__MAIN_TEXT__

Page 1

Organitzaciรณ general del curs

2019-20


1. Caràcter propi de l'escola 1.1 Objectius de l'acció educativa ............................................. 2. Personal 2.1 Docent .............................................................................. 2.2 No docent ......................................................................... 3. Programació general del Centre 3.1 Horari general i calendari del curs ........................................ 3.2 Activitats formatives de caràcter especial ............................ 3.3 Proves del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu .......................................................... 3.4 Proves Cangur ........................................................................ 3.5 Sortides i excursions .............................................................. 3.6 Activitats de Pastoral ............................................................. 3.7 Acció tutorial .......................................................................... 3.8 Consell de delegats ............................................................... 3.9 Estructures organitzatives per atendre l’alumnat ................. 3.10 Avaluació. Calendari i promoció ......................................... 3.11 Projecte de Normalització Lingüística ................................. 3.12 Pla lector .............................................................................. 3.13 Projecte Escola Multilingüe ................................................. 3.14 Pla esportiu .......................................................................... 3.15 Projecte de Convivència ...................................................... 3.16 Escola de mares i pares ........................................................ 3.17 Projecte en Noves Tecnologies ............................................ 3.18 Projecte de mediació escolar .............................................. 3.19 Projecte APS ........................................................................ 3.20 Activitats complementàries ................................................. 3.21 Activitats extraescolars ........................................................ 3.22 Calendari de reunions .......................................................... 3.23 Assegurança escolar............................................................. 3.24 Control de la salut ................................................................ 4. Servei de menjador ................................................................... 5. Utilització del carnet per educació infantil ................................ 6. Normes de disciplina de caràcter general .................................. 7. Carta de compromís educatiu ....................................................

3 4 7 8 9 11 11 11 15 16 17 17 18 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 26 27 28 28 30


3

1. CARÀCTER PROPI L'educació que volem promoure, seguint els principis del Caràcter Propi, respon a la missió de l'Església d'anunciar la “Bona Notícia”, és a dir, la intervenció transformadora de Déu en la història i la seva acció alliberadora. Com a Dominiques de La Presentació, treballem per a la formació de la joventut en un esperit de senzillesa, acollida, fidelitat i alegria en el servei. Mantenim una actitud oberta a tothom, sense discriminacions, i especialment als més necessitats, tant en el camp de l'aprenentatge com en el de la marginació social o amb dificultats econòmiques, familiars, afectives, etc. Per això, la nostra tasca va encaminada a aconseguir la formació integral de l’alumnat d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món.

1.1 OBJECTIUS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA Un nou curs comença i amb ell les il·lusions de treballar en un projecte comú. L’educació dels nostres alumnes és un repte i el nostre objectiu no és només donar un recull de teories, sinó que hem de conviure, i per això també hem d’educar. El lema d’aquest any vol apropar-se a cadascun dels nostres alumnes: “Compta amb mi” és l’expressió sincera que tots necessitem ser estimats i compresos, tots busquem sentir-nos escoltats i, és per això, que TOTS volem reconèixer en els altres que podem comptar amb algú que ens doni esperança i acolliment. Treballem junts i comptem els uns amb els altres, és una forma bonica de construir les coses que són de tots. Però a la vegada, no podem oblidar que comptem amb la força de l’Esperit, amb la força de Déu, fet home, i ens sentim recolzats per Ell, que és creador de vida. I aquesta vida, que se’ns ha donat... nosaltres la posem al servei dels altres educant, i ho fem perquè és la nostra vocació. De cor, diem que podeu comptar amb nosaltres!


4

2. PERSONAL 2.1 Docent Titularitat: Dominiques de La Presentació

Equip directiu: Titular

Gna. Carme Solé Suqué

Directora

Antònia Garcia Blesa

Sotsdirectora i coordinadora pedagògica Cap d'estudis: - Ed. infantil-Ed. primària - ESO

Roser Colea Vall

Coordinació de Pastoral

Joan Masip Viñes

Rosa M. Pons Robert Álvaro Vargas Pando

Coordinació: Coordinació TAC (tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement) Coordinació LIC

a

Álvaro Vargas Marta Grinyó

Coordinació psicopedagògica

Laura Sugrañes

Coordinació – escola multilingüe-

Cèlia Martín

Caps de departament - ESO: Humanístic

Montserrat Barberà

Científic-Tecnològic

Joan Masip

Expressió

Miquel Aguza

Comissió d’atenció a la diversitat Antònia Garcia Roser Colea Laura Sugrañes

Rosa M. Pons Álvaro Vargas Montse Barberà


5

Equip de pastoral Gna. Conchi Garcia Gna. Ana Isabel Pérez Mossèn Marcus Vinicius Teixeira Antònia Garcia

Joan Masip Laura Sugrañes

Equip TAC Álvaro Vargas, Roser Colea, Antònia Garcia Equip de mediació Marta Àvila, Cèlia Martín, Cesc López EDUCACIÓ INFANTIL Professores tutores: P3 A Aurora Masip

Classe Indis

P3 B

Mercè Rubio

Classe Mulassa

P4 A

Cori Sánchez

Classe Dracs

P4 B

M. Àngels Vilargonter

Classe Carrasclet

P5 A

Blanca Guinovart

Classe Gegants

P5 B

Anna Sirolla

Classe Lleó

Coordinadora: Cori Sánchez Altres professors/es: Àngels Armengol, Mercè Bigorra, Laura Sugrañes


6

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Professors/es tutors/es: 1r A Paula Duran 1r B Anna Jordà 2n A Natàlia Aranda 2n B Helena Francisco 3r A Judith Ramos 3r B Blanca Costa 4t A Cesc López 4t B Carme Àvila 5è A Domingo López 5è B Belén Martín 6è A Àfrica Cordón 6è B Roger Aragonès

Coordinadora: Rosa M. Pons Departaments: Dep. de llengües catalana i castellana: Mercè Pàmies Dep. de llengua anglesa: Àngels Armengol Dep. de religió: Laura Sugrañes Dep. medis: Roser Colea Dep. matemàtiques: Rosa M. Pons Altres professors/es: Àngels Armengol, Gna. Conchi García, Roser Gomis, Paula Lacorte, Mercè Peirí, Rosa M. Pons, Agnès Gomis, Mercè Pàmies, Maria Segura, Jèssica Miró, Roser Colea Professorat voluntari: Mercè Giró


7

ESO Professors/es tutors/es: 1r A Andreu Dasca 1r B Maite Monllaó 2n A Carles Mas 2n B Conxi Ciurana 3r A Marta Guaita 3r B Miquel Aguza 4t A Marta Grinyó 4t B Montserrat Barberà Altres professors/es: Marta Àvila, Rut Enguita, Gna. Conchi Garcia, Cori Garrit, Joan Masip, Cèlia Martín, Inma Rodríguez, Jesús Sáiz, Inma Troyano, Álvaro Vargas 2.2 PERSONAL NO DOCENT

Porteria

Míriam Ródenas Natàlia Blanchart Mercè Bigorra

Secretaria

Gna. M. Nieves Gregorio Montse Jansà Gna. Ana Pérez

Menjador

Margarita Pàmies Jésica Fornies

Coordinadora de menjador i d’activitats extraescolars

Gna. Ana Pérez


8

3. PROGRAMACIÓ GENERAL DEL CENTRE 3.1 HORARI I CALENDARI DEL CURS - Calendari (per a tots els nivells): Començament de les classes: 12 de setembre de 2019 Fi de les classes: 19 de juny de 2020 - Horari escolar (amb les activitats complementàries en les hores extremes) L’alumnat de P3 farà jornada matinal des del 12 fins al 20 de setembre (de 9 a 13 h), amb servei de menjador fins a les 15 h. Les sortides de P3 fins al 30 de setembre seran per la porta del pati del carrer d’Anselm Clavé. Educació infantil

de 9 a 13 h i de 15 a 17 h

Educació primària

de 9 a 13 h i de 15 a 17 h

ESO: 1r i 2n Dilluns, dimecres i divendres

de 8 a 13:30 h i de 15 a 17 h

Dimarts

de 8 a 14:30 h tarda lliure

Dijous

de 8 a 13:30 h tarda lliure

ESO: 3r i 4t Dilluns, dimecres i divendres

de 8 a 13:30 h i de 15 a 17 h

Dimarts i dijous

de 8 a 13:30 h tarda lliure

Les activitats extraescolars: Les faran fora de l’horari escolar, a partir de les 17 h, excepte: · Tècniques d’estudi de primària, de 13 h a 14 h · Taller de dibuix i il·lustració, de 13 a 14 h · Tècniques d’estudi a l’ESO, de 15 h a 17 h · PET i KET ESO, de 13:30h a 15 h


9

Vacances:  Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos  Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril, ambdós inclosos. Dies festius: Els dies de les festes locals:  25 de setembre de 2018  29 de juny de 2019 Els dies festius de lliure elecció del col·legi:  4 de novembre de 2019  5 de desembre 2019  24 de febrer de 2020  30 d’abril de 2020

3.2 ACTIVITATS FORMATIVES DE CARÀCTER ESPECIAL Sortides i excursions Des d’educació infantil i fins a l'ESO s’organitzen, com a mínim, dues sortides per a cada curs. A cada una d’elles es procura que quedin inclosos els aspectes de sortida cultural, d'esbarjo i joc, adequats a cada nivell. El/la pare/mare/tutor/a legal seran avisats de les dates de cada activitat i caldrà que donin la seva conformitat perquè l’alumne hi pugui participar. Per poder participar en les sortides i excursions que s’organitzin al llarg del curs, l’alumnat haurà d’haver demostrat una conducta adequada a les normes de convivència del centre. Per poder anar a les sortides caldrà estar al corrent de pagament.


10

Festes i activitats Dia de Marie Poussepin: Tots Sants:

Festa de la Presentació: Nadal:

Tuna:

Carnaval:

Setmana Cultural de Sant Jordi:

Festa de fi de curs:

Festa de comiat dels alumnes de 4t d’ESO:

14 d’octubre. La festa de la nostra fundadora. ed. infantil i ed. primària celebrarà la castanyada, amb la col·laboració de l'AMPA i l’alumnat de 4t d’ESO. A més, educació infantil elaborarà els panellets. el 21 de novembre se celebra el dia de la festa de la Presentació. l’alumnat d’ESO fa la representació de Els Pastorets. L’alumnat d’educació infantil fa cagar el tió. L’alumnat d’educació infantil i d’educació primària representa el festival de Nadal i a l’escola ens visiten els Patges Reials. festa de Sant Tomàs d'Aquino, patró dels estudiants. Actuació i rondes de la Tuna de l'escola el 31 de gener i l’1 de febrer. el dijous 20 de febrer (dijous gras) l’alumnat d’educació infantil i primària fan la Rua del Carnaval. representació de la llegenda de Sant Jordi a càrrec de l’alumnat de P5 i activitats diverses amb la col·laboració de l’AMPA. Gala de lliurament de premis dels concursos literaris. els dies 5 i 6 de juny, amb diverses activitats culturals i esportives. se celebrarà el 19 de juny de 2020.


11

3.3 PROVES DEL CONSELL SUPERIOR D’AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU Proves d’avaluació de 6è de primària i 4t d’ESO S’avaluarà la competència matemàtica i la lingüística (en català, castellà i anglès). Ed. primària

20, 21 i 22 d’abril de 2020

ESO

12 i 13 de febrer de 2020

3.4 Proves cangur de matemàtiques L’objectiu que la prova cangur, és que l’alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-se tot resolent reptes matemàtics plantejats. Els problemes es basen més en el raonament i l’enginy que en coneixements matemàtics específics. L’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n i 3r d’ESO participaran a les proves cangur de matemàtiques.

3.5 SORTIDES I EXCURSIONS 2019-20 EDUCACIÓ INFANTIL CURS P3

SORTIDES I EXCURSIONS · Sortida de tardor al Parc de Sant Jordi · Visita a l’escola · Sortida al Mercat Central · Visita a la granja Corral de Neri. El Catllar · Visita a la Biblioteca de l’escola · Sortida a Cambrils


12

P4

· Visita a l’escola · Sortida a Alforja: La vinya a Mas Baget · Sortida de primavera al Parc de Sant Jordi · Visita a la Biblioteca del Centre de Lectura · Celebració del Corpus a la Plaça del Mercadal · Visita a la fàbrica de gelats La Ibense de Salou i al Delfinari de l’Aquòpolis

P5

· Activitat al port de Tarragona En sabràs la tira! · Visita al museu Salvador Vilaseca. Taller: Prehistòria a cau d’orella · Colònies a Mon Serè de les Piles (25 i 26 de maig de 2020 · Visita a la Biblioteca Xavier Amorós · Sortida de tardor al Parc Sant Jordi

P3, P4 i P5

Sortida a la plaça del Mercadal per Sant Jordi

EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS 1r

SORTIDES I EXCURSIONS · Visita al museu de Reus. Taller: Ara toca festa · Visita al Cosmocaixa de Barcelona: tallers: Clik i Toca-toca · Visita a Telepizza · Visita a la Guàrdia Urbana · Visita Al Museu d’Alcover. Taller: Peix pedra · Activitat: Hola Sant Pere!


13

CURS 2n

3r

4t

SORTIDES I EXCURSIONS · · · · ·

Taller Còdol Educació: rondalla va, rondalla ve Visita a l’Aquàrium de Barcelona Visita guiada per Reus Visita al Parc de bombers de la ciutat (pendent) Colònies a la Marinada de Cambrils (21 i 22 de maig de 2020)

· Visita al Santuari de la Verge de Misericòrdia · Visita a Picamoixons. Taller: Oli i l’olivera (Cel Rogent) · Visita al museu de Pau Casals al Vendrell i visita guiada al Pont del Diable · Taller Còdol Educació: Pau Casals, l’amic dels ocells · Museu de la Xocolata i visita a les caves de Sant Sadurní · Guàrdia urbana: Sortida per Reus · Visita a l’exposició de roses del Centre de Lectura · Visita a la Pedrera de Barcelona i Park Güell de Barcelona · Centre apícola El Perelló · Visita guiada per Còdol Educació: Ruta enigmàtica per la Prioral i el Campanar de Reus · Colònies a l’Espluga de Francolí (6, 7 i 8 de maig de 2020) · Visita i audició “Les músiques del món” al Palau de la Música de Barcelona i visita guiada a la Colònia Güell · Visita a Montblanc Medieval i a la Cova de Font Major a l'Espluga de Francolí · Visita a la Ciutadella i al Castell de Calafell · Visita guiada i teatralitzada per Còdol Educació: Descobrim el modernisme a l’Institut Pere Mata · Educació viària: Parc Infantil de Trànsit · Visita al museu Salvador Vilaseca Taller Còdol Educació: I tu... què hi pintes a la prehistòria?


14

CURS

SORTIDES I EXCURSIONS · Visita al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. (Visita-taller a Monistrol de Montserrat i pujada/baixada al Santuari amb Cremallera) · Visita al Cosmocaixa de Barcelona: Fenòmens elèctrics · English Camp. Colònies d’anglès a Guardamar del Segura (del 8 al 12 de juny de 2020) · Taller Guardia Urbana i Civisme

ESO

CURS 1r

2n

3r

4t

SORTIDES I EXCURSIONS · Jornades d’Experiència Cristiana (JEC) a l’Ermita de Santa Anna de Castellvell · Educació viària · Activitat esportiva. Pàdel i tennis al Reus Deportiu · Jornades d’Experiència Cristiana (JEC) a Montblanc · Activitat esportiva: Jungle Trek a Tamarit · Sortida de 3 dies a Girona · Jornades d’Experiència Cristiana (JEC) · Activitat esportiva: Jungle Trek a Tamarit · Participació en concurs Picalletres (Canal Reus TV) · Jornades d’Experiència Cristiana (JEC) a Poblet · Activitat esportiva: activitats dirigides Cycling, Body pump i Aquadinamic al Reus Deportiu · Viatge cultural a Irlanda


15

3.6 ACTIVITATS DE PASTORAL La nostra escola pretén promoure una educació integral, fer una escola de qualitat amb identitat i coherència, i contribuir a una societat més solidària, d’acord amb la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. En el creixement de la persona és necessari alimentar la formació humana, la intel·lectual i la interior. El projecte de pastoral treballa la riquesa interior i espiritual que tota persona té en el fons del seu cor. Una recerca que necessita el seu àmbit i l’acompanyament adient perquè pugui créixer amb les seves preguntes i interrogants, tot cercant les respostes que l’ajudin a prendre decisions al llarg de la seva vida. L’equip de pastoral ha dissenyat una sèrie d’activitats per tal de promoure aquests valors. Primer trimestre · Celebració d’inici de curs (presentació del lema) · Sensibilització de la catequesi parroquial · Jornades d’Experiència Cristiana (JEC) de 1r a 4t d’ESO · Cinema espiritual · Celebració del dia de Marie Poussepin · VII Concurs fotogràfic sobre el lema de pastoral · El dia de la Presentació · Campanya del DOMUND · Pregària d’advent · Celebració del Nadal · Campanya de recollida d’aliments destinats als més necessitats Segon trimestre · Missa de Sant Tomàs d’Aquino: alumnes de la Tuna · Dia escolar de la No violència i la Pau · Esmorzar solidari · Festa de St. Blai


16

· Experiències d’església a la nostra ciutat. Visita a les entitats següents: · Càritas Interparroquial: 3r d’ESO · Residència de les Germanetes dels pobres: 2n d’ESO · Concurs Bíblic (3r i 4t de primària) · Celebracions de la Reconciliació (des de 4t de primària fins a 4t d’ESO) · Cinema espiritual Tercer trimestre · Celebració de la Pasqua · Dinar solidari (obert a les famílies) · Mes de Maria per als més petits · Missa de final de curs · Eucaristia de final de curs per als alumnes de 4t d’ESO Projecte solidari L’Equip de pastoral és el motor del projecte Suma-t’hi!, que és un projecte a través del qual ajudem una escola de la nostra congregació a l’Índia.

3.7 ACCIÓ TUTORIAL El/la tutor/a és el/la professor/a encarregat/ada d’una aula o grup d’alumnes. Els/les pares/mares s'hi poden adreçar directament, de manera que, en les successives entrevistes mantingudes al llarg del curs, puguin arribar a un coneixement eficaç de l’alumne/a, a fi de col·laborar tots en la tasca educativa.


17

Les entrevistes entre els/les pares/mares i els/les tutors/es o el/la professor/a encarregat/ada d’una matèria podran concertar-se directament utilitzant l’agenda escolar per a concretar dia i hora. Demanem que les notificacions fetes a l’agenda estiguin escrites a mà per la persona que ho acredita. Per sol·licitar data d'entrevista a ed. infantil caldrà dirigir-se a la tutora. Per als alumnes de 4t d’ESO es realitzaran unes sessions d'orientació al llarg del curs a fi d'ajudar-los a conèixer les possibilitats i opcions que tenen per a la continuació dels seus estudis. 3.8 CONSELL DE DELEGATS El Consell de delegats és la reunió integrada per els representants dels alumnes i la direcció del Centre. És l’organisme que possibilita el foment de l’esperit de diàleg entre els/les representants de diferents cursos, avançar en el sentiment col·lectiu, la pertinença a un projecte i potenciar la participació. 3.9 ESTRUCTURES ORGANITZATIVES PER ATENDRE L’ALUMNAT Ed. infantil

Per poder atendre millor l’alumnat en algunes hores hi haurà dos mestres a l’aula.

Ed. primària

Per tal d’assolir millor competència lingüística i la competència matemàtica, hi haurà dos mestres a l’aula. L’alumnat rebrà també l’atenció individualitzada setmanalment pel/per la seu/va tutor/a. Hi ha diverses modalitats per facilitar l'accés del currículum a l’alumnat, com poden ser els desdoblaments d'un grup, grups flexibles, plans individualitzats, suports a l’aula i agrupacions per nivell acadèmic amb la finalitat d’assolir un millor aprenentatge.

ESO

Organització de grups d’alumnes:


18

L’organització dels grups d’alumnes es farà quan sigui necessari pensant sempre en allò que és millor per a cada alumne i mirant de cuidar el bon ambient acadèmic i la millor convivència possible en el sí de cada grup. 3.10 AVALUACIÓ L’avaluació és part integrant del procés educatiu amb una funció bàsicament orientadora i de control de qualitat de totes les accions educatives. Al llarg de tot el curs escolar, l’avaluació serà contínua i global i diferenciada, amb una finalitat clarament formativa. Ed. infantil: P3: es lliurarà un informe d’adaptació al desembre i un de continguts al juny. P4 i P5: l’informe es donarà al febrer i al juny. Ed. primària: es lliuraran informes d’avaluació a cada trimestre. ESO: es lliuraran informes d’avaluació a cada trimestre. Els informes del primer, segon i tercer trimestre, estaran penjats a la plataforma EDUCAMOS. Es donaran els informes en paper només a final de curs. Calendari d'avaluacions i lliurament d'informes o qualificacions EDUCACIÓ INFANTIL MES Desembre 2019 Enviament d’informes* Febrer 2020 Enviament d’informes* Juny 2020 Lliurament d’informes

CURS P3

Informe d’adaptació

P4 i P5

Informe de progrés

P3, P4 i P5

Informe de progrés


19

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r trimestre Enviament de notes*

del 12 de setembre a l’11 de desembre 20 de desembre de 2019

2n trimestre Enviament de notes*

del 12 de desembre al 24 de març de 2020 4 d’abril de 2020

3r trimestre Lliurament de notes

del 25 de març al 14 de juny de 2020 26 de juny de 2020 (de 9 a 13 h)

ESO 1r trimestre

des del 12/09/2019 fins al 4/12/2019

Enviament de notes* 2n trimestre Enviament de notes* 3r trimestre Lliurament de notes

20 de desembre de 2019 des del 9/12/2019 fins al 13/03/2020 27 de març de 2020 des del 16/03/2020 fins al 19/06/2020 26 de juny de 2020. Horari de 8 a 12 h

Avaluació de les proves extraordinàries Lliurament de butlletins Revisió d’exàmens

22 i 23 de juny de 2020

26 de juny de 2020 30 de juny de 2020

* Enviament de les notes a través de la plataforma Educamos


20

Promoció Ed. infantil i primària L’alumnat accedirà al curs següent sempre que hagi assolit les competències bàsiques corresponents. Si un/a alumne/a no ha assolit aquestes competències, la comissió d’avaluació decidirà si ha de romandre un any més en el curs o pot passar al curs següent. ESO L’alumnat passa de curs quan ha assolit els nivells competencials establerts. Obtenció del titol de GESO: Es considera que un alumne ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumne i les seves possibilitats de progrés, pot decidir que obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, i Matemàtiques. Els criteris d’avaluació dels diferents àmbits es podran consultar a la pàgina següent: www.lapresentacio.cat/criterisavaluacio.pdf 3.11 PROJECTE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA Els objectius del centre amb al Projecte Lingüístic són el seguiment i l'avaluació de l'ús del català en tots els aspectes de la vida acadèmica i administrativa, així com la participació en les accions que es puguin dur a terme en el nostre entorn social i cultural.


21

3.12 PLA LECTOR Donat que la lectura és la clau de l’èxit en totes les matèries de l’àmbit escolar, l’escola disposa d’un Pla Lector, a nivell vertical, propi per potenciar des de ben petits una bona competència comunicativa. Cada curs disposa d’una programació diària per fomentar l’hàbit lector. L’objectiu d’aquest pla és desenvolupar en el nostre alumnat tres grans eixos: saber llegir, llegir per aprendre i el gust per la lectura. Al llarg del curs també s’organitzen activitats diverses: xerrades d’escriptors de lectures treballades a classe, activitats d’animació de lectura i participació en concursos literaris. 3.13 PROJECTE - ESCOLA MULTILiNGÜE Aquest projecte pretén fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa al nostre centre. El projecte d’anglès inclou l’augment d’hores de l’ensenyament d’objectius curriculars en anglès: Science, Robòtica i informàtica Un altre objectiu del projecte és la preparació d’exàmens oficials i la contractació de dues auxiliars de conversa. 3.14 PLA ESPORTIU L’escola ha elaborat un pla esportiu des de P3 fins a 4t d’ESO. Aquest pla sorgeix de la necessitat de garantir l’accés dels/de les nens/es a una pràctica esportiva, saludable i lúdica. A través de jocs i de diferents activitats proposades, l’alumnat aprèn a socialitzar-se, respectar normes, adquirir hàbits, millorar les seves habilitats motrius... amb la intenció d’introduir-los a poc a poc en els diferents esports.


22

L’alumnat de 2n de primària gaudirà de l’aprenentatge de la natació amb el programa “Cap nen sense saber nedar”. El programa es farà a les instal·lacions del Reus Deportiu. Des de l'Ajuntament es demana a les famílies l'autorització de les dades. 3.15 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA L’escola disposa d’un projecte de convivència on es recullen un seguit de recursos que prioritzen els valors i les actituds per poder resoldre conflictes en diverses situacions d’àmbit escolar. 3.16 PROJECTE: ESCOLA DE MARES I PARES Celebrem el segon any amb el projecte dedicat a les famílies de la nostra escola. El projecte Escola de mares i pares ens permetrà conèixer i aprendre noves visions i noves tècniques per afrontar el creixement dels nostres fills. Durant l’any es faran un seguit de xerrades, tallers i trobades enfocades per edats dels nostres fills. L’escola de mares i pares també inclou un espai de pregària. 3.17 PROJECTE EN NOVES TECNOLOGIES És desig de la nostra escola estar al nivell de les exigències del temps, d’acord amb les possibilitats que ens ofereix el pressupost de l’escola, posant al servei de l’alumnat la formació i els recursos materials necessaris que donin resposta als diferents avenços tecnològics i comunicatius. En els últims anys a la nostra escola hi ha arribat la millora pedagògica i renovació metodològica que els temps exigeixen. El món escolar cada vegada és mes col·laboratiu i això implica introduir nous processos d’ensenyament i aprenentatge.


23

Per aquest motiu, a l’escola hem introduït l’iPad a tots els nivells educatius i així posar les noves tecnologies com a pilar del nostre projecte de centre. Els iPads entren a les aules per potenciar les habilitats de l’alumnat, facilitar models d’aprenentatge cooperatiu i garantir un aprenentatge més motivador i significatiu. Amb el projecte 1 x 1, l’alumnat de 5è estrena una nova etapa d’estudi. La substitució de llibres fungibles per un Ipad individual i la utilització de llicències digitals en les llengües, les matemàtiques i els medis. L’alumnat de 6è i 1r d’ESO continua amb el seu Ipad. 3.18 PROJECTE DE MEDIACIÓ ESCOLAR La mediació és un sistema alternatiu a la resolució de conflictes que es caracteritza per ser un procés de diàleg entre les pars implicades i amb la presència d’una tercera persona que l’acompanya i facilita tot el procés assegurant que es donen unes garanties bàsiques de respecte i convivència. 3.19 PROJECTE APS. APRENENTATGE I SERVEI (SERVEI COMUNITARI) Garantir que els i les estudiants al llarga de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 3.20 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Són les que, encara que no figurin expressament en els plans i programes oficials, tenen com a finalitat el perfeccionament i l'ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre, de manera que es completa el procés de formació de l’alumnat. L'horari escolar inclou l'horari lectiu i les activitats formatives complementàries es veuen a la taula següent:


24 ETAPA

CURRICULUM OFICIAL

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

TOTAL HORES LECTIVES

INFANTIL I PRIMÀRIA

25 h/setmanals

5 h/setmanals

30 h/setmanals

1r i 2n ESO

30 h/setmanals

2 h/setmanals

32 h/setmanals

3r i 4t ESO

30 h/setmanals

1 h/setmanals

31 h/setmanals

Les diverses activitats complementàries que es fan segons els nivells són: ED. INFANTIL I PRIMÀRIA Experimentació, Llums i ombres, Arts, Construccions grans i petites, Joc simbòlic, Hàbits, Valors humans, English is fun, Informàtica i robòtica, Racons, i Tècniques d’estudi ESO English is fun, Pla lector i Treballem amb les socials En la reunió del Consell Escolar del 2 de juliol de 2019 es van aprovar les activitats complementàries, així com la distribució horària i la quota que comporten. 3.21 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Tenen com a finalitat la formació dels alumnes en aspectes socioeducatius i de lleure. No estan incloses en l'horari escolar. Les activitats són de mitjans de setembre a juny. Per qualsevol canvi o dubte cal comunicar-ho a la Gna. Ana Garcia, coordinadora d’activitats extraescolars, que us atendrà els dimecres de 16 a 17 h. S'ofereixen les activitats següents:     

Tècniques d’estudi (primària i ESO) Dansa clàssica, jazz i funky Taller d’anglès Els Pastorets Dibuix I il·lustració

    

Tuna (4t ESO) PET i KET a ESO Futbol Multiesport Bàsquet


25

3.22 CALENDARI DE REUNIONS Equip directiu

dimecres a les 16 h

Equip de pastoral

dilluns de 10 a 11 h

Claustre de professors

dimecres a les 17:15 h

Junta de l'AMPA

un cop al mes a les 18 h

Consell Escolar

dos cops l'any

Reunions de pares i mares de l’alumnat:  

Reunió de 1r d'ESO: 04/09/2019 Reunions d’inici de curs: a les 20 h

Reunió d’educació infantil

16 de setembre de 2019

Reunió d’educació primària

17 de setmebre de 2019

Reunió d’ESO

18 de setembre de 2019

3.23 ASSEGURANÇA ESCOLAR El Centre té subscrita una pòlissa per a la cobertura de risc d'accidents per a l’alumnat del Col·legi. Els accidents coberts són els següents: ·

·

els produïts dins de les instal·lacions del col·legi durant les hores lectives i els que es puguin ocasionar durant el viatge (a peu) des del domicili particular fins al col·legi, sempre que es comuniqui d’immediat en els dos casos. els que tinguin lloc mentre s'estiguin desenvolupant esports o altres activitats en instal·lacions diferents al col·legi però sempre que les activitats estiguin organitzades pel centre.


26

·

els produïts durant les excursions organitzades pel col·legi. S'exclouen: els accidents no compresos en els apartats anteriors i els produïts a la sortida del col·legi en el viatge fins al domicili particular.

Tot l’alumnat té igualment coberta l'assegurança de responsabilitat civil, que cobreix els possibles danys fets a terceres persones. També, d'acord amb la reunió general de l'AMPA del curs 1991-92, el centre es va adherir al Fons de Solidaritat per augmentar les garanties en els casos que no siguin objecte d'altres indemnitzacions per part de l'assegurança de responsabilitat civil. 3.24 CONTROL DE LA SALUT Vacunes 6è de primària

Hepatitis A Varicel·la 1a dosi: 1a dosi: 29/01/2020 27/11/2019 2a dosi: 22/04/2020 2a dosi: 3/06/2020 Papil·loma humà (VPH) (nenes) 1a dosi: 27/11/2019 2a dosi: 03/06/2020 Vacuna antimenincocòccia C conjugada (MCC): 29/01/2020 Tètanus/diftèria 10/03/2020

2n ESO

Salut bucodental 1r i 6è de

Programa de salut bucodental

primària

(Pendent del CAP de Salut)


27

4. SERVEI DE MENJADOR

Tenim nou S'organitza com a servei a les famílies i comprèn el propi Catering! menjador i els esbarjos vigilats de després de dinar i fins a l'hora d'entrar a classe. Comptem amb monitores de la Fundació Pere Tarrés i una monitora de l’escola. Periòdicament es lliuraran informes a les famílies. El servei del menjador es fa per als deu mesos del curs. La quota de menjador és per a tot el curs escolar, des de setembre fins al juny. L’alumnat que es doni de baixa durant el curs, podrà tornar a fer ús del servei de menjador només adquirint els abonaments setmanals o els tiquets diaris. No comprèn els dinars de les excursions ni descomptes per malaltia. L’alumnat pot utilitzar el servei de menjador sempre i quan en faci un bon ús i compleixi les normes establertes. Si no és així, el centre es reserva el dret d'admissió. Tots els/les alumnes que es queden a dinar no poden sortir del col·legi des de les 13 h fins a les 15 h. Recordem l'obligatorietat de portar la bata a tots els/les alumnes d'educació infantil i primària. Els/les alumnes des de P-3 fins a P-5 que es quedin al menjador algun cop a la setmana han de portar, a més de la bata normal, un pitet amb goma (marcat amb el nom). Els que es quedin al menjador durant tot l’any han de portar una bata especial de menjador (SEIBE) i dos pitets a la setmana. Els/les alumnes des de 1r fins a 4t de primària han de portar un tovalló de roba marcat amb el nom.


28

Tot l’alumnat que es quedi al menjador es pot rentar les dents si porten el seu necesser (pasta i raspall). Aquest necesser es pot portar cada dia o deixar-lo al menjador. Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognom. El menú del menjador estarà disponible a la web de l’escola I a la plataforma EDUCAMOS. 5. UTILITZACIÓ DE CARNETS PER EDUCACIÓ INFANTIL Les famílies que tinguin algun infant cursant educació infantil necessitaran un carnet especial de recollida. Durant l’inici de curs es repartiran tres carnets per família. A les hores de sortida no es donarà cap nen/a a ningú que el/la vingui a buscar sense que presenti el carnet d’autorització. Aquest carnet només serà vàlid amb el segell de l’escola. Si durant el curs es produís una pèrdua, s’ha d’informar a secretaria. Queda totalment prohibida la seva reproducció. El carnet té una durada de tres anys, és a dir, des de P3 fins a P5.

6. NORMES DE DISCIPLINA DE CARÀCTER GENERAL SEGONS EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN Respecte · Respectar el tracte entre els mateixos alumnes i amb els professors, i amb tots els components de la comunitat educativa. · Tenir especial cura amb el vocabulari i amb la forma de vestir.


29

Treball · Col·laborar en l'ambient de serietat i treball per afavorir el rendiment en la tasca educativa. · Respectar el treball dels altres, guardant silenci i no molestant. · Saber escoltar els altres i respectar el torn de paraula. Responsabilitat · Responsabilitzar-se de tots els seus actes, treballs escolars, puntualitat... · Complir les normes de disciplina pròpies de l'etapa. · Mantenir net el seu entorn, respectant les coses que utilitzen. · Si s'ocasionen desperfectes materials de forma voluntària, seran reparats a càrrec de l'alumne que ho hagi causat. · Per assistir a l'escola no s'han de portar, jocs, diners ni objectes de valor. L'escola no es fa responsable de les pèrdues. · L’ús inadequat del mòbil dins del recinte escolar comportarà: sanció amb una falta lleu i la retirada del mòbil (l’haurà de recollir el/la pare/mare, tutor/a legal). · Si algun/a nen/a pateix alguna malaltia contagiosa o paràsits (polls), no el porteu a l'escola fins que no tingui l’alta mèdica o estigui net de paràsits. · L’ús de l’uniforme és obligatori per a tot l’alumnat des de P3 fins a 4t d’ESO. A més també hi ha l’anorac, la parca de mig temps, la jaqueta, la bata de classe, la bata de menjador i el xandall d'uniforme que s’han de dur obligatòriament. · Venir nets. Els complements que es puguin portar, com per exemple bufandes, guants o gorres, entre altres, han de ser de colors semblants als de l’uniforme. Faltes d'assistència: S’han de comunicar per la plataforma Educamos, per l’agenda escolar o telefònicament.


30

L'escola preveu mesures correctores quan es produeixin conductes contràries a les normes de convivència del centre. I, en determinades circumstàncies, es veu en la necessitat d'obrir expedient a l'alumne/a quan el seu comportament perjudica greument la convivència. Aquesta mesura està contemplada en la normativa referent als drets i deures de l’alumnat. 7. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU És un document signat pels pares i el centre educatiu on ens comprometem a: 1. Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú correspon. La dels progenitors, prioritàriament, en l’àmbit familiar, i la del professorat, en el marc escolar, especialment pel que fa a les qüestions acadèmiques i de convivència. 2. Abordar les possibles diferències des del respecte a l’autonomia de cada àmbit i el diàleg, sense menystenir mai l’autoritat d’uns i altres davant l’educant. 3. Facilitar un entorn educatiu de qualitat per al desenvolupament acadèmic i el creixement personal de cada alumne. 4. Facilitar una bona relació amb els pares de cada alumne. 5. Assumir conseqüentment el nostre rol educatiu. 6. Facilitar, dins de les possibilitats de la família, la màxima col·laboració amb l’escola.

Si voleu estar sempre informats connecteu-vos a la pàgina web de l’escola. www.lapresentacio.cat


31

Aquesta Organització General del Curs ha estat elaborada d'acord amb les orientacions del Departament d'Ensenyament, i aprovada pel Consell Escolar del Centre en la reunió celebrada el 1 d’octubre de 2019. Antònia Garcia Blesa directora

Profile for montse

Organització general del curs 2019-20  

Organització general del curs 2019-20  

Advertisement