzory a partnery festivalu byli město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nadace Život umělce, OSA partner, JEEP, LENIA TECHNO, Zahradnické služby – Jindřich Bursík, Turbodmychadla – Pavel Berounský, Rámařství a knihařství – Klára Voctářová, noviny PROSTOR, TVÍČKO. Marek Huber

• PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

27


KULTURA CELÝ ROZHOVOR NAJDETE NA NAŠEM WEBU

O dva roky později jsme vydali první CD a úspěšně se s písní Ikarus probojovali až na druhé místo v Naději Radia Beat. Loni jste vymysleli projekt Rock nad Labem, kterého se účastnila spousta kapel z okolí. Jak vás napadlo udělat takovýhle projekt?

„Písně vznikají třeba na základě motivu jednoho z nás, který mu pak ti ostatní zprzní“

KRUTĚ NAŠLÁPNUTÝ BIG BEAT Brandýsko-boleslavská rocková kapela Vombat Kruton hraje big beat podle tradičního vzoru. V okolí našeho souměstí jako jedna z mála. Možná nevynikají inovativními hudebními postupy, zato dokážou udělat nášlapnutou písničku plnou muzikantství a dobrých nápadů. O jejich začátcích i budoucnosti, ale třeba taky o hudebním projektu Rock nad Labem jsem si povídal s kytaristou a zpěvákem, Panem D. Začneme jednoduchou otázkou. Co znamená Vombat Kruton a jak tenhle název vznikl?

Hledali jsme co možná nejkrutější jméno, a co může být krutějšího než kruton? Pak se nám to ale zdálo přece jen moc dramatické, a tak jsme to zmírnili tím vombatem, protože máme rádi zvířata.

Na brandýském hudebním poli působíte teprve dva roky, ale přitom už jste vlastně hudební mazáci. Můžeš nám přiblížit vaši historii?

S tím časováním je to trochu složitější. Náš kytarista a dirigent, Pan S., hrál rock s místními kapelami již v 80. letech. Já a Pan Z. se známe už od dob společného působení v kultovním Divným Pocitu a společně jsme pak na konci 90. let založili formaci Clawbus. Ta se bohužel rozpadla poté, co jsem na několik let opustil Polabí. Po mém návratu jsme se ale opět dali dohromady, naverbovali nového bubeníka, Pana J., oprášili staré pecky a začali psát nové. Vombat Kruton oficiálně vznikl v roce 2008.

„HLEDALI JSME CO MOŽNÁ NEJKRUTĚJŠÍ JMÉNO, A CO MŮŽE BÝT KRUTĚJŠÍHO NEŽ KRUTON?“

28 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

Chtěli jsme poukázat na to, že mimo hlavní proud existují skvělé kapely, které sice hrají převážně jen na regionální úrovni, ale nic jim to neubírá na kvalitě a originalitě. Plánujete nějaké pokračování?

Ano, plánujeme uspořádat druhý ročník festivalu, předběžně se rýsuje 13. či 20. říjen 2012 v Brandýse či Staré Boleslavi. Jste věrní klasické rockové sestavě (dvě kytary, basa, bicí). Nelákalo vás někdy zkusit něco odvážnějšího? Zapojit třeba dechaře nebo smyčce?

Napadá nás spousta věcí, především Pana S., který má na svém kontě například scénickou hudbu pro divadelní představení. V současné době pracujeme na jedné lahůdce, která se naší tradiční rockové šabloně poněkud vymyká. Pokud vše půjde podle plánu (a to není nikdy jisté), mohla by se potenciálně objevit na soundtracku k jednomu připravovanému českému filmu. Kampak si vás čtenáři v nejbližší době můžou přijít poslechnout?

Jedenáctého srpna pravděpodobně vystoupíme na Trnobranském festivalu, 1. září v Zápech. Další termíny mohou čtenáři spolu s dalšími informacemi o nás najít na www.vombatkruton.com. Jakub Stuchlík, foto archiv kapely


KULTURA

TO NEJLEPŠÍ Z DIVADLA VÝSTAVY Občanská sdružení Černý Petr a Samoděj připravují již čtvrtý ročník festivalu Divadelní Brandýs. Činoherní sobota bude probíhat v brandýském kině a Pohádková neděle na zámku. Na jedné scéně

Jako každý rok nás čekají reprízy těch nejpovedenějších představení, která byla během roku uvedena. Zajít můžete např. na úspěšnou autorskou hru Postel, aneb Život není pro děti toušeňského souboru Nová generace, kterou napsal a zrežíroval Filip Müller. Divadelní soubor Samodiv se zase připomene hrou Mátový nebo citron? Jako hosté se představí kolegové z čelákovického divadelního souboru Tyl se svou komedií Dědictví, aneb Tohle jste dělat neměli! V doprovodném programu v Egzylu si nenechte ujít autorské čtení Jiřího Zradičky a dva koncerty místních kapel Sim sala Saguan a Sek jsi bombónky. Sobotní noc se pak ponese ve stylu klubové hudby, mixovat

A PŘEDNÁŠKY Svět klaunů, divadla a pohádek

přijedou Sunflower Bitches. Pro děti vystoupí na nádvoří brandýského zámku DS Klika se svou novou pohádkou Václav, řečený Bajaja, a konečně se dočkáme reprízy Čertovské pohádky v podání Černého Petra.

Výstava pohádkových obrazů herce, malíře a spisovatele Miroslava Krejči. V sobotu 8. 9. od 14.00 hod. vernisáž a pro děti zábavné odpoledne se strašidlem DOUDLEM. Vstupné: 10 Kč a 15 Kč Kdy: 4. 9. až 30. 9. 2012 Kde: Městské muzeum Čelákovice

Pozor soutěž!

Merkur

Na neděli pořadatelé také uspořádali soutěž, kde si děti s rodiči mohou zkusit zahrát na jevišti svou verzi pohádky Červená Karkulka. Vyhrává nejlepší a nejvtipnější verze a vítěze čeká pěkná cena. Přihlášky do soutěže vyplňujte již teď! Vstupné na celý festival je dobrovolné.

Výstava Merkur přibližuje historii i současnost legendární dětské stavebnice z matiček, šroubků a děrovaných plíšků, z nichž lze při troše šikovnosti a představivosti vykouzlit úžasné výtvory a velestavby. Kdy: do 9. 9. 2012 Kde: OMPV Brandýs

Marek Huber, foto Václav Kváča

15. A 16. ZÁŘÍ OD 14 HODIN, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Horyna & Santini Výstava Horyna & Santini, vzpomínka a pocta PhDr. Mojmíru Horynovi. Výstavu můžete navštívit od středy do pátku od 10.00 do 12.00 a 12.30– 16.00, v sobotu stejně až do 17.00 a v neděli do 15.00 hod. Kdy: do 16. 9. 2012, Kde: OMPV Brandýs

Obojživelníci Výstava velkoformátových fotografií Martina Šandery: Obojživelníci – krásní ve vodě i na souši. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Kdy: do 16. 9. 2012 Kde: Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Čelákovické košíkářství

Bude na co koukat – kdo nevěří, ať tam běží

AKTUÁLNÍ PROGRAM A DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ NEDĚLNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI NALEZNETE NA WWW.DIVADELNIBRANDYS.CZ A WWW.NOVINYPROSTOR.CZ.

Expozici Čelákovické košíkářství najdete v samostatném, nedaleko muzea jižně položeném objektu, rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy. Otevřeno v sobotu a neděli 9.00–12.00 a 13.30–17.00, po předchozí domluvě případně i v jiný den. Vstupné: 10 Kč a 15 Kč Kdy: do 28. 10. 2012 Kde: U Kovárny čp. 22, Čelákovice

• PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

29


SPORT

DRAČÍ LODĚ SE VYVEDLY Rok uběhl jako voda a za námi jsou další závody Dračích lodí, které pořádá místní veslařský oddíl KV Kondor.

Kdo přetne cílovou pásku jako první?

HOUŠTKA PATŘILA CYKLISTŮM V sobotu 23. června se již po deváté sešli v Houštce cyklističtí nadšenci, aby poměřili své síly v závodě, který v naší oblasti nemá obdoby. Mezi Houštkou, Káraným, Starou Lysou, Kochánkami, Mečeříží, Kostelním Hlavnem, Hlavencem a Starou Boleslaví se uskutečnil již 9. ročník TZB-info Houšteckého cyklomaratonu. Zasloužená vítězství Zhruba tisícovka sportovců se rozjela na tři tratě dlouhé 80, 58 a 25 km. Všichni závodníci se nakonec sjeli v areálu Letního kina v Houštce, kde na ně čekal doprovodný program a stánky s občerstvením. Zde také proběhlo slavnostní vyhlášení. Absolutním vítězem Houšteckého cyklomaratonu na 80 km se stal s časem 2:29:25,8 Michal Bubílek, druhý byl Aleš Strnad a pro třetí místo si stejně jako loni dojel Petr Tatíček. V závodu na 58 km si nejlépe vedl Pavel Jindra, za ním dojel Jan Pithart a třetí místo obhájil Michael Kubín. S 25 km si nejlépe poradil Michal Vlachovský, který tak obhájil

loňské prvenství, na paty mu šlapal druhý Petr Dvořák a třetí nejlepší na pětadvacítce byl Jan Mařík. Na dětský závod se letos přihlásilo kolem 160 dětí, které startovaly jako každý rok úplně zdarma. Nejdůležitějším sponzorem dětského závodu byl opět pan Zdeněk Beníšek, který jako soukromá osoba již šestým rokem pravidelně věnuje nemalou částku na ceny právě pro děti.

Oproti loňskému a předloňskému roku bylo letos vše pojaté trochu více megalomansky. Přispělo k tomu hned několik faktorů. Vše pojaté ve větším stylu

Především počasí hrálo všem do karet, celý den bylo krásně slunečno, čehož mnoho lidí využilo a letos poprvé se vykoupalo v Labi. Také stánků s občerstvením nebo s různými suvenýry bylo požehnaně. Díky tomu všemu se na boleslavské loděnici sešlo opravdu

Předávání cen Každý zúčastněný dostal již při prezentaci malý dárek. Před zraky všech ostatních závodníků vítězové převzali na hlavním pódiu z rukou pana Zdeňka Beníška medaile. Po vyhlášení výsledků byla na řadě tombola, a tak se mohli tři šťastlivci radovat z krásného kola značky Giant, kancelářského křesla a velkého koše plného dobrot. red s přispěním K. Škarnitzlové, foto archiv Cyklomaraton.cz

ZÁVODNÍKŮM GRATULUJEME A PŘEJEME DALŠÍ ÚSPĚCHY A NAJETÉ KILOMETRY.

30 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

Pózování na souši


SPORT 3 LODĚ, 9 POSÁDEK, STARONOVÝ VÍTĚZ

DVA TÝDNY SPORTU S HVĚZDAMI Po roce se na naše městská fotbalová hřiště vrátil Fotbalový kemp Marka Matějovského.

velké množství lidí a nikdo z těch, kdo dorazili, určitě nelitoval. Loď navíc

Oproti minulým závodům přibyla pořadatelům jedna starost, ovšem rozhodně ne nepříjemná. Zatímco dříve měli k dispozici dvě dračí lodě, letos to byly lodě tři. Závody tak mnohem lépe odsýpaly. Do nového systému se krásně hodil i počet přihlášených posádek: devět. Každá posádka zajela tři rozjížďkové jízdy a všem se sečetly dosažené časy s tím, že ten nejhorší se nepočítal. Podle toho pak byly týmy rozděleny do tří semifinálových jízd a podle umístění v nich se konečně všichni rozřadili do finále C, B a A. Stejný vítěz

Nejvíce sledované finále A mělo rozhodnout o pořadí na stupních vítězů, a jestliže loni se zdál vteřinový rozdíl mezi první a druhou posádkou minimální, letos šlo o setiny. Nakonec však své loňské vítězství obhájil tým Nws, na druhém místě skončil černý kůň turnaje Vodouchovi draci. Bronz získalo družstvo Stavokompletu. Kvalita závodů Dračích lodí má zatím jasně stoupající tendenci, proto si přejme, ať i ty příští překonají v kvalitě ty letošní. Pavel Folprecht ml., foto Václav Kváča

NAPŘESROK TO BUDOU MÍT DRAČÍ LODĚ TĚŽKÉ, LETOŠNÍ ROČNÍK NASTAVIL LAŤKU DOST VYSOKO.

Fotbal především, ale zbyl čas i na další, nejen sportovní aktivity

Dva turnusy proběhly od 8. do 13. a poté od 15. do 20. července. Za dva týdny se zde vystřídalo celkem 60 dětí od šesti do deseti let.

kempu pan Josef Matějovský. Ale ani mozkové závity si neodpočaly. Hrála se celá řada vědomostních soutěží.

Program plný pohybu Celé dva týdny byly pochopitelně ve znamení sportu, ale v žádném případě se nejednalo pouze o fotbal. Děti byly ubytovány v areálu Houštka a ten přímo vybízí k různým pohybovým aktivitám. Na pořadu dne byl tenis, basketbal, házená. I atletického stadionu malí fotbalisté využili, protože jedno odpoledne poměřovali své dovednosti v čistě atletických disciplínách. Ve skoku dalekém, sprintu, hodu tenisákem a vytrvalostním běhu. „Nechtěli jsme se zaměřit pouze na fotbal. Kemp byl plný aktivit, které neměly s fotbalem až zas tak moc společného. Chtěli jsme pro ty děti něco udělat a také se dozvědět, jak na tom jsou. Třeba ve zmiňovaný atletický den jsme zjistili, že spousta dětí není schopná hodit tenisákem 15 metrů. S tím jsme chtěli něco dělat,“ řekl nám organizátor

Setkání s hvězdami Velmi častá byla sezení s Markem Matějovským, českým reprezentantem a kapitánem AC Sparta Praha. Ten dětem představil svou kariéru a radil jim, co všechno zlepšit, pokud chtějí hrát první ligu jako on. Také je naučil pár anglických fotbalových slovíček. Ale na kemp dorazily i jiné hvězdy. Třeba deblkanoisté a olympijští medailisté Jaroslav Volf s Ondrou Štěpánkem nebo skokan do vody Michal Navrátil. Ovšem největší ohlas vzbudila návštěva tréninku Sparty Praha, kde se účastníci kempu setkali a podali si ruku s celým letenským áčkem. Následovala prohlídka Generali Areny a setkání s hercem Davidem Novotným alias Jardou Kuželem z Okresního přeboru. Všichni zájemci, kteří se letos kempu nezúčastnili, mají šanci příští rok. Reportáž z Generali Areny najdete v příštím čísle. Pavel Folprecht ml., foto archiv M. M.

MAREK POODKRYL TAJEMSTVÍ 1. LIGY. • PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

31


SPORT

POHÁR MISTRŮ DOBĚHNĚME, DOSKÁKEJME A DOHÁZEJME DO HELSINEK! KLUBŮ JIŽ Aneb podpořme atlety na cestě na Mistrovství POPÁTÉ V pátek 22. června se na hřišti ve Staré Boleslavi uskutečnil již pátý ročník Poháru mistrů klubů ve hře na jamky.

Evropy. To je název soutěže Atletika pro děti, projektu Českého atletického svazu.

Osobní záštitu nad turnajem převzal prezident České golfové federace Ing. Jan Jenčovský. K účasti byli pozváni mistři klubů za rok 2011 a obhájci loňských prvenství, Nela Křížová z GC Konopiště a Dominik Kamiš z GC Hostivař. Ceny pro všechny Do turnaje se letos přihlásilo 11 mistryň a 8 mistrů a hrálo se na devět jamek. Putovní skleněné poháry si nakonec odvezli Pavel Korda z Park Golf Clubu TJ Mittal Ostrava a Henrieta Martinčová z Clubu Ducha Sportovního. Pro vítěze byly dále připraveny věcné ceny. Ocenění se dočkali rovněž poražení, kteří navíc měli po zbytek dne k dispozici hřiště zdarma. red, foto archiv GCSB

Teď je čeká cesta kolem světa

Tento projekt je tzv. atletickou přípravkou a v současné době se do něj zapojilo více než 120 oddílů z celé České republiky. Cílem Atletiky pro děti je nabídnout rodičům a jejich dětem novou volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Atletika pro děti ve Staré Boleslavi

„Na umístění našich vlastních dětí již Slavoj Stará Boleslav neměl kapacitu, tak jsme se rozhodli otevřít pod jeho záštitou další atletickou přípravku pro děti,“ odůvodňuje Petr Žemlička, proč se trenéři zapojili do výše zmíněného projektu, a dodává: „O projektu jsme se dozvěděli na jednom z trenérských školení a rozhodnutí zapojit se do něj bylo jednoduché a rychlé, stejně jako sehnat děti.“ Gepardi míří do Helsinek

24 malých atletů ze Staré Boleslavi ve věku od šesti do devíti let si říká Gepardi. Na tréninky pod vedením Sláva vítězům, Henrietě Martinčové a Pavlu Kordovi

32 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •

GEPARDI = 24 ATLETICKÝCH NADĚJÍ

trenérů Lenky Hřebíčkové, Tomáše Sýkory a Petra Žemličky docházejí pravidelně 2x týdně. V březnu se zapojili do korespondenční soutěže, jejímž cílem bylo dosáhnout pomyslných 1920 km, což je vzdálenost z České republiky do Helsinek. Trenéři až do května evidovali počet „naběhaných, naskákaných a naházených“ kilometrů svých svěřenců. A výsledek se dostavil. Gepardi opravdu dorazili do Helsinek, obdrželi certifikát podepsaný šéftrenérem atletické reprezentace Tomášem Dvořákem a byl jim přidělen patron, sprinter Pavel Máslo. Nyní mají Gepardi v plánu cestu kolem světa, o tom už ale více na našich webových stránkách. red, foto archiv Gepardi

MALÍ ATLETI SE PYŠNÍ CERTIFIKÁTEM, KTERÝ PODEPSAL ŠÉFTRENÉR ATLETICKÉ REPREZENTACE TOMÁŠ DVOŘÁK.


LABUŽNÍK

HODNOCENÍ PROSTŘEDÍ sezení na terase pod vzrostlými duby uprostřed tenisových kurtů

••••• NABÍDKA

na tenisovou hospodu výběr velice nadprůměrný

••••• KVALITA JÍDLA NEZÁVISLÝ TEST UTAJENÉHO LABUŽNÍKA FINANCUJE REDAKCE

Tady je dobře na světě

PO SPORTU DOBROTU

Hrajete rádi tenis, nebo jezdíte na bruslích a pak vám vždycky vyhládne? Ve Sport Hotelu Houštka to není problém. Zrekonstruovaný lesopark Houštka nabízí spoustu sportovního vyžití, ale i restauraci v srdci tenisových kurtů. V Houštce si každý najde to své

Mimo tenisu je tady k dispozici in-line dráha, letní kino a atletický stadion. Krásný tenisový areál, který je celý ukryt v borovém lese, je znám svou historií. Dvanáct tenisových kurtů neslouží jen pro členy, zahrát si může každý. Jak ale správce kurtů říkal: „Na začátku sezóny do konce léta radši zavolejte, volný kurt navečer není.“ V klubovně, resp. restauraci, jsou na výběr dvě venkovní terasy, vnitřní bar s pár stoly a krbem či klasická místnost pro konání větších událostí. Panenka na 20 způsobů. A jaká!

Jídelní lístek Sport Hotelu Houštka je nápaditý, vybere

si v něm každý. Zajímavé je i dětské menu a palačinky v mnoha různých úpravách. Kdo miluje panenku, může ji vyzkoušet snad na 20 způsobů. My jsme si ji dali zapečenou s kuřecím masem a sýrem. Porce odpovídala 300 gramům, maso bylo šťavnaté, obloha velkolepá. Jídlo jsme měli na stole do patnácti minut po objednávce. Zde jistě nepochybíte, ani když dáte přednost české klasice v podobě smažáku s kroketami. Jako dezert jsme zvolili lívanečky. Chutnaly jako od babičky a jenom dokreslily příjemně strávený večer. Terasa klubu, krytá obrovskými duby, byla plně obsazená sportovci, na jejichž tvářích byla vidět spokojenost a pohoda krásného místa.

obrovské porce, vše čerstvé, velice chutné

•••••

OBSLUHA A SERVIS milá, ochotná, pokud něco nevěděla, rychle zjistila

••••• CENA/VÝKON tzv. na jedničku za kačku

••••• HYGIENA toalety čisté, je však vidět, že se do klubovny dlouho neinvestovalo

••••• VERDIKT

Velice příznivé ceny, po tenise či projížďce na bruslích stojí za návštěvu.

•••••

red, foto Václav Kváča

• PROSTOR • 2012 červenec/srpen •

33


KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA O CENY Tentokrát můžete vyhrát poetický i výstřední humorný román, který lze číst jako snově romantickou a dobrodružnou pouť dvou mladičkých outsiderů do vlastního nitra. Kniha ve vzácné shodě okouzlila německé čtenáře i kritiky a vysloužila si jednu ze dvou nejvýznamnějších tamějších cen,

Německou cenu za literaturu pro mládež. Dva kluci ve staré oprýskané Ladě jedou napříč východním Německem... Hádejte kam? Knihu vydalo Argo. Výherce minulé křížovky: Zdena

Patzelová

ODPOVĚDI POSÍLEJTE DO 31. 8. 2012 NA ADRESU KŘÍŽOVKA NOVINY PROSTOR, WOLKEROVA 603, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM.

34 • červenec/srpen • 2012 • PROSTOR •


PROFESIONÁLNÍ PARTNER V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ • zajištění komplexních služeb v oblasti odpadů • údržba veřejné zeleně • realizace a provoz sběrných dvorů • správa a údržba veřejného osvětlení • údržba městských mobiliářů a hřbitovů

AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. Provozovna Benátky nad Jizerou Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou T: +420 326 316 322 F: +420 326 316 406 E: benatky@avecz.cz

• kontejnerové služby • poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství

www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt

Inzerce

• čištění a údržba komunikací


Rezidence Nad pramenem splní vaše očekávání Společnost KEGA INVEST, a. s., pro vás připravuje developerský projekt Rezidence Nad pramenem ve Staré Boleslavi, jenž se nachází pouhých 15 minut jízdy autem z centra Prahy. Základní myšlenkou projektu je nabídnout vám nadstandardní prostředí s dostatkem soukromí a klidu v samostatně stojících rodinných domech se zahrádkou, vlastním dětským hřištěm, mateřskou školkou a parkem pro rezidenty. Rezidence Nad pramenem představuje bydlení v klidné lokalitě naproti golfovému hřišti v blízkosti Proboštských jezer a přitom s vlastní občanskou vybaveností a možností bohatého sportovního vyžití. Projekt je koncipován jako soubor 89 zasíťovaných stavebních pozemků s výměrou od 480 m2 do 1245 m2. Rezidence navíc počítá s výstavbou prodejny potravin, restaurace s kavárnou, mateřské školky s dětským hřištěm, ordinace zdravotnického zařízení s lékárnou a fitness umístěných na náměstíčku společně se zastávkou autobusu.

volné prodané

pozemky od 750 000 Kč vč IS Vyberte si z následujících variant a staňte se součástí nového rezidenčního projektu: • Stavební pozemek zasíťovaný • Stavební pozemek zasíťovaný + základová deska rodinného domu • Stavební pozemek zasíťovaný + rodinný dům (jeden z 20 typů) Pro více informací kontaktujte: Martin Kadeřábek | info@mkreality.cz | tel.: 728 103 200

Noviny Prostor 4/2012  

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you