Page 1

1


Projectgroep Hoogbegaafdheid

Het project wordt bovenschools aangestuurd door een werkgroep, bestaande uit:

Ad interim College van Bestuur dhr. M.A.E. Rutten,

Projectcoördinator/kennismanager mw. K. Iking

Leerkracht Plusbus / Plusbus onderwijs ontwikkelaar dhr. Frank Tellings

2


Plusproject

• Kennisoverdracht naar scholen i.v.m hoogbegaafdheid, • Ondersteuning van scholen bij signaleren, diagnosticeren en handelingsgericht werken • Behandelen intakeprocedure • Plusbus: - contact met ontwikkelingsgelijken - “andere manier van leren”

3


Doelstellingen m.b.t. leerlingen

• • • •

Kansen bieden aan hoogbegaafde leerlingen om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten; Ondersteuning bieden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen - het welbevinden van deze groep leerlingen; Hoogbegaafde leerlingen kansen bieden om leerstof op een op hen afgestemde manier te verwerken en zich eigen te maken. Zorgroute Stichting Prisma - Passend Onderwijs

4


Doelstelling m.b.t. de kennismanager/ leerkracht(en):

• De kennismanager/leerkracht(en) van de plusklas is/zijn deskundig t.a.v. de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Hij/zij heeft/hebben expertise en dragen deze over aan de leerkrachten op de basisscholen.

6


Dit gebeurt door middel van:

• het geven van collegiale consultatie aan de individuele leerkracht, • het geven van workshops voor alle onderwijsgevenden binnen de stichting die belangstelling hebben voor hoogbegaafdheid, • het geven van informatie over diverse materialen, • het geven van ondersteuning bij het invoeren van beleidslijnen m.b.t. hoogbegaafdheid, • het ontwikkelen/gebruik maken van projecten die t.z.t. op de basisscholen ingezet kunnen worden voor hoogbegaafde kinderen, • begeleidende gesprekken te voeren met ouders en leerkrachten t.a.v. de individuele leerling.

7


Aanmelding Plusproject via aanmeldingsformulier

• • • • •

Waarom denkt de school dat er sprake zou kunnen zijn van hoogbegaafdheid? Een overzicht van het LVS, HGPD. Observatiegegevens. Verslagen van eventueel oudergesprekken of kindgesprekken. Eventuele rapportage van extern onderzoek.

8


Vervolgtraject

• • • •

Leerling blijft op de eigen basisschool met een programma waarin compacten, verdiepen en verrijken centraal staan. Leerling blijft op eigen basisschool met programma compacten, verrijken en verdiepen en volgt daarnaast iedere woensdag of donderdag een programma in de Plusbus. Leerling volgt onderwijs op Basisschool Panningen-Zuid, waarbinnen het onderwijs voor meer/hoogbegaafde leerlingen meer en meer wordt geïntegreerd. Samen met ouders wordt besloten een externe instantie in te schakelen indien meer expertise is gewenst.

9


Waarom de Plusbus?

•

De laatste jaren wordt er meer aandacht gevraagd voor kinderen die verder zijn in hun ontwikkeling dan het gemiddelde kind van hun leeftijd.

Er wordt al snel gepraat over meerbegaafde/hoogbegaafde kinderen. Dit zijn theoretisch gezien kinderen die een IQ hebben van boven de 120 voor meerbegaafden en 130 voor hoogbegaafden. Ook deze kinderen hebben passend onderwijs nodig en is opname binnen de zorgroute van Stichting Prisma gewenst.

10


3 pijlers

Communicatievorm

3. level / top down

Embedded onderwijs

11


Communicatie: verbaal afstemmen - basis

Open vragen stellen (w en hoe vraag) om meer informatie te krijgen)

Visueel, kinestetisch en auditief

Feedback techniek: top tip top (valkuilen)

12


Oefening

Vorm groepjes van 3 personen

Bekijk de pagina’s met voorbeelden van predikaten en uitdrukkingen

Zoek 3 ervaringen op waarin je een ontspannen, plezierige manier iets aan het leren of ontdekken was. Het doet er niet toe of het lang of kort geleden is. persoon 1 vertelt over een van deze drie ervaringen. personen 2 en 3 luisteren en proberen zoveel mogelijk predikaten te ontdekken (schrijf ze op)

Wissel van rol totdat iedereen drie keer over een ervaring heeft verteld.

13


3. Level analyse

Actieve bevordering van bewustzijn door luisteren en benoemen

Level 3: gewenste beleving (subjectief)

Level 2: wat moet ik kunnen/weten/doen (objectief)

Level 1: uitvoering directe communicatie (objectief) 14


15


STICHTING INNOVATIE MUZIEK EDUCATIE

16 van 10

VWO


STICHTING INNOVATIE MUZIEK EDUCATIE

16 van 10


Mogelijkheden en verbinding met communicatievorm

• Mogelijkheden:

diensten, producten, media producties, muziek, beeldend, uitvoering, tekst schrijven, ontwerpen, dans, etc.. (wie kan er een voorbeeld geven?)

• Communicatie:

“schrijf een tekst waar je kippenvel van krijgt” / “produceer een sportschoenen commercial waar je de intentie van de sporter voelt die wilt winnen”.

17


Top down

•

Systemen uitleggen

•

Voorbeelden; taal leren (zie blad) / atonale muziek mogelijk via systemen?

18


•

Aanbieden in een logische context (project)

•

Functionele rollen (competenties)

19


STICHTING INNOVATIE MUZIEK EDUCATIE

20


21


leerling

21


n e l e p s

stijlken

band nis r e g b e i w e s g e n s e n r e t e e k n c e o h niek zelfstandigheid onderz i e n n l j b t e i r m p e r z s e t t m n a e l s t sch i i e u f rijv bew l e z e n d n e t r en h j e e a n g t o e p n r i m t i co r w g n o s geschiedenis h oren i n strum leerling e n t e a s n e n i k t a a u l n e y nde r m e s n i i s e eren improv an v e g dans instr g n i e n umen d e i e r l i teren handling arrangeren a t n samenwerken e m u c n patterns pr o imitatiefspel e d v e j s i e n h r o t u a e h c d r teren ing en c begeleid s t en s n g i k s e d n e d e t soun zing 21

Onderwijdag Hoogbegaafdheid  

Onderwijdag presentatie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you