Page 1

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

ƩƾNJNjLJljƹdžNj

­ ¦ ¨  ¢

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

MONDY ªÉÇÏË Ð ž

3,

99

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

˜

*

4,79 ZZZIDFHERRNFRP0(752%XOJDULD

ZZZPHWUREJ


Академия

¥ÎÐÈÀÈÌÅüÆÉÅuŽÇ «»ÂÊÉÆ»¾»ÌÈ»ÊÕÆÈÉɼÉËο½»ÈÃË»¼ÉÍÈà ÇÀÌÍ»ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈûɼÎÒ»½»ÔÃÍÀÌÀÅ»Íɽ ÅÎÐÈÀÈÌÅÃÚ¼ÆÉÅÀÊËÀ¿½Ã¿ÀÈÉÃÃÈÌÍËÎÅÍÉËÌÅÉ Ë»¼ÉÍÈÉÇÚÌÍÉ

œ»ËÃÌÍ»ÅÉËÈÀËuŽÇ

«ÀÌÍÉË»ÈÍuŽÇuŻʻÑÃÍÀÍ¿ÎÓà ªÉ¿ÐÉ¿ÚÔ»ÊËɽÀÁ¿»ÈÀÈ»ÅÉËÊÉË»ÍýÈÃÌËÀÔà ÌÀÇÃÈ»ËÃÃÇÀËÉÊËÃÚÍÃÚ

¥ÉÈÏÀËÀÈÍÈûÆÃuŽÇuŻʻÑÃÍÀÍ ¿ÎÓÃ

§ ­«©›Å»¿ÀÇÃÚÀÌÍÕÊŻͻÅÉÚÍɧ ­«©¥ÀÓÀÈ¿¥ÀËÃÊÉÀ½Í»ÂÃÊÉÌÉÅ»ÑÀÈÍÕË»ÊÉ¿¾ÉÍɽŻÈ» ÇÀÈÿÁÕËÃÈ»ËÀÌÍÉË»ÈÍþÉͽ»Òü»ËÃÌÍýÃÈÀÈÃÌÊÀÑûÆÃÌÍûɼÇÚȻȻÉÊÃÍ¿ÀÇÉÈÌÍË»ÑÃÃÿËξà ¿ÀÄÈÉÌÍÃÅÉÃÍÉÔÀ¿É½À¿»Í¿ÉÊɿɼËÚ½»ÈÀÈ»¼ÃÂÈÀÌ»½°É«À¥»ÌÀÅÍÉË»

¨ÀÊËÉÊÎÌÅ»ÄÍÀÅÎÆÃÈ»ËÈÃÍÀɼÎÒÀÈÃÚ½§ ­«©›Å»¿ÀÇÃÚÊËÀÂÇÀÌÀÑÃÍÀÇ»ËÍûÊËÃÆ +$&&3«Ã¼»ÃÇÉËÌÅÿ»ËɽÀ£Í»ÆûÈÌÅ»ÅÎÐÈÚœÚÆÉÃÒÀ˽ÀÈÉÇÀÌÉuÍÀÐÈÃÅÃýÿɽÀ ¬»Æ»ÍÃÊËÀÌÈÃÊÉ¿ÊË»½ÅÃŻ˽ÃȾ­ÉÊÆÃÃÌÍοÀÈÿÀÌÀËÍà ¢»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚûÊÃ̽»ÈÀÊÉÌÀÍÀÍÀÈ»ÓÃÚÎÀ¼Ì»ÄÍKWWSPHWURDNDGHPLDEJ 2


%RFXVHGq2UœÕƾ»ËÃÚ

©ÏÃÑûÆÈÉ ÉÍÅËý»ÈÀ

ªÕ˽ÃÍÀɼÎÒÀÈÃÚ

¨ÀÊËÉÊÎÌÅ»ÄÍÀÅÎÆÃÈ»ËÈÃÍÀɼÎÒÀÈÃÚ½§ ­«©›Å»¿ÀÇÃÚÊËÀÂÇÀÌÀÑÃÍÀÇ»ËÍûÊËÃÆ +$&&3«Ã¼»ÃÇÉËÌÅÿ»ËɽÀ£Í»ÆûÈÌÅ»ÅÎÐÈÚœÚÆÉÃÒÀ˽ÀÈÉÇÀÌÉuÍÀÐÈÃÅÃýÿɽÀ ¬»Æ»ÍÃÊËÀÌÈÃÊÉ¿ÊË»½ÅÃŻ˽ÃȾ­ÉÊÆÃÃÌÍοÀÈÿÀÌÀËÍà ¢»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚûÊÃ̽»ÈÀÊÉÌÀÍÀÍÀÈ»ÓÃÚÎÀ¼Ì»ÄÍ http://metro-akademia.bg/ 3


3, Ë»Í ½ Ã Å Ì ¬½ÃÈ ÅÙ À ¼ Ë » ¼ ÌÉÌ

ÃÌÉÌ ÀÐÍÃÈ ɽÈÉÌÍ   Ë À Ê ¿É¾ÉÍ ÀËÀÈÊà ÌÌÉÆÒ »ÈÃÆÃÊÆÉÒ» ÀÐÍÃÈÌÉÆ Õ Ì É Í ¾ É Â ÍÀÇÀÌ ÀÍÀ¾ÉÈ»Íà ÃÍÀ½Ç»ÆÅÉ ¾ÉÍɽà ©½ÅÎÌÀ Æ Ã Ò É À Í Å Ê Ò É Â É Ë Ê £ ¼ ÎË» » à ¼»Ë¼ÀÅÙ ÀÇÉËÅɽÃÍÀ ÂÀÆÀÈÒÎÑÃÍÀÌ Å»Íɾ»ËÈÃÍ À Í ¢»¿ÎÓÀ ÃÊÀ˥ɾ»ÍÉ À¬À˽ÃË»ÄÍ Î Ê Í Æ Ã É È À É Í Ê » Ë Ç ×É ÃÒÀ ÒÀËÃ¿É ÃÍÉÊÆÉÍÉÅ À Í À ½ ¿É¼» Ë»Í ÈÌÅÃÚ½ ÅÕÇ̽Ã

šÊÌ“

šÊÌÂÄÍÅ

ÊºÆºÀ ¦Ÿ

202836

«œ¢§«¤¢œªš¬›Ÿ¡¤¨«¬

Ľ

144505

¤¶¨©¨¨¥­$52

½Ê

149444

±Ÿª¢ž¨¦š¬¢

½Ê

74897

¦¨ª¤¨œ¢©¨¥²š

Ľ

129552

›ª¨¤¨¥¢

Ľ

163776

¤´¥§¨œŸ

½Ê

148460

«¨«›šª›Ÿ¤¸+(//0$11q6

½Ê

174563

¡Ÿ¯¬¢§Ÿ¤«¬ªšœ´ªž ¢§

Å

°Ÿ§š¡š©¨ª°¢¹

3,16*3,79

°¿ÇºÁº¦Ÿ

6,55*7,86 1,85*2,22 1,48*1,78 0,89*1,07 3,49*4,19 0,89*1,07 29 9,90*35,88 5,49*6,59

§¿È»ÏȾÂÆÈ ÄÈÅÂÑ¿ËÌ¼È ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê

ªºÁÏȾÁº ÉÈÊÐÂÙ

1,64*1,97 0,32*0,39 0,18*0,21 0,04*0,04 0,35*0,42 0,27*0,32 0,09*0,11 0,27*0,33

16*

3,79


šÊÌ“

šÊÌÂÄÍÅ

ÊºÆºÀ ¦Ÿ

204544

¨œŸ ž¢œš£«›ªš¬

Ľ

202863

¤ªšœŸ¦š«¥¨),1()22'

½Ê

181436

«¨«›ªš¬Ÿ§ž ­«+25(&$6(/(&7

Ľ

083681

¤šª¬¨®Ÿ§¨©¸ªŸ›Ÿ¥¥š

Ľ

103270

¤ª¨¦¢ž¥­¤›´¥šª¢¹

Ľ

130274

±Ÿ«´§¢«©š§¢¹

Å

74897

¦¨ª¤¨œ¢©¨¥²š

Ľ

163776

¤´¥§¨œŸ

½Ê

°Ÿ§š¡š©¨ª°¢¹

°¿ÇºÁº¦Ÿ

12,99*15,59 2,39*2,87 18,49*22,19 12,45*14,94 0,39*0,47 3,95*4,74 0,89*1,07 0,89*1,07

§¿È»ÏȾÂÆÈ ÄÈÅÂÑ¿ËÌ¼È ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê ½Ê

3,43*4,11

É žÉ½ÀÁ¿ ÀÈÉÊÙËÀ ÉÏ ÌÅ»ËÍ ½À ¿É ÃÅÕÆÈÉ ÃÒÀÌÕÈ ÉËÅɽÃ

ÌÆÎÅÇ É¿»Ã »À¿ÈÉ É Í É Î¿ÀÈ»½ ¿»ÌÀ Ì Í À Ì Ç  Æ À  Í » ¢»¿ÎÓÀ Í ÌÉÌÌ È»ÇÃÈÎÍ»  Ú Ã È Â Ì » É ¿ ¾ÉÍÉ½È ÄÍÀÊË»ÐÉÉ¼Ë ½ÀÍÀÉÅÉÆÉÀ ÉÍÅÉÍÆÉÈ» À » Å» «»Â¼ÕË ¿»»½ËéÌÍ ÃÉÍÌÍË»ÈÀÍ ÀÌÕÌÌÉÌ Í À É Ä Æ ÌÆÉÁÀÍ É¼»½ÀÍÀÇ»Ì ½ÀÁ¿ÉûÆÀ ÌÅÕÆÈɽÀ À É ¿ ¾ Í Ì¾ÕÌÍà À¾ÉÍɽÉÍÉ ÃȾÃÊÉËÕÌÀ Ë Í À ¨»ËÀÁ ÍÀÊÙËÀÍɽ Ä ž»ËÈÃË»

3,

43

*

4,11

ªºÁÏȾÁº ÉÈÊÐÂÙ

2,60*3,12 0,10*0,11 0,28*0,33 0,30*0,36 0,01*0,01 0,12*0,14 0,03*0,03 0,27*0,32


žË»Ð ž Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

6,

99*

8,39

OZEAN œÀÆÀÈÃÍþËɽà ÌÅ»Ëÿà CPD 26-30 ž

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

ƥƞƪƦơƨƩƧƝƬƣƫơƠƙƥƩƙƠƞƦơƨƩƧƝƬƣƫơ

8,

6

99*

10,79

ELVIART žËÕÑÅ»ÊÃÍÅ»ÌÇ Ð¾Ë

»¼Ë

0,

23

11,

*

14,27

25,55

œÀÅÉÈÊÆÉÒ»

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 

4,

0,28

89

¬½ÃÈÌÅ»ÓÎÈÅ»¼ÎÍ »ÊÃÑ»

»ž

*

£­›§ ¬ ¦ÎÅ»ÈÅ» ­ËÉÚÈÌÅ» ¯75

»ž

21,

29*

65*

5,58

©ª­£¥©«ª ªËÉÓÎÍÉÅËÎ¿É ÌÆ»ÄÌ 

6,

69

*

8,03

5,

29*

6,35

¯ÃÆÀ ÆÀÈ»

»ž

14,

49* 17,39

Ÿ˜¤¨˜Ÿ¥ §¨¦œ«¢ª 


MEGGLE ¥Ë»½ÀÇ»ÌÆÉ Ð¾Ë

0,

»¼Ë

12*

0,14

LIGUEIL œÀÂÌÉÆÈÉÇ»ÌÆÉ ž ÉÍÅË»½ÀÇÆÚÅÉ Ë»ÂÍÃÒ»ÌÀÊÀËÏÀÅÍÈÉ ÊË»½ÃÂÆ»ÍÃÌÍ»ÅÉËÃÒÅ»

»ž

10 0,

6,

19* 12,23

9,

»ž

49

*

11,39

KRAFT ¬ÃËÀÈÀ3KLODGHOSKLD È»ÍÎË»ÆÈÉ 

24,59

9,

»ž

49*

11,39

œ ¦¦› ¯Ë Ç» Å

8,

TROFOTECHNIKI ªÃÑ»ÇÃÅÌ ž

4,

99*

5,99

KOLIOS ±À¿ÀÈÉ9LWDO 

79*

10,55

14 4,

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

20 0,

49*

Í É

8,39 ƥƤƞưƦơƨƩƧƝƬƣƫơ

°ÉƻȿÌÅ» ¾»Î¿»

99

*

59* 17,51

7


¥ÉÈÏÃÍÙË Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ž

8,

99*

10,79

©¦£¨ ¢› §»ÄÉÈÀ» ž

ƧƪƦƧƛƦơƮƩƙƦơ

15,

99* 19,19

£¨¥©§ œÃÌÀËÀÈÉËàÅÌÍË» ž

4,

99*

5,99

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

œ ¦¦› ¥»ËÍÉÏÀÈÉÊÙËÀ ž

8

20,

99* 25,19

6, GALLO ¿ÕËÉËàCarnaroli ž + ¥»ÊÀËÌà ¾Ë

5,

99*

7,19

DERONI ¬ÉÀ½ÌÉÌ ¥Æ»ÌÃÒÀÌÅà ¬½ÀÍÕÆ­ÕÇÀÈ Æ

2,

65*

3,18

99*

8,39

œÎÆ×ÉÈÈ»Ê˻РÊÃÆÀÓÅÃÍÀÆÀÓÅà ž

8,

99*

10,79

œ£©¬ ­ ²À˽ÀÈÊÃÊÀ ÌÆ»¿ÕÅ ž

7,

99*

9,59


©¦£¨ ¢› ¦ÙÍÀÈÃÑ» ž ÉÍ¿˻½ÃÊÆɿɽÀ ÊÉÍË»¿ÃÑÃÉÈÈ»ËÀÑÀÊÍÎË» ¿É¼ËÀ¼»Æ»ÈÌÃ˻ȻÌÆ»¿ÉÌÍ

6,

09*

7,31

DERONI ŸÉÇ»ÍÀÈÉÊÙËÀ ž ¥É ÉÇÊÉ ÊÉÍ Éͼ ¼ÀÆÀ ÀÈÃÊË Ë»Ì ÌÅÉ É½ à ž ž

5,

6,23

79*

5,75

MU UTT TTI ªÃÑ» ªÃÑ»ÌÉÌ Ñ»Ì ÌÉ Ì ÅÆ» ÅÆ ÅÆ»ÌÃÅ Æ»Ì »Ì ÌÃÅ Å Ì ÊÉ¿ÊË»½Å ÌÊÉ¿Ê ÌÊÉ ÊÉ É¿Ê ¿ÊË Ë»½Å Ë » ½Å à ž ž

6,

89*

8,27

6$1863522/,9( §»ÌÆÃÈÃ¥»Æ»Ç»Í»ÆÎÅÌ ž

19,

15,

54* 23,45

99* 19,19

OCEAN «Ã¼»ÍÉÈ̻ȿ½ÃÒ ½Ë»ÌÍÃÍÀÆÈÉÇ»ÌÆÉ ž

12,

99* 15,59

¬Æ»¿Å»Ñ»ËÀ½ÃÑ» ž

4,

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

ECE ¥ÃÌÀÆà ÅË»ÌÍ»½ÃÒÅà ȻËÚ»Èà ȻÅμÒÀÍ» ÏÃÆÃÄÅà ÅÉÆÀÆÑ» ž

4,79 ƣƧƦƪƞƩƛơ

DOMAT ŸÉÇ»Íà ¼ÀÆÀÈà ÑÀÆà ȻÅμÒÀÍ» ž

4,

3,

19*

99*

99*

5,99 9


CHATEAU CARNOBAT §ÀËÆÉ Æ

SOLI ªÃÈÉÈÉ»Ë § Æ ¬ÉËÍɽ¬ÕÌÍ»½ ªÃÈÉ¨É»Ë ±½ÚÍ ªËÉÂË»ÒÀÈÒÀ˽ÀÈѽÚÍÌÅÀËÀÇÿÀÈà ÈÙ»ÈÌà ›ËÉÇ»Í £ÈÍÀÈÂýÀÈ»ËÉÇ»ÍÈ»ÒÀËÀÓÃà ½ÃÓÈÃÊÆɿɽÆÀÅÉ̽ÀÁÌÈÀÁÈà ÈÙ»ÈÌÃÈ»½»ÈÃÆÃÚÌÎÐÃÆÃÌÍ»ÃÅÉÁ» ÅÎÌ ¬½ÀÁÆÀÅÉÍËÕÊÒýÊÆÕÍÀÈÇÀÅà ÊÉ¿Å»ÈÚÔ ©ÍÆÀÁ»½»ÈÀ ÇÀÌÀѻһÌÍÃÒÈɽ¼»ËÃÑà ÉÌͻȻƻͻÒ»ÌÍu½¼ÉÍà ªÉ¿ÐÉ¿ÚÔÉ» ¼ÀÆÃÃÍÕÇÈÃÇÀ̻ʻÌÍ»ÃÊÃÑ» ÇÆ»¿ÃÌÃËÀÈ»

ƛơƦƧ

5,

6,35

29*

9,95

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

ADRIEN ROMET BLANC DE BLANCS ¹ÈÃœÆ»È ³ÀÈÃÈ ³»Ë¿ÉÈÀ «ÉÂÀ ¯Ë»ÈÑÃÚ Æ

10

22,79

CHATEAU KARNO K §ÎÌÅ»Í Æ

29*

COTES DU RHONE M. CHAPOUTIER žËÀÈ»Ó ¬ÃË» ¯Ë»ÈÑÃÚ Æ

8,

18 8,

99*

3, FERNWAY MARLBOROUGH ¬É½ÃÈ×ÉÈœÆ»È ¨É½»¢ÀƻȿÃÚ Æ

8,

99*

10,79

PROSECCO ROSSO LA GIOSA £Í»ÆÃÚ Æ

69*

4,43

ENIRA A 2008 Æ

12 2,

49* 14,99

HENRI DE VERLAINE BRUT ªÃÈÉ¨É»Ë ³»Ë¿ÉÈÀ ªÃÈÉ §ÙÈÃÀ ¯Ë»ÈÑÃÚ Æ

29,99 99* , »¼Ë

4,

99*

5,99

6,

29*

7,55

24 4

*

35,99

29,99

ŸĸýÅÀ½

-16%


+/,1(¥›² ¬­ ¨£ª«©Ÿ®¥­£¢›¨®¡Ÿ£­ ¨››³£º°©­ ¦

»ËÍÃÅÎÆ

ÅÉÆÃÒÀÌͽÉ

­É»ÆÀÍÀÈÌ»ÊÎÈÏÉÆÃÉÅËÕ¾ÕÆ

оË

ŸÎÓ¾ÀÆ

ÐÇÆ

ŸÎÓ¾ÀÆ»ÅÉÌ»ÃÍÚÆÉ

ÐÇÆ

³»ÇÊÉ»È

ÐÇÆ

¦ÉÌÃÉÈ»ÍÚÆÉ

ÐÇÆ

ŸÎÓ¾ÀÆ»ÍÚÆÉ

ÐÇÆ

­É»ÆÀÍÀÈÌ»ÊÎÈ

Ð¾Ë ¼Ë

žËÀ¼ÀÈ»ÅÉÌ»ÌÇ

¼Ë

ªÃÆ»»ÈÉÅÍÃ

¢›¥©§¯©«­›¨››³£­ ž©¬­£

»¼Ë

0,

79

­ÀÒÀÈÌ»ÊÎÈ ¢ÀÆÀȻڼÕÆÅ» §ÉÇÃÈ»ÌÕÆ» §ÆÚÅÉÃÇÀ¿ §ÉËÌÅüËàÅÂÉÍÃÅ©ËÐÿÀÚ ÐÇÆ

»¼Ë

0,

*

0,95

7(7($7(7( °ÉÍÀÆÌÅÃÌ»ÊÎÈ Ð¾Ë

-10%

67*

0,80

­ÀÒÀÈÌ»ÊÎÈ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ Æ

¼Ë

²ÀÍŻʻÌÍ»»ÂÕ¼Ã

¼Ë

§ÉÅËÃÅÕËÊÃÒÅà Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

¼Ë

­ÀÒÀÈÌ»ÊÎÈ ¢ÀÆÀȻڼÕÆÅ» §ÉÇÃÈ»ÌÕÆ» §ÆÚÅÉÃÇÀ¿ §ÉËÌÅüËàÅÂÉÍÃÅ©ËÐÿÀÚ Æ

3,

0,15*0,18 0,07*0,08 0,22*0,26 0,07*0,08 0,26*0,31 0,22*0,26 0,07*0,08 0,15*0,18 0,09*0,11 0,47*0,56 0,36*0,43 1,76*2,11 ƣƧƠƥƞƫơƣƙ

­ÀÒÀÈÌ»ÊÎÈ ¢ÀÆÀȻڼÕÆÅ» §ÉÇÃÈ»ÌÕÆ» §ÆÚÅÉÃÇÀ¿ §ÉËÌÅüËàÅÂÉÍÃÅ©ËÐÿÀÚ ÐÆ

¥ÉÇÊÆÀÅÍ»¼ËÕÌÈÀÈÀ

ÑÀÈ»»¼Ë

99*

4,79

$520$+27(/ °ÉÍÀÆÌÅÃÌ»ÊÎÈ Ð¾Ë

ÇÈÀ ¿¸ÂËÇ˺¸Å½ Ÿ¤

°¿ÇºÁº¦ŸÉÊ ÁºÄÍÉͼºÇ¿Ǻ¦Ÿ ˼¿Ñ¿ĺÅÄÍÅÂʺǺ ÈÌËÌÔÉĺ

4,

65*

5,58

7,

40*

8,88

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

1,

58*

11


ƩƾNJNjLJljƹdžNj ªËÉ¿ÎÅÍ»ÊÃÑ» až

»ž

3,

69

*

4,43

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

22, 070010071

°¿ÇÌÔÊÁºÄÈÇ̺ÄÌËÄÅ¿ÇÌÂѺ˺

info@PHWUREJ

99* 27,59

24 h non stop 60000

ÌÃÒÅÃÑÀÈýÿ»ÈÃÀÍÉÉͼÀÆÚ»ÈÃÌÕÌÂÈ»Å*Ì»¼ÀŸŸ¬

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜© §£¦šœ š ¨«© ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í» ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻ȻÈ»¼»Â»ŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅà ÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

ХОРЕКА РЕСТОРАНТ  

3 , 99 * MONDY 4,79 Академия 2 http://metro-akademia.bg/ 3 149444 148460 163776 129552 174563 3,79...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you