Page 1

Czesne za kształcenie 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami dwujęzycznymi 21 000 zł płatne jednorazowo do 5 września lub z podziałem na 12 równych okresów płatniczych po 1750 zł miesięcznie, płatne do 5-ego dnia każdego miesiąca. Szkoła Podstawowa z Oddziałami innymi niż dwujęzyczne 18 600 zł płatne jednorazowo do 5 września lub z podziałem na 12 równych okresów płatniczych po 1550 zł miesięcznie, płatne do 5-ego dnia każdego miesiąca. Gimnazjum z Oddziałami dwujęzycznymi 18 600 zł płatne jednorazowo do 5 września lub z podziałem na 12 równych okresów płatniczych po 1550 zł miesięcznie, płatne do 5-ego dnia każdego miesiąca.

Opłata Administracyjna - obowiązująca przy przyjmowaniu nowego Ucznia do szkoły 

Szkoła Podstawowa 2000 zł – klasa 1, oddział zerowy 1800 zł – klasa 2 1600 zł – klasa 3 1400 zł – klasa 4 1000 zł – klasa 5 1000 zł – klasa 6 Gimnazjum 1800 zł – klasa 1 1500 zł – klasa 2 1000 zł – klasa 3

Rabaty Rodzic zapisujący do Szkoły drugie i kolejne dziecko ma możliwość wystąpienia do Zarządu o przyznanie następujących rabatów:  rabat w wysokości 50% opłaty administracyjnej na drugie i kolejne dziecko.  rabat kwoty w wysokości 1200 zł odliczany od kwoty Czesnego na drugie i kolejne dziecko.

Opłaty  
Advertisement