Page 1

www.mijnsheerlyckheid.nl

Ontspannen en comfortabel wonen in levendig Kudelstaart


2

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 4

18-5-10 16:20


Inhoudsopgave Aalsmeer / Kudelstaart

Pag.

Mijnsheerlyckheid

Pag.

Comfort en woonplezier

Pag.

Zorgcentrum Aelsmeer

Pag.

Mijnsheerenhof

Pag.

Appartementen Mijnsheerenhof

Pag.

Dominium I, II, III

Pag.

Appartementen Dominium I, II, III

Pag.

Parkeren

Pag.

Koopopties blok B en C

Pag.

Technische omschrijving

Pag.

Afwerkstaat

Pag.

Algemene informatie

Pag.

4 10 12 16 20 22 32 34 42 44 50 56 58

3

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 5

18-5-10 16:24


Aalsmeer Rijk aan historie

Kudelstaart ligt in de gemeente Aalsmeer in de provincie Noord-Holland. Centraal gelegen in de Randstad en dichtbij Amstelveen, Amsterdam en Schiphol. Aalsmeer was het laatste voormalige veengebied in Nederland dat niet bemalen werd en toch boven water bleef. De cultuurhistorie van het veen is zichtbaar in de inrichting van de openbare ruimte, namelijk in het patroon van zogenaamde ‘legakkers’. Deze verkaveling­structuur van de droogmakerijen is gekozen als basis voor de stedenbouwkundige opzet van Mijnsheerlyckheid. Naast de historische streekgebonden architectuur kent de omgeving van Aalsmeer monumenten in de sfeer van de Amsterdamse School, de Nieuwe Zakelijkheid en de Delftse School. De nieuwe bebouwing verwijst naar deze hoogtepunten uit het verleden. De vormgeving van de gevels en de gebouwen vertolken de sfeer van het dorp op een eigentijdse manier.

4

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 6

18-5-10 13:10


Kudelstaart

Unieke verbinding tussen het intieme dorpsgevoel en de vrijheid van de weidse horizon Wonen in het nieuwe levendige hart van Kudelstaart op een steenworp afstand van winkels en het open water. Even boodschappen doen, of even naar de haven aan de Westeinderplassen om een kop koffie te drinken en ondertussen naar de bollende zeilen van uitvarende boten te kijken. Dat is het unieke van deze nieuwe wijk: de verbinding tussen het intieme dorpsgevoel en de vrijheid van de weidse horizon.

5

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 7

18-5-10 16:27


Je kunt de woning kiezen die het beste bij je past “Een groot deel van de nieuwe woningen profiteert van de ligging aan het nieuwe

Doordat de Westeinderplassen een fysieke grens vormen, kon de nieuwbouw niet rond

dorpsplein. Omgekeerd profiteert het dorpsplein van de gevelcomposities van de

het oorspronkelijke centrum (de bebouwing langs de dijkwegen, de Kudelstaartse-

nieuwe woningen. Hierdoor worden de pleinwanden gevormd die ervoor zorgen dat

weg en de Herenweg) plaatsvinden. Nu ligt er een kans het centrum terug te brengen

de plek ook ruimtelijk als centrum wordt ervaren door alle inwoners van Kudelstaart.

op de plaats waar het eigenlijk hoort te liggen.�

Afhankelijk van de plaats en functie in het openbare gebied verschillen de maat en het materiaal van de legakkers. De groenblauwe zone van de Mijnsherenweg naar

George Polman, AG architecten BNA bv

het Robend en het winkelcentrum zijn belangrijke elementen in de openbare ruimte. Een klassieke compositie van gevel en bouwmassa wordt gecombineerd met de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan het zelfstandig kunnen blijven wonen tot op hoge leeftijd. Binnen het plan is een grote diversiteit aan woningtypen. De bewoners kunnen daadwerkelijk de woning kiezen die het beste past.

De uitdaging voor mij als architect is de mogelijkheid om een nieuw centrum, een nieuw hart, te maken voor Kudelstaart, zowel ruimtelijk als functioneel. Kudelstaart is de afgelopen jaren namelijk sterk gegroeid.

6

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 8

18-5-10 13:12


7

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 9

18-5-10 13:13


A9

Badhoevedorp

A10

A4

N532

Amsterdam N201

A2

A9 A5

N522

A4

N531

Schiphol Ouder-Amstel

Hoofddorp

A9

Amstelveen N201

A4

N521

Aalsmeer N531

lsta

art sew eg

Nieuw Vennep

Kud e

N207

i Ed

eg dw of

eg dw of

De Kwakel

Ho

N201

Uithoorn

d

en

Herenweg

Ho

at

b Ro

ra st

n so

nweg

Here

he ht

c ba

Am g we

er

th ch ba

Am eg rw

ee

A4

Kudelstaart

Kudelstaart Kudelstaart

Leimuiden

N201

N207

Mijdrecht

Vinkeveen

N531

8

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 10

20-5-10 10:50


Blok B Mijnsheerenhof

Blok A Heerlyckheid

Legenda Steiger en brug

CI

Fietspad nieuw Fietspad bestaand

Dominium I, II, III C II C III

Bestrating plein Hardsteen banden in bestrating Bestrating parkeervak Bestrating tuin (semi)privĂŠ Sloot Toegangswegen parkeerplaatsen Gras/groen Oever Boom, i.o.m. gemeente

9

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 11

18-5-10 16:39


Mijnsheerlyckheid 117 nieuwe woningen aan een levendig plein In het nieuwe dorpshart vindt u straks 117 nieuwe woningen en een wijksteunpunt. Het project bestaat uit drie blokken, genaamd Mijnsheerenhof, Heerlyckheid en Dominium I, II, III. In Mijnsheerenhof en Dominium komen koopwoningen en in Heerlyckheid vindt u huurwoningen, allen in diverse prijsklassen. Tussen deze drie blokken is het nieuwe dorpshart gesitueerd. Verder worden er twee ondergrondse stallinggarages gerealiseerd, die bij de woningen behoren. Bijzondere kenmerken van de woningen zijn de elementen uit de Amsterdamse School, de gedetailleerde architectuur en de verbinding met de omgeving. De gevels van de huizen passen bij het dorpse karakter van Kudelstaart en zijn rijk uitgewerkt. Het ontwerp van AG architecten in combinatie met het woon-zorgconcept van Habion en Zorgcentrum Aelsmeer en de kennis van zaken van de aannemer BAM Woningbouw biedt een gedifferentieerd aanbod van kwalitatief zeer goede woningen.

10

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 12

20-5-10 14:46


11

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 13

18-5-10 16:45


12

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 14

18-5-10 13:17


Comfort en woonplezier Het niveau van de afwerking en de uitrusting van alle woningen is zeer hoog. Naast moderne domotica-toepassingen zijn de bouwblokken voorzien van de meest moderne energiebesparende warmtepomptechnieken voor topkoeling in de zomer en warmte in de winter. De grote en landelijke deskundigheid van de ontwikkelaar, Mijnsheerlyckheid CV staat garant voor zorgvuldig uitgewerkte woningplattegronden die voldoen aan de wensen van de meest veeleisende bewoners. De woningen zijn gelijkvloers, levensloopgeschikt en bezitten onder andere luxe sanitair en vloerverwarming. De gebouwen zijn voorzien van een lift, brede gangen, automatische entreedeuren, galerijen, een videofooninstallatie, privé en gezamenlijke bergingen en oplaadpunten voor scootmobiels. De woningen voldoen aan de eisen van woonkeur (www.woonkeur.nl)*. WoonKeur is hét kwaliteitscertificaat voor nieuwbouwwoningen. Als u een woning met WoonKeur koopt bent u verzekerd van veel gebruikskwaliteit. De eisen uit Woonkeur behoeden u voor ontwerpfouten die op korte of langere termijn problemen kunnen veroorzaken. Daarnaast staat het certificaat garant voor inbraakwerendheid, sociale veiligheid, flexibiliteit en levensloopgeschiktheid. Woonconsumenten stelden de vier bekendste eisenpakketten samen voor nieuwbouw, waarop WoonKeur gebaseerd is, namelijk PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen voor nieuwbouw), Seniorenlabel, Vrouwen Advies Commissie-Kwaliteitswijzer en Handboek voor Toegankelijkheid.

* Met uitzondering van de sociale koopwoningen en de bouwnummers B-17, B-32 en B-47. Deze woningen voldoen op één punt niet. Alle woningen in blok C voldoen aan de eisen van woonkeur. Alleen de toegang tot de wooncomplexen voldoen niet daaraan.

13

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 15

18-5-10 13:18


BAM Woningbouw, onderdeel van Koninklijke BAM Groep is met negen regiokantoren, de grootste ontwikkelende bouwer van woningen in Nederland. BAM Woningbouw is breed georiënteerd en sterk gericht op innovaties en beschikt over veel deskundigheid en ervaring. Verantwoord materiaal- en energiegebruik bieden bouwprojecten een duurzamer bestaan. Duurzaam bouwen betekent voor BAM Woningbouw echter meer: een optimale omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. BAM Woningbouw vertaalt dit naar flexibel in te richten bouwwerken, waarbij rekening wordt gehouden met individuele wensen en mogelijkheden om te groeien en te veranderen.

Unieke en gevarieerde dienstverlening gecombineerd met duurzame bouw Habion heeft de stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente vertaald in een programma, afgestemd op de verwachte zorg- en huisvestingsvraag. Habion is landelijk al meer dan 55 jaar specia­list in huisvesting voor senioren. Habion zorgt voor een divers aanbod aan woonruimten en een veilige en levendige leefomgeving. Wonen, zorg en welzijn zijn daarbij onlosmakelijk verbonden. In Kudelstaart werkt Habion samen met Zorgcentrum Aelsmeer. Hier worden zorg, verhuur, welzijn en dienstverlening vanuit een wijksteunpunt verzorgd. Om de verschillende en verander­ende wensen en behoeften van senioren in beeld te houden doet Habion continu onderzoek. BAM Woningbouw en Habion hebben samen de Mijnsheerlyckheid CV opgericht. Mijnsheerlyckheid CV is de opdrachtgever en tevens de ontwikkelaar.

14

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 16

18-5-10 13:18


15

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 17

18-5-10 13:18


16

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 18

18-5-10 16:48


Zorgcentrum Aelsmeer staat voor u klaar Aalsmeer wordt aangeboden. Dit geldt voor zowel verzorging en verpleging als

Wijksteunpunt om de hoek

ondersteunende begeleiding. De huishoudelijke verzorging kan ook worden

In het wijksteunpunt bieden partijen in opdracht van de gemeente welzijns-

uitgevoerd indien er een indicatie door het Loket WMO is afgegeven. Het

activiteiten aan. Zorgcentrum Aelsmeer zorgt voor een coördinator die op werk-

Zorgcentrum heeft een verskeuken en kan de maaltijden aan huis verzor-

dagen aanwezig is in het wooncomplex. De taken van deze coördinator zijn

gen via Tafeltje Dekje. Afhankelijk van de vraag kunnen de bewoners ook

divers. Hij fungeert onder meer als ombudsman voor de bewoners van de

gezamenlijk dineren in een prettige ambiance. Desgewenst kunnen de bewoners

wooncomplexen en vertaalt verzoeken om ondersteuning naar een con-

ondersteuning krijgen bij het verzorgen van de was in de eigen wasserij van

creet aanbod. Hij regelt dit zelf of verwijst door naar de juiste instanties.

Zorgcentrum Aelsmeer. De technische medewerkers van het zorgcentrum zullen

De coördinator verzorgt ook de exploitatie van het wijkcentrum en draagt zorg

de bewoners van alle woningen terzijde staan als zij technische vragen heb-

voor het goed functioneren van de dienstverlening. Hij onderhoudt contact

ben en zullen problemen zo mogelijk voor hen oplossen. Tot slot zullen de acti-

met alle bewoners om na te gaan of er behoefte is aan andere vormen van

viteitenbegeleiders van Zorgcentrum Aelsmeer een activiteitenprogramma ver-

dienstverlening.

Zorgcentrum Aelsmeer biedt AWBZ geïndiceerde zorg die vanuit Thuiszorg

zorgen dat afgestemd is op de behoefte van de bewoners van het wooncomplex. Daar waar het bij bovenstaande dienstverlening gaat om zaken die niet vanuit AWBZ of WMO bekostigd worden, zal slechts de kostprijs in rekening worden gebracht.

17

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 19

18-5-10 13:19


18

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 20

18-5-10 16:51


19

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 21

18-5-10 16:52


20

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 22

18-5-10 16:55


Mijnsheerenhof Dit gebouw bevat 60 koopappartementen tussen het plein en het Robend in diverse prijsklassen. Op de hoek van het gebouw bevindt zich een prachtig penthouse met twee grote dakterrassen. De appartementen zijn opgezet voor bewoners die (nog) geen zorg nodig hebben, of voor bewoners met een lichte zorgvraag. De voordeuren van de woningen op de begane grond van Mijnsheerenhof liggen aan het plein. Bij 16 woningen in Mijnsheerenhof is gekozen voor een specifieke doorsnede, waarbij zowel op de begane grond als op de bovenste etage de entree van de woningen aan het plein ligt. Dit creĂŤert levendigheid aan het plein en verhoogt de sociale veiligheid. De galerijen op de 1e en 2e etage liggen wel aan de tuinzijde. Hier is de galerij plaatselijk verbreed door de toevoeging van balkons, zodat een zonnige buitenruimte ontstaat. Onder Mijnsheerenhof is voor 48 woningen een stallinggarage voor de bewoners aanwezig. Alle standaard aangeboden woning plattegronden exclusief de bouwnummers B-12, B-13, B-14, B-27, B-28, B-29, B-42, B-43, B-44, B-57, B-58, B-59 (de sociale koopwoningen) voldoen aan de eisen die vanuit Woonkeur worden gesteld.

21

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 23

18-5-10 16:56


22

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 24

18-5-10 13:22


Appartementen Mijnsheerenhof (Blok B)

23

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 25

18-5-10 13:22


schaal 1:100

slaapkamer

woonkamer

berging

B

3e verdieping

berging B-41

hobbykamer

hal

slaapkamer

B

2e verdieping

B-29

B-15 B-16

parkeren

begane grond

B trafohuis

type woning B1 plein Bouwnummer: B-10 Bruto oppervlakte 100 m2

24

MHH-app-B1.indd 2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, 1 hobbykamer, inpandige berging, semi-privĂŠ aan plein, stallinggarage.

type woning B1 galerij

Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

* heeft geen luifel

Bouwnummers: B-25, B-40* Bruto oppervlakte 100 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, 1 hobbykamer, inpandige berging, balkon, stallinggarage.

20-5-10 14:53


slaapkamer

hal

hobbykamer

berging

berging

woonkamer

type woning B1 plein Bouwnummers: B-05, B-07, B-09 Gespiegelde bouwnummers: B-04, B-06, B-08 Bruto oppervlakte 100 m2

MHH-app-B1.indd 3

slaapkamer

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, 1 hobbykamer, inpandige berging, semi-privĂŠ aan plein, stallinggarage. Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

type woning B1 galerij Bouwnummers: B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-24, Gespiegelde bouwnummers: B-34*, B-35*, B-36*, B-37*, B-38* B-39, Bruto oppervlakte 100 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, 1 hobbykamer, inpandige berging, balkon, stallinggarage. Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

25

* hebben geen luifel

20-5-10 14:53


schaal 1:100 berging hal slaapkamer berging

B-56

B-55 B-54 B-53 B-52 B-51 B-50 B-49

B-48

B-56

B-55 B-54 B-53 B-52 B-51 B-50 B-49

B-48 B-47

B-56 B-58 B-57

B-55 B-54 B-53 B-52 B-51 B-50 B-49

B-48 B-47

B-56 B-59 B-58 B-57

B-55 B-54 B-53 B-52 B-51 B-50 B-49 B-48 B-45 B-46 e B-47

B-57

B-59 B-58 B-57 B-59 B-58

3 verdieping

B-45 B-46 B-47

3e verdieping

B-45 B-46

3e verdieping

B-41 B-59

B-40 B-39 B-38 B-37 B-36 B-35 B-34 B-33 B-45 B-46

B-41

3e verdieping

B-40 B-39 B-38 B-37 B-36 B-35 B-34

B-33 B-32

B-41 B-43 B-42

B-40 B-39 B-38 B-37 B-36 B-35 B-34

B-33 B-32

B-41 B-44 B-43 B-42

B-40 B-39 B-38 B-37 B-36 B-35 B-34 B-33 B-30 B-31 e B-32

B-42

B-44 B-43 B-42

B-25 B-24 B-23 B-22 B-21 B-20 B-19 B-18 B-30 B-31

B-30 B-31

B-26

B-25 B-24 B-23 B-22 B-21 B-20 B-19

B-18 B-17

B-26 B-28 B-27

B-25 B-24 B-23 B-22 B-21 B-20 B-19

B-18 B-17

B-26 B-29 B-28 B-27

B-25 B-24 B-23 B-22 B-21 B-20 B-19 B-18 B-15 B-16 e dak B-17 trafo-

2e verdieping

2e verdieping

B-27

B-29 B-28

1 verdieping

1e verdieping 1e verdieping

dak trafohuis

B-15 B-16 B-17 B-15 B-16

B-10 B-09 B-08 B-07 B-06 B-05 B-04 B-15 B-03 B-16

B-11

dak trafohuis

B-10 B-09 B-08 B-07 B-06 B-05 B-04

B-03

B-11 B-13 B-12

B-10 B-09 B-08 B-07 B-06 B-05 B-04

B-03

B-11 B-14 B-13 B-12

B-10 B-09 B-08 B-07 B-06 B-05 B-04 B-03 B-01 B-02

B-12

B-14 B-13 B-12 B-14 B-13 B-14

begane grond

begane grond begane grond begane grond

beganegrond

huis

dak trafohuis

B-11 B-29

1e verdieping

trafohuis

beganegrond inrit parkeren

balkon 1e, 2e, 3e verdieping

inrit parkeren

inrit parkeren inrit parkeren

B-01 B-02 trafohuis

balkon 1e, 2e, 3e verdieping

B-01 B-02 trafohuis

B-01 B-02 trafohuis

type woning B2 4e verdieping 4e verdieping 4e verdieping

woonkamer

B-30 B-31 B-32

B-44 B-43 B-26 B-44

B-29 B-28 B-27

slaapkamer

2 verdieping

2e verdieping

Bouwnummers: B-01, B-15, B-30, B-45* Bruto oppervlakte 83 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, terras begane grond of balkon, stallinggarage.

type woning B3 galerij Bouwnummers: B-02, B-16, B-31, B-46* Bruto oppervlakte 95 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, terras begane grond of balkon, stallinggarage.

4e verdieping

26

MHH-app-B2t/mB5.indd 2

* heeft een afwijkende gevel

* heeft een afwijkende gevel

18-5-10 13:47


gevel 1e, 2e verdieping

beganegrond

woonkamer

berging

berging

slaapkamer

slaapkamer balkon 1e, 2e verdieping

hal

type woning B4 Bouwnummers: B-03, B-18, B-33 Bruto oppervlakte 120 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, terras begane grond of balkon, stallinggarage.

type woning B5 Bouwnummers: B-17, B-32, B-47 Bruto oppervlakte 90 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, balkon, stallinggarage.

27

MHH-app-B2t/mB5.indd 3

18-5-10 13:47


balkon 3e verdieping

beganegrond

woonkamer

berging

hal berging

slaapkamer

slaapkamer

type woning B7 type woning B6 28

MHH-app-B6t/mB8.indd 2

Bouwnummers: B-11, B-56 Bruto oppervlakte 105 m2

Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, semi-privĂŠ aan plein of balkon. Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

Bouwnummers: B-26, B-41 Bruto oppervlakte 120 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, stallinggarage.

20-5-10 14:56


schaal 1:100

berging

hal

berging

5 B 54 B 53 B 52

B-48

B-47

B 46

slaapkamer

woonkamer B-30 B-31

2e verdieping

B-18

B-17

B-16

1e verdieping

begane grond

type woning B8 Bouwnummer: B-55 Bruto oppervlakte 86 m2

Woonkamer met open keuken 1 slaapkamer, inpandige berging, balkon, stallinggarage. Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

MHH-app-B6t/mB8.indd 3

type woning B8 Bouwnummers: B-50, B-52, B-54, Gespiegelde bouwnummers: B-49, B-51, B-53 Bruto oppervlakte 86 m2

trafohuis

Woonkamer met open keuken 1 slaapkamer, inpandige berging, balkon, stallingarage. Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

29

20-5-10 14:57


schaal 1:100

woonkamer

berging

berging B-56

B

3e verdieping

hal

B

2e verdieping

1e verdieping

dak trafohuis

slaapkamer

slaapkamer

B-15 B-16

beganegrond

B-11 parkeren

begane grond

balkon 1e, 2e, 3e verdieping

B trafohuis

type woning B9 Penthouse Bouwnummer: B-60 Bruto oppervlakte 130 m2 met 5,8 m2 buitenberging op verdieping

30

MHH-app-B9t/mB12.indd 2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, 2 inpandige bergingen, terras begane grond of balkon, stallinggarage.

type woning B10 Bouwnummers: B-12, B-13, B-27, B-28, B-42, B-43, B-57*, B-58 Bruto oppervlakte 88 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, balkon. * heeft een afwijkende gevel

Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

20-5-10 14:59


slaapkamer

woonkamer

berging

balkon 1e, 2e, 3e verdieping

berging

slaapkamer

berging

hal

beganegrond

beganegrond

type woning B11 Bouwnummers: B-14, B-29, B-44, B-59* Bruto oppervlakte 88 m2

entree 1e, 2e, 3e verdieping

type woning B12 Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, terras begane grond of balkon. * heeft een afwijkende gevel

MHH-app-B9t/mB12.indd 3

Bouwnummer: B-48 Bruto oppervlakte 82 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, balkon, stallinggarage.

31

18-5-10 13:49


32

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 26

18-5-10 16:59


Dominium I, II, III Deze drie gebouwen, aan de zuidzijde van het plein, bevatten ieder acht luxe koopappartementen in de vrije sector die half verdiept verbonden worden door een stallinggarage voor de bewoners. Per verdieping zijn er twee woningen. De blokken hebben balkons en buitenruimtes op het zuiden; elke woning heeft twee buitenruimtes en beschikt over een eigen berging. De appartemenenten zijn luxueus afgewerkt en voorzien van een duurzaam energiesysteem voor topkoeling in de zomer en warmte in de winter. Er zijn diverse keuzemogelijkheden voor zowel de woning als de gewenste zorg- en dienstverlening. Woonkeur zorgt voor een hoge gebruikskwaliteit van de woningen.

33

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 27

20-5-10 10:53


34

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 28

18-5-10 13:27


Appartementen Dominium I, II, III (Blok C)

35

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 29

18-5-10 13:27


schaal 1:100

berging C-07

C-24

3e verdieping

type woning C01 begane grond

2e verdieping

C-04

berging

C-19

1e verdieping

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, 2 inpandige bergingen, terras, stallinggarage.

C-01 C-02

inrit parkeer garage

C-09 C-10

begane grond

Bouwnummer: C-01 Gespiegeld bouwnummer: C-02 Bruto oppervlakte 115 m2 met 5,8 m2 berging op verdieping

Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

36

MHH-app-C01-02.indd 2

20-5-10 15:01


type woning C02 begane grond Bouwnummers : C-09, C-17 Gespiegelde bouwnummers: C-18 Bruto oppervlakte 115 m2

slaapkamer

slaapkamer

Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, terras, stallinggarage, berging in de kelder van ca. 5,7 m2.

slaapkamer

hal

slaapkamer

hal berging

berging

type woning C02 begane grond Bouwnummer: C-10 Bruto oppervlakte 115 m2 met 5,8 m2 buitenberging op verdieping Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, terras, stallinggarage, berging in de kelder van ca. 5,3 m2.

woonkamer

Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

woonkamer

37

MHH-app-C01-02.indd 3

20-5-10 15:01


schaal 1:100

C-07

C-24

berging 3e verdieping

type woning C03 Bouwnummers: C-03, C-05* Gespiegelde bouwnummers: C-04, C-06* Bruto oppervlakte 126 m2

2e verdieping

C-04

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, stallinggarage, berging in de kelder van ca. 6,3 m2.

C-19

1e verdieping

C-01 C-02

inrit parkeer garage

C-09 C-10

begane grond

Voor de koopopties van dit type verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49 * hebben een afwijkende voor- en achtergevel

38

MHH-app-C03-04.indd 2

20-5-10 15:04


slaapkamer

slaapkamer

type woning C04 Bouwnummers: C-11, C-13*, C-19, C-21 Gespiegeld bouwnummer: C-20*, C-22* Bruto oppervlakte 126 m2 slaapkamer

slaapkamer Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, stallinggarage. Bij bouwnummer 11 behoort een berging in de kelder van ca. 5,3 m2

hal berging

hal berging

Bij bouwnummer 13, 21 en 22 behoort een berging in de kelder van ca. 5,9 m2 Bouwnummer 19 en 20 hebben geen kelderberging * hebben een afwijkende voorgevel

type woning C04 Bouwnummers: C-12, C-14* Bruto oppervlakte 126 m2 Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, stallinggarage, berging in de kelder van ca. 8,1 m2. * heeft een afwijkende voorgevel

woonkamer

woonkamer Voor de koopopties van deze types verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

39

MHH-app-C03-04.indd 3

20-5-10 15:05


schaal 1:100

C-07

C-24

C-07

C-24

C-08

C-23

C-07 C-08

C-24 C-23

C-08 C-07

C-23 C-24

C-15 C-16

3e verdieping C-23 3e verdieping 3e verdieping

C-15 C-16

C-08

C-15 C-16

C-15 C-16

3e verdieping

C-05

C-22

C-05

C-22

C-06

C-21

C-05 C-06

C-22 C-21

C-06 C-05

C-21 C-22

C-13 C-14

2e verdieping C-21 2e verdieping 2e verdieping

C-13 C-14

C-06

C-13 C-14

C-13 C-14

2e verdieping

C-03

C-20

C-04

C-19

C-03 C-04

C-19 C-20

C-11 C-12

1e verdieping C-19 1e verdieping 1e verdieping

C-11 C-12

C-04

C-11 C-12

C-11 C-12 C-01

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

P

P

P

P

P

P

P

P

P

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 P P P P P P P P P P

C-18

C-18 C-17

dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

C-17

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

C-09 C-10 C-02

1e verdieping C-18

P

dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek

C-02

C-02 C-01

Bouwnummers: C-07 Gespiegeld bouwnummer: C-08 Bruto oppervlakte 102 m2

C-20 C-19

C-04 C-03

C-01 C-02

type woning C05 Penthouse

C-20

C-03

C-01

berging

C-09 C-10

C-09 C-10

C-17 oprit parkeerdek C-18

oprit parkeerdek oprit parkeerdek

inrit parkeer garage inrit parkeer garage inrit parkeer garage

begane grond C-17 begane grond begane grond oprit parkeerdek

C-09 C-10

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, 2 parkeerplekken in stallinggarage, berging in de kelder van ca. 6,6 m2.

inrit parkeer garage

begane grond

40

MHH-app-C05-06.indd 2

18-5-10 13:53


hwa hw

2455

type woning C06 Penthouse

4345

slaapkamer

Bouwnummers: C-15, C-23 Gespiegeld bouwnummer: C-24 Bruto oppervlakte 102 m2

slaapkamer 2315

3640

slaapkamer

3485

slaapkamer

1275

Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, 2 parkeerplekken in stallinggarage, berging in de kelder van ca. 5,2 m2.

3000

2270

1530

930

hal

2000

hal WKO

0

6600

wm./ wd

berging 1745

berging 1745

253

opstelplaats keuken, aansluitingen

type woning C06 Penthouse

2550

woonkamer

Voor de koopopties van deze types verwijzen we u naar pagina 44 t/m 49

4665

6090

Bouwnummer: C-16 Bruto oppervlakte 102 m2 Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, 2 parkeerplekken in stallinggarage, berging in de kelder van ca. 5,2 m2.

hwa

woonkamer

hwa hw a

41

MHH-app-C05-06.indd 3

20-5-10 15:06


Parkeren inrit

P 26 27 28 29

P P P P P P P P P P P P 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

P P P 46 47 48

Mijnsheerenhof stallinggarage bewoners 48 parkeerplaatsen gemeenschappelijke fietsenberging lift hal trap technische ruimte

* De woningen worden verkocht inclusief ĂŠĂŠn parkeerplaats (exclusief bouwnummers: B-12, B-13, B-14, B-27, B-28, B-29, B-42, B-43, B-44, B-57, B-58, B-59 worden verkocht zonder parkeerplaats)

42

MHH verkoop liggend-DEF parkeren.indd 2

18-5-10 17:08


inrit stallinggarage.

Dominium stallinggarage bewoners 33 parkeerplaatsen (3 vrije verkoop)

lift

3 MIVA parkeerplaatsen (vrije verkoop)

hal

gemeenschappelijke fietsenberging

trap

berging *

technische ruimte

* Er zijn 20 bergingen in de stallinggarage. De overige bergingen zijn inpandig en bevinden zich direct bij de appartementen zelf. * alle woningen worden verkocht inclusief parkeerplaats (Penthouse 2 parkeerplaatsten en de overige 6 parkeerplaatsen in de vrije verkoop)

43

MHH verkoop liggend-DEF parkeren.indd 3

18-5-10 13:41


Koopopties Mijnsheerenhof (B)

Hieronder zijn een aantal koopopties overzichtelijk weergegeven. Op www.mijnsheerlyckheid.nl/koopopties, kunt u deze opties uitgebreid bekijken. Mocht u vragen hebben over de koopopties, dan kunt u altijd contact opnemen met de makelaar.

slaapkamer

slaapkamer slaapkamer

hal

slaapkamer

berging

slaapkamer

hal

berging

berging

slaapkamer hal

hal

berging

slaapkamer slaapkamer

woonkamer

woonkamer

woonkamer

woonkamer

B1 Optie 1

B1 Optie 2

B1 Optie 1

B1 Optie 2

type woning B1 plein

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, semi-privĂŠ aan plein, stallinggarage.

type woning B1 plein

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, semi-privĂŠ aan plein, stallinggarage.

Optie 1 en 2 Bouwnummer: B-10 Bruto oppervlakte 100 m2

Optie 1 en 2 Bouwnummers: B-05, B-07, B-09 Gespiegelde bouwnummers: B-04, B-06, B-08 Bruto oppervlakte 100 m2

44

MHH-app-B-C opties.indd 2

20-5-10 15:13


schaal 1:25

slaapkamer

woonkamer

woonkamer

woonkamer

hal

berging

woonkamer

hal berging

berging

slaapkamer berging hal

slaapkamer

berging hal

slaapkamer

slaapkamer slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer

B1 Optie 1

B1 Optie 2

B5 Optie 1

B5 Optie 2

type woning B1 galerij

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, balkon, stallinggarage.

type woning B5

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, balkon, stallinggarage.

1e en 2e verdieping Optie 1 en 2 Bouwnummers: B-20, B-22, B-24, B-35, B-37, B-39 Gespiegelde bouwnummers: B-19, B-21, B-23, B-34, B-36, B-38 Bruto oppervlakte 100 m2

1e, 2e en 3e verdieping Optie 1 en 2 Bouwnummers: B-17, B-32, B-47 Bruto oppervlakte 90 m2

45

MHH-app-B-C opties.indd 3

18-5-10 13:42


Mijnsheerenhof (B) Hieronder zijn een aantal koopopties overzichtelijk weergegeven. Op www.mijnsheerlyckheid.nl/koopopties, kunt u deze opties uitgebreid bekijken. Mocht u vragen hebben over de koopopties, dan kunt u altijd contact opnemen met de makelaar.

woonkamer hal

slaapkamer

hal

berging

berging

slaapkamer berging berging

slaapkamer

woonkamer

slaapkamer

slaapkamer

hal

woonkamer slaapkamer

B8 Optie 1

B8 Optie 2

type woning B8

type woning B8

3e verdieping Optie 1 Bouwnummers: B-50, B-52, B-54, Gespiegelde bouwnummers: B-49, B-51, B-53 Bruto oppervlakte 86 m2

3e verdieping Optie 1 Bouwnummer: B-55 Bruto oppervlakte 86 m2

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, balkon, stallingarage.

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, inpandige berging, balkon, stallinggarage.

B9 Optie 1

type woning B9 Penthouse 4e verdieping Optie 1 Bouwnummer: B-60 Bruto oppervlakte 130 m2 met 5,8 m2 buitenberging op verdieping.

Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, 2 inpandige bergingen, terras begane grond of 2 balkons, stallinggarage.

46

MHH-app-B-C opties.indd 4

20-5-10 15:11


Koopopties

schaal 1:25

Dominium I, II, III (C)

type woning C01

type woning C03

begane grond Optie 1 en 2 Bouwnummer: C-01 Gespiegeld bouwnummer: C-02 Oppervlakte 115 m2 met 5,8 m2 berging op verdieping

1e en 2e verdieping Optie 1 en 2 Bouwnummers: C-03, C-05 Gespiegelde bouwnummers: C-04, C-06 Bruto oppervlakte 126 m2

Optie 1 Woonkamer, gescheiden keuken, 2 slaapkamers, 2 inpandige bergingen, terras, stallinggarage. Optie 2 Woonkamer met open keuken 2 slaapkamers, hobbykamer, 2 inpandige bergingen, terras, stallinggarage.

slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer

berging

berging

hobbykamer hal

berging

hal

berging

woonkamer

C01 Optie 1

woonkamer

C01 Optie 2

Optie 1: Woonkamer, gescheiden keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, stallinggarage, berging in de kelder van ca. 6,3 m2.

slaapkamer

slaapkamer

hal

slaapkamer

hal

berging

hobbykamer berging

slaapkamer

Optie 2: Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, 1 hobbykamer, inpandige berging, 2 balkons, stallinggarage, berging in de kelder van ca. 6,3 m2.

woonkamer

woonkamer

C03 Optie 1

C03 Optie 2

47

MHH-app-B-C opties.indd 5

18-5-10 13:43


Koopopties Dominium I, II, III (C) Hieronder zijn een aantal koopopties overzichtelijk weergegeven. Op www.mijnsheerlyckheid.nl/koopopties, kunt u deze opties uitgebreid bekijken. Mocht u vragen hebben over de koopopties, dan kunt u altijd contact opnemen met de makelaar.

type woning C03

type woning C04

1e en 2e verdieping Optie 3 Bouwnummers: C-03, C-05 Gespiegelde bouwnummers: C-04, C-06 Bruto oppervlakte 126 m2

1e en 2e verdieping Optie 1 Bouwnummers: C-11, C-13, C-19, C-21 Gespiegeld bouwnummer: C-20, C-22 Bruto oppervlakte 126 m2

slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer

hobbykamer hobbykamer hal

Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, hobbykamer, inpandige berging, 2 balkons, stallinggarage, berging in de kelder van ca. 6,3 m2.

berging berging

Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, hobbykamer, inpandige berging, 2 balkons, stallinggarage.

slaapkamer

slaapkamer hobbykamer hal berging

slaapkamer

Bij bouwnummer 11 behoort een berging in de kelder van ca. 5,3 m2

hal

Bij bouwnummer 13, 21 en 22 behoort een berging in de kelder van ca. 5,9 m2 Bouwnummer 19 en 20 hebben geen kelderberging woonkamer

woonkamer

woonkamer

type woning C04 1e en 2e verdieping Optie 2 Bouwnummers: C-12, C-14 Bruto oppervlakte 126 m2 C03 Optie 3

C04 Optie 1

C04 Optie 2 Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, hobbykamer, inpandige berging, 2 balkons, stallinggarage, berging in de kelder van ca. 8,1 m2.

48

MHH-app-B-C opties.indd 6

20-5-10 15:09


schaal 1:25

type woning C05 Penthouse

type woning C06 Penthouse

3e verdieping Optie 1 Bouwnummers: C-07, C-08 Bruto oppervlakte 102 m2

3e verdieping Optie 1 Bouwnummers: C-15, C-23 Gespiegeld bouwnummer: C-24 Bruto oppervlakte 102 m2

slaapkamer

Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, 2 parkeerplekken in stallinggarage, berging in de kelder van ca. 5,2 m2.

slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer

berging

hal berging

hal

woonkamer

C05 Optie 1

Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, 2 parkeerplekken in stallinggarage, berging in de kelder van ca. 5,2 m2.

slaapkamer

slaapkamer

hal berging

type woning C06 Penthouse woonkamer

C06 Optie 1

3e verdieping Optie 2 Bouwnummer: C-16 Bruto oppervlakte 102 m2 Woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, inpandige berging, 2 balkons, 2 parkeerplekken in stallinggarage, berging in de kelder van ca. 5,2 m2.

woonkamer

C06 Optie 2

49

MHH-app-B-C opties.indd 7

20-5-10 15:10


Technische omschrijving Peil

Inrichting terrein:

Het peil van waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de

Blok B Mijnheerenhof: binnenterein: tuin.

bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de entree van het appartement-

Blok C Dominium I, II, III: afwerking parkeerdek: bestrating.

engebouw. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de gemeente Aalsmeer. Bij de vloeren die voorzien worden van een dekvloer wordt tijdens de bouw rekening gehouden

Fundering

met een door de koper aan te brengen vloerafwerking van circa 15 mm dik.

De fundering van het gebouw bestaat uit betonnen heipalen waarover de funderings-

Grondwerk

balken of keldervloeren worden aangebracht.

Ten behoeve van de funderingen, stallinggarages, bergingen, hoofdleidingen, het straat-

Vloeren

werk e.d. worden de nodige ontgravingen verricht.

De keldervloer is een in het werk gestorte massieve betonvloer. Deze vloer wordt glad

Riolering

afgewerkt. De begane grondvloer boven de stallinggarages, de verdiepingsvloeren en de dakvloeren worden ook in het werk gestort. De overige begane grondvloeren worden als

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koop-/aanneemsom begrepen.

ge誰soleerde systeemvloeren uitgevoerd. De vloeren van de appartementen worden voor-

De riolering wordt uitgevoerd in kunststof PVC-buis. Het rioleringssysteem wordt belucht

zien van een ge誰soleerde zwevende dekvloer.

en voorzien van stankafsluiters en ontstoppingsmogelijkheden. Het vuilwater wordt aangesloten op het gemeenteriool en het regenwater gaat rechtstreeks naar het open water

Betonwerken

(zgn. gescheiden stelsel). De hellingsbaan van de stallinggarage wordt indien nodig voor-

De woningscheidende en dragende wanden van de appartementen, evenals de wanden

zien van een afvoergoot.

van de stallinggarage en trappenhuizen worden uitgevoerd in beton. Indien niet construc-

Terrein

tief noodzakelijk kan ook gekozen worden voor een ander steenachtig materiaal.

De beschrijving van inrichting en uitvoering van het openbare gebied is slechts ter indi-

Balkons / dakterrassen

catie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De inrichting en uitvoering van het

Dakterrassen van de penthouses van Mijnsheerenhof en Dominium: op de in het werk ge-

openbare gebied behoort niet tot de leveringsverplichting uit hoofde van de koop- en/of

storte betonvloeren wordt een isolatielaag aangebracht. Hierop wordt een dakbedekking

aannemingsovereenkomst.

met daarop hardhouten vlonders aangebracht.

50

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 2

18-5-10 13:36


Balkons: staalconstructie met een balklaag van hardhout en hardhouten vlonderdelen

Dakconstructies

met antislip profilering.

De platte daken krijgen een betonnen dakvloer voorzien van een isolatiepakket en een gebitumineerde dakbedekking. Ter plaatse van de galerij van de vierde verdieping van

Hekwerk balkons: stalen hekwerk met een vulling van gelaagd glas (gedeeltelijk transparant) en met horizontale aluminium strips.

Mijnsheerenhof (blok B) komen betontegels met tegeldragers op de dakbedekking.

Ventilatievoorzieningen

Balkon Mijnsheerenhof (blok B),bouwnummers B-15 t/m B-59): prefab betonplaat op

De ventilatie van de half verdiepte stallinggarage van Dominium (blok C) geschiedt op

stalen hoeklijnen, op de begane grond dragend op ommetselde stalen kolom, op de

natuurlijke wijze via gevelroosters, de ventilatieopeningen in de garagedeur en, indien

verdiepingen dragend op betonkolommen. Metselwerk borstwering als gevelmetselwerk.

noodzakelijk, stuwdrukventilatoren. De volledig verdiepte stallinggarage van Mijnsheeren-

Kunststenen muurafdekker. Stalen handregel.

hof (blok B) wordt op mechanische wijze afgezogen. De toevoer van lucht geschiedt via de

Gevels

ventilatieopeningen in de garagedeur.

De gevels van de appartementen zijn grotendeels opgebouwd uit een houtskeletbouw of

De woningen worden voorzien van een mechanische afzuiginstallatie in combinatie met

betonnen binnenspouwblad, isolatiemateriaal, een geventileerde spouw en een gemet-

natuurlijke toevoer. Het systeem zuigt continu gebruikte en vochtige binnenlucht naar buit-

seld buitenspouwblad. Het metselwerk is van baksteen in drie kleuren (rood, bruin en

en. In een aantal gevelkozijnen worden zelfregelende drukgestuurde ventilatieroosters

grijs) met cementgebonden voegwerk en voorzien van de nodige lateien, dilataties, kunst-

ten behoeve van de aanvoer van verse buitenlucht opgenomen. In de keuken is een ge-

stenen raamdorpels, kantplanken, roosters, vinyl c.q. loodslabben. De dilatatievoegen van

scheiden afvoerkanaal aanwezig waarop een gemotoriseerde afzuigkap, maximaal

het gevelmetselwerk worden uitgevoerd conform het advies van de gevelsteenfabrikant

300m /uur, kan worden aangesloten.

3

en constructeur. Op de derde verdieping van Mijnsheerenhof (blok B) wordt een deel van de houtskeletbouw gevel uitgevoerd met verticaal aangebrachte keramische pannen, kleur antraciet / donkergrijs. Gevel trappenhuis Mijnsheerenhof (blok B): glaspuien in houten kozijnen met houten panelen ter plaatse van verdiepingsvloeren.

Binnenwanden De niet-dragende scheidingswanden in de appartementen worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden. De scheidingswanden van de bergingen in de stallinggarages worden uitgevoerd in kalkzandsteen.

51

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 3

18-5-10 13:36


Kozijnen, ramen en deuren

Postkasten

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de appartementen en de hoofdentree worden

In de entreehal op de begane grond worden plaatstalen postkasten geplaatst in een nader

uitgevoerd in hardhout met FSC-keurmerk. De kozijnen van de voordeuren van de ap-

te bepalen kleur, voorzien van huisnummer en slot. Bij de hoofdtoegangsdeur wordt een

partementen zijn houten kozijnen met stompe deuren. De binnendeurkozijnen van de

videofooninstallatie geĂŻnstalleerd.

appartementen zijn plaatstalen montagekozijnen en worden voorzien van fabrieksmatig gelakte opdekdeuren. Ter plaatse van de badkamer en toilet voorzien van kunststenen on-

Trappen

derdorpels. De bovenlichten van de binnenkozijnen worden voorzien van enkel glas of een

De trappen naar de kelder van Mijnsheerenhof (blok B) zijn van prefab beton.

dicht paneel. De binnenkozijnen in de algemene ruimten en in de stallinggarages worden in geschilderd hardhout of staal uitgevoerd. Alle ramen en deuren van de buitenkozijnen

Trap Mijnsheerenhof: stalen trap met houten treden, voorzien van antislip profielen.

worden voorzien van het benodigde inbraakpreventieve hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De buitendeuren, bergingsdeuren en woningtoe-

De buitenvluchttrap van Mijnsheerenhof: stalen steektrap, thermisch verzinkt en ge-

gangsdeuren worden voorzien van cilindersloten.

poedercoat met stalen roostertreden. Kleur: wit.

De binnendeuren worden voorzien van sloten in de hierna genoemde uitvoering:

Trap Dominium (blok C): hardhouten blank gelakte trap, dubbelkwart en voorzien van

n toilet en badkamer: vrij- en bezet sloten

antislip profielen.

n berging en meterkast: kastslot n hoofdslaapkamer: dag/nacht slot

Liftinstallatie

n overige deuren: loopsloten

Voor de appartementen wordt een liftinstallatie geplaatst voor personenvervoer met een

Leuningen, hekwerken en metaalwerken Het noodtrappenhuis wordt voorzien van de benodigde thermisch verzinkt stalen buisleuningen en (trap)hekken. De buitentrappen en de hellingbaan worden voorzien van

stopplaats in de stallinggarage, op de begane grond en op elke woonlaag. De liften zijn voorzien van een leuning, een opklapbaar zitje en een spiegel. De liften worden voorzien van een rechtstreekse doormelding naar de storingsdienst.

de benodigde thermisch verzinkt stalen buisleuningen en (trap)hekken. Deze worden in

Beglazing

kleur gemoffeld. Voor de balkonhekken: zie Balkons.

Blank isolerende beglazing wordt toegepast in de buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de appartementen. Daar waar nodig wordt de beglazing uitgevoerd in gelaagd glas.

Voor de opvang van vloer- en gevelconstructies worden, daar waar nodig stalen kolom-

Draadglas en brandwerend glas wordt toegepast indien door de brandweer geĂŤist. De

men en lateien aangebracht, voorzien van de nodige verankeringen, een en ander volgens

bovenlichten van de stalen binnenkozijnen worden voorzien van enkel glas.

opgave van de constructeur. Voor de kozijnen, ramen en deuren worden de benodigde metaalwerken geleverd en aangebracht. Huisnummerbordjes, verzamelborden worden in de entreehal en de trappenhuizen aangebracht.

52

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 4

18-5-10 13:36


Schilderwerk

Plafonds

Alle houten onderdelen in het appartement worden afgewerkt met een dekkende verf.

Appartementen

De binnendeurkozijnen en de stompe deuren in de algemene ruimten en de bergingen

De in het zicht blijvende onderzijde van de verdiepingsvloeren in de appartementen wor-

worden afgewerkt met een dekkende verf. De deuren in de stalen kozijnen zijn fabrieks-

den afgewerkt met wit spuitpleisterwerk, m.u.v. het plafond in de meterkast.

matig afgewerkte opdekdeuren. Het recht wordt voorbehouden, afhankelijk van de weersomstandigheden, het buitenschilderwerk gelijktijdig met de bouw of op een later tijdstip

Algemene ruimten

uit te voeren zonder inhouding op de opleveringstermijn. De waterleidingen zover in het

De plafonds in de hoofdentree en de lifthallen op de begane grond worden gedeeltelijk

zicht, m.u.v. de leidingen in de kasten, worden dekkend geschilderd.

afgewerkt met een systeemplafond en gedeeltelijk met spuitpleisterwerk. De plafonds in

Vloer-, wand- en plafondafwerkingen (zie ook tekeningen en de kleur- en materiaalstaat)

Vloerafwerking

de lifthallen op de verdiepingen worden eveneens afgewerkt met spuitpleisterwerk.

Wanden Appartementen In het toilet en de badkamer worden in de standaardsituatie keramische wandtegels

Appartementen

aangebracht. In het toilet tot 1.20m (daarboven wordt spuitwerk aangebracht) en in de

De betonvloeren in de appartementen zullen worden voorzien van een zwevende dekvloer.

badkamer tot plafond. De overige binnenwanden van de appartementen worden behang-

In de dekvloer zijn de leidingen van de vloerverwarming aangebracht. Er mag dan ook niet

klaar afgewerkt. De wanden worden niet voorzien van behang. De wanden van de meter-

in de vloer geboord of gespijkerd worden. De vloeren van de badkamer (inclusief douche-

kasten worden niet afgewerkt.

hoek) en het toilet worden in de standaardsituatie betegeld met vloertegels. Algemene ruimten Algemene ruimten

De betonwanden van de hoofdentree, het noodtrappenhuis (behalve de gemetselde wan-

De vloer van de hoofdentree op de begane grond wordt gedeeltelijk afgewerkt met een

den) worden afgewerkt met standaard spuitwerk. De wanden van de WKO-ruimte, hydro-

schoonloopmat en gedeeltelijk met vloertegels. De vloeren van de algemene gangen en

foorruimten en technische ruimten worden niet nader afgewerkt. De wanden van de berg-

de lifthallen worden in Mijnsheerenhof (blok B) afgewerkt met linoleum en in het Domi-

ruimten in de stallinggarage worden niet nader afgewerkt.

nium met projecttapijt. De vloeren van bergingen, bergingsgang en stallinggarage worden monolithisch afgewerkt.

Aftimmeringen De buitenkozijnen worden aan de binnenkant afgetimmerd. De meterkasten en de technische schachten worden daar waar nodig voorzien van de benodigde betimmeringen. Er worden geen plinten geleverd en/of aangebracht in de appartementen.

53

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 5

18-5-10 13:37


Waterleidinginstallaties

Door middel van de vloerverwarming kan de woning ook licht gekoeld worden (topkoe-

De koud- en warmwaterleidingen worden aangelegd in overeenstemming met de normen

ling). In de badkamer is echter geen topkoeling mogelijk.

en voorschriften van het plaatselijke waterleidingbedrijf. Binnen de appartementen worden de koudwaterleidingen uitgevoerd in koperen en/of kunststof leiding en voorzien van

WKO

de benodigde afsluit-, aftak- en stopkranen.

Alle appartementen in Mijnsheerlyckheid worden aangesloten op een duurzame WKOin足stallatie (warmte koude opslag) in combinatie met warmtepomp, met de aardbodem als

Vanaf de individuele watermeter in de meterkast worden de koudwaterleidingen gelegd

energiebron. De appartementen worden voorzien van vloerverwarming. Door het gebruik

naar de onderstaande voorzieningen:

van een WKO installatie in combinatie met een warmtepomp worden de woningen op een

n de closetcombinatie en de fonteincombinatie in het toilet

milieuvriendelijke manier verwarmd in de winter en licht gekoeld in de zomer. De instal足

n het afgedopte aansluitpunt voor de keukenmengkraan in de keuken

latie verbruikt hierbij relatief weinig energie. De WKO installatie in combinatie met een

n de douchemengkraan in de badkamer

warmtepomp is een uitontwikkelde en betrouwbare techniek, die al jaren in Nederland

n de wastafelmengkraan in de badkamer

en andere Europese landen wordt toegepast met tevreden gebruikers. De centrale WKO

n het afgemonteerde aansluitpunt voor de aansluiting van de wasmachine

ruimte voor het gehele project Mijnsheerlyckheid bevindt zich in de stallinggarage van

n de warmtepompboiler (ieder appartement wordt voorzien van een warmtepompboiler.)

Dominium (blok C). De warmte en de topkoeling wordt geleverd door een nader te bepalen duurzame energieleverancier. Voor het warmtapwa足ter wordt een warmtepompboiler met

De warmtap waterleidingen worden aangelegd naar de volgende voorzieningen:

gecombineerde ventilatie-unit toegepast. Hiermee wordt het appartement geventileerd

n het afgedopte aansluitpunt voor de keukenmengkraan in de keuken

en het warmtapwater opgewarmd door middel van een warmtepomp die warmte ontrekt

n de wastafelmengkraan in de badkamer

aan de ventilatielucht.

n de douchemengkraan in de badkamer

Verwarming / koeling De temperatuur in het appartement wordt geregeld door een ruimtethermostaat in de

Gasleidingen De woning is niet voorzien van een gasaansluiting.

woonkamer. Onderstaande temperaturen kunnen in het appartement worden gehand足

Sanitair en kranen

haafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken:

Voor de aantallen en de plaats wordt verwezen naar de tekeningen. De toiletten worden

n woonkamer 22 graden Celsius

allen uitgevoerd als vrijhangende toiletten met inbouwreservoir. Kleur: wit.

n keuken 22 graden Celsius n hal / entree 20 graden Celsius

Keuken

n toilet 18 graden Celsius

De woningen worden standaard niet voorzien van een keukenblok. De op de tekening

n badkamer 22 graden Celsius

aangegeven keuken is indicatief. Op de aangegeven plaatsen worden de voor een keuken

n slaapkamers 22 graden Celsius

benodigde installatievoorzieningen aangebracht. Een en ander zoals op de tekeningen

54

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 6

18-5-10 13:37


nader is aangegeven. Er zijn geen gasaansluitingen aangelegd en deze kunnen ook niet

slaapkamer 1 voorzien van een onbedrade aansluiting voor CAI. CAI staat voor Centrale

in een later stadium worden aangebracht. In de keuken dient een kooktoestel geplaatst te

Antenne Installatie, oftewel ‘de kabel’ voor radio en televisie.

worden met een elektrische aansluiting van 2 x 230V.

Elektrische installatie Algemene ruimten De elektrische installatie voldoet aan de eisen van het normblad NEN 1010 en van het stroomleverende bedrijf.

Telefoonaansluiting Ieder appartement wordt in de woonkamer voorzien van een bedrade telefoonaansluiting en in slaapkamer 1 voorzien van een onbedrade telefoonaansluiting.

Nutsvoorzieningen De woningen worden aangesloten op het gemeentelijke leidingnet voor riolering, water,

Appartementen

elektriciteit, telefoon en CAI. Signaal voor telefoon en CAI dient door de koper zelf te worden

De appartementen worden door middel van een individuele elektrameter aangesloten. De

aangevraagd. Bij oplevering is de woning tijdelijk voorzien van elektra en water. De koper di-

aanleg en aansluitkosten met betrekking tot de elektrische energie zijn in de koopaan-

ent na oplevering van de woning zelf een contract af te sluiten met een energieleverancier

neemsom begrepen. De verdeelinrichting wordt geplaatst in de meterkast en van aardlek-

om de leveringen te continueren.

schakelaars voorzien. De installatie wordt uitgevoerd volgens het centraaldozensysteem.

De warmte, de topkoeling en het warmtapwater wordt geleverd door een nader te bepalen

Alle te gebruiken materialen zijn KEMA-gekeurd.

duurzame energieleverancier. Indien u topkoeling wenst, dient u hier ook voor te betalen

Zwakstroominstallatie

Voor topkoeling geldt een vaste afkoopsom waarvoor u onbeperkt het gehele jaar kunt koelen. Gelijktijdig met het ondertekenen van de koopovereenkomst dient u een overeen-

De appartementen worden voorzien van een videofooninstallatie in combinatie met een

komst met de duurzame energieleverancier af te sluiten voor de levering van warmte en

camera met ontgrendeling bij de hoofdentree deur. Tevens wordt naast de toegangsdeur

eventueel koude (topkoeling). Deze leverancier die de WKO installatie realiseert en exploit-

van het appartement een deurbel aangebracht.

eert is de enige leverancier voor warmte en koude. Het is in deze situatie niet mogelijk om

Overige installaties Branddetectie –installatie

voor warmte en koude van leverancier te wisselen. De WKO-installatie blijft eigendom van de energieleverancier. Hiertoe zal een recht van opstal woden gevestigd.

De appartementen worden voorzien van rookmelders die op de netspanning zijn aange-

Bouwbesluit

sloten en voorzien zijn van een noodstroomvoorziening (batterij). De plaats en het aantal

Om begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer bepaald, dat alle vertrekken in

rookmelders is conform de geldende voorschriften. In de stallinggarages worden volgens

een woning eenduidig naar karakter van vertrek worden benoemd. Begrippen als woonka-

de geldende regelgeving de benodigde apparaten geplaatst.

mer, keuken en slaapkamer worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. Daarvoor in de

CAI voorzieningen Ieder appartement wordt in de woonkamer voorzien van een bedrade aansluiting en in

plaats wordt er gesproken van verblijfsruimte, verkeersruimte etc. De bouwnummers B-11, B-12, B-13 en B-14 worden mogelijk verkocht aan de gemeente Aalsmeer om daar een bibliotheek in te vestigen.

55

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 7

18-5-10 13:37


Afwerkstaat Wonging

Omschrijving

Kleur

Wonging

Omschrijving

Kleur

hal/entree

Slaapkamers

vloer:

dekvloer

wanden:

behangklaar

wit

vloer:

dekvloer

wit

wit

wanden:

behangklaar

wit

plafond:

spuitwerk

wit

binnenkozijnen:

stalen binnenkozijnen met bovenlicht

wit

plafond:

spuitwerk

wit

binnenkozijnen:

stalen binnenkozijnen met bovenlicht

wit

vensterbanken:

kunststeen

antraciet

vensterbanken:

kunststeen

antraciet

Badkamer

wit

vloer:

rechthoekige vloertegels

wit

Toilet

vloer:

vloertegels

wanden:

wandtegels tot ca. 120cm. Daarboven spuitwerk.

wit

wanden:

horizontale wantegels tot plafond.

wit

plafond:

spuitwerk

wit

plafond:

watervast spuitwerk

wit

binnenkozijnen:

stalen binnenkozijnen met bovenlicht

wit

binnenkozijnen:

stalen binnenkozijnen met bovenlicht

wit

vensterbanken

kunststeen

antraciet

vensterbanken

kunststeen

antraciet

dorpels:

kunststeen

n.t.b.

dorpels:

kunststeen

n.t.b.

Woonkamer

Meterkast

vloer:

dekvloer

wit

vloer:

cementdekvloer

wanden:

behangklaar

wit

wanden:

onafgewerkt

plafond:

spuitwerk

wit

plafond:

onafgewerkt

binnenkozijnen:

stalen binnenkozijnen met bovenlicht

wit

vensterbanken:

kunststeen

antraciet

Cv/ Berging

vloer:

dekvloer

wit

Keuken

wanden:

spuitwerk

wit

vloer:

dekvloer

wit

plafond:

spuitwerk

wit

wanden:

volgens koperskeuze

wit

plafond:

spuitwerk

wit

keukenopstelling:

volgens koperskeuze

n.v.t

56

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 8

18-5-10 13:38


Woning Balkon

Omschrijving

Kleur

Entreehal/binnengangen

Omschrijving

vloer:

prefab betonnen balkonplaat/

hard houten vlonders

n.v.t.

hekwerk:

stripstaal, hekvulling van gelaagd glas

n.t.b.

Terras

vloer:

hard houten vlonders

hekwerk:

staal

Kleur

plafond:

beganegrond: verlaagd gipsplafond

voorzien van inbouwarmaturen

wit

verdieping: spuitwerk

wit

binnenkozijnen:

hout met glazen puien

wit

deuren:

stompe deuren

wit

n.v.t.

hoofdtrap:

hardhouten trap, dubbelkwart met antislip

blank gelakt

n.t.b.

balustrades:

stripstaal

n.t.b.

hardhouten handregel

blank gelakt

Algemene ruimten blok B Entreehal/binnengangen Omschrijving

postkasten:

roestvrijstaal

n.t.b.

Kleur

lift:

n.t.b.

n.t.b.

vloer:

keramische tegels

antraciet

bankje:

hardhout met stalen frame en profielen

blank gelakt

n.t.b.

/linoleum/projecttapijt

n.t.b.

wanden:

glasvliesbehang + sauswerk

wit

plafond:

beganegrond: verlaagd gipsplafond

voorzien van inbouwarmaturen

wit

verdieping: spuitwerk

wit

binnenkozijnen:

houten puien

wit

deuren:

stompe deuren

wit

nodig is)

hoofdtrap:

stalen trap met antislip

n.t.b.

Trappenhuis kelders

balustrades:

stripstaal

n.t.b.

vloer:

beton

n.v.t.

hardhouten handregel

blank gelakt

wanden:

scandoek + sauswerk

wit

Parkeerkelder b en c

vloer:

gevlinderd

n.v.t.

wanden:

beton/vellingkantblokken

n.v.t.

plafond:

onafgewerkt (behalven waar bouwfysisch n.v.t.

postkasten:

roestvrijstaal

n.t.b.

plafond:

spuitwerk

wit

lift:

n.t.b.

n.t.b.

Fietsenbergingen

vloer:

cementdekvloer

n.v.t n.v.t

Algemene ruimten blok C Entreehal/binnengangen Omschrijving

Kleur

wanden:

beton/vellingkantblokken

vloer:

keramische tegels

antraciet

plafond:

geen afwerking behalve indien

/linoleum/projecttapijt

n.t.b

bouwfysisch nodig

wanden:

glasvliesbehang

n.v.t

57

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 9

18-5-10 13:38


Algemene informatie WKO: Veel besparing en meerwaarde: Goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee! Uit een onderzoek dat de Universiteit Maastricht en de University of California in Berkeley hebben uitgevoerd, blijkt dat een duurzaam gebouw een hoger beleggingsrendement heeft dan een conventioneel gebouw. De verkoopwaarde van deze gebouwen is beduidend hoger. De gegevens zijn verzameld in de VS, maar gaan volgens de onderzoekers ook op voor de Europese vastgoedmarkt, omdat de energieprijzen en bouwmethoden vergelijkbaar zijn. Een WKO -installatie is een duurzaam middel dat bovendien zorgt voor lager energie verbruik. (Zie ook: Technalia.nl)

Toekomstwaarde Een praktische toepassing van duurzaamheid in woningen is de duurzame energie opwekkingsinstallatie, in dit project een zogenaamde WKO in combinatie met een warmtepomp. Voor alle woningen van Mijnsheerlyckheid wordt deze warmte/koude opslag toegepast. Door het gebruik van een warmtepomp worden de woningen op een milieuvriendelijke manier verwarmd in de winter en licht gekoeld in de zomer. De warmtepomp is een uitontwikkelde en betrouwbare techniek, die reeds jaren in Nederland en andere Europese landen wordt toegepast met tevreden gebruikers.

58

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 10

18-5-10 13:38


Maar ook terwijl u zelf in uw huis woont, levert de WKO veel op want u verbruikt minder

biedt. In de zomer kunnen de vloerleidingen voor verkoeling zorgen, zonder de vervelende

primaire energie (gas en elektra) om uw woning van warmte en warm tapwater te voorzien.

neveneffecten en hoge kosten van airconditioning. De vloerverwarming werkt met lage

Dit betekent ook dat u direct een bijdrage levert aan de vermindering van de uitstoot van

temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling Hierdoor ontstaat een comfortabel

kooldioxide. Ook heeft u meer vrijheid om uw woning naar uw eigen smaak in te delen en

binnenklimaat, waarbij u geen last heeft van warmte- of koudestromingen. Het binnen-

in te richten, want u hoeft geen rekening te houden met radiatoren.

milieu verbetert, niet alleen door het aangename klimaat met stralingsverwarming, maar

Warmtepomp en warmtepompboiler Anders dan met een gewone cv-ketel is een warmtepomp geen systeem dat aan of uit wordt

ook doordat zich minder stof door de woning verplaatst. Dit is zeer gunstig voor carapatiënten en voor mensen met een allergie.

gezet, ook ’s nachts wordt de vloerverwarming voorzien van warm water (of koel water).

De exacte werking: de bodem als energiebron

Het toepassen van de gebruikelijke nachtverlaging is kostenverhogend en verslechtert

Dankzij de ligging en het klimaat in Nederland is onze bodem relatief warm. Bij de opwek-

het comfort van het systeem. De centrale verwarming is 24 uur per dag en 7 dagen in de

king van duurzame energie, benutten we grondwater uit een watervoerende zandlaag die

week beschikbaar. De individuele bewoner is natuurlijk wel in staat om naar eigen wens

in Nederland op zo’n 25 tot 125 meter diepte ligt. Hierin worden twee bronputten geslagen:

en behoefte het comfort en de temperatuur in te stellen en te regelen met een thermo-

één voor ‘koud’ en één voor ‘warm’ water. Bij een warmtevraag wordt water uit de warmte-

staat in elke kamer. Elke woning heeft bovendien een warmtepompboiler, die warmte uit

bron opgepompt. Dit ‘warme’ grondwater geeft met een warmtewisselaar zijn warmte

de ventilatielucht van de woning haalt en daarmee ruim voldoende warm tapwater kan

af aan de warmtepomp. Deze verwarmt het water op efficiënte wijze tot de gewenste

produceren voor de douche en de keuken. Ook hiermee wordt energie bespaard.

temperatuur, waarna het door de leidingen van de vloerverwarming wordt gepompt. In

Altijd behaaglijk en stofvrij

de zomer wordt het water uit de koudebron opgepompt. Via de warmtewisselaar wordt het water in de leidingen in de vloer van de woning gekoeld, waardoor de woning op een

Alle woningen worden voorzien van vloerverwarming. Deze vloerverwarming is aangeslo-

aangename temperatuur wordt gebracht. Het opgewarmde grondwater wordt via de wis-

ten op het centrale verwarming- en koelsysteem via een verdeler die zorgt voor een constan-

selaar teruggepompt in de warmtebron, die we in de winter weer kunnen benutten.

te levering van warmte en koeling aan elke individuele kamer. Alleen de badkamer wordt niet gekoeld! De thermostaat wordt één keer ingesteld, waarna de installatie de woning het hele jaar door automatisch op een behaaglijke temperatuur houdt en verkoeling of verwarming naar wens

59

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 11

18-5-10 13:38


Alle besparingen op een rij

DOMOTICA: comfort, gemak en veiligheid

De warmtepompinstallatie en de warmtepompboiler verbruiken in het geheel geen gas en

De term domotica is een samentrekking van het latijnse ‘domus’ (huis) en van infor-

stoten dus geen kooldioxide uit. In het eerste jaar streeft de energieleverancier er naar

matica. Het gaat hierbij om allerlei technologische toepassingen in de woning die

om de jaarlijkse stookkosten voor de bewoner te verlagen met ongeveer 5 tot 10% ten

de zelfredzaamheid verhogen of zelfs terugbrengen. U kunt daarbij denken aan verlich-

opzichte van het verwarmen met een cv. In de volgende jaren zullen de stookkosten alleen

ting die automatisch in- en uitschakelt als u een kamer of gang inkomt of verlaat,

maar nog lager worden. De werkelijke besparing is uiteraard grotendeels afhankelijk van

de temperatuursregeling, automatische zonwering of kookplaat als er geen pan op staat.

uw stookgedrag. U betaalt een vaste prijs per jaar voor het koelen van uw woning.

Ook is het mogelijk centraal te zien of deuren of ramen open staan, zodat bij het verlaten van de woning eenvoudig de alarmering geactiveerd kan worden. De voorgaande voor-

Uw specialist rekent met u mee

beelden zijn optioneel en zijn niet standaard voorzien.

De nader te bepalen energieleverancier is de leverancier van warmte en (top-)koeling voor alle woningen van Mijnsheerlijckheid en zal dit ook zijn voor de komende jaren. Anders dan bij uw elektriciteitsleverancier kunt u niet wisselen van leverancier omdat onze installaties gebouwgebonden zijn. Vanaf 01-01-11 is de energieleverancier gehouden aan de Warmtewet. Het energieverbruik per woning wordt berekend naar gemiddeld wooncomfort, maar kan in werkelijkheid aanzienlijk beïnvloed worden door u als individuele bewoner. Het verbruik per woning wordt op de voet gevolgd. Er wordt daarbij niet meer gesproken van gasverbruik, maar van het gebruik van GJ’s ; gigajoules. Elke woning wordt voorzien van een warmte- en koudemeter die op afstand wordt uitgelezen. De metingen worden gebruikt om u te informeren over uw energieverbruik en voor het in rekening brengen van de gigajoules doorde energieleverancier. De elektriciteit wordt in rekening gebracht door de gewone, door u zelf gekozen, energieleverancier.

60

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 12

20-5-10 14:48


Disclaimer Het copyright van de inhoud van deze brochure berust bij Mijnsheerlyckheid CV. Niets

De installatie voor de warmte en koude wordt aangebracht door nader te bepalen energie-

uit deze brochure mag gekopieerd, verspreid, in enig tekstsysteem ingevoerd of anders-

leverancier. De aangebrachte installatie blijft eigendom van de energieleverancier. Hiertoe

zins vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van

zal recht van opstal worden gevestigd. De beschrijving van de installatie is ter indicatie en

Mijnsheerlyckheid CV.

hieraan kunnen rechten jegens de ondernemer worden ontleend. De leveracier van een installatie voor warmte en koude behoort niet tot de leveringsverplichtingen van de onder-

Deze brochure is bedoeld om de ge誰nteresseerden van dit project een globaal inzicht te

nemer uit hoofde van de koop-/aannemingsovereenkomst. In afwijking van de algemene

geven in het plan en de woningtypen. Aangezien het mogelijk is dat er nog onderdelen

voorwaarden behorende bij de koop-/aannemingsovereenkomst (zie onder andere artikel

zullen wijzigen, kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend en maakt deze

12 lid 2) zijn de aanleg- en aansluitkosten en eventuele kosten van ingebruikstelling met

geen deel uit van de contractstukken bij de koop- en/of aannemingsovereenkomst. Tijdens

betrekking tot de installatie voor warmte en koude niet in de koop-/aanneemsom begre-

het eerste gesprek bij de makelaar worden de voor een woning geldende contractstukken

pen. Verkrijger sluit, tegelijk met het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst een

verstrekt.

overeenkomst af met de energieleverancier voor de levering van warmte en koude (voor de overeenkomst met de energieleverancier gelden dezelfde ontbindende en opschor-

De plattegronden en de afmetingen van sanitair en keukens van alle in deze brochure

tende voorwaarden als die gelden voor de koop-/aannemingsovereenkomst). De aanleg-

opgenomen woningen zijn indicatief. Ook de impressions zijn indicatief. Hieraan kunnen

en aansluitkosten voor de installatie voor de levering van warmte en koude, worden door

geen rechten worden ontleend. Daar waar u tekeningen en plattegronden kasten, meubels

de energieleverancier verwerkt in de door haar bij de verkrijgers in rekening te brengen

en huishoudelijke apparaten ingetekend ziet, geven deze uitsluitend een mogelijke plaats

tarieven. In de woningen kan geen gas worden geleverd.

aan voor uw eigen inboedel. Zij worden uiteraard niet geleverd. De interieur artist impressions in deze brochure laten een verlaagd plafond zien. Deze wordt niet standaard ge-

De beschrijving van de dienstverlening van het zorgcentrum en het wijksteunpunt is

leverd. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatste bij ons bekende

slechts ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Betreffende dienst-

gegevens. De beschrijving van inrichting en uitvoering van het openbare gebied is slechts

verlening behoort niet tot de leveringsverplichting uit hoofde van de koop- en/of aanne-

ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De inrichting en uitvoering

mingsovereenkomst.

van het openbare gebied behoort niet tot de leveringsverplichting uit hoofde van de koopVoor meer informatie kunt u terecht op de website: www.mijnsheerlyckheid.nl en/of aannemingsovereenkomst. Wijzigingen daarvan en het beheer van het openbare gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente.

61

MHH verkoop liggend-tech-alg info disclaimer 2010.indd 13

18-5-10 13:39


Ontwikkelaar en verkopende partij

Gemeente

Zorgcentrum Aelsmeer

Mijnsheerlyckheid C.V.

Drie Kolommenplein 1

Molenpad 2

Postbus 12890

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

1431 BZ Aalsmeer

1100 AW Amsterdam Zuidoost.

t: 0297 - 38 75 75

Postbus 125

t: 020 - 56 94 694

f: 0297 - 38 76 76

1430 AC Aalsmeer

e: info@mijnsheerlyckheid.nl

e: info@aalsmeer.nl

t: 0297 - 32 60 50

www.mijnsheerlyckheid.nl

www.aalsmeer.nl

f: 0297 - 34 37 25 e: info@zorgcentrumaelsmeer.nl www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Makelaar

Architect

Ontwerp

Stationsweg 1

AG architecten BNA bv

Meer dan Communicatie

1431 EG Aalsmeer

Nijverheidsweg 50a

Keizersgracht 620

t: 0297 - 32 21 11

NL-2031 CP HAARLEM

1017 ER Amsterdam

f: 0297 - 34 38 53

P.O.Box 1578

t: 020 - 62 65 064

e: aalsmeer@vanderlaarse-makelaardij.nl

NL-2003 BP HAARLEM

f: 020 - 62 65 069

t: 023 - 53 16 964

e: info@meerdancommunicatie.nl

Einsteinstraat 115

f: 023 - 53 45 378

www.meerdancommunicatie.nl

1433 KH Kudelstaart

e: info@ag-architecten.nl

t: 0297 - 36 84 51

www.ag-architecten.nl

f: 0297 - 36 86 47 e: kudelstaart@vanderlaarse-makelaardij.nl www.vanderlaarse-makelaardij.nl

62

MHH verkoop liggend-red-DEF 2010.indd 30

18-5-10 17:13


www.mijnsheerlyckheid.nl

Ontspannen en comfortabel wonen in levendig Kudelstaart

Mijnsheerlyckheid  

Woningen in diverse prijsklassen In het nieuwe dorpshart vindt u straks 117 nieuwe woningen en een zorgsteunpunt. Het project bestaat uit dr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you