__MAIN_TEXT__

Page 1

MAATALOUDEN MUOVIEN KIERRÄTYS 10.2.2020 Kiertotaloudella parempaa huomista -seminaari


Puhutaan ainakin seuraavista • • • • • • •

Muovien kierrätys ennen ja nyt, sekä jätehierarkian merkitys Pakkausmuovit vs. maatalousmuovit Maatalousmuovit Suomessa Maatalousmuovien kierto ja valtakunnallinen keräys Muovien jalostus/Clean Plastic Finland Maatalousmuovien muovilaadut ja niiden erot Syntypaikkalajittelu • Miksi tehdään • Miten tehdään –käytännön esimerkit • Wrap up


Pidentää säilyvyyttä Pienentää kasvinsuojeluaineiden tarvetta

Suojaa sääoloilta

Vähentää kastelun tarvetta

Kestävä

Kevyt

Muovi itsessään ei ole ongelma!

Ongelma on jos a) sitä ei kierrätetä b)se kierrätetään hölmösti


Maatalousmuovien kiertotalouden tavoitteiden perustana jätehierarkia 2018 Euroopan komission muovistrategia

2018 Suomalainen Muovitiekartta

tavoitteena on nostaa maatalousmuovijätteen kierrätystä nykyisestä

28 % -> 70 % vuoteen 2022 mennessä!


Maatalouden muovien ”kaksi kastia” Pakkausmuovit Kaikki muovipakkauksiin pakatut tuotantopanokset, kuten • pien- ja suursäkit • lavahuput • muovikanisterit ja -purkit jne. Näistä valmistaja on maksanut lakisääteisen kierrätysmaksun, ja nämä voi halutessaan toimittaa maksutta keräysterminaaleihin.

Maatalousmuovit • paalikalvomuovit • kate- ja aumamuovit • kateharsot Näistä ei ole maksettu kierrätysmaksua. Näiden muovien osalta tuottaja vastaa itse muovin kierrätyksestä, joka on maksullista.


Maatalousmuovit Suomessa Muut kierrätetyt Kierrätetyt muovit kalvomuovit 800 tn 1400 tn

Maatalousmuovijätettä muodostuu Suomessa noin 12 000 tn vuodessa. 60 % eli 7000 tn on kalvoja 40 % muuta muovia, esim. harsoja ja paaliverkkoja

Tällä hetkellä vain 20 % maatalousmuoveista pystytään kierrättämään, koska:

Muut kierrättämättömät maatalousmuovit 4000 tn

Kierrättämömät kalvomuovit 5300 tn

• Suomessa ei ole kansallista maatalousmuovijätteiden kierrätysjärjestelmää (vrt. Ruotsi, Norja, Islanti, joissa kierrätysaste noin 75-95%) • Suomalaisesta (maatalous)muovin lajittelu-, keräily- ja jatkojalostusketjusta on puuttunut toimijoita, eli systemaattinen keräys ja muovinjalostajat puuttuneet. -> Kierrätys on ollut hankalaa ja

kallista, ja se näkyy kierrättämättömän muovin määrässä


Maatalousmuovien kierto ja arvoketju Syntypaikkalajittelu Puhdistus ja jalostus

Käyttö

Esilajittelu Muovigranulaatti

Keräys

Tuotanto Kuljetus jalostukseen


Maatalousmuovien keräys

• MTK:n valtakunnallinen sopimus Itä-Suomen Murskauskeskus Oy:n kanssa tuli voimaan syksyllä 2019 – lisäksi alueellisia kerääjiä

muovit.zerowaste.fi


Mitä ja miten kerätään?

• Erä haetaan 2 kk kuluessa tilauksesta. • Zero Waste Appiin tulee laittaa kuva haettavasta erästä.

Auto kerää mukaan ZW Appiin ilmoitetut maatalousmuovit, pois lukien erät, jotka ovat todella likaisia ja muovijakeet ovat pahasti sotkeutuneet toisiinsa.


• Kerätyt ja esikäsitellyt kalvomuovit ostaa raaka-aineeksi Merikarvialla lähiviikkoina toimintansa aloittava Clean Plastic Finland. • CPF:n uusiointilaitoksella muovijakeet murskataan, pestään, sulatetaan ja granuloidaan muovirakeiksi. Kierrätysprosessissa muovi puhdistetaan kolmeen kertaan. • Vesijärjestelmä on suljettu, joten muovien puhdistus ei kuormita ympäristöä tai kunnallista jätevesijärjestelmää.

Prosessin lopputuotteena on korkealaatuinen, lähes neitseellistä muovigranulaattia vastaava materiaali


Muovilaadut Näitä CPF prosessoi eli ottaa vastaan Mutta näitäkin tontille ilmestyy…

Oikein tehty syntypaikkalajittelu ja jakeiden erillään pitäminen on ensiarvoisen tärkeää!


Miksi muovin syntypaikkalajittelu on tärkeää? Syntypaikkalajittelu vähentää esikäsittelyn ja prosessoinnin tarvetta.

Raaka-aineen laatu

Kun muovigranulaatti saavuttaa tietyn laatutason, käyttökohteiden (ostajien) määrä laajenee merkittävästi, mikä lisää granulaatin kysyntää. Kun raaka-aineen laatu paranee, voidaan kerättävästä muovista maksaa paremmin, koska esikäsittelyyn menee vähemmän resursseja, ja laadukkaalle muovigranulaatille on enemmän kysyntää.

Potentiaalisten käyttökohteiden määrä


Ketju alkaa siis muodostua, nyt on hyvä hetki varmistaa oma osuus! Clean Plastic Finland

????

Itä-Suomen Murskauskeskus


Syntypaikkalajittelu tilalla: 1. Muovilaadun mukaan

Tiiviisti, mutta erilleen: -Suurs채kit vaikea avata, eik채 samaa muovilaatua kalvojen kanssa

Kovat muovit Verkot ja narut selv채sti erilleen aumamuoveista ja erilleen, eik채 kuulumattomia kiristekalvoista. jakeita mukaan


Syntypaikkalajittelu tilalla: 2. Värin mukaan 2. Lajittele värin mukaan

Valkoiset

Värilliset, ml. aumamuovit ja lannoitesäkit (EI SUURSÄKIT)


Syntypaikkalajittelu tilalla: 3. Puhtauden mukaan

Muovit kiertoon mahdollisimman kuivina ja puhtaina! Esim. ravistelu traktorin piikeillä auttaa.


Tältä näyttää hyvin syntypaikkalajiteltu muovi!


Muutama vinkki! • Huolehdi keräykselle kuiva paikka, jossa esim. rautakehikoihin voi sulloa muovia tiiviisti. Myös esim. vaihtolava katoksessa käy hyvin. • Aiemmin suositeltiin, että keräysväli on noin kaksi kertaa vuodessa, nyt useammin: mitä tuoreempaa tavaraa, sitä parempaa jalostukseen • Kannattaa sopia muiden tilojen kanssa yhteisnoutoja, jolloin kasat eivät keräänny nurkkiin, mutta kuljetuslogistiikka on tehokasta • Kannattaa jutella naapurinkin kanssa, ja varmistaa että lajittelu heilläkin menee oikein.


WRAP UP! • Ylivoimaisesti paras tapa vaikuttaa maatalousmuovinen käsittelymaksun hintaan on tehdä syntypaikkalajittelu laadukkaasti! • Huolellisen lajittelun ansiosta maksat vain muovista, et mullasta, vedestä tai heinästä, kun kuorma punnitaan • Reklamaatioiden ja hyvitysten määrä lajittelussa vähenee, jolloin keräyskustannus on maltillisempi, kun kerääjän riski huonon materiaalin eteenpäin saannista pienenee • Kerätystä muovista maksetaan parempaa hintaa, mitä laadukkaampaa (puhtaampaa ja lajitellumpaa) se on • Mitä laadukkaampaa materiaalia, sitä paremmin sen hinta kestää kuljetusta, mikä lisää kysyntää.


Jenni Nurmi 040 533 4716 jenni.nurmi@reroute.fi www.reroroute.fi

Profile for Prizztech Oy

Maatalousmuovien kiertotalous 10.2.2020  

Maatalousmuovien kiertotalous 10.2.2020  

Profile for prizztech