Page 1

Schaffelaartheater • Perceptie en perspectief • Verlies • Problemen • Barneveldse Krant met opsomming van kosten

• Maar je kunt ook kijken naar het theater als ... Een theater! Dus benchmarken met andere theaters!


Landelijk

Bron: Podia 2011 VSCD

Schaffelaartheater

Bron: Jaarrekening 2011/2012 Schaffelaartheater BV Inclusief additionele subsidie

in %


Conclusies:  Gemeentelijke bijdrage substantieel lager  80% eigen inkomsten vs 55% landelijk  Gemist potentieel rijk/provincies/fondsen  200 dagen aan mogelijkheden Slotconclusie: Dit theater heeft juist potentieel! • Er is geen probleem, er is een ambitie • Faillissement leidt tot kapitaalvernietiging

Presentatie Schaffelaartheater  

Raadsbijdrage Pro'98

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you