Page 1

Navodila za inštruktorje na področju veščin »Cenite svojo vizijo in svoje sanje, saj so to otroci vaše duše in zemljevid do cilja.«

(Napoleon Hill)

Dragi trenerji, inštruktorji, vi ste tisti, ki na področju spretnosti in veščin mladim pomagate tako pri spoznavanju njihovih potencialov in skritih talentov kot pri pridobivanju ter izboljšanju njihovih osebnih zmožnosti. Ravno z vašo pomočjo mladi lažje odkrijejo, kaj jih naredi drugačne in v čem so dobri. Navdušenje, strast in predanost do izbrane spretnosti oz. veščine vnašate v delo z mladimi. Vsak dan jim zagotavljate osebno rast in jih s pozitivnim zgledom in prenosom znanj motivirate, da na svoji poti vzponov in padcev vztrajajo, zgrabijo svojo priložnost in sledijo osebno zastavljenim ciljem.

PROGRAM MEPI - Mednarodno priznanje za mlade Mednarodno priznanje za mlade, krajše MEPI, je program, ki mladostnike spodbuja k dejavnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. Cilj programa je razvoj samopodobe in družbenega zavedanja mladega človeka z udeležbo na različnih interesnih področjih. Z uravnoteženim spletom prostovoljnih, izobraževalnih, športnih in pustolovskih dejavnosti pomaga k osebnostni rasti mladih. Dostopen je vsem mladim od 14. do 25. leta, ne glede na fizične in umske sposobnosti, spol, etnično pripadnost, versko ali politično prepričanje, socialno okolje ter ostale osebne okoliščine. Udeležba je popolnoma prostovoljna. Kriterij za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca na posameznem področju, dosežena z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj. Sestava programa Program je 3-stopenjski: BRONASTA STOPNJA

SREBRNA STOPNJA

ZLATA STOPNJA

Za mlade od 14 let naprej. Vsaj 6 mesecev izvajanja izbrane aktivnosti.

Za mlade od 15 let naprej. Vsaj 12 mesecev izvajanja izbrane aktivnosti.

Za mlade od 16 let naprej. 18 mesecev izvajanja izbrane aktivnosti.


Področja Vsaka stopnja programa vsebuje 4 področja: Rekreativni šport Prostovoljstvo Udeleženci programa kot prostovoljci prispevajo k dobrobiti lastne lokalne skupnosti in pokažejo družbeno odgovornost.

Spodbuja zdrav življenjski slog oz. udeležbo mladih pri športu in drugih fizičnih aktivnostih ter vpliva na izboljšanje zdravja in fizične pripravljenosti.

Zgolj na zlati stopnji: Veščine

Pustolovske odprave

Projekt Neznani prijatelj

Mladim omogoča, da razvijejo svoje talente, spretnosti in povečajo samozavest ter izboljšajo svojo zaposljivost.

Spodbuja pustolovski duh in raziskovanje v okviru skupinskega potovanja ter omogoča globlje razumevanje narave in okolja.

Mladim omogoča, da pridobljene izkušnje dodatno obogatijo skozi sodelovanje in bivanje z drugimi nepoznanimi v neznanem okolju (okoljske, humanitarne akcije ipd.).

Bronasta stopnja (starost 14 +)

Za prejem bronastega priznanja mora mladostnik izpolniti zahteve na naslednjih področjih: Prostovoljstvo

Rekreativni šport

Veščine

3 mesece

3 mesece

3 mesece

Poleg tega pa mora udeleženec eno izmed aktivnosti na izbranem področju opravljati dodatne 3 mesece (skupno min. 6 mesecev).

Pustolovske odprave Načrtovanje, usposabljanje in izvedba odprave (2 dni, 1 noč).

Srebrna stopnja (starost 15 +)

Za prejem srebrnega priznanja mora mladostnik izpolniti zahteve na naslednjih področjih: Prostovoljstvo

Rekreativni šport

Veščine

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

Če je udeleženec neposredni vstopnik na srebrno stopnjo, mora eno izmed aktivnosti na izbranem področju opravljati dodatnih 6 mesecev (skupno min. 12 mesecev).

Pustolovske odprave Načrtovanje, usposabljanje in izvedba odprave (3 dni, 2 noči).

Zlata stopnja (starost 16 +)

Za prejem zlatega priznanja mora mladostnik izpolniti zahteve na naslednjih področjih: Prostovoljstvo

Rekreativni šport

Veščine

12 mesecev

12 mesecev

12 mesecev

Če je udeleženec neposredni vstopnik na zlato stopnjo, mora eno izmed aktivnosti na izbranem področju opravljati dodatnih 6 mesecev (skupno min. 18 mesecev).

Pustolovske odprave Načrtovanje, usposabljanje in izvedba odprave (4 dni, 3 noči).

CILJI Področje veščin omogoča mladim, da: • usvojijo socialne in uporabne spretnosti ter znanja, • srečajo, spoznajo nove ljudi, prijatelje, • postanejo bolj organizirani, • odkrivajo, kako iskati informacije, • se naučijo delati z odraslimi, • razvijajo svoje sposobnosti, • odkrijejo lastne talente, • nadgradijo samopodobo, • poskusijo nekaj novega, • se zabavajo.

Projekt Neznani prijatelj Aktivna udeležba v skupni aktivnosti; izven doma; v obdobju najmanj 5 zaporednih dni z vsaj 4 nočitvami.


OSEBNI NAČRT Izbrana veščina naj bi bila mladostniku v zabavo. Skupaj z udeležencem ocenita obstoječi nivo znanja in njegove sposobnosti, zmožnosti za razvoj. Izhajajoč iz te ocene oblikujeta cilj, ki ga bo mladostnik zasledoval v času udejstvovanja. Cilj naj teži k razvoju posameznikovega potenciala; mladostniku naj predstavlja izziv, a naj bo kljub temu realen, tako da bo res lahko izkusil občutek zadovoljstva ob osebnem dosežku. Osnovno načelo programa je netekmovalnost, zato naj mladostnik tekmuje samo sam s seboj! Vabimo vas, da pri oblikovanju cilja z udeležencem izhajata iz zelo razširjene t. i. S.M.A.R.T metode*.

OCENJEVANJE IN ZAPIS Po doseženem cilju naj si mladostnik vzame čas in uspeh najprej proslavi. Vaša vloga v tej fazi je ovrednotenje mladostnikovega napredka in rezultatov, izhajajoč iz izhodiščnega stanja v izbrani veščini. Ocenite tudi mladostnikov trud in stopnjo predanosti.

EVALVACIJA Korake do zapisanega in zastavljenega cilja z mladostnikom sproti vrednotita in spremljajta njegov osebni napredek. Šteje vsak korak. Celoten potek udejstvovanja in napredka mladostnik vodi preko VPISNE MAPE.

V obliki opisne ocene to zabeležite v t. i. INDEKS DOSEŽKOV, in sicer ko udeleženec: • izpolni vse navedene zahteve, • doseže zastavljen cilj, pokaže zadostno predanost, odgovornost, trud in vztrajnost, • primerno napreduje glede na lastne zmožnosti.

*Smart cilji so cilji, ki so oblikovani po modelu S.M.A.R.T, kjer posamezna črka besede predstavlja enega izmed pomembnih elementov, ki ga mora vsebovati vsak zastavljeni cilj.

S: specifičen (Specific) – konkreten. Kaj počnem, kaj potrebujem in zakaj to počnem. M: merljiv (Measurable) – merljiv na podlagi objektivnih kazalcev. Izmeriti se mora razlika med

začetnim in končnim stanjem.

A: dosegljiv (Attainable) – cilj je izvedljiv in me hkrati motivira, ob tem pa upoštevam kratkoročne ovire, ki se pojavijo na poti do cilja. Torej vsak cilj mora biti dosegljiv, prav tako pa zastavljen v realnih rokih. R: pomemben, nagrajujoč (Relevant/Rewarding) – resnično pomemben za doseganje mojih sanj in realiziranje mojih interesov, želja, kar posledično prinaša ustrezno zadovoljstvo. T: časovno definiran (Time-related) – vsak cilj uvrstimo v časovni okvir, v katerem ga bom tudi uresničil oz. dosegel.


PRIMER: Maša bo do junija 2015 uspešno opravila izpit za 4. razred prečne flavte in nastopala na občinski podelitvi v Domžalah. OPISNA OCENA

Opisna ocena je ocena, ki posameznika oceni opisno na podlagi njegovih dosežkov. Vsaka opisna ocena je sestavljena iz cilja, h kateremu je posameznik težil, njegovih dosežkov, ki jih je dosegel na poti do omenjenega cilja, in seveda razvoja osebnih kompetenc. Neuspeh se ne beleži. Če udeleženec določenih zahtev ne izvrši v predpisanem času, se mu ta lahko podaljša, dokler jih ne doseže.

Primer opisne ocene:

Maša je vestno in redno obiskovala ure prečne flavte. Na uro je vedno prišla pripravljena in zbrana. Maša je izredno ciljno usmerjena, lepo razvija pozitiven odnos do glasbe in ima skrben odnos do instrumenta. Iz ure v uro je napredovala in se izredno izkazala na javnem koncertu. Dosežen cilj, uspešno zaključen 4. razred glasbene šole. Izjemno je napredovala v razvoju glasbenega pouka in v igranju zahtevnejših skladb.

Podrobnejše informacije o programu MEPI so dostopne na spletni strani: www.mepi.si in na socialnih omrežjih:

Avtor fotografij: Rožle Bregar

Mepi navodila za instruktorje vescine net  
Mepi navodila za instruktorje vescine net  
Advertisement