Page 1

i deja

napredak

EKSTRA

Promenada svibanj / lipanj 2019.

opcije

i deja

poslovanje

besplatni primjerak

napredak USPJEH

opcije

poslovanje

VIZIJA

USPJEH

VIZIJA

Projekti osječkih gradskih poduzeća


VODOVOD-OSIJEK

U pripremi je program upravljanja gubitcima vode u sustavu Trenutno se provodi implementacija vrhunskog tehničkog informacijskog sustava vodoopskrbe Vodovod-Osijek, kao javni isporučitelj vodne usluge, prati svjetske trendove u vodoopskrbi po pitanju osiguranja dovoljnih količina pitke vode, optimizacije sustava i naprednog upravljanja vodoopskrbom. - U tom smislu trenutno se provodi implementacija tehničkog informacijskog sustava vodoopskrbe i izrada programa upravljanja gubitcima – ističe Ivan Jukić, direktor Vodovoda. Upravljanje vodoopskrbom unaprijeđeno je korištenjem geografsko-informacijskog sustava (GIS), koji sadrži sve podatke o fizičkim karakteristikama sustava i njegovih dijelova te njihov prostorni položaj. Povezivanjem hidrauličkog modela vodoopskrbne mreže i GIS sustava, uz ostvarivanje veze s poslovnim informacijskim softverom i nadzorno-upravljačkim sustavom, uspostavljen je tehnički informacijski sustav (TIS), kao vrhunac suvremenog upravljanja vodoopskrbom. - Koristeći se ovim sustavom, naši su stručnjaci u mogućnosti u

2

Promenada Ekstra

stvarnom vremenu uočavati, odnosno prepoznavati sve moguće nesukladnosti u funkcioniranju vodoopskrbe, a to nam onda otvara mogućnost brze reakcije i pravodobnog otklanjaja svih primijećenih nepravilnosti. Dodatna prednost je i to što sustav istovremeno prikuplja i pohranjuje podatke vezane za vlastito funkcioniranje, pa je pomoću njih naknadno moguće izrađivati korisne analize – dodaje Jukić. Rezultati analiza tako dobivenih podataka potom se koriste za definiranje mjera i zahvata po prioritetnim zadaćama, a sve u cilju smanjenja vodnih gubitaka i unaprjeđenja stanja vodoopskrbnog sustava. Odnosno, to su ključni podaci za izradu programa upravljanja gubitcima u vodoopskrbnoj mreži. U konačnici, možemo reći da novi sustav tijekom rada uči na vlastitim greškama te na taj način priprema podatke temeljem kojih je moguće u budućnosti programirati upravljanje sustava s ciljem smanjenja gubitaka.

Uključivanje u svjetski trend Vodovod se uključuje u svjetski trend aktivnog otkrivanja, smanjenja i kontrole gubitaka vode u vodoopskrbnim sustavima. Riječ je o nevjerojatnim količinama vode koja svakoga dana potencijalno može naprosto iscuriti iz sustava. A ovaj novi pristup posebno je značajan u kontekstu najavljene naplate naknade za korištenje voda prema volumenu zahvaćene vode, a ne po volumenu isporučene vode kao do sada.


IVAN JUKIĆ direktor Vodovoda-Osijek Krakovi osječkog sustava vodoopskrbe

Projekt regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek (RVS) sufinancira se sredstvima Europske unije u iznosu od 74,79%.

10.173.585 kuna je vrijednost ugovorene investicije (+ PDV), a rok za izvedbu je do siječnja 2020.

Smanjenjem gubitaka u vodoopskrbnom sustavu izravno se i pozitivno utječe na standard svih građana Osijeka i okolice. Promenada Ekstra

3


ZAVOD ZA STANOVANJE

Izvrsna kreditna linija za obnovu i sufinancirane kamate Građani, suvlasnici zgrada, mogu kombinirati sredstva za energetsku obnovu, redovitu kreditnu liniju i sredstva iz spomeničke rente Preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuto je 20 projekata energetske obnove zgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje. Riječ je o 30-ak ulaza stambenih zgrada na kojima su obnovljena ili se obnavljaju pročelja, krovovi i stolarija. - Suvlasnici će tako ostvariti do čak 60 posto nepovratnih sredstava ukupne vrijednosti obnove, odnosno ostvarit će znatne financijske uštede. Ušteda na toplinskoj energiji je minimalno 50 posto, a praksa je pokazala da su uštede nakon završetka radova veće i od 60 posto – ističe Bojan Bodražić, direktor Zavoda za stanovanje. Zgrade na upravljanju kod Zavoda obnavljaju se i preko kreditne linije čiju kamatu sufinanciraju Osječko-baranjska županija (2 posto) i Grad Osijek (1 posto). Županija sufinancira i izradu projektne dokumentacije za zgrade, i to do 50.000 kuna. Preko te kreditne linije u 2018. obnovljeno je, ili je njihova obnova u tijeku, 25 stam-

4

Promenada Ekstra

benih zgrada. - Velik se dio zgrada nalazi u užem gradskom središtu i riječ je o objektima koji su zaštićeno kulturno dobro, pa je za sve građevinske zahvate potrebno ispuniti uvjete koje propisuje Konzervatorski odjel. Suvlasnici tih stambenih zgrada financijska sredstva osiguravaju preko Zavoda kreditnim linijama osiguranima kod poslovnih banaka, gdje kamatnu stopu u određenom postotku sufinanciraju Grad Osijek i Osječko-baranjska županija ako su sredstva na računu zajedničke pričuve nedostatna – dodaje kaže Bodražić. Grad Osijek također je omogućio suvlasnicima putem javnog poziva povlačenje novca od spomeničke rente za obnovu pročelja i krovova. U većini slučajeva nema usporavanja ili značajnih problema kod planiranja projekata obnove. Važno je da se suvlasnici brzo dogovore i u većini budu suglasni s projektom. Sve ostalo rješavaju službe Zavoda za stanovanje.

Lošinjska 45/47

Vijenac Ivana Meštrovića 58 Projektom energetske obnove zgrade primarno je obuhvaćena ovojnica zgrade na Vijencu Ivana Meštrovića 58. Na pročelje je postavljen stiropor debljine 15 cm i napravljena je hidroizolacija. Na krovu su, uz hidroizolaciju, obavljeni i radovi na postavljanju termoizolacije. A dodatno je izoliran i podrum. Na kraju su ugrađena i nova ulazna vrata u zgradu. Ovo je sad gotovo pa potpuno nova zgrada.


BOJAN BODRAŽIĆ direktor Zavoda za stanovanje Sjenjak 50/52, dovršena energetska obnova

Sjenjak 54/56

Vijenac I. Meštrovića 28/30

Energetska obnova obuhvaća krovopokrivačke i hidroizolacijske radove, obnovu fasade, te obnovu stolarije na zgradi.

50%

minimalno je zajamčena ušteda na potrošnji toplinske energije nakon obnove krova, pročelja i stolarije

Događa se da suvlasnici koji su prije desetak godina na zgradi obnovili krov sad ulaze u novi kredit kako bi obnovili i pročelje. Promenada Ekstra

5


UKOP

Odobrena gradnja krematorija, rade se nove grobnice i hortikultura Dvije radne ekipe sa trimerima, samohodnim kosilicama i puhačima prema planu kose površine na svim grobljima Ukop je i u ovoj godini nastavio s izgradnjom novih grobnica na grobljima. Do sada su u ponudi bile grobnice i imitirane grobnice, grobovi sa okvirom te humke. - Uvodimo novu, povoljniju kategoriju na Centralnom groblju. Riječ je o tzv. saću, odnosno zemljanom grobnom mjestu sa uređenom stazom i osnovnim betonskim dijelom koje se kasnije može uređivati po želji stranaka. Cijena je od 6.474 kuna. Do sad smo imali kategoriju grobnog mjesta humka (1.125 kuna), i teraco grobnica (oko 9.500 kuna), pa smo ovom kategorijom postali dostupniji građanima – naglašava Hrvoje Ostrički, direktor Ukopa. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kremacijske peći. - Od Ministarstva zaštite okoliša i energetike smo dobili potrebne dozvole za izgradnju uređaja. S godinama i kod nas raste potreba za ovom uslugom koja će zadovoljiti potrebe ne samo područja Osijeka nego i šire okolice. Vrijednost

6

Promenada Ekstra

kremacijskog postrojenja je oko 2.500.000 kuna uz prilagodbu prostora dvije odarnice u mrtvačnici na Centralnom groblju. A zato smo izgradili i novi kolumbarij za urne i ružičnjak za posipanje pepela pokojnika – dodaje. Počelo je i ljetno održavanje groblja, što u prvom redu znači košnju trave. - Srušili smo dio zelenila koje se osušilo ili oštećivalo grobne uređaje, u skladu sa pravilnikom i zahtjevima građana. Ujesen ćemo hortikulturno obnoviti dio groblja. Ovim putem molim građane da koriste mogućnosti odvajanja zelenog otpada i baterija, za što postoje adekvatne posude – naglašava Ostrički, te napominje kako je u pripremi izgradnja novog prilaznog puta do H parcele na Centralnom groblju, izgradnja novog kanalizacijskog priključka, dijela ograde na groblju Sv. Ana, staza na groblju Višnjevac i Klisa, te novi sanitarni čvor na groblju Novi Grad. Ukupna vrijednost ovih investicija je 400.000 kuna.

Novo na groblju u Donjem gradu Dovršen je potporni zid na sjevernoj strani groblja Donji grad dužine 44 metra čime je spriječeno urušavanje groblja u vojarnu Vrbik. Vrijednost ovih radova je 530.000 kuna. Dovršena je i nova staza od kapelice prema vojarni u dužini od 120m i novi vodovodni priključak. Izgrađena je metalno žičane ograde na istočnoj strani i nova deponija za privremeno odlaganje smeća. Sve radove izvodi Ukop.


Kremacijska peć bit će ugrađena u desni dio postojećeg kompleksa na Centralnom groblju

HRVOJE OSTRIČKI direktor Ukopa

Osijek će drugi u Hrvatskoj imati kremacijsku peć. Trend u europskim zemljama je više kremacija nego klasičnih ukopa i to od 30 do 90%.

20

gradskih groblja na ukupnoj povšini od oko 65 hektara djelatnici Ukopa organizirano održavaju

U cvjećarnicama Sveta Ana i Centra povoljno izrađuju cvjetne aranžmane i vijence, a u ponudi su i svijeće, te osvježavajuća pića. Promenada Ekstra

7


GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA

U 135. godišnjicu osječkog tramvaja ušli smo s flotom novih autobusa Najstarijim tramvajskim prijevozom u Hrvatskoj ponosi se jedan od najmanjih gradova u svijetu koji uopće ima takav gradski prijevoz Osijek je te 1884. imao nešto više od 18.000 stanovnika kad je i službeno, 10. rujna, u promet pušten tramvajski prijevoz. Organiziran je temeljem ugovora o koncesiji koji je 27. lipnja 1884. potpisan između Grada Osijeka i tvrtke Osječko d.d. za konjsku željeznicu. Koncesija je izdana na 65 godina, a uključivala je i dopuštenje za gradnju tramvajske pruge, remize za tramvajska kola i staja za konje. Pruga je bila jednokolosječna, s mimoilaznicama i išla je od kapelice Sv. Roka do Trga bana Jelačića. U Osijeku će 135. godišnjica organiziranog i kontinuiranog gradskog prijevoza tramvajima biti upamćena po isporuci 12 novih niskopodnih autobusa koji su u prometu od kraja siječnja. No, radi se i na nastavku modernizacije. - Kako ne bismo gubili na tempu kod tako velikih projekata, trenutno u Ministarstvu mora, prometa i infrastrkuture intenzivno razgovaramo o raspoloživim bespovratnim sredstvima za nabavku novih tramvaja i pripremamo se za projekt

8

Promenada Ekstra

nove remize - objašnjava direktor Mario Šapina. Tvrtka je uključena i u razvoj mini projekta kroz koji se razmatra i uvođenje električnih autobusa u javni gradski prijevoz. - A paralelno radimo i na savjetovanju sa zainteresiranima za obavljanje poslova nadzora našeg master projekta modernizacije javnog gradskog prijevoza. On se, nakon isporuke dijela nove autobusne flote, razvija kroz modernizaciju pruge, nabavu novih tramvaja, potom vjerojatno i još jednog dijela autobusne flote, potom kroz izmještanje i gradnju nove remize, te završnu digitalnu podršku razvoju prodaje prijevoznih karata i umrežavanja s drugim sustavima prijevoza u regiji kaže Šapina. Prije 135 godina građani su bili oduševljeni novim tramvajima, pa su neki i danima čekali na mogućnost da se provozaju. Sustav je elektrificiran 12. prosinca 1926., a danas je spreman za novu generaciju niskopodnih tramvaja.

Ljubimci osječkih putnika GPP Osijek je prvi u Hrvatskoj u potpunosti iskoristio novac iz fondova Europske unije za obnovu voznog parka. Novi su autobusi nabavljeni putem javnog natječaja provedenog u provoj polovici 2018., a 12 niskopodnih gradskih autobusa tipa Solo proizvođača MAN, model Lion’s City, u Osijek su isporučeni u siječnju ove godine. Plaćeni su 20 milijuna kuna (plus PDV), od toga 18 milijuna iz EU fondova.


Atraktivni uskršnji i božićni tramvaji prevezu i nekoliko desetaka tisuća djece tijekom sezone

MARIO ŠAPINA direktor Gradskog prijevoza putnika

Trenutno se radi na dokumentaciji o javnoj nabavi za građevinske radove modernizacije tramvajske pruge i stajališta.

183

milijuna kuna vrijedni su radovi na modernizaciji tramvajske pruge i ispravljačkih stanica za koje će uskoro biti raspisan natječaj

U pripremi su nagrade za najstarijeg putnika, te učenika, studenta i radnika koji su se najviše vozili, i putnika koji najduže ima godišnju kartu. Promenada Ekstra

9


ŠPORTSKI OBJEKTI

Modernizacija plaže na Kopiki i temeljita obnova zgrade Srednjike

Postojeća javna rasvjeta bit će zamijenjena LED rasvjetom

Značajne investicije promijenit će doživljaj najatraktivnijih ljetnih sportsko-rekreacijskih zona u Osijeku U Osijeku će biti energetski obnovljen objekt na Srednjoškolskom igralištu površine oko 1.000 m2. Obnova počinje u srpnju i trajat će 20 mjeseci. Obnova se provodi u okviru projekta GReENERGY u sklopu programa INTERREG-IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Projekt se bavi energetskom obnovom i korištenjem obnovljivih izvora energije na objektima javne namjene u Osijeku i Novom Sadu. Nositelji projekta su Univerzitet u Novom Sadu i Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, a ostali partneri na projektu su Javno komunalno preduzeće “Gradsko Zelenilo” Novi Sad, Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek i Grad Osijek. - U sklopu ovog projekta izvršit će se izmjena stolarije, postavljanje “zelenog krova” površine 150 m2, izolacija zidova i krovišta zgrade te

10

Promenada Ekstra

zamjena rasvjetnih tijela s LED rasvjetom – pojašnjava Nataša Brčić, direktorica Športskih objekata. Ove će se godine urediti i dio lijeve obale Drave smješten uz sportsko-rekreacijski centar Copacabana. Riječ je o projektu koji se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma kroz “Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018.”. - Uredit će se dio lijeve obale rijeke Drave, od riječnog kilometra 19+800 do 20+100 na potezu uz kupalište Copacabana, koja je kategorizirana kao “ostale plaže”. Projektom je predviđeno uređenje 400 metara obale na kojoj je predviđena instalacija dva seta solarnih tuševa s po pet mjesta za tuširanje, instalacija pet solarnih klupa, tri seta kabina za presvlačenje s po dvije kabina na kojima će biti montirani solarni paneli za punjenje elektroničkih uređaja, jedno solarno drvo/punjač za elektroničke uređaje s besplatnim pristupom na internet – naglašava Brčić.

Sunčana elektrana na krovištu Planirano je i postavljanje sunčane elektrane na krovištu zgrade Srednjoškolskog igrališta. Predviđena je elektrana snage 93,4 kW, a dobivena energija koristit će se za vlastitu potrošnju objekta. U svijetu je već uobičajeno da se na taj način kod objekta javne namjene ostvaruju značajne uštede na potrošnji električne energije. I Športski objekti će dobivati manje račune za struju sa Srednjike.


NATAŠA BRČIĆ direktorica Športskih objekata

1.053.876

kuna (s uključenim PDV-om) ukupna je vrijednost projekta uređenja dijela lijeve obale Drave kod kupališta Copacabana

1.364.586

eura je vrijedan projekt energetske obnove objekta na Srednjiki, a Grad Osijek sudjeluje s 383.154 eura (uključen PDV)

Radovi na uređenju dijela dravske obale uz rekreacijski centar Copacabana trebali bi biti završeni do 15. lipnja ove godine. Stižu novi tuševi, kabine za presvlačenje i solarne klupe/punjači mobilnih uređaja. Promenada Ekstra

11


UNIKOM

Novo reciklažno dvorište za građevni otpad u Sarvašu Otvoreno je šest dana u tjednu, nije potrebna prethodna najava, a cijena je formirana po toni odloženog materijala Iako jedinice lokalne samouprave više nisu dužne imati odlagalište za građevni otpad, Grad Osijek je odlučio prenamijeniti bivše odlagalište miješanog otpada u Sarvašu upravo u odlagalište građevnog otpada. Nakon radova na izgradnji reciklažnog dvorišta, Unikom je u ožujku 2019. ishodio dozvolu za gospodarenje otpadom te je nakon toga i otvoreno novo reciklažno dvorište za građevni otpad u Sarvašu. Građevinske tvrtke sada konačno imaju mjesto na kojem mogu odložiti građevinski materijal. - Cilj je da se ovaj otpad što više razvrsta i ne odlaže u miješani otpad, premda naši građani i dalje mogu manje količine odvesti na Lončaricu veliku – naglašava Davor Vić, direktor Unikoma. Novo reciklažno dvorište zaprima 11 vrsta otpada - beton, cigla, crijep, pločice, keramika, mješavina betona, cigle, crijepa/pločica i keramike, drvo, staklo, plastika, otpad od jaružanja, izolacijski materijali, građevinski materijali

12

Promenada Ekstra

na bazi gipsa, miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata. Cijena odlaganja je formirana za svaku vrstu otpada, pa tako odlaganje tone cigli stoji 36 kuna + PDV, a izolacijskog materijala 144 kune + PDV. Najbolje je razvrstati građevinski materijal, jer je onda cijena odlaganja povoljnija. Ako se materijal doveze kao miješani otpad, onda je cijena 144 kuna + PDV po toni. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je radnim danom od 7 do 15 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Najava nije potrebna. Prostor reciklažnog dvorišta je ograđen, a u njemu rade dva djelatnika. Svako vozilo koje dođe odlazi na vagu, a nakon utvrđivanja sastava materijala koji se odlaže, računa se cijena. Plaćanje je na licu mjesta gotovinom na blagajni, dok tvrtke plaćaju putem narudžbenice. S ovim odlagalištem Grad Osijek je značajno iskoračio u budućnost organiziranog prikupljanja i gospodarenja otpadom.

Sekundarni materijal Sav dopremljeni građevinski materijal u reciklažnom se dvorištu skladišti samo privremeno. Naime, kad se ovdje skupi predviđena količina otpada, onda započinje sljedeća faza gospodarenja otpadom odnosno reciklaže. Uz pomoć specifičnih dobilica prikupljeni materijal se usitnjava do razine tzv. samljevenog betona koji se dalje koristi kao materijal u građevinskim radovima, odnosno za održavanje prometnica.


DAVOR VIĆ direktor Unikoma Najisplativije je materijal sortirati prije dovoza

Otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima građani mogu i dalje odložiti bez naknade na reciklažnom dvorištu u sklopu odlagališta Lončarica Velika.

200

kilograma je maksimalna količina građevinskog otpada kojega mogu dovesti građani

Besplatno odlaganje građevinskog otpada za građane na Lončaricu Veliku moguće je najviše dva puta godišnje, odnosno svakih šest mjeseci. Promenada Ekstra

13


TRŽNICA

Pažnja! Ponuda proizvođača na Eko trgu glavne osječke tržnice Od četvrtka do subote na tržnici je osiguran plasman za proizvođače okupljene oko koncepta “zdravlja s tanjura” Tržnica Osijek pokrenula je projekt afirmiranja domaćih ekoloških proizvođača “Osječki Eko trg”. Glavni cilj projekta je kreiranje vidljivog, kvalitetnog i pouzdanog lokalnog tržišta ekoloških proizvoda. Stoga je na glavnoj osječkoj tržnici uređen i posebno označen prostor na kojemu svoje proizvode svakoga četvrtka, petka i subote u vremenu od 9 do 12 sati prodaju isključivo ekološki certificirani proizvođači. Projekt se realizira u suradnji sa Solidarnom EKO grupom i SLAPovim projektom E-ceker. I trenutno je to svojevrsni epicentar za zdravu ponudu proizvoda svih onih koji brižljivo vode računa o zdravoj hrani i građana/kupaca koje zanimaju najnoviji trendovi ekološke proizvodnje. Eko trg zapravo je prošireni format posjetiteljima tržnice već dobro poznatog koncepta Zelenog četvrtka, pa se tamo i dalje svakog četvrtka organizira tematsko događanje vezano uz ekološke standarde, trendove, inovacije i novi-

14

Promenada Ekstra

tete u eko proizvodnji te “zdravlju s tanjura”. - U fokusu će biti lokalni ekološki proizvođači i promocija njihovih proizvoda, a kroz male atraktivne edukacije i degustacije, namjera je privući širu javnost u ovu ekopriču te razvijati dobre i zdrave navike – naglašava direktor Tržnice, Igor Medić, dodajući kako je prilikom prvog Zelenog četvrtka u novom formatu 4. travnja posjetiteljima i kupcima podijeljeno 600 porcija omleta s povrćem, dok se već idućeg tjedna peklo 400 palačinki. - Nakon gotovo 500 održanih i dobro posjećenih programa Zelenih četvrtaka manifestaciju obogaćujemo snažnijom sinergijom s ljudima koji se bave eko proizvodnjom i promoviraju zdravu hranu pojašnjava Medić. Svi budući programski događaji na sad već uhodanom Eko trgu bit će isključivo ekološke tematike, a prostor će bit dodatno izdvojen iz uobičajenog kolorita tržnice uz pomoć jumbo fotografija voća i povrća.

Eko ponuda Na Eko trgu mogu se kupiti salata, mladi luk, mrkva, svježi kopar, pesto od medvjeđeg luka, tjestenina od pirea s medvjeđim lukom, kruh od pirovog brašna sa sjemenkama, povrtni mix za juhe i variva, lješnjaci, brašno i krupica, sok i druge prerađevine od aronije, hladno prešana ulja, med i drugi pčelinji proizvodi, kupinovo vino, brašno butternut tikve, jabuke, čajevi, maslaci od orašastih plodova i sjemenki, mješavine za proteinski kruh i krekeri.


Na Eko trgu su skloni iznenađenjima, pa često pripremaju jednostavna zdrava jela

IGOR MEDIĆ direktor Tržnice

Namjera je iskoristiti prostor i koncept Eko trga na glavnoj gradskoj tržnici da se ondje umreže i promoviraju svi projekti temeljeni na zdravim pričama.

600

porcija omleta s povrćem svježe je pripremljeno na Eko trgu te podijeljeno posjetiteljima i kupcima tijekom otvorenja u travnju

Prvi najavljeni događaji za kobrendiranje s projektom Eko trga su “Osijek zdrav grad”, “BikeOS urbani festival” i „Ferivi polumaraton“. Promenada Ekstra

15


Tvrtka za graditeljstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge


Augusta Cesarca 3, 31400 Đakovo, Hrvatska Tel: +385 (0) 31 811-761, Fax: +385 (0) 31 821-762 tehnoelektro@tehnoelektro.hr www.tehnoelektro.hr

Električna energija naša je strast, a elektromontaža posao Tehno-elektro d.o.o. je graditeljsko društvo koje se bavi izgradnjom elektroenergetskih objekata te projektiranjem i ispitivanjem elektroenergetskih postrojenja visokog, srednjeg i niskog napona. U godinama djelovanja na tržištu iza sebe ostavili smo brojne zadovoljne klijente i kvalitetno realizirane objekte. Karakteristične projekte možete vidjeti ispod:

• • • • • • • • •

Postrojenja nazivnog napona 400, 220 i 110 kV Postrojenja srednjeg i niskog napona Zračnih i kabelskih dalekovoda srednjeg napona, kao i izoliranih zračnih dalekovoda Zračnih i kabelskih mreža niskog napona Industrijskih postrojenja niskog napona Infrastrukturnih objekata Proizvodnja niskonaponskih sklopnih blokova i razvodnih ormara Izrada ormara upravljanja, zaštite i mjerenja za visokonaponska i srednjenaponska postrojenja Montaža baznih postaja i antenskih stupova


U pripremi je program upravljanja gubitcima vode u sustavu

Izvrsna kreditna linija za obnovu zgrada i sufinancirane kamate

Odobrena gradnja krematorija, rade se nove grobnice i hortikultura

U 135. godišnjicu osječkog tramvaja ušli smo s flotom novih autobusa

Temeljita obnova zgrade Srednjike i modernizacija plaže na Kopiki

Novo reciklažno dvorište za građevni otpad u Sarvašu

Ponuda eko proizvoda na Eko trgu glavne tržnice IMPRESSUM

Izdavač i izvršna produkcija: Kulen vizija, Osijek 2019.

Profile for Promenada Promenada

Promenada Ekstra svibanj / lipanj 2019.  

Promenada Ekstra svibanj / lipanj 2019.  

Advertisement