Page 1

ISSUE 14 / JAN 2014

Happy new Year 2014 DualShock 4 เคย ถูกออกแบบให้คล้าย คอนโทรลเลอร์ Xbox 360

IT news and updates

น่า

na


สัมผัสความหรูหราใหม ใจกลางธานี ทามกลางความอุดมสมบรูณแหงอุดรธานี ดินแดนแหงประวัติศาสตรความงดงามพิสุทธิ์ของธรรมชาติแวดลอม งานฝมือวิจิตร สายธารวีถีชีวิตมรดกแบบแผนวัฒนธรรมอีสานแทๆ คือโรงแรมบานเชียง เพชรใหมใจกลางเมืองที่พรั่งพรอมทุกสิ่งอำนวยความสะดวกระดับอินเตอร ใหการเยี่ยมเยียนเมืองอุดรธานีของคุณ ไมวาจะเปนการดำเนินธุรกิจ พักผอนทองเที่ยว หรือประชุมสัมนา ราบรื่นและสะดวกสบาย โรงแรมบานเชียงบริการคุณครบครัน ภายใตมาตรฐานระดับโรงแรมหาดาว ที่พรั่งพรอมดวยอุปกรณเครื่องใชที่คัดสรรพิเศษ สถานที่หรูหราสงางามทุกกระเบียด อบอุนดวยบริการแบบไทยไทย ดวยจำนวนหอง 149 หอง ซึ่งไดรับการตกแตงพิเศษใหหรูหราและสมบรูณแบบในความสะดวกสบาย ที่แขกทุกคนของเราจะไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ทั้งยังมีความรูสึกเปนสวนตัวในบรรยากาศที่คุณสัมผัสไดถึงความเปนหนึ่งของเรา..

โรงแรมบานเชียง จ.อุดรธานี สำนักงานอุดรธานี เลขที่ 5 ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร : (042) 327911-29 สำนักงานกรุงเทพฯ ชั้น 4 (405) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร : (02) 2312204 Web: http://www.banchianghotel.com/ E-mail : info@banchianghotel.com


Editor’s Talk Editor Piyabut Chairatna Creative Director Tanyapong Mekboon Natthaphon Tacharoenmaung Khun Peemai Kanoksunpol Uttadej Photographer Piyabut Chairatna Khun Peemai Tanyapong Mekboon Natthaphon Tacharoenmaung Kanoksunpol Uttadej Advertising Director G+ Team Marketing & Sales Manager G+ Team Sponsors KENPRO Auto Sport ONE FOTO ACCESSORY Dpixmania เว็บไซต์ชุมชนช่างภาพอิสระ Precious & Pride กลุ่มถ่ายภาพ Portrait-only (Facebook) Thai Photo Society ร้านฮัลณ่าโปรแคร โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี Nation Books True Book Graphic Designer Pimpojanard Prinyapatpakorn

ติดต่อโฆษณา

projectgplus@yahoo.com Line ID : GPLUSMAG

การนำ�ความแค้นไปลงกับผู้ใดผู้หนึ่ง ความโกรธ นั่นก็จะวนเวียนอยู่ในสังคมและส่งผลกระทบกลับ มาหาเราไม่วันใดก็วันนึง โดยไม่มีที่สิ้นสุด การแก้กรรมที่ได้ผลดีที่สุด คือ การหยุดสร้าง กรรมต่อกัน การให้อภัยเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ง่าย ไม่ต้องลงทุน ลงแรงเท่ากับการล้างแค้น แต่เหตุใดหลายคนจึง ยอมเสียทั้งเวลาและสติปัญญาไปกับมัน ถึงกับ หลงลืมไปว่าในวันนี้ เราก้าวมาถึงจุดไหน เหตุใด จึงหมกหมุ่นอยู่กับไฟในอดีต จนลุกลามตามมา เผาไหม้ปัจจุบันของตนเอง ศิลข้อที่ 4 มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ละเว้นจากการพูดเท็จ

Piyabut Chairatna editor


Plus+ 08

เล่าไปกับเล่าปี่

11

เที่ยวชิมอิ่มหนำ�ไปกับจิวยี่

27

ลิโป้ร่ายเพลงทวน

คุยเรื่องสัพเพเหระ เกี่ยวกบการถ่ายรูป นางแบบ แนะนำ�ร้านอาหาร สถานที่เที่ยว สถานที่น่าสนใจ

30

แนะนำ�เพลง โดนๆ แนวๆ เจ๋งๆ

Girls 12

Meaw

30

Na

สาวหน้าใหม่ ตัวเล็ก น่ารัก

สาวสวย ตัวเล็ก น่ารัก ขี้เล่น เป็นกันเอง

Gadgets 56

Slide to Review

68

Gamer’s Hub

by mobileraisara.com By THAIGAMERNETWORK (TGN)

SeXposure ร์ บุปผา สลายใจ 10 คัByมภีLittle P.

Features

Love Horoscope 20 Zodiac เรื่องเลิฟๆของคนเกิดแต่ละราศี

วกลอ้ง 73 ยกจอกชน...คนหั มุกตลกขบขัน ตามประสาคนเล่นกล้อง

55

Photographer Interviw

62

Campus Girls

สัมภาษณ์ช่างภาพ ปอน นักศึกษาวัยใส วัยทีน

62 12


เล่าไป... ...กับ... ...เล่าปี่

วัสดีปีใหม่ แฟนๆชาวจีพลัส แมกกาซีน ก่อนอื่นเล่าปี่ ต้องอวยพรวันปีใหม่ เป็นอันดับแรกเลย เริ่มละนะ ขอให้ทุกๆท่าน สุขสมหวัง ดั่งใจคิด ขอให้มี ชีวิตสุขสดใส ขอให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัย ให้เงินไหล ทองไหล เทเข้ามา การ งานรุ่ง การเงินพุ่ง สูงปรี๊ดๆ ดั่งเข็มทิศชี้ทาง สว่างไสว คู่รักดี คู่ครองเด่น เช่นกันไป คนไร้คู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มา เรื่องไม่ดีปีเก่าทิ้งมันไป เรื่องใหม่ๆ เรื่องดีๆปรี่เข้าหา ขึ้นปีใหม่ ฟ้าใหม่ เริ่มนำ�พา สิ่งดีๆเข้ามา อยู่กับตัว .........พอละ เดี๋ยว จะยาวเกินไป ก็สรุปว่าให้ทุกๆท่านสุขสมหวัง ดั่งตั้งใจละกันนะครับ ไหนๆก็ไหน เราจะคุย เรื่องปีใหม่กัน ก็ขอนำ�บทความ ที่เป็นความรู้ มีสาระ เกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่มาฝากกันนะครับ (บทความนี้ยอมรับว่าคัดลอกมาจากเนตครับ บอกได้ไม่อาย แต่ไม่อาย ถ้าจะได้รู้ครับ) ความ เป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ไทย ในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอา วันแรม 1 ค่ำ� เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กำ�หนดให้วันขึ้นปี ใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ� เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน การกำ�หนดวันขึ้น ปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยะคติแทน โดยกำ�หนด ให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2432 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชน ส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็น วันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วัน ที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มี งานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเป็นครั้งแรก การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัด ในปีต่อๆมา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการ จัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต์


ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวัน ขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตร วาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยกำ�หนดให้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็น วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้นไป เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปี ใหม่จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม 1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการ นับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วย การทำ�บุญ 2. เป็นการเลิกวิธีนำ�เอาลัทธิ พราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา 3. ทำ�ให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ใน ประเทศทั่วโลก 4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือ ปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ได้แก่ 1. การทำ�บุญตักบาตร โดยอาจ ตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตาม สถานที่ต่างๆที่ทางราชการเชิญชวนไป ร่วมทำ�บุญ 2. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และ อวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การ มอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร 3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงใน หมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วย งานต่างๆ

เล่าไป

กับเล่า

ปี่

วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะ ทำ�ให้เราได้ทบทวนถึงการดำ�เนินชีวิตใน อดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ในอดีตให้ดีขึ้น ตอนนี้หลายๆท่าน น่าจะพอได้ รู้เรื่องความเป็นมาเป็นไปของวันขึ้นปีใหม่ แล้วนะครับ แต่สิ่งสำ�คัญอีกอย่างหนึ่งที่คู่ กับเทศกาลปีใหม่คือการท่องเที่ยว หยุดพัก ผ่อนยาวๆ ไปกราบพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ไป ต่างจังหวัด สูดความสดชื่น จากความเยือก เย็นของอากาศบนยอดเขา หรือสูดดมไอ ทะเลที่แสนสดใส การเดินทางสำ�คัญมาก นะครับ อย่าประมาท อย่าดื่มแล้วขับ พัก ผ่อนให้มากๆ เตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อ ความสุขกาย สุขใจ ตลอดเทศกาลนี้และ ตลอดปี ตลอดไป สุดท้ายนี้ขอให้สุขสมหวังกันทุก คนและติดตาม จีพลัส แมกกาซีน ต่อๆ ไปนะครับ ปีใหม่ ทางทีมงานจะมีอะไรดีๆ มาให้เสพ มาให้สม ต้องติดตามกันนะครับ ผ่านมา 1 ปี มีอะไรติ มีอะไรชม ก็บอก กล่าวกันได้เลยครับ อันไหนดีก็พร้อมรับไว้ อันไหนไม่ดีก็พร้อมจะแก้ไขกันต่อไปครับ ฉบับนี้ไปก่อนแล้วครับ...บายๆๆๆ


osure

SeXp

Sex ายใจ

ผา สล มั ภีร์ บุป

By Little P.

คำ�ถาม : มีเซ็กส์ท่าไหนที่ผู้หญิง จะถูกใจ คำ�ตอบ : แม้เป็นคำ�ถามสั้นๆ แต่คงต้องตอบยาว ถึงเรื่องท่วงท่าลีลา มี ทั้งหมด 5 ท่าดังนี้ … 1.ท่าอยู่บน ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบที่ตนอยู่บนและชายอยู่ล่าง เพราะเธอสามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ฝ่ายชายยังสามารถเล้าโลม เธอได้อีกด้วย 2. ท่ามิชชันนารี ชายอยู่บนหญิงอยู่ล่าง เป็นท่าสิ้นคิด แต่ท่านี้ฝ่ายชายสามารถกำ�หนดความ ลึกและปุ๋มกระสันทำ�ให้เธอพอใจสูงสุด อีกทั้งยังสามารถพูดเรื่องตลก ลามก ได้อีกด้วย 3. ท่าช้อนซ้อนกัน คือหันหน้าไปทางเดียวกันฝ่ายชายซ้อนก้นอยู่ ถ้าฝ่ายชายสอดใส่จะทำ�ให้ ฝ่ายหญิงถึงจุดจีได้ 4. ท่านั่ง ให้ฝ่ายหญิงแยกขาบนโต๊ะ อ่างน้ำ� ฝากระโปรงรถ ดังที่เคยเห็นในหนังจะ ทำ�ให้คุณเสียวซ่านมากยิ่งกว่าเดิมนะจะบอกให้ 5. ท่า Doggie ฝ่ายหญิงคลาน ฝ่ายชายสอดใส่ได้ลึกจนถึงปุ่มกระสันเปรียบเสมือนมีเซ็กส์ กับสัตว์เลี้ยงอีกทั้งฝ่ายชายยังสามารถโลมเลียฝ่าย หญิงได้ทั้งตัวอีกด้วย


เที่ยวชิมอ่ิมหนำ�ไปกับจิวยี่

บรรยากาศ ... สมกับชื่อร้านจริงๆ ””ร้านวิวดี”” ... นัดเดท ... หรือ เลี้ยงฉลอง ... พบปะสังสรรค์ ... กับ บรรยากาศสุดชิล ... ลมโบกโบยโชยกลิ่น อายของความโรแมนติค ... และรสชาติ อาหาร ... หลากหลายเมนู ... ที่จะตรา ตรึงใจไปอีกแสนนาน

ลายแทงความอร่อย


Meaw

Photographer G+ Team


Anniversary HoRoScope

โดย น้าอิญ (อ.อินทน์ จักรเวท – ผู้ชำ�นาญเลขศาสตร์ ตั้งชื่อ และฮวงจุ้ย)

ผู้หญิง ุณผู้ชายได้เข้าใจ ค ้ ห ใ ์ น ช โย ระ ี ป ่มีกั๊กอย่างม ้วยองค์ ์รอบตัวง่ายขึ้น ด ย์ทายดวงแบบไม ธ น ั าพ พ าก ม ั ห ส ม งม อ วา ข งค อ ่ า งเอา ต ภาค แบบแผนการสร้ ากคนอื่นๆจึงต้อ ด ั จ จ ้ ป ด งไ ะไ า ่ จ ็ ต ่ ี ก ง ิ าท ญ เร ห ้ ู ว ั ต ้เราเป็น รรม มากขึ้นและผ ีหลายอย่างที่ทำ�ให หนึ่งได้ แต่โบราณได้ศึกษาชะตาก ด าม ะต ช วง งด อ ข บ ๆ ประกอ าในวันเวลาใ จะเข้าใจคน ากรองร่วมกันจึง ำ�หนดให้เราเกิดม ก ่ ี งม า ่ าท ย น อ ส ก ุ ท ้ วา รู ม าม ือถือ ฮ ต ้ วา ค น้าตา ชื่อ เบอร์ม ดวงชะตาแบ่งได า ่ ะห ว ี จ ฎ า ่ ษ ว ่ ฤ ไม ท ี ว ั ม ต น บ จ ์ ย รอ ของมนุษ งค์ประกอบ ให้ดีขึ้นได้ตาม าวรอบโลก และอ ้ไขชะตาบางส่วน ด ก แ วง อ ่ ื ด ง ่ พ เ ้ น ก ห แ แ น � ำ ้เข้า ย ่ ี ต ล ตาม สิ่งที่สามารถเป ับราศีมาเล่าจะได น ็ บ ฉ เป า ่ าม ว ี ต ด ก อ ้ รั ข ี ม ม ง ่ ึ วา ซ วงจุ้ย ฯลฯ อนำ�เนื้อหาค ำ�หรับเดือนนี้ผมข ส าร งก อ ้ ต ่ ี ท ง าง ขึ้น สายท ลักษณ์ต่างๆอย่า นราศีต่างๆได้ชัด ญ ั ส งค อ น ็ ข เป ย ั ก ส ิ อ อ ะน ด ณ น ษ ห านจนกำ� ็นตาม เห็นภาพลัก ะตากรรมออกเป ั้นถูกศึกษากันมาน น ี ะช ศ ณ รา ษ า ก ั ว่ น ะล อ ่ ล ก แ � ำ ย ั ส ิ ​ขอแนะน รู้ใจคุณขนาดไหน นซึ่งจะบ่งบอกน น อ ้ ค ซ อ บ ั รื ซ ่ ี ห ว ั ท ี ต ้ ฎ ล ษ ฤ ใก ท ี น ว่าตรงกับค มีเหตุผลและม ลองอ่านดูนะครับ าก ม ใจ น ส า ่ น ่ ี ท ่ ู หมวดหม ี่เคยครับ เขามากขึ้นกว่าท วก พ ก ั จ ้ ู ะร จ ณ ุ ค แล้ว

มังกร – Capricorn (22 ธ.ค. – 19 ม.ค.) ด้วยความมุ่งมั่นของคนราศีนี้ที่มีไม่จำ�กัดความรักของเขาจึงเป็น ฝ่ายรุกซะมากกว่าเป็นฝ่ายรอให้จีบ แต่กว่าจะมาคิดมีความรักก็อาจ ช้ากว่าราศีอื่นๆเพราะหนุ่มสาวมังกรมักมีความทะเยอทะยานไปกับ การงานและความก้าวหน้ามากกว่าเรื่องหัวใจ การจะพิชิตใจเขาต้อง พยายามให้หนักในการเรียนการงานให้มีผลงานโดดเด่นหรือให้เขา ได้เห็นความพยายามแล้วจะสร้างความประทับใจได้ดี ไม่เช่นนั้นก็ ต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าที่มีเครดิตให้เขารู้สึกเคารพนับถือจะเป็นจุดเริ่ม ต้นความสัมพันธ์ได้ดี แต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าแล้วต้องตะล้อม เนียนๆอย่างเดียวโดยไม่แสดงความสามารถทางการศึกษาหรือใดๆ ให้มีแค่ตัวตน นิสัยใจคอ แล้วแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างเดียว พอ! ..แล้วค่อยวัดดวง


กุมภ์ – Aquarius (20 ม.ค. – 18 ก.พ.) ในบรรดาทุกราศีราศีกุมภ์เป็นนักช่างฝันและมองโลกในแง่ดีที่สุด นี่ เป็นดาบสองคมที่ทำ�ให้คนราศีนี้ทั้งต้องเจอมองฉวยโอกาสและเอา เปรียบหลายต่อหลายครั้งจนเสียงความสดใสจนมืดมัวและหลงทาง ผมอยากให้ชาวราศีนี้มองตนเองเหมือนตนเป็นหลอดไฟนีออนที่ เปิดตลอดเวลาพอตกค่ำ�พวกแมลงมันก็มารุมตอมทำ�ให้สกปรกไม่ สวยงาม บางทีจึงควรเรียนรู้การปิดตัวในยามจำ�เป็นและเลี่ยงฝูง คนที่เป็นดั่งแมลงกลางคืนเพื่อรักษาคุณค่าของตัวเองไว้ เปรียบให้ อย่างนี้หวังว่าจะเข้าใจนะครับ J คนที่มีใจรักชอบชาวราศีกุมภ์อย่าง บริสุทธิ์ผมมีคำ�แนะนำ�ง่ายๆครับ ไม่ต้องสนว่าดวงตนจะเข้ากับเขา มากขนาดไหน ตั้งใจดูแลเขาเพื่อปัดเป่าเช็ดล้างอดีตเลวร้ายที่เขา เคยเจอก็พอ แสดงความตั้งใจว่าเรามาเพื่อรักษาความสดใสอัน งดงามของเขาไม่ให้จางหายไปและจะไปด้วยกันจนวันสุดท้ายเท่านั้น คุณก็จะได้รับการเติมเต็มจากเขาตลอดไป

มีน – Pisces (19 ก.พ. – 20 มี.ค.) ออกจะเป็นคนขัดแย้งในตัวเองในหลายๆด้าน ทั้งที่จิตใจก็อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ก็เป็นคนอารมณ์ไวมากๆ ปี๊ดง่ายยิ่งกว่าใครๆ แล้ว บางทีคำ�พูดก็ชอบสวนทางกับความหมายที่ตั้งใจสื่อด้วย ไม่รู้เป็น กรรมอะไรเหมือนกัน ดั่งสัญลักษณ์ปลาว่ายทวนน้ำ� ที่ดูนิ่งๆเงียบๆ แต่กลับแฝงด้วยพลังลี้ลับที่สามารถสวนกระแสผู้คนขึ้นมาสู่ที่สูงกว่า ด้วยตนเอง ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทำ�ให้คนที่จะคบคนราศีมีนได้นานจึง มีน้อยมากหรือบางทีก็มีแต่พวกเข้ามาเอาผลประโยชน์ทีเล่นทีจริงก็ มีไม่น้อย ผมจึงอย่างให้ชาวราศีมีน (โดยเฉพาะสาวๆ) ให้รู้จักตนเอง ว่าคุณนั้นเป็นผู้มีพลังแฝงอันยิ่งใหญ่เหมือนยักษ์หลับ เมื่อตอนหลับ ก็จะเป็นหนูน้อยน่ารักที่มีแต่คนรักคนชอบจนอาจมีคนเข้าใจผิดว่า คุณอ่อนต่อโลกก็ไม่แปลก คุณจึงต้องรู้จักแสดงความสามารถของตน อย่างสม่ำ�เสมออย่างสร้างสรรค์ให้คนรู้ว่าเราไม่อ่อนแอให้ใครรังแก ง่ายๆ เมื่อคุณพยายามถึงจุดนั้นสังคมรอบตัวคุณก็จะมีแต่คนที่เห็น คุณค่าของคุณจริงๆเท่านั้น ส่วนคนที่ชอบคนราศีนี้มีคุณสมบัติ 2 ประการที่ขาดไม่ได้ ได้แก่ 1.ความอดทนต่ออาการขึ้นๆลงๆเมื่อคบ กันแล้ว 2.ความเข้าใจต่อความเป็นตัวเขาเพราะมันเป็นกรรมจริงๆ


เมษ – Aries (21 มี.ค. – 19 เม.ย.) ราศีนี้เปรียบเป็นราศีผู้นำ� เจ้ายศเจ้าอย่าง กล้าได้กล้าเสีย เชื่อใน ความฝันของตนแล้วพุ่งชนโดยไม่ฟังใครหน้าไหนทั้งนั้น ชาวเมษ นั้นมากแล้วมักแพ้ภัยตัวเองจากการเอาแก่ใจเลือกคบคนที่ตนเอง คิดว่าสามารถคุมได้หรือตามใจตนจนไม่ได้สนใจความเหมาะสมหรือ สิ่งที่ต้องแลกไปเพื่อคบกับคนๆนั้น ผมคงไม่กล้าสอนชาวเมษเท่าไร ขอเป็นการบอกด้วยความหวังดีแล้วกันครับ คุณเป็นคนมีฝันและมี ความมุมานะสร้างฝันนั้นอย่างน่านับถือมาก คนที่คุณควรคบคือคนที่ ไม่ใช่คนที่ทำ�ให้คุณสบายหรือสปอยคุณที่สุดเพราะสิ่งเหล่านั้นวันนึง เมื่อเขาหมดความต้องการในตัวคุณเขาก็ไปหาใหม่ สังคมในปัจจุบัน มีโอกาสให้คุณเฉิดฉายได้มากมายคนที่ควรคู่คุณควรจะเป็นคนที่ ทำ�ให้คุณยิ้มและหัวเราะในยามเหงาไม่ให้โดยเดี่ยวคนเดียวมากกว่า เพราะความสุขใช้เงินซื้อไม่ได้แต่ได้จากคนที่ใส่ใจมากกว่า.. ส่วนคน ที่ชอบพอชาวราศีเมษก็ขอให้เป็นกองเชียร์แฟนคลับที่คอยเติมพลัง ใจให้เขาให้ล่าฝันต่อไปจะดีที่สุด หากเขาเป็นคนที่เข้าใจในคุณค่า ตนเองก็จะหันมาหาคุณเอง

พฤษภ – Taurus (20 เม.ย. – 19 พ.ค.) จอมพลังท่านนี้มีความมั่นคงต่อความรักสูงมาก สิ่งที่เค้าไม่มีวันแพ้ คือความรักที่บริสุทธิ์ต่อคนที่รักไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ความผูกพันต่อคนที่มีค่าในใจเขาจะไม่มีวันจางไป ซึ่งก็มีข้อเสียอยู่ ว่าเมื่อชาวพฤษภมีความรักใหม่ก็มักจะไม่ลืมคนเก่าๆหรือยังคง ติดต่อกันจนดูเป็นคนโลเลไปง่ายๆ สิ่งที่ชาวพฤษภต้องปรับตัวให้ เป็นผู้ที่สมบูรณ์ในความรักให้ได้คือการปล่อยและจบให้ขาดต่อรักเก่า ที่ผ่านไปแล้ว เพราะคุณเป็นคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่และหนักหน่วง มากจนแค่การติดต่อกับคนรักเก่าย่อมทำ�ให้ถ่านไผเก่าลุกไหม้โดย ง่าย และนั่นจะเผาชีวิตรักใหม่ตรงหน้าคุณจนหมดอนาคตง่ายๆ ส่วน คนที่อยากให้ชาวพฤษภสนใจสามารถเริ่มได้จากให้ของขวัญเป็นของ ที่เขาสนใจเป็นพิเศษ ต้องเอาใจให้ถูกนะครับแล้วเขาจะเกิดความ ประทับใจในตัวคุณเร็วมาก หลังจากสร้างความสัมพันธ์ได้แล้วก็ใช้ เวลาด้วยกันอย่างสม่ำ�เสมอก็จะทำ�ให้เขารักและทุ่มเทต่อคุณเอง


เมถุน – Gemini (20 พ.ค. – 20 มิ.ย.) ผู้คลั่งไคล้สังคมและแคร์สื่อที่สุดในเหล่าราศีทั้งหมดแต่ก็มากด้วย ความขัดแย้งในตัวเองในหลายๆรูปแบบ ชาวเมถุนนั้นมักจะให้ความ สำ�คัญกับเพื่อนมากกว่าแฟน และเพื่อนก็มักจะมีหลายกลุ่มด้วยจน เวลาไม่ค่อยจะมีให้ใครอื่น แต่ความขัดแย้งในตัวเองเหมือนเป็นคน สองบุคลิกที่ต่อหน้าจะวางตัวดีให้ผู้คนชมชอบหลงใหลแต่ลับหลังก็ ชอบซุบซิบนินทาคนอื่นอย่างกับคนละคน การคบหาใครก็มักเป็น เข้าหาคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดสายตาคนอื่น เจิดจ้า และเพิ่มเรทติ้งให้ตัว เองได้ มักจะรักง่ายหน่ายเร็ว รักๆเลิกๆเหมือนดารา ในกรณีราศีนี้ มันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนได้มากนัก การรู้จักเลือกเข้าสังคมที่ดีและเป็น ผู้นำ�สังคมได้เป็นคุณสมบัติที่ดีของคุณแต่ควรรู้จักคุณธรรมและการ ให้คุณค่าต่อผู้อื่นจึงจะเป็นผู้นำ�ที่รักของผู้อื่นได้จริง ส่วนการพิชิต ใจชาวเมถุนก็ต้องเป็นคนที่รักการเข้าสังคมไม่ต่างกันแต่ต้องคอย เป็นคู่คิดที่ดีของเขาจนเป็นตู้เซฟคอยให้เขาระบายความเครียดหรือ ความไม่พอใจทุกอย่างได้จึงจะเติมเต็มเขาได้จริง

กรกฎ – Cancer (21 มิ.ย. – 22 ก.ค.) ปูนั้นเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามและแข็งแกร่งเป็นเกราะภายนอกแต่ ภายในนั้นนิ่มเหลว ทางจิตวิทยาแล้วชาวกรกฎจึงเป็นพวกแฟชัน ล้ำ�สมัย ดูสมาร์ทคมเป็นที่น่าเชื่อถือและดึงดูดของเพศตรงข้าม แต่ ภายในแล้วเป็นคนอ่อนแอมากและอ่อนไหวที่สุด คนที่จะรู้ความลับ เขาได้ก็มีแต่เพื่อนสนิทและคนที่ไว้ใจมากๆเท่านั้นแม้แต่ครอบครัว ยังอาจไม่เคยให้รู้เรื่องภายในใจด้วยซ้ำ� คนที่จะคบเขาได้ต้องมีภาวะ เป็นผู้นำ�มากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าและต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมั่นคงต่อ ความรู้สึกมากจึงจะเป็นหลักให้เขายึดเหนี่ยวทางจิตใจได้ ส่วนชาว กรกฎเองต้องพยายามหาเป้าหมายในชีวิตเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไว้ เช่น ความสำ�เร็จ ครอบครัวในฝัน จะเป็นแบบแผนที่ดีในการให้ คุณไม่หลงทางไปกับกระแสสังคม ความพิเศษในตัวคุณคือแรงดึงดูด ที่เจิดจ้าให้คนมากมายเข้าหา คุณจึงต้องมองหาว่าสิ่งใดที่คุณ สามารถใช้ความสามารถนี้ไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์ได้และแน่นอน ว่าคนที่เป็นคู่คุณเท่านั้นที่จะเป็นอีกสมองและอีกแรงกำ�ลังผลักดันให้ คุณไปถึงฝั่งฝันได้เร็วขึ้น


สิงห์ – Leo (23 ก.ค. – 22 ส.ค.) อีกราศีที่ชอบเป็นผู้นำ�เหนือผู้อื่น ข้อดีของชาวสิงห์คือพลังในการ แสดงออกที่เข้มแข็งชัดเจนจนเป็นที่ประทับใจของคนโดยรอบตั้งแต่ แรกพบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนๆและทุกคนรอบตัวอย่างไม่ ถือตนและความตรงไปตรงมาของคุณนั้นเป็นเสน่ห์เฉพาะที่ไม่มีราศี ไหนเหมือน แต่ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เองที่คุณต้องรู้จักใช้ให้เป็น อย่างถูกวิธีเพราะโดยมากคำ�พูดตำ�หนิผู้อื่นของคุณมักจะมาพร้อม การยกตนว่าสูงกว่าที่จะทำ�ให้ผู้ฟังทุกคนรู้สึกว่าคุณไม่มีภาวะผู้นำ�ที่ ดีพอให้นับถือ ก่อนจะว่าใครทุกครั้งจึงควรคิดให้ดีก่อนออกปากเพื่อ ไม่ให้คนอื่นเข้าใจผิดจุดประสงค์โดยเฉพาะต่อคนรักเมื่อคุณจะแสดง ความไม่พอใจควรบอกแค่เป็นเรื่องๆให้เข้าใจแล้วคุณจะมีความรัก ที่ยืนยาว ส่วนคนที่ชอบพอชาวสิงห์ให้ฝึกตนเป็นผู้ตามที่ดีและต้อง เก่งแบบเงียบๆเพราะเขามักชอบให้ทำ�อะไรที่ตนไม่ถนัดแทนอย่าง ลับๆหรือแม้แต่ให้กวดวิชาให้ก็ห้างเปิดเผย และเมื่อถึงจุดนั้นก็ต้อง กุมความลับให้มากพอจะเป็นเงาเหนือเขาได้ และเมื่อเลิกกันก็เตรียม ทำ�ใจเพราะราศีนี้มักเลิกแล้วเป็นศัตรูกับคนรักเก่าด้วยการป่าว ประกาศความเลวร้ายของแฟนเก่า

กันย์ – Virgo (23 ส.ค. – 21 ก.ย.) พวกบ้าวิชาการตัวเอ้ มักยึดติดกับทฤษฎี ระมัดระวังตัวเป็นที่สุด จนต้องวิเคราะห์คนรอบข้างก่อนคบหา ราศีนี้เป็นตัวแทนความ โดดเดี่ยวและเด็ดเดี่ยวที่ตั้งตนเป็นจุดศูนย์กลางจึงไม่แปลกว่าเขา จะไม่ค่อยมีเพื่อนที่รู้ใจมากนัก ยิ่งเป็นคนรักแล้วจะยกเอารายการ คุณสมบัติมาตรวจโพยอย่างเยอะเลยกว่าจะได้เลือกคบสักคน โดย สถิติแล้วชาวกันย์จึงมักจะคบกันเองหรือคนราศีอื่นที่มีความรู้ความ สามารถพอๆกัน โอกาสที่จะจีบราศีนี้ได้ต้องจับเอาความละเอียดของ เขามาใช้เป็นประโยชน์ด้วยการแสดงออกว่าใส่ใจเขาในทุกระเบียด นิ้วทั้งเรื่องชีวิตประจำ�วัน ความเป็นไป สิ่งที่ชอบ ฯลฯ ดั่งต้องเป็นผู้ ปกครองหรือโค้ชคอยดูแล ซึ่งถ้าไม่รักจริงหวังแต่งก็ไม่ขอให้ทุ่มเท ขนาดนี้นะครับ


ตุลย์ – Libra (22 ก.ย. – 23 ต.ค.) สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม ผู้ยึดมั่นในความถูกต้องของตนเป็น ที่สุด วิถีการดำ�เนินชีวิตนี้เองที่ทำ�ให้ชาวตุลย์เป็นผู้ที่ไม่อ่อนไหวหรือ ไหลไปกับสิ่งรอบตัว ขณะเดียวกันก็เป็นนักเจรจาเก่งการใช้คารม และเป็นคนที่สร้างมิตรได้โดยไม่ถือตัวเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกคนมาก ที่สุด แต่เมื่อชาวตุลย์ต้องเผชิญโลกแห่งความจริงที่สับสนวุ่นวาย มากด้วยความไม่แน่นอนจึงทำ�ให้เสาแห่งจิตใจอันเป็นรากฐานที่ มั่นคงที่สุดพังก็จะกลายเป็นคนบุคลิกตรงกันข้ามโดยฉับพลันคือโหย หาคนที่จะอยู่เคียงข้างโดยสามารถแลกทุกอย่างได้แม้ต้องเทหมด หน้าตักหรือต้องทรยศต่อหลักการของตนเอง คนที่คบหากันนั้นจึง เป็นตัวแปลที่สำ�คัญที่สุดว่าจะคอยชี้นำ�ให้เขาเดินหน้าในทางที่ดีหรือ ถีบส่งให้ลงต่ำ� อันนี้ตรงกันทั้งในเชิงทฤษฎีวิเคราะห์ดวงราศีและสถิติ ของชาวราศีตุลย์ที่เก็บตัวอย่างมามาก ผู้ที่หลงชอบชาวตุลย์ก็ขอให้ พยายามให้มากเพราะเมื่อได้คบแล้วผมรับรองว่าเขาจะยิ่งกว่าดูแล ใส่ใจจนกลายเป็นการเทิดทูนบูชาไปเลยก็ได้ในท้ายที่สุด

พิจิก – Scorpio (24 ต.ค. – 21 พ.ย.) ราศีนี้ผมมีชื่อเล่นไว้ท่องจำ�ตั้งแต่แรกศึกษาว่า “The Maximum” ด้วยความเป็นคนสุดขีดในทุกอย่างที่ตนเองสนใจ จัดว่าเป็นผู้ที่มี พลังสมาธิสูงที่สุดในทั้งหมด ไม่ว่าจะเรียน เล่น รัก เกลียดก็จะใส่สุด แรงในทุกๆอย่างไม่รู้จักเหนื่อยหรือท้อ ส่วนใหญ่จึงเป็นพนักงานดี เด่นกันมากในทุกระดับชั้นและสายอาชีพที่เขาเรียกทำ�เอง ในความ รักหากเขาได้รักแล้วคือทุ่มเทหมดใจอย่างไม่มีลังเลไม่มีเผื่อเจ็บแต่ เมื่อหมดรักเมื่อใดต่อให้ดีต่อเขาขนาดไหนก็เกลียดเข้าไส้อย่างไร้ โอกาสเริ่มต้นใหม่ คำ�แนะนำ�สำ�หรับชาวพิจิกคงต้องเป็นการฝึกตน ให้รู้จักเบรกในบางเรื่องให้เบาลงด้วยการเทเวลาไปทำ�อย่างอื่นเพิ่ม เพื่อให้รู้จักการศึกษาคนให้นานก่อนคบเพราะโดยสถิติก็เป็นอีกราศี ที่ถูกบอกเลิกหรือถูกหักหลังบ่อยมากจากการที่ไม่ค่อยพิจารณาคู่ว่า จริงใจต่อตนขนาดไหนก่อนคบ ส่วนคนที่คบแค่ความสนุกหรือคลาย เหงาผมขอนะครับว่าอย่าทำ�ร้ายคนราศีนี้ เขาไม่มีความผิดอะไรก็ อย่าสร้างความทรงจำ�ที่เลวร้ายกับเขา


ธนู – Sagittarius (22 พ.ย. – 19 ม.ค.) ความไม่แน่นอน โลเล ไม่มีหลักให้ยึดติด ไร้กฎเกณฑ์กติกาต่อทุก เรื่องในชีวิต เป็นพวกรักอิสระที่สุดในทุราศี โดยที่มีสัญลักษณ์เป็น ขาม้าเพราะม้าไม่มีวันนอน มีแต่ขยับแข้งขาตลอดเวลาอย่าไม่มีวัน พักจึงทำ�ให้ชาวธนูชอบการเดินทาง รักสนุกและการสังสรรค์เป็น ลมหายใจ แทบจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ยิ่งถ้าต้องอยู่ในกรอบภายใต้กฎ กติกาจะยิ่งหงุดหงิด ต่อต้าน ทำ�ลายล้าง จึงมักไม่ค่อยดูแลครอบครัว เป็นอีกกลุ่มที่มีสถิติเจ้าชู้อันดับต้นๆ และไม่ฝังใจกับใครอีกด้วย คน ที่รักเขาก็ต้องทำ�ใจเพราะต่อให้พิชิตใจได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะยอมถูกเป็นเจ้าของ ตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าของอีกฝ่าย แทนจนเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งบ่อยๆ อันนี้ผมก็ไม่คำ�แนะนำ� มากนอกจากขอให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นบ้างโดยเฉพาะพ่อแม่ที่รักคุณ อย่างบริสุทธิ์ใจและมีพระคุณต่อชีวิตคุณมากที่สุด ส่วนมุมมองที่ควร ปรับคือความเข้าใจกฎต่างๆรอบตัวว่ามันเป็นสิ่งที่กำ�หนดกรอบไม่ ให้เราทำ�อะไรผิดพลาดง่ายๆหรือถึงขั้นทำ�ร้ายใครเพราะความพลั้ง เผลอจากการไม่อยู่ในกรอบ


ลิโป้ร่ายเพลงทวน

นึ่งปีผ่านไป มีอะไรผ่านมา ให้เล่าเป็น Story of My life เพิ่มบ้างนะ ... ก็กลับมาพบ กับกระผม ลิโป้กันดั้มกันอีก ครั้ง คราวนี้คงต้องกล่าวว่า ดีใจมากที่ได้มาถึงจุดนี้ คือได้เห็นวันที่ Project G+ ก้าวขึ้นปีที่สองแล้ว และนี่คือ Story Of My life ของผมซึ่งย้ำ�ให้ผมคิดและย้อนคิดกลับไปถึง วันวานที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี

ต้องยอมรับว่า One Direction เป็นหนึ่งกลุ่ม ศิลปินที่มีเพลงดีๆให้เรารู้สึกชอบ จนบางครั้ง ต้องฟังย้อนไปย้อนมาหลายรอบ ก็เหมือนภาพ ถ่ายสวยๆ ที่บันทึกความทรงจำ�ดีๆเอาไว้ให้เรา คิดถึงวันนั้น และเล่ามันได้ง่ายขึ้นกว่าไม่มีอะไร บันทึกความทรงจำ�เอาไว้ แน่นอนเพลงนี้ก็กล่าว ถึงความทรงจำ�บางอย่างในอดีตที่เขาจะระลึกอยู่ บ่อยๆ ไม่ได้ลืมเลือนไปจากใจ

(ภาพประกอบทั้งหมดทั้งหมดจาก Internet)

เนื้อเพลงดี บางทีก็ต้องอิงกับทำ�นอง และจังหวะที่ติดหูเพื่อให้เราสนใจและรู้สึกชอบ ซึ่งเพลง Story Of My life ทำ�ได้ดี นั่นเป็นจุด เด่นจุดแรกของเพลงนี้ และยังมี MV ดีๆ ทำ�ให้ เห็นคอนเซ็ปและหลักความคิดทำ�ให้ผู้ฟังและ ได้ดูรู้สึกคล้อยตามบทเพลงไปด้วย โดยอาจจะ นึกไปถึงอดีตของตัวเองบ้าง และผมเชื่อว่าเรา ระลึกถึงอดีตได้ด้วยหลายช่องทาง อย่างหนึ่ง เลยก็คือ ภาพถ่าย และ เพลงที่เราชอบในช่วง เวลาหนึ่งในชีวิต และนี่คือสิ่งที่เพลงนี้ทำ�ให้เรา รู้สึกอย่างนั้น ... โดยรวมหลังจากการฟังเพลงนี้แล้ว ผมให้คะแนนเนื้อเพลง 4.5/5 จังหวะ 4.5/5 ทำ�นอง 5/5 สไตล์กระบวนเพลง 4.5/5 เป็น เพลงอีกหนึ่งบทเพลงที่ผมฟังทวนไปทวนมาอยู่ หลายรอบครับ และสาเหตุก็ด้วยคอนเซ็ปและ การนำ�เสนอของเพลงนี้ รวมถึงชื่อเพลงที่ทำ�ให้ ผมต้องคิดอย่างนั้นครับ


PROJECT G+ GIRLS ขอประกาศตามหาสาวๆหน้าใหม่ที่คิดว่ามีความมั่นใจและรักการถูกถ่ายภาพ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ หรือโพสเก่ง ขอแค่เป็นหญิงมั่น มาร่วมจอยกันใน Project G+ USMAG

Line ID : GPL

sMag

m/GPlu

ook.co

aceb www.f


ถ้าคุณกำ�ลังมองหาสาระความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับวงการมือถือ ไม่ว่าจะเป็น IOS, ANDROID, WINDOWS PHONE หรือจะเป็นรีวิวอุปกรณ์, GADGET, และระบบปฎิบัติการในสไตล์มันส์ๆ

'MOBILE ร้ายสาระ' มีให้คุณเสมอ LIKEเลย เพราะเพจนี้มัน "ร้ายสาระ" ติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมือถือ และเทคโนโลยีที่น่าสนใจทุกวัน! ได้ที่

http://www.Mobileraisara.com http://www.Facebook.com/ Mobileraisara


Na

Photographer G+ Team


Hanna Procare ร้านฮัลณ่าโปรแคร

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงทั้งในและ ต่างประเทศทุกระดับคุณภาพ ในราคาที่ ถูกสุดๆ ขายปลีกและส่งด้วยระบบสมาชิกทีไ่ ม่ต้องเสีย ค่าสมัคร พร้อมทั้งโปรโมชั่นถูกเหลือเชื่อทุก เดือน อยากให้เจ้าตัวเล็กของคุณมีความสุข สุขภาพ แข็งแรงและอายุยืนต้องมาที่ร้านฮัลณ่าโปรแคร ร้านฮัลณ่าโปรแคร เลขที่ 64-66 ถ.รามอินทรา (กท.7 ฝั่งถนนเลขคู่) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230 เปิดบริการ 10:00น. – 22.00น. ทุกวัน โทร 02-510-3878 hannaprocare@hotmail.com Facebook/hannaprocarepetshop


Photographer Interview สัมภาษณ์ช่างภาพ ปอน Q อะไรที่เป็นข้อดีกับข้อไม่ดี สำ�หรับการเป็นช่างภาพ ?

Q รับงานถ่ายภาพประเภท ไหน ?

ข้อดี คนที่เป็นช่างภาพ แสดงว่า รักชอบ การถ่ายภาพทั้งนั้น ลอง จินตนการดูว่า ได้ทำ�งานที่รัก และได้เดินทางไปในที่ต่างๆ แถม ค่ายังได้เงินด้วยนะ

จริงๆ ผมรัรบหมดนะ ผมขาย วิญญาณแล้วฮะ 555 ก็รับ หมดครับ ถ่ายรูปปริญญา งาน แต่งงาน Pre-wedding Packshot ถ่ายแฟชั่น catalog ฯลฯ.. จะมีก็แต่งานศพแหละครับ ที่ ผมไม่รับเด็ดขาด ไม่ใช่เพราะ กลัวผี แต่ผมขอเลือกถ่ายทอด แต่ความสุขฮะ

ข้อเสีย ช่างภาพ ในมุมมองคน ส่วนใหญ่ ประเมินค่าแรงค่าจ้าง ต่ำ�ไป เขาไม่สนว่าอุปกรณ์คุณจะ แพงแค่ไหน รูปคุณสวยแค่ไหน คนส่วนใหญ่ยังคิดแค่ว่า “ก็แค่ มาถ่ายรูป”

Q ถ้าไม่ได้เป็นช่างภาพ อยากจะทำ�อาชีพอะไรแทน ? ทำ�ไม อยากเป็นนักลงทุนฮะ อยาก มีเงินเยอะๆ ไปลงทุนแล้วนั่ง เฝ้าหน้าจอ ดูเงินมันทำ�งาน คงสนุกพอๆ กับไปตากแดด ถ่ายรูปนะ Website Portfolio http://www.facebook.com/love4cus

“ยังไม่สำ�เร็จ ... ไม่ได้แปลว่าแพ้ ... แต่แค่ยังไปไม่ถึง”


Hashtag “#” คืออะไร? ใช้อย่างไร? ทำ�ไมต้องใส่? ถ้าใครเล่นทวิตเตอร์มาจะรู้จักว่า Hashtag (#) หรือ เครื่องหมายชาร์ปนั้นมีประโยชน์อย่างไร และล่าสุด ทาง Facebook เองก็นำ�เจ้า Hashtag นี้มาใช้งาน เช่นกัน ซึ่งก็ได้รับความนิยมมากพอควรทีเดียว โดยครั้งนี้เราจะมาทำ�ความรู้จักว่า Hashtag นั้นมี ประโยชน์และใช้งานได้อย่างไรบ้าง?

สำ�หรับวิธีการใช้งานนั้น หลายๆ คนก็คงจะรู้จัก กันดีว่าใช้งานอย่างไร เพียงแค่พิมพ์เครื่องหมาย # ตามด้วยข้อความที่เราต้องการสร้างเป็น Hashtag โดยข้อความกับเครื่องหมาย Hashtag นั้นต้องเขียน ติดกันเท่านั้น เท่านั้นก็จะเป็นการสร้าง Hashtag ขึ้นมาและตัวอักษรในกลุ่ม Hashtag นั้นจะกลาย เป็น Hyperlink ให้เราคลิกเพื่อชมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับ Hashtag เราได้อีกด้วย


ถ้าสงสัยว่าประโยชน์ของ Hashtag นั้นมีอะไรบ้าง ก็ตอบได้ง่ายนิดเดียว เพราะ Hashtag นั้นเป็นการ รวมเนื้อหาหนึ่งๆ ที่ใกล้เคียงกันเข้ามาไว้ด้วยกัน เป็นหมวดเดียว ตัวอย่างเช่น #ฟุตบอล ก็จะเป็นการ รวมเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลเอาไว้ด้วยกันทั้งหมด และแชร์ความคิด เห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได้โดยง่าย ส่ ว นเรื่ อ งของประโยชน์ ที่ เ ราจะได้ รั บ จากการใช้ Hashtag นั้นคือการแชร์เนื้อหาข่าวสารที่รวดเร็ว มาก เพราะ Hashtag หนึ่งไม่ได้มีผู้ใช้เพียงแค่คน เดียวเท่านั้น เพราะผู้ที่ใช้ Social Network คนอื่น ก็สามารถใช้ Hashtag นี้เพื่อพูดคุยเรื่องเดียวกันอยู่ ด้วย ตัวอย่างเช่น #น้ำ�ท่วม ก็จะมีคนแชร์เรื่องราว เกี่ยวกับน้ำ�ท่วมกันว่าพื้นที่ไหนที่ถูกน้ำ�ท่วมหรือมี สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับน้ำ�ท่วมที่เราควรระวังให้เราได้ ติดตามกันอย่างใกล้ ชิดอีกด้วย

ติดตามเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับวงการมือถือ คอมพิวเตอร์ และ Gadget รีวิวต่างทุกวันได้ที่ www.fb.com/MobileRaisara | www.mobileraisara.com


NEXUS 4

PROJECT SVELTE

IT news and updates

Dave Burke หัวหน้าทีมวิศวกรรม Android ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ ReadWrite ถึง Project Svelte ฟีเจอร์ของ Android 4.4 KitKat ที่ทำ�ให้ ระบบผอมเพรียวลง เป้าหมายของ Project Svelte ที่กูเกิลตั้งใจไว้คือต้องให้ Android 4.4 รันบนมือถือที่มีแรมเพียง 512MB ให้จงได้ เพื่อบีบให้ผู้ ขายฮาร์ดแวร์เลิกใช้ Android 2.3 แล้วหันมาใช้ Android 4.4 แทน ซึ่ง เบื้องหลังความพยายามของกูเกิลคือปรับสเปกของ Nexus 4 ให้ลดลง เท่ากับมือถือระดับล่าง โดยเริ่มจากลดแรมเหลือ 512MB, ลดจำ�นวนคอร์ ที่ทำ�งานจาก 4 เป็น 2 คอร์, ลดความถี่ซีพียู, ลดความละเอียดหน้าจอลง เหลือ 960×540 แล้วบังคับให้ทีมงานใช้งานเป็นมือถือในชีวิตประจำ�วัน Burke บอกว่าช่วงแรกของการใช้ Nexus 4 รุ่นพิเศษนี้ “เจ็บ ปวด” เลยทีเดียว แต่ก็ทำ�ให้กูเกิลสามารถบีบขอบเขตของการพัฒนา Project Svelte เหลือ 4 ด้าน • ลดการใช้แรม (memory footprint) ของระบบ • ลดการใช้แรมของแอพที่มาพร้อมกับมือถือ Nexus • แก้ปัญหาเวลาแอพใดๆ เจอปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ� เพื่อป้องกัน ไม่ให้แอพแครช • สร้างเครื่องมือในการตรวจสอบการใช้แรมของแอพ เพื่อให้นักพัฒนา แอพใช้ทดสอบได้ง่าย เป้าหมายสองข้อแรกแก้โดยแบ่งฟีเจอร์ของ Android ออกมา เป็นแอพบน Google Play และ Google Play Services ทำ�ให้ฟีเจอร์บาง อย่างที่ไม่จำ�เป็นไม่ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ Android จากนั้นก็ปรับ แต่งมันบน Nexus 4 รุ่นพิเศษที่ว่า ส่วนเป้าหมายสองข้อหลัง กูเกิลพบว่ากลไกสำ�คัญคือการตรวจ สอบว่าแอพทำ�งานอย่างไรบนระบบ และระบบจัดการกับแอพอย่างไร แล้วก็ปรับแต่งมันให้เหมาะสม ผลลัพธ์ของเป้าหมายข้อสุดท้ายออกมาเป็น ProcStats (process stats) ที่อยู่ในโหมด developer ของ Android 4.4 ให้นักพัฒนา แอพสามารถกดดูพฤติกรรมการใช้แรมได้


CASETAGRAM

CASETAGRAM MONTHLY

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้เคสใส่สมาร์ทโฟนไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ สำ�หรับปกป้องตัวเครื่องแล้ว แต่เป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง ด้วย จึงไม่แปลกเลยที่สาวๆ หลายคนจะมีเคสหลายอันต่อ สมาร์ทโฟนเครื่องเดียว และก็เป็นพฤติกรรมการใช้งานที่ทำ�ให้ เกิดแนวคิดที่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนลาย เคสได้ในทุกๆ เดือน บริการนี้ชื่อว่า Casetagram Monthly เป็นบริการต่อยอดจาก บริษัทขายเคสจากภาพใน Instagram อย่าง Casetagram โดย บริการดังกล่าวจะมี token ให้ผู้ใช้ทุกๆ หนึ่งเดือนให้ผู้ใช้เลือก ลายที่จะพิมพ์ลงบนฝาหลัง ซึ่งจะไปติดกับเคส (ขายแยก) ใน ราคาถูกสุดเดือนละ 9.95 เหรียญเมื่อสมัครเป็นรายปี ส่วนเคส ตัวฐานขายแยกชิ้นละ 39.95 เหรียญ ยังมีเฉพาะ iPhone 5 และ iPhone 5s เท่านั้นในตอนนี้ เคสฐานนั้นชื่อว่า Casetagram Bezel Bold เป็น เคสใสไร้ฝาหลัง ป้องกันขอบด้านหน้าด้วย ดูหน้าตาได้ท้ายข่าว ส่วนตัวแอพของ Casetagram ดูได้จาก App Store ครับ

APPLE

IPHONE 5C IN CHINA

iPhone 5c เป็นที่รู้กันว่าไม่ค่อยมีใครหมายปอง ทำ�ให้วัน นี้มีการลดราคา iPhone 5c ลงแล้ว แม้ว่า Apple จะใจแข็ง แค่ไหน งานนี้คู่ค้าก็คงบ่นอุบ แต่สำ�หรับตลาดเครื่องหิ้ว ก็ มีราคาที่ต่ำ�อยู่ในระดับนึง ก็ยังไม่วายปรับราคาอีก ในที่สุดก็มีการปรับลดราคา iPhone 5c สำ�หรับตลาด เครื่องหิ้วอีก หลังจากที่มีข่าวว่าการขาย iPhone 5c ไม่ ได้ตามเป้า และติดค้างสต็อคกันแบบว่าพอสมควร ถึงจะ รอ Apple ก็คงไม่ปรับลดราคาในช่วงเปิดตัวได้ไม่นาน แน่นอน และ Apple ก็รู้ตัวแล้วลดกำ�ลังการผลิต iPhone 5c ไปเรียบร้อย ลดลงถึง 75% เลยทีเดียว แต่นั่นคงไม่ใช่ การแก้ปัญหาทั้งหมด ตอนนี้คือเครื่องที่อยู่หน้าร้านประสบ ปัญหาขายได้ยากเหลือเกินจนทำ�ให้เกิด ปรับลดราคาจาก Taobao จะเรียกว่าคู่ค้าของ Apple ก็ว่าได้ แต่เป็นเครื่อง หิ้วนะ แน่นอนว่าคงแบกรับสต๊อคที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ได้ จึง ต้องมีการปรับราคา


NE

F O T O accessories

www.one-foto.com


Model : Amy

Campus Girls


ง ้ ด เ า ้ น ห ย ว ส ๊ะ ขาเรียว ผมเป

21 วันสวยเด้ง สั่งได้ด้วยปลายนิ้ว

ผม สวย เป๊ะ สไตล์เกาหลี

10 สัปดาห์เปลี่ยนขา ให้เรียวสวย สไตล์เกาหลี

มหัศจรรย์ของเคล็ดลับการดูแลใบหน้า ให้เรียว กระชับขึ้น ทั้งการล้างหน้า การเช็ดหน้า การทาอายเจล ทาครีม บ�ารุง ทาครีมกันแดด รวมทั้งเคล็ดลับ การดูแลใบหน้าอีกมากมาย ที่จะช่วย ให้คุณสามารถดูแลใบหน้าตัวเองได้ ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา เพียงปฏิบตั ซิ า้� ๆ ตามเทคนิคทัง้ หมดในหนังสือ “21 วัน สวยเด้ง สั่งได้ด้วยปลายนิ้ว” ไม่ต้องใช้ครีมแพงๆ เพียงแค่นิ้วมือ ทัง้ สิบ และความเชือ่ มัน่ เต็มหัวใจ แค่นี้ หน้าคุณจะสวยเด้งแน่นอนใน 21 วัน

เปลี่ยนลุคของคุณให้เริ่ด เก๋ เท่ หวาน แบบ Step by Step ด้วยการท�าผม ง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพราะเส้นผมสวย และทรงผมเริ่ด จะช่วยเสริม บุคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่คุณ ในทุกโอกาส กับสารพัดทรงผมสวยเก๋ กว่า 90 แบบ พร้อมเคล็ดลับความ งามในการดูแลเส้นผมให้สวยเสมอ แล้วคุณจะหลงรักเวทมนตร์แห่งการ ท�าผมที่ช่วยให้คุณสวยได้ไม่ซ�้าใน แต่ละวัน

ขาโก่ง ขาใหญ่ บั้นท้ายไม่กระชับ ปัญหาเหล่านีจ้ ะหมดไป ด้วยท่าบริหาร ท�าได้เองทีบ่ า้ น กับโปรแกรม ปรับ เรียวขา ให้เรียวสวย ในหนังสือ “10 สัปดาห์เปลี่ยนขาให้เรียวสวย สไตล์เกาหลี” หากคุณเชือ่ ว่าขาจะสวย ขึ้นได้และมีความมุ่งมั่นท�าตามในเล่ม แต่ละขั้นตอนให้เหมาะกับร่างกาย เพียงเท่านี้ คุณเองก็สามารถแก้ปญ ั หา ขาโก่งได้อย่างเห็นผล ไม่แพ้คลินิก เฉพาะทาง พร้อมท่าบริหารยกกระชับ บั้นท้ายที่จะช่วยให้ขาคุณดูยาวขึ้น เรียวสวยเหมือนเกิรล์ กรุป๊ ส�าหรับสาวๆ ทีก่ ลุม้ ใจเรือ่ งขา ท้ายเล่มยังมีวธิ เี ลือก เสือ้ ผ้า จากสไตล์ลสิ ต์ชอื่ ดัง ทีจ่ ะช่วยให้ คุณดูดีขึ้นด้วยเสื้อผ้า พร้อมฟรี! โปสเตอร์ตารางวัดปรับ เรียวขาภายในเล่ม

เขียนโดย โปรน้อง กิรณา แก้วกาหลง ผู้คิดค้น ศาสตร์เคาะหน้าคนแรกของโลก

เขียนโดย ชาฮง แฮร์ดีไซเนอร์ วิทยากร และที่ปรึกษาด้านความงาม ชื่อดังของเกาหลี

เขียนโดย ชินจองแอ แพทย์แผนตะวันออกผู้เชี่ยวชาญ ด้านกายภาพบำาบัดและโรคอ้วน จากเกาหลี

หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด สำานักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ โทรศัพท์ 0 2338 3702 e-mail: nanthawan@nationgroup.com


DualShock 4 เคย ถูกออกแบบให้คล้าย คอนโทรลเลอร์ Xbox 360


เพราะคอนโทรลเลอร์ของ Xbox 360 ได้รับ เสียงตอบรับที่ดีในด้านของความถนัดมือ โดย เฉพาะความเหมาะมือสำ�หรับการเล่นเกมเดินยิง ทำ�ให้ในช่วงต้นของการออกแบบคอนโทรลเลอร์ DualShock 4 สำ�หรับ PS4 ทางทีมงานได้รับ เสียงเรียกร้องทั้งจากทีมทดสอบผลิตภัณฑ์และ ผู้พัฒนาเกมหลายรายให้ย้ายแกนอนาล็อกข้าง ซ้ายมาอยู่แทนที่ปุ่มทิศทาง หรือ D-pad ใน ปัจจุบัน ซึ่งคุณ Toshimasa Aoki ประธาน ฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ของ Sony Computer Entertainment ก็กล่าวว่า ทางบริษัทเองเคย ทดสอบด้วยการออกแบบ DualShock 4 รุ่นแรก ๆ ให้มีการจัดวางของปุ่มต่าง ๆ ให้คล้ายกับของ Xbox 360 อยู่เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้ว ทุกฝ่าย

ลงความเห็นว่า การที่แกนอนาล็อกทั้งสองข้าง ยังอยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้ มันดูแล้วคงภาพ ลักษณ์ความเป็น PlayStation ได้มากที่สุดแล้ว หลังจากนั้น ทางทีมงานจึงออกแบบ DualShock 4 ใหม่โดยที่ยังคงการจัดวางแบบเดิม แต่มีการ ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะ สมและสะดวกกับการควบคุมเกมทุกรูปแบบแทน อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบของหลาย ๆ คน ที่มีโอกาสได้เข้าถึง DualShock 4 ก่อนกำ�หนด พบว่าตัวคอนโทรลเลอร์สามารถนำ�ไปเชื่อมต่อ กับเครื่อง PS3 ผ่านสาย USB แล้วใช้เล่นเกม ต่าง ๆ ของเครื่องได้ด้วย แม้ว่ามันจะไม่มีปุ่ม Select และ Start ก็ตาม

ติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับเกมส์ คอนโซล ที่น่าสนใจต่อได้ที่

http://www.thaigamernetwork.com


ชุมชนช่างภาพอิสระ สมัครสมาชิกฟรี ทริปถ่ายรูปฟรี โพสรูปฟรี ฯลฯ โพสรับงาน หาช่างภาพ หานางแบบ โฆษณาทริปถ่ายภาพ

ซื้อขายกล้องหรือของมือสอง ที่นี่มีทุกสิ่งที่ช่างภาพ ต้องการ ชุมชนที่มีแต่สมานฉันท์ อบอุ่นกว่าที่เคย เป็นมากกว่าเว็บไซต์ถ่ายภาพที่คุณเคยรู้จัก !!

www.dpixmania.com


àÁ×่Íà¤Êâ·ÃÈѾ·¾Ù´ä´Œ ÍÂÒ¡¨Ð¾Ù´ÍÐäÃ

¾Ù´àōÂ!!!!!

äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ ÀÒ¾¶‹Ò ÅÒ¡ÃÒ¿¿¤ ÍÑ¡ÉÃÂ‹Í ¨ÐÍ͡Ẻàͧ ËÃ×ÍãËŒàÃÒÍ͡Ẻ

àÃÒäÁ‹ä´ŒÁÕà¾Õ§ᤋ¹Õ้

ᵋàÃÒÂѧÁÕ!!!!

MUG Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾Ô่ÁàµÔÁä´Œ·Õ่ T-SHIRT


“The essence of images and lifestyle”

Project G+ Magazine Online www.projectgplus.com www.facebook.com/GPlusMag Line ID : GPLUSMAG projectgplus@yahoo.com

G+ Vol.14  
G+ Vol.14  
Advertisement