Page 1

The Human Myeloid Neoplasms QIASeqTM DNA Panel jest ukierunkowanym panelem NGS do analizy 141 genów zaangażowanych w rozwój i progresję nowotworów szpiku kostnego. Mutacje w tych onkogenach i genach supresorowych guza są często istotne dla klasyfikacji nowotworów i wymagają obszernych badań w celu lepszego zrozumienia karcynogenezy. Termin białaczka mieloidalna obejmuje spektrum chorób zwanych nowotworami hematologicznymi, ale w większości odnosi się do raka krwi lub szpiku kostnego, charakteryzującego się nieprawidłowym wzrostem niedojrzałych białych krwinek mieloidalnych. Powszechnymi zdarzeniami inicjującymi dla karcynogenezy białaczki są nadregulacja ekspresji niektórych genów i rozregulowanie wzrostu komórek. Geny często zmutowane podczas tych zdarzeń obejmują receptorowe kinazy tyrozynowe FLT3 lub KIT dla ostrej białaczki szpikowej i TP53 lub RB1 dla przewlekłej białaczki szpikowej. Każdy z tych genów może nabyć wiele różnych mutacji, a każdy nowotwór może nabywać mutacje w wielu genach. Dlatego sekwencjonowanie panelu kluczowych genów, często mutowanych w białaczce szpikowej, jest skutecznym sposobem badania potencjalnego mechanizmu rakotwórczego. Panel ten skupia uwagę na genach, które ulegają mutacji najczęściej w białaczce szpikowej, wykorzystując różnorodne zasoby, takie jak ostatnie badania sekwencjonowania całego genomu / exomu, czy najnowsze publikacje naukowe. Wykorzystywane są również sprawdzone bazy danych, takie Cancer Gene Census oraz COSMIC (Catalogue of Somatic Mutations in Cancer. Panel zawiera „molekularne kody kreskowe” zapewniające lepsze wzbogacanie i jednorodność sekwencjonowania w celu pewnej detekcji mutacji o niskiej częstotliwości. W połączeniu z zaawansowanymi technologiami analizy danych z „molekularnymi kodami kreskowymi”, konstrukcja biblioteki panelu zapewnia kompletne rozwiązanie. Prostota docelowego wzbogacania panelu The Human Myeloid Neoplasms QIASeqTM DNA Panel jest idealna dla rutynowych detekcji znanych mutacji, a także odkrywania nowych w dowolnym laboratorium badawczym z dostępem do platform sekwencjonowania następnej generacji (NGS) z Illumina i Ion Torrent.


Tabela 2. Rodzaje nowotworów możliwe do identyfikacji

Tabela 1. Lista genów w The Human Myeloid Neoplasms QIASeq DNA Panel ABL1

CBLB

ETNK1

IL7R

MSH2

PMS2

SRP72

ADA

CBLC

ETV6

JAK1

MSH6

PRAMEF2

SRSF2

Ostra białaczka szpikowa Acute Myeloid Leukemia (AML)

ANKRD26

CDKN2A

EZH2

JAK2

MYC

PRF1

STAG2

ASXL1

CEBPA

FAM154B

JAK3

MYD88

PRPF40B

STAT3

Przewlekła białaczka limfatyczna Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)

ASXL2

CHEK2

FAM47A

KAT6A

NBN

PRPF8

STXBP2

ATM

CREBBP

FAM5C

KCNA4

NF1

PTEN

SUZ12

Przewlekła białaczka szpikowa Chronic Myeloid Leukemia (CML)

ATRX

CRLF2

FAS

KCNK13

NOTCH1

PTPN11

TAL1

BCL6

CSF1R

FBXW7

KDM6A

NPAT

RAD21

TERC

Przewlekła białaczka mielomonocytowa Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML)

BCOR

CSF3R

FLRT2

KDR

NPM1

RB1

TERT

BCORL1

CTCF

FLT3

KIT

NRAS

RELN

TET2

Przewlekła białaczka neutrofilowa Chronic Neutrophilic Leukemia (CNL)

BCR

CUX1

GATA1

KLHDC8B

NSD1

RUNX1

TNFRSF13B

BIRC3

DAXX

GATA2

KLHL6

NTRK3

SETBP1

TP53

Szpiczak mnogi - Multiple Myeloma

BLM

DDX41

GJB3

KMT2A

OR13H1

SF1

TPMT

BRAF

DNM2

GNAS

KMT2C

OR8B12

SF3A1

TUBA3C

BRCA1

DNMT1

HNRNPK

KRAS

P2RY2

SF3B1

U2AF1

BRCA2

DNMT3A

HRAS

LRRC4

PAX5

SH2B3

U2AF2

C17orf97

EED

IDH1

LUC7L2

PCDHB1

SH2D1A

WAS

CALR

EGFR

IDH2

MAP2K1

PDGFRA

SMARCB1

WRN

CARD11

ELANE

IKZF1

MLH1

PHF6

SMC1A

WT1

CBL

EP300

IKZF3

MPL

PML

SMC3

XPO1

Ostra białaczka limfoblastyczna Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)

Zespoły mielodysplastyczne Myelodysplastic Syndromes (MDS) Białaczki szpikowe Myeloid Malignancies Nowotwory mieloproliferacyjne Myeloproliferative Neoplasm (MPN) Mielofibroza - Myelofibrosis (MF)

ZRSR2

Produkty nazwa

Numer katalogowy

Identyfikator

Human Myeloid Neoplasms QiaSeq Panel (96) Zestaw zawierający WSZYSTKIE odczynniki (z wyjątkiem indeksów) do ukierunkowanego sekwencjonowania DNA; panel na 96 próbek

333505

DHS-003Z-96

Human Myeloid Neoplasms QiaSeq Panel (12) Zestaw zawierający WSZYSTKIE odczynniki (z wyjątkiem indeksów) do ukierunkowanego sekwencjonowania DNA; panel na 12 próbek

333505

DHS-003Z-12

QIAseq 12-Index I (48) Zestaw 12 indeksów na 48 próbek na platformę Illumina

333714

333714

QIAseq 12-Index L (48) Zestaw 12 indeksów na 48 próbek na platformę Ion Torrent

333764

333764

QiaLab Sp. z o.o. ul. Kątna 17 | 00-703 Warszawa qialab@qialab.com.pl | +48 22 349 60 10

Ulotka hematoonkologiczna wersja 2  
Ulotka hematoonkologiczna wersja 2  
Advertisement