Military Magazine 2012 PromoShopOnline

Page 1

I advertorial

“Verrassend en anders”

Bedrijven moeten zich onderscheiden. Dat geldt niet alleen voor hun producten en diensten, maar ook voor de relatiegeschenken. Toch wordt daar niet altijd voldoende aandacht aan besteed. Met als gevolg dat de belangrijke relatie na een beurs, presentatie of andere meeting met een gadget huiswaarts keert waar hij of zij nooit meer naar omkijkt. Jurgen Volmbroek van PromoShopOnline.nl brengt daar verandering in: “Het gaat om het juiste geschenk bij het juiste bedrijf.”

PromoShopOnline

“We are only one phonecall away!” Relaties moet je koesteren. En niet alleen tijdens Military­

niet tot een goede keuze. En daar gaat het wel om: het juiste

Boekelo-Enschede, maar gedurende het hele jaar. Een relatie­

geschenk bij het juiste bedrijf”, aldus Jurgen, die eraan toe-

geschenk is dan een betrouwbare methode. Het kan een

voegt: “Overigens hebben we natuurlijk wel een webshop,

leuke­gimmick zijn of een waardevol cadeau. Maar altijd is

maar inmiddels ook een showroom.”

het verrassend. Vijf jaar geleden begon Jurgen Volmbroek met PromoShop­

Voor veel ondernemers is de keuze voor een relatiegeschenk

Online.nl als activiteit naast de bijna 80-jarige Drukkerij

een hachelijke onderneming. Er wordt niet voldoende over

­Hofmeijer. “Het sloot prima op elkaar aan: met de drukkerij

nagedacht en dan wordt op het laatste moment gekozen voor

zijn we ook voortdurend bezig met communicatie. Een relatie­

de obligate pen, een schrijfmap of een paraplu. Terwijl er

geschenk past daarbij, want wij hebben verstand van kleuren

­zoveel meer mogelijkheden zijn, vertelt Jurgen: “Je moet er

en vormgeving. Dat komt ook van pas als relatiegeschenken

wel over nadenken. Een ondernemer is creatief, dus waarom

moeten worden bedrukt of gepersonaliseerd. We bieden dus

niet creatief zijn als je een relatiegeschenk moet kiezen? De

een totaalconcept: voor alle gedrukte communicatie.”

tijd ontbreekt vaak. Daarom denken wij mee. We hebben

De naam doet vermoeden dat PromoShopOnline.nl alleen

­inmiddels drie adviseurs die bij onze klanten komen en in-

opereert met een webshop, maar dat is niet zo. Jurgen:

ventariseren wat er mogelijk is. Wij denken niet graag in de

“Aanvankelijk was dat wel de bedoeling, maar gaandeweg

­standaardproducten. We komen veel liever met iets bijzon-

merkten­we dat we de bedrijven moesten adviseren. Op

ders, want het moet verrassend zijn. En daarom zijn wij ook

een website met duizenden geschenken kom je als bedrijf

anders en onderscheidend. En vooral creatief.”

PromoShopOnline.nl B.V. - Westermaatsweg 7 - 7556 BW Hengelo - T. 074-2593277 - info@promoshoponline.nl www.promoshoponline.nl

15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.