Page 1

str. kor. 101 1

юни 2014

1+ подарък

3175

2779

2245

1959

1385

12

09

2835

24

79

1085

949


str. 102

Витамини и имунитет през есента

2829

2349

1659

1389


str. 1

Как да укрепим имунитета на детето?

379

3

599

499

29

159

139


str. 2

Трикове за по-добра памет и концентрация

ʅʦʤʞʝʘʛʚʛʣʤʘɷʰʡʙʖʦʞʵ

4480

3990


str. 3


str. 4

Как да запазим енергията си през целия ден? 476

397

660

550

914

762


str. 5

Красиви и през есента


str. 6

Пролет без алергии

Програма за лоялни клиенти „ЗЛАТНА КАРТА“

GNC Live Well е една от водещите компании за производство на хранителни добавки в Америка. Програма Златна карта не важи за продукти в промоция


str. 7

Грижа за кожатакакво да вземем за лятната отпуска?

ʶʸʤ GNC Total Lean™ CLA ϵϬ̴̨̡̛̭̯̖̣̪̭̱̣̐̌ Ʉɨɧɸɝɢɪɚɧɚɥɢɧɨɥɨɜɚɤɢɫɟɥɢɧɚ Ɋɟɞɭɰɢɪɚɦɚɫɬɧɢɬɟɧɚɬɪɭɩɜɚɧɢɹɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɬɚɥɢɹɬɚɯɚɧɲɚɢɛɟɞɪɚɬɚ Ɂɞɪɚɜɨɫɥɨɜɟɧɢɡɬɨɱɧɢɤɧɚɟɧɟɪɝɢɹ 5619

4495

ʤʿʫ˃ˀʫʶˁʶʽʻ˃ˀʽʸ GNC Total Lean™ Appetrex Control™ ϲϬ̡̛̯̣̖̯̌̍ ɋɩɨɦɚɝɚɡɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɩɪɢɟɦɚɧɚ ɤɚɥɨɪɢɢ Ⱦɨɩɪɢɧɚɫɹɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚ ɟɧɟɪɝɢɹɬɚɢɫɬɢɦɭɥɢɪɚɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ 6165

4935

ʪ̴̴̡̨̨̡̡̨̨̨̨̛̻̖̯̖̪̖̬̖̯̦̬̥̖̭̥̖̦̭̯̻̪̻̥̭̻̦̖̯̦̦̯̌̍̔̏̌̌̌̔̌̌̔̌̏̌̌̏̏̌̚̚͘ ʿ̵̨̡̨̡̛̛̛̛̬̱̯̯̖̭̬̦̯̖̣̦̔̌̌̔̍̌̏͘ʰ̨̨̨̛̛̛̪̣̜̯̖̭̣̦̭̬̦̬̭̣̦̖̯̏̌̍̌̌̌̌̔̌̏̏̌̔̌̚̚̚ ̴̸̨̡̛̛̛̛̛̬̖̦̖̭̱̪̬̙̦̖̦̔̏̌́̚͘

Ύ ʿ̨̬̬̥̐̌̌ʯ̡̣̯̦̬̯̌̌̌̌ʻʫʦʤʮʰ̶̨̡̨̨̛̛̪̬̱̯̪̬̥̌̔̏́̚͘


str. 8

ʧʸË&#x201C;ʜʽʺʤʝʤʝĘśĘ˝ĘşĘżĘ¸ĘŤĘśË <ŽŜŊÄ&#x201A;Ä?ŽžĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Íž'ĹŻĆľÄ?ŽžÄ&#x201A;ŜŜÄ&#x201A;ŜͿ ϾϏĚ?Ě&#x2013;Ě?Í&#x2DC;ĚĄĚ&#x152;̪̭̹̣Ě&#x203A; É&#x2020;ɨɳɧÉ&#x161;ɎɨɪɌɭɼÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;ɨɪÉ&#x203A;É&#x161;ÉŤɢɥɼɢɲɧɢɏÉ&#x;ɤɢɼɨ É?ÉŞÉ&#x161;Ɍɢ ȽɼɸɤɨɌÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x2020;É&#x161;ɼɢɧɨÉ&#x153;ɢɤÉ&#x;ɏɨɧɢȺɎɪɢɤÉ&#x161;ɧɍɤɨ ÉŚÉ&#x161;ɧÉ?ɨ É&#x;ɤɍɏɪÉ&#x161;ɤɏ ɨɏ ȝɨÉ&#x161;É&#x203A;É&#x161;É&#x203A; ȺɤÉ&#x161;ÉŁ É&#x203A;É&#x;ɪɢ Č˝É&#x161;ɪɰɢɧɢɚ É&#x201E;É&#x161;ÉŚÉ&#x203A;ɨÉ&#x17E;É É˘Éš É&#x;ɤɍɏɪÉ&#x161;ɤɏ ɨɏ ȽɨɪɹɢÉ&#x153; ÉŠÉ´ÉŠÉ&#x;ɲ ɤÉ&#x161;ɤɏɭɍ É&#x2021;ɨɊÉ&#x161;ÉĽ É&#x201E;É&#x161;ɍɤÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161; É&#x2039;É&#x161;É?ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161; ɤɨɪÉ&#x;ɧ ɨɏȽɼɭɯÉ&#x161;ÉŞÉąÉ&#x;É&#x;ɤɍɏɪÉ&#x161;ɤɏɨɏÉ&#x2020;É&#x;ɹɨÉ?ɪɨɥÉ&#x17E;É&#x;ɢÉ É&#x;ÉĽÉ&#x;ɧ ÉąÉ&#x161;ÉŁ 3935

3149

ʿʤË&#x201E;ĘťĘŞË ʤË&#x201E;ĘŤĘąÍ&#x160;Ë ʧʤË&#x20AC;Ë&#x2030;ʰʝʰË&#x201D; ʜʤʺʼʽʪʎʰË&#x201D; WŽƾŜÄ&#x161;Ć?Ç Ä&#x201A;Ç&#x2021;Í&#x160;tĹ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;'Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľÄ?Ĺ˝Ĺ?Ĺ?Ä&#x201A; ϾϏĚ?Ě&#x2013;Ě?Í&#x2DC;ĚĄĚ&#x152;̪̭̹̣Ě&#x203A; É?ɧɢɤÉ&#x161;ɼɧÉ&#x161;ɎɨɪɌɭɼÉ&#x161;ɊɨÉ&#x17E;ɊɨɌÉ&#x161;É?É&#x161;ÉłÉ&#x161; ÉĄÉ&#x17E;ÉŞÉ&#x161;É&#x153;ɨɍɼɨÉ&#x153;ɧɨɏɨɨɏɍɼÉ&#x161;É&#x203A;É&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x; Č˝É&#x161;ɪɰɢɧɢɚÉ&#x201E;É&#x161;ÉŚÉ&#x203A;ɨÉ&#x17E;É É˘ÉšÉ É&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɨɤÉ&#x161;ÉŽÉ&#x;É&#x2020;É&#x161;ɼɢɧɨÉ&#x153;ɢ ɤÉ&#x;ɏɨɧɢȺɎɪɢɤÉ&#x161;ɧɍɤɨÉŚÉ&#x161;ɧÉ?ɨÉ É&#x;ÉĽÉ&#x;ɧÉąÉ&#x161;ÉŁÉ&#x2026; É&#x201E;É&#x161;ɪɧɢɏɢɧɢÉ?ɪɨɌɊɢɤɨɼɢɧÉ&#x161;ÉŹ 4965

3975

Ď&#x203A;ҺҸҎҽҴҟҲҟүҝҪҿҺҪҡҲҟүҾҡҲҎҸҍҪҏҴҲĎ&#x201D;ҹҚҸҾҹҏҪҳҟүŇťҍҪҾҪҡҝҲҺҪҡҪҹҎҺҪҏҸҝҾҸҏҡҪҎҲүҟҪҲҺүҎҸҏҡҲ ŇžŇ˛ŇąŇ˛Ó ŇŻŇťŇ´Ň˛ҽҚҺҪҰҡүҡҲÓ&#x2030;


str. 9


str. 10

Изчистете токсините от тялото си Подобно на нашия дом, човешкият организъм също се нуждае от периодично почистване. Детоксикацията на организма е единственият ефективен начин да изчистим организма отвътре от шлаки, токсини и химикали, които ежедневно се трупат в резултат на жизнената дейност.

подуването на корема, лошото храносмилане, главоболието, обривите по кожата и алергиите са външните белези, които сигнализират, че организмът ни има нужда от неотложна помощ. С няколко малки промени в ежедневните навици организмът ще заработи като нов.

Стресът, неправилното хранене, лошото качество на храната – всички те задълбочават проблема със замърсяването. В съвременния забързан живот прочистването на организма е по-важно от всякога. Свикнали сме да измиваме тялото отвън, но малко от хората се сещат да го почистят отвътре. Следствие на задръстването с токсини органите се затормозяват и не могат да работят правилно, а натрупаните отпадни вещества причиняват болести. Решението е едно – детоксикация и нов живот на тялото.

Съществуват няколко достъпни и лесни начина да прочистим организма. Детоксикиращите диети имат двупосочно действие – от една страна освобождават организма от токсини, а от друга с тяхна помощ се свалят излишните килограми. В зависимост от степента на токсикация, диетата трае от 3 до 10 дни. Ако имате хронични заболявания, някои диети могат да имат негативен ефект и се провеждат само след съгласуване с лекар-диетолог. Повечето диети включват яденето на много плодове, зеленчуци и ядки, пиенето на големи количества течности и ограничаването на някои вредни продукти, като солта например. Ако диетите не са за вас и търсите други ефективни начини за прочистване, то спрете цигарите, алкохола и кафето поне за няколко седмици. При тяхното усвояване се отделят много по-голямо количество токсини в сравнение с който и да било продукт. Прочистването с цитруси е метод, който всеки може да си позволи и е удобен за приложение вкъщи. Това става като сутрин се изпие чаша топла вода, в която сте изцедили сока на половин лимон. Витамин С помага за производството на глутатион, който е силен клетъчен антиоксидант, забавящ процесите на стареене и подсилващ имунната система. Суровите зеленчуци съдържат вещества, които спомагат храносмилането, подобряват метаболизма и също могат да се използват като начин за прочистване от токсини и зареждане с витамини. Началото на лятото е време, което изобилства от свежи плодове и зеленчуци – похапвайте повече от тях.

Токсините са онези вредни вещества, които са навсякъде около нас и неминуемо попадат в организма. Голяма част от заболяванията възникват под тяхно действие. Тяхното изкарване от тялото и въвеждането на правилно хранене помагат да се защитим, а дори и да излекуваме, някои болежки. Всъщност детоксикацията се прилага не само при хора със здравословни проблеми. Хубаво е дори здравият човек да се подлага на детоксикация поне веднъж в годината. Кога е настъпил моментът? Има няколко признака, които подсказват, че организмът ни вече изнемогва и е време да вземем някои спешни мерки. Безпричинната умора,

Дулколакс 5 mg, 30 таблетки

579

519

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 10 години. Таблетките съдържат бизакодил. Преди употреба прочетете листовката.

Пиенето на големи количеста вода с цел детоксикация е много достъпен и ефективен начин за прочистване. Няколкодневната детоксикация с вода и сокове е перфектният вариант за прочистване на червата, черния дроб и цялото тяло. За хората, които трудно издържат без храна, е подходящо целодневното пиене на вода един ден от седмицата.


str. 11

На борба с целулита – въоръжете се с търпение и упоритост

879

765


str. 12

Хигиена и грижа

1389

1245

929

839


str. 13

С любов към лицето

1245

1155

949

7

959

99

1245

949

729


str. 14

Децата и слънцето Слънчевото време през лятото предполага повече игри навън, понякога за дълги часове. Eдна от важните грижи на родителите е да осигурят нужната защита за кожата на детето от слънцето. Известно е, че слънчевата радиация е много повредна за децата, отколкото за възрастните. Дори в не толкова слънчеви дни тя може да нанесе сериозни щети по нежната детската кожа. Най-добрите начини за защита са подходящите дрехи, носенето на шапка и слънчеви очила.

пазва от изгаряне почти толкова, колкото слънцезащитният крем. Най-сигурният вариант са дрехите от естествени материи, като памук и лен. Цветовете са светли, а кройките свободни, за да се избегне запарване и прегряване. За предпочитане са дългите панталони и блузката с дълъг ръкав. Не пускайте детето навън без защита Непокритите участъци на кожата се намазват обилно със слънцезащитен крем, а при силно слънце процедурата се повтаря през два-три часа. Детската слънцезащитна козметика се разработва с минимум опасни съставки и минимум алергени, което гарантира ефективна защита без риск от алергии. Най-сигурно е да се използва крем със защитен фактор не по-нисък от SPF 30. Когато купувате слънцезащитен продукт за детето, обърнете внимание каква защита има той. Най-добре е той да пази от двата вида слънчева радиация UVA и UVB-лъчите. Не пропускайте нито един участък от тялото на детето. Намажете също откритите зони на ушите, колената и деколтето, тъй като кожата там е тънка и изгаря много лесно. Зоната около очите е също много уязвима и трябва да се намазва внимателно. Когато детето е на плажа: • Не му позволявайте да стои дълго време на слънце или във водата. Винаги носете чадър и периодично мажете мъника с още крем. • След всяко излизане от водата го подсушете внимателно и нанесете от слънцезащитния продукт. • Избягвайте плажовете в най-горещите часове от деня. Слънцето е най-силно в следобедните часове между 13 и 17 часа. Постарайте се в този момент детето да е на сигурно място на сянка.

Слънцето е много по-опасно за децата Механизмите за защита на кожата на децата не са толкова развити, колкото при възрастните. Слънцето уврежда детското ДНК много по-лесно. При това реакцията на кожата не винаги може да се проследи – клетките се увреждат преди още да са се появили първите видими признаци на слънчево изгаряне. Обезпокояващ е фактът, че слънчевата радиация се „абсорбира“ в генетичния материал и дори лека форма на слънчево изгаряне Очите и устните също имат нужда от защита в детството може да предизвика сериозно кожно Изберете качествени слънчеви очила за детето. Не пестете средства за сметка на неговото здраве. заболяване в много по-късен етап от живота. Евтиното много често излиза скъпо, а некачествените очила могат да увредят зрението. При изПодходящото облекло предпазва детето от лагане на светлина зеницата се разширява и ако слънцето Облеклото в горещите дни е нещо, което много стъклата на очилата нямат UV-защита, очите ни се подценява. Повече внимание се обръща на ес- поемат още повече ултравиолетово лъчение, оттетически добре издържания вид, отколкото на колкото когато не носим очила. Най-сигурно е материите, цветовете и формите. Не трябва да се очилата да се купуват от специализиран магазин забравя, че начинът на обличане в жегите пред- или оптика. Също така почти във всяка оптика


str. 15

Децата и слънцето

AMBRE SOLAIRE SENSITIVE ADVANCED Слънцезащитен крем за деца SPF 50+, 200 мл

2399

CARROTEN Слънцезащитно мляко за деца SPF 50, 200 мл

15

819

БОЧКО Слънцезащитно мляко SPF 30, 150 мл

7

09

1979

1545

29

949

БОЧКО Слънцезащитно мляко SPF 50, 150 мл

8

15

629

545

БОЧКО Слънцезащитно олио SPF 30, 150 мл

може да направите тест на вече закупените очила, часове и прякото излагане на слънце. През поза да се уверите, че предпазват достатъчно добре. прохладното време могат да се правят слънчеви бани с продължителност 2-3 минути, като бебето се обръща по гръб и по корем, но през горещите Пазете най-малките от жегите Слънчевите лъчи са една от най-големите запла- часове на лятото то трябва да се държи вкъщи на хи за нежната кожа на децата, при това не само прохладно. през лятото. Вече споменахме, че винаги, когато Това важи и за децата под тригодишна възраст. децата излизат да си играят навън, те трябва да са По-добре не водете детето на плажа в следобеднамазани от главата до петите със слънцезащитен ните часове. Сутрин или вечер, когато слънцето крем, но как да предпазим новородените бебета е по-слабо, може да му позволите плажуване под чадъра с престой не повече от два часа на ден. Ако до 1 годинка? Новородените се нуждаят от още по-старателна се налага да излезете навън в най-големите жеги, защита. Позволено е малките бебета да се изнасят за да предпазите мъника му сложете шапка и го навън, но само след като са навършили 3 седми- наметнете с нещо връхно, за да ограничите контаци и само на сянка, като се избягват следобедните кта на кожата със слънчевите лъчи.


str. 16

Да са защитени нашите деца

Спрей против комари, 100 мл

1149

9

99

Гел против комари, 60 мл

1095

9

49

Рол-он против комари, 60 мл

1035

Eлектрически изпарител с таблетки, с цел контрол на насекомите и защита на помещението от насекоми, влизащи отвън. Има действие дори и при отворени прозорци и включено осветление. Защита на помещения до 20 кв. м. за около 10 часа. Оптимална защита след 15 мин.

809

BROS Лосион против комари SENSETIVE с D-пантенол, 50 мл Подходящ за деца над 1 година.

BROS 2 в 1 Лосион против комари + защита от слънцето с дълготрайна хидратация, 50 мл

535

4

99

7

45

469

4

39

8

99

BROS Таблетки за електрически изпарител против комари SENSETIVE, 20 бр.

Citoplast® Kids Пластир за деца, 16 бр.

225

195

Успокояващ гел след ухапване, 10 мл

809

409

699

375


str. 17

Козметични грижи за детето

385

385

2

79

Шампоан & балсам, 250 мл

Шампоан & душ гел, 250 мл

Детска четки за коса с ергеномична дръжка. За лесно разресване. Не наранява нежния детски скалп.

519

4

29

435

3

49

БОЧКО Детски шампоан, 200 мл

219

189 Fairies spray Балсам за лесно разресване, 150 мл

529

Гел душ за коса и тяло, 250 мл

279

395

СПЕСТЕТЕ 25%

709

535

Princesse spray Балсам за лесно разресване, 150 мл


str. 18

Козметични грижи за детето: как да изберем козметика за най-малките? Коя козметика е подходяща за най-малките е въпрос, който вълнува всички майки. Необходимо ли е да се закупи специална козметика за деца или може да се ползват продукти за възрастни? Кои продукти са задължителни и кои може да си спестим? На какви изисквания трябва да отговаря козметиката за най-малките? Отговорите ще намерите по-долу. Козметичните грижи за децата започват веднага след раждането и на практика продължават цял живот. По магазините се предлага изключително разнообразие на кремчета, сапуни, лосиони, което доста често е объркващо. Изборът на козме-

имат приятен мирис за сметка на използването на екстракти от растения и натурални ефирни масла, каквото е например маслото от лавандула. Те могат да се прилагат спокойно, стига детето да няма алергии. За малките с реактивна кожа е козметиката без аромат. 2. Да бъде без оцветители. Идеята на оцветителите е да подобрят външния вид на продукта, но в същото време те могат да бъдат доста силен алерген при децата, затова трябва да се избягват. 3. Да бъде в срок на годност. Винаги проверявайте срока на годност на продукта и изхвърляйте без никакво съжаление кремовете и лосионите с изтекъл срок на годност, дори да сте ги използвали по веднъж и опаковките все още да са пълни. 4. Козметиката трябва да съответства на възрастта на детето. На опаковката на почти всеки козметичен продукт, като започнем от пастата за зъби и стигнем до спрея против насекоми, е посочена възрастта, за която е подходящ. Спазвайте препоръките на опаковката, за да избегнете нежелан ефект.

тика за детето не е лесна задача, но ако познаваме добре нуждите на детето и имаме база, на която да стъпим, пазаруването се превръща в забавно преживяване. И така, нека да започнем от първия и най-съществен критерий при избора на козметика за детето, а именно неговите индивидуални особености – възраст, тип кожа, наличие на алергии и т.н. Най-важното при избора на успокояващ крем например е не цената или фактът, че кремчето се отразява добре на друго дете, а типът кожа на вашето дете. Причината – кожата на децата е много крехка и често детството бива съпътствано от алергии. Затова козметиката трябва да отговаря на още няколко изисквания. 1. Да не съдържа изкуствени аромати. Добавените ароматни съставки могат да подразнят детската кожа, което естествено не означава, че всичката козметика, която ползва детето трябва да бъде без аромат. Някои кремчета и лосиони

5. По възможност използвайте продукти от една и съща марка. Когато купувате душ гел и успокояващ лосион за тяло е добре те да бъдат от една и съща серия или поне на един и същ производител. Продуктите от една и съща серия имат аналогични съставки, които не влизат в реакция една с друга. Така се намалява вероятността от поява на раздразнения и алергии. 6. След като сте избрали козметика на една или друга фирма, наблюдавайте реакцията на кожата на детето в продължение на поне две-три седмици и едва тогава, ако всичко е наред, може да купите друг продукт от същата марка. 7. Не купувайте козметика за малките от пазара или супермаркета, а само от специализираните магазини и аптеки. Така може да бъдете сигурни, че детето няма да стане жертва на продукт-менте. Ако имате съмнения по отношение на някой от продуктите, то попитайте консултанта или детския лекар доколко е уместно да го ползвате. Средствата за хигиена на малките са аналогични


str. 19

Козметични грижи за детето с тези за възрастните. Нещото, което ги различава, е по-малкият брой съставки, а също така използването на повече натурални компоненти, които са нежни към детската кожа. Продуктите от първа необходимост са детски сапун, успокояващ крем, душ гел и хидратиращо средство след баня. Детският сапун се различава значително от сапуните за възрастни. Обикновено за направата му се използват съставки, които успокояват детската кожа. Ланолин, глицерин, пантенол – това са трите основни съставки, които съдържа почти всеки детски сапун. Всички те почистват, без да дразнят и омекотяват кожата. Екстрактите от лайка, лавандула и невен също са често срещана съставка в детския сапун. Успокояващото детско кремче е продуктът, без който няма как да минем. Неговата функция през зимата е да предпазва нежната кожа на детето от студ и изпръхване. През лятото пък кремът е със слънцезащитен фактор, защото, както знаем, детската кожа не е достатъчно развита, за да може да образува бариера срещу UV лъчите. Използвайки защитен крем за деца може да бъдете спокойни, че вашето дете е защитено по време на разходката навън. Козметиката за къпане се предлага в няколко варианта – душ гел 2 в 1 за тяло и коса, душ гел само за тяло или шампоан за коса. Вероятно ще се съгласите, че продукт 2 в 1 е много по-удобен вариант за ползване под душа, отколкото няколко различни флакончета, които лесно могат да се объркат. И тук е важно почистващото средство да бъде меко и да не причинява сълзи, за да може детето да придобие навици за хигиена, без да изпита неприятни усещания. Хидратиращият продукт за след баня – лосион, крем или масло, е от особена важност. Деликатната кожа на детето не е в състояние сама да поддържа pH баланса си и той има точно тази функция. И още един съвет – независимо дали купувате шампоан, балсам за устни или кремче против подсичане, винаги четете инструкцията на опаковката, проверявайте предварително за отзиви в интернет или директно се обърнете към консултантите в аптеката. Така ще сте сигурни, че сте подбрали възможно най-доброто за вашия мъник.

FA Душ гел, 250 мл

409

319 СПЕСТЕТЕ 27%

Admiranda Шампоан с натурални съставки, 250 мл

549

399


str. 20

Грижа за детските зъбки Четка за зъби Milk teeth Little teeth

Изцяло обновена гама детски продукти. Специално създадени от експертите.

355

515

2

79

399

Паста за зъби, 50 мл Milk teeth за деца от 0 до 2 години Little teeth за деца от 3 до 5 години Big teeth за деца над 6 години

329

2

Пасти за зъби, 50 мл за деца от 0 до 6 години

Четка за зъби CURAkid CK4260 за деца с млечни зъбки

625

495

375

69 Пасти за зъби, 50 мл за деца над 6 години

Четка за зъби Curaprox ATA за тийнейджъри

299

Четка за зъби за деца от 2 до 6 години

Bilka homeopathy ORGANIC 2+ Детска кремпаста за зъби, 50 мл

249

Четка за зъби за деца над 6 години

225

Bilka homeopathy NATURAL 6+ Детска гелна паста за зъби, 50 мл


str. 21

Козметични грижи за детето


str. 22

Да се подготвим за жегата


str. 23

Грижа за моето бебе 749

869

6

845

769

7

879

799

79

89


str. 24

Летни тайни за красиви крака: възстановяване на кожата на стъпалата Знаете ли, че в течение на нашия живот ние изминаваме около 185 хиляди километра, което се равнява на 4 пъти и половина обиколката на екватора. И нашите мили крака са подложени на найголямото натоварване от това „пътешествие“. Ето защо те са частта от тялото, която се нуждае от непрекъснато поддържане, но на практика много често се получава да са най-занемарената.

териален разтвор, с разтвор от вода и масло от чаено дърво или да накиснем краката за няколко минути във вода с оцет. След процедурата кожата се подсушава и върху повредената повърхност се залепват специалните лепенки против мазоли. За ускоряване на оздравяването използвайте крем за мазоли и удебелявания на кожата. На другия ден процедурата се повтаря, като преди накисването мъртвите участъци се отстраняват с пила. Ако сте постоянни, до няколко дни няма да има и помен от грубите участъци. За омекотяване на кожата и премахване на дебелия вроговен слой на петите се правят вани с минерални соли. Продължителността на процедурата е около 20 минути, след което омекналата мъртва кожа се отстранява с помощта на пила за крака или пемза. Някои растителни масла имат положителен ефект върху кожата на краката. Лененото и царевичното масло подхранват и омеко(продължава на стр. 26)

Лятото е прекрасно време да експериментираме с цветовете на дрехите и обувките, да сменим стила си и да покажем красивия си педикюр. Но след зимата не всички могат да се похвалят с красиво изглеждащи стъпала. Напуканите пети и мазолите изцяло развалят удоволствието от носенето на новите сандали. Какво да правим, ако на прага на лятото стъпалата ни изглеждат ужасяващо? На първо място да не се отчайваме, а да вярваме и да знаем, че идеалният вид на краката е напълно постижим при това с минимални средства и самостоятелни грижи у дома. Откъде да започнем? На първо място трябва да се преборим с по-сериозните проблеми, а едва след това да приложим и последващи козметични грижи. Мазоли и удебелявания на кожата Мазолите и загрубялата кожа са резултат от носенето на неудобни обувки. Мазолите, освен че са болезнени, също така изглеждат доста неестетично върху кожата, но за щастие не са нерешим проблем. Дори и в домашни условия е по силите ни да спечелим битката с тях. Ето как. Мазолите не трябва да се пукат, за да не се предизвика по-голяма инфекция. Правилният и най-безопасен начин да ги отстраним, е първо да дезинфектираме кожата на краката с антибак-


str. 25

Подготовката за бала – полезни идеи и съвети

2555

2809

20

2249

45

2045

1639

2245 21

1719

39

1799


str. 26

Лятна свежест тяват в дълбочина. Използвайте ги вечер преди лягане, веднага след почистването на стъпалата от мъртви клетки. Справили се веднъж с мазолите и загрубяванията, ежедневно мажете краката с подхранващ крем и носете удобни обувки, за да избегнете нови мазоли.

825 Спрей за крака, 150 мл

729

Спрей за крака, 150 мл

Спрей за обувки, 150 мл

Пожълтяванията на ноктите се дължат на различни фактори – продължително притискане от неудобни обувки, недостиг на витамини и минерали, пигментации в резултат на продължително използване на некачествени лакове. При всички положения измененията в цвета на ноктите се възприемат като козметичен дефект, който не е желан от никоя дама.

Libresse Дамски превръзки

Ultra Normal, 10 бр.

249

209

Long, 8 бр.

Natural, 10 бр.

KRISPA Крем сапун, 150 г

139

129

Напукани пети и пожълтяване на ноктите Носенето на неудобни обувки и дефицитът на витамини водят до още един проблем – напукани пети. Решението – използвайте кремове с вазелин, глицерин, витамин А и F и пчелно млечице. Всички тези съставки имат регенериращо и заздравяващо кожата действие.

Избелването в домашни условия се прави като потопите краката за 20 минути в млечна, солена или лимонова вана. Още след първата процедура се забелязва подобрение. В допълнение се използва специалната козметика за нокти (лакове, маркери, моливи), които избелват и подобряват тяхната структура. Ако потъмняването на ноктите е от гъбички, то тогава се налага по-сериозно лечение с лекарствени препарати. В такъв случай потърсете помощта на дерматолог, който ще ви изпише най-подходящото средство – кремче, разтвор или лак. За да предотвратите повторно напукване на ходилата, ексфолирайте нежно кожата на краката и използвайте пила през два-три дни. Ежедневно мажете с подхранващ крем с урея или млечна киселина. Веднъж седмично намажете ходилата обилно с подхранващ крем, сложете бамбукови чорапки и останете така за през нощта. След всички тези процедури краката ви нямат друг избор, освен да изглеждат прекрасно.


str. 27

Грижа за моето бебе

1655

1655

13

1369

69 1825

1499


str. 28

Лятна свежест

DENIM Душ гел, 250 мл + 150 мл ПОДАРЪК

359

2

89

STR8 Душ гел за коса и тяло, 250 мл

399

TESORI D’ORIENTE Ароматен душ гел, 250 мл

519

4

09

LEOCREMA Енергизиращ душ гел, 300 мл

359

2

79

329

B.U. In Action Душ гел със супер плодове, 250 мл

339

279

LEOCREMA Кремообразна душ пяна, 400 мл

499

399


str. 29

Лятна свежест

Palmolive Sensação do Brasil Душ гел, 250 мл

Душ гел, 500 мл

735

4

29

GARNIER MINERAL NEO Дезодорант Сух крем, 40 мл

579

4

25

399

309

DOVE Део спрей, 150 мл

СПЕСТЕТЕ 30% 595

419

DOVE Лосион за тяло, 250 мл

699

525


str. 30

Грижа за косата преди бала

1519

1299

1519

1299 369

315

1639

1399

1519

1299

1399

11

99

1209

1035


str. 31

Летен бриз в косите

1309

1099


str. 32

Грижа за косата преди бала

898

759

498 869

883

300 524

2 439 59

419 739

749 785 733

659 619


str. 33

Летен бриз в косите

519 COLOR NATURALS Боя за коса

ELSEVE TOTAL REPAIR EXTREME Шампоан, 250 мл

649

379 ELSEVE TOTAL REPAIR EXTREME Балсам, 200 мл

Syoss Oleo Intense Боя за коса, различни нюанси

825

4

69

549

СПЕСТЕТЕ 33%

Шампоан Здраве Форте, 150 мл

779

689

при косопад

против пърхот

при себорея


str. 34

Тайната на перфектния грим

769

499

COLOR RICHЕ Лак за нокти

MEGA VOLUME COLLAGEN MANGA BLACK Спирала за очи

VOLUME MILLION LASHES EXCESS Спирала за очи

2499

16

29

1999

1299

СПЕСТЕТЕ 30%

259 Тампони за грим, 120 бр.

179

Тайната на перфектния грим се крие в безупречната основа. Дори и най-скъпата декоративна козметика сама по себе си не е в състояние да превърне проблемната кожа в перфектна, да скрие запушените пори и маскира торбичките под очите, ако не сме се погрижили за добрата основа. Подготовката на кожата за нанасяне на грима е съществен момент, от който много зависи крайната визия, която ще получим. Почистване, тонизиране и подхранване на кожата, са трите основни момента за постигане на идеален грим. Почистването е важно от гледна точка на това, че чистата кожа задържа по-дълго грима, по-лесно се нанасят различните козметики, а освен това гримът изглежда много по-естествено. Имайте предвид, че декоративната козметика, особено ако не е от най-качествените, има свойството да запушва порите и може да влоши външния вид на кожата, а ако се нанесе върху мазна кожа, резултатът ще е трагичен. Затова моментът с почистването на лицето от замърсявания и себум, е много важен. Подготовката за грим започва с почистване на клепачите и околоочния контур и завършва с цялото лице. Памучен тампон, напоен с тоалетно мляко, върши перфектна работа, ако кожата ви е суха. За почистване на мазната и комбинираната кожа използвайте гел или пяна, които контролират омазняването. Гримът се нанася не по-рано от половин час след почистването на лицето. Понякога кожата се нуждае от по-дълбоко почистване – тогава може да се използва скраб или почистваща маска. Някои погруби пилинги предизвикват бурна реакция на кожата и зачервявания, които остават по лицето с дни, затова избягвайте неизпробвани средства непосредствено преди нанасяне на грима. Тонизирането на кожата преди нанасяне на грима има три основни задачи. На първо място тоникът възстановява алкално-киселинния баланс като подобрява липидната обвивка на кожата. Освен това той отстранява останалите по кожата замърсявания, а също така остатъците от почистващото средство от първия етап. И третото му полезно действие е подпомагането на затварянето на порите и възстановяването на тонуса на кожата, което придава свеж вид на лицето.


str. 35

Грижа за най-малките


str. 36

Посрещнете лятото с усмивка

3579

30

99

2739

2379


str. 103

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1Грижа за моето бебе ÐÅÌÅDÈÓÌ - 6

ул. „Добруджа“ 15; тел.: 02 981 3129 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.; неделя: 9.00 – 21.00 ч. Аптеката работи с инсулин и скъпоструващи лекарства. Протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 2 ул. „Шишман“ 17; тел.: 02 987 0330, 02 989 0330 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.; събота и неделя: 9.00 – 21.00 ч. Аптеката работи с инсулин и скъпоструващи лекарства. Протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 3 ул. „Граф Игнатиев“ 52-54; тел.: 02 981 0330, 02 980 6691 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.; неделя: 9.00 – 20.00 ч. Аптеката работи с инсулин, жълти и зелени рецепти и скъпоструващи лекарства. Протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 4 ул.„Денкоглу“ 34, тел.: 02 878 0146 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч. събота – неделя: 9.00 – 21.00 ч. Аптеката работи с инсулин и скъпоструващи лекарства. Протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 5 ул. „Тарас Шевченко“ 11-13; тел.: 02 971 0220 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.; неделя: 9.00 – 20.00 ч. Аптеката работи с инсулин и скъпоструващи лекарства. Протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК. on-line магазин www.remedium.bg за информация тел.: 02 971 0220

kв. „Иван Вазов“, ул. „Краище“ 25; тел.: 02 953 3573 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.; събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч. Аптеката работи с инсулин, жълти и зелени рецепти и скъпоструващи лекарства. Протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7 ул. „Гео Милев“, бл. 34; тел.: 02 971 0330 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.; неделя: 9.00 – 20.00 ч. Аптеката работи с инсулин, жълти и зелени рецепти, глюкомери, медицински изделия и диетични храни и скъпоструващи лекарства.Протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК Представителен щанд

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 8 ул. „Граф Игнатиев“ 40; тел.: 02 980 4990 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.; неделя: 9.00 – 20.00 ч. Аптеката работи с инсулин, жълти и зелени рецепти и скъпоструващи лекарства. Рецепти за ветерани от войната и военно инвалиди. Протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 9 пл. „Славейков“ 7 тел: 02 980 0287 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч. събота – неделя: 9.00 – 21.00 ч. Аптеката работи с инсулин и скъпоструващи лекарства. Протокол 1А, 1В и 1С на НЗОК. Представителен щанд магазин, МОЛ Сердика, ниво -1 понеделник – неделя: 10.00 – 22.00 ч. on-line магазин: www.gnc.bg

Предложенията са валидни за периода 01-30.06.2014 г. или до изчерпване на количествата. Цените са с включен ДДС. Аптеки РЕМЕДИУМ си запазват правото да променят цените в посочения период. Аптеки РЕМЕДИУМ не носят отговорност при допуснати печатни грешки. Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Във всички обекти се предлага богата гама от промоционални продукти, които не са обявени в брошурата. Заповядайте и се възползвайте! Всички аптеки приемат ваучери за подарък Sodex ho PASS, FLEXI PASS, CADHOC и ACCOR SERVICES

Посетете ни във и . Споделете с нас Вашите препоръки и предложения!

Можете да заплатите със следните карти:


str. 104

2395

20

39

3169

26

99

3169

26

99

2815

2389

+63  
+63  
Advertisement