Issuu on Google+

Model & Make Up Artist (MUA)

Profile


สัมผัสความหรูหราใหม ใจกลางธานี ทามกลางความอุดมสมบรูณแหงอุดรธานี ดินแดนแหงประวัติศาสตรความงดงามพิสุทธิ์ของธรรมชาติแวดลอม งานฝมือวิจิตร สายธารวีถีชีวิตมรดกแบบแผนวัฒนธรรมอีสานแทๆ คือโรงแรมบานเชียง เพชรใหมใจกลางเมืองที่พรั่งพรอมทุกสิ่งอำนวยความสะดวกระดับอินเตอร ใหการเยี่ยมเยียนเมืองอุดรธานีของคุณ ไมวาจะเปนการดำเนินธุรกิจ พักผอนทองเที่ยว หรือประชุมสัมนา ราบรื่นและสะดวกสบาย โรงแรมบานเชียงบริการคุณครบครัน ภายใตมาตรฐานระดับโรงแรมหาดาว ที่พรั่งพรอมดวยอุปกรณเครื่องใชที่คัดสรรพิเศษ สถานที่หรูหราสงางามทุกกระเบียด อบอุนดวยบริการแบบไทยไทย ดวยจำนวนหอง 149 หอง ซึ่งไดรับการตกแตงพิเศษใหหรูหราและสมบรูณแบบในความสะดวกสบาย ที่แขกทุกคนของเราจะไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ทั้งยังมีความรูสึกเปนสวนตัวในบรรยากาศที่คุณสัมผัสไดถึงความเปนหนึ่งของเรา..

โรงแรมบานเชียง จ.อุดรธานี สำนักงานอุดรธานี เลขที่ 5 ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร : (042) 327911-29 สำนักงานกรุงเทพฯ ชั้น 4 (405) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร : (02) 2312204 Web: http://www.banchianghotel.com/ E-mail : info@banchianghotel.com


อุ๋มอิ๋ม

น้ำ�หนัก : 58 ส่วนสูง : 174 สัดส่วน : 35-28-38 สีผม : น้ำ�ตาลเข้ม ดวงตา : น้ำ�ตาล สีผิว : ขาว รองเท้าเบอร์ : 40-41 เสื้อ Size : M-L กระโปรง / กางเกง : M-L ความสามารถพิเศษ : MC, Pretty, ถ่ายแบบ, พีธีกร, ประกวดชุดไทยตามเทศกาลต่างๆ รับงาน : ถ่ายแบบ, MC, Pretty, พิธีกร, งานประกวด ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 2000+ ผลงานประสบการณ์ : รับงานถ่ายภาพ, งานประกวด ชุดไทย, นางนพ, นางสงกรานต์พระประแดง, งาน MC TOT, งานEvent Toyota, งาน Take me out Facebook : Chanatsiri Oomime Line ID : AUMEIM E-MAIL : AUMICE@HOTMAIL.COM


กวาง

น้ำ�หนัก : 40 ส่วนสูง : 160 สัดส่วน : 36-23-32 สีผม : ดำ�-แดง ดวงตา : น้ำ�ตาล สีผิว : เหลือง รองเท้าเบอร์ : 35 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, เล่น Ukulele, ถ่าย ภาพ รับงาน : MC, Pretty, Model ค่าจ้างขั้นต่ำ� : แล้วแต่การตกลง ผลงานประสบการณ์ : ทริปถ่ายภาพ Portrait ดูผล งานได้ที่ Facebook อินดี้ อินทาว์น, MC สินค้าทิวที่ ทวิน ฯลฯ Facebook : อินดี้ อินทาว์น Line ID : phakamat31 E-MAIL : TCB.PHAKAMAT31@GMAIL.COM


เอ๋

น้ำ�หนัก : 41 ส่วนสูง : 160 สัดส่วน : 32-22-31 สีผม : น้ำ�ตาล ดวงตา : ดำ� สีผิว : สองสี รองเท้าเบอร์ : 35-36 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S รับงาน : Pretty, Model ค่าจ้างขั้นต่ำ� : Pretty 2000+ // Model แล้วแต่การ ตกลง ผลงานประสบการณ์ : ทริปถ่ายภาพ, Pretty ประจำ� งาน ทีม I am wolf งาน Proracing Series, Pretty งาน Gymkhana Facebook : littleaea.model (Khun Aea Saengwan) Line ID : linekhunaea E-MAIL : KHUNAEAMODEL@GMAIL.COM


มิ้นท์

น้ำ�หนัก : 46 ส่วนสูง : 165 สัดส่วน : 33-25-34 สีผม : น้ำ�ตาลเข้ม ดวงตา : ดำ� สีผิว : เหลือง รองเท้าเบอร์ : 39 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, เต้น รับงาน : Pretty ค่าจ้างขั้นต่ำ� : แล้วแต่การตกลง ผลงานประสบการณ์ : พริตตี้เบียร์คาลเบิร์ก, พริตตี้ โรดโชว์คาสโนวี่ Facebook : Mint Mint Line ID : mintbewty E-MAIL : SADA-Z-A@HOTMAIL.COM


มิ้น

น้ำ�หนัก : 45 ส่วนสูง : 163 สัดส่วน : 34-25-34 สีผม : ทอง ดวงตา : ดำ� สีผิว : ขาว รองเท้าเบอร์ : 39 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S-M ความสามารถพิเศษ : เยอะ รับงาน : MC, Pretty ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1500+ ผลงานประสบการณ์ : เยอะ Facebook : Mintz M’ient Line ID : mintzmientka E-MAIL : MINTZMIENT@HOTMAIL.COM


ถ้าคุณกำ�ลังมองหาสาระความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับวงการมือถือ ไม่ว่าจะเป็น IOS, ANDROID, WINDOWS PHONE หรือจะเป็นรีวิวอุปกรณ์, GADGET, และระบบปฎิบัติการในสไตล์มันส์ๆ

'MOBILE ร้ายสาระ' มีให้คุณเสมอ LIKEเลย เพราะเพจนี้มัน "ร้ายสาระ" ติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมือถือ และเทคโนโลยีที่น่าสนใจทุกวัน! ได้ที่

http://www.Mobileraisara.com http://www.Facebook.com/Mobileraisara


พิ

น้ำ�หนัก : 50 ส่วนสูง : 170 สัดส่วน : 32-25-34 สีผม : แดง ดวงตา : ดำ� สีผิว : สองสี รองเท้าเบอร์ : 39 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : M-L รับงาน : Pretty, Model ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1000+ ผลงานประสบการณ์ : ถ่ายแบบBikini ให้นิตยสาร Auto Crazy Custom City Cars ฉบับธันวาคม 2555, ร่วมประกวด Miss Mobile 2012, ถ่ายแบบทั่วไป Facebook : Pity Cawaii Line ID : 5353410016 E-MAIL : MOCHI_PI@YAHOO.CO.TH


จีน น้ำ�หนัก : 42 ส่วนสูง : 158 สีผม : ดำ� ดวงตา : ดำ�


ปราย

น้ำ�หนัก : 42 ส่วนสูง : 160 สัดส่วน : 30-24-34 สีผม : น้ำ�ตาลเข้ม ดวงตา : น้ำ�ตาลเข้ม สีผิว : ขาวเหลือง รองเท้าเบอร์ : 36-37 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S รับงาน : ถ่ายแบบ, ภาพนิ่ง, MV, โฆษณา ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 2000+ ผลงานประสบการณ์ : ถ่ายแบบ, ประกวด FHM Facebook : Pellyaprai Prai E-MAIL : PELLNAPOOK@GMAIL.COM


ฉัตร น้ำ�หนัก : 45 ส่วนสูง : 160


นำ�้ฟ้า

น้ำ�หนัก : 47 ส่วนสูง : 162 สัดส่วน : 32-25-34 สีผม : ดำ� ดวงตา : น้ำ�ตาลเข้ม สีผิว : ไม่ขาวไม่ดำ� รองเท้าเบอร์ : 37 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : M ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, วาดภาพ, รำ�ไทย รับงาน : ถ่ายแบบ ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1000+ ผลงานประสบการณ์ : เดินแบบงาน Young Designer at Central World, ถ่ายแบบแฟชั่น, เล่นละครเวทีของ โรงเรียน Facebook : น้ำ�ฟ้าน้ำ�ฝน ชลลดา Line ID : o0o.noofa.o0o E-MAIL : NONGFA_CLUB@YAHOO.COM


ร้านกาแฟหลงทาง

กาแฟสด เครื่องดื่ม จุดแวะพัก อาหาร ถ่ายภาพ เป็นสวนสไตล์ธรรมชาติ และแมกไม้ พื้นที่เกือบ 2 ไร่ เป็น แหล่งรวมของผู้ที่ชื่นชอบความเพลิดเพลิน สไตล์บ้านๆ คุยงานกันแลกเปลี่ยนไอเดียกัน แหล่งรวมคิดไอเดีย ของผู้ที่ชอบศิลปะ การทำ�งานต่างๆและพบปะกันแบบสบายๆ

ร้

านกาแฟหลงทาง ( Lost with a coffee ) กาแฟสด เครื่องดื่ม จุดแวะพัก อาหาร ถ่ายภาพ เป็นสวนสไตล์ ธรรมชาติ และแมกไม้ พื้นที่เกือบ 2 ไร่ เป็นแหล่งรวมของผู้ที่ชื่น ชอบความเพลิดเพลิน สไตล์บ้านๆ คุยงานกันแลกเปลี่ยนไอเดีย กัน แหล่งรวมคิดไอเดียของผู้ที่ชอบศิลปะ การทำ�งานต่างๆและ พบปะกันแบบสบายๆ ในพื้นที่เกือบ 2 ไร่ ของคุณพ่อ พ.ท. วิฑูรย์ ชูสกุล ที่ติดกับถนนใหญ่ เดิมเป็น พื้นที่รกร้างว่างเปล่า นานๆจะมีรถผ่านมาทางนี้สักที ประกอบกับที่เรามีความ ฝันเล็กๆ ที่เหมือนกับคนอื่นๆที่อยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆสักร้าน ที่ไม่ไกลบ้าน ใช้ชีวิตในแบบฉบับให้เล็กลง ไม่ต้องวุ่นวายมาก เพียงแค่อยากทำ�ในสิ่งที่เรา รัก จึงเกิดสถานที่แห่งนี้ขึ้นมา สร้างเสร็จ ปรากฏว่า วันแรกเราขายกาแฟได้ถึง 10 แก้ว (ดีใจมาก) แต่หลัง จากนั้น เราขายแทบไม่ได้เลย นั่งรอ นอนรอ ในตอนนั้นเรายังไม่ได้ตั้งชื่อร้าน เพราะเรานึกไม่ออก ไอเดียก็ไม่มี รถยนต์ที่วิ่งเข้ามา บางทีก็ชลอ แล้วก็วิ่งผ่าน ไป ส่วนรถที่แวะเข้ามา ส่วนมากก็ไม่ได้ตั้งใจจะมากินกาแฟ ส่วนใหญ่ “หลง ทาง”มาแทบทั้งสิ้น บางคนถึงกับร้องไห้ เพราะหลงทางมาถนนเส้นนี้ หลังๆมา เราเลยพิมพ์แผนที่แจกให้กับคนที่แวะเข้ามาในร้านเลย เพราะอธิบายไม่ไหว และนี่คือที่มาของร้านกาแฟบ้านนอกแห่งนี้ “ร้านกาแฟหลงทาง”

ที่ตั้ง 8/24 เลียบทางขนาน มอเตอร์เวย์ รังสิต-บางปะอิน ซอยคลองสี่ตะวันออก 41 ตำ�บล คลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 สอบถามเส้นทาง: 083 021 4985


ศูนย์รวมของคนชอบความบันเทิง: ด้วยความที่เราอยากจะทำ�อะไรที่เราชอบ ในรูปแบบที่จะต้อง มีไอเดีย เข้าไปในงานอยู่ด้วยเสมอ แม้กระทั่งธุรกิจเล็กๆ เราก็ไม่ลืมที่พยายามใส่ไอเดียเข้าไป ตัวร้านเราก็พยายามที่จะใช้ความคิด ใช้วัสดุที่เราพอจะมีสร้าง มันขึ้นมา มันทำ�ให้เราได้เรียนรู้ว่า “หากเราใช้ความคิดมาก เท่าไร เราจะประหยัดค่าใช้จ่าย” ได้มากเท่านั้น ธุรกิจเสื้อ งานไม้ บ้านนก ที่เราทำ� วันหนึ่ง ก็ไปเข้าตา กรรมการ เมื่อเราได้ถูกเชื้อเชิญไปออกรายการทีวี (ช่อง3) ตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่า เราอยู่บ้านอกขนาดนั้น จะมีคนเห็น ประกอบกับเรารักในเรื่องการถ่ายภาพ ต่อมาเราก็มีเพื่อน ฝูงที่ชอบถ่ายภาพ���าเที่ยวร้านกันเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นช่าง ภาพ หรือนางแบบ ภาพที่ถ่ายกันเริ่มสู่สายตาชาวโซเชียล เน็ตเวิร์ก มีผู้คนแวะเวียนมาเที่ยวเล่นกันเป็นระยะ แม้กระทั่ง ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการที่ชอบบรรยากาศ ธรรมชาติ แมก ไม้ ก็นัดมานั่งคุยธุรกิจกัน เป็นจุดเริ่มต้นพันธมิตรทางธุรกิจ กันตั้งแต่บัดนั้น บุคคลหลากหลายอาชีพเริ่มผลัดเปลี่ยนแวะ เวียนกันมา ตั้งแต่คนผ่านทางไปจนถึงบุคคลที่เราไม่สามารถ เปิดเผยได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำ�งาน และชอบความบันเทิงหลายสาขา กลุ่มสร้างภาพยนตร์ นิตยสาร งานดนตรี ช่างภาพ นางแบบ และคนเบื้องหลังความบันเทิง แม้กระทั่งแมวมอง นักปั้น ได้ เอ่ยกับเราว่า..ที่นี่ อาจจะเป็น “แหล่งมั่วสุมของคนมี..ฝัน”. อย่างสมบูรณ์แบบ


อาย

น้ำ�หนัก : 47 ส่วนสูง : 168 สัดส่วน : 34-25-38 สีผม : บอลทองส้ม ดวงตา : เปลี่ยนสีได้ สีผิว : ขาวเหลืองไม่ขาวมาก รองเท้าเบอร์ : 37 เสื้อ Size : M ความสามารถพิเศษ : เต้น, เดินแบบ, ถ่ายแบบ, การ แสดง รับงาน : ถ่ายแบบ, เดินแบบ, แสดง, เต้น ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1500+ ผลงานประสบการณ์ : ถ่ายแบบตามทริปต่างๆ, งานEvent AIS, Event เฟเบอร์-คาสเทลล์ Facebook : Ary Asisa Line ID : Aryasisa E-MAIL : ARY.EYEII@HOTMAIL.COM


มาย

น้ำ�หนัก : 51 ส่วนสูง : 170 สัดส่วน : 32-25-37 สีผม : น้ำ�ตาล ดวงตา : น้ำ�ตาล สีผิว : ขาว-เหลือง รองเท้าเบอร์ : 40 เสื้อ Size : M กระโปรง / กางเกง : L ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง รับงาน : ถ่ายแบบ, เดินแบบ, MV, โฆษณา ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 5000+ ผลงานประสบการณ์ : - พิธีกร Strawberry Cheesecake - MV : Dew The Star 5, เล้าโลม - โฆษณา : Nevia, Citra, 12PLUS ฯลฯ - เดินแบบ : Seventeen, งานผ้าไหม ฯลฯ Facebook : Nichakorn My E-MAIL : MY8OCT@HOTMAIL.COM


ลูกไม้

น้ำ�หนัก : 43 ส่วนสูง : 156 สัดส่วน : 32-24-30 สีผม : น้ำ�ตาลทอง ดวงตา : น้ำ�ตาล สีผิว : ขาวเหลือง รองเท้าเบอร์ : 38 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, การแสดง รับงาน : ถ่ายแบบ, Pretty, Model ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 3000+ ผลงานประสบการณ์ : ถ่ายแบบ, เข้าร่วมประกวด ฟิต แอนด์เฟริมของสนามกีฬา Facebook : Thipmintra Kalyanamitra Line ID : Thipmintra.K E-MAIL : MOBIN_LOVELY@HOTMAIL.COM


มันตา

น้ำ�หนัก : 47 ส่วนสูง : 165 สัดส่วน : 34-25-35 สีผม : น้ำ�ตาล ดวงตา : น้ำ�ตาล สีผิว : ขาวเหลือง รองเท้าเบอร์ : 37 เสื้อ Size : S-M กระโปรง / กางเกง : M ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, การแสดง, เต้น รับงาน : Pretty, MC, พิธีกร, งานแสดง ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 2000+ ผลงานประสบการณ์ : พริตตี้ Audi เซปัง มาเลเซีย, คิตตี้ แรงปรารถนา เล่นคู่กับ อเล็กซ์ เรนเดล, MC คอมมาร์ท Facebook : Manta Thamonmanta Line ID : thamonmanta E-MAIL : MANTA-TS@HOTMAIL.COM


เนม

น้ำ�หนัก : 45 ส่วนสูง : 159 สัดส่วน : 34-25-30 สีผม : น้ำ�ตาลแดง ดวงตา : น้ำ�ตาลเข้ม สีผิว : สองสี รองเท้าเบอร์ : 37 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S-M Facebook : Kwanjira แก้มป่อง Line ID : Pockyname E-MAIL : AVOCADO34@HOTMAIL.COM


Hanna Procare ร้านฮัลณ่าโปรแคร

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงทั้งในและต่าง ประเทศทุกระดับคุณภาพ ในราคาที่ถูกสุดๆ ขายปลีกและส่งด้วยระบบสมาชิกทีไ่ ม่ต้องเสียค่าสมัคร พร้อมทั้งโปรโมชั่นถูกเหลือเชื่อทุกเดือน อยากให้เจ้าตัวเล็กของคุณมีความสุข สุขภาพแข็ง แรงและอายุยืนต้องมาที่ร้านฮัลณ่าโปรแคร

ร้านฮัลณ่าโปรแคร เลขที่ 64-66 ถ.รามอินทรา (กท.7 ฝั่งถนนเลขคู่) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230 เปิดบริการ 10:00น. – 22.00น. ทุกวัน โทร 02510-3878 hannaprocare@hotmail.com


“LIKE” us on Facebook

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว อัพเดท ทุก ข่าวสาร และร่วมสนุกกับกิจกรรม G+ มากมายที่

www.facebook.com/gplusmag

ชุมชนช่างภาพอิสระ สมัครสมาชิกฟรี ทริปถ่ายรูปฟรี โพสรูปฟรี ฯลฯ โพสรับงาน หาช่างภาพ หานางแบบ โฆษณาทริปถ่ายภาพ ซื้อขายกล้องหรือของมือสอง ที่นี่มีทุกสิ่งที่ช่างภาพ ต้องการ

ชุมชนที่มีแต่สมานฉันท์ อบอุ่นกว่าที่เคย เป็นมากกว่าเว็บไซต์ถ่ายภาพที่คุณเคยรู้จัก !! www.dpixmania.com


บูม

น้ำ�หนัก : 44 ส่วนสูง : 160 สัดส่วน : 32-26-36 สีผม : น้ำ�ตาล ดวงตา : น้ำ�ตาล รองเท้าเบอร์ : 36 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S รับงาน : Pretty Facebook : B-Boomz Ch Line ID : Noobabyboom E-MAIL : BOOM2BPDT@HOTMAIL.COM


มอส

น้ำ�หนัก : 47 ส่วนสูง : 165 สัดส่วน : 30-25-33 สีผม : น้ำ�ตาล ดวงตา : ดำ� สีผิว : สองสี รองเท้าเบอร์ : 38 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S-M รับงาน : Pretty, ถ่ายแบบ Facebook : MMOTHZ Ch Line ID : mmothz.ch E-MAIL : MMOTHZ.CH@GMAIL.COM


ออม

น้ำ�หนัก : 39 ส่วนสูง : 160 สัดส่วน : 32-22-33 สีผม : น้ำ�ตาล ดวงตา : น้ำ�ตาล สีผิว : แทน รองเท้าเบอร์ : 37 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S รับงาน : Pretty, ถ่ายแบบ ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1500+ Facebook : Suriporn Rodsienglump Line ID : aom.sr E-MAIL : AOM_92@HOTMAIL.COM


ขวัญ

น้ำ�หนัก : 43 ส่วนสูง : 163 สัดส่วน : 34-25-35 สีผม : น้ำ�ตาล-แดง ดวงตา : ดำ� สีผิว : ขาว-เหลือง รองเท้าเบอร์ : 35-36 เสื้อ Size : S กระโปรง / กางเกง : S รับงาน : MC, Pretty, Model ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1500+ ผลงานประสบการณ์ : ถ่ายแบบออกทริป, Pretty รถ แข่ง Audi ที่มาเลเซีย, ถ่ายหนังสือ FHM โซฟาแดง Facebook : Nokhwan (Nutthanan Jakkon) Line ID : Nokhwan14 E-MAIL : HARAKORU14@HOTMAIL.COM


Make Up Artist (MUA)

MUA : เซม

รับงาน : แต่งหน้า / ทำ�ผม (งานรับปริญญา, Prewedding, เจ้าสาว, ไปงาน ฯลฯ) ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1500 - 5000 บาท (ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่) ผลงานและประสบการ์ณ : แต่งหน้า-ทำ�ผม รับ ปริญญา, PreWedding, ไปงาน ฯลฯ Facebook Fan Page : https://www.facebook.com/ Sesamesame.makeupandhair Line ID : sesamesame E-MAIL : SAMEIMAILS@GMAIL.COM


Make Up Artist (MUA)

MUA : หนุ่ย

รับงาน : แต่งหน้า / ทำ�ผม (งานรับปริญญา, Prewedding, เจ้าสาว, ไปงาน ฯลฯ) ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1200 - 5500 บาท (ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่) ผลงานและประสบการ์ณ : แต่งหน้า-ทำ�ผม รับ ปริญญา, PreWedding, ไปงาน ฯลฯ Facebook : N.U.I. Makeupperfect Line ID : nui0818480705 E-MAIL : NUIMAKEUPPERFECT@GMAIL.COM


Make Up Artist (MUA)

MUA : ตั๋ง

รับงาน : แต่งหน้า / ทำ�ผม (งานรับปริญญา, Prewedding, เจ้าสาว, ไปงาน ฯลฯ) ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1200 - 3500 บาท (ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่) ผลงานและประสบการ์ณ : แต่งหน้า-ทำ�ผม รับ ปริญญา, PreWedding, ไปงาน ฯลฯ Facebook Fan Page : https://www.facebook.com/ pages/Thung-Makeup/535534739843282 Line ID : Thung_skarn E-MAIL : THUNG_SKARN@YAHOO.COM


Make Up Artist (MUA)

MUA : พลอย

รับงาน : แต่งหน้า / ทำ�ผม (งานรับปริญญา, Prewedding, เจ้าสาว, ไปงาน ฯลฯ) ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1000 - 3500 บาท (ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่) ผลงานและประสบการ์ณ : แต่งหน้า-ทำ�ผม รับ ปริญญา, PreWedding, ไปงาน ฯลฯ Facebook : https://www.facebook.com/kanpitcha.ploy Line ID : uuuployuuu E-MAIL : SWEET_PLOY@HOTMAIL.COM


Make Up Artist (MUA)

MUA : ฟาร์ม

รับงาน : แต่งหน้า / ทำ�ผม (งานรับปริญญา, Prewedding, เจ้าสาว, ไปงาน ฯลฯ) ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1000 - 3500 บาท (ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่) ผลงานและประสบการ์ณ : แต่งหน้า-ทำ�ผม รับ ปริญญา, PreWedding, ไปงาน ฯลฯ Facebook : Farm Boonramee Line ID : Farmy_1991 E-MAIL : FARM53@HOTMAIL.COM


Make Up Artist (MUA)

MUA : รัส

รับงาน : แต่งหน้า / ทำ�ผม (งานรับปริญญา, Prewedding, เจ้าสาว, ไปงาน ฯลฯ) ค่าจ้างขั้นต่ำ� : 1600+ (ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่) ผลงานและประสบการ์ณ : แต่งหน้า-ทำ�ผม รับ ปริญญา, PreWedding, ไปงาน ฯลฯ Facebook Fan Page : https://www.facebook.com/MakeupByPunsharas Line ID : punsharas E-MAIL : INFO@MAKEUPBYPUNSHARAS.COM


รับถ่ายรูป รับปริญญา ทั่วประเทศ หากน้องๆกำ�ลัง หาช่างภาพถ่ายรูปรับปริญญา ของ จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตร มหิดล ฯลฯ อยู่และ อยากได้ภาพในแบบเฮฮา สนุกสนาน กับเพื่อนๆ ญาติๆ หรือเรียกได้ว่า ไม่สวยไม่ว่าขอเฮฮาเข้าไว้ เพื่อจะเป็นภาพแห่งความทรงจำ�ของเรา สามารถลองเข้าไปดูผลงานก่อนได้ครับ ด้วยประสพการณ์ การถ่ายรูปรับปริญญามามากกว่า 200 คน เพื่อให้น้องๆเชื่อมั่นได้ว่า จะได้ภาพที่สวยงามและถูกใจ คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป บริการถึงใจ เอาใจใส่อย่างดีที่สุดครับ รับจ้างถ่ายภาพรับปริญญา โดยกลุ่มช่างภาพ มืออาชีพ

ExcelSnap

ดูผลงาน ถ่ายภาพรับปริญญา ได้ที่ http://excelsnap.com มองหาช่างภาพ ถ่ายงานรับปริญญา มืออาชีพ ลองให้เราเป็นตัวเลือก http://www.facebook.com/excelsnap We are Professional Photographer


“The essence of images and lifestyle”

ไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างมีชีวิต จิตใจ และเลือดเนื้อ ไม่ต่างกัน หากเพียงเราหยุดทำ�ร้าย และเบียดเบียนชีวิตซึ้งกันและกัน หนี้กรรมก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งเค้าและเราจะได้มีชีวิต เพื่อใช้ลมหายใจ ที่มีค่าได้ต่อไป ศิลข้อที่ 1 “ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาป���ทัง สะมาทิยามิ” “พึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต” Project G+ Magazine Online www.facebook.com/GPlusMag Line ID : GPLUSMAG projectgplus@yahoo.comG+ Model & Make up Artist