Page 1

p . z o . o . s p . k. , 0 2 - 5 4 8 ka S Wa rsz ENZ-ALL aw ec p a, Enzymatyczny prespray s u l. m e do zabrudzeń białkowych i tłustych. Gr h C aż : Skutecznie usuwa plamy z krwi, pożywienia, r e kawy, moczu, a także plamy z oleju bądź tłuszczów powstające w gastronomii, hotelarstwie, biurowcach, domu oraz w ośrodkach zdrowia.

13

po

y ,t

Im

yn

rt

ls Po

e l: +4

|

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego prania dywanów, wykładzin, tapicerek etc. SPOSÓB UŻYCIA: Wymieszać 1/2 miarki (15 g) z 1litrem gorącej wody (50ºC - 65ºC) w celu aktywowania katalitycznego działania enzymów. W razie stosowania na plamy z krwi roztwór należy schłodzić przed użyciem. Przed użyciem wstrząsnąć. Następnie spryskać dywan roztworem i wetrzeć przy użyciu szczotki lub szorowarki. Pozostawić na 5-10 minut. Wypłukać przeznaczonym do tego detergentem (np. Chemspec Formula 90). Przed zastosowaniem należy przeprowadzić test odbarwienia w niewidocznym miejscu.

w .c h e m s p e

.c h e m s p e c p

4 1 9, w w

1

ny

rt e

r:

t 3,

po

W razie nadzwyczajnych wypadków związanych z użyciem substancji chemicznej należy kontaktować się ze Stołecznym Ośrodkiem Ostrych Zatruć, Warszawa (PL): +48 22 619 66 54; +48 22 619 08 97

Im

el:

|

8 +4

. pl

2 604

95 4

c p ol ska

19, w w w

2 95

olsk

04

a .p

l

86

UWAGI: Przed użyciem należy zapoznać się z treścią zaleceń i ostrzeżeń. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu. Aby uniknąć podrażnienia skóry lub ryzyka poślizgnięcia, nie należy chodzić boso po mokrym dywanie. Produkt przechowywać w suchym środowisku, w temperaturze pokojowej. Gdy środek nie jest używany, przechowywać go w zamkniętym pojemniku. Produkt nie jest objęty gwarancją, jeśli ulega przepakowaniu, jest nieprawidłowo przechowywany bądź stosowany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta. Pojemnik, niewykorzystany produkt i ścieki należy zutylizować zgodnie z bowiązującymi przepisami.

C

he

m

sp

ec

Po

lsk

. z o .o . s p. k ., 0 2 - 5 4 8 Wa a Sp r

sza

wa

,u l.

Gr

y


rsz

aw

a,

u l.

Gr

NIEBEZPIECZEŃSTWO

y

po

rt

ec

p . z o . o . s p . k. , 0 2 - 5 4 8 ka S Wa

yn

er

:C

m he

sp

ls Po

13

,t

Im

Działa drażniąco na skórę Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Zapobieganie: Po użyciu należy dokładnie umyć twarz, ręce oraz powierzchnię skóry eksponowanej na działanie produktu. Należy stosować rękawice ochronne / ubiór ochronny / środki ochrony oczu / środki ochrony twarzy. Postępowanie: W RAZIE DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Dokładnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są używane i jest to wykonalne w łatwy sposób. Kontynuować płukanie. Niezwłocznie powiadomić ZAKŁAD TOKSYKOLOGII lub lekarza. W RAZIE DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Przemyć dużą ilością wody z mydłem. W RAZIE WYSTĄPIENIA PODRAŻNIENIA SKÓRY: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. W RAZIE WDYCHANIA: Wyjść na świeże powietrze. W RAZIE SPOŻYCIA: Przepłukać usta. NIE prowokować wymiotów. JEŚLI JAKIEKOLWIEK DOLEGLIWOŚCI SIĘ UTRZYMUJĄ: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Szczegółowe środki pierwszej pomocy opisano w Sekcji 4 Karty Charakterystyki. Przechowywanie: Przechowywać dokładnie zamknięty pojemnik w suchym i przewiewnym miejscu. Utylizacja: Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawiera: Tripolifosforan sodu (CAS 7758-29-4; EC 231-838-7); Alkohole etoksylowane C9-C11 (CAS 68439-46-3); Węglan sodu (CAS 497-19-8; EC 207-838-8); Cytrynian sodu, dwuwodzian (CAS 6132-04-3; EC 200-675304-3); Pirofosforan tetra sodu (CAS 7722-88-5; EC 231-767-1). 2,2% substancji zawiera składniki o  nieznanej toksyczności. Zapoznaj się z kartą charakterystyki

e l:

|

+4

w .c h e m s p e

.c h e m s p e c p

4 1 9, w w

el:

|

8 +4

. pl

2 604

95 4

c p ol ska

19, w w w

2 95

olsk

04

a .p

l

86

ny

r:

C

he

m

sp

ec

lub na www.chemspecpolska.pl

rt e

1

po

t 3,

Im

na www.legendbrandscleaning.com

Po

lsk

. z o .o . s p. k ., 0 2 - 5 4 8 Wa a Sp r

sza

wa

,u l.

Gr

y


p . z o . o . s p . k. , 0 2 - 5 4 8 ka S Wa rsz ENZ-ALL aw ec p a, Enzymatyczny prespray s u l. m e do zabrudzeń białkowych i tłustych. Gr h C aż : Skutecznie usuwa plamy z krwi, pożywienia, r e kawy, moczu, a także plamy z oleju bądź tłuszczów powstające w gastronomii, hotelarstwie, biurowcach, domu oraz w ośrodkach zdrowia.

13

po

y ,t

Im

yn

rt

ls Po

e l: +4

|

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego prania dywanów, wykładzin, tapicerek etc. SPOSÓB UŻYCIA: Wymieszać 1/2 miarki (15 g) z 1litrem gorącej wody (50ºC - 65ºC) w celu aktywowania katalitycznego działania enzymów. W razie stosowania na plamy z krwi roztwór należy schłodzić przed użyciem. Przed użyciem wstrząsnąć. Następnie spryskać dywan roztworem i wetrzeć przy użyciu szczotki lub szorowarki. Pozostawić na 5-10 minut. Wypłukać przeznaczonym do tego detergentem (np. Chemspec Formula 90). Przed zastosowaniem należy przeprowadzić test odbarwienia w niewidocznym miejscu.

w .c h e m s p e

.c h e m s p e c p

4 1 9, w w

1

ny

rt e

r:

t 3,

po

W razie nadzwyczajnych wypadków związanych z użyciem substancji chemicznej należy kontaktować się ze Stołecznym Ośrodkiem Ostrych Zatruć, Warszawa (PL): +48 22 619 66 54; +48 22 619 08 97

Im

el:

|

8 +4

. pl

2 604

95 4

c p ol ska

19, w w w

2 95

olsk

04

a .p

l

86

UWAGI: Przed użyciem należy zapoznać się z treścią zaleceń i ostrzeżeń. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu. Aby uniknąć podrażnienia skóry lub ryzyka poślizgnięcia, nie należy chodzić boso po mokrym dywanie. Produkt przechowywać w suchym środowisku, w temperaturze pokojowej. Gdy środek nie jest używany, przechowywać go w zamkniętym pojemniku. Produkt nie jest objęty gwarancją, jeśli ulega przepakowaniu, jest nieprawidłowo przechowywany bądź stosowany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta. Pojemnik, niewykorzystany produkt i ścieki należy zutylizować zgodnie z bowiązującymi przepisami.

C

he

m

sp

ec

Po

lsk

. z o .o . s p. k ., 0 2 - 5 4 8 Wa a Sp r

sza

wa

,u l.

Gr

y


rsz

aw

a,

u l.

Gr

NIEBEZPIECZEŃSTWO

y

po

rt

ec

p . z o . o . s p . k. , 0 2 - 5 4 8 ka S Wa

yn

er

:C

m he

sp

ls Po

13

,t

Im

Działa drażniąco na skórę Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Zapobieganie: Po użyciu należy dokładnie umyć twarz, ręce oraz powierzchnię skóry eksponowanej na działanie produktu. Należy stosować rękawice ochronne / ubiór ochronny / środki ochrony oczu / środki ochrony twarzy. Postępowanie: W RAZIE DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Dokładnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są używane i jest to wykonalne w łatwy sposób. Kontynuować płukanie. Niezwłocznie powiadomić ZAKŁAD TOKSYKOLOGII lub lekarza. W RAZIE DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Przemyć dużą ilością wody z mydłem. W RAZIE WYSTĄPIENIA PODRAŻNIENIA SKÓRY: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. W RAZIE WDYCHANIA: Wyjść na świeże powietrze. W RAZIE SPOŻYCIA: Przepłukać usta. NIE prowokować wymiotów. JEŚLI JAKIEKOLWIEK DOLEGLIWOŚCI SIĘ UTRZYMUJĄ: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Szczegółowe środki pierwszej pomocy opisano w Sekcji 4 Karty Charakterystyki. Przechowywanie: Przechowywać dokładnie zamknięty pojemnik w suchym i przewiewnym miejscu. Utylizacja: Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawiera: Tripolifosforan sodu (CAS 7758-29-4; EC 231-838-7); Alkohole etoksylowane C9-C11 (CAS 68439-46-3); Węglan sodu (CAS 497-19-8; EC 207-838-8); Cytrynian sodu, dwuwodzian (CAS 6132-04-3; EC 200-675304-3); Pirofosforan tetra sodu (CAS 7722-88-5; EC 231-767-1). 2,2% substancji zawiera składniki o  nieznanej toksyczności. Zapoznaj się z kartą charakterystyki

e l:

|

+4

w .c h e m s p e

.c h e m s p e c p

4 1 9, w w

el:

|

8 +4

. pl

2 604

95 4

c p ol ska

19, w w w

2 95

olsk

04

a .p

l

86

ny

r:

C

he

m

sp

ec

lub na www.chemspecpolska.pl

rt e

1

po

t 3,

Im

na www.legendbrandscleaning.com

Po

lsk

. z o .o . s p. k ., 0 2 - 5 4 8 Wa a Sp r

sza

wa

,u l.

Gr

y

Etykieta 1 b wizual  
Etykieta 1 b wizual  
Advertisement