Page 1

Ruimtelijk kader 8 Parkkavels Mossenest II te Noordwijkerhout


Colofon maart 2009

Heijmans Vastgoed Realisatie B.V. Rivium Quadrant 211 Tel. 010-2662800 www.heijmans.nl postadres:

postbus 4422 006 AK Rotterdam

Kokon Architectuur & Stedenbouw Weena 72 Tel. 010-4117180 www.kokon.nl postadres:

Postbus 2917 01 AM Rotterdam

www.mossenest2.nl

2

Aan dit ruimtelijk kader inclusief de hierin opgenomen illustraties kunnen geen rechten worden ontleend


Inhoud Inleiding

5

Mossenest II

7

Parkkavels -

inleiding stedenbouwkundige randvoorwaarden (bestemmingsplan) beeldkwaliteit referenties

14

14 15 18 24
Mossenest II

Parkkavels

8 Parkkavels in Mossenest II

4


Bij het realiseren van een eigen woning komt veel kijken. Daarom is het van belang om te weten wat de koper kan verwachten en omgekeerd, wat er van de koper wordt verwacht. Dit ruimtelijk kader biedt daartoe de benodigde informatie. Op de acht vrije kavels krijgt de koper de vrijheid om zijn droomhuis te realiseren. Vanzelfsprekend dient de woning wel te voldoen aan alle wet- en regelgeving vanuit Rijk en gemeente. Belangrijke documenten hierin zijn het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Het voor u liggende ruimtelijk kader bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft een indruk van de ligging van Mossenest II en de sfeer die de wijk zal gaan uitstralen. Hierin wordt ook uitgelegd hoe de

wijk is opgebouwd, waar het groen ligt en hoe de bereikbaarheid en het parkeren is georganiseerd. In het tweede deel worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden vanuit het bestemmingsplan toegelicht, evenals de gewenste beeldkwaliteit vanuit het beeldkwaliteitsplan.

de stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn deze randvoorwaarden richtinggevend en hierdoor dan ook interpretabel. Wanneer een ontwerp van de randvoorwaarden afwijkt, maar er een duidelijke meerwaarde wordt geboden, kan het ontwerp toch positief worden beoordeeld.

De stedenbouwkundige randvoorwaarden geven aan wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de omvang van de woning en de locatie van de woning op de kavel. Aan de orde komt onder andere de maximale grootte van de woning, de onderlinge afstand tussen de woning en de naburige woning(en) en de erfscheidingen.

De referentiebeelden waarmee dit ruimtelijk kader afsluit, geven een indruk van de beoogde sfeer en uitstraling van de Parkkavels. Andere referentiebeelden laten zien welke ontwerpen niet in het beeld passen.

Mossenest

In de nieuwe wijk Mossenest II in Noordwijkerhout worden acht vrije kavels aangeboden, kavels waarop kopers zelf invulling kunnen geven aan hun woonwensen. Een unieke, eenmalige kans om naar eigen inzicht een droomhuis te bouwen, met alle persoonlijke wensen die het wonen en leven aangenaam maken. Mossenest II biedt de ideale omgeving voor de vrije kavels: goed bereikbaar, voldoende parkeergelegenheid en gelegen aan het ruime, autovrije wijkpark van Mossenest II met veel groen, water en speelgelegenheid.

II

Inleiding

Aangezien het de bedoeling is dat de woningen passen binnen de sfeer van de buurt als geheel zijn er in het beeldkwaliteitsplan randvoorwaarden opgenomen voor het uiterlijk van de woningen. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat de acht woningen passen bij de uitstraling van Mossenest II als geheel. Ze geven daarmee niet alleen een globaal idee en beeld van de eigen woning maar ook van de naburige woningen. De randvoorwaarden vanuit beeldkwaliteit gaan onder andere in op kleur- en materiaalgebruik en de oriĂŤntatie van de woning. In tegenstelling tot
Mossenest II Ligging Mossenest II in de omgeving

6


Mossenest II voorziet in de groeiende behoefte aan huisvesting onder de inwoners van Noordwijkerhout en biedt aan mensen van buiten het dorp de kans om zich hier te vestigen. Mossenest II ligt aan de oostrand van Noordwijkerhout en grenst aan de karakteristieke bollenvelden. Alle voorzieningen liggen binnen handbereik. Zo is het bijvoorbeeld slechts 6 minuten lopen naar de winkels en terrasjes in het centrum. Sportvelden, bibliotheek en gemeentehuis bevinden zich op 10 minuten loopafstand. Haarlem en Leiden bevinden zich op slechts 20 minuten rijden met de auto, Den Haag en Amsterdam liggen op een half uur rijden. En natuurlijk liggen strand, zee en duinen binnen handbereik. Met de fiets duurt het 10 minuten naar de duinen, 15 minuten naar de Langevelderslag en 20 minuten naar de boulevard, de winkelhoofdstraat en het strand van Noordwijk. Mossenest II is besloten en weet op subtiele wijze de sfeer van de gemeente Noordwijkerhout vast te houden. Bij de (toekomstige) inrichting van de wijk is harmonie met het landschap en de bestaande bebouwing het uitgangspunt. Er wordt een

woningbouwprogramma gerealiseerd dat varieert van twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande woningen, tot rijwoningen en appartementen in verschillende groottes en prijsklassen. Momenteel is de aanleg van Mossenest II in volle gang. Een aantal deelgebieden is al opgeleverd en bewoond. Na voltooiing bestaat de nieuwe wijk in totaal uit circa 450 woningen.

rand van het wijkpark wordt gevormd door zestien vrijstaande woningen, waaronder de 8 Parkkavels. Alle deelplannen hebben hun eigen bijzondere kwaliteit en dragen bij aan de warme, sympathieke uitstraling van de wijk als geheel.

Mossenest II – Het idee Omdat Mossenest II een belangrijke uitbreiding is voor Noordwijkerhout, is het van begin af aan de insteek geweest om een bijzondere wijk te maken, kleinschalig en met een grote ruimtelijke kwaliteit. Een wijk die een warme sfeer uitstraalt en waarin mensen zich op hun gemak voelen. Daarbij heeft Mossenest II veel groen om in te spelen en recreëren. Hierdoor ontstaat een prettig woonklimaat waarin de seizoenen voelbaar zijn.

Mossenest

Met 1.000 hectare bollenland is Noordwijkerhout, gelegen tussen Haarlem en Leiden aan de rand van de Zuid-Hollandse duinen, het hart van de bollenstreek. De gemeente bestaat uit de kernen Noordwijkerhout en het kleinere De Zilk en telt in totaal ruim 15.000 inwoners. Kenmerkend voor Noordwijkerhout is dat het dorp langzaam gegroeid is waardoor het altijd kleinschalig is gebleven met veel afwisseling in bebouwing en landschap.

II

Mossenest II

Mossenest II – eerste schets (2004)

Mossenest II is opgezet met gebogen vormen. Zo ontstaat een vriendelijke, informele buurt met bijzondere plekken en verrassende doorzichten. In het hart van Mossenest II ligt een ruim wijkpark dat het hart vormt van de wijk. Om het wijkpark heen liggen verschillende deelgebieden, die allemaal met het wijkpark zijn verbonden: de hofwoningen, de Parkkavels, het appartementencomplex ‘Canabae’ en het woonzorgcentrum ‘Munnekeweij’. Midden in het wijkpark komt ‘Het Castellum’. De westelijke
Mossenest II

N206

Mossenest II, de Parkkavels en de verschillende deelplannen

8


Het hof is een terugkerend thema in Mossenest II. Tegenover de ruimte en openheid van het wijkpark, vormen de hoven de meer beschutte en intieme plekken. De hoven liggen aan drie zijden van het wijkpark en worden telkens op een andere manier vormgegeven. Aan de oostkant van het wijkpark worden de hoven gevormd door twee-onder-éénkap-woningen. Aan de waterkant worden deze hoven beëindigd door vrijstaande woningen die gedeeltelijk in het water staan: de watervilla’s. Aan de zuidkant van het wijkpark wordt het karakter van de hoven bepaald door de zogenaamde verandawoningen. De veranda’s geven de woningen een extra, beschutte buitenruimte waardoor een levendig hof ontstaat. Aan de westzijde van het wijkpark, de kant waar ook de Parkkavels liggen, worden de hoven gevormd door rijwoningen met een gebogen vorm. Ieder hof krijgt hier een eigen inrichting en uitstraling. Midden in het wijkpark ligt als parel van de wijk ‘Het Castellum’. Het Castellum refereert aan een klein Italiaans/Romeins vestingstadje en wordt omgeven door een ruime waterpartij. Op het binnenplein van het Castellum krijg je het gevoel je in een Toscaans dorp te bevinden. De woningen zijn verschillend van hoogte en de daken krijgen flauwe hellingen, de balkons en terrassen kijken uit op het plein. Alle parkeervoorzieningen voor het Castellum liggen binnen de muren van het Castellum.

Mossenest II

Deelplannen

Naast de hoven en het Castellum heeft Mossenest II enkele bijzondere gebouwen. In het zuidwesten ligt het woonzorgcentrum Munnekeweij, voorzien van een besloten kloostertuin. In het westen, langs de provinciale weg N206, ligt het appartementencomplex Canabae. Canabae zorgt er voor dat de rest van Mossenest II in de luwte ligt van de N206. Zowel Munnekeweij als Canabae zijn reeds gerealiseerd.

Infrastructuur De bereikbaarheid van Mossenest II is uitstekend, dit heeft onder andere te maken met de directe nabijheid van de provinciale weg N206. Daarnaast is er ten behoeve van de ontsluiting van Mossenest II een nieuwe randweg aangelegd. Vanaf deze nieuwe weg zorgen drie entrees voor de hoofdontsluiting van de wijk. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen kan met de auto voor de deur van zijn woning komen. Toch beheerst de auto niet het straatbeeld, integendeel: door de zorgvuldige situering van straten en parkeerplaatsen wordt er in de hofjes niet geparkeerd en is het wijkpark autovrij. Door het wijkpark liggen verschillende wandelroutes.

De ontsluiting van Mossenest II

9


Mossenest II

Principedoorsnede over een Parkkavel en het aangrenzende wijkpark

Groen en water in Mossenest Groen en water in Mossenest II

parkkavel

10

wandelpad

haag

wijkpark


II

Mossenest

Groen en water Bomen en andere goede groenvoorzieningen zijn essentieel voor het creëren van een prettige woon­ omgeving. Er wordt in het plan voor Mossenest II dan ook veel aandacht besteed aan het creëren van een groene buurt. Het belangrijkste middel hiertoe vormt het centrale wijkpark waaraan de Parkkavels zijn gelegen. Het wijkpark wordt glooiend en heeft veel groen in de vorm van grasvelden, hagen en een diversiteit aan boomsoorten. Naast de groenvoorzieningen draagt ook het water bij aan de natuurlijke setting van Mossenest II. In de nieuwe wijk is veel ruimte voor water zoals de waterpartij langs de randweg, de Singel langs Munnekeweij en de ‘slotgracht’ rondom het Castellum. De oevers worden op verschillende wijze ontworpen zodat een gevarieerd beeld ontstaat van glooiende grastaluds en tuinen aan het water, tot kades voorzien van vlonders en terrassen.

Impressie van de inrichting van het wijkpark

11


Mossenest II

Canabae

Munnekeweij

Verandawoningen aan hof

Woningen aan wijkpark (gelegen naast de acht Parkkavels)

12


Mossenest II krijgt een warme uitstraling, zowel in architectuur van de woningen als in de inrichting van de openbare ruimte, waardoor het er aangenaam wonen is. Deze warme uitstraling wordt voor een groot deel gecreĂŤerd door het kleur- en materiaalgebruik, de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Mossenest II kent een hedendaagse architectuur met referenties aan een rijk verleden. De woningen in Mossenest II zijn ‘levendig’. Dit betekent dat woningen prettig zijn om te zien; ze gaan niet vervelen en je ontdekt telkens nieuwe details. Per deelgebied wordt dit op verschillende manieren bereikt. De woningen zijn altijd zorgvuldig ontworpen, waarbij duidelijk te zien is dat er met liefde aan is gewerkt.

Mossenest II

Architectuur en sfeer

zich duidelijk van elkaar onderscheiden. Door het gevarieerde architectuurbeeld dat hierdoor ontstaat en de zorgvuldige verdeling van water en groen, weet Mossenest II op subtiele wijze de dorpse sfeer van Noordwijkerhout vast te houden. Mossenest II is volop in aanbouw. Sommige deelgebieden zijn al gerealiseerd, andere deelgebieden zijn nog in ontwikkeling. De reeds gebouwde woningen en voorzieningen geven een goede indruk van de beoogde kwaliteit in Mossenest II (zie pagina hiernaast).

Naast deze algemene uitgangspunten zijn er ook een aantal concrete aspecten die voor heel Mossenest II gelden. Zo krijgen alle woningen een kap en zijn de toe te passen materialen natuurlijk en duurzaam. Het kleurgebruik is warm met een natuurlijke en aardse uitstraling. Daarnaast hebben de woningen in Mossenest II door hun vormgeving een open relatie met de directe omgeving. Op deze manier belichaamt de architectuur het algemene uitgangspunt dat er aan ten grondslag ligt: eenheid tussen omliggende natuur en bestaande bebouwing.

In elk deelgebied is dit uitgangspunt op eigen wijze vormgegeven waardoor de deelgebieden

Parkkavels

Parkkavels

De bestrating bestaat uit gebakken klinkers, de kleuren zijn warm. Verschillende patronen en kleurstellingen geven de diverse functies aan, zoals het parkeren. De gebogen vormen en verkeersremmende maatregelen zorgen voor een veilige woonomgeving

1


Parkkavels

Parkkavels Inleiding De acht Parkkavels zijn verdeeld over twee clusters van vier woningen. Tussen de twee clusters loopt een pad dat de hofwoningen met het wijkpark verbindt. Van de acht kavels zijn er vier tussenkavels en vier hoekkavels die met één zijkant aan een breed pad grenzen. De afmetingen van de vrije kavels variëren van ca. 425m2 tot 494m2. De kavels zijn door hun tweezijdige oriëntatie bijzonder gelegen (aan de zuidoostkant grenzen de kavels aan het groene wijkpark en aan de noordwestzijde aan de parkeerplaatsen en de hofwoningen). Op ieder van de vrije kavels is ruimte gereserveerd voor twee opstelplaatsen voor een auto. Op één van deze plaatsen is het mogelijk een garage te realiseren (zie de plankaart op pagina 16). Naast de vier noordelijk gelegen Parkkavels bevindt zich bestaande bebouwing, die bestaat uit een boerderij met opstallen en veel groen. De kavels kenmerken zich door de prachtige ligging aan het wijkpark. De woningen op de Parkkavels krijgen een voorname, warme uitstraling, hebben een mooi uitzicht op het wijkpark en geven omgekeerd ook allure aan het wijkpark door hun architectuur en gebruikte materialen. Voor de Parkkavels zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld die betrekking hebben op zowel de stedenbouwkundige situatie als de gewenste beeldkwaliteit.

14

Van Rijksoverheidswege: -

Binnen de grenzen, gesteld door de randvoorwaarden, hebben de kopers de vrijheid om naar eigen wens en inzicht de woning te ontwerpen. De koper wordt hierdoor enerzijds de gelegenheid geboden zijn droomhuis te bouwen, anderzijds wordt ook van hem verwacht dat hij op deze bijzondere plek een kwalitatief hoogwaardige woning laat bouwen. Aan de woningen zal dan ook af te lezen zijn dat het geen standaardproduct is maar een kwaliteitsproduct, gebouwd volgens de specifieke wensen van de opdrachtgever. De kavels mogen uitsluitend worden gebruikt voor bewoning. Alvorens een woning te mogen bouwen moet bij de gemeente een bouwvergunning worden aangevraagd. Voordat de gemeente de bouwvergunning verleent, wordt het bouwplan getoetst aan diverse wet- en regelgeving vanuit Rijk en gemeente. Een onder deel van de toetsing van het bouwplan is de beoordeling van de woning aan het bestemmingsplan en aan de welstandscriteria. Dit ruimtelijk kader geeft op hoofdlijnen de belangrijkste beoordelingscriteria uit het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan aan, evenals mogelijke interpretaties hiervan. Het ruimtelijk kader is zelf geen gemeentelijk beleidsdocument en daarmee niet juridisch bindend.

In de kolom hiernaast staat belangrijke wet- en regelgeving waaraan de woningen moeten voldoen.

Het Bouwbesluit – hierin staat omschreven aan welke bouwkundige eisen de woning moet voldoen. De Woningwet – hierin worden onder andere zaken rondom het aanvragen van een bouwvergunning geregeld.

Gemeentelijke regelgeving -

Het bestemmingsplan (‘Bestemmingsplan Mossenest II’, vastgesteld door B&W dd. 18/02/2008 en, als

onderdeel hiervan, het ‘Bestemmingsplan Mossenest II, vijfde uitwerking ’).

-

-

-

Hierin staat omschreven welke bestemming grond heeft en aan welke volume-eisen bebouwing moet voldoen. Het bestemmingsplan bestaat uit voorschriften, toelichting en een plankaart. Van de omschreven regels kan niet worden afgeweken. Het beeldkwaliteitsplan (‘Beeldkwaliteitsplan Mossenest II’ ,december 2005) Het beeldkwaliteitsplan stelt randvoorwaarden met betrekking tot de verschijningsvorm van gebouwen. Mits voldoende onderbouwd, kan hiervan worden afgeweken De bouwverordening van de gemeente Noordwijkerhout. De welstandsnota ‘Welstandsnota Noordwijkerhout’, vastgesteld dd. 24/06/2004. In de welstandsnota staat onder andere algemene regelgeving tav aan- en uitbouwen. Het Politiekeurmerk – het politiekeurmerk schrijft voor welke maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de veiligheid van de woning en de woonomgeving.

Indien het ruimtelijk kader afwijkt van het beeldkwaliteitsplan of de welstandsnota, zijn het beeldkwaliteitsplan en de welstandsnota leidend.


bestemmingsplan De stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals hier beschreven vloeien voort uit het bestemmingsplan. De regels in het bestemmingsplan zijn normatief. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk, tenzij deze met een vrijstellingsbevoegdheid in het bestemmingsplan zijn opgenomen.

Bestemmingen De kavels zijn ruim bemeten. Om er voor te zorgen dat deze ruimte uiteindelijk ook tot uitdrukking komt in het totaalbeeld, is voor ieder van de acht kavels aangegeven welk oppervlak daarvan bebouwd mag worden, evenals het maximaal te bebouwen percentage van dat oppervlak. De bouwvolumes zijn gesitueerd aan het wijkpark. Aan de parkzijde ligt de voortuin en de hoofdentree van de kavel. De achtertuin ligt aan de kant van de hofwoningen. Tussen de hoofdbebouwing op de kavel en de zijdelingse kavelgrens is 2,5 meter afstand. In deze 2,5 meter is op de bestemming ‘Erven’ (zie plankaart) wel ruimte voor het realiseren van aanbouwen. De voorgevelrooilijn van het hoofdvolume ligt minimaal 2.65 meter uit de erfgrens aan de parkzijde van de kavel.

In het bestemmingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen de bestemmingen: woondoeleinden, tuinen en erven. Op elke kavel komen deze bestemmingen voor.

mag worden bebouwd. In deze extra uitbouwstrook aan de zijkant kan bijvoorbeeld de entree worden opgenomen.

‘Woondoeleinden’

Samengevat komt het onderscheid tussen de bestemmingen ‘Tuinen’ en ‘Erven’ er op neer dat in de bestemming ‘Erven’ de uitbouwmogelijkheden groter zijn. Zo mag een uitbouw in de bestemming ‘Erven’ bijvoorbeeld 2,5 meter breed zijn over de gehele lengte van de achtergevel. Een uitbouw aan de voorzijde, bijvoorbeeld een erker, mag indien deze in de bestemming ‘Tuinen’ is gesitueerd, niet meer dan 40% van de breedte van de woning bedragen en niet dieper zijn dan 1/3 van de totale diepte van de voortuin. Voor de uitgebreide beschrijving van de (aan)bouwmogelijkheden en vrijstellingsmogelijkheden op de bestemmingen ‘Tuinen’ en ‘Erven’ wordt verwezen naar het bestemmingsplan. Het is mogelijk op de bestemming ‘Erven’ een garage of bijgebouw (los van de woning) te realiseren, mits deze aan de voorschriften uit het bestemmingsplan voldoen. Daarnaast is de kopers middels het koopcontract verplicht om twee opstelplaatsen op de kavel te realiseren, te gebruiken en in stand te houden. Voor overige richtlijnen met betrekking tot de realisatie van aanbouwen en bijgebouwen, is het raadzaam tevens de Welstandsnota te raadplegen.

De bestemming ‘woondoeleinden’ is bedoeld voor het realiseren van een woning. In de legenda van de plankaart staan de symbolen voor de diverse bestemmingen en aanduidingen vermeld. De bestemming ‘woondoeleinden’ wordt aangegeven met de letter ‘W’. In de plankaart is op iedere kavel een rechthoekig vlak opgenomen met de aanduiding (2k). Dit houdt in dat binnen dit vlak een maximale bouwhoogte geldt van twee lagen plus een kap. Bij alle bouwvlakken met de aanduiding W(2k) is tevens de aanduiding ‘80%’ opgenomen. Dit betekent dat op deze bouwvlakken maximaal 80% van het bouwvlak mag worden bebouwd. De koper is vrij om te bepalen hoe veel van het maximaal te bebouwen oppervlak hij daadwerkelijk bebouwt en waar op het bouwvlak hij zijn woning situeert. De hoekkavels (no. 60, 63, 64 en 67) hebben een smaller bouwoppervlak dan de tussenkavels. Daar staat tegenover dat de hoekkavels aan de zijde van de kavel die grenst aan het openbare pad, een extra strook hebben met de aanduiding W(1k). Op bouwoppervlak met deze aanduiding mag worden gebouwd met een maximum van één bouwlaag plus kap. De bestemmingen met de aanduiding W(1k) hebben tevens de aanduiding ‘80%’, waarmee wordt aangegeven dat maximaal 80% van deze bestemming

‘Tuinen’ en ‘Erven’

Parkkavels

Stedenbouwkundige randvoorwaarden -

15


Parkkavels

Vrije kavels – bouwvlakken De tekening hieronder is de plankaart zoals deze in het bestemmingsplan is opgenomen. Op de pagina hiernaast zijn de afmetingen van de kavels en bouwvlakken weergeven.

uitsnede plankaart bestemmingsplan

16

legenda


Parkkavels

kaart afmetingen kavels

Hortus

Kavelnr. 60 ca. 425 m2

Kavelnr. 61 ca. 447 m2

Kavelnr. 62 ca. 456 m2

Hortus

Kavelnr. 63 ca. 450 m2

Kavelnr. 64 ca. 426 m2

Kavelnr. 65 ca. 453 m2

Kavelnr. 66 ca. 486 m2

Kavelnr. 67 ca. 494 m2

17


Parkkavels

Beeldkwaliteit Voordat begonnen wordt met het maken van een bouwplan wordt aangeraden eerst kennis te nemen van het beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan voor Mossenest II staat aangegeven waaraan de architectuur op de Parkkavels moet voldoen. In het beeldkwaliteitsplan staat onder andere dat de Parkkavels zich onderscheiden door hun voorname uitstraling naar het wijkpark. Het beeldkwaliteitsplan omschrijft een streefbeeld waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. De randvoorwaarden in het beeldkwaliteisplan geven aan hoe het streefbeeld bereikt kan worden. De volgende pagina’s geven een interpretatie van de in het beeldkwaliteitsplan beschreven uitgangspunten en moeten worden gezien als een inspiratie voor de architectuur van de toekomstige woningen op de Parkkavels. Enkele concrete randvoorwaarden uit het beeldkwaliteitsplan voor de Parkkavels: - Een levendige, hoogwaardige, warme architectuur - Hedendaagse architectuur, refererend aan een rijk verleden - Toepassen zadeldaken - Dakoverstekken minimaal 0,6 meter, of alternatief met vergelijkbare kwaliteit - Donkere metselwerk plint van 0,6 meter wenselijk - Mogelijkheid verhoogde begane grondlaag, afhankelijk van situatie - Garages en bergingen uitgevoerd in dezelfde kleur metselwerk als de woningen - Geen grote dichte gevels aan voorzijde woning - Toepassen van duurzame materialen - Baksteen, stucwerk of hout als hoofdmateriaal gevel, keramische pannen als hoofdmateriaal dak

18

warme kleur baksteen, bijvoorbeeld in rood-oranje-bruintint

voorbeeld zwarte keramische pannen, mat wit gekeimde baksteen

wit stucwerk

hout in diverse afwerkingen


Geleding

De woningen op de Parkkavels zullen een warme, natuurlijke sfeer uitstralen. De vormgeving is modern en hedendaags, het ambacht is herkenbaar in zorgvuldig ontworpen details. Fel kleurgebruik wordt afgeraden. De afbeeldingen op de linkerpagina geven een impressie van de mogelijkheden.

Hoofdvolumes en bijvolumes vormen duidelijk een geheel qua vormgeving en materialisering. Voorkomen moet worden dat de voorgevel ‘plat’ wordt. Gezocht wordt naar een -dimensionaal vormgegeven voor- en zijgevel, waarin een relatie met het wijkpark wordt gezocht. Luifels, nissen, (franse) balkons, veranda’s, erkers en dakoverstekken kunnen helpen dit doel te bereiken.

Gevels

Dak

Kozijnen

De gevels zijn van metselwerk, hout of stucwerk. Het is mogelijk accenten aan te brengen in bijvoorbeeld naturel gelakt, wit of zwart geschilderd hout of wit stucwerk. De hoofdkleur van het metselwerk bestaat uit warme tinten (oranje-rood, rood of rood-bruin, zie voorbeelden), wit gekeimde steen is ook mogelijk. Het wordt aangemoedigd om te zoeken naar verbijzondering van de woning door creatief met metselwerkverbanden om te gaan. De daken worden gemaakt van keramische pannen. Hoogglans glazuur wordt gezien de gewenste sfeer afgeraden. In het kader van de beoogde warme, duurzame en moderne architectuur, wordt aangeraden de kozijnen in hout of aluminium uit te voeren.

Oriëntatie woning De relatie met het wijkpark is belangrijk. Zicht op het wijkpark biedt een extra kwaliteit aan de woningen, een kwaliteit die optimaal benut moet worden. Omgekeerd moet ook vanaf het wijkpark zichtbaar zijn dat die kwaliteit wordt benut. Woningen keren zich niet af van het wijkpark maar maken er optimaal gebruik van en zoeken duidelijk een relatie. De gevels naar het wijkpark zijn open in vormgeving. Dit kan bereikt worden door de verblijfsgebieden in de woning te oriënteren op het wijkpark en gebruik te maken van veel glas. Een ander voorbeeld is het creëren van een beschutte buitenruimte in de vorm van een veranda.

bijzonder mee-ontworpen element. De hoofdentree ligt bij voorkeur in de voor- of zijgevel van de woning. Indien de entree in de zijgevel ligt, verdient de accentuering hiervan bijzondere aandacht.

Bijzondere elementen

Parkkavels

Materialisering en kleurgebruik

Schoorstenen zijn toegestaan en worden bij voorkeur benut als vormgevend element, bij voorkeur aan de zijgevel van het hoofdvolume danwel aanbouw.

Voorbeeld entree aan zijkant kavel

Entree De entree van de woning kan worden gebruikt om de woning extra cachet te geven. De entree kan bijvoorbeeld in een nis liggen, in een veranda, of worden geaccentueerd met een luifel of ander

Schoorsteen als bijzonder, vormgevend element

19


Parkkavels

bij voorkeur niet: wolfseind

Kapvormen Het dak bepaalt in belangrijke mate de uitstraling van een woning. Het soort dak en de vorm van het dak zijn dan ook belangrijke elementen in de vormgeving. De maximale hoogte van een woning bedraagt volgens het bestemmingsplan 2 bouwlagen plus een kap. Het zadeldak is de enige dakvorm die expliciet is toegestaan vanuit het beeldkwaliteitsplan. De keuze voor een andere dakvorm zoals een lessenaarsdak of mansardekap, zoals op de afbeeldingen hiernaast, dient te worden gemotiveerd bij Welstand. Beoogd wordt om de woningen te oriënteren op het wijkpark en ze tegelijk een landelijk-voorname uitstraling te geven. Er wordt naar gestreefd om de kap als vormgevend element te gebruiken, wat betekent dat moderne interpretaties van een traditionele vorm worden aangemoedigd. Om een open uitstraling richting het wijkpark te maken, wordt bij voorkeur een dwarskap toegepast, wat betekent dat de noklijn in de diepterichting van het kavel loopt. Het dak van de woning kan worden gecombineerd met het dak van een aanbouw tot een zogenaamd samengesteld dak, zoals in de voorbeelden op de pagina hiernaast. Ook voor afwijkende sculpturale dakvormen geldt dat de meerwaarde moet worden aangetoond bij Welstand. Zie ook de referentiebeelden op pagina 25. Het dak heeft aan alle zijden een overstek van minimaal 60 centimeter. Gezien de gewenste sfeer wordt het toepassen van wolfseinden afgeraden.

20

Zadeldak – helling bij voorkeur steil of flauw flauw zadeldak

steil zadeldak

bij voorkeur niet: kap in langsrichting

Voorbeelden afwijkende dakvormen – mogelijk na goedkeuring welstand Lessenaarsdak

Mansardekap


Parkkavels

Aanbouwen Het dak van eventuele aanbouwen kan worden gebruikt om een gecombineerd c.q. samengesteld dak te realiseren. Dit kan met verschillende dakvormen, zoals de voorbeelden hiernaast illustreren. De nok van het hoofdvolume is hierbij altijd hoger dan de nok van de aanbouw. De afbeelding hieronder geeft een voorbeeld van verschillende dakvormen. Als er wordt gekozen voor een zadeldak kan er afhankelijk van de gewenste sfeer gekozen worden voor een steil of flauw zadeldak.

Voorbeeld samengesteld lessenaarsdak

Voorbeeld samengesteld zadeldak

hoofdvolume

hoofdvolume aanbouw

aanbouw

Voorbeeld woning met veranda en aanbouw aan achterzijde + zijgevel

Voorbeelden kapvormen

steil zadeldak combinatie met aanbouw

flauw zadeldak

lessenaarsdak richting zijdelingse kavelgrens

steil zadeldak

steil zadeldak bebouwing aan pad

steil zadeldak

lessenaarsdak richting park

mansardekap

21


Parkkavels

Parkeren

Erfscheidingen

De koper is contractueel verplicht om op zijn kavel twee opstelplaatsen te realiseren, te gebruiken en te onderhouden. Daarnaast heeft de koper de mogelijkheid om, in overeenstemming met de architectuur van de woning, een gemetselde garage te bouwen en/of de opstelplaats(en) te overdekken met een pergola of carport (zie de afbeeldingen op pagina 23).

Erfscheidingen vormen een integraal onderdeel van de acht kavels. Voor de Parkkavels is gekozen voor een groene erfafscheiding. De erfscheiding is voor ieder van de Parkkavels gelijk zodat er een mooi, uniform groen beeld ontstaat. De hagen zijn bij de kavelprijs inbegrepen en worden door de verkopende partij aangebracht.

openbare parkeerplaatsen opstelplaats auto mogelijkheid garage

opstelplaats auto

De erfscheidingen aan de parkzijde bestaan uit een beukenhaag van ca. 1 m hoogte. De beukenhaag houdt zijn blad. In de herfst verkleurt de haag bruin, waarna in april de afvallende bladeren ruimte maken voor de direct aangroeiende nieuwe bladeren. Zo blijft er altijd een begroeide haag, die met de seizoenen meeverandert. De entree van de kavel kan worden geaccentueerd door bijvoorbeeld één of twee penanten in combinatie met een hekwerk. Deze kavelentree kan tevens worden gecombineerd met een brievenbus, deurbel, verlichting, etcetera. Bij de hoekkavels loopt de haag aan de zijkant door tot aan de woningentree. Indien de woningentree van een hoekkavel aan de voorzijde is gesitueerd eindigt de haag op de grens tussen de bestemmingen ‘Erven’ en ‘Tuinen’. De erfscheiding aan de achterzijde van de kavel bestaat ter plaatse van de openbare parkeerplaatsen uit een hederahaag van 1,8 meter hoog. De hedera is een groenblijvende haag die dichtbegroeid raakt en daarmee niet alleen voor een groen beeld zorgt maar ook voor de nodige privacy. De haag groeit op een metalen raster dat is verankerd aan een stevige constructie.

22

Eenzelfde erfscheiding wordt gerealiseerd bij de hoekkavels, de haag begint dan op de hoek van de kavel. Indien een garage wordt gebouwd, vervalt het deel van de haag op de plek waar de garage wordt gebouwd. Bij de hoekkavels loopt de haag aan de zijkant door tot op de hoogte van de woningentree. Indien de woningentree van een hoekkavel aan de voorzijde is gesitueerd eindigt de haag op de grens tussen de bestemmingen ‘Erven’ en ‘Tuinen’.


mogelijkheid garage

‘erven’

hederahaag, ca. 1,8 meter hoog

‘tuinen’

Parkkavels

opstelplaats auto

mogelijkheid entree mogelijkheid entree beukenhaag, ca. 1,0 meter hoog

beukenhaag in zomer, herfst en winter

groenblijvende hederahaag

Beeld van erfscheiding t.p.v. de achterzijde van het kavel mogelijkheid tot aanbrengen pergolaconstructie boven parkeergelegenheid door koper voorbeeld garage met pergola en muurtje ter afscheiding eigen parkeerplaats:

haag tot 1,8 meter hoog mogelijkheid tot plaatsen van garage

opstelplaats auto

2


Parkkavels

Referentiebeelden De toekomstige woning moet een warme uitstraling hebben en gekenmerkt worden door het gebruik van natuurlijke materialen. Gestreefd wordt naar openheid richting het park door het gebruik van glas, overstekken en elementen die de relatie met het park versterken, zoals bijvoorbeeld een veranda of (frans) balkon. De kaprichting kan hierin ook een rol spelen door de nokrichting van het dak haaks op de voorgevel en richting park te leggen. De referentiebeelden zijn niet dwingend. Daarnaast voldoen de referentiebeelden niet op alle punten aan de randvoorwaarden zoals in dit ruimtelijk kader omschreven. De beelden zijn bedoeld ter verduidelijking van de beoogde uitstraling van de toekomstige woningen en om voorbeelden te geven van mogelijke oplossingen. De bedoeling is dat de acht Parkkavels qua sfeer en uitstraling aansluiten bij de referentiebeelden. Het is mogelijk dat een koper met een voorstel komt dat niet (volledig) aansluit bij de in dit ruimtelijk kader genoemde beeldkwaliteit, maar wel de goede warme, natuurlijke, open uitstraling weet te bereiken. In dat geval wordt het plan niet op voorhand afgewezen en kan de gemeente het plan toch positief beoordelen. Overeenkomsten in de referentiebeelden op deze pagina en de pagina hiernaast zijn onder andere de natuurlijke materialen, de samengestelde daken en de boeiende architectuur.

24


Een veranda aan de parkzijde kan een mooie verblijfsruimte opleveren. Een goede plek om de entree te situeren en in de luwte buiten te zitten.

Parkkavels

Onderstaande referenties geven voorbeelden van mogelijke bijzondere kapvormen. In principe krijgen de woningen een keramisch pannendak. Gemotiveerde afwijkingen hierop zijn mogelijk.

25


Parkkavels

Woningen die niet voldoen aan de randvoorwaarden vanuit beeldkwaliteit De referentiebeelden op deze pagina en de pagina hiernaast passen niet in de beoogde sfeer en/of voldoen op één of meerdere punten niet aan de gewenste beeldkwaliteit.

teveel ‘boerderette’ wolfseind niet gewenst

plat dak weinig relatie richting park kleurstelling niet warm genoeg

26


Parkkavels weinig relatie richting park

geen warme steen

eenvoudige architectuur

geen boeiende architectuur

woning te donker gesloten voorgevel

gevel te gesloten

27


Brochure Parkkavels Mossenest 2  

Brochure Handleiding Parkkavels Mossenest 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you