Page 1


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Η θερμική απομόνωση που παρέχει το κούφωμα με σκοπό τη διασφάλιση της ιδανικής θερμοκρασίας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η ηχητική απομόνωση που παρέχει το κούφωμα σε ένα χώρο, με αποτέλεσμα την άνετη διαβίωση.

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ Η προστασία που παρέχει το κούφωμα έναντι στην εισροή νερού από βροχή.

ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ Η προστασία που παρέχει το κούφωμα έναντι στην εισροή αέρος από ανέμους και διαφορές πίεσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η αντίσταση που παρέχει το κούφωμα σε περίπτωση διάρρηξης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4-5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ!

21 EL 8000 MAIN ENTRANCE ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ 22-23 02. ΣΥΡΟΜΕΝΑ - ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ

7 MΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ

24 EL 6800 OPTIMUM ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

7 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

25 EL 6700 ELVIAL MULTILOCK SLIDE ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

8-9 01. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ 10-11 EL 5700 ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 12 EL 5600 ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 13 EL 4600 SMART ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 14 EL 5400 ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

26 EL 6500 SMART SLIDE ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ 27 EL 3300 ΙΝΟΧ EVO ΣΥΡΟΜΕΝΟ 28-29 03. ΣΚΙΑΣΗ 30 EL 9000 ROLLING SHUTTERS ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΡΟΛΟΥ 31 EL 8100 SHUTTER SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ 32-33 04. ΑΙΘΡΙΟ, ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

15 EL 4300 LIGHT ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

34 EL 7200 ATRIO ΑΙΘΡΙΟ / ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

16 EL 5200 STATUS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

35 EL 7000 CURTAIN WALL ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

17 EL 4400 SUPER SMART ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

36 05. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

18 EL 2200 CLASSIC ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ 19 EL 2000 BENEFIT ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 20 EL 8200 FLEXI ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ

EL 8300 BURO 38-42 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ELVIAL ΜULTILOCK SYSTEMS 43 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2-3


Εταιρικό προφίλ

Η ELVIAL είναι μια από τις πλέον ισχυρές Ελληνικές βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και έχει καταφέρει με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης να εδραιωθεί στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά του αλουμινίου. Η ELVIAL αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει σε επιλεγμένες κατασκευαστικές εταιρείες κουφωμάτων προηγμένα συστήματα αλουμινίου για απλές και σύνθετες αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Με σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο, δημιούργησε το 2005 μια πρότυπη μονάδα παραγωγής και ρομποτικής διαχείρισης των προφίλ αλουμινίου σε νέες, τεχνολογικά καινοτόμες εγκαταστάσεις. Η ELVIAL έχει θέσει νέα πρότυπα στο αλουμίνιο, αποτελώντας μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη, καθετοποιημένη, πελατειακά προσηλωμένη και χωρίς σύνορα εταιρεία. Αυτό επετεύχθη χάρη σε έναν συνδυασμό τεχνογνωσίας, εμπειρίας, διοίκησης και στο αποτελεσματικό πρόγραμμα επενδύσεων της εταιρίας. Σε ένα ιδιόκτητο χώρο 160.000 τετραγωνικών μέτρων, οι εγκαταστάσεις της ELVIAL στεγάζουν μια πρότυπη, σε παγκόσμια κλίμακα, βιομηχανική μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου, όπου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας έχει χρησιμοποιηθεί μόνο τεχνολογία αιχμής, ενώ εφαρμόζονται εξελιγμένα ρομποτικά συστήματα διαχείρισης των προφίλ και των παραγγελιών. Η ELVIAL έχει παρουσία σε κάθε γωνιά της Ελλάδος μέσω ενός ισχυρού δικτύου επιλεγμένων και πιστοποιημένων κατασκευαστών κουφωμάτων. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της ELVIAL δίνουν μία ξεχωριστή αίσθηση σιγουριάς καθώς: Η εταιρία είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα με διεθνείς πιστοποιήσεις και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Συνεργάζεται με ένα ισχυρό δίκτυο πιστοποιημένων κατασκευαστών κουφωμάτων. Προσφέρει πάντα αναβαθμισμένες και καινοτόμες υπηρεσίες. Προσφέρει μεγάλη παραγωγική ευελιξία χάρη στην υπερσύγχρονη και υψηλών προδιαγραφών μονάδα παραγωγής που διαθέτει.


4-5


Εγγυημένη ποιότητα με ασφαλή, πιστοποιημένα συστήματα! Οι σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες και ο σημερινός χρήστης προϊόντων αλουμινίου αναζητά την ποιοτική διαφορά. Έτσι η ELVIAL, γνωρίζοντας έγκαιρα και την επερχόμενη πρόκληση που θα προκαλούσε η απαίτηση σήμανσης CE, ανέπτυξε το 2004 τα φημισμένα καινοτόμα προϊόντα ELVIAL multilock systems, τα οποία συμπεριλαμβάνουν Ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία, η οποία ισχύει σε 25 χώρες. Πρόκειται για προϊόντα που πιστοποίησε σε μέγιστες διαστάσεις, αποσπώντας αξιοζήλευτες επιδόσεις, με ξεχωριστή εκείνη την πιστοποίηση που αφορά στην αντίσταση σε πιθανή διάρρηξη κατηγορίας WK2. Η κατηγορία WK2, στην οποία κατατάσσονται τα κουφώματα αλουμινίου, αφορά στην προσπάθεια του δράστη να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο με πρόσθετη χρήση εργαλείων όπως κατσαβίδι, τανάλια, σφήνες. Επιπλέον, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των συνεργατών μας αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την παροχή ποιοτικών προϊόντων. Έτσι, μέσω επιτόπιων εκπαιδεύσεων και ελέγχων των τελικών προϊόντων που κατασκευάζονται με συστήματα ELVIAL, εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας επιλέγουν και πιστοποιούν μόνο εκείνους τους συνεργάτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναρτήσουν την σήμανση CE στο τελικό προϊόν. Παραδίδεται στο συνεργάτη το πιστοποιητικό σωστής κατασκευής των συστημάτων ELVIAL και με τη σειρά τους οι πιστοποιημένοι κατασκευαστές προσκομίζουν στον καταναλωτή τα συνοδευτικά έντυπα, όπως: εγγύηση σωστής λειτουργίας, δήλωση συμμόρφωσης στη σήμανση CE, έντυπο συντήρησης και επεξήγησης των σημάτων πιστοποίησης. Τα πιστοποιητικά ισχύουν για ένα χρόνο, οπότε και γίνεται επανεξέταση των συνθηκών κατασκευής των κουφωμάτων προκειμένου να επανεκδοθεί νέο. Παρ’ όλ’αυτά, εξειδικευμένα στελέχη της ELVIAL ελέγχουν την ορθή κατασκευή και κατά τη διάρκεια του έτους που ισχύει το πιστοποιητικό. Έτσι διασφαλίζεται συνεχώς το ποιοτικό αποτέλεσμα του δικτύου της ELVIAL. Επιπλέον, η ELVIAL, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των προϊόντων, στο περιβάλλον και στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα από κορυφαία Ευρωπαϊκά ινστιτούτα για την εφαρμογή των ακόλουθων διεθνών συστημάτων διαχείρησης της παραγωγής και ελέγχου της ποιότητας: -ISO 9001:2001 για το σχεδιασμό, την παραγωγή και επεξεργασία προφίλ αλουμινίου -ΕΝ-15088:2006 (FPC) για τη σήμανση CE των προφίλ που παράγει -ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση -OHSAS 18001:2007 για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία -QUALICOAT και SEASIDE CLASS για την ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ αλουμινίου Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στη διαφύλαξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των συστημάτων ELVIAL και στην προστασία του τελικού καταναλωτή.


Mε έμφαση στο χρώμα! Στην ELVIAL γνωρίζουμε ότι αναζητάτε το άψογο αισθητικό αποτέλεσμα και σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε το χρώμα της αρέσκειας σας μέσα από μια πλούσια παλέτα χρωμάτων, που δημιουργήσαμε με ιδιαίτερη φροντίδα. Γι’ αυτό και έχουμε επενδύσει σε μηχανολογικό εξοπλισμό βαφείων τεχνολογίας αιχμής, σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και σε επιστημονικούς συνεργάτες. Χάρη στα ρομπότ βαφής τελευταίας τεχνολογίας multitronic της ELVIAL, διασφαλίζεται η ομοιόμορφη κάλυψη του προφίλ με πούδρα. Οι ηλεκτροστατικές βαφές αλουμινίου προσφέρουν μοναδική σταθερότητα και αντοχή ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έτσι σας προσφέρουμε ένα προϊόν αντάξιο των προσδοκιών σας, που θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Τα βαφεία ηλεκτροστατικής βαφής της ELVIAL ανταποκρίνονται σε όλους τους επίσημους ελέγχους ποιότητας και προδιαγραφές διαδικασιών, σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης QUALICOAT και SEASIDE CLASS. Πέρα από τη μεγάλη ποικιλία RAL και ειδικών μεταλλικών χρωμάτων, η ELVIAL διαθέτει και βαφείο σε αποχρώσεις ξύλου με μια μοναδική συλλογή χρωμάτων ξύλου που εμπλουτίζουμε ανάλογα με τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Η βαφή των προφίλ αλουμινίου σε αποχρώσεις ξύλου γίνεται με τη μέθοδο της σουμπλιχρωμίας, η οποία είναι και η μόνη που διασφαλίζει την απόλυτη πιστότητα του ξύλου. COATING: CHROME & HARMFUL SUBSTANCES FREE

Με έμφαση στο περιβάλλον και τον άνθρωπο! Στην ELVIAL το κέντρο του κόσμου είστε εσείς. Έτσι φροντίζουμε καθημερινά να παράγουμε προϊόντα με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον ώστε να παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν πλανήτη καθαρό και ασφαλή, όπως τους αξίζει! Στην ELVIAL, εφαρμόζουμε ένα πλήρες σύστημα για την διαχείριση του περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004. Βάφουμε τα προφίλ αλουμινίου στα πρότυπα βαφεία μας μόνο με φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, χωρίς χρώμιο και τα συσκευάζουμε μόνο σε ανακυκλώσιμο υλικό. Οι πούδρες, που χρησιμοποιούμε στα κατά QUALICOAT πιστοποιημένα βαφεία μας, είναι πολυεστερικής βάσης και απαλλαγμένες από επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο (TGIC - free). Ακόμη, συγκεντρώνουμε και στέλνουμε προς ειδική επεξεργασία σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τα υπολείμματα πούδρας που προκύπτουν από τη διαδικασία βαφής. Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε περαιτέρω στη διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργεί η διαδικασία παραγωγής. Έτσι, φροντίζουμε επιπρόσθετα για την ανακύκλωση των υπολειμμάτων αλουμινίου, τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού και των αποβλήτων λιπαντικών λαδιών από εξουσιοδοτημένες εταιρίες. Οι άνθρωποί μας σέβονται τη κληρονομιά μας, τον πλανήτη μας! Έχουν μάθει να φροντίζουν καθημερινά το περιβάλλον ανακυκλώνοντας το χαρτί και το μη εμπορεύσιμο υλικό. Στην ELVIAL εργαζόμαστε πάντα με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων αλουμινίου που εξυπηρετούν την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μπορεί να συμβάλλει δραστικά στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 6-7


01. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ

ELVIAL multilock systems Είναι η ιδανική λύση για μονοκατοικίες αλλά και σύγχρονα κτίρια. Καλύπτουν όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και ανάγκες, είναι διαθέσιμα σε πολλούς τύπους και σχέδια με παντζούρι ή ρολό. Προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμοηχομόνωσης και μέγιστη ασφάλεια. Επίσης, οι λιτές γραμμές και η τέλεια εφαρμογή αφήνουν μια μοναδική αίσθηση τελειότητας. Βασικό χαρακτηριστικό όλων των ανοιγόμενων ELVIAL multilock systems είναι ότι παρέχουν αυξημένη αντίσταση στη διάρρηξη και μάλιστα με πιστοποίηση από το εγκυρότερο ινστιτούτο δοκιμών, Ift Rosenheim Γερμανίας.


8-9


EL 5700

ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Για ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Είναι η σειρά που καλύπτει την ανάγκη ύψιστης θερμομόνωσης σε εξαιρετικά ψυχρά κλίματα με χρήση ειδικού πολυαμιδίου. Κατάλληλη και για μεγάλα ανοίγματα. • Στιβαρό θερμοδιακοπτόμενο σύστημα • Συνιστάται για μεγάλα ανοίγματα • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf= 1,9 W/(m2*K) • Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις χάρη στη χρήση υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου 30mm • Αυξημένη αντίσταση σε διάρρηξη με έως 19 ατσάλινα σημεία κλειδώματος περιμετρικά του φύλλου • Ευκολία και ταχύτητα τοποθέτησης του μηχανισμού σε σχέση με τα συστήματα «camera Europea» • Εσωτερική γωνία σύνδεσης με οπές υποδοχής των μεντεσέδων του μηχανισμού για βέλτιστή σταθεροποίηση • Υψηλές επιδόσεις σε στεγανότητα με ελαστικά από EPDM • Κυκλοφορεί σε ίσια και καμπύλη μορφή • Αποτελεί Πανευρωπαϊκή Ευρεσιτεχνία της ELVIAL


10-11


EL 5600

ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Άριστη ασφάλεια, θερμομόνωση και ηχομόνωση Kαλύπτει όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες των αρχιτεκτόνων, με εξαιρετικές επιδόσεις στην υδατοστεγανότητα και ανεμοπίεση ως 450 Pa σε μέγιστη διάσταση πιστοποιημένου δίφυλλου κουφώματος 2.33 x 2.33 m, (καταιγίδα 10 Beaufort με ταχύτητα ανέμου 89-102 km/h, όπου ξεριζώνονται δέντρα και προκαλούνται σημαντικές ζημιές). Άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση, πιστοποιημένη αντίσταση στη διάρρηξη κατηγορίας WK2. • Στιβαρό θερμοδιακοπτόμενο σύστημα • Συνιστάται για μεγάλα ανοίγματα • Πιστοποιημένο στο Ift Rosenheim στις μέγιστες διαστάσεις (πλάτος 2.33m και ύψος 2.33m) • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf= 2,5 W/(m2*K) • Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις χάρη στη χρήση υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου πλάτους 22mm και πολυστερίνη • Πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική αντίσταση WK2 (Ift Rosenheim) • Ευκολία και ταχύτητα τοποθέτησης του μηχανισμού σε σχέση με τα συστήματα «camera Europea» • Εσωτερική γωνία σύνδεσης με οπές υποδοχής των μεντεσέδων του μηχανισμού για βέλτιστη σταθεροποίηση • Υψηλές επιδόσεις σε στεγανότητα με ελαστικά από EPDM • Υψηλές επιδόσεις σε Υδατοστεγανότητα: 900 Pa σε μονόφυλλο κούφωμα με σταθερό (κυκλώνας 13 Beaufort) • Αεροπερατότητα: κατηγορία 4, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο • Διατίθεται σε ίσια και καμπύλη μορφή • Αποτελεί Πανευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία της ELVIAL


EL 4600

SMART ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα

Είναι η σειρά που καθορίζει τη βάση της γκάμας των θερμοδιακοπτόμενων ELVIAL multilock systems. Με εξαιρετικές επιδόσεις στην υδροπίεση και ανεμοπίεση ως 450 Pa σε μέγιστη διάσταση πιστοποιημένου δίφυλλου κουφώματος 1.50 m x 2.30m, που αντιστοιχούν σε δυνατή καταιγίδα 10 Beaufort με ταχύτητα ανέμου 89 -102 km/h.

• Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα • Αυξημένη αντίσταση σε διάρρηξη • Συνιστάται για συμβατικά ανοίγματα • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf = 2,5 W/(m2*K) • Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις χάρη στη χρήση υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου πλάτους 24mm και Πολυστερίνη • Ευκολία και ταχύτητα τοποθέτησης του μηχανισμού σε σχέση με τα συστήματα «camera Europea» • Υψηλές επιδόσεις σε στεγανότητα με ελαστικά από EPDM • Υδατοστεγανότητα: 900 Pa σε μονόφυλλο κούφωμα με σταθερό (κυκλώνας 13 Beaufort) • Εσωτερική γωνία σύνδεσης με οπές υποδοχής των μεντεσέδων του μηχανισμού για βέλτιστή σταθεροποίηση • Διατίθεται σε ίσια και καμπύλη μορφή • Αποτελεί Πανευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία της ELVIAL

12-13


EL 5400

ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Καλύπτει όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις Αποτελεί την ευρέως χρησιμοποιούμενη σειρά των ELVIAL multilock systems. Δημιουργήθηκε για να καλύψει όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες των αρχιτεκτόνων, με εξαιρετικές επιδόσεις στην υδατοστεγανότητα, την ανεμοπίεση και την ηχομόνωση. • Στιβαρό σύστημα για περιοχές με ήπιο κλίμα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου • Πιστοποιημένο στο Ift Rosenheim στις μέγιστες διαστάσεις (πλάτος 2.36m και ύψος 2.40m) • Συνιστάται για μεγάλα ανοίγματα • Αυξημένη αντιδιαρρηκτική αντίσταση • Δέχεται μηχανισμό με περιμετρικά κλειδώματα • Υψηλές επιδόσεις σε στεγάνωση με τη χρήση γερμανικών ελαστικών EPDM: Υδατοστεγανότητα 1050 Pa σε μονόφυλλο κούφωμα με σταθερό (κυκλώνας 13 Beaufort) • Συνδυάζει λειτουργικότητα και design • Εσωτερική γωνία σύνδεσης με οπές υποδοχής των μεντεσέδων του μηχανισμού για βέλτιστή σταθεροποίηση • Ευκολία και ταχύτητα τοποθέτησης του μηχανισμού σε σχέση με τα συστήματα «camera Europea» • Διατίθεται σε ίσια και καμπύλη μορφή • Αποτελεί Πανευρωπαϊκή Ευρεσιτεχνία της ELVIAL


EL 4300

LIGHT ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Διακριτικό, κομψό και ευέλικτο Είναι η σειρά που καθορίζει τη βάση της γκάμας ELVIAL multilock systems. Προσφέρει κουφώματα ιδανικής σχέσης κόστους και επίδοσης αντίστασης σε καιρικές καταπονήσεις.

• Οικονομική λύση για ανοιγόμενες τυπολογίες με ιδανική σχέση κόστους και επίδοσης αντίστασης σε καιρικές καταπονήσεις. • Συνιστάται για συμβατικά ανοίγματα • Αυξημένη αντιδιαρρηκτική αντίσταση • Δέχεται μηχανισμό με περιμετρικά κλειδώματα • Υψηλές επιδόσεις σε στεγανότητα με τη χρήση γερμανικών ελαστικών EPDM • Συνδυάζει κομψότητα και λειτουργικότητα • Κυκλοφορεί σε καμπύλη μορφή • Ευκολία και ταχύτητα τοποθέτησης του μηχανισμού σε σχέση με τα συστήματα «camera Europea» • Εσωτερική γωνία σύνδεσης με οπές υποδοχής των μεντεσέδων του μηχανισμού για βέλτιστή σταθεροποίηση • Αποτελεί Πανευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία της ELVIAL

14-15


EL 5200

STATUS

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

Κλασικό σύστημα με εξαιρετική θερμομόνωση

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός, η άριστη ποιότητα, η απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση καθιστούν το σύστημα ιδανικό για κάθε κατασκευή. Η σειρά αυτή μπορεί να καλύψει όλες τις τεχνικές κατασκευής και λειτουργίας των κουφωμάτων.

• Απόλυτη θερμομονωτική προστασία με υαλοενισχυμένο προφίλ πολυαμιδίου 22mm με multi-directional fiber-glass. • Υψηλές επιδόσεις σε στεγανότητα με ελαστικά από EPDM. • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf = 2,8 W/(m2*K) • Άριστη απορροή υδάτων με περιμετρικά εξωτερικά κανάλια αποστράγγισης. • Ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά στεγάνωσης από EPDM. • Διατίθεται σε ίσα και καμπύλη μορφή


EL 4400

SUPER SMART

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

Άριστη θερμομόνωση και λειτουργικότητα Ο άριστος σχεδιασμός της σειράς 4400 Super Smart έχει επιτύχει τον καλύτερο συνδυασμό υψηλής αισθητικής, μοναδικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερα χαμηλού κόστους.

• Απόλυτη θερμομονωτική προστασία με υαλοενισχυμένο προφίλ πολυαμιδίου 22mm με multi-directional fiber-glass. • Άριστη στεγανότητα στον άνεμο, με ειδικά πολυθάλαμα ελαστικά στεγάνωσης από EPDM. • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf = 2,9 W/(m2*K) • Τέλεια υδατοστεγανότητα, με περιμετρικά και εξωτερικά κανάλια αποστράγγισης. • Διατίθεται σε ίσια και καμπύλη μορφή

16-17


EL 2200

CLASSIC

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

Άριστη ποιότητα με διαχρονική αξία

Η άριστη ποιότητα, η ικανοποιητική θερμομόνωση και ηχομόνωση είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά της σειράς, η οποία μπορεί να καλύψει όλες τις τεχνικές κατασκευής και λειτουργίας των κουφωμάτων.

• Καλή θερμομονωτική προστασία, με υαλοενισχυμένο προφίλ πολυαμιδίου 14mm με multi-directional fiber-glass. • Άριστη στεγανότητα στον άνεμο, με ειδικά πολυθάλαμα ελαστικά στεγάνωσης από EPDM. • Τέλεια υδατοστεγανότητα, με περιμετρικά και εξωτερικά κανάλια αποστράγγισης. • Διατίθεται σε ίσια και καμπύλη μορφή


EL 2000

BENEFIT

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ

Σχεδιασμένο για να καλύπτει όλες τις ανάγκες σε ανοιγόμενα κουφώματα Η σειρά 2000 Benefit ανταποκρίνεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ηχομόνωσης και υδατοστεγανότητας. Ο σωστός σχεδιασμός και η ελαφριά κατασκευή, καθιστούν τη σειρά αυτή μοναδική στην κατηγορία της. Η λειτουργικότητα του συστήματος 2000 Benefit καλύπτει όλες τις κλασσικές ανοιγοανακλινόμενες κατασκευές κουφωμάτων. Επιπλέον, η χρησιμότητά του επεκτείνεται σε ειδικές κατασκευές, όπως πόρτες aller-retour, βιτρίνες καταστημάτων μεγάλων διαστάσεων, κύριες είσοδοι.

• Άριστη απορροή υδάτων με περιμετρικά εξωτερικά κανάλια αποστράγγισης. • Ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά στεγάνωσης από EPDM. • Συνδεσμολογία με βιδωτή και πρεσαριστή γωνία συνδέσεως. • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί της αγοράς που ακολουθούν το πρότυπο Camera Europea. • Διθάλαμο προφίλ • Διατίθεται σε ίσια και καμπύλη μορφή

18-19


EL 8200

FLEXI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ

Σύστημα φυσούνας με απεριόριστες δυνατότητες

Το σύστημα EL 8200 προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για να καλύψετε πολύ μεγάλα ανοίγματα παρέχοντας άριστη στεγανότητα και μεγάλη διαύγεια χάρη στην ελάχιστη παρουσία αλουμινίου στην όψη της. Η ξεχωριστή σειρά φυσούνας παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών κατασκευών με μέγιστο ύψος 3 m και μέγιστο πλάτος 0,8 m χωρίς οριζόντιο χώρισμα, για άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

• Δυνατότητα κάλυψης πολύ μεγάλων ανοιγμάτων • Άριστη στεγανότητα με την χρήση ελαστικών από EPDM και βουρτσάκια υψηλής πυκνότητας με μεμβράνη. • Ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά από EPDM τα οποία παρέχουν μέγιστη στεγανότητα • Ευκολία χρήσης χάρη στην ειδική επίπεδη λαβή ασφάλισης η οποία μπορεί και να χρησιμοποιηθεί για την έλξη ή την ώθηση των φύλλων κατά την λειτουργία της φυσούνας • Πολύ εύκολη κατεργασία για την τοποθέτηση και τοποθέτηση της λαβής και του μηχανισμού ασφάλισης. • Μέγιστο ύψος φύλλου 3 m χωρίς οριζόντιο χώρισμα • Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής ζυγού αριθμού φύλλων κινούμενα προς μία κατεύθυνση (π.χ. 4-0-0) • Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής ζυγού αριθμού φύλλων κινούμενα προς μία κατεύθυνση με ταυτόχρονη κατασκευή μονού αριθμού φύλλων κινούμενα προς την άλλη κατεύθυνση (π.χ. 7-4-3) • Δέχεται κλειδαριά εισόδου βάθους 30 mm για στιβαρότερη κατασκευή με μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο • Ράουλα και μεντεσέδες από ανοξείδωτα τμήματα και τμήματα αλουμινίου για να μην υπάρξουν ποτέ προβλήματα οξείδωσης ακόμα και αν η κατασκευή βρίσκεται σε επιβαρημένο περιβάλλων (π.χ. παραθαλάσσιες περιοχές), με ρόδες διαμέτρου 39 mm για μεγαλύτερη αντοχή και ευκολία στην κύλιση • Παρέχει την δυνατότητα, με την χρήση ειδικού προφίλ φύλλου, να τοποθετηθεί στη φυσούνα γέμισμα παντζουριού και να μετατραπεί έτσι με πολύφυλλο παντζούρι. • Διατίθεται σε καμπύλη μορφή


EL 8000

MAIN ENTRANCE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

Στιβαρό & μοντέρνο σύστημα πόρτας εισόδου με θερμομόνωση

Το σύστημα EL 8000 MAIN ENTRANCE είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα για την κατασκευή Κυρίων Εισόδων. Η αυστηρή γραμμή του προσδίδει κύρος στις εισόδους κατοικιών, οι οποίες και αποτελούν το πρώτο κούφωμα της οικίας το οποίο βλέπει κάποιος επισκέπτης. • Συνεπίπεδο σύστημα σε ίσια γραμμή. • Υψηλό επίπεδο ασφάλειας με την χρήση κλειδαριών πολλαπλών κλειδωμάτων και σωληνωτών πηχακίων. • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf = 2,3 W/(m2*K) • Στιβαρό, θερμομονωτικό σύστημα εισόδου με κάσα και φύλλο πλάτους 77 mm • Μπορούν να τοποθετηθούν κλειδαριές τύπου 24X6 U • Δέχεται μεντεσέδες βαρέως τύπου (εμφανείς και κρυφούς) • Συνίσταται για χρήση σε δημόσια κτίρια (δέχεται μπάρα πανικού) • Συνίσταται για εισόδους πολυκατοικιών και γενικά για βαριά και συχνή χρήση • Κατασκευάζονται όλες οι τυπολογίες των συστημάτων εισόδου • Προσφέρει δύο επιλογές στεγάνωσης: με τη χρήση αυτόματων αεροφρακτών ή τοποθετώντας κατωκάσι • Δέχεται αυτοματισμούς όλων των τύπων (αυτόματο άνοιγμα με ηλεκτρομηχανικό μηχανισμό, σύστημα αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος, κάρτας, κωδικού, κτλ.) 20-21


02. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ

Είναι η ιδανική λύση όπου επιβάλλεται οικονομία χώρου και ευελιξία στην κατασκευή. Ο μοντέρνος σχεδιασμός τους ανταποκρίνεται τέλεια σε όλες τις κατασκευές και προσφέρει θερμοηχομόνωση, ασφάλεια, στιβαρότητα και άριστη λειτουργικότητα. Σε συνδυασμό με σήτα και παντζούρι ή ρολό, χωνευτά στον τοίχο επάλληλα ή εξωτερικά, προσφέρουν όλες τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των κουφωμάτων αλουμινίου. Οι αυξημένες ανάγκες του καταναλωτή για ασφάλεια και λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της ELVIAL είχαν ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό των ανασυρόμενων συστημάτων κουφωμάτων που ενδείκνυνται για σύγχρονες κατασκευές αισθητικής υπεροχής. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανασυρόμενων συστημάτων της ELVIAL είναι η ασφάλεια και η πρακτικότητα στη χρήση, η δυνατότητα δημιουργίας πολλών αρχιτεκτονικών κατασκευών, τα μεγάλα ανοίγματα και η στιβαρότητα κατασκευής. Επιπλέον, οι διαχρονικές ίσιες γραμμές και τα άριστα χαρακτηριστικά θερμοηχομόνωσης και στεγάνωσης κατατάσσουν τα ανασυρόμενα σύστηματα της ELVIAL ως μια ασφαλή συρόμενη λύση με αντοχή στο χρόνο.


22-23


EL 6800

OPTIMUM

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

Ιδανικό για πολύ μεγάλα ανοίγματα Στιβαρότητα και απόλυτη στεγανότητα σε μέγιστες διαστάσεις. Αντίσταση σε επιχειρούμενη διάρρηξη με ειδικό περιμετρικό μηχανισμό μπλοκαρίσματος ανύψωσης φύλλου (προαιρετικά), με υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης - ηχομόνωσης, με δυνατότητα ηλεκτροκίνησης και τηλεχειρισμού για ευκολία στη χρήση.

• Ανασυρόμενο θερμοδιακοπτόμενο σύστημα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων • Στιβαρότατη κατασκευή με μοντέρνο design και απόλυτη στεγανότητα σε μέγιστες διαστάσεις • Δυνατότητα κατασκευής μεγάλων ανοιγμάτων (μέγιστο πλάτος φύλλου 3 m) • Συντελεστής θερμοπερατότητας: Uf 4,1 W/(m2*k) • Χρήση μηχανισμού ανασυρόμενου, max. 300kg ανά φύλλο • Η θερμοδιακοπή επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου 24mm & 14,3 mm. • Υψηλές επιδόσεις σε ανεμοπίεση και αεροπερατότητα χάρη στη χρήση ελαστικών από EPDM • Ειδικά σχεδιασμένα κεντρικά στεγανωτικά για τις κάσες ,τις τάπες γάντζου και τις τάπες για τις δίφυλλες κατασκευές • Υψηλό επίπεδο ασφάλειας με την τοποθέτηση μηχανισμών anti lift στο επάνω τμήμα του φύλλου • Ομαλή κύλιση με την χρήση inox οδηγού • Διατίθεται σε ίσια μορφή


EL 6700

ELVIAL MULTILOCK SLIDE

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Το πρώτο ανασυρόμενο με πιστοποιημένη αντίσταση σε διάρρηξη και πιστοποιημένη στεγανότητα σε καταιγίδα 9 μποφόρ, στο Γερμανικό ινστιτούτο ift Rosenheim. Πιστοποιημένη αντίσταση στη διάρρηξη κατηγορίας WK2. Εξαιρετικές επιδόσεις στην ανεμοπίεση, στην αεροπερατότητα και ιδιαίτερα στην υδατοστεγάνωση ως 300 Pa σε μέγιστη διάσταση πιστοποιημένου μονόφυλλου κουφώματος με σταθερό 3,5 x 2,3 m, που αντιστοιχούν σε δυνατή καταιγίδα 9 Beaufort (ταχύτητα ανέμου 75-88 km/h, με ζημιές σε σπίτια). • Απλή συρόμενη αλλά και ανασυρόμενη παραλλαγή για αυξημένη στεγανότητα • Στιβαρή κατασκευή με κομψή, λιτή γραμμή • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf 3,7 W/(m2*k) • Δυνατότητα κατασκευής μεγάλων ανοιγμάτων (σε επάλληλη δίφυλλη κατασκευή πλάτος έως 4 m) • Πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική αντίσταση WK2 (Ift Rosenheim) • Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού ανασυρόμενου (90 kg και 150 kg) ή απλού συρόμενου • Η θερμοδιακοπή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ράβδων υαλοενισχυμένου πολαμιδίου 24mm, 22mm & 18mm. • Ειδικά σχεδιασμένα κεντρικά στεγανωτικά για τις κάσες ,τις τάπες γάντζου και τις τάπες για τις δίφυλλες κατασκευές. • Εξαιρετικές επιδόσεις στην υδατοστεγάνωση ως 300 Pa (καταιγίδα 9 Beaufort) σε μέγιστη διάσταση πιστοποιημένου μονόφυλλου κουφώματος με σταθερό 3,5 x 2,3 m (Ift Rosenheim) • Υψηλές επιδόσεις σε ανεμοπίεση και αεροπερατότητα χάρη στη χρήση ελαστικών στεγανότητας από EPDM • Ομαλή κύλιση με την χρήση inox οδηγού • Διατίθεται μόνο σε ίσια μορφή

24-25


EL 6500

SMART SLIDE

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

H αντικατάσταση έχει το δικό της σύστημα!

Το EL6500 είναι το νέο θερμομονωτικό συρόμενο σύστημα της ELVIAL, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις αυξημένες δυνατότητές του στην κάλυψη όλων των πιθανών τυπολογιών κατασκευής συρομένων. Είναι ιδανικό για αντικαταστάσεις κουφωμάτων, καθώς έχει εύκολη & γρήγορη κατασκευή και εφαρμογή. Έχει πιστοποιηθεί στο πλέον έγκριτο ινστιτούτο Ift Rosenheim Γερμανίας με εξαιρετικές επιδόσεις στην θερμοπερατότητα με συντελεστή Uf 3,9 W/(m2*k) για επάλληλη κατασκευή. • Απλή συρόμενη αλλά και ανασυρόμενη παραλλαγή για αυξημένη στεγανότητα • Ιδανικό για χωνευτή κατασκευή στις πιο στενές τοιχοποιίες • Στιβαρή κατασκευή με κομψή, λιτή γραμμή • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf: 3,9 W/(m2*k) για επάλληλη κατασκευή. • Διαστάσεις κασών για χωνευτά συρόμενα από 77,3 mm για κατασκευή τζάμι–σίτα και από 93,3 mm έως 112,6 για κατασκευή τζάμι–σίταπαντζούρι • Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού ανασυρόμενου (90 kg και 150 kg) ή απλού συρόμενου • Η θερμοδιακοπή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ράβδων υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου 28 mm, 24 mm, 22 mm, 18 mm και 16 mm. • Ειδικά σχεδιασμένα κεντρικά στεγανωτικά για επάλληλες κατασκευές • Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα για την στεγάνωση των χωνευτών κατασκευών. • Ομαλή κύλιση με την χρήση inox οδηγού • Πρωτοποριακός σχεδιασμός γωνίας σύνδεσης για άψογη & στέρεα κατασκευή φύλλου • Διατίθεται μόνο σε ίσια μορφή


EL 3300

INOX EVO

ΣΥΡΟΜΕΝΟ

Οικονομικό και ευέλικτο Συρόμενο σύστημα κουφωμάτων που ενδείκνυται για σύγχρονες κατασκευές, όπου είναι απαραίτητη η οικονομία χώρου. Πρόκειται για το βασικό συρόμενο σύστημα για ήπιο κλίμα με μεγάλες δυνατότητες τυπολογιών. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η ποιότητα στην κατασκευή, η ελαφριά δομή της και η αθόρυβη λειτουργία. Οι λιτές γραμμές του, η υπεροχή του ανοξείδωτου υλικού και η λειτουργικότητα του καθιστούν το 3300 Inox EVO ως συνώνυμο της σύγχρονης αισθητικής.

• Οικονομικό και ευέλικτο συρόμενο σύστημα • Συνιστάται για συμβατικά ανοίγματα (διάσταση φύλλου: πλάτος έως 1.60m και ύψος 2.20m) • Δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών κλειδωμάτων • Άριστη λειτουργικότητα χάρη στον ειδικό ανοξείδωτο (inox) οδηγό κύλισης και στα βαρέως τύπου ράουλα. • Διατίθεται σε ίσια και καμπύλη μορφή. • Για τις ίδιες τυπολογίες το σύστημα προσφέρει και επίπεδες και σωληνωτές κάσες.

26-27


03. ΣΚΙΑΣΗ

Η αισθητική ολοκλήρωση ενός κουφώματος και κατ’ επέκταση ενός έργου εξαρτάται άμεσα και από την επιλογή του ρολού ή του παντζουριού. Η ELVIAL, συνεπής στην υψηλή ποιότητα, αναζητεί συνεχώς την εξέλιξη και την δημιουργία σημείων υπεροχής για τα συστήματα που παράγει. Έτσι, δημιουργεί ξεχωριστά συστήματα που Διευκολύνουν τους κατασκευαστές και βελτιώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα του κτιρίου.


28-29


EL 9000

ROLLING SHUTTERS

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΡΟΛΟΥ

Τέλεια θερμομόνωση με μοντέρνο και λειτουργικό σχεδιασμό Η ELVIAL έχει επιτύχει μετά από συνεχείς έρευνες, να κατασκευάσει ένα σύγχρονο και τελειοποιημένο θερμομονωτικό ρολό με άριστο φινίρισμα, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παράλληλα παρέχει ασφάλεια.

• Συντελεστής θερμοπερατότητας Usb: 2,1 W/m2*k • Compact διαστάσεις κουτιού για διακριτική παρουσία (Υ: 18cm X Π: 20cm) • Διατίθεται και σε μεγαλύτερη διάσταση Υ: 21cm X Π: 23cm για μεγαλύτερα ύψη κουφωμάτων • Άριστη λειτουργικότητα και αξιοπιστία • Δέχεται χειροκίνητους (ιμάντας ή μανιβέλα) και ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς (απλούς και με τηλεχειρισμό) • Δυνατότητα τοποθέτησης με φυλλαράκια με γέμιση πολυουρεθάνης ή φυλλαράκια από προφίλ διέλασης αλουμινίου (βαρέως τύπου) • Tο κουτί 18Χ20cm συνεργάζεται με κάσες πλάτους έως 164mm και το κουτί 21Χ23cm με κάσες πλάτους έως 194mm • Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του κουτιού, δεν απαιτείται κατασκευή και τοποθέτηση επιπρόσθετου κουτιού ή τοποθέτηση επιπλέον διαχωριστικού προφίλ στο εσωτερικό του κουτιού, για την επίτευξη της απαραίτητης θερμοδιακοπής


EL 8100

SHUTTER SYSTEM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ

Σύστημα παντζουριού με διαχρονική αξία

Πρωτοποριακό σύστημα κατασκευής παντζουριών το οποίο μεταφέρει την αίσθηση του παλιού ξύλινου παντζουριού στις σύγχρονες κατασκευές αλουμινίου. Η σχεδίαση του η οποία συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με την αισθητική τελειότητα δίνει όλα τα εχέγγυα για μια κατασκευή παντζουριού με διαχρονική αξία.

• Σύστημα παντζουριού με την κλασική αισθητική της αίσθησης του ξύλινου κουφώματος • Το σύστημα διαθέτει δύο είδη κασών. Απλή κάσα, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην μεσοτοιχία είτε στην εξωτερική πρόσοψη του κτηρίου και πρόσθετη κάσα που λειτουργεί ως προσθήκη σε κάσες ανοιγομένων , η οποία δημιουργεί και υποδομή για την τοποθέτηση σήτας • Η πλήρωση των φύλλων μπορεί να γίνει με γαλονάκι, σταθερή οβαλίνα ή κινητή περσίδα. • Η ειδικής σχεδίασης «σκαλιέρα» η οποία επιτρέπει την ταχύτατη και πολλή εύκολη τοποθέτηση σταθερής οβαλίνας • Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής όλων των πιθανών τυπολογιών για παντζούρι (από δίφυλλο έως και εξάφυλλο). • Εκτός από την κλασική κατασκευή της κάσας σε τελάρο υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής του τελάρου της κάσας ως ‘’Π’’ και του φύλλου με ταμπλά με την χρήση ειδικών ταπών για τα φύλλα. • Η ύπαρξη στο σύστημα ειδικού πρόσθετου προφίλ για την κάσα επιτρέπει το δίπλωμα και την ασφάλιση των φύλλων κάθετα στο εσωτερικό της τοιχοποιίας. • Η ύπαρξη και η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικών διακοσμητικών προφίλ στο εσωτερικό των φύλλων δίνει την δυνατότητα άριστων αισθητικών αποτελεσμάτων.

30-31


04. ΑΙΘΡΙΟ, ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

Τα υαλοπετάσματα και τα αίθρια αποτελούν πρωτοποριακά συστήματα αλουμινίου για την κατασκευή υαλοστασίων και αναρτημένων όψεων σε μοντέρνα κτίρια και επιτρέπουν την άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Ικανοποιούν απόλυτα την απαίτηση για ιδανικό φωτισμό, ευκολία, ασφάλεια, ανθεκτικότητα, αντοχή στο χρόνο, άριστη λειτουργικότητα και αισθητικό αποτέλεσμα.


32-33


EL 7200

ATRIO

ΑΙΘΡΙΟ / ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

Σύστημα υαλοπετάσματος και αιθρίου υψηλών προδιαγραφών

Σύστημα υαλοπετάσματος υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει άριστη δομική συμπεριφορά. Ο ισχυρός φέροντας οργανισμός του EL 7200 της ELVIAL εξασφαλίζει κατασκευές ανθεκτικές σε φορτία και καταπονήσεις με υψηλή στεγάνωση, ηχομόνωση και θερμομόνωση κτιρίου. Τα υλικά του διαθέτουν αντοχή στο χρόνο με ελάχιστη απαίτηση συντήρησης. • Σύστημα αιθρίου και υαλοπετάσματος με εμφανή κάναβο • Συνιστάται για κατασκευές κάθετων και κεκλιμένων επιφανειών και όψεων κτιρίων • Προσφέρει κατασκευές υψηλής αισθητικής • Δυνατότητα τοποθέτησης προβαλλόμενων • Δυνατότητα τοποθέτησης προβαλλόμενων παραθύρων οροφής. • Κατασκευές όλων των τυπολογιών συστημάτων αιθρίου (πυραμίδες, τρούλοι, μονόρρηκτες, δίρρηκτες κατασκευές, κτλ.) • Υψηλότατες πιστοποιημένες επιδόσεις στο Ift Rosenheim 1200 Pa (Διάσταση δοκιμίου 4,5m πλάτος Χ 6m ύψος και μέγιστη διάσταση κανάβου υάλωσης, 2m πλάτος Χ 2,2m ύψος) • Η πλήρης γκάμα των προφίλ καλύπτει όλες τις αρχιτεκτονικές ανάγκες που μπορούν να δημιουργηθούν (Εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες 90 μοιρών, τυποποιημένες γωνίες και κυκλικές κατασκευές μεταβλητών γωνιών) • Ποικιλία από καπάκια πλακών πίεσης γεγονός το οποίο δίνει την δυνατότητα διαφοροποίησης του αισθητικού αποτελέσματος • Διαθέτει ειδικές διατάξεις προφίλ και εξαρτημάτων για την απορροή και διοχέτευση του νερό έξω από την κατασκευή. • Ειδικά σχεδιασμένες πλάκες πίεσης που επιτρέπουν την ελεύθερη ροή του νερού από κεκλιμένες επιφάνειες • Ειδικά υψηλής αντοχής εξαρτήματα σύνδεσης κολώνων και ειδικό εξάρτημα «κορφιά» υψηλής αντοχής και εύκολης τοποθέτησης για την κατασκευή τρούλων. • Διατίθεται με θερμοδιακοπή


EL 7000

CURTAIN WALL

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

Σύστημα structural ή semi-structural υψηλών προδιαγραφών

Το σύστημα υαλοπετάσματος EL 7000 Curtain Wall αποτελείται από μία σειρά προφίλ απλής σχεδιαστικής φιλοσοφίας που καλύπτουν το σύνολο των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων. Το σύστημα υαλοπετάσματος ELVIAL εγγυάται ασφαλείς, ανθεκτικές και καλαίσθητες προσόψεις κτιρίων.

• Σύστημα υαλοπετάσματος structural ή semi-structural υψηλών προδιαγραφών. • Ενδείκνυται για κάλυψη κάθετων όψεων • Προσφέρει προσόψεις υψηλής αισθητικής με προβολή της γυάλινης επιφάνειας • Δυνατότητα τοποθέτησης προβαλλόμενων παραθύρων • Διατίθεται και με θερμοδιακοπή • Kάναβος ιδιαίτερα μεγάλης αντοχής. • Απλές κατεργασίες που πραγματοποιούνται με την χρήση μίας μικρής χειροκίνητης πρέσας και ενός απλού δράπανου. • Κατάλληλα σχεδιασμένα εξαρτήματα αγκύρωσης και συγκράτησης των προβαλλόμενων τεμαχίων είναι ώστε να διασφαλίζουν την εύκολη συναρμολόγηση. • Η πλήρης γκάμα των προφίλ καλύπτει όλες τις αρχιτεκτονικές ανάγκες που μπορούν να δημιουργηθούν.(Εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες 90 μοιρών και κυκλικές κατασκευές μεταβλητών γωνιών) • Με την χρήση του θερμοδιακοπτόμενου φύλλου επιτυγχάνεται η διχρωμία της κατασκευής.

34-35


EL 8300

BUERO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Πολυμορφία εφαρμογών και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα

Η ELVIAL δημιούργησε ένα ξεχωριστό σύστημα χωρίσματος γραφείων που προσφέρει πολυμορφία εφαρμογών. Έτσι, η ELVIAL σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, γυαλί ή ξύλο ως χώρισμα στο νέο της σύστημα ώστε να μπορείτε συνδυάσετε το σύστημα με τον περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον, το νέο σύστημα της ELVIAL υπερέχει καθώς περιέχει εσωτερικό κανάλι καλωδιώσεων και παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης διακοπτών φωτισμού και πριζών δίπλα στις εισόδους των εκάστοτε χωρισμάτων.

• Πολυμορφία εφαρμογών • Δυνατότητα χρήσης γυαλιού, ξύλου, πάνελ ή συνδυασμών τους ως γέμισμα • Προφίλ με εσωτερικό κανάλι τοποθέτησης και κάλυψης καλωδιώσεων • Προσθήκη εισόδου χωρίς να αλλοιώνεται το αισθητικό αποτέλεσμα • Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού σκίασης (περσίδες) ανάμεσα στην υάλωση (προαιρετικά) • Δυνατότητα τοποθέτησης διακόπτη ρεύματος στο επιθυμητό ύψος δίπλα σε είσοδο • Ειδικά προφίλ για την κάλυψη ατελειών ή ανωμαλιών στο δάπεδο, στο ταβάνι ή και στα πλαϊνά τελειώματα της κατασκευής • Η συνδεσμολογία επιτυγχάνεται με γωνιακούς ταχυσυνδέσμους οι οποίοι έχουν δυνατότητα ρυθμίσεων για γρηγορότερη και ευκολότερη τοποθέτηση • Δυνατότητα κατασκευής εισόδου γραφείων στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί κλειδαρά 80 mm, για ευκολότερη καθημερινή χρήση


36-37


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ELVIAL MULTILOCK SYSTEMS


38-39


40-41


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

42-43


Eλληνική έκδοση (02/2013)

Elvial Catalogue 2013  

Elvial Catalogue 2013