Page 1

РЕЗОЛЮЦІЯ СЬОМОЇ ЩОРІЧНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ РОЗБУДОВИ м. Київ, 7 – 8 листопада 2013 року Ми, учасники Сьомої щорічної регіональної конференції з питань інституційної розбудови, представники державних органів країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», іноземні та українські експерти, підкреслюємо важливість належної експертизи, яка необхідна для реалізації acquis communautaire і яка надається зокрема шляхом належного впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX, SIGMA та програми СІВ: констатуючи унікальність і надзвичайну цінність інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX, SIGMA та програми СІВ; прагнучи обмінятися досвідом щодо використання зазначених інструментів та програм, зокрема досягненнями та кращими практиками їх впровадження, обговорити виклики, які постають на шляху їх реалізації, а також проаналізувати стан реформування державної служби у країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» та отримати досвід країн-членів ЄС у цій сфері; маючи на меті сприяти становленню професійної спільноти державних службовців серед країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», обміну кращими практиками, історіями успіху та засвоєними уроками у сфері реформування системи державної служби та інституційної реформи шляхом використання інструментів інституційної розбудови, а також удосконалення сучасного механізму їх використання; зважаючи на завдання ініціативи ЄС «Східне партнерство» щодо створення єдиного спільного формату відносин ЄС та становлення співпраці, зокрема шляхом посилення інституційного потенціалу і наближення законодавства до найкращих практик Європейського Союзу, а також реформування державної служби; враховуючи підготовку до імплементації угод щодо співпраці з Європейським Союзом з метою створення необхідних умов для поглиблення відносин між Європейським Союзом і зацікавленими країнами-партнерам; визнаючи, що для удосконалення впровадження зазначених інструментів та програм Європейського Союзу, а також підвищення ефективності діяльності державних органів та гарантування професійності державної служби у країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» необхідно об’єднати зусилля як відповідних органів державної влади країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», так і європейських експертів, наукових установ та міжнародних інституцій. ДІЙШЛИ ВИСНОВКУ: 1. Східне партнерство, покликане сприяти стабільності та добробуту східних сусідів ЄС за допомогою впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning і TAIEX, SIGMA та програми СІВ. 2. Використання інструментів інституційної розбудови повинно досягати вищого рівня ефективності, результативності, впливовості та сталості. 3. Удосконалення впровадження зазначених інструментів можливе шляхом виконання наступних завдань: − надання значної уваги внутрішньому моніторингу та оцінці інструментів інституційної розбудови, розповсюдженню інформації щодо кращих практик; − покращення рівня співпраці між державними органами, які виступають бенефіціарами проектів, та їх партнерами з країн-членів Європейського Союзу; − посилення спроможності як дійсних, так і потенційних органів-бенефіціарів у країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» за допомогою проведення навчання, розроблення та проведення інформаційних заходів щодо впровадження інструментів Twinning і TAIEX;


2 − посилення спроможності щодо впровадження цих інструментів для проведення комплексних реформ шляхом поєднання реалізації інструментів та проектів технічної допомоги. 4. З метою покращення результативності використання інструменту Twinning такі мають впроваджуватися на регіональному рівні. “Регіональний Twinning” повинен бути органічним доповненням Twinning на центральному рівні. 5. В майбутньому необхідно посилювати роль Адміністративних офісів програми, адже рівень належного впровадження цих інструментів залежить від компетентності, професіоналізму національного координатора інструментів. 6. Проводити системні реформи в усіх сферах суспільного життя в контексті європейської інтеграції, які базуються на новому ставленні до формування та розвитку кадрового потенціалу, компетентності, відповідальності та сумлінності державних службовців, нових стандартах і принципах їх роботи. 7. З метою підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом створити повноцінну ефективну систему безперервного професійного навчання державних службовців, що відповідає кращим світовим стандартам формування адміністративноуправлінської спроможності держави та вимогам єдиного європейського освітнього простору. 8. Обмін досвідом між країнами ініціативи ЄС «Східне партнерство» є дуже корисним для забезпечення ефективного впровадження інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX, SIGMA та програми СІВ, а також модернізації державної служби у цих країнах. 9. Створення належних умов для впровадження інструментів інституційної розбудови, посилення можливостей експертної підтримки реформи державного управління, які надає програма SIGMA, сприятиме ефективному функціонуванню органів державної влади, наближенню законодавства відповідно до кращих практик Європейського Союзу. РЕКОМЕНДУЄМО: − продовжити комплексне посилення інституційної спроможності державних органів влади країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» за допомогою інструментів інституційного розвитку Twinning, TAIEX, SIGMA та програми СІВ; − сприяти розвитку співпраці між країнами ініціативи ЄС «Східне партнерство» та зміцненню мережі державних службовців шляхом підписання двосторонніх угод; − продовжити практику інформування органів державної влади щодо залучення допомоги в рамках інструментів Twinning, TAIEX як дієвих механізмів гармонізації національного законодавства та законодавства ЄС; − подальше підвищення обізнаності щодо особливостей інструментів на політичному рівні, наголошуючи на поєднанні проектів з національними реформами, що в свою чергу буде кроком на шляху до їх успішної реалізації; − забезпечити участь представників регіонального рівня у впровадженні інструментів Twinning i TAIEX з метою покращення результативності їх використання; − впроваджувати інструменти інституційної розбудови, враховуючи комплексний підхід, який буде забезпечувати ефективне залучення інших видів міжнародної допомоги та дозволить уникнути дублювання; − продовжити удосконалення інституту державної служби в країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» з метою її наближення до європейських принципів державного управління; − впроваджувати нові підходи та форми професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з урахуванням положень Угоди про асоціацію; − продовжити модернізацію державної служби як частини реформи системи в цілому з урахуванням кращих практик країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» та досвіду країн-членів ЄС у цій сфері.

Заключний док ukr azer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you