Page 1

Drømmen om stortorsken


Program for Lofotcupen og VM i skreifiske 15.-16. mars Onsdag 13. mars: Trekning av båter (Havfiskere). Foajeen i Rådhuset Kl. 18.00: Resultatene for trekning av båtplasser til konkurransedagene fredag og lørdag kan avhentes på Rådhuset i foajeen frem til kl. 18:30 (gjelder kun havfiskere tilsluttet NHF). Torsdag 14. mars: Skippermøte på Havly Kl 19.00: Skippermøte for alle båtførere som må møte for informasjon vedrørende fiskedagene. Fredag 15. mars: Lofotcupen Kl. 07.30: Registrering av deltakere i Glassfoajeen i Havneterminalen på Hurtigrutekaia (avsluttes kl. 08:45) Kl. 09.00: Velkomsthilsen via Kystvakta til alle deltakere. Utror – fiskestart Kl. 11.30: VM-kaféen på Dobbelfrysa åpner. God mat og drikke Kl. 13.30: Underholdning med Dag Kajander og Kai Larsen. Kl. 14.30: Fangstene veies inn. Dobbelfrysa Kl. 16.00: Dagens premiering Kl. 19.00: Sosialt samvær på de ulike utestedene Lørdag 16. mars VM i skreifiske Kl. 07.30: Registrering av deltakere i Glassfoajeen i Havneterminalen på Hurtigrutekaia (avsluttes kl. 08:45) Kl. 09.00: Velkomsthilsen via Kystvakta til alle deltakere. Utror – fiskestart. Musikk av Svolvær Musikkforening Kl. 10.00: VM-kafeen i Dobbelfrysa åpner (god mat og drikke) Kl. 13.30: Musikk av Svolvær Musikkforening – VM kaféen, Dobbelfrysa Kl. 14.30: Fangstene veies inn - Dobbelfrysa. Dagens premiering rett i etterkant av innveiing i VM kaféen, Dobbelfrysa Kl. 20.00: Sosialt samvær på de ulike utestedene

Onsdag: Trekning av båter på Servicetorget, Rådhuset Torsdag Skippermøte på Havly for alle båtførere kl. 19.00

Fredag og lørdag registrering i Glass-foajeen Havneterminalen på Hurtigrutekaia

Gjenbruk av kart/illustrasjon ikke tillatt. Copyright © Promonorge.no 2013

VM-kafé og premieutdeling på “Dobbelt-frysa” samt innveiing av fangst.

Du finner oss på www.vmiskreifiske.no eller på Facebook.

VM I SKREIFISKE 2013

2


HOVEDSPONSORER

Velkommen til VM i skreifiske Kjære deltagere og innbyggere. VELKOMMEN til Vågan kommune for det 23. VM i Skreifiske. Gjennom generasjoner har hele Norges kystbefolkning reist nordover til Lofoten, og Vågan for å høste av havets overflod. VM i Skreifiske er den beste anledning til å hedre denne tradisjonen – og heldigvis, foregår dagens fiske under langt tryggere og mer behagelige rammer, enn de våre forfedre opplevde. Havet gir og havet tar, var den innstilling våre forfedre måtte ha når de søkte lykken på Lofothavet.

DELSPONSORER

I 1570 BLE verdens første trykte atlas produsert, og i kartet over Norge vises 3 byer, Bergen, Trondhjem og Vágar (i dag Storvågan). I det 14. århundre sto tørrfisk for 80% av Norges totale eksport. Dette viser den enorme betydningen, også i europeisk sammenheng, Lofotfisket har hatt. Dersom jeg i tillegg nevner at de to forannevnte norske storbyene gjennom historien har vekslet om å ha rettigheter/kontroll på eksportverdien av Lofotfisket, og således har vokst på verdiene av dette fisket, har vi god grunn til å hedre denne tradisjonen med dette arrangementet. VÅGAN BÅT- og sjøfiskeforening har i alle år gjort et flott arbeid med å arrangere VM i skreifiske. I år er VM kafeen og arrangementet i et nytt lokale, og foreningen har lagt ned en beundringsverdig dugnadsinnsats for å få flotte lokaler og rammer for arrangementet. Jeg benytter derfor anledningen til å takke foreningen, og alle frivillige for en uvurderlig innsats frem til, og under, årets arrangement.

SAMARBEIDSPARTNERE

TIL ALLE involverte ønsker jeg lykke til med arrangement og «Skit fiske»! Med vennlig hilsen

Eivind Holst Ordfører Vågan Kommune VM-magasinet er produsert av Remedia AS, Våganavisa. Trykk: Polaris trykk, Harstad

3

VM I SKREIFISKE 2013


Velkommen til VM i skreifiske og Lofotcup 2013

”Vi håper årets VM bringer like stor fiskelykke som i fjor til alle våre deltagere, og at også værgudene er på vår side”

Igjen ønsker vi alle deltakere og tilreisende velkommen til VM og Lofotcup til vår VM-by Svolvær. Til årets VM er det 23. i rekken og vi har et rekordstort deltagerantall på (660 påmeldte). Det synes som hotellkapasiteten og overnattingstilbudet er til fredstillende, også fordi det er tilbud på ledige «brakkerigger», leiligheter og at DS ”Gamle Salten” blir liggende i Svolvær noen døgn i forbindelse vår arrangement. En av de største utfordringene for oss som arrangører er å skaffe nok båter til å ta våre deltagere på havet. Det kreves mellom 70 og 80 båter, som vi leier fra Harstad i nord til Sannessjøen og Mo i Rana i sør. Vi retter en stor takk til båteierne som stiller opp for oss denne helgen, og spesielt til de som tilbakelegger store distanser for å komme til Svolvær. Det er et stor apparat med sikkerhet og vakthold i Svolvær denne helgen. Politiet, Sivilforsvaret, Røde Kors, Kystvakta, Redningsselskapet, samt en hel rekke frivillige, stiller opp for alles trygghet. Til tross for dette store apparatet vil vi minne om at hver enkelt har et personlig ansvar for sin sikkerhet. Vågan Båt og Sjøfiskeforening klarer å samle troppene år etter år til denne store dugnadsfesten, hvor 70-80 av våre medlemmer stiller opp på dugnad. For 2013 har vi fått noen flere utfordringer ved at vårt tidligere fiskemottak «Kjøla» ikke lenger er til vår disposisjon. Vi har nå fått disponere «Dobbelfrysa» som selskapet Kaikanten eier. Dette innebar at vi måtte stille med mange dugnadspersoner for å slipe gulv og vaske gulv ,vegger måtte males og en hel del snekring og rørlegging samt elektrikerarbeid måtte utføres for å få et presentabelt lokale for arangementet.

VM I SKREIFISKE 2013

4

Vi har også fått en ganske stor ansiktløfting ved at Promo Norge AS har sponset oss med en helt ny web-side www.vmiskreifiske.no, noe vi er stolte av. Dette har bidratt til å forenkle vår arbeid med påmelding og bedre informasjon til deltagerne om de tilbud som finnes her i Vågan. Våre hovedsponsorer er også ved hjelp av Promo Norge AS presentert på denne side og disse har også sine linker knyttet til siden. Under fjorårets VM i skreifiske ble det bragt i land rekordstore mengder fisk, noe som gav oss en stor utfordring vi mener vi klarte å håndtere på en god måte. Vi håper at også årets arrangement bringer like stor fiskelykke til alle våre deltagere og at også værgudene er på vår side. Det gjenstår å ønske alle velkommen - med ønske om «SKITT FISKE».

Vågan Båt & Sjøfiskeforrening Sten Ståle Sortland VM-koordinator


3/

)!,)4!

%3

# !& ) 3

3 0

C

/#

. #/ 34

5

VM I SKREIFISKE 2013


Jakten på Storingen Vi vet den svømmer der nede i dypet, gadus morhua, som den heter på latin, men får vi den på kroken? Kanskje. Håpet lever. Hver gang.

VM I SKREIFISKE 2013

6


7

VM I SKREIFISKE 2013


”VM er det beste Lofoten har” Næringslivet i Vågan kan knapt ønske seg et bedre sponsorobjekt enn VM i skreifiske. VM er det beste vinterarrangementet Lofoten har. Det mener de tre hovedsponsorene, Jan Ivar Rødli, Promo Norge, Ola Skjeseth, Svinøya Rorbuer og Kristian Getz, Thon hotell Lofoten, som alle velger å bruke betydelige summer på å være hovedsponsor for VM i skreifiske, og de gjør det fordi de ønsker å være med på å videreutvikle et allerede godt produkt. Hvorfor er ditt firma sponsor VM i skreifiske? Rødli: – Først og fremst gikk vi inn i en 3-årsavtale fordi det er et flott arrangement, drevet på dugnad av flinke folk. Dessuten så vi at Promo Norge kunne gjøre en jobb med målrettet markedsføring for VM-arrangøren, blant annet med å lage den nye nettsiden, sponsorpakker og slikt. Skjeseth: – Fordi dette er og har vært det viktigste vinterarrangementet vi har i Lofoten, og at denne fantastiske dugnadsgjengen fortjener å få penger igjen for den jobben de gjør. Dessuten er båtforeningen blitt en mer profesjonell sponsorpartner gjennom sitt samarbeid med Promo Norge. Getz: – Fordi dette er et stort og viktig arrangement for oss og byen, noe vi bør sponse. Jeg vil berømme båtforeningen fremstår som stadig mer dyktig og profesjonell med ny nettside og gode sponsorpakker, i tillegg til den store dugnadsinnsatsen. Hva får din bedrift igjen for å være hovedsponsor? Rødli: – Vi ser allerede at vi får veldig mye positiv omtale på grunn av vårt samarbeid med VM. Promo Norge blir lagt merke til, og vi får gode tilbakemeldinger på den jobben vi gjør. Og så er det slik at vi selger tjenester både til VM-arrangøren og andre VMsamarbeidspartnere. Skjeseth: – Vi går inn med 30.000 hvert år i tre år, og får positiv profilering ut av det. Svinøya Rorbuer blir mer kjent, og vi bygger vår egen merkevare. Getz: – VM betyr mye. Vi har fullt hotell og høy omsetning, og vi får god profilering gjennom sponsoravtalen. Hva betyr VM for Svolvær? Rødli: – Enormt. Det kommer

VM I SKREIFISKE 2013

5000-6000 mennesker hit, Widerøe setter opp fem-seks ekstrafly og omsetningen for i butikker, på utesteder og overnattingsbedrifter øker. Mitt tips er at det omsettes for rundt 50 millioner kroner rundt VM. Skjeseth: – Mer enn vi selv kanskje forstår. Derfor synes jeg flere bedrifter burde sponse. VM setter Svolvær på kartet og er også en stor trivselsfaktor for lokalbefolkningen. Getz: – VM er et skoleeksempel på hva slags type arrangementer vi trenger mer av i Svolvær, det er bare å se på ringvirkningene, ikke bare i vår bransje, men i hele byen. Kan VM bli større? Rødli: – Ja, det kan det, men den store utfordringen vil etter hvert bli å finne gode lokaler. I år har VM fått leie Dobbeltfrysa, men jeg tror arrangementet trenger et fast tilholdssted hvis det skal kunne fortsette å vokse. På sikt tror jeg også på et tettere samarbeid mellom VM og Lofoteventyret. Skjeseth: – Det kan utvides betraktelig. Jeg mener vi kan tenke større og tenke på om vi kan samarbeide vestover, der det jo er ledige hotellsenger. Getz: – Det kan neppe bli så mye større de re dagene det står på, men det er fremdeles et stort potensiale, og jeg mener vi må se på koblingen mellom VM og Lofoteventyret. Vi har grunnlaget for å lage noe helt unikt her i Lofoten, hvis vi samarbeider og lar alle gjøre det de er best på. Hva gjør du selv under VM? Rødli: – Jeg skal være tilstede og følge med at alt det vi har laget av dataløsninger for VM, fungerer som det skal. Blant annet skal vi ha to store prosjektorer på 4x6 meter på plass på Dobbeltfrysa. Jeg gleder meg til å være med på VM! Skjeseth: – Da skal jeg nok være på jobb. Det er artig å jobbe under VM, og vi har mange stamgjester. Det er ikke noe stress i det hele tatt. Getz: – Det ender nok med at jeg er en del på jobb. Skal forsøke å bidra til at vi får til det vi ønsker på Thon; å være gode i eget hus.

”VM er et skoleeksempel på hva slags type arrangementer vi trenger mer av i Svolvær, det er bare å se på ringvirkningene, ikke bare i vår bransje, men i hele byen”

8


TORSDAG Storemolla/Kulturhuset:

DDE

Billettsalg: lofotenkulturhus.no Molldøra Bar:

DJ Kikka

Styrhuset pub:

Thom Pettersen

alias Surmo m/venner

FREDAG/LØRDAG

SØNDAG

Storemolla/Kulturhuset:

Styrhuset pub:

Pål Arnesen Band Lillemolla/Kulturhuset:

DJ KIKKA

Thom Pettersen

alias Surmo m/venner

DJ Kikka

Styrhuset pub:

Thom Pettersen

alias Surmo m/venner

For mer info eller reservasjon www.thonhotels.no/lofoten Kontakt oss på: Tlf 760 49 000 eller lofoten@thonhotels.no

9

VM I SKREIFISKE 2013


NATTÅPENT

Torsdag, fredag 14. og15. mars

07.00-04.00 Lørdag 16. mars: 07.00 - 00.00

= Kun 3 min. fra torget

Svolvær torg

VM I SKREIFISKE 2013

Følg oss på Facebook 10


ANNONSE:

VM i ny drakt Fra venstre: Yngve Rødli, Jan Ivar Rødli og Stian Jacobsen

Takket være et tett og fruktbart samarbeid med Promo Norge har VM i Skreifiske fått en total «ansiktsløftning». Tekst: Kurt Holm

Det forteller daglig leder i selskapet, Yngve Rødli. - Vi forsøker hvert år å hjelpe organisasjoner, lag og arrangører i regionen vår med verktøy og ideer som kan hjelpe dem å lykkes med det arbeidet de gjør til daglig. Det var derfor naturlig at vi tok kontakt med Sten Ståle Sortland, og vi inviterte likegodt VM-komiteen ned til oss for å presentere noen tanker vi hadde gjort oss, og fortelle hva vi ønsket å gi til Vågan Båt- og Sjøfiskeforening, sier Rødli ivrig.

Enklere hverdag Det er tydelig at Promo Norge hadde gjort seg mer enn én tanke om hva som skulle til for å løfte VM i skreifiske adskillige hakk. - Vi presenterte forslag til merkevarebygging, profil, strategi og digitale løsninger som kunne gjøre arrangementet lettere å drive. Nå viste det seg at VM-komiteen hadde tenkt i de samme banene, så timingen kunne neppe vært bedre. Dette gav i alle fall grobunn for et godt samarbeide, forteller han videre. - Og det gjorde at vi gikk inn som en av hovedsponsorene, og vi har nå levert ny logo og grafisk profil for arrangementet, designet ny nettside de selv enkelt kan redigere, samt at vi har utviklet funksjonalitet for både påmelding, faktura, administrasjon av logistikk og statistikk. Det gjør at alt det de før måtte utføre via papir og permer nå er en saga blott. Så for ettertiden vil de spare inn enormt med tid og papirarbeid nå som alt er samlet i én komplett, digital løsning, sier Rødli.

Til stede under VM VM i skreifiske er blitt et av de viktigste arrangementet i Lofoten, og det trekker folk, ikke bare fra regionen, men fra resten av landet og også fra utlandet. - Vi følte at det Vågan Båt- og Sjøfiskeforening har fått til i løpet av de siste 23 årene, gjorde dem til en perfekt kandidat for hva vi kunne bistå med gjennom vårt reklamebyrå. Så når arrangementet starter skal vi være til stede på VM-kafeen med egen stand og bare nyte helga sammen med båtforeningen. Samtidig vil vi vise fram vår displaysystemløsning. To videoprosjektorer vil vise levende bilder fra kaikanten i en miks av bilder og annonser fra sponsorene. Dessuten vil det under selve innveiingen vises live statistikk over hvem som har den største fangsten, og hvilket lag som til enhver tid leder.

Ny profil også på nettsidene med påmelding, sosiale medier og funksjonalitet for raskere håndtering av alle deltakerne.

Dette kan vi nå gjøre live som et resultat av den nye digitale nettløsningen som vi har levert for Vågan Båt- og Sjøfiskeforening.

Søker kreative hoder Promo Norge er i stadig utvikling, og har levert omfattende nettløsninger for store deler av kraftbransjen i nord, entreprenørbransjen, reiselivsbransjen samt for Electrolux, Avinor og Lofoten kulturhus. Samtidig er displaysystem-løsningen i stadig utvikling. Denne kan man lese mer om på www.displaysystem.no. Og det ser ikke ut til å ende der, ifølge Rødli. - Vi har stor pågang for tiden, og vi søker derfor etter flere kreative hoder innen webutvikling og design, sier han. - Den digitale hverdagen er i rivende utvikling, og Promo Norge skal lede an, er Yngve Rødlis klare mål.

11

Med på laget har Vågan Båt- og Sjøfiskeforening nå også inngått sponsor- og samarbeidsavtaler med solide selskaper som gir VM-et forutsigbarhet til å gjøre en enda bedre jobb for arrangementet.

VM I SKREIFISKE 2013


Rekorden til Jan Bisgaard fra København står ennå. I 1997 dro han opp en skrei på 27,5 kilo. Blir den slått i år?

Tidligere verdensmestre

Tall fra 2011 Vinneren ble Bjørn Johansen med en fisk på 19,2 kg. Totalt 602 deltakere, hvor 165 deltakere dro på sjøen fredag under Lofotcupen. Under selve VM i skreifiske deltok 589 personer. Under årets arrangement var det deltakere fra 9 ulike nasjoner. Det deltok 83 båter i 2011 for å få deltakerne ut på fiskefeltene. Under Lofotcupen ble det totaltkvantumet 3.978 kg. Under VM i skreifiske ble det fisket totalt 9.326 kg. Tall fra 2010 Vinneren ble Michael Røhme, med en fisk som veide 18,3 kg. Totalt 541 deltakere, hvor 113 deltakere dro på sjøen fredag under Lofotcupen. På lørdag under selve VM i skreifiske deltok 534 personer. Under årets arrangement var det deltakere fra 8 ulike nasjoner. Det deltok 66 båter i 2010 for å få deltakerne ut på fiskefeltene. Selv om det var noen færre deltakere som dro på havet under Lofotcupen, ble det likevel tatt opp 300 kg mer fisk – totalt for Lofotcupen 1027,43 kg. Under VM i skreifiske 2010 ble det fisket totalt 1149,75 kg. VM-fisken veide 18,3 kg.

1991 Ole Grette, Asker 18,10 kg 1992 Berit Ovensland, Asker 26,00 kg 1993 Stig Nilsen, Harstad 16,30 kg 1994 Geir A. Solland, Tananger 18,80 kg 1995 Finn Eide, Stavanger 17,30 kg 1996 Ove Nilsen, Flatby 15,10 kg 1997 Jan Bisgaard, København 27,50 kg 1998 Edgar Helgesen, Mo i Rana 24,30 kg 1999 Geir Olsen, Bryne 18,90 kg 2000 Olav Løberg, Gjøvik 13,60 kg 2001 Frode Jakobsen, Sarpsborg 13,80 kg 2002 Jan S. Vargervik, Askøy 12,80 kg 2003 Peter Enesund, Kiruna HFK 26,00 kg 2004 Leif Magnar Karlengen, Hønefoss 18,80 kg 2005 Bjarne Aase, Nord-Jæren HFK 26,10 kg 2006 Lars Letho, Kiruna HFK 19,00 kg 2008 Torbjørn Grindheim 17,00 kg 2007 Lars Krogdahl, Kløfta 13,20 kg 2008 Torbjørn Grindheim, Bømlo 17,30 kg 2009 Kevin Wright, Torskfan 21,20 kg 2010 Michael Røhme 18,30 kg 2011 Bjørn Johansen, Trøndelag 19,20 kg 2012 Jon Arne Solheim, 25,88 kg

Skrei-VM 2003. Verdensmester Peter Enesund fra Kiruna tok en torsk på 26 kilo.

Tipp vekten på den største torsken Den største vinnerfisken som er tatt under VM var på 27,5 kilo. Den minste var på 12,8 kilo. Nå kan du være med og tippe vekten på den største torsken som dras opp under VM 16. mars. Du tipper ved å gå inn på www.vmiskreifiske.no. Premiene er: 1. Middag for to personer hos Thon hotell Lofoten. 4. Termos 2. Et 12-måneders abonnement på Våganavisa. 5. Våganavisas kaffekrus 3. Ryggsekk VM I SKREIFISKE 2013

Torske-quiz 1. Hvor stor andel av skreibestanden (i prosent) gyter i Lofoten? 2. Hva er det latinske navnet på torsk? 3. Hvor mange ryggfinner har torsken? 4. Hvor gammel kan en torsk bli? 5. Er tørrfisken saltet før den henges? 6. Hva heter ”tørkestativet” som tørrfisken henges på? 7. Når ble det første VM i skreifiske arrangert? 8. Hvor mye veide den største VM-torsken som er registrert? 9. Hvor mange kilo fisk ble tatt under VM i 2012? 10. Hvilke to land i Europa er mest glad i norsk klippfisk? Svarene finner du nederst på denne siden.

12

Svar på torske-quiz 1. 40 prosent. 2. Gadus Morhua. 3. Tre. 4. Over 20 år. 5. Nei. 6. En hjell. 7. 1991. 8. 27,5 kilo, tatt i 1997. 9. 26.559 kilo. 10. Spania og Portugal.

Tall fra 2012 Vinneren ble Jon Arne Solheim. VM fisken veide 25,88 kg. Totalt 663 deltakere, hvor 220 deltakere dro på sjøen fredag under Lofotcupen. På lørdag under selve VM i skreifiske deltok 623 personer. Under årets arrangement var det deltakere fra 9 ulike nasjoner. Det deltok i 2012 totalt 77 båter for å få deltakerne ut på fiskefeltene. Svolvær og Lofoten viste seg frem med det aller beste været man kan forvente seg på denne årstiden. Det myldret av folk i Svolvær, hvor alle ga inntrykk av at de storkoste seg uansett som de skulle delta eller kun være tilskuere. Under Lofotcupen ble totalkvantumet 12.984 kg. Under VM i skreifiske ble det fisket totalt 26.559 kg.


Har du lyst på en hyggelig handel og opplevelse kan du ta deg en tur nedover gata og besøke… DROPS

948 60 514

Engelskmannsbrygga 76 07 52 85 / 917 37 211

Lofotmat 977 17 059

Lysstøperiet/kafè 905 51 877

Mors Hus 472 55 875

Du skal slippe å gå sulten rundt i ”værre”. God mat får du hos… Henningsvær Bryggehotel

, r ø m u h t d o g k, Lukt og sma lav puls. stemning og ider: t s g n i n p å r o F ook! b e c a f g o t t e Følg oss på n

76 07 47 50

Joker Henningsvær 76 07 46 62

Lofotmat 977 17 059

Lysstøperiet/ kafè 905 51 877

Ønsker du å overnatte så tar du kontakt med det hyggelige vertskapet hos… Gammelfilèten Brygge 926 00 807

Henningsvær Bryggehotell 76 07 47 50

For åpningstider: Følg hver og en av oss på nettet eller på Facebook

13

VM I SKREIFISKE 2013


VM i skreifiske betyr mye for næringslivet i Svolvær.

VM-omsetningen anslås til 25 millioner

Holder åpent til 04.00 Ole-Petter Tandsten er ikke redd for å satse. Rimi-driveren i Svolvær vil holde nattåpent under VM. – Vi vet at det er mye liv og røre og masse folk i Svolvær under VM, så vi skal holde åpent fra 07.00 om morgenen til 04.00 på natten. Vi har ikke gjort dette med åpningstiden tidligere, men vi har alltid 25-30 prosent høyere omsetning under VM enn på vanlige dager, så jeg tror vi skal kunne gjøre det bra. Nattåpent er jo både for VM-gjester og tilreisende, men også for svolværinger som har vært ute på byen og de som kanskje har jobbet til sent på natten, sier Tandsten.

Regnestykket baserer seg på tallene som frem i en undersøkelse gjort av to siviløkonomistudenter etter VM i 2004. De to svolværingene Thomas Vagle og Vegard Antonsen fant da at en gjennomsnittsgjest under VM i skreifiske la igjen 5800 kroner til overnatting, mat, drikke og andre varekjøp. I 2004 beregnet man antall gjester i Svolvær i forbindelse med VM til 1200, mens anslaget i 2013 ligger mye høyere. Med normal prisstigning og et sted mellom 3000 og 4000 gjester, vil omsetningen rundt årets VM være rundt 25 millioner kroner. Destination Lofoten mener VM i Skreifiske er et unikt arrangement også i reiselivssammenheng. – VM betyr utvilsomt mye for Lofoten. Det er en av tingene som er veldig bra underbygger den merkevaren regionen har hatt i mange år – nemlig fiskeriene. VM gir folk muligheten til å reise til Lofoten, bli med på havet og oppleve folkelivet. Det skaper mye liv og røre, sier reiselivssjef i Destination Lofoten, Elisabeth Dreyer.

Destination Lofoten jobber med å markedsføre og tilgjengeliggjøre alle reiselivsproduktene i regionen for et internasjonalt publikum. Blant mange store arrangement i Lofoten mener Dreyer at VM i Skreifiske har stor betydning for reiselivet. Via et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Nordnorsk Reiseliv og Lofoten kommer i år 12 utenlandske journalister til Svolvær for å dokumentere VM i Skreifiske. – Det vil medføre svært verdifull markedsføring av regionen, sier hun. Destinasjonsselskapet har ikke utført beregninger av ringvirkningene fra VM, men Dreyer er ikke i tvil om at den kommersielle avkastningen fra arrangementet er stort. – Det er vanskelig for oss å vite konkret hvor mye det er snakk om, men vi snakker om mange millioner. – Hvordan kan VM i Skreifiske utnyttes enda bedre i markedsføringen av Lofoten? – Jeg tror arrangementet har potensial til å vokse, også utenfor Svolvær. Men dette er noe næringen selv må ønske og som arrangørene må ta stilling til, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer.

Inviterer kundene til Lofoten på skrei og faglig påfyll Bankkunder og foredragsholdere sier ikke nei takk til seminar tilknyttet VM i Skreifiske. I over ti år har banksjef Jann Arne Bardo og ledelsen i Nordlandsbanken – nå Dnb, invitert flere titalls kunder og potensielle kunder til faglig påfyll i tilknytning til VM-helga. Og verken foredragsholdere eller bankkunder skal være vanskelige å be. – Det er to grunner til at vi

VM I SKREIFISKE 2013

velger å invitere til seminar i anledning VM i skreifiske; for det første er det lett å få foredragsholdere hit da. Mange har hørt om VM og ønsker å besøke regionen i den anledning. I tillegg er vi omtrent midt i lofotfisket på den tiden, og har da fått innhentet noe data om fisk og valuta som vi kan presentere for kundene våre.

og en stausoppdatering i Dnb-konsernet. Foredragsholderne i år er foruten Bardo selv, Morten Støver, Camilla Viland, Bjørn H. Karlsen, Jesper Hatletveit og konserndirektør Leif Teksum. – I tillegg inviterer vi kundene på middag og kanskje en tur på havet – om været tillater det, sier Bardo.

De som kommer til årets seminar vil for eksempel få muligheten til å høre mer om hva som skjer i råvaremarkedet, økonomiske utsikter, renteoppdatering

Banksjefen skryter av VM sin betydning for Vågan og Lofoten. Han ser ingen grunn til at ikke banken også i de neste ti årene skal kunne tilby sine kunder

14

faglig og sosialt påfyll i anledning konkurransen. – VM har jo blitt en suksess for regionen. Næringslivet, og da særlig turist- og hotellnæringen, merker godt at de besøkende legger igjen betydelige summer. – Og det er jo imponerende å se på den store dugnadsånden og alle dugnadstimene som er lagt ned i arrangementet. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra de som kommer til oss og som får oppleve en bit av arrangementet.

Rimi er i år gått inn som delsponsor for VM i skreifiske. Det vil si at bedriften har tenkt å bruke 25.000-30.000 kroner hvert år i tre år på VM. – Det er absolutt verdt pengene. VM-arrangementet har alltid vært bra, og trekker masse folk til Svolvær, men det er utviklet en enda mer profesjonell profil på markedssiden etter at Promo Norge kom inn i bildet. – VM er et veldig solid arrangement, og meget viktig for byen og dermed for oss som driver butikk her. Jeg er selv medlem i Vågan båt- og sjøfiskeforening og vet hvilken enorm dugnadsjobb som gjøres, så jeg sa ja med en gang da jeg ble spurt om å være sponsor. Det er viktig at næringslivet støtter opp om VM, som er et stort pluss for Svolvær. Selv bruker Tandsten VM bevisst til å bygge merkevaren Rimi. Han får god eksponering av VMarrangørene, og butikken stikker seg frem på en positiv måte ved å holde nattåpent. – I vår bransje er det viktig å være synlig. Derfor bruker jeg penger på lokal markedsføring, noe jeg mener vi ser igjen i resultatene våre, som i 2012 ble et pent overskudd. – Og nå skal du selv stille opp når det er nattåpent? – Ja, det er jo naturlig. Jeg har jo lyst til å være i butikken og se selv hvordan kundene tar i mot tilbudet.


Bernhard Strandvoll har en av de aller flotteste båtene under VM. – Jeg kommer tilbake hvert enste år, lover han. Foto: Privat

Bernhard og ”Hermes II” kommer alltid tilbake Skipper Bernhard Strandvoll har deltatt på VM i Skreifiske med historiske båten ”Hermes II” hvert eneste år siden 1996. Det har han tenkt å fortsette med. fartøy bygget fra Nils Skandfer’s hånd. Båten – VM er litt av et show! Det er veldig artig man er 72 fot lang og 17 fot bred og 19 soveplasser kan få til noe slikt på et lite sted, og båtforeninombord. Opprinnelig den ble brukt til fraktfart, gen i Svolvær har gjort en kjempejobb! fangst og sildefiske, men ble ombygd for rekeDet sier Bernhard Strandvoll fra Mo i Rana, som og loddefiske i 1962. Bernhard Strandvoll var med årene har blitt et kjent fjes på havet under med å hente båten i Tromsø i 1990. Da var båten VM i Skreifiske. Hvert vinter kaster han loss og som et vrak å regne, men ble restaurert de farter nordover med båten ”Hermes II”, for å delpåfølgende årene. Båten ble vernet ta i den sagnomsuste VM-festen. ”Da jeg kom tilbake av Riksantikvaren i 1991 og opptatt Ombord tar han mennesker fra som medlem i Norsk Forening for alle verdenshjørner som har lyst sto han med fingrene Fartøyvern i 1992. Den driftes i dag på en liten smak av Lofot-fisket. inn i kjeften på fisken. av Kystgruppa ”Hermes II” og brukes Folkefest Heldigvis hadde jeg en til utleie i ferie- og fritidsmarkedet. Deriblant VM i Skreifiske. – Folkefesten er noe av det kollega ombord som – Det er vel den båten som har her beste med arrangementet. Du reagerte kjapt og fikk oppe vært flest ganger. I 95 turte treffer folk fra mange kanter av vi ikke melde oss på, men siden 96 verden, selv har jeg hatt med kakket steinbiten i har vi deltatt alle gangene, forteller både russere, folk fra New ZeaStrandvoll. land og europeere ombord, sier hodet” Strandvoll. Særegen stemning Passasjerene får gleden av å reise med et lite Han er selv utdannet båtbygger og er opprinnestykke båthistorie. ”Hermes II” ble konstruert og lig fra Tangstad i Borge. Derfor setter han ekstra bygd i 1917, av legendariske båtbyggermester stor pris på turene hjemover til Lofoten under Nils Skandfer i Vefsn. Han gikk i lære hos Colin VM. Archer, og ble i sin tid landskjent for sin genialitet som konstruktør for de fartøytyper han skap- – Det er alltid mange gamle minner som kommer tilbake. Faren min drev fiskeskøyte og jeg te. ”Hermes II” er et av de siste og gjenværende

15

Bernhard og båten. Foto: Endre Skandfer

har selv drevet en del på Lofoten, sier han. Strandvoll beskriver VM-stemningen som helt særegen. Særlig etter at fisken for alvor begynte å komme tilbake for noen år siden. – For to år siden tok deg seg opp og i fjor i var det helt vilt. Folk ombord ville ikke avslutte og spurte om vi ikke kunne fiske i bare to minutter til etter at sluttsignalet gikk. Vi har det hyggelig ombord og serverer vafler og varme pølser, sier han. Alle de tilreisende er selvsagt ikke like båtvant og det skaper av og til noen humoristiske øyeblikk ombord. Strandvoll forteller blant annet om en svenske som var overbevist om at brosmen han hadde fanget var en huggorm. En annen gang hadde han tre russere med seg, og det oppsto dramatikk da den ene dro en steinbit over ripa. – Jeg gjorde ham oppmerksom på at det var en farlig fisk og sprang etter kniv. Da jeg kom tilbake sto han med fingrene inn i kjeften på fisken. Heldigvis hadde jeg en kollega ombord som reagerte kjapt og fikk kakket steinbiten i hodet. Han slapp unna med noen små hakk, ler Bernhard Strandvoll.

VM I SKREIFISKE 2013


Kjendisfaktoren

Det er alltid en viss kjendisfaktor på VM. Spesielt er det idrettsfolk som finner veien til Lofoten. Øverst ser vi ski-stjernen Kari Traa skrive autografer, under er det brett-kongen Daniel Franck på kaia før utror, og nederst ser vi den tidligere landslagsspilleren i foptball, Arne Larsen Økland, som var fast gjest på VM i mange år.

VM I SKREIFISKE 2013

16


BUTIKKEN MED

UTVALGET

!

Svolvær

Coop – litt ditt I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no

09-21 (20) 17

VM I SKREIFISKE 2013


Den store folkefesten Fiskefest og folkefest; VM i skreifiske er s책 mangt for s책 mange....

VM I SKREIFISKE 2013

18


Fruktbarhet på vandring Hvor mange tusen år skreien har gjort sitt velsignede fruktbarhets- og vandringstokt fra Barentshavet og til Lofoten er vanskelig å fastslå eksakt, men med sikkerhet vet vi at for cirka 1000 år siden startet et årlig kommersielt Lofotfiske. Tørrfisk av skrei ble omsatt som bytte og salgsvare til markeder i store deler av Europa, ja helt ned til Midtøsten. Til å begynne med hadde dette fisket betegnelsen Vågafisket, og middelalderbyen Vågan (nåværende Storvågan) vokste fram som et hovedsete og administrasjonssted for Konge og Kirkemakt, og krevde skatt og avgifter på vegne av disse. Opp gjennom middelalderen vokste omfanget og betydningen av tørrfiskhandelen til store høyder, og i flere hundre år utgjorde inntektene av fiskeeksporten (i hovedsak tørrfisk) om lag 80% av hele Norges utenrikshandel. De årlige Lofotfiskene utviklet seg også på grunn av den store tilstrømningen av folk fra hele kysten til å bli et årlig møtested, en slags ”kulturell smeltedigel”, hvor alle slags befolkningsgrupper møttes, primært for å høste av Vestfjordens skrei. Men også bare for å møtes. Lofotfisket ble ei slags årlig folkevandring for kystfolk og et høydepunkt i deres tilværelse hvert eneste år. VM i Skreifiske har naturlig nok ikke like lange historiske tradisjoner å vise til som selve Lofotfisket, men i løpet av de 23 årene arrangementet har vart, har det vokst og mer, og tatt opp i seg mange av de samme elementene av en årlig folkevandring av fiskeentusiaster fra hele landet og etter hvert store deler av verden. Her møtes de til folkefest og vennskapelig konkurranse til VM i Skreifiske i Vågan. Arrangøren er som alltid Vågan Båtog Sjøfiskeforenings organisasjon og ildsjeler. Og møteplassen er naturligvis Svolvær, Lofotens hovedstad. Men har du også sansen for de historiske perspektivene i opplevelsen av Lofotfisket, ligger fortsatt Storvågan der, bare noen km vest for Svolvær, med Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin som gode formidlere av Lofotfiskets store og viktige betydning. Om noen år håper vi å kunne tilby alle VM-deltagere et unikt besøk på ”Skrei – Lofotfiskets kulturarvsenter” i Storvågan. Lykke til med et stort og viktig arrangement. Storvågan 27. januar 2013 Johannes Rørtveit

19

VM I SKREIFISKE 2013


Navn: Kjøkkenet Hvor: Lamholmen Hva: Restaurant Stil: Som å være tilbake på mormors kjøkken. Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Fisk eller kjøtt; Kjøkkenet holder høy kvalitet Pluss: Hjemmekoselig miljø. Her kan du finne roen.

Her er lysløypa i Svolvær God tur!

Navn: Anker Brygge Hvor: Lamholmen Hva: Pub Stil: Maritim stil, store bjelker og lavt under taket Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Pizza, nachos, suppe og enkle pubretter Pluss: Et trivelig og uformelt miljø med plass for alle

Navn: Ni Hao Hvor: Havly-kvartalet Hva: Restaurant Stil: Norsk-kinesisk Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Kinamat Pluss: Kort vei til Styrhuset Navn: Viva Italia Hvor: Torget. Hva: Spisested Stil: 80-tallsdekor Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Pizza, kebab, burger og biff. Også take-away. Pluss: Meget gode vindusplasser mot torget

Navn: Bacalao Hvor: Promenaden Hva: Kafé på dagtid og bar om kvelden. Stil: Trendy og urbant. Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Gode spesialiteter, som for eksempel kyllingsandwich og bacalao Pluss: Byens beste drinker. Navn: VM-kafeen Hvor: Dobbeltfrysa Hva: Pub Stil: Oppusset fiskebruk Bevilling: Øl og vin Maten: Fiskesuppe, vafler og enkle saker Pluss: Slog, øl og tysk ompamusikk Navn: Du Verden Hvor: Torget Hva: Restaurant Stil: Moderne interiør med folkelig tilsnitt Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Meget bra lunsjbuffet Pluss: Perfekt solvegg for en utepils Navn: Bojer Hvor: Thon-hotellet Hva: Restaurant Stil: Krystallkroner, kunst og taffelmusikk Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: En kulinarisk opplevelse Pluss: Intim atmosfære og høy standard Navn: Fellini Hvor: Torget Hva: Pizzabar Stil: Nyoppusset, enkel stil. Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Pizza, kebab, burger og biff. Pluss: Veldig bra utsikt til torget. Du kan følge med alt som skjer på torget

VM I SKREIFISKE 2013

Navn: Styrhuset Hvor: Kulturhuskvartalet Hva: Pub Stil: Maritimt interiør, som ikke er rørt siden åpningen tidlig på 80-tallet. Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Pizza Pluss: Folkelig og uhøytidelig. Lett å komme i kontakt med folk.

Svolvær er nok Nord-Norges livligste by. I alle fall under skreiVM...

For utviklingen av Svolvær skulle gå i en helt annen retning. Nå var det puber, barer og kafeer publikum ville ha. Styrhuset Pub (på folkemunne alltid bare «Pøbben») ble åpnet tidlig på 80-tallet, og signaliserte den nye trenden. Puber tok ikke inngangsbillett, ikke garderobe - og hadde hverken kø eller dørvakter, men derimot høy stemning og lavt under taket.

Svolvær har et rikt utvalg i utesteder, med puber, trendy kafeer, barer, pizzaplasser - og restauranter som jevnlig scorer høyt i konkurranse med landets beste. I området rundt torget og havna ligger det et tosifret antall store og små utesteder. Folk kommer langveisfra for å gå på byen i Svolvær.

Og så ville publikum ha utsikt. Lamholmens renessanse førte til etableringen av Anker Brygge. Promenaden og boligbyggingen i havna gjorde at verksteder og martime virksomheter forsvant. Byens innbyggere trakk til torget og havna. Hurtigruta var ikke lenger kveldens høydepunkt. I stedet gikk man en tur langs promenaden. Dermed var det grunnlag for en urban kafé og restaurant som Du Verden, som nå er flyttet til torget. Og ikke minst; Bacalao, som kom inn rundt årtusenskiftet og kuppet store deler av kafémarkedet. Det gamle bilverkstedet til Berg & co var plutselig en av NordNorges hotteste kafeer.

Men det har ikke alltid vært sånn. På begynnelsen av 80-tallet var det egentlig bare ett sted å gå: På hotellet. Hotellet - uansett hvilken kjede det måtte tilhøre - lå der det ligger i dag, bare med den forskjell at det var fullt. To dager hver helg pluss onsdager. Med restaurant, bar og diskotek under samme tak, hadde hotellet alt man kunne ønske seg og monopol i tillegg. Du måtte gå ut klokka 20.00 og stå i kø i en time, før du slapp inn. Hvis du slapp inn. Dette var nemlig også dørvaktenes æra, da et blikk eller en kommentar kunne koste deg skjorta, og et bortkastet vorspiel...

I dag er det flere steder i lysløypa i Svolvær enn noen gang. Skrei-VM viktig for utestedene. Ikke på noe annet tidspunkt i året er det så fullt på utestedene i Svolvær som under VM i skreifiske. Fredag og lørdag var lenge de beste dagene, men de siste årene har torsdag og onsdag vært gode dager for bransjen. Restaurantene har ventelister og det vil bli «kul på veggene» de nærmeste dagene. Nyt det. Skrei-VM er det nærmeste du kommer karneval i Nord-Norge

På midten av 80-tallet kom et par konkurrenter. Marina Hotell (som i dag er flyktningemottak) åpnet diskotek og hadde fulle hus i en kort periode, og det samme opplevde Stova Dancing (gamle Kaffistova i Nordeabygget) og Starlight diskotek i Vestfjordgata. “Lille” hadde atmosfære og byens beste utsikt over torget (helt til den ble ødelagt av en svær altan), men klarte aldri helt å bestemme seg for hva som var det beste konseptet. På 90-tallet ble Svolværs siste diskotek nedlagt i disse lokalene.

20

Navn: Molldøra Bar Hvor: Thon-hotellet Hva: Bar Stil: Stål, glass og betong. Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Peanøtter og småsnacks Pluss: Plass til mange Navn: Rica-hotellet Hvor: Lamholmen Hva: Bar og restaurant Stil: Tradisjonell norsk byggeskikk Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Solid norsk Pluss: Fantastisk utsikt fra baren i 2. etasje Og litt utenfor løypa…. Navn: Børsen Hvor: Svinøya Hva: Restaurant Stil: Som en gammel krambu Bevilling: Øl, vin og brennevin Maten: Høy standard – god service Pluss: Har spesialisert seg på gode fiskeretter


Havbruk betyr mye for bosetting og aktivitet langs kysten www.laks.no

VĂŚret 2 - 8320 Skrova - 76 06 67 10 - www.ellingsen.no

21

VM I SKREIFISKE 2013


Nominert til

The European Museum of the Year Award Årets Museum

Det største huset fra vikingtiden Langhuset til en av Nordnorges mektigste høvdinger er rekonstruert i full størrelse, 83 m. langt. Kjenn lukt av tjære og bål, opplev den rikt utsmykkede gildehallen og boligdelen med vikingtidens håndverk. Film og utstillinger viser livet på Borg i Lofoten. Eksklusiv museumsbutikk. Vi befinner oss 55 km vest fra Svolvær, mot Leknes. Å

Lofotr

Leknes

Svolvær

V

Ø

REISEFORSLAG: Flott busstur med rutebuss fra Svolvær bussholdeplass lørdag kl 11.10 med retur kl 14.55. GIR 1,5 TIME TIL MUSEUMSBESØK.

ÅPNINGSTIDER: 16.09.-30.04: Ons. og lør. 12 –15 01.05.-15.09: Hver dag. www.lofotr.no facebook.com/lofotrvikingmuseum

ANTREKKET TIL VM-HELGA finner du hos oss! Tunicaer i flotte farger Strikk Restestativ

199 50% 49;

Amfi Svolvær - 760 75 000 Man-fre: 10 - 19, Lør: 10 - 16 VM I SKREIFISKE 2013

22

95


Verdensledende leverandør av oljevern — og feltberedskap i samarbeid med NorLense Beredskap AS

NorLense AS · Fiskebøl · 8317 Strønstad Te l + 4 7 7 6 1 1 8 1 8 0 · w w w . n o r l e n s e . n o · f i r m a p o s t @ n o r l e n s e . n o

Tilbudene starter 26. februar, og så langt beholdningen rekker.

Gjør et kupp!

- hos Europris Svolvær Helggetikl uløprdpag!! Torsda 28/2-2/3

4 x 3 liter

50,-

Stort utvalg av fiskeutstyr! nå

22,-

fra

Stort utvalg!

KUBBELYS 7,5 cm 22,10 cm 26,12,5 cm 29,-

Helggetikl uløprdpag!! Torsda 7/3-9/3

10,-

Pr kuavbb5-pke!, ved kjøp

Europris Svolvær Tlf 76 07 00 20 Åpent 10-20 (18)

23

VM I SKREIFISKE 2013


Lykke til med årets VM i skreifiske

www.dnb.no

Vil du nå kundene i hele Lofoten? Lofotens største! Opplag 10.500! Utgivelser 2013: 23. mai, 27. juni, 12. september og 17. oktober (OBS: Annonsefrist: Én uke før utgivelse) anders@vaganavisa.no - trine@vaganavisa.no Anders 900 95 019 - Trine 480 25 948 VM I SKREIFISKE 2013

24


Komplette løsninger for nye og gamle kystfiskefartøy

Vi er eneforhandler i NordNorge av seilbåter fra:

• • • • • •

Hovde Hydraulikk Kombinasjonsvinsjer Hjelpevinsjer Kraner Yanmar dieselmotorer Oljerensesystemer

• •

Hydraulikk støydemping Ombygging og reparasjoner Service og vinterklargjøring på både seilbåter og fritidsbåter.

SEILKURS

Vi arrangerer seilkurs for begynnere

26. - 28. april

Med tanke på: • • •

Design Driftsikkerhet Funksjonalitet

Vekt-/styrkeforhold og service velger flertallet av kystfiskerne Hovde Kombivinsjer

Dreyers gt. 125, Pb. 48, 8312 Henningsvær • Tlf. 76 07 31 00 Faks 76 07 31 01 • post@hovdemaritim.no • www.hovdemaritim.no

G JØR ET KUPP !

T I L BU D

SVARER

49,-

FR A

VÅREN ER HER! Flotte ytterjakker til han og henne Fra kr

699,Match Amfi Svolvær - 760 79 001 R ED EFIN E

LE V IS

M AC

VAV I T E

J E AN PAUL

PAR T

T WO

R I CCO

25

V ER O

M AR I O CO N T I

D O N NA

SN Ö

O F

SW ED EN

IN

W E AR

VM I SKREIFISKE 2013


Golvet er først slipt og pusset ned før blir malt med et middel som binder støvet. På den måten skapes et bedre innemiljø for de mange tusen gjestene som besøker VM i Skreifiske.

VM i skreifiske ville ikke vært mulig uten de tusenvis av dugnadstimene som legges ned før, under og etter arrangementet.

På dugnad for VM Selv om det fortsatt er noen dager til VM-festen braker, er det hektisk aktivitet i kulissene. Et stort apparat skal i sving for at fiskemottak og servering av flere tusen gjester skal gå smertefritt, og ingenting av hadde vært mulig uten dugnad. Nede på Dobbelfrysa er et dugnadslag fra Vågan Båt- og Sjøfiskeforening i ferd med å gjøre i stand kafélokalene til årets fiskefest. Blant annet har de slipet og pusset gulvet, og Arne Ragnar Nilsen og broren Geir Nilsen har sprøytemalt vegger og tak for å skape et godt innemiljø i hallen.

DUGNADSGJENGEN fra tidligere VM.

VM I SKREIFISKE 2013

– Når det skal brukes til kafé må det være sånn høvelig å være her, sier dugnadsleder Kjell Nilsen. I fjor foregikk serveringen på Kjølelageret, men i år har både fiskemottak og kafé blitt flyttet til Dobbeltfrysa. – Dette blir et knallbra lokale når alt er klart. Vi regner med å få inn rundt 600 sitteplasser når vi er ferdig. Samtidig kreves det

26

mer arbeid fordi det er så mye som skal forberedes, sier Nilsen. En hard dugnadskjerne på seks personer har dratt det tyngste dugnadslasset i forkant av VM. Dette vil øke betraktelig når arrangementet starter. – 30 personer vil stå i mottaket og vi trenger sikkert 30-40 personer til vakthold og kafé. I tillegg skal vi ha folk på kjøkkenet, så til sammen blir det rundt 80 personer på dugnad under VM. – Hvor mange dugnadstimer har dere lagt ned på Dobbelfrysa? – Hvis jeg skal slenge ut et tall, vil jeg tippe at vi har brukt rundt 200 timer inkludert malerarbeidet, sier han. Disse arbeidskarene er pensjonister og har jobbet dugnad for VM i en årrekke. – Hva er grunnen til at dere fortsetter å jobbe frivillig? – Nei, hvem vet lenger? Jeg har truet i flere år med at jeg skal slutte. Men når det kommer til stykket blir jeg med likevel. Det

er jo artig og sosialt. – I tillegg er vi opptatt av at arrangementet skal vi bli så bra som mulig, sier Arne Brandt. De legger likevel ikke skjul på at de gjerne skulle sett større dugnadsiver hos de andre medlemmene i båtforeningen. – Det må være lov å si at det er forholdsvis magert med dugnadsinnsats hos medlemmene, sier Nilsen. – Folk i Svolvær er nok ikke klar over hvor mye arbeid som ligger bak et slikt arrangement. Gjester og fiskere kommer langveis fra og forventer profesjonalitet, sier Brandt. – Hvordan ville VM sett ut uten dugnadsinnsatsen? – Man kan selvsagt velge en annen løsning hvor man betaler for alt. Men da vil også prisene for å delta bli en helt annen, sier Nilsen. – Hvordan synes dere VM i skreifiske har utviklet seg gjennom årene? – Utviklingen har vært helt fan-


Redskaper og utstyr for skreifiske i Lofoten SKREIFISKE i Lofoten er slett ikke av ny dato. Optimistisk som en fisker alltid er, velger han ofte å se på seg selv som den eneste med forstand på saken. Hva er beste redskapen for å lure den største fisken, og gjerne fange flest? I denne vitenskapen vil jeg tro at alle har noe å lære. Riktig redskap og riktig bruk av de forskjellige redskaper er avgjørende for at du skal fange den største og flest fisk. HELT SIDEN menneskene padlet rundt i farkoster av bearbeidede tømmerstokker og kajakker av hud, har de sett at det er noe der nede i dypet. Hvordan få det opp og teste om det er spiselig? Hva skal vi finne på for skaffe oss mat i dag? Det var nok ikke enkelt. Spyd, piler og diverse stikkvåpen ble brukt på grunt vann. Men i Lofoten fisker ingen skrei på grunt vann. Tenk deg en ”tulling” komme på flyet med pil og bue i bagasjen. Eller et tre meter langt spyd?? Nei e du f….., mann!

tastisk. For noen år tilbake var det bare halvparten av deltakerne, nå strømmer det til folk fra en rekke nasjoner, sier Nilsen. – Med det gode fisket vi hadde i fjor, var det nesten totalt kaos, sier Brandt. – Befolkningen i Svolvær økes med rundt 3.000 personer under VM. Av dette er det bare 450 fiskere. Det forteller litt om hva som følger med. – Arrangementet betyr utrolig mye for Svolvær og forretningslivet, sier Kjell. – Når dere jobber så mye dugnad i forkant, blir det kanskje tidlig kveld under VM-festen? – Du kan være sikker på en ting: Når vi er ferdige å ta i mot fisk og dagen er omme - da er det rett hjem!, flirer dugnadsgjengen.

HØR NÅ HER; hva som i gamle dager var vanlig behøver slett ikke funke i dag. Vi skal ikke se bort fra at tusen generasjoner skrei har lært å passe seg bedre for farer etter at menneskene startet kommersielt skreifiske for tusen år siden. Hele tiden prøver vi nye ting for å bedre resultatet. Og skreien gjør hva den kan for å unngå alle farer. Den vil jo bare ”ha seg”, og helst uten å bli forstyrret. I dag, vinteren 2013, er utvalget av redskaper en vitenskap. Den forskes og prøves og feiles for uante beløp på hvordan de store fiskene skal fanges. Og det er mye som gir godt resultat. La oss i den anledning se litt på hva slags redskaper yrkesfiskerne benytter. (”Haill” kan kjøpes på boks i baren).

Så langt har dugnadslaget jobbet over 200 timer dugnad for å gjøre alt klart inne på Dobbelfrysa. Fra venstre: Bjørn Sætran, Arne Brandt, Arne Ragnar Nilsen, Hermann Nilsen og Kjell Nilsen.

KROKREDSKAPER: Vi snakker da om både enkeltkroker og jukseagn med for eksempel dregg, som i en pilk eller sluk. Enkeltkroker ble før i tiden brukt både på snik og line. Med agn på. Agn som sild, reke, akkar og skjell. Det ble også brukt torskebuker som agn. Det ble forbudt etter en tid, fordi noen mente torsken ble for grådig av å spise sine enge. Det de ikke visste, var at torsken er født kannibal. Den er vel som alle andre sulten det meste av dagen.

Arne Ragnar Nilsen og broren Geir Nilsen har spraymalt vegger og tak inne på Dobbelfrysa.

27

En snik med angler fisker loddrett fra bunnen og oppover. Ei line med angler fisker vannrett enten på bunnen eller over bunnen. Linefiske i Lofoten bør helst foregå litt opp fra bunnen. For å få det til, må det settes på flytebøyer som løfter den opp. Men ikke slik at det legger seg i overflaten. Den må senkes ned til fisken. dette redskapet er oppfunnet av en mann fra Digermulen i Vågan på 1700-tallet. Godkjent av kongen i København. EI JUKSE senkes ned til fisken. Ikke nødvendigvis helt til bunnen. Torsken gyter og oppholder seg som regel opp fra bunnen på gytefeltene. Ei jukse kan være med pilk eller jernstein og opphengere av ymse slag. Blylodd kan erstatte jernstein og pilk. Dette er et mye brukt redskap for både proff og amatør. De fleste turistfiskerne bruker stang. Helst av den robuste sorten. Skrei kan være noe stort. OGSÅ REDSKAPER med nett og masker brukes. På 1950 tallet ble det tatt enorme fangster med snurpenot. Heldigvis ble dette fisket forbudt etter bare noen få år. I dag er det garn og snurrevad som representerer redskapskategorien nett og masker. Garn fisker passivt langs eller over bunnen. SNURREVAD er ei slags kastenot som settes ut i en gapende form, og trekkes med god kraft langs bunnen til den lukker seg rundt fiskestimen. Det er uten tvil den mest effektive fiskemetode som brukes i dag. Det er også uten tvil den metoden som det er mest strid om er forsvarlig i dette fisket. NB: snurrevad er ikke tillatt som fiskeredskap under VM i Skreifiske. Den veier gjerne noe mer enn et tonn, og flyselskapene nekter å ta den som håndbagasje. Derimot kan du ta med deg ”Haillet” i hånden. Det bør du ha for hånden hvis fisket slår feil. God tur og skit i fisket. Oddvar Bakkejord

VM I SKREIFISKE 2013


Vi er en allsidig entreprenør med virksomhet innenfor entreprenørtjenester, bygg og anlegg, produksjon av ferdigbetong og salg av byggevarer. Vårt marked er hele Lofoten. Vi har 90 ansatte og omsatte i 2011 for 258 mill. kroner. Velkommen innom!

Sjøveien 101 8370 LEKNES Telefon 76 05 41 00 Telefax 76 05 41 01

Betong • Byggevarer • Trelast • Verktøy • Interiør • Maling • Alt for boliger og næringsbygg VM I SKREIFISKE 2013

28


! T S E F S RI

P

Luehals

Fleece til hele familien Før opptil 299

Jakker til hele familien Før opptil 999

69 Nå kun

299

Før opptil 169

19 Før 149

Nå kun

79

Funksjonelt superundertøy Voksen og ungdom

Pladask regnjakke og -bukse Barn 1-7

Nå kun

Pr del

Pr del

99 Før opptil 299

AMFI Alta - AMFI Finnsnes - AMFI Kanebogen - AMFI Kirkenes AMFI Narvik - AMFI Pyramiden - AMFI Svolvær - Jekta Storsenter - City Nord Se hele utvalget på www.stormberg.no

BESØK VÅR FERSKVARE

- med noe for enhver smak.

Tacobaguetter pr. stk

Hjemmelaga røykatorsk og røykalaks

35,-

Nygrilla Laks

11,90

Pr. hg.

Take-awaypizza inkl. 1,5 l brus

169,-

SESONGENS GODBIT: Hjemmelaga kaviar

Spar Storøya - 760 70 003 Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00 - 20.00, Lørdag: 09.00 - 16.00

29

Storøyv 74, 8300 SVOLVÆR

VM I SKREIFISKE 2013


”Alle må være med og støtte og utvikle VM”

– Båtforeningen gjør en kjempejobb, men den trenger støtte både fra næringslivet og Vågan kommune, mener Erik Drechsler. Forretningsmannen fra Svolvær mener tiden er overmoden for å diskutere fremtiden til VM i skreifiske. – Vi vet at Sten Ståle Sortland og folkene hans i båtforeningen står på hvert eneste år for å lage et godt arrangement, og det klarer de. Det jeg skulle ønsket meg var at bedriftene i Svolvær og kommunen hadde forpliktet seg

VM I SKREIFISKE 2013

mye sterkere til å bidra. VM er meget viktig for oss alle, et arrangement som setter oss på kartet. Hva hadde Svolvær vært uten VM? Dette er en institusjon vi må bygge opp under! Selv bidrar Drechsler gjennom eiendomsselskapet Kaikanten AS til at VM også i år skal bli en suksess. Det er

dette selskapet som leier ut de nye lokalene på Dobbelfrysa. – Ja, det var jo i disse lokalene VM i sin tid startet opp. Den gang var de eid av Ellingsen i Skrova. Båtforeningen har hatt en utfordring med å finne nye lokaler, og da måtte vi hjelpe dem med en løsning. Samtidig mener jeg at VM bør lete etter

30

permanente lokaler, og får Kaikanten AS realisert sine planer i dette området så kan vi kanskje ha løsningen. Det vi ser for oss er å lage et slags kulturkvartal som kan huse både VM i skreifiske og andre kulturarrangementer, konserter og så videre. Om vi får det til kommer an på Vågan kommune.

Leder i Vågan Båt- og Sjøfiskeforening, Sten Ståle Sortland, er i alle fall meget tilfreds med samarbeidet med Kaikanten. – Lokalene er store nok for oss, og fungerer godt praktisk. Vi har lagt ned et betydelig arbeid i å pusse opp og male, og skal lage en flott VM-kafé. Erik Drechsler skal ha ros for godt samarbeid.


6 stk

399

4 stk

Kreer Dekorer Imponer

159 Rosendahl Grand Cru 4 stk kaffeglass Før 219,-

30% Sophie Conran servise Tilbud på utvalgte deler! Priseksempler: Frokosttallerken (23 cm) før 233,- nå 163,Krus (35 cl) før 240,- nå 168,-

Rosendahl 6 stk Grand Cru ølglass

Easter collection Harepus gutt/jente 37 cm pr. stk. 199,Strikkende høne. Stor 229,- Liten 79,Påskeheng fra 39,-

Følg oss på Facebook

Amfi Svolvær tlf. 76 30 01 20 www.tilbords.no

GODE TILBUD FRA APOTEK 1 SOLKREM

ALL S

-50

-30

%

CLINIDERM

Før fra 12490 Nå fra

62,-

Før fra 9490 Nå fra

%

66,-

Tilbudet gjelder f.o.m. 6. mars t.o.m. 31. mars 2013, så langt beholdningen rekker

Apotek 1 Svolvær. Amfi Svolvær, tlf. 760 66 740 - Fax 760 71 464. Åpningstider: Man - fre: 9 - 19, Lør: 10 - 16. www.apotek1.no

31

VM I SKREIFISKE 2013


Premiering

Skrei-visjoner Lofotfiskets kulturarvsenter – SKREI skal bli Norges beste og mest attraktive opplevelse.

Lofotcupen fredag 15. mars Størst totalfangst (uansett slag) for medlemmer av NHF eller tilsvarende. Herre: Nr.1 – Nr.10 Dame: Nr.1 – Nr.10 Junior: Nr.1 – Nr.10

Gjennom ü etablere et nytt senter i Storvügan utenfor Kabelvüg ønsker man at kulturarven fra Lofoten skal løftes fram og visualiseres. Dette skal etter planen styrke büde Storvügan og Kabelvüg og omegn som reiselivs- og kulturdestinasjon. – Det store med dette prosjektet er at vi tenker stort. For en gangs skyld skal vi ta hua pü hodet og gjennomføre noe virkelig svÌrt, sier styreleder i selskapet Storvügan AS, Johannes Rørtveit. – Vi har som mül ü vÌre et bÌrekraftig forbildeprosjekt – en kulturell primÌrattraksjon eller et lokomotiv for landsdelen, om man vil. Vi ønsker at kulturarv skal bli et reisemül like mye som naturen her er det. Per i dag har Storvügan rundt 80 000 besøkende hvert ür. Jeg tror vi kan klare ü treeller firedoble dette tallet, sier prosjektleder Audun Aanes Hansen. – Det er helt naturlig at hovedfokuset vürt for utviklingen av omrüdet bør ligge pü lofotfiskets historie, betydning og framtid. Det markedsorienterte fisket slik vi kjenner det i dag startet jo her allerede for 9000 ür siden og er et unikt eksempel i verdenssammenheng pü samfunnsdannelse med bakgrunn i fiskeriene. Vi ønsker derfor ü sette fokus pü fisket og etablere en museal institusjon der formidling, deltakelse og lÌring er i fokus, sier Aanes.

Størst totalfangst (uansett slag) for deltagere av turistklasse Herre: Nr.1 – Nr.10 Dame: Nr.1 – Nr.10 Junior: Nr.1 – Nr.10 Største enkeltfisk (uansett slag) Uansett klasse: Nr.1 – Nr.3 Bütpremie: Det utdeles premie til den büt som har størst gjennomsnittlig fangst pr. person.

VM i Skreifiske lørdag 16. mars Størst totalfangst for medlemmer av NHF eller tilsvarende Herre: Nr.1 – Nr.10 Dame: Nr.1 – Nr.10 Junior: Nr.1 – Nr.10 Størst totalfangst for deltagere av turistklasse Herre: Nr.1 – Nr.10 Dame: Nr.1 – Nr.10 Junior: Nr.1 – Nr.10 Største enkeltfisk (skrei) Uansett klasse: Nr.1 – Nr.3 Bütpremie: Det ut-deles premie til den büt som har størst gjennomsnittelig fangst pr. person Lagkonkurranse Totalfangst sammenlagt for begge dager 4-manns lag: Nr.1 – Nr.6 2-manns lag: Nr.1 – Nr.6 Arrangøren følger Norges havfiskeforbund (NHF) sine premieringer for registrerte havfiskere. Uavhentede premier blir ikke ettersendt.

6Ă?ROGPĂ?SKEHARSAMMEFINEFARGER 4IEDEMANNS4ANKEBANK

,Â’RDAGEROGSÂ’NDAGERKANSMĂ?OGSTOREKOMME PĂ?VERKSTEDETFORĂ?LAGEPĂ?SKEPYNTEEGGFRA 

VM I SKREIFISKE 2013

ÂżPNIGSTIDERONSDAG SÂ’NDAG &Â’LGMEGPĂ?&ACEBOOKOGSEHVASOMSKJER

32


Iøynefallende armbånd

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Vår hovedvirksomhet er produksjon og foredling av laks og regnbueørret. Vi er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter, til distribusjon og salg. Nordlaks er en bedrift med sterk lokal forankring. Samtidig som vi er opptatt av å bidra i lokalsamfunnet, må vi ha blikket rettet utover. Det aller meste av vår produksjon eksporteres, og vi distribuerer vår laks og ørret over hele verden.

Utsøkte diamantringer

www.nordlaks.no - firmapost@nordlaks.no

Amfi Svolvær - 760 71 201

FIRMALEILIGHET MED GOD HAVUTSIKT I SVOLVÆR?

Vi smører deg en

SKIKKELIG NISTEPAKKE til en flott fisketur på lofothavet

Åpningstider VM-helga Fredag 15. februar: 07.00 - 17.00 Lørdag 16. februar: 07.00 - 16.00

79,5m² i B-fløy inkludert innglasset balkong og bod. Lave fellesutgifter (2250,- pr. mnd) som inkluderer: Internett • Kabel-tv • Vaktmester • Snøbrøyting Renovasjon (kommunale avgifter eks. eiendomsskatt) Forsikring • Fellesstrøm

Ingen fellesgjeld. Pris:

2,8 mill

For visning og prospekt, ta kontakt med:

SVOLVÆR HAVN Ketil Fjerdingen, Tlf. 92 22 40 00 ketil@v-i.no

Torget - Svolvær: 760 70 309 33

VM I SKREIFISKE 2013


Høyttrykksvaskere fra Neptune 4-50 FAX

Fjerner fett, olje og annen skitt - raskt og enkelt

Kaldtvannsvasker

Varmtvannsvasker

12.490,-

22.990,-

eks.mva

eks.mva

Trykk: 200 bar Vann: 1050l/t Veil. pris eks.mva: 17.690,-

Trykk: 190 bar Vann: 960l/t Veil. pris eks.mva: 37.326,-

Poseidon 5-56 PAXT

Robust og pålitelig kaldtvannsvasker med stor effekt. Har trykkstyrt omløpsventil*, slangetrommel og ekstra lanse med dyse.

76 06 85 20 - sveisehuset@lofoten-industri.no

Mount Asgard II Shell - Jacket

MT Asgard Hybrid Down Jacket

3.999,-

Følg oss på Facebook

VM I SKREIFISKE 2013

3.499,-

MT Asgard Hybrid Down Jacket

3.499,-

Sport 1 Amfi Svolvær - Lofotgata 33 - 8300 Svolvær - Tlf:76 07 37 60 Åpningstider:10:00-19:00, Lørdag 10:00-16:00

34


LEKRE STØVLER FRA ILSE JACOBSEN

Str. 35-41

Str. 35-41

Mandag - fredag: 09-19, Lørdag: 10-16

rio Conti.

Amfi Svolvær • tlf 76 07 29 50

VM-festen begynner hos Gathering brands

Velkommen til vårt store utvalg i vårens merkevarer til Ham. - Kvalitet med topp service! Du finner oss på torget i Svolvær. Åpningstider VM-helgen Torsdag: 9 - 19 Fredag: 9 - 18 Lørdag: 10 - 17 ·

·

·

·

·

· ·

· ·

·

·

Gathering brands

VIC BREMNES 35

VM I SKREIFISKE 2013


Praktiske opplysninger til båtfører 1. Som samarbeidskanal brukes VHF kanal 14. 2. Fiskekoordinator: Fiskekoordinator er Kristian Oksavik som vil koordinere fisket fra Kystvakta, og alle forespørsler rettes til ham. Kallenavn: ”Silver Star” Kallesignal: LD 8077 Han er også å treffe på mobiltelefon 900 64 451 3. Landstasjon – sekreteriat: Landstasjonen er bemannet under hele fisket. Kontaktperson er Svein Erik Skjønnås. Kallenavn: ”Sekreteriat” Kallesignal: LL 7990 Han er også å treffe på mobiltelefon 959 08 211 4. Ved teknisk feil: A. AREK ved Allan Eriksen 908 98 482 B. Kabelvåg Mek. 906 39 369 5. Tildelte båtnummer: Tildelte båtnummer henges opp på deltakende båt der dette er mest synlig. Etter endt fiske leveres numrene tilbake til båtforeningens salgsbod på Kjøleanlegget (mottaket). Manglende tilbakelevering medfører kr 500,- i avkortet båtleie. 6. Oppmøte: Båtene møter senest opp kl 07.30 på anvist kaiområde. En representant fra hver båt møter deretter på Svolvær torg for mottak av deltakere som man tar med seg samlet til båten før utror. Husk å ha båtnavn (nr) synlig (utdelt av arrangør). 7. Informasjon: Informasjon fra arrangør vil bli gitt over VHF kl 08.50 begge dager. Ha derfor god styrke på slik at deltakerne hører dette. 8. Ansvar: Båtfører må påse at gjeldende regler blir fulgt. 9. Ombordstigning: Lytt på kanal 14. Båtfører kontrollerer ID-kort (deltakerkort) mot deltakerliste, slik at rett person/deltaker er kommet på rett båt. Deltakere uten VM-bevis må avvises og kontakte sekreteriatet. 10. Utror: Utror kl 09.00. Senest fiskestart kl 10.00. A. Ingen båt må forlate havneområdet før signal fra Kystvakta (lederbåt) er gitt. B. Husk: 5 knop i havna og 8 knop under utror og fiske. 11. Noen viktige momenter for fiskeskipper: A. På feltet, variere ved å legge BB-SB vekselvis opp mot vinden dersom båten ikke har mesan, og dermed ligger og reier etter vinden. B. Vær behjelpelig med å gi fiskerne informasjon fra ekkolodd. C. Vær behjelpelig med klepping av fisk.

VM I SKREIFISKE 2013

36


Regler for fiskeskipper og assistent 1.

Arrangøren av fiskefestivalen/konkurransen plukker ut fiskeskippere og assistenter til hvert båtlag. Dette skal være personer som er myndig og kjenner fiskereglene i Norges Havfiskeforbund meget godt. Det er en stor fordel om fiskeskipper er lokalkjent, men ingen forutsetning dersom båtfører er kjent på fiskefeltet. Fiskeskipper bør inneha medmenneskelige egenskaper og være flink til å kommunisere/lede.

2.

Fiskeskipper skal før konkurransen/utror møte til avtalt fiskeskippermøte. Her vil han/hun få kjennskap til fiskefelt og fisketid, innveiing og andre forhold som vil ha betydning for at arrangementet skal gå knirkefritt for seg, i henhold til bestemmelsene. Fiskeskipper skal før utror sørge for å ha en oversikt over båtspesifikasjon og mannskapsliste.

3.

Fiskeskipper sørger for at sikkerheten ivaretas om bord. Det vil si at han/hun kontrollerer at alle som går om bord har godkjent redningsvest/ drakt. Ved opphold i åpen sjø eller ved dårlig vær, skal redningsutstyr benyttes av alle havfiskere om bord. Dersom noen av fiskerne er synlig beruset skal disse nektes utror og settes igjen på land, etter at arrangør er varslet. Den enkelte fisker vil ikke få refundert påmeldingsavgift ved slike hendelser.

4.

Fiskeskipper og hans/hennes assistent vil spille en viktig rolle for å oppnå trivsel og den rette stemning om bord. Det er viktig at fiskeskipper får en god dialog med båtfører slik at det kan bli en vellykket fisketur. Fiskeskipper tar kontakt med arrangør/lederbåt via samband dersom det oppstår uoverenstemmelser/komplikasjoner som går ut over selve fisket.

5.

Fiskeskipper skal foreta trekking av plasser om bord. Dersom nødvendig kan fiskeskipper plasseres i nærheten av båtfører slik at det er best mulig kontakt mellom disse to.

6.

Fiskeskipper skal informere alle deltakere og gjerne båtfører om fiskeregler og fiskeområde. Fisketiden er normalt 5 timer og tiden tas av fiskeskipper når første snøre på båten går i sjøen. Fiskeskipper orienterer underveis på anmodning om hvor lang tid av fisketiden som gjenstår. I enkelte mesterskap kan arrangør bestemme at fisketiden starter fra et bestemt klokkeslett (for eksempel en time etter utror kl 10.00). Fiskeskipper legger en plan i samråd med båtfører og deltakerne om bord om hvor innenfor fiskefeltet de skal fiske. Det vil her lønne seg å finne et godt område, for senere bare å foreta korte båtflyttinger på fiskefeltet.

7.

Fiskeskipper og assistent kontrollerer at Norges Havfiskeforbunds regler og bestemmelser for fiske blir fulgt. Påse at all fisk blir bløgget i takt med opptak. Dersom enkelte fiskeslag er unntatt fra bløgging må dette avklares på fiskeskippermøte før utror.

8.

I samråd med ombordværende og båtfører om flytting på fiskefeltet gir du ordren: Sveiv opp! Det er også viktig at alle venter med å slippe ut snøret til ordren: Slipp ut!, eller et avtalt signal som gis fra fiskeskipper eller båtfører. Dersom det er vanskelige strømforhold og vind kan fiskeskipper gi ordre om at fiskerne benytter tyngre søkker/ pilker (oppgir normal minimumsvekt 400 gram).

9.

På vei inn fra fiskefeltet gir fiskeskipper deltakerne orientering om hvordan merking, avlastning og innveiing skal gjennomføres på kaia, og båten ryddes før landlov gis. Lykke til som fiskeskipper og assistent!

37

VM I SKREIFISKE 2013


Vi sponser VM i skreifiske 2013

Ă…rets Reiselivsbedrift i Norge 2012

VM I SKREIFISKE 2013

38


www.rafisklaget.no

Velkommen til SvolvĂŚr havn -PGPUFOPH7FTUFSĂŒMFOTTU“STUFIBWO

o.*%516/,5&5*-07&3&(*0/&/o Skipsintallasjoner 12-24 volt Automasjon Rengjøring generatorer/ elektromotorer Bütutstyr Salg/service brannslukningsutstyr

/PSE/PSHFTWJLUJHTUFTFSWJDFIBWO

Salg/service REDNINGSFLĂ…TER Salg/service av redningsdrakter og vester Salg/prosjektering INERGEN-brannslukking Pyroteknisk Batteri for start og forbruk

t'JSFTLJQTWFSGUNFEPWFSCZHEFIBMMFS tNU“SSEPLL t/ZHKFTUFIBWOJTFOUSVN t3P3PBOMFHH t#VOLFSBOMFHH t.PUUBLTBOMFHHGPSQFMBHJTLPHIWJUmTL

FlĂĽtens-Elektro AS

t$SVJTFIBWO t/PUC“UFSJFSPHSFETLBQTMFWFSBOE“SFS t-PTPHSFEOJOHTUKFOFTUF tIPUFMMFS nFSFSPSCVBOMFHH TQJTFTUFEFS CVUJLLFS TLJQTIBOEMFSFPHCBOLFS t)VSUJHSVUF nZQMBTT IVSUJHCĂŒU CVTT

WBHBOIBWOOP

Telefon: 760 67990 - www.vaganhavn.no 39

VM I SKREIFISKE 2013


Fiskeregler

Følgende regler vedtatt 5. mars 2011 skal være obligatoriske for NHF fiskekonkurranser i Norge. Norges Havfiskeforbund oppfordrer sine medlemmer å opptre aktsomt, være medmenneskelige og hjelpsomme i sin adferd. Et smil og en hjelpende hånd vil sjelden være brudd på en fiskeregel. 1. Offentliggjøring av konkurransen 1.1 NHFs fiskekonkurranser skal annonseres på NHFs nettsted. Annonseprisen fastsettes årlig av generalforsamlingen. Arrangøren plikter å sende inn annonsen til NHF senest 3 måneder før påmeldingsfristen. NHF plikter å publisere annonsen på nettstedet senest 2 måneder før konkurransens påmeldingsfrist. 1.2 Annonsen skal inneholde informasjon om: a) arrangørklubbens og arrangementets navn b) tidsskjema (tidspunkt, sted, fremmøte, utror) c) påmeldingsfrist d) kontaktperson med mobil/e-post e) sted og tid for båttrekning f) deltageravgift g) premiering : klasse/antall h) vekt/poengsystem i) tillatt å medbringe/ikke medbringe egen GPS j) fisketid k) begrensning antall fisk l) utelukkelse av fiskeslag m) minstemål n) bløggemetode / evt. fisk som ikke skal bløgges o) evt. refusjon v/ avlysning av festivaler 2. Båttrekning 2.1 Deltakerne skal fordeles på båter ved loddtrekning. 4-mannslag skal fordeles på minst 2 båter. 2.2 Dersom deltakere ønsker å komme på samme båt, trekkes det båt på den ene deltakeren. Deretter plasseres de andre på samme båt. 2.3 Ved 2 dagers fiske, skal det byttes båt hver dag for å utjevne forholdene. 3. Arrangørens ansvarsområder 3.1 Arrangøren er ansvarlig for at offentliggjøringen av konkurransen blir gjort i henhold til punkt 1. Arrangøren har rett til å foreta endringer dersom været eller andre forhold tilsier det. 3.2 Arrangøren står fritt når det gjelder begrensning av antall fisk, økt minstemål og utelukking av enkelte fiskeslag. Konkurransene kan avvikles ved vekt/ poengsystem. 3.3 Det påligger arrangøren å skaffe til veie en tilstrekkelig mengde naturlig agn. 3.4 Arrangøren er ansvarlig for å skaffe til veie plastsekker / kasser. 3.5 All veiing skal foregå på land. 3.6 Målepinner skal være lett tilgjengelig ombord i båtene. Minstemål kan ikke være mindre enn hva det offentlige regelverk for fritidsfiske tilsier. 3.7 Enhver deltaker bør være sikret et tilfredsstillende arbeidsfelt om bord. 3.8 Arrangøren skal informere båtførerne om deres arbeidsoppgaver slik at de har best mulig forutsetning til å gjøre et godt arbeid for konkurransedeltagerne. 3.9 Arrangøren bestemmer hvorvidt det er tillatt å bruke medbrakt/personlig GPS under konkurransen.

VM I SKREIFISKE 2013

3.10 Arrangøren skal velge fiskeskipper og assistent til hver båt. Det er ikke tillatt å bruke båtfører som fiskeskipper eller assistent. 3.11 Alle båter skal ha kommunikasjonsutstyr (mobil/VHF). Arrangøren bør før konkurransestart informere lokale myndigheter; for eksempel: politi, los, redningsselskapet, havnevesenet om arrangementet. 3.12 Arrangøren skal velge en protestkomité. Arrangøren skal henge opp navnene på komitémedlemmene godt synlig for deltagerne. 3.13 Arrangøren skal rapportere alle avvik skriftlig til NHF; det være seg brudd på fiskeregler, uetisk fremferd, alkoholmisbruk eller andre elementer som er uønsket i vårt havfiskemiljø 3.14 Arrangøren skal betale fastsatt avgift til NHF snarest mulig (senest innen 7 dager) etter at arrangementet er gjennomført, og likeledes skal resultatlister og NHFs oppsummeringsskjema sendes til forbundets sekretariat innen samme tidsfrist. 4. Deltagerens ansvar 4.1 Det er deltagerens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk fra Norges Havfiskeforbund. 4.2 Hver deltager skal medbringe godkjent flyteutstyr; for eksempel redningsvest, jakke eller dress. 4.3 Alle deltar i fiskekonkurransene på eget ansvar. Havfiskeklubben som arrangør og/eller Norges Havfiskeforbund er ikke ansvarlig for skader som påføres deltakerne eller deres utstyr. 4.4 Det er deltagerens ansvar å møte frem på kai til fastsatt tid. En deltager som kommer for sent kan miste mulighet for å kjøpe agn, motta informasjon etc. 4.5 Dersom en deltager mener at en annen deltager bryter fiskeregler, skal deltageren si ifra til fiskeren eller melde fra til fiskeskipper. 5. Fiskeskippermøte 5.1 Fiskeskippermøte skal avholdes før utror hver konkurransedag. Arrangøren bestemmer selv møtets innhold, men NHF anbefaler følgende informasjonspunkter: • fiskeområde • værmelding • samband • reservebåt • førstehjelp • avvik fra annonsert program • evt. utdeling av effekter ( målepinner, klippekort, sekker etc. ) 6. Fiskeskipper 6.1 Fiskeskipper og assistent skal påse at konkurransereglene blir fulgt. Se spesielt punkt 7.5 og 8.7 6.2 Båtføreren er høyeste myndighet ombord i alle spørsmål som angår sikkerhet og manøvrering. I alle andre spørsmål er fiskeskipper høyeste myndighet. 6.3 Det skal hver fiskedag trekkes lodd om plasseringen ombord før fisket starter. På hvilken måte bestemmer arrangøren. Etter rådføring med deltakerne og båtføreren, bestemmer fiskeskipperen hvor på feltet det skal fiskes. Ved ulik oppfatning gjelder flertallsbestemmelsen. Ved stemmelikhet har fiskeskipper dobbeltstemme. 6.4 Fiskeskipper skal sjekke at alle deltakere har med godkjent flyte og /eller redningselement. Dersom en deltaker ikke

40


har, eller ikke får lånt dette, skal vedkommende vises i land. Dette skal ikke føre til økonomisk belastning for arrangøren. 7. Fiskeutstyr 7.1 Hver deltaker skal fiske med stang og snelle uten hjelp fra andre. Stenger må være minst 5’6” (1676 mm) og ikke lenger enn 10” (3048 mm). 7.2 Takkel på hovedstangen kan først settes på etter at man er kommet ombord, og det må fjernes før man går i land. Det er tillatt å ha med 2 reservestenger, men uten påsatt takkel. 7.3 Det er tillatt å bruke både naturlig og kunstig agn. Levende agn er ikke tillatt, mark unntatt. 7.4 Det er tillatt å bruke pilk med trippelkrok og inntil 2 enkeltkroker, eller maks 3 enkeltkroker. Dersom trippelkroken løsnes fra pilken, og man forlenger avstanden mellom pilk og krok med f.eks. snøre, sene, wire e.l. til mer enn 5 cm, blir pilken å betrakte som lodd. I slike tilfeller vil en trippelkrok telle som 3 (tre) enkeltkroker. 7.5 Pilk eller lodd må veie minst 100 gram. Arrangøren kan bestemme / fastsette høyere minstevekt. Fiskeskipperen kan etter samråd med de øvrige deltakerne ombord fastsette en øvre eller nedre vektgrense dersom forholdene krever det, dog ikke mindre enn den på forhånd fastsatte minstevekt. 7.6 Håv og klepp kan benyttes. 7.7 Bruk av kunstig lys er ikke tillatt. 7.8 Overarmskast er ikke tillatt. 7.9 Det er tillatt å bruke medbrakt agn. 8. Fiskekonkurransen 8.1 Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser: A) Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år. B) Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år. C) Junior fra det kalenderåret de fyller 14 år og ut det året de fyller 18 år. D) Senior fra det kalenderåret de fyller 60 år Det er opptil arrangøren å ha egen seniorklasse. Det skal være frivillig å delta i seniorklassen. Dette må varsles ved påmelding. 8.2 Lagkonkurranse for inntil 4 personer skal være obligatorisk. Arrangøren kan selv velge om de ønsker å ha andre lagkonkurranser. 8.3 I fiskekonkurranser i regi av NHF skal det fiskes fra ikke- ankrende/dreggende båter. 8.4 Arrangøren skal påse at alle deltakere får samme effektive fisketid, og at ingen båter får fordeler, f.eks. ved større fart enn den toppfart som arrangøren bestemmer. Toppfarten settes til 8 knop fra utror og til fisket avsluttes, med mindre arrangøren bestemmer en annen toppfart. Grove brudd på denne regelen kan føre til disk. 8.5 Fisket skal foregå innenfor et på forhånd fastsatt område. Arrangøren skal om mulig sørge for at man har et alternativt fiskeområde i tilfelle dårlig vær. Deltakere som selv velger å bli på land mens festivalen avvikles har ikke krav på tilbakebetaling av startkontingent. Ansvar for beslutning om avlysning av festival på grunn av dårlig vær påligger arrangementskomiteen og båtførerne i fellesskap. 8.6 Deltakerne skal selv sette agn på kroken og ta fisken av kroken. Det er tillatt å

41

hjelpe hverandre ved vanskelige situasjoner og fiskeslag. Deltakerne har imidlertid anledning til å motta hjelp til klepping eller håving av fisk. Båt kan ikke kjøre etter flytende fisk. 8.7 All fisk skal bløgges eller registreres i takt med opptak og før nytt utslipp. Fisken skal ikke ha brukket nakke. Deltager er selv ansvarlig for at fisken er over fastsatt minstemål før den bløgges registreres. Fisk måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler. Sporen kan spisses. Dersom en deltager har undermåls fisk med til veiing skal den fjernes og hendelsen rapporteres til arrangøren. Samme regel gjelder for ubløgget fisk. Fisk skal veies inn uten krok eller andre fremmedlegemer. 8.8 Det bløgges etter instruks fra arrangør ( ref. punkt 1.2 n ) 8.9 Levedyktig fisk kan slippes ut igjen. 8.10 Fisk fanget på vei opp etter signalisert avsluttet fisketid er tellende. Aktivt fiske etter signalisert avsluttet fisketid er ikke tillatt. 8.11 Deltakere som har kroket fisk innen fastsatt fisketid, kan fortsette å lande fisken til den er om bord. Dersom en fisker (eller flere) får stor fisk på kroken, kan fiskeskipper beordre at andre fiskere skal ta inn sine liner. Disse fiskere skal deretter få tillagt tapt fisketid . 8.12 Fisk fra egen fangst som ikke deltakerne beholder selv tilfaller arrangøren. 9. Protestkomitè 9.1 Protestkomitéen skal ha 5 medlemmer, 2 fra arrangørklubben og 3 fra øvrige deltakere. Komitéen velger selv en leder. Lederen skal dog ikke være fra arrangørklubben. Under NM bør et medlem være fra forbundsstyret. 9.2 En protest må innleveres skriftlig til en av protestkomitéens medlemmer innen 1 (en) time etter innveiingens avslutning angjeldende dag. 9.3 Protestkomitéen skal ta seg av alle spørsmål som angår protester. Gjelder saken et av komitéens medlemmer, trer vedkommende ut av komitéen og nytt medlem oppnevnes. Alle parter og relevante vitner skal, dersom de ønsker det, ha anledning til å gi sin versjon av saken før endelig beslutning tas. 9.4 Ved særdeles alvorlige brudd på konkurransereglene kan en deltager diskvalifiseres av protestkomitéen. Diskvalifiseringen skal være skriftlig, begrunnet og signert. 9.5 Protestkomitéens avgjørelser er endelige og kan ikke overstyres. 9.6 Komitéens leder skal uavhengig av protester eller ikke, fylle ut NHF evalueringsskjema for fiskekonkurransen og sender dette til NHFs styre snarest mulig (senest innen 7 dager ) etter konkurransen. Spesielle fiskeregler for VM i skreifiske Det er tillatt å fiske med håndsnøre for turistklassen. Under fredagens konkurranse (Lofotcupen) teller alle fiskeslag, mens det på lørdag (VM i skrefiske) kun fiskes etter torsk. Innveid fisk som ikke beholdes av deltaker tilfaller arrangøren. (Jfr. NHFs regler §8.12) Arrangøren påtar seg ikke ansvar for værforbeholdene under selve fiskekonkuransen (force majoure ), se NHF regler pkt. 8.5.

VM I SKREIFISKE 2013


Vi ønsker

lykke til med

arrangementet

VM I SKREIFISKE 2013

42


GENSER

99,-

Vi flyr deg til

MANGE GODE

Lofoten

TILBUD!

Hele Norge. Hele tiden.

Bestill på wideroe.no

Amfi Svolvær Tlf.:76 07 37 62

Tilbudene gjelder så langt beholdningen rekker.

PRISFESTTILBUD! Str. 36-41

www.okonomisko.no AMFI Svolvær • tlf: 76 07 26 00

43

VM I SKREIFISKE 2013


st! arrange e onkurrans k e p p u s e fisk ars

6. m Lørdag 1 5. kl. 13 - 1ær

YRET T N E V E E T LOFO rer

hv

il k e

n d u s yn s

e er b

Velkommen til Prisfestdager og VM-stemning i Amfi Svolvær

Kom

og

sm

ak

lv

i Amfi Svo

FØLG OSS PÅ AMFI SVOLVÆR - ÅPENT MAN-FRE 10-19 (16) MEGA 09-21 APOTEK 09-17 VINMONOPOL 10-16.30 AMFI.NO

VM i Skreifiske Magasin 2013  

Offisielle VM i Skreifiske Magasin 2013

VM i Skreifiske Magasin 2013  

Offisielle VM i Skreifiske Magasin 2013