Page 1

Валидност: 07.10. - 03.11.2010

www.metro.bg


без ддс без ддс

1,

с ддс

SORINI Choco Flash Шоколадови бонбони 250 гр без ддс

8,

с ддс

29

1,09

65

/бр.

/бр.

1,

с ддс

/бр.

JACQUOT Трюфели с лешници, с кафе 200 гр без ддс

9,95

3,

с ддс

09 3,71

JACQUOT Трюфели класик 200 гр без ддс

2,65

с ддс

без ддс

14,

с ддс

2

3,18

без ддс

99

17,

6,19

с ддс 99

1,31

/бр.

98

7,43


без ддс

9,

с ддс

75

11,70

без ддс

4,89

/бр.

5,87

/бр.

FRUTTI DI MARE Шоколадови бонбони 2 х 350 гр

без ддс

5,75

/бр.

с ддс

6,

90

/бр.

MAGNIFIQUE Шоколадови бонбони 243 гр

без ддс

5,

с ддс

89 7,07

шоколад

с ддс

www.metro.bg 3


ДАМСКИ КАПРИЗ Шоколадови бонбони 2 х 195 гр

без ддс

2,

с ддс

39 /бр.

2,87

/бр.

МОРСКИ ФИГУРИ Шоколадови бонбони 2 х 240 гр без ддс

3,

с ддс

69 /бр.

4,43

/бр.

без ддс

PRIMOLA Шоколадови бонбони Какао с криспи, Сметана с криспи 2 х 135 гр

LAROSHELL Шоколадови бонбони Асорти 247 гр без ддс

25 7,50

LAROSHELL Шоколадови бонбони 200 гр без ддс

3,09

с ддс

4

с ддс

/бр.

2,39

/бр.

WEINBRAND BOHNEN Шоколадови бонбони с алкохол 400 гр без ддс

6,

с ддс

1,

99

3,71

5,69

с ддс

6,83


без ддс

1,85

с ддс

2,22

без ддс

3,

с ддс

35 4,02

без ддс

7,09

с ддс

1,

с ддс

без ддс

12 /бр.

2,

с ддс

1,

34

/бр.

шоколад

без ддс

8,51

Белгийският шоколад притежава изискан вкус и гладка консистенция с различни вкусови нюанси, които удовлетворяват и найвзискателните. По-голяма част от шоколада, произведен в белгийските шоколатиерни, е млечен. Той се произвежда чрез комбиниране на какао, какаово масло, лецитин, пълномаслено мляко, ванилия и захар. За получаването на шоколад с добро качество е необходимо съдържание на поне 33% какао в готовия продукт.

39 /бр.

2,87

/бр.

www.metro.bg

FINE FOOD Шоколадови бонбони с три цели лешника 2 х 170 гр без ддс

3,84

/бр.

с ддс

4,61

/бр.

5


¼ ¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,

6,79

Ì¿¿Ì

99

Ì¿¿Ì

8,15

¼Ë

2,39

¼Ë

›¨˜ª ©

6

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

KINDER ³ÉÅÉÆ»¿ оË

KINDER SURPRISE ³ÉÅÉÆ»¿É½ÉÚÄÑÀ оË

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

2,79

Ì¿¿Ì

KINDER MAXI ³ÉÅÉÆ»¿ оË

¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

79 ¼Ë

0,95

¼Ë

6

0,

Ì¿¿Ì

95

3,35

›¨˜ª ©

6

Ÿ νŸʸ Ÿ

¼À¿¿Ì

2,19

¼Ë

1,14

¼Ë

Ì¿¿Ì

°¿ÇºÌº¿Áº¦ŸË¼¿Ñ¿ ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

2,63


LINDT Шоколад 85% какао, 70% какао, портокал 2 х 100 гр

без ддс

3,

с ддс

без ддс

2,09

89

/бр.

с ддс

4,67

2,51

/бр.

LINDT Шоколад млечен, лешник и стафиди, лешници 300 гр без ддс

2,

с ддс

69 /бр.

3,23

/бр.

без ддс

5,

с ддс

99 7,19

TOBLERONE Шоколад 200 гр без ддс

шоколад

2,

с ддс

79 3,35

RITTER SPORT Млечен шоколад с карамел, млечен шоколад с бисквити и лешници 250 гр без ддс

www.metro.bg

3,

с ддс

99 4,79 7


SNICKERS оË

MARS Ð¾Ë Ë

TWIX оË

BOUNTY оË

SCHNEEKOPPE ŸÃÀÍÃÒÀÈÓÉÅÉÆ»¿ Èξ»ھɿ»ÆÀÓÈÃÅ Ð¾Ë ¼À¿¿Ì

2,39

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,87

¼Ë

SCHNEEKOPPE ŸÃÀÍÃÒÀÈÓÉÅÉÆ»¿ ÇÆÀÒÀÈÈ»ÍÎË»ÆÀÈ Ð¾Ë ¼À¿¿Ì ¼À¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

0,

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

-10%

¼Ë

¼Ë

-10%

KIT KAT SENSES ³ÉÅÉÆ»¿É½¿ÀÌÀËÍ Ð¾Ë

2,15

47

2,58

56

¼Ë

¼Ë

KIT KAT ³ÉÅÉÆ»¿É½¿ÀÌÀËÍ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ Ð¾Ë °¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

¼À¿¿Ì

1,19

Ì¿¿Ì

1,43

¼À¿¿Ì

0,20

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,24

¼Ë

¼À¿¿Ì

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

8

2,

Ì¿¿Ì

79 3,35

KIT KAT ³ÉÅÉÆ»¿É½¿ÀÌÀËÍ ÌÍÊоË


PRIMOLA Шоколад натурален с криспи, млечен с криспи 5 х 93 гр

PRIMOLA Шоколад карамел, с криспи, 55% какао 5 х 100 гр

без ддс

0,

СВОГЕ Шоколад различни видове 5 х 90 гр

89

с ддс

/бр.

1,07

/бр.

ANIDOR Шоколад 80% какао 2 х 100 гр

ANIDOR Шоколад натурален, с мента 2 х 100 гр портокал 2 х 85 гр без ддс

1,

с ддс

без ддс

35

без ддс

1,48

/бр.

/бр.

1,62

с ддс

/бр.

1,78

/бр.

0,

с ддс

88 /бр.

1,06

/бр.

шоколад -10%

-10%

Цена за МЕ при закупуване на 3 МЕ, с вече калкулирана отстъпка

без ддс

4,

с ддс

при закупуване на 3 МЕ

67 5,60

МУРА Шоколад натурален, натурален с парченца портокал, натурален с горски плодове 5 х 90 гр Цена за МЕ при закупуване на 3 МЕ, с вече калкулирана отстъпка

без ддс

4,

с ддс

при закупуване на 3 МЕ

www.metro.bg

МУРА Шоколад млечен 5 х 85 гр крем ягода, лешников крем 5 х 90 гр

99 5,99 9


Качество на най-добра цена Шоколад различни видове 4 х 100 гр

без ддс

0,38

/бр.

Какаов десерт лешников пълнеж 3 х 50 гр

с ддс

0,

без ддс

0,73

46

/бр.

/бр.

с ддс

0,88

/бр.

без ддс

0,33

Какаов десерт ягода, кокос, карамел 3 х 50 гр

/бр.

с ддс

0,40

/бр.

без ддс

2,45

с ддс

2,94

ГРАТИС

3

Шоколад млечен, ягода 200 гр

ГРАТИС

на цената на 2

3 Бонбони Горски 3 х 180 гр без ддс

Цената е за МЕ с вече калкулирана отстъпка 10

2,

с ддс

99 3,59

Бонбони ягода, нектарина 3 х 150 гр морски 3 х 140 гр

без ддс

4,29

с ддс

5,15

Цената е за МЕ с вече калкулирана отстъпка

на цената на 2


FINETTI ¦ÀÓÈÃÅɽÅËÀÇ À¿ÈÉѽÀÍÀÈ ¿½ÎѽÀÍÀÈ Ð¾Ë

[ž оË

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,06

1,69

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

3,75

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,27

¼Ë

¼Ë

Ì¿¿Ì

2,03

4,50

¼Ë

NUCREMA ¥»Å»É½ÅËÀÇ Å»ÏÚ½¼ÚÆ ž

¼Ë

NUTELLA ­ÀÒÀÈÓÉÅÉÆ»¿ ¾Ë ¼À¿¿Ì

6,

¼À¿¿Ì

12,

Ì¿¿Ì

NUCREMA ¥»Å»É½ÅËÀÇ Å»Å»É½¼ÚÆ ž

89

Ì¿¿Ì

8,27

69

15,23

NUCREMA ¥»Å»É½ÅËÀÇÀ¿ÈÉѽÀÍÀÈ ¿½ÎѽÀÍÀÈ Ð¾Ë

30,99

Ì¿¿Ì

37,19

¼À¿¿Ì

2,95

¼Ë

Ì¿¿Ì

3,54

¼Ë

ž

67,19

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

69 5,63 11

^^^TL[YVIN

55,

Ì¿¿Ì

Ç

оË

99

ÒÈÄÈź¾

¼À¿¿Ì


без ддс

5,

с ддс

без ддс

5,

с ддс

35 6,42

65 6,78 без ддс

3,29

с ддс

3,95

без ддс

без ддс

2,

с ддс

3,19

валидност на офертите от 600 ч на валидност на 07.10.10 офертите до 2400 ч на 03.11.10

24 h non stop

СОФИЯ-1 СОФИЯ-2 ВАРНА БУРГАС

070010071 24h info@metro.bg non stop 070010071

НОМЕР НАна работното време: НОВО! Промяна СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ГРАДСКИ РАЗГОВОР

3,83

3,47

Работно време на магазините: НАЦИОНАЛЕН

с ддс

89

600-2400

СОФИЯ-1 СОФИЯ-2 ВАРНА БУРГАС

ПЛОВДИВ РУСЕ СТАРА ЗАГОРА ПЛОВДИВ-МАРИЦА БЛАГОЕВГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЛЕВЕН

info@metro.bg

ХАСКОВО* ПЛОВДИВ РУСЕ ДОБРИЧ* 700-2000 СТАРА ЗАГОРА 00 пoнеделник ПЛОВДИВ-МАРИЦА от Всички 6 ч оферти на 17.06.10 в брошурата важат само за отбелязания рекламен период; Всички оферти са валидни до изчерпване на количествата; БЛАГОЕВГРАД - неделя 00 Цените важат при закупуване на Метроединица; Крайната продажна цена е калкулирана на база 20% ДДС ; Възможни са печатни грешки, ч само нана30.06.10 до 24корекции ВЕЛИКО ТЪРНОВО 00 00 цените в магазина, както и промяна на дизайна на продуктите; Входът е разрешен само с валидни клиентски карти; 6 -24 ПЛЕВЕН Осигурен безплатен паркинг; При влизане в магазина с деца сте отговорни за тяхната безопасност.

Всички оферти в брошурата важат само за отбелязания рекламен период; Всички оферти са валидни до изчерпване на количествата; Цените важат * Нов формат магазини METРО. В МЕТРО КОМПАКТ може даепазарувате с валидна клиентска карта. Поради ограничената търговска само при закупуване на Метроединица; Крайната продажна цена калкулирана на база 20% ДДС ; Възможни са печатни грешки, корекции на площ цените и специализирания това асортимент на МЕТРО КОМПАКТ, в магазина ще намерите САМО ЧАСТ от посочените в паркинг; настоящата в магазина, кактовирезултат промяна на дизайна на продуктите; Входът е разрешен само с валидни клиентски карти; Осигурен безплатен При влизане в магазина с деца сте отговорни за тяхната безопасност. брошура промоционални артикули. За повече информация се обръщайте към служителите на МЕТРО КОМПАКТ.

ШОКОЛАД  

www.metro.bg Валидност: 07.10. - 03.11.2010 9 , 95 1 , 98 1 , 31 7 , 43 JACQUOT Трюфели с лешници, с кафе 200 гр 2 /бр. /бр. без ддс без ддс...