Page 1

Ïàðòíüîð íà ïðoôåñèîíàëèñòè ПЕЧЕЛИВШИ от НАГРАДНА ИГРА „Кока Кола 125 години”

Наградите ще могат да бъдат получени от съответните магазини от 22.08.2011 г.

МЕТРО магазин

Фактура №

Фамилия

София-1 София-1 Русе Русе София-2 София-2 Пловдив-1 Пловдив-1 Варна Варна Бургас Бургас Стара Загора Стара Загора Благоевград Благоевград Велико Търново Велико Търново Плевен Плевен Пловдив-2 Пловдив-2 Хасково Добрич

1007217380 1019423802 1119214890 1118212531 1227458159 1212306477 1308365135 1312501556 1413546788 1416477869 1503232633 1503232705 1616145695 1611454531 2014409441 2011414137 2110519038 2116503452 2212186497 2216168757 2509218748 2511221501 3002023356 3101030600

Бояджиев Иванова Ковачев Вартанян Гълъбов Мирков Трайкова Лазаров Кирилова Начева Иванова Грозева Колев Стойкова Атанасова Спасов Аламурова Иванов Георгиев Иванова Караджов Ендаров Янчев Станев

КОКА-КОЛА 125 ГОД. – ПЕЧЕЛИВШИ  
КОКА-КОЛА 125 ГОД. – ПЕЧЕЛИВШИ  

ПЕЧЕЛИВШИ от НАГРАДНА ИГРА „Кока Кола 125 години” Наградите ще могат да бъдат получени от съответните магазини от 22.08.2011 г.

Advertisement