Issuu on Google+

1 Year Anniversary Special Edition


สัมผัสความหรูหราใหม ใจกลางธานี ทามกลางความอุดมสมบรูณแหงอุดรธานี ดินแดนแหงประวัติศาสตรความงดงามพิสุทธิ์ของธรรมชาติแวดลอม งานฝมือวิจิตร สายธารวีถีชีวิตมรดกแบบแผนวัฒนธรรมอีสานแทๆ คือโรงแรมบานเชียง เพชรใหมใจกลางเมืองที่พรั่งพรอมทุกสิ่งอำนวยความสะดวกระดับอินเตอร ใหการเยี่ยมเยียนเมืองอุดรธานีของคุณ ไมวาจะเปนการดำเนินธุรกิจ พักผอนทองเที่ยว หรือประชุมสัมนา ราบรื่นและสะดวกสบาย โรงแรมบานเชียงบริการคุณครบครัน ภายใตมาตรฐานระดับโรงแรมหาดาว ที่พรั่งพรอมดวยอุปกรณเครื่องใชที่คัดสรรพิเศษ สถานที่หรูหราสงางามทุกกระเบียด อบอุนดวยบริการแบบไทยไทย ดวยจำนวนหอง 149 หอง ซึ่งไดรับการตกแตงพิเศษใหหรูหราและสมบรูณแบบในความสะดวกสบาย ที่แขกทุกคนของเราจะไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ทั้งยังมีความรูสึกเปนสวนตัวในบรรยากาศที่คุณสัมผัสไดถึงความเปนหนึ่งของเรา..

โรงแรมบานเชียง จ.อุดรธานี สำนักงานอุดรธานี เลขที่ 5 ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร : (042) 327911-29 สำนักงานกรุงเทพฯ ชั้น 4 (405) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร : (02) 2312204 Web: http://www.banchianghotel.com/ E-mail : info@banchianghotel.com


Being a ... ...มันไม่ใช่เรื่องง่าย ที่เราจะค้นพบตัวเราเอง. และ ยิ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เข้าไปอีก. ก็คือการที่เราได้พบ กลุ่มคน ที่รักและชอบ ในสิ่งที่เหมือนกับ เรา. .... นั่นแหล่ะ คือที่มาของผม กับกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อสรรค์สร้างจิตนาการ และมุมมอง ผ่านภาพถ่าย โดยรวบรวมหลาก หลายความชอบ หลากหลายความคิด หลากหลายมุมมอง และแต่ละ แนวถนัดของแต่ละคน ก่อตัวขึ้นมาในนามกลุ่ม ที่มีชื่อว่า “”G PLUS”” ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว1ปีเต็มๆ. และเรากำ�ลังเติบโตขึ้น บนพื้นฐาน การ สั่งสมประสบการณ์ ผ่านการแก้ไข. และเราพร้อมจะก้าวเข้าสู่ปีที่2 โดย มุ่งหวังการถ่ายทอด ความชอบความรักและความหลงไหลในการถ่าย ภาพ ผ่านผลงานและภาพถ่ายของเราต่อไป.....

ความ รู้สึกของผมกับการร่วมงานใน Project G+ ผมรู้สึกว่าได้มีโอกาสได้แสดง บทบาทในการแสดงตัวตนและแนวทางของตนเองในการ ถ่ายภาพ ได้มีโอกาส เสนอมุมมองและร่วมงานกับ ผู้มีประสบการตรงในสายงาน และวงการนี้ ความ รู้สึกแรกที่ได้มาอยู่ในตอนแรกยังรู้สึกเกร็งๆ และประหม่า แต่เมื่อรู้จักและสนิท กับทุกคนมากขึ้น ผมรู้สึกชอบและดีใจที่ได้เดินร่วมกับ G+ มาถึงจุดนี้ ผมมอง ว่าพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนในทีมมีความสามารถ ได้รับความรู้และไอเดียที่บางครั้ง ผมคิดไม่ถึงและได้ศึกษา ขัดเกลาตัวเองให้มีความชำ�นวญในงานถ่ายภาพมาก ขึ้น ได้มี สังคมพูดคุย พบปะและได้เจอผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ G+ หลาย คน ทำ�ให้ผมยิ่งได้เปิดโลกทัศน์ ได้รู้ว่ายังมีความรู้และแนวทางดีๆอีกมากมาย ให้ผมศึกษา ผมได้ฟัง ได้เห็น ได้เรียน รู้ถึงการทำ�งานร่วมกัน การเลือก แนวคิดและนำ�มาใช้ในงานต่างๆอย่างดี ผมรู้สึกว่าคุณหนึ่งทั้งสองคน พี่อ๊อซซี่ พี่ปีใหม่ น้าสมิธ มีแนวทางในการถ่ายที่มีสไตล์และลักษณะที่ชอบหลาก หลาย ทำ�ให้ผมคิดและได้แรงบันดาลใจใหม่ๆมาบ้าง แต่ที่สำ�คัญสุดคือประสบการณ์ที่ ถ้าผมเดินตัวคนเดียว คงยากที่จะพัฒนาได้แบบนี้ ราวกับว่านี่คิดกิลล์ชั้นยอดที่ เพิ่ม Level ให้ลูก ทีมทุกคนได้อย่างมีประสิทธภาพ ผมถ่ายรูปไป คุยไป มอง การทำ�งานของแต่ละคนด้วยความสนใจ และไม่ผิดหวังเลยที่ได้ศึกษาและสนใจ ใส่ใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวดีๆ จากทุกๆ คน


ความรู้สึกและความในใจ ที่มีต่อ จีพลัส จีพลัส คือ อะไร หลายๆคนคง สงสัย แต่สำ�หรับผมและเพื่อนๆกลุ่มนึง จีพลัส มันเป็นทั้งกิจกรรม เป็นทั้ง ความต้องการที่ต้องตรงกัน เป็นทั้งตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีๆ ระหว่าง กลุ่มเพื่อน ซึ่งแต่ละคนล้วนมากจากคนละที่ เพียงแค่มีความคิด ความ ชอบ ความรัก และความเข้าใจที่ตรงกัน ในความคิดของผม จีพลัส เป็น เหมือนโต๊ะๆหนึ่ง ที่ตั้งอยู่กลางห้อง ซึ่งไม่ว่าใครจะทำ�อะไร มีความสุข มี ความทุกข์ สมหวัง ผิดหวัง เราก็จะมาคุยกันที่นี่ ร่วมแชร์ แบ่งปัน ระบาย ปรึกษาหารือกัน ในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพราะแต่ละคน ก็จะมีความถนัดที่ต่างกันออกไป มันจึงกลายเป็นความเติมเต็มที่พอดี ให้ แก่กันละกัน ........ผมดีใจที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ จีพลัส ครับ สำ�หรับ ผมแล้ว G+ เป็นเพียงแค่หาคำ�ตอบ ในชีวิตอ่ะ ชื่อเต็มๆ G+ คือ Project G+ มันเป็นแค่ Project นึงเท่านั้น ในการหาคำ�ตอบ … ซึ้ง คำ�ตอบนี้จะไม่มีทางมาได้เลย ถ้าปราศจาก “เพื่อน” เพื่อน ที่แต่ละคน ล้วนแต่ต่างที่มาทั่วทุกสารทิศ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป สาวๆ วิว ทิวทัศน์ และอื่นๆอีกมากมาย แต่นั่น ยังไม่ใช่จุดประสงค์หรือเป้าหมายหลัก “มิตรภาพ” ต่างหากล่ะ ที่ทำ�ให้ เรามีวันนี้ ที่ทำ�ให้เกิด Project G+ Magazine G+ เรารวมกลุ่มขึ้นมาก็เกิดจากเพื่อนๆที่คุยภาษาเดียวกัน(จริงๆก็คุยภาษา ไทย แหละ) รักในการถ่ายภาพเหมือนกัน รวมกลุ่มกันถ่ายโน่นถ่ายนี่ ส่วน ใหญก็...ของสวยๆงามๆแหละ ก็เลยคุยกันว่าไหนๆถ่ายกันแล้ว มาลองทำ� อะไรแบบสร้างสรรค์กันบ้างดีกว่า ก็เลยตกผลึกมาเป็นหนังสือ G+ ในรูปแบบ online นี่แหละครับ หลักๆ ก็จะเป็นผลงานการถ่ายภาพแฟชั่นต่างๆ พร้อม กับเนื้อหาสาระหลายๆด้านเยอะบ้างน้อยบ้างครับคละเคล้ากันไป จริงๆแล้ว การทำ�หนังสือเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คิดอยากจะลองทำ�ดูเหมือนกัน อย่างน้อย ได้ทำ�อะไรที่ชอบที่อยากจะทำ� มันก็น่าทำ�ได้ดีนะ ในส่วนการทำ�งานก็ ชิวๆ ครับ ทำ�กันแบบสนุกสนานไม่เครียด แต่ก็แอบมีบ้างเล็กน้อย เพราะพวก เราในทีม G+ เองก็คุยกันง่ายอยู่แล้ว เสนออะไรคิดอะไรก็เต็มที่ครับ จัดกัน ไปเต็มๆ สำ�หรับหนังสือ Project G+ เองตอนนี้ก็ครบขวบ 1 ปี ก็เรียกว่ายัง เตาะแตะอยู่ ก็มีคนติดตามอยู่พอสมควร แม้จะไม่มากไม่มายเท่าไรแต่ก็ดีใจ แล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่สิ่งที่พวกเราทำ� ขึ้นมาก็มีคนสนใจและติดตาม พอมี คนพูดถึง G+ เรา ก็แอบปลื้มเล็กๆ หนังสือของเราก็เป็นที่รู้จักนะอะไรแบบ นี้ ส่วนตัวหนังสือเองก็อาจจะยังขาดตกบกพร่องกันไปบ้างทางเราก็พยายาม ปรับๆกันไป แล็วก็พยายามหาอะไรแปลกใหม่มาเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุ่งกัน ไปครับ แล้วก็หวังว่าจะมีปีที่ 2 3 4 5 ต่อๆไปนะครับ


PROJECT G+ GIRLS ขอประกาศตามหาสาวๆหน้าใหม่ที่คิดว่ามีความมั่นใจและรักการถูกถ่ายภาพ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ หรือโพสเก่ง ขอแค่เป็นหญิงมั่น มาร่วมจอยกันใน Project G+ USMAG

Line ID : GPL

sMag

m/GPlu

ook.co

aceb www.f


ถ้าคุณกำ�ลังมองหาสาระความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับวงการมือถือ ไม่ว่าจะเป็น IOS, ANDROID, WINDOWS PHONE หรือจะเป็นรีวิวอุปกรณ์, GADGET, และระบบปฎิบัติการในสไตล์มันส์ๆ

'MOBILE ร้ายสาระ' มีให้คุณเสมอ LIKEเลย เพราะเพจนี้มัน "ร้ายสาระ" ติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมือถือ และเทคโนโลยีที่น่าสนใจทุกวัน! ได้ที่

http://www.Mobileraisara.com http://www.Facebook.com/ Mobileraisara


Hanna Procare ร้านฮัลณ่าโปรแคร

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงทั้งในและ ต่างประเทศทุกระดับคุณภาพ ในราคาที่ ถูกสุดๆ ขายปลีกและส่งด้วยระบบสมาชิกทีไ่ ม่ต้องเสีย ค่าสมัคร พร้อมทั้งโปรโมชั่นถูกเหลือเชื่อทุก เดือน อยากให้เจ้าตัวเล็กของคุณมีความสุข สุขภาพ แข็งแรงและอายุยืนต้องมาที่ร้านฮัลณ่าโปรแคร ร้านฮัลณ่าโปรแคร เลขที่ 64-66 ถ.รามอินทรา (กท.7 ฝั่งถนนเลขคู่) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230 เปิดบริการ 10:00น. – 22.00น. ทุกวัน โทร 02-510-3878 hannaprocare@hotmail.com Facebook/hannaprocarepetshop


àÁ×่Íà¤Êâ·ÃÈѾ·¾Ù´ä´Œ ÍÂÒ¡¨Ð¾Ù´ÍÐäÃ

¾Ù´àōÂ!!!!!

äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ ÀÒ¾¶‹Ò ÅÒ¡ÃÒ¿¿¤ ÍÑ¡ÉÃÂ‹Í ¨ÐÍ͡Ẻàͧ ËÃ×ÍãËŒàÃÒÍ͡Ẻ

àÃÒäÁ‹ä´ŒÁÕà¾Õ§ᤋ¹Õ้

ᵋàÃÒÂѧÁÕ!!!!

MUG Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾Ô่ÁàµÔÁä´Œ·Õ่ T-SHIRT


NE

F O T O accessories

www.one-foto.com


ชุมชนช่างภาพอิสระ สมัครสมาชิกฟรี ทริปถ่ายรูปฟรี โพสรูปฟรี ฯลฯ โพสรับงาน หาช่างภาพ หานางแบบ โฆษณาทริปถ่ายภาพ

ซื้อขายกล้องหรือของมือสอง ที่นี่มีทุกสิ่งที่ช่างภาพ ต้องการ ชุมชนที่มีแต่สมานฉันท์ อบอุ่นกว่าที่เคย เป็นมากกว่าเว็บไซต์ถ่ายภาพที่คุณเคยรู้จัก !!

www.dpixmania.com


“The essence of images and lifestyle”

Project G+ Magazine Online www.facebook.com/GPlusMag Line ID : GPLUSMAG projectgplus@yahoo.com


G+ Special Anniversary First Year