Page 1

Presentatiegids 2011 - 2012

www.bamschaatsteam.nl


Met Univé kom je een heel eind A AR GR ATIS N

FLEVONIC

E

hon’ naar Mail ‘marat unive.nl en sk@ sponsorde op twee gratis maak kans voor FlevOnice. aarten toegangsk

www.unive.nl

Wij vinden het mooi, lange afstandschaatsen. Of het nu gaat om topsport of om lekker recreatief een eind schaatsen. Wij wensen onze marathonploeg veel succes en u een winter vol schaatsplezier.


Inhoud Voorwoord - Ir. N.J. de Vries

5

Koninklijke BAM Groep nv

Voorwoord - Janet Richter

7

Renault Nederland

Van de Voorzitter

8

Voorzitter Stichting Schaatsteam Groenoranje

‘We zijn nu wereldtop’

10

Jillert Anema brengt BAM Schaatsteam naar ongekend niveau

‘Alles voelt meteen al weer heel vertrouwd’

12

Groeneveld als winnaar terug

Weissensee4kids / Fonds gehandicaptensport

13

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van Groenoranje

Smullen van een topseizoen

14

Wereldtitels, nationale titels, natuurijstitels, en Awards

Rijders BAM Schaatsteam

16

Rijders Equipe Renault eco2

18

‘BAM heel indrukwekkend’

20

Team oogst lof voor prestaties op twee fronten

‘Dit seizoen wil ik weer stap maken’

22

Het fantastische seizoen van Bob de Jong

In het pak van de wereldkampioen!

27

‘Seizoen van keuzes maken’

28

Wedstrijdkalender 2011 - 2012

‘Livigno is altijd prachtig’

30

Colofon

Groenoranje legt basis tijdens trainingskamp Italië

BAM Univé Dames Schaatsteam

31

Schaatsen met een doel: Weissensee4kids

33

De presentatiegids marathonschaatsen voor het BAM Schaatsteam en Equipe Renault Eco2 is een uitgave van Stichting Schaatsteam Groenoranje.

BAM Schaatsteam Zuiderzeestraatweg 41 8096 BC Oldebroek www.bamschaatsteam.nl info@bamschaatteam.nl

Concept + Creatie MegaSet Design bv, Aalsmeer www.megasetdesign.nl Fotografie Tims Fotografie

3


bam

Het BAM Schaatsteam wordt gesponsord door BAM en meer specifiek door de zes werkmaatschappijen:

BAM Civiel BAM Infratechniek BAM Techniek BAM Utiliteitsbouw BAM Wegen BAM Woningbouw

schaatsteam


Koninklijke BAM Groep nv Schaatsliefhebbers, Voor het zevende jaar op rij geeft het BAM Schaatsteam een presentatiegids uit, waarin rijders en begeleiders zich aan u voorstellen. Graag geef ik gehoor aan de uitnodiging van het BAM Schaatsteam om deze gids bij u in te leiden, alvorens de rijders zelf aan het woord komen over hun prestaties tot nu toe en hun doelstellingen voor het komende seizoen. Ook de begeleiders lichten de voorbereidingen op het schaatsseizoen 2011 / 2012 aan u toe. Evenals in voorgaande jaren zijn de ver-

De schaatser van het BAM Schaatsteam

wachtingen voor het nieuwe seizoen hoog-

zijn uitstekende ambassadeurs van hun

gespannen, zowel bij het team als bij de

sport. Dat blijkt onder meer uit de jaarlijk-

vele supporters. De geweldige prestaties

se clinic die het team organiseert om

van de rijders in het afgelopen seizoen

gehandicapte kinderen en volwassen in

(waaronder het ‘dubbele goud’ van

de gelegenheid te stellen zelf het plezier

De Jong en het zilver van De Vries op het

van de schaatsport te ervaren.

WK Afstanden in Inzell) liggen nog vers in het geheugen. Individueel én als team

Namens alle medewerkers van Koninklijke

hebben de rijders van het BAM Schaats-

BAM Groep wens ik het BAM Schaatsteam

team aansprekende overwinningen op

opnieuw vele successen toe in het schaats-

hun naam gezet. Zij bewijzen jaar op jaar

seizoen 2011/2012.

dat de succesformule van het BAM Schaats-

Bunnik, oktober 2011

team (‘Uitgaan van eigen kracht, dan volgt het succes zeker!’) nog allerminst is uitgewerkt. Het BAM Schaatsteam brengt al jaren kleur in het marathonschaatsen in Nederland. Ook de komende maanden zal ons ‘Groenoranje’ in vele wedstrijden prominent aanwezig zijn. Als vanouds gaat het dan om inzet en kwaliteit van het BAM Schaatsteam als geheel én van de indivi-

Ir. N.J. de Vries, voorzitter raad van bestuur

duele topsporters.

Koninklijke BAM Groep nv

5


DE AARDE IS PLAT, ELVIS LEEFT, KABOUTERS BESTAAN EN ELEKTRISCH RIJDEN IS VRESELIJK DUUR.

KIJK VOOR DE WAARHEID OP RENAULT-ZE.NL ALS EERSTE AUTOFABRIKANT TER WERELD BRENGT RENAULT EEN SERIE ELEKTRISCHE AUTO’S UIT: RENAULT Z.E. Niet eerder in de geschiedenis veranderde de autotechniek zo ingrijpend. Het is allemaal zo nieuw dat hierover bij het publiek nog best wat vragen zijn. Maar ook misverstanden. En onjuiste veronderstellingen. Renault wil u graag zo volledig mogelijk informeren. Kijk op renault-ze.nl

DRIVE THE CHANGE


Equipe Renault eco2 Renault is sinds 4 jaar partner van de Stichting Staatsteam Groenoranje door middel van het sponsoren van ons eigen marathon Schaatsteam “Equipe Renault eco2”.

Eco2, een wereldwijd milieulabel van Renault is er sinds 2004. Net als in de schaatswereld geldt stilstaan

Bovendien werken wij aan een duurzame

is achteruitgaan. Renault werkt daarom

toekomst: we zijn de eerste autofabrikant

continu aan verbetering als het gaat om

die vanaf 2012 een compleet gamma

vooruitstrevende technieken die de aan-

elektrische auto’s gaat bieden.

tasting van het milieu beperken. De automatische versnellingsbak “EDC”,

Het ondersteunen van ons team “Equipe

de schone TCe motoren en de nieuwe

Renault eco2” is dan ook een sponsoring

Energy dCi 130 Stop & Start motor zijn

op milieuvriendelijke wijze.

zeer innovatieve ontwikkelingen als het gaat om brandstofbesparende en milieubesparende technieken. Renault heeft zich namelijk als doel gesteld

Renault wenst het voltallige team een zeer geslaagd sportief seizoen toe.

om in 2013 een gemiddelde CO2-uitstoot te realiseren van 120 gram per km.

Janet Richter, Directeur Communicatie Renault & Dacia Nederland

7


BAM Schaatsteam - Van de Voorzitter Inmiddels staan we als BAM Schaatsteam alweer aan het begin van het 7e seizoen. Ook dit schaatsseizoen zal weer boeiend en spannend worden. Zeker nadat we het afgelopen jaar ook de stap naar de top van het langebaanschaatsen hebben gemaakt. De ogen van kenners en supporters zullen nu vanaf het begin van het seizoen ook op ons zijn gericht. De verrassing is eraf. De ‘concurrentie’ zal terdege rekening houden met onze schaatsers.

Het afgelopen schaatsjaar was natuurlijk

Even terug naar de doelstellingen. Naast

een geweldig seizoen voor het BAM

de Elfstedentocht hebben we een andere

Schaatsteam. Je kunt je afvragen waar dat

hoofddoelstelling geformuleerd. Deze is

nog te overtreffen valt. Maar wellicht is

overigens niet nieuw. Hij zat al jaren in

dat ook niet nodig. Meer van hetzelfde

ons ‘achterhoofd’, maar nu staat hij met

hoeft niet altijd beter te zijn. Het gaat

dikke letter is de agenda. Weloverwogen,

erom of je de gestelde doelstellingen gaat

realistisch en haalbaar. Het winnen van

bereiken. Meer, maar dan anders, zou het

een gouden medaille op de Olympische

kunnen zijn. Natuurlijk valt er weer veel te

Spelen in Sotsji.

winnen en begint iedereen weer op nul. Een bekend cliché uit de topsport. Maar

Vanaf dit seizoen staat alles in het teken

toch wordt er anders naar ons gekeken en

van deze doelstellingen. De weg er naar

kijken wij ook anders naar de toekomst.

toe is nog lang, maar je kunt maar beter voorbereid zijn.

De belangrijkste doelstelling is daarbij onveranderd. Die staat nog steeds met

Natuurlijk zijn er ook nog andere aspecten

stip bovenaan: Het winnen van de echte

die meewegen die tot een succesvol

Elfstedentocht. Maar dan moet ie wel

seizoen moeten leiden. Zo willen we nog

komen, helaas hebben we dat nog niet in

steeds verrassende marathons schaatsen

de hand. Maar goed, als er in Nederland

en op natuurijs, tijdens de strijd tegen de

gesproken wordt over het maken van

elementen de wedstrijden hard maken.

een berg van 1000 m hoogte, dan zou je

Maar adel verplicht, inmiddels worden er

zeggen dat het toch ook mogelijk moet

dan ook wel de nodige resultaten ver-

zijn om 200 km ijs in Friesland te maken.

wacht. Ook willen we dit jaar laten zien

Waarschijnlijk zijn tegen die tijd onze

dat de successen van het afgelopen

schaatsers al met pensioen (tenzij ook

seizoen geen uitzondering waren.

zij tot hun 67 door moeten gaan).

Marathon en langebaan zijn zeker te

e

8


oktober 2011

combineren. Het gaat immers om schaat-

staan bij enerzijds onze sponsoren en

sen. Ook op de snelle banen zullen we de

suppliers die het bovenstaande financieel

strijd weer aangaan. Hopelijk dit jaar

mogelijk maken, maar anderzijds ook bij

weer met de ‘koning’ van het langebaan-

al onze begeleiders en vrijwilligers die er-

schaatsen Sven Kamer.

voor zorgen dat onze schaatsers zorgeloos hun prestaties kunnen verrichten. Want

Kortom het wordt weer een spannend en

zoals wel vaker zit het verschil in de details

enerverend seizoen, daar ben ik absoluut

en bij ons wellicht in de ‘stille’ krachten.

van overtuigd. Overigens zijn het onze schaatsers die het waar moeten maken,

Alfred Bolks

maar bij deze wil ik ook toch ook even stil-

Voorzitter Stichting Schaatsteam Groenoranje

9


‘We zijn nu wereldtop’ Over de revelatie van het afgelopen schaatsseizoen zal weinig discussie zijn. De mannen van het BAM Schaatsteam verbaasden vriend en vijand, maar niet coach Jillert Anema. De eigenzinnige Fries weet heel goed wat zijn schaatsers kunnen. Toch kijkt ook hij met genoegen terug op een geweldig seizoen, dat nog eens werd bekroond met de schaatsoscar voor Bob de Jong. Jillert Anema onderscheidt zich in vele opzichten van andere trainers. Zijn aanpak, zijn filosofieën, zijn benadering, zijn persoonlijkheid en zijn mening maken hem een aparte in het trainersvak. Maar afgelopen winter heeft de schaatswereld kunnen zien dat de ‘methode Anema’ werkt. Zijn BAM Schaatsteam was ongekend succesvol op de vijf en tien kilometer en ook nog op de marathon. Dat maakt ook de situatie van zijn ploeg anders. “Klopt”, geeft Anema grif toe. “We zijn nu wereldtop. Veel hoger dan waar we nu staan, kan niet. We hebben nu bereikt waar we de afgelopen jaren alleen maar naar onderweg waren.” Dat verandert wel de insteek voor het nieuwe seizoen, vindt de Fries, die ook nu weer verrast. “Het hoeft”, stelt hij, “komend seizoen niet harder.” Want de tijden, vervolgt hij, zijn al goed genoeg. “Nu we bereikt hebben wat we wilden, wordt de druk groter. De schijnwerpers komen op de ploeg. Dan wil ik zien hoe ze het doen. Wie kan er nog goed blijven schaatsen?” Anema trapt bewust op de rem, en eigenlijk best hard ook. Niet omdat hij niet méér wil winnen, want dat past niet bij hem. Anema wil juist alléén maar winnen. Overal en altijd. “Maar winnen maakt gretig, en dat is ook meteen de valkuil”, legt hij uit. 10

Hij neemt oud-atlete Ellen van Langen als voorbeeld. “In de zes jaar voor de Spelen van Barcelona steeds wereldtop en elk jaar een beetje beter. Maar na haar Olympisch goud wilde ze nog harder, raakte geblesseerd en zakte weg. Dat is veel meer sporters overkomen, dat is ook het gevaar. Als je gewonnen hebt, moet je consolideren, werken aan kleine tekortkomingen. Wij gaan exact hetzelfde doen als vorig jaar, halen alleen de foutjes eruit.” En Anema ziet erop toe dat zijn jongens nuchter blijven, dat ze zich door het succes niet de kop gek laten maken. “Want nu komt het moment dat mensen gaan roepen ‘wat zijn jullie goed’. Dat heeft in Nederland als enige doel ook eens een ander te laten winnen. Maar ik heb niks met dat onterecht de hemel in prijzen. Ik zorg ervoor dat mijn rijders met beide benen op de grond blijven. Dat is nu heel belangrijk. Nuchter blijven.” Natuurlijk blijft het een feit dat zijn ploeg geweldig heeft gepresteerd. Daarvan heeft ook Anema zelf genoten. “We zijn een echt combiteam geworden, iets waartoe we twee winters terug de eerste aanzet hebben gegeven. Het doel nu was persoonlijke records rijden en één man naar de World Cups te krijgen. Dat werden er liefst vier. We waren aan het begin van het seizoen goed, en aan het einde nog steeds. Twee


Jillert Anema brengt BAM Schaatsteam naar ongekend niveau

wereldtitels, een tweede plaats, en uiteindelijk de schaatsoscar voor Bob de Jong. Dat zegt ook wel wat.” Het is niet verrassend als Anema zegt dat het hem allemaal niet verbaast. En dat gevoel is nog te plaatsen ook, want de Fries kent zijn rijders door en door, weet misschien nog beter wat ze in hun mars hebben dan de mannen zelf. Dat bevestigt hij met de opmerking dat ‘er nog niet eens alles uit is gehaald’. “Bob de Vries heeft heel grote stappen gemaakt, heeft echt geleerd. Hij heeft ritten gereden waarbij ik dacht ‘daar zit niet veel meer in’. Maar anderen, daar zit echt nog meer in.” Winst is er ook nog op een ander vlak te halen. Anema ruimt nu tijdens de trainingen tijd in om aandacht te besteden aan de start. “Dat hebben we vorig jaar niet één keer gedaan. We gaan aan de gang met de techniek van de start voor de vijf kilometer. We hoeven straks niet supersnel weg, als we maar vlot starten.” En de mannen van BAM gaan nog meer aandacht besteden aan de teampursuit, waar de ploeg afgelopen seizoen ook al serieus mee bezig was. Anema: “We gaan dat doen op een manier die volledig aansluit

bij de realiteit. We rijden straks in de trainingen gewoon de reguliere acht ronden in plaats van de vijf die we er nu deden, en daarbij starten we ook echt met drie rijders en niet langer met vijf. Precies zoals in de wedstrijden.” Het nieuwe seizoen brengt op dat onderdeel een nieuwe aanpak mee, maar Anema heeft geen idee hoe die eruit gaat zien. “Ze zouden mij om mijn mening vragen, maar ik heb geen gesprek gehad. Ik hoop alleen dat ongeacht de discipline, of het een marathonrijder is, een langebaner of zelfs een shorttracker, dat het sterkste team aan de start staat, en dat er niet meer wordt gekeken naar de afkomst of ploeg. De besten moeten rijden, zo simpel is het.” Ten aanzien van de marathon, de oorspronkelijke basis van de ploeg, blijft de filosofie onveranderd. “We hebben altijd het aantal overwinningen als doel gehad, braken twee jaar achter elkaar het seizoensrecord van zeges, maar zagen ook de keerzijde. Steeds winnen gaat ten koste van het individu. Daarom staat nu meer het individuele belang voorop, met als doel de rijders te verbeteren in alle facetten van het schaatsvak, dus marathon, langebaan en teampursuit. De leidraad daarachter is ook duidelijk: voor het individu is het goed als het met team ook goed gaat.”

11


‘Alles voelt meteen al weer heel vertrouwd’ De lach zit tijdens het trainingskamp in Livigno vastgebeiteld op het gezicht van Christijn Groeneveld. De verloren zoon is terug onder de vleugels van de Stichting Groenoranje, dit keer bij de formatie van BAM. En onder de Italiaanse zon geniet Groeneveld met volle teugen van vertrouwde gevoelens. “Ik ben weer terug, ja”, zegt Christijn Groene-

vierdaagse op natuurijs. “Na die overwinning

veld met een brede grijns. En dat had hij

op Flevonice kwam Jillert Anema naar me toe,

eerlijk gezegd een jaar geleden niet gedacht.

feliciteerde en ze dat er weer een winnaar was

Sterker, een half jaar geleden niet eens.

geboren. Dat was een mooi moment.”

Groeneveld keerde in de vorige zomer de formatie van Equipe Renault de rug toe.

Diezelfde Anema had Groeneveld steeds al

Bewust. “Ik had al een paar jaar voor de ploeg

te kennen gegeven dat hij kon terugkeren bij

gereden, en ik voelde dat het tijd werd om eens

Groenoranje als hij dat wilde. Van die aan-

voor mijn eigen kansen te kunnen rijden.”

bieding maakte Groeneveld in het voorjaar alsnog gebruik. “En ik kom terug als een betere

Die mogelijkheid diende zich aan met een

schaatser. Completer. Dat voel ik zelf echt zo.

aanbieding van AMI Kappers. Groeneveld

In de wedstrijden ben ik sterker. Bij Renault miste

aarzelde even, maar niet te lang. “Bij Renault

ik best vaak een kopgroep, afgelopen seizoen

cijferde ik mezelf meestal weg voor de snelle

zat ik er vrijwel altijd bij. Ik heb elf keer op het

mannen, al kreeg ik zelf ook wel eens kansen

podium gestaan, waaronder het NK op kunstijs

om te winnen. Maar voor het rijden van finales

en het ONK op natuurijs. Dat zegt wel wat.

miste ik de ervaring. Die kans kreeg ik bij AMI

Die ervaring neem ik nu mee.”

Kappers.” Groeneveld heeft inmiddels het gevoel nooit

12

Groeneveld zag zijn overgang als een logisch

weg te zijn geweest. De mensen, de trainin-

vervolg op zijn tijd bij Renault, wilde leren,

gen, de coach, de humor; het voelt allemaal

nieuw impulsen opdoen. Daarin is hij

als vanouds. “Het team is weinig veranderd.

geslaagd, want na een jaar keert een meer

Rob Hadders is weg, Bob de Jong is er vorig jaar

volwassen schaatser nu terug bij BAM.

bijgekomen. Verder kende ik iedereen al. En het

“Aboluut. Ik heb veel geleerd, wilde stappen

voelt meteen goed. Ik heb trouwens ook altijd

maken, en dat heeft goed uitgepakt.”

contact gehouden met de jongens, ben eind

De Heerhugowaarder keert zelfs terug als

vorig seizoen nog met ze naar het WK in Inzell

een winnaar. Afgelopen winter was hij de

geweest. Het werken met trainer Jillert Anema

snelste in Biddinghuizen en zegevierde hij

beviel me vanaf de eerste dag alweer. We hebben

bovendien in het eindklassement van de

een goede match, altijd al gehad.”


Groeneveld als winnaar terug

Bij BAM zal Groeneveld waarschijnlijk een minder vrije rol krijgen dan hij bij zijn vorige ploeg had, met snelle en sterke mannen als Arjan Stroetinga en Bob de Vries in het team. “Ach, het belangrijkste is dat ik me blijf ontwikkelen, dat ik nog beter word. En ik denk dat mijn kansen in de wedstrijden heus wel komen.” Naast de marathons verschijnt Groeneveld ook op het ijs voor de langebaanwedstrijden. “Op de vijf kilometer. Ik wil wel eens weten hoe ver ik op die afstand kan komen. En in de achtervolging train ik ook mee. Maar ja, dat doen we allemaal.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van Groenoranje

www.weissensee4kids.nl

www.fondsgehandicaptensport.nl

13


Smullen van een topseizoen Het kàn niet anders. Wie terugkijkt op het schaatsseizoen 2010-2011 moet onder de indruk zijn van de prestaties van het BAM Schaatsteam. De naam van de ploeg komt regelmatig terug, en vrijwel altijd in combinatie met titels. BAM had met recht een topseizoen. Het voorbije schaatsseizoen gaat de boeken in als een seizoen waarin de gevestigde orde van het langebaanschaatsen eens goed wakker werd geschud door een aantal mannen in Groenoranje. Mannen die tot dan alleen furore maakten op de loodzware discipline van de marathon, aangevuld met een voormalig Olympisch kampioen op de tien kilometer van wie vele ‘kenners’ het vermoeden hadden dat hij op z’n retour was. Die man, Bob de Jong natuurlijk, zorgde misschien wel voor de meeste verbazing. Hij, de bescheiden Zuid-Hollander die tussen wal en schip raakte door het afhaken van zijn sponsor VPZ, pikte aan bij het BAM Schaatsteam en reed vervolgens misschien wel het beste seizoen van zijn lange loopbaan. Natuurlijk, hij had al die gouden plak op de tien kilometer in Turijn op zijn naam staan. Maar dat was alweer vijf jaar geleden. In het pak van BAM vulde De Jong zijn erelijst nog eens behoorlijk aan. Dat begon al meteen met de nationale titel op de tien kilometer en een aantal fraaie zeges in de wereldbekerwedstrijden. Op het internationale podium was De Jong de te kloppen man, alleen, hij werd zelden geklopt. Dat leverde hem voor het eerst 14

sinds zeven jaar weer de eindzege in de World Cup op, en dat bewees hij nog eens aan het einde van het seizoen tijdens het WK Afstanden. In het Zuid-Duitse Inzell kroonde Bob de Jong zichzelf tot beste van de wereld op de vijf en de tien kilometer met een fenomenaal persoonlijk record op die laatste afstand. De Ard Schenk Award en de Schaatsoscar maakten het topseizoen van Bob de Jong compleet. Maar het was niet alleen Bob de Jong die zich in het Groenoranje in de kijker reed. Ploeggenoot Bob de Vries bleek ook een uitstekend afgezant op de langebaan, en Jorrit Bergsma eveneens. Dat leidde in november al tot een veelbesproken podium op de tien kilometer van het NK Afstanden: De Jong op één, geflankeerd door De Vries en Bergsma. ‘BAM-BAM-BAM!’ kopten de media. De toon was gezet. Ook het podium in Inzell kleurde uiteindelijk Groenoranje. Symbolisch dan, want Bob de Jong en Bob de Vries startten daar in de kleuren van de nationale selectie. Maar ze stonden er uiteindelijk wel, naast elkaar, als de mondiale nummers één en twee van de tien kilometer. En dat was voor Bob de Vries net zo’n grote prestatie als het voor Bob de Jong was.


Wereldtitels, nationale titels, natuurijstitels, en Awards

Bob de Vries had trouwens ook al eerder zijn graantjes van het succes meegepikt op de marathon. De krachtpatser uit Haule manifesteerde zich namelijk op twee fronten: de vertrouwde marathon, en zijn oude liefde de langebaan. De Vries beleefde zijn finest hour op een koude donderdag, twee dagen voor de kerst. Op het Belterwiede kroonde hij zichzelf tot Nederlands kampioen op natuurijs, een titel met historische waarde. En juist dat was waarom De Vries die zo graag wilde winnen. “Ik heb alles gewonnen, maar deze titel ontbrak. Dit is mijn mooiste ooit”, liet hij glunderend weten. De Vries onttroonde overigens zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma, die een jaar eerder de doorgaans zeldzame titelstrijd won. Nog voor de jaarwisseling konden de mannen van BAM opnieuw een voorname titel bijschrijven. Het NK op kunstijs stond al voor het seizoen met vette letters in de agenda. Dáár moest het gebeuren. En daar gebeurde het. Arjan Stroetinga bekroonde op tweede Kerstdag het uitge-

kiende werk van zijn ploeg en pakte de Nederlandse titel. Voor de derde keer al trouwens, en daarmee schaarde Stroetinga zich in een bijzonder select gezelschap. Twee dagen later gaf Stroetinga blijk van zijn vele kwaliteiten. Op het natuurijs van Eernewoude was hij opnieuw de snelste in de eerste - en enige - klassieker van het seizoen. In die weken kon het niet op voor de ploeg. Want een dag later werd er weer gereden op natuurijs, op het Schiltmeer in Oost-Groningen deze keer. Bitter koud, een grote ronde, en opnieuw een BAMrijder als winnaar. Jorrit Bergsma troefde zijn medevluchter Douwe de Vries af. Was de koek voor de schaatsers van Groenoranje daarmee op? Nee, want ook Equipe Renault deed van zich spreken. Met vooral Rob Hadders als speerpunt. Hij zette zijn ploeg maar liefst drie keer in het zonnetje. Eerst in de belangrijke openingswedstrijd van het seizoen op de Amsterdamse Edenbaan, en vervolgens nog twee keer op de vijf kilometer lange ijsbaan van Flevonice.

15


Rijders BAM Schaatsteam Bob de Vries Geboren: 16 december 1984 • Woonplaats: Haule

Onbetwist de beste marathonschaatser van de laatste jaren. Bob de Vries is een verbazingwekkende allrounder, en dat demonstreerde hij nu ook op de langebaan. Werd Nederlands kampioen op de vijf kilometer, en in de laatste race van het seizoen won hij zilver op de tien kilometer tijdens het WK Afstanden. De Vries was al tweevoudig winnaar van de Essent Cup en winnaar van de KNSB Cup, en voegde daar afgelopen seizoen nog eens een indrukwekkende nationale titel op natuurijs aan toe. “Nu is hij mijn erelijst compleet”, liet hij weten.

Arjan Stroetinga Geboren: 29 juni 1981 • Woonplaats: Waskemeer

Je hebt snel, sneller en Arjan Stroetinga. De voormalig automonteur beschikt over een sprint waar maar weinig schaatsers tegenop kunnen. Is daarom de voornaamste troef van het BAM Schaatsteam als het peloton bij elkaar blijft, en dan bijna een garantie voor overwinningen. Veroverde één keer de KNSB Cup en is drievoudig Nederlands kampioen op kunstijs. Behoort daarmee tot een select gezelschap. Maar Stroetinga won ook de zware klassieker op het natuurijs van Eernewoud en demonstreerde daarmee zijn brede kwaliteiten.

Willem Hut Geboren: 30 januari 1983 • Woonplaats: Groningen

Wordt wel eens gekscherend de Beul van BAM genoemd, maar heeft die geuzennaam niet voor niets gekregen. Is de tempobeul van het team, en verzet onnoemelijk veel werk voor de ploeg. Als hij zich op de kop van het peloton zet, is er geen ontsnappen mogelijk. Weet ook zelf wat winnen is. Was al eens de snelste op het natuurijs in Zweden. Ploeggenoten zijn bijzonder blij met Hut aan hun zijde. Zonder te overdrijven noemen ze hem de beste knecht die je maar kunt wensen. 16


Jorrit Bergsma Geboren: 1 februari 1986 • Woonplaats: Aldeboarn

Is bij BAM onder de vleugels van Jillert Anema tot volle wasdom gekomen. Brak in zijn eerste seizoen definitief door met heroïsche overwinningen in het NK op natuurijs en de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Werd daarna ook gekroond tot marathonschaatser van het jaar. Afgelopen winter liet Bergsma zich ook zien op de langebaan, completeerde een fantastische één-twee-drie van de BAM Schaatsploeg op de tien kilometer van het NK Afstanden en reed vervolgens meerdere World Cups.

Bob de Jong Geboren: 13 november 1976 • Woonplaats: Leimuiden

Tja, wat moet je nog zeggen over Bob de Jong? Olympisch kampioen natuurlijk, op de tien kilometer in Turijn. Maar etaleerde afgelopen winter in het pak van BAM misschien wel zijn beste vorm ooit. Won vrijwel alle lange afstanden: tien kilometer NK Afstanden, vijf kilometer WK Afstanden en tien kilometer WK Afstanden. Miste alleen de nationale titel op de vijf kilometer, maar die belandde bij ploeggenoot bob de Vries. Kwam ook regelmatig uit op de marathon. Bob de Jong verdiende afgelopen seizoen de Schaatsoscar met zijn prestaties.

Christijn Groeneveld Geboren: 16 november 1984 • Woonplaats: Heerhugowaard

Christijn Groeneveld is weer terug op het oude nest. Maakte jarenlang deel uit van Equipe Renault voor hij in de zomer van 2010 verhuisde naar de ploeg van AMI Kappers. Won daar wel zijn eerste A-wedstrijd als marathonschaatser en het klassement van de vier wedstrijden op Nederlands natuurijs. Komt terug als een betere schaatser en wil dat graag laten zien in het pak van BAM.

17


Rijders Equipe Renault eco2 Robert Bovenhuis Geboren: 8 september 1987 • Woonplaats: Staphorst

Rustig en ingetogen persoon, maar op het ijs beresterk. Begint al aan zijn vijfde seizoen bij Equipe Renault en is daarmee de vaste waarde van de ploeg. Kwam twee winters geleden tot zijn eerste zege op het hoogste niveau: op het natuurijs van Genemuiden. Heeft ook ambities op de langebaan; kan een uitstekende vijf kilometer rijden.

Rob Busser Geboren: 23 november 1984 • Woonplaats: Wijhe

Begint aan zijn tweede seizoen bij Equipe Renault na eerst voor BAM te zijn uitgekomen. Vestigde daar toch vooral de aandacht op zich met zijn knappe prestatie op de Loosdrechtse Plassen, waar hij in de eerste klassieker van het seizoen een derde plaats behaalde. Is toch al een man voor het natuurijs, stond ook al eens in Zweden op het podium. Ontwikkelt zich tot een waardevolle kracht voor de ploeg.

trainer/coach: Jillert Anema

18

verzorger: Lammert Schoonhoven


Rick Smit Geboren: 6 mei 1988 • Woonplaats: Hem

Heeft zijn debuutseizoen bij Equipe Renault Eco2 inmiddels achter de rug en liet een goede indruk achter. Reed sterke wedstrijden en gaf er blijk van te leren en zich te ontwikkelen. Moet nu in het tweede seizoen die lijn doortrekken. Kan profiteren van de vele kennis van Bertjan van der Veen.

Jan Bos Geboren: 20 augustus 1985 • Woonplaats: Bontebok

Geldt vooral als wielertalent, en is contractrijder bij de continentalploeg van Jo Piels. Maar kan ook op de schaats goed uit de voeten. Reed lang bij de Friese selectie en was vorige winter nog pupil van Sijtje van der Lende. Kwam toen bij de C-rijders uit op de marathon en noemt dat misschien wel de mooiste sport die er is. Krijgt bij Equipe Renault de kans te ruiken aan professioneel marathonschaatsen en het vak te leren. Komt meteen uit in de Top Divisie, en kan misschien wel eens verrassen.

trainer/coach: Bertjan van der Veen

verzorger: Miel Roozendaal

19


‘BAM heel indrukwekkend’ Als de trainers van concurrerende schaatsteam terugblikken naar de afgelopen winter, wordt de rivaliteit even opzij gezet. En dan blijkt dat de formatie van coach Jillert Anema op twee fronten lof oogst. Zowel bij de collega’s van de langebaan als bij die van de marathon is er respect voor de prestaties van het BAM Schaatsteam.

Gerard Kemkers “Tja, als je terugkijkt naar de afgelopen sei-

Echt verrast ben ik er niet door. Dit was een

zoen kun je dat wat het BAM Schaatsteam

ontwikkeling die je kon zien aankomen. Met

betreft slechts kwalificeren als indrukwek-

Bob de Jong hebben ze natuurlijk een man

kend met lof voor de prestaties, en meer van

binnengehaald die een vaste waarde is op de

dat soort termen. De ploeg van Jillert Anema

lange afstanden. En van Bob de Vries was

is op twee fronten meer dan maximaal aan-

ook al een paar jaar duidelijk dat hij iets kon

wezig geweest. Op de marathon hebben ze

op de langebaan. Maar de jongens daarach-

het uitstekend gedaan en veel gewonnen, en

ter, met onder anderen Jorrit Bergsma, ja,

ook op de langebaan op de vijf en tien kilo-

dat heeft me wel verrast. Niet dat ze natio-

meter waren ze overduidelijk aanwezig.

naal goed presteren, wel dat ze ook meteen

Persoonlijk vind ik dat heel knap, want het is

aanhaken bij de internationale top. Voeg

vooral presteren op die combinatie van disci-

daarbij een coach als Jillert Anema met een

plines waar ik respect voor heb. En dat ook

behoorlijke staat van dienst, en je hebt een

nog eens een heel seizoen lang, dat is wel

team waarmee we deze winter zeker weer

bijzonder.

rekening moeten houden.”

Gerard Kemkers is voormalig topschaatser en sinds 2002 trainer van de TVM schaatsploeg met onder anderen Sven Kramer en Ireen Wüst in de gelederen. Werd in 2006 gekozen tot Coach van het Jaar

20


Team oogst lof voor prestaties op twee fronten

Jan Maarten Heideman

en pakte zo al ontzettend veel overwinningen.

“Ik vind het heel knap wat de rijders van

Hij zou misschien in de buurt van mijn record

BAM elk jaar weer presteren. Vooral Bob de

kunnen komen, maar dan moet hij nog wel

Vries, Arjan Stroetinga en ook Jorrit Bergsma.

een paar jaar doorgaan met winnen.

Ach, de hele ploeg doet het goed, maar die

En ik probeer natuurlijk zelf nog dat record

jongens springen er voor mij uit. En dan

scherper te stellen.

toch met name nog Bob de Vries. Hij is ook nog gewoon boer, werkt hard en presteert

Wat me wel opvalt is dat die jongens ont-

dan zo heel goed in de marathons en op de

zettend veel doen. Trainen hard, doen de

langebaan. Ik heb daar respect voor.

marathon, de langebaan. Na januari betalen ze wel een beetje de tol, wordt het wat

En Arjan Stroetinga is natuurlijk ook een

minder. Kunnen andere ploegen ook nog

topper. Heeft heel veel snelheid, is ook sterk,

eens wat winnen.”

Jan Maarten Heideman is de beste marathonschaatser ooit, won vijf keer de Cup, werd drie keer Nederlands kampioen op kunstijs, en heeft het record op zijn naam van de meeste zege in de geschiedenis van het marathonschaatsen: 76

Jan van Veen

trainer als Jillert Anema weet je dat er ge-

“De jongens van Jillert Anema hebben het

noeg kennis achter de ploeg zit. Ik ken hun

heel goed gedaan op de nummers die hen

programma’s verder niet, weet niet of ze

liggen: de vijf en tien kilometer en de team-

specifiek voor de langebaan trainen, maar

pursuit. Bob de Jong is natuurlijk dubbel

blijkbaar is hij er in geslaagd een goede mix

wereldkampioen geworden, maar ook Bob

te vinden tussen langebaan en marathon.

de Vries en Jorrit Bergsma hebben goed

En dan blijkt het dat die twee elkaar niet

gepresteerd.

bijten. In ieder geval moeten we ook komen-

Nee, dat heeft me niet verbaasd. Die jongens

de winter weer rekening houden met de

komen niet uit de lucht vallen, en met een

ploeg van BAM.”

Jan van Veen is sinds 2009 trainer van schaatsploeg Hofmeier, nadat hij eerder in dienst van de KNSB Jong Oranje begeleidde

21


‘Dit seizoen wil ik weer stap maken’

De aanloop van Bob de Jong bij het BAM Schaatsteam was wat stroef, maar toen de trein eenmaal op stoom kwam, was er geen houden meer aan. De voormalig Olympisch kampioen won zo ongeveer alles wat er te winnen viel, en sloot af met twee wereldtitels en de Schaatsoscar voor zijn geweldige prestaties. Bob de Jong grinnikt een keertje in het hotel

maar het scheelde niet veel. “Duidelijk is dat

Galli in het Italiaanse Livigno, waar hij met zijn

ik mezelf afgelopen seizoen weer verbeterd heb.”

ploeggenoten van Groenoranje in trainings-

Dat is iets wat velen van de ‘oude’ De Jong

kamp zit. De start bij BAM, geeft hij toe,

niet meer verwacht hadden. Hij weerlegt dat

was inderdaad wat vreemd. “Wel bij de ploeg,

onmiddellijk. “Als je jezelf goed verzorgt en

niet bij de ploeg, en uiteindelijk toch weer wel.”

zuinig bent op je lichaam, denk ik dat je tot je

Hij genoot daarna van de samenwerking

veertigste op heel hoog niveau kunt presteren.”

met Jillert Anema. “Bloedfanatiek hè. Alleen de winst telt.” In dat opzicht kwam de coach

Naast zijn eigen motivatie deed de samen-

aan zijn trekken. “Het was een ongelooflijk

werking met Jillert Anema de rest. “We hebben

goed seizoen. In mijn specialisme heb ik vrijwel

altijd al een klik gehad. Hij is recht door zee,

alles gewonnen.”

en daar houd ik van. Vorig jaar hebben we één keer een conflict gehad. Duurde precies vijf

Maar het was niet alleen de winst, ook al

minuten. En vijf minuten later overlegden we

was die met onder andere de wereldbeker

alweer over andere dingen. Jillert Anema is

en wereldtitels op de vijf en tien kilometer

iemand die zo snel schakelen kan. En ik ook.

indrukwekkend. Wie verder keek dan de kille

Dat werkt prettig.”

cijfers, zag dat De Jong (34) niet alleen won,

22

maar ook nog eens geweldig goed en hard

Komende winter wil De Jong weer hard rijden.

reed. Beter dan ooit is misschien te sterk,

Harder liefst. Maar misschien is dat niet eens


Het fantastische seizoen van Bob de Jong

noodzakelijk, zegt hij lachend. “Zolang er

schema’s nog van Bart Schouten. Nu hebben

maar niemand sneller rijdt.” Die iemand zou

we doorgepakt vanaf april, de hele zomer met

mogelijk Sven Kramer kunnen zijn, die naar

de schema’s van Jillert Anema. En dan voel je

verwachting weer terugkeert op het ijs.

dat het beter werkt.”

De Jong haalt de schouders op. “Of hij wel of niet rijdt, maakt me niet uit. Het interesseert

De Jong komt de komende maanden opnieuw

me ook niet hoe mijn tegenstanders heten,

niet alleen uit op de langebaan, maar ook op

zolang ik ze maar kan verslaan.”

de marathon. Ook al ligt, zegt hij meteen, de prioriteit natuurlijk bij de langebaan.

De belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat

“Maar die marathons, dat vind ik prachtig om te

De Jong zelf beter wordt. En de voortekenen

doen. En ik heb afgelopen seizoen laten zien dat

bedriegen zo tegen het einde van de zomer

ik op de momenten dat het nodig is mijn werk

niet. De Jong is er goed aan toe, zit lekker in

kan doen voor de ploeg. Dat vind ik belangrijk,

zijn vel en heeft een goede voorbereiding

heb ik ook plezier in. Ik wil er ook zeker een

achter de rug. “Vorig jaar begon ik relatief laat

aantal rijden.” Lachend: “Als dat mag.”

bij BAM en heb ik op mezelf gewerkt met de

Snelheid & Kwaliteit voor al uw communicatieuitingen Lakenblekerstraat 41, Aalsmeer Tel. [0297] 344 018 www.megasetdesign.nl 23


SPORTSWEA

R NTE HU EAR TSW R O SP

GO TO THE START! Bij topsport en topprestaties zijn het de details die het verschil maken. Hunter ontwikkelt al sinds eind jaren tachtig sportkleding in samenwerking met topsporters. Alleen met behulp van de visie en de ervaringen van topsporters zijn wij in staat kleding te maken voor topprestaties. Daarbij zijn pasvorm, comfort en kwaliteit net zo belangrijk als het gebruik van de beste materialen, de afwerking en bijvoorbeeld het design. Want ook met kleding maken komt het aan op de details. Hunter Sportswear is daarom blij dat het ook dit seizoen weer als supplier optreedt van de zeer succesvolle langebaan- en marathonformaties: Team Bam-UnivĂŠ en Team Renault. Middels de samenwerking met beide teams, die op hoog niveau presteren op de disciplines langebaan en marathon, zijn wij in staat om onze producten steeds te optimaliseren en innovaties door te voeren naar al onze schaatskleding. Hunter schaatskleding wordt dus ontwikkelt in samenwerking met topsporters. Dit betekent echter niet dat het alleen voor topsporters is. Juist niet! Met Hunter streven wij er naar om kwalitatief hoogwaardige sportkleding te maken voor iedere enthousiaste sporter, oftewel FOR EVERYBODY!

designed to perform W W W. H U N T E R S P O R T S W E A R . N L


In het pak van de wereldkampioen! De schaatsers van de stichting Groenoranje leveren in de winter op de ijsbanen de ene na de andere topprestatie. Bob de Jong kroonde zichzelf twee keer tot wereldkampioen; Bob de Vries werd Nederlands marathonkampioen op natuurijs en op de vijf kilometer, pakte mondiaal zilver tijdens het WK; Arjan Stroetinga won het NK op kunstijs bij de marathonmannen en zegevierde in de natuurijsklassieker van Eernewoude. Het is maar een greep uit de reeks aansprekende

bers zijn je inmiddels al voorgegaan. Zij sporten

prestaties van het afgelopen seizoen van de

al in de schaatspakken, wielershirtjes, wieler-

mannen in het fraaie groen en oranje van BAM

broeken of skeelerkleding van de schaatsteam

of in het opvallende wit met groen van de

van stichting Groenoranje.

Equipe Renault Eco2. Schaatspakken die nu voor

De kleding is vervaardigd door het bekende

iedere liefhebber bereikbaar zijn. Aarzel niet, en

merk Hunter Sportswear, dat voor vele top-

kleed je net als wereldkampioen Bob de Jong, of

ploegen uit de schaatswereld en de wielersport

als de sterren van het marathonpeloton!

de kleding verzorgd. Aarzel niet en schaf nu de kleding van onze schaatsploegen aan. Bestel je

Want dat kan! Via de webwinkel van de ploeg is

kleding rechtstreeks in de webwinkel van de

de kleding van BAM en Equipe Renault Eco2 nu

stichting Groenoranje:

voor iedereen verkrijgbaar. Duizenden liefheb-

www.bamschaatsteam.nl

27


‘Seizoen van keuzes maken’ De wedstrijdkalender van Jorrit Bergsma ziet er wat gecompliceerd uit. De diesel van het BAM Schaatsteam kijkt namelijk niet alleen naar de marathons, maar tegenwoordig ook naar de langebaan. “Het wordt een seizoen van keuzes maken.” De eerste prioriteit legt Bergsma toch even

mijn verjaardag. Zou leuk zijn als ik mezelf een

bij de langebaan. Al vlot na de eerste mara-

mooi cadeau kon geven.”

thons staat namelijk het NK Afstanden op het programma. “En ik wil me graag plaatsen

Bergsma kijkt wat sceptisch naar de wedstrijd

voor de eerste World Cups, dus dat betekent dat

die na de Weissensee op de kalender staat:

ik er tijdens het NK moet staan”, weet Bergsma,

de Italiaanse Reschensee. “Op zich mooi dat

die voor dat NK geen beschermde status op

er weer een buitenlandse wedstrijd bij staat in

zak heeft. “Maar ik hoef me in ieder geval niet

de planning, maar ik moet juist in die periode

meer te plaatsen, dat is al wat.”

goed kijken naar de langebaan. Er staan dan namelijk ook belangrijkse World Cups op het

En natuurlijk kijkt de voormalig Nederlands

programma.”

kampioen op natuurijs ook naar de wed-

28

strijden op die ondergrond, al staan die in

Al met al, stelt Bergsma, wordt het een sei-

de planning voorlopig alleen nog voor het

zoen waarin hij zal hinken op twee gedach-

buitenland genoteerd. “Maar in december en

ten, ofwel rekening houdt met langebaan

januari wil ik wel goed zijn voor het geval we

en marathon. “Zeker in het begin van het

weer natuurijs krijgen in Nederland. En anders

seizoen. Maar als ik me niet weet te plaatsen

richt ik me op de buitenlandse wedstrijden.”

voor de World Cups, richt ik me in die periode

In ieder geval het ONK op de Weissensee,

volledig op de marathon. Daarna zien we dan

zegt hij lachend. “Want dat valt deze keer op

wel verder.”


Wedstrijdkalender 2011 - 2012

8 oktober 2011 - Deventer Opening IJsstadion

1 januari 2012 - Flevonice Finale KPN Super Prestige

15 oktober 2011 - Amsterdam KPN Marathon - Cup 1

6-8 januari 2012 - Boedapest (Hon) ISU EK Allround

22 oktober 2011 - Heerenveen KPN Marathon - Cup 2

7 januari 2012 - Alkmaar KPN Marathon - Cup 12

29 oktober 2011 - Utrecht KPN Marathon - Cup 3

14 januari 2012 - Deventer KPN Marathon - Cup 14

4-6 november 2011 - Heerenveen KPN NK Afstanden

17 januari 2012 - Flevonice Flevonice Bokaal

5 november 2011 - Eindhoven KPN Marathon - Cup 4

21 januari 2012 - Groningen Finale KPN Marathon - Cup 16

12 november 2011 - Den Haag KPN Marathon - Cup 5

21-22 januari 2012 - Salt Lake City (VS) ISU World Cup

12-13 november 2011 - Chelyabinsk (Rus) ISU World Cup

28 januari 2012 - Weissensee KPN Natuurijs Grandprix 1

19 november 2011 - Haarlem KPN Marathon - Cup 6

1 februari 2012 - Weissensee KPN Open Nederlands Kampioenschap

24 november 2011 - Dronten Quintus Nova Trophy

4 februari 2012 - Weissensee KPN Natuurijs Grandprix 2

25-27 november 2011 - Astana (Kaz) ISU World Cup

4-5 februari 2012 - Heerenveen KPN NK Allround

26 november 2011 - Tilburg KPN Marathon - Cup 7

11 februari 2012 - Rechensee ItaliĂŤ KPN Natuurijs Grandprix 3

2-4 december 2011 - Heerenveen ISU World Cup

11-12 februari 2012 - Hamar (Noo) ISU World Cup

3 december 2011 - Assen KPN Marathon - Cup 8

16 februari 2012 - Runnmeer Zweden KPN Natuurijs Grandprix 4

10 december 2011 - Amsterdam KPN Marathon - Cup 9

18 februari 2012 - Runnmeer Zweden Finale KPN Grandprix Natuurijs

15 december 2011 - Flevonice KPN Super Prestige 1

18-19 februari 2012 - Moskou (Rus) ISU WK Allround

17 december 2011 - Breda KPN Marathon - Cup 10

22 februari 2012 - Heerenveen KPN Tweedaagse

22 december 2011 - Flevonice KPN Super Prestige 2

25 februari 2012 Finale KPN Tweedaagse

26 december 2011 - Heerenveen KPN Nederlands Kampioenschap Marathon

9-11 maart 2012 - Berlijn (Dui) ISU World Cup

29 december 2011 - Enschede KPN Marathon - Cup 11

22-25 maart 2012 - Heerenveen ISU WK Afstanden

29


‘Livigno is altijd prachtig’ Hij kwam er al voor het vierde jaar op rij, maar Bob de Vries verveelt zich geen moment in het Italiaanse Livigno, waar de schaatsers van Groenoranje steevast een trainingskamp beleggen. “Het is er altijd prachtig”, vertelt De Vries.

Het natuurschoon in de Italiaanse Alpen is natuurlijk niet het belangrijkste, maar Bob de Vries maakt er geen geheim van dat hij het landschap wel kan waarderen. “Ik vind dat wel mooi hoor, al die bergen. Daar kan ik echt van genieten. Maar eerlijk gezegd vind ik het na drie weken ook wel weer mooi geweest. Dan mag het van mij wel gewoon weer lekker vlak.” Maar dat Livigno is dus het oord waar de mannen van BAM en Equipe Renault Eco2 al enige jaren neerstrijken in de aanloop naar het schaatsseizoen. Niet om de puntjes op de i te zetten, maar gewoon om nog te werken aan de basis. “Want het is toch vooral duurwerk wat we daar doen”, aldus De Vries. “Veel fietsen, veel skeeleren.” De eerste week begint doorgaans echter met wandeltochten. “Ja, dat is vooral om aan de hoogte te wennen. Nodig voordat je intensief aan het werk kunt. Een rustig begin eigenlijk. Maar ook daar hebben we plezier in.” Na het wandelen komt het zwaardere werk. Aan uitdagingen op de fiets is in de omgeving van Livigno geen gebrek. Er zijn immers meer dan voldoende hellingen, tot de indrukwekkende Stelvio aan toe. “Op de fiets kun je je daar wel uitleven. Maar we trainen dan eigenlijk alles, niet alleen de duur. Sprint, intensief, dat komt er allemaal bij.”

30

Groenoranje legt basis tijdens trainingskamp Italië De mannen van Groenoranje hebben wat dat betreft pech met de terugkeer van Christijn Groeneveld in de ploeg. De Noord-Hollander is op de fiets niet bij te houden, en reed tot hun frustratie al eens een stel Italiaanse wielerprofs uit zijn wiel. “Haha, ja, voor hem was de terugkeer in Livigno sowieso een feest der herkenning, maar hij kan inderdaad enorm hard fietsen. Ik vind dat wel mooi.” Met de skeelers onder is de reikwijdte iets minder, maar de inspanning niet. “We rijden dan vanuit het hotel en volgen een route door de omgeving. Maar aangezien het daar nergens vlak is, is dat evengoed nog behoorlijk zwaar.” En zo hebben de schaatsers zich klaargestoomd voor het nieuwe seizoen. Na het vertrek uit Livigno was hij op de goede weg, vindt Bob de Vries. “We hebben veel gedaan, en ik sta er goed voor. Maar dan is het nog altijd even afwachten hoe het op de schaats gaat. Daar ben ik wel benieuwd naar.” Het laatste deeltje van de voorbereiding werkten de ploegen ook af in het buitenland, en wel in Duitsland. “In Erfurt hebben we nog een week om daadwerkelijk de puntjes op de i te zetten. En dan zijn we er klaar voor.”


BAM UnivĂŠ Dames Schaatsteam In navolging van vorig seizoen maken Elma de Vries en Janneke Ensing ook dit jaar weer onderdeel uit van de Groenoranje brigade. Vorig jaar hebben zij uiteindelijk maar een paar weken in het groenoranje pak kunnen rijden maar dit jaar zal dat gewoon het hele seizoen zijn. Naast de marathon blijven de twee dames zoals we dat gewend zijn zich ook richten op de langebaan. Het is dus even afwachten waar en wanneer Janneke en Elma ten tonele zullen verschijnen maar ze gaan de succesvolle BAM kleuren vol enthousiasme verdedigen bij de dames.

Klaucke tweewielerhuis Venestraat 93-95 • 9402 GK Assen www.klaucketweewielerhuis.nl

31


Bekijk en bestel nu online uw schaatsen, skeelers, fietsen, kleding, schoenen etc. via www.stouwdam.nl

NIEU W! W DA M M EM S TOUU EE TE ST YS SY NS N T EN

PUN T E stede euro RP AR ! AA bestede eu ro! j SSPPA ke be elke or el voor 1 Punt vo korting bij ro korting bi euro 1 Punt 10 eu al 10 en al nten punt 1000 pu Bijj 10 oop! nk aa de Bi en lgende aankoop! volg uw vo uw

Stouwdam Sport BV … Rondweg 60a … 8091 XK Wezep Stouwdam Sport BV … Rondweg 60a … 8091 XK Wezep Telefoon 038-376 2626 … E-mail info@stouwdamsport.nl … Website www.stouwdam.nl Telefoon 038-376 2626 … E-mail info@stouwdamsport.nl … Website www.stouwdam.nl


Schaatsen met een doel:

Weissensee4kids

Persbericht, 25 augustus 2011

Na het ongekende succes van Weissensee4kids waarmee in 2011 € 102.600,- is opgehaald voor Orange Babies en het Ronald McDonaldHuis Zwolle, gaan we in 2012 weer naar de Weissensee om 200km te schaatsen voor het Goede Doel. ‘Het schaatsen op de Weissensee voor onze

kun je besluiten hoeveel km je schaatst

Goede Doelen gaf zo’n goed gevoel dat we

(met een minimum van 200km).

dit initiatief willen uitbouwen’ aldus initiatief-

Het doel is om zo een deel van de begro-

nemers Alfred Bolks en Stefan van Dijk.

ting van het Ronald McDonaldHuis Zwolle

‘Weissensee4kids maakt nu deel uit van de

te werven waardoor ouders dichtbij hun

breed gedragen stichting Sportive4kids die

zieke kind kunnen zijn en kinderen in

zich als doel heeft gesteld Kinderen met een

Afrika, Okahandja Namibië, (project

moeilijke start te helpen.’

Orange Babies) voedsel zorg en scholing te geven zodat zij een toekomst hebben.

Weissensee4kids wordt ondersteund door

‘We zetten ons met hart en ziel in voor deze

de stichting Alternatieve Elfstedentocht

twee doelen met onze eigen passie de sport

Weissensee als één van de twee Goede

en we hopen dat veel mensen met ons

Doelen die zij specifiek tijdens het evene-

deelnemen’ aldus de bestuursleden Stefan

ment ondersteunt. Nadat vorig jaar heel

van Dijk, Bart Wijnne en Alfred Bolks.

veel bedrijven ons financieel gesteund

Alfred en Stefan hebben in 2011 al deel-

hebben willen we nu bedrijven en organi-

genomen en zijn erg enthousiast. Samen

saties actief laten deelnemen. Deelnemers

schaatsen, een sportieve prestatie neer-

kunnen zich inschrijven in teams. Per team

zetten en kinderen helpen gaan prachtig

wordt sponsorgeld verworven en als team

hand in hand!

Door Kinderen met een Moeilijke Start te helpen dragen we ons eigen beetje bij aan een betere wereld. U doet toch ook mee? www.weissensee4kids.nl 33


www.bamschaatsteam.nl

Bam Schaatsteam Gids  

Bam Schaatsteam Gids