Vodič za zaposlene

Page 1

VodiÄ? za zaposlenike 2020


Izdavač: GS-TMT d.o.o. Štampa: Print-GS d.o.o. Godina izdavanja: 2020.


3

Sadržaj 1. Pravilima do uspjeha......................................... 9

3.7. Povrede na radu........................................ 27

2. Naše vrijednosti....................................................11

3.8. Zaštita na radu............................................ 27

3. Kućni red i pravila rada..................................15 3.1. Sigurnost...........................................................17

3.9. Teže povrede radne obaveze.......... 29 3.10. COVID - 19...................................................... 31

3.2. Radno vrijeme.............................................. 18

4. Kvalitet.......................................................................33

3.3. Pravila ponašanja u restoranu..........21

4.1. Vizija.....................................................................35

3.4. Kodeks ponašanja.................................... 23 3.5. Godišnji odmori...........................................25 3.6. Bolovanje i opravdano odsustvo s posla.........................................25

4.2. Mjerenje kvaliteta..................................... 37 4.3. Troškovi kvaliteta....................................... 37 4.4. Standardi......................................................... 39


ORMACIJE

ZNANJE

ANALIZE

KREATIVNOST

NESS TI


5

5. Čuvanje životne sredine............................. 43 6. Svijest o energetskoj učinkovitosti... 47 7. Konzumiranje cigareta...................................51

9.3.3. Zabave za Novu godinu i 8.mart.......................................................... 65 9.3.4. Pokloni za najmlađe........................... 65 9.3.5. Društvena odgovornost................... 67

8. Briga o zaposlenicima..................................55

9.3.5.1. Socijalni projekti.................................. 67

9. O nama...................................................................... 57

9.3.5.2. Ulaganje u kulturu............................ 69

9.1. Povijest.............................................................. 59

9.3.5.3. Ulaganje u budućnost naše djece................................................ 71

9.2. Proizvodi i kupci.......................................... 61 9.3. Aktivnosti ...................................................... 63

10. Važni brojevi........................................................75

9.3.1. Izleti.................................................................... 63

10.1. Mapa ................................................................ 77

9.3.2. Memorijani nogometni turnir................................................................ 65

10.2. Organizaciona šema ........................... 791

Pravilima do uspjeha


NANJE PRAVILIMA

REZULTAT

TIMSKI RAD

USPJEHA

DO


9

Poštovani zaposlenici, ovim vodičem vam želimo predstaviti osnovne podatke o GS Tvornici mašina Travnik te vas upoznati sa pravilima ponašanja kojih se svi pridržavamo jer su osnova uspješnog rada i važe za sve nas.2

NaĹĄe vrijednosti


IDEJE

ANALIZA

IDEJE

RJEÅ ENJA

USPJEH

INFORMACIJE

OBRAZOVANJE

KREATIVNOST BUSINESS


13

Vodič za zaposlenike ● GS-TMT 2020.

Zadovoljan i motiviran zaposlenik Poštivanje svih građanskih prava sve dok ne ugrožavaju rad Tvornice i sigurnost zaposlenika

”Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.” Ivo Andrić - Ex Ponto3

Kućni red i pravila rada


SIGURNOST


17

3.1. Sigurnost ▶▶ Poštujemo i pridržavamo se svih pravila sigurnosti.

▶▶ Svi učenici na obuci trebaju nositi prsluke sa reflektirajućim trakama.

▶▶ Zabranjeno je čekiranje prisutnosti na poslu druge osobe.

▶▶ U svim zatvorenim prostorijama vrijedi pravilo zabrane pušenja.

▶▶ Kretanje unutar pogona proizvodnih radnika dozvoljeno je samo uz korištenje zaštitnih cipela i odijela.

▶▶ Pridržavajte se svih pravila zarad Vaše sigurnosti!

▶▶ Cigarete konzumiramo u okviru dozvoljenog prostora. ▶▶ Zabranjen je dolazak na posao pod utjecajem alkohola, droga i drugih opojnih sredstava, kao i njihovo konzumiranje u radnom vremenu. (teža povreda radne obaveze)

▶▶ Posjetioci se kreću po krugu Tvornice samo uz pratnju zaposlenika GS-TMT. ▶▶ Fotografiranje i snimanje je dozvoljeno samo uz odobrenje. (teža povreda radne obaveze)


3.2. Radno vrijeme 1. Smjena

07.00 - 15.00

2. Smjena

15.00 -

23.00

3. Smjena

23.00 -

07.00


19

Pauze u toku radnog vremena ▶▶ 1. smjena 10.00 - 10.30 za zaposlenike u staroj hali (H1) i farbari (H3)

▶▶ 2. smjena 18.00 - 18.30 Pauza za kavu: 20.00 - 20.15

▶▶ 10.20 - 10.50 za zaposlenike u novoj hali (H 4) i mašinskoj (H2)

▶▶ 3. smjena 02.00 - 02.30

▶▶ 10.40 - 11.10 za zaposlenike u administraciji

▶▶ Pauza za kavu: 04.00 - 04.15

▶▶ Pauza za kavu: 12.00 - 12.15

▶▶ Započinjemo i završavamo rad u okviru definiranog vremena. ▶▶ Za vrijeme dnevnog odmora ne napuštamo krug Tvornice.21

3.3. Pravila ponašanja u restoranu ▶▶ Na doručak idemo u grupama prema planu. ▶▶ Za dobijanje obroka, neophodno je posjedovanje identifikacijske kartice. ▶▶ Nečisto suđe vraćamo na za to određeno mjesto. ▶▶ Ne uzimamo priloge i kruh više nego što možemo pojesti.23

3.4. Kodeks ponašanja 3.4.1. Komunikacija Pomažemo i poštujemo jedni druge. Od zaposlenika se očekuje profesionalna komunikacija i dobri odnosi sa saradnicima u cilju ispravnog obavljanja svakog posla.

3.4.2. Kultura poslovnog odijevanja Na posao dolazimo propisno odjeveni u skladu sa zahtjevima radnog mjesta. U krugu Tvornice nosimo radna odijela samo sa oznakom GS-TMT d.o.o.

3.4.3. Red i čistoća Trudimo se da nam naše radno mjesto bude uredno. Odgovorno se ponašamo prema svim zajedničkim prostorijama (hodnici, toaleti, restoran, sala i ostalo)25

3.5. Godišnji odmori Svi imamo pravo korištenja godišnjeg odmora nakon šest mjeseci rada u kompaniji.Na početku godine svaki rukovodilac radi plan godišnjih odmora za tekuću godinu.

3.6. Bolovanje i opravdano odsustvo s posla U slučaju odsustva zbog bolesti ili drugog opravdanog odsustva, o tome obavještavamo nadređenog rukovodioca isti dan te dostavljamo doznake o otvorenom bolovanju najkasnije 3 dana od početka bolovanja.27

3.7. Povrede na radu Svaka povreda na radu se mora ODMAH prijaviti neposrednom rukovodiocu i referentu zaštite na radu.

3.8. Zaštita na radu Obavezni smo koristiti lična zaštitna sredstva namijenjena za naše radno mjesto. Strogo je zabranjeno rukovanje sredstvom za rad za koji nismo prošli odgovarajuću obuku (kran, viljuškar i sl.) Nepridržavanje propisa zaštite na radu smatra se težom povredom radne obaveze.29

3.9. Teže povrede radne obaveze ▶

Neprijavljivanje svojih ili tuđih uočenih neusklađenosti

Nepoštivanje usvojenih akata, procedura i odluka Tvornice

Odbijanje izvršavanja radnog zadatka

Neizvršavanje, odnosno nesavjesno, nemarno i neblagovremeno izvršavanje obaveza

Nezakonito i nesavjesno raspolaganje imovinom Tvornice

Neopravdano izostajanje sa posla i zloupotreba bolovanja

Postupci i ponašanja kojim se remeti rad

Nepoštivanje odredbi o čuvanju poslovne tajne kao i kršenje poslovnog ugleda Tvornice u javnosti. Svaki radnik je zapravo predstavnik Tvornice za vrijeme i nakon radnog vremena.

Nanošenje štete u iznosu preko 300 KM

Lažno evidentiranje i lažno prikazivanja ostvarenih rezultata rada31

3.10. COVID - 19 Preventivne mjere. ▶

Mjerenje tjelesne temperature na ulazu u Tvornicu

Obavezno korištenje zaštitnih sredstava (maska)

Dezinfekcija obuće na svim ulazima

Evidencija posjeta eksternih klijenata i ostvarenih kontakata u Tvornici.

Preporuka mjera zaštite u skladu sa pravilnikom o radu u vrijeme stanja nesreće tokom boravka u GS TMT. ▶

Pranje ruku sapunom, vodom i korištenje dezinfekcijskih sredstava na bazi alkohola

Izbjegavajte dodirivanje lica, usta i nosa

Izbjegavanje bliskih i rizičnih kontakata

U razgovoru držati rastojanje od najmanje 1,5m

Izbjegavanje okupljanja i boravak u većim grupama

Kršenje navedenih mjera, predstavlja težu povredu radne obaveze.4

Kvalitet

3335

4.1. Vizija Investicije u znanje, mlade kadrove i razvoj tehnologije osiguravaju nam konkurentnost na evropskom tržištu

- More than Quality - Više od kvalitete -37

4.2. Mjerenje kvaliteta Kvalitet se očituje u zadovoljstvu kupaca od kojih smo konstantno visoko ocijenjeni, a ključni faktori za to su kvalitet proizvoda i poštivanje rokova isporuke.

4.3. Troškovi kvaliteta Neusklađenost je sve što povećava trošak proizvodnje. Otkrivanje greške na vrijeme smanjuje nastajanje dodatnih troškova. Svi smo odgovorni za greške koje smo prouzrokovali.39

4.4. Standardi CERTIFIKATI GS-TMT 1.

ISO 9001:2015 “Sistem upravljanja kvalitetom“

2. ISO 45001:2018 “Sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu“ 3. EN 1090-1:2009+A1:2011 “Certifikat sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje“ 4. EN 1090-2:2018 “Tehnički zahtjevi za izvođenje čeličnih komponenti“ 5. EN ISO 3834-2 “Zahtjevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala“ 6. DIN EN 15085-2 CL1 “ Zavarivanje na željezničkim vozilima - Zahtjevi za kvalitet i certificiranje proizvođača za zavarivanje“ 7. DIN 18800-7:2008-11 Class E “Kvalifikacija proizvođača za izvođenje čeličnih konstrukcija“5

ÄŒuvanje Ĺživotne sredine

4143

Poštujemo važeće ekološke standarde i propise te poduzimamo proaktivne i dugoročne mjere kako bi spriječili zagađenje i kontinuirano štitili okoliš.

Dužni smo razvrstavati korisne komponente otpada na za to predviđena mjesta. (papir, karton, vrijedni metali)

Zabranjeno je bacanje svih otpadnih predmeta (opušci, plastične čaše i sl.) u krugu Tvornice.6

Svijest o energetskoj uÄ?inkovitosti

4547

Zaposlenici su dužni pridržavati se mjera štednje električne i toplotne energije (gašenje svjetla, neotvaranje prozora tokom sezone grijanja, racionalno korištenje dodatnih toplotnih uređaja).7

49

Konzumiranje cigareta51

Konzumiranje cigareta je zabranjeno u: ▶

kancelarijama

zajedničkim prostorijama (restoran, sale za sastanke, hodnici...)

na svim mjestima gdje je istaknut znak zabrane pušenja (skladišta plinova, lakova, filterska postrojenja...)

Bacanje opušaka je zabranjeno u čitavom krugu Tvornice kao i u svim proizvodnim halama.8

53

Briga o zaposlenicima55

Briga o zdravlju zaposlenih ֍ Redovni sistematski pregledi za sve zaposlenike ֍ Godišnji sistematski pregledi u privatnim poliklinikama za sve zaposlenice

Edukacije i stručno usavršavanje zaposlenika

Kasa uzajamne pomoći - beskamatno kreditiranje9

O nama

5759

9.1. Povijest 1952. Osnivanje Od 1952. godine Tvornica je poslovala kao pogon za remont mašina vojno poslovnog sistema Bratstvo Novi Travnik (BNT) 1996. Samostalna jedinica Od 1996. godine posluje kao samostalna firma - dioničko društvo BNT TMT 2004. Privatizacija Tvornica je privatizovana od strane porodične kompanije Global Sourcing GmbH iz Regensburga i počinje poslovati pod imenom GS-Tvornica mašina Travnik dd (52 zaposlenika, stari radni strojevi i oprema te nasljeđeni dugovi u iznosu većem od 2 miliona KM) 2020. Danas GS - Tvornica mašina Travnik d.o.o. zapošljava blizu 400 radnika, prosječne starosti 34 godine. Udio u izvozu 97%, dugovi 0 KM.61

9.2. Proizvodi i kupci Za naše kupce proizvodimo zavarene konstrukcije sa mehaničkom obradom i antikorozivnom zaštitom. To su velike konstrukcije, težine 10 tona i više, koje naši kupci ugrađuju u najmodernija tehnološka rješenja te one manje kao što su ramovi i dijelovi za bicikla.

Naši kupci: GROB, Liebherr, Kampf, Salvagnini, W&H, Ruff Cycles, Springer, Siemens, Knor-Bremse, ThyssenKrupp, Bobst...63

9.3. Aktivnosti 9.3.1. Izleti ▶

2010. Austrija

2013. Austrija i Njemačka

2014. Turska

2015. Italija

2017. Slovačka, Češka i Austrija

2018. Grčka

2019. Srbija65

9.3.2. Memorijani nogometni turnir Uprava Tvornice zajedno s našim zaposlenicima organizuje memorijalni turnir “Kurt Köpruner“. Ekipe čine naši poslovni partneri, zaposlenici i ostali zainteresovani.

9.3.3. Zabave za Novu godinu i 8. mart Novogodišnje zabave organiziramo kako bi proslavili poslovne uspjehe sa poslovnim partnerima i prijateljima.

9.3.4. Pokloni za najmlađe Svake godine organizujemo dodjelu paketića za djecu naših zaposlenika.67

9.3.5. Društvena odgovornost 9.3.5.1. Socijalni projekti ▶

Fond solidarnosti - Zaposlenici odvajaju dio svoje plate za pomoć kolegama u potrebi.

Organizacija posjeta i prikupljanje pomoći ugroženim kategorijama

Centar za djecu s višestrukim smetanjama Tuzla “Koraci nade“69

9.3.5.2. Ulaganje u kulturu ▶

Finansijska i operativna podrška izdavaštvu: “Unutarnja zemlja“, “Ikavski zemljopis“ - Ivan Lovrenović “Kronike travničke i dolačke“ - Janko Duić, Dječije edukativne slikovnice - Rusmir Agačević i Dejan Pranjković, “Reformske priče” - Nikica Simić

Održavanje Nacionalnih spomenika BiH: - Jevrejsko groblje u Travniku, - Nekropola žrtvama fašizma Smrike, Novi Travnik.


GS-KIDS


71

9.3.5.3. Ulaganje u budućnost naše djece ▶

Obdanište GS-KIDS osnovali smo da bi našim najmlađim pružili bezbrižno djetinjstvo te osigurali rast i razvoj u sigurnim uslovima.73

10

Važni

brojevi, mapa i naša organizaciona šema75

Interno: Asistent Uprave

519-300

Pravno-kadrovska služba i ZNR i ZOP

519-303

Finansije i računovodstvo

519-313

Komercijala HR

519-306 519-330

Eksterno: Hitna pomoć

124

Vatrogasci

123

Policija

122

Civilna zaštita

12177

10.1. Mapa

IstovarO R G A N I Z A C I O N A Š E MA G S - T M T d.o.o. Travnik

D I R E K T O R

10.2. Naša organizaciona šema KABINET DIREKTORA SEKRETAR DRUŠTVA

ASISTENT UPRAVE

Samir Alić

Sandra Velte

MENADŽER LJUDSKIH RESURSA

CONTROLLING

Alisa Trako

Aldin Lendo

PRAVNO-KADROVSKA SLUŽBA

Samir Alić

PREHRANA I SANITARNO ODRŽAVANJE RUKOVODILAC PREHRANE I SANITARNOG ODRŽAVANJA Snježana Poljak

ID ZA TEHNOLOGIJU I RAZVOJ

Senad Beganović LOGISTIKA

RUKOVODILAC LOGISTIKE

Mladen Karivan

PLANIRANJE PROIZVODNJE

RUKOVODILAC KOMERCIJALE

RUKOVODILAC INVESTICIJA ODRŽ. OBJEKATA I OKOLINE

RUKOVODILAC OSIGURANJA KVALITETA - FPC Mirzad Skopljković

ID ZA LOGISTIKU I PROIZVODNJU

Dženana Bešić

INVESTICIJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA I OKOLINE

OSIGURANJE KVALITETA

MENADŽER KVALITETA (QM) Maja Karivan

Sadbera Klisura

RUKOVODILAC RAČUNOV. I FINANS.

Nazima Dedić

ODJEL ZA KVALITET

Referent ZNR i ZOP

Atena Stegert

KOMERCIJALA

79

RUKOVODILAC PRAVNOKADROVSKE SLUŽBE

ID ZA FINANSIJSKO KOMERCIJALNE POSLOVE

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Snježana Köpruner

ODRŽAVANJE

TEHNOLOGIJA I PROJEKTI

RUKOVODILAC PROIZVODNJE

RUKOVODILAC ODRŽAVANJA

RUKOVODILAC TEHNOLOGIJE I PROJEKATA

Dino Šačirović

PRIPREMA POLUPROIZVODA

MAŠINSKA OBRADA

RAZVOJ RUKOVODILAC RAZVOJA

ZAVARIVANJE RUKOVODILAC ZAVARIVANJA

Mirzet Karić AKZ I PAKOVANJE

Marko Šarić SKLADIŠTE POLUPROIZVODA

Armin Dogan

RUKOVODILAC MAŠINSKE OBRADE

Admira Alić SKLADIŠTE ČELIKA SKLADIŠTE STANDARDNE ROBE

Muamer Trako

PROIZVODNJA

RUKOVODILAC AKZ I PAKOVANJA

Ajla Šačirović CENTAR ZA OBUKU I PRAKTIČNU NASTAVU VODITELJ PRAKTIČNE NASTAVE

Denis Bešić SAP RUKOVODILAC SAP

Nermin Zvrko NOVI PROIZVODI (RN FRAMEWORKS) RUKOVODILAC NOVIH PROIZVODA

Jasmin Đananović