Page 1

LE RÊVE 1

WWW.LEREVEHAREN.NL

WELVERDIEND WONEN... IN HAREN


2

LE RÊVE


Veel mensen die wonen in de stad Groningen, richten hun blik regelmatig verlangend zuidwaarts. Daar ligt het mooie Haren, niet voor niets verkozen tot het groenste dorp van Nederland. Wie zou daar nou niet willen wonen…? Haren heeft een grote aantrekkingskracht op iedereen die rustig en landelijk wil wonen, met alle gemakken van de grote stad binnen handbereik. In het jaarlijks terugkerend onderzoek van het opinieweekblad Elsevier staat Haren zelfs op de eerste plaats als het gaat om de beste woonomgeving. Hoewel de geschiedenis van het dorp teruggaat tot in de vroege middeleeuwen, is Haren tegenwoordig een moderne forensengemeente met ruim 18.500 inwoners. Haren ligt op één van de uitlopers van de Hondsrug, een glooiend gebied dat ontstaan is in de laatste ijstijd. De vruchtbare grond te midden van plassen en natuurgebieden vormde door de eeuwen heen een perfecte entourage voor mooie statige huizen aan lange lommerrijke lanen. Geen wonder dat Haren tegenwoordig ook wel het Wassenaar van het Noorden wordt genoemd.

LE RÊVE

LE RÊVE 4

HAREN DE DROOM VAN ELKE GRONINGER

5


Haren kenmerkt zich anno 2011 door aantrekkelijke bouwstijlen, ruime tuinen en veel groen. In het centrum van het dorp vindt u alles wat u nodig heeft voor uw dagelijkse boodschappen. Er is een uitgebreid aanbod aan winkels, aangevuld met tal van de andere voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, kunst en cultuur, sport en onderwijs. Wonen in Haren is dan ook comfortabel en compleet; zowel voor gezinnen met of zonder kinderen, als voor ouderen. Wie vanaf de zuidoostkant de stad Groningen uitrijdt, doorkruist een aantrekkelijk en vooral ook waterrijk gebied. Haren is dan ook omgeven door meren als het Paterswoldse meer, het Hoornse meer en de Hoornse plas, het Friescheveen en, last but not least, het Zuidlaardermeer. Wie van watersporten in een natuurlijke omgeving houdt, komt hier ruimschoots aan zijn trekken. En voor wie in Haren woont, is het heel

6

spannen in één van de vele jachthavens of vanaf een particuliere aanlegsteiger. Haren maakt deel uit van een groene regio waar het goed én ontspannen wonen is. Waar kun je nog zo heerlijk fietsen als hier? Of al wandelend een ommetje maken langs buurtschappen met bijzondere namen als De Dilgt, Hemmen en Essen? Het dorp Haren is dan ook bij uitstek geschikt als permanente uitvalsbasis voor een druk sociaal en werkend leven. Hier in Haren komt u nog echt tot rust. Daarbij is het bijna niet te geloven dat de stad Groningen, met al zijn drukte en bedrijvigheid, zich op slechts vijftien minuten fietsen van Haren bevindt… Ontspannen wonen betekent ook makkelijk en snel toegang hebben tot sportieve en recreatieve activiteiten. Ook daarin is in Haren in ruime mate voorzien. Binnen de gemeente bevinden zich tal van sportfaciliteiten op het gebied van tennis, hockey, golf en zwemmen. Ook teamsportverenigingen als voetbal en basketbal zijn goed vertegenwoordigd. Bovendien worden in het Harense, mede door een bloeiend verenigingsleven, geregeld evenementen op het gebied van kunst en cultuur georganiseerd.

LE RÊVE

LE RÊVE

gebruikelijk om na een dag hard werken op of aan het water te ont-

7


8

LE RÊVE

LE RÊVE

WOONDROOM WORDT WERKELIJKHEID Aan de noordzijde van de gemeente Haren wordt momenteel de nieuwbouwwijk De Harener Holt gerealiseerd. De Harener Holt is een uniek nieuwbouwproject binnen een gemeente waarin sinds lange tijd geen nieuwe woningen meer werden gebouwd. Daar komt nu verandering in. Eén van de eerste deelplannen binnen De Harener Holt is Le Rêve. U vindt Le Rêve tussen de Kerklaan, de Oosterweg en de Bolhuissteeg. Het is een kleinschalig woonplan dat voor ongeveer een kwart bestaat uit twaalf rijwoningen, te midden van authentiek groen en slingerende lanen. De twaalf rijwoningen worden gerealiseerd aan de zuidkant van het project, in twee rijen van elk zes woningen. Dat houdt in dat er vier hoekwoningen gebouwd zullen worden, en acht tussenwoningen. De hoekwoningen kunnen optioneel beschikken over een garage en hebben standaard parkeergelegenheid op eigen terrein. Le Rêve biedt u de unieke kans om uw droomwoning in Haren te realiseren!

9


ZUIDHORN

GRONINGEN

A7

A7

STADSPARK ESSEN

LEEKSTERMEER

LOCATIE EN SITUATIE

A28 PATERSWOLDSE MEER

HAREN

LEEK

EELDE NOORDERVELD

A28 ZUIDLAARDERMEER

GRONINGEN AIRPORT EELDE

DE PUNT

Het groene dorp Haren ligt ten zuidoosten van de stad Groningen.

10

vormt, neemt de nabijheid van een grote, levendige stad als Groningen

LE RĂŠVE

LE RĂŠVE

Hoewel het dorpse karakter de grootste aantrekkingskracht van Haren voor veel inwoners een goede tweede plek in op de lijst van unieke pluspunten van het dorp.

11

Daarmee samenhangend wordt uiteraard de goede bereikbaarheid van Haren geroemd. Zo is het dorp gelegen nabij de op- en afritten van de A28 en kunt u binnen vier minuten per trein van Haren naar Groningen Centraal Station reizen. Ook degene die gebruik maakt van busvervoer vindt in Haren uitstekende verbindingen met de omliggende plaatsen. En wie het liefst de fiets pakt, die rijdt over het fietspad langs de brede Rijksstraatweg in pakweg

EG

De Harener Holt nog veilig en ombekommerd kunnen buitenspelen.

TW AA

groot gevoel van rust en ruimte, betekent dit ook dat kinderen in

TR

30-km zone zal worden met louter bestemmingsverkeer. Naast een

KS

weg en de Bolhuissteeg. Dat betekent dat De Harener Holt een rustige

35 36 37 38 39 40

EG

gebruik maken van fiets- en wandelpaden die aansluiten op de Ooster-

29 30 31 32 33 34

AW

komt men de wijk binnen. Fietsers en wandelaars kunnen bovendien

N LIA

De Harener Holt ligt aan de noordkant van het dorp en via de Kerklaan

RIJ

JU

AN KLA KER

15 minuten naar hartje stad.

E232 A28

-

HAREN


LE RÊVE

LE RÊVE

12 13


5100 mm

Royale living met open trap naar de eerste verdieping Drie in grootte variërende slaapkamers Badkamer met wastafel, douche, toilet en mogelijkheid voor bad Vaste trap naar de tweede verdieping De hoekwoning heeft als extra mogelijkheid een zeer ruime berging die dienst kan doen

9330 mm

LE RÊVE

RIJ 14

WONING

BEGANE GROND

LE RÊVE

als garage

15


5100 mm

LE RÊVE

LE RÊVE

RIJ

5100 mm

WONING

EERSTE VERDIEPING

9330 mm

9330 mm

16

TWEEDE VERDIEPING

17


LE RÊVE

LE RÊVE

18 19


De met de financiering van uw woning verbandhoudende kosten zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Deze eenmalige kosten kunnen zijn: - de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten, etc.); - rente over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom; - notariskosten voor de hypotheekakte; - aansluitkosten voor levering van telefoon en CAI.

Aanvraag hypotheek De makelaar kan u desgewenst behulpzaam zijn bij uw aanvraag voor een hypothecaire geldlening.

ALGEMEEN Verkoopdocumentatie en illustratie Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Heijmans Vastgoed B.V. is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.

maken. De woningen worden (af)gebouwd conform de desbetreffende technische omschrijving en tekeningen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken volgend op het tekenen van de koop- / aannemingsovereenkomst.

Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen die in de brochure zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil (opstel) plaatsen, speelplaatsen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen perspectieftekeningen van de woningen. Deze tekeningen dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk van de woning.

Nadat u deze KAO heeft getekend ontvangt u binnen enkele dagen bericht dat de KAO door de ondernemer mede is ondertekend. De originele KAO (dus het door beide partijen ondertekende exemplaar) wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte kan voorbereiden. De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de transportakte, nadat (eventueel) uw hypotheekstukken door uw geldgever in zijn bezit zijn gesteld en aan de voorwaarden gesteld in de koop- / aannemingsovereenkomst is voldaan.

De op de tekeningen aangegeven maten zijn “circa maten”. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De plaatsbepaling van de elektra (wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars e.d.) op de verkooptekening is niet gemaatvoerd. In verband met de nadere uitwerking van de details en maten kunnen er kleine afwijkingen ontstaan in de plaatsbepaling van de elektra. Algemene kopersinformatie U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u besluit een woning van ons te kopen, alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te

Koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) Bij deze KAO gaan koper (verkrijger) en verkoper (ondernemer) een overeenkomst aan, waarbij de verkrijger zich ondermeer verplicht tot betaling van de koop- / aanneemsom en de ondernemer zich verplicht tot de bouw van de woning en de uitgifte (in eigendom of erfpacht) van de daarbij behorende grond met de daarbij behorende rechten en plichten.

Vrij op naam (V.O.N.) De woning wordt ”Vrij op naam” aan u verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het kopen van de woning gemoeid zijn, in de koop- / aanneemsom zijn opgenomen: De notariskosten inzake levering- / eigendomsakte; BTW, thans 19%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend; De kosten van kadastrale inmeting. Tevens zijn in de koop-/aanneemsom de volgende kosten opgenomen: - de grondkosten; - de bouwkosten; - het architectenhonorarium; - de verkoopkosten; - de gemeentelijke leges; - de aansluitkosten ten behoeve van gas, water, elektra, telefoon en CAI; - kosten ten behoeve van het garantiecertificaat (SWK);

Leveringsakte De leveringsakte van de te bouwen woningen geschiedt door middel van een zogenaamde “Akte van levering” (akte van overdracht) bij de notaris. In de koop- / aannemingsovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht in principe kan plaatsvinden. U dient hiermee rekening te houden met de geldigheidsduur van de hypotheekofferte. Voor de datum van notarieel transport stuurt de notaris u een afrekening, waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Termijnen en betalingen In uw koop- / aannemingsovereenkomst staat per wanneer u de termijn grondkosten bent verschuldigd (peildatum). Zodra u de leveringsakte tekent, wordt deze termijn (met eventueel verschuldigde rente) met u verrekend. De termijnen van de aanneemsom “vervallen” al naar gelang de bouw vordert. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de notariële overdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden en aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Dit geldt zowel voor de termijn van de grondkosten als voor de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen tot de notariële overdracht. U dient wel rekening te houden met zogenaamde uitstelrente. Vanaf de peildatum dat de grond rentedragend wordt, is rente verschuldigd. Voor de termijnen die vervallen na de datum van overdracht, moet u er zelf op toezien dat uw eventuele geldverstrekker er voor zorgdraagt dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening is bijgeschreven. Wij advi-

Uw huidige woning Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Ook terzake van de opzegtermijn van uw huurwoning raden wij aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Gedurende de bouw van uw nieuwe woning wordt u geïnformeerd over de prognose van oplevering van uw nieuwe woning. Wacht u, voor het maken van definitieve afspraken, onze brief af waarin de exacte datum van oplevering wordt vermeld. Natuurlijk streven wij ernaar de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) kunnen echter de bouwwerkzaamheden vertragen. Strikt juridisch gezien is de koop-/aannemingsovereenkomst slechts een leidraad ten aanzien van het oplevertijdstip. Verzekeringen Op de dag van oplevering van uw woning dient de woning voor uw rekening te worden verzekerd middels een opstalverzekering. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan uitvoeren direct na oplevering, is het verstandig tevens een inboedelverzekering af te sluiten. Opleveringsprognose Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een huis veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld, als het regent kan er niet worden geschilderd, etc. U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een opleverdatum. In een later stadium zullen die prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder en beter worden. Oplevering, sleuteloverdracht en betalingen Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw woning ontvangt u tevens de eindafrekening, Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de betalingen uiterlijk een dag voor de oplevering op onze bankrekening zijn bijgeschreven, ontvangt

u direct na oplevering de sleutels van uw woning Een bouwkundig opzichter zal aan u de woning opleveren c.q. de sleutels overdragen en tegelijk inspecteren. Eventuele zichtbare onvolkomenheden worden in een “Proces Verbaal van Oplevering” genoteerd. Het Proces Verbaal van Oplevering wordt zowel door de ondernemer als door de verkrijger ondertekend. De op het Proces Verbaal genoteerde onvolkomenheden dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden opgelost. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar het boekje “SWK Garantie- en Waarborgregeling 2010” welke onderdeel uitmaakt van de met u gesloten overeenkomst.

GEVOLGEN VAN LIBERALISERING ELEKTRICITEIT- EN GASMARKT Wat is er veranderd? Per 1 juli 2004 is de markt voor de levering van elektriciteit en gas geliberaliseerd. In de vrije markt is er door de overheid onderscheid gemaakt tussen het transporteren van energie en het leveren ervan. Wat betreft de levering van elektriciteit en gas in uw nieuwe woning, neemt u het contract met de huidige leverancier van de oude woning mee. Het netwerk waarover elektriciteit of gas wordt getransporteerd blijft bij die partij die het netwerk heeft aangelegd en beheert (hierin heeft u dus geen keuzevrijheid). Indien u nog geen leveringscontract heeft, omdat u bijvoorbeeld uit een huurwoning vertrekt waarbij de huurprijs inclusief elektriciteit en gas is, dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze. Aangezien een nieuwbouwwoning uitsluitend opgeleverd kan worden indien de woning op dat moment is voorzien van gas, water en elektra, hebben wij met een Nutsbedrijf een tijdelijk contract afgesloten voor de levering van elektriciteit en gas. Op deze manier zijn alle woningen tot en met de dag van de oplevering voorzien van elektriciteit en gas. LET OP: deze levering is tijdelijk, u dient zelf onderstaande procedure te volgen. Wat betekent dit voor u? Minimaal 14 dagen (het liefst eerder) voordat u gaat verhuizen moet u dit doorgeven aan de leverancier van elektriciteit en gas van uw huidige woning. U neemt het contract met leverancier van uw huidige woning mee naar uw nieuwe woning. Pas op het moment dat uw contract met uw huidige elektriciteit- of gasleverancier afloopt, kunt u er voor kiezen om naar een andere leverancier over te stappen. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw huidige energieleverancier. Indien u nog geen leveringscontract heeft dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze.

Onderhoudsperiode met garantie / Garantie- en Waarborgregeling Nadat u de sleutels van uw woning heeft ontvangen, gaat een onderhoudsperiode van drie maanden in. Tijdens deze periode hebt u de gelegenheid ons te berichten over eventueel nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken’ van materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. Deze tekortkomingen dient u conform de SWK regeling schriftelijk te melden. Na de genoemde periode wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan en gaan de verplichtingen en garanties op nakoming, voortvloeiende uit de Garantie- en Waarborgregeling, in. Mogelijkheden meerwerk Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit wijzigingen, zoals vermeld op de standaard woonwensenlijst en de keuzelijst keuken, sanitair en tegelwerk. Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk met ieders individuele wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk alle verzoeken te honoreren, omdat de woning deel uitmaakt van een seriematig bouwproces en de woning bij oplevering dient te voldoen aan onder andere het bouwbesluit, de installatie-voorwaarden (NEN-normen), de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van het SWK. Sanitair en tegelwerk Ten aanzien van individuele verzoeken met betrekking tot wijzigingen van sanitair en tegelwerk kunt u zich in verbinding stellen met onze projectleverancier, alwaar men u graag van dienst is bij het eventueel invullen van de keuzelijst sanitair en/of tegelwerk. Meer informatie aangaande meer- en minderwerk staat vermeld op de algemene toelichting meeren minderwerk behorende bij de betreffende keuzelijsten. Wet bescherming persoonsgegevens Heijmans Vastgoed B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw NAW-gegevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Daarnaast verstrekken wij uw gegevens aan derden zoals de keukenleverancier, sanitair- en tegelleverancier zodat zij in staat worden gesteld u te benaderen met en te interesseren voor producten die op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden. U hebt het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen ingeval de gegevens bij-

LE RÊVE

LE RÊVE 20

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

seren u erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkomt u, dat wij rente in rekening brengen. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: - de akte van levering van de grond en de woning van de ondernemer aan de verkrijger; en - de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt.

21


ALGEMEEN Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door het SWK. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK.

LE RÊVE

GRONDWERKEN Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen. De tuinen worden aangevuld met uitkomende grond. Onder de begane grondvloer van de woningen bevindt zich een bodemafsluiting van schoon zand. Onder de bestratingen wordt een zandbed aangebracht van ca. 100 mm dik.

22

TERREININRICHTING Buitenbestrating De bestrating van de woningen wordt uitgevoerd in grijze betontegels, afmeting 400x600 mm. Er wordt een pad naar de voordeur aangelegd bestaande uit een strook breed 600 mm en een plateau bij de voordeur, afmeting 600x1200 mm. Er wordt geen terras aangebracht aan de achterzijde van de woningen. Ter plaatse van de hoekwoningen wordt een opstelstrook gerealiseerd voor een auto, bestaande uit grijze betontegels, afmeting 400x600 mm, aangebracht in twee stroken breed 400 mm. Aan de achterzijde wordt een achterpad aangebracht, zoals op de situatietekening aangegeven. Deze bestaat uit betontegels afmeting 300x300 mm. Het pad wordt totaal ca. 1200 mm breed en wordt aan beide zijden voorzien van smalle opsluitbanden. Het pad wordt deels verlicht door de armaturen die aan de bergingen worden aangebracht. Tevens worden een aantal straatkolken aangebracht, aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het achterpad is toegankelijk vanaf de woonstraat en wordt afgesloten met een houten loophek, waarvan de betreffende bewoners een sleutel ontvangen. Erfafscheidingen Ter markering van de tuin worden, voor zover een en ander niet ‘voor zich spreekt’, perkoenpaaltjes op de perceelshoeken geplaatst. Op de erfafscheiding met het openbare gebied worden hagen aangeplant, ca. 200 cm hoog aan de zijkavelgrens en ca. 80 cm hoog aan de voorkavelgrens (eindsituatie) zoals op de situatietekening aangegeven.

Bergingen Bij de woningen worden gekoppelde houten bergingen geplaatst. Deze worden achter in de tuin geplaatst, grenzend aan het achterpad, conform de situatietekening. De bergingen bestaan uit vurenhouten rabatdelen transparant afgewerkt. De bergingen worden gefundeerd op prefab kunststof funderingsblokken; de vloer bestaat uit betontegels op een zandbed. Het platte dak wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking; de dakrand wordt afgewerkt met een aluminium daktrim. De bergingen wordt voorts voorzien van een pvc hemelwaterafvoer, een deur met glasruit en een cilinderslot, een lichtpunt, een wandcontactdoos en de nodige ventilatieroosters. Aan de zijkant van de berging, haaks op het achterpad, wordt een armatuur aangebracht met schemerschakelaar, ter verlichting van het achterpad. Deze wordt aangesloten op de bijbehorende woninginstallatie. CONSTRUCTIE Fundering De fundering van de woning bestaat uit funderingsbalken van gewapend beton, die op betonpalen rusten. De afmetingen worden bepaald uit de resultaten van een grondonderzoek en het advies van de constructeur. Begane grondvloer en kruipruimte De begane grondvloer van de woning is een vrijdragende geïsoleerde systeemvloer, voorzien van het op de tekening aangegeven kruipluik. De isolatiewaarde Rc van de vloer bedraagt 4,0 m2K/W. De kruipruimte onder de begane grondvloer wordt geventileerd door middel van muisdichte roosters. Verdiepingsvloer De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer. De plaatnaden blijven aan de onderzijde zichtbaar. Dak De hellende daken van de woningen worden uitgevoerd met geïsoleerde dakelementen, type sporenkap, geplaatst op een dragend knieschot. De onderzijde van deze dakelementen is onafgewerkt, kleur groen. De isolatiewaarde van de hellende daken Rc bedraagt 4,0 m2K/W. Op het dak wordt een prefab schoorsteen geplaatst, één en ander volgens verkooptekening en materiaalen kleurenschema Het platte dak van de dakkapellen bij de hoekwoningen bestaat uit een geïsoleerde houten dakconstructie met een gipsplaten plafond aan de binnenzijde. De isolatiewaarde van de daken Rc bedraagt 4,0 m2K/W.

Woningscheidende wanden De dragende woningscheidende wanden worden uitgevoerd in gelijmde kalkzandsteenelementen, als ankerloze spouwmuur. Overige dragende wanden Alle binnenspouwbladen en de eventuele stabiliteitswanden worden eveneens uitgevoerd in gelijmde kalkzandsteenelementen. Metaalwerken De benodigde metselwerk ondersteuningsprofielen en lateien worden aangebracht in thermisch verzinkt stalen uitvoering en zijn, wanneer zichtbaar, in kleur gecoat. GEVELS EN DAKAFWERKING Gevelmetselwerk De gevels van de woningen worden deels uitgevoerd in gebakken gevelsteen, waalformaat in twee verschillende kleuren, volgens een door de architect bepaalde en op tekening aangegeven indeling. De gemetselde plint en gevelaccenten worden uitgevoerd in de kleur paars-rood; het overige metselwerk wordt uitgevoerd in de kleur rood genuanceerd. De bakstenen gevels worden gevoegd en voorzien van lateien, vinyl- c.q. loodslabben e.d. De luchtspouw van de buitengevels van de woningen wordt bijna geheel gevuld met isolatiemateriaal. De isolatiewaarde van de totale geïsoleerde gevelconstructie Rc bedraagt 3,5 m2K/W. De muurdam naast de voordeur wordt aan bovenzijde afgewerkt met een afdekker van kunststeen, kleur grijs. Buitenbetimmeringen en gevelbekleding De gevels van de woningen worden deels uitgevoerd in onderhoudsarme Eternit delen, zoals op tekening aangegeven. Aan de onderzijde, bij de overgang naar metselwerk, wordt een aluminium waterslag aangebracht, in kleur gemoffeld. Zie ook het materiaal- en kleurenschema. De dakgoten, luifels en de bekleding van de voorzijde van de dakkapellen worden uitgevoerd in kunststof, kleur wit. De zijwangen van de dakkapel worden uitgevoerd in onderhoudsarm plaatmateriaal, kleur wit. Gevelkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen en -ramen worden vervaardigd van duurzaam geproduceerd hardhout. De onderdorpels van alle houten buitendeurkozijnen op de begane grond en de buitenkozijnen welke doorlopen tot aan het vloerpeil, worden uitgevoerd in kunststeen. De voordeur is een vlakke, geïsoleerde deur, voorzien van de op tekening aangegeven glasopening(en) en een brievensleuf met afdekplaat. De overige houten buitendeuren van de woning worden gemaakt van duurzaam geproduceerd hardhout en zijn voorzien van de op de tekening aangegeven glasopeningen. Onder de raamkozijnen worden

aan de buitenzijde, ter plaatse van gemetselde borstweringen, aluminium waterslagen aangebracht, in kleur gemoffeld. Buitenbeglazing In alle glasopeningen van de buitenkozijnen, -deuren en -ramen van de woningen wordt isolerende HR++ beglazing aangebracht. Bij kozijnen waarbij het glas doorloopt tot aan het vloerpeil wordt de binnenzijde gelaagd uitgevoerd. De beglazing in de bergingsdeur wordt uitgevoerd in inbraakwerend brute draadglas. Hang- en sluitwerk Het hang- en sluitwerk van alle gevelkozijnen voldoet aan de eisen van het politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’. Alle buitendeuren worden voorzien van gelijksluitende cilinders, inclusief de deur van de buitenberging en het loophek van het achterpad. Alle bewegende delen in de buitenkozijnen, met uitzondering die van de berging, worden voorzien van tochtprofielen. Buitenschilderwerk De gevelkozijnen, -deuren en -ramen worden dekkend geschilderd in een kleur volgens het materiaalen kleurenschema. De kleuren van de binnen- en buitenzijde van de houten gevelkozijnen, -ramen en -deuren zijn gelijk. Dakafwerking De hellende dakvlakken van de woningen worden afgewerkt met vlakke keramische dakpannen, één en ander volgens materiaal- en kleurenschema. De zolderverdieping wordt voorzien van een ventilatiepan met rooster aan de binnenzijde. De platte daken van de bergingen en de dakkapellen worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking afgewerkt met een aluminium daktrim. BINNENINRICHTING Binnenwanden / knieschotten De lichte scheidingswanden in de woningen worden uitgevoerd in cellenbetonelementen met een dikte van 100 mm, waar volgens wet- en regelgeving nodig in geluidisolerende uitvoering. Op de tweede verdieping van de woningen worden constructieve knieschotten aangebracht, bestaande uit vurenhouten regelwerk met een beplating van vochtbestendig spaanplaat. Binnendeurkozijnen en deuren De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen uitgevoerd met een bovenlicht, welke wordt voorzien van enkel glas. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. De kozijnen van het toilet en van de badkamer worden voorzien van kunststeen dorpels, kleur grijs. De deuren naar de slaapkamers op de eerste verdieping van de woningen, waarbij de trap zich in de

woonkamer bevindt, worden voorzien van een akoestische vulling. De bovenlichten zullen in dat geval worden voorzien van dikkere beglazing, in kit gezet. De deuren van het toilet en de badkamer worden voorzien van een vrij/bezetslot en deurkrukken. De overige binnendeuren worden voorzien van loopsloten en deurkrukken Meterkast De meterkast is een prefab meterkast met enkele deur en ventilatiesleuf in het bovenpaneel. Indien het Nutsbedrijf dit voorschrijft zal er tevens een ventilatierooster in de deur worden aangebracht. De meterkast wordt standaard voorzien van vier groepen, waarvan een voor de wasmachineaansluiting. Vensterbanken De borstweringen van de raamkozijnen worden aan de binnenzijde afgedekt met vensterbanken van kunststeen in een lichte kleurstelling. Vloerafwerking De vloeren in de woning, met uitzondering van de gedeelten achter de knieschotten en in de meterkast, worden voorzien van een dekvloer. Wand- en plafondafwerking en overige binnenbetimmeringen De wanden boven de wandtegels in toilet en alle betonplafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk. De niet betegelde binnenwanden in de woning worden ‘behangklaar’ afgewerkt. Daarmede zijn ze vlak genoeg voor het aanbrengen van behang; er wordt echter geen behang aangebracht. Het plafond van de tweede verdieping bestaat uit de onderzijde van de dakplaten welke niet nader wordt afgewerkt. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaten, ‘behangklaar’ afgewerkt, dus niet voorzien van structuurspuitwerk. Tegelwerk De vloeren van het toilet en de badkamer worden voorzien van vloertegels. De douchehoek wordt iets verdiept aangelegd (circa een tegeldikte lager dan de badkamervloer). De wanden van de badkamer (geheel) en van het toilet (gedeeltelijk) worden voorzien van wandtegels, een en ander overeenkomstig de ‘Staat van afwerking’. Heijmans Vastgoed Realisatie B.V. biedt u de mogelijkheid om uw badkamer en toilet naar eigen inzicht in te delen en in te richten. Hiervoor kunt u terecht bij de projectleverancier. Keuken Standaard wordt er bij de woningen geen keuken geleverd. Het leidingwerk voor gas, water en riolering in de keuken wordt afgedopt opgeleverd,

volgens de op de tekening aangegeven standaard positie. Het elektrawerk wordt, op de tekening aangegeven standaard positie aangebracht en afgemonteerd. Heijmans Vastgoed Realisatie B.V. biedt u de mogelijkheid om uw keuken naar eigen inzicht in te delen en in te richten. Hiervoor kunt u terecht bij de projectleverancier. Trap De trappen naar de eerste en tweede verdieping zijn open vurenhouten trappen. De trappen worden in de grondverf aangeleverd. De in het zicht blijvende delen van de bomen en de spil alsmede de treden worden dekkend afgeschilderd. De onderzijde van de trap in de optionele trapkast wordt niet nader afgewerkt. Langs het trapgat en op de trapboom langs de open zijde van de trap, wordt een houten spijlenhek aangebracht, dekkend afgeschilderd. Aan de wand naast de trap wordt een blank gelakte hardhouten muurleuning bevestigd. INSTALLATIES Buitenriolering en drainage De buitenriolering wordt in kunststof uitgevoerd en wordt aangesloten op het gemeenteriool. Hemelwaterafvoeren en goten De hemelwaterafvoerleidingen worden uitgevoerd in pvc. De dakgoten worden uitgevoerd in kunststof, kleur wit. Binnenriolering De binnen rioleringsleidingen zijn van kunststof. Sanitair Zie hiervoor de ‘Staat van afwerking’. Standaard wordt het sanitair geleverd in de kleur wit. Het keramische sanitair is van het merk Sphinx, type Eurobase, voorzien van kunststof afvoerbuizen. Mechanische ventilatie De ventilatie van de woning wordt geregeld door middel van natuurlijke toevoer via zelfregelende ventilatieroosters boven de buitenkozijnen van de woningen en een mechanische afvoer. De afzuigpunten bevinden zich in de keuken, badkamer, toilet en opstelplaats van de wasmachine. De hoofdbediening van het ventilatiesysteem bevindt zich in de woonkamer, nabij de kamerthermostaat. Een extra bediening bevindt zich in de keuken. De op de tekening aangegeven afzuigpunten worden door middel van metalen ventilatiekanalen in de betonvloer aangesloten op de mechanische afzuigunit. Deze buizen zijn gedeeltelijk zichtbaar op de 2e verdieping. Het aantal en de exacte plaats van de afzuigpunten wordt nader bepaald aan de hand van een berekening van de installateur.

LE RÊVE

voorbeeld feitelijk onjuist zijn. U kunt zich wenden tot Heijmans Vastgoed B.V. t.a.v. afdeling Verkoop, Postbus 10347, 1301 AH Almere. Heijmans is ook via e-mail te bereiken op verkoopassen@heijmans.nl.

23


24

Warmwatervoorziening De warmwatervoorziening van de woning is gecombineerd met de centrale verwarmingsinstallatie De warmwatervoorziening van de woning voldoet aan de eisen van het SWK, met dien verstande dat, in het geval er sprake is van twee of meer badruimten, de in het SWK genoemde waarden voor de hoeveelheid te ontrekken warmwater, evenals het product van de hoeveelheid liters per minuut en de temperatuur in graden Celsius van het aan het tappunt ontrokken warmwater, gelden voor afzonderlijk gebruik en niet van toepassing zijn voor gelijktijdig gebruik van tappunten. Eventueel kan hiervoor een indirect gestookte boiler worden aangeboden als meerwerk optie. Dit zal echter de energiebesparende werking van de totale installatie negatief beïnvloeden. Elektrische installatie De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens het zogenaamde centraaldozensysteem. Schakelaars, wandcontactdozen e.d. worden uitgevoerd in parelwit kunststof / inbouwuitvoering, uitgezonderd ter plaatse van de berging, de meterkast en ter plaatse van de CV-installatie, waar inclusief het leidingwerk, opbouw wordt toegepast. - Hoogte schakelaars: circa 1050 mm boven de vloer - Hoogte wandcontactdozen in verblijfsruimten (met uitzondering van de keuken) en hoogte telefoon en CAI dozen: circa 300 mm boven de vloer. - Hoogte wandcontactdozen boven gestippeld aanrecht: circa 1200 mm boven de vloer. - Hoogte overige wandcontactdozen op circa 1050 mm. De installatie voldoet aan de voorschriften van het Energiebedrijf en de NEN 1010, versie 2005. Alle woningen worden voorzien van een deurbelinstallatie ter plaatse van de voordeur. In de meterkast wordt een enkele geaarde wandcontactdoos aangebracht.

Veiligheid In de hal en op de overloop van de eerste verdieping worden rookmelders geplaatst. Aangezien de trap zich in de woonkamer bevindt, wordt er tevens een rookmelder in de woonkamer geplaatst. Deze worden op de elektrische installatie van de woning aangesloten. Door de rookmelders onderling te koppelen, zullen de rookmelders een signaal afgeven zodra één van de rookmelders rook detecteert. Telefoon In de woonkamer bevindt zich een bedraad aansluitpunt ten behoeve van de telefoon. In slaapkamer 1 bevindt zich een loze leiding met inbouwdoos ten behoeve van de telefoon. Centrale Antenne Inrichting In de woonkamer bevindt zich een bedraad aansluitpunt ten behoeve van de CAI. In slaapkamer 1 bevindt zich een loze leiding met inbouwdoos ten behoeve van de CAI. TERMINOLOGIE BOUWBESLUIT Verblijfsruimte : Woonkamer Keuken Slaapkamer Verkeersruimte : Hal en overloop Toiletruimte : Toilet Badruimte : Badkamer Onbenoemde ruimte : Zolder GARANTIE- EN WAARBORGREGELING Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit voor de koper? Dat kan als volgt kort worden samengevat. In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden komt, wordt de woning zonder meerkosten voor de koper afgebouwd. SWK regelt dit voor de koper in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg. Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie maanden na de oplevering een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de SWK garantie. Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere termijn dan zes jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie.

Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in de volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij SWK doen: - bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn; - indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld om een garantiegebrek te herstellen, na te komen. SWK zorgt er dan in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per woning.

STAAT VAN AFWERKING De staat van afwerking is gebaseerd op de basis indeling van de woning. Het maken van andere keuzes qua indeling kan leiden tot andere aantallen en plaats van voorzieningen. Een voorziening is alleen van toepassing, indien het op de plattegrond van uw keuze is ingetekend.

RUIMTE

AFWERKING vloer

TEMP. CV. wand

Hal

afwerkvloer

behangklaar

Toilet

vloertegels, kleurkeuze is mogelijk volgens keuzelijst

SWK SWK, voluit Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, is in 1978 opgericht op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). Bij SWK zijn de grootste en meest bekende aanbieders van koopwoningen aangesloten.

Woonkamer

SWK is opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming en in het bijzonder in die gevallen, waarbij de koper van een woning het financiële risico loopt wanneer de ondernemer failliet zou gaan. De bij SWK aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderscheiden zich in de koopwoningenmarkt door het hebben van een eigen kwaliteitsdienst. De deelnemers worden jaarlijks op hun financiële positie onderzocht door een extern accountantskantoor, terwijl een extern ingenieursbureau periodiek de kwaliteit van de organisatie toetst en steekproefsgewijs de kwaliteit van de woningen controleert. Tevens houdt SWK zelf nauwgezet de kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd klachtensysteem.

wandcontactdozen enkel

dubbel

1

1

-

- belinstallatie - schakelaars voor lichtpunt hal en voor buitenlichtpunt - meterkast - radiator - rookmelder - kruipluik - buitenlichtpunt

wandtegels tot structuur een hoogte van spuitwerk ca. 1500 mm, kleurkeuze is mogelijk volgens keuzelijst; daarboven structuurspuitwerk

15°C (geen radiator)

1

-

-

- toilet in duobloc uitvoering - fonteincombinatie met muurbuis - afzuigpunt mechanische ventilatie - schakelaar voor lichtpunt

afwerkvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

20°C

2

-

3

- bedraad aansluitpunt voor telefoon - bedraad aansluitpunt voor CAI - kamerthermostaat cv - hoofdbediening mechanische ventilatie - schakelaar voor buitenlichtpunt - dubbele schakelaar voor lichtpunten woonkamer - wisselschakelaar voor lichtpunt overloop op 1e verdieping - radiatoren - buitenlichtpunt - rookmelder

Keuken

afwerkvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

20°C

1

1 op ca 4 2250mm

- loze leiding t.b.v. elektrische boiler/vaatwasser - loze leiding t.b.v. elektrisch koken - 2 afzuigpunten mechanische ventilatie - keukenbediening mechanische ventilatie - gasaansluitpunt - radiator - enkele schakelaar voor lichtpunt

Overloop

afwerkvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

15°C

1

1

- wisselschakelaar voor lichtpunt overloop 1e verdieping - wisselschakelaar voor lichtpunt op de 2e verdieping - rookmelder

Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een garantie- en waarborgregeling biedt de koper meer zekerheid!

structuur spuitwerk

lichtpunten

VOORZIENINGEN EN INSTALLATIES

15°C

Tevens geldt dat ingeval van geschillen SWK kan bemiddelen tussen koper en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Bij verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een modelcontract. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen de koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd.

plafond

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LE RÊVE

LE RÊVE

Centrale verwarming Per woning wordt een volautomatische gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie met warmwatervoorziening (HR-combiketel) geïnstalleerd voorzien van een kamerthermostaat. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van het SWK, waarbij de vertrektemperaturen zoals genoemd in de ‘Staat van afwerking’, bereikt en behouden kunnen worden bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en deuren en een in werking zijnde mechanische ventilatie. De woning wordt voorzien van radiatoren, zoals op tekening aangegeven. De exacte plaats, het aantal en de afmeting van de radiatoren wordt nader bepaald aan de hand van de transmissieberekening van de installateur.

-

25


AFWERKING vloer

TEMP. CV. wand

plafond

ELEKTRISCHE INSTALLATIE lichtpunten

VOORZIENINGEN EN INSTALLATIES

wandcontactdozen enkel

dubbel

afwerkvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

20°C

1

1 op ca 4 2250mm

- loze leiding t.b.v. elektrische boiler/vaatwasser - loze leiding t.b.v. elektrisch koken - 2 afzuigpunten mechanische ventilatie - keukenbediening mechanische ventilatie - gasaansluitpunt - radiator - enkele schakelaar voor lichtpunt

Overloop

afwerkvloer

behangklaar

structuur spuitwerk

15°C

1

1

-

- wisselschakelaar voor lichtpunt overloop 1e verdieping - wisselschakelaar voor lichtpunt op de 2e verdieping - rookmelder

Badkamer

vloertegels, kleurkeuze is mogelijk volgens keuzelijst

wandtegels tot plafond, kleurkeuze is mogelijk volgens keuzelijst

structuur spuitwerk

22°C

2

1

-

- wastafel - spiegel, plugbekersifon, keramisch planchet en muurbuis - een douchecombinatie met thermostatische douche- mengkraan, handdouche en glijstang - toilet in duobloc uitvoering - afzuigpunt mechanische ventilatie - radiator - een dubbele schakelaar voor plafondlichtpunt en wandlichtpunt - een centraal aardingspunt

LE RÊVE

Keuken

26

Slaapkamer 1 afwerkvloer

Slaapkamer 2 afwerkvloer

Slaapkamer 3 afwerkvloer Zolder

afwerkvloer

behangklaar

behangklaar

behangklaar Kalkzandsteenwanden: behangklaar knieschotten: niet nader afgewerkt

Buitenberging betontegels

houten delen

structuur spuitwerk

structuur spuitwerk structuur spuitwerk onderkant dakplaten, onafgewerkt, kleur: groen

houten balklaag

20 °C

20 °C

20 °C 15°C

niet verwarmd

1

1

1 1

1

-

-

1

2

2

2 -

1

MATERIAAL- EN KLEURENSCHEMA Onderdeel

Kleur

Gevelsteen plint/accenten

Paarsrood

Gevelsteen overig

rood genuanceerd

Voegwerk

plint: donkergrijs overig: lichtgrijs

Gevelbeplating

Eternit kleur E20 grijs

- loze leiding met inbouwdoos tbv telefoon - loze leiding met inbouwdoos tbv CAI - radiator - 1 enkele schakelaar

Kozijnen begane grond

Hardhout, RAL 9010, wit

Kozijnen verdieping

Hardhout, RAL 7015 leigrijs

Draaiende delen

Hardhout, RAL 7015 leigrijs

- radiator - 1 enkele schakelaar

Ventilatieroosters

Aluminium, RAL 7015 leigrijs

Voordeuren

RAL 7015 leigrijs

Binnendeuren

RAL 9010, wit

Waterslagen

Aluminium RAL 7015 leigrijs

Horizontale delen verdieping

Aluminium RAL 7015 leigrijs

- radiator - 1 enkele schakelaar - wisselschakelaar voor lichtpunt - een ventilatie unit, incl. aansluitpunt voor elektra - een cv-ketel met warm tapwater voorziening en vulkraan, incl. aansluitpunten voor riolering, water, gas en elektra - wasmachine aansluiting, bestaande uit een wasmachine kraan, enkele wcd op aparte groep en een rioolaansluiting met sifon. - afzuigpunt mechanische ventilatie (op mv-unit) - schakelaar lichtpunt - schakelaar buitenlichtpunt nabij deur - armatuur t.p.v. achterpad met schemerschakelaar

Dakpannen

keramisch, zwart engobe

Dakgoten

Kunststof, RAL 9010, wit

Prefab schoorsteen

Prefab aluminium, kleur zwart

Hemelwaterafvoeren

Pvc, kleur grijs

Dakbedekking dakkapel, berging

Bitumineus

Entreeluifel

Kunststof, RAL 9010, wit

Houten buitenberging

Transparant

Daktrim

Aluminium, kleur RAL 7015 leigrijs

LE RÊVE

RUIMTE

27


LE RÊVE

LE RÊVE

28 29


VERKOOPINFORMATIE ONTWIKKELING EN REALISATIE

ARCHITECT

LE RÊVE

LE RÊVE

Cruiming Offringa architecten BNA

VERKOOPINFORMATIE

30

31

Alfred Bakker Makelaars

Thuis nieuwbouwmakelaars

Rijksstraatweg 233

Peizerweg 72B (in Vesta Woonforum)

39752 CA Haren

9727 AK Groningen

050 534 45 33

050-210 42 42

info@alfredbakker.nl

info@uw-thuis.nl

www.alfredbakker.nl

www.uw-thuis.nl

PROJECTCOMMUNICATIE

DISCLAIMER

Graphic House, Amsterdam

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

WWW.LEREVEHAREN.NL

Le Rêve - Rijwoningen  
Le Rêve - Rijwoningen  

Le Rêve - Rijwoningen