Page 1

Валидност 15.08-04.09. 2019 г.

www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800

ųƔƉƈƏƒƊƉƑƌƉƖƒ Ɖ ƆƄƏƌƈƑƒ ƒƖ 23.08 ƈƒ 04.09.2019. AMD® Dual Core E-7010

15.6’’ 39.6 cm HD

AMD® RADEON R2 GRAPHICS

HDD 500 GB

RAM 4GB

ƊƸƊǹߦߥߡǽࣗǹĮߧߪߣU Galaxy Note 10 256GB

6,3"

256 GB RAM 8GB

256GB

RAM 12GB

16см.

16

2+

12

MP

4300 mAh

10

MP

0% 184.90

БЕЗ ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА

лихва

10

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

12

MP

MP

на месец

10

месеца

в брой

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

4300 mAh

10

214.90

1849.-

17,27см.

+1

БЕЗ ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА

на месец

RAM 12GB

16

2+

2149.в брой

҉ՔՁԽԯՂՃԜՁԯդՂԯԺԜԿՃԾԿԯԶՅԿԯԽԾԟ ƊƸƊǹߦߥߡǽࣗǹĮߧߪߣU ԭԜߣߪߪԺԟࢋԟԼԨՂՃԾԭԜߥߢߪԺԟ

6,8"

512GB

17,27см.

+1

ВЗЕМИ ОТСТЪПКА 120 лв.

Galaxy Note 10+ 512GB

6,8"

16

+1

3500 mAh

Galaxy Note 10+ 256GB

2+

MP

MP

БЕЗ ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА

234.90

За повече информация попитай в магазините или виж на www.technomarket.bg. Промоцията е валидна до 04.09.2019 г. или до изчерпване на количествата.

199.-

ŵkUđÃߨߢߧ99øAçUƊ फ़ҤԺՅՌԜԺԶԯՃԯԿՃԜԿԯ

12

10

THOMSON

на месец

10

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

2349.-

MI M365 FBC4004GL Електрически скутер • Мощност на двигателя 250W • Peжим на икономия на егергия • Максимална скорост 30КМ/Ч

резолюция

в брой

HD Ready тунери

0%

DVB T2/C/S2

лихва

109.83 183.16 на месец

отдавана мощност

консумирана мощност

6

24

BTU

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

16

вноски

вноски

ųůŲŶ

14.89 ƏƆ

2

литра

обем на фурната

24

679.Фурна+Плот

размери

А

Фурна за вграждане BO635E20X-M • Форма на пещ • Функция PerfectGrill • Функция AquaClean

Плот за вграждане ECT321BCSC цена в брой

449.-

в брой

• Сензорно управление • Функция BoilControl • Функция Stop&Go

24

37.55 ƏƆ

размери

59.5 59.7 54.7

759.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

• ŦƎƏƢƛƆƄ 2 ƇƒƈƌƑƌ SmartCare ŷƈƞƏƊƉƑƄ ƇƄƔƄƑƚƌƣ. • ųƔƌƐƉƔƑƄ ƐƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ, Ɔ ƕƏƗƛƄƍ, ƛƉ ƎƏƌƉƑƖƞƖ ƌƋƅƉƔƉ ƋƄƝƌƖƌ "ŪƌƆƒƖ" ƌ "ťƉƋƔƄƅƒƖƌƚƄ" ƕƄƐƒ ƋƄ 0.66ƏƆ ƑƄ ƐƉƕƉƚ ƋƄ ƆƕƉƎƌ 100ƏƆ. ƒƖ ƔƄƋƐƉƔƄ ƑƄ ƎƔƉƈƌƖƄ • ŦƄƊƌ ƋƄ ƌƋƅƔƄƑƌ ƐƒƈƉƏƌ ƓƔƒƈƗƎƖƌ Gorenje, ƋƄƎƗƓƉƑƌ Ɔ ƓƔƉƈƏƒƊƉƑƌƣ ƓƄƎƉƖ, Ɔ ƓƉƔƌƒƈƄ 15.08 – 31.08.2019Ƈ. ƆƋƉƖƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ƕ TBI Bank ƋƄ ƕƔƒƎ ƒƖ 24 ƐƉƕƉƚƄ ƕ 0% ƏƌƙƆƄ, ŧųŴ, ŧůų, ƌ ƅƉƋ ƖƄƎƕƌ • ŦƄƊƌ ƕƄƐƒ ƓƔƌ ƓƒƎƗƓƎƄ Ɔ ƐƄƇƄƋƌƑƌƖƉ. űƉ ƆƄƊƌ ŲƑƏƄƍƑ. • ŵƞƕ SMART CARE + 2 ūƄƝƌƖƌ ƑƄ ƓƏƄƝƄƑƌƣƖƄŲƅƝƌƖe ƗƕƏƒƆƌƣ ƋƄ ƓƔƒƐƒƚƌƣƖƄ ƐƒƊƉƖƉ ƈƄ ƔƄƋƇƏƉƈƄƖƉ ƑƄ www.technomarket.bg . • ŦƄƏƌƈƕƑƒƕƖ 15.08 – 31.08.2019. Ƈ.

52 30 5.1

енергиен клас

на месец

6

месеца

-20 ज़.

҉ՂԯՉԶԯ ԿՁԾԦՅԶՃԯ ԽԜ

нагревателни зони

А

лихва

126.50

в брой

24

65

269.-

0%

1399.-

=

˄ʪˎʸʮʫʻʤ ʧʤˀʤʻˉʰ˔

24

ŸŷŴűŤ

в брой

на месец

6

24.07 ƏƆ

32“

1099.-

233.

месеца

ŮƗƓƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ťũū ƏƌƙƆƄ ƌ ťũū ƓƞƔƆƒƑƄƛƄƏƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

ACI-1220T/1820T/2420T Климатична инверторна система • SEER- 6.1/ SCOP-4.0 • Температурен диапазон на работа: отопл/охл. -10 до 24°C/ 18 до 46 °C

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

на месец

А++ А+

Безплатен монтаж

вноски

отопление

18

консумирана мощност

ŹůŤŨŬůűŬŮ

3.20 1.02 5.1/6.60 KW 1.63/1.85 KW

32HD3306 32”(81см) • Резолюция HD1366 X 768 • Телетекст, USB, • Хотелско меню • Яркост cd/m² 240

BTU

цена в брой

259.-

78 33.ƏƆ

229 хладилна част

Консумирайте Загорка с удоволствие и мярка

отдавана мощност

А+

в брой

вноски

охлаждане

659.-

вноски

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

3.2 1.13 5.2/6.4 KW 1.66/2.15 KW

-

BTU

ųŤŮũŶűŤ źũűŤ

12 А++

419.-

97 фризерна част

А+

ž©Ÿ£¨£ ž›«›¨±£º

енергиен клас

185 60 64 размери

А+

КОМБИНИРАН ХЛАДИЛНИК RK611PS4 • FrostLess • LED осветление в горната част • SpaceBox XXL чекмедже

12X 24 литра бира Загорка цена в брой

ПАКЕТНА ЦЕНА

629.-


www.technomarket.bg • ŦƎƏƢƛƆƄ 1 ƇƒƈƌƑƄ SmartCare ŷƈƞƏƊƉƑƄ ƇƄƔƄƑƚƌƣ. • ųƔƌƐƉƔƑƄ ƐƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ, Ɔ ƕƏƗƛƄƍ, ƛƉтел.: ƎƏƌƉƑƖƞƖ ƌƋƅƉƔƉ 0700 10 800 ƋƄƝƌƖƌ "ŪƌƆƒƖ" ƌ "ťƉƋƔƄƅƒƖƌƚƄ" ƕƄƐƒ ƋƄ 0.66ƏƆ ƑƄ ƐƉƕƉƚ Валидност 15.08-04.09. 2019 г. ƋƄ ƆƕƉƎƌ 100ƏƆ. ƒƖ ƔƄƋƐƉƔƄ ƑƄ ƎƔƉƈƌƖƄ • ŦƄƊƌ ƋƄ ƌƋƅƔƄƑƌ ƐƒƈƉƏƌ ƓƔƒƈƗƎƖƌ Apple, ƋƄƎƗƓƉƑƌ Ɔ ƓƔƉƈƏƒƊƉƑƌƣ ƓƄƎƉƖ, Ɔ ƓƉƔƌƒƈƄ 15.08 – 31.08.2019 Ƈ. ƆƋƉƖƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ƕ TBI Bank ƋƄ ƕƔƒƎ ƒƖ 24 ƐƉƕƉƚƄ ƕ 0% ƏƌƙƆƄ, ŧųŴ, ŧůų, ƌ ƅƉƋ ƖƄƎƕƌ • ŦƄƊƌ ƕƄƐƒ ƓƔƌ ƓƒƎƗƓƎƄ Ɔ ƐƄƇƄƋƌƑƌƖƉ. űƉ ƆƄƊƌ ŲƑƏƄƍƑ. • ŵƞƕ SMART CARE + 2 ūƄƝƌƖƌ ƑƄ ƓƏƄƝƄƑƌƣƖƄ ŲƅƝƌƖe ƗƕƏƒƆƌƣ ƋƄ ƓƔƒƐƒƚƌƣƖƄ ƐƒƊƉƖƉ ƈƄ ƔƄƋƇƏƉƈƄƖƉ ƑƄ www.technomarket.bg . ŦƄƏƌƈƕƑƒƕƖ 15.08 – 31.08.2019. Ƈ.

ŮƗƓƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ťũū ƏƌƙƆƄ ƌ ťũū ƓƞƔƆƒƑƄƛƄƏƑƄ ƆƑƒƕƎƄ

=

˄ʪˎʸʮʫʻʤ ʧʤˀʤʻˉʰ˔

ƗƈƞƏƊƉƑƄƖƄ ƇƄƔƄƑƚƌƣ ƆƄƊƌ ƕƄƐƒ ƋƄ ƖƉƏƉƘƒƑƄ

ES1 KICKSCOOTER Електрически скутер - тротинетка • Макс. скорост: 20 км/ч • Макс. пробег: 28 км. • Макс. натоварване до 120 кг. • Тегло: 11.3 кг.

0%

лихва

133.16 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

вноски

97.20 ƏƆ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

24

вноски

24

вноски

24

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

вноски

Промоционални продукти Apple

84.52 ƏƆ

ƗƈƞƏƊƉƑƄƖƄ ƇƄƔƄƑƚƌƣ ƆƄƊƌ ƕƄƐƒ ƋƄ ƖƉƏƉƘƒƑƄ

1899.цена в брой

127.84 ƏƆ

1639.-

DRIVE 40LM EE Навигационна система • Eкран 4.3"(10.9cm)• Карта на Източна Европа и България • Доживотни актуализации

799.в брой

DRIVE SMART 55 MT-S Навигационна система • Екран 5.5" 13.9cm • Карта на Европа и България • Доживотни актуализации

629.-

399.-

цена в брой

ACTION CAMERA 4K WF430

129.-

209.-

DEZL™ 580 LMT-D Навигация за камиони • Маршрути за камиони • Bluetooth® • Доживотни актуализации

2499.-

цена в брой

DRONE XX5W MAX FLY CAMERA WIFI

CDR 205BDASH Видеорегистратор • Дисплей 2.7" (6.86см.) • MICRO SD

89.90

89.90

21035 Bluetooth Селфи стик

19.99

183231 Зарядно за автомобил

BOOMBOX BS 27 Преносима аудио у система

89.90

RB-BT7500 Радио йн й н ретро дизай дизайн

49.99

TWS 03 BLUETOOTH Слушалки у

21.

SMART PHONE HOLDER 99 SEESAW XL Стойка за смартфон р ф

44.

99

24.99

7

CHROMECAST ULTRA Медиа плеър

179.

HOME MINI Смарт тонколона

89.90

CHROMECAST 3.0 Медиа плеър

99.90 84.90

CHROMECAST 2 Медиа плеър

14156 FM трансмитер • BLUETOOTH • 2USB порта

34.99

Y7

P smart Z

3D TEMPERED GLASS BK

TEMPERED GLASS

TEMPERED GLASS BK

TEMPERED GLASS BK

TEMPERED GLASS BK

Предпазно Стъкло

Предпазно Стъкло

Предпазно Стъкло

Предпазно Стъкло

Предпазно Стъкло

39.99

17.99

17.99

22.99

22.99

FINE TRANSPARENT COVER

FINE TRANSPARENT COVER

HARD TRANSPARENT COVER

F FINE T TRANSPARENT C COVER

FINE TRANSPARENT COVER

Прозрачен калъф

Прозрачен калъф

Предпазен калъф

Прозрачен калъф П

Прозрачен калъф

17.

99

17.

99

19.

99

17.

99

17.99

Цените са в лева с ДДС ДДС.


ŮƗƓƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ťũū ƏƌƙƆƄ ƌ ťũū ƓƞƔƆƒƑƄƛƄƏƑƄ ƆƑƒƕƎƄ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

24

39 89.95 23.92 ƏƆ 39. ƏƆ ƏƆ

вноски

24

вноски

24

вноски

24

вноски

24

вноски

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

вноски

=

˄ʪˎʸʮʫʻʤ ʧʤˀʤʻˉʰ˔

• ŦƎƏƢƛƆƄ 1 ƇƒƈƌƑƄ SmartCare ŷƈƞƏƊƉƑƄ ƇƄƔƄƑƚƌƣ. • ųƔƌƐƉƔƑƄ ƐƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ, Ɔ ƕƏƗƛƄƍ, ƛƉ ƎƏƌƉƑƖƞƖ ƌƋƅƉƔƉ ƋƄƝƌƖƌ "ŪƌƆƒƖ" ƌ "ťƉƋƔƄƅƒƖƌƚƄ" ƕƄƐƒ ƋƄ 0.66ƏƆ ƑƄ ƐƉƕƉƚ ƋƄ ƆƕƉƎƌ 100ƏƆ. ƒƖ ƔƄƋƐƉƔƄ ƑƄ ƎƔƉƈƌƖƄ • ŦƄƊƌ ƋƄ ƌƋƅƔƄƑƌ ƐƒƈƉƏƌ ƖƉƏƉƘƒƑƌ Samsung, ƋƄƎƗƓƉƑƌ Ɔ ƓƔƉƈƏƒƊƉƑƌƣ ƓƄƎƉƖ, Ɔ ƓƉƔƌƒƈƄ 15.08 – 31.08.2019 Ƈ. ƆƋƉƖƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ƕ TBI Bank ƋƄ ƕƔƒƎ ƒƖ 24 ƐƉƕƉƚƄ ƕ 0% ƏƌƙƆƄ, ŧųŴ, ŧůų, ƌ ƅƉƋ ƖƄƎƕƌ • ŦƄƊƌ ƕƄƐƒ ƓƔƌ ƓƒƎƗƓƎƄ Ɔ ƐƄƇƄƋƌƑƌƖƉ. űƉ ƆƄƊƌ ŲƑƏƄƍƑ. • ŵƞƕ SMART CARE + 2 ūƄƝƌƖƌ ƑƄ ƓƏƄƝƄƑƌƣƖƄ ŲƅƝƌƖe ƗƕƏƒƆƌƣ ƋƄ ƓƔƒƐƒƚƌƣƖƄ ƐƒƊƉƖƉ ƈƄ ƔƄƋƇƏƉƈƄƖƉ ƑƄ www.technomarket.bg . ŦƄƏƌƈƕƑƒƕƖ 15.08 – 31.08.2019 Ƈ.

21 21.02 30.ƏƆ ƏƆ 46mm

7

472 mAh 128GB RAM 8GB

128GB RAM 6GB

4100 mAh

6,4"

16.3 СМ

3100 mAh

6150 mAh

6,7"

5,9"

10,1"

17,02см.

32

+8

16 MP

цветове

P

цветове

цена в брой

1749.-

P

5M

MP

цветове

цена в брой

8M

MP

25

MP

MP

25,7см.

+5

+5

32

+8

32GB RAM 2GB

4500 mAh

1 +12+1 6M 2 P 10

64GB RAM 4GB

цветове

цена в брой

759.-

цена в брой

449.Y7

390.-

579.U

2.2 DS 32GB RAM3GB

16GB RAM2GB

16GB RAM1GB

4000 mAh

3000 mAh

2200 mAh

6.26"

5.71"

15.9 СМ

13

5.0"

14.50 СМ

12.7 СМ

13

+2

5M

MP

MP

8M

P

5M

P

2M

P

P

с включена карта памет цветове

цена в брой

12

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

47.25 ƏƆ

12

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

30.58 ƏƆ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

đÃߪƊk

209.-

319.-

вноски

499.-

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

3070 mAh

149.-

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

ŵkUđÃĘĮƟkߨߧߥ 64GB RAM 4GB

12

25 20.ƏƆ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

64GB RAM 6GB

цена в брой

ПАКЕТНА ЦЕНА

V708

HALO Q

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

130 DS

12

вноски

цена в брой

вноски

цена в брой

вноски

Bluetooth слушалки слуша HUAWEI Sport

14.00 ƏƆ øߩUƊ

4000 mAh 800 mAh

5,97"

6,3"

15.16 СМ

16см.

4 +1 8+8 3M P

48

13

20

MP

ЛОЯЛНА

629.-

08 58.ƏƆ

2,8"

1,77"

1020 mAh

1,77"

MP

3800065711135

програма

IVAN IVANOV

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

399.-

37.25 ƏƆ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

ŦƄƏƌƈƕƑƒƕƖ 15.08 – 31.08.2019 Ƈ.

4.58 СМ

2M P

цена в брой

12

1,8"

4.5 СМ

7,11см.

0.3

0.3

MP

MP

вноски

цена в брой

12

800 mAh

MP

цветове

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

1500 mAh +5

вноски

В наличност след 20.08.2019г.

цена в брой

FENIX 5S PLUS

74.99

FENIX 5 PLUS BL

1519.-

44.99

49.99

SMART WATCH SM0715B BLACK 2019

INSTINCT

1419.-

24.99

529.-

34.99


IT GSM

www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 15.08-04.09. 2019 г.

Wi-Fi

Wi-Fi

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО

с 500 л. хартия

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО

109 лв.

89.90 лв.

УСТРОЙСТВА, СЪЗДАДЕНИ ЗА ОФИСА НА БЪДЕЩЕТО ПОЗВОЛЕТЕ СИ ОРИГИНАЛЕН ТОНЕР TN1090 НА РЕГУЛЯРНА ЦЕНА ОТ 44 ЛВ.

DCP-T510W - 329лв.

допълнителен + тонер TN-B023

ПРИНТЕР/КОПИР/СКЕНЕР

• Мастиленоструен МФП с

вградени касети

• Изключително ниска

себестойност на копие

• Стартов консуматив за до

13000 копия черно до 5000 копия на цвят(син, червен, жълт)

DCP-B7520DW -

HL-1222WE - 179лв.

• Супер икономичен лазерен МФП

ПРИНТЕР/КОПИР/СКЕНЕР ПРИНТЕР

17лв.

13лв. 13лв. 13лв.

DCP-1622W*- 249лв.

• Компактен лазерен

принтер/МФП*

• Скорост на печат до

20 стр./мин.

409лв.

ПРИНТЕР/КОПИР/СКЕНЕР

• Скорост на печат до 34 стр./мин. • Безжичен печат, кабелна мрежа • Стартова тонер касета

за до 2000 копия**

• Безжичен печат • Стартова тонер касета

BT5000C/M/Y - 5000 стр.* BTD60BK – 6500 стр.*

за до 1500 копия**

*Приблизителен капацитет, базиран на Brother оригинална методология

** в съответствие с ISO/IEC 19752 522

**ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ BROTHER ПОЛУЧАВАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА 1 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ КЪМ СТАНДАРТНАТА 2 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ СЛЕД БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ Я НА WWW.BROTHER.BG СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 60 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕ.

Z6 607 Z607 5.1 1 система а • Bluetooth • SD Card • FM радио

Z120 Z 120 Активни А тонколонки • USB ззахранване

199.-

29.99

M M100 Оптична мишка О • Чувствителност 1000 DPI • Интерфейс USB

цветове

19.99

M185 Безжична мишка • Чувствителност 1000 DPI • Интерфейс USB

цветове

24.99

M110 10 SILENT Оптична мишка • Чувствителност 1000 DPI • Интерфейс USB

цветове

22.99

MK120 М ишка Мишка+клавиатура Свързв Свързване - USB-А 2.0 K400+KEYBOARD +KEYBOARD Безжична клавиатура • Обхват до 10 м • Интерфейс USB

69.

90

MK235 COMBO Безжична Мишка +клавиатура Обхват до 10м

51.

900

34.

99

K120 KEYBOARD Клавиатура • Интерфейс USB

24.99

Цените са в лева с ДДС.


ŮƗƓƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ťũū ƏƌƙƆƄ ƌ ťũū ƓƞƔƆƒƑƄƛƄƏƑƄ ƆƑƒƕƎƄ

47 32.09 ƏƆ 41. ƏƆ 81MV001JBM

INTEL® PENTIUM 5405U

FHD

HDD 1 TB

FHD

INTEL CORE I3 ® 8130U

15.6’’

HDD 1 TB

GEFORCE® MX150 2 GB

SSD 512 GB M2

GTX 1050 TI 4GB

RAM 8GB

FREE DOS

RAM 8GB

FREE DOS

15.6’’

INTEGRATED

FREE DOS WINDOWS 10*

RAM 4GB

94.15ƏƆ

52.42 ƏƆ

81MV001KBM

15.6’’

вноски

24

вноски

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

24

вноски

24

=

вноски

˄ʪˎʸʮʫʻʤ ʧʤˀʤʻˉʰ˔

• ŦƎƏƢƛƆƄ 2 ƇƒƈƌƑƌ SmartCare ŷƈƞƏƊƉƑƄ ƇƄƔƄƑƚƌƣ. • ųƔƌƐƉƔƑƄ ƐƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ, Ɔ ƕƏƗƛƄƍ, ƛƉ ƎƏƌƉƑƖƞƖ ƌƋƅƉƔƉ ƋƄƝƌƖƌ "ŪƌƆƒƖ" ƌ "ťƉƋƔƄƅƒƖƌƚƄ" ƕƄƐƒ ƋƄ 0.66ƏƆ ƑƄ ƐƉƕƉƚ ƋƄ ƆƕƉƎƌ 100ƏƆ. ƒƖ ƔƄƋƐƉƔƄ ƑƄ ƎƔƉƈƌƖƄ • ŦƄƊƌ ƋƄ ƌƋƅƔƄƑƌ ƐƒƈƉƏƌ ƏƄƓƖƒƓƌ, ƋƄƎƗƓƉƑƌ Ɔ ƓƔƉƈƏƒƊƉƑƌƣ ƓƄƎƉƖ, Ɔ ƓƉƔƌƒƈƄ 15.08 – 31.08.2019 Ƈ. ƆƋƉƖƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ƕ TBI Bank ƋƄ ƕƔƒƎ ƒƖ 24 ƐƉƕƉƚƄ ƕ 0% ƏƌƙƆƄ, ŧųŴ, ŧůų, ƌ ƅƉƋ ƖƄƎƕƌ • ŦƄƊƌ ƕƄƐƒ ƓƔƌ ƓƒƎƗƓƎƄ Ɔ ƐƄƇƄƋƌƑƌƖƉ. űƉ ƆƄƊƌ ŲƑƏƄƍƑ. • ŵƞƕ SMART CARE + 2 ūƄƝƌƖƌ ƑƄ ƓƏƄƝƄƑƌƣƖƄ ŲƅƝƌƖe ƗƕƏƒƆƌƣ ƋƄ ƓƔƒƐƒƚƌƣƖƄ ƐƒƊƉƖƉ ƈƄ ƔƄƋƇƏƉƈƄƖƉ ƑƄ www.technomarket.bg . ŦƄƏƌƈƕƑƒƕƖ 15.08 – 31.08.2019 Ƈ.

FHD

INTEL CORE I5 ® 8300H

LENOVO MOUSE M20 цена в брой цветове

ПАКЕТНА ЦЕНА

* S145-15IWL M* 81MV001JBM /81MV001KBM*

629.-

IDEAPAD 330-15IKBR 81DE01RFBM

цена в брой CASUAL BACKPACK B210 ПАКЕТНА ЦЕНА

програма

IVAN IVANOV

цена в брой

869.-

799.-

ЛОЯЛНА

3800065711135

LEGION Y530-15ICH 81FV018TBM

1799.-

Още супер оферти от Cyber IT може да намерите в магазините на Техномаркет

ƘƟƞƤƜƨ

Smart FHD

HDD 1 TB

RAM 4GB

LINUX

RAM 8GB

0%

лихва

879.-

15-DA0085NU 4MP50EA NB

14’’

FREE DOS

14-CE0011NU 499.- 5GS93EA NB

на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

0%

лихва

99.91

OMEN 15 DC1009NU 1199.- 7QE12EA NB на месец

12

0%

лихва

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

GeForce RTX 2060 6GB

FREE DOS

241.58 на месец

12

месеца

15.6’’ 39.6 cm

FHD

SSD 1TB

FREE DOS

RAM 8GB

83.16

OMEN N 15 5 DC DC10 DC1010NU 7PZ69EA NB

UHD GRAPHICS 620

SSD 256 GB

INTEL CORE I7 ® 9750H

RAM 16GB

INTEL CORE I5 ® 8250U

35.6 cm

INTEL® UHD GRAPHICS 600

RA 4GB RAM

15-DA0119NU 6VJ94EA NB

FREE DOS

FHD

1 TB HD HDD

HDD 1 TB + SSD 512 GB

ПАКЕТНА ЦЕНА

INTEL CELERON® N4000

HD H

FHD

GeForce MX110 2 GB

INTEL® UHD GRAPHICS 605

15.6’’ 15.6

15.6’’ 39.6 cm

INTEL CORE I3 ® 7020U

FHD

1 TB HDD

619.-

15-RA056NU 6TG01EA NB

15.6’’ 39.6 cm

INTEL PENTIUM® N5000

15.6’’

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

лихва

в брой

INTEL CORE I5 ® 9300H

GeForce RTX 2060 6GB

FREE DOS

RAM 16GB

0%

2899.-

208.25 на месец

12

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

2499.в брой


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 15.08-04.09. 2019 г.

Телевизори

резолюция

резолюция

ULTRA HD

резолюция

8K UHD

Full HD

интернет

SMART TV тунери

Модел 2019

интернет

SMART TV

интернет

SMART TV*

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

0%

лихва

OLED55/65B8 55/65”(139/165см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV webOS 4.0 • Magic Remote дистанционно • HDR10 PRO + HLG PRO

191.58

55“

0%

на месец

12

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

65”(165см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV webOS 4.0 3399.- • Magic Remote дистанционно • HDR10 PRO + HLG PRO

283.25

65“

на месец

12

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

43LM6300 43”(109см) • Резолюция FHD 1920Х1080 • Smart TV webOS • 1799.- ACTIVE HDR • VIRTUAL SURROUND PLUS

лихва

2299.- 65UK7550

65“

179.90 на месец

10

месеца

в брой

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

43“

в брой

659.-

резолюция

Модел 2019

ULTRA HD

резолюция

ULTRA HD

интернет

SMART TV

интернет

SMART TV

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

65UK6470 + SK5 2.1

43UM7390 + SK5 2.1 ПАКЕТНА ЦЕНА

ПАКЕТНА ЦЕНА

65“ 65UK6470 65”(165см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV webOS 4.0 • HDR10 PRO + HLG PRO

65“

1399.-

1119.-43“

1799.SK5 2.1 SOUNDBAR 2.1 канална саундбар система • 360W обща мощност • Bluetooth 4.0 • Безжичен субуфер

419.-

43UM7390 43”(109см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV webOS 4.0 THINQ AI • HDR10 PRO +, 100Hz, MIRACAST

HD READY

резолюция

HD Ready

Full HD тунери

тунери

DVB T/C

интернет

DVB T2/S2

SMART TV тунери

DVB T2/S2

28“

тунери

DVB T/C

43LV300 43”(109см) • Резолюция FHD 1920Х1080 • HOTEL MODE, LOCK MODE

43“

489.-

32“

429.-

Модел 2019

ULTRA HD интернет

интернет

SMART TV

SMART TV

тунери

тунери

DVB T2/S2

DVB T2/C/S2

24“

239.-

BDV-E4100 Система за домашно кино • Обща мощност 1000W • Bluetooth, Wi-Fi, NFC • 5.1 канална • 3D Blu-Ray • DTS, S-Master цифров усилвател

резолюция

резолюция

ULTRA HD

299.-

24TK420V-PZ 23.6”(60см) ТВ/Монитор • Резолюция HD READY 1366 x 768

резолюция

HD READY

32LK610 32”(81cм) • Резолюция 1366 X 768 • ACTIVE HDR технология • Smart TV webOS 4.0 • DLNA, MIRACAST, WI-DI

799.-

28TK430V 27.5”(69см) ТВ/Монитор • Резолюция HD READY 1366 x 768

резолюция резолюция

43“

699.KD- 43/55XG8096 43/55”(109/139м) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV ANDROID • 4K X-REALITY™ PRO Подобряване на картината

43“

55“

1299.-

1799.-

KD-49/55XF7077 49/55”(124/139см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV Linux • 4K X-REALITY™ PRO Подобряване на картината

49“

55“

949.-

999.-

HT-SF150 2.1 Канална саундбар система • Обща мощност 120W • Bluetooth, USB • Усилвател S-MASTER

229.-

Цените са в лева с ДДС.


ŮƗƓƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ťũū ƏƌƙƆƄ ƌ ťũū ƓƞƔƆƒƑƄƛƄƏƑƄ ƆƑƒƕƎƄ

=

вноски

˄ʪˎʸʮʫʻʤ ʧʤˀʤʻˉʰ˔

вноски

24

вноски

24

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

34 242.ƏƆ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ ųŤŮũŶűŤ ź źũűŤ

резолюция

184.34 ƏƆ резолюция

Модел 2019

ULTRA HD интернет

тунери

DVB T2/C/S2

Модел 2019

ULTRA HD интернет

QE-65Q80R 65”(165см) QLED • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • QUANTUM PROCESSOR 4К

SMART TV

• ŦƎƏƢƛƆƄ 3 ƇƒƈƌƑƌ SmartCare ŷƈƞƏƊƉƑƄ ƇƄƔƄƑƚƌƣ. • ųƔƌƐƉƔƑƄ ƐƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ, Ɔ ƕƏƗƛƄƍ, ƛƉ ƎƏƌƉƑƖƞƖ ƌƋƅƉƔƉ ƋƄƝƌƖƌ "ŪƌƆƒƖ" ƌ "ťƉƋƔƄƅƒƖƌƚƄ" ƕƄƐƒ ƋƄ 0.66ƏƆ ƑƄ ƐƉƕƉƚ ƋƄ ƆƕƉƎƌ 100ƏƆ. ƒƖ ƔƄƋƐƉƔƄ ƑƄ ƎƔƉƈƌƖƄ • ŦƄƊƌ ƋƄ ƌƋƅƔƄƑƌ ƐƒƈƉƏƌ ƖƉƏƉƆƌƋƒƔƌ, ƋƄƎƗƓƉƑƌ Ɔ ƓƔƉƈƏƒƊƉƑƌƣ ƓƄƎƉƖ, Ɔ ƓƉƔƌƒƈƄ 15.08 – 31.08.2019 Ƈ. ƆƋƉƖƌ ƑƄ ƌƋƓƏƄƝƄƑƉ ƕ TBI Bank ƋƄ ƕƔƒƎ ƒƖ 24 ƐƉƕƉƚƄ ƕ 0% ƏƌƙƆƄ, ŧųŴ, ŧůų, ƌ ƅƉƋ ƖƄƎƕƌ • ŦƄƊƌ ƕƄƐƒ ƓƔƌ ƓƒƎƗƓƎƄ Ɔ ƐƄƇƄƋƌƑƌƖƉ. űƉ ƆƄƊƌ ŲƑƏƄƍƑ. • ŵƞƕ SMART CARE + 2 ūƄƝƌƖƌ ƑƄ ƓƏƄƝƄƑƌƣƖƄ ŲƅƝƌƖe ƗƕƏƒƆƌƣ ƋƄ ƓƔƒƐƒƚƌƣƖƄ ƐƒƊƉƖƉ ƈƄ ƔƄƋƇƏƉƈƄƖƉ ƑƄ www.technomarket.bg . ŦƄƏƌƈƕƑƒƕƖ 15.08 – 31.08.2019 Ƈ.

QE-55Q85R 55”(139см) QLED • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • QUANTUM PROCESSOR 4K

SMART TV тунери

DVB T2/C/S2

цена в брой

84.15 ƏƆ

ŰƉƕƉƛƑƄ ƆƑƒƕƎƄ ƋƄ ƓƄƎƉƖƑƄ ƚƉƑƄ

24

24

00 58.34 68. ƏƆ ƏƆ UE-43RU7412

резолюция

резолюция

Модел 2019

ULTRA HD

интернет

70.42 ƏƆ

UE-50RU7412

резолюция

Модел 2019

ULTRA HD

Модел 2019

ULTRA HD

интернет

SMART TV

3499.-

55“ вноски

вноски

24

ƅƔƒƍ ƆƑƒƕƎƌ

4699.-

вноски

65“

цена в брой

интернет

SMART TV

SMART TV

тунери

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2 цена в брой

цена в брой

1599.-

50“

1299.-

UE-55RU7372 55”(140см) UHD LED с извит дисплей • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • UHD DIMMING

55“

24

05 36.68 ƏƆ 42.ƏƆ UE-43NU7092

1099.-

43“

ųŤŮũŶűŤ ź źũűŤ

резолюция

31.85 ƏƆ

резолюция

ULTRA HD

резолюция

ULTRA HD

интернет

Full HD

интернет

SMART TV

интернет

SMART TV

тунери

SMART TV

тунери

DVB T/C/S2

1349.-

24

23 35.ƏƆ

UE-50NU7092

цена в брой

вноски

49“

вноски

24

UE-43/50RU7412 43/50”(109/127см) QLED • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • UHD DIMMING вноски

QE-49Q60R 49”(124см) QLED • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • QUANTUM PROCESSOR 4К

тунери

DVB T/C/S2

DVB T2/C/S2

цена в брой

UE-43/50NU7092 43/50”(109/127см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • UHD Dimming • PurColour

43“

50“

689.-

779.-

UE-40NU7182 40”(101см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • UHD Dimming • PurColour

резолюция

ULTRA HD интернет

SMART TV

резолюция

тунери

ULTRA HD

Модел 2019

интернет

DVB T2/C/S2

SMART TV

цена в брой

40“

55PUS6523 55”(139см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart tv SAPHI • HD / HDR PLUS

55“

тунери

DVB T2/C/S2

резолюция

Full HD

ЛОЯЛНА

3800065711135

програма

IVAN IVANOV

43/55PUS7354 43/55”(109/139см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 43“ • Smart TV ANDROID 9 • Процесор P5 PERFECT 55“ PICTURE• AMBILIGHT, HDR10+

1049.049

1499.-

тунери

DVB T2/C/S2

659.-

UE-32N5372 32”(81см) • Резолюция FHD 1920X1080 • Smart TV • Micro dimming PRO

резолюция

DVB T2/C/S2

43“ резолюция

HD Ready тунери

DVB T2/C/S2

589.-

43PFS5503 43”(109см) • Резолюция FHD 1920Х1080 • PIXEL PLUS HD

тунери

799.-

369.-

32“

Full HD

32PFS4132 32”(81см) • Резолюция FHD 1920Х1080 • DIGITAL CRYSTAL CLEAR • HDMI X2, USB X1,CI слот

32“

цена в брой

Модел 2019

489.-

24PHS4304 24”(60см) • Резолюция HD 1366Х768 • Pixel Plus HD • HDMI X2, USB X1 SCART, CI слот

24“

269.-


Телевизори

www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 15.08-04.09. 2019 г.

резолюция

Модел 2019

Full HD

SMART TV

резолюция

Full HD

FULL HD

тунери

интернет

интернет

тунери

DVB T/C

SMART TV

DVB T/C

тунери

тунери

DVB T/C

LED-50/55418 50/55”(127/140см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV отворен браузър • Вграден Wi-Fi

резолюция

резолюция

ULTRA HD

DVB T2/C/S2

50“

55“

599.-

669.-

LED-4341 FHD SW 43”(109см) • Резолюция FHD 1920Х1080 • Smart TV • Яркост (cd/m2) 250 • Контраст 3000:1

резолюция

43“

415.-

LED-32470 32”(81см) • FULL HD 1920x1080 • Изход за слушалки • HDMI, USB, SCART, YPBPR, COMPOSITE, VGA

32“

275.-

резолюция

Full HD интернет

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

32W2863DG 32”(81см) • Резолюция HD 1366x768 • Smart TV • WI-FI • Toshiba Smart Portal

резолюция

резолюция

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

43“

539.-

GOLDEN BRACKET

254E Стойка за стена • За екрани до 56" • Накланяне, ос на въртене, завъртане

49.99

SRT-24/32HZ4013NW 24/32”(61/81см) • Резолюция HD 1366Х768 • Телетекст, USB, хотелско меню • Цвят Бял

24“

32“

209.-

279.-

751 TILT Стойка за стена • Накланяне: 15° • За телевизори до 80"

44.99

152E Стойка за стена • Накланяне, ос на въртене, завъртане • За телевизори до 42" 254 Стойка за стена • За екрани до 56" • 4-посочно движение

59.90

29.99

резолюция

Модел 2019

HD Ready тунери

DVB T/C

SMART TV

тунери

43UA6203 43”(109см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV Отворен браузър • Вградена WI-FI • Контраст: 1100:1

Модел 2019

интернет

DVB T2/C/S2

SMART TV

379.-

Full HD

тунери

интернет

32“

32S2855EC 32”(81см) • Резолюция HD 1366Х768 • HDMI X 2, USB, PC вход • Контраст 300 cd/m2

резолюция

HD Ready

ULTRA HD

309.-

DVB T2/C

DVB T2/C/S2

599.-

32“

тунери

интернет

49“

189.-

HD Ready

SMART TV

49L2863DG 49”(124см) • Резолюция FHD 1920Х1080 • Smart TV • WLAN & Bluetooth® • Toshiba Smart Portal

24“

резолюция

HD Ready

SMART TV

LED-2419 24”(61см) • Резолюция FHD 1920Х1080 • 1000 канала памет • Телетекст, USB,

LED-V32TD1200S /V40TD1200S* 40”(101см) • Резолюция 1920Х1080*/1366 x 768 32“ • SMART TV • Яркост 220/240*cd/m2 • Контраст 3000/5000:1*

279.-

40“

369.-

750Е Стойка за стена • Максимално натоварване 60 кг • За телевизори до 80"

29.99

450 FIXED Стойка за стена • За екрани до 165см/65" • Макс допуст. тегло - 40кг

24.99

LEDV32TD1210 32”(81см) • Резолюция HD 1366Х768 • Яркост (cd/m2) 200 • Контраст 3000:1

32“

219.-

250Е Стойка за стена • Максимално натоварване 40 кг • За телевизори до42"

15.99

021E AV GLASS SHELF Стъклена полица за Аудио/DVD • Темперирано стъкло • Максимално натоварване: 10 кг

19.99

Цените са в лева с ДДС.


Аудио 50x ZOOM

100-25600

20.4

11

DSC-HX400VB

+ SD карта

SHAKE X70 Мощна HI-FI система • Обща мощност 3800W • Bluetooth, NFC • Караоке функции • Вход за китара

SHB2505BK Безжични слушалки • С микрофон • Избор от 3 двойки накрайници • Bluetooth®

WH-XB700 Безжични слушалки • NFC и Bluetooth® • Честотен обхват 20 - 20 000 Hz • EXTRA BASS™

157.-

199.-

DSX-A410BT Bluetooth/MP3 автомобилен плейър • Bluetooth/NFC свързване • 4 x 55W обща изходна звукова мощност• Преден USB / аудио вход • Цифров FM тунер

169.-

699.-

2199.-

199.-

MHC-V21D Мощна HI-FI система • NFC и Bluetooth • Караоке функции • Светлинни ефекти • DJ ефекти • Вграден DVD плейър

SHP6000 Слушалки • Честотен обхват 16 - 23 000 Hz • Импеданс 32 Ohm

89.00

MDR-XB550A Слушалки • С микрофон • Честотен обхват 5–22,000Hz • Импеданс 24 Ohm

65.00

MVH-29BT Автомобилен плейър с USB & Bluetooth • Мощност 4X50W(MOSFET) • 5 лентов графичен еквалайзер • USB,AUX входове

139.-

529.-

SHL5505 Слушалки • С микрофон • Честотен обхват 18–21,700Hz • Импеданс 32 Ohm

WIC-400 Безжични слушалки • С микрофон • Честотен обхват 8–22 000Hz • BLUETOOTH®/NFC

MVH-181UB MP3 автомобилен плейър • 4X50W • USB вход • Аудио вход

• 24мм Carl Zeiss обектив с 50x приближение • Оптична стабилизация с Активен режим • 10 кадъра в сек. серийни снимки • Запис на Full HD видеоклипове (1080 50p) • Меню на бълг. език и вградено ръководство

CJ87 Мини HI-FI система • Обща мощност 2350W • Bluetooth • MULTI JUKE BOX, DJ EFFECTS, DJ PRO, DJ LOOP

64.99

58.00

99.00

SHE4205 Слушалки • С микрофон • Честотен обхват 9 - 23 000Hz • Импеданс 16 Ohm

SRS-XB21 Портативнa колонкa • Обхват до1 0м. • Водо/влаго устойчивост IP67 • Extra BASS, BLUETOOTH

TS-G1310F Двуконусни тонколони • Макс. мощност 230W • 22–25,000HZ • Размер 13 см.

849.-

ЛОЯЛНА

3800065711135

програма

IVAN IVANOV

799.-

37.99

149.-

37.99


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 15.08-04.09. 2019 г.

Бяла техника

ПЕРАЛНИ

ПЕРАЛНИ/СУШИЛНИ

5-7кг

8-9кг

1400

1400

обороти/мин.

7

обороти/мин.

8

кг

кг

пране

пране

А+++

А+++

на мотора

енергиен клас

енергиен клас

85 60 55

85 60 55

0%

размери А+++

на мотора

0%

размери А+++

лихва

108.

лихва

16

WW70K44305W/LE Автоматична пералня • Инверторен мотор • Керамичен нагревател л h • AddWash™ • QuickWash

6

месеца

1200

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

129.83

WW80K44305X Автоматична пералня • Инверторен мотор • AddWash™ • QuickWash • Керамичен нагревател

на месец

649.в брой

на месец

6

месеца

1200

1200

7

обороти/мин.

7

кг

кг

пране

пране

А+++

Регистрация и условия на www.aeg.bg

енергиен клас

85 60 57.5

0%

размери

А+++ енергиен клас

84.5 59.5 57.5

L-6FBI27W Автоматична пералня • LCD дисплей • Инверторен мотор • Отложен старт

116.

50 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

699.в брой

пране

А+++

А+++

енергиен клас

енергиен клас

85 60 54.5

85 60 61

FWF-71253W EU Автоматична пералня • LED дисплей • Отложен старт

519.-

WA824 Автоматична пералня • Инверторен PowerDrive мотор • LED дисплей

6

кг

А+

А+++ енергиен клас

85 59.5 56.5

AWE-66710 Пералня • Tехнология 6th SENSE • Дисплей

86.50 на месец

6

месеца

519.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

А++ енергиен клас

10

*Важи след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com в 30-дневен срок от датата на покупката

комплекта капацитет

82 44.8 55.5

0%хва

размери

А++

ли

WSIO 3T223 PCE X Съдомиялна машина за вграждане • Tехнология 6th SENSE • Инверторен р р мотор р

109.

83 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

659.в брой р

размери

ЛОЯЛНА

3800065711135

програма

IVAN IVANOV

на месец

6

месеца

599.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

енергиен клас

85 60 64

399.-

WM-M81407W Автоматична пералня • Цифров дисплей • 16 програми • Отложен старт

А+

А++

енергиен клас

енергиен клас

13

83.16 на месец

6

месеца

499.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

А++

комплекта капацитет

0%хва

А+

88.

16 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

529.в брой

89.90

месеца

3

кг

969.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

години гаранция

енергиен н клас

81.5 44.8 55.8

84.9 59.5 65.5

0%

размери

А++

А++

81.

50

ZIG 445C Съдомиялна машина за вграждане • 6 програми ‡Ɉɬɥɨɠɟɧɫɬɚɪɬ

на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

489.в брой

лихва

NT M11 92SKY EU Сушилна машина • Инверторен мотор • Кондензационен тип с термопомпа

111898 Хладилен филтър с двоен ефект Премахва лошите миризми Абсорбира етилена

111726 Препарат за почистване на стъклокерамика 250 мл

111299 Предпазен плик за обувки

111723 Препарaт за почистване на перални машини 250 мл

11.99

0%

размери ери

лихва

12.99

111363 111363 Свързващ кит за пералня и сушилня

на месец

6

сушене не

ли

WFE-2B19 Съдомиялна машина • 5 програми ‡Ɉɬɥɨɠɟɧɫɬɚɪɬ • Ниво на шум: у 49 dB

161.50

А++ ++

комплекта капацитет

размери

лихва

DV80M5010QW/LE Сушилна машина • LCD дисплей • Кондензационен тип с термопомпа

9

9

85 60 57

0%

размери

лихва

EWSD-60851W Автоматична пералня • Цифров дисплей • 16 програми • Отложен старт

7. 9.99 Филтриращ модул B5 300 л 7.99

кг

А++

0%

А+++ А+

Филтриращ модул A5 Магнезий 350 л

15.99

8

размери

Филтриращ модул A5 350 л 99

Филтрираща кана Prestige 2.8 л

в брой

99.83

сушене

85 60 42

лихва

689.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

NM11 823 WK EU Автоматична пералня • Инверторен мотор • Прогр. против алергии

пране

енергиен клас

0%

10

кг

90 40 60 А+++

на месец

обороти/мин.

8

кг

енергиен клас

А+++

лихва

1400

пране

пране

А+++

68.90

месеца

години гаранция

0%

размери

лихва

обороти/мин.

размери

0%

А+++ А+++

обороти/мин.

3

кг

пране

размери

800

1000

обороти/мин.

8

кг

размери

лихва

А+++

6

8

в брой

1200

обороти/мин. обороти/мин.

779.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

6.99

6.99

133.16 на месец

6

месеца

111013 Топки за сушилня 2 броя намаляване времето за сушене с до 25%

799.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

11.99 111017 Капак за храна за загрявнае в микровълнова фурна

4.99

Цените са в лева с ДДС.


Бяла техника 210 98

132

фризерна част

А+

А++

А+

енергиен клас

енергиен клас

178 91.2 71.6

размери

размери

А++

А+

RS68N8220B1/EF Хладилник Side by Side • Диспенсер за вода и лед • Twin Cooling Plus™ • Инверторен компресор

А+

0%хва

програма

IVAN IVANOV

ли

RL4353RBASL/EO Комбиниран хладилник лник ник К б хлад • Дигитален дисплей 2299.- • Инверторен компресор

229.

90 на месец

10

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

0%хва

ЛОЯЛНА

3800065711135

в брой

264

Промоцията е валидна от 15.08. до 04.09.2019 г. или до изчерпване на количествата.

ли

RB31FDRNDSA/EF Комбиниран хладилник • LED осветление 1229.- • Инверторен компресор

122.

на месец

10

месеца

228

хладилна част

6

месеца

181.5 78.5 68.5

0%хва ли

на месец

в брой

енергиен клас

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

0%

размери

153.17

90

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

А+

ҙՅԿԨՃԨՈԺԜԦԯԺԽԯԶ ƊđƊƸʝŵ9ߤߢ˜UŵĘUƊࢥk˜ ԯԡԾԽԜԿՔԺԽԨՃԨՂԝԯՁԜҔԜԡԾՁԶԜ

185 59.5 66.8

185 70 69

размери

фризерна част

ҢՔԺԽԯՃԨՅՂԺԾԟԯ դԭ ԜԿ Ձ

енергиен клас

хладилна част

144

фризерна част

фризерна част

͔ɇθ̧ʪϩࢋɵ˝ ʀ˵͝ͱ ࢋϩʪ ии и

210

278

хладилна част

хладилна част

919.в брой

лихва

А+

SBS-430BIX Хладилник Side by Side • MULTIFLOW • NO FROST

150 хладилна част

хладилна част

111

84

43

фризерна част

фризерна част

фризерна част

фризерна част

А+

А+

А+

А++

енергиен клас

енергиен клас

енергиен клас

енергиен клас

*Важи след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com в 30-дневен срок от датата на покупката

размери

А+

А+

фризерна част

*Важи след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com в 30-дневен срок от датата на покупката

размери

А+

0%

141.

на месец

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

86.8 133.6 66.8

енергиен клас

849.в брой

W5 811E W Комбиниран хладилник • Система LessFrost

99.

83 на месец

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

599.в брой

212

А+

Smart Frost

53

месеца

А+

цвят бял

689.в брой

CU 2831-20 /CUEL 2831 Комбиниран хладилник • Система Smart Frost

размери

198

хладилна част

размери

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

116.

T-1414/ TSL-1414 Хладилник с вътрешна камера • Функция CoolPlus 699.- • Механично управление в брой

50 на месец

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

в брой

369.-

419.-

RB-4141ANW Хладилник с вътрешна камера • LED осветление • Стъклени полици

599.-

42

фризерна част

фризерна част

фризерна част

фризерна част

А+

А+

А+

А+

енергиен клас

енергиен клас

енергиен клас

енергиен клас

41

хладилна част

хладилна част

9

BCD-340WNF Комбиниран хладилник • MULTIFLOW • TOTAL NOFROST

529.-

319.-

5

А+

А+

енергиен клас

енергиен клас

319.-

фризерна част

А+

А+

енергиен клас

енергиен клас

85 94.5 52.3

143 55.4 56.9

размери

49.3 47.4 44.6

AT-263 Xладилник с горна камера • Автомат. размразяване

166

фризерна част

фризерна част

размери

BCG-260 DSA+ Xладилник с горна камера • Охладител за вода

199

фризерна част

83.1 47.4 44.7

А+

А+

А+

83

размери

размери

размери

399.-

144 54 57

143.7 54.5 55.3

185 59.5 63.5

439.-

в брой

хладилна част

хладилна част

44

SRD-405DB Хладилник с долна камера • Стъклени полици

549.-

171

160

94

А+

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

ЗА БЯЛ ЦВЯТ

669.-

89

размери

CD290-1008 Хладилна витрина • Ниво на шум 43 DB • Автоматично размразяване

на месец

6

месеца

на месец

6

хладилна част

185 60 60

91.

в брой

50

А+

111.50

223

хладилна част

145 60 60

499.-

размери

А+

ATLANTIC 290

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

143 58 55

85 50 62

лихва

цвят стомана

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

фризерна част

енергиен клас

месеца

на месец

6

15

енергиен клас

лихва

114.

хладилна част

15

енергиен клас

0%

на месец

6

210

хладилна част

А+

0%

83

479.-

RDB72321AW /AX Хладилник с горна камера • Ниво на шум: 40 dB

фризерна част

А++

83.16

месеца

CAA 55 Комбиниран хладилник • Антибакте-риална защита

фризерна част

размери

в брой

лихва

А++

А++ 161.2 55 63

899.-

0%

размери

А+

107

хладилна част

размери

ZFC-51400WA Хоризонтален фризер • Статична система на охлаждане

140.4 54.5 60.4

размери

лихва

50

месеца

174 54.5 58

0%

лихва

W7 911O OX Комбиниран хладилник • TOTAL NO FROST • Голям външен дисплей

400

188 59.5 66.3

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

цвят бял

201 59.6 67.6

на месец

6

180

хладилна част

104

149.83

цвят стомана

303

хладилна част

ԨՃԨԦԜԽԜԼ ԼԾԫ ԨՁԯ դՃԜ ՃԨ Պԯ ԽԜ ԼԾ

407

размери

А+

А+

размери

А+

BC-100 SA+ Хладилник с вътрешна камера • Енергиен клас A +

А+

169.-

SRS-46DT Минибар • Компресор

138.-

CFD-201 A+ MID Хоризонтален фризер • Статична система на охлаждане

279.-

SRS-170DB SRS-170DBS Вертикален фризер • Статична система за охлаждане

ЗА БЯЛ ЦВЯТ

359.-

369.-


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 15.08-04.09. 2019 г.

Бяла техника

4

MADE IN ITALY

4

нагревателни зони

нагревателни зони

56 49 3.8 размери

4

4

нагревателни зони

58 51 4.6

нагревателни зони

3

57.5 51.8 5.0

размери

нагревателни зони

размери

58.8 51.7 6.2 размери

EHF-6241 FOK Стъклокерамичен плот • 4 нагревателни зони • Сензорно управление • Скосени ръбове ПАКЕТНА ЦЕНА

415.-

97.

90

0%

на месец

лихва

10

979.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

в брой

72 литра

AKT-809 NE / AKT-8090 NE Стъклокерамичен плот • 4 нагревателни зони • Сензорно управление • Таймер ПАКЕТНА ЦЕНА

0% 116. 698.33

лихва

на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

299.-

0%

60лв

лихва

за следваща покупка в Техномаркет в срок от 1 година

289.ПАКЕТНА ЦЕНА

99.

H6.030.DECSP/ H6.040.DECSP* Стъклокерамичен плот • 3/4* нагревателни зони • Сензорно управление

219.-

83

225.-

на месец

6

599.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

в брой

65

62

56

обем на фурната

обем на фурната

обем на фурната

литра

обем на фурната

PBP4VQ247FN Стъклокерамичен плот • Сензорно управление • Защита от деца • Таймер

литра

литра

А

А

А

А

енергиен клас

енергиен клас

енергиен клас

енергиен клас

59.4 59.4 56.9

59.5 59.5 56.4

59.5 59.5 62.5

размери

размери

А

65 62 64

размери

А

размери

А

А

0% EOB-3454AOX Фурна за вграждане • 9 функции на фурната • Телескопични водачи • Готвене с пара

лихва

99.

83

AKP-742IX Фурна за вграждане • 8 функции на фурната 599.-.-- • Цифров дисплей

на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

399.-

10222.3EHPTSHBX Фурна за вграждане • 8 функции на фурната • Функция грил • Сензорно управление

ЛОЯЛНА

енергиен клас

литра

3800065711135

програма

65

обем на фурната

189.-

ȋȖȌ.

А

62

IVAN IVANOV

литра

А

обем на фурната

85 50 59.4

размери

размери

А

0%

А

лихва

CERTOSA IX/A/90 PB Абсорбатор • Капацитет: 550 м3/ч • Ширина: 90 см • PUSH бутон

EC5241SG Електрическа печка • Стъклокерамичен плот • 9 функции на фурната • AquaClean почистване

149.-

599.-

3

ȋȖȌ.

38

ȋȈȘȈȕȞȐȧ

литра

508CE2.30EHP (W) Готварска печка • Фурна с 8 функции • Функция грил • Ниво на шум 49 DB

74.83 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

449.в брой

3

42

39 56 50.2

литра

размери

обем на фурната

32 61.5 39.5

ЗА БЯЛ ЦВЯТ

149.-

159.-

204VW / 204VN Малка готварска фурна • Обща мощност1415 W • Грилов нагревател • Термоустойчиво стъкло

235.-

NEO OV-423B/ OV-423IX SMFR Готварска печка • Конвекция • Две тави • 5 функции на фурната

ȋȖȌ..

ЛОЯЛНА

3800065711135

програма

IVAN IVANOV

209.-

199.-

размери

WD-1665CWR/CSR Диспенсър за вода • Компресорен тип • Загряване 5л/ч • Охлаждане 2.0л/ч

3

ȋȈȘȈȕȞȐȧ ȧ

GCV 50 38 20 B11 TSR Вертикален бойлер • Обем 50 л • Номинална мощност 2KW • Размери в/ш/д 80.3/38.6/41.2 см

нагревателни зони

обем на фурната

WV05039 2 KW Вертикален бойлер • Обем 50 л • Мощност 2 KW • ȿɦɚɣɥɢɪɚɧ ɜɨɞɨɫɴɞɴɪɠɚɬɟɥ • Ɋɚɡɦɟɪɢɜɲɞ ɫɦ STYLE 80/2 3 KW 72268WN Вертикален бойлер • Обем 80 л. • Мощност3000 W р водосъдържател д • Емайлиран ери в/ вв/ш/д:111.5/39/39 ш/д • Размери см

209.-

85 50 60

енергиен клас

249.-

ȋȈȘȈȕȞȐȧ

нагревателни зони

нагревателни зони

239.-

6

4

4

BHP623E11X Абсорбатор за вграждане • Телескопичен тип • Капацитет: 368 M3/h • LED осветление

319.-

B6ES106SG/B6ES106GGB Фурна за вграждане • 6 функции • Механичен таймер

ЗА БЯЛ ЦВЯТ

159.-

169.-

GCV 80 38 24D D06 TS2R Вертикален бойлер • Обем 80 л • Номинална мощност 2.4KW • Размери в/ш/д 122/38.6/41.2 см

239.-

Цените са в лева с ДДС.


Бяла техника

цветове

EP2220/10 Кафеавтомат • Керамична мелачка • 12 степени на регулиране • Сензорен дисплей • Приставка за разпенване

0%

99.

програма

на месец

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

лихва

3800065711135 IVAN IVANOV

84

6

0%

ЛОЯЛНА

лихва

599.в брой

EA817010 Кафеавтомат ARABICA A • Метална мелачка • Термоблок система • 3 настройки на мелачката • KRUPS Quattro Force

99.

84 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

599.в брой

DEDICA EC 685 Кафемашина • Мощност: 1300 W • 15 BAR налягане • Капучино система •Термоблок система

5

0%

лихва

66.

ȋȖȌ.

ȋȈȘȈȕȞȐȧ

50 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

399.в брой

A0 Кафемашина • 19 Bar налягане • 2 цедки • Капучино система

139.-

DAEWOO

HR2712/30 Месомелачка • Мощност 1600 W • Фунии за пълнене на колбаси • Приставка за доматен сок • Kапацитет 1,7кг/мин

179.-

HR7776/90 Кухненски робот 3 в 1 • Мощност 1300 W • 12 скорости на робота и пулс бутон • Цитрус преса • Купа 3,4 л. • Шейкър кана 1,5 л.

299.-

MG-3050 Месомелачка • Мощност 500 W • Нож и решетки от неръждаема стомана • Приставка за домати

HD4749/70 Мултикукър • Мощност 1070 W • 22 зададени програми • Поетапно готвене • Съд с керамично покритие

64.90

229.-

MS23F301TAK Микровълнова фурна • Мощност 800 W • Керамично покритие • Полезен обем 23 л.

169.-

HR1919/70 Сокоизстисквачка • Мощност 1000 W • Технология Fiberboost с до 50% повече фибри • Технология Quickclean

279.-

KOR-7717W Микровълнова фурна • Мощност 700 W • Механично управление • 35 мин таймер • Обем 20 л

FF123130 Фритюрник • Мощност 1600 W • Капацитет продукти 1кг • Метален филтър

89.00

79.90

SAPIR

GC714834 Грил скара • Мощност 2000 W • 6 aвтоматични програми • Ръчен режим • Индикатор за ниво 6 на готовност месеца

0%

лихва

58.16 на месец

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

199.-

Комплек тенджери за готвене от 4 части Серия DIADEM PLUS съдържа: • 1 бр. тенджера с диаметър 20 см • 1 бр. тенджера с диаметър 24 см • 1 бр. касерола с диаметър 16 см • 1 бр тиган с диаметър 24 см

349.в брой

BL811D38 Блендер • Мощност 1200W • Капацитет 2л • Функция за чупене на лед

119.-

Комплект ножове 6 части • 1 бр. дървен блок • 1 бр. нож за зеленчуци 8 см • 1 бр. нож за месо 11 см • 1 бр. нож за филетиране14 см • 1 бр. назъбен нож за хляб 21 см • 1 бр. нож за общо ползване

165.35,99

Дъска за рязане • Материал бамбук • Улей • Двулицева • Размери (д/ш): 45/30 см

K17WE Електрическа кана • Мощност 1850W • Капацитет 1.7 л • Варовиков филтър

33.99

47,99

TAVERNO комплект за сервиранe на салата 3 части • 1 бр. купа за салата с диаметър 30 см. • 2 бр. прибори за сервиране с дължина 30 см.

MSM-66020 Ръчен пасатор • Мощност 600W • Мини чопър • Турбо степен • 12 степени

59,90

Lion King Детски комплект за хранене 6 ч. • 1 бр. лъжица •1 бр. вилица • 1 бр. нож •1 бр. десертна лъжичка • 1 бр. чиния • 1 бр. купичка

75.90

SP1015PG Парти грил • Мощност 800W • Тавичка за мазнина • Демонтиращи се дръжка и скара

41,99 47,99 54,90 Гарафа за вода BASIC • практична запушалка • Широк отвор за лесно пълнене • Вместимост: 1,50/1/0,750 л

24.99 11,99

Шишчета за плодове BASIC • Два размера в комплекта • Съвместими с всички гарафи BASIC


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 15.08-04.09. 2019 г.

Бяла техника

HOBOT

0%

ROOMBA 980 Прахосмукачка робот • Почиства всички видове твърди и меки настилки • Навигация с визуална локализация IADAPT2.0 камера • Функция CARPET BOOST • Мобилно приложение IROBOT HOME

лихва

131.59 на месец

12

месеца

FC6168/01 Вертикална прахосмукачка • Литиево-йонни батерии за дълго използване • Продължителност на използване 40 мин • Време на зареждане 5 ч • Вместимост на прах 0.6 л • Филтър постоянен - миещ се • Функционалност 2в1 за почистване на под и мебели

лихва

54.83

месеца

в брой

299.-

на месец

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

1579.-

0%

лихва

83.16

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

329.в брой р

499.в брой

259.-

0%

лихва

93.16

на месец

RH8912WH *След регистриране на уреда на Вертикална www.philips.bg/myphilips/ прахосмукачка • Литиево-йонна батерия 18V • Обем на контейнера за прах 0,5л • 3 степени • Време на работа с едно зареждане - 45мин • Време за зареждане - 6ч • Ниво на шум 77dB • Air Force Extreme Silence FC9532/09 Прахосмукачка • Мощност 750 W • Метална телескопична тръба • Контейнер 1,7л • Ниво на шум 78 dB

0%

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

RR6925WH Прахосмукачка робот • Ефективно почистване на всякакви твърди настилки • 3 програми за почистване • Програма за всеки ден от седмицата • Сензор против сблъсък и падане • Литиево-йонна батерия

268 Робот за прозорци и стъкла • Работи на всякакви прозорци • Скорост на почистване: 1m2 / 2.4 min. 3 режима на работа • Приложим за прозорци с рамки и без рамки • Алгоритъм против падане • Микрофибърни кърпи за сухо и мокро чистене • Дистанционно 12 месеца • Обезопасително въже

BGL2UA2008 Прахосмукачка • Мощност 600W • Ниво на шум 80dB • Метална телескопична тръба

169.-

на месец

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

559.в брой

RO3731EA Прахосмукачка • Метална тръба • Ниво на шум 78 dB • Мощност 750W

169.-

K 2 COMPACT Водоструйна машина • Налягане (bar/MPa) 110 / 11 • Максимална температура 40С • Пистолети за високо налягане • 4 метра маркуч за високо налягане

DAEWOO VCC45T0S3R/BOL Прахосмукачка • Мощност 850W • Ниво на шум 82dB • Контейнер за отпадъци 1.3 L

129.-

RO3927 EA Прахосмукачка • Мощност: 750 W • 99.98% филтрация • Ɍɨɪɛɢɱɤɚɥ

129.-

RC-TL381BG/2A Прахосмукачка • Телескопична тръба • Мощност: 700 W • Регулатор на мощността • Ниво на шум 78dB

GC6730/30 Ютия с парогенератор • Мощност 2400 W • Налягане 5,2bar. • Паров удар 220гр/мин TI1200E1 Дъска за гладене не не ЛОЯЛНА

3800065711135

програма

IVAN IVANOV

GV7558E0 Парогенератор • Мощност 2400W • Налягане 6.5 bar • Променлива пара 120гр/мин • Ударна пара 400гр/мин

0%

лихва

ПАКЕТНА П ПАКЕТ А ЦЕНА

66.50 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

399.в брой

FV4950E0 Ютия • Мощност 2500W • Ударна пара 160гр/мин • Постоянна пара 40гр/мин • Покритие на плочата TEFAL Durilium Airglide®

199.-

89.90

69.90

VC-1518 Прахосмукачка • Мощност 700 W • Ниво на шум 80 DB • Торба • Пластмасови тръби

GC299/40 Ръчен уред за гладене с пара • Мощност 1000W • Непрекъсната пара 20гр/мин • Резервоар 60мл

GC2145/20 Парна ютия • Мощност 2100W ‡Ʉɟɪɚɦɢɱɧɚ ɝɥɚɞɟɳɚповърхност • Паров удар 110гр/мин

49.99

64.

90

159.-

GRANIT NIT TITAN 3043 Дъска за гладене

69.90

GRANIT

49.99

MIRA 2999 Дъска за гладене

35.99

Цените са в лева с ДДС.


Здраве и красота

0%

лихва

HX8391/02 Комплект за цялостна грижа за устната хигиена • Звукова четка за зъби Sonicare • Зъбен душ AirFloss Ultra • Зареждаща чаша, калъф за пътуване

SC1994/00 Фотоепилатор • 5 регулируеми настройки • Вграден UV филтър • Сензор за цвят на кожата • Работа с кабел 6 месеца

на месец

6

месеца

0%

лихва

66.

BHD176/00 Сешоар Philips DryCare Pro • Мощност 2200 W • AC мотор • Подхранване с йони

69.90

QP6510/64 Хибриден стилизатор • Подстригване, оформяне бръснене • 12 настройки на дължината • За сухо и мокро бръснене

76.

50

50 на месец

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

399.в брой

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

459.в брой

HX6732/37 Електрическа звукова четка за зъби • 2 режима за почистване на зъбите • 2 дръжки • 2 глави • 2 минутен CLEAN режим • 30 секунден WHITE режим

199.-

SE 5185 Eпилатор • 40 бр. пинсети • 2 скорости • Обезболяваща приставка • Охлаждаща ръкавица

BHB868/00 Преса за коса • Размер на цилиндъра 32 мм • Кератинова керамика на цилиндъра • 8 температурни настройки • LCD терморегулатор

139.-

OB D-12.013W/D-12.513W Електрическа четка за зъби • 7 600 осцилации в минута • 1 режим на работа • Акумулаторна батерия

69.90

BG5020/15 Тример за тяло • За бръснене и подстригване • Водоустойчив • Три приставки • Акумулаторна батерия

95.90

99.90

EP5640D0 Епилатор • 2 настройки за скорост • 24 Двойки пинсети • Масажиращи ролки

S-6500 Преса за коса • Мощност 42 W • Регулиране на температурата • Загрява до 230с за 15 сек. • Дисплей • Плочи от подсилено керамично покритие

64.90

TN6010F4 Тример за брада • За сухо и мокро бръснене • Самонаточващи се ножчета • 3 настройки на гребена

59.90

89.90

49.99

BRE225/00 Eпилатор • Миеща се епилираща глава • Четка за почистване • 2 настройки за скорост • Eргономична дръжка

ZEPHYR ZP-1102-MK Ретро маша за коса • Регулатор на температурата • 360° въртящ се кабел • Авт. изключване • LED дисплей

39.99

HC-5440/15 Машинка за подстригване • Настройки на дължината 0,5-23 мм • Миещи се ножове • Работа със и без кабел

54.90

45.99

PEDILA Електрическа пила • Две ексфолиращи ролки • Четка за почистване • Работа с 2 батерии АА

29.99

HOME PRO 100 100 0 COMBO COMBO Машинка за подстригване под одст стригв +мини тример • Самозаточващи се ножчета • 8 приставки за дължина

39.99

330-15IKBR 81DE00KCBM


9

на месец

Безплатен монтаж

охлаждане

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

12

А++

184.83 201.50 301.50

BTU

отдавана мощност

18

консумирана мощност

А+

3.3/4.0 0.80/1.61 5.8/7.5 KW 1.61/2.24KW

отопление

отдавана мощност

А+ А

на месец

в брой

на месец

6

месеца

24

1209.-

BTU

консумирана мощност

S09EQ/ S12EQ/S18EQ/S24EQ Инверторен климатик • Инверторен компресор • Smart диагностика • Работен обхват: охл.- 10/+48 °С отопл. -10/+24°С • SEER - 7.0 /EER - 3.81 / SCOP - 4.0 / COP - 4.13

Безплатен монтаж

в брой

BTU

месеца

2.5/3.5 0.66/1.56 5.0/6.6 KW 1.56/ 2.16KW

1109.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

1809.в брой

368.

BTU

16 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

2209.в брой

А++

3.5 KW

1.12 KW

охлаждане

отдавана мощност

консумирана мощност

А

3.8 KW

1.04 KW

отопление

отдавана мощност

консумирана мощност

0%

лихва

А+

E12EM.NSH/E12EM.UA3 Инверторен климатик • Инверторен компресор • Работен обхват: охлаждане - 10/+48 °С отопление - 10/+24 °С

12

156.50

BTU

на месец

6

месеца

12

А+

1.10/1.57 KW

охлаждане

отдавана мощност

консумирана мощност

А+

4.0/5.4 KW

1.04/1.68 KW

0%

12

лихва

199.

на месец

6

месеца

CS/CU-PZ35TKE/ CS/CU-PZ50TKE Инверторен климатик • Инверторен компресор • SEER - 5.60 / SCOP - 4.10 • Фреон R32 •Температурен диапазон на работа: отопл./охл.: -10 до 24°C/ -10 до 43 °C

VU4210F0 Вентилатор • Мощност 60 W • 3 скорости • Автоматично въртене • Въздушен поток до 55 м3/мин • Със защита против комари

18

А++

83

BTU

BTU

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

1199.-

299.

на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

1799.в брой

3.5/5.0 6.1 KW отдавана мощност

консумирана мощност

А++

3.6/5.0 6.1 KW

0.90/1.45 1.24 KW

отопление

отдавана мощност

консумирана мощност

на месец

6

R32 ФРЕОН

0%

А++

лихва

18

BTU

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

1299.-

300.

в брой

00 на месец

6

месеца

FA-F70TR Вентилатор • Диaмeтъp 40см • Мощност 50W • 3 Скорости • 90° ъгъл на въртене • 7.5 ч. таймер с дистанционно управление

в брой

50 на месец

месеца

BTU

849.-

216. 6

24

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

1800.в брой

SP-1760-DC9 Hacтoлeн вeнтилaтop • Диaмeтъp 23 cм. • 2 cтeпeни нa cкopocттa • Ocцилиpaнe в xopизoнтaлнa paвнинa • 3HɝɭɥɢSDɧHɧD ɜHSɬɢɤDɥɧɢɹɧDɤɥRɧ

66.90 22.99 ơǂƿǁDŽƿ ƿ ƙƾƼǃƿ

135

65711

38000

141.50 месеца

TC35V3-1232IA/TC50V3-1832IA/TC61V3-2432IA Инверторен климатик • Авто рестарт • Самопочистване • Температурен диапазон на работа:отопл./охл. -15до24°C/-15до46 °C

99.90

ЕКСКЛУЗИВНИ ОТСТЪПКИ, за ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

1.09/1.55 1.87 KW

охлаждане

MN4010F0 Уред против комари • Мощност 4 W • Работи с UV LED светлини, които привличат комарите • Вакуумна система за улавяне на комарите

129.-

в брой

BTU

в брой

83

939.-

Безплатен монтаж

Безплатен монтаж

3.4/5.0 KW

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

OV

IVAN IVAN

Виж маркираните уреди в брошурата

САМО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ДИГИТАЛНА ЛОЯЛНА КАРТА

Поръчайте online на www.technomarket.bg

Регистрирайте се в нашата лоялна програма в магазините на Техномаркет или на https://www.technomarket.bg/loyalni-klienti

Работно време

Град

Адрес

Телефон

бул. Цариградско шосе 92 Mall of Sofia, бул. Ал. Стамболийски 101 жк.Лозенец бул. Арсеналски 2 - Park Center Sofia Ring Mall, бул. Околовръстен път 214, -1 етаж жк. Надежда, бул. Ломско шосе 2 А жк. Люлин, бул. Европа 171 до Mr. Bricolage бул. България 68 ул. Васил Кънчов 10-16 ж.к. Струмско, бул. Яне Сандански бул. Цар Освободител 24А ж.к. Изгрев 147 ул. Захари Стоянов 1 ул. Магистрална 17 ул. Коево 2 Grand Mall, бул. Андрей Сахаров 2 бул. Сливница 185 Delta Mall ж.к. Дъбника (до пощата) кв. Войново (на входа от София) бул.Панаирски Ливади 1 -Сити център Белла бул. Стефан Стамболов 4А ул. Иван Вазов 30 ул.Цар Освободител 128 (бившата баня, до Автогарата) бул. 23-ти пехотен шипченски полк 80 ул. Теофан Райнов бул. Беломорски 68 до Васмар ул. Търговска 45 ул.Христо Касабвелев

02/ 970 4888 02/ 920 9580 02/ 964 2490 02/ 902 4900 02/ 907 8870 02/ 925 0556 033/ 162 785 0896 691 572 073/ 829 444 072/ 369 266 056/ 860 700 056/ 598 200 062/ 614 242 052/ 574 191 052/ 702 400 052/ 505 260 092/ 669 010 066/ 803 132 0888 949 880 0391/ 29 700 0701/ 55 200 0724/ 82 228 043/ 170 130 033/ 598 088 0361/ 21 160 068/ 689 810 0896 691 724

След потвърждение от наша страна, заповядайте да получите уредите на място

15.08 – 04.09.2019 г.

15.08 – 04.09.2019 г.

София София София София София София Асеновград Банско Благоевград Ботевград Бургас Бургас В. Търново Варна Варна Варна Враца Габрово Гоце Делчев Димитровград Дупница Ихтиман Казанлък Карлово Кърджали Ловеч Пазарджик

Изберете удобен магазин на Техномаркет, в който да получите уреда си на място

Понеделник-Събота

Неделя

09:30 до 20:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч 09:30 до 19:30 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 09:30 до 19:30 ч 10:00 до 19:00 ч 09:00 до 20:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:30 ч

09:30 до 20:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 16:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 18.00 ч 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 17:00 ч почивен ден 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 10:00 до 19:00

Работно време

Град

Адрес

Телефон

Плевен Пловдив Пловдив Пловдив Първомай Русе Самоков Сандански Свищов Свиленград Севлиево Силистра Сливен Смолян Стара Загора Стара Загора Търговище Хасково

бул. Европа 6А бул. България (4-ти километър) Mall Plovdiv Plaza Mall Markovo tepe, бул. Руски 54, ет.1 ул. Княз Борис I 43 бул. Липник 121Д Mall Rоusse ул. Софийско шосе 30А ул. Тодор Каблешков 7 ул. Петър Ангелов 28 ул. Гео Милев 2 ул. Стефан Пешев 90А ул. Тутракан 1 жк. Дружба, бул. Бургаско шосе ул. Коста Аврамиков ул. Капитан Петко Войвода 20 Galleria Стара Загора, ул. Хан Аспарух 30 бул. Ал. Стамболийски 42 бул. Съединение 77

064/ 892 360 032/ 905 060 032/ 207 470 032/ 203 320 0336/ 62 419 0700 10 800 072/ 260 578 0746/ 34 600 0631/ 64 003 0379/ 63 444 0675/ 85 080 086/ 878 800 0896 691 347 030/ 181 337 0896 691 707 042/ 298 102 0601/ 65 554 038/ 609 000

Shop-in-shop за прибори за готвене, сервиране и текстил на световно известни марки. В тази брошура са използвани обозначения за класове на енергийна ефективност от каталозите на съответните производители. Всички цени са в български лева с включен ДДС. Възможни са предпечатни грешки. Предложенията са валидни за посочения период или до изчерпване на количествата.

Понеделник-Събота

Неделя

09:30 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:30 ч 10:00 до 21:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:30 до 19:30 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч

10:00 до 19:00 ч 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 20:30 ч 10:00 до 21:00 ч почивен ден 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 17:00 ч 09:00 до 16:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 19:00 ч

Техномаркет подкрепя разделното събиране и оползотворяване на отпадъците в България. Ние се включихме към програма на Еко Партнърс. Включи се и ти! Стани добрият пример!

Profile for PromoOferti.com

technomar  

technomar  

Advertisement