Page 1

sport

Oegstgeester courant

woensdag 26 juni 2013

3

Ruud Hessing kandidaat-lijsttrekker PrO Politiek

n Ruud Hessing, momenteel raadslid voor Progressief Oegstgeest (PrO) in de gemeenteraad, heeft dit weekend bekendgemaakt dat hij zich kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van PrO. Dat lijkt op zich geen al te opzienbarend nieuws, ware het niet dat Hessing al dertig jaar lang lid is van D66, en zich op allerlei manieren (wethouder in Leiden, landelijk vicevoorzitter, penningmeester) heeft ingezet voor deze partij. Kortgeleden maakte D66 bekend uit het PrO-samenwerkingsverband te stappen, dat bestond uit de PvdA, GroenLinks en D66, en zelfstandig aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 mee te doen. Hessing kan zich niet vinden in deze lijn. “ Ik

Open dag volkstuinen tuin n Op zaterdag 29 juni is er

een open dag bij de Oegstgeester Volkstuin Vereniging. Iedereen is van harte welkom vanaf 12.00 uur op het ns complex op de hoek van de van Cuycklaan/ Willibrordlaan. Deze open dag heeft een extra feestelijk tintje vanwege de opening van de bijentuin die afgelopen winter/lente is gerealiseerd en deze ochtend officieel wordt geopend. Veel tuinders zullen op het complex aanwezig zijn om bezoekers rond te leiden over de tuinen en vragen te beantwoorden. Er zijn diverse tafels ingericht met groente, fruit, bloemen en kruiden die door de tuinders op hun tuin zijn gekweekt. In een partytent kan men genieten van een kopje koffie, thee of sapje en proeven van producten die van de opbrengst van de tuinen gemaakt zijn. Ook zijn er diverse tuinplanten te koop. De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan de bijentuin. Natuurlijk zijn ook de imkers aanwezig. Zij kunnen bezoekers rondleiden door de nieuwe bijentuin en alles vertellen over bijen. www.ovv-volkstuin.nl

Integriteits schendingen SP71 n Halverwege mei is door

Servicepunt71 een onderzoek ingesteld naar vermeende integriteitsschendingen binnen de service-eenheid ICT. Conclusie van dit onderzoek is dat er inderdaad schendingen hebben plaatsgevonden. Servicepunt71 (die de interne bedrijfsvoering voor vier gemeenten verzorgt) neemt dan ook maatregelen. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat gebruikte ICT-materialen zonder toestemming door medewerkers mee naar huis waren genomen. De service-eenheid ICT van Servicepunt71 vervangt gebruikt ICT-materiaal voor nieuw. De directie van Servicepunt71 ontving signalen dat een aantal medewerkers oud materiaal mee naar huis nam voor eigen gebruik. Zij heeft toen direct een onderzoek laten uitvoeren door een bedrijfsrecherchebureau. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er inderdaad tegen de afspraken in gebruikt ICT-materiaal zonder toestemming is meegenomen. Voor Servicepunt71 is deze handelwijze onacceptabel en zal tegen de betrokken medewerkers passende maatregelen nemen.

ben daar absoluut niet blij mee. Het gaat heel goed met PrO. Juist naast de andere conservatieve partijen in de raad is het goed om een grote, progressieve partij van betekenis te hebben.” Hij geeft een voorbeeld: “We zijn nu tweemaal de grootste partij geweest, en dat betekent dat bij het kiezen van een nieuwe burgemeester je een stem hebt. Nu kun je ervan uitgaan dat de nieuwe burgemeester weer een VVD-er wordt. Met die gevolgen ben ik niet blij.” Een en ander betekent dat hij zijn lidmaatschap van D66 op zal zeggen. “In 2010 heb ik mij met veel plezier en overtuiging kandidaat gesteld voor PrO. De afgelopen jaren heeft de fractie van PrO een belangrijke rol gespeeld bij het weer (financieel) op koers krijgen van

de gemeente Oegstgeest. Het progressieve geluid in Oegstgeest is al geruime tijd bij PrO in vertrouwde handen. En dat geluid zal ook de komende periode door PrO met kracht naar voren worden gebracht. Gelet op onder meer de bezuinigingen en decentralisatievoorstellen van het rijk is dat dringend nodig. Ik voel mij zeer thuis bij PrO en zal mij dan ook graag kandidaat stellen als lijsttrekker voor PrO bij de verkiezingen in 2014. Het zal duidelijk zijn dat ik met plezier het debat aanga met de andere partijen.” “Dit geldt uiteraard ook voor een nieuwe partij als D66, die ik vooralsnog als ‘redelijk overbodig’ betitel in plaats van als het redelijk alternatief. Het gaat in de verkiezingscampagne niet makkelijk voor ze

worden. Ik zal ze de maat nemen. Kom maar op! Onze partij zal er alles aan doen om de ruimte voor D66 zo klein mogelijk te houden.” “Jammer vind ik wel de valse start van D66. In een lokale krant laat de voorzitter van D66 aantekenen dat het ambtelijk apparaat in Oegstgeest niet aan de maat is. Een herderlijke raad aan D66 is hier op zijn plaats: neem als politicus altijd zelf de verantwoording, en schuif niet de schuld op de ambtenaren. En dan min of nu al de conclusie van D66 dat Oegstgeest beter onderdeel kan zijn van een andere gemeente, want dan ‘heb je in ieder geval een direct gekozen gemeenteraad’. Als D66 Oegstgeest kennelijk nu al bij Leiden wil voegen, dan is het goed dat de burgers van Oegstgeest tij-

Ruud Hessing

dig op de hoogte zijn van dit voorbarige standpunt van D66. PrO wil graag eerst uitgebreid de discussie aan met de burgers van Oegstgeest. Hoe dan ook, volgens mij is de verkiezingscampagne begonnen.” (WT)

Column Carmen van den Bosch

Nachtzweten, opvliegers, hoofdpijn, aankomen.. nee hè, de overgang! Ook wel de beruchte menopauze. Wat een ellende. In de eierstokken en bijnieren worden de hormonen oestrogeen en progesteron aangemaakt wat ons van een maandelijkse cyclus

voorziet en ons (wanneer alles juist werkt) een prach­ tig nieuw levend wezen kan schenken. Echter wanneer we gemiddeld tussen de 35 en 55 jaar oud zijn raakt de productie van deze hormonen uitgewerkt en “sluiten de deuren”. Onze hersenen proberen de

leveranciers in ons lichaam nog wel een periode aan te zetten tot de productie ervan, wat uiteindelijk al die vervelende klachten als gevolg geeft. Ach ja kiezen of delen, even een tijdje kiezen op elkaar, maar dan wel iedere maand vrij van andere ongemakken!

www.carmendecoach.nl carmendecoach@gmail.com M 06 – 46 13 87 21

Raad van State ontevreden over reparatie ‘plan Rijnfront’ De kans is groot dat de Raad van State over zes weken definitief een streep zet door het woningbouwplan Rijnfront (Deelgebied 1 van Nieuw-Rhijngeest dat door Deltrust intwikkeld wordt - red.). Dit bleek deze week tijdens een zitting bij de Raad in Den Haag. Het plan werd onder meer bestreden door bewoners van de naastgelegen wijk Waterbospark in Rijnsburg. Door Adrie van der Wel

politiek

De Raad constateerde vorig jaar dat het plan belangrijke gebreken heeft. De gemeente Oegstgeest kreeg echter de kans om die gebreken te herstellen. Maar het resultaat leidde tot zichtbaar veel ergernis bij de rechters van de Raad. n

ontsluiting

Het geschil gaat alleen nog maar over de ontsluiting van het nieuwe wijkje. Volgens de gemeente komt

die weg over grondgebied van Katwijk te lopen. Die weg ligt buiten het plangebied van Nieuw Rijngeest en zou dus daarom ook niet tot een vernietiging van dat plan kunnen leiden. Maar een van de rechters van de Raad veegde dit flauwe en puur juridische argument vlot van tafel. Een woonwijk kan namelijk alleen worden gebouwd, als er ook een ontsluitingsweg voor is, zo maakte de rechter duidelijk. De gemeente kreeg daarom vorig jaar

van de Raad de opdracht om aannemelijk te maken dat die weg er kan komen en dat de gronden voor aanleg van die weg ook beschikbaar zijn voor de ontwikkelaar. Een bijkomend probleem is dat de min of meer geprojecteerde weg via een archeologisch waardevol gebied moet aansluiten op de Rijnsburgerweg. Het veiligstellen van bodemschatten voor de aanleg van de weg, zal mogelijk voor hoge kosten zorgen. En dat kan de financiering van het plan in gevaar brengen. Het grootste probleem is echter dat de weg over grondgebied van Katwijk moet gaan lopen. En de gemeente Katwijk heeft er helemaal geen belang bij om die weg nu aan te leggen, erkent de woordvoerder van de gemeente Oegstgeest. Mogelijk komt Katwijk pas in actie als de wijk Frederiksoord-Zuid wordt aangelegd. Dat project is echter op de lange baan geschoven. Het breekpunt voor de Raad zal waarschijnlijk worden de beschikbaarheid van de gronden. Oegst-

geest beweerde wel dat alle gronden in bezit zijn bij de ontwikkelaar. Maar de bezwaarmakers hadden de Raad al met harde kadastrale gegevens overtuigd dat niet alle benodigde gronden zijn aangekocht. Tijdens de zitting bij de Raad bezwoer de ontwikkelaar dat wel alle gronden zijn aangekocht. Harde bewijzen daarvoor konden hij en de gemeente echter niet leveren. De belofte van de gemeentewoordvoerder dat die bewijzen alsnog kunnen worden toegestuurd, werden door de Raad afgewimpeld. Dat had de gemeente al veel eerder kunnen doen en het repareren houdt een keer op, aldus de raadsleden. Oegstgeest beweert overigens dat de medewerking van Katwijk helemaal niet meer nodig is. Voor het gebied waarin de weg moet worden aangelegd, geldt weliswaar een bouwverbod, maar dat geldt niet voor de aanleg van een weg. Of de Raad met die juridische vondst akkoord gaat, is ook nog zeer de vraag. De uitspraak volgt over zes weken.

www.winkelcentrumlangevoort.nl

Meer dan winkelen alleen... Zat.

29 JUNI:

LANGE VOORT BOEKENMARKT 10.00 - 17.00 uur

m de Activiteiten rondo Irislaan aan de kruidenpluktuin

OEGST__20130626_3_898487  

http://webdog.progressiefoegstgeest.nl/files/OEGST__20130626_3_898487.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you