Page 1

ƚƳƤƜƙƩƪƣơ ƨƩƧƝƬƣƫơ ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

ZZZPHWUREJ


2

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬


10 средни по големин 200 г сирене, 100 г 2 с.л. олио 200г краве масло, 1 с.л. сух магданоз, 1/2

Обелваме картофите и ги н едро ренде. Смесваме ги с настърганот сирене, настъргания кашка ситно лук, нарязаните на с чесън, сухия и нарязания на магданоз, олиото и кравето Объркваме добре сместа и я Печем в умерена фурна, док пататникът се запече отго го объркваме с лъжица и нал чаша топла вода. Допичаме десетина минути Пататникът се поднася то

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

3


§›Ÿ¡›«© ¬½ÀÁÉÅË»½À ÌÃËÀÈÀ 

7,

59 9*

¦ ¨› ©½ÒÀÌÃËÀÈÀ (DV\RSHQ ¾Ë

8, 3,

39

*

œ®«ž›¬¥› §ÎÌÅ»Íɽ»Ë»ÅÃÚ ÐÆ

4

8,

89*

¯£¦£ª©ª©¦£¬ ¥Ë»½ÀÌÃËÀÈÀ¾Ë ¥»ÓÅ»½»Æa¾Ë

6,

99*

¥›«¦©¬¥© ¥ ­ÉÊÀÈÉÊÎÓÀÈÉ ÌÃËÀÈÀ

59*

7,

§›Ÿ¡›«©

89*

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

7,

49* ¬®¨ž®«¦›«¬¥› ¥ ž žËÉ¿ɽ»Ë»ÅÃÚ ¬ÊÀÑûÆÈ» Æ

10 0,99

*


§›Ÿ¡›«© ¥»ÓÅ»½»ÆÉÍ ÅÉÂÀÇÆÚÅÉ Ð¾Ë

БГ продукт 4,

85*

§ Ÿ º ¥»ÓÅ»½»Æ ÉÍÅË»½À ÇÆÚÅÉ až

8,

29 9*

Ÿ ¥›Ÿ› ¥»ÓÅ»½»ÆÉÍ É½ÒÀÇÆÚÅÉ œ»ÆÅ»È a¾Ë

11, §›¬­£¥› ª ´ «› Æ

7,

49*

89 *

PLISKA 5HVHUYH;2 Æ

12 2,

99* ±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

5


БГ продукт

­›¨Ÿ  §  ½»ËÀÈÉÊÎÓÀÈ

Î Î  Ð  ¾Ë

3, 6

75*

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

3,

Î ½»ÅÎÎÇ

18 8,

49*

99

*

œ©¨£ ¬½ÃÈÌÅ» Ê»ÌÍÕËÇ» ž»ÌÍËÉ

20 0,

49*


Æ

8, 4, ›¬ ¨©ž«›Ÿ §»½Ëο ¬ÊÀÑûÆÈ» ËÀÂÀ˽» Æ

89*

БГ продукт

49*

'82%<(1,5$ §ÀËÆÉ ¬ÃË» Æ

ÆÃÇÃÍÃË»Èà ÅÉÆÃÒÀÌͽ»

4,

99*

8,

99* ±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

7


БГ продукт

§¸ÈÊÀ»ÈÀà §¸ ¸ÈÊ ÊÀ»»ÈÀà tÇÉÔÈÉÌÍ: ÇÉ ÉÔÈ ÔÈÉ ÈÉ ÉÌÍÍ:t» »ÊË Ëþ¾ÉÍͽÚÈÀ ÈÀÈ» È» ̻ȿ ̻ȿ½ÃÒÃÇÀÌÉËü»Ã¿Ë È¿½ ¿½ ½ÃÒÃÇÀ ÇÀ ÀÌÉË Ëü»Ã¿ ¿Ë tÊÉ tÊÉ¿½ÃÁȻͻ½ÃÒŻ̿ËÕÁÅà ÊÉ É¿½ ½ÃÁ ÁÈ» Ȼͻ Í» »½ÃÒÅ» Ż̿ ¿ËÕÁ ÁÅà t¾¾ÉËÀÈË t¾ÉËÀÈËÀÉÍ»ÈtÐËÉÇÃ˻ȻÊɽÕËÐÈÉÌÍ ËÀÉÍ ÉÍ» Í» »ÈtÐ tÐÐËÉÇÃË Ë»È» È»ÊÉ ÊÉ É½Õ ÕËÐÐÈÉ ÉÌÍ ÌÍ tÊÉ tÊÉ¿½ÃÁÀÈŻʻÅ ÊÉ É¿½ ½ÃÁ ÃÁÀ ÁÀ ÀÈÅ» Å» »Ê» »Å

§»ÅÀ¿ÉÈÌÅ»

3,

29*

BIOSET ²Î¼ËÃÑ» оË

19, 8

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

99*

0,

17*


БГ продукт

FLORINA º¼ÕÆÅ» ²À˽ÀÈ ¾ËÀÄÊÏËÎÍ žÉËÌÅà ÊÆɿɽÀ ÐÆ

1,

66 6*

œ©¦º«¥› 10% ¥ÀÈ ÐÆ

0,

73*

FINE FOOD œÀ»ÆÅÉÐÉÆÈ» È»ÊÃÍÅ» Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À ÐÆ

0,

42*

Ÿ £¨ £Â½ÉËÈ»½É¿» ÐÆ

0,

41* ±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

9


БГ продукт ¢ÀÆÀÈÏ»ÌÎÆ Ð¾Ë

0,

82*

¥»ÊÃÚÊÀÒÀÈ» ¼ÀÆÀÈ»¼ÀÂÉÑÀÍ Ð¾Ë

2,

10*

Ÿ¡ § Ÿ¡ §  ÅÌÍË»ÅÉÈÏÃÍÙË ÉÍËÉÂà оË

DOMAT œÀÆÀÈÿÉÇ»Íà ÑÀÆà ¾Ë

1,

15*

1, 0,

¢¦›­¨›Ÿ©œ › «®Ÿ¡› ¡ §»Å»ËÉÈÀÈÃÿÀÆÃÚ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

¥«£¨› œÕƾ»ËÌÅÃÉËàО

10

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

1,

49*

66*

39*

›ª£­« ¤Ÿ ªÒÀÆÀÈÇÀ¿ ¾Ë

6,

99*


БГ продукт

),1()22' ¦ÙÍÀÈÃÑ» ¿ÉÇ»ÓÈ» ÅÕÆѻȻ ¿ÉÇ»ÓÈ»Ì Ê»ÍÆ»¿Á»È ¿ÉÇ»ÓÈ» ÊÃÅ»ÈÍÈ» оË

1,

 ¦£¥› ¦ÙÍÀÈÃÑ» ¿ËÉÌÇÆÚÈ» оË

3+,/,&21 ¦ÙÍÀÈÃÑ»  ÅÌÍË» Ð

20*

1,

$52 ¦ÙÍÀÈÃÑ» ­Ë»ÊÀÂÈ» оË

1,

29*

17*

1,32

1,

*

%8/&216 ¦ÙÍÀÈÃÑ» ªÕ˽ÉÇ»Ä Ð¾Ë

2,

49*

13*

2,

33*

©¦£¨ ¢› ¬ÀÇÀÄÈ» ÆÙÍÀÈÃÑ» ž

5,

79* ±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

11


БГ продукт

ARO ­ÉÒÀÈÃ ÅÉËÃ

ZOROV ¥Ë»½ÀÌÃËÀÈÀÊÉœŸ¬ ½»ÅÎÎÇ ¾Ë

5,

0,

66*

ªµ«³ £±› ¥Ë»½ÀÇÆÚÅÉ ÐÆ

29*

1,

45*

¯£¦£ª©ª©¦£¬ ¥Ë»½ÀÇ»ÌÆÉ

9, 12

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

15*


œ›¦¥›¨ ›ÄË»È Ð

-8%4,

95 5*

Ÿ νŸʸ Ÿ

БГ продукт

°¿ÇºÌº¿Áº¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺÈÌËÌÔÉĺ

ªµ«³ £±› ¥ÃÌÀÆÉÇÆÚÅÉ Ð¾Ë

0,

69*

œ©§›¥¬ œÉ» оË

0,

25*

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

13


БГ продукт Ÿ©œ«®Ÿ¡›¨¬¥£°¦ºœ ¥Ëɻ̻È ÌÓÉÅÉÆ»¿Ìھɿ» œ Å»ÓÅ»½»Æ

FINE F FO OOD ÀËÀÈ ÒÀÈ ÁÀÈ ÈÀÌÍ ¾Ë

0,

75* £­›œ›¦›¨¬ £­› œ› °ÆÚ¼

0,

95* FINES Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À

0,

89*

0, 14

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

69*


­«©º ­ÎÈŽ»Èà ½»ÏÆà оË

¬ª©¥© ­ÎÈŽ»Èý»ÏÆà ÌÏÕÌÍÕÑà оË

Ÿ¨© ¥®ª£¢› ¨›± ¨›

»ËÍÃÅÎÆ

12 2,

ÑÀÈ»

­«©º ­ÎÈŽ»Èý»ÏÆà Ð¾Ë ¬ª©¥© ­ÎÈŽ»Èý»ÏÆÃÌÏÕÌÍÕÑà оË

6,13*7,36 7,39**8,87

ª« ¬­£¡ ¬ÎлÊ»ÌÍ»«É¿ÀÈÅË»Ä Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À

1,

25*

0, 0,

0,

54*

VARNA ÈŽ»Èà ÏÆÃÌ ÕÌÍÕÑà оË

¢¦›­¨› Ÿ©œ«®Ÿ¡› ¬ÉÆÀÍà оË

›¬ ¨© ± §ÃÈý»ÏÆà оË

£¢ž«  œÃÌŽÃÍà Petit beurr [¾Ë

44*

0,

18*

MILMEX ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà Tiramisu [¾Ë

2,

95* PAIN D’OR ´ËοÀÆ Ú¼ÕÆÅ»Å»Å»É Ð¾Ë

0,

3 * 32

22*

09*

оË

1,

09* ±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

15


Съвети за скара:

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

070010071

°¿ÇÌÔÊÁºÄÈÇ̺ÄÌËÄÅ¿ÇÌÂѺ˺

info@PHWUREJ

24 h non stop 60000

ÌÃÒÅÃÑÀÈýÿ»ÈÃÀÍÉÉͼÀÆÚ»ÈÃÌÕÌÂÈ»Å*Ì»¼ÀŸŸ¬

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜© §£¦šœ š ¨«© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í» ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻ȻÈ»¼»Â»ŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅà ÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТИ  

2 10 средни по големин 200 г сирене, 100 г 2 с.л. олио 200г краве масло, 1 с.л. сух магданоз, 1/2 3 10 , 00 99 * 7 , 77 89 * 66 , 66 999...