Page 1


Dalebakken har  siden  oppstarten  i  1975  under  navnet  Fosen   Motorservice  AS,  utviklet  seg  >l  å  bli  en  av  Fosens  største  og  mest   respekterte  forhandlere  av  maskiner  og  utstyr  >l:      

u  Private    u  Industri    u  Entreprenører     u  Jord-­‐,  Skog-­‐  og  Hagebruk     u    Næringsmiddelindustrien   u     BåUolk  og  mari>me  miljø    

Vi er  kjent  for  god  service,  stort  og  variert  vareutvalg  og  at  vi  kun   lagerfører  og  forhandler  kvalitetsprodukter  fra  anerkjente   leverandører  >l  rik>ge  priser.      

I >llegg  har  vi  et  service>lbud  på  alt  av  maskiner  som  vi  selv  selger   å  lagerfører.     Med  dyk>ge  og  erfarne  fagfolk  med  opp>l  30  års  farts>d  i   bransjen,  gir  deKe  grunnlaget  for  en  trygg  og  god  handel  hos  oss!    


Finne frem Katalogens innhold Våre varegrupper/artikkelnummer-serier........................................... 1 Dine forunderlige hender....................................................................9 Vår grønne, fantastiske verden........................................................ 31 Vår nye EX-serie................................................................................ 45 Aggressive mikroorganismer og mat............................................... 54 Medisinske engangshansker (EN 455).............................................. 55 Online kjemisk veiledningsguide for hansker................................... 90 En verdensnyhet!.............................................................................. 91 Europeiske standarder.....................................................................115 Hanskematerialer og definisjoner................................................... 117 Litt om skinn og skinnkvaliteter..................................................... 119 Displaysystemer i papp................................................................... 120 Hva er egentlig Pro-X®........................................ se utbrett på bakside Norges sterkeste hanskekonsept........................ se utbrett på bakside

Det røde hjertet Det røde hjertet er en betegnelse for en ny ordning for produktmerking som Granberg AS nå innfører på enkelte av sine hanskemodeller. Merket innføres i 2010, og blir kjent for første gang via denne produkt­ katalogen. Hensikten er at miljøbevisste kunder dermed lettere kan ta grønne valg. Hovedkravet vi stiller er at produkter vi miljømerker skal ha lavest mulig miljøbelastning i den daglige driften, og skal produseres på en svært skån­ som måte med tanke på miljøet. Noen hansker er også 100 % biologisk ned­brytbare, og dette vil bli spesielt anmerket inne i det røde hjertet.

Statusikon/symboler Noen produkter i katalogen er så interessante og nye at vi tillot oss å la katalogen vente litt for at vi skulle få dem med. Alle produkter som er nye i år er merket. De som blir tilgjengelige etter at katalogen går i trykken, merkes med hvilken måned de er ventet på lager. Se etter følgende symboler; DES 2010

Våre nettsider Vi har siden relanseringen av våre nettsider satset på at innholdet skal være så oppdatert som det er praktisk mulig. Vi har ingen planer om å stoppe her, så om du skulle ha en idé som kan være nyttig for flere av våre kunder at vi implementerer – hører vi gjerne fra deg! Nettsidenes struktur og visuelle uttrykk vil reflektere katalogen, så opp­ lev­elsen av katalog og nettsider vil være mest mulig samkjørte. Innholdet på nettsidene vil alltid være den mest oppdaterte kilden til infor­masjon om våre produkter, spesielt med tanke på produkter som utgår, nye produkter, og eventuelle endringer som f.eks. tilgjengelige størrelser eller forbedring av testresultater etc.

Produktindeks

1

1.0 All-round hansker

10

11 11 12 13

1.1 Svineskinn 1.2 Ruskinn 1.3 Geiteskinn 1.4 Syntetisk

2.0 Tilsittende monteringshansker

22

23 24 25

2.1 Svineskinn 2.2 Geiteskinn 2.3 Syntetisk

3.0 Sveise/Argonhansker

32

33 34

3.1 Sveis 3.2 Argon

4.0 Kulde/vinterhansker

36

37 37 39

4.1 Svineskinn 4.2 Oksehud, geiteskinn 4.3 Syntetisk

5.0 Engangshansker

46

47 49 50 53

5.1 Vinyl (PVC) 5.2 Latex 5.3 Nitril 5.4 Engangsdispenser

6.0 Skjærebestandige hansker

56

6.1 Kuttmotstand 3 og 4 6.2 Kuttmotstand 5 6.3 Brynjehansker 6.4 Hexarmor kutt og punktering 6.5 Hexarmor nålestikk 6.6 Hexarmor Politi

57 58 59 59 62 65

7.0 Trikotasje/bomullshansker

66

8.0 Væsketette hansker

72

73 74 77 79

8.1 Vinyl (PVC) 8.2 Latex 8.3 Nitril 8.4 Polyurethan (PU)

9.0 Kjemikaliehansker

80

9.1 Vinyl (PVC) 9.2 Latex 9.3 Nitril/Neopren 9.4 Øvrige

81 84 85 89

10.0 Spesialhansker

92

11.0 Hage, fritid og sportshansker

96

12.0 Beskyttelsesdresser

100

På nettsidene kan bl.a. “dagsferske” datablad og samsvarserklæringer (PDF-format) lastes ned.

13.0 Engangsbekledning

106

Bokmerke til katalogen

14.0 Diverse produkter

110

Selv om spiralbindingen på katalogen gjør det enkelt å ha katalogen ligg­ ende åpen på en utvalgt side, har vi denne gang lagt inn et ”bokmerke” i om­slaget som du kan bruke selv om katalogen blir ligg­ende lukket. B


Produktindeks Våre varegrupper - en kort forklaring Vi har delt inn våre produkter i 26 forskjellige varegrupper, vist med de 3 første sifrene i hvert artikkelnummer. Med få unntak følger vi neden­for­stående liste med tanke på oppbygging av våre artikkelnummer. ruppe G 100: 101: 102: 103: 104: 105: 106: 107: 108: 109: 110: 111: 112: 113: 114:

Forklaring/innhold Arbeidshansker belagt med PU eller bipolymer. Arbeidshansker i svineskinn. Arbeidshansker i oksespalt eller svinespalt. Arbeidshansker i oksehud. Sveisehansker i oksespalt. Sveisehansker i oksehud. Tig/argonhansker i narvskinn. Arbeidshansker i belagte/laminerte polymer-tekstiler. Hansker dyppet i Latex eller vannbasert PU med tekstilfôr. Hansker dyppet i PVC med tekstilfôr. Strikkede eller vevde tekstilhansker. Engangs- eller flerbrukshansker i PVC/Vinyl – i støpt form. Engangs- eller flerbrukshansker i naturlig Latex – i støpt form. Arbeidshansker i geitskinn. Engangs/flerbrukshansker i Nitril/Neopren – i støpt form, eller flerbrukshansker i Nitril/Neopren med tekstilfôr.

ruppe G 116: 117: 118: 119: 120:

Forklaring/innhold Arbeidshansker mot kutt, punktering og nålestikk. Arbeidshansker (ikke dyppede) i belagte/laminerte tekstiler med nitrilbelegg. Hansker som beskytter mot varme og ild. Støpte flerbrukshansker i viton, butyl og elektrikerhansker. Arbeidshansker i “mechanics-stil”.

Bagger. Arbeidstøy, kjeledresser. Engangsbekledning, støvmasker og beskyttelsesdresser. Raggsokker. Kluter og wipes. Softshell-jakker. Dispensere.

206: 207: 210: 211: 214: 300: 904:

030 030.001

s 97

030.002

s 97

030.006

s 97

100.0400

s 25

100.0410

s 25

100.0433

s 26

100.0550

s 26

101.4290

s 23

101.4294

s 23

101.4295

s 23

101.9510

s 11

101.9516

s 11

101.9540

s 37

102.9500

s 11

102.9610

s 12

100

101 100.0850

s 93

101.4295W

s 23

101.4296

s 24

102 101.9640 1

s 11

101.9740

s 37


Produktindeks

103 102.9613

s 12

103.4240

s 38

103.4270

s 12

104

103.4140

s 37

103.4190

s 12

103.4275

s 13

103.4280

s 38

105.1690K

s 33

103.4230K

s 33

105 104.2560

s 33

106.1690K

s 33

106 106.1691K

s 34

106.3500K

s 34

106.3600K

s 34

107.4250

s 39

107.4260

s 39

107.4295

s 26

107 106.3700K

s 34

107.4295W

s 26

107.4297

s 27

107.4297W

s 40

107.4298

s 27

107.7114

s 40

107.8014

s 13

107.8105

s 27

107.8112

s 40

107.8888

s 27

107.9550

s 13

108.0300

s 79

108.0310

s 79

108.0500

s 98

108 107.9580

s 14

2


Produktindeks

108.0510

s 98

108.0520

s 99

108.0530

s 99

108.0544

s 14

108.0600

s 28

108.1300

s 74

108.3100

s 14

108.3900

s 40

108.8160

s 14

108.8170

s 15

109.0120

s 81

109.0330W

s 41

109 108.9000

s 74

108.AF30

s 74

109.0400

s 15

109.0400W

s 41

109.0400X3

s 57

109.0400X5

s 58

109.0400Y

s 41

109.129

s 41

109.1730

s 81

109.229

s 42

109.3011

s 42

109.3013

s 43

109.3026

s 15

109.3030

s 82

109.3040

s 82

109.3065

s 73

109.310

s 15

109.31L

s 73

109.45L

s 73

109.460

s 42

109.481

s 42

109.600

s 16

110.0340

s 43

110.0353

s 67

110.0355

s 67

110 109.8400 3

s 73


Produktindeks

110.0356

s 68

110.0364

s 68

110.0371

s 68

110.0373

s 68

110.0374

s 99

110.0375

s 99

110.0380

s 43

110.0408

s 69

110.0420

s 69

110.0450

s 69

111.0090

s 47

111 110.0460

s 70

110.0470

s 70

110.0475

s 70

111.0093

s 47

111.0200

s 83

111.0230

s 83

111.0300

s 74

111.0400

s 74

111.0530

s 83

111.200

s 47

111.220

s 48

111.225

s 48

111.245

s 48

111.325

s 48

111.420

s 49

111.421

s 49

111.525

s 49

112.0100

s 75

112.0400

s 75

112.0500

s 75

112.0601

s 76

112.0910

s 76

112.110

s 49

112.220

s 49

112.600

s 50

112

112.0900

s 76

4


Produktindeks

112.700

s 50

112.920

s 50

112.G02T

s 84

112.G04Y

s 75

112.G12P

s 76

112.G31H

s 77

112.G43Y

s 77

112.ME107

s 85

112.U12B

s 77

113.1010

s 24

113.1015

s 38

113.1020

s 13

113.1040

s 24

113.1050

s 39

113.4295

s 25

113.4296

s 25

114.0050

s 16

114.0070

s 16

114.0156

s 16

114.0157

s 17

114.0167

s 17

114.0170

s 17

114.0188

s 28

114.0198

s 29

113

113.1045

s 24

114

114.0166

s 17

Kommer!

5

114.0400

s 29

114.0488W

s 18

114.0630

s 77

114.0636

s 78

114.0630W

s 44

114.0640

s 18

114.0650

s 78

114.0655

s 29

114.0660

s 86

114.0660W

s 86


Produktindeks

114.0755

s 29

114.0900

s 86

114.0933

s 30

114.1000

s 87

114.1046

s 87

114.2000

s 87

114.240

s 50

114.3000

s 88

114.330

s 51

114.376

s 30

114.440

s 51

114.450

s 51

114.4500

s 89

114.620

s 51

114.621

s 52

114.700

s 52

114.770

s 52

114.775

s 52

114.8500

s 78

114.8500T

s 78

114.880

s 53

114.920

s 53

114.92600

s 53

114.G25B

s 89

116.0995

s 57

116.302

s 59

116.3041

s 62

116.3180

s 63

116

116.4020

s 18

116.4042

s 63

116.4021

s 18

116.4045

s 65

116.4046

s 65

116.450

s 59

116.452

s 59

116.500

s 57

116.540

s 57

116.543

s 58

6


Produktindeks

116.548

s 58

116.560

s 58

116.900

s 61

116.901

s 61

117.3000

s 19

117.4280

s 44

117.5000

s 44

117.7000Y

s 44

118.2500

s 93

118.3000

s 94

118.9022

s 94

119.0890

s 90

119.0898

s 90

119.4018

s 62

120.1118

s 19

120.1120

s 19

120.1135

s 30

117

118 117.8000

s 45

119 118.FB1V

s 94

120

7

119.7112

s 94

119.9014

s 64

120.1122

s 19

120.1124

s 20

120.1130

s 30


Produktindeks

206

207 206.3000-1

s 111

207.0930-2

s 111

207.0930-7

s 111

210 207.400

s 111

210.0032-1

s 107

210.0033

210.0040

s 108

210.0061

210.0010

s 107

210.0020

s 107

210.0032

s 107

s 107

210.0033-1

s 107

210.0034

s 107

210.0034-1

s 107

210.0045

s 108

210.0050

s 108

210.0059

s 108

210.0060

s 108

s 108

210.0062

s 108

210.0063

s 108

210.0070

s 109

210.0071

s 109

210.0080

s 109

210.0090

s 109

210.0095

s 101

210.1012

s 109

210.1500

s 101

210.1500B

s 101

210.2000

s 101

210.2000FR

s 102

210.3000

s 102

210.4000

s 102

8


Produktindeks

211

214.19110

214

s 112

211.630

s 112

214.49110

s 113

214.1105

s 112

214.15079

s 112

214.66230

s 113

214.64110

s 113

214.64230

s 113

300.1000-1

s 114

300.7000-1

s 114

300 214.67230

s 114

214 904.1000

s 114

Dine forunderlige hender

Dine utrolige hender

Din arbeidsplass

Fra den dagen du ble født til den dagen du dør vil hendene dine som oftest være i bevegelse, og de vil i gjennomsnitt bevege seg 25 milli­oner ganger i løpet av livet.

Ikke noe annet sted i kroppen din er så mye pakket inn i så lite. Hendene dine består av 27 individuelle bein; dette er mer enn en kvart av alle knoklene i hele kroppen, og er en innviklet infrastruktur i muskelvevet, består av metervis av blodkar og tusener av nervespisser/cm2, de aller fleste i fingertuppene.

Aktivitetene på en arbeidsplass kan være svært varierende og vidt forskjellige.

Hendene spiller en svært viktig rolle i hverdagens kom­­munikasjon. Vi gir hverandre hendene for å si goddag, vinke farvel, klappe for å gi vårt bifall, vise omsorg eller kjærlighet ved å gi en om­favnelse. Din personlige “blåkopi” er kartlagt i håndflaten og i fingrene dine. Disse er koordinert i sine be­ veg­elser, følsomme, kraftfulle og i direkte reak­­sjon med hjernens kommandokoder.

Dette fintfølende vevet av nerver er i stand til å kjenne varme, kulde eller smerte innen mikro­ sekunder, og kan føle en vibrasjon som er min­ dre enn bredden av et hårstrå. En eventuell skade på håndleddet eller i hånd­ flaten kan resultere i permanent skade på nervene eller musklene i hånden, som igjen kan med­­føre redusert følsomhet, eller i verste fall at hånd­en blir helt ubrukelig.

Foto: Rodolfo Goulart Sabatino

Hendene trenger respekt

9

Vår evne til å leve et normalt liv, å jobbe for å tjene til livets opphold, avhenger av om vi har friske og gode hender. Så hvorfor misbruker vi likevel hendene våre ved å eksponere dem overfor mulige skader og/eller forhold som kan skade huden? Skulle vi ikke respektere og ha omsorg for dem på samme måte som vi ville beskytte og passe på ethvert verdi­fullt og uerstattelig presisjonsverktøy? Dagens moderne teknologi har mye å skryte av, men den har enda ikke klart å perfeksjonere en prosess som kan duplisere hendene dine. Du har kun fått et par hender tildelt – misbruk dem og du kan miste dem.

Så fremt at risikoen for å skade hendene ikke kan elimineres ved hjelp av mekaniske kon­troll­­ inn­ret­ninger, så er den eneste metoden for å be­sk­ytte dem via personlig verneutstyr (PVU) i form av hansker. Hanskene er ment å gi den absolutte fysiske barriere mellom huden og den potensielle risiko. Men hvis de hanskene som benyttes ikke er laget av et passende materiale som vil gi beskyttelse mot den spesifikke risiko, da er det nesten bedre å ikke benytte hansker i det hele tatt. I alle fall hjelper det lite å bruke hansker i slike tilfeller. En tynn engangshanske i latex som gir ut­merket beskyttelse mot biologiske farer kan gi svært liten beskyttelse i kontakt med mange løse­midler som brukes i laboratorier. På den annen side kan en all-round skinn­hanske gi utmerket beskyttelse mot for eksem­pel slit­ asje, men på den annen side svært lav be­skytt­ else mot varme eller kjemikalier. Det er viktig at du velger korrekte hansker til jobben som skal ut­føres.

Kilde: University of Edinburgh


1.0 All-round hansker En spennende blanding av gammelt og nytt. Fra den mest eksklusive skinnhanske til en økonomisk nitrilhanske. Her kan man “velge og vrake” og være sikker på å finne “sin” modell.

10


1.0 All-round hansker Arbeidshansker

Kategori 1.1 Svineskinn

A-kvalitet svinelær m/mansjett, halvfôret. • Utvalgt skinn som ikke farger av. • Svinelær beholder mykhet etter tørking. • Allsidig bruksområde innen mekanisk industri.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 10 | 11

Str:

Svineskinn

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,0-1,2 mm

Tykkelse:

24-27 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

101.9510

Art:

Arbeidshansker

Svinelær m/mansjett, halvfôret. • Økonomiversjon. EN 420

Standard:

I

Kategori:

10

Str:

Svineskinn

Materiale:

Bomull

Fôr:

0,9-1,1 mm

Tykkelse:

27 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

101.9516

Art:

Kombihansker

A-kvalitet svinelær m/mansjett, helfôret. • Myk og lett kombihanske til allsidig arbeid. • Fin til sliping, poleringsarbeid o.l. • Håndbak i spalt gir godt vern mot gnister.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 10

Str:

Svineskinn

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,0-1,2 mm

Tykkelse:

27 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

101.9640

Art:

Arbeidshansker

Kategori 1.2 Ruskinn

A/B-kvalitet oksespalt m/mansjett, halvfôret. • Passer til arbeid med trelast og annet grovarbeid. • Best under tørre arbeidsforhold. • Gir godt vern mot stikk og generell slitasje.

I

Kategori:

10 | 11

Str:

Oksespalt

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,2-1,4 mm

Tykkelse:

27-28 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

15 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (5 pr. lag)

Art:

11

EN 420

Standard:

102.9500


1.0 All-round hansker Arbeidshansker

A-kvalitet svinespalt m/mansjett, halvfôret. • All-round hansker til arbeid med moderate krav til slitestyrke. • Passer best under tørre arbeidsforhold.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Svinespalt

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

0,8-1,0 mm

Tykkelse:

24-27 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

102.9610

Art:

Arbeidshansker

Svinespalt m/mansjett, halvfôret. • Rimelig hanske til arbeid og hobby med moderate krav til slitestyrke. • Passer best under tørre arbeidsforhold.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 10

Str:

Svinespalt

Materiale:

Bomull

Fôr:

0,7-0,9 mm

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm): Fraktpall (max 240 cm):

12 kart. 24 (4 pr. lag)

102.9613

Art:

Kategori 1.3 Oksehud, geiteskinn

Arbeidshansker

A-kvalitet oksehud m/mansjett, halvfôret. • Til arbeid med høye krav til slitestyrke. • Stein, wire, betongvarer, grovarbeide etc. • Høy kvalitet – lang levetid.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 10 | 11 | 12

Str:

Oksehud

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,1-1,3 mm

Tykkelse:

26-30 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

103.4190

Art:

Monteringshansker

A-kvalitet oksehud, ufôret. • Til allsidig mekanisk arbeid med høye krav til slitestyrke og levetid. • Gir god følsomhet i arbeidsoperasjonen.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Oksehud

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,8-1,0 mm

Tykkelse:

23-26 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

103.4270 12


1.0 All-round hansker Monteringshansker

A-kvalitet oksehud m/borrelås, ufôret. • Til allsidig mekanisk arbeid med høye krav til slitestyrke og levetid. • Sitter godt på hånden. • God følsomhet.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str:

9 | 10 | 11

Materiale:

Oksehud Ufôret

Fôr:

0,8-1,0 mm

Tykkelse:

24-26 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

103.4275

Art:

Monteringshansker

Geiteskinn, helskinn, ufôret. • Mykt og sterkt skinn som gir lang levetid på hanskene. • Til monteringsarbeid, sliping/metallarbeid etc. EN 420

Standard:

I

Kategori:

7 | 9 | 10 | 11

Str:

Geitskinn

Materiale:

Ufôret

Fôr:

1,0-1,1 mm

Tykkelse:

22-26 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (6 pr. lag)

113.1020

Art:

All-round arbeidshansker

Kategori 1.4 Syntetisk

Laminert slitesterkt PU-materiale. Håndbak i Spandex, halvfôret m/fleece. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til slitasjeegenskaper, fingerfølsomhet, smidighet og grep. • Ekstra beskyttelse og vibrasjonsdempende materiale innsydd i håndflate og tommel. • Høy luftgjennomtrengelighet.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

Syntetisk Anacord Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

26-29 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (4 pr. lag)

107.8014

Art:

Arbeidshansker

Syntetisk skinn m/mansjett, halvfôret. • Rimelige ”bruk og kast” hansker. • Til generell beskyttelse mot smuss og skitt. • Vanntett materiale. • Tåler lite varme.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

10

Str:

PVC/Bomull

Materiale:

Bomull

Fôr:

Tykkelse:

26 cm

Lengde: Forpakning:

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4 pr. lag)

Art:

13

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

107.9550


1.0 All-round hansker Arbeidshansker

Syntetisk materiale m/mansjett, vinterfôret. • Rimelige ”bruk og kast” hansker. • Til generell beskyttelse mot smuss og skitt. • Til allsidig arbeid i kulde. • Med gripeknotter. • Helfôret med kunstpels.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

11

Str:

PVC m/knotter

Materiale:

Acrylpels

Fôr:

Tykkelse:

26 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

107.9580

Art:

Strikkede hansker

Bomull/Polyester m/gummibelegg. • All-round håndteringshanske til yrkes- og hobbybruk. • Slitesterk. • Ikke bestandig mot oljer- og fettstoffer.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Naturlatex

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

22-26 cm

Lengde: Forpakning:

3121

240 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

108.0544

Art:

Strikkede hansker

Bomull/Polyester m/gummibelegg. • All-round håndteringshansker til yrkes- og hobbybruk. • Anbefales til alle gjøremål under tørre forhold, hvor det viktigste er et sikkert grep. • Virkelig godt grep, ”sklisikker”. • Kan vaskes ved 40 °C med nøytralt vaskemiddel.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II 8 | 9 | 10

Str:

Naturlatex

Materiale: Fôr:

Bomull/Polyester …

Tykkelse:

23-24 cm

Lengde: Forpakning:

3142

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

108.3100

Art:

Rågummihansker

Med mansjett. • God beskyttelse mot skarpe kanter, fliser, grov slitasje. • I langvarig kontakt med olje vil materialet smuldre. EN 420

Standard:

I

Kategori:

10

Str: Materiale: Fôr:

Naturlatex/Bomull Jersey-fleecefôr …

Tykkelse:

25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

Art:

108.8160 14


1.0 All-round hansker Rågummihansker

Med ribb. • God beskyttelse mot skarpe kanter, fliser, grov slitasje. • I langvarig kontakt med olje vil materialet smuldre. EN 420

Standard:

I

Kategori:

10

Str: Materiale: Fôr:

Naturlatex/Bomull Jersey-fleecefôr …

Tykkelse:

26 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

108.8170

Art:

Nylonhansker

Med spesielt skumbelegg i HPT® • For monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte og oljete omgivelser med høye krav til fingerfølsomhet, gripe- og slitasjeevne. • Særdeles slitesterk. • God fingerfølsomhet. • God ”anti-slip” funksjon. • Gir god gripeevne selv i våte omgivelser.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori: Str:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 HPT/Nylon

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23-29 cm

Lengde: Forpakning:

4131

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

109.0400

Art:

Vinylhansker

Heldyppet m/ribb, Jersey-fleecefôr. • Til allsidig arbeid i vått miljø. • God beskyttelse mot olje og fett. • Anti-bakterie behandlet.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II 9.5

Str:

PVC

Materiale: Fôr:

Jersey-fleecefôr …

Tykkelse:

26 cm

Lengde: Forpakning:

4121

72 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (3 pr. lag)

109.3026

Art:

Strikkede hansker

Bomull/Polyester m/gummibelegg. • Tilsittende med godt grep. • Godt vern mot kutt og stikk. • Til bygningsarbeid, håndtering av stein, håndverktøy etc.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Naturlatex

Materiale: Fôr:

Bomull/Polyester …

Tykkelse:

23-26 cm

Lengde: Forpakning:

2142

15

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (4 pr. lag)

Art:

109.310


1.0 All-round hansker Vinylhansker

Med ribb. • Ekstra myk og behagelig. • En all-round hanske, f.eks. til maling, landbruk, vått miljø, hagearbeide, mot skitt og smuss etc.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

9 | 10

Str:

PVC

Materiale: Fôr:

Bomull (sømløs) …

Tykkelse:

27 cm

Lengde: Forpakning:

3121

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

Art:

109.600

Standard:

EN 420, 388

Arbeidshansker

Nitrilgummi, heldyppet m/ribb. • Best under tørre forhold med grov slitasje; stein, wire, betongelement etc. II

Kategori:

10

Str:

Nitril

Materiale: Fôr:

Jersey-fleecefôr …

Tykkelse:

26 cm

Lengde: Forpakning:

4111

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (2 pr. lag)

114.0050

Art:

Arbeidshansker

Nitrilgummi, heldyppet m/mansjett. • Best under tørre forhold med grov slitasje; stein, betongelement etc. Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II 10

Str:

Nitril

Materiale: Fôr:

Jersey-fleecefôr …

Tykkelse:

26 cm

Lengde: Forpakning:

4111

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (2 pr. lag)

114.0070

Art:

Arbeidshansker

Nitrilgummi, heldyppet m/ribb. • God slitasjemotstand og bra bevegelighet. • Mange bruksområder. • En all-round hanske.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

6 | 7 | 8 | 9 | 10

Str:

Nitril

Materiale:

Bomullstrikot

Fôr:

Tykkelse:

25-26 cm

Lengde: Forpakning:

3111

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

114.0156 16


1.0 All-round hansker Arbeidshansker

Nitrilgummi, heldyppet m/ribb. • Til petroleumsindustri, offshore, mekanisk industri, håndtering av tauverk/wire, stein/betong m.m. EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

10

Str:

Nitril

Materiale:

Bomullstrikot

Fôr:

Tykkelse:

28 cm

Lengde: Forpakning:

2111

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

114.0157

Art:

Arbeidshansker

Nitrilgummi, halvdyppet m/ribb. • Godt grep. • God fingerfølsomhet. • Lett og behagelig i bruk. • God lufting.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

9 | 10

Str:

Nitril

Materiale:

Bomullstrikot

Fôr:

Tykkelse:

27-29 cm

Lengde: Forpakning:

2111

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

114.0166

Art:

Arbeidshansker

Nitrilgummi, halvdyppet m/ribb. • Til fabrikasjon og sammensetning av små deler. • Produksjon og installasjon av armaturer, pakking og vedlikehold. • Ultralett. • Gir utmerket fingerfølelse.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 8 | 9 | 10

Str:

Nitril

Materiale:

Bomullstrikot

Fôr:

Tykkelse:

24-26 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6 pr. lag)

114.0167

Art:

Arbeidshansker

Nitrilgummi, halvdyppet m/mansjett. • Best under tørre forhold med grov slitasje; stein, betongelement etc. • God lufting/bevegelighet.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

10

Str:

Nitril

Materiale: Fôr:

Jersey-fleecefôr …

Tykkelse:

26 cm

Lengde: Forpakning:

4111

17

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (2 pr. lag)

Art:

114.0170


1.0 All-round hansker Monteringshansker, vinter

Med spesielt skumplastbelegg i Nitril. • Egnet for utendørs montering, inspeksjon, behandling av små deler osv. • Varm, tilsittende og meget komfortabel. • Meget slitesterk. • Varm børstet akryl på innsida, sterk Nylon ytterst.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Acryl/Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23-26 cm

Lengde: Forpakning:

Kommer! 3131

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

15 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (5 pr. lag)

114.0488W

Art:

Arbeidshansker

Nitrilgummi, heldyppet m/ribb. • Til petrokjemisk industri, bilindustri og variert mekanisk industri. • Olje- og syreresistente. • Høy slitestyrke. • 3-4 ganger lenger levetid enn tilsvarende hansker i PVC. • God anatomisk passform.

EN 420, 388, 374

Standard:

III

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Bomull/Interlock

Fôr: Tykkelse:

0,80 mm

Lengde:

24-26 cm

Forpakning:

4121

Nitril

Materiale:

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

114.0640

Art:

Gator Grip™ offshorehansker mot kutt og punkteringskader

Superbelegg i håndflaten m/Gator Grip™ teknologi. • Laget med SuperFabric® materiale for absolutt høyeste kuttbeskyttelse; overstiger EN 388 Cut level 5 (kun håndflaten). • Meget høy punkteringsbeskyttelse mot stålfliser, skarpe kanter, kabelvaier etc. • Gator Grip™ teknologi gir en svært høy gripeevne i kontakt med både lettere oljer og ved bruk i kraftig oljete miljøer. Beskyttelsesplatene kanali­ serer bort smøreoljer, og gir en ”vinterdekk-effekt” på oljete og innsmurte deler og verktøy. • Synbarhetsfarge for lettere signalisering. • Kraftig håndbaksbeskyttelse som beskytter mot støt på håndbak/fingre. • Vaskbar i maskin på 65 °C. Kan tørketromles. • Anbefales til arbeid på olje- og gassinstallasjoner.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II 8 | 9 | 10 | 11

Str:

SuperFabric®

Materiale: Fôr:

Polyester/bomull 60/40% …

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

30 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4542

116.4020

Art:

Mud Grip™ offshorehansker mot kutt og punkteringskader

Mud Grip™ syntetisk belegg i håndflate m/Gator Grip™ teknologi. • Laget med SuperFabric® materiale for absolutt høyeste kuttbeskyttelse; overstiger EN 388 Cut level 5 (kun håndflate og tommel). • Meget høy punkteringsbeskyttelse mot stålfliser, skarpe kanter, kabelvaier etc. • Mud Grip™ syntetisk belegg i håndflate med PVC knotter fungerer opti­ malt i kontakt med både lette og middels lette oljebaserte mud-typer. • Oransje synbarhetsfarge på håndbaken for enklere signalisering. • Støtbeskyttelse på håndbak og fingrer reduserer mulighetene for kvestelse og klemskader. • Vaskbar i maskin. • Anbefales til arbeid på olje- og gassinstallasjoner.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

SuperFabric®

Materiale: Fôr:

Polyester/bomull 60/40% …

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

36 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm): SEP 2010

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4542

Art:

116.4021 18


1.0 All-round hansker Nitrilimpregnerte hansker

Med mansjett. • Til håndtering av stålprofiler, tynnplater, oljeinnsatte deler etc. • Høy slitasjemotstand og godt grep. • Kan vaskes på 60 °C.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

10

Str:

Nitril/Bomull

Materiale:

Bomullstrikot

Fôr:

Tykkelse:

24-27 cm

Lengde: Forpakning:

3121

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

117.3000

Art:

Mechanics hansker til arbeid/fritid/sport

Mykt Armara-stoff, m/spandexhåndbak og borrelås. • Både til arbeid og sport. • Armara er et syntetisk semsket skinn laget av 60 % Polyamid og og 40 % PU. • Armara er vaskbart, pustende og i tillegg meget slitesterkt. • Vibrasjonsdempende lag i håndflate.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Armara

Materiale:

Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

23-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

120.1118

Art:

Mechanics hansker til arbeid/fritid/sport

Mykt Armara-stoff, m/spandexhåndbak og borrelås. • Glimrende til seiling, sykling, snekring etc. • Armara er et syntetisk semsket skinn laget av 60 % Polyamid og og 40 % PU. • Armara er vaskbart, pustende og i tillegg meget slitesterkt. • ”Fingerløs” tommel, pekefinger og langfinger. • Vibrasjonsdempende lag i håndflate.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 9 | 10 | 11

Str:

Armara

Materiale:

Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

24-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

120.1120

Art:

Mechanics hansker til arbeid/fritid/sport

Mykt Armara-stoff, m/spandexhåndbak og borrelås. • Både til arbeid og sport. • Forsterket m/sklifritt DuraLite™ belegg i håndflate og fingertupper. • Vibrasjonsdempende lag i håndflate. • Armara er et syntetisk semsket skinn laget av 60 % Polyamid og 40 % PU. • Armara er vaskbart, pustende og i tillegg meget slitesterkt. • Tøff knokebeskyttelse på håndbak.

I

Kategori:

10

Str:

Armara

Materiale:

Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

23-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

Art:

19

EN 420

Standard:

120.1122


1.0 All-round hansker Mechanics hansker til arbeid/fritid/sport

Mykt Armara-stoff, m/spandexhåndbak og borrelås. • Både til arbeid og sport. • Forsterket m/sklifritt DuraLite™ belegg i hånd­flate og fingertupper. • Vibrasjonsdempende lag i håndflate. • Armara er et syntetisk semsket skinn laget av 60 % Polyamid og 40 % PU. • Armara er vaskbart, pustende og i tillegg meget slitesterkt. • Tøff knokebeskyttelse på håndbak.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Armara

Materiale:

Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

23-24 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

Art:

120.1124

20


Notater:

21


2.0 Tilsittende monteringshansker Verden endrer seg. Tungindustrien drar østover, mens den lettere fabrikasjonsindustrien tar over. Brukerne ønsker mer fingerfølsomme hansker som gir optimal beskyttelse, og varer like lenge som den mest robuste skinnhanske. En mengde hanskematerialer benyttes, alt fra det tynneste geiteskinn til høyteknologiske, syntetiske materialer.

22


2.0 Tilsittende monteringshansker Monteringshansker

Kategori 2.1 Svineskinn

Nappaskinn m/borrelås, ufôret. • Fin til arbeid som krever presisjon og fingerfølelse. • Laget av spesialbehandlet svineskinn. • Montering/finarbeid.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Nappaskinn

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,8-0,9 mm

Tykkelse:

22-24 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

35 (5 pr. lag)

101.4290

Art:

Monteringshansker

Nappaskinn m/elastisk bomullshåndbak, ufôret. • Ekstra myk for arbeid hvor ekstrem god fingerfølelse er et “must”. • Laget av spesialbehandlet svineskinn. • God lufting på håndbak.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Nappaskinn

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,8-0,9 mm

Tykkelse:

22-24 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6 pr. lag)

101.4294

Art:

Monteringshansker

Nappaskinn m/elastisk bomullshåndbak og borrelås, ufôret. • Ekstra myk for arbeid som krever god fingerfølelse. • Laget av spesialbehandlet svineskinn. • God lufting på håndbak. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Str:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nappaskinn

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,8-0,9 mm

Tykkelse:

19-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (5 pr. lag)

101.4295

Art:

Monteringshansker

Nappaskinn m/elastisk bomullshåndbak og borrelås, fleecefôret. • Ekstra myk for lettere monteringsarbeid som krever god fingerfølsomhet. • Laget av spesialbehandlet svineskinn. • God lufting på håndbak. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Nappaskinn

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

0,8-0,9 mm

Tykkelse:

21-23 cm

Lengde: Forpakning:

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4 pr. lag)

Art:

23

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

101.4295W


2.0 Tilsittende monteringshansker Lette monteringshansker

Svineskinn m/stoffhåndbak, ufôret. • Mykt skinn for arbeid som krever høy følsomhet. • Tilsittende. • God lufting på håndbak. • Til elektronikk, smådeler etc.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Svineskinn

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,7 mm

Tykkelse:

23-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (6 pr. lag)

101.4296

Kategori 2.2 Oksehud/ruskinn, geiteskinn

Art:

Monteringshansker

Geiteskinn, ufôret. • Mykt og sterkt skinn som gir lang levetid på hanskene. • Geiteskinn er sterkere enn oksehud ved lik tykkelse. • God lufting på håndbak.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Geitskinn

Materiale:

Ufôret

Fôr:

1,0-1,1 mm

Tykkelse:

23-26 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

30 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

54 (6 pr. lag)

113.1010

Art:

Monteringshansker

Geiteskinn av garantert høyeste kvalitet, ufôret. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som stiller ekstremt høye krav til smidighet og fingerfølelse. • Ekstremt smidig. • Fremragende passform. • Håndbak av Nylon. • Borrelås.

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Str: Materiale:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Geiteskinn/Nylon …

Fôr:

Tykkelse:

22-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

15 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (5 pr. lag)

113.1040

Art:

Monteringshansker

Geiteskinn av garantert høyeste kvalitet, helfôret. • For kalde miljøer som stiller ekstremt høye krav til smidighet og fingerfølelse. • Ekstremt smidig. • Fremragende passform. • Håndbak av Nylon. • Borrelås.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str: Materiale:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Geiteskinn/Nylon Vinterfôret

Fôr:

Tykkelse:

22-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4 pr. lag)

Art:

113.1045 24


2.0 Tilsittende monteringshansker Monteringshansker

Geitenappa m/elastisk bomullshåndbak og borrelås, ufôret. • Egnet til monteringsarbeid og generelt den type arbeid som krever ekstra god fingerfølelse. • Ekstra myk. • Borrelås rundt håndledd. • God lufting på håndbak.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str: Materiale:

Geiteskinn/bomull Ufôret

Fôr:

0,7-0,9 mm

Tykkelse:

21-24 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

35 (5 pr. lag)

113.4295

Art:

Monteringshansker

Geiteskinn av garantert høyeste kvalitet, ufôret. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som stiller ekstremt høye krav til smidighet og fingerfølelse. • Ekstremt smidig. • Fremragende passform. • Håndbak av Nylon. • Skinntykkelse: 0,50-0,70 mm.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str: Materiale:

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Geiteskinn/Nylon Ufôret

Fôr:

0,50-0,70 mm

Tykkelse:

21-26 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (6 pr. lag)

113.4296

Art:

Nylonhansker

Kategori 2.3 Syntetisk

Med miljøvennlig belegg i 100 % vannbasert PU. • Anbefalt for nøyaktighetsarbeid som krever maksimal fingerfølsomhet. • Inneholder ikke DMF og/eller giftige kjemikalier. • Silkon-fri og luktfri. • Slitesterk. • Null gjennomtrenging av Polyurethan i hanskens nylonstoff. • Gode pustende egenskaper.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Str: Materiale:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nylon/vannbas. PU …

Fôr:

Tykkelse:

22-24 cm

Lengde: Forpakning:

4131

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

100.0400

Art:

Ekstra smidige nylonhansker

Belagt med PU. • Egnet for detaljert montering som krever ekstremt høy fingerfølsomhet. • Passer også til lettere monteringsarbeid i transport/ lager, bilverksteder, plastindustri, tekstilindustri, inspeksjon/kontroll etc. • Høy slitestyrke. • Ekstremt god fingerfølsomhet (som engangshansker). • Gode pustende egenskaper.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori: Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nylon/PU

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

22-25 cm

Lengde: Forpakning:

4131

25

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

Art:

100.0410


2.0 Tilsittende monteringshansker Polyesterhansker

Belagt med PU. • Egnet for detaljert montering som krever god fingerfølsomhet. • Passer også til transport/lager, bilverksteder, plastindustri etc. • Høy slitestyrke. • Svært god fingerfølsomhet. • Gode pustende egenskaper.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Polyester/PU

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

22-25 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

100.0433

Art:

Monteringshansker

Med AquaPolymer™-belegg. • ErgoShield Hitech™: en helt ny teknologi som gir økt demping ved hjelp av opphøyde punkter av Nitril i håndflate og på fingre. Gir også forbedret gripeevne. • Ekstremt gode pustende egenskaper ved hjelp av AeroTech™ gir brukeren 360° ventilasjon. • Ekstrem fingerfølsomhet og fingerspissfølelse. • AquaPolymer™-belegget i håndflate og fingre gir ekstrem slitasjemotstand. • AquaPolymer™-belegget gir svær god beskyttelse mot dermatit (forhindrer direkte hudkontakt med olje og forurensede overflater).

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str: Materiale:

AquaPolymer™ Nylon …

Fôr:

1,1 mm

Tykkelse:

21-27 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm): SEP 2010

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4131

100.0550

Art:

Monteringshansker

Syntetisk skinn m/elastisk bomullshåndbak og borrelås, ufôret. • Ekstra myk for arbeid som krever god fingerfølsomhet. • Laget av spesialbehandlet syntetisk skinn. • God lufting på håndbak. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Str: Materiale:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Syntetisk skinn Ufôret

Fôr:

0,7 mm

Tykkelse:

20-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

35 (5 pr. lag)

107.4295

Art:

Monteringshansker

Syntetisk skinn m/elastisk bomullshåndbak og borrelås, fleecefôret. • Ekstra myk for arbeid som krever god finger­følsomhet i kaldt vær. • Laget av spesialbehandlet syntetisk skinn. • God lufting på håndbak. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str: Materiale:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Syntetisk skinn Bomullsfleece

Fôr:

0,7 mm

Tykkelse:

21-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (5 pr. lag)

Art:

107.4295W 26


2.0 Tilsittende monteringshansker Monteringshansker

Laminert slitesterkt PU-materiale m/elastisk nylonhåndbak og borrelås. Ufôret. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet og grep. • Justerbar borrelås rundt håndledd. • Materialet puster. • Kan maskinvaskes ved 40 °C. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

EN 420

Standard:

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

Syntetisk Anacord Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

22-24 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6 pr. lag)

107.4297

Art:

Monteringshansker

Slitesterkt MicroSkin Barrier™ materiale, m /elastisk Spandex® håndbak. Ufôret. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet og grep. • Fleksible og holdbare. • Gir svært god gripeevne. • Kan maskinvaskes ved 40 °C.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

MicroSkin Barrier™ Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

24-26 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

DES 2010

107.4298

Art:

Monteringshansker

Laminert slitesterkt PU-materiale m/elastisk nylonhåndbak og borrelås, ufôret. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet og grep. • Ekstremt slitesterkt syntetisk materiale (sterkere og mer rivesterkt enn skinn). • Høy luftgjennomtrengelighet. • Materialet puster.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

Syntetisk Anacord Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

22-24 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6 pr. lag)

107.8105

Art:

Monteringshansker

Laminert slitesterkt PU-materiale m/elastisk neoprenehåndbak. Ufôret. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet og grep. • Vanntett, elastisk Neopren på håndbaken. • Forsterket på fingertupper og i håndflate for ekstra lang levetid. • Justerbar borrelås ved håndledd.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

Syntetisk Anacord Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

21-23 cm

Lengde: Forpakning:

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

Art:

27

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

107.8888


2.0 Tilsittende monteringshansker

Naturlig unikt hanskemateriale – du neppe visste fantes ...

Bambus® slitesterke monteringshansker

100 % biologisk nedbrytbar i bambus®-fiber. • Belagt med myk skumaktig, biologisk nedbrytbar Latex. • Ekstremt komfortable og betydelig mykere enn bomull. • Ekstremt høye pustende egenskaper i forhold til bomull eller noe annet syntetisk materiale. • Naturlig antibakteriell ved hjelp av innebygget ”Bamboo Kun” virkestoff som bare finnes i bambusfiber. • Naturlig innebygget forsvarsverk mot soppdannelse selv om hanskene blir oppbevart i fuktige omgivelser. • Absorberer fuktighet 4 ganger mer enn bomull. • Har naturlig innebygget UV-beskyttelse. • Ideèll til arbeid som krever god fingerfølelse og smidighet. Den perfekte monteringshanske. • Bambus® er et registrert varemerke for Granberg AS.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str:

Bambus/Latex

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23-27 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

108.0600

Art:

Nylonhansker

Med spesielt skumbelegg i HPT® • For monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte og oljete omgivelser med høye krav til fingerfølsomhet, gripe- og slitasjeevne. • Særdeles slitesterk. • God fingerfølsomhet. • God ”anti-slip” funksjon. • Gir god gripeevne selv i våte omgivelser.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Str:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 HPT/Nylon

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23-29 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

109.0400

Art:

4131

Nylonhansker /borrelås-lukning m

Belagt med Nitril. • Egnet for detaljert montering, inspeksjon, behandling av små deler etc. • Tilsittende modell, komfortabel og fleksibel. • Puster godt. • Borrelås-lukning rundt håndledd. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080878, EU: 000745138-0001.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str:

8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

24-28 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6 pr. lag)

Art:

114.0188 28


2.0 Tilsittende monteringshansker Nylonhansker m/borrelås-lukning

Belagt med Nitril. Gul synbarhetsfarge på håndbak og mansjett. • Egnet for arbeidsmiljøer med høye krav til synbarhet. • Passer ellers til detaljert montering, inspeksjon, behand­ ling av små deler etc. • Tilsittende modell, komfortabel og fleksibel. • Puster godt. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080854, EU: 000745138-0001.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str:

8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

24-27 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6 pr. lag)

114.0198

Art:

Nylonhansker

Med spesielt skumbelegg i Nitril. • Meget komfortabel med god pusteevne. • Gir et sikkert grep på tørre eller lett oljete gjenstander. • Spesielt god fingerfølsomhet. • Passer til monteringsarbeid, inspeksjon, lager etc.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori: Str:

7 | 8 | 9 | 10

Materiale:

Nylon/Nitril …

Fôr:

Tykkelse:

21-26 cm

Lengde: Forpakning:

3132

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (6 pr. lag)

114.0400

Art:

Nylonhansker

Belagt med Nitril. • En hanske med et ekstremt slitesterkt Nitrilbelegg. • Egnet for detaljert montering, inspeksjon, behandling av små deler etc. • Tilsittende modell, komfortabel og fleksibel. • Bestandig mot oljer og fettstoffer.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 8 | 9 | 10 | 11

Str:

Nylon/Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

22-25 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

15 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (5 pr. lag)

114.0655

Art:

Nylonhansker

Med spesielt skumbelegg i Nitril. • Egnet for detaljert montering, inspeksjon, behandling av små deler etc. • Tilsittende modell, komfortabel og fleksibel. • Puster godt.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Nylon/PU/Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23-27 cm

Lengde: Forpakning:

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6 pr. lag)

Art:

29

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

114.0755


2.0 Tilsittende monteringshansker Monteringshansker

Med patentert NFT®-belegg. • NFT®: er en ny, patentert mikro-kapillær teknologi som trekker olje og væske bort fra håndflate og fingrer. Dermed frigjøres håndflaten fra vann og olje som medfører et solid oljegrep, vått grep og tørt grep. • NFT®-belegg medfører en voldsom fleksibilitet og total bevegelsesfri­ het som resulterer i minimal tretthet i hender og øket produktivitet. • NFT®-belegg gir høy slitasjemotstand. • NFT®-belegg gir svært god beskyttelse mot dermatit (forhindrer direkte hudkontakt med olje og forurensede overflater. • Svært høy fingerspissfølelse. • Anti-wet behandlet. Betyr at også væske som kommer i kontakt med håndbaken preller av. • Actifresh®-behandlet; en behandling som dreper bakterier og som gir en herlig friskhet.

II

Kategori: Str: Materiale:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 NFT/3G Athlet™ Nylon …

Fôr:

Tykkelse:

21-28 cm

Lengde: Forpakning:

4121

EN 420, 388

Standard:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8 pr. lag)

114.0933

Art:

Nylonhansker

¾ dyppet m/spesielt skumbelegg i Nitril. • Anbefales brukt til mekanisk industri, bygg/anlegg, maling, petrokjemisk industri. • Perfekt til beskyttelse mot oljer og slitasje. • Fleksible, robuste arbeidshansker med et fantastisk godt oljegrep. • Beskytter hendene mot oljer, hydrokarboner, smøre­ fett og slitasje. • Gir svært god beskyttelse mot slitasje og har lang levetid. • Dobbelt-dyppet i håndflate gir sporty look og stilig konstrast til den blå håndbaken.

II

Kategori:

7/M | 8/L | 9/XL

Str:

Nylon/Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23-26 cm

Lengde: Forpakning:

4121

EN 420, 388

Standard:

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (2 pr. lag)

114.376

Art:

Monteringshansker

Slitesterkt MacroSkin Pro™ materiale, m /håndledd-støtte. Borrelås. Ufôret. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til slitasjestyrke, smidighet og finger­ spissfølelse. • Håndledd-støtte særlig velegnet til snekkere og håndverkere som har behov for å hvile håndleddet pga. rep­eterende arbeidsoperasjoner. • Krom-frie. • Svært slitesterke. • Forsterkede sømmer. • Meget gode pustende egenskaper. • Kan maskinvaskes ved 40 °C.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

MacroSkin Pro™ Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

DES 2010

120.1130

Art:

Monteringshansker

Slitesterkt MacroSkin Pro™ materiale, m /borrelås. Ufôret. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til slitasjestyrke, smidighet og finger­ spissfølelse. • Silikonstriper på fingre og tommel som gir ekstra god gripeevne. • Krom-frie. • Svært slitesterke. • Forsterkede sømmer. • Meget gode pustende egenskaper. • Kan maskinvaskes ved 40 °C.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

MacroSkin Pro™ Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

24-26 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm): DES 2010

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

120.1135 30


2.0 Tilsittende monteringshansker Vår grønne, fantastiske verden … … er også Granberg en del av, og vi er forpliktet til å ta del i de felles anstrengelser som må til for å sikre vår fremtid. Som det første firmaet i Norden tar vi nå inn flere hanskemodeller i det mest miljøvennlige hanskematerialet som finnes, nemlig bambus. Vi lagerfører foreløpig to modeller under Bamboo logoet:

I motsetning til f.eks. Bomull er bambus dyrket helt og holdent uten plantevern-midler eller kjemikalier, og er 100 % biologisk nedbrytbar og naturlig regenerativ. I tillegg til at vi nå skaffer til veie hansker med en tydelig miljøprofil er vi også stolte av å kunne fortelle om de unike egenskaper bambus har som hanske­materiale. • Overlegen komfort og uovertruffen mykhet. Bambus er lettere og mykere enn bomull. • Pustende og kjølig. Bambusstoffet er 2-3 grader kjøligere enn bomull og Polyester/ Nylon, og har svært gode pustende egenskaper sammenlignet med bomull eller andre syntetiske materialer.

108.0600 (side 28)

110.0355 (side 67)

Bambus er en av naturens mest bærekraftige ressurser. Bambus­mat­­ er­i­­alet som brukes i våre hansker er et naturlig tekstilmateriale laget av ­masse fra bambusgress. Naturlig bambus er en av verdens mest produktive og raskest voks­ ende planter, og er i stand til å vokse en halv meter i døgnet.

31

• Økt fuktighet og ventilasjon. Bambusstoffet er opptil fire ganger mer absorberende enn bomull. Små mikrohull bidrar til å motvirke fuktdannelse og bedrer ventilasjonen. Mikrostrukturen gjør at stoffet tar unna fuktighet og holder dine hender kjøligere og tørrere. • Naturlig antibakteriell og luktfri. ”Bamboo Kun” er et unikt antibakterielt middel som finnes i bam­bus­­fiberet. Dette hjelper til å redusere bakterier som flo­ rerer på klær og hansker og som forårsaker ubehagelig lukt, selv etter flere vask. • Soppdrepende. I motsetning til bomull vil ikke bambusfiber skape dårlig lukt eller hjelpe til å danne soppvekster, selv ikke under fuktige forhold. • UV-beskyttende. Bambusfiber har naturlig UV-beskyttelse.

Bamboo® og Bambus® er registrerte varemerker for Granberg AS


3.0 Sveise/argonhansker Gnister er like varme som de alltid har vært. Best å beskytte seg med riktige sveise­­­hansker som foretrekkes av de profesjonelle storforbrukere.

32


3.0 Sveise/argonhansker Kombihansker

Kategori 3.1 Sveis

A-kvalitet oksehud/spalt, helfôret. • Til grovt mekanisk arbeid; sveising, maskinering, sliping, etc. • Tilpasset høye krav til levetid og brukskomfort. • Topp kvalitetsprodukt. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Standard:

EN 420, 388, 407 II

Kategori:

9 | 10.5

Str:

Oksehud

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,4-1,6 mm

Tykkelse:

26-29 cm

Lengde: Forpakning:

2122

41xx4x

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

103.4230K

Sveisehansker

Oksespalt, helfôret. • Rimelig sveisehanske i god kvalitet. • Til sveising, skjæring, sliping o.a. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Standard:

EN 420, 388, 407 II

Kategori:

10

Str:

Oksespalt

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,0-1,3 mm

Tykkelse:

33 cm

Lengde: Forpakning:

3244

31xx4x

60 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

104.2560

Art:

Sveisehansker

Oksehud, helfôret. • Sveisehanske i toppklassen. • Komfortabel og myk. • Til allsidig sveising i stål, aluminium og metaller. • Tommelrotforsterkning. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Standard:

EN 420, 388, 407

Kategori:

II 10

Str:

Oksehud

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,2-1,4 mm

Tykkelse:

35 cm

Lengde: Forpakning:

2122

41xx4x

60 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

Art:

105.1690K

Sveisehansker

Oksespalt, helfôret. • Tåler varme uten å krympe. • Solid sveisehanske med lang levetid. • Tommelrotforsterkning. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Standard:

EN 420, 388, 407 II

Kategori:

8.5 | 11

Str:

Oksespalt

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,2-1,4 mm

Tykkelse:

31-35 cm

Lengde: Forpakning:

3143

33

41xx4x

60 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

Art:

106.1690K


3.0 Sveise/argonhansker Sveisehansker

Oksespalt, helfôret. • Markert, rød farge. • Ekstra lang (40 cm). • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Standard:

EN 420, 388, 407 II

Kategori:

10

Str:

Oksespalt

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,2-1,4 mm

Tykkelse:

40 cm

Lengde: Forpakning:

3244

41xx4x

60 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

Art:

106.1691K

Argonhansker

Kategori 3.2 Argon

Nappaskinn, ufôret. • Til TIG-sveising. • Ekstra myke. • Spesialgarvet skinn. • Høy fingerfølsomhet. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Standard:

EN 420, 388, 407 II

Kategori:

9 | 10 | 11

Str:

Nappaskinn

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,7-0,8 mm

Tykkelse:

28-31 cm

Lengde: Forpakning:

2111

41xx4x

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

106.3500K

Argonhansker

Geiteskinn, ufôret. • Til TIG-sveising. • Myke og slitesterke. • Høy fingerfølsomhet. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Standard:

EN 420, 388, 407

Kategori:

II 9 | 10

Str:

Geitskinn

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,9-1,0 mm

Tykkelse:

35 cm

Lengde: Forpakning:

2112

41xx4x

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

106.3600K

Argonhansker

Geiteskinn, ufôret. • Til TIG-sveising. • Myke og slitesterke. • Høy fingerfølsomhet. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Standard:

EN 420, 388, 407 II

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Geitskinn

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,9-1,0 mm

Tykkelse:

29-32 cm

Lengde: Forpakning:

2121

41xx4x

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

Art:

106.3700K 34


Notater:

35


4.0 Kulde/vinterhansker Med vürt store program i vinterhansker har du en kuldebeskyttende modell til de aller fleste arbeidsoperasjoner enten du jobber pü et fryselager eller befinner deg pü oppdrag i arktiske strøk.

36


4.0 Kulde/vinterhansker Monteringshansker

Kategori 4.1 Svineskinn

Nappaskinn m/elastisk bomullshåndbak og borrelås, fleecefôret. • Ekstra myk for lettere monteringsarbeid som krever god fingerfølsomhet. • Laget av spesialbehandlet svineskinn. • God lufting på håndbak. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str:

8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Nappaskinn Bomullsfleece

Fôr:

0,8-0,9 mm

Tykkelse:

21-23 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4 pr. lag)

Art:

101.4295W

Arbeidshansker

A-kvalitet svinelær m/mansjett, vinterfôret. • Høy komfort. • God isolasjonsevne mot kulde. • Til utendørs arbeid innen bygg- og anlegg m.m.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

10 | 11 | 12

Str:

Svineskinn

Materiale: Fôr:

5 mm skumplast 1,0-1,2 mm

Tykkelse:

28 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

101.9540

Art:

Arbeidshansker

Svinelær m/mansjett, pelsfôret. • Til bruk utendørs i lave temperaturer. • Svinelær er mykt også i streng kulde. Standard:

EN 420

Kategori:

I 9 | 11

Str:

Svineskinn

Materiale:

Acrylpels

Fôr:

1,0-1,2 mm

Tykkelse:

27-30 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

101.9740

Art:

Kategori 4.2 Oksehud, geiteskinn

Arbeidshansker

A-kvalitet oksehud m/mansjett, vinterfôret. • Til bruk i arbeid med stor slitasje. • Høy komfort og god funksjonalitet/mykhet. • Skumplastfôr.

I

Kategori:

9 | 11

Str:

Oksehud

Materiale: Fôr:

5 mm skumplast 1,0-1,2 mm

Tykkelse:

26-28 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

37

EN 420

Standard:

103.4140


4.0 Kulde/vinterhansker Herrehansker, vinter

Myk, kraftig oksehud. • Til fritidsbruk og/eller uniformshanske. • Brukes utstrakt av det norske forsvaret. • Ekstra varmt C100 Thinsulate® fôr. • Borrelåslukning.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

10

Str:

Oksehud

Materiale: Fôr:

C100 Thinsulate 1,0-1,2 mm

Tykkelse:

27 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

SEP 2010

103.4240

Art:

Monteringshansker

A-kvalitet oksehud m/borrelås, fleecefôret. • Meget komfortabel hanske til bruk i kulde. • Til VVS-arbeid, håndverkere utendørs etc. • Gir godt vern mot slitasje og kutt.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8.5 | 10.5

Str:

Oksehud

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

0,8-1,0 mm

Tykkelse:

24-26 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

103.4280

Art:

Monteringshansker

Geiteskinn, fleecefôret. • Myk hanske med lang levetid og høy komfort • Varm og behagelig. • Geiteskinn er den sterkeste skinntypen i forhold til tykkelse.

Standard:

EN 420

Kategori:

I

Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Geitskinn

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,0-1,1 mm

Tykkelse:

24 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

113.1015

Art:

Monteringshansker

Geiteskinn av garantert høyeste kvalitet, helfôret. • For kalde miljøer som stiller ekstremt høye krav til smidighet og fingerfølelse. • Ekstremt smidig. • Fremragende passform. • Håndbak av Nylon. • Borrelås.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str: Materiale:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Geiteskinn/Nylon Vinterfôret

Fôr:

Tykkelse:

22-25 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4 pr. lag)

Art:

113.1045 38


4.0 Kulde/vinterhansker Arbeidshansker

Geiteskinn av garantert høyeste kvalitet, ekstra varmt fôr i Thinsulate®. • Til røft arbeid i streng kulde. • Svært slitesterke og myke. • C100 Thinsulate®-vinterfòret i 100 grams toppkvalitet.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str:

9 | 10 | 11

Materiale:

Geitskinn

Fôr:

C100 Thinsulate 0,9–1,1 mm

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

SEP 2010

113.1050

Art:

Arbeidshansker

Kategori 4.3 Syntetisk

Syntetisk materiale, pelsfôret. • Til truck-kjøring, arbeid på fryserom etc. • Meget myk og eksklusiv hanske i syntetisk Anacord av toppkvalitet. • For arbeid i streng kulde.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

10

Str: Materiale:

Syntetisk Anacord Acrylpels

Fôr:

0,9-1,1 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

107.4250

Art:

Arbeidsvotter

Syntetisk materiale, pelsfôret. • Til truck-kjøring, arbeid på fryserom etc. • Meget myk og eksklusiv hanske i syntetisk Anacord av toppkvalitet. • For arbeid i streng kulde.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 10

Str: Materiale:

Syntetisk Anacord Acrylpels

Fôr:

0,9-1,1 mm

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

107.4260

Art:

Monteringshansker

Syntetisk skinn m/elastisk bomullshåndbak og borrelås, fleecefôret. • Ekstra myk for arbeid som krever god fingerfølsomhet i kaldt vær. • Laget av spesialbehandlet syntetisk skinn. • God lufting på håndbak. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str: Materiale:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Syntetisk skinn Bomullsfleece

Fôr:

0,7 mm

Tykkelse:

21-25 cm

Lengde: Forpakning:

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (5 pr. lag)

Art:

39

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

107.4295W


4.0 Kulde/vinterhansker Monteringshansker, vinter

Laminert slitesterkt PU-materiale m/ProTex® membran, elastisk nylonhåndbak og borrelås. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet og grep. • Vanntett, varmeisolerende og pustende ProTex™ membran innsydd. • Justerbar borrelås rundt håndledd. • Varmt fleecefôr innerst. • Materialet puster. • Kan maskinvaskes ved 40 °C. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080895, EU: 00075059-0001.

EN 420

Standard:

I

Kategori: Str: Materiale: Fôr:

8 | 9 | 10 | 11 | 12 Syntetisk Anacord Vinterfôret/ProTex® …

Tykkelse:

21-24 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

27 (3 pr. lag)

Art:

107.4297W

All-round vinterhansker

Slitesterkt MicroSkin Barrier™ materiale, m /ProTex® membran, Neopren håndbak. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet og grep. • For kalde miljøer. • Fleksible og holdbare. • Gir svært god gripeevne. • Vanntett, varmeisolerende og pustende ProTex® mem­ bran innsydd. • Varmt fleecefôr innerst. • Forsterket i håndflate med et ekstra lag av beskyttede MicroSkin materiale. Tommelrotforsterket. • Elastisk neoprenhåndbak/mansjett. Tilsluttende ribbe­ strikk ytterst i mansjettkant. • Kan maskinvaskes ved 40 °C.

DES 2010

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

MicroSkin Barrier™

Fôr:

Vinterfôret/ProTex® …

Tykkelse:

26-28 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

107.7114

Art:

All-round vinterhansker

Slitesterkt MicroSkin Barrier™ materiale, m /ProTex® membran, Spandex® håndbak. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til slitasjeegenskaper, fingerfølsomhet, smidighet og grep. • For kalde miljøer. • Vanntett, varmeisolerende og pustende ProTex® membran innsydd. • Varmt fleecefôr innerst • Ekstra beskyttelse og vibrasjonsdempende materiale innsydd i håndflate og tommel. • Høy luftgjennomtrengelighet. • Materialet puster. • Refleks rundt hele mansjetten. • Kan maskinvaskes ved 40 ˚C.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

MicroSkin Barrier™

Fôr:

Vinterfôret/ProTex® …

Tykkelse:

26-28 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

107.8112

Art:

Strikkede hansker

Med gummibelegg, ekstra varmt fôr. • Behagelig, varm hanske med godt grep. • Til tørt arbeid på kalde dager. • God anatomisk håndform.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str: Materiale:

Naturlatex

Fôr:

Acrylfrotté …

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

2241

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

Art:

108.3900 40


4.0 Kulde/vinterhansker Vinterhansker m/varm innerhanske

Med spesielt skumplastbelegg i PVC • For monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte, oljete og kalde omgivelser med høye krav til komfort, gripe- og slitasjeevne. • Testet og godkjent for Ekstrem kulde. • Fleksibel i temperaturer ned til -50 °C.

Standard:

EN 420, 388, 511 II

Kategori:

9 | 10 | 11

Str: Materiale:

PVC/Nylon

Fôr:

Acrylfrotté …

Tykkelse:

24-27 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 3232

020

Art:

109.0330W

Standard:

EN 420, 388, 511

Vinterhansker /varm innerhanske m

Med spesielt skumplastbelegg i HPT®. • For monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte, oljete og kalde omgivelser med høye krav til komfort, gripe- og slitasjeevne. • Testet og godkjent for Ekstrem kulde. • Fleksibel i temperaturer ned til -50 °C. • ANTIWET COATING = Olje og vannavstøtende behandling.

II

Kategori:

9 | 10 | 11 | 12

Str: Materiale:

HPT/Nylon

Fôr:

Acrylfrotté …

Tykkelse:

24-27 cm

Lengde: Forpakning:

3232

020

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

Art:

109.0400W

Standard:

EN 420, 388, 511

Kategori:

II

Vinterhansker /varm innerhanske m

Med spesielt skumplastbelegg i HPT®. Gul synbarhetsfarge. • For arbeidsoppgaver i mørke, våte og kalde omgiv­ elser hvor første prioritet er å bli sett. • Testet og godkjent for Ekstrem kulde. • Fleksibel i temperaturer ned til -50 °C. • ANTIWET COATING = Olje og vannavstøtende behandling.

9 | 10 | 11 | 12

Str: Materiale:

HPT/Nylon

Fôr:

Acrylfrotté …

Tykkelse:

24-27 cm

Lengde: Forpakning:

3232

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (3 pr. lag)

Art:

020

144 par (12 pr. bunt)

109.0400Y

Vinylhansker

Vinterfôret i acrylfrotté. • Myk og varm hanske. • For fiskere, fryseriarbeid og arbeid ute på vinterstid. • Holder seg myke i temperaturer så lave som - 30 °C. • Motstår bensin, diesel og en rekke kjemikalier.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511 III

Kategori:

9 | 10

Str:

PVC

Materiale:

Acrylfrotté

Fôr:

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

4121

41

AJL 222

3

121

60 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

Art:

109.129


4.0 Kulde/vinterhansker Vinylhansker

Avtagbart fôr i acrylfrotté. • Separat vask/tørk av fôr. • For fiskere, fryseriarbeid og arbeid ute på vinterstid. • Holder seg myk i temperaturer ned til -30 °C. • Motstår bensin, diesel og en rekke kjemikalier.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511 III

Kategori:

9 | 10

Str:

PVC

Materiale:

Acrylfrotté

Fôr:

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

4131

Vinylvotter

JKL 264

3

121

60 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

109.229

Art:

Grov granulering, avtagbart fôr. • Til fiske og håndtering av fisk under kalde forhold. • Yppelig i fryseri- og kjølerom, isfiske etc. • Meget god gripeevne. • Lett å vaske/tørke fôret.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511

Kategori:

III

Str:

10 PVC

Materiale:

Teddyfôr

Fôr:

Tykkelse:

28 cm

Lengde:

10 par

Forpakning:

4321

121

Lagerpall (max 120 cm):

32 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

56 (8 pr. lag)

109.3011

Art:

Vinylhansker

Vinterfôret i acrylfrotté. Fast fôr. • For fiskere, fryseriarbeid og arbeid ute på vinterstid. • Gir meget god beskyttelse mot kulde, og holder seg myke ned til -20 °C. • Myke og smidige med anatomisk passform og optimal komfort. • Ru overflate gir et godt grep, og lang levetid på hanskene.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511

Kategori:

III 8 | 9 | 10

Str:

PVC

Materiale:

Acrylfrotté

Fôr:

1,1 mm

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

3221

KL 62

2

121

60 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (3 pr. lag)

109.460

Art:

Vinylhansker ”Oil-proof”

Vinterfôret i tynt fleecefôr. • Olje- og kjemikalieresistente. • Gir god beskyttelse mot kulde, og holder seg myke ned til -20 °C. • Spesielt tynt og sømløst fleecefôr. • Tåler vegetabilsk olje og animalsk fett. • Myke og smidige med anatomisk passform og optimal komfort.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

9 | 10

Str:

PVC

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,5 mm

Tykkelse:

30-32 cm

Lengde: Forpakning:

4131

JKL 363

2

60 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

21 (3 pr. lag)

Art:

109.481 42


4.0 Kulde/vinterhansker Vinylhansker

Grov granulering, avtagbart fôr. • Til fiske og håndtering av fisk under kalde forhold. • Yppelig i fryseri- og kjølerom, isfiske etc. • Meget god gripeevne. • Lett å vaske/tørke fôret.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511

Kategori:

III

Str:

12 PVC

Materiale:

Teddyfôr

Fôr:

Tykkelse:

30 cm

Lengde:

10 par

Forpakning:

4321

Lagerpall (max 120 cm):

32 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

56 (8 pr. lag)

109.3013

Art:

121

Isolerende hansker

Thermolite® hullfiber. Blå farge. • Transporterer svette bort fra huden, mens det indre laget fortsatt er varmt og tørt. • Fuktighet fordamper raskt – de tørker 50 % raskere enn bomull. • Krymper minimalt, er vaskbare i maskin, ekstra myke. • Høy termisk isolasjon. • Thermolite® er et registrert varemerke for DuPont. • Anbefales brukt til matproduksjon (bearbeiding av både fjærkre, storfe og svinekjøtt), fiskeri, kaldtlager, bygg/ anlegg og vanlig utendørs arbeid. • Perfekt som innerhansker.

AUG 2010

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8.5

Str:

Thermolite®

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (4 pr. lag)

110.0340

Art:

Varme, strikkede vinterhansker /dots m

Acryl BomullsTerry. • Til bruk i kalde miljøer vinterstid. • Svært myk og varm. • Tilsittende. • Gir god fingerfølsomhet.

Standard:

EN 420

Kategori:

I M|L

Str: Materiale:

Acryl/BomullsTerry …

Fôr:

Tykkelse:

24-26 cm

Lengde: Forpakning:

240 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

14 (2 pr. lag)

110.0380

Art:

Monteringshansker, vinter

Med spesielt skumplastbelegg i Nitril. • Egnet for utendørs montering, inspeksjon, behandling av små deler osv. • Varm, tilsittende og meget komfortabel. • Meget slitesterk. • Varm børstet akryl på innsida, sterk Nylon ytterst.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Acryl/Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23-26 cm

Lengde: Forpakning:

Kommer! 3131

43

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

15 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (5 pr. lag)

Art:

114.0488W


4.0 Kulde/vinterhansker Hansker i Nitrilgummi

Vinterfôret. • God til fiske/fangst av skalldyr, dekksarbeid etc. • All-round hansker til beskyttelse mot kulde og kjemikalier, diesel, bensin og olje - vinterstid. • Vinterfôret. • 3-4 ganger lenger levetid enn tilsvarende PVC-hansker. • God anatomisk passform.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori: Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nitril

Materiale:

Vinterfôret

Fôr: Tykkelse:

Fleece+0,80 mm 30 cm

Lengde: Forpakning:

4111

60 par (5 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

Art:

114.0630W

Termohansker

Helbelagt Nitril, pelsfôret. • Belagt med myk Nitril som gir meget godt grep. • Varm og komfortabel. • Kan vaskes i maskin. • Til snørydding, arbeid i streng kulde etc.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 10 | 11

Str:

Nitril

Materiale:

Acrylpels

Fôr:

Tykkelse:

23-29 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

117.4280

Art:

Termohansker

Helbelagt Nitril, pelsfôret. • Belagt med myk Nitril som gir meget godt grep. • Varm og komfortabel. • Kan vaskes i maskin. • Lang, pelsfôret mansjett.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 10 | 11

Str:

Nitril

Materiale:

Acrylpels

Fôr:

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

60 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

117.5000

Art:

Termohansker

Fluoriserende m/EN 471 refleks. • Til bygg og anleggsarbeid med høye krav til synbarhet og varmeisolasjon. • Meget behagelig vinterfôr i Thinsulatelignende materale. • Tåler meget lave temperaturer. • Fluoriserende gul farge.

EN 420, 471

Standard:

I

Kategori:

10 | 11

Str:

Nitril

Materiale:

Vinterfôret

Fôr:

Tykkelse:

27 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (2 pr. lag)

Art:

117.7000Y 44


4.0 Kulde/vinterhansker Termohansker

Med ProTex® membran og EN 471 refleks. • Velegnet til arbeidsoppgaver i kalde og/eller våte omgi­ velser innen bygg/anlegg, industri, arbeid på båt, trans­ port og all-round arbeid innen jordbruk/skogbruk. • Innsydd ProTex® vanntett, pustende og vindtett membran. • Velegnet til arbeidsoppgaver ned til -30 °C.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Nitril

Materiale:

Thinsulate/ProTex®

Fôr:

Tykkelse:

24-28 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (2 pr. lag)

Art:

117.8000

Vår nye EX-serie Granberg introduserer nå både vinterhansker og sommerhansker i proff­ klassen, eller kall det gjerne EXtrem-klassen. Vi har ikke spart på noe under utviklingen av disse hanskene. Vi be­nytter irrgrønn farge som gjenspeiler seg i både lycra-stoffet mellom fingrene, i de forsterkede sømmene og i logoet. Dessverre klarer vi ikke å gjengi den tøffe fargen helt korrekt i trykkprosessen.

Det viktigste for oss når vi utviklet denne serien var at hanskene skulle ha høy funksjonalitet, ekstrem komfort og lang levetid. I tillegg har vi vært meget opptatt av at hanskene skal ta seg godt ut designmessig og frem­ stå som råtøffe og appellere til så mange yrkesgrupper som mulig. Vi benytter to høyteknologiske materialer: • MicroSkin Barrier™ • MacroSkin Pro™ Les mer om disse to materialkvalitetene på side 118.

107.4298 (side 27)

45

107.7114 (side 40)

107.8112 (side 40)

120.1130 (side 30)

120.1135 (side 30)


5.0 Engangshansker Kanskje den største oppfinnelsen som noen sinne er gjort innenfor hanskenes verden? Vi tilbyr Europas desidert største utvalg av engangshansker i Vinyl, Latex og Nitril. Enten du “mekker” bil, er tatovør eller arbeider som lege, har vi hansken for deg.

46


5.0 Engangshansker Clean™ enganshansker (i butikkforpakning)

Kategori 5.1 Vinyl (PVC)

Vinyl, pudderfri. Klar farge. • Laget av hudvennlig Vinyl i høy kvalitet. • For renhold, matlaging, hobbyarbeid, maling osv. • Inneholder ingen allergifremmende stoffer. • Lettsolgt produkt i dagligvare, hobbybutikker m.m. • Alle mål og størrelser tilpasset dagligvarebransjens krav.

EN 455, 1186

Standard:

Kategori: Str:

M|L

Materiale:

Vinyl …

Fôr:

0,10 mm

Tykkelse:

24 cm

Lengde:

Forpakning: 18 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (4 pr. lag)

030.006

Art:

Tynne plasthansker

LDPE plast. • Korttidsbeskyttelse mot ufarlige væsker. • Til håndtering av matvarer, til laboratorier, lettere rengjøringsarbeid etc. • Preget overflate.

Standard:

EN 1186

Kategori:

… L

Str:

LDPE plast

Materiale:

Fôr: Tykkelse:

0,018 (18my) mm 25 cm

Lengde:

Forpakning: 10000 stk. (100 pr. pose) Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (4 pr. lag)

111.0090

Art:

Plasthansker

HDPE plast. For oppheng. Blå farge. • Ideelle for fastfood-restauranter, gatekjøkken, bensinstasjoner, kafeteriaer, brøddisker etc. • Hygieniske. • Smart løsning for oppheng på vegg. • Meget god kvalitet. • Mye rimeligere enn vanlige engangshansker i Vinyl.

Standard:

EN 1186

Kategori:

… One size

Str:

HDPE plast

Materiale:

Fôr: Tykkelse:

0.018 (18my) mm

Lengde:

29 cm

Forpakning: 8000 stk (2000 pr.innerk) Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4 pr. lag)

Art:

111.0093

Engangshansker

Vinyl, lett pudret. Klar farge. • Meget høy kvalitet. • Avgir ingen kjemisk- eller proteinallergi, og er derfor særdeles hudvennlige.

Standard: Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

EN 1186 … S | M | L | XL Vinyl … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

Art:

47

111.200


5.0 Engangshansker Engangshansker

Vinyl, pudderfri. Klar farge. • Garantert beste kvalitet. • Avgir ingen kjemisk- eller proteinallergi, og er derfor særdeles hudvennlige. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

Standard: Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

EN 455, 1186 … S | M | L | XL Vinyl … … 26 cm

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

Art:

111.220

Engangshansker Budget UltraSoft ®

Vinyl, pudderfri. Klar farge. • Supermyke. • God kvalitet. • Anbefales til Horeca, næringsmiddelindustri etc. • Avgir ingen kjemisk- eller proteinallergi, og er derfor særdeles hudvennlig.

Standard: Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

EN 1186 … S | M | L | XL Vinyl … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

Art:

111.225

Engangshansker, bakteriedrepende

Vinyl, pudderfri. Blå farge. • Dreper 99,9 % av alle bakterier momentant ved kontakt. Eks.: Stafylokokkus Aureus, Salmonella, Listeria og E. coli. • Anbefales til næringsmiddelindustrien, renhold, helse og dentalmarkedet. • Inneholder ingen skadelige stoffer. • Avgir ingen kjemisk- eller proteninallergi, og er derfor særdeles hudvennlige. • Sterke og elastiske.

Les mer om Terminator-hanskene og teknologien bakerst i dette kapittelet. (Side 54).

AUG 2010

Standard:

EN 1186

Kategori:

Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

S | M | L | XL Vinyl … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

Art:

111.245

Engangshansker

Vinyl, pudderfri. Blå farge. • Blå farge for produksjons-linjer for fisk/kjøtt. • Garantert beste kvalitet. • Avgir ingen kjemisk- eller proteinallergi, og er derfor særdeles hudvennlig.

Standard: Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

EN 455, 1186 … S | M | L | XL Vinyl … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

Art:

111.325 48


5.0 Engangshansker Engangshansker

Syntetisk, pudderfri. Hvit farge. • VINYLEX®: Garantert beste kvalitet. • Følsomhet/bevegelighet nesten tilsvarende engangshansker i Latex. • Inneholder ikke naturlatex. • Inneholder ikke Nitril. • Eliminerer all risiko for allergiske reaksjoner. • Sterkere enn vanlige engangshansker i Vinyl. • Rimeligere enn engangshansker i Latex. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). Fås også i 10-pack, art. 111.421. Str. M-L.

EN 455, 1186

Standard:

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Syntetisk

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

111.420

Art:

Engangshansker uten Ftalater

Vinyl, pudderfri. Klar farge. • Fri fra Ftalater (mykningsmidler). • Supermyke. • God kvalitet. • Anbefales til Horeca, næringsmiddelindustri etc. • Avgir ingen kjemisk- eller proteinallergi, og er derfor særdeles hudvennlig.

EN 1186

Standard:

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Vinyl

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

111.525

Art:

Engangshansker

Kategori 5.2 Latex

Latex, pudderfri. Off-white farge. • Garantert beste kvalitet. • Teksturert for bedre grep. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

Standard:

EN 455, 1186

Kategori:

… S | M | L | XL

Str:

Latex

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9 pr. lag)

112.110

Art:

Engangshansker

Latex, pudderfri. Off-white farge. • Hansker av ypperste kvalitet. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Teksturert for bedre grep. • Lave nivå av latex-proteiner. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). *) XL: 90 stk. pr. boks, 900 stk. pr. kartong

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186

Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

III S | M | L | XL Latex … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (100/boks)* Lagerpall (max 120 cm):

28 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

49 (7 pr. lag)

Art:

49

112.220


5.0 Engangshansker Engangshansker

Latex, lett pudret. Hvit farge. • Garantert beste kvalitet. • Til håndtering av alle typer matvarer, catering og tilberedning.

EN 455, 1186

Standard:

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Latex

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9 pr. lag)

112.600

Art:

Engangshansker

Latex, lett pudret. Blå farge. • Garantert beste kvalitet. • Til håndtering av alle typer matvarer. • Blå farge for produksjons-linjer for fisk/kjøtt.

EN 455, 1186

Standard:

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Latex

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9 pr. lag)

112.700

Art:

Patenterte* engangshansker

Latex, pudderfri, m/Aloe Vera. Off-white farge. • Innsatt med naturlig Aloe Vera og vitamin E som fukter hendene. • Meget lave nivå av latex-proteiner. • Spesielt populær blandt tannleger og helsepersonale. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). *) Aloe Active er et registrert varemerke for Aloecorp. U.S. Patent No. 6.274.154 & 6.423.328 & 6.630.152 & 6.953.582. Tysk Patent No. 200 23 246.0

Standard:

EN 455

Kategori:

… S | M | L | XL

Str:

Latex

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

21 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (7 pr. lag)

112.920

Art:

Engangshansker, Sterling

Nitril, pudderfri. Grå farge.

Kategori 5.3 Nitril

• Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Designet for krevende laboratoriemiljø. • Gir en sterk kombinasjon av overlegen styrke og beskyttelse kombinert med ekstrem følsomhet. • Teksturerte fingertupper. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). *) 150 stk hansker pr. boks, 1500 stk pr. kartong. XL: 140 stk. pr. boks, 1400 stk pr. kartong.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186

Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

Nitril … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (150/boks)* Lagerpall (max 120 cm):

OKT 2010

III S | M | L | XL

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) K 6

2

Art:

114.240 50


5.0 Engangshansker Engangshansker

Nitril, pudderfri. Blå farge. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Ingen protein-allergi av nitrilhansker. • Glatt overflate. • Høy styrke og komfort. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). *) XL: 90 stk. pr. boks, 900 stk. pr. kartong.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186 III

Kategori:

M | L | XL

Str:

Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100/boks)*

K 6

Lagerpall (max 120 cm):

28 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

49 (7 pr. lag)

114.330

Art:

2

Engangshansker

Nitril, pudderfri. Lilla farge. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Ingen protein-allergi av nitrilhansker. • Teksturerte fingertupper. • Høy styrke og komfort. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). *) XL: 90 stk. pr. boks, 900 stk. pr. kartong.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186 III

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100/boks)*

K 6

Lagerpall (max 120 cm):

28 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

49 (7 pr. lag)

114.440

Art:

3

Engangshansker

Nitril, pudderfri, ekstra lang. Lilla farge. • Kvalitetshansker velegnet til farmasøytisk industri, laboratorier etc. • Teksturerte fingertupper. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186

Kategori:

III S | M | L | XL

Str:

50 stk. pr. boks, 500 stk. pr. kartong

Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

K 6

10 bokser (50/boks)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8 pr. lag)

Art:

3

114.450

Engangshansker Magic Touch

®

Soft Nitrile™, pudderfri. Hvit farge. • Myk og sterk Nitril i beste kvalitet. • Tynnere enn tilsvarende hansker, nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som latexhansker. • Gir ingen latex-allergi (Type I). • Inneholder ikke kjemiske tilsetningsstoffer som f.eks. Thiuram eller MBT. • Mikro-teksturert for optimalt grep. • Tåler fett, rensemiddel etc. • Godkjent iht. det nye matdirektivet 2007/19/EG – for alle typer næringsmidler. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

Standard: Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

… S | M | L | XL Nitril … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

Art:

51

EN 455, 1186

114.620


5.0 Engangshansker Engangshansker Magic Touch®

Soft Nitrile™, pudderfri. Blå farge. • Myk og sterk Nitril i beste kvalitet. • Tynnere enn tilsvarende hansker, nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som latexhansker. • Gir ingen latex-allergi (Type I). • Inneholder ikke kjemiske tilsetningsstoffer som f.eks. Thiuram eller MBT. • Mikro-teksturert for optimalt grep. • Tåler fett, rensemiddel etc. • Godkjent iht. det nye matdirektivet 2007/19/EG – for alle typer næringsmidler. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

EN 455, 1186

Standard:

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

114.621

Art:

Engangshansker

Nitril, lett pudret. Blå farge. • Garantert beste kvalitet. • Mikro-teksturert for optimalt grep. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Tåler fett, rensemiddel etc.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186 III

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks)

K 6

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9 pr. lag)

114.700

Art:

2

Engangshansker

Nitril, pudderfri. Blå farge. • Garantert beste kvalitet. • Mikro-teksturert for optimalt grep. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Tåler fett, rensemiddel etc. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186

Kategori:

III

Str:

S | M | L | XL | XXL

Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

Nitril … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks)

K 6

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9 pr. lag)

Art:

2

114.770

Engangshansker Budget

®

Nitril, pudderfri. Blå farge. • Høy kvalitet. • Mikro-teksturert for optimalt grep. • Tåler fett, rensemiddel etc. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

Standard: Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

EN 455, 1186 … S | M | L | XL Nitril … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9 pr. lag)

Art:

114.775 52


5.0 Engangshansker ESD engangshansker

Nitril, pudderfri. Svart farge. • Svart farge passer særlig godt til tatoveringsklinikker, politi, begravelsesbyråer og vaktselskaper. • Egnet til montering innen elektronisk industri, filmhåndtering, optikk og laboratorier. • ESD-godkjent. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Ingen protein-allergi av nitrilhansker. • Teksturert overflate for godt grep. • Høy styrke og elastisitet.

Standard: EN 420, 374, 455, 1149-1 III

Kategori: Str:

S | M | L | XL | XXL Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks)

K 6

2

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

114.880

Art:

Patenterte* engangshansker

Nitril, pudderfri, m/Aloe Vera. Grønn farge. • Innsatt med naturlig Aloe Vera som fukter hendene. • Trolig verdens mest behagelig engangshanske i Nitril. • Førstevalg for tannleger og annet helsepersonell. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). • Godkjent iht. EN 374 (beskyttelse mot kjemikalier og mikroorganismer). *) Aloe Active er et registrert varemerke for Aloecorp. U.S. Patent No. 6.274.154 & 6.423.328 & 6.630.152 & 6.953.582 Tysk Patent No. 200 23 246.0.

Standard:

EN 420, 374, 455 III

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

30 kart.

Fraktpall (max 240 cm): 60 (10 pr. lag) K 6

2

114.920

Art:

Engangshansker, Ansell TNT

Nitril, pudderfri. Grønn farge. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier. • Glatt overflate. • Høy styrke og komfort. • Touch N Tuff® er en av verdens mest solgte engangshansker i Nitril.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186

Kategori:

III S | M | L | XL

Str:

Nitril

Materiale:

Fôr:

0,12 mm

Tykkelse:

24 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (4 pr. lag)

Art:

114.92600

Dispenser for engangshansker

Kategori 5.4 Engangsdispenser

Kraftig plexiglass. • Laget av plexiglass. • Passer til de fleste engangsbokser. • Gir lett tilgjengelighet og frigjør diskplass. • 25 cm lang, 8 cm dyp og 13 cm høyde.

Standard: Kategori: Str: Materiale: Farge: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm): Fraktpall (max 240 cm): Art:

53

… … 25x13x8 cm Plast Transparent 2 stk 24 kart. 40 (8 pr. lag)

904.1000


5.0 Engangshansker Aggressive mikro-organismer og mat

Her er løsningen!

Det er en utfordrede hverdag vi lever i med stadig flere matbårne bak­terier som koster samfunnet milliarder av kroner hvert eneste år. Matbårne mage- og tarminfeksjoner utløser 76 millioner syk­doms­til­ feller i USA årlig. I et globalt perspektiv betyr dette at bortimot en tre­del av befolkningen i vestlige land blir syke hvert år.

Det er en hel ny verden som åpner seg med våre nye Terminator™ bakteriedrepende engangshansker i forbindelse med næringsmidler og produksjon/behandling av mat og matvarer.

Noen av utfordringene vi står overfor i dag

Terminator™ antibakterielle engangshansker med innebygget AMS/ EONX anti-mikrobiell teknologi.

Vi er sikkert enige om at vi lever i en renere verden i dag enn vi gjorde før. Men kryss-smitte og nye dødelige bakterier som MRSA sammen med fugleinfluensa og til slutt svineinfluensa, sitter på dørterskelen vår. Samfunnet rundt oss våkner opp, og ser etter muligheter til å redusere spredningen av disse aggressive mikro-organismene.

Noen av de farligste bakteriene vi må forholde oss til

Gram positive bakterier

Streptococcus

Disse typer bakterier er typisk sykdoms­frem­kallende hos mennesker og består bl.a. av Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, List­eria, Bacillus og Clostridium.

Det er ikke lenger godt nok å bare forholde seg til “status quo”, for når ulykken er ute kan konsekvensene bli enorme ...

Hva er egentlig AMS/EONX anti-mikrobiell teknologi?

Gram negative bakterier

Salmonella

Disse typer bakterier atskiller seg fra gram positive bakterier bare i celle­vevstrukturen. Mange av disse bakteriene er også syk­doms­frem­ kall­ende og kan derfor forårsake sykdom hos mennesker og dyr. Eksempler på denne typen bakterier er Escherichia Coli, Salmonella, Shigella, Enterobacteria, Pseudomonas, Helicobacter og Legionella for å nevne noen.

• Det er et kostnadseffektivt virkemiddel som dreper og hindrer frem­tidig vekst av Staphylococcus, E. coli og visse skadelige sopper med opptil 99,9 % effektivitet. • Stoffet legges direkte inn i hanskens polymer under produk­sjonen, noe som gjør Terminator™-hanskene dødelige for bakterier! • Det er innebygget, og er ikke et belegg! • Stoffene er miljøvennlige. • Dreper mikroorganismer raskere enn andre teknologier fordi det inne­bygde virkemiddelet puster. Virkemiddelet dreper mom­en­ tant ved kontakt med mikroorganismen. • Dreper bakterier og sopp, men ikke virus. • Er ikke kreftfremkallende eller allergifremkallende. • Fullstendig sikkert for både bruker og produkt! • Testresultater er tilgjengelig på forespørsel.

AMS/EONX

Asbergillus Niger

Sopp Sopp er en plantelignende organisme som mangler klorofyll. Mange av dem er nyttige (f.eks. matsopp), mens andre forårsaker problemer og kan skade planter og mennesker. Det finnes mer enn en million sopparter, men bare ca. 400 forårsaker sykdom hos mennesker, dyr eller planter. En av disse, Asbergillus Niger (svart muggsopp), er svært vanlig og ganske motbydelig.

Dette er et middel som er innebygget i polyvinylklorid-stoffet i selve hanskene. Derfor er det slitesterkt, og vil vare så lenge hansken varer. Fordi denne teknologien er en del av det polymere stoffet, vil den eff­ ek­tivt drepe bakterier og sopp. Risikoen for overføring av levende organismer fra hansken til en annen gjenstand, særlig matvarer, vil dermed bli betydelig redusert. For å kunne forklare hvordan vår teknologi virker, er det nødvendig å forstå hva antimikrobielle midler er og hvordan de virker. Antimikrobielle midler er et vidt begrep som refererer til enhver for­

Mikroskopbildene er supplert av www.doctorfungus.org © 2007

54


5.0 Engangshansker bin­delse (deriblant antibiotika, desinfeksjonsmidler, mange kon­ser­­ ver­­ingsmidler, og andre stoffer) som hindrer veksten av eller dreper mikro­organismer. Den benytter en elektrokjemisk fremgangsmåte for å trenge igjennom og ødelegge celleveggene. Når celleveggene er gjennomboret, oppstår det lekkasje av meta­bo­ litter, og celle­funksjoner blir ødelagt. Dermed blir mikro­orga­nis­men satt ut av funksjon og kan ikke formere seg. Når det gjelder effekten mot sopp, vil det antifugale middelet depola­ risere mem­branet og hindre mitose (deling av cellekjernen).

En grønn teknologi! AMS/EONX inneholder også en substans som kan brukes som mat og som forekommer i naturen på naturlig måte, og representerer derfor en grønn teknologi. Samspillet mellom AMS-EONX’ naturlige ingredienser, som er regi-

strert hos U.S. Environmental Protection Agency, vil holde mikrobene i ro, mens det anti-mikrobielle middelet dreper mikro­orga­nismen. Støvmidd, pollen, flass fra dyr og andre forurensende stoffer kan og­ så bli nøytralisert med vår teknologi. AMS/EONX-teknologien gir enda en fordel til den som bruker klær, hansker og andre artikler produsert med vår innebygde teknologi.

Forbedret blodsirkulasjon! Det er bevist at AMS-teknologien kan få blodstrømmen til å øke ved at kapillarrørene utvides, noe som bidrar til bedre oksidering av blodet. Takket være større blodtilførsel og mer oksygen i hudlaget vil musklene bli mer avslappet, og man får en behagelig følelse, særlig hvis man bruker hanskene over lengre tid. En annen fordel med vår innebygde teknologi er en mykere, silkeaktig følelse i vinylhanskene sammenlignet med vanlige vinylhansker. Art. 111.245 – les mer på side 48.

Medisinske engangshansker (EN 455) Hansker som skal brukes i helsevesenet er omfattet av regler for hvordan de skal se ut og hvilke egenskaper de skal ha. Hanskene må også oppfylle visse krav som er satt for å redusere faren for eksem og allergi ved bruk av slike hansker, i tillegg skal både inner- og ytteremballasje merkes med holdbarhetsdato. Disse regelene er fastsatt i fire standarder: • EN 455-1: Krav til prøving av hullforekomster. • EN 455-2: Krav til prøving av fysiske egenskaper. • EN 455-3: Krav til testing av biologisk risiko. • EN 455-4: Krav til merking av emballasje og holdbarhetsdato. Medisinske engangshansker gjennomgår en nøye spesifisert kvalitetskontroll: • De skal bl.a. ikke inneholde hull, og dette testes etter internasjonalt aksepterte metoder for prøvetaking (AQL 1.5). AQL = Acceptable Quality Level). • De må ha en viss strekkstyrke og skal oppfylle bestemte normer for størrelse, lengde o.s.v. Dispenserbokser som er merket med CE, EN 455 er produsert og godkjent iht. EN 455.

55


6.0 Skjærebestandige hansker Den viktigste grunnen til å kjøpe verneprodukter (f.eks. hansker med kuttmotstand) er å sikre at ansatte er beskyttet mot skader. Vi tilbyr alt fra stålhansker til de mest fingerfølsomme arbeidshanske laget av Dyneema®, Typhoon® eller SuperFabric®. Hansker laget av disse materialer kan med fordel også brukes som all-round monteringshansker hvis man ønsker å redusere bedriftens hanskebudsjett og antall sykemeldinger.

56


6.0 Skjærebestandige hansker Kategori 6.1 Kuttmotstand 3 og 4

Skjærebestandige monteringshansker

Med patentert HPT® belegg. • HPT® = Hydro Pellent Technology, en patentert prosess som benyttes ved belegg i hanskens håndflate og fingertupper – som skaper innkapslede luftmolekyler som avviser væsker og som gir et ytterst godt vått grep, og tilsvarende godt tørt grep. Prosessen gir også en støtdempende effekt som begrenser slag og støt. • Innerhansken er laget av X3 Super Mirage™ blandingsfiber som gir høy kuttmotstand (level 3) og reduserer kuttskader. • Actifresh®-behandlet; en behandling som dreper bakterier/sopp, og som gir en herlig friskhet. • Meget god fingerspissfølelse. • Meget slitesterk.

Kuttmotstand: 3

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

HPT/X3 bl.fiber

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25-28 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

4341

EN 420, 388

Standard:

109.0400X3

Kutthansker av blandingsfiber

Belagt med svart PU i hånddel. • For monteringsarbeid som stiller høye krav til slitasje og hvor det er fare for kuttskader. • Særdeles slitesterk og rivesterk. • Høy motstand mot kutt og punktering. • Tilsittende og høy fingerfølsomhet. • Økonomimodell.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Bl.fiber/PU

Materiale:

Fôr:

Kuttmotstand: 4

Tykkelse:

23-24 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

35 (5 pr. lag)

116.0995

Art:

4443

Kutthansker (fôrhansker) av Dyneema®/blandingsfiber • Ved bruk av kniver i næringsmiddelindustrien; slakteri, foredlingsindustri. • Anbefales spesielt som innerhanske til engangs­ hansker og gummihansker. • Godkjent for bruk i kontakt med mat. • Svært høy skjærebestandighet. • Ekstremt god fingerfølsomhet.

EN 420, 388

Kategori:

II 7 | 8 | 9 | 10

Str: Materiale:

Dyneema/bl.fiber …

Fôr:

Tykkelse:

21-28 cm

Lengde:

Kuttmotstand: 4

Forpakning:

1442

Hansker av Typhoon

Standard:

200 stk (20 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (3 pr. lag)

Art:

116.500

Standard:

EN 420, 388

®

Typhoon®-fiber m/Polyuretanbelegg. • Særdeles slitesterk og rivesterk. • Høy motstand mot kutt og stikk. • Tilsittende og høy fingerfølsomhet. • Typhoon® er en av verdens sterkeste fibre. • Passer spesielt til monteringsarbeid med ekstremt høye krav til slitasje og hvor det er stor fare for kuttskader. Kuttmotstand: 3

II

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str:

Typhoon/PU

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

21-23 cm

Lengde: Forpakning:

4343

57

200 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8 pr. lag)

Art:

116.540


6.0 Skjærebestandige hansker Hansker av Dyneema®

Dyneema®-fiber m/Polyuretanbelegg. • Særdeles slitesterk og rivesterk. • Høy motstand mot kutt og stikk. • Tilsittende og høy fingerfølsomhet. • Dyneema® er verdens sterkeste fiber. • Passer spesielt til monteringsarbeid med ekstremt høye krav til slitasje og hvor det er stor fare for kuttskader. Designbeskyttet i Norge og EU; Norge: 080300, EU: 000595210.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Dyneema/PU

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23-25 cm

Lengde:

Kuttmotstand: 3

Forpakning:

4343

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

Art:

116.543

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Skjærebestandige monteringshansker

Med patentert HPT® belegg. Kategori 6.2 Kuttmotstand 5

• HPT® = Hydro Pellent Technology, en patentert prosess som benyttes ved belegg i hanskens håndflate og fingertupper – som skaper innkapslede luftmolekyler som avviser væsker og som gir et ytterst godt vått grep, og tilsvarende godt tørt grep. Prosessen gir også en støtdempende effekt som begrenser slag og støt. • Innerhansken er laget av X5 Apache™ blandingsfiber i stål/kevlar som gir høyeste kuttmotstand (level 5) og reduserer kuttskader. • Actifresh®-behandlet; en behandling som dreper bakterier/sopp, og som gir en herlig friskhet. • Meget god fingerspissfølelse. • Meget slitesterk.

Kuttmotstand: 5

HPT/X5 bl.fiber

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

24-27 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

3541

8 | 9 | 10

Str:

109.0400X5

Hansker av Typhoon®

Typhoon®-fiber m/Nitrilbelegg, oljebestandig. • Særdeles slitesterk og rivesterk. • Høy motstand mot kutt og stikk. • Tilsittende og høy fingerfølsomhet. • Typhoon® er en av verdens sterkeste fibre. • Passer spesielt til monteringsarbeid med ekstremt høye krav til slitasje og hvor det er stor fare for kuttskader.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Typhoon/Nitril

Materiale:

Fôr:

Kuttmotstand: 5

Tykkelse:

23-24 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm): OKT 2010

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4543

Art:

116.548

Standard:

EN 420, 388

Hansker av Dyneema blandingsfiber ®

Belagt med svart Bipolymer i hånddel. • For monteringsarbeid som stiller høye krav til smidighet og hvor det er fare for kuttskader. • Ekstra smidig. • Dyneema® er verdens sterkeste fiber. • Gir høy skjærebeskyttelse (”cut level 5”). • Særdeles slitesterk. Kuttmotstand: 5

II

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Dyneema/PU

Materiale: Fôr:

Tykkelse:

… 24-28 cm

Lengde: Forpakning:

4542

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

116.560 58


6.0 Skjærebestandige hansker Brynjehansker

Kategori 6.3 Brynjehansker

Rustfritt stål, u/mansjett. • 100 % sikker mot knivkutt. • Til nedskjæring av kjøtt, fjærfe etc. • Microplasma sveising gir ekstra sterke løkker. • Enkel rengjøring (kun stål). • Ikke til bruk ved kjøttsag.

EN 420, 1028-2:2000

Standard:

III

Kategori:

S|M|L

Str:

Rustfritt stål

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

24 cm

Lengde:

1 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

116.450

Art:

Brynjehansker

Rustfritt stål, 8 cm lang mansjett. • 100 % sikker mot knivkutt. • Til nedskjæring av kjøtt, fjærfe etc. • Microplasma sveising gir ekstra sterke løkker. • Enkel rengjøring (kun stål). • Ikke til bruk ved kjøttsag.

EN 420, 1028-2:2000

Standard:

III

Kategori:

S|M|L

Str:

Rustfritt stål

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

33 cm

Lengde:

1 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Kategori 6.4 Hexarmor kutt og punktering

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

116.452

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Revolusjonærende kutthansker NXT

TruShield™ Hexarmor®. • SuperFabric® og Coretek™ HPPE fiber gir 5 ganger høyere kuttbeskyttelse og 11 ganger høyere slitasjemotstand sammenlignet med tradisjonelle hansker laget av HPPE. • Et skjermet fiberdesign og SuperFabric® platebelegg reduserer evnen for skarpe gjenstander og stålfliser fra å trenge igjennom hanskene og forårsake skade. • Quadstretch™ designteknologi gir en utrolig komfort sammenlignet med andre kutthansker. • Coretek™ HPPE fiber holder hendene luftige og komfortable og gir i tillegg svært høy fingerfølsomhet og god skjærebeskyttelse. • Vaskbare i maskin. • Kan brukes på begge hender, selges i stykk. • Har europeisk matgodkjenning. • Bruksområder: næringsmiddelindustri, skjæring og bearbeiding av filet, skrapekjøtt, m.m. • Perfekt som behagelig, beskyttende innerhansker til engangshansker av Nitril, Latex eller Vinyl, og dessuten til nesten alle tenkelige arbeidshansker. Gir super komfort og optimal kutt og punkteringsbeskyttelse som langt overstiger vanlige Cut level 5 skjærbestandige hansker.

EN 388: X5XX Belagt, beskyttet del (SuperFabric®). EN 388: 414X Ubelagt del (Coretek™). X5XX

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Str:

Materiale: SuperFabric®/Coretek™ …

Fôr:

Tykkelse: Lengde:

24 cm

Forpakning:

24 stk

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

116.302

Beskyttelsessoner

59


6.0 Skjærebestandige hansker Gator Grip™ offshorehansker mot kutt og punkteringskader

Superbelegg i håndflaten m/Gator Grip™ teknologi. • Laget med SuperFabric® materiale for absolutt høyeste kuttbeskyttelse; overstiger EN 388 Cut level 5 (kun håndflaten). • Meget høy punkteringsbeskyttelse mot stålfliser, skarpe kanter, kabelvaier etc. • Gator Grip™ teknologi gir en svært høy gripeevne i kontakt med både lettere oljer og ved bruk i kraftig oljete miljøer. Beskyttelsesplatene kanaliserer bort smøreoljer, og gir en ”vinterdekk-effekt” på oljete og innsmurte deler og verktøy. • Synbarhetsfarge for lettere signalisering. • Kraftig håndbaksbeskyttelse mot støt på håndbak/fingre. • Vaskbar i maskin på 65 °C. Kan tørketromles. • Anbefales til arbeid på olje- og gassinstallasjoner.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

SuperFabric®

Materiale: Fôr:

Polyester/bomull 60/40% …

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

30 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4542

116.4020

Art:

Beskyttelsessoner

Mud Grip™ offshorehansker mot kutt og punkteringskader

Mud Grip™ syntetisk belegg i håndflate m/Gator Grip™ teknologi. • Laget med SuperFabric® materiale for absolutt høyeste kuttbeskyttelse; overstiger EN 388 Cut level 5 (kun håndflate og tommel). • Meget høy punkteringsbeskyttelse mot stålfliser, skarpe kan­ ter, kabelvaier etc. • Mud Grip™ syntetisk belegg i håndflate med PVC knotter fungerer optimalt i kontakt med både lette og middels lette oljebaserte mud-typer. • Oransje synbarhetsfarge på håndbaken for enklere signalisering. • Støtbeskyttelse på håndbak og fingrer reduserer mulighetene for kvestelse og klemskader. • Vaskbar i maskin. • Anbefales til arbeid på olje- og gassinstallasjoner.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II 8 | 9 | 10 | 11

Str:

SuperFabric®

Materiale: Fôr:

Polyester/bomull 60/40% …

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

36 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm): SEP 2010

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4542

Art:

116.4021

Beskyttelsessoner

60


6.0 Skjærebestandige hansker Kutt og punkteringsbeskyttende armbeskyttelse

9”, laget i SuperFabric®. • Laget av SuperFabric® materiale for høyest mulig kuttbeskyt­ telse; overstiger kravene til EN 388 Cut Level 5. • Svært høy punkteringsbeskyttelse mot vaiere, metal, tre og glass over hele underarmen. • De fleste sluttbrukere opplever en besparelse på verneutstyr på over 60 % ved bruk av HexArmor® armbeskyttelse. • Faller ikke ned slik som strikkede armer, de er lette i vekt og luftigere enn f.eks. strikkede alternativer. • Varer 13 ganger lengre enn konkurrerende produkter. • Nederst er påsydd en håndleddovergang i Spandex® med plass til tommelhull. • Vaskbar i maskin.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

SuperFabric®

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23 cm

Lengde: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

1 stk … kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4532

116.900

Art:

Beskyttelsessoner

Kutt og punkteringsbeskyttende armbeskyttelse

19”, laget av SuperFabric®. • Laget av SuperFabric® materiale for høyest mulig kuttbeskyt­ telse; overstiger kravene til EN 388 Cut Level 5. • Svært høy punkteringsbeskyttelse mot vaiere, metal, tre og glass fra håndledd til overarm. • De fleste sluttbrukere opplever en besparelse på verneutstyr på over 60 % ved bruk av HexArmor® armbeskyttelse. • Faller ikke ned slik som strikkede armer, de er lette i vekt og luftigere enn f.eks strikkede alternativer. • Varer 13 ganger lengre enn konkurrerende produkter. • Nederst er påsydd en håndleddovergang i Spandex® med plass til tommelhull. • Tommelstropp i neopren og alligatorklype medvirker til at armen ikke faller ned. • Vaskbar i maskin.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II 8 | 9 | 10

Str:

SuperFabric®

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

48 cm

Lengde: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

1 stk … kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4532

Art:

116.901

Beskyttelsessoner

61


6.0 Skjærebestandige hansker Skjærebestandige Mechanics-kutthansker

Ultimate L5 4018 SuperFabric® • Laget av SuperFabric® materiale fra USA – gir absolutt høyeste kuttmotstand som er tilgjengelig på markedet. Overstiger ISEA/CE Kuttmotstand 5. • Ekstrem kuttmotstand på utsatte områder i håndflate, fingre og knoker, og gir svært høy beskyttelsesmotstand mot metall­ tråder, skarpe metallkanter, tre og glass. • Et spesielt syntetisk skinn som benyttes i håndflaten og fingrene forsterker både tørrgrep og oljegrep og gir samtidig brukeren tilstrekkelig fingerfølsomhet til å bruke redskaper og utstyr. • Vaskbar.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

SuperFabric®

Materiale:

Polyester

Fôr:

Tykkelse:

24-25 cm

Lengde:

1 par

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4522

119.4018

Art:

Beskyttelsessoner

Hansker som beskytter mot nålestikk

Kategori 6.5 Hexarmor nålestikk

Hercules™ NSR 3041. • Høyeste nålestikkbeskyttelse pga. flere lag med SuperFabric® . • 25 gauge nåler benyttet under nålestikktest. (Modifisert ASTM 1342-05 test). • Høyeste nålestikkbeskyttelse over hele hånden; overstiger EN 388 Cut level 5. • Design: 360° helbeskyttelse og formsydde fingre for maksimal komfort og maksimal beskyttelse. • Spesielt gripebelegg i Silikon på håndflaten. • Anbefales til: kildesortering og gjennvinningsanlegg, avfalls­ håndtering på sykehus, vaskerier/håndtering av skittentøy, avløpsvann/arbeid med avløp. • Vaskbar i maskin. Leveres også i 45 cm lengde, art. 116.3180. Str. 8-10.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II 8 | 9 | 10

Str:

SuperFabric®

Materiale:

Polyester-mesh

Fôr:

Tykkelse:

28-29 cm

Lengde: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

1 par … kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4502

Art:

116.3041

Beskyttelsessoner

62


6.0 Skjærebestandige hansker Hansker som beskytter mot nålestikk

Hercules™ NSR 3180. • Høyeste nålestikkbeskyttelse pga. flere lag med SuperFabric®. • 25 gauge nåler benyttet under nålestikktest. (Modifisert ASTM 1342-05 test). • Høyeste nålestikkbeskyttelse over hele hånden; overstiger EN 388 Cut level 5. • Design: 360° helbeskyttelse og formsydde fingre for maksimal komfort og maksimal beskyttelse. • Spesielt gripebelegg i Silikon på håndflaten. • Anbefales til: kildesortering og gjennvinningsanlegg, avfalls­ håndtering på sykehus, vaskerier/håndtering av skittentøy, avløpsvann/arbeid med avløp. • Vaskbar i maskin. Leveres også i 28 cm lengde, art. 116.3041. Str. 8-10.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

SuperFabric®

Materiale:

Polyester-mesh

Fôr:

Tykkelse:

45 cm

Lengde:

1 par

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4502

116.3180

Art:

Beskyttelsessoner

Politihansker, High Risk, til bruk mot sprøytespisser og kutt

NSR 4042 Leather • Høyeste kuttbeskyttelse på utsatte områder; overstiger EN 388 Cut level 5. • Syntetisk NSR skinn i håndflate for overlegent vått og tørt grep. • Vaskbar i maskin. • Høyeste nålestikkbeskyttelse med 2-lags SuperFabric® materiale. • 25 gauge nåler benyttet under nålestikktest. • Anbefales til: Vakt- og sikkerhetsselskaper, fengselsvesen, politi, tollvesen, dørvakter etc.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II L - 2XL

Str:

SuperFabric®

Materiale:

Polyester-mesh

Fôr:

Tykkelse:

23-25 cm

Lengde: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

1 par … kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4512

Art:

116.4042

Beskyttelsessoner

63


6.0 Skjærebestandige hansker Arbeidshansker mot nålespisser

Sharpmaster II. Belagt med Latex. • Høyeste nålestikkbeskyttelse som er tilgjengelig på markedet pga. lagvis SuperFabric® innvendig. • Testet med 25 gauge supertynne nåler. (Modifisert ASTM 1342-05 test) • Høyeste nivå av kuttbeskyttelse på utsatte områder i håndflate og fingrer. Overstiger ISEA/CE Level 5. • Markedets beste nålespisshanske med utrolig fingerfølsomhet og komfort. • Tilsatt Actifresh™ antimikrobiell behandling. • Anbefales brukt til: Avfalls-sortering, avfallshåndtering på sykehus, spillvann/kloakkbehandling, park/idrettsvesen etc. • Vaskbar.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

SuperFabric®

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

24-25 cm

Lengde:

1 par

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4544

119.9014

Art:

Beskyttelsessoner

Politihansker, High Risk, til bruk mot sprøytespisser og kutt

NSR 4042 Leather • Høyeste kuttbeskyttelse på utsatte områder; overstiger EN 388 Cut level 5. • Syntetisk NSR skinn i håndflate for overlegent vått og tørt grep. • Vaskbar i maskin. • Høyeste nålestikkbeskyttelse med 2-lags SuperFabric® materiale. • 25 gauge nåler benyttet under nålestikktest. • Anbefales til: Vakt- og sikkerhetsselskaper, fengselsvesen, politi, tollvesen, dørvakter etc.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II L - 2XL

Str:

SuperFabric®

Materiale: Fôr:

Polyester-mesh …

Tykkelse:

23-25 cm

Lengde:

1 par

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4512

Art:

116.4042

Beskyttelsessoner

64


6.0 Skjærebestandige hansker Politihansker, High Risk

Til ordinært bruk i fengsler. Kategori 6.6 Hexarmor Politi

• Meget høy kuttbeskyttelse i utsatte områder i håndflate og håndbak; overstiger EN 388 Cut level 5. • Høyeste nålestikkbeskyttelse i fingertuppene med 2-lags SuperFabric® materiale. • 25 gauge nåler benyttet under nålestikktest. • AirMesh™ pustende håndbak og pustende Neopren rundt håndledd m/borrelåslukning. • Vaskbar i maskin. • Anbefales hovedsakelig til fengselsansatte, da den kan bli en tanke glatt i forbindelse med pågripelser, ransaking m.m.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

M | L | XL

Str:

SuperFabric®

Materiale:

Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

23-25 cm

Lengde: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

1 par … kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4532

116.4045

Art:

Beskyttelsessoner

Politihansker, High Risk

Til ordinært bruk, ransaking, arrestasjon m.m. • Meget høy kuttbeskyttelse i håndflaten og på fingertuppene; overstiger EN 388 Cut level 5. • Høyeste nålestikkbeskyttelse i fingertuppene med 2-lags SuperFabric® materiale. • 25 gauge nåler benyttet under nålestikktest. • Mykt geiteskinn ytterst som gir et ekstra godt grep ved f.eks. pågripelser. • 1-lags SuperFabric® materiale benyttet i håndflaten; overstiger EN 388 Cut level 5. • Kuttbestandig fôr av Kevlar® for beskyttelse av håndbaken: EN 388 Cut level 2. • Anbefales til: politi, fengelsansatte, tollvesen etc.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II M | L | XL

Str:

SuperFabric®

Materiale:

Kevlar/bomull

Fôr:

Tykkelse:

23-25 cm

Lengde: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

SEP 2010

1 par … kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4512

Art:

116.4046

Beskyttelsessoner

65


7.0 Trikotasje/bomullshansker Trikotasjehansker er enten maskinstrikket uten sømmer, eller så er de sydd sammen på vanlig måte. De føles alltid behagelige på hånden, men tilbyr ikke samme beskyttelse som en belagt hanske eller en skinnhanske. Disse hanskene er for lettere håndtering hvor hudvennlighet og de pustende egenskaper teller mest.

66


7.0 Trikotasje/bomullshansker Isolerende hansker

Thermolite® hullfiber. Blå farge. • Transporterer svette bort fra huden, mens det indre laget fortsatt er varmt og tørt. • Fuktighet fordamper raskt – de tørker 50 % raskere enn bomull. • Krymper minimalt, er vaskbare i maskin, ekstra myke. • Høy termisk isolasjon. • Thermolite® er et registrert varemerke for DuPont. • Anbefales brukt til matproduksjon (bearbeiding av både fjærkre, storfe og svinekjøtt), fiskeri, kaldtlager, bygg/anlegg og vanlig utendørs arbeid. • Perfekt som innerhansker.

AUG 2010

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8.5

Str:

Thermolite®

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (4 pr. lag)

110.0340

Art:

Strikkede polyesterhansker

Helstrikket, bleket. • Til snekring, vedlikehold etc. • Maskinstrikket av behagelig, varm polyesterfiber. EN 420

Standard: Kategori:

I

Str:

9

Materiale:

100 % Polyester …

Fôr:

Tykkelse:

26 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

110.0353

Art:

Naturlig unikt hanskemateriale – du neppe visste fantes ...

Bambus® innerhansker

100 % biologisk nedbrytbar i bambus®-fiber. • Ekstremt komfortable og betydelig mykere enn bomull. • Ekstremt høye pustende egenskaper i forhold til bomull eller noe annet syntetisk materiale. • Naturlig antibakteriell ved hjelp av innebygget ”Bamboo Kun” virkestoff som bare finnes i bambusfiber. • Naturlig innebygget forsvarsverk mot soppdannelse selv om hanskene blir oppbevart i fuktige omgivelser. • Absorberer fuktighet 4 ganger mer enn bomull. • Har naturlig innebygget UV-beskyttelse. • Ideèl som fôrhanske i engangshansker, gummihansker, hagehansker etc. • Bambus® er et registrert varemerke for Granberg AS.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8.5

Str: Materiale:

Bambus/Spandex …

Fôr:

Tykkelse:

23 cm

Lengde: Forpakning:

288 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

67

110.0355


7.0 Trikotasje/bomullshansker Klippfiskhansker

Helstrikket. • Helstrikket, tettsittende hanske i Nylon/Bomull i svært høy kvalitet. • Passer som innerhansker eller til all-round bruk i både tørre og våte omgivelser. • Spesielt velegnet for behandling av klippfisk.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

7|9

Str:

Nylon/Bomull

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

22-26 cm

Lengde: Forpakning:

288 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (3 pr. lag)

110.0356

Art:

Strikkede bomullshansker

Dots på begge sider. • Høy rivestyrke. • Meget godt grep. • Vendbar hanske. • Maskinstrikket (sømløs). • Til lagerarbeide, håndtering av emballasje, inspeksjon etc.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str: Materiale:

Bomull/PVC-dots …

Fôr:

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

1141

288 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (2 pr. lag)

110.0364

Art:

Spikerhansker

Maskinstrikket i fluoriserende Nylon. • Til snekring, vedlikehold etc. • Maskinstrikket av behagelig Nylon. • Belagt med matchende svart PVCbelegg i håndflate.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

I 10

Str:

Nylon/PVC

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

27 cm

Lengde: Forpakning:

3141

288 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

110.0371

Art:

Spikerhansker

Helstrikket i Acryl. • Til snekring, vedlikehold etc. • Maskinstrikket av behagelig, varm acrylfiber.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8.5

Str:

Acryl

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

24 cm

Lengde: Forpakning:

288 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (2 pr. lag)

Art:

110.0373 68


7.0 Trikotasje/bomullshansker Varme, strikkede vinterhansker m/dots

Acryl BomullsTerry. • Til bruk i kalde miljøer vinterstid. • Svært myk og varm. • Tilsittende. • Gir god fingerfølsomhet.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

M|L

Str: Materiale:

Acryl/BomullsTerry …

Fôr:

Tykkelse:

24-26 cm

Lengde: Forpakning:

240 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

14 (2 pr. lag)

110.0380

Art:

Vevde bomullshansker

Med plastknotter. • Rimelig og lett hanske til all-round bruk. • Vern mot skitt og smuss. • 8 oz. kraftig bomullskvalitet.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 10

Str: Materiale:

Bomull/PVC-dots …

Fôr:

Tykkelse:

25-26 cm

Lengde: Forpakning:

300 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

110.0408

Art:

Innerhansker

Bomull m/ribb. • Passer som innerhanske til f.eks. gummi- eller vinylhansker. • Gir lufting og skåner hånden for fuktighet/svette. Standard:

EN 420

Kategori:

I One size

Str:

Bomull

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde: Forpakning:

600 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

110.0420

Art:

Bomullsvanter

Bleket. • Som fôrvante i hansker av f.eks. gummi eller Vinyl. • Absorberer fuktighet, forbygger eksem. • Passer som eksemhanske.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Bomull

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

23-26 cm

Lengde: Forpakning:

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

Art:

69

600 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

110.0450


7.0 Trikotasje/bomullshansker Tynne innerhansker

Bomull m/ribb. • Benyttes inni engangshansker eller andre tynne hansker. • Gir bra varmeisolasjon. • Absorberer fuktighet og forebygger eksem.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 10

Str:

Bomull

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25-27 cm

Lengde: Forpakning:

960 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

110.0460

Art:

Bomullshansker

Med micro-dots. Hvit farge. • Små dots gir ekstra godt grep. • For emballering, pakking, sortering og montering. EN 420

Standard:

I

Kategori: Str:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Bomull

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

22-28 cm

Lengde: Forpakning:

600 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

110.0470

Art:

Bomullshansker

Med micro-dots. Svart farge. • Små dots gir ekstra godt grep. • For emballering, pakking, sortering og montering. • Sort farge hindrer at skitt/smuss viser.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 7 | 8 | 9 | 10

Str:

Bomull

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde: Forpakning:

600 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

Art:

110.0475

70


Notater:

71


8.0 Væsketette hansker Hvis hendene ikke beskyttes mot vann og væsker, så sprekker huden. Hansker trengs også i våte omgivelser, ofte i kombinasjon med kulde, vann eller fiskefett. Enten du jobber på et fiskemottak eller befinner deg ombord i en tråler har vi hanskene for akkurat ditt behov.

72


8.0 Væsketette hansker Hansker i PVC

Kategori 8.1 Vinyl (PVC)

Med lang, påsveiset PVC-mansjett. • God beskyttelse mot olje, fett og syrer/baser. • Til profesjonelt/industrielt renhold. • Borrelås holder mansjetten på plass. • Anti-bakterie behandlet fôr.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

8.5 | 9.5 | 11

Str:

PVC

Materiale: Fôr:

Jersey-fleecefôr …

Tykkelse:

65 cm

Lengde: Forpakning:

4121

36 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

109.3065

Art:

Fiskerhansker

Vinyl m/granulering, kort type. • Til håndtering av fisk og glatte gjenstander. • Hard PVC-granulering. • Signalfarge for økt sikkerhet. • Lett fôret.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

10

Str:

PVC

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock …

Tykkelse:

32 cm

Lengde: Forpakning:

4121

72 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

Art:

109.31L

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Fiskerhansker

Vinyl m/granulering, lang type. • Til håndtering av fisk og glatte gjenstander. • Hard PVC-granulering. • Signalfarge for økt sikkerhet. • Lett fôret.

9 | 10 | 11

Str:

PVC

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock …

Tykkelse:

45-46 cm

Lengde: Forpakning:

4121

72 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

109.45L

Standard:

EN 420, 388

Fiskerhansker

Vinyl m/granulering, tynt fôr. • Til håndtering av fisk og glatte gjenstander. • Grov granulering som gir godt tak i fisk. • Lett fôret.

II

Kategori:

9 | 10 | 11

Str:

PVC

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock …

Tykkelse:

42-43 cm

Lengde: Forpakning:

4121

73

72 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

109.8400


8.0 Væsketette hansker Hansker i Non Latex. Fri for Ftalater

Anti-allergisk, mykt velourfôr. • Til profesjonelt renhold, storhusholdning etc. • Anti-allergi testet. • Inneholder ikke Ftalater. • Sanprotec behandlet fôr. Leveres også i «Aquatex» forpakning, art. 111.0400.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str:

Non Latex

Materiale:

Velour

Fôr:

0,45 mm

Tykkelse:

31-33 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (8 pr. lag)

111.0300

Art:

3100

ScrubDown gummihansker

Kategori 8.2 Latex

Pro-X® Laminert sømløst nylonfôr innvendig. • Egnet til alle typer vask og renhold, matproduksjon og pakking. • Pro-X® gir utrolig brukerkomfort og forhindrer klamme hender. Hansken glir av/på selv ved fuktige hender. • Pro-X® hindrer kontakt med utvendig Latex, og elimi­ nerer risiko for latexallergi. • Pro-X® gir svært høy varmeisolasjon, hanskene kan benyttes i svært varmt vann. • Pro-X® gir bedre beskyttelse mot gjennomtrenging av kjemikalier. Tåler sterke rengjøringskjemikalier, bonevoksfjernere, skuremidler, salmiakk. • Pro-X® øker hanskens levetid betydelig. • Sanitized – for å hindre dårlig lukt.

EN 420,

Standard:

I

Kategori:

S | M | L | XL

Str: Materiale: Fôr:

Naturlatex/Nylon Pro-X® laminert Nylon 0,45 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

108.1300

Art:

Kraftige gummihansker

Lett fôr. • Anbefales til plastbåtindustrien (beskyttelse mot Aceton, Polyester etc.) • Håndtering av matvarer. • Akvakultur, fiskeri. • Ru overflate i håndflaten for ekstra godt grep.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III

Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Naturlatex

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock …

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

4131

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (4 pr. lag)

108.9000

Art:

AKL 262

Gummihansker Astroflex

Sømløst interlock bomullsfôr, 30 cm. • Ideell for bruk innen fiskeindustrien, oppdrett av østers, vanlig renhold, kjemisk rengjøring, og til vanlig vått og tørt arbeid. • Sømløst fôr for større brukerkomfort. • Skli-sikkert mønster på hånden medfører godt grep i både våte og tørre omgivelser. • Meget myke og utmerket fingerfølsomhet. • Godkjent for opptil 250 °C.

Standard:

EN 420, 388, 374, 407 III

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Naturlatex

Materiale: Fôr:

Bomull (sømløs) 1,3 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

2241

AKL 264

2

x2xxxx

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4 pr. lag)

Art:

108.AF30 74


8.0 Væsketette hansker Gummihansker Suregrip

Flossfòret i bomull. Gul farge. • Anbefales til grovrengjøring, kjemikaliebeskyttelse, elektronikk og preproduksjonsområder. • Gir høy beskyttelse mot vannbaserte kjemikalier. • Kraftig (hevet) mønster i håndflate og fingre som gir utmerket tørt og vått grep. • Meget høy slitestyrke. • Veldig komfortabel. • Rivesterk rullekant på hansken som gjør den lett å ta på og av.

Standard: Str:

AKL 363

3

III 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 Naturlatex

Materiale: Fôr:

Flossfôret i bomull 0,75 mm

Tykkelse:

32 cm

Lengde: Forpakning:

3110

EN 420, 388, 374

Kategori:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (2 pr. lag)

112.G04Y

Art:

Gummihansker

Flossfôret i bomull. • Komfortabel og myk hanske til alle typer vask og renhold. • Gripemønster. • Sanitized - for å hindre dårlig lukt.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str:

Naturlatex

Materiale: Fôr:

Flossfôret i bomull 0,5 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

1011

KL 62

3

300 par (60 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

112.0100

Art:

CleanUp gummihansker

Med rullekant, flossfôret i bomull. • Egnet til alle typer vask og renhold, matproduksjon og pakking. • Komfortabel og myk. • Gripemønster. • Sanitized - for å hindre dårlig lukt.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III S | M | L | XL

Str:

Naturlatex

Materiale: Fôr:

Flossfôret i bomull 0,45 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

1010

AKL 242

3

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

112.0400

Art:

”Fatty foods” spesielle gummihansker i unik latexblanding

Ufôret. • Særlig ideell for bruk i kontakt med fettholdige næringsmidler. • Nitrilbelagt innside gir ekstra god beskyttelse, og ingen hudkontakt med latexbelegget på hanskenes ytterside. • Seinere kuldegjennomslag sammenlignet med andre gummihansker ved arbeid på produksjonslinjer. • Veldig behagelig å ha på hendene. • Ekstra høy bestandighet mot fett og fettholdige næringsmidler.

0021

75

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str:

Latex

Materiale:

Fôr: Tykkelse:

0,42 mm

Lengde:

29-31 cm

Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (3 pr. lag)

Art:

112.0500


8.0 Væsketette hansker Worksafe™ svært myke og kraftige gummihansker i Latex/Neopren

Flossfôret i bomull. • Egnet til alle typer vask og renhold. • Sterkere enn vanlige gummihansker, og motstandsdyktig mot enkelte, svake løsemidler. • Laget av naturlig Latex og forsterket med et neoprenbelegg. • Gripemønster. • Sanitized - for å hindre dårlig lukt.

EN 420, 388

Standard:

I

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str: Materiale:

Naturlatex/Neopren

Fôr:

Flossfôret i bomull

Tykkelse:

0,70 mm

Lengde:

30-32 cm

Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

112.0601

Art:

3011

Ufôrede gummihansker

Lett type, m/gripebelegg. • Til filetering og sortering. • Enkel å gjøre ren. • Rullekant. • Klorinert for lettere av/på-takning.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori: Str:

8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 Naturlatex

Materiale:

Ufôret

Fôr:

1,0 mm

Tykkelse:

33-35 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

112.0900

Art:

1121

Ufôrede gummihansker

Kraftig type, m/gripebelegg. • Til filetering og sortering. • Enkel å gjøre ren. • Rullekant. • Klorinert for lettere av/på-takning.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II

Str:

8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 Naturlatex

Materiale:

Ufôret

Fôr:

1,2 mm

Tykkelse:

32-35 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

112.0910

Art:

1131

Gummihansker Marina

Flossfôret i bomull. Rosa farge. • Anbefales til daglig renhold. • Også ideel til bruk i kontakt med mat. • Meget høy kvalitet. • Rivesterk rullekant på hansken som gjør den lett å ta på og av.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori: Str:

6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 Naturlatex

Materiale: Fôr:

Flossfôret i bomull 0,42 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

2010

3

21CFR

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (3 pr. lag)

Art:

112.G12P 76


8.0 Væsketette hansker Gummihansker Featherweight Plus G31H

Ufôret. • Ideell for bruk i laboratorier, og for andre elektroniske og sensitive applikasjoner. • Komfortable, hygiensiske og gir produktbeskyttelse. • Rivesterk rullekant på hansken, som gjør den lett å ta på og av.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori: Str:

6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 Naturlatex

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,45 mm

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

1010

AKL 262

3

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

112.G31H

Art:

Gummihansker Kitchen

Flossfôret i bomull. Gul farge. • Ideell til vanlig renhold og til renhold som innbefatter bruk av kjemikalier. • Trippel-dyppet i naturgummi og belagt med Nitril for lengre levetid. • Resistent og fleksible, meget komfortabel. • Lang mansjett for bedre beskyttelse. • Gir god beskyttelse mot oljer, fett, kjemikalier og vaskemidler. • Rivesterk rullekant på hansken som gjør den lett å ta på og av.

3011

AKL 262

3

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

6.5 | 7.5 | 8.5

Str: Materiale: Fôr:

Naturlatex/Nitril Flossfôret i bomull 0,50 mm

Tykkelse:

32 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

112.G43Y

Art:

Gummihansker Foodsure U12B

Flossfôret i bomull. Blå farge. • Ideell for bruk til kjøtt og bearbeiding av fettholdig mat. • Rivesterk rullekant på hansken som gjør den lett å ta på og av. • Flossfôret.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III

Str:

6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 Naturlatex

Materiale: Fôr: Tykkelse:

0,42 mm

Lengde:

30-31 cm

Forpakning:

2010

3

Flossfôret i bomull

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

112.U12B

Art:

Hansker i Nitrilgummi

Kategori 8.3 Nitril

Lett fôr. • Meget høy beskyttelse mot kjemikalier. • Høy slitestyrke. • God anatomisk passform. • God til fiske/fangst av skalldyr, dekksarbeid etc. • 3-4 ganger lenger levetid enn tilsvarende PVC-hansker. Leveres også i 36 cm lengde, art. 114.0636. Str. 10/XL.

Standard:

III

Kategori: Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nitril

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock 0,80 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

4111

77

EN 420, 388, 374

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

Art:

114.0630


8.0 Væsketette hansker Hansker i Nitrilgummi

Lett fôr. • Meget høy beskyttelse mot kjemikalier. • Høy slitestyrke. • God anatomisk passform. • God til fiske/fangst av skalldyr, dekksarbeid etc. • 3-4 ganger lenger levetid enn tilsvarende PVC-hansker. Leveres også i 30 cm lengde, art. 114.0630. Str. 7-11.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

10/XL

Str:

Nitril

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock 0,80 mm

Tykkelse:

36 cm

Lengde: Forpakning:

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (3 pr. lag)

114.0636

Art:

4111

Hansker i tynn Nitril.

Med lang, påsveiset EVA-mansjett, ufôret. • Anbefales til f.eks. helsesektoren, aldershjem (f.eks. dusj­ ing av pasienter), offentlig kloakk, jordbruk og fisketrålere. • Ekstra tynn og myk Nitril, bare 0,20 mm som gir svært god fingerfølsomhet. • Hudvennlig, inneholder ikke Latex.

EN 420, 374

Standard:

III

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Nitril

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,2 mm

Tykkelse: Lengde:

65 cm

Forpakning:

25 par

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

AUG 2010

114.0650

Art:

Fiskerhansker

Nitrilgummi, tynt fôr. • God fingerfølelse, myke. • Høy slitestyrke. • Innsvinget håndledd. • Ekstra gripebelegg. • Lengre levetid enn PVC-hansker. Leveres også med tykt fôr, art. 114.8500T. Str. 9-10.

Standard:

EN 420

Kategori:

I 8 | 9 | 10

Str:

Nitril

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock …

Tykkelse:

43 cm

Lengde: Forpakning:

72 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

28 (4 pr. lag)

Art:

114.8500

Klar for noe nytt og spennende? Bla om ...

78


8.0 Væsketette hansker Vanntette hansker i svart Zebra-design

Bomullsfôrede. Dyppet i vannbasert, miljøvennlig PU. Kategori 8.4 Polyurethan (PU)

• Ønsker du å gi dine renholdere noe helt nytt? Passer like godt til profesjonelle renholdere som til hjemmebruk i hagen. • Vanntette renholdshansker med fashion-design i flotte farger er en revolusjonerende verdensnyhet. Vær først å ta disse i bruk! • Et behagelig interlock-bomullsfôr gjør hanskene ekstra komfortable, og gir dessuten høy beskyttelse i kontakt med ekstra varmt vann. • Dyppet i gjennomsiktig, vannbasert Polyurethan (PU) som i tillegg er svært miljøvennlig. • Veldig myke og behagelige. • Høy slitasjemotstand som gir lang levetid.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

S|M|L

Str: Materiale:

Vannbasert PU

Fôr:

Bomull

Tykkelse:

0,7 mm 30 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

SEP 2010

108.0300

Art:

Vanntette hansker i oransje Zebra-design

Bomullsfôrede. Dyppet i vannbasert, miljøvennlig PU. • Ønsker du å gi dine renholdere noe helt nytt? Passer like godt til profesjonelle renholdere som til hjemmebruk i hagen. • Vanntette renholdshansker med fashion-design i flotte farger er en revolusjonerende verdensnyhet. Vær først å ta disse i bruk! • Et behagelig interlock-bomullsfôr gjør hanskene ekstra komfortable, og gir dessuten høy beskyttelse i kontakt med ekstra varmt vann. • Dyppet i gjennomsiktig, vannbasert Polyurethan (PU) som i tillegg er svært miljøvennlig. • Veldig myke og behagelige. • Høy slitasjemotstand som gir lang levetid.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

S|M|L

Str: Materiale:

Vannbasert PU

Fôr:

Bomull

Tykkelse:

0,7 mm 30 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm): SEP 2010

79

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

108.0310


9.0 Kjemikaliehansker Kjemikalier er det farligste kroppen din kan være utsatt for. Hendene er ofte det første som kommer i kontakt med slike farlige stoffer, og det har vi tatt alvorlig. Vi har laget Nordens eneste søkbare kjemikaliedatabase (på våre nett­sider) på opptil 1000 forskjellige kjemikalier og blandinger. Med våre hansker og lange ekspertise kan vi hjelpe deg til en sikrere beskyttelse når du står overfor livsfarlige kjemikalier.

80


9.0 Kjemikaliehansker Kraftige Vinylhansker

Kategori 9.1 Vinyl (PVC)

Heldyppet, vinterfôret. • Olje- og syrebestandig. • Kraftig. • Isolerer godt mot kulde.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511 III

Kategori:

9.5

Str:

PVC

Materiale:

Skumplast

Fôr:

Tykkelse:

35 cm

Lengde: Forpakning:

4121

Vinylhansker

JKL 363

3

111

36 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

109.0120

Art:

Vinterfôret i acrylfrotté. • Myk og varm hanske. • For fiskere, fryseriarbeid og arbeid ute på vinterstid. • Holder seg myke i temperaturer så lave som - 30 °C. • Motstår bensin, diesel og en rekke kjemikalier.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511 III

Kategori:

9 | 10

Str:

PVC

Materiale:

Acrylfrotté

Fôr:

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

4121

Vinylhansker

AJL 222

3

121

60 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

109.129

Art:

Lett, sømløst fôr. • Mathåndtering, fiske/foredling, generelt bruk i vått miljø. • Myke og fleksible. • Sømløst fôr gir større komfort.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III 8 | 9 | 10

Str:

PVC

Materiale: Fôr:

Bomull (sømløs) …

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

4121

Vinylhansker

AJL 222

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

109.1730

Art:

3

Avtagbart fôr i acrylfrotté. • Separat vask/tørk av fôr. • For fiskere, fryseriarbeid og arbeid ute på vinterstid. • Holder seg myk i temperaturer ned til -30 °C. • Motstår bensin, diesel og en rekke kjemikalier.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511 III

Kategori:

9 | 10

Str:

PVC

Materiale:

Acrylfrotté

Fôr:

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

4131

81

JKL 264

3

121

60 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

18 (3 pr. lag)

Art:

109.229


9.0 Kjemikaliehansker Hansker i PVC

Kort type, Jersey-fleecefôr. • Til allsidig arbeid i vått miljø. • God beskyttelse mot olje, fett og lette syrebaser. • Anti-bakterie behandlet fôr.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

9.5

Str:

PVC

Materiale: Fôr:

Jersey-fleecefôr …

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

4121

JKL 263

72 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

109.3030

Art:

3

Hansker i PVC

Lang type, Jersey-fleecefôr. • God beskyttelse mot olje og fett. • Håntering av syre/baser. • Anti-bakterie behandlet fôr.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

9.5

Str:

PVC

Materiale: Fôr:

Jersey-fleecefôr …

Tykkelse:

40 cm

Lengde: Forpakning:

4121

Vinylhansker

JKL 263

72 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

109.3040

Art:

3

Vinterfôret i acrylfrotté. Fast fôr. • For fiskere, fryseriarbeid og arbeid ute på vinterstid. • Gir meget god beskyttelse mot kulde, og holder seg myke ned til -20 °C. • Myke og smidige med anatomisk passform og opti­ mal komfort. • Ru overflate gir et godt grep, og lang levetid på hanskene.

Standard:

EN 420, 388, 374, 511

Kategori:

III 8 | 9 | 10

Str:

PVC

Materiale:

Acrylfrotté

Fôr:

1,1 mm

Tykkelse:

31 cm

Lengde: Forpakning:

3221

KL 62

2

121

60 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (3 pr. lag)

109.460

Art:

Vinylhansker ”Oil-proof”

Vinterfôret i tynt fleecefôr. • Olje- og kjemikalieresistente. • Gir god beskyttelse mot kulde, og holder seg myke ned til -20 °C. • Spesielt tynt og sømløst fleecefôr. • Tåler vegetabilsk olje og animalsk fett. • Myke og smidige med anatomisk passform og optimal komfort.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

9 | 10

Str:

PVC

Materiale:

Bomullsfleece

Fôr:

1,5 mm

Tykkelse:

30-32 cm

Lengde: Forpakning:

4131

JKL 363

2

60 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

21 (3 pr. lag)

Art:

109.481 82


9.0 Kjemikaliehansker Hansker i Non Latex. Fri for Ftalater

Anti-allergisk, mykt velourfôr. • Til håndtering av petroleumsprodukter, olje og fettstoffer. • Til lette syrer og baser. • Anti-allergi testet. • Sanprotec behandlet fôr. • Noe tykkere enn Eural G-23.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Non Latex

Materiale:

Velour

Fôr:

0,7 mm

Tykkelse:

31-33 cm

Lengde: Forpakning:

3100

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (8 pr. lag)

111.0200

Art:

Hansker i Non Latex. Fri for Ftalater

Anti-allergisk, mykt velourfôr. • Til håndtering av petroleumsprodukter, olje og fettstoffer. • Til lette syrer og baser. • Inneholder ikke Ftalater. • Også utmerket til håndtering av mat, rengjøring, pakkearbeid etc. • Anti-allergi testet. • Sanprotec behandlet fôr.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori: Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Non Latex

Materiale:

Velour

Fôr:

0,60 mm

Tykkelse:

31-33 cm

Lengde: Forpakning:

3100

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (8 pr. lag)

111.0230

Art:

Hansker i Non Latex. Fri for Ftalater

Anti-allergisk, mykt velourfôr. • Til profesjonelt renhold, storhusholdning etc. • Anti-allergi testet. • Inneholder ikke Ftalater. • Sanprotec behandlet fôr. Leveres også i «Aquatex» forpakning, art. 111.0400.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III 7 | 8 | 9 | 10

Str:

Non Latex

Materiale:

Velour

Fôr:

0,45 mm

Tykkelse:

31-33 cm

Lengde: Forpakning:

3100

120 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (8 pr. lag)

111.0300

Art:

Hansker i Non Latex. Fri for Ftalater

Med lang, påsveiset EVA-mansjett, mykt velourfôr. • Til høytrykkspyling, nedvask, sanering, industrielt renhold etc. • Anti-allergi testet. • Inneholder ikke Ftalater. • Sanprotec behandlet fôr.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

83

Non Latex Velour 0,6 mm 70 cm

Forpakning:

25 par

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm): 3100

III 9 | 10

Art:

16 (2 pr. lag)

111.0530


9.0 Kjemikaliehansker CleanUp gummihansker

Kategori 9.2 Latex

Med rullekant, flossfôret i bomull. • Egnet til alle typer vask og renhold, matproduksjon og pakking. • Komfortabel og myk. • Gripemønster. • Sanitized - for å hindre dårlig lukt.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Naturlatex

Materiale: Fôr:

Flossfôret i bomull 0,45 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

1010

AKL 242

3

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

112.0400

Art:

Engangshansker

Latex, pudderfri. Off-white farge. • Hansker av ypperste kvalitet. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Teksturert for bedre grep. • Lave nivå av latex-proteiner. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). *) XL: 90 stk. pr. boks, 900 stk. pr. kartong.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186 III

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

Latex

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100/boks)* Lagerpall (max 120 cm):

28 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

49 (7 pr. lag)

112.220

Art:

Gummihansker Orange Supaweight G02T

Flossfôret i bomull. Orange. • Ideell for laboratorier og for beskyttelse mot mange kjemikalier. • Gir høy beskyttelse mot vannbaserte kjemikalier. • Kraftig kvalitet, og kan også brukes til røffe allround oppgaver. • Granulert overflate for utmerket grep i fuktige omgivelser. • Ekstra lang mansjett for ventilasjon og maksimal beskyttelse.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III

Str:

6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 Naturlatex

Materiale: Fôr:

Flossfôret i bomull 0,73 mm

Tykkelse:

32 cm

Lengde: Forpakning:

2010

AKL 363

3

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

112.G02T

Art:

Gummihansker Suregrip

Flossfòret i bomull. Gul farge. • Anbefales til grovrengjøring, kjemikaliebeskyttelse, elektronikk og preproduksjonsområder. • Gir høy beskyttelse mot vannbaserte kjemikalier. • Kraftig (hevet) mønster i håndflate og fingre som gir utmerket tørt grep og våttgrep. • Meget høy slitestyrke. • Veldig komfortabel. • Rivesterk rullekant på hansken som gjør den lett å ta på og av.

Standard:

AKL 363

3

III

Kategori: Str:

7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 Naturlatex

Materiale: Fôr:

Flossfôret i bomull 0,75 mm

Tykkelse:

32 cm

Lengde: Forpakning:

3110

EN 420, 388, 374

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (2 pr. lag)

Art:

112.G04Y 84


9.0 Kjemikaliehansker Gummihansker Emperor

Ufôret. Svart farge. • Anbefales til bruk hvor det er behov for kraftig kjemi­ kaliebeskyttelse. • Kan også benyttes til sandblåsing, sanering, jordbruk. • Gir høy motstandsdyktighet mot vannbaserte kjemikalier. • Gir god fleksibilitet og elastisitet som sørger for at han­ skene ikke rives opp. • Rivesterk rullekant på hansken som gjør den lett å ta på og av.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

8.5 | 9.5 | 10.5

Str:

Naturlatex

Materiale:

Ufôret

Fôr:

1,2 mm

Tykkelse:

61 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4121

ABCKL 32364

3

Art:

112.ME107

Hansker i Nitrilgummi

Kategori 9.3 Nitril/Neopren

Lett fôr. • Meget høy beskyttelse mot kjemikalier. • Høy slitestyrke. • God anatomisk passform. • God til fiske/fangst av skalldyr, dekksarbeid etc. • 3-4 ganger lenger levetid enn tilsvarende PVC-hansker. Leveres også i 36 cm lengde, art. 114.0636. Str. 10/XL.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori: Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nitril

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock 0,80 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

4111

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

114.0630

Art:

Hansker i Nitrilgummi

Vinterfôret. • God til fiske/fangst av skalldyr, dekksarbeid etc. • All-round hansker til beskyttelse mot kulde og kjemikalier, diesel, bensin og olje - vinterstid. • Vinterfôret. • 3-4 ganger lenger levetid enn tilsvarende PVC-hansker. • God anatomisk passform.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III

Str:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nitril

Materiale:

Vinterfôret

Fôr: Tykkelse:

Fleece+0,80 mm 30 cm

Lengde: Forpakning:

4111

60 par (5 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

Art:

114.0630W

Hansker i Nitrilgummi

Lett fôr. • Meget høy beskyttelse mot kjemikalier. • Høy slitestyrke. • God anatomisk passform. • God til fiske/fangst av skalldyr, dekksarbeid etc. • 3-4 ganger lenger levetid enn tilsvarende PVC-hansker. Leveres også i 30 cm lengde, art. 114.0630. Str. 7-11.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

10/XL

Str:

Nitril

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock 0,80 mm

Tykkelse:

36 cm

Lengde: Forpakning:

4111

85

120 par (10 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (3 pr. lag)

Art:

114.0636


9.0 Kjemikaliehansker Hansker i tynn Nitril.

Med lang, påsveiset EVA-mansjett, ufôret. • Anbefales til f.eks. helsesektoren, aldershjem (f.eks. dusj­ ing av pasienter), offentlig kloakk, jordbruk, fisketrålere. • Ekstra tynn og myk Nitril, bare 0,20 mm som gir svært god fingerfølsomhet. • Hudvennlig, inneholder ikke Latex.

EN 420, 374

Standard:

III

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Nitril

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,2 mm

Tykkelse: Lengde:

65 cm

Forpakning:

25 par

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

AUG 2010

114.0650

Art:

Hansker i Nitrilgummi

Med lang, påsveiset mansjett i Nitril. • Arbeid i syrebad, vaskekar o.l., industrielt renhold, septik/renovasjon, kjemikaliehåndtering etc. • Meget myk kvalitet. • Kan benyttes til å håndtere matvarer. • Vaskes på 40 °C. • Tåler laksefett utmerket.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str:

Nitril

Materiale: Fôr:

Bomull/Interlock …

Tykkelse:

62-69 cm

Lengde: Forpakning:

72 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

50 (4 pr. lag)

114.0660

Art:

4111

Nitrilhansker, vinterfôret.

Med lang, påsveiset mansjett i Nitril. • Robuste vinterhansker som tåler nesten alt. • Den lange mansjetten gir hanskene et utvidet bruksområde. • Unike hansker: Kremen av alt man kan tenke seg av spesialhansker. • Tåler fiskefett, særlig laksefett! • Glimrende hansker til et bredt bruksområde innen næringsmiddelindustrien og industrien for øvrig (arbeid i syrebad, vaskekar o.l., industrielt renhold, septik/renovasjon, kjemikaliehåndtering etc. • Kan vaskes på 40 ºC. • Enestående anatomisk passform, gir den beste komfort.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III Nitril

Materiale:

Vinterfôret

Fôr: Tykkelse:

Fleece+0,80 mm 60 cm

Lengde: Forpakning:

72 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

Art:

4111

9 | 10 | 11

Str:

114.0660W

Hansker i Super Nitrile

Pro-X® laminert sømløst nylonfôr innvendig. • Anbefales til tørre eller våte bruksområder hvor kjemisk vern er nødvendig. • Chemtex® nitrilgummihansker har et meget sterkt nitril­ belegg som gir høy komfort kombinert med utmerket kjemisk motstand. • Pro-X® gir utrolig brukerkomfort og forhindrer klamme hender. Hansken glir enkelt av/på selv ved fuktige hender. • Pro-X® hindrer kontakt med utvendig Nitril, og elimine­ rer risiko for Type IV allergi (kjemisk allergi). • Pro-X® gir bedre beskyttelse mot gjennomtrenging av kjemikalier. • Teknologien som er benyttet for å produsere disse hanskene er patentert, og har endret standarden for kjemikalie­bestan­ dige hansker.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str:

Nylon/Nitril

Materiale: Fôr:

Pro-X® laminert Nylon 0,38 mm

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm): OKT 2010

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 4001

FJKL 6663

2

Art:

114.0900 86


9.0 Kjemikaliehansker Hansker i Nitrilgummi

Flossfôret i bomull. • Resistent ovenfor løsemidler, skjæreoljer m.m. • Til avfetting av metaller. • God motstand mot slitasje.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10

Str:

Nitril

Materiale: Fôr:

Flossfôret i bomull 0,38 mm

Tykkelse:

33 cm

Lengde: Forpakning:

4101

AJK 223

2

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8 pr. lag)

114.1000

Art:

Hansker i Nitrilgummi

46 cm lengde, ufôret. • Til industrivask, petrokjemisk industri, overflatebehandling, metallfabrikasjon. • Nitril som gir høy beskyttelse mot syrer. • Særdeles god slitasjemotstand. • Inneholder ikke proteiner fra naturlatex. • Skal ikke brukes i forbindelse med korrosive, giftige og irriterende produkter.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Nitril

Materiale:

Ufôret

Fôr:

0,42 mm

Tykkelse:

46 cm

Lengde: Forpakning:

4101

AJK 266

2

72 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8 pr. lag)

114.1046

Art:

Hansker i Neopren

Flossfôret i bomull. • Generelt bedre kjemisk motstand enn naturgummi. • Til syrebad, fenoler, klor, sulfoksider, smøreoljer etc. • Neopren = Kloropren-gummi (Polykloropren).

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III

Str:

8 | 9 | 10

Materiale:

Neopren

Fôr:

Flossfôret i bomull 0,65 mm

Tykkelse:

33 cm

Lengde: Forpakning:

72 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

40 (8 pr. lag)

114.2000

Art:

3111

Engangshansker, Sterling

Nitril, pudderfri. Grå farge. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Designet for krevende laboratoriemiljø. • Gir en sterk kombinasjon av overlegen styrke og beskyttelse kombinert med ekstrem følsomhet. • Teksturerte fingertupper. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). • 150 stk hansker pr. boks, 1500 stk pr. kartong. *) XL: 140 stk. pr. boks, 1400 stk pr. kartong

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186

Kategori: Str: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

III S | M | L | XL Nitril … … 25 cm

Forpakning: 10 bokser (150/boks)* Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) K 6

87

2

Art:

114.240


9.0 Kjemikaliehansker Vinterhansker i Super Neoprene

Pro-X® laminert med varm akryl innvendig. • Bevegelsesfrihet: svært komfortabel. • Beholder sin mykhet og elastisitet også i ekstrem kulde. • Meget god beskyttelse mot kjemikalier. • Høy mekanisk slitestyrke. • Unikt, Pro-X® laminert akrylfôr innvendig. • Unik, kombinert vinter- og kjemikaliehanske.

Standard: EN 420, 388, 374, 407, 511 III

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Neopren/Acryl

Materiale: Fôr:

Pro-X laminert Acryl ®

Tykkelse:

40 cm

Lengde: Forpakning:

3111

AKL 265

2

X2XXXX

01X

96 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (3 pr. lag)

114.3000

Art:

Engangshansker

Nitril, pudderfri. Blå farge. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Ingen protein-allergi av nitrilhansker. • Glatt overflate. • Høy styrke og komfort. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). *) XL: 90 stk. pr. boks, 900 stk. pr. kartong.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186 III

Kategori:

M | L | XL

Str:

Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100/boks)*

K 6

2

Lagerpall (max 120 cm):

28 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

49 (7 pr. lag)

114.330

Art:

Engangshansker

Nitril, pudderfri. Lilla farge. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Ingen protein-allergi av nitrilhansker. • Teksturerte fingertupper. • Høy styrke og komfort. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). *) XL: 90 stk. pr. boks, 900 stk. pr. kartong.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186

Kategori:

III S | M | L | XL

Str:

Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100/boks)*

K 6

3

Lagerpall (max 120 cm):

28 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

49 (7 pr. lag)

114.440

Art:

Engangshansker

Nitril, pudderfri, ekstra lang. Lilla farge. • Kvalitetshansker velegnet til farmasøytisk industri, laboratorier etc. • Teksturerte fingertupper. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186 III

Kategori:

S | M | L | XL

Str:

50 stk. pr. boks, 500 stk. pr. kartong.

Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

30 cm

Lengde: Forpakning:

K 6

3

10 bokser (50/boks)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

48 (8 pr. lag)

Art:

114.450 88


9.0 Kjemikaliehansker Engangshansker

Nitril, pudderfri. Blå farge. • Garantert beste kvalitet. • Mikro-teksturert for optimalt grep. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Tåler fett, rensemiddel etc. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455).

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186 III

Kategori: Str:

S | M | L | XL | XXL Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks)

K 6

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

72 (9 pr. lag)

114.770

Art:

2

Nitrilhansker G25B

Flossfôret i bomull. Blå. • Ideell for bruk innenfor vedlikehold, montering, bilindustri og trykkerier. • For beskyttelse mot organiske løsemidler, som f.eks. Aceton, malingstynnere f.eks. Toluene og Terpentin etc., og oljebaserte kjemikalier. • Flossfôret og svært godt grep. • Romslig, åpen mansjett, gir god ventilasjon og holder hendene kjølige. • God punkteringsmotstand og høy slitestyrke.

Standard:

AJKL 3663

3

III 8.5 | 9.5 | 10.5

Str:

Nitril

Materiale: Fôr:

Flossfôret i bomull 0,42 mm

Tykkelse:

33 cm

Lengde: Forpakning:

4101

EN 420, 388, 374, 455

Kategori:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

114.G25B

Art:

Engangshansker, Ansell TNT

Kategori 9.4 Øvrige

Nitril, pudderfri. Grønn farge. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier. • Glatt overflate. • Høy styrke og komfort. • Touch N Tuff® er en av verdens mest solgte engangshansker i Nitril.

Standard:

EN 420, 374, 455, 1186

Kategori:

III S | M | L | XL

Str:

Nitril

Materiale:

Fôr:

0,12 mm

Tykkelse:

24 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (4 pr. lag)

Art:

114.92600

Beskyttelseshansker

Mot farlige kjemikalier. • Gir optimal beskyttelse ovenfor et betydelig antall farlige kjemikalier i opptil 8 timer (eks. organiske løsemidler, Epoxy, Aceton, sterke syrer). • Kjemikalietabell medfølger.

EN 420, 374

Standard:

III

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

PE/EVA/PE

Materiale:

Fôr: Tykkelse:

0,068 mm

Lengde:

27-41 cm

Forpakning:

10 pk. á 20 stk.

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) AHL 666

89

3

Art:

114.4500


9.0 Kjemikaliehansker Viton gummihansker

Beskytter mot spesielt aggressive kjemikalier. Passer f.eks til: • Arbeid i laboratorier som krever beskyttelse mot spesielt aggressive kjemikalier som f.eks. Benzen, Toluen, Tri, farlige syrer og mange andre kjemikalier. • Arbeid som f.eks. fjerning av farlig industriavfall.

Standard:

EN 420, 388, 374 III

Kategori: Str:

9 | 10

Materiale:

Viton Ufôret

Fôr: Tykkelse:

0,70 mm

Lengde:

34-36 cm 1 par

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 3101

DFG 464

3

119.0890

Art:

Butylgummihansker

Mot ekstra farlige kjemikalier. • En utmerket og svært fleksibel, kjemisk beskyttelse­ hanske som passer for ekstrem, kjemisk belastning i kontakt med estere og ketoner, f.eks. Aceton. • Gir overlegen beskyttelse mot svært tærende syrer. • Spesielt gasstett, og særdeles fleksibel ved lave temperaturer kombinert med god Ozon-motstand. • Passer under ekstreme klimatiske forhold.

Standard:

EN 420, 388, 374

Kategori:

III

Str:

10 Butylgummi

Materiale:

Ufôret

Fôr: Tykkelse:

0,70 ± 0,10 mm

Lengde:

35 cm

Forpakning:

20 par

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 0110

BCI 664

3

Art:

119.0898

Online kjemisk veiledningsguide for hansker Vår kjemikaliedatabase har når katalogen går i trykken, ca. 7.000 kob­ linger mel­lom regis­trerte kjemikalier og våre hansker. Vi vil før utgangen av 2010 også imple­mentere “omvendt kjemi­kalie­ søk”, hvor kjemikaliene hansken er godkjent/testet mot, automatisk vil listes opp på detaljsiden til den valgte hansken. For å finne hansker som er motstandsdyktige mot et aktuelt kjemi­ kalie, benyttes søkefeltet oppe til høyre på nettsidene våre. Der kan man i ett enkelt felt søke i kjemikalietabellen på følgende kriterier; • Kjemikaliens navn • Innlagte synonymer • CAS-nummer Søkeresultatet presenteres nederst på søkesiden, under eventuelle treff på hansker og diverse produkter og er sortert alfabetisk på kjemi­kaliens registrerte navn. Ved å klikke på kjemikaliens navn vil passende hansker bli listet opp med gjenomtrengningstider.

Finner du ikke riktig kjemikalie? Da kan du kontakte oss, så skal vi snarest se om vi kan hjelpe deg med å finne riktig hanske til ditt formål.

90


9.0 Kjemikaliehansker

EN VERDENSNYHET!

Art. 114.3000 – les mer om den på side 88.

3111

91

AKL 265

2

X2XXXX

01X

Polar King® er et registrert varemerke for Granberg AS


10.0 Spesialhansker Dette kapittelet inneholder forskjellige hansker som burde interessere deg enten du er brannmann eller f.eks. jobber med vibrerende verktøy.

92


10.0 Spesialhansker ESD hansker

Belagt med PU. • Egnet til montering innen elektronisk industri, filmhåndtering, optikk og laboratorier. • Meget stabile hva angår anti-statiske egenskaper. • Garantert høyeste kvalitet. • ESD-godkjent.

Standard:

EN 420, 388, 1149-1 II

Kategori:

6 | 7 | 8 | 9 | 10

Str: Materiale:

Nylon/Karbon/PU …

Fôr:

Tykkelse:

21-24 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (6 pr. lag)

100.0850

Art:

4231

Monteringshansker

Laminert slitesterkt PU-materiale m/elastisk neoprenehåndbak. Ufôret. • For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet og grep. • Vanntett, elastisk Neopren på håndbaken. • Forsterket på fingertupper og i håndflate for ekstra lang levetid. • Justerbar borrelås ved håndledd.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Str: Materiale:

Syntetisk Anacord Ufôret

Fôr:

Tykkelse:

21-23 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

107.8888

Art:

ESD engangshansker

Nitril, pudderfri. Svart farge. • Svart farge passer særlig godt til tatoveringsklinikker, politi, begravelsesbyråer og vaktselskaper. • Egnet til montering innen elektronisk industri, filmhåndtering, optikk og laboratorier. • ESD-godkjent. • Testet og godkjent for forskjellige kjemikalier (står på boksen). • Ingen protein-allergi av nitrilhansker. • Teksturert overflate for godt grep. • Høy styrke og elastisitet.

K 6

2

Standard: EN 420, 374, 455, 1149-1 III

Kategori: Str:

S | M | L | XL | XXL Nitril

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

25 cm

Lengde:

Forpakning: 10 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

63 (9 pr. lag)

Art:

114.880

Standard:

EN 420, 659

Brannvernhansker

Vanntette. • Sertifisert i.h.t. EN 659 standard for brannpersonell. • Gore-Tex fôr som garantert henger fast til ytterhansken. • Vanntett og pustende. • Kevlar-forsterket håndflate og håndbak. • Beskytter mot både hete og kulde pga. innlagt fôr av Kevlar®.

III

Kategori:

8 | 9 | 10

Str: Materiale:

Gore-Tex, Kevlar

Fôr: Tykkelse: Lengde: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

Kevlar … 36-38 cm 12 par … kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

93

118.2500


10.0 Spesialhansker Brannvernhansker

Vanntette. Med ribbestrikk i Kevlar. • Sertifisert i.h.t. EN 659 standard for brannpersonell. • Motstår strålevarme i mer enn 22 sekunder. • Har slitasjestyrke 4 (EN 388). • Spesiell ”stretch-absorber” med luftputeinnlegg som gir den beste beskyttelse mot varme og støt. • Gore-Tex X-trafit membran (PTFE), spesielt fingerføl­ somt, permanent innlagt ved bruk av den patenterte ESKA metoden. • Olje- og bensinavstøtende. • Vaskbare på 60 °C.

EN 420, 659

Standard:

III

Kategori:

6 | 7 | 8 | 9 | 10

Str:

Syntetisk

Materiale:

Kevlar

Fôr:

Tykkelse:

30-34 cm

Lengde:

1 par

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

118.3000

Art:

Hansker mot sterk varme

Med slitesterkt nitrilbelegg i innerhånd. • Ideell ved håndtering av varme objekter i glass/stålfabri­ kasjon, og kan også bli benyttet i og rundt varme ovner. • Gir meget god varmebeskyttelse, også mot konvektiv varme, og beskytter opp mot 250 °C over kortere tid. • Høy beskyttelse mot kutt (skarpe kanter). • Lang mansjett beskytter håndledd og underarm.

Standard:

EN 420, 388, 407 II

Kategori:

10

Str:

100 % Kevlar

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

35 cm

Lengde: Forpakning:

3333

424xxx

12 par (6 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

36 (6 pr. lag)

118.9022

Art:

Hansker mot sterk varme, Fireblade FB1V

I kraftig Kevlar-materiale. • Ideell for bruk i keramisk produksjon, bakerier og varme ovner, sveising, herding av glass og prosesser som innebærer steam-produksjon. • 100 % Kevlar ytterst. Innvendig strikket bomullsfôr. • Høy beskyttelse mot kutt (skarpe kanter). • Passer for arbeidsoppgaver hvor det kreves varme­ beskyttelse på opptil 350 °C. • Lang mansjett beskytter håndledd og underarm.

Standard:

EN 420, 388, 407

Kategori:

II 9 | 10

Str:

100 % Kevlar

Materiale:

Bomull

Fôr:

Tykkelse:

31-35 cm

Lengde:

12 par

Forpakning:

254x

4341xx

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm):

… (… pr. lag)

118.FB1V

Art:

Vibrasjonsdempende hansker

på Gelfôm-pute. Ansell VibraGuard® 07-112. • Kraftig nitrilbelagt stoff på Gelfôm-pute. • Mykt stoff-fôr som er behagelig mot huden. • Spesiell Gelfôm pute. • Skumgummi-lag hjelper til å beskytte Gelfôm-puten og øker vibrasjonsdempningen. • Sertifisert iht. vibrasjonsdempende standard: EN 10819. • Anbefalt bruksområde: håndslipemaskin, benkeslipe­ maskin, vibrator, slaghammer, pressluftmeisel, press­ lufthammer og anslagsverktøy.

Standard:

EN 420, 388, 10819 II

Kategori:

8 | 9 | 10

Str:

Nitril/Gelfôm

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

24 cm

Lengde: Forpakning:

6 par (1 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) 3221

Art:

119.7112 94


Notater:

95


11.0 Hage, fritid og sportshansker “Litt av hvert”-kategorien. Enten du skal jobbe hjemme i hagen eller gå på jakt har vi hanskene for deg.

96


11.0 Hage, fritid og sportshansker Grip™ arbeidshansker (i butikkforpakning)

Belagt med spesielt skumbelegg i hudvennlig Nitril. • Slitesterke. • Tilsittende, komfortable og fleksible. • Produsert av 100 % Nylon med skumbelegg i hud­ vennlig Nitril. • Lettsolgt produkt i dagligvare, hobbybutikker m.m. • Alle mål og størrelser tilpasset dagligvarebransjens krav. Designbeskyttet forpakning i Norge og EU; Norge: 081817, EU: 001135271-0001. Minste salgsenhet: 8 par.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

M/8 | L/9

Str:

Nylon/Nitril

Materiale:

Fôr:

0,6 mm

Tykkelse:

24-26 cm

Lengde: Forpakning:

64 par (8 pr. pakke)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (3 pr. lag)

030.001

Art:

Touch™ arbeidshansker (i butikkforpakning)

Nappaskinn m/elastisk bomullshåndbak og borrelås, ufôret. • Slitesterke. • Laget av mykt og pustende nappaskinn. • Tøff og praktisk borrelås rundt håndleddet. • Lettsolgt produkt i dagligvare, hobbybutikker m.m. • Alle mål og størrelser tilpasset dagligvarebransjens krav. Designbeskyttet forpakning i Norge og EU; Norge: 081817, EU: 001135271-0001. Minste salgsenhet: 8 par.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

M/8 | L/9

Str:

Nylon/PU/Nitril

Materiale:

Fôr:

0,8-0,9 mm

Tykkelse:

24-26 cm

Lengde: Forpakning:

64 par (8 pr. pakke)

Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (4 pr. lag)

Art:

030.002

Standard:

EN 420, 455

Kategori:

Clean™ enganshansker (i butikkforpakning)

Vinyl, pudderfri. Klar farge. • Laget av hudvennlig Vinyl i høy kvalitet. • For renhold, matlaging, hobbyarbeid, maling osv. • Inneholder ingen allergifremmende stoffer. • Lettsolgt produkt i dagligvare, hobbybutikker m.m. • Alle mål og størrelser tilpasset dagligvarebransjens krav. Minste salgsenhet: 6 bokser (100/boks).

Str:

M|L

Materiale:

Vinyl

Fôr: Tykkelse: Lengde:

… 0,10 mm 24 cm

Forpakning: 18 bokser (100 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

24 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (4 pr. lag)

Art:

030.006

Disse tre modellene er spesielt laget for salg i butikker og har derfor emballasje tilrettelagt for frakt/lagring på standard pall, kan åpnes uten bruk av kniv, og er plasseringsvennlig.

Emballasjen til arbeidshanskene 030.001 og 030.002 er forøvrig utformet med en patentert utskjæring på siden, som gjør det enkelt for forbruker å få skikkelig følelse for hanskenes struktur/overflate uten å måtte åpne emballasjen slik at produktene blir liggende/hengende uten være skikkelig/pent pakket. Både butikkene og kundene vil elske den praktiske utskjæringen! Kontakt oss om du har spørsmål om serien. 97


11.0 Hage, fritid og sportshansker Vanntette hansker i svart Zebra-design

Bomullsfôrede. Dyppet i vannbasert, miljøvennlig PU. • Ønsker du å gi dine renholdere noe helt nytt? Passer like godt til profesjonelle renholdere som til hjemmebruk i hagen. • Vanntette renholdshansker med fashion-design i flotte farger er en revolusjonerende verdensnyhet. Vær først å ta disse i bruk! • Et behagelig interlock-bomullsfôr gjør hanskene ekstra komfortable, og gir dessuten høy beskyttelse i kontakt med ekstra varmt vann. • Dyppet i gjennomsiktig, vannbasert Polyurethan (PU) som i tillegg er svært miljøvennlig. • Veldig myke og behagelige. • Høy slitasjemotstand som gir lang levetid.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

S|M|L

Str:

Vannbasert PU

Materiale: Fôr:

Bomull

Tykkelse:

0,7 mm 30 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

SEP 2010

108.0300

Art:

Vanntette hansker i oransje Zebra-design

Bomullsfôrede. Dyppet i vannbasert, miljøvennlig PU. • Ønsker du å gi dine renholdere noe helt nytt? Passer like godt til profesjonelle renholdere som til hjemmebruk i hagen. • Vanntette renholdshansker med fashion-design i flotte farger er en revolusjonerende verdensnyhet. Vær først å ta disse i bruk! • Et behagelig interlock-bomullsfôr gjør hanskene ekstra komfortable, og gir dessuten høy beskyttelse i kontakt med ekstra varmt vann. • Dyppet i gjennomsiktig, vannbasert Polyurethan (PU) som i tillegg er svært miljøvennlig. • Veldig myke og behagelige. • Høy slitasjemotstand som gir lang levetid.

EN 420

Standard:

I

Kategori:

S|M|L

Str:

Vannbasert PU

Materiale: Fôr:

Bomull

Tykkelse:

0,7 mm 30 cm

Lengde: Forpakning:

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag)

SEP 2010

108.0310

Art:

Hagehansker

Belagt med myk Latex. Nydelig blomstermotiv på håndbak. • Fargerikt opphengskort for feste på pigg. • Myke, fleksible og komfortable. • Belagt i håndflate med strekkbar, pustende behagelig håndbak i Nylon. • Utmerket grep uten tap av fingerfølsomhet. • Tilsittende strikket håndledd. • Slitesterke og vaskbare.

Standard:

EN 420, 388

Kategori:

II S|M|L

Str: Materiale:

Naturlatex/Nylon …

Fôr:

Tykkelse:

21-22 cm

Lengde: Forpakning:

3132

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

108.0500

Art:

Hagehansker

Belagt med myk Latex. Nydelig blomstermotiv på håndbak. • Fargerikt opphengskort for feste på pigg. • Myke, fleksible og komfortable. • Belagt i håndflate med strekkbar, pustende behagelig håndbak i Nylon. • Utmerket grep uten tap av fingerfølsomhet. • Tilsittende strikket håndledd. • Slitesterke og vaskbare.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

S|M|L

Str: Materiale:

Naturlatex/Nylon …

Fôr:

Tykkelse:

21-22 cm

Lengde: Forpakning:

3132

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

Art:

108.0510 98


11.0 Hage, fritid og sportshansker Hagehansker

Belagt med myk Latex. Nydelig blomstermotiv på håndbak. • Fargerikt opphengskort for feste på pigg. • Myke, fleksible og komfortable. • Belagt i håndflate med strekkbar, pustende behagelig håndbak i Nylon. • Utmerket grep uten tap av fingerfølsomhet. • Tilsittende strikket håndledd. • Slitesterke og vaskbare.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

S|M|L

Str: Materiale:

Naturlatex/Nylon …

Fôr:

Tykkelse:

21-22 cm

Lengde: Forpakning:

3132

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

108.0520

Art:

Hagehansker

Belagt med myk Latex. Nydelig blomstermotiv på håndbak. • Fargerikt opphengskort for feste på pigg. • Myke, fleksible og komfortable. • Belagt i håndflate med strekkbar, pustende behagelig håndbak i Nylon. • Utmerket grep uten tap av fingerfølsomhet. • Tilsittende strikket håndledd. • Slitesterke og vaskbare.

EN 420, 388

Standard:

II

Kategori:

S|M|L

Str: Materiale:

Naturlatex/Nylon …

Fôr:

Tykkelse:

21-22 cm

Lengde: Forpakning:

3132

144 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

18 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

30 (6 pr. lag)

108.0530

Art:

Fingervanter

Acryl. • Passer som jakt- og fritidshanske. • Til snekring, vedlikehold og annet fritidsarbeid. • Maskinstrikket (sømløs).

Standard:

EN 420

Kategori:

I 8.5

Str:

Acryl

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

21 cm

Lengde: Forpakning:

288 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

4 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

6 (2 pr. lag)

110.0374

Art:

Strikkede vanter

Acryl. • Passer som jakt- og fritidshanske. • Maskinstrikket (sømløs). EN 420

Standard:

I

Kategori:

8.5

Str:

Acryl

Materiale:

Fôr:

Tykkelse:

28 cm

Lengde: Forpakning:

4 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

6 (2 pr. lag)

Art:

99

288 par (12 pr. bunt)

Lagerpall (max 120 cm):

110.0375


12.0 Beskyttelsesdresser Er du rottefanger eller nøyer du deg med asbestsanering? Eller jobber du med livsfarlige kjemikalier? Eller tilbringer du din arbeidstid i brannfarlige miljøer? Ta i så fall en kikk på våre beskyttelsesdresser som kan sammenlignes med hvem som helst. Microgard® og Microchem® dressene dekker alle behov.

100


12.0 Beskyttelsesdresser Engangskjeledress

Non-woven. • Laget av slitesterkt non-woven stoff som beskytter brukerens tøy. • Pustende materiale som reduserer risikoen for irritasjon pga. varme. • Komfortabelt design med stor bevegelsesfrihet. • Elastiske mansjetter, ankler og midje maksimererer passform og sikkerhet. • Ideell til rengjøring av kontorer, varehåndtering og lettere oppgaver.

Standard:

I

Kategori:

L - 2XL

Str:

Polypropylen

Materiale:

Hvit

Farge:

40 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

210.0095

Art:

Beskyttelsesdress

Type 5 og 6. Passer til: • Fjerning og håndtering av Asbest. • Farmasøytisk bruk. • Harpiksarbeid. • Isolasjonsarbeid. • Produksjon av glassfiberprodukter.

Standard:

EN 13034, 13982-1

Kategori:

III S - 3XL

Str:

SMS

Materiale:

Hvit

Farge:

50 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (4 pr. lag)

210.1500

Art:

Beskyttelsesdress

Type 5 og 6, antistatisk og barriere mot radioaktivt støv. Passer til: • Billakkering. • Harpiks- og glassfiberarbeid. • Skipsbygging og bilproduksjon. • Generell spraylakkering.

Standard:

EN 1073-2, 1149-1, 13034, 13982-1 III

Kategori:

S - 3XL

Str:

Materiale: Microgard 2000 Comfort Hvit

Farge:

40 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm): Fraktpall (max 240 cm):

12 kart. 24 (6 pr. lag)

210.2000

Art:

Beskyttelsesdress

Type 5 og 6. Passer til: • Fjerning og håndtering av Asbest. • Farmasøytisk bruk. • Harpiksarbeid. • Isolasjonsarbeid. • Produksjon av glassfiberprodukter.

Standard:

EN 13034, 13982-1 III

Kategori:

S - 3XL

Str:

SMS

Materiale:

Blå

Farge:

50 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (2 pr. lag)

Art:

101

210.1500B


12.0 Beskyttelsesdresser Flammehemmende beskyttelsesdress

Type 5 og 6. Flammemotstand, antistatisk og barriere mot mindre farlig kjemikaliesprut. Passer til: • Arbeid innenfor olje-/gass/petrokjemiske installasjoner. • Alt arbeid hvor det er behov for partikkelbeskyttelse eller begrenset kjemisk sprut beskyttelse uten å gå på kompromiss med egen beskyttelse i tilfelle momentan overtenning. Microgard FR gir brukerne beskyttelse mot flytende kjemikalier iht. EN 13034 type 6 og fine partikler iht. EN 1398-1 type 5. Microgard FR gir også større sikker­het for arbeidere i potensielt eksplosive/brann­farlige omgivelser ved å redusere risikoen for brannskader så lenge dressen benyttes som tilleggs­ plagg over annet flammehemmende tøy.

Standard: EN 1149-1, 13034, 13982-1 III

Kategori:

M - 3XL

Str:

Microgard FR

Materiale:

Blå

Farge:

40 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

(2 pr. lag)

Art:

210.2000FR

Kjemikaliedress

Type 3, 4 og 5, antistatisk, barriere mot radioaktivt støv og smittestoffer. En av markedets letteste og mest behagelige kjemikaliedresser. Passer til: • Håndtering av kjemikalier. • Transport av kjemikalier. • Beskyttelse mot oljeslam (for oljeboring). • Spraying med insektmidler mot skadedyr. • Rehabilitering og opprydding av land. • Nedvasking (næringsmiddelindustri).

Standard: EN 073-2, 1149-1, 13982-1, 14126, 14605-3, 14605-4 III

Kategori:

S - 3XL

Str: Materiale:

Microchem 3000 Gul

Farge:

20 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

210.3000

Art:

Kjemikaliedress

Type 3, 4 og 5, antistatisk, barriere mot radioaktivt støv og smittestoffer. Passer til: • Produksjon av kjemikalier. • Håndtering av kjemikalier. • Bulktransport av kjemikalier. • Farlig industriavfall. • Beskyttelse mot oljeslam (for oljeboring). • Rehabilitering og opprydding av land • Oppsamling av kjemikaliesøl. Unikt femlags materiale gir en usedvanlig god og allsidig barriere mot kjemikalier. Microchem® 4000 har blitt testet mot over 100 kjemikalier.

Standard: EN 1073-2, 1149-1, 13982-1, 14126, 14605-3, 14605-4 III

Kategori:

S - 3XL

Str: Materiale:

Microchem 4000

Farge: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm): Fraktpall (max 240 cm): Art:

Grønn 10 stk 12 kart. 18 (6 pr. lag)

210.4000

Online kjemikalieguide for Microgard kjemikaliedresser Søk på hundrevis av kjemikalier online og få gjennom­ brudd­stider på www.microgard.com – Gå til: “Chemical Permeation Data”.

102


12.0 Beskyttelsesdresser Kjemikalie 2-(2 Amino Ethoxy Ethanol) 2-(Dimetyl amonil) Pyredin 99+% 2, Etylheksanoisk syre 2,4 Difluoroanilin 2-2 (Aminoetoksyetanol) 2-Aminoetanol (98wl%) 2-Kloroacrylnitril 2-Kloroetanol 99% 3,4-Diklorobenzotrifluorid (flytende) 3-N, N-Dietylenetriamin 4-Kloroanilin 75ºC Acetisk anhydrid Aceton Acetonitril Akrylamid Akrylonitril Akrylsyre Akvatisk bakterie, gule stafylokokker Ammoniakk, flytende (-33°c) Ammoniakkgass Ammonium hydrogenfluorid Ammoniumhydroksid 20% Amylacetat Anilin Arsenikkstøv Benlat Bensin (blyfri) Benzen Benzyl sulfonylklorid (99%) Benzylklorid (99wl%) Bromin (ren, flytende) Bromin oppløsning (mettet) Butanol n Butylacrylat n Cresol-m i vannoppløsning (20g/l) Cresol-o in i vannoppløsning (20g/l) Cresol-p in i vannoppløsning (20g/l) Cressel-m Cyclohexylamine (>99.5% wl%) Di-tert-butyl peroxide (98 wl%) Di(aminopropyl)amin Diesel Dietanolamin (99wl%) Dietylamin Dietylenetriamin Dietyleter Difluoroaniline 2,4 Dikloroaceton 1,1 Dikloroaceton 1,3 Dikloroetan 1,2 Dikloroetylen trans 1,2 Diklorometan Dimetylamin 40% Dimetylformamid Dimetylsulfat Dimetylsulfoksid (99+%) Dipropylenglycolmetyleter Eddiksyre Epiklorohydrin (99%) Etanol Etanolamin (98wl%) Etylacetat Etylbenzen Etylenglykol Etylenoksi (gass v/ca.1 atmosfære) Etylkloroacetat (99wl%) Etylklorohydrin 99% Fenol, flytende (90%) Fenol (flytende v/45°c) Fenol/benzylalkohol 25/5 Fluorobenzen Formaldehyd 37% Fosforisk oksyklorid Fosforisk pentaklorid Fosforsyre o 85+% Ftlalisk anhydrid (135°c) Furfural

103

CAS

149-57-5 367-25-9 96-80-0 107-07-3 526-84-7 111-40-0 106-47-8 108-24-7 67-64-1 75-05-8 79-06-1 75-05-8 79-10-7 1336-21-6 7664-41-7 1341-49-7 1336-21-6 628-63-7 62-53-3 7440-38-2 8006-61-9 71-43-2 98-09-9 100-44-7 7726-95-6 71-36-3 141-32-2 108-39-4 95-48-7 106-44-5 100-84-5

68334-30-5 111-42-2 109-89-7 111-40-0 60-29-7 367-25-9 107-06-2 75-09-2 124-40-3 68-12-2 77-78-1 67-68-5 34590-94-8 64-19-7 106-89-8 64-17-5 141-43-5 141-78-6 100-41-4 107-21-1 75-21-8 105-39-5 107-07-3 108-95-2 108-95-2 462-06-6 50-00-0 10025-87-3 10026-13-8 7664-38-2 85-44-9 98-01-1

Resultat EN

Resultat EN 57 >480

2 6

>480

6

>480

6

>480 21 5 >480

6 0 0 6

>480 >480 2 2 >480

6 6 0 0 6

>480

6

>480 2 2 >480 16

6 0 0 6 1

>480 15

6 1

>480

6

15

1

Straks

0

Straks >480

0 6

4 2 Straks >480 >480 >480

0 0 0 6 6 6

>480 >480

6 6

2

0

>480

6

>480

6

>480 >480

6 6

>480 9 >480 >480 >480 >480

6 0 6 6 6 6

Resultat EN >480

6

>480 >480 >480 >480 >480

6 6 6 6 6

>480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 2 2 >480 145 >480 >480 >480 >480 >480 >480

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6 4 6 6 6 6 6 6

>480 2 10 >480 >480 >480 >480 >480

6 0 1 6 6 6 6 6

83 >540 >480 >480 >480 4 >480 2

3 6 6 6 6 0 6 0

>480 >480 >480

6 6 6

12 >480 >540 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480

1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

>540 >480 >480 105 >480

6 6 6 3 6

>480 >480

6 6

>480

6

Testene er utført i h.h.t. EN 369 av uavhengige testsentre. Resultatene er i minutter og er basert på testing av stoffer under laboratorieforhold. Resultatene er dermed ikke å anse som absolutte under reell bruk av produktet. Testresultatene kan derfor i enkelte tilfeller fravike fra virkelige forhold under bruk. Det er alltid brukerens eget ansvar å velge riktig produkt for arbeidet som skal gjennomføres. Vi tar forbehold om feilstavelser ved fornorsking av kjemikalienavn/produkt i tabellen og anbefaler bruk av CASnummer som referanse.


12.0 Beskyttelsesdresser Kjemikalie Heksametylendiamin Heksametylendisilazan (1,1,1,3,3,3) Heksan n Hydrazin monohydrat 98% Hydrobromittsyre/hydrobromisk syre Hydrofluorisk syre 40% Hydrofluorisk syre 60% Hydrogenperoksid 35% Hydrogensulfid Hydroklorisk syre 36% Isopropylalkohol Karbondisulfid Klorin (gass) Kloroacetisk syre (99wl%) (gjennomtrengende damp) Kloroacetisk syre etylester (99wl%) Kloroacetylklorid Klorobenzen Kloroform Klorosulfonisk syre Klorotuolen o Klorotuolen p Klorvann (mettet, 99.9+%) Kvikksølv Maleisk anahydrid Maursyre 90% Metanol Metyl metakrylat (>99.0 wl%) Metylklorid Metyletylketon Metyliodid Metylparation N,N-Dimetyl acetamid (flytende) N. Metylpyrrolidon Natriumbisulfitt 40% Natriumcyanid (mettet oppløsning) Natriumfluorid (mettet) Natriumhydroksid 10% Natriumhydroksid 30% Natriumhydroksid 50% Natriumhypokloritt Natriummetylat 30% Natriummonoklorid Natriumsilikonfluorid (mettet) Nitrittsyre, konsentrert (70%) Nitrobenzen Oktav P-Nitroklorobenzenen 88ºC Parafin Perkloroetylen Pivalisk syre Polyetylen glykol 200 Pro-set 125M harpiks (960217) Pro-set 226PF herder (960228) Propionaldehyd Propionisk syre Propionitril Propylenoksid 99% Reglone (plantevernmiddel) Ripcord (plantevernmiddel) Round-Up (ugressmiddel) Sinkbromid (mettet oppløsning) Styren Svovelsyre 95+% Svovelsyre 98+% SUVA HCFC-123 (1,1 Dikloro - 2,2,2 Trifluoroetan) (kjøleveske) TEGO 51 (desinfeksjonsmiddel) Tetrabutylmetyleter Tetrakloroetylen Tetrahydrofuran (THF) Tetrametylammoniumhydroksid (mettet) Tionylklorid Tioureadioksid (mettet) Titanklorid Toluen Toluen 2,4 diisocyanat (blanding av isomere) Totuidin o Transformatorolje Trikloroacetisk syre 98% Trikloroetylen Trietylamin Vinylakrylat Vinylbenzylklorid Xylen m

CAS

Resultat EN

Resultat EN

124-09-4

>480

6

110-54-3

Straks >540 >480 >480

0 6 6 6

>480

6

>480 >480 5

6 6 0

36

2

Straks

0

2 >480

0 6

>480 >480

6 6

>480

6

>480 >480 >480 >480 >480

6 6 6 6 6

>480 >480 >480 >480 >480 >480 >480

6 6 6 6 6 6 6

25

1

>480 >480 >480 >480

6 6 6 6

70

3

>480 >480 >480 >480 2

6 6 6 6 0

>480 251 >480

6 5 6

Straks

0

76-03-9 79-01-6 121-44-8

Straks >480 2 3 >480 >480 60 >480 2 Straks

0 6 0 0 6 6 3 6 0 0

1330-20-7

2

0

10035-10-6 7664-39-3 7663-39-3 7722-84-1 04/06/7783 7647-01-0 67-63-0 75-15-0 7782-50-5 79-11-8 79-04-9 108-90-7 67-66-3 7790-94-5 106-43-4 7782-50-5 7439-97-6 108-31-6 64-18-6 67-56-1 74-87-3 78-93-3 74-88-4 298-00-0 526-84-7 872-50-4 7681-38-1 143-33-9 7681-49-4 1310-73-2 1310-73-2 1310-73-2 7681-52-9 124-41-4 16893-85-9 7697-37-2 98-95-3 00-00-5 8002-74-2 127-18-4 3377-92-2

123-38-6 79-09-4 107-12-0 75-56-9 85-00-7 52315-07-8 38641-94-0 7699-45-8 100-42-5 7664-93-9 7664-93-9 1634-04-4 79-01-6 109-99-9 75-59-2 7/9/19, 07/09/7719 1758-73-2 10049-06-6 108-88-3 584-84-9 95-53-4

>480 6 >480 6

Resultat EN >480 >480 >540 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

>480 >480 >480 >480 >480 11 69 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >540 >480 >540

6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

>480 >480 >480

6 6 6

>480 >480 >480 >480 >480 >480

6 6 6 6 6 6

>480 >480 >480 >480

6 6 6 6

>480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 >480 30 >480 >480 >480

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6

>480 >480 >480 380 >480 73 >480 19 >480 2 >480

6 6 6 5 6 3 6 2 6 0 6

>480 >480 >480 >480 >480 7 5 >480 >480 >480

6 6 6 6 6 0 0 6 6 6

Testene er utført i h.h.t. EN 369 av uavhengige testsentre. Resultatene er i minutter og er basert på testing av stoffer under laboratorieforhold. Resultatene er dermed ikke å anse som absolutte under reell bruk av produktet. Testresultatene kan derfor i enkelte tilfeller fravike fra virkelige forhold under bruk. Det er alltid brukerens eget ansvar å velge riktig produkt for arbeidet som skal gjennomføres. Vi tar forbehold om feilstavelser ved fornorsking av kjemikalienavn/produkt i tabellen og anbefaler bruk av CASnummer som referanse.

104


Notater:

105


13.0 Engangsbekledning Strenge hygienekrav i næringsmiddelindustrien medfører stadig økende fokus på engangsbekledning.

Foto: Radull

Utvalget økes og vi forbedrer kvaliteten jevnlig.

106


13.0 Engangsbekledning Besøks-sett

Munnbind

Sett i flere deler.

Non-woven.

Bestående av: 1 stk besøksfrakk i PE-plast. 2 stk skoovertrekk i CPE-plast. 1 stk cap, non-woven. 1 stk munnbind.

• 3-lags materiale med myk, elastisk strikk til ørene. • 100 % latexfri. • 99 % partikkel filtrering.

One size

Str:

Forpakning: 1000 stk (20 disp. á 50)

Lagerpall (max 120 cm):

6 kart.

Lagerpall (max 120 cm):

20 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (3 pr. lag)

Fraktpall (max 240 cm):

40 (4 pr. lag)

210.0010

Art:

210.0020

Art:

Engangsforkle i LDPE • Perforert rivekant og hullet for oppheng. • Kraftig kvalitet. • 100 % ren plast, matgodkjent.

Engangsforkle i LDPE • Perforert rivekant og hullet for oppheng. • Kraftig kvalitet. • 100 % ren plast, matgodkjent.

Leveres også i 90 x 160 cm, art. 210.0033.

Leveres også i 90 x 150 cm, art. 210.0033/1.

Str:

90x150 cm

Str:

90x150 cm

Materiale:

LDPE plast

Materiale:

LDPE plast

Hvit

Farge: Forpakning:

G

210.0032

Art:

TI

60 (6 pr. lag)

AF

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

Forpakning:

KR

G

TI

AF

KR

Lagerpall (max 120 cm):

Blå

Farge:

250 stk (5 pk. á 50)

250 stk (5 pk. á 50)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

60 (6 pr. lag)

Art:

210.0032-1

Engangsforkle i LDPE • Perforert rivekant og hullet for oppheng. • Kraftig kvalitet. • 100 % ren plast, matgodkjent.

Engangsforkle i LDPE • Perforert rivekant og hullet for oppheng. • Kraftig kvalitet. • 100 % ren plast, matgodkjent.

Leveres også i 90 x 150 cm, art. 210.0032.

Leveres også i 90 x 150 cm, art. 210.0032/1.

Str:

90x160 cm

Str:

90x160 cm

Materiale:

LDPE plast

Materiale:

LDPE plast

Hvit

Farge: Forpakning:

60 (6 pr. lag)

IG

FT

G TI

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

Forpakning:

A KR

AF

KR

Lagerpall (max 120 cm):

210.0033

Art:

Blå

Farge:

250 stk (5 pk. á 50)

Engangsforkle i LDPE • Perforert rivekant og hullet for oppheng. • Kraftig kvalitet. • 100 % ren plast, matgodkjent.

250 stk (5 pk. á 50)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

60 (6 pr. lag)

Art:

210.0033-1

Engangsforkle i LDPE • Perforert rivekant og hullet for oppheng. • Kraftig kvalitet. • 100 % ren plast, matgodkjent.

Str:

90x130 cm

Str:

90x130 cm

Materiale:

LDPE plast

Materiale:

LDPE plast

Hvit

Farge: Forpakning:

60 (6 pr. lag)

IG

210.0034

FT

G

TI

Art:

Forpakning:

A KR

AF

Fraktpall (max 240 cm):

36 kart.

Blå

Farge:

250 stk (5 pk. á 50)

Lagerpall (max 120 cm):

KR 107

Hvit

Farge:

200 stk

Forpakning:

Non-woven

Materiale:

Hvit/Blå

Farge:

One size

Str:

Materiale:

250 stk (5 pk. á 50)

Lagerpall (max 120 cm):

36 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

60 (6 pr. lag)

Art:

210.0034-1


13.0 Engangsbekledning Lue

Mob cap

“Snood-cap”.

Med elastisk kant. • Dekker håret 100 %, laget av myk og komfortabel polypropylenfiber med en innkapslet elastisk kant. • Har dobbel elastikk for ekstra komfort (latexfri).

• En populær non-woven “skyggelue” med et elastisk hårnett som dekker håret 100 %.

One size

Str: Materiale:

Materiale:

Hvit

Farge:

Forpakning: 1000 stk (10 poser á 100)

12 kart.

Lagerpall (max 120 cm):

25 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Fraktpall (max 240 cm):

40 (5 pr. lag)

210.0040

Art:

O M KO

• Vekt: 3,1 gr./stk.

Ø

• Dekker håret 100 %, laget av myk og komfortabel polypropylenfiber med non-woven skjerm. • Har dobbel elastikk for ekstra komfort (latexfri). One size

Str: Materiale:

CPE-plast, 16″.

N

Med non-woven skjerm.

Hvit 16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4 pr. lag)

AUG 2010

RD DA

• 35 my kvalitet. • Vekt: 3,7 gr./stk.

16″ CPE plast

Materiale:

Blå

Farge:

Forpakning: 2000 stk (100x20 poser)

… kart.

Lagerpall (max 120 cm):

Skoovertrekk, standard

Str:

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

210.0059

Skoovertrekk, standard

CPE-plast, 18″. • 35 my kvalitet.

18″

Str:

CPE plast

Materiale:

Blå

Farge:

Forpakning: 2000 stk (100x20 poser)

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

Art:

TI G

Forpakning: 2000 stk (100x20 poser)

210.0050

CPE-plast, 16″.

Blå

Farge:

ST AN

DA

RD

Art:

CPE plast

Materiale:

Forpakning: 1000 stk (10 poser á 100) Lagerpall (max 120 cm):

16″

Str:

Non-woven

Farge:

210.0045

Skoovertrekk, økonomi

I

Lue / Peaked cap

ST AN

Hvit

Lagerpall (max 120 cm): Art:

AF

Non-woven

Farge:

Forpakning: 1000 stk (10 poser á 100)

KR

One size

Str:

Non-woven

210.0060

Art:

210.0061

Skoovertrekk, kraftig

Støvelovertrekk, høy modell

Hvit CPE-plast, 16″.

Hvit CPE-plast, 16″.

• Kraftig 85 my kvalitet.

Str: Materiale: Farge:

• Kraftig 85 my kvalitet.

16″ CPE plast Hvit

Forpakning: 1000 stk (50x20 poser) Lagerpall (max 120 cm): Fraktpall (max 240 cm): Art:

12 kart. 24 (6 pr. lag)

210.0062

Str: Materiale: Farge:

16″ CPE plast Hvit

Forpakning: 500 stk (20x25 poser) Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

210.0063 108


13.0 Engangsbekledning Plastermer

Plastermer

46 cm, 20 my.

46 cm, 20 my.

• Elastisk tilslutning i åpning og ved håndledd.

• Elastisk tilslutning i åpning og ved håndledd.

46 cm

Str:

Hvit

Farge:

46 cm

Str:

PE

Materiale:

Forpakning: 1000 stk (10 poser á 100)

Materiale:

PE

Farge:

Blå

Forpakning: 1000 stk (10 poser á 100)

Lagerpall (max 120 cm):

54 kart.

Lagerpall (max 120 cm):

54 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

90 (9 pr. lag)

Fraktpall (max 240 cm):

90 (9 pr. lag)

Art:

210.0070

Art:

210.0071

Besøksfrakk

Besøksfrakk

PE-Plast. Knelengde.

Non-woven. Knelengde.

• Laget av myk PE-plast. • Knappelukning i front.

Str: Materiale: Farge:

• Laget av mykt, men sterkt non-woven polypropylenmateriale med trykkknapper i front.

One size

One size

Str:

PE

Non-woven

Materiale:

Hvit

Hvit

Farge:

Forpakning: 240 stk (10x24 poser)

100 stk

Forpakning:

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

Fraktpall (max 240 cm):

20 (4 pr. lag)

Art:

210.0080

Art:

210.0090

Støvmaske

Med ventil, FFP2. • Ultralette (kun 12,4 gram) og vedlikeholdsfrie. • Enkel å ta på og komfortabel i bruk. • Justerbart neseklips og myk skumpakning. • Tilpasset EN 149, FFP2. Str: Materiale: Farge:

One size Polypropylen Hvit

Forpakning: 20 bokser (10 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

15 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

25 (5 pr. lag)

Art:

Justerbart neseklips og myk skumpakning. Ultralette og vedlikeholdsfrie. Tilpasset EN149, FFP2. Ventilert for enkel pusting. Enkel å ta på og komfortabel i bruk.

109

210.1012


14.0 Diverse produkter Noen av våre mest populære nisjeprodukter finnes her.

Foto: Paul Campbell

Enten du trenger en toppkvalitets vattert Shetland™ kjeledress eller desinfiserende håndkluter kan du være sikker på at du ikke betaler for mye når du kjøper hos oss.

110


14.0 Diverse produkter Offshorebag

45 liter. • Godkjente helikoptermål. • Ekstra solid i kraftig Oxfordnylon. • 2-veis glidelås. • Store lommer. • Stiv bunnplate.

Standard:

Kategori:

60x30x30 cm

Str: Materiale:

210D Oxfordnylon Blå/Rød

Farge: Forpakning:

15 stk

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

16 (4 pr. lag)

Art:

206.3000-1

Shetland™ kjeledress. Originalen!

Vattert, kongeblå/svart. • En varm og råtøff kjeledress i Oxfordnylon/PU. • Vattert. • Vind- og vanntett. • Stormklaff over glidelås. • Innerfôr i Oxfordnylon nederst i beina. • Glidelås i beina, helt opp til livet. • Forsterket kne med lomme for innleggs-pute. • Lufteanordning m/glidelås under armene. • Velutstyrt med reflekser. • Avtagbar hette. • Masse lommer.

Standard:

Kategori:

… 2XS - 4XL

Str: Materiale:

210D Oxfordnylon Kongeblå

Farge:

5 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

Art:

207.0930-2

Shetland™ kjeledress. Originalen!

Vattert, rød/svart. • En varm og råtøff kjeledress i Oxfordnylon/PU. • Vattert. • Vind- og vanntett. • Stormklaff over glidelås. • Innerfôr i Oxfordnylon nederst i beina. • Glidelås i beina, helt opp til livet. • Forsterket kne med lomme for innleggs-pute. • Lufteanordning m/glidelås under armene. • Velutstyrt med reflekser. • Avtagbar hette. • Masse lommer.

Standard:

Kategori:

2XS - 4XL

Str: Materiale:

210D Oxfordnylon Rød/Svart

Farge:

5 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

9 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

15 (3 pr. lag)

Art:

207.0930-7

Støvdress

Behandlet med Teflon®. • Ufôret dress i kraftig 50 % Polyester og 50 % Bomull. • Solid glidelås i front. • Borrelås langs hele klaffen i front. • Strikk i livet, ved håndledd og ankler. • Brystlommer med klaff. • Strikklommer og tommestokk-lomme. • Behandlet med vannavstøtende Teflon®.

Standard:

Kategori:

L - 3XL

Str: Materiale:

Polyester/Bomull

Farge:

25 stk

Lagerpall (max 120 cm):

8 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

14 (2 pr. lag)

Art:

111

Grønn

Forpakning:

207.400


14.0 Diverse produkter Raggsokker

Norsk Ull. • Nordens beste raggsokk? • 78 % Ull, 20 % Polyamid, 2 % Lycra. • Normal lengde.

Standard:

Kategori: Str:

36-40 | 40-43 | 44-47

Materiale:

Ull, Polyamid, Lycra Grå

Farge:

120 par

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

4 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

12 (4 pr. lag)

211.630

Art:

Industri wipes

Absorberende • Ubegrensede bruksområder! • Nytt bomull/polyesterstoff. • Forhåndsvasket og hygienisk. • Utmerket absorberingsevne. • Enkle og behagelige å bruke. • Jevn kvalitet. • Miljøvennlige.

Standard:

Kategori:

… 38x38 cm

Str: Materiale:

Bomull/Polyester Grå

Farge:

Forpakning: 500 stk (100x5 poser) Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (6 pr. lag)

214.1105

Art:

Kluter for håndrens

Kraftig type. Dobbelsidige. Den teksturerte siden brukes først for å fjerne inngrodd smuss, deretter den glatte siden av kluten for å gjøre hendene helt rene. • Trolig en av de mest effektive håndrenseklutene på markedet. • 75 kluter pr. boks. Passer i veggholder, art. 214.49110.

Standard:

Kategori:

20x23 cm

Str:

Wipex

Materiale:

Hvit/Blå

Farge:

Forpakning: 10 bokser (75 pr. boks) Lagerpall (max 120 cm):

28 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

56 (7 pr. lag)

Art:

214.15079

Kluter for håndrens

For fjerning av fett og smuss fra hendene. • For fjerning av fett og smuss fra hendene. • 150 kluter pr. bøtte. …

Standard:

Kategori:

28x28 cm

Str:

Wipex

Materiale:

Hvit

Farge:

Forpakning: 4 bøtter (150 pr. bøtte) Lagerpall (max 120 cm):

21 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

42 (7 pr. lag)

Art:

214.19110 112


14.0 Diverse produkter Veggholder

For PowerWipes-kluter. • To skruehull for oppheng på vegg. Passer til 214.15079 og 214.66230. Standard:

Kategori:

Str:

Materiale:

… Hvit

Farge:

5 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

214.49110

Dispenser for engangsluer m.m.

Kraftig plast. Ecopak. • Superpraktisk dispenser som festes vertikalt på vegg. • Passer til mob caps og andre løse hodeplagg i non-woven materiale, skoovertrekk, armovertrekk m.m. • Tøm engangsproduktene ut av plasposen og rett opp i dispenseren. • Vertikalt nivåvindu som viser restbeholdning og et hengslet topplokk for påfyll.

Standard:

Kategori:

… 52x21x21 cm

Str:

Plast

Materiale:

Hvit/Blå

Farge:

1 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

… kart.

Fraktpall (max 240 cm): … (… pr. lag) Art:

214.64110

Desinfiserende kluter

For engangsbruk på alle typer overflater. • Gir effektiv beskyttelse mot bakterier, de fleste typer virus, sopp og andre microorganismer - inkludert Influensa A (H1N1), Salmonella, Listeria, E. coli, TB, HIV og MRSA. • Irriterer ikke huden. • Har lav toksitet og setter ikke lukt/smak på matvarer. • Sikre å bruke på overflater som kommer i kontakt med mat. • 500 kluter pr. boks.

Standard:

Kategori:

20x23 cm

Str:

Wipex

Materiale:

Blå

Farge:

Forpakning: 1 bøtte (500 pr. bøtte) Lagerpall (max 120 cm):

65 kart.

Fraktpall (max 240 cm): 104 (13 pr. lag) Art:

214.64230

Desinfiserende kluter

For engangsbruk på alle typer overflater. • Gir effektiv beskyttelse mot bakterier, de fleste typer virus, sopp og andre microorganismer - inkludert Influensa A (H1N1), Salmonella, Listeria, E. coli, TB, HIV og MRSA. • Irriterer ikke huden. • Har lav toksitet og setter ikke lukt/smak på matvarer. • Sikre å bruke på overflater som kommer i kontakt med mat. • 150 kluter pr. boks. Passer i veggholder, art. 214.49110.

Kategori:

20X20 cm

Str:

Wipex

Materiale:

Blå

Farge:

Forpakning: 10 bokser (150/boks)* Lagerpall (max 120 cm):

28 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

49 (7 pr. lag)

Art:

113

Standard:

214.66230


14.0 Diverse produkter Desinfiserende kluter

For engangsbruk på alle typer overflater. • Gir effektiv beskyttelse mot bakterier, de fleste typer virus, sopp og andre microorganismer - inkludert Influensa A (H1N1), Salmonella, Listeria, E. coli, TB, HIV og MRSA. • Irriterer ikke huden. • Har lav toksitet og setter ikke lukt/smak på matvarer. • Sikre å bruke på overflater som kommer i kontakt med mat. • 1000 kluter pr. boks.

Standard:

Kategori:

20x23 cm

Str:

Wipex

Materiale:

Blå

Farge: Forpakning:

1 bøtte (1000/bøtte)

Lagerpall (max 120 cm):

90 kart.

Fraktpall (max 240 cm): 144 (18 pr. lag)

214.67230

Art:

G-Tech softshell jakke

Svart. 8000 mm / 3000 mvp. • Glimrende til profilmarkedet, men også til sportsbutikker. • Laget av vanntett og pustende metervare, 8000 mm / 3000 mvp. • Vindtett. • Alle glidelåser er vanntette. • Sporty og funksjonelt design. • En av markedets mest attraktive softshelljakker.

Standard:

Kategori:

… XS - 3XL

Str: Materiale:

Polyester/Fleece Svart

Farge:

10 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

16 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

32 (4 pr. lag)

Art:

300.1000-1

G-Tech softshell jakke, synbarhet

Orange. 5000 mm / 3000 mvp (EN 471 klasse 3). • Sertifisert iht. EN 471 klasse 3. • “Midt i blinken” produkt på byggeplasser, yrkes­sjå­fører osv. • Laget av vanntett og pustende fluoriserende metervare. • Vindtett. • Alle glidelåser er vanntette. • Sporty og funksjonelt design. • Vanntett lomme på venstre arm.

Str. S - M : EN 471 klasse 2. Str. L - 2XL : EN 471 klasse 3.

EN 471

Standard:

Kategori:

S - 2XL

Str: Materiale:

Polyester/Fleece Oransje

Farge:

10 stk

Forpakning: Lagerpall (max 120 cm):

12 kart.

Fraktpall (max 240 cm):

24 (4 pr. lag)

Art:

300.7000-1

Dispenser for engangshansker

Kraftig plexiglass. • Laget av plexiglass. • Passer til de fleste engangsbokser. • Gir lett tilgjengelighet og frigjør diskplass. • 25 cm lang, 8 cm dyp og 13 cm høyde.

Standard: Kategori: Str: Materiale: Farge: Forpakning: Lagerpall (max 120 cm): Fraktpall (max 240 cm): Art:

… … 25x13x8 cm Plast Transparent 2 stk 24 kart. 40 (8 pr. lag)

904.1000 114


Standarder Europeiske standarder

Piktogrammer for de forskjellige aktuelle standardene

Generelle krav Alle beskyttelseshansker må oppfylle EN 420 – generelle krav for hans­ker. De eneste unntak er isolerende vernehansker for arbeid med el­ek­tri­s­itet samt engangshansker. EN 420 regulerer minimumskravene som stilles til en hanske. Bruksanvisning må vedlegges hver salgsforpakning med hansker og må inneholde informasjon vedrørende lagring og transport, rengjøring, opp­­ be­varing og av­falls­hånd­tering. Denne grunnleggende normen har satt de anbefalte verdier for krom VI (max 10 mg / kg) og pH-verdi (mellom 3,5 og 9,5). EN 420 har også krav om en fingerfølsomhetstest (min. 0 og max 5) for be­skytt­­else­shansker.

EN 420

Se instruksjoner for bruk.

EN 374

Beskyttelse mot kjemisk risiko. (Begrenset beksyttelse).

EN 374

Beskyttelse mot kjemisk risiko. (Full beskyttelse).

EN 374

Beskyttelse mot bakteriologisk risiko.

EN 381.4

Beskyttelse mot håndholdt motorsag.

EN 388

Beskyttelse mot mekanisk risiko.

EN 421

Beskyttelse mot ioniserende stråling.

EN 421

Beskyttelse mot radioaktiv forurensning.

EN 407

Beskyttelse mot termisk risiko.

EN 455

Medisinske engangshansker.

EN 511

Beskyttelse mot kulderisiko.

EN 659

Beskyttelse for brannmenn.

EN 1082

Beskyttelse for arbeid med håndkniv.

EN 1149

Beskyttelse mot statisk elektrisitet (ESD).

EN 10819

Beskyttelseshansker mot vibrasjoner.

EN 12477

Beskyttelse for sveisere.

EN 60903

Beskyttelse mot elektrisk bue. (IEC 61482-1).

Kategorier For å oppfylle mange forskjellige krav i den kommersielle sektoren, er beskyttelseshansker delt inn i kategorier: Kategori I : Mindre krav til beskyttelse. Kategori II : Beskyttelse kreves, f.eks. mot mekanisk risiko. Kategori III : Beskyttelse mot alvorlige skader og dødelig fare, f.eks skader av kjemikalier.

Foto: Marcus Rhoads

For alle kategoriene kreves en samsvarserklæring. Hanskeprodusenten eller importøren må kunne fremskaffe en samsvarserklæring ved fore­spørsel.

115


Standarder EN 388 – Beskyttelseshansker for mekanisk risiko For kategori II, må testresultatene med tilhørende piktogram være vist; • på selve hansken • på bruksanvisningen • på emballasjen

En kjemisk beskyttelseshanske gir beskyttelse mot bakterier og mugg hvis beskyttelseshansken oppnår et penetrasjonsnivå på 2.

Bare hvis disse forutsetningene er oppfylt, kan du være sikker på at hans­ ken er i henhold til kategori II eller høyere. Test

1

2

3

4

a)

Nivå:

100

500

2.000

8.000

Skjæremotstand b)

1,2

2,5

5,0

10,0

Rivemotstand

10

25

50

75

20

60

100

150

Slitasjemotstand

Følgelig kan mange vernehansker ikke lenger anses som fullverdige kjemi­ kalie­hansker pga. sin kjemiske sammensetning. Tykkelsen på 0,1 mm en­ gangs­hansker i Nitril er heller ikke lenger tilstrekkelig.

c)

Punkteringsmotstand d)

5 20,0

En kjemisk beskyttende hanske som er deklarert med symbol for be­ gren­set kje­misk beskyttelse kan allikevel beskytte godt mot flere, far­ lige stoffer. Men brukeren av hanskene må være enda mer forsiktig og sjekke nøye på den medfølgende bruksanvisning hvilke kjemikalier hans­ken er testet mot, eller søke i vår omfattende kjemikaliedatabase. Bruke søkefeltet på: www.granberg.no

Permeasjon

a) Antall runder i “slipemaskin”. b) Motstand mot et roterende knivblad. c) Prøvestykke rives i motsatt retning. d) Skarp syl presses mot prøvestykket.

Permeasjon er en usynlig mikroskopiske diffusjon av et kjemisk stoff gjenn­ om en beskyttelseshanske. En beskyttelsehanske mot kjemikalier kan være gjennomtrengt av en kjemikalie eller løsemiddel i løpet av få sekunder. Nivå Toleranse (min)

Nivå x betyr at testen ikke kan bli utført på denne spesielle hansken.

EN 374 – Beskyttelseshansker for kjemisk og bakterio­logisk risiko Den reviderte versjonen av EN 374 har vært gyldig siden 2004. I.h.t. denne versjonen så klassifiseres kjemiske beskyttelseshansker i to grupper: • Hansker med full kjemikaliebeskyttelse. • Hansker med begrenset kjemikaliebeskyttelse.

1

2

3

4

5

6

≥ 10

≥ 30

≥ 60

≥ 120

≥ 240

≥ 480

Tester utført i henhold til normen er ikke tilstrekkelig for å fastslå den eksakte brukstid til en kjemisk beskyttelseshanske. Faktorer som temp­ eratur og tøyning har stor innflytelse på hvor raskt kjemikaliet eventuelt trekker gjenn­om materialet i hansken. Derfor anbefaler vi et fradrag på 25 % av sikker­hets­­messige grunner.

Penetrasjon Penetrasjon er den makroskopiske gjennomtrengning av kjemikalier/ væsker i en verne­hanske. Dette betyr at vernehansken har lekkasje eller hull. Nivå

1

2

3

AQL standard

4,0

1,5

0,65

Feil per 100 stk

<4

< 1,5

< 0,65

Testen utføres i.h.t. ISO 2859-1: 1989, som medfører at det blir tatt ut tilfeldige hansker fra en produksjonslinje for stikkprøvekontroll for å teste Acceptable Quality Level (akseptabelt kvalitetsnivå).

En liste med 12 kjemikalier er også ny i forhold til tid­ligere. En hanske som kan klassifiseres som en fullverdig kjemi­kalie­hanske må oppnå gjen­n­om­ treng­ningsnivå 2 for minst 3 av de 12 av kjemikaliene i listen under. ID

Kjemikalie

A

Metanol

67-56-1

Primæralkohol

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-8

Nitril

D

Metylenklorid

75-09-2

Klorert parafin

E

Karbondisulfid

75-15-0

Organisk svovelforbindelse

F

Toluen

108-88-3

Aromatisk hydrokarbon

G

Dietylamin

109-89-7

Amin

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Heterosyklisk og eter-forbindelse

I

Etylacetat

141-78-6

Ester

J

n-Heptane

142-82-5

Alifatisk hydrokarbon

K

Natriumhydroksid

1310-73-2

Uorganisk base

L

Svovelsyre

7664-93-9

Uorganisk syre

Slike tester sjekker lufttetthet og vanntetthet på hanskene i.h.t. EN 374, og benyttes særlig ved produksjon av engangshansker. Testene er også tilpasset kjemisk beskyttende flerbrukshansker. Mens kjemi­kalie­ han­sker med innvendig bomullsfôr relativt enkelt passerer testen for luft­tetthet, så viser ofte den påfølgende vanntesten at hanskene likevel ikke er tette.

CAS Klasse

Derfor har Granberg utviklet en ny lamineringsteknologi som heter Pro-X® som benyttes for både renholdshansker i naturlig Latex og kjemikaliehansker i Neopren og Nitril som gjør hanskene 100 % tette pga. produksjonsprosessen. Se utbrett på bakside for mer informasjon.

116


Materialer Hanskematerialer og definisjoner Naturlig gummi: Latex Som det eldste væsketette hanskematerialet utmerker naturlig gummi seg ved å beskytte brukeren mot milde syrer, alkoholer, baser og de fleste fortynnede oppløsninger av kjemikalier. Utover dette gir naturlig gummi generelt dårlig beskyttelse mot kjemikalier. Hansker laget av naturgummi-latex brukes ofte i industrien, renhold, næringsmiddelindustri og til diverse håndtering. De er særdeles væske­ tette, har høy slitestyrke og elastisitet, men tåler ikke olje(r). Latex er et biologisk nedbrytbart materiale og derfor ekstremt miljøvennlig. NB! Hansker laget av naturlig gummi kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte. Hvis allergiske reaksjoner skulle oppstå må bruk av slike hansker avsluttes straks, og lege oppsøkes. Velg hansker av Nitril eller PVC som alternativ.

dessuten mot aldehyder (f.eks. Formaldehyd), glykoletere (f.eks. Etyl­ glykol og ketoner (f.eks. Metyletylketon). Butyl gir ofte beskyttelse hvor andre gummimaterialer gir begrenset beskyttelse. Materielet er dess­ uten miljø­vennlig.

Polyvinyl Alkohol (PVA) PVA er en vannoppløselig plast som tekstilhansker dyppes i. Den beskytter mot f.eks. Metylenklorid, Toluen, 1,1,1 Trikloretan og Trikloretylen. PVA-hansker er resistente mot farlige organiske løsemidler og ketoner (som f.eks. Aceton), men anbefales ikke til bruk i vann, vannoppløselige kjemikalier eller alkoholer.

Polyvinyl Klorid (PVC) Syntetiske PVC-hansker gir økonomisk beskyttelse for arbeidere som er eksponert overfor kjemikalier, syrer, fett, oljer, slitasje og punktering. PVC gir et surverent grep i våte omgivelser, men gir også et godt tørr­ grep. PVC inneholder ikke substanser som f.eks. proteiner eller aksel­ leratorer som kan forårsake allergiske reaksjoner. PVC er derfor et av de mest hudvennlige hanskematerialer som finnes.

Polyethylen (PE) Meget populært petroleumsbasert materiele til bruk i en­gangs­be­kled­ ning og tynne engangshansker. Gir økonomisk beskyttelse både av bruker og av produkt særlig innenfor nær­ings­middel­indu­stri­en. Gir minimal beskyttelse overfor kjemikalier. Miljøvennlig materiale.

Foto: Konstantinos Dafalias

Polyurethan (PU)

Syntetisk gummi: Nitril Nitril er en syntetisk gummiblanding bestående av Acrylonitril (ACN) og Butadiene (BD) som ikke inneholder latex-proteiner. Hansker laget av Nitril er ideelle for personer som er latex-sensitive. Kombinasjonen ACN+BD gir et hanskemateriale som er veldig slitesterkt og som gir et eksepsjonelt godt grep under tørre forhold. Nitril er meget mot­standsdyktig mot f.eks. alifatiske hydrokarboner som blyfri Bensin, Diesel, Hexan, og Parafin. Nitril gir dessuten utmerket beskyttelse over­ for oljer, løsemidler, smørefett osv. Nitril må ikke benyttes overfor ketoner som Aceton, MEK etc. Nitril er også populært hanskemateriale i engangshansker. Nitril gir svært høy beskyttelse overfor mikroorganismer, bakterier og virus sam­ m­en­­lignet med andre hanskematerialer.

Polyurethan skum (PU) er en svampete, celleformet polymer som inne­ holder Uretan, og er produsert av en kjemisk reaksjon som innebærer Polyester. PU er like elastisk som naturgummi, har høy styrke og hold­ barhet. Hansker dyppet i PU har bedre slitasje og rivestyrke sam­men­ lig­net med gummibelagte hansker, samtidig som de gir høyere mek­ anisk be­skyttelse. Polyurethan-belegg på maskinstrikkede hansker gir overlegen finger­ føl­som­het og slitasjemotstand. For å gjøre PU mykt har det tradisjonelt vært benyttet syrer, derav uttrykket: syrebasert PU. Granberg benytter nå en overlegen, patentert teknologi i flere hanskemodeller hvor PU-materialet mykgjøres ute­ lukk­ende ved hjelp av vann, og inneholder derfor ingen syrer og/eller giftige kjemikalier. Derav uttrykket vannbasert PU.

Polyester/bomullsblandinger og Nylon. Disse varierte garnblandinger og Nylon øker styrken og hold­bar­heten til de maskinstrikkede hanskemodellene betraktelig, samtidig som de gir arbeidstakeren fingerfølsomhet. Hanskene er ofte belagt med gummi, Nitril, PU eller andre materialer for å bedre gripeevnen og forlenge levetiden. Slike garnblandinger benyttes også som innvendig fôr i dypp­ ede hansker for å gi økt komfort og lengre brukstid.

Syntetisk gummi: Neopren Neopren gir suveren beskyttelse mot oljer, løsemidler og etsende kjemi­kalier, men er noe mindre effektivt mot slitasje og kutt enn både naturgummi og Nitril. Gir dessuten god beskyttelse mot batterisyrer, phenoxysyrer, fosforsyrer, saltsyrer samt Natrium- og Kaliumhydroksid.

Syntetisk gummi: Butyl Butyl gir den høyeste gjennomtrengningsmotsand som er mulig å oppnå for gass eller vanndamp. Motstår vanlige syrer og alkoholer, beskytter 117

Foto: Terri Heisele

Neopren brukes i alle typer hansker fra tynne sterile operasjonshansker til kjemiske beskyttelseshansker. Neopren beholder sin elastisitet og mykhet også i ekstrem kulde. Neopren tåler også sterk varme.


Materialer MicroSkin Barrier™ En av de beste syntetiske skinnkvaliteter er MicroSkin Barrier™ som gir svært høy fingerfølsomhet. En av fremtidens mest interessante syntest­iske, høyteknologiske skinntyper. Passer best til tilsittende monteringshansker. Sammenlignet med ekte skinn i samme tykkelse vil MicroSkin Barrier™ klart vinne hva angår holdbarhet og levetid.

MacroSkin Pro™ MacroSkin Pro™ er en syntetisk krom-fri skinntype i kraftig kvalitet for røff­ ere forhold med svært godt grep. Skinnet utmerker seg med svært gode pust­ende egenskaper, og er veldig mykt. Passer til både monteringshansker og all-round hansker.

PROTEX® Membran Dette er spesielt membran med toppmoderne teknologi som benyttes i flere av våre vinterfôrede hansker som holder hendene tørre og komfor­ table i kaldt og vindig vær.

Som et av de sterkeste av alle syntetiske fibre (5 ganger sterk­ere enn stål på lik vektbasis) tilbyr Aramid (Kevlar) utmerket beskyttelse mot kutt og gir dessuten høy grad av isolasjon mot varme, dog be­gren­set bekyttelse mot slitasje. Slit­asje­mot­standen økes betydelig hvis han­ skene er belagt i håndflaten.

Spectra® Dette kutt-resistente polyolefin-fiberet tilbys for bruk i nær­ings­middel­ industri og industrimiljøer, og er 15 ganger sterkere enn stål på lik vekt­ basis og 40 % sterkere enn Kevlar.

Dyneema® er et supersterkt Polyetylen. Dette be­merke­lses­­verdige fiberet er opptil 15 ganger sterkere enn stål på lik vekt­­basis og 40 % sterk­­ ere enn Kevlar. Den har høy energi-absorpsjon og lav tøyelighet. Dyneema® flyter på vann, og er svært motstandsdyktig mot slitasje, fuktighet, UV-stråler og kjemikalier. Som et resultat, har det et nesten ubegrenset utvalg av applikasjoner, og gir maksimal styrke og sikkerhet for minimum vekt. Belagte hansker produsert av Dyneema® er ideelle for monteringsarbeide og hånd­tering av skarpe gjens­tan­der.

Typhoon® er et supersterkt Polyetylen av kinesisk opprinnelse. Dette sterke og lette fiberet er 15 ganger sterkere enn stål på lik vektbasis og 40 % sterkere enn Kevlar, og beskytter svært godt mot kutt og slitasje. Membranet er egnet for alle værforhold og tilbyr et ugjennom­trengelig lag mot vind og regn mens det tillater varme og svette å trenge ut. PROTEX®-membranet er miljøvennlig, og et typisk “grønt” materiale med utmerkede ikke-giftige, gjenvinningsbare og nedbrytbare egen­ skaper som naturen setter pris på. Se etter PROTEX® Membran merket nedenfor, på utvalgte pro­dukter: • 107.4297W (side 40) • 107.7114 (side 40) • 107.8112 (side 40) • 117.8000 (side 45)

Typhoon® gir dessuten utmerket kjemisk beskyttelse og har særdeles gode pustende egenskaper. Et økonomisk alternativ for brukere som ønsker seg luftige hansker med sterkt beskyttende effekt mot kutt og skarpe gjenstander.

SuperFabric® er en avansert konstruksjonsprosess som tar vanlige stoffer og forvandler dem til en rekke unike, beskyttende hanskeløsninger. Super­Fabric® gir ekstrem motstand mot kutt, punkteringer og slitasje som benyttes i Hexarmor® hansker. Det finnes ingen kjente hansketyper i ver­den som har tilsvarende høye mekaniske egenskaper som Hex­ar­mor® og samtidig beholdes materialets mykhet og fleksibilitet.

Bambus er en plante (gress) som vokser i Asia, Mellom- og Sør-Amerika, og er en av naturens mest bærekraftige, fornybare natur­-res­surser. Test av membranets vanntette og pustende egenskaper; vannet forblir inni PROTEX®-membranet mens dampen trenger gjennom.

Bambusen er spesiell bl.a. fordi den kan bli opptil 15 meter på bare 6 måneder. Den største bambusplanten kan bli opptil 40 meter høy, og kan vokse nesten en halv meter i døgnet. Bambus kan, via en mekanisk prosess, bearbeides til fiber som benyttes i hansker som et alternativ til bomull, Nylon eller Polyester. Som hanske­ materi­ale har bambus overlegne egenskaper. Bambus er biologisk ned­bryt­­bart, gir ekstrem komfort og mykhet, har svært gode pust­ende egenskaper i forhold til bomull og andre syn­tet­ iske materialer, er naturlig antibakteriell, absorberer fuktighet, og har naturlig UV-beskyttelse.

PROTEX® er et registrert varemerke for Granberg AS 118


Materialer Litt om skinn og skinnkvaliteter Skinn er sterkt, formbart og smidigt, og har ekstreme pustende egen­ skaper som syntetiske hanskematerialer aldri vil komme i nærheten av. Det har dessuten evnen til å absorbere fuktighet som gjør at en skinn­ hanske sjelden føles fuktig, men tørr og behagelig i stedet. Granberg benytter kun skinnkvaliteter av beste sortering for å kunne tilfredsstille den mest kresne bruker. Våre skinnkvaliteter oppfyller dess­ uten krav­ene til både krominnhold og pH-verdi i.h.t. EN 420.

Hvilke skinntyper passer best for deg? Spalt/ruskinn (oksespalt eller svinespalt) er rimeligere i anskaffelse sam­menlignet med hansker i narv/nappa. Oksespalt tåler godt varme, og et et utmerket alternativ under arbeid med varme gjenstander. Art. 102.9500 – les mer om den på side 11.

Skinn tåler godt varme, ca. 150 °C. For å mykgjøre skinnet tilsettes Krom i garveprosessen. Dette kan utløse allergier hos enkelte brukere. Det er derfor spesifisert en øvre grenseverdi for “Krom VI” innholdet i skinn/ spalt­hansker. EN 420 definerer verdien til å ikke skulle overstige 2 mg/kg Krom VI.

Spalt, nappa og narv – hva er forskjellen? Hud har ulike egenskaper, avhengig av hvilken del av dyret den kommer i fra. Hud fra sidene har de beste sliteegenskaper. Hud fra skuldre har gode sliteegenskaper men dårligere enn sidespalt. Mageskinn er svakt som følge av dårlig bindevev.

Geitskinn er svært smidigt og slitesterkt. Til tross for at det er tynnere og mykere enn spalt/ruskinn er det betydelig sterkere. En geitskinnshanske passer like godt både for krevende arbeidsoppgaver som for arbeids­ opp­gaver der fingertuppfølelse er viktig. Art. 113.1050 – les mer om den på side 39.

Svineskinn passer utmerket for alminnelig bruk, og puster og blir myk­ ere jo lengre hanskene brukes. Art. 101.9510 – les mer om den på side 11.

Før huden garves spaltes den i to lag. Av det ytre laget lages narv eller nappa, det indre for spalt eller ruskinn. Narv/nappa er det øverste hudlaget, den glatte utsiden av skinnet, som er slitesterkt, mykt, følsomt og fuktighetsabsorberende. Det er derfor et glimrende valg for f.eks. monteringshansker hvor krav til finger­føl­ som­het er høy.

Oksehud er for deg som vil ha det dyrest og beste. Passer for både lett og tungt arbeid. Absorberer fuktighet utmerket, og holder deg tørr. Art. 103.4140 – les mer om den på side 37.

Spalt/ruskinn har en grovere overflate enn narv. Den finnes dessuten i mange ulike tykkelser og tåler godt varme. Spalt er derfor et utmerket materiale i arbeidshansker for grovere håndtering eller sveisehansker som skal tåle ekstra varme og gnister.

119


Displaysystemer i papp Attraktive displaysystemer er viktig for å øke både salget og lønn­somheten. Vi har nå utviklet en spennende type gulvdisplayer som er både kreative og funksjonelle – i meget solid kvalitet. Hvert display har 16 pigger, og man kan ha minst 6 par hansker på hver pigg. Det er i tillegg plass til en stor mengde hansker i bunnen på hvert display. Det er 3 like varianter med forskjellig utforming: • Secret Garden® (hagemarkedet). • All-round (industri/proffmarkedet). • Konsument (dagligvare/cash & carry-butikker o.l).

Norges sterkeste hanskekonsept!

For Secret Garden® hagehanskene har vi i tillegg utviklet et attraktivt bord­stativ med plass til 24 par.

Les mer om den berømte hanskeserien på: Ta displaysystemene i betraktning når du vurderer Granberg som din hanske­ leverandør. Vi hjelper deg rett og slett til å selge mer hansker.

«Secret Garden®» For hagemarkedet.

Art. 995.4110

«Konsument»

«All-round» t.

For dagligvaremarkedet.

ede

For proffmark

Art. 995.4510

Art. 995.4500

Art. 995.4520

120

Granberg-katalogen 2010-2011  

Granberg-katalogen 2010-2011

Granberg-katalogen 2010-2011  

Granberg-katalogen 2010-2011