Page 1

Verkoopbrochure Pakhuizenbuurt - 8 vrije kavels


2

Intro

4

Ontwikkeling Noorderhaven

6

Ligging vrije kavels

12

Rol van de architect

14

Spelregels vrije kavels

16

Regels voor de bouw

18

Beeldkwaliteiteisen

20

Procedure verloting vrije kavels

22

Contact

24

Bijlagen

26

• Concept koopovereenkomst • Kavelplattegrond • Prijzen • Inschrijfformulier

3


Bepaal zelf hoe je droomhuis eruit ziet. Deze kans krijg je in Noorderhaven, een bijzonder stukje Zutphen. De ligging pal bij de binnenstad, de IJssel en het openbaar vervoer is werkelijk bijzonder en alle moderne comfort ligt binnen handbereik. Ieder huis een eigen, uniek ontwerp Elke bewoner komt met zijn eigen creatieve inbreng, waardoor iedere woning er compleet anders uitziet. De begeleiding door een architect en de ‘spelregels’ in het kavelpaspoort garanderen dat er uiteindelijk eenheid ontstaat. De ligging bij de voormalige Broodfabriek en het Pakhuis maakt het plaatje compleet. Laat je verrassen door de mogelijkheden. 4

5 De acht kavels in Noorderhaven worden gerealiseerd in twee rijen van elk vier woningen kavelnummers 1 t/m 4 en kavelnummers 5 t/m 8. Wacht niet te lang, want deze mogelijkheid om je eigen droomwoning op een toplocatie te realiseren is uniek!

“Je eigen woonwensen invullen op een unieke plek, dicht bij alle stedelijke voorzieningen, op een steenworp van het station en de het monumentale centrum van Hanzestad Zutphen. Dat kan op de vrije kavels van Noorderhaven. Een prachtige kans voor iedereen met uitgesproken woonwensen.”

Rik de Lange, wethouder Gemeente Zutphen


Noorderhaven wordt de eigentijdse aanvulling op de binnenstad van Zutphen. Een levendige wijk, waar je met plezier woont of werkt. Waar je een terrasje kunt pakken en het water van de IJssel altijd dichtbij is. Een echte thuishaven, met ruimte voor eigen initiatief. Noorderhaven: omdat je weet wat je wilt. In Noorderhaven krijgt elke buurt zijn eigen sfeer. De levendigheid op straat vormt een mooi contrast met de intimiteit van de binnenhoven, waar je rustig kunt wonen. Een paar plekken lichten we er uit. 6

Rond het station komt een levendige buurt, met woningen, voorzieningen en kantoren, in een pakhuisachtige sfeer. Hier vind je straks stoere gebouwen, lofts, ateliers en herenhuizen. De woongebouwen langs de IJssel worden architectonische juweeltjes, die de skyline van Zutphen goed versterken. De meeste gebouwen bestaan uit drie tot zes bouwlagen. Enkele gebouwen op markante plekken zijn hoger. Een opvallend kenmerk van Noorderhaven zijn de binnenhoven, zoals die ook in de binnenstad van Zutphen voorkomen. De binnenhoven zijn deels privĂŠ en deels gemeenschappelijk voor bewoners van het hof. De rust in de binnenhoven vormt een mooi contrast met de levendigheid op straat. De bebouwing, de binnenhoven, de nieuw aan te leggen haven, de uiterwaarden, de parkjes en het parkeren zo veel mogelijk uit het straatbeeld, bepalen de openbare ruimte en geven Noorderhaven een geheel eigen karakter.

7


KOELHUIS Sinds de zomer van 2012 is Studio Hoogeveen & van Tilburg de trotse eigenaar van ‘Het Koelhuis’ aan de Havenstraat in Zutphen. Bert Hoogeveen en Mieke van Tilburg verwezenlijken in Het Koelhuis hun droom: het bezitten van een industriële locatie waar zij naar eigen inzicht een podium creëren voor diverse activiteiten. Zij zijn eigenaar van Studio Hoogeveen & van Tilburg, dat evenementen organiseert en gespecialiseerd is in communicatie, styling en architectuur. Zij wonen zowel in Haarlem als in Zutphen. Als pioniers in Noorderhaven werken zij met veel enthousiasme aan de renovatie van een bijzonder gebouw met behoud van het industriële karakter. In Het Koelhuis komt op de begane grond het Koelhuis-café. Je kunt hier zaalruimte huren voor zakelijke en persoonlijke bijeenkomsten. Verder 8

biedt het straks een podium voor culturele- en kunstmanifestaties, congressen, trainingen, tentoonstellingen, muziek, culturele festivals tot maatschappelijke debatten, exposities, kindertheater, biologische proeverijen en ambachtmarkten.

PAKHUIS EN BROODFABRIEK Vanwege hun historisch karakter worden het Pakhuis en de Broodfabriek herontwikkeld om behouden te kunnen blijven voor de

“Eén van de redenen waarom wij voor het Koelhuis hebben gekozen is de bijzondere ligging. Het ligt pal naast het station, op loopafstand van de binnenstad. Wij zien uit naar de haven die in 2014 wordt gegraven en dan voor de deur ligt. Ook het feit dat het terrein nu nog braak ligt zien wij als een kans om allerlei festivalachtige activiteiten te ontwikkelen. Wij gaan er alles aan doen om te zorgen, dat onze droom werkelijkheid wordt en dat je je hier thuis voelt en wij zien je straks graag als gast”. Mieke van Tilburg, Studio Hoogeveen & van Tilburg

ontwikkeling van Noorderhaven. Mogelijke toekomstige functies zijn onder meer horeca, galerie, expositie, werkplaats. Veel invullingen zijn mogelijk, zowel qua functie als qua koop of huur.

9


BLOK 8

PAKHUIZENBUURT (Blok 8) 19 huurappartementen + COMMERCIËLE PLINT De eerste fase van de bouw start tegenover het station. Historische gebouwen worden opgeknapt en krijgen gezelschap van eigentijdse buren. Het appartementencomplex voorziet in één gebouw waarin op de begane grond onder andere commerciële ruimte en het parkeren is voorzien. De appartementen worden gerealiseerd in de sociale huursector voor Woonbedrijf Ieder1. Het ontwerp van het appartementengebouw is van Attika Architekten uit Zutphen.

Start bouw november 2012

10

BLOK 10

11

Noorderhavenkwartier (Blok 10) 31 appartementen + COMMERCIËLE PLINT In het verlengde van de Pakhuizenbuurt komt een appartementengebouw met zes vrije sector huurappartementen en 25 sociale huurappartementen, verdeeld over vier bouwlagen. In de plint komen 2 commerciële ruimtes. Het ontwerp van het appartementengebouw is van De Zwarte Hond Architecten uit Rotterdam.


bioscoop

Âą150 woningen

(zorg-)voorz.

uiterwaarden horeca

pakhuis

1 2 3 4

luxe koop app.

huur app. kantoren

hotel

12

13

koop app. ondernemen

huur app.

fietstunnel

8

7 6 5

koelhuis

pakhuis

broodfabriek

zutphen cs

verkeerstunnel

stadscentrum

BROODFABRIEK


In Noorderhaven is een bijzondere plek gereserveerd voor de vrije kavels, waarop kopers zelf gaan bepalen hoe hun stadswoning in elkaar zit en er uit gaat zien. Het is een unieke kans om op een fantastische locatie dicht bij de binnenstad nu eindelijk eens eigen woondromen waar te maken en onder begeleiding van een zelf gekozen architect het ontwerpproces vorm te geven. Van eerste schets tot uitgewerkt haalbaar plan. Voor een architect een prachtige, inspirerende en interessante opgave om in directe dialoog met jou de gewenste woning vorm te geven. Zodat het resultaat ook met recht een eigen ontwerp genoemd mag worden. De architect is de aangewezen persoon om dit proces samen met je tot een goed einde te brengen. Hij heeft de deskundigheid in huis om de woonwensen binnen de 14

plankaders en rekening houdend met de bouwregelgeving optimaal tot hun recht te laten komen. En is ook bij uitstek de onafhankelijke adviseur om jou door het niet eenvoudige proces van aanbesteding en realisatie te begeleiden. Ook als er twijfels zijn over de haalbaarheid van jouw woondroom op deze plek, schroom niet de architect die je op het oog hebt te benaderen. Hij zal je graag deskundig en vrijblijvend in een oriënterend gesprek de mogelijkheden en onmogelijkheden ‘schetsen’. En je snel helpen duidelijkheid te krijgen of op één van de vrije kavels jouw woondromen kunnen worden vervuld. Heb je nog geen idee wat een architect voor je kan doen en welke architecten geschikt zou kunnen zijn om uw woondromen te helpen realiseren, dan kan op de website www.bna.nl van de BNA (de Bond van Nederlandse Architecten) de benodigde informatie worden gevonden. Ing. Géke de Wilde, architect Attika Architekten Zutphen-Amsterdam

15


Maximale

Maximaal

Kavelnr.

Kavelgrootte (m )

bouwdiepte (m)

Kavelbreedte (m)

bouwopp. (m2)

Als je een kavel koopt, bepaal je zelf het ontwerp en de bouw van je

1

133

11

6.2

67,3

woning. Om de samenhang van de woningen onderling en met de andere

2

129.8

11

5.9

64,9

woningen in de buurt te bewaken, geldt een aantal spelregels en die staan

3

129.8

11

5.9

64,9

in het kavelpaspoort.

4

129.8

11

5.9

64,9

5

108.5

10

5.9

57,1

Er zijn bijvoorbeeld spelregels voor de minimale en maximale bouwhoogte

6

112.3

10.6

5.9

60,9

en de ligging van de woning op de kavel. Ook zijn er eisen voor de

7

116.1

10

5.9

57,1

architectuur en de te gebruiken materialen. Daarmee wordt gewaarborgd

8

130.9

10.6

5.9

61,8

2

dat de huizen een hoogwaardige uitstraling en uniek karakter krijgen en passen bij de industriële sfeer die past bij Noorderhaven. 16

    

 

 



  

   



   

je droomhuis bewaakt.





KAVELPASPOORT n n me meor pv or ka pv ka en en te og te ho og uw ho BouwBo In dit kavelpaspoort zijn de spelregels vastgelegd voor het ontwerp van tem 10m teog10 ho og houw leuwbo lemabo mani jouw droomwoning. In de tabel staat bijvoorbeeld wat de maximale grootte • niMi • Mi r ter me te me 13 te og13 te ho og uw ho bo uw en het maximale volume van de woning mag zijn en welke bouwmassa’s bo le ma le xi ma Ma xi Ma •    •            de   de  op opt  icpr tch   ch od per kavel zijnre re lo god lo in g ht in ic ht Ka geoorloofd. pr   Ka  •   •                at  ra  at st  ra  st          EIGEN KEUS 45  p   45 ka p ka ek   ho  ek gs  ho  in  gs  ll  in  he  ll   he le   ma le   xi ma   Ma xi   Ma  •    •   Er zijn acht kavelpaspoorten om gs te ho kiezen. Binnen     het kavelpaspoort en de   ek ek   ho uit in gs   ll in   he ll   he le  ma  le  ni  ma  mi  ni  ,  mi  en  ,  ad  en  gr  ad  architectuur zijn de mogelijkheden bijna eindeloos. Dat neemt niet weg dat  gr     . en .  ad en   gr  gr  15adje als koper veel beslissingen zelf neemt, of het nou gaat over het ontwerp  n   15  va  pn  va  ka  p  ka  kevannje droomhuis. Overigens is er tijdens het gehele traject een nbouw ofda de teke teatda enatpl • enGepl • Ge team dat de kopers en de architecten begeleid en daarmee de kwaliteit van




aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag worden gebruikt 

voor uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en

  • Kap kap45  i    l e  Maximal imalehel  niet parkeervoorzieningen of anderemaatregelen nodig minzijn • rad n,zijn, raden. g e  apvan15g ken toegestaan. Ten behoeve van kantoorkof praktijkruimte da te dient en/ n plat • Gee

  verkeersk raat meer die er toe leiden dat er aanmerkelijk ofhellingshoekn st gshoe





 



• De maximale bouwdiepte inclusief bijgebouwen bedraagt

19

te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen

10,6 meter voor de kavels 6 en 8. • Bijgebouwen staan minimaal 8 meter uit de rooilijn. • De bouwhoogte van de hoofdgebouwen bedraagt minimaal 10 meter en maximaal 13 meter.

terrein. 

• De kaprichting staat loodrecht op de straat.

Rooilijn

• De minimale helling van de kap is 15 graden, deGe vel in de rooilijn • maximale oilijn op helling van de kap is 45 graden. Platte daken de ximale afwijking ro • bijMa



d van 1 meter    ake /r er rs  ng  gi  ra  tk  ui   le   ma   xi  de aan • Ma   • De hoofdentree van het hoofdgebouw is gesitueerd  fde na va  jn  li  oi  ro   de  t  ui n me n 1 meter voorzijde van de kavel. ngva pi ie  rd te ve rs ee  tde      8mui n minimaal we ou • Parkeerplekken voor de woningen worden voorzien opjg deeb    • Bi parkeererven bij het bestaande Pakhuis of de Broodfabriek rooilijn negr  ga on be hoofdgebouwen zijn niet toegestaan.  de

(1 parkeerplek per woning).

aan de weg of het openbaar gebied bedraagt maximaal 1 meter. De hoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel bedraagt



 

jn op ilijn Rooili de roo g rooilijn n i l n e  • Gev ale afwijki n 1 meter        im  ra- d va • Max  rkers/ e gron  debeganitkraginge afde    n u   Maximale rooilijnva meter  • menuitde pingvan 1tde  i e     verdinimaal8m u   i eerste  jgebouwen m  • Bi lijn rooi

• De hoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel of grenzend

maximaal 2 meter.

men

kapvor activiteit door de bewoner zelf te worden uitgeoefend. m n Horeca gte 10 ogte e Bouwho ale bouwhoo e 13 meter t m en detailhandel zijn niet toegestaan. Mini og • bouwho echt op de r imalel  chtingood • Maxwerking • Activiteiten met een verkeersaantrekkende   ri 

10 meter voor de kavels 5 en 7. 18

primaire functie gehandhaafd te blijven en het beroep of de 

 

• De maximale bouwdiepte inclusief bijgebouwen bedraagt



consumentverzorgende bedrijven. De woonfunctie dient als



11 meter voor de kavels 1 tot en met 4.



van de woning, met een maximum van 50 m² inclusief

• De maximale bouwdiepte inclusief bijgebouwen bedraagt

• Maximaal 33,3% van het gezamenlijk vloeroppervlak



ormen Bouwhoogte en kapv ogte 10m ho uw bo • Minimale • De voorgevel staat in de rooilijn. ogte 13 meter uwho malebo Maxi •       teruggelegd worden • De begane grond mag maximaal meter 1  recht op de od lo g in ht ic pr Ka   •        uit de rooilijn). straat  p 45 he ka  ek ho gs le in ma xi • Aan de voorgevel mogen, vanaf  de eerste verdieping, uitbouwen Mall  •  ek gs ho in  ll  he le ma ni mi ,  en  ad gr   worden gerealiseerd tot een diepte 1 meter over een van  aden. 15gr n  va p   ka gevel. de breedte van ten hoogste 70 % van daken te at • Geen pl

 


De panden kennen een eenduidige ‘industriële’ vormentaal met een

• Woningen kunnen gekoppeld zijn als twee woningen in één

hedendaagse interpretatie van de bestaande historische pakhuizen.

hoofdvolume. De geschakelde woningen dienen gebouwd te worden

Het hoofdgebouw is een robuust basisvolume met een top die het

binnen dezelfde architectonische taal. Hiervoor gelden dezelfde regels

gebouw een bijzondere contour geeft. De begane grond karakteriseert

als voor elk afzonderlijk pand.

zich met grote raamopeningen.

• Voor de hoekwoningen aan de parkeererven die de hoek omgaan dient het ontwerp van de wanden aan de parkeererven afgestemd te

• De panden krijgen één hoofdmateriaal met een industriële en robuuste uitstraling. • De begane grond heeft een open en transparante uitstraling met een afwijkende verdiepingshoogte. De panden kunnen onderling 20

verspringende plinthoogte hebben.

worden met het ontwerp voor de openbare ruimte. Zo ontstaat een geïntegreerd geheel met de inrichting van de parkeererven; met een industriële en robuuste uitstraling. • Poorten en stegen die toegang geven tot de private tuinen zijn onderdeel van het blokontwerp. Ze dienen zorgvuldig mee ontworpen

• De gevels hebben grote openingen in een regelmatige structuur.

te worden met de architectonische uitstraling van het aangrenzende

• De gevels krijgen ‘diepte’ door de toepassing van bijvoorbeeld diepe

parkeererf en geïntegreerd te zijn met de erfafscheiding.

negges. De gevels zijn rijk en tastbaar gematerialiseerd en kennen een

• Binnen de rij van woningen kunnen diverse dakvormen naast elkaar

zorgvuldige geïntegreerde en eenvoudige detaillering. In het algemeen

bestaan. De daklijn en de bovenzijde van het gebouw zijn op formele of

wordt materiaal in zijn natuurlijke staat toegepast zoals baksteen,

functionele wijze bijzonder gemaakt. Dakgoten en hemelwaterafvoeren

metaal, glas, etc.

worden zorgvuldig mee ontworpen (verholen en niet zichtbaar).

• Voor alle begane gronden in Noorderhaven geldt dat een goede oriëntatie op en activering van de openbare ruimte noodzakelijk is. Dit betekent voor het woonprogramma dat voordeuren en entrees van werkruimtes aan de straat staan. • De overgangen openbaar-privé moeten de gewenste stedelijke atmosfeer creëren in Noorderhaven. Door een verhoogde begane grond met opgetilde entree of een inpandige ‘Delftse’ stoep staan de panden op een zorgvuldige en ‘rijke’ manier aan de openbare ruimte.

21


Op donderdag 31 januari 2013 vindt de loting plaats in het Koelhuis Deze informatiebrochure wordt toegezonden aan iedereen, die zich

door notaris de heer R. de Wilde. Alle ontvangen inschrijfformulieren

als belangstellende of gegadigde voor een vrije kavel in Noorderhaven

worden in een doos gedaan.

heeft aangemeld. Degene wiens inschrijfformulier als eerste door de notaris wordt

22

De verkoop van de vrije kavels start 30 oktober 2012.

getrokken, mag als eerste een keuze maken. Het maken van een

Het inschrijfformulier is bijgevoegd bij deze brochure.

keuze wordt gezien als ‘de wil tot kopen’. Er is geen ruimte voor

Dit inschrijfformulier moet uiterlijk 9 januari 2013 volledig ingevuld,

een optieperiode. Nadat de inschrijfformulieren voor alle kavels zijn

samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, zijn ingediend

getrokken, wordt door de notaris de overige inschrijfformulieren in

bij Notariskantoor DWR Notarissen, t.a.v. de heer R. de Wilde,

volgorde getrokken en op een reservelijst geplaatst.

Piet Heinstraat 1, 7204 JN Zutphen. Bij het indienen van het inschrijfformulier wordt een bewijs van ontvangst verstrekt. Voor de inschrijving geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Voor de uitgifte van de kavels worden geen bindingseisen gesteld. Zij, waarvan het aannemelijk is dat zij met meerdere personen één kavel willen kopen, kunnen zich slechts éénmaal gezamenlijk – en dus niet afzonderlijk – inschrijven voor de gewenste kavel. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een paar dat plannen heeft om te gaan samenwonen zich niet afzonderlijk voor de kavels kan inschrijven.

23


Deze brochure is bedoeld ter inspiratie, om je een idee te geven van de vele mogelijkheden van de vrije kavels in Noorderhaven. Omdat de mogelijkheden vrijwel eindeloos zijn, raden wij je aan om een vrijblijvend gesprek aan te vragen.

Begeleidingscoach: Saskia Verhoeven vrije kavels

06 - 25 07 02 42

info@noorderhavenzutphen.nl

24

25

Volg de ontwikkelingen over Noorderhaven

www.noorderhavenzutphen.nl

Disclaimer De in deze brochure en bijlagen opgenomen afbeeldingen, schetsen en situatie-tekeningen zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De impressies zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen en de woonomgeving. De inrichting van het groengebied, de openbare weg en de uitvoering in detail van de woningen c.a. kunnen ten opzichte van deze impressies bij de uiteindelijke totstandkoming afwijkingen vertonen. Druk- en zetfouten in deze brochure en bijlagen worden uitdrukkelijk voorbehouden.


Zutphen – Noorderhaven Pakhuizenbuurt - 8 vrije kavels

1 2

• Concept koopovereenkomst

3

• Kavelplattegrond

4

• Prijzen • Inschrijfformulier

26

27

8 7 6 5


Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels  

Brochure Noorderhaven Zutphen Vrije Kavels

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you