Om Procurators hållbarhetsarbete 2023

Page 1

Fokus på hållbarhet

Säkra val för individen

Snälla val för planeten

Procurator är en av Sveriges ledande handelsbolag och med över 40 år i branschen har vi starka rötter i den nordiska marknaden. Vår vision är att skapa trygga, effektiva och hållbara arbetsplatser. Genom att erbjuda rätt produkter och tjänster ger vi dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsvardag. Ambitionen är att bli Sveriges mest hållbara handelsbolag, ett mål som innebär ett stort ansvar.

Vi är aktiva inom allt från produktion och konsumtion till transport, vilket betyder att vi måste jobba aktivt och kontinuerligt med mål och handlingsplaner för att ta största möjliga hänsyn till vår kvalitet- och miljöpåverkan. Tre fokusområden som på ett bra sätt summerar hur vi arbetar för en hållbar utveckling är:

Transporter

Tillsammans med vår huvudlogistikpartner tar vi ansvar för att driva verksamheten mot att minimera miljöpåverkan från transport- och logistiktjänster.

Leverantörer

Vi ställer höga krav på leverantörer och jobbar ständigt med att implementera vårt hållbarhetsarbete i leveranskedjan.

Individen

Procurator ska vara en trygg arbetsplats där alla behandlas lika, där mångfald är en styrka och där alla tar sitt eget ansvar för att dessa värderingar efterföljs.

Att tänka klimatsmart

Den globala uppvärmningen är ett hot som vi måste lösa tillsammans. Det är upp till var och en att ta sitt ansvar för att vända på trenden.

Våra transporter

En stor utmaning för oss är minska antalet sändningar och CO2e-utsläpp, vilket vi ämnar uppnå genom smarta logistiklösningar, alternativa drivmedel samt optimerade transporter och emballering. Genom konsolidering kan lastutrymmen utnyttjas till fullo och således kan antalet bilar på vägarna minimeras. Detta medför även en minskad förbrukning av lastpallar och emballage. Målet är att uppnå 40% fossilfria transporter under 2023.

Valet att anlita DSV som huvudlogistikpartner grundar sig i att de har ambitiösa hållbarhetsmål och arbetar dedikerat med agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. De tar ansvar för att driva verksamheten mot att minimera miljöpåverkan från transport- och logistiktjänster. DSV utför även noggrann och utförlig registrering av sina sändningar. Statistik kopplat till bland annat typ av bränsle, mängd bränsle, samt möjligheter till alternativa bränsle redovisas grundligt.

Vi kan konsumera hållbart!

Vi försöker alltid uppmuntra kunder till att konsumera smartare och mer hållbart. Våra säljare tar ett stort ansvar i att informera våra kunder om vårt miljötänk och vilka hållbara alternativ som vi kan erbjuda. Det kan exempelvis handla om veckotransporter för att minska antalet sändningar och således vårt CO2e-utsläpp. Det kan även vara att föreslå produkter i vårt sortiment som tillverkas lokalt eller består av återvunnet material.

Att ha en nära och kontinuerlig dialog med kunden är en förutsättning och våra säljare är avgörande för att driva detta arbete framåt! Under 2023 är målet att miljöcertifierade produkter ska utgöra 35% av den totala omsättningen.

Leverantörer

Vi ställer höga krav på leverantörer och jobbar ständigt med att implementera vårt hållbarhetsarbete i leveranskedjan. I vår koncerngemensamma Supplier Code of Conduct sammanfattas våra krav för att ett samarbete ska vara aktuellt. Supplier Code of Conduct signeras och följs upp i enlighet med vår process för att minimera risker i vår leveranskedja utifrån ett hållbarhetsperspektiv och för att säkerställa att mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljökrav och anti-korruption efterlevs.

Individen

Procurator tror starkt på att alla ska behandlas lika. Det är en självklarhet. Alla våra anställda har rätt till en trygg arbetsplats och med grund i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter jobbar vi aktivt för att alla ska behandlas rättvist och med respekt.

Vi ser mångfald som en styrka och har ambitionen att vara en attraktiv arbetsplats för alla. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, handikapp, sexuell läggning, religion, politiska åsikter, etnisk eller social bakgrund.

Ledorden är ”Don’t break the chain”. Om alla ser till att ta sitt eget ansvar kan vi tillsammans se till att våra värderingar efterföljs. Vi är prestigelösa i vårt arbete, ställer upp för våra kollegor och drar oss inte för att hjälpa till där det behövs.

Genom kontinuerlig uppföljning av ENPS och medarbetarsamtal kopplat till arbetskultur, mående, trivsel och motivation försöker vi se till att alla känner sig sedda och hörda.

En cirkulär affärsmodell

Procurator erbjuder miljö- och kvalitetscertifierade tvättjänster där kemikalier och tvättprocessen anpassas efter typ av plagg, vilket bidrar till en ökad livslängd hos kläderna. På tvätterierna finns utrustning för att läsa av maskinernas förbrukning av vatten och el. Med hjälp av denna statistik kan vi minimera energiförbrukningen och på så sätt optimera tvättandet ur miljösynpunkt. Uttjänta arbetskläder kan lämnas in till Procurator-butiker för att sedan sorteras och återvinnas hos Sysav och deras Siptex-anläggning.

Med dessa tjänster vill vi förenkla den dagliga verksamheten för kunden, samtidigt som vi främjar en cirkulär affärsmodell. Vi hjälper kunden att hitta arbetskläder med rätt skydd, ser till att de håller så länge som möjligt för att sedan återvinna dem på rätt sätt. I förlängningen bidrar detta till ett sunt köpmönster där onödig konsumtion kan undvikas.

Egna varumärken

Procurator har två egna varumärken – Worksafe och KBM. Tillsammans bildar de en tvåenighet som erbjuder produkter, kunskap och service som ger dig alla förutsättningar för en förenklad och förbättrad arbetsdag, vilket bidrar till vår vision om säkra, effektiva och hållbara arbetsplatser.

Att ha egna varumärken ger oss möjligheten att utveckla nya och innovativa produkter. Det ger oss även möjligheten att kontrollera hela processen, från material till färdig produkt. Vi utvecklar alltid med kunden i fokus och styr produktionen mot vår marknads unika behov.

För en säker och hållbar arbetsdag

Worksafe erbjuder rätt skydd för alla yrkesgrupper där säkerhet är en förutsättning. Produkterna präglas av genomtänkta materialval och tillverkningsprocesser och kan garantera trygga och säkra arbetsförhållanden.

Personlig skyddsutrustning

Att personlig och avancerad skyddsutrustning används på rätt sätt är en förutsättning för att de ska kunna bistå med det skydd som de är ämnade för. Det är också en förutsättning för att de ska hålla i längden. Att dela med oss av den kunskapen är en viktig del i vårt arbete. Våra produktutvecklare och servicetekniker erbjuder rådgivning, service och support för både individens och miljöns säkerhet.

När vi tillverkar produkter inom personlig skyddsutrustning utvärderar vi befintliga, och söker kontinuerligt efter hållbara alternativ på material och tillverkningsprocess. En utmaning eftersom kraven på material inom produktgruppen är höga. Idag tillverkas ett antal av våra produkter i Sverige och Europa, men ambitionen är att antalet ska bli betydligt högre. Det är ett pågående arbete där vi ser stor förbättringspotential.

Arbetskläder

Vi är väl medvetna om att arbete inom de branscher vi specialiserat oss inom ofta innebär stora utmaningar. Långa dagar, fysiskt arbete och tuffa miljöer. Med Worksafe workwear vill vi, genom materialval och passform, skapa de bästa förutsättningarna för alla att klara av dessa förhållanden.

Målgruppen är bred och det är viktigt att alla ska kunna använda våra arbetskläder och att bäraren kan känna sig trygg, professionell och bekväm. På Procurator sker materialval, mönster, design och testning på plats för att upprätthålla en hög standard och uppnå våra krav på hållbarhet och passform.

Vi arbetar enligt ett flertal certifieringar för att minimera hur våra arbetsprocesser påverkar miljön och individen negativt, exempelvis ISO 9001 och ISO 14001 som bland annat innefattar tillverkningsprocess och avfallshantering samt OEKO-TEX som innebär att material inte är skadliga för individen.

Kunskap, Beteende och Metod

KBM erbjuder ett komplett sortiment av städmaterial, städkem samt förbrukningsmaterial av hög kvalitet med utgångspunkt i kunskap, beteende och miljö.

Att bidra med kunskap är en central del av varumärket. Med utbildning, rådgivning och service ser vi till att kunden alltid vet vilken produkt och metod som ger bästa möjliga resultat. På så sätt kan vi bidra till att undvika överflödig konsumtion av exempelvis kemikalier. Vi förespråkar även städbeteenden som bidrar till bättre ergonomi och effektivitet för användaren. I våra butiker har vi en enorm expertis där dörrarna alltid står öppna för att erbjuda förstklassig service på plats. Allt för att du ska kunna optimera din verksamhet i mån av enkelhet, effektivitet och hållbarhet.

Vid utveckling av KBM-produkter är miljö och hållbarhet alltid i fokus. All produktion av kemikalier sker i Sverige och med syfte att minimera

miljöbelastningen tillverkas flaskor i 100% återvunnen plast och kemprodukter av växtbaserade tensider. Vår ambition är att alltid ligga i framkant i detta arbete och aktivt bidra till en hållbar utveckling.

Box 9504 • 200 39 Malmö

+46

20 551 310

Våra butiker

Borlänge Hantverkargatan 5 Tel +46 (0)10 60 40 435 Bromma Gårdsfogdevägen 16 Tel +46 (0)10 60 40 412 Gävle Utmarksvägen 1 Tel +46 (0)10 60 40 441 Jönköping Kämpevägen 17A Tel +46 (0)10 60 40 295 Kalmar Öselvägen 3 Tel +46 (0)10 60 40 260 Karlstad Dagvindsgatan 1 Tel +46 (0)10 60 40 500 Landskrona Pumpgatan 2C Tel +46 (0)10 60 40 250 Linköping Gillbergagatan 22 Tel +46 (0)10 60 40 300 Luleå Gammelstadsvägen 5 Tel +46 (0)10 60 40 495 Malmö Kantyxegatan 25 A Tel +46 (0)10 60 40 170 Sandviken Fiskängsvägen 4 Tel +46 (0)10 60 40 446 Skellefteå Tjärnvägen 10B Tel +46 (0)10 60 40 482 Sundsvall Axvägen 2 Tel +46 (0)10 60 40 450 Umeå Förrådsvägen 27 Tel +46 (0)10 60 40 460 Örebro Radiatorvägen 1 Tel +46 (0)10 60 40 355 Örnsköldsvik Skortsedsvägen 7A Tel +46 (0)10 60 40 392
Malmö Procurator
Besöksadress: Källvattengatan 5 Malmö Kalmar Linköping Bromma Gävle Örnsköldsvik Sundsvall Umeå Skellefteå Luleå Landskrona Jönköping Örebro Karlstad Sandviken Borlänge Kundservice
kontakt@procurator.com
(0)
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.