Issuu on Google+

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła Zespół Szkół Chemicznych ul. Bulwary im. J.Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek Branża hotelarska Koordynator szkolny Dorota Sykuła Koordynator branżowy Agnieszka Gabryelczyk Grupa I Liczba uczennic/ uczniów w grupie – 8 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów: Marta Cybulska Marlena Czerwińska Paulina Goliszewska Karolina Kwiatkowska Angelika Snopkowska Anita Szczepaniak Angelika Szczerbiak Edyta Zarębska

8.

Pracodawca Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Wojska Polskiego 2, 87-720 Ciechocinek

9.

Opiekunka/opiekun praktyk Anna Serkowska tel. 54 54 253 00 00 e-mail: ciechocinek@st-george.pl

10.

Termin praktyk 01.07.2013 – 26.07.2013

11.

Miejsce odbywania praktyki Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Wojska Polskiego 2, 87-720 Ciechocinek

12.

Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej 140

13.

Tygodniowy wymiar godzin nieprzekraczający 35 NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Data

1.

2.

3.

4.

5.

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

01.07.2013

7.00 - 14.00

02.07.2013

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 - kolacja 7.00 - 14.00

7

pokojowa

03.07.2013

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.00 - 14.00

- Poznanie zakresu czynności na stanowisku oraz uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pokojowej, - Stosowanie zasady współpracy w zespole, - Przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem w Hotelu St.George w Ciechocinku.

7

kelner

04.07.2013

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.00 - 14.00

Poznanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z obsługą konsumenta i salą kelnerską (zapoznanie się z techniką obsługi klienta, zapoznanie z programem kelnerskim, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, segregowanie prania wg asortymentu i wydanie do pralni).

7

obsługa imprez

Organizowanie usług dodatkowych na życzenie gości, obsługa gości podczas śniadań, rozliczenie śniadań, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej.

05.07.2013

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.00 - 14.00

7

pokojowa

- Segregowanie prania wg asortymentu, - Utrzymanie porządku w magazynie pościeli czystej i brudnej, - Zasady przekazywania pościeli do pralni i odbierania z pralni. utrzymanie czystości w pokojach oraz na korytarzach podczas pobytu gości.

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad

Uwagi

- Test na wstępie sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne uczniów, - Zapoznanie się z pomieszczeniami w Hotelu St.George w Ciechocinku (układ funkcjonalny), - Szkolenie bhp, p. poż. i higieniczno sanitarnych, - Zapoznanie się z regulaminem hotelu i jego części gastronomicznej.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 – kolacja Tydzień pierwszy 35 godzin 6.

08.07.2013

7.00 - 14.00

7

zarządzanie gastronomią

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.

8.

9.

09.07.2013

7.00 - 14.00

7

administracja oraz pokojowa

10.07.2013

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.00 - 14.00

7

Administracja oraz kelner

11.07.2013

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.00 - 14.00

7

recepcjonista

7

recepcjonista

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 10. 12.07.2013

7.00 - 14.00

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja

- Nauka przygotowania oferty dla klienta, nauka robienia kosztorysu i rozliczenia oferty dla gości hotelu oraz dla firm, -Zapoznanie się ze strukturą administracyjną i prawną Hotelu St.George w Ciechocinku, -Przygotowanie oferty na organizację wesela na 160 osób (przygotowanie karty menu, przygotowanie oprawy muzycznej na wesele, opracowanie pełnego kosztorysu). - Przygotowanie sali konsumenckiej i obsługa stałych gości z państw UE w języku obcym, - Zapoznanie z zasadami funkcjonowania programów komputerowych używanych w hotelu, Obsługa centrali telefonicznej, - Przyjmowanie rezerwacji dotyczącej basenu, sauny, siłowni. - Poznanie zakresu czynności na stanowisku recepcjonisty, - Poznanie oferty hotelu, - Wypełnianie dokumentów związanych z przyjęciem rezerwacji zameldowaniem i wymeldowaniem gościa, - Wysyłanie potwierdzenia rezerwacji za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej. Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu hotelowego CHART, - Obsługa centrali telefonicznej, - Przyjmowanie rezerwacji dotyczącej basenu, sauny, siłowni, - Prowadzenie korespondencji hotelowej - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji. - Rozliczenie gościa – wystawienie odpowiednich dokumentów. - Obsługa gości obcojęzycznych przebywających w hotelu. - Organizacja wieczorku tanecznego dla gości hotelu oraz dla innych gości. - Kompleksowa obsługa gości – przyjęcie zamówienia, realizacja i rozliczenie zamówienia sporządzając odpowiednie dokumenty.

Tydzień drugi 35 godzin NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

3


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11. 15.07.2013

7.00 - 14.00

7

obsługa konsumenta

12. 16.07.2013

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.00 - 14.00

- Rejestrowanie i prowadzenie korespondencji, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem gościa, - Obsługa gościa hotelowego w języku angielskim, - Przedstawianie aktualnej oferty hotelu.

7

recepcjonista

- Utrzymanie porządku w sali konsumenckiej i dostosowanie jej do obsługi, - Przywitanie i obsługa stałych gości z krajów UE w sali konsumenckiej, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów.

13. 17.07.2013

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.00 - 14.00

7

kelner

- Pomoc przy organizacji usług dla przebywających w hotelu gości z Niemiec, - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni, - Obsługa centrali telefonicznej, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi, basenu oraz kortów tenisowych, - Metody rozliczania konferencji oraz imprez okolicznościowych, - prowadzenie korespondencji hotelowej. - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Wymeldowanie gościa z Hotelu St.George w Ciechocinku.

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 14. 18.07.2013

7.00 - 14.00

15. 19.07.2013

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.00 - 14.00

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

-Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu St.George w Ciechocinku, - Przygotowanie kalkulacji potraw, - Prowadzenie korespondencji hotelowej. - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT paragon.

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Prowadzenie rozliczeń kelnerskich. - Polecanie oferty gastronomicznej obcokrajowcom, - Przywitanie gościa zagranicznego i zaproponowanie miejsca w hotelu, - Pożegnanie gościa zagranicznego oraz pełne rozliczenie usług hotelowych.

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja Tydzień trzeci 35 godzin 16. 22.07.2013

7.00 - 14.00

6.30- śniadanie

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

4


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17. 23.07.2013

14.00-14.30- obiad 18 – kolacja 7.00 - 14.00

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

7

recepcjonista

7

recepcjonista

7

Pokojowa + Obsługa konsumenta

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 – kolacja

18. 24.07.2013

7.00 - 14.00

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 - kolacja 19. 25.07.2013

7.00 - 14.00

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 - kolacja 20. 26.07.2013

7.00 - 14.00

6.30- śniadanie 14.00-14.30- obiad 18 - kolacja

- Pomoc przy organizacji wieczorku tanecznego. - Przygotowanie kalkulacji potraw – przetłumaczenie jej na j. angielski, - Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Prowadzenie korespondencji hotelowej. - Przygotowanie i poprowadzenie procedury wymeldowania gości, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych - Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Prowadzenie korespondencji hotelowej. - Przygotowanie i poprowadzenie procedury wymeldowania gości, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych Egzamin na zakończenie miesięcznej praktyki zawodowej u pracodawcy, - Zapoznanie się z technikami obsługi klienta, z techniką przepływu informacji między pracownikami, - Przyjmowanie rezerwacji sauny, kortów tenisowych, - Zasady postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości, - Zarządzanie powierzonymi narzędziami i środkami pracy. - Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione. Podsumowanie zdobytych umiejętności na wszystkich stanowiskach pracy w Hotelu St.George w Ciechocinku, tj.: przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem, przypomnienie technik obsługi klienta w restauracji, obsługi programu kelnerskiego, obsługa gości podczas śniadań, rozliczanie śniadań, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., przypomnienie nazewnictwa poszczególnych części zastawy, przypomnienie zasad serwowania przystawek, dań głównych i deserów, przypomnienie metod przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, przypomnienie zasad otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

5


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamknięcie zmiany recepcji, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni, przypomnienie zasad chronienia mienia gości i hotelu, przypomnienie zasady postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości, omówienie i przypomnienie zasad związanych z zarządzaniem powierzonymi narzędziami i środkami pracy. Tydzień czwarty 35 godzin Łącznie 140godzin praktyk Włocławek, 22.06.2013. Agnieszka Gabryelczyk ............................................................................ Włocławek, 23.06.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska miejscowość, data, podpis akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

6


harmonogram_262