Page 1


MIARY

1

REDNICÓWKA • Diameter measuring tape • À‘‚†ƒ ƒ‘†…©‘˜„ƒ‹

4

MIARA STANLEY TYLON • Tylon tapes • PŠ€‘†„ Tylon ˜ Š—…ˆ©‚‘‚‚ˆ™ €‘‚†ˆ™

6

MIARA Max® • Max® short tape • Ŋ€‘†„ƒ Max®

• Do szybkiego wyznaczania Srednicy za pomocY zmierzenia obwodu • TaSma metalowa, pVaska • Dwustronna podziaVka - do pomiaru dVugoSci i do pomiaru Srednicy • Z blokadY D]ugo.: m 2

Kod 303792

2

10

MIARA STANLEY • Stanley tapes • Ŋ€‘†„ƒ

• PowVoka wstEgi Tylon™ zapewnia doskonaVY ochronE podziaVki pomiarowej przedVuNajYc znacznie jej NywotnoS] • Centralne usytuowanie cyfr na podziaVkach pomiarowych eliminuje bVEdy odczytu • Ergonomicza antypoSlizgowa obudowa bimateriaVowa z trwaVego tworzywa • SzerokoS] taSmy: 25, 19 i 12.7 mm • Blokada i automatyczne zwijanie • Posiada zaczep do paska • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • Klasa dokVadnoSci: II Kod

• Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, odporna na wstrzYsy • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • SzerokoS] taSmy: 25, 19 i 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: II • Blokada i automatyczne zwijanie taSmy, zaczep do paska • TaSma lakierowana Kod 304870 304871 304970 304971 304570 304571

3

D]ugo.: m 3 3 5 5 8 8

Ta.ma mm 12.7 12.7 19 19 25 25

x x x -

5

Ta.ma mm 12.7 12.7 19 19 25 25 25 25 12.7 12.7 19 19 25 25 25 25 13 25 25

x x x x x x x x exp exp exp

6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 24 24 24

• Szeroka i dobrze wyprolowana taSma pokryta NYLONEM • Ergonomiczna bimateriaVowa obudowa • Trzy nity mocujYce zaczep mierniczy • Posiada zaczep do paska • Klasa dokVadnoSci II Kod 339180 339181 339210 339211 339580 339581 339590 339591

7

D]ugo.: m 3 3 5 5 5 5 8 8

Ta.ma mm 19 19 19 19 28 28 28 28

x x x x -

6 24 6 16 6 16 6 12

MIARA HIGH VISIBILITY •High Visibility tape • Ŋ€‘†„ƒ ˜†ƒ€–‚ƒ‹ High Visibility

MIARA LEVERLOCK • LeverLock tapes • PŠ€‘†„ LeverLock ˜ Š—…ˆ©‚‘‚‚ˆ™ €‘‚†ˆ™

6 12 6 12 6 12

MIARA STANLEY BEZ BLOKADY • Stanley tapes • Ŋ€‘†„ƒ

• Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, odporna na wstrzYsy • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • SzerokoS] taSmy: 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: II • Automatyczne zwijanie taSmy, zaczep do paska • TaSma lakierowana Kod

D]ugo.: m

Ta.ma mm

304770 304771

3 3

12.7 12.7

228

306860 306861 306960 306961 306560 306561 306810 306811 306870 306871 306970 306971 306570 306571 306830 306831 306878 306838 306578

D]ugo.: m 3 3 5 5 8 8 5 m/16 | 5 m/16 | 3 3 5 5 8 8 5 5 3 5 8

x -

6 12

• Ergonomiczna obudowa z tworzywa z bimateriaVowym panelem - odporna na wstrzYsy • SzerokoS] taSmy: 25, 19 i 12.7 mm • TaSma po wysuniEciu nie powraca bez uruchomienia mechanizmu LeverLock • Szybkie zdjEcie blokady LeverLock • WysiEg bez podparcia: 2.1 m • TaSma lakierowana • 3 nity mocujYce zaczep mierniczy (40% skuteczniej niN 2 nity) - dotyczy miary 8 m • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • Posiada zaczep do paska • Klasa dokVadnoSci: II Kod

D]ugo.: m

308090 308160 308161 308280

3 5 5 8

Ta.ma mm 12.7 19 19 25

x x x

6 6 6 6

• Jaskrawy kolor obudowy uVatwia odnalezienie miary wSród innych narzEdzi • Polimerowa powVoka wstEgi zabezpiecza podziaVkE przed zniszczeniem • Ergonomiczna obudowa bimateriaVowa • WkVadki antypoSlizgowe • SzerokoS] taSmy: 25, 19 i 13 mm • Blokada i automatyczne zwijanie • Posiada zaczep do paska • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny Kod 308010 308011 308040 308041 308050 308051

D]ugo.: m 3 3 5 5 8 8

Ta.ma mm 13 13 19 19 25 25

x x x -

6 12 6 12 6 12

www.prox.pl


MIARY

1

3

MIARA POWERLOCK, OBUDOWA Z TWORZYWA • PowerLock tapes • Ŋ€‘†„ powerlock ˜ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ „ˆ…—Š˜ˆ

• Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrzYsy • TaSma pokryta foliY MYLAR, która 10-ciokrotnie przedVuNa trwaVoS] podziaVki • Trzy nity mocujYce zaczep mierniczy (40% skuteczniej niN 2 nity) - dotyczy miar 5, 8, 10 m • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • SzerokoS] taSmy: 25, 19 i 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: II • Blokada i automatyczne zwijanie taSmy • Posiada zaczep do paska Kod 331920 331921 330410 330411 332380 332381 331940 331941 331950 331951 331980 331981 334420 334421

2

D]ugo.: m 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 8 8 10 10

Ta.ma mm 12.7 12.7 19 19 12.7 12.7 19 19 25 25 25 25 25 25

x x x x x x x -

6 30 6 25 6 30 6 18 4 12 4 12 4 12

5

MIARA POWERLOCK, OBUDOWA METALOWA

MIARA MICRO POWERLOCK • PowerLock tapes • Ŋ€‘†„ PowerLock

• PowerLock tapes • Ŋ€‘†„ PowerLock ˜ ‘†ƒ€€©‘˜„ „ˆ…—Š˜ˆ

• Obudowa metalowa • TaSma pokryta foliY MYLAR, która 10-ciokrotnie przedVuNa trwaVoS] podziaVki • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • SzerokoS] taSmy: 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: II • Blokada i automatyczne zwijanie taSmy • Posiada zaczep do paska Kod 332360 332361 332180 332181

4

D]ugo.: m 2 2 3 3

Ta.ma mm 12.7 12.7 12.7 12.7

• MaVa ergonomiczna obudowa taSmy • Chromowana obudowa z tworzywa odpornego na wstrzYsy • TaSma pokryta foliY MYLAR, która 10-ciokrotnie przedVuNa trwaVoS] podziaVki • SzerokoS] taSmy: 19 mm • 3 nity mocujYce haczyk (40% skuteczniej niN 2 nity) • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • Posiada zaczep do paska • Klasa dokVadnoSci: II Kod

x x -

6 30 6 30

MIARA POWERLOCK BLADEARMOR • PowerLock BladeArmor tapes • Ŋ€‘†„ PowerLock BladeArmor ˜ Š—…ˆ©‚‘‚‚ˆ™ €‘‚†ˆ™

335220 335520 335221 335521

6

D]ugo.: m 3 5 3 5

Ta.ma mm 19 19 19 19

x x x x

6 6 12 12

MIARA POWERLOCK, ODCZYT GÓRNY • PowerLock topsight tapes • Ŋ€‘†„ PowerLock c ˆ„‚ˆ €‹ ˜©†œ”ƒ‚‹ —ˆ„ƒƒ‚™ ˜”‘…žŠ

MIARA POWERLOCK METRYCZNO-CALOWA • PowerLock tapes • Ŋ€‘†„ PowerLock ˜ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ „ˆ…—Š˜ˆ

• Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrzYsy • TaSma pokryta foliY MYLAR, która 10-ciokrotnie przedVuNa trwaVoS] podziaVki • Trzy nity mocujYce zaczep mierniczy (40% skuteczniej niN 2 nity) • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • SzerokoS] taSmy: 25, 19 i 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: II • Blokada i automatyczne zwijanie taSmy • Posiada zaczep do paska Kod

D]ugo.: m

Ta.ma mm

332020 332030 332310 334430

2 3 3 10

12.7 12.7 12.7 25

www.prox.pl

• Termoplastyczna powVoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 7.5 cm taSmy redukujYc w 95% moNliwoS] jej zVamania • Chromowana obudowa z tworzywa odpornego na wstrzYsy • TaSma pokryta foliY MYLAR, która 10-ciokrotnie przedVuNa trwaVoS] podziaVki • SzerokoS] taSmy: 25 mm • WysiEg bez podparcia: 2.13 m • 3 nity mocujYce haczyk (40% skuteczniej niN 2 nity) • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • Posiada zaczep do paska • Klasa dokVadnoSci: II Kod

x x x x

6 6 6 4

335140 335141 335270 335271

D]ugo.: m 5 5 8 8

Ta.ma mm 25 25 25 25

x x -

4 12 4 12

• Górny odczyt pomiaru • Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrzYsy • TaSma pokryta foliY MYLAR, która 10-ciokrotnie przedVuNa trwaVoS] podziaVki • Trzy nity mocujYce zaczep mierniczy (40% skuteczniej niN 2 nity) • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • SzerokoS] taSmy: 19 mm • Klasa dokVadnoSci: II • Blokada i automatyczne zwijanie taSmy • Posiada zaczep do paska Kod 339320 339321

D]ugo.: m 5 5

Ta.ma mm 19 19

x -

4 16

229


MIARY

1

MIARA STALOWA FatMax® BLADEARMOR • FatMax®BladeArmor tapes • PŠ€‘†„a FatMax®BladeArmor ˜ Š—…ˆ©‚‘‚‚ˆ™ €‘‚†ˆ™

• Termoplastyczna powVoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 10 cm taSmy redukujYc w 95% moNliwoS] jej zVamania • Najszersza z taSm - 32 mm - wysiEg bez podparcia ponad 3 m • Ergonomiczna obudowa bimateriaVowa • TaSma pokryta foliY MYLAR, która 10-ciokrotnie przedVuNa trwaVoS] podziaVki • Trzy nity mocujYce zaczep mierniczy (40% skuteczniej niN 2 nity) • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwiajYcy dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • Odporna na wstrzYsy obudowa • Klasa dokVadnoSci: II • Blokada i automatyczne zwijanie • Posiada zaczep do paska Kod 337200 337280

2

D]ugo.: m 5 8

Ta.ma mm 32 32

x x

4 4

3

MIARA FatMax® • FatMax® tapes • Ŋ€‘†„a FatMax® ˜ˆ ˜†‘„€ˆ”ˆ€ˆ„ˆ‚‚ˆ™ €‘‚†ˆ™ ” ƒ„…œ†œ „ˆ…—Š˜‘

336811 336812 336841 336842

4

D]ugo.: m 3 3 5 5

Ta.ma mm 16 16 19 19

x x

MIARA SKADANA DURAL NYLON • Dural Nylon folding rule • Á‘†… ˜„€ƒ‚ˆ™ Dural Nylon

• Miara skVadana z duraluminium • Nylonowa powVoka na zawiasach zapewniajYca trwaVoS] i sztywnoS] • DokVadna podziaVka • Matowa powierzchnia uVatwiajYca odczyt • Klasa dokVadnoSci: II

• Ergonomiczna obudowa bimateriaVowa • Ulepszona elastycznoS] taSmy • TaSma pokryta foliY MYLAR, która 10-ciokrotnie przedVuNa trwaVoS] podziaVki • Trzy nity mocujYce zaczep mierniczy (40% skuteczniej niN 2 nity) - dotyczy miary 5 m • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwia dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • SzerokoS] taSmy: 19 i 16 mm • Klasa dokVadnoSci: II • Blokada i automatyczne zwijanie • Posiada zaczep do paska Kod

6

Kod 353110 353120

7

D]ugo.: m 1 2

Rodzaj 5 czESci 5 czESci

x x

6 6

MIARA SKADANA, DREWNIANA • Hardwood folding rule • Á‘†… ˜„€ƒ‚ˆ™, ‘…‘”‹‚‚œ™

24 6 16 6

MIARA SKADANA Z TWORZYWA • Plasc folding rule • Á‘†… ˜„€ƒ‚ˆ™, —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ™ 2 

MIARA FATMAX ® XL 5 M X 32 MM - LUZ • FatMax ® XL short tape 5 m bulk • Ŋ€‘†„ƒ FatMax® XL 5 m x 32 mm ˜ˆ ˜†ƒ€–‚ˆ™ €‘‚†ˆ™

• TrwaVe, sprENynujYce poVYczenia wykonane ze stali i mosiYdzu, ukryte nity • Wielowarstwowa powVoka lakiernicza odporna na promieniowanie UV, przetarcia i Vuszczenie • Klasa dokVadnoSci: III • Certykat FSC Kod

• Elastyczna miara z tworzywa • Zawiasy Slizgowe zapobiegajY sklejaniu miary • Matowa powierzchnia uVatwiajYca odczyt • Klasa dokVadnoSci: III Kod 352290 352280

5 • Termoplastyczna powVoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 15 cm taSmy redukujYc w 95% moNliwoS] jej zVamania • Najszersza z taSm - 32 mm - wysiEg bez podparcia ponad 4 m • Ergonomiczna, metalizowana, bimateriaVowa obudowa • TaSma pokryta foliY MYLAR, która 10-ciokrotnie przedVuNa trwaVoS] podziaVki • Trzy nity mocujYce zaczep mierniczy (40% skuteczniej niN 2 nity) • Zaczep mierniczy na taSmie umoNliwiajYcy dokVadny pomiar wewnEtrzny i zewnEtrzny • Odporna na wstrzYsy obudowa z blokadY taSmy • Klasa dokVadnoSci: II • Posiada zaczep do paska Kod 338870 338920 338970 338871 338921 338971

230

D]ugo.: m 5 8 10 5 8 10

Ta.ma mm 32 32 32 32 32 32

x x x -

4 4 4 6 6 4

D]ugo.: m 2 1

354540 354550

D]ugo.: m 1 2

Rodzaj 5 czESci 5 czESci

x x

20 10

Rodzaj 3 czESci 3 czESci

x x

12 10

8

MIARA SKADANA DURAL

MIARA SKADANA DREWNIANA BIAO=ÓTA • Hardwood folding rule • Á‘†… ˜„€ƒ‚ˆ™, ‘…‘”‹‚‚œ™, ‡‘€ˆ-š¤€†œ™

• Dural folding rule • Á‘†… ˜„€ƒ‚ˆ™ Dural

• Miara skVadana z duraluminium • DokVadna podziaVka • Matowa powierzchnia uVatwiajYca odczyt • Klasa dokVadnoSci: II Kod 353040 353041 353050 353051

D]ugo.: m 1 1 2 2

Rodzaj 5 czESci 5 czESci 5 czESci 5 czESci

x x -

6 12 6 12

• TrwaVe, sprENynujYce poVYczenia wykonane ze stali i mosiYdzu, ukryte nity • Wielowarstwowa powVoka lakiernicza odporna na promieniowanie UV, przetarcia i Vuszczenie • Klasa dokVadnoSci: III • Certykat FSC Kod 354580 354590

D]ugo.: m 2 3

Rodzaj 10 cz@.ci 10 cz@.ci

Kolor biaVo-NóVta biaVo-NóVta

x x

10 10

www.prox.pl


MIARY

1

MIARA STALOWA, OBUDOWA ZAMKNITA • Closed steel blade tapes • Ŋ€‘†„ ‘…†‘€–‚œ‘ longtape ˜ˆ ˜†ƒ€–‚ˆ™ €‘‚†ˆ™ ” ƒ„…œ†ˆ „ˆ…—Š˜‘

• Obudowa z ABS • TaSma pokryta polimerem zapobiegajYcym przetarciom • MoNliwoS] chowania haczyka • SkVadana korbka • ÞóVta taSma z podziaVkY co 1 mm • SzerokoS] taSmy: 9.5 mm • Klasa dokVadnoSci: II Kod 341020 341050 341080

2

D]ugo.: m 10 20 30

Ta.ma mm 9.5 9.5 9.5

• Obudowa bimateriaVowa • TaSma zakoJczona jest szerokY metalowY pEtlY (norma DIN) wyposaNonY w zdejmowany pasek • Szybkie i Vatwe zwijanie • ÞóVta taSma z podziaVkY co 1 mm • SzerokoS] taSmy 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: II • DostEpna taSma wymienna 347131

344060 x x x

6 6 6

5

341330 341340

Ta.ma mm 10 10

x x

6 6

342950 342960 342970

344771 344781 347341 347371

www.prox.pl

D]ugo.: m 30 50 30 50

Ta.ma mm 12.7 12.7 12.7 12.7

1 1 1 1

• Obudowa z ABS z uchwytem pokrytym elastomerem • Szybkie zwijanie 3 x 1 • SkVadana korba • Wygodny zaczep koJcowy • Nylonowa powVoka taSmy zabezpieczajYca przed uszkodzeniem podziaVki • SzerokoS] taSmy: 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: II • PodziaVka co 1 mm

347792 347992

8

D]ugo.: m 30 60

Ta.ma mm 12.7 12.7

x x

2 2

MIARA Z WÓKNA SZKLANEGO, OBUDOWA OTWARTA

• Obudowa z ABS z uchwytem pokrytym elastomerem • TaSma posiada 26 wtopionych wVókien wzmacniajYcych • Szybkie zwijanie • SkVadana korbka • Wygodny zaczep koJcowy • BiaVa taSma z podziaVkY co 2 mm • SzerokoS] taSmy: 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: III Kod 347922 347952

9

MIARA POWER WINDER Z WÓKNA SZKLANEGO • PowerWinder bregass long tape • Ŋ€‘†„ ‘…†‘€–‚œ‘ power winder, ˜†‘„€ˆ”ˆ€ˆ„ˆ‚‚œ‘

• TaSma o szerokoSci 12.7 mm, wzmocniona 40 berglassowymi wVóknami • Dodatkowe, bezbarwne pokrycie taSmy zabezpieczajYce podziaVkE przed Scieraniem • PrzeVoNenie korby 3:1 przySpieszajYce zwijanie wstEgi • Stopa stabilizacyjna i ergonomiczna gumowa rEkojeS] • SkVadany uchwyt oraz zerowy zaczep taSmy • TrwaVa, otwarta obudowa z ABS-u • Klasa dokVadnoSci: II • PodziaVka co 1 mm Kod

x x x

2

MIARA STALOWA MASTER - MABOLON, OBUDOWA OTWARTA

Kod

6

• Obudowa z ABS • TaSma z wVókna szklanego • SkVadana korbka • BiaVa taSma z podziaVkY co 2 mm • SzerokoS] taSmy: 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: III Ta.ma mm 12.7 12.7 12.7

• MaxSteel metric tapes • Ŋ€‘†„ ‘…†‘€–‚œ‘ MaxSteel, ˜†ƒ€–‚œ‘

Kod x

• Wzmocniona stalowa taSma, pokryta powVokY Mabolon, odporna na chemikalia i uszkodzenia • Obudowa chromowa • RYczka i mechanizm Vatwo demontowalne dla prawo- i leworEcznych • ZakoJczona szerokY metalowY pEtlY (norma DIN) wyposaNonY w zdejmowany pasek • Posiada ruchomy zaczep • SzerokoS] taSmy: 12.7 mm • Klasa dokVadnoSci: II • DostEpna taSma wymienna 347341 i 347371

• Fibreglass blade tapes • Ŋ€‘†„ ‘…†‘€–‚œ‘ ˜ˆ ˜†‘„€ˆ”ˆ€ˆ„‚ˆ™ €‘‚†ˆ™ ” ƒ„…œ†œ „ˆ…—Š˜‘

D]ugo.: m 10 20 30

Ta.ma mm 12.7

MIARA STALOWA MAXSTEEL

• Fibreglass blade tapes • ż€‘†„ ‘…†‘€–‚œ‘, ˜†‘„€ˆ”ˆ€ˆ„ˆ‚‚œ‘

MIARA Z WÓKNA SZKLANEGO, OBUDOWA ZAMKNITA

Kod

D]ugo.: m 20

• Master II Mabolon with handle - Class II • Ŋ€‘†„ ‘…†‘€–‚œ‘ Master II Mabolon, ˜†ƒ€–‚œ‘

• Closed steel blade tapes FatMax®• Ŋ€‘†„ ‘…†‘€–‚œ‘ FatMax® ˜ˆ ˜†ƒ€–‚ˆ™ €‘‚†ˆ™ ” ƒ„…œ†ˆ „ˆ…—Š˜‘

D]ugo.: m 20 30

7

• Decajur - Acielak with Case - Class II • Ŋ€‘†„ƒ ‘…†‘€–‚ƒ‹ Decajur - Acielak, ˜†ƒ€–‚ƒ‹

MIARA FatMax® DUGA

Kod

MIARA STALOWA DECAJOUR - ACIELAK, OBUDOWA OTWARTA

Kod

• TaSma stalowa z podziaVkY co 1 mm • PrzeVoNenie napEdu zwijania: 3:1 • Obudowa posiada prowadnice redukujYce Scieranie taSmy • SzerokoS] taSmy: 10 mm • Klasa dokVadnoSci: II • BimateriaVowa obudowa odporna na wstrzYsy

3

4

6 6 6

347722 347752 347772

D]ugo.: m 10 20 30

Ta.ma mm 12.7 12.7 12.7

6 6 6

Ta.ma mm 12.7 12.7

x x

2 2

MIARA FatMax® Z WÓKNA SZKLANEGO • FatMax® bregass long tape • Ŋ€‘†„ ‘…†‘€–‚œ‘ FatMax®, ˜†‘„€ˆ”ˆ€ˆ„ˆ‚‚œ‘

• TaSma o szerokoSci 19 mm wzmacniana 64 berglasowymi wVóknami • PrzeVoNenie korby 3:1 przySpieszajYce zwijanie wstEgi • TaSma pokryta dodatkowY bezbarwnY powVokY zabezpieczajYcY podziaVkE przed Scieraniem • Stopa stabilizacyjna oraz ergonomiczna bimateriaVowa rEkojeS] uVatwiajY pracE • SkVadany uchwyt oraz zerowy zaczep taSmy • TrwaVa, otwarta obudowa z ABS-u • Klasa dokVadnoSci: II • PodziaVka co 1 mm Kod

x x x

D]ugo.: m 30 60

348142 348242

D]ugo.: m 30 60

Ta.ma mm 19 19

x x

2 2

231


POZIOMNICE

1

4

POZIOMNICA STANLEY 2 • Stanley level 2 • ¼…ˆ”‚ Stanley 2, „ˆ…ˆ‡©ƒ†ˆ‘ ˜‘©‘‚‘

• Profesjonalna poziomnica skrzynkowa wykonana z aluminium • Solidnie umocowane libelki zatopione w odpornym na wstrzYsy plaskowym bloku • Sztywny korpus o gruboSci Scianki 1.5 - 2 mm • 2, 3 lub 4 libelki • DokVadnoS] 0.5 mm / 1 m • Frezowana powierzchnia zwiEksza dokVadnoSc dokonywanych pomiarów (bez 422611 ) • ¾atwa w utrzymaniu obudowa Kod 422091 422171 422181 422341 422191 422381 422391 422571 422581 422591 422611

2

D]ugo.: mm 400 500 600 600 800 900 1000 1200 1500 1800 2000

Ilo.c libelek 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4

10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6

POZIOMNICA ANTYWSTRZ<SOWA MLH • MLH anshock levels – 1 plate • ¼…ˆ”‘‚– —…ˆ†”ˆŠƒ…‚œ™ anchoc MLH

POZIOMNICA TORPEDO, ALUMINIOWA • Torpedo level • ¼…ˆ”‚ Torpedo

• Profesjonalna poziomnica trapezoidalna • Mocny, odlewany aluminiowy korpus • 2 antywstrzYsowe, praktycznie niezniszczalne, libelki • Odczyt górny, wymienne libelki • DokVadnoS]: 1 mm / 1 m • ¾atwa w utrzymaniu obudowa • Magnetyczna podstawa ( 422211, 422221 ) Kod 422111 422121 422131 422141 422151 422161

5

D]ugo.: mm 300 400 500 600 800 1000

Ilo.: libelek 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

POZIOMNICA ANTYWSTRZ<SOWA TMLH • TMLH anshock levels – 2 plate • ¼…ˆ”‘‚– —…ˆ†”ˆŠƒ…‚œ™ anchoc TMLH

• ¾Yczy dokVadnoS] i lekkoS], idealna do niewielkich instalacji • 3 libelki - 0°, 90°, 45° • DokVadnoS]: 1 mm / 1 m Kod 424300

9

D]ugo.: mm 200

Ilo.: libelek 3

x

6

POZIOMNICA ABS • ABS level • ¼…ˆ”‚ torpedo  ÇÆÂ-—€ƒ˜†„ƒ

POZIOMNICA STANLEY 2, MAGNETYCZNA • Magnec level • ¼…ˆ”‚ Stanley 2, ƒ’‚†‚œ‘

• Profesjonalna poziomnica aluminiowa • Mocny, odlewany aluminiowy korpus • 2 antywstrzYsowe, praktycznie niezniszczalne, libelki • Odczyt górny, wymienne libelki • DokVadnoS]: 1 mm / 1 m • ¾atwa w utrzymaniu obudowa Kod

• Profesjonalna poziomnica skrzynkowa wykonana z aluminium • Solidnie umocowane libelki zatopione w odpornym na wstrzYsy plaskowym bloku • 2, 3 lub 4 libelki • DokVadnoS] 0.5 mm / 1 m • Frezowana powierzchnia zwiEksza dokVadnoS] dokonywanych pomiarów • Magnesy wbudowane w korpus uVatwiajY pracE z metalowymi elementami konstrukcji Kod 422631 422681 422691 422731 422781 422861 422881 422891 422901

3

8

D]ugo.: mm 400 500 600 800 1000 1200 1500 1800 2000

Ilo.: libelek 2 2 2 2 3 3 4 4 4

422511 422521 422531 422541

6

D]ugo.: mm 400 500 600 800

Ilo.: libelek 2 2 2 2

• Poziomnica dwuteowa • Wykonana ze wzmocnionego, udarowego tworzywa ABS • 3 libelki - 0°, 45°, 90° • Dodatkowa podziaVka metryczna umieszczona na obudowie poziomnicy • DokVadnoS]: 2 mm / 1 m • Odporna na Srodowisko korozyjne • Nie przewodzi prYdu elektrycznego Kod

4 4 4 4

424741 424751 424761 424711

10

POZIOMNICA K<TOWA JM50 • JM 50 gradient level • ¼…ˆ”‘‚– Š’€ˆ”ˆ™ “JM 50 anchoc”, —…ˆ‰‘˜˜ˆ‚ƒ€–‚œ™

D]ugo.: mm 300 450 600 1200

Ilo.: libelek 3 3 3 3

10 6 6 6

POZIOMNICA KOMPOZYTOWA • Composite levels • ¼…ˆ”‚ „ˆ—ˆ†‚œ‘ “composit”

6 6 6 6 6 6 6 6 6

POZIOMNICA STANLEY 3 • Stanley level 3 • ¼…ˆ”‚ Stanley 3, „ˆ…ˆ‡©ƒ†ˆ‘ ˜‘©‘‚‘

• Poziomnica kYtowa • Obudowa aluminiowa • Precyzyjna skala umoNliwiajYca dokVadne ustawienie kYta • Obrotowa, antywstrzYsowa, praktycznie niezniszczalna libelka • DokVadnoS]: 1 mm / 1 m • Rowek na podstawie umoNliwiajYcy pracE na przedmiotach okrYgVych, np. rurach • ¾atwa w utrzymaniu obudowa • Dostarczana w drewnianym pudeVku Kod 422621

7

D]ugo.: mm 500

Ilo.: libelek 1

1

• Profesjonalna poziomnica trapezoidalna • Nowoczesny korpus wykonany z kompozytu polimerowego, odporny na wstrzYsy i uderzenia • Nie przewodzi prYdu • 2 antywstrzYsowe, praktycznie niezniszczalne, libelki • DokVadnoS]: 1 mm / 1 m Kod 424601 424611 424621

11

POZIOMNICA TORPEDO ABS • Torpedo ABS level • ¼…ˆ”‚ Torpedo ABS

D]ugo.: mm 400 500 600

Ilo.: libelek 2 2 2

4 4 4

POZIOMNICA SZNURKOWA • Line level/line level • ¼…ˆ”‘‚– ˜ ”‘…‘”„ˆ™

• Profesjonalna poziomnica skrzynkowa wykonana z aluminium • Solidnie umocowane libelki zatopione w odpornym na wstrzYsy plaskowym bloku • Sztywny korpus o gruboSci Scianki 1.5 - 2 mm • 2 libelki • DokVadnoS]: 1 mm / 1 m Kod 423621 423711 423721 423891 423901 423951 423991

232

D]ugo.: mm 300 450 500 600 800 1000 1200

Ilo.: libelek 2 2 2 2 2 2 2

20 20 20 10 10 10 10

• Lekka obudowa ABS • 3 libelki - 0°, 90°, 45° • 422910 wyposaNony w magnetycznY podstawE Ilo.: libelek

422940

D]ugo.: mm 200

422910

200

magnetyczna podstawa

Kod

3 3

• Korpus aluminiowy do zawieszania na sznurku • Idealna do duNych powierzchni, gdzie nie jest niezbEdna precyzja pomiaru • DoskonaVa przy budowie ogrodzeJ x

1 6

Kod

x

6

422870

D]ugo.: mm 80

x

6

www.prox.pl


POZIOMNICE

1

5

FIOLKI DO POZIOMNICY WODNEJ • Water levels • ·ˆ…—Š˜ƒ ’…ƒŠ…ˆ”ƒ‚‚œ‘, €‹ ”ˆ‚ˆ’ˆ Š…ˆ”‚‹

POZIOMNICA TORPEDO SHOCKPROOF • Torpedo level Shockproof • ¼…ˆ”‚ Torpedo Shockproof

• Dwie olki do poziomnicy wodnej • PodziaVka w mm D]ugo.: mm 200

Kod 424300

2

x

6

POZIOMNICA GP • GP level • ¼…ˆ”‚ GP

• Obudowa aluminiowa odporna na wstrzYsy • 3 libelki - 0°, 45°, 90° • Odkryta libelka pozioma zapewniajYca Vatwy odczyt • Rowek na podstawie umoNliwiajYcy pracE na przedmiotach okrYgVych np. rurach • PodSwietlane libelki (43512) umoNliwiajYce odczyt w ciemnoSci • Podstawa magnetyczna (43511 i 43512) Kod 435100 435110 435120

6

D]ugo.: mm 250 250 250

Ilo.: libelek 3 3 3

x x x

6 6 6

POZIOMNICA FatMax® XL TORPEDO • Torpedo level FatMax® • ¼…ˆ”‚ FatMax® XL™ Torpedo

• Poziomnica trapezoidalna ogólnego zastosowania • Korpus z duraluminium • 2 libelki • DokVadnoS]: 1 mm / 1 m • ¾atwa w utrzymaniu obudowa Kod 427991 428021 428041

3

D]ugo.: mm 250 400 600

Ilo.: libelek 2 2 2

5 5 5

POZIOMNICA PRO 180 • PRO 180 level • ¼…ˆ”‚ PRO 180 ˜ —ˆ”ˆ…ˆ†‚ˆ™ „ƒ—˜Š€ˆ™

• 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, obrotowa • Libelka obrotowa z podziaVkY kYtowY • PowiEkszona libelka pozioma zapewniajYca Vatwy odczyt • DokVadnoS]: 0.5 mm / 1 m • Aluminiowy, mocny korpus z magnetycznY podstawY • Rowek kYtowy wzdVuN poziomnicy • DziesiEcioletnia gwarancja dokVadnoSci

• TrwaVa aluminiowa obudowa, przekrój dwuteowy • 3 libelki, w tym jedna obrotowa z podziaVkY kYtowY • OsVony na koJcach poziomnicy absorbujYce wstrzYsy • DokVadnoS] 1.5 mm / 1 m Kod 429191 429201 429211 429221 429231

4

D]ugo.: mm 400 600 800 1000 1200

Ilo.: libelek 3 3 3 3 3

Kod 6 6 6 6 6

424601 424611 424621

7

D]ugo.: mm 400 500 600

Ilo.: libelek 2 2 2

4 4 4

POZIOMNICA FatMax® XL • Level FatMax®XL • Y…ˆ”‘‚– FatMax®XL

POZIOMNICA DWUTEOWA PRO • Double T ProLevel • ¼…ˆ”‚ ProLevel

• TrwaVa aluminiowa obudowa, wzmocniony przekrój dwuteowy • Trzy libelki w dodatkowych osVonach • Frezowana powierzchnia pomiarowa zwiEksza dokVadnoS] • DokVadnoS] 1 mm / 1 m • WystEpuje w wersji magnetycznej Kod 430241 430481 430721

D]ugo.: mm 600 1200 1800

Ilo.: libelek

D]ugo.: mm 600 1200 1800

Ilo.: libelek 3 3 3

3 3 3

6 3 3

• Poziomnica profesjonalna najwyNszej klasy • Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowo-skrzynkowym przekroju i dodatkowymi wzmocnieniami wzdVuNnymi, zwiEkszajYcymi sztywnoS] poziomnicy • 3 libelki • Pokryta odpornY na Scieranie farbY proszkowY • BimateriaVowa rEkojeS] przykrEcona do korpusu • OsVony na koJcach poziomnicy z tworzywa absorbujYce wstrzYsy • DokVadnoS]: 0.5 mm / 1 m

• Z magnesem Kod 431241 431481 431781

www.prox.pl

Kod 6 3 3

436240 436360 436480 436720

D]ugo.: mm 600 900 1200 1800

Ilo.: libelek 3 3 3 3

x x x x

4 3 3 3

233


POZIOMICE, NARZDZIA DO POMIARÓW I TRASOWANIA

1

POZIOMNICA FatMax®XL, MAGNETYCZNA • FatMax®XL level • ¼…ˆ”‚ FatMax®XL

• Poziomnica profesjonalna najwyNszej klasy • Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowo-skrzynkowym przekroju i dodatkowymi wzmocnieniami wzdVuNnymi, zwiEkszajYcymi sztywnoS] poziomnicy • Bardzo silne magnesy (wersja z magnetycznY podstawY) • 3 libelki • Pokryta odpornY na Scieranie farbY proszkowY • BimateriaVowa rEkojeS] przykrEcona do korpusu • OsVony na koJcach poziomnicy z tworzywa absorbujYce wstrzYsy • DokVadnoS]: 0.5 mm / 1 m Kod 436250 436370 436490 436790

2

D]ugo.: mm 60 90 120 180

Ilo.c libelek 3 3 3 3

x x x x

4 3 3 3

• Profesjonalna poziomnica skrzynkowa wykonana z aluminium • Dodatkowo wzmocniona konstrukcja • Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiEkszajYce dokVadnoS] pomiarów • W wersji magnetycznej, silne magnesy • Jednostronnie odkryta centralna libelka to Vatwy odczyt pomiaru z zachowana sztywnoS] narzEdzia • Wygodne uchwyty mocowane wkrEtami do korpusu • Gumowe amortyzatory zabezpieczajYce przed uszkodzeniem • Dwie libelki pionowe, jedna pozioma • DokVadnoS] +/- 0.5 mm/m

435241 435361 435481 435721

3

D]ugo.: mm 600 900 1200 1800

Ilo.c libelek 3 3 3 3

• Aluminiowy korpus • Fiolki osadzone w tworzywie ABS • OsVony na koJcach Vaty z tworzywa absorbujYce wstrzYsy • REkojeS] pokryta tworzywem • MoNliwoS] pomiaru poziomu i pionu • DokVadnoS]: 1 mm / 1 m

423221 423220 423231 423230

5

• FatMax® level • ¼…ˆ”‘‚– FatMax®

6 3 3 3

POZIOMNICA FatMax®, MAGNETYCZNA • FatMax® level • ¼…ˆ”‘‚– FatMax®

7

ATA MURARSKA • Mason box • ő™„ƒ

Kod

POZIOMNICA FatMax®

Kod

4

D]ugo.: mm 1500 1500 2000 2000

Ilo.c libelek 2 2 2 2

x x

30 5 30 5

SZNUR TRASERSKI POWERWINDER • Chalk line PowerWinder • ʅ …ƒ‘†ˆ©‚œ™ PowerWinder

• PrzekVadnia korby 1 : 3.5 - duNa szybkoS] zwijania sznura • Spust korby - uwalnia sznur bez koniecznoSci pracy korbY • Korpus wykonany z póVprzezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS - Vatwa kontrola poziomu kredy • MieSci 30 m sznurka i 45 g kredy Kod

D]ugo.: m

474600

30

8

x

6

SZNUR TRASERSKI FatMax® • Builders line • ʅ …ƒ‘†ˆ©‚œ™ FatMax®

SZNUR TRASERSKI OPP • Chalk line OPP • ʅ …ƒ‘†ˆ©‚œ™ OPP

• Mocny sznur baweVniano-poliestrowy • PrzeVoNenie zwijania sznura 3:1 • Wielofunkcyjny mechanizm naciYgu sznura • Zawiera 115 g pojemnik z kredY • Zestaw: sznur, kreda 115 g, poziomnica sznurkowa • Nowy ergonomiczny ksztaVt • MieSci 30 m sznurka i 30 g kredy • WytrzymaVy na uderzenia korpus z ABS • Mocny stalowy zaczep • MoNe by] uNywany jako pion Kod

D]ugo.: m

474400

30

6

x

6

Kod

D]ugo.: m

471400 476810

30 30

9

x x

8 6

SZNUR TRASERSKI FatMax® XL • Chalk line FatMax® XL • ʅ …ƒ‘†ˆ©‚œ™ FatMax® XL

SZNUR TRASERSKI, OBUDOWA Z ALUMINIUM • Chalk line • ʅ …ƒ‘†ˆ©‚œ™ ” ƒ€‚‘”ˆ „ˆ…—Š˜‘

• Profesjonalna poziomnica skrzynkowa wykonana z aluminium • Dodatkowo wzmocniona konstrukcja • Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiEkszajYce dokVadnoS] pomiarów • W wersji magnetycznej, silne magnesy • Jednostronnie odkryta centralna libelka to Vatwy odczyt pomiaru z zachowana sztywnoS] narzEdzia • Wygodne uchwyty mocowane wkrEtami do korpusu • Gumowe amortyzatory zabezpieczajYce przed uszkodzeniem • Dwie libelki pionowe, jedna pozioma • DokVadnoS] +/- 0.5 mm/m Kod 435251 435371 435491

234

D]ugo.: mm 600 900 1200

Ilo.c libelek 3 3 3

6 3 3

• Obudowa z aluminium • Uniwersalny haczyk na koJcu sznurka • MoNe by] uNywany jako pion Kod

D]ugo.: m

470500 471000

15 30

x x

6 6

• PrzekVadnia korby 1:5 - duNa szybkoS] zwijania sznura • Spust korby - uwalnia sznur bez koniecznoSci pracy korbY • MieSci 30 m sznurka i ponad 45 g kredy • Poliestrowo-nylonowy sznur zapewnia wytrzymaVoS] i duNY absorpcjE kredy, co pozwala na wielokrotne trasowanie bez koniecznoSci ponownego kredowania sznura • DuNy, mocny zaczep • WytrzymaVy na uderzenia korpus z aluminium • Przezroczysty wizjer umoNliwia VatwY kontrolE poziomu kredy w zasobniku Kod

D]ugo.: m

474800

30

x

6

www.prox.pl


NARZDZIA DO POMIARÓW I TRASOWANIA

1

4

KREDA TRASERSKA • Standard chalk rells • «ˆ…ˆªˆ„ …ƒ‘†ˆ©‚œ™, ‘€ˆ”ˆ™

7

MARKER FatMax®XL CITY KOLOR • FatMax® XL chisel p permanent marker color • Áƒ…„‘… FatMax® XL, ¡”‘†‚ˆ™

MARKER MINI FINE TIP • Mini Fine Tip • Áƒ…„‘… Mini Fine Tip

• Tusz czarny wodoodporny • KoJcówka okrYgVa • Do pracy na wiEkszoSci powierzchni, takNe na: betonie miedzi, drewnie, metalu • Dobre, pewne zamkniEcie i mocny zaczep do paska • Specjalny skVad kredy zapewniajYcy doskonaVY przyczepnoS] i widocznoS] • Wodoodporna • Niebieska: do uNytku wewnYtrz i na zewnYtrz • Czerwona: do uNytku przy pracach murarskich • BiaVa: do uNytku wewnYtrz Kod

Waga g

Kolor

474031 474041 474051 478031 478041 479171 479191

115 115 115 225 225 1000 1000

Niebieska Czerwona BiaVa Niebieska Czerwona Niebieska Czerwona

2

Kod

Kolor

473241

czarny mini - pojemnik czarny, czerwony, niebieski, zielony mni - pojemnik

473291

12 12 12 12 12 6 6

• Tusz czarny, czerwony, niebieski wodoodporny i olejoodporny • Uchwyt bimateriaVowy • Do pracy na wiEkszoSci powierzchni, takNe na: betonie miedzi, drewnie, metalu • Dobre, pewne zamkniEcie i mocny zaczep do paska • Na zawieszce Kod

Kolor

473150

czarny, czerowny, niebieski SciEty

5

PION MURARSKI • Plumb bob • ¨†”‘˜ „ƒ‘‚ „ƒ

x

8

72 72

MARKER FINE TIP • Fine Tip permanent marker • Áƒ…„‘… FatMax® XL Fine Tip, ©¤…‚œ™

3

MARKER FatMax®XL CIETY KING SIZE • FatMax® XL chisel p permanent marker King Size • Áƒ…„‘… FatMax® XL ©‘…‚œ™ King Size

• Tusz czarny wodoodporny i olejoodporny • KoJcówka SciEta • Uchwyt bimateriaVowy • Do pracy na wiEkszoSci powierzchni, takNe na: betonie miedzi, drewnie, metalu • Dobre, pewne zamkniEcie i mocny zaczep do paska • 2 szt. na zawieszce

• Tradycyjny pion murarski • Odlewany • Wzmocniona lina Kod

D]ugo.: m

471600

3

3

x

6

• Tusz czarny wodoodporny i olejoodporny • Uchwyt bimateriaVowy • Do pracy na wiEkszoSci powierzchni, takNe na: betonie miedzi, drewnie, metalu • Dobre, pewne zamkniEcie i mocny zaczep do paska • Na zawieszce Kod

Kolor

473130

czarny SciEty King Size

x

Kod

Kolor

473140 473441

czarny SciEty czarny SciEty

9

x ekspozytor

2 25

MARKER FatMax® XL CIETY, CZARNY • FatMax® XL chisel p permanent marker black box 2 pcs. • Áƒ…„‘… Fine Tip

1

MARKER FatMax® FINE TIP • FatMax® Fine Tip permanent marker black box 2 pcs. • Áƒ…„‘… FatMax® Fine Tip

• Tusz czarny wodoodporny i olejoodporny • Uchwyt bimateriaVowy • Do pracy na wiEkszoSci powierzchni, takNe na: betonie miedzi, drewnie, metalu • Dobre, pewne zamkniEcie i mocny zaczep do paska • Na zawieszce Kod

Kolor

473120

czarny standard

www.prox.pl

x

2

6

MARKER DWUSTRONNY TWIN TIP • Permanent marker Twin Tip size • Áƒ…„‘… Twin Tip

• Tusz czarny wodoodporny • KoJcówka okrYgVa • Do pracy na wiEkszoSci powierzchni, takNe na: betonie, miedzi, drewnie, metalu • Dobre, pewne zamkniEcie i mocny zaczep do paska Kod

Kolor

473170

czarny dwustronny

x

• Tusz czarny wodoodporny • KoJcówka okrYgVa • Do pracy na wiEkszoSci powierzchni, takNe na: betonie, miedzi, drewnie, metalu • Dobre, pewne zamkniEcie i mocny zaczep do paska • 2 szt. na zawieszce

1

Kod

Kolor

473160

czarny standard

x

24

235


NARZDZIA DO POMIARÓW I TRASOWANIA

1

5

QUICK SPIKE - PRZYRZ<D DO MOCOWANIA SZNURA TRASERSKIEGO

K<TOWNIK DACHOWY STALOWY • Roong square • ¼’ˆ€–‚„ €‹ „…ˆ”‘€–‚œž …ƒ‡ˆ†

8

K<TOWNIK MURARSKI • Mason’s squares • ¼’ˆ€–‚„ „ƒ‘‚ „ƒ

• Chalk line holder • «…‡ˆ… €‹ —…„…‘—†‹ ª‚Š…a †…ƒ˜˜…ˆ”ˆ©‚ˆ’ˆ

• PrzyrzYd mocujYcy sznur traserski • WytrzymaVy aluminiowo-poliwEglanowy korpus • Stalowa, utwardzana cieplnie szpilka • Trzy poVoNenia wysuwu szpilki • ¾atwy w uNyciu • Zatrzask mocujYcy do obudowy sznura traserskiego (do sznura FatMax XL i PowerWinder) Kod 474960

2

x

6

• KYtownik stalowy • Powierzchnia kYtownika polerowana i lakierowana • WytVoczona podziaVka metryczna cechowana co 2 mm oraz calowa co 1/8” • Dostarczany z instrukcjY obsVugi Kod

Wymiary mm

455301

600x400

6

OÓWEK CIESIELSKI • Masons pencil • ·ƒ…ƒ‚ƒª ˜†ˆ€‹…‚œ™

6

• KYtownik stalowy lakierowany Kod

Wymiary mm

462351 462361 462371

500 x 250 600 x 300 800 x 400

9

K<TOWNIK STALOWY Z PODZIAK< • Carpenter’s square • ¼’ˆ€–‚„ ˜†ƒ€–‚ˆ™

1 1 1

K<TOWNIK NASTAWNY • Plasc joiners bevel • Mƒ€„ƒ

• OVówek ciesielski - czerwony, twardoS] HB Kod

D]ugo.: mm

038501 939310

300 300

3

• Stopa z tworzywa • RamiE stalowe niebieskie x

72 6

OÓWEK MURARSKI • Masons pencil • ·ƒ…ƒ‚ƒª „ƒ‘‚ „ƒ

Kod

D]ugo.: mm

465250 465290 465350

190 228 267

10 D]ugo.: mm

038511 939320

300 300

4

x

72 6

Kod

Wymiary mm

456851 456861 456871

140 x 250 200 x 300 200 x 400

7

K<TOWNIK SKADANY • Folding square • ¼’ˆ€–‚„ ˜„€ƒ‚ˆ™

• KYtownik budowlany skVadany • TrwaVa, lekka aluminiowa konstrukcja • KYty 45°, 90° • SkVadana konstrukcja, Vatwa do przechowywania • Do zastosowaJ ogólnobudowlanych Wymiary mm

450131

1220 x 1220 x 1720

236

K<TOWNIK NASTAWNY STOLARSKI • Sliding bevel • Áƒ€„ƒ ˜†ˆ€‹…‚ƒ‹

6 6 6

K<TOWNIK UNIWERSALNY • Combinaon square • ¼’ˆ€–‚„ Š‚”‘…˜ƒ€–‚œ™

• KYtownik nastawny stolarski 200 mm • Stopa z tworzywa • Nierdzewne ramiE stalowe, niklowane • Prosty mechanizm blokujYcy Kod

D]ugo.: mm

468250

200

11

Kod

6 6 6

• KYtownik stolarski • Wyra{na, wytrawiona podziaVka • Stopa aluminiowa • MoNliwoS] ustawienia pod kYtem 90° i 45° • Dwustronna podziaVka w mm

• OVówek murarski - zielony, twardoS] 4H Kod

x x x

4

• Odlewany korpus • Powierzchnie pomiarowe, obrobione mechanicznie • PodziaVka na ramieniu nastawnym • MoNliwoS] uNywania jako: przyrNnia, gVEbokoSciomierz, poziomnica Kod

D]ugo.: mm

461510

300

x

6

x

6

ZNACZNIK • Styrete marking gauge • §…ƒ˜˜…ˆ”ƒ©‚œ™ …‘™˜ƒ˜

• Znacznik • Wykonany z tworzywa Kod

D]ugo.: mm

470642

200

x

30

www.prox.pl


NO=E

1

4

NÓ= INTERLOCK, OSTRZE STAE • Interlock xed blade knives • ¥ˆš Interlock ˜ ‰„˜…ˆ”ƒ‚‚œ €‘”‘

• NóN z ostrzem staVym • Korpus metalowy obudowa z systemem klinowego blokowania ostrza - Interlock • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujYcy jego stabilnoS] • Magazynek na ostrza w uchwycie • Dostarczany z 5 ostrzami Kod

D]ugo.: mm

100100

140

2

x

12

• Korpus metalowy z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza • ¾atwa wymiana ostrza • Ostrze Vamane 9 lub 18 mm

100180 100950 100181 100184

165 135 165 165

3

x x -

12 12 12 60

NÓ= INTERLOCK, OSTRZE CHOWANE • Interlock knife • ¥ˆš Interlock ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘

• Ostrze wysuwane • Korpus metalowy • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujYcy jego stabilnoS] • System klinowego blokowania ostrza wielopoVoNeniowego • ¾atwa wymiana ostrza • Dostarczany z 5 ostrzami typu: 1991 Kod

D]ugo.: mm

100200

155

www.prox.pl

• Metalowy korpus z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza • ¾atwa i szybka wymiana ostrzy • Zasobnik na ostrza w rEkojeSci • Dostarczany z 5 ostrzami

x

105900

5

• Interlock snap o blade knife • ¥ˆš Interlock ˜ ˜‘’‘‚†‚œ €‘”‘

D]ugo.: mm

• Interlock cra| knife • ¥ˆš Interlock —…‘¡ˆ‚‚œ™

Kod

NÓ= INTERLOCK, OSTRZE AMANE

Kod

NÓ= INTERLOCK PRECYZYJNY

12

D]ugo.: mm 122

x

12

NÓ= 99E, OSTRZE CHOWANE • Original Stanley 99E retractable blade knife • ¥ˆš 99E ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘

• Korpus metalowy • Ostrze wysuwane, wielopoVoNeniowe • W uchwycie magazynek na ostrza • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujYcy jego stabilnoS] • Dostarczany z 5 ostrzami • ¾atwa wymiana ostrza Kod

D]ugo.: mm

100992 100991

155 155

6

x -

12 12

• 199E saw knife set • ¥ˆš ˜ —€ˆ™ 199E

• NóN z ostrzem staVym • TrwaVa metalowa obudowa • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujYcy jego stabilnoS] • Magazynek na ostrza w uchwycie • Dostarczany z 3 ostrzami chowanymi, brzeszczotem do ciEcia metalu i drewna D]ugo.: mm

101290

140

x

NÓ= LEKKI, OSTRZE CHOWANE • Retractable blade ulity knife • ¥ˆš ˜ˆ ˜„…œ”ƒ‘œ €‘”‘

• Korpus wykonany z tworzywa ABS • Ostrze wysuwane wielopoVoNeniowe • ¾atwa wymiana ostrza • Dostarczany z 2 ostrzami typu 1992 Kod

D]ugo.: mm

100880

150

8

x

12

NÓ= ZE SPR=YN<, OSTRZE CHOWANE • Springback safety knife • ¥ˆš ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘ ˜ ”ˆ”…ƒ†‚ˆ™ —…Šš‚ˆ™

• Korpus metalowy • SprENyna automatycznie chowajYca ostrze • Dostarczany z zaokrYglonym ostrzem • Metalowe prowadnice Kod

D]ugo.: mm

101890 101891

155 155

9

NÓ= Z PI< 199E

Kod

7

x x

12 24

NÓ= 199, OSTRZE STAE • 199 knife • ¥ˆš ˜ ‰„˜…ˆ”ƒ‚‚œ €‘”‘ 199

• NóN z ostrzem staVym • TrwaVa metalowa obudowa • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujYcy jego stabilnoS] • Magazynek na ostrza w uchwycie • Dostarczany z 3 ostrzami

6

Kod

D]ugo.: mm

101991 101992

140 140

x -

12 12

237


NO=E

1

4

NÓ= TITAN, OSTRZE AMANE 18 mm • Titan insulaon knife - 18 mm • ¥ˆš Titan ˜ ˆ‡€œ”ƒ‘œ €‘”‘ 18 

D]ugo.: mm

102180

180

2

x

6

NÓ= STANDARD, OSTRZE AMANE 18 mm • Snap o blade knife – self locking • ¥ˆš „ƒ˜˜‘†‚œ™ ˜ ˜‘’‘‚†‚œ €‘”‹

• Korpus z tworzywa ABS z metalowY prowadnicY • Automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji • Magazynek na 2 ostrza w uchwycie • Metalowe prowadnice • Ostrze Vamane 18 mm • Magazynek na 1 ostrze w uchwycie Kod

D]ugo.: mm

102800 102801

180 180

3

x -

12 12

• NóN z ostrzem staVym • Metalowy korpus • ¾atwy dostEp do magazynka • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujYcy jego stabilnoS] • Dostarczany z 3 ostrzami

102990

136

238

Kod

D]ugo.: mm

103800 103801

175 175

5

x

x -

6 12

• Snap o blade knife • ¥ˆš ˜ ˜‘’‘‚†‚œ €‘”‹

• Hobby knife 120 mm • ¥ˆš hobby 120 mm, ‘†ƒ€€©‘˜„™

D]ugo.: mm

104010 104020

120 125

12

x x

Kod

D]ugo.: mm

104250 104251

180 180

8

NÓ= METALOWY HOBBY 120 mm

Kod

6

• Fixed blade knives - ulity • ¥ˆš ulity ˜ ‰„˜…ˆ”ƒ‚‚œ €‘”‘

D]ugo.: mm

NÓ=, OSTRZE AMANE 25 mm

• Metalowe prowadnice • Bezpieczna blokada ostrza umoNliwiajYca precyzjE ciEcia • BimateriaVowy uchwyt Dynagrip zapewniajYcy komfort pracy • Dostarczany z 1 ostrzem Vamanym • KaNde ostrze zawiera 7 segmentów • Idealny do ciEcia pVyt G/K • Ostrze gruboSci 0.7 mm

• Korpus wykonany z tworzywa ABS • Automatyczna wymiana ostrza • Magazynek na 6 ostrzy • Automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji • Otwór do zawieszania noNa • Ostrze Vamane 18 mm

• Ostrza wymienne: 11410, 11411 • REkojeS] metalowa

NÓ= LEKKI, OSTRZE STAE

Kod

7

• Snap o blade knife with cartridge • ¥ˆš „ƒ˜˜‘†‚œ™ ˜ ˜‘’‘‚†‚œ €‘”‹

• Korpus metalowy • Pewna blokada ostrza przy pomocy mosiENnego pokrEtVa • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza • Ulepszony uchwyt umoNliwiajYcy pracE w rEkawicach • Idealny do ciEcia izolacji termicznych • KaNde ostrze zawiera 7 segmentów • Dostarczany z 1 ostrzem Kod

NÓ= Z TWORZYWA ABS Z AUTOMATYCZN< ZMIAN< OSTRZA 18 mm

6 6

NÓ= MPO DYNAGRIP, OSTRZE AMANE • Dynagrip MPO snap o blade knives • ¥ˆš Dynagrip MPO ˜ ˜‘’‘‚†‚œ €‘”‹

x

6 6

NÓ= 499, OSTRZE CHOWANE • 499 retractable blade ulity knife • ¥ˆš 499 ˜ˆ ˜„…œ”ƒ‘œ €‘”‘

• Korpus metalowy • MoNliwoS] ciEcia przy ostrzu schowanym • ¾atwa wymiana ostrza • Dostarczany z 3 ostrzami typu 1992 Kod

D]ugo.: mm

104990

160

9

x

6

NÓ= SKADANY • Folding pocket knife • ¥ˆš c„€ƒ‚ˆ™

• Korpus ze stali nierdzewnej pokryty miEkkim polipropylenem • Ergonomiczny uchwyt zapewniajYcy komfort pracy • Bezpieczna blokada ostrza umoNliwiajYca precyzyjne ciEcie • Ostrze Vamane 9 lub 18 mm Kod

D]ugo.: mm

Szer. ostrza mm

104180 104181 104090 104091

165 165 135 135

18 18 9 9

• Mechanizm blokujYcy ostrze • Ostrza wymienne (11113, 11115, 11221) mocowane przy pomocy Sruby x x -

12 12 12 12

Kod

D]ugo.: mm

105980

110

x

12

www.prox.pl


NO=E

1

4

NÓ= DYNAGRIP, OSTRZE CHOWANE • Dynagrip retractable blade knife • ¥ˆš Dynagrip ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘

• Metalowy korpus z systemem klinowego blokowania ostrza • Gumowe nakVadki uVatwiajYce pewny chwyt noNa • Magazynek na ostrza w uchwycie D]ugo.: mm

Kod 107790

2

x

150

36

NÓ= RCZNY MAY, OSTRZE CHOWANE • Handy ulity knife • ¥ˆš ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘, …Š©‚ˆ™

• Metalowy, kompaktowy korpus • Pewne mocowanie ostrza zapewnia bezpiecznY pracE nawet przy duNej sile nacisku • Magazynek na ostrza w rEkojeSci Kod 100160 100169

3

D]ugo.: mm 125 125

Opakowanie szt. 1 ekspozytor

x -

8 24

• 25 mm FatMax® snap-o knife • ¥ˆš FatMax® ˜ ˜‘’‘‚†‚œ €‘”‘

• Nowoczesna, profesjonalna konstrukcja • Aluminiowy sztywny i trwaVy korpus z prolowanY rEkojeSciY • Stalowe prowadnice zwiEkszajYce bezpieczeJstwo pracy i trwaVoS] narzEdzia • Automatyczna blokada ostrza • Zaczep do paska Kod 104860 104810 104750

D]ugo.: mm 25 18 9

www.prox.pl

Ilo.: ostrzy szt. 4 6 6

• Disposable cra| knife 140 mm • ¥ˆš 140 , ˆ‚ˆ…ƒˆ”œ™

Kod

D]ugo.: mm

106010 106011

140 140

5

12 1

• Ostrze wysuwane wielopoVoNeniowe • Lekka i bardzo trwaVa konstrukcja • Ergonomiczny korpus bimateriaVowy • Zmiana ostrza od przodu bez otwierania noNa • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujYcy jego stabilnoS] • MoNliwoS] ciEcia przy ostrzu schowanym • Magazynek na 8 ostrzy w uchwycie • Dostarczany z 3 ostrzami • Kopus wykonany z metalu D]ugo.: mm

107880

180

x

6

• QuickSlide retractable blade nife • ¥ˆš QuickSlide ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘

• WytrzymaVa metalowa konstrukcja • ¾atwa obsVuga jednY rEkY • WspóVpracuje z wiEkszoSciY ostrzy trapezowych • BeznarzEdziowa wymiana ostrza • Zaczep na pasek • Nowoczesne wzornictwo

6 6 6

108100 108109

Opakowanie szt. 1 ekspozytor

D]ugo.: mm

108180

205

6 12

6

NÓ= FatMax® XL™, OSTRZE CHOWANE • Retractable knife FatMax® XL • ¥ˆš FatMax® XL ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘

Kod

D]ugo.: mm

108190

205

x

6

NÓ= QUICKSLIDE, OSTRZE CHOWANE • 25 mm QuickSlide snap-o knife • ¥ˆš QuickSlide 25 mm ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘

• Metalowy sztywny i trwaVy korpus z prolowanY rEkojeSciY • Stalowe prowadnice • Automatycznie usuwanie zuNytego i Vadowanie nowego ostrze z wewnEtrznego, stalowego magazynka • Samoczynnie blokujYcy mechanizm i rEczny mechanizm zaciskajYcy zabezpieczajYcy ostrze przed niekontrolowanym zVamaniem • KoJcówka do bezpiecznego odVamywania segmentów ostrza • Dostarczany z 4 Vamanymi ostrzami 25 mm Kod

x x

x

• Ostrze wysuwane wielopoVoNeniowe • Mocny, aluminiowy korpus odporny na uderzenia i temperaturE • DuNa karbowana rEkojeS] zwiEksza komfort pracy • Ïruba zaciskowa stabilnie unieruchamiajYca ostrze • W uchwycie zasobnik na zapasowe ostrza • Magnetyczna podkVadka uVatwiajYca wymianE ostrza

9

NÓ= QUICKSLIDE, OSTRZE CHOWANE

D]ugo.: mm 110 110

• Fixed blade knives FatMax® XL • ¥ˆš FatMax® XL ˜ ‰„˜…ˆ”ƒ‚‚œ €‘”‘

Kod

8

• Dynagrip retractable bladed knife • ¥ˆš Dynagrip ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘

Kod x x

x -

NÓ= DYNAGRIP, OSTRZE CHOWANE

Kod

NÓ= FatMax® XL™, OSTRZE STAE

• NóN z ostrzem staVym • Mocny, aluminiowy korpus odporny na uderzenia i temperaturE • DuNa karbowana rEkojeS] zwiEksza komfort pracy • Ïruba zaciskowa stabilnie unieruchamiajYca ostrze • W uchwycie zasobnik na zapasowe ostrza • Magnetyczna podkVadka uVatwiajYca wymianE ostrza • DuNa karbowana rYczka zwiEksza komfort pracy

• REkojeS] z polipropylenu • Dostarczany z osVonY na ostrzu

6

NÓ= FatMax® OSTRZE AMANE

7

NÓ= JEDNORAZOWY 140 mm

108200 108209 108204

D]ugo.: mm 25 25 25

Opakowanie szt. 1 ekspozytor ekspozytor

x x

6 12 12

239


NO=E I OSTRZA

1

NÓ= SM, OSTRZE AMANE 9 i 18 mm • SM snap o blade knife • ‚ˆš SM ˜ ˜‘’‘‚†‚œ €‘”‹

4

7

OSTRZE 5901 TRAPEZOWE, DUGIE • 5901 slimknife blade standard USA • À‘”‘ †…ƒ—‘¡‘ƒ€–‚ˆ‘ 5901 USA

OSTRZE 5901 TRAPEZOWE, DUGIE • 5901 slimknife blade • À‘”‘ †…ƒ—‘¡‘ƒ€–‚ˆ‘ 5901

• Korpus wykonany z tworzywa ABS • Bezpieczny wielopoVoNeniowy suwak • Pewny zatrzask w uchwycie • Ostrze Vamane 9 lub 18 mm Kod

D]ugo.: mm

101500 101510 101502 101511 101516 101501

130 160 130 160 160 130

2

x x x x -

12 12 12 24 24 12

• FatMax® xedblade knife • ¥ˆš FatMax® ˜ ‰„˜…ˆ”ƒ‚‚œ €‘”‘

• NóN z ostrzem staVym • Lekka i bardzo trwaVa konstrukcja • BimateriaVowy uchwyt • ¾atwa wymiana ostrza • Bezpieczny magazynek na 3 ostrza • Pasuje do wiEkszoSci pokrowców na noNe • Korpus wykonany z metalu D]ugo.: mm

107800

180

3

x

6

• Ostrze wysuwane wielopoVoNeniowe • Lekka i bardzo trwaVa konstrukcja • BimateriaVowy uchwyt Dynagrip • ¾atwa wymiana ostrza • Bezpieczna i szybka blokada ostrza przy pomocy kciuka • Magazynek na 7 ostrzy • Pasuje do wiEkszoSci pokrowców na noNe • Korpus wykonany z metalu

107780

240

111111

50 x 1

Opakowanie szt.

112210 112211

2x1 50 x 1

8

OSTRZE 5905, ZAOKR<GLONE • 5905 slimknife blade • À‘”‘ ˆ„…Š’€‘‚‚ˆ‘ 5905

• Ostrze zaokrYglone

111151

Opakowanie szt. 50 x 1

1

OSTRZE AMANE 18 mm, WZMOCNIONE • Extra thick snap o blades - 18 mm • À‘”‘ ˜‘’‘‚†‚ˆ‘ 18 , Š˜€‘‚‚ˆ‘

x -

10 1

OSTRZE AMANE 9 mm • Snap o blades • À‘”‘ ˜‘’‘‚†‚ˆ‘, ƒ—ƒ˜‚ˆ‘

Kod

Opakowanie szt.

113000 113001 113002

10 x 1 10 x 10 5x1

9

x x

10 1 10

OSTRZE AMANE 18 mm • Snap o blades • À‘”‘ ˜‘’‘‚†‚ˆ‘, ƒ—ƒ˜‚ˆ‘

• Ostrze Vamane 9 mm - 12 segmentów • GruboS] ostrza 0.43 mm • Ostrze Vamane wzmocnione 18 mm - 7 segmentów • GruboS] ostrza 0.64 mm Kod

x

1

Kod

• Ostrze Vamane 9 mm - 12 segmentów • GruboS] ostrza 0.43 mm

6

• FatMax® retractable ulity knife • ¥ˆš FatMax® ˜ ”œ”š‚œ €‘”‘

D]ugo.: mm 180

Opakowanie szt.

Kod

NÓ= FatMax®, OSTRZE CHOWANE

Kod

Kod

5

NÓ= FatMax®, OSTRZE STAE

Kod

• Ostrze ogólnego zastosowania • Ostrze ogólnego zastosowania typ USA standard

6

112190

Opakowanie szt. 8x1

x

10

Kod

Opakowanie szt.

113010 113011 113012 113013

10 x 1 10 x 10 5x1 50 x 1

x x -

10 1 10 16

www.prox.pl


OSTRZA

1

OSTRZE AMANE 25 mm, WZMOCNIONE • Extra trick snap o blades • À‘”‘ ˜‘’‘‚†‚ˆ‘, ƒ—ƒ˜‚ˆ‘

Opakowanie szt.

113250 113251

10 x 1 20 x 1

2

x -

OSTRZE 1995 H HAKOWE, WYDU=ONE DO WYKADZIN DYWANOWYCH

7

OSTRZE WYMIENNE FatMax® • FatMax® ulity blade • À‘”‹ ˜‘‚‚œ‘ FatMax®

• 1995 H knife blade • À‘”‘ „…„ˆ”ˆ‘ €‹ ‚ƒ—ˆ€–‚œž —ˆ„…œ†™ 1995 H

• Zaostrzona, haczykowata koJcówka • Do ciEcia materiaVów wystEpujYcych w arkuszach, szczególnie wykVadzin podVogowych i pVyt z tworzyw sztucznych

• Ostrze Vamane wzmocnione 25 mm - 7 segmentów • GruboS] ostrza 0.7 mm Kod

4

10 10

Kod

D]ugo.: mm

119671

55

5

OSTRZE 5905 TYP SKALPEL, KRÓTKIE • Sharpangled blades 5905 for hobby cra| knife • À‘”‘ ˜„ƒ€–—‘€–‚ˆ‘ 5905, „ˆ…ˆ†„ˆ‘

x

20

OSTRZE 1998 HAKOWE DO LINOLEUM • 1998 knife blade • À‘”‘ „…„ˆ”ˆ‘ €‹ €‚ˆ€‘Šƒ 1998

• Ostrza o wzmocnionej wytrzymaVoSci • 35% ostrzejsze dziEki nowej technologii ostrzenia • 20 % wiEksza odpornoS] na pEkniEcia • 75 % wiEksza NywotnoS] dziEki nowoczesnej technologii hartowania • Ostrza przeznaczone do wszelkich prac Opakowanie szt. 100 5 10 50

Kod 117001 117000 117002 117004

8 Kod

Opakowanie szt.

114110

3x1

x

10

Kod

D]ugo.: mm

119800

80

6

OSTRZE 1992 TRAPEZOWE, DUGIE • 1992 trimming knife blade • À‘”‘ †…ƒ—‘¡‘ƒ€–‚ˆ‘ 1992

x

OSTRZE AMANE FatMax® • FatMax® 18 mm blade • À‘”‹ ˜‘’‘‚†‚œ‘ FatMax® 18 , Š˜€‘‚‚œ‘

6

OSTRZE 1992 ZAOKR<GLONE • 1992 rounded p blade • À‘”‘ ˆ„…Š’€‘‚‚ˆ‘ 1992

• Ostrze uniwersalne do ciEcia papieru, kartonu, skóry i wiEkszoSci materiaVów wystEpujYcych w postaci arkuszy • GruboS] ostrza 0.65 mm Kod

Opakowanie szt.

Rodzaj

119161 119163 119166 119210 119211 119212 119213 119214 119216 119218

100 10 10 x 10 5x1 100 x 1 10 x 1 10 x 1 400 x 1 10 x 10 100 x 1

ostrze 1992 z otworami ostrze 1992 z otworami ostrze 1992 z otworami -

www.prox.pl

6 10 10 6

• Ostrze ze stali wEglowej • Specjalnie zaostrzone, do ciEcia linoleum, skóry, itp. • GruboS] ostrza 0.78 mm

• Ostrze ukoSne

3

x x x x

x x x x

20 10 1 10 20 10 10 1 1 6

• Ostrze o zwiEkszonej wytrzymaVoSci • 35% ostrzejsze dziEki nowej technologii ostrzenia • 20 % wiEksza odpornoS] na pEkniEcia • 75 % wiEksza NywotnoS] dziEki nowoczesnej technologii hartowania • Ostrza przeznaczone do wszelkich prac • ZaokrYglona koJcówka krawEdzi tnYcej zabezpieczajYca materiaV wewnEtrzny przed uszkodzeniem • GruboS] ostrza 0.85 mm Kod

Opakowanie szt.

119872

10 x 1

x

10

Kod

Opakowanie szt.

117180 117182 117183 117250 117252 117253

5 10 50 5 10 20

D]ugo.: mm 18 18 18 25 25 25

x x x x x x

5 10 10 5 10 20

241


PIY

1

4

PIA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO • Cellular concrete saw • ¥ˆšˆ”„ƒ €‹ ‡€ˆ„ˆ”  ‹©‘˜†ˆ’ˆ ‡‘†ˆ‚ƒ

154411

2

Rozmiar mm 650

Ilo.: z@bów/ cal 1

• Uniwersalny ksztaVt zEbów umoNliwia pracE na wiEkszoSci powierzchni drewnianych • Zakrzywiona przednia czES] piVy umoNliwia ciEcie wgVEbne • Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiENnymi Srubami • Hartowane zEby nie wymagajY ostrzenia

4

• Compass saw • ¥ˆšˆ”„ƒ Š„ƒ‹

155111

3

Ilo.: z@bów/ cal

300

9

4

PIA GRZBIETNICA DO WYRÓWNYWANIA • FatMax® reversible ush cut saw • ¥ˆšˆ”„ƒ ˜†ˆ€‹…‚ƒ‹ FatMax®, €‹ ”œ…ƒ”‚”ƒ‚‹

• ZEby hartowane • OdgiEta, odwracalna rYczka drewniana, mocowana Srubami Kod 152520 152521

242

Rozmiar mm 250 250

Ilo.: z@bów/ cal 13 13

x -

Rozmiar mm

152151

320

Ilo.: z@bów/ cal 13

4

• Jet-Cut panel saws • ¥ˆšˆ”„a Jet-Cut

• Jet Cut HP back saw • ¥ˆšˆ”„ƒ Jet-Cut ˜ ˆ‡Šª„ˆ

6 4

Kod

Rozmiar mm

Ilo.: z@bów/ cal

152161 152191

300 300

12 14

6

4 4

• Jet-Cut ne panel saws • ¥ˆšˆ”„a Jet-Cut ne

• Uniwersalny ksztaVt zEbów typu Jet-Cut umoNliwia pracE na wiEkszoSci powierzchni drewnianych • 152551 - hartowane zEby nie wymagajYce ostrzenia • 152571 - zEby nadajYce siE do przeostrzenia • Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiENnymi Srubami • 14 zEbów/cal umoNliwia ciEcie wszystkich rodzajów drewna, laminatów, zapewniajYc wysokY jakoS] wykoJczenia Rozmiar mm

152551 152571

350 350

Ilo.: z@bów/ cal 14 14

Kod

Rozmiar mm

Ilo.: z@bów/ cal

152412

600

7

4 4

6

PIA PATNICA JET-CUT FINE • Jet-Cut ne panel saws • ¥ˆšˆ”„a Jet-Cut ne

• Uchwyt bimateriaVowy DynaGrip, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeJstwo pracy • Hartowane zEby typu Jet-Cut nie wymagajY ostrzenia • Agresywna geometria hartowanych zEbów umoNliwiajYca szybsze ciEcie • 11 zEbów/cal umoNliwia ciEcie wszystkich rodzajow drewna, laminatów, zapewniajYc wysokY jakoS] wykoJczenia • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90° Kod

Rozmiar mm

155942 155952 155992 152442

380 450 500 550

9

PIA GRZBIETNICA, UNIWERSALNA

Kod

• Uchwyt bimateriaVowy DynaGrip, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeJstwo pracy • Hartowane zEby typu Jet-Cut nie wymagajY ostrzenia • Agresywna geometria hartowanych zEbów umoNliwiajYca szybsze ciEcie • 7 zEbów/cal umoNliwia ciEcie wzdVuN lub w poprzek wVókien • Idealna do ciEcia miEkkiego drewna, laminatów oraz pVyt PCV • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90°

8

PIA GRZBIETNICA JET-CUT

• Agresywna geometria hartowanych zEbów typu Jet-Cut umoNliwiajYca szybsze ciEcie • Hartowane zEby nie wymagajY ostrzenia • Uchwyt z ABS mocowany 2 Srubami • 14 zEbów/cal umoNliwia ciEcie wszystkich rodzjow drewna, laminatów, zapewniajYc wysokY jakoS] wykoJczenia

• Sztywne ostrze z hartowanymi zEbami • Komfortowa rEkojeS] z ABS w ksztaVcie pistoletu Rozmiar mm

Kod

5

PIA OTWORNICA, RKOJE [ Z ABS

Kod

PIA PATNICA JET-CUT 600 mm

• Panel saw • ¥ˆšˆ”„ƒ Jet-Cut, ˜ ˆ‡Šª„ˆ €‹ …‘„ —ˆ€ˆ”

• DuNe zEby (1 z/cal) • Idealna do koJcowej obróbki bloczków z betonu komórkowego • Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiENnymi Srubami • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90° • Hartowane zEby nie wymagajY ostrzenia • DoskonaVa do docinania drobnych elementów Kod

7

PIA GRZBIETNICA DO PRZYCINANIA PODOGI

Ilo.: z@bów/ cal 11 11 11 11

6 6 6 6

PIA PATNICA JET-CUT DO PYT G/K • Jet-Cut plasterboard saw • ¼‚”‘…˜ƒ€–‚ƒ‹ ˜†ˆ€‹…‚ƒ‹ ‚ˆšˆ”„ƒ Jet-Cut

• Uchwyt bimateriaVowy DynaGrip, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeJstwo pracy • Hartowane zEby typu Jet-Cut nie wymagajY ostrzenia • Agresywna geometria hartowanych zEbów umoNliwiajYca szybsze ciEcie • PoVYczenie konwencjonalnego ukVadu zEbów na poczYtku brzeszczota, z ukVadem zEbów z przerwami, zapewnia szybkie i czyste wykonanie ciEcia • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90° • Idealna do ciEcia pVyt gipsowych Kod

Rozmiar mm

Ilo.: z@bów/ cal

200372

550

7

6

www.prox.pl


PIY

1

4

PIA PATNICA JET-CUT • Jet-Cut panel saws • ¥ˆšˆ”„a Jet-Cut

7

PIA PATNICA BASIC • Basic sharptooth saw • ¥ˆšˆ”„ƒ Stanley Basic

PIA PATNICA Z POWOK< APPLIFLON DO PYT G/K • Wall board panel saw • ¥ˆšˆ”„a €‹ ’—˜ˆ„ƒ…†ˆ‚a

• Uchwyt bimateriaVowy DynaGrip, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem • Hartowane zEby typu Jet-Cut • Agresywna geometria hartowanych zEbów • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90° Kod

Rozmiar mm

Ilo.: z@bów/ cal

152812 152832 152882 152892

380 450 500 550

7 7 7 7

2

6 6 6 6

PIA PATNICA STOLARSKA

• Uchwyt bimateriaVowy, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeJstwo pracy • Wbudowany w rEkojeS] kYtownik 45° i 90° • Hartowane zEby typu Jet-Cut • PiVa 11 zEbów/cal, do prac wykoJczeniowych • PiVa 8 zEbów/cal, do prac zgrubnych Kod

Rozmiar mm

Ilo.: z@bów/ cal

200871 200881 200841 200861 200891 200931 200941 200961

500 550 380 450 380 450 500 550

8 8 8 8 11 11 11 11

x x x x x x x x

6 6 6 6 6 6 6 6

• Joiner’s panel saws • ¥ˆšˆ”„a ˜†ˆ€‹…‚ƒ‹

5

• DuNe zEby (3.5 z/cal) • Idealna do prac w drewnie • Uchwyt z ABS mocowany 3 mosiENnymi Srubami • ZEby do przeostrzenia • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90° Kod

Rozmiar mm

Ilo.: z@bów/ cal

154161 154251

500 600

3.5 3.5

3

• Uchwyt bimateriaVowy DynaGrip, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeJstwo pracy • Hartowane zEby typu Jet-Cut nie wymagajY ostrzenia • Agresywna geometria hartowanych zEbów umoNliwiajYca szybsze ciEcie • PoVYczenie konwencjonalnego ukVadu zEbów na poczYtku brzeszczota z ukVadem zEbów z przerwami zapewnia szybkie i czyste wykonanie ciEcia • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90° • Brzeszczot pokryty jest powVokY Applion zmniejszajYcY tarcie podczas ciEcia, równoczeSnie chroniYcY przed korozjY • Idealna do ciEcia pVyt gipsowych

4 4

PIA PATNICA UNIWERSALNA

Kod

Rozmiar mm

Ilo.: z@bów/ cal

200021 200031 200081 200091

380 450 500 550

15 9 7 7

www.prox.pl

6 6 6 6

201492

450

8

Ilo.: z@bów/ cal 7

6

PIA FatMax® Tri-Material • FatMax® applion hand saw Tri-Material • ¥ˆšˆ”„ƒ FatMax®

• Wall board panel saw • ¥ˆšˆ”„a €‹ ’—˜ˆ„ƒ…†ˆ‚a

Kod

Rozmiar mm

201512

500

Ilo.: z@bów/ cal 7

6

• Universal saw HP • ¥ˆšˆ”„ƒ ˜†ˆ€‹…‚ƒ‹, Š‚”‘…˜ƒ€–‚ƒ‹

• Uchwyt bimateriaVowy, zgrzewany ultrad{wiEkowo z brzeszczotem, zapewniajYcy komfort pracy • Hartowane zEby nie wymagajY ostrzenia • Uniwersalny ksztaVt zEbów umoNliwia pracE na wiEkszoSci powierzchni drewnianych • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90°

Rozmiar mm

PIA JET-CUT APPLIFLON

• Uchwyt bimateriaVowy DynaGrip, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeJstwo pracy • Hartowane zEby typu Jet-Cut nie wymagajY ostrzenia • Agresywna geometria hartowanych zEbów umoNliwiajYca szybsze ciEcie • Brzeszczot o gruboSci 0.85 mm • 7 zEbów/cal umoNliwia ciEcie wzdVuN lub w poprzek wVókien • Brzeszczot pokryty jest powVokY Applion zmniejszajYcY tarcie podczas ciEcia, równoczeSnie chroniYcY przed korozjY • OsVona zabezpieczajYca brzeszczot i chroniYca przed skaleczeniami • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90°

6

Kod

• Nowa Tri-Material rEkojeS] wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeJstwo i dokVadnoS] wykonywanej pracy • Bi-materiaVowe pokrycie rEkojeSci to wysoki komfort • W rEkojeS] wbudowane aluminiowe kYtowniki 45° i 90° • Brzeszczot pokryty powVokY Teon® zmniejszajYcY tarcie podczas ciEcia, równoczeSnie chroniYcY przed korozjY • Hartowane zEby typu Jet-Cut umoNliwiajY o 30% szybsze ciEcie w porównaniu do piV z zEbami tradycyjnym • Szeroki brzeszczot zapewnia precyzje ciEcia • PiVa z 7 zEbami/cal umoNliwia szybkie ciEcie wzdVuN lub w poprzek wVókien, przeznaczona jest do prac wykoJczeniowych Kod

Rozmiar mm

Ilo.: z@bów/ cal

205332

450

11

9

PIA PATNICA JET-CUT LAMINATOR

4

PIA FatMax® Tri-Material • FatMax® applion hand saw tri-material • ¥ˆšˆ”„ƒ FatMax®

• Jet-Cut laminator panel saw • ¥ˆšˆ”„ Jet-Cut laminator

• Uchwyt bimateriaVowy DynaGrip, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeJstwo pracy • Hartowane zEby typu Jet-Cut teraz jeszcze twardsze • Agresywna geometria hartowanych zEbów umoNliwiajYca szybsze ciEcie • 11 zEbów/cal zapewnia równY krawEd{ ciEcia • Brzeszczot pokryty jest powVokY Applion zmniejszajYcY tarcie podczas ciEcia, równoczeSnie chroniYcY przed korozjY • Specjalnie do ciEcia laminatów i paneli podVogowych Kod 201802

Rozmiar mm 450

Ilo.: z@bów/ cal 11

6

• Nowa Tri-Material rEkojeS] wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skrEcony trzema Srubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeJstwo i dokVadnoS] wykonywanej pracy • Bi-materiaVowe pokrycie rEkojeSci to wysoki komfort • W rEkojeS] wbudowane aluminiowe kYtowniki 45° i 90° • Brzeszczot pokryty powVokY Teon® zmniejszajYcY tarcie podczas ciEcia, równoczeSnie chroniYcY przed korozjY • Hartowane zEby typu Jet-Cut umoNliwiajY o 30% szybsze ciEcie w porównaniu do piV z zEbami tradycyjnymi • Szeroki brzeszczot zapewnia precyzje ciEcia • PiVa z 7 zEbami/cal umoNliwia szybkie ciEcie wzdVuN lub w poprzek wVókien, piVa przeznaczona jest do prac wykoJczeniowych Kod

Rozmiar mm

205282 205292 205302

380 500 550

Ilo.: z@bów/ cal 7 7 7

4 4 4

243


PIY

1

4

PIA PATNICA FatMax® Tri-Material DO PYT G/K • FatMax® plasterboard saw Tri-Material • ¥ˆšˆ”„ƒ FatMax® ˜†ˆ€‹…‚ƒ‹, €‹ ’—˜„ƒ…†ˆ‚ƒ

• Nowa rEkojeS] Tri-Material wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skrEcona trzema Srubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeJstwo i dokVadnoS] wykonywanej pracy • Bi-materiaVowe pokrycie rEkojeSci to wysoki komfort i ergonomia pracy • Wbudowane w rEkojeS] aluminiowe kYtowniki 45° i 90° • Brzeszczot pokryty powVokY teonowY zmniejsza tarcie podczas ciEcia, równoczeSnie chroniYc przed korozjY • Hartowane zEby typu Jet-Cut umoNliwiajY o 30% szybsze ciEcie • Szeroki brzeszczot zapewnia precyzje ciEcie • Agresywna geometria hartowanych zEbów umoNliwiajYca szybsze ciEcie Kod 205342

2

Rozmiar mm 550

Ilo.: z@bów/ cal 7

4

PIA JAPOfSKA JEDNOSTRONNA • Japanese saw and spare blade • ¥ˆšˆ”„ƒ ‹—ˆ‚˜„ƒ‹, ˆ‚ˆ˜†ˆ…ˆ‚‚‹‹

• Elastyczny brzeszczot umoNliwia ciEcie w trudnodostepnych miejscach i tuN przy powierzchni, np. podVogi • Agresywna geometria zEbów typu Jet-Cut zapewnia szybsze ciecie • GVówny ruch roboczy to ciYgniecie piVy • Szybkowymienny brzeszczot • Ergonomiczny bimateriaVowy uchwyt • Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich • Doskonale sprawdza siE przy obróbce drewna, materiaVów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego • 205090 - dodatkowo brzeszczot Kod 205000 205090

5

PIA PATNICA OPP

Kod 970556

x x

8 12

PIA JAPOfSKA DWUSTRONNA • Japanese two side saw and spare blade • ¥ˆšˆ”„ƒ ‹—ˆ‚˜„ƒ‹, ”Šž˜†ˆ…ˆ‚‚‹‹

Rozmiar mm 550

Ilo.: z@bów/ cal 7

x

50

PIA JAPOfSKA MINI • FatMax® mini ush cut pull japanese saw • ¥ˆšˆ”„ƒ ‹—ˆ‚˜„ƒ‹ FatMax®, ‚

205010 205160

6

• Dwustronny brzeszczot • Elastyczny brzeszczot umoNliwia ciecie w trudnodostEpnych miejscach i tuN przy powierzchni, np. podVogi • Agresywna geometria zEbów typu Jet-Cut zapewnia szybsze ciEcie • GVówny ruch roboczy to ciYgniEcie piVy • Szybkowymienny brzeszczot • Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich • Doskonale sprawdza siE przy obróbce drewna, materiaVów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego Kod 203310

Rozmiar mm 22

Ilo.: z@bów/ cal 120

x

6

Rozmiar mm 270 270

Ilo.: z@bów/ cal 8 17

x x

8 12

PIA 3 w 1 ZE SKADAN< RKOJE CI< • Universal saw 3 in 1 • «€a Š‚”‘…˜ƒ€–‚ƒ‹ “3 ” 1”, ˜„€ƒ‚ƒ‹

• Ergonomiczna rEkojeS] komozytowa z blokadY (6 pozycji) i przeciwpoSlizgowym pokryciem • BeznarzEdziowa wymiana brzeszczotów • Dostarczane z trzema brzeszczotami: do drewna, do metalu i otwornicY Kod

Rodzaj

Ilo.: szt.

200920 200929

piVa 3 w 1 piVa 3 w 1

1 ekspozytor

8

• Dwustronny brzeszczot 8 i 17 zEbów/cal • Elastyczny brzeszczot umoNliwia ciEcie w trudnodostepnych miejscach i tuN przy powierzchni, np. podVogi • Agresywna geometria zEbów typu Jet-Cut zapewnia szybsze ciecie • GVówny ruch roboczy to ciYgniecie piVy • Szybkowymienny brzeszczot • Ergonomiczny bimateriaVowy uchwyt • Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich, doskonale sprawdza siE przy obróbce drewna, materiaVów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego • 205160 - dodatkowo brzeszczot Kod

244

Ilo.: z@bów/ cal 17 17

• OPP hand saw • ¥ˆšˆ”„ƒ ˜†ˆ€‹…‚ƒ‹ ¨ÅÅ

• REkojeS] ergonomiczna ABS • Hartowane zEby nie wymagajY ostrzenia • Uniwersalny ksztaVt zEbów umoNliwia pracE na wiEkszoSci powierzchni drewnianych • W rEkojeS] wbudowane sY kYtowniki 45° i 90°

3

Rozmiar mm 270 270

7

x x

2 8

PIA SKADANA • Knife saw universal cung and spare blade • ¥ˆšˆ”„ƒ ˜„€ƒ‚ƒ‹

• W uchwycie magazynek na zapasowe ostrze • Automatyczna blokada ostrza • UzEbienie uniwersalne przeostrzalne • Ostrze ze stali wEglowej Kod

Rozmiar mm

153330

150

9

x

6

PIA MINI DO METALU • Mini hacksaw • Á‚-‚ˆšˆ”„ƒ —ˆ ‘†ƒ€€Š ˜ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ „ˆ…—Š˜ˆ

PIA FatMax® DO PYT G/K • FatMax® wall board saw • ¥ˆšˆ”„a FatMax®, Š„ƒ‹, €‹ ’—˜ˆ„ƒ…†ˆ‚a

• Zaostrzona koJcówka brzeszczota uVatwiajYca przebijanie siE przez pVyty G/K • Agresywna geometria hartowanych zEbów typu Jet-Cut umoNliwiajYca szybsze ciEcie • Hartowany brzeszczot • Ergonomiczny, bimateriaVowy uchwyt, zgrzewany ultradSwiEkowo z brzeszczotem, zapewniajYcy komfort pracy • 7 zEbów/cal • 205562 w etui Kod

Rozmiar mm

205560 205562

302 302

Ilo.: z@bów/ cal 7 7

x x

6 6

• Polipropylenowa rEkojeS] ze SrubY mocujYcY brzeszczot • Elastyczny, regulowany na caVej dVugoSci brzeszczot umoNliwia równe ciEcie Kod

Rozmiar mm

208070

300

x

6

www.prox.pl


PIY

1

PIA DO METALU, RKOJE [ ALUMINIOWA • Hacksaw mul posion • ¥ˆšˆ”„ƒ —ˆ ‘†ƒ€€Š ‚ˆ’ˆ—ˆ¡ˆ‚‚ƒ‹, ˜ ƒ€‚‘”ˆ™ …Š„ˆ‹†–

• Wykonana z rury o przekroju prostokYtnym, mogYcY peVni] rolE magazynka na brzeszczoty • Opatentowany mechanizm naciYgu brzeszczota • Ergonomiczna rEkojeS], z podpórkY na dVoJ, ze stopu aluminium • ¾atwa i szybka zmiana brzeszczota • MoNliwoS] ustawienia brzeszczota pod kYtem 90° i 45°

151201

2

300

5

PIA DO METALU RKOJE [ Z TWORZYWA ABS

Kod

Rozmiar mm

151221

300

3

5

PIA DO METALU, RKOJE [ DREWNIANA • Straight handle metal mount • ¥ˆšˆ”„ƒ —ˆ ‘†ƒ€€Š ˜ ‘…‘”‹‚‚ˆ™ …Š„ˆ‹†–

152180 159053

5

Rozmiar mm

151231

300

www.prox.pl

Rozmiar mm 150 150

x x

10 10

PIA DO METALU, KOMPOZYTOWA • 300 mm composite hacksaw • ¥ˆšˆ”„ƒ —ˆ ‘†ƒ€€Š composite 300 

• Rama wykonana z wysokoudarowego polimeru ze stalowym trzpieniem • Ergonomiczna rEkojeS] • MoNliwoS] ustawienia brzeszczota pod kYtem 90° i 45° • ¾atwa i szybka zmiana brzeszczota • PamiE] naciYgu do 100 kg • Opatentowany mechanizm naciYgu brzeszczota Kod

Rozmiar mm

158922

400

6

6

• High tension low prole hacksaw • ¥ˆšˆ”„ƒ —ˆ ‘†ƒ€€Š ƒ€‚‘”ƒ‹ 300 

5

Kod

Rozmiar mm

200011

410

PIY DO METALU TURBO-CUT • Heavy duty hacksaw • ¥ˆšˆ”„ƒ —ˆ ‘†ƒ€€Š Turtbo-Cut 300 

• Rama metalowa pokryta tworzywem • Szybka i Vatwa wymiana brzeszczota • Ergonomiczna bi-materiaVowa rEkojeS] • Opatentowany mechanizm naciYgu ostrza • PamiE] siVy naciYgu do 80 kg • MoNliwoS] ciEcia grubszych proli Kod

Rozmiar mm

201101

430

8

PIA DO METALU FatMax® • FatMax® hacksaw • ¥ˆšˆ”„ƒ —ˆ ‘†ƒ€€Š FatMax®

Kod

Rozmiar mm

205311

430

2

PIA DO PYTEK CERAMICZNYCH • Ceramic saw • ¥ˆšˆ”„ƒ €‹ „‘…ƒ©‘˜„ž —€†ˆ„

• Brzeszczot z nasypem z wEglików • Sztywny prol z dVugY rEkojeSciY • Wymienny brzeszczot Kod

4

2

• Rama z duraluminium • Szybka i Vatwa wymiana brzeszczotu • Ergonomiczna, bi-materiaVowa rEkojeS] • Opatentowany mechanizm naciYgu ostrza • PamiE] siVy naciYgu 150 kg

9

PIA DO METALU DURALUMINIOWA

• Lekki, odlewany duraluminiowy korpus • ¾atwa i szybka wymiana brzeszczota • PamiE] naciYgu do 100 kg • Ergonomiczna rEkojeS] • Odpowiednio uksztaVtowane ramiE pozwalajYce na ciEcie w trudno dostEpnych miejscach

• Prosta, drewniana rEkojeS] Kod

• Junior hacksaw - plasc handle • ¥ˆšˆ”„ƒ ˜ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”ˆ™ …Š„ˆ‹†–

• REkojeS] rewolwerowa z tworzyw • Oprawka metalowa o przekroju kwadratowym • D{wignia wbudowana w rYczkE pozwalajYca na szybkY wymianE ostrza • Wymienny brzeszczot

• Enclosed grip hacksaw • ¥ˆšˆ”„ƒ —ˆ ‘†ƒ€€Š ˜ …Š„ˆ‹†– ABS

• Solidna, stalowa oprawa • RYczka z tworzywa przykrEcona dwiema Srubami • Do wszystkich rodzajów metalu

7

PIA JUNIOR

Kod

Rozmiar mm

Kod

4

151070 154320

Rozmiar mm 150 150

x x

12 6

245


PIY

1

4

BRZESZCZOT DO PIY KAB<KOWEJ, DO DREWNA SUCHEGO • Bow saw blades – HP eam • «ˆ€ˆ†‚ƒ €‹ €Š©„ˆ”œž —€

• Brzeszczot hartowany z uzEbieniem prostym symetrycznym do suchego drewna • Wykonany ze stali szwedzkiej • Hartowane zEby Kod

Rozmiar mm

153821 153851 153881

530 610 760

2

• Stalowa, owalna ramka zapobiega skrEcaniu i wyginaniu • OsVona rEki • Dostarczana z dwoma brzeszczotami do metalu i do drewna

204471 204371

5

• Bow saw blades – HP eam • «ˆ€ˆ†‚ƒ €‹ €Š©„ˆ”œž —€

154391 154461 154481

530 610 760

3

10 10 10

PIA KAB<KOWA DO WIE=EGO DREWNA • Bow saw – HP american teeth • «€a €Š©„ˆ”ƒ‹ ˜ ƒ„ƒ€¤‚‚œ Š‡ˆ

Rozmiar mm

153791 153681 154031

530 610 760

246

Dodatkowe wyposa^enie brzeszczot do drewna

12 10

7

• Right handle special plasterboard saw • ¥ˆšˆ”„a €‹ ’—˜ˆ„ƒ…†ˆ‚a, Š„ƒ‹

• Idealna do robienia otworów w pVytach gipsowo-kartonowych • Zaostrzona koJcówka brzeszczota uVatwiajYca przebijanie siE przez pVyty • Wygodna drewniana rEkojeS] Kod

Rozmiar mm

152060

152

8

PIA KAB<KOWA PRO DO SUCHEGO DREWNA

PIA DO PYT G/K

Ilo.: z@bów/ cal 6

6

PIA OGRODNICZA UNIWERSALNA • Knife saw rapid cung • ¥ˆšˆ”„ƒ ˜ƒˆ”ƒ‹

• Bow saw • «€a €Š©„ˆ”ƒ‹

Kod

Rozmiar mm

155291 155301 155331

530 610 760

6

5 5 5

• UzEbienie uniwersalne przeostrzalne • Brzeszczot mocowany w rEkojeSci 2 nitami Kod

Rozmiar mm

156761

350

9

PIA KAB<KOWA PRO DO WIE=EGO I MOKREGO DREWNA

Ilo.: z@bów/ cal 4

10

PIA OGRODNICZA JET-CUT • Jet-Cut garden saws • ¥ˆšˆ”„ƒ ˜ƒˆ”ƒ‹ Jet-Cut

• Bow saw • «€a €Š©„ˆ”ƒ‹

• Stalowa owalna ramka zapobiega skrEcaniu i wyginaniu • Prosty i szybki system zakVadania brzeszczota • Hartowane zEby nie wymagajY ostrzenia • OsVona rEki • Idealna do SwieNego drewna Kod

Rozmiar mm 300 300

• Stalowa owalna ramka zapobiega skrEcaniu i wyginaniu • Prosty i szybki system zakVadania brzeszczota • Hartowane zEby nie wymagajY ostrzenia • OsVona rEki • Równomierne, hartowane uzEbienie do suchego drewna

• UzEbienie amerykaJskie z przerwami pozwalajYce ciY] SwieNe drewno • Wykonany ze stali szwedzkiej • Hartowane zEby Rozmiar mm

• Bow saw • «€a €Š©„ˆ”ƒ‹, Š‚”‘…˜ƒ€–‚ƒ‹ ˜ ƒ—ƒ˜‚œ —ˆ€ˆ†‚ˆ

Kod 10 10 10

BRZESZCZOT DO PIY KAB<KOWEJ, DO DREWNA MOKREGO

Kod

PIA KAB<KOWA UNIWERSALNA

12 12 12

• Stalowa owalna ramka zapobiega skrEcaniu i wyginaniu • Prosty i szybki system zakVadania brzeszczota • Hartowane zEby nie wymagajY ostrzenia • OsVona rEki • UzEbienie z przerwami pozwalajYce ciY] SwieNe drewno Kod

Rozmiar mm

154491 154511 154531

530 610 760

5 5 5

• Agresywna geometria hartowanych zEbów typu Jet-Cut umoNliwiajYca szybsze ciEcie • Brzeszczot mocowany w rEkojeSci 2 nitami • Specjalny ksztaVt uchwytu umoNliwiajYcy ciEcie pod skosem • Hartowane zEby Kod

Rozmiar mm

152431 152591

300 350

Ilo.: z@bów/ cal 7 7

1 4

www.prox.pl


PIY, WKRTAKI

1

BRZESZCZOTY LASER, 300 mm • Bi-metal laser hacksaw blades • «ˆ€ˆ†‚ƒ ‚ˆšˆ”ˆ©‚œ‘ bi-metal, 300 

• Brzeszczoty bi-metaliczne, stalowe, HSS hartowane o duNej trwaVoSci Kod

Ilo.: z@bów/ cal

Ilo.: szt. w opakowaniu

155571 155581 155582 155591

18 24 24 32

100 100 5 100

2

x -

1 1 10 1

BRZESZCZOTY HSS RUBIS, 300 mm • Rubis hacksaw blades • «ˆ€ˆ†‚ƒ ‚ˆšˆ”ˆ©‚œ‘ HSS, 300 

4

7

PRZYR=NIA DREWNIANA • Wood mitre box • †Š˜€ˆ ‘…‘”‹‚‚ˆ‘

• Drewniana przyrNnia z kYtami 45° i 90° • Konstrukcja klejona oraz skrEcana Srubami • Otwory do mocowania na stole warsztatowym

PRZYR=NIA NASTAWNA • Mitre saw • †Š˜€ˆ ‘žƒ‚©‘˜„ˆ‘ ˜ ‚ˆšˆ”„ˆ™

• TrwaVa, mocna konstrukcja • Hartowane, wymienne ostrze o uniwersalnym uzEbieniu • Ïruba naciYgu uVatwiajYca zmianE ostrza i precyzjE ciEcia • Dostarczana z piVY na prowadnicach • ¾atwe ustawienie NYdanego kYta: 30°, 45°, 60° lub 90° • WkVadki gumowe w uchwycie • KoVki mimoSrodowe umoNliwiajY pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu Kod

Kod

Rozmiar mm

191911

300

5

2

208001 208091

8

PRZYR=NIA Z TWORZYWA • Standard mitre box • †Š˜€ˆ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”ˆ‘

Rozmiar mm 560 560

Dodatkowe wyposa^enie

BOX

brzeszczot

x -

2 1

WKRTAK BASIC PHILLIPS • Basic screwdriver • ¨†”‘…†„ƒ Stanley Basic

• Seria podstawowych wkrEtaków ogólnego zastosowania • TrwaVa rEkojeS] z polipropylenu • Brzeszczoty ze stali molibdenowej HSS o duNej trwaVoSci Kod

D]ugo.: mm

159000 159031 159060 159061 159062

300 300 300 300 300

3

x x x

10 10 10 10 10

BRZESZCZOTY LION, 300 mm • Hacksaw blades - Lion • «ˆ€ˆ†‚ˆ ‚ˆšˆ”ˆ©‚ˆ‘ Lion, 300 

• PrzyrNnia z tworzywa ABS, z kYtami: 22.5°, 45° i 90° • Ogranicznik do oparcia o brzeg stoVu • Otwory do mocowania na stole Kod

Rozmiar mm

192121

370 x 140 x 100

6

8

Kod

Grot typ

Grot L mm

600010 600020

PH 1 PH 2

75 mm 100 mm

9

x x

6 6

ZESTAWY WKRTAKÓW BASIC 2, 4, 10, 20 SZT. • Basic screwdriver set • ¨†”‘…†„ Stanley Basic ” ‚ƒ‡ˆ…‘

PRZYR=NIA Z TWORZYWA Z PI< • Mitre box with saw • †Š˜€ˆ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”ˆ‘ ˜ ‚ˆšˆ”„ˆ™

• Seria podstawowych wkrEtaków ogólnego zastosowania • TrwaVa rEkojeS] z polipropylenu

• PrzyrNnia z tworzywa ABS wraz z piVY o uniwersalnym uzEbieniu, z kYtami: 22.5°, 45° i 90° • Ogranicznik do oparcia o brzeg stoVu, otwory do mocowania na stole • MoNliwoS] bezpiecznego przechowywania piVy w przyrNni • RYczka piVy z ABS mocowana Srubami

• Elastyczny brzeszczot ze stali wEglowej Kod

Ilo.: z@bów/ cal

Ilo.: szt. w opakowaniu

158010 158420 158421 158422

8, 10 i 12 24 24 24

5 2 100 5

www.prox.pl

x x x

10 1 10 10

Kod

Rozmiar mm

198001

350

8

Kod

Sk]ad zestawu

600200 600220 601000

PH 2 x 100 mm, P¾. 6.5 x 100 mm PZ 2 x 100 mm, P¾. 6.5 x 100 mm P¾. 5 x 75, 5 x 150 mm, 6.5 x 100 mm, 6.5 x 150 mm; PZ 1, PZ 2 20 szt. P¾. 6.5 x 38, 2 szt. 5 x 75 mm, 2 szt. 6.5 x 100, 5 x 150, 6.5 x 150 mm, PH 2 x 38, 2 szt. 1 x 100, 2 szt. 2 x 100 mm, zestaw 660520, P¾. 6 mm, PH 2 P¾. 5 x 75, 6.5 x 150 mm, PZ 1, PZ 2 P¾. 5 x 75, 6.5 x 150 mm, PH 1, PH 2

602200 643910 643880

x x x

6 6 6

x

6

x x

6 6

247


WKRTAKI

1

WKRTAK WIELOFUNKCYJNY, ELASTYCZNY • 10 way exible screwdriver • ¨†”¤…†„ƒ ‚ˆ’ˆ‰Š‚„¡ˆ‚‚ƒ‹, 10 ‚ƒ˜ƒˆ„

4

7

ZESTAW WKRTAKÓW, 22 szt. • Screwdrivers set – 22 pcs. • ¨§”¤…†„ Stanley ‚ƒ‡ˆ… 22 ª†.

ZESTAW METALOWYCH WKRTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH • Mul use precision screwdriver set • ¨†”¤…†„ —…‘¡ˆ‚‚œ‘ Stanley - ‚ƒ‡ˆ…

• 20 róNnych koJcówek • Uchwyt samozaciskowy • WkrEtak na wymienne koJcówki z grzechotkY • Dostarczany w plaskowej walizeczce • 10 wymiennych koJcówek 1/4” + adapter • Bi-materiaVowa rEkojeS] • Magazynek na koJcówki z klipsem do paska Kod

Typ ko\cówek

625080

PH 1, PH 2, PH 3; Torx: T15, T20 Kwadrat: 1, 2; P¾: 4, 5, 6, 7 mm

2

x

Kod

Sk]ad zestawu

630220

P¾. dVuga 6 mm; PH dVuga 2 pkt.; P¾. 5, 6, 7 mm; PH 1, 2, 3; Torx: T10, T15, T20; szeSciokYtne 3, 4, 5 mm; przedVuNka; klucze nasadowe 5, 6, 8, 9 10, 11 mm

4

5

WKRTAK WIELOFUNKCYJNY Z GRZECHOTK< • Mulbit ratcheng screwdriver • ¨†”¤…†„ƒ ‚ˆ’ˆ‰Š‚„¡ˆ‚‚ƒ‹, ˜ †…‘ ¤†„ˆ™

• Komplet 6 szt. wkrEtaków zegarmistrzowskich • Montowane platerowane uchwyty • Hartowane stalowe koJcówki 2

Kod

Sk]ad zestawu

660391

P¾. 1.4, 1.8, 2.3, 3 mm; PH 1, PH 2

8

ZESTAW WKRTAKÓW, 38 szt. • Screwdrivers set – 38 pcs. • ¨†”¤…†„ Stanley ‚ƒ‡ˆ… 38 ª†.

6

ZESTAW BIMATERIAOWYCH WKRTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH • Precision bimaterials screwdriver set • ¨†”¤…†„ —…‘¡ˆ‚‚œ‘ Stanley - ‚ƒ‡ˆ…

• 36 róNnych koJcówek • Uchwyt samozaciskowy • WkrEtak na wymienne koJcówki z grzechotkY • Dostarczany w plaskowej walizeczce • 6 wymiennych koJcówek 1/4” • BimateriaVowa rEkojeS] • Grzechotka z przeVYcznikiem prawo - lewo • Blokada • Magazynek na koJcówki w rEkojeSci Kod

Typ ko\cówek

625090

P¾. 5, 6.5 mm; PH 1, PH 2; Torx: T15, T20

3

x

• 8 way screwdriver • ¨†”¤…†„ƒ ‚ˆ’ˆ‰Š‚„¡ˆ‚‚ƒ‹, 8 ‚ƒ˜ƒˆ„

• 8 wymiennych koJcówek 1/4” + adapter • BimateriaVowa rEkojeS] Sk]ad zestawu

625110

PH 0, 1, 2; P¾. 3, 4.5, 6; kolec; adapter do wkrEcania haków; Vapka do maVych gwo{dzi

248

Sk]ad zestawu

630380

P¾. dVugie 5, 6, 7 mm; PH 1, 2, 3; P¾. 5, 6, 7 mm; PH 0, 1, 2, 3; 3 pkt.; Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30; szeSciokYtne 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; kwadratowe S1, S2, S3; przedVuNka; klucze nasadowe 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm

4

WKRTAK WIELOFUNKCYJNY, 8 GROTÓW

Kod

Kod

6

6

• Komplet 6 szt. wkrEtaków zegarmistrzowskich • Obrotowa bimateriaVowa rEkojeS] • Hartowane stalowe koJcówki 2

Kod

Sk]ad zestawu

660520

P¾. 1.4, 2.0, 2.4, 3 mm; PH 0, PH 1

9

ZESTAW WKRTAKÓW CUSHION GRIP Z PRÓBNIKIEM NAPICIA

x

4

WKRTAK - PRÓBNIK NAPICIA • Main Tester • ¨†”¤…†„ƒ - †‘˜†‘… ‚ƒ—…‹š‘‚‹

• CushionGrip screwdriver set with a main tester • ¨†”¤…†„ CushionGrip ” ‚ƒ‡ˆ…‘, ˜ †‘˜†‘…ˆ ‚ƒ—…‹š‘‚‹

• REkojeS] pokryta elastycznym materiaVem - doskonaVy komfort i kontrola pracy • Grot wykonany z wysokiej jakoSci stali chromowo-wanadowej, redukuje ryzyko uszkodzenia koJcówki • Chromowany grot, zabezpiecza przed korozjY • Magnetyczna koJcówka bez powVoki chromowej, uVatwia pracE bez efektu Vuszczenia chromu • DuNy uchwyt zapewnia optymalny moment obrotowy, niezbEdny do pracy ze Srubami do drewna • Oznaczenie typu, uVatwia dobór odpowiedniego wkrEtaka do rodzaju Sruby Kod

Sk]ad zestawu

650090

P¾. 5 x 100 mm, 6.5 x 100 mm, 6.5 x 45 mm, PH 1 x 100 mm, 2 x 100 mm, 2 x 45 mm, próbnik napiEcia

x

12

• Do pracy pod napiEciem do 250 V • Zgodny z normami VDE, GS i CE • Zaczep do paska • TrzpieJ osVoniEty ze stali Cr-V Kod 661190

Grot typ P¾. 3.5

Grot L mm 65

x

6

www.prox.pl


WKRTAKI

1

4

WKRTAK SZE CIOFUNKCYJNY • Mulbit screwdriver plus 6 bits • ¨†”¤…†„ƒ ‚ˆ’ˆ‰Š‚„¡ˆ‚‚ƒ‹, 6 ‚ƒ˜ƒˆ„

Typ ko\cówek

680120

koJcówka rurowa 6, 8 mm; P¾. 4.5, 6 mm; PH 1, PH 2

2

x

• FatMax®XL Demolion screwdriver • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL Demolion

• Mocny, wytrzymaVy grot, prowadzony przez rEkojeS] • WkrEtak moNe by] uNywany do rozVupywania, podwaNania i przebijania • Stalowe zakoJczenie na rYczce umoNliwia pobijanie mVotkiem • Bi-materiaVowa rYczka oraz ergonomiczny ksztaVt zwiEkszajY komfort pracy

• Wymienne koJcówki wielofunkcyjne • BimateriaVowa rEkojeS] Kod

WKRTAK FATMAX XL DEMOLITION

6

Kod

Grot typ

675380 675390 675470

PH 2 PH 3 PH 4

5

MULTIBIT - WKRTAK Z GRZECHOTK< I WYMIENNYMI KOfCÓWKAMI

x x x

6 6 6

WKRTAK FatMax® XL™ - PASKI RÓWNOLEGY • FatMax® XL s/d ared bolster • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL —€ˆ˜„ƒ‹, Š˜€‘‚‚ƒ‹

• Mul-Bit ratcheng screwdriver • ¨†”¤…†„ƒ Mul-Bit ˜ †…‘ ‘†„ˆ™  ˜‘‚‚œ ‚ƒ˜ƒ„ƒ

6

WKRTAK FatMax® XL™ - PASKI Z ZABIERAKIEM • FatMax® XL s/d ared bolster • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL —€ˆ˜„ƒ‹, Š˜€‘‚‚ƒ‹

• Grot wykonany ze stali chromowo - wanadowej, umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem Kod 660550 660551 660560 660561

7 • Opatentowany system magazynowania koJcówek • 10 koJcówek: 1/4” - 6 szt. w uchwycie i 4 szt. w oddzielnym uchwycie mocowanym do Sciany • Mechanizm kulkowy umoNliwiajYcy szybki i Vatwy dostEp do koJcówek • Uchwyt magnetyczny do koJcówek • Grzechotka (lewo, prawo, blokada) • Bi-materiaVowa rEkojeS] • CzESci metalowe nierdzewne Kod

Typ ko\cówek

680100

P¾. 5, 6.5 mm; PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2; kwadrat: 1, 2; Torx: T10, T15

3

x

6

MULTIBIT - WKRTAK Z WYMIENNYMI KOfCÓWKAMI • Mul-bit screwdriver • ¨†”¤…†„ƒ Mul-Bit ˜ˆ ˜‘‚‚œ ‚ƒ˜ƒ„ƒ

• Grot wykonany ze stali chromowo - wanadowej, umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem Kod

• Opatentowany system magazynowania koJcówek • 10 koJcówek: 1/4” - 6 szt. w uchwycie i 4 szt. w oddzielnym uchwycie, mocowanym do Sciany • Mechanizm kulkowy umoNliwiajYcy szybki i Vatwy dostEp do koJcówek • Uchwyt magnetyczny do koJcówek • BimateriaVowa rEkojeS] • CzESci metalowe nierdzewne Kod

Typ ko\cówek

P¾. 5, 6.5 mm; PH 1, PH2; 680110 PZ 1, PZ 2; kwadrat 1, 2; Torx: T10, T15

www.prox.pl

x

6

660570 660571 660590 660591 660650 660651 660670 660671 660680 660681 660690 660691 660700 660701 660710 660711 660720 660721 660730 660731 660750 660751

Grot typ P¾. 2.5 P¾. 2.5 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 3.5 P¾. 3.5 P¾. 3.5 P¾. 3.5 P¾. 4 P¾. 4 P¾. 4 P¾. 4 P¾. 5.5 P¾. 5.5 P¾. 5.5 P¾. 5.5 P¾. 5.5 P¾. 5.5 P¾. 6.5 P¾. 6.5

Grot L mm 50 50 75 75 100 100 75 75 100 100 100 100 150 150 125 125 150 150 250 250 150 150

x x x x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Grot typ P¾. 10 P¾. 10 P¾. 12 P¾. 12

Grot L mm 200 200 250 250

x x -

6 6 6 6

WKRTAK FatMax® XL™ POZIDRIV • FatMax® XL s/d Pozidriv • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL, ª€¡‘”ƒ‹, Pozidriv

• Grot wykonany ze stali chromowo - wanadowej umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem Kod 661390 661391 661410 661411 661420 661421 661470 661471 661480 661481 661490 661491 661590 661591 661950 661951

Grot typ PZ 0 PZ 0 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2

Grot L mm 60 60 30 30 80 80 250 250 30 30 100 100 150 150 250 250

x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

249


WKRTAKI

1

3

WKRTAK FatMax® XL™ POZIDRIV Z ZABIERAKIEM • FatMax® XL s/d Pozidriv • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL, ª€¡‘”ƒ‹, Pozidriv

• FatMax® XL s/d Phillips • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL, ª€¡‘”ƒ‹, Phillips

• Grot wykonany ze stali chromowo - wanadowej umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • Zabierak pod klucz • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem Kod

Grot typ

Grot L mm

661990 662110 661991 662111

PZ 3 PZ 3 PZ 4 PZ 4

150 150 200 200

2

x x -

5

WKRTAK FatMax® XL™ PHILLIPS Z ZABIERAKIEM

6 6 6 6

• FatMax® XL s/d insulated Phillips • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL, ª€¡‘”ƒ‹, Phillips, ˆ€…ˆ”ƒ‚‚ƒ‹

• Grot wykonany ze stali chromowo - wanadowej umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • Zabierak pod klucz • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem Kod

Grot typ

Grot L mm

660850 661150 660851 661151

PH 3 PH 3 PH 4 PH 4

150 150 200 200

x x -

6 6 6 6

WKRTAK FatMax® XL™ PHILLIPS

4

• FatMax® XL s/d Phillips • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL, ª€¡‘”ƒ‹, Phillips

WKRTAK FatMax® XL™ PHILLIPS DLA ELEKTRYKÓW

WKRTAK FatMax® XL™ TORX Z OTWOREM • FatMax® XL s/d Torx • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL, ª€¡‘”ƒ‹, Torx

• WkrEtak izolowany dla elektryków • KaNdy wkrEtak testowany pod napiEciem 1000 V • Zgodne z normami EN60900 • Grot izolowany wykonany ze stali chromowo-wanadowej • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • Anty poSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego• PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY prace narzEdziem Kod

Grot typ

Grot L mm

662450 662480 662490 662451 662481 662491

PH 0 PH 0 PH 1 PH 1 PH 2 PH 2

60 60 80 80 100 100

6

x x x -

6 6 6 6 6 6

WKRTAKFatMax®XL™POZIDRIV DLA ELEKTRYKÓW • FatMax® XL s/d insulated Pozidriv • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL, ª€¡‘”ƒ‹, Pozidriv, ˆ€…ˆ”ƒ‚‚ƒ‹

• Grot wykonany ze stali chromowo - wanadowej umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem Kod 660760 660761 660770 660771 660790 660791 660800 660801 660820 660821 660830 660831 660840 660841 660780 660781 660810 660811

250

Grot typ PH 0 PH 0 PH 00 PH 00 PH 1 PH 1 PH 1 PH 1 PH 2 PH 2 PH 2 PH 2 PH 2 PH 2 PH 1 PH 1 PH 2 PH 2

Grot L mm 60 60 50 50 80 80 250 250 100 100 150 150 250 250 30 30 30 30

x x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

• Grot wykonany ze stali chromowo wanadowej – umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej – to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY prace narzEdziem Kod 662140 662290 662310 662350 662370 662390 662141 662291 662311 662351 662371 662391

Grot typ T 10 T 10 T 15 T 15 T 20 T 20 T 25 T 25 T 30 T 30 T 40 T 40

Grot L mm 75 75 75 75 100 100 100 100 115 115 130 130

x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

• WkrEtak izolowany dla elektryków • KaNdy wkrEtak testowany pod napiEciem 1000 V • Zgodne z normami EN60900 • Grot izolowany wykonany ze stali chromowowanadowej • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY prace narzEdziem Kod 662500 662501 662600 662601 662630 662631

Grot typ PZ 0 PZ 0 PZ 1 PZ 1 PZ 2 PZ 2

Grot L mm 60 60 80 80 100 100

x x x -

6 6 6 6 6 6

www.prox.pl


WKRTAKI

1

3

WKRTAK FatMax® PHILLIPS DLA ELEKTRYKÓW • FatMax® s/d insulated Phillips • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL, ª€¡‘”ƒ‹, Phillips, ˆ€…ˆ”ƒ‚‚ƒ‹

• WkrEtak Philips dla elektryków • Zgodny z normY EN609900 • Testowany do 1000 V • Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod 654140 654141 654150 654151 654160 654161

2

Grot typ PH 0 PH 0 PH 1 PH 1 PH 2 PH 2

Grot L mm 75 75 100 100 125 125

x x x -

6 6 6 6 6 6

5

• Zgodny z normY EN609900 • Testowany do 1000 V • Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • Tester napiEcia Sk]ad zestawu

Kod

654410

P¾. równ. 2.5 x 50 mm, 3.5 x 75 mm, 5.5 x 150 mm ,PH 1 x 100 mm, PH 2 x 125 mm, tester napiEcia

ZESTAW FatMax® 10 SZT. PASKI, POZIDRIV DLA ELEKTRYKÓW • 10 pc FatMax® insul s/d set FL/PZ • ¥ƒ‡ˆ… ˆ€…ˆ”ƒ‚‚œž ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 10 ª†.

• 6 pc FatMax® insul s/d set PH/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ€…ˆ”ƒ‚‚œž ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 6 ª†.

4

WKRTAK FatMax® POZIDRIV DLA ELEKTRYKÓW

ZESTAW FatMax® 6 SZT. PASKI, PHILLIPS DLA ELEKTRYKÓW

6

ZESTAW FatMax ® 6 SZT. DLA ELEKTRYKÓW PASKI, POZIDRIV

• Zgodny z normY EN609900 • Testowany do 1000 V • Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

Sk]ad zestawu

625730

P¾. równ. 2.5 x 50 mm, 3.5 x 75 mm, 5.5 x 150 mm, PH 0 x 75 mm, PH 1 x 100 mm, PH 2 x 125 mm, PZ 0 x 75 mm, PZ 1 x 100 mm, PZ 2 x 125 mm, tester napiEcia

• 6 pc FatMax® insul s/d set PZ/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ€…ˆ”ƒ‚‚œž ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 6 ª†.

• FatMax® s/d insulated Pozidriv • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL, ª€¡‘”ƒ‹, Phillips, ˆ€…ˆ”ƒ‚‚ƒ‹

6

10

WKRTAK FatMax® PASKI DLA ELEKTRYKÓW • FatMax® s/d insulated sloed • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® ˆ€…ˆ”ƒ‚‚ƒ‹ ª€¡ —…‹ˆ™

• WkrEtak dla elektryków z koJcówkY Pozidriv • Zgodny z normY EN609900 • Testowany do 1000 V • Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod 654170 654171 654180 654181 654190 654191

Grot typ PZ 0 PZ 0 PZ 1 PZ 1 PZ 2 PZ 2

www.prox.pl

Grot L mm 75 75 100 100 125 125

x x x -

6 6 6 6 6 6

• Zgodny z normY EN609900 • Testowany do 1000 V • Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • W zestawie próbnik napiEcia Kod

654430

Sk]ad zestawu P¾ równ. 2.5 x 50 mm, 3.5 x 75 mm, 5.5 x 150 mm, PZ 1 x 100 mm, PZ 2 x 125 mm, Tester napiEcia

4

• PVaski poszerzony dla elektryków • Zgodny z normY EN609900 • Testowany do 1000 V • Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

Grot typ

Grot L mm

654100 654101 654110 654111 654120 654121 654130 654131

P¾. 2.5 P¾. 2.5 P¾. 3.5 P¾. 3.5 P¾. 4 P¾. 4 P¾. 5.5 P¾. 5.5

50 50 75 75 100 100 150 150

x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6

251


WKRTAKI

1

WKRTAK FatMax® XL™ PASKI DLA ELEKTRYKÓW • FatMax® XL s/d insulated ared • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL ˆ€…ˆ”ƒ‚‚ƒ‹ —€ˆ˜„ƒ‹

• WkrEtak izolowany dla elektryków • KaNdy wkrEtak testowany pod napiEciem 1000 V • Zgodne z normami EN60900 • Grot izolowany wykonany ze stali chromowo-wanadowej • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem Kod 662650 662651 662670 662671 662690 662691 662800 662801

2

Grot typ P¾. 2.5 P¾. 2.5 P¾. 3.5 P¾. 3.5 P¾. 4 P¾. 4 P¾. 5.5 P¾. 5.5

Grot L mm 75 75 75 75 100 100 125 125

x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6

3

• WkrEtak izolowany dla elektryków • KaNdy wkrEtak testowany pod napiEciem 1000 V • Zgodne z normami EN60900 • Grot izolowany wykonany ze stali chromowo - wanadowej • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem

Kod

663260

252

Sk]ad zestawu PV równ. 2.5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm, tester napiEcia

6

Sk]ad zestawu

Kod

663090

• FatMax® XL s/d insulated Flared • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL ˆ€…ˆ”ƒ‚‚ƒ‹ —€ˆ˜„ƒ‹

• WkrEtak izolowany dla elektryków • PVaskie, Pz, tester napiEcia • KaNdy wkrEtak testowany pod napiEciem 1000 V • Zgodne z normami EN60900 • Grot izolowany wykonany ze stali chromowo - wanadowej • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem

ZESTAW FatMax® XL™ 4 SZT. PHILLIPS • 4 pc FatMax® XL Phillips s/d set • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® XL 4 ª†. ª€¡ Phillips

• 6 pc FatMax® XL ins s/d set Phillips, Flared • ¥ƒ‡ˆ… ˆ€…ˆ”ƒ‚‚œž ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® XL 6 ª†. Phillips

4

ZESTAW FatMax® XL™ 6 SZT. PASKI, POZIDRIV DLA ELEKTRYKÓW

5

ZESTAW FatMax® XL™ 6 SZT. PASKI, PHILLIPS DLA ELEKTRYKÓW, PRÓBNIK NAPICIA

PV równ. 2.5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm, tester napiEcia

6

WKRTAK FatMax® PASKI, KRÓTKI • FatMax® s/d parallel • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® ª€¡ —…‹ˆ™ «ƒ…ƒ€€‘€–‚œ™

• WkrEtak pVaski, równolegVy, krótki • Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

Grot typ

Grot L mm

654840 654000 654040 654841 654001 654041

P¾. 4 P¾. 5.5 P¾. 6.5 P¾. 4 P¾. 5.5 P¾. 6.5

30 30 30 30 30 30

x x x x -

6 6 6 6 6 6

• Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY prace narzEdziem Kod

Sk]ad zestawu

662980

PH 0 x 60 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm

6

4

ZESTAW FatMax® XL™ 4 SZT. POZIDRIV • 4 pc FatMax® XL Pozidriv s/d set • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® XL 4 ª†. ª€¡ Pozidriv

• Grot wykonany ze stali chromowo - wanadowej umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY prace narzEdziem Kod

Sk]ad zestawu

663010

PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm, PZ 3 x 150 mm

4

www.prox.pl


WKRTAKI

1

3

WKRTAK FatMax® POZIDRIV • FatMax® s/d Pozidriv • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® ª€¡ Pozidriv

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod 653190 653191 653350 653351 653360 653361 653370 653371 625710 625711 653380 653381 653390 653391 654080 654081 654090 654091

2

Grot typ PZ 0 PZ 0 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 3 PZ 3 PZ 4 PZ 4 PZ 1 PZ 1 PZ 2 PZ 2

Grot L mm 75 75 100 100 250 250 125 125 250 250 150 150 200 200 30 30 30 30

WKRTAK FatMax® PHILLIPS KRÓTKI • FatMax® s/d Phillips • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® ª€¡ Phillips

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

x x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

654060 654061 654070 654071

4

Grot typ PH 0 PH 0 PH 1 PH 1

Grot L mm 75 75 100 100

x x -

6 6 6 6

• FatMax® XL s/d ared • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® XL —€ˆ˜„ƒ‹

652040 652041 652060 652061 652070 652071 652080 652081 652090 652091 652240 652241 653160 653161 653170 653171

Grot typ PH 00 PH 00 PH 0 PH 0 PH 1 PH 1 PH 1 PH 1 PH 2 PH 2 PH 2 PH 2 PH 3 PH 3 PH 4 PH 4

www.prox.pl

Grot L mm 50 50 75 75 100 100 250 250 125 125 250 250 150 150 200 200

x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

• FatMax® s/d ball hex • ¨†”¤…†„ƒ FatMax®

• KoJcówka imbusowa kulista • Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby

654850 654851 654860 654861 654870 654871 654880 654881 654890 654891

6

• FatMax® s/d Phillips • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® ª€¡ Phillips

Kod

WKRTAK FatMax® IMBUS Z KULK<

Kod

WKRTAK FatMax® XL™ PASKI

WKRTAK FatMax® PHILLIPS

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki – Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby

5

Grot typ HEX 2.5 HEX 2.5 HEX 3 HEX 3 HEX 4 HEX 4 HEX 5 HEX 5 HEX 6 HEX 6

Grot L mm 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150

x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ADAPTER DO BITÓW FatMax® • FatMax® s/d bit adaptor 1/4” 125 mm • ¨†”¤…†„ƒ ‘…šƒ†‘€– €‹ ‚ƒ˜ƒˆ„ FatMax® 1/4” 125 mm

• WkrEtak pVaski poszerzony • Grot wykonany ze stali chromowo - wanadowej umoNliwia przenoszenie duNych momentów obrotowych, minimalizujYc moNliwoS] zniszczenia koJcówki • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej to precyzja pasowaJ i brak ryzyka odprysku powVoki • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie, zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • PrzewENona czES] uchwytu uVatwia wykonywanie precyzyjnych prac wkrEtakiem • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze zapewnia perfekcyjny chwyt wkrEtaka redukujYc do minimum zmEczenie uNytkownika • DuNa Srednica uchwytu pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY pracE narzEdziem Kod

Grot typ

Grot L mm

660010 660011 660070 660071 660210 660211 660270 660271 660290 660291 660310 660311 660300 660301 660320 660321 660530 660531

P¾. 2.5 P¾. 2.5 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 4 P¾. 4 P¾. 4 P¾. 4 P¾. 5.5 P¾. 5.5 P¾. 6.5 P¾. 6.5 P¾. 6.5 P¾. 6.5 P¾. 8 P¾. 8 P¾. 10 P¾. 10

50 50 75 75 30 30 100 100 125 125 150 150 30 30 175 175 200 200

x x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE Kod 654900 654901

Grot typ 1/4” 1/4”

Rozmiar mm 125 125

x -

6 6

253


WKRTAKI

1

ZESTAW FatMax® 5 SZT. PASKIE, PHILLIPS • 5 pc FatMax® s/d set PH/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 5 ª†.

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

Sk]ad zestawu

654360

P¾. 8 x 150 mm; P¾. równ. 3.5 x 75 mm, 5.5 x 150 mm; PH 1 x 100 mm; PH 2 x 125 mm

2

5

ZESTAW FatMax® 5 SZT. PASKIE, PHILLIPS • 5 pc FatMax® s/d set PH/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 5 ª†.

Sk]ad zestawu

654400

P¾. 3.5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm; PH 1 x 100 mm, PH 2 x 125 mm

254

ZESTAW FatMax® 6 SZT. PASKIE, POZIDRIV • 6 pc FatMax® s/d set PZ/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 6 ª†.

Sk]ad zestawu

654280

P¾. 5.5 x 100 mm, 8 x 150 mm; P¾. równ. 3.5 x 75 mm, 5.5 x 150 mm; PZ 1 x 100 mm, PZ 2 x 125 mm

4

6

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

Sk]ad zestawu

654250

P¾. 5.5 x 100 mm, 8 x 150 mm; P¾. równ. 3 x 100 mm, 3.5 x 75 mm; PZ 0 x 75 mm, PZ 1 x 100 mm, PZ 2 x 125 mm

6

ZESTAW FatMax® 6 SZT. TORX Z OTWOREM

5

Sk]ad zestawu

650990

T 10 x 75 mm, T 15 x 75 mm, T 20 x 100 mm, T 25 x 100 mm, T 30 x 115 mm, T 40 x 130 mm

7

ZESTAW FatMax® 7 SZT. PASKIE, POZIDRIV, PHILLIPS • 7 pc FatMax® s/d PH/PZ/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 7 ª†.

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

ZESTAW FatMax® 7 SZT. PASKIE, POZIDRIV • 7 pc FatMax® s/d set PZ/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 7 ª†.

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

5

• 6 pc FatMax® Torx s/d set • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 6 ª†.

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

3

6

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

Sk]ad zestawu

654380

P¾. 6.5 x 150 mm; P¾. równ. 3.5 x 75 mm, 5.5 x 125 mm; PH 1 x 100 mm, PH 2 x 125 mm, PZ 1 x 100 mm PZ 2 x 125 mm

7

www.prox.pl


WKRTAKI

1

3

WKRTAK FatMax® TORX • FatMax® s/d Torx • ¨†”¤…†„ƒ FatMax® ª€¡ Torx

• Grot wykonany ze stali chromowo - wanadowej • KoJcówka grota pozbawiona powVoki galwanicznej • REkojeS] z tworzywa wykonana bezpoSrednio na grocie • PrzewENona czES] uchwytu • AntypoSlizgowa czES] uchwytu o rowkowanej strukturze • DuNa Srednica • PierScieJ w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki • GVadka koJcówka wkrEtaka umoNliwi szybkY prace narzEdziem Kod 653400 653401 653950 653951 653960 653961 653970 653971 653980 653981 653990 653991

2

Grot typ T 10 T 10 T 15 T 15 T 20 T 20 T 25 T 25 T 30 T 30 T 40 T 40

Grot L mm 75 75 75 75 100 100 100 100 125 125 125 125

x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

MULTIBIT FatMax® CLIP-N-GRIP™ • FatMax® Clip-n-Grip Mul-Bit Screwdriver • ÁŠ€† ‡† FatMax® Clip-n-Grip

• Clip-n-Grip™ - nowoczesny system podtrzymywania wkrEta bez koniecznoSci angaNowania dwóch rYk • Magazynek bitów w rEkojeSci • Ergonomiczna bi-materiaVowa rEkojeS] • W komplecie 6 szt. bitów wykonanych z stali chromowo-wanadowej Kod

Opakowanie ilo.: szt.

691880 691889

1 ekspozytor

www.prox.pl

x -

24 12

ZESTAW FatMax® 8 SZT. PASKIE, PHILLIPS • 8 pc FatMax® s/d set PH/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 8 ª†.

4

P¾. 4 x 100 mm, 6.5 x 150 mm, 8 x 150 mm; P¾. równ. 3.5 x 75 mm, 5.5 x 125 mm; PH 0 x 75 mm, PH 1 x 100 mm, PH 2 x 125 mm

654270 8

6

ZESTAW FatMax® 9 SZT. PASKIE, POZIDRIV • 9 pc FatMax® s/d set PZ/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 9 ª†.

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

Sk]ad zestawu

654240

P¾. 5.5 x 100 mm, 6.5 x 150 mm, 8 x 150 mm; P¾. równ. 3 x 50 mm, 4 x 100 mm, 6.5 x 30 mm; PZ 0 x 75 mm, PZ 1 x 100 mm, PZ 2 x 125 mm

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

Sk]ad zestawu

654370

ZESTAW FatMax® 10 SZT. PASKIE, POZIDRIV • 10 pc FatMax® s/d set PZ/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 10 ª†.

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

5

Sk]ad zestawu P¾. 4 x 100 mm, 8 x150 mm; P¾. równ. 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 150 mm, 6.5 x 30 mm; PZ 0 x 75 mm, PZ 1 x 100 mm, PZ 1 x 300 mm, PZ 2 x 125 mm

10

ZESTAW FatMax® 10 SZT. ASKIE, PHILLIPS • 10 pc FatMax® s/d set PH/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 10 ª†.

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Sk]ad zestawu P¾. 5.5 x 100 mm, 6.5 x 150 mm, 8 x 150 mm; P¾. równ. 3 x 50 mm, 654390 4 x 100 mm; PH 0 x 50 mm, PH 0 x 75 mm, PH 1 x 100 mm, PH 2 x 125 mm; tester napiEcia Kod

9

10

255


WKRTAKI

1

3

ZESTAW FatMax® 12 SZT. PASKIE, PHILLIPS, POZIDRIV • 12 pc FatMax® s/d set PH/PZ/FL • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”¤…†ˆ„ FatMax® 12 ª†.

• Grot wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniajYcy wysokY jakoS] narzEdzi • REkojeS] wykonana bezpoSrednio na grocie zapewnia niezniszczalnoS] poVYczenia i trwaVoS] narzEdzia • REkojeS] typu So| Grip umoNliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrEtaka • DuNa Srednica czESci rEkojeSci pozwala na uzyskanie duNego momentu obrotowego • PrzewENenie rEkojeSci oraz gVadka koJcówka uVatwiajY szybkY i precyzyjnY pracE • ZakoJczenie rEkojeSci w kolorze odpowiadajYcym rodzajowi koJcówki to Vatwa informacja przy doborze wkrEtaka do odpowiedniej Sruby Kod

654260

2

Sk]ad zestawu P¾. 5.5 x 100 mm, 8 x 150 mm; P¾. równ. 2.5 x 50 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 150 mm, 6.5 x 30 mm; PH 0 x 75 mm, Ph 1 x 100 mm, PH 2 x 125 mm, PZ 0 x 75 mm, PZ 1 x 100 mm, PZ 2 x 125 mm

12

WKRTAK CUSHIONGRIP PASKI • CushionGrip s/d sloed • ¨†”¤…†„ƒ CushionGrip —€ˆ˜„ƒ‹

5

WKRTAK CUSHIONGRIP POZIDRIV • CushionGrip s/d Pozidriv • ¨†”¤…†„ƒ CushionGrip ª€¡ Pozidriv

• Magnetyczna koJcówka bez powVoki chromowej uVatwia pracE bez efektu Vuszczenia chromu • Grot z wysokiej jakoSci stali chromowo - wanadowej redukuje ryzyko uszkodzenia koJcówki • Chromowany grot to dodatkowe zabezpieczenie przed korozjY • Oznaczenie typu wkrEtaka uVatwia dobór odpowiedniego wkrEtaka do rodzaju Sruby • REkojeS] pokryta elastycznym materiaVem to doskonaVy komfort i kontrola pracy • DuNy uchwyt zapewnia optymalny moment obrotowy niezbEdny do pracy ze Srubami do drewna Kod 649520 649521 649530 649531 649550 649551 649560 649561 649740 649741 649760 649761

4

Grot typ PZ 0 PZ 0 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 1 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 3 PZ 3

Grot L mm 60 60 45 45 75 75 45 45 100 100 150 150

x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

WKRTAK CUSHIONGRIP PHILLIPS • CushionGrip s/d Phillips • ¨†”¤…†„ƒ CushionGrip ª€¡ Phillips

WKRTAK CUSHIONGRIP TORX • CushionGrip s/d Torx • ¨†”¤…†„ƒ CushionGrip ª€¡ Torx

• Magnetyczna koJcówka bez powVoki chromowej uVatwia pracE bez efektu Vuszczenia chromu • Grot z wysokiej jakoSci stali chromowo - wanadowej redukuje ryzyko uszkodzenia koJcówki • Chromowany grot to doskonaVe zabezpieczenie przed korozjY • Oznaczenie typu wkrEtaka uVatwia dobór odpowiedniego wkrEtaka do rodzaju Sruby • REkojeS] pokryta elastycznym materiaVem to doskonaVy komfort i kontrola pracy • DuNy uchwyt zapewnia optymalny moment obrotowy niezbEdny do pracy ze Srubami do drewna Kod

Grot typ

656190 656191 656200 656201 656210 656211 656220 656221 656230 656231 656240 656241 656250 656251 656260 656261 656270 656271 656280 656281

T5 T5 T6 T6 T7 T7 T8 T8 T 10 T 10 T 15 T 15 T 20 T 20 T 25 T 25 T 30 T 30 T 40 T 40

6

Grot L mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120

x x x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ZESTAW CUSHIONGRIP 10 SZT. PASKIE, PHILLIPS • CushionGrip screwdriver set • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”‘…†ˆ„ CushionGrip

• Magnetyczna koJcówka bez powVoki chromowej uVatwia pracE bez efektu Vuszczenia chromu • Grot z wysokiej jakoSci stali chromowo - wanadowej redukuje ryzyko uszkodzenia koJcówki • Chromowany grot to dodatkowe zabezpieczenie przed korozjY • Oznaczenie typu wkrEtaka uVatwia dobór odpowiedniego wkrEtaka do rodzaju Sruby • REkojeS] pokryta elastycznym materiaVem to doskonaVy komfort i kontrola pracy • DuNy uchwyt zapewnia optymalny moment obrotowy niezbEdny do pracy ze Srubami do drewna Kod 649230 649231 649150 649151 649240 649241 649250 649251 649260 649261 649280 649281 649160 649161 649170 649171 649190 649191 649290 649291 649210 649211 649220 649221

256

Grot typ P¾. 2.5 P¾. 2.5 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 3 P¾. 5 P¾. 5 P¾. 5 P¾. 5 P¾. 6.5 P¾. 6.5 P¾. 6.5 P¾. 6.5 P¾. 6.5 P¾. 6.5 P¾. 8 P¾. 8 P¾. 10 P¾. 10

Grot L mm 75 75 75 75 75 75 100 100 150 150 75 75 100 100 45 45 150 150 200 200 150 150 200 200

x x x x x x x x x x x x

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

• Magnetyczna koJcówka bez powVoki chromowej uVatwia pracE bez efektu Vuszczenia chromu • Grot z wysokiej jakoSci stali chromowo - wanadowej redukuje ryzyko uszkodzenia koJcówki • Chromowany grot to doskonaVe zabezpieczenie przed korozjY • Oznaczenie typu wkrEtaka uVatwia dobór odpowiedniego wkrEtaka do rodzaju Sruby • REkojeS] pokryta elastycznym materiaVem to doskonaVy komfort i kontrola pracy • DuNy uchwyt zapewnia optymalny moment obrotowy niezbEdny do pracy ze Srubami do drewna Kod

Grot typ

Grot L mm

649300 649301 649890 649891 649310 649311 649320 649321 649330 649331 649400 649401 649410 649411 649340 649341 649490 649491

PH 0 PH 0 PH 0 PH 0 PH 1 PH 1 PH 1 PH 1 PH 1 PH 1 PH 2 PH 2 PH 2 PH 2 PH 2 PH 2 PH 3 PH 3

60 60 100 100 45 45 75 75 150 150 100 100 150 150 45 45 150 150

x x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

• Magnetyczna koJcówka bez powVoki chromowej uVatwia pracE bez efektu Vuszczenia chromu • Grot z wysokiej jakoSci stali chromowo - wanadowej redukuje ryzyko uszkodzenia koJcówki • Chromowany grot to doskonaVe zabezpieczenie przed korozjY • Oznaczenie typu wkrEtaka uVatwia dobór odpowiedniego wkrEtaka do rodzaju Sruby • REkojeS] pokryta elastycznym materiaVem to doskonaVy komfort i kontrola pracy • DuNy uchwyt zapewnia optymalny moment obrotowy niezbEdny do pracy ze Srubami do drewna Kod

Sk]ad zestawu

P¾. 6.5 x 45 mm, 8 x 150 mm, 3 x 75 mm, 6.5 x 150 mm, 5 x 100 mm; 650052 PH 2 x 45 mm, 1 x 100 mm, 2 x 100 mm, 0 x 60 mm, 3 x 150 mm

10

P¾. 6.5 x 45 mm, 8 x 150 mm, 3 x 75 mm, 6.5 x 150 mm, 5 x 100 mm; PZ 2 x 45 mm, 1 x 100 mm, 2 x 100 mm, 0 x 60 mm, 3 x 150 mm

10

650142

www.prox.pl


MOTKI

1

4

MOTEK STEELMASTER MURARSKI, REfSKI • Steelmaster brick hamme • Áˆ€ˆ†ˆ„-„…ˆ©„ƒ Steelmaster

510391

2

Rozmiar mm

Waga g 500

17

• Graphite curved claw hammer • Áˆ€ˆ†„ Graphite ˜ ƒ’‚Š†œ ’”ˆˆ‘…ƒ

• Gratowy rdzeJ trzonka, zwiEkszona wytrzymaVoS] i trwaVoS] mVotka • Specjalnie prolowana gVowa zapewnia trwaVoS] i odpornoS] na zniszczenia • Opatentowany sposób mocowania gVowy i trzonu zapewnia niezniszczalnoS] i bezpieczeJstwo • Obuch poddany peVnej obróbce cieplnej • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny trzonek DynaGrip • DoskonaVe wVaSciwoSci tVumienia drgaJ • Specjalna gVówka z trzymakiem gwo{dzia oraz magnesem

• Typ reJski - stalowy • Trzonek: stalowa prolowana rurka • REkojeS] pokryta elastycznym tworzywem • MontaN trzonka do gVówki pod naciskiem 5 ton • Ostre zakoJczenie gVowy do ciEcia cegieV i Vupków Kod

MOTEK GRAPHITE, CIESIELSKI

6

MOTEK STEELMASTER CIESIELSKI • Steelmaster curve claw hammer • Áˆ€ˆ†„ Steelmaster

Kod

Waga g

515051 515071

450 540

5

4 4

MOTEK GRAPHITE CIESIELSKI, LATTHAMMER

7

• FatMax® XL™ AVX curve claw hammers • «€ˆ†‚¡„™ ˆ€ˆ†ˆ„ FatMax® XL AVX

• Nowoczesny uchwyt z nowatorskY wewnEtrznY warstwY redukuje znuNenie pracownika • Ergonomiczna rEkojeS] uwzglEdniajYca wielopozycyjnoS] chwytu narzEdzia • Opatentowany, kamertonowy system redukujYcy szkodliwe wibracje, mogYce powodowa] uraz nadgarstka lub ramienia • JednobryVowa metalowa budowa zapewniajYca trwaVoS] i odpowiednie wywaNenie narzEdzia • AntypoSlizgowy, ergonomiczny uchwyt z nowatorskY warstwY redukuje znuNenie pracownika uwzglEdniajYcY wielopozycyjnoS] chwytu narzEdzia Kod

Waga g

Rodzaj

511621 511641 511631 511651

456 570 456 570

zakrzywiony zakrzywiony prosty prosty

8

• Graphite lahammer • Áˆ€ˆ†„ €‹ „…ˆ”‘€–‚œž …ƒ‡ˆ† Graphite lahammer

MOTEK CIESIELSKI FatMax® XL™ AVX

4 4 4 4

MOTEK CIESIELSKI FatMax® XL™ An„Vibe® FRAMING • FatMax® XL™ AnVibe® framing hammer • «€ˆ†‚¡„™ ˆ ˆ€ˆ†ˆ„ FatMax® XL™ AnVibe®

• Trzonek: stalowa, prolowana rurka • REkojeS] pokryta elastycznym tworzywem • Ergonomiczny bimateriaVowy uchwyt • MontaN trzonka do gVówki pod naciskiem 5 ton Kod

Waga g

510311 510331

450 570

3

• Gratowy rdzeJ trzonka, zwiEkszona wytrzymaVoS] i trwaVoS] mVotka • Opatentowany sposób mocowania gVowy i trzonu zapewnia niezniszczalnoS] i bezpieczeJstwo • Obuch poddany peVnej obróbce cieplnej • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny trzonek • DoskonaVe wVaSciwoSci tVumiYce drgania • Specjalna gVówka z trzymakiem gwo{dzia oraz magnesem Kod

4 4

511361 511371

6

MOTEK STEELMASTER CIESIELSKI, LATTHAMMER • Steelmaster curve claw lahamer • Áˆ€ˆ†ˆ„ Steelmaster lahammer

• Specjalna gVówka z trzymakiem gwo{dzia oraz magnesem • Trzonek: stalowa, prolowana rurka • REkojeS] pokryta elastycznym tworzywem • MontaN trzonka do gVówki pod naciskiem 5 ton • WyciYgacz gwo{dzi • Ergonomiczny bimateriaVowy uchwyt • Zgodny z DIN 7239 Kod 510371

www.prox.pl

Waga g 600

5

Waga g 600 600

Rodzaj Smooth Lahamer Lahamer

6 6

MOTEK GRAPHITE LUSARSKI DIN • General use hammers – Graphite handle • Áˆ€ˆ†„ ˜€‘˜ƒ…‚œ‘ Graphite

• Gratowy rdzeJ trzonka - zwiEkszona wytrzymaVoS] i trwaVoS] mVotka • Opatentowany sposób mocowania gVowy i trzonu zapewnia niezniszczalnoS] i bezpieczeJstwo • Obuch poddany peVnej obróbce cieplnej • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny trzonek DynaGrip • DoskonaVe wVaSciwoSci tVumiYce drgania Kod 549101 549111 549121 549131 549141

Waga g 200 300 500 800 1000

Rozmiar mm 19 23 27 30 36

• Nowoczesny uchwyt z nowatorskY wewnEtrznY warst warstwY redukuje znuNenie pracownika • Ergonomicznaa rEkojeS] rEkoj uwzglEdniajYca wielopozycyjnoS] chwytu narzEdzia • Opatentowany, kamertonowy system redukujYcy szkodliwe wibracje, mogYce powodowa] uraz nadgarstka lub ramienia • JednobryVowa metalowa budowa zapewniajYca trwaVoS] i odpowiednie wywaNenie narzEdzia • AntypoSlizgowy, ergonomiczny uchwyt z nowatorskY warstwY redukuje znuNenie pracownika uwzglEdniajYcY wielopozycyjnoS] chwytu narzEdzia Kod

Waga g

Rodzaj

511701 511771 511791 511811

456 570 456 570

zakrzywiony zakrzywiony prosty prosty

9

MOTEK CIESIELSKI FatMax® An„Vibe® • Curved claw 1-piece AnVibe® hammers • Áˆ€ˆ†„ AnVibe® ˜ ’”ˆˆ‘…ƒ

• JednobryVowy, metalowy mVotek (gVowa i trzon wykonane sY z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany system tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami • Do prac ciesielskich • 519411, 519431 - zakrzywiony pazur • 519421, 519441 - prosty pazur Kod

10 4 6 4 4

4 4 4 4

519411 519431 519421 519441

Waga g 450 570 450 570

4 4 4 4

257


MOTKI

1

MOTEK BLACHARSKI FatMax® An„Vibe® • FatMax® AnVibe® ball pein hammer • Áˆ€ˆ†ˆ„ ˜€‘˜ƒ…‚œ™ FatMax® AnVibe®

Waga g

541441 541451 541461 541471 541481

250 375 500 750 1000

2

6 6 6 6 6

• JednobryVowy, metalowy mVotek (gVowa i trzon wykonane z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany system tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami • Do prac przemysVowych Kod

Waga g

560041

1360

5

MOTEK DWUOBUCHOWY FatMax® An„Vibe® • FatMax® AnVibe® drilling hammer • €‘˜ƒ…‚œ™ ”Šž˜†ˆ…ˆ‚‚™ ˆ€ˆ†ˆ„ FatMax® AnVibe®

• JednobryVowy, metalowy mVotek (gVowa i trzon wykonane z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany system tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami • Do prac Slusarskich Kod 560011

3

Waga g 1360

4

• FatMax® AnVibe® blacksmith hammer • €‘˜ƒ…‚œ™ ˆ€ˆ†ˆ„ FatMax® AnVibe®

• JednobryVowy, metalowy mVotek (gVowa i trzon wykonane z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany system tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami • Do prac Slusarskich

560031

258

Waga g 900

4

4

MOTEK DO PYT G/K FatMax® An„Vibe® • FatMax® AnVibe® drywall hammer • Áˆ€ˆ†ˆ„ €‹ ’—˜ „ƒ…†ˆ‚ƒ FatMax® AnVibe®

• JednobryVowy, metalowy mVotek (gVowa i trzon wykonane z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany system tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami Kod

MOTEK LUSARSKI FatMax® An„Vibe®

Kod

7

MOTEK PRZEMYSOWY FatMax® An„Vibe® • FatMax® AnVibe® engineering hammer • «…ˆœª€‘‚‚œ™ ˆ€ˆ†ˆ„ FatMax® AnVibe®

• JednobryVowy, metalowy mVotek (gVowa i trzon wykonane z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany sytem tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami • Do prac blacharskich Kod

4

540151

6

Waga g 400

4

• FatMax® AnVibe® brick hammer • Áˆ€ˆ†ˆ„ „ƒ‘‚ „ƒ FatMax® AnVibe®

540221

570

• JednobryVowy, metalowy mVotek - siekierka (gVowa i trzon wykonane z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany system tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami • Do prac ciesielskich Kod

Waga g

540231

800

8

4

MOTEK DEKARSKI FatMax® An„Vibe® • FatMax® AnVibe® shingling hammer • Áˆ€ˆ†ˆ„ „…ˆ”‘€– „ƒ FatMax® AnVibe®

• JednobryVowy, metalowy mVotek - siekierka (gVowa i trzon wykonane z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany system tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami • Dla dekarzy Waga g 370

540271

9

4

MOTEK DEKARSKI FatMax® An„Vibe® Z OSTRZEM • FatMax® AnVibe® shingling hatchet with blade • Áˆ€ˆ†ˆ„ „…ˆ”‘€– „ƒ FatMax® AnVibe®

• JednobryVowy, metalowy mVotek (gVowa i trzon wykonane z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany system tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami • Do prac murarskich Waga g

• FatMax® AnVibe® carpenter’s hatchet • Áˆ€ˆ†ˆ„ †ˆ—ˆ… FatMax® AnVibe®

Kod

MOTEK MURARSKI FatMax® An„Vibe®

Kod

MOTEK - SIEKIERKA FatMax® An„Vibe®

4

• JednobryVowy, metalowy mVotek - siekierka (gVowa i trzon wykonane z jednego kawaVka metalu) • Opatentowany system tVumiYcy drgania (do 10 razy) • AntypoSlizgowa, bimateriaVowa rEkojeS] • Ergonomiczny uchwyt • Specjalnie prolowana czES] obuchowa chroni przed odVamkami • Dla dekarzy z dodatkowym ostrzem do materiaVów pokryciowych Kod

Waga g

Dodatkowe wyposa^enie

540281

370

ostrze

4

www.prox.pl


MOTKI

1

MOTEK DIN LUSARSKI • Locksmiths’ hammers DIN • €‘˜ƒ…‚œ™ ˆ€ˆ†ˆ„ DIN

Waga g 100 200 300 400 500 800

511711 511721 511731 511741 511751 511781

2

4 4 4 4 4 2

546951

200

5

540511 540521 540531

1000 1250 1500

Kod x -

2 2 2

• DynaGrip general use hammers – Bi-material handle • Áˆ€ˆ†„ ˜€‘˜ƒ…‚œ‘ DynaGrip

• Trzonek bi-materiaVowy DynaGrip z wygodnY czESciY chwytowY tVumiYcY drgania • Specjalnie prolowana gVowa zapewnia trwaVoS] i odpornoS] na zniszczenia • DoskonaVe, super wytrzymaVe poVYczenie gVowy i trzonu przy pomocy Nywicy epoksydowej • Zgodny z DIN 1040

546841 546851 546861 546871 546881

Waga g 200 300 500 800 1000

www.prox.pl

MOTEK BLUESTRIKE CIESIELSKI • Cyrved claw Bluestrike trade hammers • Áˆ€ˆ†„ Bluestrike ˜ ƒ’‚Š†œ ’”ˆˆ‘…ˆ

• GVowa kuta i obrabiana cieplnie • MontaN trzonka do gVówki pod naciskiem 5 ton • Trzonek pokryty elastycznym tworzywem Kod

Waga g

514881 514891

450 570

8

MOTEK DYNAGRIP DWUOBUCHOWY PROSTY

• Trzonek bimateriaVowy DynaGrip z wygodnY czESciY chwytowY • Hartowana i wzmocniona stalowa gVowa • Specjalnie prolowana gVowa zapewnia trwaVoS] i odpornoS] na zniszczenia • DoskonaVe super wytrzymaVe poVYczenie gVowy i trzonu przy pomocy Nywicy epoksydowej • Zgodny z DIN 6475

MOTEK DIN DYNAGRIP LUSARSKI

Kod

4

7

6 6

MOTEK DLA ELEKTRYKÓW • Bi-material electrican’s hammer • Áˆ€ˆ†ˆ„

• DynaGrip two-handed hammers bimaterial handle • Áˆ€ˆ†ˆ„ ˜€‘˜ƒ…‚œ™ DynaGrip, ”Šž˜†ˆ…ˆ‚‚™, —…‹ˆ™

• GVowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali wEglowej • Jesionowa rEkojeS] • Specjalnie prolowana rEkojeS], zapewniajYca wygodE i efektywnoS] pracy

3

Waga g

• Lump hammer • ·Š”ƒ€ƒ DIN

Waga g

• DynaGrip bi-material electrican’s hammer • Áˆ€ˆ†ˆ„ DynaGrip

Kod

MOTEK DIN CLUB

Kod

MOTEK DYNAGRIP DLA ELEKTRYKÓW

• Trzonek bi-materiaVowy DynaGrip z wygodnY czESciY chwytowY tVumiYcY drgania • DoskonaVe wVaSciwoSci tVumiYce drgania • Specjalnie prolowana gVowa zapewnia trwaVoS] i odpornoS] na zniszczenia• DoskonaVe, super wytrzymaVe poVYczenie gVowy i trzonu przy pomocy Nywicy epoksydowej

• GVowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali wEglowej • Jesionowa rEkojeS] • Specjalnie prolowana rEkojeS], zapewniajYca wygodE i efektywnoS] pracy Kod

4

Rozmiar mm 19 23 27 33 36

563611 563621 563631

6

1 1 2

Kod 546971

9

MOTEK DYNAGRIP DWUOBUCHOWY CITY

Waga g 200

4

MOTEK GUMOWY • Rubber Mallets • Áˆ€ˆ†ˆ„ …‘‚ˆ”œ™

• DynaGrip Two-Handed hammers bimaterial handle - rounded angles • Áˆ€ˆ†ˆ„ ˜€‘˜ƒ…‚œ™ DynaGrip, ”Šž˜†ˆ…ˆ‚‚™, —…‹ˆ™

• Trzonek bimateriaVowy DynaGrip z wygodnY czESciY chwytowY • Hartowana i wzmocniona, stalowa gVowa • Specjalnie prolowana gVowa zapewnia trwaVoS] i odpornoS] na zniszczenia • DoskonaVe, super wytrzymaVe poVYczenie gVowy i trzonu przy pomocy Nywicy epoksydowej • Zgodny z DIN 6475 Kod

4 4 4 4 2

• Trzonek drewniany z czESciY chwytowY • Stal wEglowa obrabiana cieplnie

Waga g 1000 1250 1500

563641 563651 563661 563671

Waga g 800 1000 1250 1500

2 2 2 2

• GVówka w ksztaVcie cylindra • Drewniana rEkojeS] • Mocowanie gVowy na stoNku Kod

Waga g

570501 570511

300 500

2 2

259


MOTKI, PUNKTAKI, SIEKIERY, WYBIJAKI

1

4

MOTEK COMPOCAST STANDARD, BEZODRZUTOWY

7

PUNKTAK STANDARD • Centre punches • ·‘…‚‘…œ  ª€‹‚‡Š…œ

WYBIJAK BIMGRIP • Centre punches • ·‘…‚‘…œ  ª€‹‚‡Š…œ BimpGrip

• Compocast dead blow hammers • ·Š”ƒ€œ Compocast ‡‘ ˆ†˜„ˆ„ƒ ˜†ƒ‚ƒ…‚œ‘

• Wysokiej jakoSci stal chromowo - wanadowa • ZwiEkszona wytrzymaVoS] koJcówki • Precyzyjne wykonanie narzEdzia pozwala na dokVadne trasowanie i punktowanie

• MVotek montaNowy, bezodrzutowy • Stalowa gVówka wypeVniona Srutem • GVówka i trzonek pokryte PCV Kod

Waga g

Rozmiar mm

575301 575311 575321 575331 575341

283 510 600 1180 1479

38 x 225 44 x 280 51 x 325 64 x 355 70 x 405

2

Kod 4 4 4 4 2

182274 182284 182294 182364

5

MOTEK COMPOCAST CI=KI, BEZODRZUTOWY

Rozmiar mm 6 x 100 8 x 110 2 x 140 10 x 140

Rodzaj punktak punktak punktak starter punktak murarski

x x x x

3 3 3 3

• Hartowane, obrabiane cieplnie • REkojeS] bimateriaVowa (3 kolory) • StoNkowe, 25% dVuNsze koJcówki • KoJcówka z wgVEbieniem dla lepszego uVoNenia Kod

Rozmiar mm

589110 589120 589130

Ø 0.8 Ø 1.6 Ø 2.4

8

PUNKTAK • Square head centre punch • ·‘…‚‘…

x x x

6 6 6

WYBIJAK BIMGRIP ZESTAW • Set of three sets • ¥ƒ‡ˆ… ‡ˆ…ˆˆ„ˆ” BimpGrip 3 ª†.

• Compocast dead blow hammers • ·Š”ƒ€œ Compocast ‡‘ ˆ†˜„ˆ„ƒ ˜†ƒ‚ƒ…‚œ‘

• MVotek montaNowy, bezodrzutowy • Stalowa gVówka wypeVniona Srutem • GVówka i trzonek pokryte PCV Kod

Waga g

Rozmiar mm

575501 575521 575541

2260 4760 5210

70 x 510 89 x 760 87 x 915

3

• Hartowany, obrabiany cieplnie • ZaokrYglony trzon uVatwiajYcy chwyt • KoJcówka z wgVEbieniem dla lepszego uVoNenia 2 2 2

• Hand axes • §ˆ—ˆ…œ

260

581200

3.2 x 101

Waga g 600 800 1000

x

6

• Centre punches / nail sets • ƈ…ˆˆ„

6 6 6

Kod

Rozmiar mm

581110 581120 581130 581140

Ø 0.8 x 102 Ø 1.6 x 102 Ø 2.4 x 102 Ø 3.2 x 102

Kod

Rozmiar mm

Ilo.: szt.

589300

Ø 0.8, 1.6, 2, 4

3

9

PUNKTAK PRECYZYJNY

• Hartowany, obrabiany cieplnie • ZaokrYglony trzon uVatwiajYcy chwyt • KoJcówka z wgVEbieniem dla lepszego uVoNenia

• GVowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali wEglowej • Jesionowa rEkojeS] • Specjalnie prolowana rEkojeS] zapewniajYca wygodE i efektywnoS] pracy

590661 590681 590701

Rozmiar mm

6

SIEKIERA

Kod

Kod

• Obrabiane cieplnie • REkojeS] bimateriaVowa (3 kolory) • StoNkowe, 25% dVuNsze koJcówki • KoJcówka z wgVEbieniem dla lepszego uVoNenia

x x x x

10 6 6 10

x

6

WYBIJAK • Centre punches • ·‘…‚‘…œ  ª€‹‚‡Š…œ

• Wysokiej jakoSci chromowo-wanadowa stal • ZwiEkszona wytrzymaVoS] krawEdzi tnYcej• Precyzyjne wykonanie narzEdzia pozwala na dokVadne trasowanie i punktowanie Kod

Rozmiar mm

182304 182314 182324 182334 182344 182354

1.5 x 150 3 x 150 4 x 150 5 x 150 6 x 150 8 x 150

x x x x x x

3 3 3 3 3 3

www.prox.pl


PRZECINAKI, OMY, APKI

1

4

PRZECINAK DO METALU PASKI • Ulity chisel • «€ˆ˜„™ ª€‹‡Š… €‹ ‘†ƒ€€ƒ

• Obrabiane cieplnie • REkojeS] bimateriaVowa (3 kolory) • StoNkowe, 25% dVuNsze koJcówki • KoJcówka z wgVEbieniem dla lepszego uVoNenia Kod 182924

2

Rozmiar mm 32 x 300

Rodzaj pVaski

x

3

• Flat colt chisels • ŸŠ‡€ —ˆ ‘†ƒ€€Š, ˜€‘˜ƒ…‚œ™

• Flat colt chisel • ŸŠ‡€ƒ €‹ —ˆ€ˆ”œž —ˆ„…œ†™

PRZECINAK FatMax® • FatMax® concrete chisel • Ā‹‡Š… FatMax®

• Wysokiej jakoSci stal chromowo - wanadowa • ZwiEkszona wytrzymaVoS] krawEdzi tnYcej • Do demontaNu drewnianych elementów podVóg oraz ceramicznych okVadzin podVogowych i Sciennych, usuwania gwo{dzi, zszywek, powierzchni klejonych a takNe do usuwania wykVadzin Kod

Rozmiar mm

182934

75 x 275

5

PRZECINAK DO METALU, LUSARSKI

7

PRZECINAK DO PODÓG

x

3

PRZECINAK MURARSKI DO CEGIE • Brick set • Ā‹‡Š… „ƒ‘‚ „ƒ €‹ „…—©‘™

• Wysokiej jakoSci chromowo - wanadowa stal • ZwiEkszona wytrzymaVoS] krawEdzi tnYcej • Bi-materiaVowa ergonomiczna rEkojeS] z tarczY chroniYcY dVoJ • Wysokiej jakoSci wykoJczenie Kod

Rozmiar mm

183294 183304 183314 183324 183334 183344

19 x 300 55 x 250 75 x 275 25 x 300 45 x 250 70 x 215

8

Rodzaj do betonu dla elektryków do zrywania podVóg Slusarski murarski murarski

x x x x x x

3 3 3 3 3 3

FatMax® XL™ FUBAR • Fubar • ¬Š‡ƒ… FatMax® XL

• Wysokiej jakoSci stal chromowo - wanadowa • ZwiEkszona wytrzymaVoS] krawEdzi tnYcej Kod

Rozmiar mm

182864 182874 182884 182894 182904 182914

10 x 140 12 x 150 16 x 170 19 x 175 22 x 200 25 x 300

3

x x x x x x

3 3 3 3 3 3

• Wysokiej jakoSci stal chromowo - wanadowa • Wysoka wytrzymaVoS] krawEdzi tnYcej • Do rozVupywania i ciEcia cegVy

182964 182974

6

PRZECINAK MURARSKI • Flat colt chisels • ŸŠ‡€ƒ „ƒ‘‚ „ƒ

Rozmiar mm

Kod

75 x 215 100 x 215

Rodzaj do cegieV do cegieV

x x

3 3

• Odlany z jednego kawaVka wysokiej jakoSci stali, co daje narzEdziu duNY moc i wytrzymaVoS] • Specjalna konstrukcja szczEk umoNliwia mocny uchwyt • StoNkowy otwór do wyciYgania gwo{dzi • DoskonaVy do podwaNania, odrywania, wyrywania i Vamania • AntypoSlizgowy uchwyt zwiEksza komfort i bezpieczeJstwo pracy

PRZECINAK FatMax® DO CEGIE • FatMax® at colt chisels • ŸŠ‡€ƒ FatMax®

Kod

Rozmiar mm

Ilo.: szt.

550991 550999

457 457

1 ekspozytor

9

• Wysokiej jakoSci stal chromowo - wanadowa • ZwiEkszona wytrzymaVoS] krawEdzi tnYcej • Do wszystkich prac budowlanych - rozVupywania i ciEcia cegVy, betonu oraz do kamienia Kod

Rozmiar mm

182944 182954

45 x 215 70 x 215

www.prox.pl

x x

3 3

• Do dokVadnego rozVupywania cegVy • Wysokiej jakoSci stal chromowo - wanadowa • ZwiEkszona wytrzymaVoS] krawEdzi tnYcej • Bi-materiaVowa ergonomiczna rEkojeS] z tarczY chroniYcY dVoJ • Wysokiej jakoSci wykoJczenie Kod

Rozmiar mm

183274 183284

76 x 215 100 x 215

x x

3 3

2 4

WYCI<GACZ JEDNOSTRONNY • Wrecking bars • Àˆ-’”ˆˆ‘…

• Kuty z wysokowEglowej stali, ulepszany cieplnie • Specjalny ksztaVt pazura uVatwia uchwycenie gVEboko osadzonego gwo{dzia • GVadka, szlifowana powierzchnia uVatwia pracE i ogranicza uszkodzenia powierzchni • Wysokiej jakoSci wykoJczenie Kod

Rozmiar mm

550330

250

x

6

261


OMY, SURFORMY

1

5

OM - WYCI<GACZ • Wrecking bars • Àˆ-’”ˆˆ‘…

8

APKA DO GWOqDZI WONDER BAR® • Wrecking bars • ³”ˆˆ‘…

SURFORM PILNIK MAY • Surform metal body block plane • ¥ƒ—€–‚„ ƒ€œ™ Surform

• Kuty z wysokowEglowej stali, ulepszany cieplnie • Specjalny ksztaVt pazura uVatwia uchwycenie gVEboko osadzonego gwo{dzia • GVadka, szlifowana powierzchnia uVatwia pracE i ogranicza uszkodzenia powierzchni Kod

Rozmiar mm

Rodzaj

550350 551181 551241 551361 558181

280 mm 460 mm 610 mm 910 mm 430 mm

dwustronny z przecinakiem

x -

5 6 6 6 5

• Idealna do wyciYgania gwo{dzi, podwaNania i rozdzielania elementów demontowanych konstrukcji • Kuta z wysokowEglowej stali, ulepszana cieplnie • Dodatkowy otwór do wyciYgania gwo{dzi z duNY siVY • Dostarczany z ostrzem 212930 • Korpus metalowy

2

Kod

OM - WYCI<GACZ FatMax® • FatMax® wrecking bars • Àˆ-’”ˆˆ‘… FatMax®

555251 555261

6

Rozmiar mm 380 530

Rodzaj Super Wonder Bar Wonder Bar X21

4 4

APKA PRECYZYJNA - W<SKA • Wrecking bars • ³”ˆˆ‘…œ —…‘¡ˆ‚‚œ‘, Š„‘

Kod

Rozmiar mm

213995

153

9

x

2

SURFORM STRUG • Surform standard metal body plane • Ŋ‡ƒ‚ˆ„ Surform

• Kuty z wysokowEglowej stali, ulepszany cieplnie wytrzymuje duNe momenty gnYce • Szlifowane zakoJczenia Vomu i ostre krawEdzie uVatwiajY pracE • Dodatkowy otwór do wyciYgania gwo{dzi z duNY siVY Kod 551011 551021 551041

3

Rozmiar mm 20 x 360 26 x 610 26 x 910

4 4 4

OM - WYCI<GACZ • Wrecking bars • Àˆ-’”ˆˆ‘…

• Kuta z wysokowEglowej stali, ulepszana cieplnie • PVaska powierzchnia kowadeVka umoNliwia wbicie do gVEboko osadzonych gwo{dzi • GVadka, szlifowana powierzchnia uVatwia pracE i ogranicza uszkodzenia powierzchni

• Kuty z wysokowEglowej stali, ulepszany cieplnie • Specjalny ksztaVt pazura uVatwia uchwycenie gVEboko osadzonego gwo{dzia • GVadka, szlifowana powierzchnia uVatwia pracE i ogranicza uszkodzenia powierzchni Kod

Rozmiar mm

551551 551561 551571

500 600 700

4

Rozmiar mm

Rodzaj

551130 551140 551150

200 250 300

wYska wYska wYska

7

• Dostarczany z ostrzem 212930 • Korpus metalowy x x x

2 2 2

APKA PRECYZYJNA – SZEROKA • Wrecking bars • ³”ˆˆ‘…œ —…‘¡ˆ‚‚œ‘, Š„‘

Kod

Rozmiar mm

212965

315

10

x

2

SURFORM PILNIK – STRUG • Surform moulded body shaker tool • Ńª—€– Surform ˜ €†œ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ „ˆ…—Š˜ˆ

6 6 6

APKA DO GWOqDZI WONDER BAR® • Wrecking bars • ³”ˆˆ‘…

• Idealna do wyciYgania gwo{dzi, podwaNania i rozdzielania elementów demontowanych konstrukcji • Kuta z wysokowEglowej stali, ulepszana cieplnie • Dodatkowy otwór do wyciYgania gwo{dzi z duNY siVY Kod 555151

262

Kod

Kod

Rozmiar mm 320

• Kuta z wysokowEglowej stali, ulepszana cieplnie • PVaska powierzchnia kowadeVka umoNliwia wbicie do gVEboko osadzonych gwo{dzi • GVadka, szlifowana powierzchnia uVatwia pracE i ogranicza uszkodzenia powierzchni • Szeroka koJcówka pozwala na uNycie narzEdzia jako skrobaka

4

551160 551170

Rozmiar mm 200 250

• Przestawna rEkojeS] umoNliwia wykorzystanie jako strug lub pilnik • Dostarczany z ostrzem 212930 • Korpus metalowy

Rodzaj szeroka szeroka

x x

2 2

Kod

Rozmiar mm

211225

310

x

6

www.prox.pl


SURFORMY

1

4

SURFORM PILNIK PASKI • Surform metal body at le • «€ˆ˜„™ ‚ƒ—€–‚„ Surform

• W zaleNnoSci od kierunku ustawienia ostrza moNliwoS] pracy „od siebie” i „do siebie” • Dostarczany z ostrzem 212930 • Korpus metalowy Kod 212955

2

Rozmiar mm 440

x

2

Kod

Rozmiar mm

211155

185

• Surform round le • ·…Š’€œ™ ‚ƒ—€–‚„ Surform

212975

3

Rozmiar mm 400

x

2

• Surform moulded body • Ńª—€– Surform ˜ €†œ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ „ˆ…—Š˜ˆ

• ÞóVty polipropylen wzmocniony wVóknem szklanym • ¾atwa wymiana ostrza • Dostarczany z ostrzem 212930 • Korpus z tworzywa Rozmiar mm

211025

305

www.prox.pl

x

6

• Surform moulded body plane • Ńª—€– Surform ˜ €†œ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ „ˆ…—Š˜ˆ

Rozmiar mm

211035

270

6

x

6

SURFORM STRUG MAY • Surform moulded body block plane • Ńª—€– Surform ˜ €†œ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ „ˆ…—Š˜ˆ

• ÞóVty polipropylen wzmocniony wVóknem szklanym • ¾atwa wymiana ostrza • Dostarczany z ostrzem 213980 • Korpus z tworzywa Kod

Rozmiar mm

211045

155

x

7

6

OSTRZE SURFORM STANDARD • Surform standard cut blade • À‘”‘ €‹ …ƒª—€‹ Surform ˜ˆ ˜†ƒ‚ƒ…†‚ˆ™ ‚ƒ˜‘©„ˆ™

• PVaskie standardowe uzEbienie • Stosowane do surformów: 211030, 211220, 212950, 212960 Kod

Rozmiar mm

212935

250

8

SURFORM STRUG

Kod

6

SURFORM PILNIK PASKI

Kod

x

• ÞóVty polipropylen wzmocniony wVóknem szklanym • ¾atwa wymiana ostrza • Dostarczany z ostrzem 212930 • Korpus z tworzywa

• Dostarczany z ostrzem 212910 • Korpus metalowy Kod

• Surform moulded body shaker tool • Ńª—€– Surform ˜ €†œ —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ „ˆ…—Š˜ˆ

• ÞóVty polipropylen wzmocniony wVóknem szklanym • ¾atwa wymiana ostrza • Dostarczany z 215150 • Korpus z tworzywa

5

SURFORM PILNIK OKR<GY, KORPUS METALOWY

SURFORM ZDZIERAK

x

12

OSTRZE SURFORM OKR<GE • Surform round blade • ·…Š’ˆ‘ €‘”‘ Surform

• OkrYgVe naciEcie standardowe • Stosowane do surformów 212970 Kod

Rozmiar mm

212915

255

9

x

6

OSTRZE SURFORM PÓOKR<GE • Surform half round blade • À‘”‘ €‹ …ƒª—€‹ Surform —ˆ€Š„…Š’€ˆ‘

• PóVokrYgVe, standardowe uzEbienie • Stosowane do surformów: 211030, 211220, 212950, 212960 Kod

Rozmiar mm

212995

250

x

12

263


SURFORMY, KLUCZE SZE CIOK<TNE

1

OSTRZE SURFORM DROBNE • Surform ne cut blade • À‘”‘ €‹ …ƒª—€‹ Surform

4

7

ZESTAW KLUCZY SZE CIOK<TNYCH SKADANY, 7 SZT. • Metric hexagonal key set • ¥ƒ‡ˆ… „€©‘™ †ˆ…¡‘”œž ª‘˜†’…ƒ‚‚œž, ‘†…©‘˜„ž

Rozmiar mm

213985 213935

250 140

2

x x

12 12

• Surform shavertool blade • À‘”‘ €‹ …ƒª—€‹ Surform

215155

63

3

Ilo.: szt.

692614 692624

7 7

x x

12 12

ZESTAW KLUCZY TORX, 8 SZT. • Metric hexagonal key set • ¥ƒ‡ˆ… „€©‘™ †ˆ…¡‘”œž ª‘˜†’…ƒ‚‚œž, ‘†…©‘˜„ž

Ilo.: Ilo.: szt.szt.

Kod x

Sk]ad zestawu mm 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5

• Dostarczane w kolorowym plaskowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

• Zakrzywione naciEcie standardowe • Stosowane do surformów 211150 Rozmiar mm

Kod

5

OSTRZE SURFORM ZAKRZYWIONE

Kod

• Folding hexagonal key set • ¥ƒ‡ˆ… †ˆ…¡‘”œž „€©‘™, ˜„€ƒ‚ˆ™

• Dostarczane w kolorowym, plaskowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

• Stosowane do surformów: 211030, 211220, 212950, 212960 Kod

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH, SKADANY

12

OSTRZE SURFORM DO METALU • Surform metal and plascs blade • À‘”‘ €‹ …ƒª—€‹ Surform €‹ …ƒ‡ˆ†œ —ˆ ‘†ƒ€€Š  —€ƒ˜†„Š

692634

6

8

Sk]ad zestawu x

T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

12

ZESTAW KLUCZY SZE CIOK<TNYCH, 8 i 10 SZT. • Metric hexagonal key set • ¥ƒ‡ˆ… „€©‘™ †ˆ…¡‘”œž ª‘˜†’…ƒ‚‚œž, ‘†…©‘˜„ž

• Komfortowa ergonomicznie uksztaVtowana rEkojeS] • Fazowana koJcówka uVatwiajYca wkVadanie klucza w gniazdo Sruby • Oznakowanie rozmiaru na kluczu • Powierzchnia kluczy fosforanowana • 692642.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm • 692652.: 5/64” (2 mm), 3/32” (2.4 mm), 7/64” (2.8 mm), 1/8” (3.2 mm), 9/64” (3.6 mm), 5/32” (4.0 mm), 3/16” (4.8 mm), 7/32” (5.6 mm), 1/4” (6.4 mm) • 692662.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 • 642672.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm i 5/64’’ (2 mm), 3/32” (2.4 mm), 7/64” (2.8 mm), 1/8” (3.2 mm), 9/64” (3.6 mm), 5/32” (4.0 mm), 3/16” (4.8 mm), 7/32” (5.6 mm), 1/4” (6.4 mm) • 642682.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 5/64’’ (2 mm), 3/32” (2.4 mm), 7/64” (2.8 mm), 1/8” (3.2 mm), 9/64” (3.6 mm), 5/32” (4.0 mm), 3/16” (4.8 mm), 7/32” (5.6 mm), 1/4” (6.4 mm), T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 • 643202.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm ; TORX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 • Dostarczane w kolorowym, plaskowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy • 692560 - klucze szeSciokYtne z koJcówkY kulistY

• Ostrze do metalu i tworzywa • Stosowane do surformów: 211030, 211220, 212950, 212960

Kod Kod

Rozmiar mm

215085

250

264

x

12

692510 692560

Ilo.: Sk]ad zestawu mm szt. 8 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 10 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10

x x

12 12

Kod 692642 692652 692662 692672 692682 693202

Ilo.: szt. 8 9 8 17 25 16

x x x x x x

12 12 12 3 3 6

www.prox.pl


KLUCZE SZE CIOK<TNE

1

4

ZESTAW KLUCZY SZE CIOK<TNYCH • Folding hexagonal key set • ¥ƒ‡ˆ… †ˆ…¡‘”œž, ª‘˜†’…ƒ‚‚œž „€©‘™

178121 178161 139471 139761 139291

2

Ilo.: szt. 9 9 9 9 9

Rodzaj calowe calowe z kulkY dVugie dVugie z kulkY krótkie

7

KLUCZ SZE CIOK<TNY – LUZEM • Hexagonal key • ·€© †ˆ…¡‘”ˆ™

• Long hexagonal keys with spherical head • 𘆁’…ƒ‚‚œ™ „€©, €‚‚œ™ ˜ „…Š’€ˆ™ ‚ƒ˜ƒ„ˆ™

• Wykonane ze stali krzemowej • Dostarczane w organizerze • Fosforanowa, czarna powVoka chroniYca przed korozjY • 178121: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 3/8’’ • 178161: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 3/8” - (z kulkY) • 139471: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm • 139761: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - (z kulkY) • 139291: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm Kod

KLUCZ SZE CIOK<TNY, DUGI Z KULIST< KONCÓWK<

10 10 10 10 10

KLUCZ SZE CIOK<TNY, KRÓTKI • Metric short hexagonal keys • ·€© †ˆ…¡‘”ˆ™ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ™, „ˆ…ˆ†„™

• Wykonane ze stali krzemowej • Kulista koJcówka umoNliwia pracE pod kYtem 30° wzglEdem osi Sruby • Fosforanowa, czarna powVoka chroniYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO i DIN 2936 Kod 139641 139651 139661 139671 139681 139691 139701 139711 139721 139731 139741 139751

5

Rozmiar mm 14 x 62 16 x 75 18 x 85 20 x 90 25 x 100 28 x 115 32 x 135 34 x 140 36 x 150 38 x 160 40 x 170 45 x 190

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10

• Wykonany ze stali chromowo - wanadowej • PowVoka niklu chroniYca przed korozjY Kod

Rozmiar mm

693510 693520 693530 693540 693550 693560 693572 872562 693582 872592 872602 872622

1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 11 14

8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

KLUCZ SZE CIOK<TNY Z RKOJE CI< Z KULIST< KONCÓWK< • Standard hexagonal keys • 𘆁’…ƒ‚‚œ‘ „€© ˜ …Š„ˆ‹†„ˆ™

KLUCZ TRZPIENIOWY Z KONCÓWK< TORX • Torx keys • ·€© †ˆ…¡‘”œ‘ ˜ ‚ƒ˜ƒ„ˆ™ Torx

• Wykonane ze stali krzemowej • Fosforanowa, czarna powVoka chroniYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2936 i DIN 911 Kod 139111 139121 139131 139141 139151 139161 139171 139181 139191 139201 139211 139221 139231 139241 139251 139261 139271 139281

3

Rozmiar mm 13 x 45 13 x 45 16 x 50 17 x 62 20 x 65 25 x 70 28 X 80 32 x 90 34 x 95 36 x 100 38 x 105 40 x 112 42 x 118 45 x 125 50 x 135 55 x 140 63 x 160 70 x 180

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 10 10 10 10 10

KLUCZ SZE CIOK<TNY, DUGI • Metric long hexagonal keys • ·€© †ˆ…¡‘”ˆ™ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ™, „ˆ…ˆ†„™

• Wykonane ze stali krzemowej • Kulista koJcówka umoNliwia pracE pod kYtem 30° wzglEdem osi Sruby • Ergonomiczna rEkojeS] typu TEE-HANDLE, umoNliwiajYca pracE krótkY lub dVugY koJcówkY • Fosforanowa, polerowana powierzchnia trzpienia • Wykonane ze stali krzemowej • Polerowana powierzchnia odporna na zabrudzenia Kod 139901 139911 139921 139931 139941 139951 139961 139971 139981 139991 138541 138551 138561 138571

6

Rozmiar mm 18 x 51 18 x 52 18 x 52 20 x 52 20 x 53 22 x 57 24 x 61 26 x 64 27 x 68 30 x 76 34 x 84 37 x 89 41 x 106 48 x 121

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

139301 139311 139321 139331 139341 139351 139361 139371 139381 139391 139401 139411 139421 139431 139441 139461

www.prox.pl

Rozmiar mm 14 x 62 16 x 75 18 x 85 20 x 90 25 x 100 28 x 115 32 x 135 34 x 140 36 x 150 40 x 170 42 x 180 45 x 190 50 x 200 56 x 215 58 x 225 70 x 265

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 10 10 10 10 10

139841 139851 139861 139871 139881 139891

9

Rozmiar mm 4 5 6 7 8 10

Rozmiar L mm 130 130 175 175 175 175

10 10 10 10 10 10

KLUCZ TORX Z RKOJE CI< • Tee-handle torx keys • ·€© Torx ˜ …Š„ˆ‹†„ˆ™

KLUCZ TRZPIENIOWY TORX Z OTWOREM • Tamper Torx keys • ·€© †ˆ…¡‘”œ‘ Torx ˜ ˆ†”‘…˜†”‘

• Wykonane ze stali krzemowej • Fosforanowa, czarna powVoka chroniYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2936 i DIN 911 Kod

Kod

• Wykonane ze stali krzemowej • Ergonomiczna rEkojeS] typu TEE-HANDLE, umoNliwiajYca pracE krótkY lub dVugY koJcówkY • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY

• Wykonane ze stali krzemowej • Polerowana powierzchnia odporna na zabrudzenia Kod 138581 138591 138601 138611 138621 138631

Rozmiar mm 20 x 54 21 x 57 24 x 61 25 x 65 30 x 76 33 x 83

50 50 50 50 50 50

Kod

Typ

138641 138651 138661 138671 138681 138691 138701 138711 138721 138731 138741 138751 138761

T6 T7 T8 T9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40 T 45 T 50

Rozmiar L mm 128 128 127 125 127 125 135 133 133 193 192 192 188

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

265


266

www.prox.pl


KLUCZE SZE CIOK<TNE, GRZECHOTKI, PRZEDU=KI

1

4

KLUCZ SZE CIOK<TNY Z RKOJE CI< • Standard hexagonal keys - tee-handle • 𘆁’…ƒ‚‚œ‘ „€© ˜ …Š„ˆ‹†„ˆ™

• Wykonane ze stali krzemowej • Fosforanowa, polerowana powierzchnia trzpienia • Ergonomiczna rEkojeS] typu TEE-HANDLE, umoNliwiajYca pracE krótkY lub dVugY koJcówkY Kod 139771 139781 139791 139801 139811 139821 139831

2

Rozmiar mm 2.5 3 4 5 6 8 10

Rozmiar L mm 127 127 185 185 245 240 240

50 50 50 50 50 50 50

RKOJE [ 1/2” Z GRZECHOTK< • 1/2” drive quick release ratchet • ż„ˆ‹†„ƒ ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ 1/2” ˜ ‡œ˜†…œ ˆ†˜ˆ‘‚‘‚‘ ’ˆ€ˆ”„

• Trójpozycyjny przeVYcznik kierunku • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Wygodna i trwaVa rEkojeS] odporna na zanieczyszczenia • Zgodna z normami ISO i DIN• Pozwala na Vatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przeVYcznik kierunku Kod 863971 863974

3

Kwadrat cal 1/2 1/2

L mm 265 265

x

5 5

• 1/4’’ drive quick release ratchet • Ŋ„ˆ‹†„ƒ ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ 1/4” ˜ ‡œ˜†…œ ˆ†˜ˆ‘‚‘‚‘ ’ˆ€ˆ”„

863951 863954

Kwadrat cal

L mm

1/4 1/4

100 100

www.prox.pl

Kod

Kwadrat cal

L mm

863961 863964

3/8 3/8

220 220

5

x

4 10

RKOJE [ 1/2” Z GRZECHOTK<, MICROTOUGH ™

Kwadrat cal

L mm

855784

1/2

254

x

5

x

6 1

855764

1/4

L mm 143

• 20-30% mniejsza gVówka by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje skok co 5° • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Bi-materiaVowa rEkojeS] Grip • Zgodna z normami ISO i DIN Kod

Kwadrat cal

L mm

855774

3/8

208

x

x

10

PROFESJONALNA RKOJE [ 1/4” Z GRZECHOTK<

• Bi-materiaVowa rEkojeS] • PrzeVYcznik kierunku obrotu • DuNa gVówka i mocny mechanizm zapadkowy pozwala na pracE z duNym momentem obrotowym • Skok grzechotki co 5°• TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kod

9

• 20-30% mniejsza gVówka by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje skok co 5° • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • REkojeS] bi-materiaVowa • Zgodne z normami ISO i DIN • PrzeVYcznik kierunku • Pozwala na Vatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przeVYcznik kierunku Kwadrat cal

• MicroTough™ 3/8’’ ratchet • Ŋ„ˆ‹†„ƒ 3/8” ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ MicroTough™

137701 138481 137081

RKOJE [ 1/4” Z GRZECHOTK<, MICROTOUGH ™

Kod

RKOJE [ 3/8” Z GRZECHOTK<, MICROTOUGH ™

• 1/4” Ratchet • «…ˆ‰‘˜˜ˆ‚ƒ€–‚ƒ‹ …Š„ˆ‹†„ƒ 1/4” ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ

• 20-30% mniejsza gVówka by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje skok co 5° • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • REkojeS] bi-materiaVowa • Zgodne z normami ISO i DIN • PrzeVYcznik kierunku • Pozwala na Vatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przeVYcznik kierunku Kod

7

8

• MicroTough™ 1/2’’ Ratchet • Ŋ„ˆ‹†„ƒ 1/2” ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ MicroTough™

• MicroTough™ 1/4’’ Ratchet • Ŋ„ˆ‹†„ƒ 1/4” ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ MicroTough™

• Trójpozycyjny przeVYcznik kierunku • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Wygodna i trwaVa rEkojeS] odporna na zanieczyszczenia • Zgodna z normami ISO i DIN • Pozwala na Vatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przeVYcznik kierunku Kod

• 3/8” drive quick release ratchet • Ŋ„ˆ‹†„ƒ ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ 3/8” ˜ ‡œ˜†…œ ˆ†˜ˆ‘‚‘‚‘ ’ˆ€ˆ”„

• Trójpozycyjny przeVYcznik kierunku • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Wygodna i trwaVa rEkojeS] odporna na zanieczyszczenia • Zgodna z normami ISO i DIN • Pozwala na Vatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przeVYcznik kierunku

6

RKOJE [ 1/4” Z GRZECHOTK<

RKOJE [ 3/8” Z GRZECHOTK<

10

Kwadrat cal 1/4 3/8 1/2

L mm 165 210 250

10 10 5

PRZEDU=KA 1/2” • 1/2” drive quick release ratchet • Ŋ„ˆ‹†„ƒ ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ 1/2” ˜ ‡œ˜†…œ ˆ†˜ˆ‘‚‘‚‘ ’ˆ€ˆ”„

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodna z normami ISO i DIN Kod

L mm

864074 864084

125 250

x x

6 6

267


PRZEDU=KI, RKOJE CI

1

5

PRZEDU=KA 3/8” • 3/8” drive extensions • ¼€‚†‘€– 3/8”

8

PPRZEDU=KA 3/4” • 3/4” drive extensions • ¼€‚†‘€– 3/4”

RKOJE [ 1/4”, UCHYLNA • 1/4’’ drive ex handle • Ŋ„ˆ‹†„ƒ ˜ ªƒ…‚…ˆ 1/4’’

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodna z normami ISO i DIN Kod

L mm

862071

150

2

6

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] przenoszenia duNego momentu obrotowego • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

PRZEDU=KA 1/2” Kod

• 1/2” drive extensions • ¼€‚†‘€– 1/2”

138201 138231 138241

6

L mm 100 200 400

3 3 3

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • Struktura uchwytu zapobiega zeSlizgniEciu rYk • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodna z normami ISO i DIN L mm 147

Kod 860121

PRZEDU=KA ELASTYCZNA 1/4”

6

• 1/4’’ drive ex extension • ¼€‚†‘€– ’‡„™ 1/4’’

9

RKOJE [ 3/8”, UCHYLNA • 3/8” drive ex handle • Ŋ„ˆ‹†„ƒ ˜ ªƒ…‚…ˆ 3/8”

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] przenoszenia duNego momentu obrotowego • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kod 137101 172601 172611

3

L mm 75 130 420

5 5 5

PRZEDU=KA 1/4” • 1/4’’ drive extensions • ¼€‚†‘€– 1/4’’

• UmoNliwia dotarcie do trudnodostEpnych elementów mocujYcych • Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodna z normami ISO i DIN Kod 860011

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] przenoszenia duNego momentu obrotowego • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kod 137711 173561 137721

4

L mm 55 45 105

7

L mm 215

Kod 6

862131

10

RKOJE [ 1/2”, UCHYLNA • 1/2” drive silding t-bar • ¢ˆ…ˆ†ˆ„ 1/2”

6

RKOJE [ Z GRZECHOTK< 3/4” • 3/4” Reversible ratchet with handle • Ŋ„ˆ‹†„ƒ ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ 3/4”

10 10 10

PRZEDU=KA 3/8” • 3/8” drive extensions • ¼€‚†‘€– 3/8”

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] przenoszenia duNego momentu obrotowego • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kod 173631 138501 173641

268

L mm 150

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • Struktura uchwytu zapobiega zeSlizgniEciu rYk • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodna z normami ISO i DIN

L mm 75 125 250

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • Struktura uchwytu zapobiega zeSlizgniEciu rYk • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodna z normami ISO i DIN

5 10 10

Kod

L mm

864151 864131 864134

375 425 425

x

4 6 1

• PrzeVYcznik kierunku obrotu • Mocny mechanizm zapadkowy pozwala na pracE z duNym momentem obrotow • 5° skok grzechotki • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kod

Kwadrat cal

L mm

138191

3/4

450

1

www.prox.pl


RKOJE CI, PREZGUBY, NASADKI

1

5

GOWICA GRZECHOTKI 3/4” • 3/4” reversible ratchet without handle • ³ˆ€ˆ”„ƒ ˜ ž…ƒ—ˆ”ˆ’ˆ ‘žƒ‚ƒ 3/4”

RKOJE [ 1/2” PRZESUWNA – PRZEDU=KA • Sliding tee • Ŋ„ˆ‹†„ƒ §-ˆ‡…ƒ‚ƒ‹, Š€‚†‘€– 1/2”

• PrzeVYcznik kierunku obrotu • Mocny mechanizm zapadkowy pozwala na pracE z duNym momentem obrotowym • 5° skok grzechotki • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kwadrat cal 3/4

Kod 138171

2

1

RKOJE [ 3/4” • 3/4” bar handle • Ŋ„ˆ‹†„ƒ 3/4”

Kwadrat cal

L mm

172591 138151

1/2 3/4

243 432

6

ADAPTOR •Drive adaptor • «‘…‘žˆ‚„

• TrwaVa powVoka chrom-mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej zapewnia przenoszenie duNego momentu obrotowego • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kod

8

Kod

5 1

173581 173661 173651 172631 172631 138211

9

PRZEGUB UNIWERSALNY • Universal joint • ㅂ… „ƒ…ƒ‚‚œ™

Trzpie\ cal 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 3/4

Gniazdo cal 3/8 1/2 1/4 3/4 3/8 1/2

10 10 10 10 10 10

ADAPTOR KWADRAT/SZE CIOK<T • Holder for bits adaptor • «‘…‘žˆ‚„

• TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 L mm 450

Kod 138161

3

1

RKOJE [ 3/4” • 3/4” handle for ratchet • Ŋ„ˆ‹†„ƒ 3/4”

• MoNliwoS] przenoszenia duNego momentu obrotowego • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kod 173601 173671 172641 138221

• TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • MoNliwoS] pracy z duNym momentem obrotowym • Gumowa okVadzina rEkojeSci • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 L mm 450

Kod 138181

4

7

Kwadrat cal 1/4 3/8 1/2 3/4

L mm 25 47 68.5 105

10 10 10 10

PRZEGUB 1/2”, UNIWERSALNY • 1/2” drive silding t-bar • ¢ˆ…ˆ†ˆ„ 1/2”, Š‚”‘…˜ƒ€–‚œ™

• Wykonany ze stali chromowo - wanadowej zapewnia przenoszenie duNego momentu obrotowego • MoNliwoS] przenoszenia duNego momentu obrotowego • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY Kod 138511 137111

10

Wymiary cal 3/8” uchwyt na bity 1/4” 1/2” uchwyt na bity 5/16”

10 10

ADAPTER 3/8” DO KOfCÓWEK 1/4” • 3/8” - 1/4” drive hex bit • «‘…‘žˆ‚„ „”ƒ…ƒ† 3/8” - 1/4” – ª‘˜†’…ƒ‚‚„

1

RKOJE [ 1/4” PRZESUWNA • Sliding tee • Ŋ„ˆ‹†„ƒ §-ˆ‡…ƒ‚ƒ‹ 1/4”

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej zapewnia przenoszenie duNego momentu obrotowego • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kod

Kwadrat cal

L mm

173551 173611

1/4 3/8

108 250

www.prox.pl

1 1

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodna z normami ISO i DIN Kod

Kwadrat cal

L mm

864114

1/2

68.5

• Wykonany ze stali chromowo - wanadowej • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodny z normami ISO i DIN Kod

x

4

862501

Wymiar mm 27

Wymiary cal 3/8” uchwyt na bity 1/4”

6

269


NASADKI

1

ADAPTER 1/2” - 3/8” • 1/2”– 3/8” drive adaptor • «‘…‘žˆ‚„ 1/2”– 3/8”

3

NASADKA 1/2’’, 12 PKT. • 1/2” MAXI-DRIVE 12-point deep socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 1/2” ˜ ”‘‚ƒ¡ƒ†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ ”œ˜ˆ„ƒ MAXI-DRIVE

5

NASADKA 1/4”, 6 PKT., DUGA • 1/4” MAXI-DRIVE 6-point deep socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 1/4” ˜ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ ”œ˜ˆ„ƒ MAXI-DRIVE

• Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, kutej na zimno • Technologia MAXI-DRIVE • Zgodna z normami ISO 2725 i DIN 3124

• Wykonany ze stali chromowo - wanadowej • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodna z normami ISO i DIN Kod

Rozmiar mm

864144

34.5

2

x

4

NASADKA 1/2”, 12 PKT., DUGA • 1/2” MAXI-DRIVE 12-point deep socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 1/2” ˜ ”‘‚ƒ¡ƒ†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ ”œ˜ˆ„ƒ MAXI-DRIVE

Kod

Rozmiar mm

865414 865424 865434 865444 865454 865464 865474 887894 887904 887914 887924 887934 887944 887954 887964 887974 887984 887994 888004 888014 888024 888034

9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

NASADKA 1/4”, 6 PKT. • 1/4” MAXI-DRIVE 6 - point standard socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…˜‘”ƒ‹ 1/4’’ ˜ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ MAXI-DRIVE ˜†ƒ‚ƒ…†‚ƒ‹

• Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] pracy z duNym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124 Kod 137511 137521 137531 137541 137551 137561 137571 137581 137591 137601 137611 137621

6

Rozmiar mm 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

NASADKA 1/4”, 6 PKT. • 1/4” MAXI-DRIVE 6-point standard socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 1/4” ˜ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ ˜†ƒ‚ƒ…†‚ƒ‹ MAXI-DRIVE

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej, kutej na zimno • Technologia MAXI-DRIVE • Zgodna z normami ISO 2725 i DIN 3124 Kod

Rozmiar mm

864181 864191 864201 864211 864221 864231 864241 864251 864261 864271 864281 864291 864301 864311 864321 864331 864341 864351 864361 864381 864391

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32

270

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 2 1

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej, kutej na zimno • Technologia MAXI-DRIVE • Zgodna z normami ISO 2725 i DIN 3124 Kod

Rozmiar mm

861011 861101 861021 861111 861031 861041 861051 861061 861071 861081 861091 861121 861141

4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

• Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] pracy z duNym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124 Kod

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

172931 172941 172951 172961 172971 172981 172991 173501 173511 173521 173531 173541

Rozmiar mm 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

www.prox.pl


NASADKI

1

NASADKA 1/2”, 6 PKT. • 1/2” MAXI-DRIVE 6 - point standard socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 1/2” ˜ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ MAXI-DRIVE ˜†ƒ‚ƒ…†‚ƒ‹

• Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] pracy z duNym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124 Kod 170861 170871 170881 170891 170901 170911 170921 170931 170941 170951 170961 170971 170981 170991 172501 172511 172521 172531 172541 172551 172561 172571 172581

2

Rozmiar mm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1

• 1/2” MAXI-DRIVE 6 - point deep socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 1/2” ˜ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ MAXI-DRIVE ”œ˜ˆ„ƒ

• Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] pracy z duNym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

172651 172661 172671 172681 172691 172701 172711 172721 172731 172741 172751 172761 172771

www.prox.pl

Rozmiar mm 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30

NASADKA 3/4”, 6 PKT. • 3/4” MAXI-DRIVE 6 - point standard socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 3/4” ˜ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ MAXI-DRIVE ˜†ƒ‚ƒ…†‚ƒ‹

• Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] pracy z duNym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124 Kod

NASADKA 1/2”, 6 PKT., DUGA

Kod

3

10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

137901 137911 137921 137931 137941 137951 137961 137971 137981 137991 138001 138011 138021 138031 138041 138051 138061 138071 138081 138091 138101 138111 138121 138131

4

Rozmiar mm 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 40 41 42 44 46 50 54 55

• 3/8” MAXI-DRIVE 12-point standard socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 3/8” ˜ ”‘‚ƒ¡ƒ†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ ˜†ƒ‚ƒ…†‚ƒ‹ MAXI-DRIVE

• Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] pracy z duNym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chromowo - matowY zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124

138301 138311 138321 138331 138341 138351 138361 138371 138381 138391 138401 138411 138421 138431 138441 138451 138461 138471

Rozmiar mm 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NASADKA 1/2”, 12 PKT. • 1/2” MAXI-DRIVE 12-point standard socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 1/2” ˜ ”‘‚ƒ¡ƒ†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ MAXI-DRIVE ˜†ƒ‚ƒ…†‚ƒ‹

• Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] pracy z duNym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124 Kod

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

NASADKA 3/8”, 12 PKT.

Kod

5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

170511 170521 170531 170541 170551 170561 170571 170581 170591 170601 170611 170621 170631 170641 170651 170661 170671 170681 170691 170701 170711 170721 170731

6

Rozmiar mm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

NASADKA 1/2”, 12 PKT., DUGA • 1/2” MAXI-DRIVE 12-point deep socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 1/2” ˜ ”‘‚ƒ¡ƒ†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ MAXI-DRIVE ˜†ƒ‚ƒ…†‚ƒ‹

• Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • MoNliwoS] pracy z duNym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chromowo - matowa zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 2725-1 i DIN 3124 Kod 172781 172791 172801 172811 172821 172831 172841 172851 172861 172871 172881 172891 172901 172911 172921

Rozmiar mm 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32

10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5

271


NASADKI, ZESTAWY

1

NASADKA 1/2” DO WIEC • 1/2” 6-point spark plug socket • ³ˆ€ˆ”„ƒ †ˆ…¡‘”ƒ‹ 1/2” ˜ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ —…ˆ‰€‘ €‹ ˜”‘©‘™ ƒš’ƒ‚‹

5

ZESTAW FatMax® 1/4” BLACK CHROM, 11 SZT. • FatMax® 11 pcs. 1/4” rotator ratchet socket set • ¥Ç‡ˆ… FatMax® 1/4” Black Chrom - 11 ª†.

7

ZESTAW MicroTough™ 1/4”, 10 SZT. • 10 pcs. 1/4” MicroTough™ ratchet set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ †ˆ…¡‘”œž 1/4” ˜ …Š„ˆ‹†„ˆ™ ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ MicroTough™ (10 ª†.)

• Wykonana ze stali chromowo - wanadowej • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Zgodna z normami ISO i DIN Kod

Rozmiar mm

889934 889964

16 21

2

x x

• Zestaw 10 szt. z grzechotkY MicroTough; 9 nasadek 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm • 22% mniejsza gVówka grzechotki by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok • TrwaVe chromowe wykoJczenie zabezpieczajYce przed korozjY • BimateriaVowa rEkojeS] • ZgodnoS] z normami ISO

10 10

ZESTAW NASADEK 1/4”, 13 SZT. NA LISTWIE • Socket sets 1/4” square drive 13 piece socket set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 1/4” ‚ƒ —€‘‚„‘ - 13 ª†.

Kod 946100

• Zestaw 11 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka 1/4” z opatentowanym, nowoczesnym mechanizmem, umoNliwia ruch nasadki takNe przy osiowym obrocie rEkojeSciY w miejscach, gdzie nie jest moNliwe wykonywanie ruchów wahadVowych narzEdziem; 10 nasadek 1/4”: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm • WygodnY bimateriaVowY rEkojeS] • ¾atwy w obsVudze przeVYcznik obrotów • NajwyNszej jakoSci powVoka ochronna BlackChrome• Bardzo wysoka wytrzymaVoS] i odpornoS] na korozjE • Laserowe oznakowanie wymiarów umoNliwiajYce VatwY identykacje nasadki • ¾atwe do prezentacji opakowani• Zgodne z normami ISO • 13 x nasadka: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm • Mocowane na listwie Kod 946751

3

Kod 946070

Ilo.: szt. 13

1

ZESTAW NASADEK 3/8”, 3 SZT. NA LISTWIE

6

Ilo.: szt. 11

x

8

Ilo.: szt. 10

x

3

ZESTAW MicroTough™ 3/8”, 9 SZT. • 9 pcs. 3/8” MicroTough™ ratchet set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ †ˆ…¡‘”œž 3/8” ˜ …Š„ˆ‹†„ˆ™ ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ MicroTough™ (9 ª†.)

3

ZESTAW FatMax® 1/4” BLACK CHROM, 9 SZT. • FatMax® 9 pcs. 1/4” rotator ratchet socket set • ¥ƒ‡ˆ… FatMax® 1/4” Black Chrom - 9 ª†.

• Socket sets 3/8” square drive 3 piece socket set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 3/8” ‚ƒ —€‘‚„‘ - 3 ª†.

• Zestaw 9 szt. z grzechotkY MicroTough, 8 nasadek 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm • 22% mniejsza gVówka grzechotki by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok • TrwaVe chromowe wykoJczenie odporne na rdzE • BimateriaVowa rEkojeS] • ZgodnoS] z normami ISO Kod

Ilo.: szt.

946110

9

9

x

3

ZESTAW 3/8”, 9 SZT., GRZECHOTKA Z PRZEGUBEM • 9 pcs. set extendable ratchet and 12 point sockets • ¥ƒ‡ˆ… 3/8” - 9 ª†. ž…ƒ—ˆ”œ™ ‘žƒ‚ ˜ ”ˆ…ˆ†„ˆ

• 3 sztuki nasadka do Swiec w rozmiarach: 17, 19, 21 mm • Mocowane na listwie Kod 946761

4

Ilo.: szt. 3

x

4

POKRTKA FatMax® Z KOfCÓWK< DO NASADEK 1/4” • Short spinner FatMax® 1/4” 158 mm • Ÿƒ„…Š†„ƒ FatMax® €‹ ’ˆ€ˆ”ˆ„ 1/4” 158 mm

• BimatriaVowa rEkojeS] odporna na substancje chemiczne • Grot pokryty trwaVY powVokY chromowo - matowa • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 Kod 139101

272

L mm 158

• Zestaw 9 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka 3/8” z opatentowanym, nowoczesnym mechanizmem, umoNliwia ruch nasadki takNe przy osiowym obrocie rEkojeSciY w miejscach gdzie nie jest moNliwe wykonywanie ruchów wahadVowych narzEdziem; 8 nasadek 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm • WygodnY bi-masteriaVowY rEkojeS] • ¾atwy w obsVudze przeVYcznik obrotów • NajwyNszej jakoSci powVoka ochronna Black Chrome • Bardzo wysoka wytrzymaVoS] i odpornoS] na korozjE • Laserowe oznakowanie wymiarów umoNliwiajYce VatwY identykacje nasadki • ¾atwe do prezentacji opakowanie • Zgodne z normami ISO 946070 Kod

6

946060

Ilo.: szt. 9

• 3/8” grzechotka z odchylanY na przegubie gVówkY i blokadY w piEciu ustawieniach • MoNliwoS] wysuniEcia rEkojeSci na dVugoS] 350 mm • 8 nasadek 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm • Zgodne z normami ISO Kod

x

3

946090

Ilo.: szt. 9

x

3

www.prox.pl


NASADKI, ZESTAWY

1

ZESTAW FatMax® 1/4” BLACK CHROM, 30 SZT. • 30-piece 1/4” Black Chrom set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 1/4” - 30 ª†.

946611

2

Ilo.: szt. 30

ZESTAW FatMax® 1/4” i 1/2” BLACK CHROM, 60 SZT.

5

ZESTAW NASADEK 1/4”, 15 szt. • 15-piece 1/4’’ socket set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 1/4” - 15 ª†.

• FatMax® 60-piece 1/4” & 1/2” set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 1/4”  1/2” - 60 ª†.

• Zestaw 30 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka MicroTough; przedVuNka 75 i 150 mm; rEkojeS] przesuwna; uchwyt do bitów; 10 szt. bitów: PZ 1, 2, 3; PH 1, 2, 3; Torx: T 15, T 20, T 25, T 30; 13 szt. nasadek 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; przegub; adapter • Grzechotka z wygodnY bimateriaVowY rEkojeSciY • NajwyNszej jakoSci powVoka ochronna Black Chrome • Bardzo wysoka wytrzymaVoS] i odpornoS] na korozjE • Laserowe oznakowanie wymiarów umoNliwiajYce VatwY identykacjE nasadki Kod

3

4

ZESTAW FatMax® 1/2” BLACK CHROM, 30 SZT. • 30-piece 1/2” Black Chrom set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 1/2” - 30 ª†.

• Zestaw 60 szt. zabezpieczony czarnym chromem: 1/4” i 1/2” grzechotka MicroTough; 1/2” przedVuNka 125 i 250 mm; 1/4” przedVuNka 75 mm; 1/4” rEkojeS] przesuwna 125 mm; pokrEtka do nasadek; 1/4” i 1/2” przegub uniwersalny; 12 pkt. nasadki do Swiec w rozmiarach 16, 21 mm; bity 10 szt., 7 szt. kluczy szeSciokYtnych 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 13 szt. nasadek 1/4” 12 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 17 szt. nasadek 1/2” 6 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; adpater do bitów F 1/4” i Hex 1/4”; rEkojeS] typu wkrEtak • Grzechotki z wygodnY bi-masteriaVowY rEkojeSciY • NajwyNszej jakoSci powVoka ochronna Black Chrome • Bardzo wysoka wytrzymaVoS] i odpornoS] na korozjE • Laserowe oznakowanie wymiarów umoNliwiajYce VatwY identykacjE nasadki Kod 946631

4

Ilo.: szt. 60

4

• OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Wygodna rEkojeS] odporna na zanieczyszczenia • Zgodny z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE Kod

867750

6

Sk]ad zestawu 11 szt. nasadek 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; rEkojeS] z grzechotkY; przedVuNka: 150, 75 mm; rEkojeS] przesuwna

x

1

ZESTAW NASADEK 1/4”, 21 szt. • 21-piece 1/4’’ socket set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 1/4” - 21 ª†.

ZESTAW FatMax® 1/4” BLACK CHROM + BITY, 25 SZT. • FatMax® 25-piece 1/4’’ palm ratchet socket set • ¥ƒ‡ˆ… FatMax® 1/4” + ‡†œ - 25 ª†.

• Zestaw 30 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka MicroTough; przedVuNka 75 i 150 mm; rEkojeS] przesuwna; uchwyt do bitów; 10 szt. bitów: PZ 1, 2, 3; PH 1, 2, 3, Torx: T 15, T 20, T 25, T 30; 13 szt. nasadek 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; przegub; adapter • Grzechotka z wygodnY bi-materiaVowY rEkojeSciY • NajwyNszej jakoSci powVoka ochronna Black Chrome • Bardzo wysoka wytrzymaVoS] i odpornoS] na korozjE • Laserowe oznakowanie wymiarów umoNliwiajYce VatwY identykacjE nasadki Kod 946621

www.prox.pl

Ilo.: szt. 30

• Zestaw 25 szt. zabezpieczony czarnym chromem: 1/4” grzechotka; przedVuNka; 9 szt. nasadek 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm; bity: PH 0, 1, 2, kwadrat L 1, L 2; Torx: T 10, T15, T 20, T 25; P¾ 3, 4, 5, 6 mm • Grzechotka z wygodnY rEkojeSciY • NajwyNszej jakoSci powVoka ochronna Black Chrome • Bardzo wysoka wytrzymaVoS] i odpornoS] na korozjE • Laserowe oznakowanie wymiarów umoNliwiajYce VatwY identykacje nasadki Kod

4

946051

Ilo.: szt. 25

4

• OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Wygodna rEkojeS] odporna na zanieczyszczenia • Zgodny z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE Kod

Sk]ad zestawu

870251

11 nasadek 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; rEkojeS] z grzechotkY; przedVuNki 150, 75 mm; rEkojeS] przesuwna

x

1

273


NASADKI, ZESTAWY

1

3

ZESTAW NASADEK 3/8” Z NASTAWN< GRZECHOTK<, 13 szt. • 13-piece 3/8” drive indexible head pro ratchet set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 3/8” ˜ †…‘ ‘†„ˆ™ - 13 ª†.

6

ZESTAW NASADEK 1/2”, 15 szt. • 15-piece 1/2” 6-point metric socket set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ †ˆ…¡‘”œž 1/2” (15 —…‘‘†ˆ”)

• OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Wygodna rEkojeS] odporna na zanieczyszczenia • Zgodne z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE Kod

870651

• Grzechotka profesjonalna, która moNe by] zablokowana w 5 róNnych pozycjach, uVatwiajYca pracE w miejscach trudno dostEpnych • Precyzyjne uzEbienie gwarantuje 6° skok • Pozwala na pracE w miejscach trudno dostEpnych • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Nasadki MAXI-DRIVE • Bi-materiaVowa rEkojeS] DynaGrip • Zgodne z normami ISO i DIN Kod

879311

2

Sk]ad zestawu 11 szt. nasadek 3/8” 12 pkt: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 mm; 3/8” nastawna grzechotka; przedVuNka z blokadY 75 mm

4

Sk]ad zestawu 11 szt. nasadek 1/2” 12 pkt: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm; 1/2” rEkojeS] z grzechotkY; przedVuNka 125 mm; adaptor 1/2” - 3/8”; nasadka do Swiec 21 mm

8

ZESTAW NASADEK 1/4”, 3/8”, 40 szt. • 40-piece 1/4’’,3/8” 6-point metric socjet set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ †ˆ…¡‘”œž 1/4’’,3/8” (40 —…‘‘†ˆ”)

ZESTAW NASADEK 1/2”, 26 szt. • 26 piece 1/2” drive metric socket set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ †ˆ…¡‘”œž 1/2” (26 —…‘‘†ˆ”)

• OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Wygodna rEkojeS] odporna na zanieczyszczenia • Zgodne z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE Kod

Ilo.: szt.

891051

26

7

1

ZESTAW NASADEK 1/2”, 3/8” i 1/4”, 75 szt. • 75-piece 1/2”, 3/8”, 1/4” 6-point metric socjet set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ †ˆ…¡‘”œž 1/2”, 3/8”, 1/4” (75 —…‘‘†ˆ”)

8

ZESTAW 3/8” DYNAGRIP PRO, 13 szt. • 13-piece transverse socket set • ¥ƒ‡ˆ… 3/8” Dynagrip pro - 13 ª†.

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej • PowVoka niklu chroniYca przed korozjY • Zgodny z normY ISO 3318 i DIN 3113 • MAXI-DRIVE plus uVatwia odkrEcanie zuNytych nakrEtek • Polerowana rEkojeS] • Obydwa zakoJczenia klucza ustawione pod kYtem 15° dla optymalnego dostEpu do elementu mocujYcego Kod

871921

5

Sk]ad zestawu 11 szt. nasadek 1/4” 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 4.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 10 szt. nasadek 3/8” 6 pkt: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm; 3/8” rEkojeS] z grzechotkY; 1/4” rEkojeS] typu wkrEtak; 3/8” przedVuNka 150 mm; adaptor 3/8” - 1/4”

• OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Wygodna rEkojeS] odporna na zanieczyszczenia • Zgodne z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE Kod

8 871921

ZESTAW NASADEK 1/2” Z KONCÓWK< TORX, 9 szt. • 9 piece 1/2” drive metric Torx bit socket set • ¥ƒ‡ˆ…  9 ’ˆ€ˆ”ˆ„ †ˆ…¡‘”œž 1/2” ˜ ”˜†ƒ”„ƒ Torx

8

Sk]ad zestawu 9 szt. nasadek 1/4” 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 9 szt. nasadek 3/8” 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 9 szt. nasadek 1/2” 6 pkt.: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 5 szt. nasadek dVugich 1/4” 6 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12 mm; 9 szt. nasadek dVugich 3/8” 6 pkt.: 13, 14, 15, 17, 19 mm

3

ZESTAW NASADEK 1/2” Z KOfCÓWK< SZE CIOK<TN<, 7 szt. • 7 piece 1/2” drive metric Hex bit socket set • ¥ƒ‡ˆ…  7 ’ˆ€ˆ”ˆ„ †ˆ…¡‘”œž 1/2” ˜ ª‘˜†’…ƒ‚‚œ ”˜†ƒ”„ƒ – ‘†…©‘˜„™

• TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 6° skok • Pozwala na pracE w trudno dostEpnych miejscach • Unikalny, nowoczesny sposób mocowania nasadki z grzechotkY, poVYczenie szeSciokYtne • Grzechotka przelotowa • ObniNona wysokoS] nasadki i grzechotki • Nasadki 6 pkt. w technologii MAXI-DRIVE • Zgodne z normami ISO i DIN Kod

878991

274

Sk]ad zestawu 11 nasadek specjalnych 1/2” 6 pkt: 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm; 1/2” rEkojeS] z grzechotkY; przedVuNka 75 mm

• TrwaVe wykoJczenie chromowe • Zgodne z normami ISO i DIN • PudeVko z wysokoudarowego tworzywa x

10

Kod

Ilo.: szt.

890981

9

• TrwaVe wykoJczenie chromowe • Zgodne z normami ISO i DIN • PudeVko z wysokoudarowego tworzywa

1

Kod

Ilo.: szt.

890991

7

1

www.prox.pl


NASADKI, ZESTAWY

1

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8”, 30 SZT. • Torx wrench set - 30-piece 3/8” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 3/8” (30 —…‘‘†ˆ”)

• Zestaw 3/8” 30 szt.: rEkojeS] z grzechotkY; przedVuNka 75 mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów; 6 szt. bitów P¾ 3, 4, PH 1, 2 PZ 1, 2; 13 szt. nasadek 6 pkt.: 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 16, 17, 18,19, 21, 22 mm; 5 szt. nasadek dVugich 12 pkt. 10, 12, 13, 14, 17 mm; nasadki do Swiec 18, 21 mm • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodna rEkojeS] odporna na zabrudzenia • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE Ilo.: szt. 30

Kod 946521

2

3

• Zestaw 1/2” 20 szt.: rEkojeS] z grzechotkY; przedVuNka 125 mm; rEkojeS] przesuwna; przegub uniwersalny; nasadki do Swiec 16, 21 mm; 14 szt. nasadek: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodnym rEkojeSciY odporna na zabrudzenia • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE

4

946501

4

• Socket sets / metric long combinaon wrenches / 1/2” square drive 12 piece impact socket set • ¥ƒ‡ˆ… …ƒ”ˆ‚œž Šƒ…‚œž „€©‘™ 1/2” - 12 ª†.

• Zestaw 1/2” 12 szt.: nasadki 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm; przedVuNka 125 mm; pierScieJ mocujYcy • Do pracy z narzEdziami udarowymi

946741

www.prox.pl

Ilo.: szt. 12

• Torx wrench set - 20-piece 1/2” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/2” (20 —…‘‘†ƒ)

Kod

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH UDAROWYCH 1/2”, 12 SZT.

Kod

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2”, 20 SZT.

4

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2”, 30 SZT. • Torx wrench set - 30-piece 1/2” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/2” (30 —…‘‘†ƒ)

• Zestaw 1/2“ 30 szt.: rEkojeS] z grzechotkY; przedVuNka 125 i 250 mm; rEkojeS] przesuwn; przegub uniwersalny; nasadka do Swiec 21 mm; nasadka z koJcówkY szeSciokYtnY: 4, 5, 6, 8, 10; 19 szt. nasadek.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodnym rEkojeSciY odporna na zabrudzenia • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE Kod 946531

6

Ilo.: szt. 30

4

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2”, 72 SZT. • Torx wrench set - 72-piece 1/2” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/2” (72 —…‘‘†ƒ)

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2”, 23 SZT. • Torx wrench set - 23-piece 1/2” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/2” (23 —…‘‘†ƒ)

• Zestaw 1/2” 23 szt.: grzechotka z bimateriaVowY rEkojeSciY; nasadki 6 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; przedVuNki 75, 125, 250 mm; przegub uniwersalny • Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom-mat zabezpieczajYca przed korozjY Kod

4

Ilo.: szt. 20

5

946711

Ilo.: szt. 23

• Zestaw 1/2” 72 szt.: grzechotka z bimateriaVowY rEkojeSciY; 16 szt. nasadek 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 10 szt. nasadek 6 pkt. dVugich 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 mm; przedVuNka 125 i 250 mm; nasadki do Swiec 16 i 21 mm; przegub uniwersalny; uchwyt do bitów; rEkojeS] przesuwna z adapterem 3/8” i 1/2”; pokrEtka do bitów z magnesem; 23 szt. bitów 1/4”: szeSciokYt 4, 5, 6, 8 mm; pVaski 8, 10, 12 mm; PH 1, 2, PZ 1, 2; Torx T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; Torx z otworem T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; adapter do bitów 1/4” x 1/4” szeSciokYt i 1/4” x 5/16” szeSciokYt; 15 szt. bitów 5/16” szeSciokYtne 10, 12, 14 mm, pVaskie 10, 12, 14 mm, PH 4, PZ 4, Torx T 45, T 50, T 55, T 60, Torx z otworem T 45, T 50, T 55, T 60 • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom-mat zabezpieczajYca przed korozjY Kod

4

946701

Ilo.: szt. 72

3

275


NASADKI, ZESTAWY

1

ZESTAW NASADEK 1/4” i 1/2”, 52 szt. • 52-piece 1/4”, 1/2” 6-point metric socjet set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ †ˆ…¡‘”œž 1/4”, 1/2” (52 —…‘‘†ˆ”)

• OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Wygodna rEkojeS] odporna na zanieczyszczenia • Zgodne z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE Sk]ad zestawu 11 szt. nasadek 1/4’’ 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 13 szt. nasadek 1/2’’ 12 pkt.: 10, 11, 12, 867891 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; rEkojeS] 1/4’’ z grzechotkY; rEkojeS] 1/2’’ z grzechotkY; przedVuNki 1/2’’ 125 i 250 mm Kod

2

x

276

• Zestaw 1/4” 30 szt.: rEkojeS] z grzechotkY; pokrEtVo do nasadek; przedVuNka 75 mm; przegub uniwersalny; adapter; 6 szt. bitów P¾ 3, 4, 4.5, 6; PH 1, 2 PZ 1, 2; 10 szt. nasadek 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 9 szt. nasadek dVugich 6 pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodnym rEkojeSciY odporna na zabrudzenia • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE

946511

• Zestaw 1/4” 20 szt.: rEkojeS] z grzechotkY; 10 szt. nasadek 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; pokrEtka do nasadek; uchwyt do bitów; 6 szt. bitów P¾ 3, 4, PH 1, 2 PZ 1, 2; adpator 1/4 F x Hex F, przedVuNka 75 mm • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodna rEkojeS] odporna na zabrudzenia • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE

946491

• Torx wrench set - 30-piece 1/4” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/4” (30 —…‘‘†ˆ”)

Kod

• Torx wrench set - 20-piece 1/4” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/4” (20 —…‘‘†ˆ”)

Ilo.: szt. 20

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4”, 30 SZT.

1

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4”, 20 SZT.

Kod

3

4

4

• Torx wrench set - 35-piece 1/4” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/4” (35 —…‘‘†ˆ”)

• Zestaw 1/4” 35 szt.: grzechotka z bimateriaVowY rEkojeSciY; 13 szt. nasadkek 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; przedVuNki 50, 100 mm; przegub uniwersalny; pokrEtka do bitów; adapter do bitów, 16 szt. koJcówek: P¾ 4, 5.5, 6.5 mm; PZ: 1, 2, 3; Torx z otworem: T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40; szeSciokYtna 3, 4, 5, 6 mm • Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY

946721

Ilo.: szt. 35

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4”, 40 SZT. • Torx wrench set - 40-piece 1/4” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/4” (40 —…‘‘†ˆ”)

• Zestaw 1/4” 40 szt.: rEkojeS] z grzechotkY; pokrEtVo do nasadek; przedVuNka 75 i 150 mm; przedVuNka elastyczna 150 mm; uchwyt do bitów; 4 szt. bitów P¾ 3, 4; PZ 1, 2; nasadka z koJcówkY szeSciokYtnY 4, 5, 6; P¾. 4, 5.5; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; 7 szt. kluczy szeSciokYtnych: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 11 szt. nasadek 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodna rEkojeS] odporna na zabrudzenia • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE Kod

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4’’, 35 SZT.

Kod 4

Ilo.: szt. 30

5

946551

6

4

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8”, 20 SZT. • Torx wrench set - 20-piece 3/8” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 3/8” (20 —…‘‘†ˆ”)

• Zestaw 3/8” 20 szt.: grzechotka z bimateriaVowY rEkojeSciY; nasadki 6 pkt.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm; przedVuNka 125 i 250 mm; przegub uniwersalny; pokrEtka; adapter 1/2” x 3/8” • Wykonane ze stali chromowo - wanadowej • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY Kod

4

Ilo.: szt. 40

946731

Ilo.: szt. 20

4

www.prox.pl


NASADKI, ZESTAWY

1

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/4” • Torx wrench set 3/4” • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 3/4”

• 946811 zestaw 12 szt. 3/4”: 7 szt. nasadek 6 pkt.: 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm; przegub uniwersalny; adapter 3/4” x 1/2”; przedVuNka 200 mm; rEkojeS] przesuwna; grzechotka 3/4” • 946821 zestaw 15 szt. 3/4”: 10 szt. nasadek 6 pkt.: 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50 mm; 2 szt. przedVuNek 200 mm i 400 mm; rEkojeS] przesuwna; gVowica grzechotki 3/4”; przegub uniwersalny • 946831 zestaw 17 szt. 3/4”: 13 szt. nasadek 6 pkt.: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm; 2 szt. przedVuNek 200 i 400 mm; rEkojeS] przesuwna; gVowica grzechotki Kod 946811 946821 946831

2

Ilo.: szt. 12 15 17

1 1 1

ZESTAW 1/4” i 1/2” MicroTough™, 50 SZT. • MicroTough™ 50-piece 1/4” i 1/2” uper socket set • ¥ƒ‡ˆ… 1/4”  1/2” MicroTough ™ - 50 ª†.

• Zestaw 50 szt.: 10 szt. nasadek 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 12 szt. nasadek 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm; grzechotka MicroTough 1/4” i 1/2”; pokrEtka do nasadek 1/4”; przedVuNka 1/2” 125 i 250 mm; przedVuNka 1/4” 75 mm; 1/2” rEkojeS] przesuwna; 1/4” i 1/2” przegub uniwersalny; 10 szt. bitów 1/2”; nasadka do Swiec 21 mm; klucze szeSciokYtne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów • 22% mniejsza gVówka grzechotki by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok • TrwaVe chromowe wykoJczenie odporne na rdzE • BimateriaVowa rEkojeS] • ZgodnoS] z normami ISO Kod 946581

www.prox.pl

Ilo.: szt. 50

3

ZESTAW 1/4” i 1/2” MicroTough™ - 65 SZT. • MicroTough™ 65-piece 1/4” & 1/2” uper socket set • ¥ƒ‡ˆ… 1/4”  1/2” MicroTough ™ - 65 ª†.

• Zestaw 65 szt: 11 szt. nasadek 1/4”: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 24 nasadek 1/2”: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm; 1/4”i 1/2” grzechotka MicroTough; 1/4” pokrEtka do nasadek; 1/2” przedVuNka 75 i 125 mm; 1/4” przedVuNka 75 i 150 mm; 1/2” rEkojeS] przesuwna; 1/4” i 1/2” przegub uniwersalny; 10 szt. bitów; 1/2” nasadka do Swiec 16 i 21 mm; klucze szeSciokYtne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów, adpator do bitów F 1/4”x Hex 1/4” • 22% mniejsza gVówka grzechotki by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5o skok • TrwaVe chromowe wykoJczenie odporne na rdzE • BimateriaVowa rEkojeS] • ZgodnoS] z normami ISO Kod 946591

4

3

• MicroTough™ 75-piece 1/4” i 1/2” uper socket set • ¥ƒ‡ˆ… 1/4”  1/2” MicroTough ™ - 75 ª†.

946601

• Torx wrench set - 50-piece 1/4”, 1/2” professional • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/4”, 1/2” (50 —…‘‘†ˆ”)

• Zestaw 50 szt.: 1/4” i 1/2” rEkojeS] z grzechotkY; 1/4” pokrEtka do nasadek; 1/2” przedVuNka 125 mm; 1/4” przedVuNka 75 mm; 1/2” rEkojeS] przesuwna 250 mm; 1/4” rEkojeS] przesuwna 125 mm; 1/4” przegub uniwersalny; 1/2” nasadka do Swiec 21 mm; 10 bitów; klucze szeSciokYtne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 9 szt. nasadek 1/4” – 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 4 szt. nasadek 1/2” 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm; adaptor do bitów F 1/4” x Hex F 1/4” • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodna rEkojeS] odporna na zabrudzenia • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE

946561

6

Ilo.: szt. 50

4

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4”, 3/8”, 1/2”, 60 SZT. • Torx wrench set - 60-piece 1/4”, 3/8”, 1/2” professional • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/4”, 3/8”, 1/2” (60 —…‘‘†ˆ”)

• Zestaw 75 szt: 11 szt. nasadek 1/4”: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 24 szt. nasadek 1/2”: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34mm; 1/4” i 1/2” grzechotka MicroTough; 1/4” pokrEtka do nasadek; 1/2” przedVuNka 75 i 125 mm; 1/4” przedVuNka 75 mm, 1/4”rEkojeSc przesuwna 125 mm; 1/2” rEkojeS] przesuwna 250 mm; 1/4” i 1/2” przegub uniwersalny; 10 szt. bitów; 1/2” nasadka do Swiec 16 i 21 mm; klucze szeSciokYtne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów; klucze oczkowo - pVaskie 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm; adaptor do bitów 1/4”F x 1/4” Hex • 22% mniejsza gVówka grzechotki by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5o skok • TrwaVe chromowe wykoJczenie odporne na rdze • Bi-materiaVowa rEkojeS] • ZgodnoS] z normami ISO Ilo.: szt. 75

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4” i 1/2”, 50 SZT.

Kod

ZESTAW 1/4” i 1/2” MicroTough™, 75 SZT.

Kod 4

Ilo.: szt. 65

5

• Zestaw 60 szt.: rEkojeS] z grzechotkY 1/4”; pokrEtka do nasadek 3/8”, 1/4”, 1/2”; przedVuNka 75, 125 i 150 mm; 1/2” rEkojeS] przesuwna 250 mm; 3/8”, 1/4”, 1/2” przegub uniwersalny; 1/2” nasadka do Swiec 16 i 21 mm; 1/4” uchwyt do bitów; 10 szt. bitów; 7 szt. kluczy szeSciokYtnych: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 9 szt. nasadek 3/8” 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 7 szt. nasadek 1/4” 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 13 szt. nasadek 1/2” 12 pkt.: 13, 14, 16, 17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 mm • OkrYgVy ksztaVt gVowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygoda rEkojeS] odporna na zabrudzenia • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE Kod

3

946571

Ilo.: szt. 60

3

277


NASADKI, ZESTAWY

1

3

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 1/4” i 1/2”, 77 SZT. • Torx wrench set - 77-piece 1/4”, 1/2” professional • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/4”, 1/2” (77 —…‘‘†ˆ”)

• Zestaw 77 szt.: 1/2” i 1/4” grzechotka z bi-materiaVowY rEkojeSciY; nasadka 6 pkt. 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; nasadki do Swiec 16 i 21 mm, przedVuNka 1/2” 125 mm i 250 mm z adapterem 3/8” - 1/2” - 1/2”; przegub uniwersalny; nasadki 6 pkt. 1/4”: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadki dVugie 6 pkt. 1/4”: 8, 10, 13 mm; przedVuNka 1/4” 100 mm; 1/4” przegub uniwersalny; adapter do bitów; rEkojeS] przesuwna 1/4”; pokrEtka do bitów z bi-materiaVowY rEkojeSciY; 31 szt. bitów (25 mm) szeSciokYtne: 3, 4, 5, 6, 8 mm; pVaski:e 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm; PH: 0, 1, 2, 3, PZ: 1, 2, 3; Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40; Torx z otworem: 10, 15, 20, 25, 30, 40 • Technologia wykonania nasadek MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY Kod 946691

2

Ilo.: szt. 77

3

• MicroTough™ 21-piece 3/8’’ socket set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 3/8” ˜ †…‘ ‘†„ˆ™ MicroTough ™

Kod

855832

4

Sk]ad zestawu 15 szt. nasadek 3/8” 12 pkt.: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; rEkojeS] z grzechotkY - typ profesjonalny; przedVuNki z blokadY: 75, 150 i 250 mm; przegub uniwersalny; adapter 1/2” do 3/8”

ZESTAW NASADEK 1/4” Z GRZECHOTK< MicroTough ™, 17 szt. • MicroTough™ 17-piece 1/4’’ socket set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 1/4” ˜ †…‘ ‘†„ˆ™ MicroTough ™

• 20-30% mniejsza gVówka by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 5° skok • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Nasadki w technologii MAXI-DRIVE • Bi-materiaVowa rEkojeS] DynaGrip • Zgodna z normami ISO i DIN

ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 1/4” i 1/2”, 96 SZT. • Torx wrench set - 96-piece 1/4”, 1/2” professional • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ”œž „€©‘™ 1/4”, 1/2” (96 —…‘‘†ˆ”)

5

ZESTAW MECHANICZNY 3/8” MicroTough ™, 21 szt.

• 20-30% mniejsza gVówka by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne uzEbienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 5o skok • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Bi-materiaVowa rEkojeS] DynaGrip • Zgodna z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE Kod

8

855822

6

ZESTAW MECHANICZNY 1/2” MicroTough ™, 29 szt.

Sk]ad zestawu 11 szt. nasadek 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; grzechotka; przedVuNki 150 i 75 mm; rEkojeS] typu wkrEtak; przegub uniwersalny; adapter 1/4” do 3/8”

16

TACA MODUOWA • Tray for module • ÁˆŠ€–‚œ™ —ˆ‚ˆ˜

• MicroTough™ 29-piece 1/2’’ socket set • ¥ƒ‡ˆ… ’ˆ€ˆ”ˆ„ 1/2” ˜ †…‘ ‘†„ˆ™ MicroTough ™

• Zestaw 96 szt.: grzechotka 1/4” z bi-materiaVowY rEkojeSciY; 1/4” uchwyt do bitów z prowadzeniem; przegub uniwersalny; rEkojeS] przesuwna 1/4”; pokrEtka do bitów FatMax 1/4”; nasadki 1/4”: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadki dVugie 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; grzechotka 1/4” z bimateriaVowY rEkojeSciY; przedVuNka 1/2” + adaptor 3/8” x 1/2”, nasadki 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/2” nasadki dVugie: 14, 15, 17, 19 mm; nasadka do Swiec 1/2” 16 i 21 mm; przedVuNka 1/2” 125 mm; przegub uniwersalny 1/2”; uchwyt do bitów 5/16” z prowadzeniem • Wykonanie ze stali chromowo - wanadowej • Technologia MAXI-DRIVE chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY Kod 946681

278

Ilo.: szt. 96

• 20-30% mniejsza gVówka by Vatwiej dotrze] do trudno dostEpnych miejsc • Precyzyjne 72 szt. uzEbienie gwarantuje 5° skok • TrwaVe wykoJczenie chromowe odporne na rdzE • Nasadki 12 pkt. w technologii MAXI-DRIVE • BimateriaVowa rEkojeS] • Zgodne z normami ISO i DIN Kod

855842 3

Sk]ad zestawu 22 szt. nasadek 1/2” 6 pkt.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm; rEkojeSci 1/2” z grzechotkY - typ profesjonalny; przedVuNka z blokadY: 75, 150 i 250 mm; przegub uniwersalny; adapter 1/2” do 3/8”

• Wykonana z polistyrenu • Przeznaczona do odpowiedniego zestawu narzEdzi • Dostarczane bez narzEdzi Kod

4

135511 135481 135491 135591 135581 135571 135531 135541 135561 950651 135621 950661 950641

Do zestawu 946771 946801 946781 949441 949391 949371 949401 949431 949421 949411 139041 949451 949381

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

www.prox.pl


NASADKI, ZESTAWY

1

ZESTAW MODUOWY KLUCZY OCZKOWO PASKICH Z GRZECHOTK<, 12 SZT.

4

• 12 piece combinaon ratchet wrench module • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ ˜ †…‘ ‘†„ˆ™ - 12 ª†.

• 4 Piece mechanical pliers module • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ…, —¡œ MaxSteel - 4 ª†.

• Przeznaczony do wózka warsztatowego: 947371 • 12 szt. kluczy oczkowo - pVaskich z grzechotkY: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm • 5° skok grzechotki uVatwia pracE w trudno dostEpnych miejscach • Taca 50 x 173 x 354 • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY Kod

Ilo.: szt.

949381

12

2

7

ZESTAW MODUOWY - SZCZYPCE MAXSTEEL, 4 SZT.

949451 1

ZESTAW MODUOWY KLUCZY OCZKOWO PASKICH, 16 SZT.

5

Ilo.: szt. 4

• 10 Piece 6 x 12 point pipe wrench module in ps tray • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ… …ˆš„ˆ”œž „€©‘™ 6 ž 12 - 10 ª†.

• Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • Technologia MAXI-DRIVE™ chroni nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • 10 szt. kluczy: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm • Taca 50 x 173 x 354 mm

• Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • 4 x szczypce: uniwersalne 180 mm, boczne 160 mm, do izolacji 160 mm, wydVuNone 200 mm Kod

ZESTAW MODUOWY KLUCZY FAJKOWYCH 6 x12, 10 SZT.

Ilo.: szt. 10

Kod 1

949391

8

ZESTAW MODUOWY - SZCZYPCE DO PIER CIENI, 4 SZT. • 4 Circlips plier set in ps tray • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ…, —¡œ €‹ „ˆ€‘¡ - 4 ª†.

1

ZESTAW MODUOWY, WKRTAKI FatMax® • FatMax® screwdriver module • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ… ˆ†”‘…†„ FatMax®

• 16 Piece module of combinaon wrenches • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ - 16 ª†.

• Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • 16 szt. kluczy oczkowo - pVaskich • Taca: 50 x 173 x 354 mm • TrwaVa powVoka chrom-mat zabezpieczajYca przed korozjY Kod 949371

3

Ilo.: szt. 16

Kod 1

• Shock tool set in ps tray • ÁˆŠ€–‚œ™ ˜€‘˜ƒ…˜„™ ‚ƒ‡ˆ…

949421

www.prox.pl

Ilo.: szt. 4

• Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • 949401: 8 szt. wkrEtaków 3.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 150, PH O, PH 1, PH 2 • 949411: 6 szt. Torx z otworem T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40 • Taca 50 x 173 x 354 mm Kod

1

ZESTAW MODUOWY - SZCZYPCE FatMax®, 2 SZT.

949401 949411

9

• FatMax® 2 pliers module • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ…, —¡œ FatMax®- 2 ª†.

• Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • Zestaw 7 szt.: 2 mVotki, punktak, przecinak 16 mm, wybijak 4, 5, 6, mm • Taca 50 x 173 x 354 mm Ilo.: szt. 7

949431

6

ZESTAW MODUOWY, LUSARSKI

Kod

• Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • 4 x szczypce: zewnEtrzne nastawne 180 mm Ø 1.8 mm, zewnEtrzne nastawne 90° 180 mm, wewnEtrzne nastawne 180 mm Ø 1.8 mm, wewnEtrzne nastawne 90° -180mm • Taca 50 x 173 x 354 mm

1

949441

Ilo.: szt. 2

1 1

ZESTAW MODUOWY 1/4”. 45 SZT. • 1/4” screwdriver 45 piece socket set in ps tray • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ… 1/4” - 45 ª†.

• Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • 13 szt. nasadek: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm; rEkojeS] przesuwna 115 mm; grzechotka 1/4”; przedVuNki 55mm i 155mm; przegub uniwersalny, uchwyt do bitów 1/4”, bity pVaskie: 4.5, 6.5, 8 m; PZ 1, PZ 2, PZ 3; szeSciokYtne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 45; klucze szeSciokYtne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm • Taca 50 x 173 x 354 mm

• Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • Zestaw 2 szt.: szczypce nastawne FatMax 240 mm, szczypce Morse’a • Taca 50 x 173 x 354 mm Kod

Ilo.: szt. 8 6

1

Kod

Ilo.: szt.

946801

21

1

279


NASADKI, ZESTAWY, KLUCZE

1

4

ZESTAW MODUOWY 1/2”, 23 SZT. • 1/2” Square drive 23 piece socket set in ps tray • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ… 1/2” - 23 ª†.

KLUCZE PASKIE, METRYCZNE • Double open wrench • «€ˆ˜„‘ ‘†…©‘˜„‘ „€©

6

KLUCZE OCZKOWO - PASKIE, KRÓTKIE • Stubby combinaon wrench set • ·ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œ‘ „€©, „ˆ…ˆ†„‘

• Krótka rEkojeS] umoNliwiajYca prace w ograniczonej powierzchni • Technologia MAXI-DRIVE™ chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • Oczko odchylone pod kYtem 15° by uVatwi] dostEp do Srub • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • 18 szt. nasadek 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm; grzechotka 1/2”; przedVuNki: 125 i 250mm; przegub uniwersalny, adaptor • Taca 50 x 173 x 354 mm Kod 946771

2

Ilo.: szt. 23

Kod 1

ZESTAW MODUOWY 3/8”, 20 SZT. • 3/8” Square drive 20 piece socket set in ps tray • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ… 3/8” - 20 ª†.

• Przeznaczony do wózka warsztatowego 947371 • 15 szt. nasadek 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; pokrEtka z przedVuNka 200 mm; przegub uniwersalny; przedVuNka 125 i 250 mm; grzechotka • Taca 50 x 173 x 354 mm Kod 946781

3

Ilo.: szt. 20

132621 132501 132511 132651 132521 132671 132681 132531 132721 132541 132551 132751 132561 132571 132581 132791 132591 132601 132811 132821 132611 139091 132851 132871 132861 132881

5

Rozmiar mm 4x5 6x7 8x9 8 x 10 10 x 11 10 x 13 11 x 13 12 x 13 13 x 17 14 x 15 16 x 17 17 x 19 18 x 19 20 x 22 21 x 23 22 x 24 24 x 27 25 x 28 27 x 29 27 x 30 26 x 28 30 x 32 33 x 35 34 x 36 36 x 41 38 x 42

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ZESTAW KLUCZY PASKICH • Open-end wrench sets • ¥ƒ‡ˆ… —€ˆ˜„ž „€©‘™

Kod 135871

7

Ilo.: szt. 13

10

KLUCZE OCZKOWO - PASKIE, DUGIE • Combinaon wrenches – long • ·ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œ‘ „€©, €‚‚œ‘

• DVuga rEkojeS] umoNliwiajYca uzyskanie duNego momentu obrotowego • Oczko ustawione pod kYtem 15° by uVatwi] dostEp do Srub • Technologia MAXI-DRIVE™ chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3318 i ISO7738 Kod 177001 177011 177021 177031 177041 177051 177061 177091 177101 177111 177121 177131 177141 177151 177161 177171 177181 177191

8

1

Rozmiar mm 19 21 22 23 24 26 27 30 32 33 34 35 36 38 41 42 46 50

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO - PASKICH • Stubby combinaon wrench set • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™

WÓZEK WARSZTATOWY • 6-drawer roller cabinet • ÁˆŠ€–‚œ™ ‚ƒ‡ˆ… 3/8” - 19 ª†.

• 6 szuad • Metalowa konstrukcja • Blat pokryty tworzywem • Centralny zamek • KoVa 125 mm z hamulcem • Maksymalne obciYNenie 800 kg (15-20 kg / szuada) • Dostarczany bez narzEdzi Kod 947371

280

• CzES] chwytowa klucza ustawiona pod kYtem 15° by uVatwi] dostEp do Srub • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 10102 I DIN 3110

Wymiary mm 500 x 970 x 730

1

• CzES] chwytowa klucza ustawiona pod kYtem 15° by uVatwi] dostEp do Srub • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • 173801: 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 • 173811: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 23, 22 x 24, 26 x 28, 27 x 29, 30 x 32 mm • 173821: 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 23, 22 x 24, 26 x 28, 27 x 29, 30 x 32, 33 x 35, 36 x 41, 38 x 42 mm Kod 173801 173811 173821

Ilo.: szt. 9 12 17

5 5 5

• Oczko odchylone pod kYtem 15° by uVatwi] dostEp do Srub • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Technologia MAXI-DRIVE™ chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • Zgodne z normami ISO 3318 i ISO7738 • 132381: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm • 132391: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm • 132401: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm • 132411: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 cal • 132421: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 1/4, 13/16, 7/8, 15/16 cal Kod 132381 132391 132401 132411 132421

Ilo.: szt. 16 16 18 8 12

5 5 10 10 10

www.prox.pl


KLUCZE

1

KLUCZE OCZKOWE - PASKIE, ODSADZONE • Oset combinaon wrenches • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™

177201 177211 177221 177231 177241 177251 177261 177271 177281 177291 177301 177311 177321 177331 177341 177351 177361 177371 177381 177391 177401 177411 177421 177431

2

KLUCZE OCZKOWO - PASKIE • Combinaon wrenches • ·ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œ‘ „€©

Rozmiar mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO - PASKICH, ODSADZONYCH, 9 SZT. • 9 - Pc long panel combo wrench set • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ - 9 ª†.

Kod 132281 132291 132021 132001 132011 132041 132051 132061 132071 132081 132091 132101 132111 132121 132131 132141 132151 132161 132171 132181 132191 132201 132211 132221 132231 132241 132251 132261

Rozmiar mm 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10

KLUCZE OCZKOW - PASKIE, METRYCZNE MAXI-DRIVE™ PLUS • MAXI-DRIVE™ metric combinaton spanner • ·€© ’ƒ‘©‚œ™ „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œ™ MAXI-DRIVE™ – ‘†…©‘˜„™

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm • PowVoka chromu zabezpieczajYca przed korozjY • Wygodny organizer

177441

3

Ilo.: szt. 11

x

2

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO - PASKICH, 13 SZT. • Combinaon ratchet spanners – joint type • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™

• Mechanizm grzechotki z przeVYcznikiem pozwala na szybkie odkrEcanie lub przykrEcanie bez koniecznoSci zdejmowania klucza • 5° skok grzechotki uVatwia pracE w trudno dostEpnych miejscach • Technologia MAXI-DRIVE™ chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • 173751: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm • 173691: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Kod 173751 173691

www.prox.pl

Ilo.: szt. 7 12

KLUCZE OCZKOWO - PASKIE, METRYCZNE MAXI-DRIVE™ PLUS

• Oczko ustawione pod kYtem 15° by uVatwi] dostEp do Srub • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Technologia MAXI-DRIVE™ chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami ISO 3318 i DIN 3113

5

Kod

6

• MAXI-DRIVE™ metric combinaton spanner • ·€© ’ƒ‘©‚œ™ „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œ™ MAXI-DRIVE™ – ‘†…©‘˜„™

• TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Technologia MAXI-DRIVE™ chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem Kod

4

1 5

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej • PowVoka niklu chroniYca przed korozjY • Zgodny z normY ISO 3318 i DIN 3113 • MAXI-DRIVE™ uVatwia odkrEcanie zuNytych nakrEtek • Polerowana rEkojeS] • Obydwa zakoJczenia klucza ustawione pod kYtem 15° dla optymalnego dostEpu do elementu mocujYcego • Klucz pracuje efektywnie nawet pod kYtem 45° do odkrEcanej pVaszczyzny Kod

Rozmiar mm

870664 870574 870584 870694 870704 870714 870724 870734 870744 870754 870764 870774 870784 870794 870804 870814 870824 870834 870844 870854 870864 870874 870884 870894 870904 870924

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej • PowVoka niklu chroniYca przed korozjY • Zgodny z normY ISO 3318 i DIN 3113 • MAXI-DRIVE™ plus uVatwia odkrEcanie zuNytych nakrEtek • Polerowana rEkojeS] • Obydwa zakoJczenia klucza ustawione pod kYtem 15° dla optymalnego dostEpu do elementu mocujYcego • Klucz pracuje efektywnie nawet pod kYtem 45° do odkrEcanej pVaszczyzny Kod

Rozmiar mm

870964 870974 870984 870994 871004 871014 871491 870961 870971 870981 870991 871001 871011 871021 871024 871031 871034 871041 871044 871051 871054 871061 871064 871071 871074 872021 872141 872191 872221 872241 872271 872291 872541 872811 872991 873411 873451 873471 873491 873511 873521 873541 873551 873571 873591 873651

6x7 8x9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 4x5 6x7 8x9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 18 x 19 20 x 22 20 x 22 21 x 23 21 x 23 24 x 27 24 x 27 25 x 28 25 x 28 30 x 32 30 x 32 5x7 7x8 8 x 10 10 x 12 10 x 13 11 x 13 12 x 14 13 x 15 13 x 17 14 x 17 16 x 18 17 x 19 18 x 21 19 x 22 22 x 24 24 x 26 27 x 29 27 x 30 27 x 32 30 x 34 33 x 35

x x x x x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 4 4 4 4 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2 2 2 2 2

281


KLUCZE

1

3

KLUCZE OCZKOWE ROZCITE • Flare-nut wrenches • э…‘‚œ‘ „€©

KLUCZ OCZKOWO - PASKI Z GRZECHOTK< • Ratcheng wrench • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ ˜ †…‘ ‘†„ˆ™

5

KLUCZE OCZKOWE ODGITE • Oset-ring wrench • ³‚Š†ˆ-…ƒ…‘‚œ‘ „€©

• Technologia MAXI-DRIVE chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami DIN 838

• TrwaVa powVoka chrom-mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zalecany do prac przy ukVadach hamulcowych Kod 173881 173891 173901 173911 173931 173941 173951 173961 173681 173981 173991

2

Rozmiar mm 8 x 10 10 x 11 10 x 12 11 x 13 14 x 17 17 x 19 19 x 22 22 x 24 24 x 27 30 x 32 36 x 41

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

KLUCZE OCZKOWO - PASKIE Z GRZECHOTK< • Ratcheng box wrench MAXI-DRIVE™ • ·€© ’ƒ‘©‚œ™ „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œ™ MAXI-DRIVE™ ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ

• Mechanizm grzechotki z przeVYcznikiem pozwala na szybkie odkrEcanie lub przykrEcanie bez koniecznoSci zdejmowania klucza • 5° skok grzechotki uVatwia pracE w trudno dostEpnych miejscach • Technologia MAXI-DRIVE chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY Kod 173771 173781 133011 133021 133031 133001 133041 133051 133061 133071 133081 133091 133101 133111 173701 173711 173721 173731 173741 134601

4

Rozmiar mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

1 1 30 30 30 30 25 25 25 25 20 20 20 20 1 1 1 10 10 10

Kod 133211 133221 133231 133241 133641 133251 133261 133651 133661 133281 133291 137301 133671 133681 133691 173761

6

Rozmiar mm 6x7 8x9 10 x 11 12 x 13 13 x 17 14 x 15 16 x 17 16 x 18 17 x 19 20 x 22 21 x 23 22 x 24 25 x 28 27 x 29 27 x 30 30 x 32

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5

KLUCZ FAJKOWY 6 x 6 PKT. • Angled 6 x 6 point socket wrench • ňš„ˆ”œ™ „€© 6 ž 6

KLUCZE OCZKOWE ODGITE MAXI-DRIVE™ PLUS • Deep o set ring MAXI-DRIVE™ spanners • ·€© ’ƒ‘©‚œ™ ‚ƒ„‚ˆ™ MAXI-DRIVE™ – ‘†…©‘˜„™

• Korpus klucza kuty • Technologia MAXI-DRIVE chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami DIN 2236 Kod

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej • PowVoka niklu chroniYca przed korozjY • Zgodny z normY ISO 10104 i DIN 838 • OdgiEte zakoJczenia klucza ustawione pod kYtem 75o uVatwiajYcym dostEp do elementu mocujYcego • Idealny, gdy chcemy uniknY] zniszczenia Sruby • Grzechotka pozwala na szybkie odkrEcanie/przykrEcanie bez koniecznoSci przekVadania klucza • Grzechotka i klucz wykonane sY w technologii MAXI-DRIVE plus • 5° skok grzechotki uVatwia pracE w miejscach trudno dostEpnych • PowVoka niklu chroni przed korozjY • Zgodne z normami ISO i DIN • Kartonowe opakowanie Kod

Rozmiar mm

899344 899354 899364 899374 899384 899394 899404 899414 899424 899434 899444

8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

282

x x x x x x x x x x x

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Kod

Rozmiar mm

878014 878024 878034 878044 878054 878064 878074 878084 878094 878104 878011 878021 878031 878041 878051 878061 878071 878081 878091 878101

6x7 8x9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 6x7 8x9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27

x x x x x x x x x x -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4

133931 133941 133951 133961 133971 133981 133991 134001 134011 134021 134031 134041 134051 134061 134071 134081 134091 134101 134111 134511 134121 134131 134521 134531 134141 134541 134151 134551 134561 134571

Rozmiar mm 102 106 114 122 129 136 144 152 160 169 178 187 195 204 212 221 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 350 360 390

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

www.prox.pl


KLUCZE, ZESTAWY

1

KLUCZ FAJKOWY 12 x 6 PKT., PRZEBITY • Forged metric 12 x 6 point angled open-socket wrenches • ňš„ˆ”œ™ —…ˆ‡†œ™ „€© 12 ž 6

4

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO - PASKICH AMANYCH Z GRZECHOTKA, 6 SZT.

6

ZESTAW KLUCZY PASKICH MAXI-DRIVE™ PLUS

• Combinaon ratchet spanners – Joint Type • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ ˜ †…‘ ‘†„ˆ™ - 6 ª†.

• MAXI-DRIVE™ Plus open end spanners • ¥ƒ‡ˆ… „€©‘™ …ˆš„ˆ”œž MAXI-DRIVE™ Plus ‘†…©‘˜„ž

• Korpus klucza kuty • Technologia MAXI-DRIVE™ chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom-mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami DIN 2236 Rozmiar mm 102 106 114 122 129 136 144 152 160 169 178 187 195 204 212 221 230 240 250 280 310 330

Kod 134581 134591 133701 133711 133721 133731 133741 133751 133761 133771 133781 133791 133801 133811 133821 133831 133841 133851 133861 133881 133891 133901

2

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 1 1 1

ZESTAW KLUCZY FAJKOWYCH • Angled socket wrench sets • ¥ƒ‡ˆ… …ˆš„ˆ”œž „€©‘™

• Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm • Grzechotka z przegubem pozwala na szybkie odkrEcanie/przykrEcanie bez koniecznoSci przekVadania klucza • Grzechotka i klucz wykonane sY w technologii MAXI-DRIVE™ • 5° skok grzechotki uVatwia pracE w miejscach trudno dostEpnych • PowVoka niklu chroni przed korozjY • Opakowanie umoNliwiajYce interaktywnY demonstracjE narzEdzia Kod 914444

Rozmiar mm 10, 12, 13, 16, 17, 19

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej w technologii MAXI-DRIVE™ Plus • PowVoka niklu chroniYca przed korozjY • Zgodne z normY ISO 3318 i DIN 3113 • MAXI-DRIVE™ Plus uVatwia odkrEcanie zuNytych nakrEtek • Polerowana rEkojeS] • Obydwa zakoJczenia klucza ustawione pod kYtem 15o dla optymalnego dostEpu do elementu mocujYcego Kod 870514

x

2 870524

• Korpus klucza kuty • Technologia MAXI-DRIVE™ chroniYca nakrEtkE przed zniszczeniem • TrwaVa powVoka chrom - mat zabezpieczajYca przed korozjY • Zgodne z normami DIN 2236 • 173871 zestaw 10 szt. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm • 173831 zestaw 10 szt. 6 x 6 pkt. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm • 134161 zestaw 16 szt: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm • 173861: zestaw 16 szt: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm Ilo.: szt. 10 10 16 16

Kod 173871 173831 134161 173861

3

5

Rozmiar mm 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 21

x

1

x

10

ZESTAW KLUCZY PASKICH - SZYBKICH, 8 szt.

7

• 8 piece quick combinaon spanner set • ¥ƒ‡ˆ…  8 „€©‘™ ’ƒ‘©‚œž ‘†…©‘˜„ž

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO - PASKICH MAXI-DRIVE™ PLUS • MAXI-DRIVE™ Plus open end spanners • ¥ƒ‡ˆ… „€©‘™ …ˆš„ˆ”œž MAXI-DRIVE™ Plus ‘†…©‘˜„ž

2 5 5 2

ZESTAW KLUCZY PASKOOCZKOWYCH Z GRZECHOTK<, 6 SZT. • 6 piece metric Maxi Drive plus combinaon spanner set with ratcheng box end • ¥ƒ‡ˆ… „€©‘™ ’ƒ‘©‚œž „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž Maxi Drive plus ˜ ž…ƒ—ˆ”œ ‘žƒ‚ˆ ” ’ˆ€ˆ”„‘ ‚ƒ„‚ˆ’ˆ „€©ƒ 6 ª†.

• Grzechotka pozwala na szybkie odkrEcanie/przykrEcanie bez koniecznoSci przekVadania klucza • Grzechotka i klucz wykonane sY w technologii MAXI-DRIVE™ • 5° skok grzechotki uVatwia pracE w miejscach trudno dostEpnych • PowVoka niklu chroni przed korozjY • Opakowanie umoNliwiajYce interaktywnY demonstracjE narzEdzia • Zgodne z normami ISO i DIN Kod

Rozmiar mm

899074

10, 12, 13, 16, 17, 19

www.prox.pl

x

2

• Punkt styku jest odsuniEty od naroNa, co zwiEksza stosowany moment obrotowy i NywotnoS] elementu mocujYcego • Dwukrotnie wiEksza szybkoS] • OszczEdza czas poprzez eliminacjE koniecznoSci przekVadania klucza • PowVoka niklu chroniYca przed korozjY • Opakowanie umoNliwiajYce interaktywnY demonstracjE narzEdzia • Zgodne z normami ISO i DIN Kod

Rozmiar mm

899324 899974

8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

x x

2 2

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej w technologii MAXI-DRIVE™ Plus • Kartonowe opakowanie • Zgodne z normami ISO i DIN Kod 870534 870544 876184 870545 876185 870825

Rozmiar mm 10, 11, 13, 14, 15, 17 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 10, 12, 14,16, 17, 18, 19, 20 12, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 22

x x x x x x

10 10 10 15 15 4

283


KLUCZE, ZESTAWY

1

3

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH, ODGIETYCH MAXI-DRIVE™

6

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO - PASKICH, 11 SZT.

• MAXI-DRIVE™ open end spanners • ¥ƒ‡ˆ… „€©‘™ ’ƒ‘©‚œž …ˆš„ˆ”œž MAXI-DRIVE™ ‘†…©‘˜„ž

• 11-pc long panel combo wrench full chrome nish • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ - 11 ª†.

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO - PASKICH FatMax®, 11 SZT. BLACK CHROM • FatMax™ 11-pc long panel combo wrench set • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ FatMax® - 11 ª†.

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm • PowVoka chromu zabezpieczajYca przed korozjY • Wygodny organizer Kod 946474

4

Ilo.: szt. 6

x

2

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO - PASKICH, 13 SZT. • 13-pc long panel combo wrench full chrome nish • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ - 13 ª†.

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej • PowVoka niklu chroniYca przed korozjY • Zgodne z normY ISO 10104 i DIN 838 • OdgiEte zakoJczenia kluczy, ustawione pod kYtem 75°, uVatwiajYce dostEp do elementu mocujYcego • Idealne, gdy chcemy uniknY] zniszczenia Sruby Rozmiar mm

Kod 870554 870564

2

• Klucze oczkowo - pVaskie dVugie wykonane ze stali chromowo - wanadowej: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm • NajwyNszej jakoSci powVoka ochronna Black Chrome • Bardzo wysoka wytrzymaVoS] i odpornoS] na korozjE • Laserowe oznakowanie wymiarów umoNliwiajYce VatwY identykacjE klucza • Dostarczany wraz z organizerem

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

x

1

x

10

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH ODGIETYCH MAXI-DRIVE™ • MAXI-DRIVE™ combinaon spanner sets • ¥ƒ‡ˆ… ’‚Š†ˆ-…ƒ…‘‚œž „€©‘™ MAXI-DRIVE™

Kod 946144

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm • PowVoka chromu zabezpieczajYca przed korozjY • Wygodny nowoczesny organizer Kod 946484

5

Ilo.: szt. 13

7

Ilo.: szt. 6

x

6

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO - PASKICH FatMax®, 13 SZT. BLACK CHROM • FatMax™ 13-pc long panel combo wrench full chrome nish • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ FatMax® - 13 ª†.

x

2

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH - PASKICH FatMax®, 6 SZT. BLACK CHROM • FatMax™ 6-pc long panel combo wrench set • ¥ƒ‡ˆ… „ˆ‡‚…ˆ”ƒ‚‚œž „€©‘™ FatMax® - 6 ª†.

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej • PowVoka niklu chroniYca przed korozjY • Zgodne z normY ISO 10104 i DIN 838 • OdgiEte zakoJczenia kluczy, ustawione pod kYtem 75°, uVatwiajYce dostEp do elementu mocujYcego • Idealne, gdy chcemy uniknY] zniszczenia Sruby Kod 870585

284

Rozmiar mm

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x27, 30 x 32

x

10

• Klucze oczkowo - pVaskie dVugie wykonane ze stali chromowo - wanadowej: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm • NajwyNszej jakoSci powVoka ochronna Black Chrome • Bardzo wysoka wytrzymaVoS] i odpornoS] na korozje • Laserowe oznakowanie wymiarów umoNliwiajYce VatwY identykacje klucza • Dostarczany wraz z organizerem Kod 946134

Ilo.: szt. 6

• Klucze oczkowo - pVaskie dVugie wykonane ze stali chromowo - wanadowej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm • NajwyNszej jakoSci powVoka ochronna Black Chrome • Bardzo wysoka wytrzymaVoS] i odpornoS] na korozjE • Laserowe oznakowanie wymiarów umoNliwiajYce VatwY identykacjE klucza • Dostarczany wraz z organizerem Kod

x

6

946454

Ilo.: szt. 13

x

2

www.prox.pl


www.prox.pl

285


KLUCZE, SZCZYPCE

1

4

KLUCZ NASTAWNY • Adjustable wrench • ·€© ’ƒ‘©‚œ™ …ƒ”ˆ‚ˆ™

• Wykonany ze stali chromowo - wanadowej • PowVoka z niklu chroniYca przed korozjY• GVowa klucza ustawiona pod kYtem 23o uVatwiajYcym dostEp do nakrEtki Kod

Rozmiar mm

Zakres mm

873660 873661 873680 873681 874700 874701 874720 874721 874730 874731

150 150 200 200 250 250 300 300 375 375

19 20 24 24 29 29 34 34 46 44

2

x x x x x -

6 12 6 12 6 12 2 6 2 2

• DynaGrip adjustable wrench • ·€© ’ƒ‘©‚œ™ …ƒ”ˆ‚ˆ™ DynaGrip

• Wykonany ze stali chromowo - wanadowej • Oksydowany, ze szlifowanymi szczEkami • BimateriaVowa rEkojeS] Kod

Rozmiar mm

877910 877920 877940

150 200 300

3

Zakres mm 19 23 35

x x x

6 6 6

Rozmiar mm

840000 840010 840020

160 175 200

Kod 840760

Rozmiar mm 240

x

6

x x x

6 6 6

SZCZYPCE WYGITE MAXSTEEL, VDE • Bent nose plier MaxSteel VDE 1000 V – diagonal • «€ˆ˜„ˆ’Š‡¡œ ˜ ˆ’‚Š†œ ’Š‡„ƒ €‹ €‘„†…„ƒ ˆ€…ˆ”ƒ‚‚œ‘ MaxSteel VDE 1000 V

• Przeznaczone do pracy pod napiEciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bi-materiaVowa komfortowa rEkojeS] o specjalnym ksztaVcie chroniYcym dVonie • Polerowane szczEki pokryte powVokY niklowo - chromowY, zabezpieczajYcY przed korozjY • Indywidualnie testowane pod napiEciem 10 000 V • Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE Kod

Rozmiar mm

840080

200

• Water pump DynaGrip slip • ƒ‚†‘ž‚©‘˜„‘ „€© DynaGrip

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane peVnej obróbce cieplnej • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane, dajYce precyzyjne ciEcie • Bi-materiaVowa wygodna rEkojeS] gwarantujYca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo nastEpnie polerowane

286

Kod

6

SZCZYPCE NASTAWNE DYNAGRIP

• Combinaon pliers MaxSteel VDE 1000V • «€ˆ˜„ˆ’Š‡¡œ €‹ €‘„†…„ƒ „ˆ‚…ˆ”ƒ‚‚œ‘ ˆ€…ˆ”ƒœ‘ MaxSteel VDE 1000 V

• Przeznaczone do pracy pod napiEciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bi-materiaVowa komfortowa rEkojeS] o specjalnym ksztaVcie chroniYcym dVonie • Polerowane szczEki pokryte powVokY niklowo - chromowY, zabezpieczajYcY przed korozjY • Indywidualnie testowane pod napiEciem 10 000 V • Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE

5

KLUCZ NASTAWNY DYNAGRIP

SZCZYPCE UNIWERSALNE MAXSTEEL, VDE

x

6

SZCZYPCE WYDU=ONE MAXSTEEL, VDE • Long nose plier MaxSteel VDE 1000 V – diagonal • «€ˆ˜„ˆ’Š‡¡œ ˜ Š€‚‘‚‚œ ’Š‡„ƒ €‹ €‘„†…„ƒ ˆ€…ˆ”ƒ‚‚œ‘ MaxSteel VDE 1000 V

• Przeznaczone do pracy pod napiEciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bi-materiaVowa komfortowa rEkojeS] o specjalnym ksztaVcie chroniYcym dVonie • Polerowane szczEki pokryte powVokY niklowo - chromowY, zabezpieczajYcY przed korozjY • Indywidualnie testowane pod napiEciem 10 000 V • Zgodne z normami DiN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE Kod

Rozmiar mm

840060 840070

160 200

x x

6 6

7

SZCZYPCE - OBCINAK DIAGONALNY MAXSTEEL, VDE • Pliers MaxSteel VDE 1000 V – diagonal • ·Š˜ƒ©„ €‹ €‘„†…„ƒ ‹’ˆ‚ƒ€–‚œ‘ —ˆ”œª‘‚‚ˆ™ —…ˆ©‚ˆ˜† ˆ€…ˆ”ƒ‚‚œ‘ MaxSteel VDE 1000 V

• Przeznaczone do pracy pod napiEciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bi-materiaVowa komfortowa rEkojeS] o specjalnym ksztaVcie chroniYcym dVonie • Polerowane szczEki pokryte powVokY niklowo - chromowY, zabezpieczajYcY przed korozjY • Indywidualnie testowane pod napiEciem 10 000 V • Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE Kod

Rozmiar mm

840030 840040 840050

160 180 200

8

x x x

6 6 6

SZCZYPCE - OBCINAK BOCZNY MAXSTEEL, VDE • Pliers side cut MaxSteel VDE 1000 V • ·Š˜ƒ©„ €‹ €‘„†…„ƒ ‹’ˆ‚ƒ€–‚œ‘ MaxSteel VDE 1000 V

• Przeznaczone do pracy pod napiEciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bi-materiaVowa komfortowa rEkojeS] o specjalnym ksztaVcie chroniYcym dVonie • Polerowane szczEki pokryte powVokY niklowo - chromowY, zabezpieczajYcY przed korozjY • Indywidualnie testowane pod napiEciem 10 000 V • Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE Kod

Rozmiar mm

840090

160

9

x

6

SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI MAXSTEEL, VDE • Wire stripper MaxSteel VDE 1000 V – diagonal • ·Š˜ƒ©„ €‹ ƒ©˜† —…ˆ”ˆˆ” ˆ€…ˆ”ƒ‚‚œ‘ MaxSteel VDE 1000 V

• Przeznaczone do pracy pod napiEciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bi-materiaVowa komfortowa rEkojeS] o specjalnym ksztaVcie chroniYcym dVonie • Polerowane szczEki pokryte powVokY niklowo - chromowY, zabezpieczajYcY przed korozjY • Indywidualnie testowane pod napiEciem 10 000 V • Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE Kod

Rozmiar mm

840100

160

x

6

www.prox.pl


SZCZYPCE

1

SZCZYPCE - OBCINAK CZOOWY MAXSTEEL, VDE

4

• End cung Pliers MaxSteel VDE 1000 V – diagonal • ·Š˜ƒ©„ €‹ €‘„†…„ƒ †ˆ…¡‘”œ‘ ˆ€…ˆ”ƒ‚‚œ‘ MaxSteel VDE 1000 V

• Przeznaczone do pracy pod napiEciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bi-materiaVowa komfortowa rEkojeS] o specjalnym ksztaVcie chroniYcym dVonie • Polerowane szczEki pokryte powVokY niklowo - chromowY, zabezpieczajYcY przed korozjY • Indywidualnie testowane pod napiEciem 10 000 V • Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE Kod

Rozmiar mm

840160

160

2

x

6

SZCZYPCE MAXSTEEL VDE, ZESTAW 3 SZT. • MaxSteel pliers VDE 1000 V set • ́—¡œ ‚ƒ‡ˆ… 3 ª†. MaxSteel VDE 1000 V

• Zestaw 840111: uniwersalne 175 mm, wydVuNone 200 mm, obcinak boczny 160 mm • Przeznaczone do pracy pod napiEciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bi-materiaVowa komfortowa rEkojeS] o specjalnym ksztaVcie chroniYcym dVonie • Polerowane szczEki pokryte powVokY niklowo - chromowY, zabezpieczajYcY przed korozjY • Indywidualnie testowane pod napiEciem 10 000 V Kod

Rozmiar mm

840111

175 200 160

3

Rodzaj 84001 - uniwersalne 84007 - wydVuNone 84009 - obcinak boczny

x

1

SZCZYPCE NASTAWNE • PCW sheathed adjustable water • ƒ‚†‘ž‚©‘˜„‘ „€©

• Kute z wysokojakoSciowej stali, hartowane indukcyjnie • Optymalny chwyt uzyskiwany dziEki odpowiednio wyprolowanej rEkojeSci • SzczEki dokVadnie obrobione, lakierowane • REkojeS] z NóVtego PCW Kod

Rozmiar mm

840131 843011 843012

165 240 240

5

x

6 6 6

SZCZYPCE NASTAWNE, OKSYDOWANE • Interposed water pump piler • ƒ‚†‘ž‚©‘˜„‘ „€©

• Kute z wysokojakoSciowej stali, hartowane indukcyjnie • KoVek prowadzYcy i 7-pozycyjna zEbatka • RYczki z NóVtego PCW • ZapewniajY doskonaVy Scisk i bardzo dobrY wytrzymaVoS] na skrEcanie Kod

Rozmiar mm

840172

240

6

x

6

SZCZYPCE - OBCINAK BOCZNY DYNAGRIP • Side cuer DynaGrip • ·Š˜ƒ©„ – ˆ‡˜‘©‚ˆ™ ª†ƒ— ‡ˆ„ˆ”œ™ DynaGrip

7

SZCZYPCE WYDU=ONE DYNAGRIP • Long nose pliers DynaGrip • ́—¡œ Š€‚¤‚‚œ‘ DynaGrip

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane peVnej obróbce cieplnej • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane, dajYce precyzyjne ciEcie • Bi-materiaVowa wygodna rEkojeS] gwarantujYca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo, nastEpnie polerowane Kod

Rozmiar mm

840530 846250

150 200

8

x x

6 6

SZCZYPCE UNIWERSALNE DYNAGRIP • Universal pliers DynaGrip • «€ˆ˜„ˆ’Š‡¡œ Š‚”‘…˜ƒ€–‚œ‘ DynaGrip

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane peVnej obróbce cieplnej • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane, dajYce precyzyjne ciEcie • Bi-materiaVowa wygodna rEkojeS] gwarantujYca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo nastEpnie polerowane Kod

Rozmiar mm

840550 840560 846230

180 200 150

9

x x x

12 12 12

SZCZYPCE WYGITE DYNAGRIP • Bent nose pliers DynaGrip • ́—¡œ ƒ’‚Š†œ‘ DynaGrip

SZCZYPCE NASTAWNE MAXSTEEL, VDE • MaxSteel VDE 1000 V combinaon waterpump pliers • ƒ‚†‘ž‚©‘˜„‘ „€© MaxSteel VDE 1000 V

• Przeznaczone do pracy pod napiEciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bi-materiaVowa komfortowa rEkojeS] o specjalnym ksztaVcie chroniYcym dVonie • Polerowane szczEki pokryte powVokY niklowo - chromowY, zabezpieczajYcY przed korozjY • Indywidualnie testowane pod napiEciem 10 000 V • Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE Kod 842940

www.prox.pl

Rozmiar mm 255

x

6

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane peVnej obróbce cieplnej • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane, dajYce precyzyjne ciEcie • Bi-materiaVowa wygodna rEkojeS] gwarantujYca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo, nastEpnie polerowane Kod

Rozmiar mm

840540 846220

150 200

x x

12 12

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane peVnej obróbce cieplnej • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane, dajYce precyzyjne ciEcie • Bi-materiaVowa wygodna rEkojeS] gwarantujYca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo, nastEpnie polerowane Kod

Rozmiar mm

840710 840720 840730 840740

150 200 150 150

x x x x

12 12 12 12

287


SZCZYPCE

1

SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI DYNAGRIP

4

• Wire stripper DynaGrip • ́—¡œ €‹ ˜‚‹†‹ ڍˆ€‹¡ DynaGrip

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane peVnej obróbce cieplnej • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane, dajYce precyzyjne ciEcie • Bi-materiaVowa wygodna rEkojeS] gwarantujYca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo, nastEpnie polerowane Kod

Rozmiar mm

840750

150

2

x

12

SZCZYPCE - OBCINAK CZOOWY DYNAGRIP • End cut pliers DynaGrip • ·Š˜ƒ©„ – ˆ‡˜‘©‚ˆ™ ƃ— DynaGrip

7

SZCZYPCE DIAGONALNE ODGITE MAXSTEEL

SZCZYPCE WYDU=ONE WYGITE MAXSTEEL

• MaxSteel pilers • ƈ„ˆ…‘œ ˆ’‚Š†œ‘ MaxSteel

• MaxSteel pilers • µ€‚ˆ’Š‡¡œ ˆ’‚Š†œ‘ MaxSteel

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976 Kod

Rozmiar mm

898600 898610 898620

160 180 250

5

x x x

4 4 4

SZCZYPCE UNIWERSALNE MAXSTEEL • MaxSteel pilers • ¼‚”‘…˜ƒ€–‚œ‘ „€‘  MaxSteel

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976 Kod

Rozmiar mm

898710 898720

150 200

8

x x

4 4

SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI MAXSTEEL • MaxSteel pilers • ·€‘  €‹ ˜‚‹†‹ ˆ€‹¡ MaxSteel

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane peVnej obróbce cieplnej • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane, dajYce precyzyjne ciEcie • Bi-materiaVowa wygodna rEkojeS] gwarantujYca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo, nastEpnie polerowane Kod

Rozmiar mm

840770

150

3

x

12

• MaxSteel pilers • ƈ„ˆ…‘œ MaxSteel

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976 Rozmiar mm

898580 898590

160 200

288

x x

Kod

Rozmiar mm

898660 898670 898680

150 180 200

6

SZCZYPCE DIAGONALNE MAXSTEEL

Kod

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

4 4

x x x

4 4 4

• MaxSteel pilers • µ€‚ˆ’Š‡¡œ MaxSteel

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976 Rozmiar mm

898690 898700

160 200

x x

Kod

Rozmiar mm

898730

160

9

SZCZYPCE WYDU=ONE MAXSTEEL

Kod

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

4 4

x

4

OBCINAK DO PRZEWODÓW MAXSTEEL • MaxSteel pilers • ƈ„ˆ…‘ €‹ —…ˆ”ˆˆ” MaxSteel

• Kuty z wysokogatunkowej stali i hartowany indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976 Kod

Rozmiar mm

898740

160

x

4

www.prox.pl


SZCZYPCE

1

SZCZYPCE - OBCINAK CZOOWY MAXSTEEL • End cung pliers MaxSteel • ·Š˜ƒ©„ – ˆ‡˜‘©‚ˆ™ ƃ— MaxSteel

4

7

OBCINAKI BASIC DIAGONALNE • Basic Diagonal cung pliers • ƈ„ˆ…‘œ Basic

SZCZYPCE UNIWERSALNE, SAMONASTAWNE • DynaGrip slip joint pilers • ƒ‚†‘ž‚©‘˜„‘ Š‚”‘…˜ƒ€–‚œ‘ „€© DynaGrip

• Kute z wysokogatunkowej stali i poddane obróbce cieplnej • KrawEdzie robocze dokVadnie obrabiane umoNliwiajYce precyzyjne ciEcie i chwyt • Wygodna antypoSlizgowa rEkojeS] • Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976 Kod

Rozmiar mm

898750

160

2

x

Kod 841040 841050 841080

5

Rozmiar mm 127 152 177

x x x

4 4 4

SZCZYPCE BASIC STANLEY MINI • Basic mini pliers • ́—¡œ Basic

4

• Rozwarcie szczEk do 38 mm • ZYbkowane szczEki • Mechanizm samonastawny utrzymuje szczEki równolegle w celu osiYgniEcia maksymalnej siVy zacisku • Stalowy, wielowarstwowy korpus, zapewnia wyjYtkowY wytrzymaVoS] • Ergonomiczne, bi-materiaVowe raczki • RównolegVe szczEki zapewniajY minimalizacjE deformacji materiaVu Kod

Rozmiar mm

848800

165

8

ZESTAW SZCZYPIEC MAXSTEEL • MaxSteel pliers set • ́—¡œ MaxSteel

x

6

SZCZYPCE UNIWERSALNE, SAMONASTAWNE KRÓTKIE • DynaGrip slip joint plier • ƒ‚†‘ž‚©‘˜„‘ „€© DynaGrip

• Zestaw 3 szt.: uniwersalne 165 mm, boczne 165 mm, wydVuNone 155 mm • Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO, ASO, ANSI • Zestaw 3 szt.: uniwersalne 165 mm, boczne 165 mm, wydVuNone 155 mm • Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane i ostrzone rEcznie • Bi-materiaVowa, komfortowa rEkojeS] typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i rEcznie obrabiane, nastEpnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO, ASO, ANSI Kod 844884

3

Ilo.: szt. 3

Kod

Rodzaj

841190 841220 841240 841250 841260

wydVuNone pVaskie obcinak diagonalny obcinak czoVowy wygiEte

6 x

x x x x x

4 4 4 4 4

SZCZYPCE BASIC • Basic pliers • ·€‘  Basic

• Wykonane z wysokogatunkowej stali Kod

Rozmiar mm

848810

150

9

6

SZCZYPCE BASIC NASTAWNE

x

6

SZCZYPCE PASKIE, SAMONASTAWNE • DynaGrip needle nose pilers • ƒ‚†‘ž‚©‘˜„‘ —€ˆ˜„‘ „€© DynaGrip

• Basic pliers waterpump • ƒ‚†‘ž‚©‘˜„‘ „€© Basic

• 841140 zestaw 3 szt.: uniwersalnonastawne 150 mm, wydVuNone 150 mm, obcinak boczny 150 mm • 841170 zestaw 4 szt.: niwersalnonastawne 203 mm, wydVuNone 203 mm, boczne 177 mm, uniwersalne 203 mm • 848920 zestaw 3 szt.: uniwersalnonastawne 150 mm, wydVuNone 152 mm, nastawne 254 mm • Kute z wysokogatunkowej stali, poddanej obróbce cieplnej • KrawEdzie tnYce dokVadnie obrabiane, dajYce precyzyjne ciEcie i trzymanie • Wygodna, antypoSlizgowa rEkojeS]

• Kute z wysoko gatunkowej stali i poddane obróbce cieplnej • KrawEdzie robocze dokVadnie obrabiane umoNliwiajYce precyzyjne ciEcie i chwyt • Wygodna antypoSlizgowa rEkojeS] Kod 840180 840190 841090 841100 841110

www.prox.pl

Rozmiar mm 127 150 203 254 305

x x x x x

4 4 4 4 4

Kod 841140 841170 848920

Ilo.: szt. 3 4 3

x x x

4 4 4

• Do prac w miejscach trudno dostEpnych • Unikalny mechanizm samonastawny • SzczEki sY równolegVe do 4 mm dla szczypiec 228 mm, do 3 mm dla szczypiec 177 mm • Ergonomiczne, bi-materiaVowe rYczki • Stalowy, wielowarstwowy korpus, zapewnia wyjYtkowY wytrzymaVoS] Kod

Rozmiar mm

848880 848870

228 177

x x

6 6

289


SZCZYPCE

1

SZCZYPCE DO PIER CIENI ODGITE 90°, WEWNTRZNE

4

Kod 179121 179131 179141 179151

2

Rozmiar mm 140 145 185 215

SZCZYPCE DO PIER CIENI, ZEWNTRZNE • Outside circlips pliers • «ƒ˜˜ƒ†š €‹ „ˆ€‘¡ ”‚‘ª‚‘

• Zgodne z normami DIN 5256 i NF E 73-130 • WYskie koJcówki uVatwiajYce pracE w maVych przestrzeniach • Zabezpieczone lakierniczY powVokY antykorozyjnY Kod 179081 179091 179101 179111

3

Rozmiar mm 150 150 185 215

179161 179171 179181 179191

5

SZCZYPCE DO PIER CIENI ODGITE 45°, ZEWNTRZNE

178861 178871

290

Rozmiar mm 145 185

• Straight-nose inside circlips pliers • «ƒ˜˜ƒ†š €‹ „ˆ€‘¡ ”‚Š†…‘‚‚‘

179121 179131 179141 179151

6

Rozmiar mm 140 145 185 215

50 50 50 50

SZCZYPCE DO PIER CIENI ODGITE 45°, WEWNTRZNE

Kod 50 50

Kod

Rozmiar mm

841682

125

8

178881 178891

Rozmiar mm 145 185

x

10

SZCZYPCE UNIWERSALNE FatMax® • FatMax® slip joint pliers • ¼‚”‘…˜ƒ€–‚œ‘ „€‘  FatMax®

• 2 rozmiary: 6” – 150 mm i 8” – 200 mm • ¾atwa obsVuga: PushLock™ - przycisk nastawny • Pierwszy na Swiecie, opatentowany trójpozycyjny zatrzask • ¾atwy odczyt rozmiaru • Wska{nik rozmiarów • Komfortowe i bezpieczne • Ergonomiczna, bi-materiaVowa rEkojeS] • TrwaVe, indukcyjnie hartowane szczEki Kod

Rozmiar mm

846450 846460

150 200

9

• 45° nose inside circlips pliers • «ƒ˜˜ƒ†š €‹ „ˆ€‘¡ 45° ”‚Š†…‘‚‚‘

x x

4 4

SZCZYPCE NASTAWNE FatMax® • FatMax® mulgrip groove joint pliers • ƒ‚†‘ž‚©‘˜„‘ „€© FatMax®

• 3 rozmiary: 8”- 200 mm, 10” – 250 mm, 12” – 300 mm • ¾atwa obsVuga: PushLock™- przycisk nastawny • 17 pozycji, efektywna i szeroka gama moNliwych do uzyskania rozmiarów • Uniwersalna konstrukcja, szeroka gama zastosowaJ • Komfortowe i bezpieczne • Ergonomiczna bimateriaVowa rEkojeS] • TrwaVe, indukcyjnie hartowane szczEki

• Zgodne z normami DIN 5256 i NF E 73-130 • WYskie koJcówki uVatwiajYce pracE w maVych przestrzeniach • Zabezpieczone lakierniczY powVokY antykorozyjnY

• Zgodne z normami DIN 5256 i NF E 73-130 • WYskie koJcówki uVatwiajYce pracE w maVych przestrzeniach • Zabezpieczone lakierniczY powVokY antykorozyjnY

• Straihgt nose pilers for circlips – external • «ƒ˜˜ƒ†š €‹ „ˆ€‘¡ ”‚‘ª‚‘‘ - —…‹œ‘

• Wykonane z wysokogatunkowej stali 50 50 50 50

• Zgodne z normami DIN 5256 i NF E 73-130 • WYskie koJcówki uVatwiajYce pracE w maVych przestrzeniach • Zabezpieczone lakierniczY powVokY antykorozyjnY

• 45° nose outside circlips pliers • «ƒ˜˜ƒ†š €‹ „ˆ€‘¡ 45° ”‚‘ª‚‘

Kod

Rozmiar mm 150 150 185 215

SZCZYPCE DO PIER CIENI, WEWNTRZNE

Kod 50 50 50 50

SZCZYPCE DO PIER CIENI ZEWNTRZNYCH, PROSTE

• Zgodne z normami DIN 5256 i NF E 73-130 • WYskie koJcówki uVatwiajYce pracE w maVych przestrzeniach • Zabezpieczone lakierniczY powVokY antykorozyjnY Kod

50 50 50 50

7

• 90°- p outside circlip pliers • «ƒ˜˜ƒ†š €‹ „ˆ€‘¡ 90° ”‚‘ª‚‘

• 90°- p inside circlip pliers • «ƒ˜˜ƒ†š €‹ „ˆ€‘¡ 90° ”‚Š†…‘‚‚‘

• Zgodne z normami DIN 5256 i NF E 73-130 • WYskie koJcówki uVatwiajYce pracE w maVych przestrzeniach • Zabezpieczone lakierniczY powVokY antykorozyjnY

SZCZYPCE DO PIER CIENI ODGITE 90°, ZEWNTRZNE

50 50

Kod

Rozmiar mm

846470 846480 846490

200 250 300

x x x

4 4 4

www.prox.pl


NO=YCE, SZCZYPCE BUDOWLANE

1

NO=YCE MAXSTEEL, WYGITE • Aviaon snipes MaxSteel • ¥ˆš‚¡œ ’‚Š†œ‘ MaxSteel

• Kute ze stali chromowo - molibdenowej, elementy mocujYce chromowane, wzmocniona sprENyna noNyc • Hartowane, zYbkowane ostrze zapobiega zeSlizgiwaniu siE noNyc z materiaVu • Bi-materiaVowa, ergonomiczna rEkojeS] • Przeznaczone do ciEcia blachy do 1.2 mm gruboSci, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiaVów • NoNyce wygiEte sVuNY do ciEcia dVuNszych odcinków i umoNliwiajY trzymanie dVoni ponad ciEtym materiaVem; w zaleNnoSci od rodzaju noNyc - prawe lub lewe - jedna z ciEtych krawEdzi nie ulega odksztaVceniom podczas procesu ciEcia Kod

Rodzaj

145672 145682

wygiEte lewe wygiEte prawe

2

x x

6 6

NO=YCE MAXSTEEL, ODGITE • Aviaon snips MaxSteel • ¥ˆš‚¡œ ˆ†ˆ’‚Š†œ‘ MaxSteel

• Kute ze stali chromowo - molibdenowej, elementy mocujYce chromowane • Hartowane ostrze umoNliwia ciEcie blachy do 0.7 mm gruboSci • Bi-materiaVowa, ergonomiczna, komfortowa rEkojeS] • Przeznaczone do ciEcia cienkich arkuszy stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiaVów Kod

Rodzaj

145622 145642

lewe prawe

3

x x

6 6

NO=YCE MAXSTEEL, PROSTE • Straight paern snips MaxSteel • ¥ˆš‚¡œ —€ˆ˜„‘†œ‘ MaxSteel

• Kute ze stali chromowo - molibdenowej, elementy mocujYce chromowane, wzmocniona sprENyna noNyc • Hartowane, zYbkowane ostrze zapobiega zeSlizgiwaniu siE noNyc z materiaVu • Bi-materiaVowa, ergonomiczna, komfortowa rEkojeS] • Przenaczone do ciEcia blachy do 1.2 mm gruboSci, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiaVów Kod

Rodzaj

145632 145662

proste proste wydVuNone

www.prox.pl

x x

6 6

4

7

NO=YCE BLACHARSKIE • Universal standard shears • ¥ˆš‚¡œ —ˆ ‘†ƒ€€Š

• Przeznaczone do ciE] po prostej i Vuku w grubszej blasze • Jedno ostrze szerokie, drugie wYskie Kod

Rozmiar mm

841911

260

5

2

NO=YCE BLACHARSKIE, PRECYZYJNE • Universal shears for small jobs • ¥ˆš‚¡œ —ˆ ‘†ƒ€€Š —…ˆ¡ˆ‚‚œ‘

NO=YCE MAXSTEEL • Aviaon snips MaxSteel • ¥ˆš‚¡œ ’‚Š†œ‘ MaxSteel

• Kute ze stali chromowo - molibdenowej, elementy mocujYce chromowane • Hartowane ostrze umoNliwia ciEcie blachy do 0.7 mm gruboSci • Bi-materiaVowa, ergonomiczna, komfortowa rEkojeS] • Przeznaczone do ciEcia cienkich arkuszy stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiaVów Kod

Rozmiar mm

145692 145562 145582

175 250 300

8

x x x

6 6 6

SZCZYPCE TYNKARSKIE • Mechanic’s pincers • Ɗ„ƒ†Š…‚œ‘ „€‘ 

• Kute z wysokogatunkowej stali • Hartowane indukcyjnie szczEki • Zgodne z normami ISO 9242 i DIN 5242 • Szlifowane, jasne szczEki z oksydowanymi rYczkami odporne na korozjE

• Do wykonywania drobnych prac, prostych ciE] w blasze o Sredniej i maVej gruboSci • Dwa wYskie ostrza Kod

Rozmiar mm

841941

260

6

2

Kod

Rozmiar mm

841791 841792 843021 843022 841811 841812 841821

200 200 220 220 250 250 280

9

NO=YCE DO WYCINANIA OTWORÓW • Fretsaw shears • ¥ˆš‚¡œ €‹ ˆ†”‘…˜†”™

x x x -

6 6 6 6 6 6 6

SZCZYPCE DO GWOqDZI • Carpenter’s pincers • ·€‘  - ’”ˆˆ‘…œ

• Kute z wysokogatunkowej stali • PVaskie rYczki zapewniajYce komfort pracy • Zgodne z normY ISO 9243 i DIN 5241 • Szlifowane, jasne szczEki z oksydowanymi rYczkami odporne na korozjE • Przeznaczone do wycinania otworów • Dwa wYskie ostrza Kod

Rozmiar mm

841950 841951

270 270

x -

5 10

Kod

Rozmiar mm

841832 841842 841852

180 225 250

x x x

6 6 6

291


NO=YCE, SZCZYPCE BUDOWLANE, WIERTARKI, CISKI

1

OBCGI ZBROJARSKIE FatMax® XL™ • FatMax® XL russian end nippers • ·€‘  - ’”ˆˆ‘…œ FatMax® XL

• Przeznaczone do szybkiego skrEcania i ciEcia drutu • Poddane obróbce cieplnej (60 HRC) • Precyzyjnie obrobione krawEdzie tnYce • Do ciEcia drutów: max Ø 4.5 mm miEkkich - 80 kg/mm2, max Ø 1.6 mm twardych - 160 kg/mm2 • Odpowiednio wyprolowane rEkojeSci umoNliwiajYce Vatwe obracanie szczypiec • DVugie ramiona rEkojeSci i zbliNona do krawEdzi tnYcej oS szczypiec uVatwia odcinanie drutu Rozmiar mm 200 220 250 280 300

Kod 950961 950971 950981 950991 951001

2

10 10 10 10 10

4

• Bolt cuers • ¥ˆš‚¡œ €‹ —…Š†„ˆ”

• Ratchet brace • Ŋ©‚ƒ‹ …‘€–

CISK STOLARSKI FatMax® AUTOMATYCZNY DU=Y • FatMax® Automac br clamp • †…Š‡‚¡œ ƒ”†ˆƒ†©‘˜„‘ FatMax®

• 12 punktowa grzechotka • Obroty lewe i prawe • Maksymalna Srednica uchwytu 13 mm • Uchwyt uniwersalny mocujYcy wiertVa o uchwycie: stoNek Morse’a Nr 1, stoNek, kwadrat lub cylinder Kod

Rozmiar mm

027151

250

5

NO=YCE DO PRTÓW

7

WIERTARKA RCZNA

2

• Pracuje jako Scisk lub jako rozpórka • MoNliwoS] VYczenia prowadnic Kod 830040 830050 830060 830070 830080

8

WIERTARKA Z PRZEKADNI< ZBAT< • Single pinion hand drill • Ŋ©‚ƒ‹ …‘€–

Rozmiar mm 150 300 450 600 900

x x x x x

4 4 4 4 2

CISK STOLARSKI FatMax® AUTOMATYCZNY REDNI • FatMax® Automac br clamp • †…Š‡‚¡œ ƒ”†ˆƒ†©‘˜„‘ FatMax®

• SzczEki kute ze stali chromowo - molibdenowej umoNliwiajY ciEcie do 160 kg/mm² • 95562 - 95567: rEkojeSci kute • 95561 - 17755: rEkojeSci rurowe • Wygodne uchwyty z tworzywa • Regulacja szczEk • Maksymalne Srednica ciEtego materiaVu - w tabeli Kod

Rozmiar mm

Rodzaj

955621 955631 955641 955651 955661 955671 955611 177501 177511 177521 177531 177541 177551

300 350 450 600 750 900 300 350 450 600 750 900 1050

kute kute kute kute kute kute kute rurowe rurowe rurowe rurowe rurowe rurowe

3

24 20 12 8 4 2 24 20 12 8 5 3 2

• Przesuw szczEk 3 razy szybszy od innych • 50% wiEksza siVa Scisku • Pracuje jako Scisk lub jako rozpórka • MoNliwoS] VYczenia prowadnic • Ruchome szczEki idealnie dopasowujY siE do Sciskanego materiaVu • Lekki, Vatwy w obsVudze

• Aluminiowe koVo napEdowe • Korpus metalowy • 1 przekVadnia zEbata Kod

D]ugo.: mm

031050

265

6

x

2

Rozmiar mm

830020 830030

150 300

9

CISK TYP C • C clamps • †…Š‡‚¡œ †—ƒ Â

x x

4 4

CISK STOLARSKI FatMax® AUTOMATYCZNY MAY • FatMax® Automac br clamp • †ˆ€‹…‚ƒ‹ ƒ”†ˆƒ†©‘˜„ƒ‹ ˜†…Š‡¡‚ƒ FatMax®

SZCZKI WYMIENNE DO NO=YC • Spare blades • ‘‚‚œ‘ ©‘€˜† €‹ ‚ˆš‚¡

• Zawansowana konstrukcyjnie rama odporna na skrEcenia i wygiEcia • DuNa, wygodna rYczka uVatwia silny docisk • Szeroka gama rozmiarów ramek typu C (od 2.5 do 20 cm) pozwala dobra] optymalnie dopasowany do potrzeb uNytkownika Scisk Kod 177561 177571 177581 177591 177601 955691

292

Kod

Ostrza do no^yc 177501, 955631 177511, 955641 177521, 955651 177531, 955661 177541, 955671 177551, 955611

Kod x x x x x x

60 40 24 16 12 8

830320 830330 830340 830350 830360

G]@boko.: szcz@k /obj@to.: .cisku mm 33 / 50 57 / 75 75 / 100 89 / 150 100 / 200

x x x x x

20 12 12 8 6

• Przesuw szczEk 3 razy szybszy od innych • 50% wiEksza siVa Scisku • Pracuje jako Scisk lub jako rozpórka • MoNliwoS] VYczenia prowadnic • Ruchome szczEki idealnie dopasowujY siE do Sciskanego materiaVu • Lekki, Vatwy w obsVudze Kod

Rozmiar mm

830010

300

x

24

www.prox.pl


CISKI, IMADA

1

4

CISK FatMax® AUTO • FatMax® trigger clamps • †…Š‡¡‚ƒ FatMax®

• Opatentowany mechanizm docisku szczEk zapewnia samoczynne dosuwanie szczEk • SiVa Scisku do 200 kg umoNliwia szerokY gamE zastosowaJ • D{wignia hamulca powoduje szybkie odblokowanie szczEk • Przycisk zwalniajYcy umoNliwia Vatwy przesuw szczEk • Pokryta nylonem stalowa prowadnica nadaje trwaVoS] narzEdzia i bezpieczeJstwo pracy Kod

Rozmiar mm

831239 831249

420 570

2

6 6

CISK STOLARSKI TYP F

• MaxSteel swivel bench vice • §˜„ ƒª‚‚œ‘ MaxSteel ˜ —ˆ”ˆ…ˆ†ˆ

• Mocny, trwaVy korpus wykonany z Neliwa • Stalowe szczEki • Regulowana obrotowa podstawa zapewniajYca komfort pracy • Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne Kod

Rozmiar mm

830651

115

5

• F clamps • †…Š‡‚¡œ †—ƒ F

IMADO LUSARSKIE MAXSTEEL, LEKKIE

Rodzaj lekkie (4 1/2”)

1

8

• Drill vice MaxSteel • §˜„ ƒª‚‚œ‘ MaxSteel, ˜”‘…€–‚œ‘, €‘’„‘

• TrwaVy stalowo - aluminiowy korpus • Stalowe szczEki • „Mechanizm zwalniajYcy” umoNliwia szybkY zmianE poVoNenia szczEk • Bi-materiaVowa rEkojeS] uVatwia mocowanie obrabianych elementów • Dodatkowe okVadziny szczEk zabezpieczajY obrabiane elementy przed uszkodzeniem • Stalowe, oksydowane powierzchnie Kod

Rozmiar mm

830701

100

9

IMADO LUSARSKIE MAXSTEEL OBROTOWE

IMADO MASZYNOWE MAXSTEEL

4

IMADO MAXSTEEL, MODELARSKIE • Mul angle hobby vice MaxSteel • §˜„ MaxSteel

• MaxSteel swivel bench vice • §˜„ ƒª‚‚œ‘ MaxSteel ˜ —ˆ”ˆ…ˆ†ˆ

• Profesjonalne narzEdzie, do pracy jako Scisk lub jako rozpórka • Bi-materiaVowa rEkojeS] zwiEksza siVE docisku i poprawia komfort pracy • Ruchoma koJcówka idealnie dopasowuje siE do Sciskanych powierzchni nie uszkadzajYc ich • Mocna konstrukcja z prostym mechanizmem blokujYcym zapewniajY trwaVoS] i niezawodnoS] Rozmiar mm

Kod 830210 830220

3

300 450

x x

4 4

• Korpus Neliwny • Stalowe szczEki • Regulowana obrotowa podstawa zapewniajYca komfort pracy Kod

Rozmiar mm

Rodzaj

830661 830671 830681

100 125 150

HD (4”) HD (5”) HD (6”)

6

CISK STOLARSKI TYP F Z BLOKAD< • F clamps • †…Š‡‚¡œ †—ƒ F ˜ ‡€ˆ„ƒˆ™

1 1 1

• TrwaVy aluminiowo - stalowy korpus • Dodatkowe okVadziny szczEk zabezpieczajY SciskanY powierzchniE przed zniszczeniem • MoNliwoS] pracy w kaNdej pozycji dziEki zastosowaniu uniwersalnego przegubu Kod 830691

10

IMADO MASZYNOWE MAXSTEEL, WIERTARSKIE • Drill vice MaxSteel • §˜„ ƒª‚‚œ‘ MaxSteel, ”‘…€–‚œ‘

2

CISK K<TOWY, LEKKI • Bailey® corner clamp - light duty • ¼’€ˆ”ƒ‹ ˜†…Š‡¡‚‹ Bailey®

• Ïcisk i rozpórka w jednym • Mechanizm blokujYcy szczEki zapewnia stabilnoS] uchwytu Sciskanego materiaVu • Bi-materiaVowa rEkojeS] zwiEksza siVE docisku i poprawia komfort pracy • Mocna, zwarta konstrukcja odporna na zuNycie i zniszczenie Kod

Rozmiar mm

830250 830260 830270 830280 830290 830300

150 300 450 600 760 900

www.prox.pl

x x x x x x

4 4 4 4 4 4

• Mocny, trwaVy korpus wykonany z Neliwa • Stalowe szczEki • SkVadana rEkojeS] uVatwia mocowanie obrabianych elementów z odpowiedniY siVY • Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne Kod

Rozmiar mm

830711

100

• Korpus wykonany ze stopu duraluminiowego • Idealny do VYczenia ram pod kYtem 90° Kod

2

831210

x

24

293


CISKI, SZCZYPCE MORSE’A, UCHWYTY

1

4

CISK K<TOWY, PROFESJONALNY • Bailey® corner clamp - heavy duty • ¼’€ˆ”ƒ‹ —…ˆ‰‘˜˜ˆ‚ƒ€–‚ƒ‹ ˜†…Š‡¡‚‹ Bailey®

SZCZYPCE MORSE’A, SZCZKI WYDU=ONE PROSTE

• Kute, proste szczEki • Szczypce ogólnego zastosowania • Ïruba regulujYca siVE zacisku • Mocny mechanizm zwalniajYcy • REkojeS] niklowana Kod

Rozmiar mm

848120 848130

150 200

Kod

2

x

12

5

KLUCZ NASTAWNY Z BLOKAD< • Spanners with locking wheels • э”ƒ‚ˆ™ „€© ˜ ‡€ˆ„…ˆ”„ˆ™

• Wykonany ze stali chromowo - wanadowej • ZwiEkszenie momentu • PowVoka z niklu chroniYca przed korozjY • Blokada szczEk w wybranej pozycji • MoNliwoS] odkrEcania zuNytych nakrEtek • Zabezpieczenie przed zeSlizgniEciem siE klucza z elementu odkrEcanego/dokrEcanego Kod

Rozmiar mm

856100

200

3

x

6

SZCZYPCE MORSE’A, SZCZKI ZAOKR<GLONE • Round nose Morse’a pliers • ·€‘  Morse’a, „…Š’€œ‘

• Kute stalowe szczEki idealne do robót hydraulicznych i prac przy instalacjach rurowych • Szczypce ogólnego zaastosowania • Ïruba regulujYca siVE zacisku • Mocny mechanizm zwalniajYcy • REkojeS] niklowana Kod

Rozmiar mm

848070 848080 848090

125 177 228

294

x x x

SZCZYPCE MORSE’A - TYP C • Morse’a pliers type C • ·€‘  Morse’a - †— Â

• Morse’a pliers long straight nose • ·€‘  Morse’a, Š€‚¤‚‚œ‘

• Powierzchnie SciskajYce umieszczone wzglEdem siebie pod kYtem 90 • Idealny do VYczenia ram

831220

7

24 24 24

x x

24 24

SZCZYPCE MORSE’A DO NAKRTEK, TYP V • Morse’a pliers type V • ·€‘  Morse’a €‹ ’ƒ™„ˆ” - †— V

• Kute, proste szczEki • Szczypce ogólnego zastosowania • Ïruba regulujYca siVE zacisku • Mocny mechanizm zwalniajYcy • REkojeS] niklowana Kod

Rozmiar mm

848140

200

6

x

24

SZCZYPCE MORSE’A, SZCZKI PROSTE • Straight nose Morse’a pliers • ·€‘  Morse’a, —€ˆ˜„‘

• Kute, proste szczEki • Szczypce ogólnego zastosowania • Ïruba regulujYca siVE zacisku • Mocny mechanizm zwalniajYcy • REkojeS] niklowana Kod

Rozmiar mm

848100 848110

177 228

x x

24 24

• Kute, proste szczEki • Szczypce ogólnego zastosowania • Ïruba regulujYca siVE zacisku • Mocny mechanizm zwalniajYcy • REkojeS] niklowana Kod

Rozmiar mm

848160 848150

279 150

8

x x

24 24

UCHWYT MAGNETYCZNY - NASADKA 10 mm • Special boarding socket • Áƒ’‚†‚œ™ „…ˆ‚ª†‘™‚ ’ˆ€ˆ”„ƒ 10

• Magnetyczny uchwyt • Wykonany ze stali chromowo - wanadowej, hartowany i odpuszczany Kod

Rozmiar mm

682143

65

9

10

UCHWYT MAGNETYCZNY – NASADKA • Titanium bit for drive Phillips • Áƒ’‚†‚œ™ „…ˆ‚ª†‘™‚ ’ˆ€ˆ”„ƒ

• Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej • Do szybkiego montaNu Srub z Vbem szeSciokYtnym • Uchwyt 1/4” Kod

Rozmiar mm

136431 136441 136451 136461

7 x 65 8 x 65 9 x 65 10 x 65

24 24 24 24

www.prox.pl


UCHWYTY, KOfCÓWKI

1

5

UCHWYT MAGNETYCZNY 1/4” • Magnec bit holder • Áƒ’‚†‚œ™ ‘…šƒ†‘€– 1/4”

9

KOfCÓWKA 1/4” TORX • 1/4’’ bits • 𘆁’…ƒ‚‚œ‘ ”˜†ƒ”„ 1/4”

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane i odpuszczane • KoJcówki - zgodne z normY ISO • Struktura koJcówki uVatwia chwyt Sruby • DVugoSci: 25 i 50 mm • Pakowane po 3, 25 i 100 sztuk Kod

• Chromowany i lakierowany • DVugoSci 60 i 75 mm • Pakowane po 1 i 5 sztuk Kod

D]ugo.: mm

687320 687321 687293

60 60 75

2

x -

120 48 300

UCHWYT MAGNETYCZNY 1/4” • Titanium bit for drive Phillips • Áƒ’‚†‚œ™ „…ˆ‚ª†‘™‚ 1/4”

688390 688410 688420 688430 688391 688411 688421 688431 688451 688461

6

Rozmiar mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Typ T 10 T 15 T 20 T 25 T 10 T 15 T 20 T 25 T 30 T 40

x x x x -

120 120 120 120 1 1 1 1 1 1

Kod 136481 136471

3

L mm 50 50

Pow]oka antykorozyjna -

x x

24 24

UCHWYT 1/4”, KWADRAT / SZE CIOK<T • Square drive adaptor • ·…ˆ‚ª†‘™‚ 1/4” „”ƒ…ƒ† ª‘˜†’…ƒ‚‚„

Kod

Rozmiar mm

136491

10

4

x

24

UCHWYT - ADAPTOR 1/4”, KWADRAT / SZE CIOK<T

• Wykonany ze stali chromowo - wanadowej, hartowany i odpuszczany • DVugoS] 50 mm Kod

Rozmiar mm

687991

50

www.prox.pl

1

Kod

Typ

687861

PZ 1, PZ 2

10

1

KOfCÓWKA 1/4” DUGA • 1/4’’ power bits • 𘆁’…ƒ‚‚œ‘ ”˜†ƒ”„ 1/4”, €‚‚œ

• 1/4’’ bits • 𘆁’…ƒ‚‚œ‘ ”˜†ƒ”„ 1/4”

Kod

Typ

689450 689490 689530 689451 689491 689531 689453 689493 689481 689921

PZ 1 PZ 2 PZ 3 PZ 1 PZ 2 PZ 3 PZ 1 PZ 2 PZ 2 PH 2

Rozmiar mm 25 25 25 25 50 25 25 25 25 50

x x x -

120 120 120 1 1 1 10 10 1 1

• 5/16” hex Phillips bit • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 5/16” Phillips

Kod

Typ

689401

PH 4

Rozmiar mm 32

Kod

Typ

689261 688043 688073 689791

PZ 2 PZ 2 PZ 2 PZ 3

11

Rozmiar mm 50 70 100 50

1 1 1 1

KOfCÓWKA 1/4” PH • 1/4’’ bits • 𘆁’…ƒ‚‚œ‘ ”˜†ƒ”„ 1/4”

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane i odpuszczane • KoJcówki zgodne z normY ISO • Stuktura koJcówki uVatwia chwyt Sruby • Pakowane po 25 szt.

KOfCÓWKA 5/16” PHILLIPS

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane i odpuszczane • KoJcówka Phillips zgodna z normY ISO • Struktura koJcówki uVatwia chwyt Sruby • DVugoS] 32 mm • Pakowana po 20 szt.

8

• Hex direct drive socket adaptor • ·…ˆ‚ª†‘™‚ —‘…‘žˆ‚„ 1/4” „”ƒ…ƒ†/ª‘˜†’…ƒ‚‚„

• Dostarczane w plaskowym pudeVku • KoJcówki PH, PZ, Torx oraz uchwyt magnetyczny w zestawie

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane i odpuszczane• KoJcówki zgodne z normY ISO • Struktura koJcówki uVatwia chwyt Sruby • DVugoSci 50, 70 i 100 mm

7

• Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej • Do szybkiego montaNu nasadek 1/4” • Uchwyt 1/4”

• Double ended insert bits • ¥ƒ˜ƒ„ƒ ”Š˜†ˆ…ˆ‚‚‹ 1/4” Phillips

KOfCÓWKA 1/4” PZ

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane i odpuszczane • KoJcówki zgodne z normY ISO • Struktura koJcówki uVatwia chwyt Sruby • Wykonana ze stopu miedziowo - berylowego ograniczajYcego powstawanie iskier elektrostatycznych • Do szybkiego montaNu bitów 1/4”

KOfCÓWKA 1/4” PZ, PODWÓJNA

Kod

Typ

Rozmiar mm

689420 689460 689500 689421 689423 689461 689463 689471 689501

PH 1 PH 2 PH 3 PH 1 PH 1 PH 2 PH 2 PH 2 PH 3

25 25 25 25 25 25 25 50 25

12

x x x -

3 3 3 25 100 25 100 10 25

KOfCÓWKA 1/4”, PASKA • Bit for sloed head • «€ˆ˜„ƒ‹ ‚ƒ˜ƒ„ƒ 1/4”

20

KOfCÓWKA 1/4” PH, PODWÓJNA • Double Phillips ended insert bits • ¥ƒ˜ƒ„ƒ ”Š˜†ˆ…ˆ‚‚‹‹ 1/4” Phillips

• Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, hartowane i odpuszczane • KoJcówki zgodne z normY ISO • Stuktura koJcówki uVatwia chwyt Sruby • KoJcówki 1 i 2 pkt. Kod

Typ

687841

PH 1, PH 2

10

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej • Poddawana obróbce cieplnej zapewniajYcej wysokY trwaVoS] koJcówki • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126 Kod 136971 136981 136991 177691 177701

Rozmiar mm 39 39 39 39 39

x x x x x

20 20 20 20 20

295


KOfCÓWKI

1

4

KOfCÓWKA 1/4” TORX • Bit for Torx head • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” Torx

Typ

177711 177721 177731 177741 177751 177761 177771 177781 177791 177801

T6 T7 T8 T9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 30 T 40

2

Rozmiar mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

x x x x x x x x x x

• Pozidriv bit • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” Pozidriv €‚‚ƒ‹

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej • Poddawana obróbce cieplnej zapewniajYcej wysokY trwaVoS] koJcówki • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej • Poddawana obróbce cieplnej zapewniajYcej wysokY trwaVoS] koJcówki • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126 Kod

8

KOfCÓWKA 1/4” POZIDRIV, DUGA

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Kod

Typ

136371 136381 136391

PZ 1 PZ 2 PZ 3

5

Rozmiar mm 50 50 50

x x x

KOfCÓWKA 1/4” PHILLIPS, TORSION • Metric bit for hexagon socket heads • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” Phillips torsion

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej • Poddawana obróbce cieplnej zapewniajYcej wysokY trwaVoS] koJcówki • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

20 20 20

KOfCÓWKA 1/4” PHILLIPS, DUGA • Phillips 1/4” drive bit • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” Phillips €‚‚ƒ‹

Kod

Typ

136851 136861 136871

1 2 3

9

KOfCÓWKA UDAROWA 1/2”, PASKA • Impact bit for sloed heads • ¼ƒ…‚ƒ‹ —€ˆ˜„ƒ‹ ‚ƒ˜ƒ„ƒ 1/2”

• Bit for Torx - tamper resistant • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” Torx ˜ ˆ†”‘…˜†”‘

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej • Poddawana obróbce cieplnej zapewniajYcej wysokY trwaVoS] koJcówki • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126 Kod

Typ

136911 136921 136931

PH 1 PH 2 PH 3

Rozmiar mm 50 50 50

x x x

• Uchwyt 1/2” z pVaska koJcówkY • Przeznaczony do pracy z wkrEtakiem pneumatycznym • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

20 20 20

KOfCÓWKA 1/4” IMBUS, DUGA • Metric bit for hexagon socket heads • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” imbus €‚‚ƒ‹

Kod

Typ

136731 136741 136751 136771

8 10 12 14

10

KOfCÓWKA UDAROWA 1/2”, SZE CIOK<TNA

Kod

Typ

177811 177821 177831 177841 177851 177861 177871

T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40

Rozmiar mm 25 25 25 25 25 25 25

x x x x x x x

20 20 20 20 20 20 20

KOfCÓWKA 1/4” IMBUS • Metric bit for hexagon socket heads • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” imbus

Typ

136591 136601 136611 136621

3 4 5 6

7

Rozmiar mm 50 50 50 50

x x x x

20 20 20 20

KOfCÓWKA 1/4” POZIDRIV, TORSION • Metric bit for hexagon socket heads • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” pozidriv torsion

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej • Poddawana obróbce cieplnej zapewniajYcej wysokY trwaVoS] koJcówki • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126 Kod

Typ

Rozmiar mm

136501 136511 136521 177681 136541 136551 136561 136571 136581

2 2.5 3 4 5 6 7 8 10

25 25 25 25 25 25 25 25 25

x x x x x x x x x

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Kod

Typ PZ 1 PZ 2 PZ 3

x x x

Kod

Typ

136631 136641 136651 136661 136671 136681 136691 136701 136711 136721

3 4 5 6 8 10 12 14 17 19

11

x x x x x x x x x x

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

KOfCÓWKA UDAROWA 1/2”, TORX • Impact bit for sloed heads • ¼ƒ…‚ƒ‹ ‚ƒ˜ƒ„ƒ 1/2” Torx

• Uchwyt 5/16” z koJcówkY Torx • Przeznaczony do pracy z wkrEtakiem pneumatycznym • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej • Poddawana obróbce cieplnej zapewniajYcej wysokY trwaVoS] koJcówki • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

136311 136321 136331

20 20 20 20

• Uchwyt 1/2” z koJcówkY szeSciokYtnY • Przeznaczony do pracy z wkrEtakiem pneumatycznym • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej • Poddawana obróbce cieplnej zapewniajYcej wysokY trwaVoS] koJcówki • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126 Kod

x x x x

• Impact bit for metric socket head • ¼ƒ…‚ƒ‹ ª‘˜†’…ƒ‚‚ƒ‹ ‚ƒ˜ƒ„ƒ‹ 1/2”

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej • Poddawana obróbce cieplnej zapewniajYcej wysokY trwaVoS] koJcówki • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

296

20 20 20

KOfCÓWKA 1/4” TORX Z OTWOREM

6

3

x x x

20 20 20

Kod

Typ

136781 136791 136801 136811 136821 136831 136841

T 20 T 25 T 30 T 35 T 40 T 45 T 50

x x x x x x x

20 20 20 20 20 20 20

www.prox.pl


UCHWYTY, KOfCÓWKI

1

KOfCÓWKA 1/4” PHILLIPS, EXTRA HARD • Extra-hard torsion bits for Phillips heads • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” Phillips

5

ZESTAW KOfCÓWEK 1/4”, 5 i 6 SZT. • 1/4’’ bits set • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”‘…†ˆ©‚œž ‚ƒ˜ƒˆ„ 1/4” - 7 ª†.

8

ZESTAW BITÓW 1/4”, 19 SZT. • Set of 19 pc 1/4” (25 mm) drive bits • ¥ƒ‡ˆ… ‡†ˆ” 1/4” - 19 ª†. ƒ’‚†‚œ™ „…ˆ‚ª†‘™‚

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej z dodatkowym wylNeniem • Poddawana obróbce cieplnej • Pokryta powVokY tytanowY zmniejszajYcY wySlizgiwanie siE koJcówki i zwiEkszajYcY kilkakrotnie jej trwaVoS] • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126 Kod

Typ

136881 136891 136901

PH 1 PH 2 PH 3

2

x x x

20 20 20

• Dostarczane w plaskowym pudeVku • Uchwyt magnetyczny Kod

Sk]ad zestawu

687351

PH 0, 1, 2; P¾ 0.6 x 4.5, 1 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm PH 1, 2; PZ 1, 2; P¾ 0.8 x 5, 1.2 x 6.5 mm PZ 0, 1, 2; P¾ 0.6 x 4.5, 1 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm

x

24

x

48

x

48

T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T40

x

48

KOfCÓWKA 1/4” POZIDRIV, EXTRA HARD • Extra hard Pozidriv torsion bit • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” Pozidriv

687371 687381 687391

6

• Zestaw 19 szt.: uchwyt magnetyczny 60 mm; bity pVaskie 4.5, 5.5, 6.5 mm; PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2, PZ 3, PZ4; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40; SzeSciokYtne 3, 4, 5 mm

ZESTAW KOfCÓWEK 1/4”, 10 SZT. • Bit set 1/4” 10 pcs • Hƒ˜ƒ„ €‹ ˆ†”¤…†„ 10 ª†.

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej z dodakowym wylNeniem • Poddawana obróbce cieplnej • Pokryta powVokY tytanowY zmniejszajYcY wySlizgiwanie siE koJcówki i zwiEkszajYcY kilkakrotnie jej trwaVoS] • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126 Kod

Typ

136341 136351 136361

PZ 1 PZ 2 PZ 3

3

x x x

• Titanium bit for drive Phillips • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” Phillips €‚‚ƒ‹

687241

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej z dodatkowym wylNeniem • Poddawana obróbce cieplnej • Pokryta powVokY tytanowY zmniejszajYcY wySlizgiwanie siE koJcówki i zwiEkszajYcY kilkakrotnie jej trwaVoS] • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

PH 1 PH 2 PH 3

4

x x x

19

1

ZESTAW BITÓW 1/4”, 31 SZT. • Set of 31 1/4” drive bits (25 mm) • ¥ƒ‡ˆ… ‡†ˆ” 1/4” - 31 ª†. ƒ’‚†‚œ™ „…ˆ‚ª†‘™‚

• Dostarczane w plaskowym pudeVku • KoJcówki PH, PZ, Torx oraz uchwyt magnetyczny w zestawie

687341

136941 136951 136961

139011

9

Kod

Typ

Ilo.: szt.

20 20 20

KOfCÓWKA 1/4” PHILLIPS DUGA, EXTRA HARD

Kod

Kod

7

Sk]ad zestawu PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; P¾ 0.6 x 4.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm; PH 2; PZ 1, 2, 3; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30

x

1

x

1

ZESTAW KOfCÓWEK 1/4”, 200 szt. • 1/4” bits set - 200 pcs. • ¥ƒ‡ˆ… ˆ†”‘…†ˆ©‚œž ‚ƒ˜ƒˆ„ 1/4” - 200 ª†.

20 20 20

• Zestaw 31 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadY 50 mm; bity pVaskie 4, 4.5, 5.5 mm; PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 10, T 15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T 27, 2 x T30, 2 x T40; Torx z otworem T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; szeSciokYtne 3, 4, 5, 6 mm • Bity 25 mm Kod

Ilo.: szt.

139031

31

10

1

ZESTAW BITÓW 1/4”, 32 SZT. • Set of 32 1/4” drive bits (25 mm) • ¥ƒ‡ˆ… ‡†ˆ” 1/4” - 32 ª†. †…‘ ˆ†„ƒ

KOfCÓWKA 1/4” POZIDRIV DUGA, EXTRA HARD • Extra hard bit for Pozidriv • ¥ƒ˜ƒ„ƒ 1/4” Pozidriv €‚‚ƒ‹

• Wykonana z wysokogatunkowej stali wEglowej z dodatkowym wylNeniem • Poddawana obróbce cieplnej • Pokryta powVokY tytanowY zmniejszajYcY wySlizgiwanie siE koJcówki i zwiEkszajYcY kilkakrotnie jej trwaVoS] • Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126 Kod

Typ

136401 136411 136421

PZ 1 PZ 2 PZ 3

www.prox.pl

• Zestaw 200 koJcówek • KoJcówki PH, PZ, pVaskie oraz uchwyt magnetyczny • Dostarczane w plaskowym organizerze Kod

687411 x x x

20 20 20

• Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadY 50 mm, bity pVaskie 4, 4.5, 5.5 mm; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; T 10, T 15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T27, 2 x T30, 2 x T40; Torx z otworem T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; szeSciokYtne 3, 4, 5, 6mm; Mini grzechotka 1/4” • Bity 25 mm

Sk]ad zestawu P¾. 4.0 x 25 mm – 10 szt., 5 x 25 mm – 10 szt., 6.5 x 25 mm – 10 szt.; 8 x 25 mm – 10 szt.; PH 0 x 25 mm – 10 szt., 1 x 25 mm – 15 szt., 2 x 25 mm – 20 szt., 3 x 25 mm – 10 szt.; podwójna 1, 2 – 10 szt.; PZ: 0 x 25 mm – 10 szt., 1 x 25 mm – 15 szt., 2 x 25 mm – 20 szt., 3 x 25 mm – 10 szt., 1 x 50 mm – 10 szt., 2 x 50 mm – 10 szt.; podwójna 1, 2 – 10 szt.; uchwyt magnetyczny – 10 szt.

1 Kod

Ilo.: szt.

139041

32

1

297


ZESTAWY BITÓW, NITOWNICE

1

ZESTAW BITÓW 1/4”, 32 SZT. • Set of 32 1/4” drive bits (25 mm) • ¥ƒ‡ˆ… ‡†ˆ” 1/4” - 32 ª†. ƒ„…Š†„ƒ

• Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadY 60 mm; bity pVaskie 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm; PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; szeSciokYtne 3, 4, 5, 6 mm; T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; Torx z otworem T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; pokrEtka – klucz z grzechotkY 1/4” Kod

Ilo.: szt.

139051

32

2

1

ZESTAW BITÓW 1/4”, 40 SZT. • Set of 40 1/4” drive bits (25 mm) • ¥ƒ‡ˆ… ‡†ˆ” 1/4” - 40 ª†. †…‘ ˆ†„ƒ

• Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadY 60 mm; bity pVaskie 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm; PH 1, PH 2, PH 3; PZ1, PZ2, PZ3; szeSciokYtne 3, 4, 5, 6 mm; T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; Torx z otworem T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; nasadki 1/4” 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm; mini grzechotka 1/4”; bity 25 mm Kod

Ilo.: szt.

139061

40

3

1

ZESTAW BITÓW 1/4”, 40 SZT. • Set of 40 1/4” drive bits (25 mm) • ¥ƒ‡ˆ… ‡†ˆ” 1/4” - 40 ª†. ƒ„…Š†„ƒ

• Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadY 60 mm: bity pVaskie 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm; PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; szeSciokYtne 3, 4, 5, 6 mm; T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; Torx z otworem T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; 1/4” pVaskie 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm; pokrEtka – klucz z grzechotkY 1/4”; bity 25 mm Kod 139071

298

Ilo.: szt. 40

1

4

ZESTAW BITÓW 1/4”, 61 SZT. • Set of 61 1/4” drive bits (25 mm) • ¥ƒ‡ˆ… ‡†ˆ” 1/4” - 61 ª†. ƒ’‚†‚œ™ „…ˆ‚ª†‘™‚

• Zestaw 61 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadY 60 mm; bity pVaskie: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm; PH 0, PH 1, 2 x PH2, 2 x PH3, PH 4; PZ 1, 2 x PZ2, 2 x PZ3, PH 4; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30; Torx z otworem: 3 x T10, 3 x T15, 6 x T20, 6 x T25, T 30, T 40; szeSciokYtne: 2 x 3, 4, 5, 3 x 6, 8mm Kod

Rozmiar

139021

1/4”

5

1

• Riveter MR33 • Ÿƒ„€‘—ˆ©‚„ MR33

698330

2.5, 3, 4

6

x

2, 3, 4, 5

MR776

2.5, 3, 4, 5

x

x

5

NITOWNICA MR100 • Riveter MR100 • Ÿƒ„€‘—ˆ©‚„ MR100

Kod

Do nitów Ø mm

MR1006

2, 3, 4, 5

x

4

NIT ALUMINIOWY, ZRYWALNY • Aluminium rivet • Ÿƒ„€‘—„

• Nit aluminiowy odporny na korozjE • TrwaVe opakowanie wielokrotnego uNytku uVatwiajYce wybór i przechowywanie nitów

• Korpus stalowy • 4 wymienne koJcówki do nitów: Ø 2, 3, 4 i 5 mm

698040

Do nitów Ø mm

9

• Riveter MR55 • Ÿƒ„€‘—ˆ©‚„ ˜†ƒ‚ƒ…†‚œ™ MR55

Do nitów Ø mm

Kod

5

NITOWNICA MR 55

Kod

• Obrotowa gVowica • MoNliwoS] pracy pod kYtem 90° lub w osi narzEdzia • Mocny, odlewany korpus • 4 wymienne koJcówki do nitów: Ø 2.5, 3, 4 i 5 mm • Klucz do wymiany koJcówek • Przeznaczona do nitów stalowych i aluminiowych

• Mocny, odlewany korpus • DVugie rEkojeSci uVatwiajYce pracE • Automatyczne usuwanie zuNytego trzpienia • 4 wymienne koJcówki do nitów: Ø 2, 3, 4, 5 mm • Przeznaczona do nitów aluminiowych i stalowych (Ø 2, 3, 4, 5 mm) oraz ze stali nierdzewnej (Ø 3, 4, 5 mm)

• Korpus stalowy • 3 wymienne koJcówki do nitów: Ø 2.5, 3 i 4 mm Do nitów Ø mm

NITOWNICA MR77 Z OBROTOW< GOWIC< • Two way riveter MR77 • Ÿƒ„€‘—ˆ©‚„ MR77 ˜ ˆ‡ˆ…ƒ©”‘ˆ™ ’ˆ€ˆ”„ˆ™

8

NITOWNICA MR 33

Kod

7

5

Kod

Rozmiar mm

PAA44T1 PAA54T1 PAA64T1

100 125 150

Ilo.: szt. 20 20 15

x x x

10 10 10

www.prox.pl


www.prox.pl

299


MAGAZYNOWANIE NARZDZI

1

4

SKRZYNKA NARZDZIOWA PRO • PRO tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

6

SKRZYNIA PRO NA KÓKACH • Wheeled box • Ó „ ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž

SKRZYNIA PRO NA KÓKACH + SKRZYNKA PRO 23”, GALWANIZOWANA • Double wheeled tool box Pro + Pro 23” • Ó „ PRO ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž + ‹ „ PRO 23”

• Zintegrowana szczelina dla piVy do opierania obrabianych kawaVków podczas przecinania • WytrzymaVe, metalowe zaczepy dla profesjonalistów • Wieko o budowie plastra miodu moNe by] wykorzystywane jako stopieJ lub podnóNek • 922101 i 922111 galwanizowane • 928271 dodatkowo lakierowane na NóVto Kod

Rozmiar mm

928271 922101 922111

20” - 507 x 284 x 221 23” - 583 x 284 x 221 26” - 661 x 284 x 221

2

• Wykonana ze stali tali galwanizowanej w naturalnym kolorze • Wysuwany aluminiowy uchwyt transportowy • KoVa o duNej Srednicy zapewniajYce stabilnoS] • Pokrywa z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu • Wyjmowana tacka na akcesoria • Specjalne miejsce na poziomnicE • Zawiera 23” stalowY skrzyniE

6 6 6

SKRZYNKA NARZDZIOWA PRO (NIERDZEWNE CIANY I POKRYWA) • Wykonana ze stali i wysokoudarowego polipropylenu • Wysuwany aluminiowy uchwyt transportowy • KoVa o duNej Srednicy zapewniajYce stabilnoS] • Pokrywa z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu • Wyjmowana tacka na akcesoria • Specjalne miejsce na poziomnicE

• Pro tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

Kod

Rozmiar mm

920421

620 x 383 x 408

5

Kod

Rozmiar mm

922801

628 x 363 x 629

7

1

RUCHOMY WARSZTAT PRO • Pro Rolling workshop • «‘…‘”š‚ƒ‹ ƒ˜†‘…˜„ƒ‹ Pro

1

SKRZYNIA PRO NA KÓKACH + SKRZYNKA PRO 23” • Wheeled box • Ó „ ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž

• Profesjonalna, super wytrzymaVa skrzynia narzEdziowa ze stali nierdzewnej • Pokrywa ze stali nierdzewnej z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu • Solidny bi-materiaVowy uchwyt • Metalowe zamkniEcia • PozostaVe elementy wykonane z wysokoudarowego polipropylenu • ZaokrYglone naroNniki Kod

Rozmiar mm

928341 928351 928361

20’’ - 507 x 284 x 221 23’’ - 583 x 284 x 221 26’’ - 661 x 284 x 221

3

• Wykonany z metalu i wysokoudarowego polipropylenu • Konstrukcja moduVowa z 2 szuadami • Wyjmowana tacka na akcesoria • Pokrywa metalowa z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu • Uchylna szuada na elektronarzEdzia • Regulowana wysokoS] uchwytu • KoVa o duNej Srednicy zapewniajYce stabilnoS] • Pokrywa ze stali nierdzewnej • Gumowe kóVka oraz gumy mocujYce • Wysuwany uchwyt

6 6 6

SKRZYNKA NARZEDZIOWA PRO (METALOWE CIANY I POKRYWA)

• Profesjonalna super wytrzymaVa skrzynia narzEdziowa ze stali • Metalowe Scianki lakierowane • Pokrywa ze stali nierdzewnej z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu • PozostaVe elementy wykonane z wysokoudarowego polipropylenu • Solidny bi-materiaVowy uchwyt • Metalowe zamkniEcia • ZaokrYglone naroNniki • 929211 w pokrywE ma wbudowany rowek ze stali nierdzewnej, reszta pokrywy z tworzywa Rozmiar mm

928201 928231 928371

20’’ - 507 x 284 x 221 23’’ - 583 x 284 x 221 26’’ - 661 x 284 x 221

300

Rozmiar mm

927981

579 x 367 x 759

8

• Pro tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

Kod

Kod

6 6 6

• Wykonana ze stali i wysokoudarowego polipropylenu • Wysuwany aluminiowy uchwyt transportowy • KoVa o duNej Srednicy zapewniajYce stabilnoS] • Pokrywa z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu • Wyjmowana tacka na akcesoria • Specjalne miejsce na poziomnicE • Zawiera 23” stalowY skrzyniE Kod

Rozmiar mm

920431

628 x 363 x 629

1

1

RUCHOMY WARSZTAT GALWANIZOWANY • Rolling workshop • «‘…‘”š‚ƒ‹ ƒ˜†‘…˜„ƒ‹

• RozkVadany na 3 róNne sekcje, kaNda z nich wyposaNona w rYczkE do przenoszenia • 23” skrzynka narzEdziowa z przenoSnY tackY • Pokrywa z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu, porEczna przy piVowaniu maVych kawaVków drewna • 2 szuady Srodkowej sekcji, idealne do przechowywania mniejszych przedmiotów • DuNy pojemnik do przechowywania mieszczYcy siE w podstawie, dla wiEkszych narzEdzi i elektronarzEdzi • WytrzymaVe kóVka, uVatwiajYce przemieszczanie peVnej skrzynki z narzEdziami • Wysuwany uchwyt Kod

Rozmiar mm

921541

579 x 367 x 823

1

www.prox.pl


MAGAZYNOWANIE NARZDZI

1

4

RUCHOMY WARSZTAT XL, 2 SZUFLADY (GALWANIZOWANY) • XL Rolling workshop • «‘…‘”š‚ƒ‹ ƒ˜†‘…˜„ƒ‹ XL

RUCHOMY WARSZTAT FatMax® • FatMax® mobile work staon cantelever • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ƒ ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž FatMax®

6

SKRZYNIA NA KÓKACH NEW PRO Z KIESZENIAMI • NewPro wheeled box • Ó „ ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž NewPro

• RozkVadany na 3 róNne sekcje, kaNda z nich wyposaNona w rYczkE do przenoszenia • 23” skrzynka narzEdziowa z przenoSnY tackY • Pokrywa z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu, porEczna przy piVowaniu maVych kawaVków drewna • 8 szuad w Srodkowej sekcji • DuNy pojemnik do przechowywania mieszczYcy siE w podstawie, dla wiEkszych narzEdzi i elektronarzEdzi • WytrzymaVe kóVka, uVatwiajYce przemieszczanie peVnej skrzynki z narzEdziami • Wysuwany uchwyt Kod

Rozmiar mm

922291

579 x 367 x 823

2

1

RUCHOMY WARSZTAT, 3 CZ CIOWY • Rolling workshop • «‘…‘”š‚ƒ‹ ƒ˜†‘…˜„ƒ‹

• Konstrukcja moduVowa rozsuwana z wytrzymaVego tworzywa strukturalnego • Po otwarciu Vatwy dostEp do wszystkich czterech organizerów: pojemnik duNy – na elektronarzEdzia, organizer – na drobne materiaVy i narzEdzia, pojemnik górny – na narzEdzia rEczne, pokrywa górna z wyjmowanY póVkY – na drobne materiaVy podrEczne • MoNliwoS] przechowywania narzEdzi i materiaVów o róNnych gabarytach • Szyny kulkowe umoNliwiajYce Vatwe rozsuwanie skrzyni • Pojedynczy zatrzask blokujYcy • DuNe koVa uVatwiajYce przemieszczanie organizera w trudnym terenie • Teleskopowa rEkojeS]

• Wykonany z wysokoudarowego polipropylenu • Konstrukcja moduVowa z 3 szuadami • Uchylna szuada na elektronarzEdzia • Regulowana wysokoS] uchwytu • Solidny ukVad jezdny Kod

Rozmiar mm

922791

488 x 315 x 822

3

Kod

Rozmiar mm

942101

730 x 540 x 320

5

• Szeroka teleskopowa rYczka wyciYgana do transportu peVnej skrzyni • Przezroczysty poliwEglanowy organizator odporny na uderzenia • Specjalnie duNe powlekane niklem metalowe zaczepy • Wielozadaniowa szczelina o prolu V na górnym wieku przeznaczona do prac z rurami i kawaVkami drewna • Zdejmowane pojemniki do przechowywania mniejszego wyposaNenia • Posiada dodatkowe miEkkie i VatwodostEpne kieszenie organizatora Kod

Rozmiar mm

920831

610 x 375 x 420

7

2

SKRZYNIA NA KÓKACH, 24 GALONY • Wheeled box • Ó „ ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž

2

STÓ WARSZTATOWY - PROJECT MASTER • Mobile working table • «‘…‘”š‚ƒ‹ ƒ˜†‘…˜„ƒ‹

1

STÓ WARSZTATOWY - PORTABLE CLAMPING • Mobile working table • «‘…‘”š‚ƒ‹ ƒ˜†‘…˜„ƒ‹

• Mobilny stóV warsztatowy • DuNa noSnoS], 300 kg • SkVadany do pVaskiego pakunku • Powierzchnia robocza wyposaNona w zacisk typu imadVo Kod

No.no.: kg

939731

300

www.prox.pl

1

• Mobilny stóV warsztatowy • DuNa noSnoS], 300 kg • MoNe sVuNy] jako wózek o noSnoSci 100 kg • Teleskopowe uchwyty transportowe • SkVadany do pVaskiego pakunku • Powierzchnia robocza wyposaNona w zacisk typu imadVo Kod

No.no.: kg

939721

300

Dodatkowa cecha skVadany w mobilny wózek

1

• PojemnoS] 91 L • Motylkowe Sruby na górnej pokrywie do mocowania poziomnicy, rEcznej piVy oraz innych akcesoriów • TrwaVe, bardzo duNe zaczepy, wykonane z nierdzewnego, odpornego na rdzE metalu umoNliwajYce zamykanie na kVódkE • DuNe, wytrzymaVe kóVka uVatwiajYce przetaczanie • WyjYtkowa póVka narzEdziowa z 2 przykrywanymi przedziaVami na narzEdzia rEczne i inne akcesoria • Szeroka, teleskopowa rYczka stalowa z miEkkim uchwytem Kod

Rozmiar mm

929781

759 x 473 x 486

2

301


MAGAZYNOWANIE NARZDZI

1

3

SKRZYNIA NA KÓKACH KOMBI, 50 GALONÓW • Wheeled box • Ó „ ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž

SKRZYNIA NA KOACH FatMax® ProMobile JobChest™

6

SKRZYNKA 19” MEGA CANTILEVER • Mega canlever tool box 19’’ • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

• FatMax® ProMobile JobChest™ • Ó „ ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž FatMax® ProMobile JobChest™

• PojemnoS] 113 l • Skrzynia zamykana na zamek • MoNliwoS] pewnego mocowania piV i poziomnic • Wymienna przegroda wnEtrza • Uszczelka pokrywy zabezpieczajYca wnEtrze skrzyni przed wilgociY • Mocne koVa • PrzenoSna taca na maVe akcesoria i narzEdzia • Prolowana pokrywa z wgVEbieniem stabilizujYcym obrabiany przedmiot • SkVadana rEkojeS] • Wygodne rEkojeSci do przenoszenia skrzyni Kod 948501

4

Rozmiar mm 910 x 520 x 440

1

SKRZYNKA NARZDZIOWA CONDOR • Condor tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

• MiEkki uchwyt rYczki, wiEkszy komfort - lepszy uchwyt • Dwie tacki doskonale eksponujYce narzEdzia po otwarciu skrzynki • W pokrywie 3 organizery (2 wyjmowane) • 929111 metalowe zamkniEcia • 920391 zamkniEcia z tworzywa

• PojemnoS] 189 L • Wyjmowana tacka na akcesoria • Zaczepy w pokrywie • Wysuwany uchwyt transportowy • Pokrywa z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu • Metalowe zaczepy Kod

Rozmiar mm

932781

760 x 580 x 580

2

2

Kod

Rozmiar mm

929111

19.5’’- 495 x 265 x 261

7

SKRZYNIA NA KÓKACH KOMBI WORKING TOOL BOX • Wheeled box • Ó „ ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž

6

SKRZYNKA NARZDZIOWA CLASSIC 16”, ORGANIZER + TACKA • Classic tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu • Wbudowany organizer w pokrywE • Dodatkowy organizer na wiertVa • 4 wyjmowane pojemniki • Metalowe zamkniEcia • Komfortowy, bimateriaVowy uchwyt Kod

Rozmiar mm

920551 920561

19” - 481 x 244 x 260 24” - 600 x 283 x 281

5

6 3

SKRZYNIA NARZDZIOWA JUMBO + ORGANIZER (METALOWE ZACZEPY) • Jumbo tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

• Dwie wyjmowane tacki na narzEdzia • GVówny przedziaV sVuNy do przechowywania ciENkich narzEdzi • Dwa organizery wbudowane w pokrywE • Cztery skVadane haki na pokrywie uVatwiajYce zabezpieczenie duNych elementów • SkVadany bimateriaVowy uchwyt • Wysuwany uchwyt transportowy • Szeroko rozstawione koVa zapewniajYce stabilnoS] • MoNe by] uNywana jako stóV warsztatowy Kod

Rozmiar mm

927031

620 x 380 x 420

302

2

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu • 2 dodatkowe wyjmowane organizery • Wyjmowana tacka na akcesoria • Bi-materiaVowy uchwyt • Metalowe zaczepy Kod

Rozmiar mm

929051 929061 929081

16” - 405 x 255 x 285 19” - 486 x 270 x 237 22” - 563 x 313 x 300

6 6 3

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu • Wbudowane w pokrywE dwa organizery • Wyjmowana tacka • Mocne wykonane z tworzywa zamkniEcie • Komfortowy bi-materiaVowy uchwyt Kod

Rozmiar mm

933351

16’’ - 394 x 222 x 162

6

www.prox.pl


MAGAZYNOWANIE NARZDZI

1

4

PROFESJONALNA SKRZYNIA NARZDZIOWA MAGNUM ™ • Magnum™ tool box • «…ˆ‰‘˜˜ˆ‚ƒ€–‚œ™ ‹ „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ” magnum Magnum™

• DuNa pojemnoS] • Solidna i funkcjonalna • Wyjmowana tacka na akcesoria • Bezpieczne zamkniEcia zapobiegajYce przypadkowemu otwarciu skrzyni • Pokrywa z rowkiem sVuNYcym do przytrzymywania przycinanego materiaVu • Wbudowany uchylny organizer Rozmiar mm

Kod 927211 927221 927231 927241

2

16” - 405 x 265 x 215 18” - 457 x 267 x 215 21” - 535 x 300 x 276 23” - 597 x 338 x 215

6 6 6 2

7

• Tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ” ˜ Š…ˆ”‚‘

Kod

Rozmiar mm

928501

26’’ - 659 x 272 x 260

SKRZYNKA NARZDZIOWA FatMax® STRUCTURAL FOAM 28” i 23” • FatMax® structural foam 28” tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ” FatMax®

• Mocna i pojemna skrzynka na narzEdzia • Nowatorski materiaV i konstrukcja - Structural Foam • Szczelne zamkniEcie, chroni wnEtrze przed wilgociY • DuNe metalowe zamkniEcia

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu ze specjalnym schowkiem na poziomnicE • Metalowe zamkniEcia • Wyjmowana tacka na akcesoria • MieSci poziomnicE 60 cm

5

SKRZYNIA NARZDZIOWA JUMBO + ORGANIZER (PLASTIKOWE ZACZEPY)

SKRZYNIA NARZDZIOWA Z PRZEDZIAEM NA POZIOMNIC

3

SKRZYNKA NARZDZIOWA Z PÓK< • Tool box with at top & tray • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ” ˜ —ˆ€„ˆ™

Kod

Rozmiar mm

939351 947491

710 x 308 x 285 584 x 305 x 267

8

4 3

SKRZYNKA NARZDZIOWA PROFESSIONAL • Professional tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

• Jumbo tool box with 2 pull out organizers • Ó „ ‚˜†…Š‘‚†ƒ€–‚œ™ Jumbo + ˆ…’ƒ‚ƒ™‘…

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu • Dwa dodatkowe wyjmowane organizery • Wyjmowana tacka na akcesoria • Bi-materiaVowy uchwyt Kod

Rozmiar mm

921161 921201 921461

16” - 405 x 255 x 285 19” - 486 x 270 x 237 22” - 563 x 313 x 300

3

6 6 3

SKRZYNIA NARZDZIOWA SERIA 2000

• Dwa organizery • Taca wewnEtrzna • Metalowe zamki • Dostarczana bez wyposaNenia Rozmiar mm

920641 920651 920661 920671

318 x 178 x 130 403 x 178 x 130 489 x 260 x 248 600 x 289 x 279

www.prox.pl

Kod

Rozmiar mm

927661 927671 927681

16” - 401 x 216 x 164 21” - 505 x 247 x 241 23” - 454 x 278 x 250

6

• Tool box series 2000 • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ” ˜‘…‹ 2000

Kod

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu • ÞóVta, wyjmowana tacka na akcesoria • Dwa mocne, plaskowe zamkniEcia

6 6 6 3

6 6 2

SKRZYNKA SHOCKMASTER

• RYczka na caVej dVugoSci, pozwalajYca na wygodne i Vatwe przenoszenie • 2 ucha umoNliwiajYca zaVoNenie kVódek • Specjalne, duNe powlekane niklem metalowe zaczepy, wytrzymaVe i mocne, Vatwe w obsVudze • Uchwyt poziomnicy 24” (60 cm) w wieku Kod

Rozmiar mm

922511 922581

20”- 505 x 276 x 268 26”- 651 x 276 x 268

9

6 6

SKRZYNKA NARZDZIOWA FatMax® 25” • Tool box FatMax® 25’’ • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ” FatMax®

• Shockmaster tool box • Ó „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

• 4 antypoSlizgowe noNki - amortyzatory • 2 wbudowane organizatory • DuNa, miEkka rEkojeS] umoNliwiajYca noszenie skrzynki w rEkawicy • Wyjmowana tacka na narzEdzia • Aluminiowe zaczepy Kod

Rozmiar mm

929981

25’’ - 635 x 280 x 267

1

• Obszerna, stalowa konstrukcja z wyjmowanY tackY • Wysokoudarowe, przezroczyste, poliwEglanowe wieko z wyjmowanymi pojemnikami • Uchwyt poziomnicy 24” (60 cm) w wieku • Sprzedawana bez narzEdzi • Dostarczana bez narzEdzi Kod

Rozmiar mm

929831

714 x 309 x 254

6

303


MAGAZYNOWANIE NARZDZI

1

SKRZYNKA NARZDZIOWA, METALOWA • 5 tray metal tool box • Á‘†ƒ€€©‘˜„™ ‹ „ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

• Sztywna, trwaVa konstrukcja wykonana z blachy stalowej • DuNa, dzielona rEkojeS] uVatwiajYc przenoszenie przez dwie osoby • Po otwarciu Vatwy dostEp do wszystkich szuad jednoczeSnie Kod

Rozmiar mm

947381 171151

208 x 208 x 450 200 x 157 x 450

2

4

• DIY organiser • ¨…’ƒ‚ƒ™‘… DIY

927611 927621

340 x 260 x 570 460 x 335 x 800

3

12 8

• Compartment pro organizer • ¨…’ƒ‚ƒ™‘… PRO

• 25 wyjmowanych pojemników • Super wytrzymaVa caVkowicie przezroczysta pokrywa z poliwEglanu • Wygodne i bezpieczne zamkniEcie • Unikalny system zabezpieczajYcy pojemniki przed przesuwaniem siE wewnYtrz organizera • Komfortowy uchwyt Rozmiar mm

927481

423 x 334 x 52

304

Kod

Rozmiar mm

920501

362 x 192 x 291

4

• 23 compartments + 11 compartments opp organizers (14014 + 3 x 14009) • ¥ƒ‡ˆ… —€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œž ª„ƒ‰©„ˆ” OPP

Kod 923171

272 x 189 x 70

12

• Professional organiser FatMax® XL • ¨…’ƒ‚ƒ™‘… «…ˆ‰‘˜˜ˆ‚ƒ€–‚œ™ FatMax® XL

Kod

Rozmiar mm

932931

492 x 431 x 110

8

2

ORGANIZER PRO, STOJ<CY, 5 SZUFLAD • Box with compartments • «€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ™ ª„ƒ‰©„ PRO

• 8 gVEbokich i 12 pVytkich szuad z przezroczystego polipropylenu • Komfortowy uchwyt • Indywidualne zamkniEcia szuad Kod

Rozmiar mm

927721

311 x 150 x 300

9

6

TORBA FatMax® • FatMax® tool organizer (so| bag) • Š„ƒ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ƒ FatMax®

ORGANIZER DWUSTRONNY • TWIN organizer • «€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ™ ª„ƒ‰©„ ”Šž˜†ˆ…ˆ‚‚™ TWIN

• Wygodna do przechowywania i przenoszenia torba narzEdziowa • MoNliwoS] przeksztaVcenia torby w stacjE narzEdziowY dziEki rozstawianej, szkieletowej budowie • 100% widocznoS] narzEdzi dziEki moNliwoSci peVnego otwarcia plandek • Pionowe ustawienie przegród narzEdziowych uVatwia przeglYd i wyjmowanie narzEdzi • Kaskadowe usytuowanie kieszeni umoNliwia szybki przeglYd zawartoSci torby • Boki wykonane z tworzywa chroniY zawartoS] torby • Wysokie stopki zabezpieczajY przed wilgociY i brudem • Dostarczana bez narzEdzi

• Przezroczyste wieko • 14 regulowanych przegródek

20

ORGANIZER FatMax® PROFESSIONAL XL

• DuNa pojemnoS] • WytrzymaVa konstrukcja z tworzywa i aluminium • Mocne zamkniEcia i uchwyt oraz dodatkowy pas noSny • 14 pojemników na drobne przedmioty

ZESTAW ORGANIZERÓW OPP

Rozmiar mm

6

ORGANIZER PRO

Kod

• Tool organizer • «€ƒ˜†ƒ˜˜ˆ”œ™ ª„ƒ‰©„ ”Šž˜†ˆ…ˆ‚‚™

• Zestaw skVada siE z jednego organizatora z 23 przedziaVami oraz 3 organizatorów po 11 przedziaVów w kaNdym (1 x 928901, 3 x 928881 ) • Idealny do przechowywania, przez majsterkowiczów lub hobbystów, lekkich akcesoriów gospodarstwa domowego

• Lekka, plaskowa konstrukcja • Gumowy uchwyt • Przezroczyste wieko • 14 przegródek • Dostarczany bez wyposaNenia Rozmiar mm

7

ORGANIZER DWUSTRONNY

• System samoblokujYcych szuad zapobiegajYcy ich wypadaniu podczas przenoszenia • Wbudowany szeroki uchwyt • 2 organizery i 5 szuad

5

ORGANIZER DIY

Kod

4

Kod

Rozmiar mm

927631

336 x 255 x 113

6

Kod

Rozmiar mm

942311

390 x 250 x 485

2

www.prox.pl


MAGAZYNOWANIE NARZDZI

1

TORBA NARZDZIOWA 14”, MONTERSKA • Tool bag 14’’ • Š„ƒ ˆ‚†ƒš‚ƒ‹ 14”

• Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier • Wiele wewnEtrznych i zewnEtrznych kieszeni zapewniajYcych dodatkowY przestrzeJ przechowywania • Wzmocniona plaskiem podstawa zwiEkszajYca trwaVoS] Kod

Rozmiar mm

933301

410 x 220 x 250

2

2

4

TORBA NARZDZIOWA NA KÓKACH • Wheel tool bag • Š„ƒ ‚ƒ ‚˜†…Š‘‚†œ ‚ƒ „ˆ€‘˜ƒž

• Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier • Wygodne mocowanie uchwytów na rzepy • Regulowany pasek na ramiE • Wiele wewnEtrznych i zewnEtrznych kieszeni zapewniajYcych wspaniaVe moNliwoSci przechowywania • Wzmocniona plaskiem podstawa zwiEkszajYca trwaVoS] • WytrzymaVe kóVka oraz rYczka zapewniajYca mobilnoS] Kod

Rozmiar mm

933281

400 x 490 x 260

5

2

TORBA NARZDZIOWA 14”, OTWARTA • 14” hard base open tote • Š„ƒ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

• Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600 x 600 Denier • ¾atwy dostEp do zawartoSci • Mocne, wykonane z tworzywa dno • Metalowy uchwyt z gumowY rEkojeSciY Kod 942301

8

TORBA NARZDZIOWA FatMax®

Rozmiar mm 400 x 250 x 330

4

TORBA NARZDZIOWA FatMax® 18” OTWARTA, Z KIESZENI< NA PI • FatMax® tool bag with a saw pocket • Š„ƒ «ˆ‹˜‚ƒ‹ FatMax®

• FatMax® tool bags • Š„ƒ ‚ƒ ‚˜†…Š‘‚†œ FatMax®

TORBA NARZDZIOWA 16”, CANTILEVER • Tool bag 16” • Š„ƒ ‚ƒ ‚˜†…Š‘‚†œ 16”

• Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600 x 6000 Denier • DuNa pojemnoS] oraz Vatwy dostEp do zawartoSci • Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa • Wzmocnione szwy, materiaV odporny na rozdarcia nawet przy duNym obciYNeniu • Ergonomiczna, gumowana rYczka oraz wygodny pasek na ramiE • DuNo bocznych • Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier • Wzmocniona plaskiem podstawa zwiEkszajYca trwaVoS] • Podwójne, zamykane na zamki przedziaVy na wierzchu torby Kod

Rozmiar mm

933261

410 x 220 x 250

3

7

1

kieszeni uVatwiajYcych utrzymanie porzYdku Kod

Rozmiar mm

939491 939501

16” - 460 x 250 x 180 18” - 490 x 260 x 280

6

4 4

• Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600 x 6000 Denier • DuNa pojemnoS] oraz Vatwy dostEp do zawartoSci • Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa • Wzmocnione szwy, materiaV odporny na rozdarcia nawet przy duNym obciYNeniu • Solidna, gumowana rYczka oraz wygodny pasek na ramiE • Zintegrowana kieszeJ na piVE i wiele bocznych kieszeni Kod

Rozmiar mm

939511

480 x 250 x 330

9

TORBA NARZDZIOWA FatMax® MONTERSKA, OTWARTA

4

TORBA FatMax® XL, KUBEEK MONTERSKI • FatMax® XL tool bag • Š„ƒ ˆ‚†ƒš‚ƒ‹ FatMax®XL

• FatMax® tool bag • Š„ƒ —ˆ‹˜‚ƒ‹ FatMax®

TORBA NARZDZIOWA OTWARTA • Tool bag • Š„ƒ ‚ƒ ‚˜†…Š‘‚†œ, ˆ†„…œ†ƒ‹

• Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier • Regulowany pasek na ramiE • Otwarta od góry, z dodatkowymi kieszeniami na mniejsze narzEdzia • Dwie dodatkowe kieszenie na zewnYtrz torby Kod

Rozmiar mm

933311

300 x 260 x 200

www.prox.pl

2

• Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600 x 6000 Denier • Bardzo Vatwy dostEp do zawartoSci • Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa • Wzmocnione szwy, materiaV odporny na rozdarcia nawet przy duNym obciYNeniu • Ergonomiczna, gumowana rYczka oraz wygodny pasek na ramiE • Wiele wewnEtrznych kieszonek uVatwia utrzymanie porzYdku w torbie Kod

Rozmiar mm

939521

290 x 290 x 380

4

• Wykonana z mocnego tkanego nylonu 1200 x 12000 Denier • Wtopione polipropylenowe dno zabezpieczajYc przed wilgotnym podVoNem • Wygodna ergonomiczna rEkojeS] • Usuwalna przegroda z moNliwoSciY zawieszenia na pasie • Sztywna konstrukcja Scian torby uVatwiajYca przeglYd i dostEp do narzEdzi • Pojemne kieszenie boczne • Zasuwana kieszeJ na piVE Kod

Rozmiar mm

939581

345 x 335 x 350

4

305


MAGAZYNOWANIE NARZDZI

1

TORBA FatMax® XL, OTWARTA SKRZYNIA • FatMax® XL tool bag • Š„ƒ ˆ†„…œ†œ™ ‹ „

4

KIESZEf ZWIJANA NA 12 szt. NARZDZI • Pocket tool roll • ·ƒ…ƒ‚ €‹ 12 ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

7

PAS MONTERSKI FatMax® CONTRACTOR KAPRON • FatMax® contractor’s apron • «ˆ‹˜ ˆ‚†ƒš‚„ƒ FatMax®

• Wykonana z mocnego tkanego nylonu 1200 x 12000 Denier • Wtopione polipropylenowe dno zabezpieczajYc przed wilgotnym podVoNem • Wygodne ergonomiczne ramiYczko • Metalowy uchwyt z ergonomicznY bi-materiaVowY nakVadkY • Sztywna konstrukcja Scian torby uVatwiajYca przeglYd i dostEp do narzEdzi • Pojemne kieszenie boczne • Zasuwana kieszeJ na piVE Kod

Rozmiar mm

939571

600 x 300 x 350

2

1

TORBA FatMax® XL OPEN MOUTH BAG • FatMax®XL Open mouth large tool bag • Š„ƒ FatMax® XL

• Wykonana z mocnego tkanego nylonu 1200 x 12000 Denier • Wtopione polipropylenowe dno zabezpieczajYce przed wilgotnym podVoNem • Wygodne ergonomiczne ramiYczko • Dwudzielna rEkojeS] • ¾atwy dostEp do narzEdzi • Kieszenie boczne z moNliwoSciY peVnegodostEpu dziEki systemowi suwaków i magnesów Kod 939541 939561

3

Rozmiar mm 840 x 930 x 270 550 x 350 x 270

• Specjalna kieszeJ na dVugopis/oVówek • Wykonana z mocnegonylonu 600 x 600 Denier • 12 kieszeni z wywijanym przykryciem ochronnym • WiYzania z tkaniny zabezpieczajYce narzEdzia w kieszeniach Kod

Rozmiar mm

936011

315 x 830 x 210

5

4 4

• Tool pouch • ·ƒ…ƒ‚ ‚ƒ 9 ‚˜†…Š‘‚†ˆ”

• Do mocowania na pasie • Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier • Podwójne szwy i nitowane wzmocnienia • Zamykana klapkY kieszeJ gVówna z dodatkowY kieszonkY na maVe przedmioty • 2 boczne uchwyty na narzEdzia

TORBA FatMax® XL™ ROUND TOP TOOL BAG

Kod

Rozmiar mm

933291

110 x 240 x 160

6

Kod

Rozmiar mm

935881

141 x 240 x 160

8

KIESZEf NA NARZDZIA 9”

Rodzaj Torba duNa Torba otwarta

12

• Wykonany z mocnego tkanego nylonu 1200 x 12000 Denier • Sztywna konstrukcja • Dwie wieloprzedziaVowe kieszenie i uniwersalna zawieszka narzEdziowa • Dodatkowe nity wzmacniajYce • MiEkkie podbicie zapewniajYce bezpieczeJstwo i wygodE pracy • ¾atwy dostEp do wnEtrza kieszeni • Zawieszki na mVotki

12

• FatMax® padded belt • «ˆ‹˜ FatMax®

Kod

Rozmiar mm

939551

510 x 250 x 220

306

4

• WyScieVany, regulowany pasek z trwaVego nylonu • Podwójna klamra pewnie zapinajYca pas • Dodatkowe podbicie zapewniajYce komfort pracy nawet przy duNych obciYNeniach Kod

Rozmiar mm

941991

153 x 150 x 20

• FatMax® contractor rig • «ˆ‹˜ ˆ‚†ƒš‚„ƒ FatMax®

Kod

Rozmiar mm

941981

153 x 420 x 150

• FatMax®XL tool bag • Š„ƒ FatMax® XL

• Wykonana z mocnego tkanego nylonu 1200 x 12000 Denier • Wtopione polipropylenowe dno zabezpieczajYce przed wilgotnym podVoNem • Wygodne ergonomiczne ramiYczko • Dwudzielna rEkojeS] • Sztywna konstrukcja Scian torby uVatwiajYca dostEp do narzEdzi • Kieszenie boczne z moNliwoSciY peVnego dostEpu dziEki systemowi suwaków i magnesów

PAS MONTERSKI FatMax® CONTRACTOR RIG

• Wykonany z mocnego tkanego nylonu 1200 x 12000 Denier • Pas i torby posiadajY podbicie zapewniajYce bezpieczeJstwo i wygodE pracy • Dwie wieloprzedziaVowe kieszenie, wzmocnione metalowymi nitami • ¾atwy dostEp do wnEtrza kieszeni • Nierdzewna, metalowa zawieszka na mVotek • Podwójna klamra pewnie zapinajYca pas

9

PASEK FatMax®

4

ZACZEP DO MIARY FatMax® XL™ • FatMax® XL™ tape holder • ·…©ˆ„ €‹ ‘…œ FatMax®XL

• Zawieszka do pasa monterskiego na miarE • Wykonana ze skóry z Vatwym w uNyciu zatrzaskiem na miarE Kod

5

5

948961

Rozmiar mm 120 x 120 x 30

12

www.prox.pl


MAGAZYNOWANIE NARZDZI

1

4

ZAWIESZKA NA MOTEK, DO PASKA FatMax® • FatMax® hammer loop • «‘†€‹ €‹ ˆ€ˆ†„ƒ ‚ƒ —ˆ‹˜ FatMax®

Rozmiar mm

935621

2

160 x 110 x 70

12

ZACZEP NA MOTEK FatMax® XL™

947361

3

Rozmiar mm

935701

350 x 330 x 150

944541

6

• FatMax® 2-nail pocket pouch • ·ƒ…ƒ‚ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ” 9 —‘…‘’ˆ…ˆˆ„

935711

350 x 320 x 150

www.prox.pl

Rozmiar mm 700 x 520 x 822

3

4

8

STOJAK-KOBYKA JUNIOR, ZESTAW 2 SZT. • Fold down trestles set • ·ˆ€œ ‚ƒ‡ˆ… 2 ª†Š.

• SkVadane stojaki wykonane z wysokoudarowego polipropylenu • 2 sztuki w zestawie Kod

Rozmiar mm

920381

571 x 52 x 822

8

KIESZEf NA WKRTARK FatMax®

9

• FatMax® drill holster • ·ƒ…ƒ‚ €‹ ªŠ…Š—ˆ”‘…†ƒ FatMax®

STOJAK-KOBYKA NEW FatMax®, UDqWIG DO 1300 kg • Trestles • ·ˆ€œ ˜ †‘€‘˜„ˆ—©‘˜ ‚ˆ’ƒ

• MiEkkie podbicie zapewniajYce bezpieczeJstwo i wygodE pracy • Otwarte kieszenie z pokrowcami zwiEkszajYcymi pojemnoS] kieszenie i komfort przechowywania materiaVów • Metalowe nity wzmacniajYce kieszenie • ¾atwy dostEp do wnEtrza kieszeni Rozmiar mm

• Gumowe wkVadki na powierzchni roboczej oraz stopkach zabezpieczajY kobyVki oraz obrabiane materiaVy przed poSlizgiem • Dodatkowe zaciski w ksztaVcie litery V do przytrzymywania drewna lub przycinanych rur • Wsparcie póVkowe zwiEkszajYce sztywnoS] i porEczne przechowywanie • ObciYNenie do 445 kg (na parE), wytrzymaVoS] wiEksza niN w przypadku zestawu Junior

12

KIESZEf DO PASKA FatMax®, 9 PRZEGRÓD

Kod

• Fold down trestles • ·ˆ€œ ”ˆ™‚œ‘ «…ˆ‰‘˜˜ˆ‚ƒ€–‚œ‘

928551

• FatMax® XL™ drill holster • ·ƒ…ƒ‚ €‹ ªŠ…Š—ˆ”‘…†ƒ FatMax® XL™

Rozmiar mm 230 x 50 x 400

KOBYKA PODWÓJNA, UDqWIG DO 445 kg

5

KIESZEf NA WKRTARK FatMax® XL™

Kod

7

Kod

• WytrzymaVa skórzana konstrukcja • DuNa wewnEtrzna kieszeJ umoNliwiajYca przechowywanie wiertarek o róNnej wielkoSci i typie • Pas zaciskowy umoNliwiajYcy dopasowanie wielkoSci kieszeni • ZewnEtrzne kieszonki na wiertVa i bity zapewniajY szybki dostEp do nich podczas pracy

• Zawieszka do pasa monterskiego na mVotek • Wykonana ze skóry z Vatwym w uNyciu zatrzaskiem na mVotek Rozmiar mm 120 x 160 x 60

Kod

5

• FatMax® XL™ hammer loop • ·…©ˆ„ €‹ ˆ€ˆ†„ƒ FatMax® XL™

Kod

• FatMax® contractor’s pouch • ·ƒ…ƒ‚ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ” 8 —‘…‘’ˆ…ˆˆ„

• MiEkkie podbicie zapewniajYce bezpieczeJstwo i wygodE pracy • Sztywna konstrukcja • Otwarte kieszenie umoNliwiajYce Vatwy dostEp do narzEdzi i znajdujYcych siE w nich materiaVów • Dodatkowa metalowa zawieszka na mVotek • Metalowe nity wzmacniajYce kieszenie

• Zawieszka na pasek z metalowY obejmY • Skórzane wzmocnienie zapobiegajYce przetarciu pasa Kod

KIESZEf DO PASKA FatMax®, 8 PRZEGRÓD

• Wykonana z solidnej poliestrowej tkaniny ze skórzanymi wstawkami w naraNonych na przetarcia miejscach • DuNa wewnEtrzna kieszeJ umoNliwiajYca przechowywanie wiertarek o róNnej wielkoSci i typie • Pas zaciskowy umoNliwiajYcy dopasowanie wielkoSci kieszeni • ZewnEtrzne kieszonki na wiertVa i bity zapewniajY szybki dostEp do nich podczas pracy Kod

5

944531

Rozmiar mm 230 x 50 x 400

12

• Aluminiowe, teleskopowe nogi pozwalajY na duNe obciYNenie - do 1300 kg na dwóch kobyVkach • MoNliwoS] dokVadnego ustawienia na nierównej powierzchni • Regulacja wysokoSci do maksymalnie 1025 mm z moNliwoSciY przedVuNenia kaNdej nogi o 215 mm • AntypoSlizgowe podkVadki na nogach i górnej powierzchni stojaka • Szybkie i Vatwe ustawianie nóg • Ïrodkowa póVka stanowi bezpiecznY blokadE nóg jednoczeSnie zapewniajYc powierzchniE do przechowywania narzEdzi • CiENar 5.25 kg Kod

Ilo.: szt.

929791 929801

1 2

6 3

307


MAGAZYNOWANIE NARZDZI

1

WIESZAK NA NARZDZIA, GWS2 • 2 honeycomb wal panels + accesories • «ˆ”‘˜„ƒ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ˆ” GWS2

4

6

DWUDRZWIOWA SZAFKA CIENNA Z PÓK<, GWS2 W2 • GWS W2 deep cab • GWS W2 ”Šž”‘…‚œ™ ‚ƒ˜†‘‚‚œ™ ª„ƒ‰ ˜ —ˆ€„ˆ™ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ƒ

SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI, GWS2 B3 • GWS B3 XL deep cab 3 dr • GWS B3 XL ª„ƒ‰ ˜ 3 ‹ „ƒ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ƒ

• Zestaw perforowanych pVyt z tworzywa przeznaczony do przechowywania narzEdzi • Otwory uVatwiajYce montaN na Scianie • Specjalnie zaprojektowany system otworów, haków i uchwytów mocujYcych narzEdzia • Dostarczana bez narzEdzi Kod

Rozmiar mm

920221

790 x 320

2

x

8

POJEMNIKI WARSZTATOWE • Nestable/stackable storage bin • őˆ‚†‚œ‘ ª„ƒ‰©„

• StelaN wykonany z tworzywa z metalowymi drzwiczkami pokrytymi farbY proszkowY • PóVka z tworzywa wzmocniona stalowymi listwami • MoNliwoS] mocowania wieszaków na narzEdzia na wewnEtrznych pVaszczyznach Scian i drzwiczek • Sza\a przystosowana do zamontowania na Scianie • ModuVowy system umoNliwia VYczenie z sza\ami typu B1 i B3 tworzYc peVnY zabudowE SciennY Kod

Rozmiar mm

933371

768 x 425 x 762

5

• StelaN wykonany z tworzywa z metalowymi szuadami • Szuady mocowane na prowadnicach kulkowych • Regulowane stopki zapewniajYce stabilnoS] i ochronE przed wilgociY • MoNliwoS] zamiany stopek na kóVka przeksztaVca sza\E w wózek narzEdziowy Kod

Rozmiar mm

933391

873 x 774 x 517

6

1

SZAFA NARZDZIOWA Z PÓKAMI XL GWS2 T3 • GWS T3 XL deep tall 3sh • GWS T3 ª„ƒ‰ ˜ —ˆ€„ƒ XL €‹ ‚˜†…Š‘‚†ƒ

1

DWUDRZWIOWA SZAFKA Z PÓK< , GWS2 B1 • GWS B1 deep cab 1 sh • GWS B1 ”Šž”‘…‚œ™ ª„ƒ‰ ˜ —ˆ€„ˆ™ €‹ ‚˜†…Š‘‚†ƒ

• Pojemniki w czterech rozmiarach • Idealne do uNycia w róNnego rodzaju magazynach Rozmiar mm

Kod 927131 927141 927151 927161

3

165 x 75 x 107 240 x 150 x 126 330 x 205 x 155 450 x 302 x 180

48 36 12 8

STÓ GALWANIZOWANY Z SZUFLAD< • Workbench - galvanized • †ˆ€ ˜ ”œ”š‚œ ‹ „ˆ

• Wielozadaniowe miejsce pracy • WytrzymaVy, maksymalne obciYNenie 450 kg • Zdejmowane drewniane górne powierzchnie • PeVnej dVugoSci galwanizowana szuada • Zintegrowany wieszak na narzEdzia • ¾atwy do montaNu i transportu • WyposaNenie stoVu na fotograi jest sprzedawane oddzielnie Kod

Rozmiar mm

920591

1210 x 467 x 897

308

1

• StelaN wykonany z tworzywa z metalowymi drzwiczkami pokrytymi farbY proszkowY • PóVka z tworzywa wzmocniona stalowymi listwami • MoNliwoS] mocowania wieszaków na narzEdzia na wewnEtrznych pVaszczyznach Scian i drzwiczek • Regulowane stopki zapewniajYce stabilnoS] i ochronE przed wilgociY • MoNliwoS] zamiany stopek na kóVka przeksztaVca sza\E w wózek narzEdziowy Kod

Rozmiar mm

933381

873 x 774 x 517

1

• StelaN wykonany z tworzywa z metalowymi drzwiczkami pokrytymi farbY proszkowY • Trzy póVki z tworzywa wzmocnione stalowymi listwami • MoNliwoS] mocowania wieszaków na narzEdzia (takNe dVugie) na wewnEtrznych pVaszczyznach Scian i drzwiczek • Regulowane stopki zapewniajYce stabilnoS] i ochronE przed wilgociY Kod

Rozmiar mm

933401

189 x 762 x 508

1

www.prox.pl


www.prox.pl

309


NARZDZIA OPTYCZNE i LASEROWE

1

3

WYKRYWACZ METAL SENSOR • Metal sensor • µ‘†‘„†ˆ… ‘†ƒ€€

6

WYKRYWACZ PROFILI FatMax® Stud Sensor 400 • FatMax® Stud sensor 400 • µ‘†‘„†ˆ… FatMax® Stud sensor 400

• Nowoczesne urzYdzenie do wykrywania instalacji i konstrukcji w Scianach z betonu, cegVy, kamienia, G/K • Wykrywane materiaVy: prEty stalowe, rury stalowe, rury miedziane • Maksymalna gVEbokoS] skanowania: prEty stalowe 70 mm (dokVadnoS] +/-7 mm), rury stalowe 75 mm (dokVadnoS] +/-7 mm), metale nieNelazne (rury miedziane) 45 mm (dokVadnoS] +/-10 mm), przewody pod napiEciem 50 mm • DokVadnoS] centrowania: stal przy gVEbokoSci 50 mm +/-7 mm, metale nieNelazne przy gVEbokoSci 35 mm +/-7 mm • Minimalna wielkoS] wykrywanych przedmiotów: prEty stalowe 12 mm, rury stalowe 30 mm, metale nieNelazne (rury miedziane) 16 mm • W zestawie dodatkowo pokrowiec

WYKRYWACZ PROFILI INTELLISENSOR PRO • Intelisensor Pro stud sensor • ¨‡‚ƒ…Šš†‘€– ˜†ˆ‘„ „ƒ…„ƒ˜ƒ Intellisensor Pro

• Do pracy na Scianach z pVyt G/K i podobnych • One Pres™ - nowoczesny system wykrywania prolu • GVEbokoS] detekcji, prole drewniane lub metalowe do 38 mm, przewody pod napiEciem do 50 mm • Funkcja Sledzenia poVoNenia kabla pod napiEciem • Automatyczne wytyczanie Srodka prolu • DokVadnoS] detekcji Srodka prolu: +/- 3 mm dla drewna na gV. 12 - 25 mm +/- 6 mm dla metalu na gV. 12 - 38 mm +/- 6 mm dla drewna na gV. 12 - 38 mm • Odczyt optyczny (LCD) i d{wiEkowy • Zasilanie, bateria 9 V Kod 777300

4

x

2

• Do pracy na Scianach z G/K • Wykrywane materiaVy: drewno, metal, przewody elektryczne pod napiEciem • GVEbokoS] detekcji do 38 mm • DokVadnoS] detekcji do 1.5 mm • Zasilanie, bateria 9 V • Wybór gVEbokoSci wykrywania • Czytelny wySwietlacz LCD

WYKRYWACZ PROFILI INTELLISENSOR • Intelisensor intelilaser • µ‘†‘„†ˆ… Intellisensor

Kod

Kod

774450

772550

2

x

2

7

WYKRYWACZ PROFILI STUD SENSOR 200 • Stud sensor 200 • µ‘†‘„†ˆ… stud sensor 200

x

2

WYKRYWACZ PROFILI INTELLILASER PRO 2 • Intelisensor Intelilaser Pro 2 • µ‘†‘„†ˆ… Intellilaser Pro 2

• Do pracy na Scianach z G/K • Wykrywane materiaVy: drewno i metal • GVEbokoS] detekcji 19 mm • DokVadnoS] detekcji: do 3 mm • Zasilanie, bateria 9 V • Odczyt optyczny i d{wiEkowy Kod 771100

5

• Do pracy na Scianach z pVyt G/K i podobnych • GVEbokoS] detekcji 19 mm • DokVadnoS] detekcji +/- 3 mm • Automatyczne wytyczanie Srodka prolu • Zasilanie, bateria 9 V • Wykrywanie przewodów pod napiEciem • Odczyt optyczny (LCD) i d{wiEkowy • One Pres™ • Nowoczesny system wykrywania prolu • 771100 IntelliSensor • 771150 IntelliSensor Plus

310

6

WYKRYWACZ PROFILI INTELISENSOR PLUS • Intelisensor stud sensor Plus • ¨‡‚ƒ…Šš†‘€– ˜†ˆ‘„ „ƒ…„ƒ˜ƒ Intellisensor Plus

• Do pracy na Scianach z G/K • GVEbokoS] detekcji: 12, 25 lub 38 mm • DokVadnoS] detekcji 3 mm • Zasilanie, bateria 9 V • Odczyt optyczny i d{wiEkowy Kod

Kod 777200

x

x

4

771150

• Wykrywacz proli z dwugVowicowym zestawem laserowym • Wykrywane materiaVy w Scianach G/K: drewno metal, przewody pod napiEciem • GVEbokoS] detekcji: 12, 25 lub 38 mm • DwugVowicowy zestaw laserowy umoNliwia pracE kaNdY gVowicY osobno lub jednoczeSnie • MoNliwoS] mocowania gVowicy laserowej do Sciany przy pomocy specjalnych przylepców • Czytelny, ciekVokrystaliczny wySwietlacz i sygnaV d{wiEkowy przy wykryciu prolu • DokVadnoS] wykrywania: drewno 3 mm, metal 6 mm • Laser 635 nm • Klasa 2M • DokVadnoS] poziomowania 1 mm / 1 m • ZasiEg, 6 m • Baterie wykrywacz 9 V, gVowica laserowa 2 x AAA Kod

x

4

775000

x

2

www.prox.pl


NARZDZIA OPTYCZNE i LASEROWE

1

3

DALMIERZ LASEROWY TLM 100i • Laser intelimeasure tool TLM 100i • Àƒ‘…‚ƒ‹line ‘…‚ƒ‹ …Š€‘†„ƒ TLM 100i

• ZasiEg, od 0.1 m do 30 m • DokVadnoS] pomiaru, 3 mm • Klasa lasera II • Dioda 635 nm • PrzeVYcznik pomiarów, od czoVa lub od podstawy • Dwusegmentowy wySwietlacz • Funkcje, pomiar odlegVoSci, pomiar ciYgVy, dodawanie, odejmowanie, powierzchnia, kubatura • Gumowany uchwyt • W zestawie pokrowiec • Zasilanie, 2 x AAA • Temperatury pracy od 0°C do 40°C • Wymiary 122 x 64 x 32 mm

• Laser intelimeasure tool TLM 160i• Àƒ‘…‚ƒ‹ …Š€‘†„ƒ TLM 160i

• Pomiar odlegVoSci, powierzchni, kubatury • Funkcje, dodawania i odejmowania wymiarów, pomiar ciYgVy, opó{niacz czasowy • WySwietlacz ciekVokrystaliczny trójsegmentowy (wySwietlanie trzech pomiarów) z podSwietleniem • Pomiar od frontu lub tylnej powierzchni urzYdzenia • Odczyt metryczny lub calowy • Pomiar ciYgVy minimalny i maksymalny • ZasiEg pomiaru od 0.05 m do 60 m • PamiE] do 10 ostatnich pomiarów • DokVadnoS] +/- 1.5 mm • Klasa lasera II • Dioda 635 nm • OdpornoS] na warunki zewnEtrzne, IP 54 • Temperatura pracy od 0°C do +40°C • Ergonomiczna obudowa 124 x 54 x 35 mm • Zasilanie, 2 x bateria alkaliczna AAA Kod

Kod 779101

2

DALMIERZ LASEROWY TLM 160i

6

DALMIERZ LASEROWY TLM 130i • Laser intelimeasure tool TLM 130i • Àƒ‘…‚ƒ‹ …Š€‘†„ƒ TLM 130i

• Pomiar odlegVoSci, powierzchni, kubatury • Funkcje dodawania i odejmowania wymiarów, pomiar ciYgVy • WySwietlacz ciekVokrystaliczny dwusegmentowy (wySwietlanie dwóch pomiarów) • Pomiar od frontu lub tylnej powierzchni urzYdzenia • Pomiar ciYgVy, bez wartoSci minimalnej i maksymalnej • Pomiar wysokoSci z twierdzenia Pitagorasa • Odczyt metryczny lub calowy • ZasiEg pomiaru: 0.1 m do 30 m • DokVadnoS]: +/- 2 mm • Klasa lasera II • Laser 635 nm • OdpornoS] na warunki zewnEtrzne IP 40 • Temperatura pracy od 0°C do +40°C • Ergonomiczna obudowa, 122 x 64 x 32 mm • Zasilanie, 2 x bateria alkaliczna AAA Kod 779111

www.prox.pl

x

1

DALMIERZ LASEROWY TLM 210i • Laser intelimeasure tool TLM 210i • Àƒ‘…‚ƒ‹ …Š€‘†„ƒ TLM 210i

• Pomiar odlegVoSci, powierzchni, kubatury • Funkcje dodawania i odejmowania wymiarów, pomiar ciYgVy, opó{niacz czasowy • WySwietlacz ciekVokrystaliczny czterosegmentowy (wySwietlanie czterech pomiarów) z podSwietleniem • Pomiar od czoVa lub podstawy urzYdzenia • Odczyt metryczny lub calowy • Pomiar ciYgVy minimalny i maksymalny • Pomiar kYta • Kontrola nachylenia narzEdzia od 0° do 50° • ZasiEg pomiaru od 0.05 m do 100 m • PamiE], 19 ostatnich pomiarów • DokVadnoS]: +/- 1.5 mm • Klasa lasera II • Laser 635 nm • OdpornoS] na warunki zewnEtrzne, IP 54 • Temperatura pracy od -10°C do +50°C • Ergonomiczna obudowa, 124 x 54 x 35 mm • Zasilanie 2 x bateria alkaliczna AAA Kod

x

1

DALMIERZ LASEROWY TLM 300 • Laser intelimeasure tool TLM 300• Àƒ‘…‚ƒ‹ …Š€‘†„ƒ TLM 300

• Pomiar, odlegVoSci, obliczanie powierzchni, objEtoSci i obwodu • Pomiar ciYgVy minimalny i maksymalny • Pomiar wysokoSci z tzw. Pitagorasa, kYtów i trapezów • DokVadnoS] pomiaru do 3 mm • ZasiEg pomiaru do 200 m • PamiE] wyników 20 pomiarów • Dioda laserowa 620-690 nm < 1 mW • Obudowa odporna na dziaVanie warunków atmosferycznych • Zasilanie, 2 x bateria alkaliczna AAA • Luneta celownicza Kod

779171

4

5

779221

779301

6

1

LASER TRASERSKI KRZY=OWY XP180 • Cross line laser XP180 • ·…ˆ˜˜€ƒ™‚‘… XP 180

• Manualny tryb poziomowania • Szybkie przenoszenie punktów z podVogi na Sciany i sut • GVowica obrotowa 180° • ZasiEg pracy do 9 m • Zasilanie bateryjne, 2 x AA • Obudowa z tworzywa • Przeznaczenie, do wewnEtrznych prac wykoJczeniowych • DokVadnoS], pion górny 6.3 mm x 2.4 m, pion dolny 6.3 mm x 0.6 m • Dioda laserowa 635 nm • Klasa lasera 2M • Temperatura pracy od 5°C do 35°C Kod

x

1

772180

x

4

311


NARZDZIA OPTYCZNE i LASEROWE

1

3

LASER KRZY=OWY CLL • CLL cross laser level • Àƒ‘… —‘…‘„¤˜†‚œ™ CLL

• Czterofunkcyjny laser krzyNowy • DokVadnoS] poziomowania +/- 6 mm / 9 m • Maksymalny zasiEg lasera do 30 m (w zaleNnoSci od warunków oSwietlenia) • SamopoziomujYcy mechanizm wahadVowy z tVumieniem magnetycznym • Zestaw zawiera: laser krzyNowy, tyczkE rozporowY z uchwytem, nylonowy pokrowiec, baterie Kod

• CL2 FatMax® cross line laser level kit • ·…ˆ˜˜€ƒ™‚‘… FatMax® CL2 ‚ƒ‡ˆ…

• Funkcje, linia pozioma, pionowa, krzyN, tryb blokady samopoziomowania (praca pod kYtem) • DokVadnoS] poziomowania 4 mm / 9 m• SamopoziomujYcy mechanizm wahadVowy z tVumieniem magnetycznym • Maksymalny zasiEg lasera, do 30 m (w zaleNnoSci od warunków oSwietlenia) • Zakres samopoziomowania: 5° • Dioda laserowa: 650 nm • Zasilanie, 3 x baterie AA (w zestawie) • ¾atwa obsVuga: cztery funkcje na jednym przycisku • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 1/4” • Zestaw zawiera: laser krzyNowy, trójnóg mini, uchwyt magnetyczny, futeraV, baterie Kod

772141

2

LASER KRZY=OWY FatMax® CL2 - ZESTAW

1

LASER KRZY=OWY FatMax® CL2 • CL2 FatMax® cross line laser level • Àƒ‘… —‘…‘„¤˜†‚œ™ CL2 FatMax®

• Funkcje, linia pozioma, pionowa, krzyN, tryb blokady samopoziomowania (praca pod kYtem) • DokVadnoS] poziomowania 4 mm / 9 m • SamopoziomujYcy mechanizm wahadVowy z tVumieniem magnetycznym • Maksymalny zasiEg lasera, do 30 m (w zaleNnoSci od warunków oSwietlenia) • Zakres samopoziomowania: 5° • Dioda laserowa 650 nm • Zasilanie 3 x baterie AA (w zestawie) • ¾atwa obsVuga, cztery funkcje jeden przycisk • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 1/4” • Zestaw zawiera: laser krzyNowy, trójnóg mini, uchwyt magnetyczny, futeraV, baterie

LASER KRZY=OWY FatMax® CL2 XT – ZESTAW • CL2 XT FatMax® cross laser level set • Àƒ‘… —‘…‘„¤˜†‚œ™ CL2 XT FatMax® – „ˆ—€‘„†

• Czterofunkcyjny laser krzyNowy • DokVadnoS] poziomowania +/- 2.5 mm / 9 m • SamopoziomujYcy mechanizm wahadVowy z tVumieniem magnetycznym • Maksymalny zasiEg lasera do 30 m (w zaleNnoSci od warunków oSwietlenia) oraz ponad 30 m przy uNyciu detektora laserowego • Zakres samopoziomowania: 4° • Dioda laserowa: 635 nm • Zasilanie, 3 x baterie AA (w zestawie) • ¾atwa obsVuga, cztery funkcje na jedny przycisku • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 1/4” • Zestaw zawiera: laser krzyNowy, trójnóg mini, detektor laserowy, dwa uchwyty magnetyczne, wspornik Scienny, tyczkE rozporowY z uchwytem, nylonowy pokrowiec, skrzynkE transportowY, baterie Kod

775531

4

5

1

772161

6

LASER KRZY=OWY FatMax® CL2XT • CL2 XT FatMax® cross line laser level • Àƒ‘… —‘…‘„¤˜†‚œ™ CL2XT FatMax®

• Czterofunkcyjny laser krzyNowy • DokVadnoS] poziomowania +/- 2.5 mm / 9 m • SamopoziomujYcy mechanizm wahadVowy z tVumieniem magnetycznym • Maksymalny zasiEg lasera, do 30 m (w zaleNnoSci od warunków oSwietlenia) oraz ponad 30 m przy uNyciu opcjonalnego detektora laserowego • Zakres samopoziomowania: 4° • Dioda laserowa: 635 nm • Zasilanie, 3 x baterie AA (w zestawie) • ¾atwa obsVuga, cztery funkcje na jednym przycisku • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 1/4”• Zestaw zawiera: laser krzyNowy, trójnóg mini, uchwyt magnetyczny, futeraV, baterie

LASER KRZY=OWY CL54 MATRIX • CL54 Matrix cross laser level • Àƒ‘… —‘…‘„¤˜†‚œ™ CL54 Matrix

• UrzYdzenie uniwersalne • WySwietla piE] wiYzek laserowych wyznaczajYc 3 prostopadVe pVaszczyzny i pion • DokVadnoS] poziomowania 3 mm / 10 m • Zakres samopoziomowania: 3.5° • Sposób poziomowania, mechanizm samopoziomujYcy wspomagany elektronicznie • Dioda laserowa: 635 nm, 5 x 650 nm • Odporny na standardowe warunki pogodowe • Temperatura pracy od -6° do 49° C • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 5/8”• Zestaw zawiera: podstawE, pVytkE lokacyjnY, okulary obserwacyjne, skrzynkE transportowY

Kod

Kod

Kod

771531

772151

772041

312

4

1

1

1

www.prox.pl


NARZDZIA OPTYCZNE i LASEROWE

1

LASER KRZY=OWY CL54 MATRIX XT FatMax® - ZESTAW

3

• CL54 Matrix XL FatMax® self level cross Line laser kit • ·…ˆ˜˜€ƒ™‚‘… CL54 Matrix XL FatMax®

• WySwietla piE] wiYzek laserowych wyznaczajYc 3 prostopadVe pVaszczyzny i pion • ZasiEg 30 m • MoNliwoS] pracy na kaNdej wiYzce osobno • DokVadnoS] poziomowania 2.5 mm / 10 m • Zakres samopoziomowania, 3.5° • Sposób poziomowania: elektroniczne sterowany mechanizm samopoziomujYcy • Diody laserowe 635 nm • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 5/8” • Odporny na standardowe warunki pogodowe IP 54 • Zasilanie akumulatorowe • Zestaw zawiera: podstawa, pVytka lokacyjna, okulary obserwacyjne, skrzynka transportowa, Vadowarka, akumulatory Kod

• SP5 laser niwelator • ¥”‘€… €ƒ‘…‚œ™ Š‚”‘…˜ƒ€–‚œ™ SP5

• Funkcje, 5 promieni lasera - 2 x poziomy (promieJ gVówny), 2 x pionowy (góra i dóV) i poziomy prostopadVe • DokVadnoS] poziomowania 6 mm na 30 m • Zakres samopoziomowania 5° • Sposób poziomowania: samopoziomujYcy mechanizm wahadVowy z tVumieniem magnetycznym • ZasiEg lasera do 30 m • Dioda laserowa 650 nm • MoNliwoS] mocowania do statywu, otwór 1/4” • Zasilanie: 3x baterie AA (w zestawie) • W komplecie: futeraV, uchwyt magnetyczny z otworem 1/4” i 5/8”, podstawka

1

LASER KRZY=OWY CL90 • CL90 cross line laser level • Àƒ‘… —‘…‘„¤˜†‚œ™ CL90

• Funkcje: laser gVówny, krzyN, laser pomocniczy, linia pionowa prostopadVa do lasera gVównego • DokVadnoS] poziomowania: 3 mm / 9 m • Sposób poziomowania: samopoziomujYcy mechanizm wahadVowy z tVumieniem magnetycznym • ZasiEg lasera, od 10 do 20 m (w zaleNnoSci od warunków oSwietlenia) • Zakres samopoziomowania: 5° • Dioda laserowa: 650 nm • Zasilanie, 3 x baterie AA (w zestawie) • ¾atwa obsVuga, tylko jeden przycisk • Zestaw zawiera: futeraV i tyczkE rozporowY (rozpiEtoS] maks. 3.25 m) z uchwytem (dostEpna równieN jako wyposaNenie dodatkowe) Kod 771551

www.prox.pl

4

771541

4

PION LASEROWY PB2 • PB2 laser plumb bob • ¨†”‘˜ €ƒ‘…‚œ™ PB2

• SamopoziomujYcy pion laserowy • Prosta obsVuga • Magnetyczna podstawa • DokVadnoS]: w górE 3 mm / 15 m, w dóV 6 mm / 15 m • Maksymalny zasiEg lasera do 30 m (w zaleNnoSci od warunków oSwietlenia) • Zakres samopoziomowania 5° • Dioda laserowa 635-650 nm • MoNliwoS] mocowania do statywu, otwór 1/4”• Zasilanie, 3 x bateria AA Kod

Kod

772421

2

5

LINIOWY NIWELATOR LASEROWY SP5

4

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY RL100 • RL100 rotary laser level • ¼…ˆ”‘‚– €ƒ‘…‚œ™ ˆ‡ˆ…ˆ†‚œ™ RL100

• DokVadnoS] pomiaru 6 mm na 30 m • ZasiEg pomiaru: wEwnEtrzny do 60 m, zewnEtrzny do 250 m przy uNyciu opcjonalnego detektora laserowego • Sposób niwelowania, manualny • ZasiEg (Srednica) pomiaru, 250 m (z detektorem laserowym) • CzuVoS] libelki: pozioma = 5 minut Vuku, pionowa = 10 minut Vuku • Odporny na standardowe warunki pogodowe • Dioda laserowa, 635 nm• Czas pracy, do 60 godzin ciYgVego uNytkowania • Zasilanie, 4 x bateria alkaliczna typu C (w zestawie) • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 5/8”• W zestawie: statyw do mocowania na Scianie, pilot zdalnego sterowania, pVytka lokacyjna, okulary obserwacyjne, skrzynka transportowa

771890

6

1

LASER PASZCZYZNOWY SL360° • SL360°self levelling laser Line • Àƒ‘… SL360°

• Sposób niwelacji, samopoziomujYcy mechanizm wahadVowy • Emisja poziomej wiYzki lasera 360° (3 x 120°) • MoNliwoS] pracy pojedynczY wiYzkY lasera na 1/3 okrEgu, oszczEdnoS] energii • Ïruba nastawcza, precyzyjna korekta ustawienia urzYdzenia • Uniwersalny uchwyt zaciskowy • Pojedynczy sekwencyjny wVYcznik • Baterie 3 x AA • ÞywotnoS] baterii, 8 godz. • Zestaw 772411: 772171 + tyczka + detektor • DokVadnoS] +/- 3.2 mm / 30 m • ZasiEg, 100 m • MoNliwoS] wspóVpracy z detektorem • Dioda lasera 635 mm, Class II

Kod

Kod

771561

772171

1

x

1

313


NARZDZIA OPTYCZNE i LASEROWE

1

3

LASER PASZCZYZNOWY Z TYCZK< I DETEKTOREM SL360° • Self levelling laser line SL360° kit with detektor • Àƒ‘… SL 360° ‚ƒ‡ˆ…

• Sposób niwelacji, samopoziomujYcy mechanizm wahadVowy • Emisja poziomej wiYzki lasera 360° (3 x 120°) • MoNliwoS] pracy pojedynczY wiYzkY lasera na 1/3 okrEgu oszczEdnoS] energii • Ïruba nastawcza precyzyjna korekta ustawienia urzYdzenia • Uniwersalny uchwyt zaciskowy • Pojedynczy sekwencyjny wVYcznik • Zestaw 772411 zawiera: 772171 + tyczka + detektor • DokVadnoS] +/- 3.2 mm / 30 m • ZasiEg 100 m • MoNliwoS] wspóVpracy z detektorem • Dioda lasera 635 mm, Class II • Baterie 3 x AA • ÞywotnoS] baterii 8 godz.

• Rotary laser level RL250 GL • ¼…ˆ”‘‚– €ƒ‘…‚œ™ ˆ‡ˆ…ˆ†‚œ™ RL250 GL

772411

1

• DokVadnoS] pomiaru 1.5 mm • Zakres samopoziomowania 5° • Sposób poziomowania, mechanizm samopoziomujYcy wspomagany elektronicznie • ZasiEg (Srednica) pomiaru do 700 m przy uNyciu opcjonalnego detektora laserowego • Odporny na trudne warunki pogodowe, wodoszczelny • SzkVo na gVowicy • Dioda laserowa: 650 nm • Temperatura pracy, od -6° do +49° C • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 5/8” • Zasilanie akumulatorowe • W zestawie: odbiornik laserowy, skrzynka transportowa, Vadowarka

Kod 771961

314

1

6

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY RL350

1

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY RL350 FatMax® GRN • Rotary laser level RL350 FatMax® GRN• ¼…ˆ”‘‚– €ƒ‘…‚œ™ ˆ‡ˆ…ˆ†‚œ™ RL350 FatMax® GRN

• DokVadnoS] poziomowania 3 mm / 30 m • Zakres samopoziomowania 5° • Sposób poziomowania, mechanizm samopoziomujYcy wspomagany elektronicznie • ZasiEg (Srednica) pomiaru do 600 m przy uNyciu opcjonalnego detektora laserowego • Dioda laserowa 635 nm, emitujYca wiYzkE lasera w pionie i poziomie • Odporny na standardowe warunki pogodowe • Temperatura pracy od -6° do 49° C • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 5/8” • Zasilanie, akumulatory niklowo-kadmowe (w zestawie) • W zestawie: statyw do mocowania na Scianie, pilot zdalnego sterowania, pVytka lokacyjna, okulary obserwacyjne, skrzynka transportowa, Vadowarka • Dodatkowe funkcje umoNliwiajYce trasowanie pVaszczyzn w pionie i poziomie

• DokVadnoS] pomiaru 1.6 mm / 30 m • Zakres samopoziomowania 5° • Sposób poziomowania, mechanizm samopoziomujYcy wspomagany elektronicznie • ZasiEg (Srednica) pomiaru do 800 m przy uNyciu opcjonalnego detektora laserowego • Odporny na trudne warunki pogodowe: IP 57 • GVowica ze szklanY osVonY • Dioda laserowa 532 nm, emitujYca wiYzkE lasera w pionie i poziomie • Temperatura pracy od -6° do +49°C • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 5/8” • Zasilanie: akumulator NiMh (11 godz. pracy/Vadowanie) • Funkcje umoNliwiajYce trasowanie pVaszczyzn w pionie i poziomie Kod

Kod 1

772271

• Rotary laser level RL350 • ¼…ˆ”‘‚– €ƒ‘…‚œ™ ˆ‡ˆ…ˆ†‚œ™ RL350

• Rotary laser level RL250 • ¼…ˆ”‘‚– €ƒ‘…‚œ™ ˆ‡ˆ…ˆ†‚œ™ RL250

• DokVadnoS] pomiaru 2.5 mm / 30 m • Zakres samopoziomowania 5° • Sposób poziomowania, mechanizm samopoziomujYcy wspomagany elektronicznie • ZasiEg (Srednica) pomiaru do 600 m przy uNyciu detektora laserowego • Odporny na trudne warunki pogodowe, wodoszczelny • Dioda laserowa 650 nm • Temperatura pracy od -6° do 49° C • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 5/8” • Zasilanie, akumulatory niklowo-kadmowe (w zestawie) • W zestawie: odbiornik laserowy, skrzynka transportowa, Vadowarka

• DokVadnoS] pomiaru 1.5 mm • Zakres samopoziomowania 5° • Sposób poziomowania, mechanizm samopoziomujYcy wspomagany elektronicznie • ZasiEg (Srednica) pomiaru do 700 m przy uNyciu opcjonalnego detektora laserowego • Odporny na trudne warunki pogodowe, wodoszczelny • SzkVo na gVowicy • Dioda laserowa: 635 nm, emitujYca wiYzkE lasera w pionie i poziomie • Temperatura pracy, od -6° do +49° C • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 5/8” • Zasilanie akumulatorowe • W zestawie: statyw do mocowania na Scianie, pilot zdalnego sterowania, pVytka lokacyjna, okulary obserwacyjne, skrzynka transportowa, Vadowarka • Dodatkow funkcje umoNliwiajYce trasowanie pVaszczyzn w pionie i poziomie Kod

772291

4

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY RL250

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY RL350GL • Rotary laser level RL350 GL • ¼…ˆ”‘‚– €ƒ‘…‚œ™ ˆ‡ˆ…ˆ†‚œ™ RL350 GL

Kod

Kod

2

5

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY RL250GL

771971

1

772371

1

www.prox.pl


NARZDZIA OPTYCZNE i LASEROWE

1

POZIOMNICA LASEROWA TORPEDO SP2 • Laser level torpedo SP2 • ¼…ˆ”‘‚– €ƒ‘…‚œ™ torpedo SP2

3

6

K<TOWNIK LASEROWY S2 • Laser folding square S2 • ¼’ˆ€–‚„ €ƒ‘…‚œ™ S2

KOO POMIAROWE MW40M • MW40M counter measuring wheel • µˆ…ˆš‚ˆ‘ „ˆ€‘˜ˆ MW40M

• WySwietla dwie prostopadVe linie laserowe • DokVadnoS]: 12 mm / 9 m • Podstawa z zaznaczonymi kYtami co 5° • Podstawa wykonana z wytrzymaVego tworzywa sztucznego • MoNliwoS] mocowania na Scianie przy pomocy masy klejYcej • Zasilanie: 3 x baterie AA Kod 771880

4

x

1

K<TOWNIK LASEROWY FATMAX S2XL • Laser folding square S2XL • ¼’ˆ€–‚„ €ƒ‘…‚œ™ S2XL

• Dwie libelki: pozioma i punktowa (pion) • DokVadnoS] poziomowania: 6 mm / 15 m • ZasiEg lasera do 30 m • Dioda laserowa 650 nm • Podstawa magnetyczna • MoNliwoS] poziomowania SrubY niwelacyjnY • MoNliwoS] mocowania na statywie, otwór 1/4” • Zasilanie: 3 x bateria AA (w zestawie) • W komplecie: dyfuzor liniowy, obrotowa podstawa z libelkY (ustalanie pVaszczyzny) Kod 771520

2

• DokVadnoS] odczytu 10 cm • Zakres pomiaru 10 000 m • Ïrednica koVa 318 mm • Skladana rYczka • Pokrowiec

6

Kod

POZIOMNICA LASEROWA TORPEDO SPK

771741

• SPK torpedo laser level set • Àƒ‘…‚œ™ Š…ˆ”‘‚– torpedo SPK

• WySwietla dwie prostopadVe linie laserowe • DokVadnoS]: 12 mm / 9 m • Podstawa z zaznaczonymi kYtami co 5° • Podstawa wykonana z wytrzymaVego tworzywa sztucznego • MoNliwoS] mocowania na Scianie przy pomocy masy klejYcej • Zasilanie: 3 x baterie AA Kod

Typ

771981

S2XL

5

• Poziomnica laserowa ze statywem • Trzy libelki: 0°, 45° i 90° • DokVadnoS] poziomowania 6 mm na 15 m • ZasiEg lasera: do 15 m • Dioda laserowa: 650 nm • Zasilanie 3 x bateria AA (w zestawie) • W komplecie: dyfuzor liniowy, statyw z regulowanY, obrotowY podstawY

7

KOO POMIAROWE DMW30 Z ODCZYTEM CYFROWYM • DMW30 digital measuring wheel • µˆ…ˆš‚ˆ‘ „ˆ€‘˜ˆ DMW30 ˜ ­€‘„†…ˆ‚‚œ —ˆ„ƒƒ†‘€‘

1

KOO POMIAROWE MW20M • MW20M small measuring wheel • µˆ…ˆš‚ˆ‘ „ˆ€‘˜ˆ MW20M

• DokVadnoS] odczytu: 1 cm • Zakres pomiaru do 1000 m • Ïrednica koVa 98 mm • Teleskopowa rYczka

• DokVadnoS] odczytu 1 cm • Zakres pomiaru do 10 000 m • Ïrednica koVa 254 mm • Zasilanie 3 x baterie AA • Dodatkowe funkcje: konwersja jednostek pomiaru (metryczne-calowe), pamiE] 8 pomiarów • SkVadana rYczka • Pokrowiec

Kod

Kod

Kod

771861

771751

771761

www.prox.pl

4

6

6

6

315


NARZDZIA OPTYCZNE i LASEROWE

1

NIWELATOR OPTYCZNY AL24DVP • Muluse laser torpedo AL24DVP • ¥”‘€… ˆ—†©‘˜„™ AL24DVP

3

TELESKOPOWA ATA NIWELACYJNA AR51 • 5 secon 5M grade rods aluminium • §‘€‘˜„ˆ—©‘˜„ƒ‹ ‚”‘€…‚ƒ‹ …‘™„ƒ AR51

• Wykonana z aluminium • 5 metrów w 5 sekcjach • Dwie podziaVki: centymetrowa i milimetrowa Kod 771611

4

10

POKROWIEC NA AT NIWELACYJN<

6

STATYW GEODEZYJNY Z KOLUMN< • Tripod • ƃ†” ’‘ˆ‘©‘˜„™

• Prolowany w aluminium • Podwójna kolumna (zEbatka w górnej czESci, teleskopik w dolnej) dotyczy 771641 • Szybki i efektywny system blokady stóp „quick clamps” Zakres pracy od 1.02 do 1.60 m (z kolumnY do 2.92 m) • Pasek uVatwiajYcy transport • Zawiasy mocowane Srubami • Ïruba 5/8’’ Kod

• Rods carrying case • ۑžˆ€ €‹ ‚‘”‘€…ˆ”ƒ‚‚ˆ™ …‘™„ 771641

• DokVadnoS] poziomowania 1.6 mm na 45 m • Sposób niwelowania: samopoziomujYcy mechanizm wahadVowy z tVumieniem magnetycznym • ZasiEg pomiaru 90 m • Odporny na trudne warunki pogodowe • PowiEkszenie x 24 • W zestawie: 77601 niwelator, 771821 spodarka, pion, teleskopowa Vata niwelacjna, skrzynka transportowa, statyw aluminiowy wysokoSci 1.6 m

7

1

ALUMINIOWY STATYW FOTOGRAFICZNY • Aluminium tripod • ƃ†” ƒ€‚‘”œ™

Kod 771601

2

1

NIWELATOR OPTYCZNY FatMax® AL32 • FatMax® AL32 automac level laser pack • ¨—†©‘˜„™ Š…ˆ”‘‚– AL32

• Do Vaty AR 51 • UVatwia przenoszenie Vaty • Chroni jY w czasie transportu Kod 771731

5

6

• Gwint 1/4” • Regulowana gVowica z libelkY • Podnoszona kolumna • Lekka aluminiwa konstrukcja Kod

STATYW GEODEZYJNY 772011

• Tripod • ƃ†” ’‘ˆ‘©‘˜„™

8

• PowiEkszenie x 32 • Niwelacja, samopoziomujYcy mechanizm wahadVowy z magnetycznym tVumieniem • Blokada kompensatora, celownik wstEpny • Minimalny zasiEg 0.3 m • Szacowanie odlegVoSci, staVa mnoNna 100 • DokVadnoS] poziomowania 1.6 mm na 75 m • ZasiEg pomiaru po Srednicy 107 m • DuNe pokrEtVo ostroSci • Pryzmat odczytu wskazaJ olki poziomowania wstEpnego • Odporny na trudne warunki pogodowe • MoNliwoS] montaNu na statywie 5/8” • 772441 i 772451 dostarczany ze statywem 1.6 m i 5 m VatY niwelacyjnY Kod

Typ

772441 772451

zestaw ze statywem i VatY (stopnie) zestaw ze statywem i VatY (grady)

316

771631

TYCZKA ROZPOROWA 3.25 M • Addional pole • ј—ˆ…‚ƒ‹ ”‘žƒ 3.25Á

• 4 sekcje odkrEcane, 1 sekcja teleskopowa • Element sprENynujYcy uVatwia klinowanie • 2 odkrEcane stopki • Ruchomy wspornik ze SrubY 5/8” i 1/4” • Zastosowanie: CL90, RL100, SP5, CL2 z uchytem magnetycznym • RozpiEtoS] maksymalna 3.25 m

• Prolowany z aluminium • Szybki i efektywny system blokady stóp „quick clamps” • Zakres pracy od 1.02 do 1.60 m (z kolumnY do 2.92 m) • Pasek uVatwiajYcy transport • Zawiasy mocowane Srubami • Ïruba 5/8”

Kod

Kod 1 1

20

4

771841

6

www.prox.pl


NARZDZIA OPTYCZNE i LASEROWE

1

TYCZKA 3 m Z RUCHOM< PODSTAWK< • Professional pole with magnec mount • ј—ˆ…‚ƒ‹ ”‘žƒ 3m ˜ —ˆ”š‚ˆ™ —ˆ˜†ƒ”„ˆ™

4

TARCZA CELOWNICZA DO NIWELATORA SP5 • Wallmount target SP5 • Áª‘‚– €‹ ‚”‘€…ƒ SP5

TRÓJNÓG MINI • Mini tripod for CL2 and SP5 • §…‘‚ˆ’ƒ ‚ CL2/ SP5

• Gwinty 1/4” i 5/8” • Podstawa regulowana w dwóch pVaszczyznach • Zwarta budowa

• Tarcza celownicza do niwelatora SP5 • Segmentowa tyczka rozporowa • MoNliwoS] stosowania ze wszystkimi typami laserów

7

Kod

Kod

772071

771921

20

1

Kod 772211

2

1

5

8

WSPORNIK CIENNY • Tripod vercal applicaon mount & wallmount • ¥ƒ˜†‘‚‚œ™ „…ƒ‚ª†‘™‚

• Beam spreader • «…ƒ „ ‚”‘€…ƒ ˜ —…‹œ €Š©ˆ Torpedo

SPODARKA UNIWERSALNA • Tripod mount adapter works with magna • ¼‚”‘…˜ƒ€–‚œ™ †…‘’‘…

• MoNliwoS] mocowania na statywach ze Srubami 5/8” • Pasuje do wszystkich typów poziomnic laserowych Stanley • MoNe sVuNy] jako pVyta ustawcza

• Do laserów rotacyjnych RL100, RL250, RL350 • Solidna konstrukcja z materiaVów kompozytowych • Otwór 5/8” • MoNliwoS] uNycia w poziomie dziEki zastosowaniu drugiego bocznego otworu 5/8” Kod

Kod

6

771670

x

10

6

6

SPODARKA REGULOWANA DO SP5 • Bracket for SP5 • §…‘’‘… ˜ …‘’Š€…ˆ”„ˆ™ SP5

9

ADAPTER NACHYLEf • Laser grade adapter • ·€‚ €‹ Š˜†ƒ‚ˆ”„ Š„€ˆ‚ƒ

DYFUZOR K<TOWY DO POZIOMNIC TORPEDO • Beam spreader • «…ƒ „ ‚”‘€…ƒ ˜ €Š©ˆ —ˆ Š’€ˆ Torpedo

• WspóVpracuje z niwelatorem laserowym SP5 • Zaprojektowana specjalnie do równania szyn pVyt gipsowych • WyposaNona w 2 pokrEtVa boczne sVuNYce do ustawiania niwelatora SP5 pionowo poSrodku szyny

• Pozwala ustala] okreSlony kYt pochylenia w stosunku do pVaszczyzny poziomej • Zakres nachyleJ: od 0° do 90° • MoNliwoS] mocowania na statywie ze SrubY 5/8”

Kod

Kod

771851

771681

www.prox.pl

• Do poziomnic Torpedo SP1 i SP2 • Magnetyczne mocowanie do poziomnicy • Rozproszenie SwiatVa lasera w liniE • WyposaNony w dwie libelki (linia pozioma i pionowa) Kod

771721

771651

3

DYFUZOR LINIOWY DO POZIOMNIC TORPEDO

1

• Do poziomnic Torpedo SP1 i SP2 • Magnetyczne mocowanie do poziomnicy • Rozdzielenie promienia lasera pod kYtem 90° Kod

6

771660

x

10

317


NARZDZIA OPTYCZNE i LASEROWE

1

4

PILOT DO NIWELATORA LASEROWEGO RL100

DETEKTOR PROMIENIA DO RL (DIODA) • Laser detector for RL • µ‘†‘„†ˆ… €ƒ‘…‚œž €Š©‘™ RL

6

• RL100 Remote Control • «€ˆ† €‹ €ƒ‘…‚ˆ’ˆ ‚”‘€…ƒ RL100

• Zapewnia obsVugE niwelatora bez angaNowania innych sób Kod 771771

2

1

PILOT DO NIWELATORA LASEROWEGO RL300 • Remote control for RL300 • «€ˆ† €‹ €ƒ‘…‚ˆ’ˆ ‚”‘€…ƒ RL300

• Do niwelatorów RL100, RL250, RL350, RL250GL, RL350GL • UmoNliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni emitowanych przez lasery rotacyjne • 771691 posiada dwustronny wySwietlacz LCD • 772461 posiada wySwietlacz diodowy, sygnalizator d{wiEkowy, zasiEg do 157 m • Trójpoziomowy sygnalizator d{wiEkowy • Siedmiopoziomowy wska{nik • Zasilanie: bateria 9 V detektor promienia do CL2XT i Matrix XT • Przeznaczony do pracy z laserem krzyNowym FatMax CL2XT i Matrix XT • UmoNliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni emitowanych przez lasery pulsujYce • Dwustronny wySwietlacz LCD • Modulowany sygnalizator d{wiEkowy • Wska{nik odczytu LCD • Zasilanie: bateria 9 V detektor promienia do RL350GRN • Przeznaczony do pracy z laserem obrotowym RL350GRN • UmoNliwia tyczenie przy sVabym natENeniu promienia • WySwietlacz poVoNenia promienia LCD • Modulowany sygnalizator d{wiEkowy • Zasilanie: bateria 9 V

DETEKTOR PROMIENIA DO RL350GRN • Green beam detector for RL350GRN • µ‘†‘„†ˆ… €ƒ‘…‚œž €Š©‘™ RL350GRN

• Przeznaczony do pracy z laserem obrotowym RL350GRN • UmoNliwia tyczenie przy sVabym natENeniu promienia • WySwietlacz poVoNenia promienia LCD • Modulowany sygnalizator d{wiEkowy • Zasilanie: bateria 9 V Kod 772391

7

1

OKULARY OBSERWACYJNE • Red glasses • ¨©„ €‹ €ƒ‘…‚œž —…‡ˆ…ˆ”

Kod 772461

5

1

DETEKTOR PROMIENIA DO CL2XT • CL2XT detector • µ‘†‘„†ˆ… €ƒ‘…‚œž €Š©‘™ CL2XT

• PoprawiajY widzialnoS] linii lub plamki laserowej • Zapewnia obsVugE niwelatora bez angaNowania innych osób

Kod

Typ

771711

do laserów czerwonych

10

Kod 771781

3

PYTKA LOKACYJNA • Grid target • Áª‘‚– €‹ €ƒ‘…‚ˆ’ˆ ‚‘”‘€…ƒ

DETEKTOR PROMIENIA DO RL • Laser detector dual LCD display • µ‘†‘„†ˆ… €ƒ‘…‚œž €Š©‘™ RL

• Do RL100, RL250, RL350, RL250GL, RL350GL • UmoNliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni emitowanych przez lasery rotacyjne • Dwustronny wySwietlacz LCD • Trójpoziomowy sygnalizator d{wiEkowy • Siedmiopoziomowy wska{nik

771691

• Przeznaczony do pracy z laserem krzyNowym FatMax CL2XT • UmoNliwia tyczenie przy pomocy widzialnych i niewidzialnych promieni emitowanych przez lasery rotacyjne • Dwustronny wySwietlacz LCD • Modulowany sygnalizator d{wiEkowy • Wska{nik odczytu LCD

6

772131

• ZwiEksza widzialnoS] SwiatVa lasera w warunkach oSwietlenia dziennego • Wymiary: 100 x 70 mm Kod

Kod

Kod

318

8

1

1

771701

10

www.prox.pl

Narzędzia ogólnobudowlane Stanley - Profix  

Katalog narzędzi marki Stanley. Zobacz ofertę dystrybutora - Profix Sp. z o.o.

Narzędzia ogólnobudowlane Stanley - Profix  

Katalog narzędzi marki Stanley. Zobacz ofertę dystrybutora - Profix Sp. z o.o.

Advertisement