Page 1

Inspireren Versnellen Verbinden Innovatie-estafette Verbreed je horizon! 12 november 2013 Gratis toegang en deelname


Innovatie-estafette 2013

Focus op 3 thema’s

Op 12 november 2013 bruist de RAI in Amsterdam van innovatie. De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren de vijfde Innovatieestafette, die draait om inspireren, verbinden en versnellen. Het innovatie-evenement toont wat Nederland aan innovatiekracht in huis heeft. Het heeft bewezen te werken. Deelnemers aan vorige Innovatie-estafettes gaven hier een enorme boost aan hun startende onderneming. Voorgaande estafettes leidden ook tot doorbraken zoals de Zandmotor, de elektrische auto en het ketenakkoord fosfaatkringloop. Aan welke doorbraak helpt u mee op 12 november?

De aarde kraakt nu al in zijn voegen van de menselijke activiteit, maar in 2050 moet de planeet negen miljard monden voeden. De mobiliteit van mensen en goederen in Nederland neemt nog steeds toe. Tegen 2050 woont driekwart van wereldbevolking in stedelijke gebieden. In steden komen de actuele uitdagingen samen. Maar behalve de opgaven vertegenwoordigen ze ook de oplossingen voor veel vraagstukken van morgen.

Voor wie?

De Innovatie-estafette is er voor iedereen die wil bijdragen aan, geïnformeerd wil worden over en geïnspireerd wil raken door innovatief Nederland.

De Innovatie-estafette 2013 presenteert nieuwe kennis, initiatieven en samenwerking binnen drie onderling verweven thema’s. U beleeft de aanzet tot acties en doorbraken rond:

Circular Economy

Innovatie zichtbaar en tastbaar Geestverwanten, friskijkers, deskundigen en dwarsdenkers inspireren tijdens voordrachten en workshops. Ontmoet op de beursvloer drieduizend andere professionals uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Bewindspersonen van de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu verzorgen de plenaire opening. Op de beursvloer zijn de resultaten van samenwerking op de thema’s Circular Economy, Green Transport en Smart Cities tastbaar. Maak kennis met wat de Topsectoren aan innovaties in huis hebben en leer concrete projecten en resultaten van onderlinge samenwerking kennen. Het Europese Onderzoeks- en Innovatieprogramma Horizon 2020 en initiatieven uit de Energieke Samenleving nemen een prominente plek in op de beursvloer. De gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board tonen de innovatiekracht van Greater Amsterdam. Er zijn volop bijkomende evenementen zoals excursies en workshops. Op het podium presenteren prominenten Green Deals en doorbraken. Een ander niet te missen onderdeel is de Jonge Estafette, een pitch-wedstrijd voor jonge ondernemers. De Innovatie-estafette host dit jaar de audities voor TEDx Binnenhof. Ook hier zullen de thema’s Circular Economy, Green Transport en Smart Cities leidend zijn. Leg na de afsluiting waardevolle contacten tijdens de netwerkborrel en het VIP-diner.

Thematrekker Michel Schuurman Zeldzame aardmetalen en fossiele brandstoffen worden schaarser. Dat vraagt om een efficiënte en duurzame omgang met (nieuwe) grondstoffen. We moeten richting een circulaire economie, die de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Nederland kan daar met zijn sterke techniek en slimme recyclingoplossingen het voortouw in nemen. De circulaire economie biedt ruimte aan nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen die financiële en maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren.


Green Transport

Horizon 2020 In 2014 gaat Horizon 2020 van start. Het Europese Onderzoeks- en Innovatieprogramma zal tijdens de Innovatie-estafette worden gelanceerd voor Nederland. Robert-Jan Smits, Directeur Generaal Research and Innovation van de Europese Commissie geeft het startschot. Er is ruim 70 miljard Euro beschikbaar en het programma geeft extra aandacht aan wetenschappelijke excellentie, industrieel leiderschap en deelname van het MKB. Alle inhoudelijke en praktische facetten van Horizon 2020 komen aan bod in workshops op 12 november.

Thematrekker Birgit Hendriks De mobiliteit van mensen en goederen in Nederland neemt nog steeds toe. Hoe verplaatsen we onszelf en onze goederen zo min mogelijk en zo slim mogelijk? Hoe doen we dat met positieve effecten voor alle belanghebbenden, ook voor later en verder weg? Er zijn innovaties en doorbraken nodig om mobiliteit anders, efficiĂŤnter, duurzamer, klantvriendelijker en toekomstbestendig in te richten. Naast de technische oplossingen die de wetenschap aandraagt is er meer nodig. Maar wat? Welke producten of diensten zijn nodig om innovaties sneller en breder toegepast te krijgen? De Innovatie-estafette verbindt betrokkenen uit bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheden en onze eigen samenleving. Zij geven u gezamenlijk op 12 november inspirerende antwoorden op deze vraag.

Smart Cities

Meer informatie: www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/horizon2020-onderzoek-en-innovatie en op http://ec.europa.eu/ research/horizon2020/index_en.cfm

Meld uw initiatief aan De Innovatie-estafette daagt innovatieve ondernemers, wetenschappers, ambtenaren, lokale initiatiefnemers en studenten uit om nieuwe wegen in te slaan. Iedereen met ideeĂŤn voor innovaties binnen Circular Economy, Green Transport en Smart Cities kan zich vanaf eind april melden op de website. De Innovatie-estafette faciliteert de versnelling, met als mogelijke resultaat dat uw verrassende initiatief op 12 november op de beurs een glansrol krijgt. Een mooier podium voor ondertekening van een Green Deal of samenwerkingsverband, mogelijk met een bewindspersoon of CEO, is nauwelijks denkbaar. Het zou toch fantastisch zijn als die presentatie tot een doorbraak zou leiden? Aanmelden als bezoeker of deelnemen als exposant? Volg de Innovatie-estafette via www.innovatie-estafette.nl, en @IE2013.

Thematrekker CornĂŠ Nijburg Met drie procent van het aardoppervlak zorgen steden voor negentig procent van de welvaart. Steden zijn economische ecosystemen en knooppunten van energie, water, goederen en voedsel. Het concept Smart Cities omvat het gebruik van ICT-gedreven technologie om slimme dwarsverbanden te leggen tussen de ecosystemen en knooppunten van stedelijke samenlevingen. Het concept is sterk in opkomst; Nederlandse steden bruisen van de kansrijke initiatieven. De Innovatie-estafette 2013 koppelt ondernemers, wetenschappers, overheden en burgers achter deze initiatieven om samen verder te komen en Nederland leefbaarder, veiliger en concurrerender te maken.

Versie: april 2013

Innovantie estafette  

promotieflyer innovatie estafette

Innovantie estafette  

promotieflyer innovatie estafette

Advertisement