Page 1

Удвои споделените мигове

Двойно повече минути и мегабайти с празничните ни предложения дложения

Diva 4*

Alcatel One Touch S'POP

Samsung Galaxy S 4

2 декември 2013/ 15 януари 2014 www.globul.bg


ƺƻƯƭƿƭ 12.,$/80,$

ƒ Стилен и изискан корпус, с рамка от пресована алуминиева сплав ƒ 8.7 МР PureView широъгълна камера с оптична стабилизация и Carl Zeiss лещи, оптимизирана за снимане при слаба светлина ƒ 4,5” PureMotion HD дисплей, удобен за употреба дори с ръкавици ƒ Nokia Smart Camera ƒ Безплатна гласова навигация и карти за цял свят*

30

50 ÌÃÍÆÒ

®ÁÐÛÌÎÏÂÆÈÐÌÁÓÎÁÃ:L)LÑÆÇÉÍ£ÛÈÍÏÇÎÉÒÁÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÑÁÈÖÏÅÉÐÑÉÐÑÆÎÏÒÎÁÅÁÎÎÉÃÍÑÆÇÁÓÁ ¯ÕÆÑÓÁÓÁÆÃÁÌÉÅÎÁÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/. ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÉÈÁÌÉÈÉÎÄ[ ÌÃ


­ÎÏÄÏÐÑÁÈÎÉØÎÉÍÏÍÆÎÓÉ

В броя

Топлината и добротата, свързани с празниците, се усещат във всеки от нас. Ако искаш да зарадваш близките си, имаме щедри празнични предложения. Сега предлагаме двойно повече минути и мегабайти, за да споделяш повече. Два пъти повече възможности за разговори получаваш и с новия предплатен пакет b-connect cooltime. И това не е всичко: при покупка на ново смарт устройство получаваш талон за отстъпка на стойност 50 лв. при следваща покупка. Пожелаваме ти весели и щастливи празници!

3


´ÅÃÏÉ

ÒÐÏÅÆÌÆÎÉÓÆÍÉÄÏÃÆ

Двойно повече минути и мегабайти с празничните оферти на GLOBUL. Избери своя смартфон на специална цена!

с GLOBUL WEB&TALK 13,99

с GLOBUL WEB&TALK 13,99

с GLOBUL WEB&TALK 20,99

ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

TFT капацитивен дисплей 2 MP камера, радио, МР3 плейър Android OS Слот за micro SD карта до 32 GB

79

00

лв.

8.9 см (3.5") капацитивен дисплей 3.2 MP камера, МР3 плейър, радио Android OS Jelly Bean 1 GHz процесор

79

00

лв.

11.4 см (4.5") капацитивен дисплей 5 MP камера, МР3 плейър Android OS Двуядрен 1.3 GHz процесор

129

00

лв.

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÐÑÉÈÁËÔÐÔÃÁÎÆÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÓÏÃÂÑÏÊÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÐÏÐÏÒÏØÆÎÁÓÁÐÑÏÄÑÁÍÁÅÏÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ ²ÓÁÎÅÁÑÓÎÉÓÆÃËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉÉ­£ÒÆÔÅÃÏàÃÁÓÈÁÐÛÑÃÉÓÆÍÆÒÆ×ÁÏÓÒÑÏËÁÎÁÅÏÄÏÃÏÑÁÒÉÈËÌßØÆÎÉÆÎÁÍÉÎÔÓÉÓÆËÛͨÏÎÁÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉÉÑÏÔÍÉÎÄæ²ÈÁËÏÉÓÏÔÅÃÏàÃÁÎÆÎÆÒÆÐÑÉÌÁÄÁ


³ÁÌÏÎÈÁÌÃÏÓÒÓÛÐËÁÒÆÐÑÆÅÏÒÓÁÃàÃÍÁÄÁÈÉÎÉÓÆÏÓÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÐÑÉÐÏËÔÐËÁÎÁÒÍÁÑÓÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏ ÒÍÁÑÓÕÏÎ ÓÁÂÌÆÓÉÌÉÌÁÐÓÏÐ ÃÂÑÏÊÉÌÉÎÁÌÉÈÉÎÄÉÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆÎÁÎÏÃÅÏÄÏÃÏÑÈÁÍÏÂÉÌÎÉÔÒÌÔÄÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÒÑÏËÏÓÄÏÅÉÎÉÐÏ ÎàËÏàÏÓÒÌÆÅÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/:(% 7$/.*/2%8/81,7('ÉÌÉ*/2%8/*R:HE8QOLPLWHGÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÏÓÌÃÉÌÉ ÐÏÃÆØƳÁÌÏÎÉÓÆÚÆÂÛÅÁÓÐÑÆÅÏÒÓÁÃàÎÉÃÐÆÑÉÏÅÁÄÄÃËÌßØÉÓÆÌÎÏÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ°ÛÌÎÁ ÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÔÒÌÏÃÉàÓÁÈÁÐÏÌÈÃÁÎÆÎÁÐÑÆÅÏÒÓÁÃÆÎÉàÓÁÌÏÎÍÏÇÆÅÁÎÁÍÆÑÉÓÆÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


39

50 ÌÃÍÆÒ

THE OFFICIAL SMARTPHONE

Офертата важи за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 49.99 и за лизинг 24x39.50=948 лв.


Смартфони

°ÑÁÈÎÔÃÁÊ

ËÁÓÏÙÁÍÐÉÏÎÉÓÆ ³ÏÃÁÒÁÓÆÖÎÏÌÏÄÉØÎÉÓÆÙÁÍÐÉÏÎɳÆÑÁÂÏÓàÓÉÈÔÍÉÓÆÌÎÏÂÛÑÈÏ ÉÒÁÒÃÄÑÁÅÆÎÉÉÎÏÃÁÓÉÃÎÉÕÔÎË×ÉÉËÏÉÓÏÂÉÖÁÒÍÁàÌÉÃÒÆËÉ ¨ÁÅÁÒÉÃÉÎÁÄÉÎÁÌÉÎÉàÒÆÄÁGLOBUL WEB&TALK 49.99ÓÉÐÑÆÅÏÒÓÁÃà 800+800 мин.ÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉâÛÌÄÁÑÉàÉØÔÇÂÉÎÁÉ1500+1500 МВÎÁ ÍÁËÒÉÍÁÌÎÁÒËÏÑÏÒÓÈÁÃÐÆØÁÓÌàÃÁÚÏÏÎÌÁÊÎÐÑÉËÌßØÆÎÉÆ

на месец

ƒ ƒ ƒ ƒ

14.5 см (5.7") Super AMOLED дисплей 13 MP камера с HD видео Android OS Jelly Bean Snapdragon™ 800, четириядрен 2.3 GHz процесор

ƒ 10.9 см (4.3") Super LCD2 капацитивен дисплей ƒ HTC UltraPixel камера с Full HD видео ƒ Android OS Jelly Bean с HTC Sense ƒ Snapdragon 400, двуядрен 1.4 GHz процесор

ТОП П

21

¯µ¦±³¡ ³¡

50

на месец

Samsung *DOD[\ 1RWH

HTC 2QHPLQL

лв.

4350

лв.

Samsung *DOD[\6$FWLYH

на месец

ƒ 12.7 см (5") Full HD сензорен дисплей ƒ 8 MP HD камера със светкавица ƒ Android Jelly Bean, четириядрен 1.9 GHz процесор ƒ IP67 сертификат - прахо- и водоустойчив

3690 лв.

Nokia /XPLD

на месец

ƒ ƒ ƒ ƒ

15.2 см (6") Full HD IPS LCD, ClearBlack дисплей 20 MP камера с PureView технология Microsoft Windows Phone 8 Snapdragon™ 800, четириядрен 2.2 GHz процесор

4090 лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/. ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ+7&2QHPLQLÖ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\6$FWLYHÖ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\1RWHÖ Ìà 1RNLD/XPLDÖ ÌÃ

7


Xperia X Z1

Xperia Z

Xperia Z Ultra

®ÆÔÒÓÏÉÍÉÓÆ

£ÌÆÈÃÆËÒËÌÔÈÉÃÆÎÑÆÇÉÍ ÒÎÁÊÅÏÂÑÉÓÆÒÍÁÑÓÕÏÎÉÏÓ6RQ\

;SHULD=

38

50 ÌÃÍÆÒ

;SHULD=

41

00 ÌÃÍÆÒ

;SHULD=8OWUD

33

50 ÌÃÍÆÒ

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ 6RQ\;SHULD=[ ÌÃ6RQ\;SHULD=[ ÌÃ6RQ\;SHULD=8OWUD[ ÌÃ


Смартфони

ºÁÒÓÌÉÃÉ

ÍÏÍÆÎÓÉÎÁÕÏËÔÒ ©ÎÏÃÁ×ÉÉÓÆÎÉËÏÄÁÎÆÒÁÂÉÌÉÐÏÃÐÆØÁÓÌàÃÁÚɳÆÈÉÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÒÌÆÅàÓÐÏÄÌÆÅÁ ÓÉÑÁÈØÉÓÁÓÏÓÐÆØÁÓÛ×ÉÉÒÓÁÂÉÌÉÈÉÑÁÓÅÏÑÉÎÁÊÑÁÈÍÁÈÁÎÉÓÆÒÎÉÍËÉ©ÏÒÃÆÎ ÓÏÃÁÒÁÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÏÂÛÑÈɨÁÅÁÒÉÃÉÎÁÄÉÏÎÌÁÊÎGLOBUL WEB&TALK 49.99 ÓÉÏÒÉÄÔÑàÃÁ800+800 минутиÈÁÒÓÑÁÎÁÓÁÉØÔÇÂÉÎÁÉÎÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ Ò1500+1500 МВÃÉÒÏËÏÒËÏÑÏÒÓÎÏÒÛÑÕÉÑÁÎÆ

Samsung *DOD[\6]RRP

ƒ Super AMOLED капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера с HD видео, радио, МР3 плейър ƒ Android OS 4.0.4 ƒ Четириядрен 1.4 GHz процесор

ТОП

ƒ 10.9 см (4.3") Super AMOLED дисплей ƒ 16 MP камера с 10x оптично увеличение и Xenon светкавица ƒ Android OS Jelly Bean, двуядрен 1.5 GHz процесор ƒ Corning Gorilla Glass 3

¯µ¦±³¡

на месец

на месец

Samsung *DOD[\6,,,/D)OHXU

27

00

31

00

лв.

лв.

Nokia /XPLD ƒ 11.4 см (4.5”) ClearBlack, AMOLED дисплей ƒ 41 MP камера с PureView технология хнология ог ƒ Microsoft Windows dows Phone 8 ƒ Snapdragon™ S4, двуядрен 1.5 GHz процесор

на месец

37

50 лв.

HTC 2QH0D[

на месец

ƒ ƒ ƒ ƒ

15 см (5.9") Full HD Super LCD3 дисплей HTC UltraPixel камера с Full HD видеозапис Android OS с HTC Sense, HTC BlinkFeed Snapdragon™ 600, четириядрен 1.7 GHz процесор р

4050 лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/. ÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/ ÑÏ */2%8/ :(% 7$/ /. / . ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ6DPVXQJ*DOD[\6]RRP[ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\6,,,/D)OHXU[ Ìà 1RNLD/XPLD[ ÌÃ+7&2QH0D[[ ÌÃ

9


²ÐÏÅÆÌÉ

ÑÁÅÏÒÓÎÉÓÆÃÐÆØÁÓÌÆÎÉà ²ÐÆ×ÉÁÌÎÏÈÁÓÆÂÐÏÅÂÑÁÖÍÆÒÍÁÑÓÕÏÎÉÎÁÁÓÑÁËÓÉÃÎÁ×ÆÎÁËÏÉÓÏÅÁÉÈÐÏÌÈÃÁÙ ÆÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏÈÁÑÁÂÏÓÁÉÈÁÈÁÂÁÃÌÆÎÉÆ£ÈÆÍÉÄÉÒGLOBUL WEB&TALK 20.99,ËÏàÓÏÒÆÄÁÓÉ ÐÑÆÅÏÒÓÁÃà280+280 минутиÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉâÛÌÄÁÑÉàÉØÔÇÂÉÎÁÉ500+500 МВÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÁ ÒËÏÑÏÒÓÈÁÒÛÑÕÉÑÁÎÆ

Samsung *DOD[\$FH /D)OHXU

ТОП

¯µ¦±³¡

Сензорен PLS TFT дисплей 5 MP камера с автофокус, радио, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth v3, micro USB Android OS, двуядрен 800 MHz процесор

15

00 лв.

HTC 'HVLUH ƒ 10.9 см (4.3") сензорен дисплей ƒ 5 МР камера с автофокус ƒ Android OS с HTC Sense™, HTC BlinkFeed™ ƒ Snapdragon™ S4, двуядрен 1 GHz процесор на месец

на месец

ƒ ƒ ƒ ƒ

LG 2SWLPXV/,, /,,

на месец

10

1190

лв.

на месец

Alcatel 2QH7RXFK,GRO ƒ 11.9 см (4.7") капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера с автофокус и 3D снимки ƒ Wi-Fi, Bluetooth v4.0, micro USB ƒ Android OS Jelly Bean, двуядрен 1 GHz процесор

сплей ƒ 10.9 см (4.3") капацитивен дисплей авица ƒ 8 MP камера със светкавица o USB ƒ Wi-Fi, Bluetooth v3.0, micro ƒ Android OS Jelly Bean, цесор двуядрен 1 GHz процесор

1500

лв.

9

90

лв.


Смартфони

ТОП П

¯µ¦±³¡ ¡

LG 2SWLPXV/,,

ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

10.9 см (4.3") сензорен дисплей 5 МР камера със светкавица Android OS Jelly Bean, dual SIM слот Двуядрен 1.2 GHz процесор

1690

на месец

на месец

Samsung *DOD[\&RUH'XDO

лв.

11.9 см (4.7") True HD, IPS LCD дисплей 8 MP камера с HD видеозапис Android OS Jelly Bean Двуядрен 1.4 GHz процесор

1750

лв.

Samsung *DOD[\6,,,PLQL

на месец

ƒ Super AMOLED капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера, радио, МР3 плейър ƒ Wi-Fi, Bluetooth v4.0, micro USB ƒ Android OS Jelly Bean, двуядрен 1 GHz

18

50

лв.

Nokia /XPLD ƒ 11.9 см (4.7") IPS LCD капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера със светкавица, радио ƒ Microsoft Windows Phone 8 ƒ Qualcomm Snapdragon™ S4, двуядрен 1.2 GHz процесор

на месец

18

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌà ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ+7&'HVLUH[ ÌÃ$OFDWHO2QH7RXFK,GRO[ ÌÃ/*2SWLPXV/,,[ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\$FH/D)OHXU[ Ìà 6DPVXQJ*DOD[\&RUH'XDO[ ÌÃ/*2SWLPXV/,,[ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\6,,,PLQL[ ÌÃ1RNLD/XPLD[ ÌÃ

50 лв.

11


¨ÁÍÁÌËÉÓÆÎÆÚÁ ÒÍÎÏÄÏÆÍÏ×ÉÉ

25

90

Офертата важи за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 49.99 и за лизинг 24х25.90=621.60 лв.


¥ÏÂÁÃÉ

ÎÁÒÓÑÏÆÎÉÆ Samsung Flip cover ]RRP ÈÁ*DOD[\6]RRP 90

9

лв.

A ксе со а р и «ÔÐÉ6DPVXQJ*DOD[\ 6]RRPÉÐÏÌÔØÁÃÁÙ 50% отстъпка ÏÓ ×ÆÎÁÓÁÎÁ6DPVXQJ )OLSFRYHUÉ6DPVXQJ %DWWHU\.LWÈÁÓÃÏàÎÏà ÒÍÁÑÓÕÏÎ

Samsung Battery Kit ÈÁ*DOD[\6]RRP 90

9

лв.

Универсален калъф 6%63RFKH 90

21

SBS Extra E Slim cover ÈÁ6DP ÈÁ6DPVXQJ*DOD[\6 PLQL 90

26

лв.

Cellular Line ne калъф )ODS(VVHQWLDOÈÁ LDOÈÁ 6DPVXQJ*DOD[\6PLQL DOD[\6PLQL

35

90

лв.

°ÑÆÅÌÏÇÆÎÉÆÓÏÆÃÁÌÉÅÎÏÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ

лв.

SBS Flip калъф 'HQLPÈÁ*DOD[\ 'HQLPÈÁ*DOD[\6 90

38

лв.

13


´ÅÃÏÉÐÑÁÈÎÉØÎÉÓÆÆÍÏ×ÉÉ Месечен М абонамент ( лв.)

1000 минути

_

500 минути 500 минути

_

ËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

_

120 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути 1000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути 30 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

2000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

80 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

_

_

_

500+500 мин. 500+500 мин. ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 250+250 MB ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000+1000 мин. 1000+1000 мин. ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 500+500 MB ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000+1000 мин. 30+30 мин. ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ 500+500 MB

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000+2000 мин. 80+80 мин. ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ 1000+1000 MB

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

_

180+180 мин.

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

280+280 мин.

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

350+350 мин.

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

_

_

120+120 мин.

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

150+150 MB 180+180 мин.

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

250+250 MB 280+280 мин.

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

500+500 MB 350+350 мин.

ËÛÍ ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

700+700 MB

Дв о йно _ по в е ч е

_ _

800+800 мин.

ËÛÍ ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

1500+1500 MB 1 1700+1700 мин.

ËÛÍ ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÈÁ

3000+3000 MB 3

14


Аб о н а м е н т н и п р о г р а м и

°ÏÌÔØÁÃÁÙÍÎÏÄÏ °ÏÌÔØÁÃÁÙ °ÏÌÔØÁÃÁÙ ° ÌÔØÁÃÁÙ ÔØ ÔØÁÃÁÙ ÔØÁ ØÁÃÁÙ ÁÙ ÙÍÎÏÄÏ ÍÎ ÍÉÎÔÓÉÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÍÉÎÔÓÉÈÁÑ Ñ Ã¢ÛÌÄÁÑÉàÉØÔÇÂÉÎÁ âÛÌÄÁÑÉà ÉÒÛÑÕÉÑÁÙÁËÓÉÃÎÏ ÉÒÛÑÕÉÑÁÙ ÉÒÛ É ÒÛÑÕÉÑÁÙ ÒÛÑÕ ÒÛÑÕÉÑÁÙ ÛÑÕÉÑ ÛÑÕÉÑÁÙ ÑÕ ÑÕÉÑÁÙ ÕÉÑÁÙ ÕÉ ÐÑÆÈÒÍÁÑÓÕ ÐÑÆÈÒÍÁÑÓÕÏÎÁÒÉ

¤ÏÃÏÑÉÙÃÍÑÆÇÁÓÁÎÁ ÃÏÑÉÙ Ã ÍÑÆÇÁÓ */2%8/ÉÐÏÌÈÃÁÙ ÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓÉ ÂÆÈÐÌÁÓÎÏÒÛÅÛÑÇÁÎÉÆ ÈÁ0DQFKHVWHU8QLWHG

°ÏÅÅÛÑÇÁÙÃÑÛÈËÁ Á ÒÐÑÉàÓÆÌÉÓÆÒÉÃ Á ÒÓÑÁÎÁÓÁÉØÔÇÂÉÎÁ ÅÏÑÉËÏÄÁÓÏÒÉÃ ÑÏÔÍÉÎÄ

Месечен абонамент ( лв.)

300 минути 300 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

500 минути 500 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

10 минути 100 MB

®ÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÃÉÅÆÏÑÁÈÄÏÃÏÑÉ 606ÉÉ006ÉËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

20 минути

®ÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÃÉÅÆÏÑÁÈÄÏÃÏÑÉ 606ÉÉ006ÉËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

100 MB

30 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

100 MB

30 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

60 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

_

°ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÓÑÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ

15


®ÁÒÌÁÅÉÒÆ ÎÁÎÏÃÉÉÈÍÆÑÆÎÉà ³ÆÈÉÓÆÌÆÕÏÎÉÓÉÅÁÃÁÓÎÏÃÉÉÈÍÆÑÆÎÉàÃÏÂÚÔÃÁÎÆÓÏÉÒÐÏÅÆÌàÎÆÓÏ ÉÎÉËÏÄÁÎÆÒÁÂÉÌÉÓÏÌËÏÃÁÅÏÒÓÛÐÎɲÆÄÁÓÉÄÉÐÑÆÅÌÁÄÁÍÆÒ ÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÏÔÅÏÂÎÁÓÁGLOBUL WEB&TALK 13,99.³àÐÁÒÃÁÉÅÆÁÌÎÏ ÎÁÓÆÈÉÓÆÌÆÕÏÎÉËÁÓÏÓÉÐÑÆÅÏÒÓÁÃà120+120 минутиËÛÍ¢ÛÌÄÁÑÉàÉ ØÔÇÂÉÎÁÉÎÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓÒÛÒ150+150 МВÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÁÒËÏÑÏÒÓ

Samsung *DOD[\<RXQJ ƒ 8.3 см (3.3") капацитивен дисплей ƒ 3.2 MP камера, радио, МР3 плейър ƒ Android OS Jelly Bean, 1 GHz процесор ƒ Слот за micro SD карта памет

ТОП

139

00

¯µ¦±³¡

лв.

Alcatel2QH 7RXFK,GROPLQL

Nokia /XPLD

ƒ 10.2 см (4") IPS LCD капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера с автофокус, МР3 плейър ƒ Wi-Fi, Bluetooth v4, micro USB ƒ Двуядрен 1 GHz процесор

189

00

лв.

16

ƒ 10.9 см (4.3") IPS LCD дисплей ƒ 5 МР камера със светкавица ƒ Android OS Jelly Bean, двуядрен 1.3 GHz процесор ƒ Слот за micro SD карта до 32 GB

18900

лв.


Смартфони

LG 2SWLPXV/,,

Sonyy ;SHULD(GXDO S ƒ ƒ ƒ ƒ

8.9 см (3.5") капацитивен дисплей 3.2 MP камера, радио, MP3 плейър Android OS, 1 GHz процесор 2 слота за SIM карта

ƒ ƒ ƒ ƒ

8.1 см (3.2") капацитивен дисплей 3 MP камера, радио, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth, micro USB Android OS с 1 GHz процесор

7900

лв.

18900

лв.

LG 2SWLPXV/,, ƒ ƒ ƒ ƒ

10.2 см (4") капацитивен дисплей 5 MP камера със светкавица Wi-Fi, Bluetooth v3.0, NFC, micro USB Android OS Jelly Bean

239

00

лв.

Alcatel 2QH7RXFK323& ƒ ƒ ƒ ƒ

10.1 см (4.0") капацитивен TFT дисплей 3.2MP камера, МР3 плейър, радио Wi-Fi, Bluetooth v4.0, microUSB Android OS Jelly Bean, двуядрен 1.3 GHz

10900

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃ

17


²ÆÎÈÁ×ÉÏÎÆÎ

ÍÏÍÆÎÓÁÌÆÎÐÑÆÃÏÅ

16

90

ÌÃÍÆÒ

Офертата важи за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 20.99 и за лизинг 24x16.90=405.60 лв.


©ÈÂÆÑÉ ÔÅÏÂÒÓÃÏÓÏ Nokia The Pop ÒÓÆÑÆÏÒÌÔÙÁÌËÉ 90

32

лв.

A ксе со а р и °ÑÁËÓÉØÎÉÓÆÁËÒÆÒÏÁÑÉ ÒÁØÔÅÆÒÎÏÅÏÐÛÌÎÆÎÉÆ ËÛÍÃÒÆËÉÓÆÌÆÕÏÎÉ ÒÐÏÌÔØÌÉÃÐÏÅÁÑÛËÈÁ ÓÆÂÉÓÃÏÉÓÆÂÌÉÈËÉ ®ÏÃ×ÃÆÓÆÎËÁÌÛÕÉÌÉ ÐÑÁËÓÉØÎÏ£OXHWRRWK KDQGVIUHHÃÉÎÁÄÉÒÁ ÅÏÂÑÁÉÅÆà

Nokia The Knock ÒÓÆÑÆÏÒÌÔÙÁÌËÉ 90

39

Tom Tailor калъф &UXPSOHG&RORUV 90

Samsung Galaxy Tab 3 %RRN&RYHU 90

79

29

лв.

лв.

Nokia BH-110 %OXHWRRWK 90

HTC BH M500 %OXHWRRWK 90

59

лв.

39

лв.

Samsung HM1200 %OXHWRRWK 90

34

лв.

лв.

S Samsung K2 K200 ÔÎÉÃÆÑÒÁÌÎÁÒÓÏÊËÁ 90

39

лв.

19


°ÏÅÁÑÉ

ÔÒÍÉÃËÁ

³ÆÈÉÓÆÌÆÕÏÎÉÒÁÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÏÌÆÒÎÉÈÁÐÏÌÈÃÁÎÆ ÉÒÛÚÏÓÏÌËÏÃÁÕÔÎË×ÉÏÎÁÌÎÉ©ÍÁÓÑÁÅÉÏ03 ÐÌÆÊÛÑÉÒÁÃÉÎÁÄÉÎÁÑÁÈÐÏÌÏÇÆÎÉÆÈÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏ ÍÎÏÄÏÑÁÈÄÏÃÏÑÉÒGLOBUL MAX 10.99

Nokia $VKD ƒ ƒ ƒ ƒ

6.1 см (2.4") LCD дисплей 2 MP камера, МР3 плейър Слот за micro SD карта до 32 GB Пълна QWERTY клавиатура

39

90

лв.

ТОП

¯µ¦±³¡

Nokia 'XDO ƒ Дисплей с 256 000 цвята ƒ 3.2 МP камера, стерео радио, МР3 плейър ƒ Bluetooth v2.1, HSDPA, micro USB ƒ Слот за micro SD карта до 32 GB

59

90

лв.

Nokia  ƒ ƒ ƒ ƒ

6.1 см (2.4") LCD дисплей 1.3 MP камера, радио, МР3 плейър Слот за micro SD карта до 32 GB До 20 часа време за разговори

39

90 лв.

Nokia  ƒ ƒ ƒ ƒ

6.1 см (2.4") TFT дисплей 5 MP камера със светкавица Series 40, Java games, Facebook, Twitter Слот за micro SD карта до 32 GB

179

00

20

лв.


З а в се к и

Alcatel  ƒ 6.1 см (2.4'') цветен дисплей ƒ 2 МР камера, радио, MP3 плейър ƒ Bluetooth v3.0, micro USB ƒ Слот за micro SD карта

9

90

лв.

ТОП

¯µ¦±³¡

Nokia 'XDO ƒ ƒ ƒ ƒ

Samsung ( ƒ ƒ ƒ ƒ

Цветен дисплей SMS, органайзер MP3 тонове на звънене Време за разговори до 8 ч. 40 мин.

1

00

лв.

TFT цветен дисплей VGA камера Bluetooth, фенерче Слот за micro SD карта до 32 GB

4

90 лв. Nokia & ƒ Цветен дисплей ƒ VGA камера, радио, МР3 плейър ƒ Bluetooth v2.1, micro USB ƒ Слот за micro SD карта до 32 GB

19

90

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/0$;ÒÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃ

21


´ÅÃÏÉ

ÒÐÏÅÆÌÆÎÉÓÆÍÉÄÏÃÆ Избери своя таблет на специална цена!

Prestigio 0XOWLSDGv4XDG ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Четириядрен процесор, 1.2 GHz 1 GB RAM, 8 GB вградена памет + слот за micro SD до 32 GB 20.3 см (8") широкоъгълен IPS мултитъч дисплей (1024 х 758 px) Вграден 3G модем, GPS/А-GPS, Wi-Fi (B/G/N), Bluetooth Android OS Jelly Bean

на месец

1390

лв.

ПОДАРЪК: П О Ор О Оригинален кожен калъф

Diva 4*v

на месец

ƒ Двуядрен процесор, 1 GHz ƒ 512 MB RAM, 4 GB вградена памет + слот за micro SD до 32 GB ƒ 17.8 см (7") капацитивен дисплей (1024 x 600 px) ƒ Вграден 3G модем, GPS, Wi-Fi (B/G/N), Bluetooth ƒ Android OS Ice Cream Sandwich

690

лв.

Двойно повече мегабайти с празничните оферти на GLOBUL. 2 500

5 000

10 000

Включени МВ на максимално достижима скорост

2 500 MB

5 000 MB

10 000 MB

Промоционални допълнителни МВ на максимално достижима скорост на месец

2 500 MB

5 000 MB

10 000 MB

Стандартен месечен абонамент

13.90 лв.

24.90 лв.

34.90 лв.

за компютър и таблет

22

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÐÑÏÄÑÁÍD*/2%8/*R:HE81/,0,7('ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÖÌà ÌÃÈÁ'LYD4*vÉ ÖÌà ÌÃÈÁ3UHVWLJLR0XOWLSDGv4XDGÅÏÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ²ÓÁÎÅÁÑÓÎÉÓÆÃËÌßØÆÎÉ­£ÒÆÔÅÃÏàÃÁÓÈÁÐÛÑÃÉÓÆÍÆÒÆ×ÁÏÓÒÑÏËÁÎÁÅÏÄÏÃÏÑÁ


Мобилен интернет

Samsung *DOD[\7DE ƒ ƒ ƒ ƒ

на месец

Двуядрен процесор, 1.5 GHz 1.5 GB RAM, 16 GB вградена памет+ слот за micro SD до 64 GB 20.3 см (8") TFT мултитъч дисплей (1280 x 800 px) Вграден 3G модем, A-GPS/GLONASS, Wi-Fi (B/G/N) dual-band, Bluetooth v4.0 ƒ Android OS Jelly Bean

2990

лв.

Samsung *DOD[\7DE ƒ ƒ ƒ ƒ

на месец

Двуядрен процесор, 1.6 GHz 1 GB RAM, 16 GB вградена памет + слот за micro SD до 64 GB 25.7 см (10.1") TFT мултитъч дисплей (1280 x 800 px) Вграден 3G модем, A-GPS/GLONASS, Wi-Fi (B/G/N) dual-band, Bluetooth v4.0 ƒ Android OS Jelly Bean

3390

лв.

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÐÑÏÄÑÁÍD*/2%8/*R:HE81/,0,7('ÉÅÏÄÏÃÏÑÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÓÁÂÌÆÓÈÁÒÑÏËÏÓÍÆÒÆ×Á

23


°ÏÃÆØÆÃÛÈÍÏÇÎÏÒÓÉ

на месец

ÒÅÃÏÊÎÏÐÏÃÆØÆÍÆÄÁÂÁÊÓÉ

Asus ;&& ƒ Двуядрен процесор Intel 1007U, 1.5 GHz ƒ 6 GB RAM, 750 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта NVIDIA GeForce GT 720M, 2 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, USB 3.0, HD камера ƒ SonicMaster аудио, клавиатура с цифров пад ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

Acer $VSLUH9

3790

лв.

ТОП

¯µ¦±³¡

HP 3UR%RRN ƒ Двуядрен процесор AMD A4-4300M, 2.5 GHz ƒ 6 GB RAM, 750 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") матов дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта AMD Radeon HD 8750M, 2 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, Bluetooth v4.0, USB 3.0 ƒ Четец за пръстови отпечатъци ƒ Стерео говорители с DTS Sound+ ƒ Устойчива на разливане клавиатура с цифров пад ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

на месец

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel 1007U, 1.5 GHz ƒ 4 GB RAM, 500 GB твърд диск ƒ 35.5 см (14") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта Intel HD Graphics ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, Bluetooth, USB 3.0, DOLBY с виртуален съраунд звук ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

24

39

90

лв.

ПОДАРЪК: Оригинална HP чанта

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÏÃÆØÆÏÓÍÆÒÆ×ÁÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÍÏÂÉÌÎÉÔÒÌÔÄÉÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ */2%8/*R:HE81/,0,7('ÉÉÅÏÄÏÃÏÑÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÐÑÆÎÏÒÉÍËÏÍÐßÓÛÑÈÁÒÑÏËÏÓÍÆÒÆ×Á¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÆÐÑÆÅÌÁÄÁÓÒÄÏÅÉÎÉÄÁÑÁÎ×Éà

4190

лв.


Sony 9$,2

Мобилен интернет

4190

лв.

Lenovo ,GHD3DG=

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel Pentium 3550M (Haswell), 2.3 GHz ƒ 8 GB RAM, 1000 GB хибриден твърд диск с 8 GB SSD ƒ 39.6 см (15.6") матов дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта NVIDIA GeForce GT 740M, 2 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, Bluetooth v4.0, USB 3.0 ƒ JBL стерео говорители с Dolby Home Theater ƒ Светеща клавиатура с цифров пад ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

4990

лв.

Lenovo *

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel Pentium 2020M, 2.4 GHz ƒ 8 GB RAM, 1000 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта AMD Radeon HD 8570M, 2 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, USB 3.0, HD камера ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

45

90

лв.

HP 3UR%RRN ƒ Двуядрен процесор Intel 1000M, 1.8 GHz ƒ 4 GB RAM, 500 GB хибриден твърд диск с 8 GB SSD ƒ 43.9 см (17.3") матов дисплей с HD резолюция (1600 x 900 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта AMD Radeon HD 8750M, 1 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, Bluetooth v4.0, USB 3.0 ƒ Стерео говорители с DTS Sound+ ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ на месец

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel Pentium 2117U, 1.8 GHz ƒ 4 GB RAM, 500 GB твърд диск ƒ 39.4 см (15.5") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта Intel HD Graphics ƒ Wi-Fi (B/G/N), NFC чип, HDMI, Bluetooth v4.0, USB 3.0 ƒ Стерео говорители със субуфер, HD камера с "Exmor R за PC" ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

43

90

лв.

ПОДАРЪК: 8 GB USB B външна памет

25


´ÍÎÏÇÉ ÐÁÑÓÉÓÏÐÏÅÃÆ

ÒEFRQQHFWFRROWLPH


157 магазина GLOBUL в 100 града Айтос, ул. Цар Освободител 17, 0558/28640 Асеновград, ул. Марица 4, 0331/22488 Балчик, ул. Черно море 32А, 0579/76066 Банско, ул. Цар Симеон 43, 07498/8222 Белене, ул. България 33, 0658/31101 Белово, бул. Освобождение 43, 03581/2066 Берковица, ул. Александровска 3, 0953/88757 Благоевград, ул. Т. Александров 3, 073/591050 ул. Кирил и Методий 3, 073/833579

Бобовдол, ул. 27 октомври, бл. 22, 0702/99080 Ботевград, пл. Освобождение 3, 0723/66473 Бургас, кв. Изгрев, бл. 109, вх. Б, магазин 6, 056/522544 ул. Александровска 2, 056/990050 бул. Стефан Стамболов 47, 056/990053 кв. Меден рудник, ул. Въстаническа 302, 056/506149 ул. Янко Комитов 6, Mall Galleria Burgas, 056/997979 СТРАНД, 056/990070 Бяла Слатина, ул. Христо Ботев 16, 0915/83359 Варна, бул. Вл. Варненчик 38, 052/915050 бул. Осми приморски полк 76, 052/915056 ул. Чаталджа 49, 052/600065 ул. Д-р Лудвиг Заменхоф 1, 052/915053 ул. Ян Палах 10, Търговски център Ян Палах, 052/600732 жк Вл. Варненчик, ул. Св. св. Константин и Елена 26, 052/606722 Велики Преслав, ул. Христо Ботев 2, 0538/42254 Велико Търново, ул. Васил Левски 8, 062/591050 кв. Бузлуджа, ул. Христо Донев 10Б, 062/671057 Велинград, бул. Съединение 206, 0359/50010 Видин, ул. Търговска 2, 094/990050 Враца, бул. Н. Войводов 10, 092/990050 кв. Дъбника, ул. Славянка 19, 092/640037 Габрово, ул. Радецка 28, 066/990050 Terra Mall, бул. Могильов 47, 066/850003 Горна Оряховица, ул. Хан Крум 1, 0618/28014 Гоце Делчев, ул. Бяло Море 15, 0751/61115 Гълъбово, жк Съединение, бл. 28, 0418/62052 Димитровград, бул. Димитър Благоев 3, 0391/67277 Девин, ул. Освобождение 31, 03041/3801 Девня, бул. Съединение 109, 05199/6020 Доспат, ул. Хисар 1, 03045/2160 Добрич, ул. Независимост 2, 058/601903 пл. Свобода 9, бл. 29, 058/590050 Долни чифлик, ул. Тича 6, 05142/2011 Дулово, ул. Васил Левски 11, 0855/2277 Дупница, ул. Свети Иван Рилски 4, 0701/99050 Елин Пелин, автогара, магазин 6, 072566500 Ихтиман, ул. Цар Освободител 110, 0724/82134 Каварна, бул. България 59, офис 2, 0570/84440 Карлово, ул. Ген. Карцов 43, 0335/95365 Казанлък, пл. Севтополис 2, 0431/58050 бул. Княз Александър Батенберг 7, 0431/78087 Карнобат, бул. България 1, 0559/22070 Кнежа, ул. Марин Боев 62, 09132/7979

Козлодуй, ул. Кирил и Методий 1, 0973/81200 Костенец, ул. Белмекен 4, 07142/3980 Костинброд, ул. Славянска 15Б, 0721/60377 Котел, ул. Изворска 4, 0453/42050 Кърджали, бул. Тракия 1, 0361/65646 Кюстендил, ул. Пауталия 20–22, 078/551202 Левски, ул. Александър Стамболийски 36, 0650/82218 Ловеч, ул. Търговска 52–54, 068/602860 Монтана, ул. Граф Игнатиев 4, 096/300188 Несебър, ул. Хан Крум 2A, 0554/43267 Нова Загора, ул. Ал. Стамболийски 6, 0457/66641 Нови Искър, ул. Търговска 1, 02/9917256 Нови пазар, ул. Цар Освободител 5, 0537/22221 Обзор, ул. Славянска 24, 05563/3125 Омуртаг, ул. Цар Освободител 2, 0605/62333 Оряхово, ул. Васил Левски 12, 09171/2012 Павликени, бул. Руски 1, 0610/52042 Пазарджик, ул. А. Златаров 30, 034/990050 бул. България 5, 034/460000

Панагюрище, ул. Георги Бенковски 32, 0357/66056 Перник, ул. Търговска 17, 076/990050 Петрич, ул. Цар Борис III 20, 0745/61466 Пещера, пл. България (Търговски център), 0350/62096 Пирдоп, ул. Цар Освободител 51, 07181/5121 Плевен, бул. Данаил Попов 10, 064/990050 ул. Васил Левски 132, 064/990053 ул. Сан Стефано 21, 064/803525 Пловдив, бул. Васил Априлов 84, 032/643394 ул. Гладстон 4, 032/515050 ул. Княз Богориди 2, 032/515053 жк Тракия, ул. Съединение 45, до бл. 100, 032/515056 бул. Мария Луиза 20, 032/262550 ул. Иван Вазов 57, 089/6877803 жк Тракия, ул. Освобождение 31, 032/684282 жк Южен, бул. Македония 51, 032/673643 бул. България 63, 032/940798 ул. Гладстон 50, 032/635070 Поморие, ул. Княз Борис I 60, 0596/24455 Попово, бул. България 48, 0608/41744 Провадия, ул. Димитър Грънчаров 14, 0518/47707 Приморско, ул. Чавдар 1, 0550/33283 Раднево, ул. Митьо Станев 2, 0417/82324 Радомир, пл. Свобода 19, 0777/80082 Разград, бул. България 11, 084/520050 Разлог, ул. Шейново (бизнес сграда), 0747/80908 Раковски, кв. Секирово, ул. Петър Богдан 77А, 03151/2163 Русе, пл. Свобода 3, 082/590050 ул. Янтра 12, 082/844172 ул. Борисова 50, 082/830072 Самоков, ул. Софийско шосе 6, 0722/61124 Сандански, пл. Македония 22, 0746/21422 Свищов, ул. Цар Освободител 106, 0631/41110 Септември, бул. България 73, 03561/2828

Силистра, ул. Отец Паисий 1, 086/821107 Симитли, ул. Македония 1, 0748/71017 Сливен, бул. Цар Освободител 30, 044/590050 ул. Ген. Скобелев 4, 044/622027

Сливница, ул. Паисий Хилендарски 33, 0727/42045 Смолян, бул. България 60 C, 0301/65959 Созопол, ул. Републиканска 8, 0550/22288 София, бул. Витоша 64, 02/4152390 жк Люлин 6, бул. З. Стоянов, до бл. 601, 02/4152560 бул. Мария Луиза 55, 02/4152580 ул. Коста Лулчев 52, Sky City Mall, 02/4152299 бул. Цариградско шосе 14, 02/4152355 бул. Цар Освободител 22, 02/9806306 бул. Ал. Стамболийски 55, 02/4152220 жк Младост 4, Бизнес парк София, 02/4158080 жк Младост, ул. Димитър Моллов, м-н 3, 02/4160066 ул. Тодор Каблешков 39, 02/9557188 жк Младост 3, ул. Бъднина, бл. 301, 02/9740948 кв. Иван Вазов, ул. Краище 3, 02/9532339 пл. Света Неделя 5, 02/4650707 ул. Граф Игнатиев 11, 02/9870726 Сердика Център, бул. Ситняково 48, 02/4152015 бул. Гоце Делчев, бл. 22Б, 02/9581332 жк Дружба 1, срещу блок 18, 02/4167900 бул. Цариградско шосе 115, The Mall бул. Черни връх 100, Paradise Center, 02/4152222 бул. Витоша 10, 02/4152298, 02/4152309 бул. България 69, Bulgaria Mall Сопот, ул. Иван Вазов 48, бл. 29, 03134/6477 Средец, пл. Георги Димитров, 055/513545 Стамболийски, бул. Търговски 1, 0339/62959 Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 110Б, 042/640124 бул. Цар Симеон Велики 69, 042/990050 бул. Цар Симеон Велики 100, 042/620996 Тервел, ул. Хан Аспарух 37, 057/512575 Трявна, ул. Бачо Киро 9, 0677/62202 Тутракан, ул. Гео Милев 1, 0866/61485 Търговище, ул. В. Левски 28, 0601/79050 ул. Цар Симеон 4, ет. 1, 0601/62625 Харманли, бул. България 10, 0373/3494 Хасково, ул. В. Търново 12, 038/666121 Хисар, ул. Иван Вазов 36, 0337/65537 Царево, ул. Хан Аспарух 43, 0590/52491 Чепеларе, ул. Васил Дечев 38, 03051/3137 Червен бряг, ул. Стефан Караджа 4, 0659/92487 Шумен, ул. Ст. Чилингиров 2, 054/990050 бул. Симеон Велики 46 В, 054/892292 бул. Велики Преслав 6, 054/800414 Якоруда, ул. Даме Груев 4, 089/4690236 Ямбол, ул. Търговска 35А, 046/666121 ул. Милин камък 48, 046/641088

стр. 14-15 ¥ÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆÍÉÎÔÓÉÉÉÌÉ­£ÒÆÐÑÆÅÏÒÓÁÃàÓÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÅÏÄÎÁÎÏÃÄÏÅÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÐÛÑÃÉÓÆÍÆÒÆ×ÁÏÓÎÆÄÏÃÉàÒÑÏË ¨ÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆÍÉÎÔÓÉÎÆÒÆÏÓÎÁÒàÓÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛͨÏÎÁÉÑÏÔÍÉÎÄæ² ¯ÓÃÒÉØËÉÃËÌßØÆÎÉÃÐÁËÆÓÁÍÉÎÔÓÉÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(ÅÏÉÒÛÏÓÃÆÓÎÏÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(ÒÛÒÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÌà ÌÃÉÌÃÍÏÄÁÓÅÁÂÛÅÁÓÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÉÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÁ¨ÏÎÁ¯ÓÃÒÉØËÉÃËÌßØÆÎÉÃÐÁËÆÓÁ ÍÉÎÔÓÉÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/:(% 7$/.ÅÏÉÒÛÏÓÃÆÓÎÏÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/:(% 7$/.ÒÛÒÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÌÃÌÃÌà ÌÃÉÌÃÍÏÄÁÓÅÁÂÛÅÁÓÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÉÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÁ¨ÏÎÁ°ÏÒÏØÆÎÉàÓÂÑÏÊÍÉÎÔÓÉËÏÉÓÏÍÏÄÁÓÅÁÒÆ ÐÏÌÈÃÁÓÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÈÁÃÒàËÁÏÓÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(É*/2%8/:(% 7$/.ÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁ ÃÖÏÅàÚÉÏÂÁÇÅÁÎÉàÏÓÍÏÂÉÌÎÉÉÕÉËÒÉÑÁÎÉÎÏÍÆÑÁÏÓÃÒÉØËÉÍÑÆÇÉ ÉÈÖÏÅàÚÉÏÂÁÇÅÁÎÉàËÛÍÍÏÂÉÌÎÉÉÕÉËÒÉÑÁÎÉÎÏÍÆÑÁÏÓÍÑÆÇÉÎÁÏÐÆÑÁÓÏÑÉÃÅÛÑÇÁÃÉØÌÆÎËÉÎÁ¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈ ¨ÁÅÁÍÏÇÆÅÁÒÆÐÏÌÈÃÁÓÍÉÎÔÓÉÓÆÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄËÛͦÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÆÎÆÏÂÖÏÅÉÍÁÁËÓÉÃÁ×ÉàÎÁÔÒÌÔÄÁÓÁÑÏÔÍÉÎÄÐÑÉÐÑÉÌÏÇÉÍÉÓÆÈÁÓÏÃÁÐÑÏ×ÆÅÔÑÉÎÁ*/2%8/ ¨ÁÃÒÉØËÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÃËÌßØÆÎÉ0%ÒÌÆÅÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁÍÆÄÁÂÁÊÓÉÓÆÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÓÑÁÕÉËÛÓÚÆÂÛÅÆÒÛÒÒËÏÑÏÒÓÅÏNESVÉÎÆÒÆÐÑÉÌÁÄÁÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÏ ÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÆÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉÆÎÁÒËÏÑÏÒÓÓÁ °ÏÅÂÑÁÎÏÍÏÂÉÌÎÏÒÛÅÛÑÇÁÎÉÆÈÁ0DQFKHVWHU8QLWHGÎÁKWWSPDQXWGJOREXOEJÆÂÆÈÐÌÁÓÎÏÈÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,7('ÐÑÆÈÓÏØËÁÈÁÅÏÒÓÛÐ$31JOREXO ¨ÁÃÒÉØËÉÏÒÓÁÎÁÌÉÐÏÓÑÆÂÉÓÆÌÉÎÁ*/2%8/ÐÏÌÈÃÁÎÆÓÏÎÁÒÓÑÁÎÉ×ÁÓÁÆÃÛÈÍÏÇÎÏÐÑÆÈÓÏØËÁÈÁÅÏÒÓÛÐ$31JOREXOÒÌÆÅÁÂÏÎÉÑÁÎÆÈÁÔÒÌÔÄÁÓÁÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÒ¥¥² °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÎÁKWWSPDQXWGJOREXOEJ ¡ÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*HQHUDWLRQ*/2%8/ÒÁÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉÈÁÁÂÏÎÁÓÉÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÎÁÃÛÈÑÁÒÓÏÓÅÏÄÏÅÉÎÉ ¡ÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/ÒÁÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉÈÁÁÂÏÎÁÓÉÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÎÁÃÛÈÑÁÒÓÄÏÅÉÎÉÉÌÉÐÏÃÆØÆ °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ ¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÐÆÑÉÏÅÁÄÏÒÃÆÎÁËÏÉÈÑÉØÎÏÎÆÆÔËÁÈÁÎÐÏËÑÁÓÛËÒÑÏËÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁÏÓÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉÓÆÍÏÅÆÌÉÐÑÆÈÓÏÈÉÍÆÒÆ× */2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÈÁÐÑÏÍÆÎÉÎÁ×ÆÎÉÓÆÉÎÁØÁÌÎÉÓÆÅÁÓÉÎÁÏÂàÃÆÎÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÃÎÁÒÓÏàÚÉàËÁÓÁÌÏÄ£ÒÉØËÉ×ÆÎÉÒÁÒ¥¥²·ÆÎÉÓÆÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÓÁÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆÎÁÎÏÃÅÏÄÏÃÏÑÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁÎÁ*/2%8/£×ÆÎÁÓÁÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÓÏÎÆÆÃËÌßØÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÈÁÐÛÑÃÉàÍÆÒÆ× */2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÅÁÉÈÉÒËÃÁÐÑÉÁÂÏÎÉÑÁÎÆÐÑÆÅÐÌÁÚÁÎÆÎÁÍÆÒÆØÎÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÉÒÛÄÌÁÒÎÏÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÒÉÐÏÌÉÓÉËÁËÁËÓÏÉÅÁËÏÅÉÑÁÎàËÏÉÏÓÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÓÆÌÆÕÏÎÉ ÈÁÑÁÂÏÓÁÒÁÍÏÃÒÏÂÒÓÃÆÎÁÓÁÒÉÍÑÆÇÁ¯ÂÁÇÅÁÎÉàÓÁËÛÍ ÒÁÃÛÈÍÏÇÎÉÒÁÍÏÏÓÍÑÆÇÁÓÁÎÁ*/2%8/ÉÒÆÓÁËÒÔÃÁÓÐÏÌÃÒ¥¥²ÎÁÏÂÁÇÅÁÎÆ ¨ÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁÅÑÔÄÉÏÐÆÑÁÓÏÑÉÎÁ×ÆÎÁÒÐÏÑÆÅÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉàÓÁÑÉÕÆÎÐÌÁÎ*/2%8/ÎÆÎÏÒÉÏÓÄÏÃÏÑÎÏÒÓÈÁÓÆÖÎÉØÆÒËÉÄÑÆÙËÉÉÐÑÏÐÔÒËÉÃÎÁÒÓÏàÚÏÓÏÉÈÅÁÎÉÆ 27 °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


´ÅÃÏÉ

ÒÐÏÅÆÌÆÎÉÓÆÍÉÄÏÃÆ

Двойно повече минути и мегабайти с празничните оферти на GLOBUL. Избери своя смартфон на специална цена!

1150

лв./мес.

с GLOBUL WEB&TALK 49,99

3590

лв./мес.

с GLOBUL WEB&TALK 49,99

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÐÏÐÏÒÏØÆÎÁÓÁÐÑÏÄÑÁÍÁÉÈÁÌÉÈÉÎÄÖ Ìà ÈÁ6DPVXQJ*DOD[\6,,3OXVÉÖ ÌÃÈÁ6$0681**DOD[\6ÅÏÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ²ÓÁÎÅÁÑÓÎÉÓÆÃËÌßØÆÎÉÍÉÎÔÓÉÉ­£ÒÆÔÅÃÏàÃÁÓÈÁÐÛÑÃÉÓÆÍÆÒÆ×ÁÏÓÒÑÏËÁÎÁÅÏÄÏÃÏÑÁ ÒÉÈËÌßØÆÎÉÆÎÁÍÉÎÔÓÉÓÆËÛͨÏÎÁÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉÉÑÏÔÍÉÎÄæ²ÈÁËÏÉÓÏÔÅÃÏàÃÁÎÆÎÆÒÆÐÑÉÌÁÄÁ°ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ

Globul  
Globul  
Advertisement