Page 1

Skjermreklame på kortbaneflyplasser

Priser flyplassreklame gjennom HD-skjermer på Avinors kortbanenett (Leknes, Svolvær, Stokmarknes, Andenes og Narvik)

Lokal

Møt dine kjøpesterke målgrupper her!


Skjermreklame på kortbaneflyplasser

Flyplassene på kortbanenettet representerer i dag en ny rimelig markedskanal. Skjermreklame på de fem aktuelle lokalflyplassene når årlig ut til over 420.000 beslutningstakere.

Lokalt tilpassede Stokmarknes Skagen 2011................................:displaysystemløsninger 113.300 passasjerer. Svolvær, Helle 2011..............................................: 82.000 passasjerer. for kortbanenettet Leknes 2011.............................................................: 103.400 passasjerer. Tall for 2011 fra Stokmarknes, Leknes, Svolvær, Andøya, Narvik Lufthavn:

Narvik 2011..............................................................: 31.500 passasjerer. Andøya 2011...........................................................: 52.400 passasjerer. TOTALT....................................................... : 382.700 passasjerer og beslutningstakere pr. år vil se og bli påvirket av dine budskap. + ALLE besøkende som er innom flyplassen for å hente noen! Da passerer vi totalt årlig

420.000 kunder og beslutningstakere

Lokal

Telefon: 760 73030 / 907 70733 - displaysystem.no


Skjermreklame på kortbaneflyplasser

TILSTEDEVÆRELSE OG FREKVENS

Hvert budskap vises 10, 20 eller 30 sekunder av gangen og vises hele døgnet. Budskapene dine blir med jevne mellomrom tilført aktuelle nyheter, samt informasjon fra Avinor om flyavganger og ankomster.

NYTTIG OG INFORMERENDE BUDSKAP MELLOM REKLAMENE Løsningen vil også inn i mellom vise flotte bilder fra dyktige fotografer. Dette vil samlet skape et nyansert og mer attraktivt budskap for de reisende.

Mine beste år Det tok fem år å bli siviløkonom men bare to dager å få venner for livet. - tidligere student Marlene Hermansen

www.uin.no

1. Eksempel på reklamespot

2. Nyhetsoppdateringer fra valgfri nyhetsleverandør vil vises med jevne mellomrom.

Kun

2.9y0p0las,-s 3. Oppdatert værinformasjon fra YR.no fra 10 steder i Norge.

pr. fl pr. mnd

BYGG MERKEVAREN MED FLYPLASSREKLAME Med stadig strammere markedsbudsjett føler flere markedsansvarlige at de må kommunisere mer nøyaktig mot sine kundegrupper. Skjermreklamen på Avinors lokalflyplasser når årlig ut til over 420.000 beslutningstakere og lufthavnpassasjerer. Gjennom selskapenes egne markedsplaner og kampanjer kan en her bygge merkevaren og produktkjennskap gjennom helårlig, halvårlig eller månedlig tilstedeværelse.

Telefon: 760 73030 / 907 70733 - displaysystem.no


rge

ær

Prisliste

Skjermreklame på kortbaneflyplasser

Priser digital HD film/spott - flyplasser Lofoten/Vesterålen/Ofoten 2012 MEDIA

VISNINGSTID

VISNING PR. DAG

LUFTHAVN

PRIS

VARIGHET

Film/spott

15 sek

144

Stokmarknes

2.900

pr. mnd *

Film/spott

15 sek

144

Stokmarknes

15.800

6 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Stokmarknes

22.800

6 mnd.

Film/spott

15 sek

144

Stokmarknes

30.400

12 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Stokmarknes

45.600

12 mnd

Film/spott

15 sek

144

Svolvær

2.900

pr. mnd *

Film/spott

15 sek

144

Svolvær

15.800

6 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Svolvær

22.800

6 mnd.

Film/spott

15 sek

144

Svolvær

30.400

12 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Svolvær

45.600

12 mnd.

Film/spott

15 sek

144

Leknes

2.900

pr. mnd *

Film/spott

15 sek

144

Leknes

15.800

6 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Leknes

22.800

6 mnd.

Film/spott

15 sek

144

Leknes

30.400

12 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Leknes

45.600

12 mnd.

Film/spott

15 sek

144

Andøy

2.900

pr. mnd *

Film/spott

15 sek

144

Andøy

15.800

6 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Andøy

22.800

6 mnd.

Film/spott

15 sek

144

Andøy

30.400

12 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Andøy

45.600

12 mnd.

Film/spott

15 sek

144

Narvik

2.900

pr. mnd *

Film/spott

15 sek

144

Narvik

15.800

6 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Narvik

22.800

6 mnd.

Film/spott

15 sek

144

Narvik

30.400

12 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Narvik

45.600

12 mnd.

KRYSS AV VALG

Visnings-sekvensen for alle reklame/profilbudskapene deres er ca. hvert 8 min og på alle skjermene på flyplassen(e). Film/spott

15 sek

114 - 144

Alle 5 flyplasser

103.400

12 mnd.

Film/spott

30 sek

114 - 144

Alle 5 flyplasser

119.000

12 mnd.

Over 400.000 beslutningstakere / potensielle kunder trafikkerer disse lufthavnene årlig - og alle ser budskapene!

Kortere visningsperioder ( 1 uke eller 2 til 3) kan avtales nærmere ved ønske, eks.vis som v/kampanjer, tidsstyrte budskap og valg etc. * korte månedlige budskapsavtaler m/ 15 sek. visning krever min. 3 mnd. Mer info kan leses på www.displaysystem.no Alle priser eks.mva og årlig indeksregulering følger. Kunde.

/

Dato

/

Signatur.

Telefon: 760 73030 / 907 70733 - displaysystem.no ......................................... / ..........- .......... / .......................................


Skjermreklame på kortbaneflyplasser

Bestilling flyplassreklame Hvilke flyplasser

Stokmarknes

Svolvær

ønsker du:

Narvik

Andøya

Leknes

Annet:

Jeg har ferdigprodusert reklamebudskap som sendes over i 1280x768 pixel. (Materiellet må da være i korrekt oppløsning i RGB og leveres som JPG-fil) Husk å ta høyde for nyhetsticker i bunn på ca. 40 pixler. Video leveres som .mov fil med H.264-codec. Video eller bilder lastes kan lastes opp her: http://www.promonorge.no/hjem/last-opp-filer Pris innlegging, opplasting og trafikkering av ferdigmateriell: 1.290,- + mva Jeg ønsker å få designet mitt eget budskap og sender over logo, bilder og opplysninger som skal med. (Send logo i farge som EPS-fil, tekst og budskap som ønskes sende på epost til janivar@promonorge.no. Vi lager et designforslag som sendes tilbake til korrektur/godkjenning) Pris for design og oppsett av reklameplakat: 3.490,- + mva Jeg ønsker en animert reklamespot (30 sek.) utarbeidet og sender over logo, bilder og opplysninger som skal med. (Send logo i farge som EPS-fil, tekst og budskap som ønskes sende på epost til janivar@promonorge.no. Vi lager et designforslag som sendes tilbake til korrektur/godkjenning) Pris for design og oppsett av 30 sek. animert reklamespot: 5990,- + mva. Fornavn: .................................................... Etternavn: ................................................................................................................... Org. nr:: ...................................................... Firmanavn: .................................................................................................................. Postadresse: ........................................................................................................................................................................................... Postnr: ..............................

Poststed: .....................................................................................................................

Telefon: ........................................................ Epost: ........................................................................................................................... Bestillingsdato: ..............................

Signatur beslutningstaker: ..................................................................................

Avtalen gjelder fra mottatt betaling er registrert. Avtalen løper inntil den sies opp. Opphør av reklameavtale må gjøres skriftlig innen 60 dager før årsslutt. Bestillingsskjema sendes til: Promo Norge AS, Postboks 101, 8301 Svolvær, eller faxes til: 760 73030. Alle priser er eks. mva. Årlig indeksregulering. OBS! Bestillinger må være signert og påført bestillingsdato for å være gyldig.

Telefon: 760 73030 / 907 70733 - displaysystem.no

Priser flyplassreklame displaysystem.no  

Priser flyplassreklame displaysystem.no for: Leknes, Svolvær, Stokmarknes, Andøya og Narvik Lufthavn.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you