Page 1

НОВ ЩАНД* в

за обслужване на клиенти в Зоната с прясно месо

предлагащ НОВИ УСЛУГИ за максимално удовлетворяване потребностите на нашите клиенти РЯЗАНЕ НА МЕСО

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАШИТЕ НУЖДИ ТЕЛЕШКО, ГОВЕЖДО, СВИНСКО, КОНСКО, АГНЕШКО МЕСО

20 кг

Улеснение с новата услуга за предварителна поръчка!

2% *В магазини МЕТРО София 1, МЕТРО София 2, МЕТРО Пловдив и МЕТРО Бургас.


НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ от 25.08.2011 до 07.09.2011 ¬½ÃÈÌÅÉ ÅÉÈÍË»ÏÃÆÀ ¼À¿¿Ì

7,49

ž

žÆ»½» Ë»Í ªÆÀÓÅ» ¥ÉÍÆÀÍ ¯ÃÆÀ œÎÍ ŸÁÉÆ»È ¥ÉËÀÇȻһÌÍ žÕË¿ÃÌÅÉÌÍ ©Ê»ÓÅ» ¥Ë»Å»

ž

¬½ÃÈÌÅÉÇÀÌÉ  É¿»  œÀÆÍÕÒÃÈà  §»ÂÈÃÈà  ŸËξÃ

¬½ÃÈÌÅà ½Ë»ÍÌÅÉÌÍ

¬½ÃÈÌÅRÇÀÌÉ»¾ÉͽÀÈÀ

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

8,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

5,

99 ž

Ì¿¿Ì

5,99

¬½ÃÈÌÅ» ÊÆÀÓÅ» ¼ÀÂÅÉÌÍ

¼À¿¿Ì

4,

79

Ì¿¿Ì

99 ž

5,99

ž

ž

6,95

ž

ž

­ÀÆÀÓÅà »ÈÍË»ÅÉÍ

žÆ»½» Ë»Í ›ÈÍË»ÅÉÍ ¥ÉÍÆÀÍ œÉÈÏÃÆÀ ¥ÃÆÉÍ »Ä̼˻ÍóÉÆ œÎÍÊËÀ¿È»Ò»ÌÍ Ú¼ÕÆÅ»

¥ÉËÀÇȻһÌÍÌÅÉÌÍà žÕË¿ÃÌÅÉÌÍ ªÆÀÓÅ» ŸÁÉÆ»È ©Ê»ÓÅ»

­ÀÆÀÓÅÉÇÀÌÉ  É¿»  œÀÆÍÕÒÃÈà  §»ÂÈÃÈà  ŸËξÃ

¼À¿¿Ì

12, Ì¿¿Ì

ž

15,59

ž

­ÀÆÀÓÅÉÇÀÌÉ»¾ÉͽÀÈÀ

­ÀÆÀÓÅÃ ÓÉÆ

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

89 ž

9,47

ž

âàëèäíîñò íà îôåðòèòå îò 600 ÷. íà 25.08.11 äî 2400 ÷. íà 07.09.11

99

¼À¿¿Ì

10, Ì¿¿Ì

99 ž

13,19

ž

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÃ¿É ÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í»±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ» ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻Ȼ̽ÅÆÙÒÀÈŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅÃÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉ ÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀ®ÌÆɽÃÚÍ»»ÿ»½»ÈÀÈ»ÅÆÃÀÈÍÌŻŻËÍ»ÇÉÁÀ¿»ÊËɽÀËÃÍÀÈ»ZZZ PHWUREJ©ÏÀËÍÃÍÀ½»Á»Í»ËÀ¾ÃÌÍËÃË»Èç ­«©ÅÆÃÀÈÍÝÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅà ŻËÍéÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

ПРЯСНО МЕСО  

за обслужване на клиенти в Зоната с прясно месо за максимално удовлетворяване потребностите на нашите клиенти РЯЗАНЕ НА МЕСО *В магазини МЕТ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you