Page 1

Събота

убийствено ниски цени! а т о б ъ С о м а С  ™£© §½Ï½ÅÀ ÏËÐÂÀ ¹½Ã½ÅÀ »

4, * 79 ,

2 1 0 2 . 1 28.0

79*

3

5,75

4,55©ÊÆÃÉ ÇƼÃÂÒÊÅÀÎÀ Ë»ÂÆÃÒÈÃѽÀÍɽÀ ÌÃÈ×ÉÒÀËÈÉÌýÉ ÉË»ÈÁÀ½ÉÆÃÆ»½É ÿË

REX ªËÀʻ˻Í »ÊË»ÈÀ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À Æž

8, * 59 ,

75

6

47, * 99 ,

99*

*

32

10,50

7,91

57,59

39,59

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬ ÌÃÒÅÃÑÀÈýÿ»ÈÃÀÍÉÉͼÀÆÚ»ÈÃÌÕÌÂÈ»Å*Ì»¼ÀŸŸ¬

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

24 h non stop

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

СЪБОТА УБИЙСТВЕНО НИСКИ ЦЕНИ!  
СЪБОТА УБИЙСТВЕНО НИСКИ ЦЕНИ!  

32 , 99 * 6 , 59 * 3 , 79 * REX * 24 h 47 , 99 * 8 , 75 * 4 , 79 * 39,59 7,91 4,55 non stop 57,59 10,50 5,75

Advertisement