Page 1

FÅ EN

UDDANNELSE HVOR DU ARBEJDER MED MENNESKER

Plads til alle!

START DIN UDDANNELSE 12. AUGUST 2019 SE SOSUFVH.DK ELLER RING TIL OS PÅ 79 211 200

Student og faglært på én gang!

SOSU - den oversete vej til sygeplejerske.

Uddannelsen gør mig bedre til dansk og klogere på dansk kultur


fire store centrale byer. Skolerne er indrettet med de rigtige rammer, der skal til for at sikre en god uddannelse. Der er nem adgang til studievejledning, biblioteker med den rigtige faglitteratur samt simulationslokaler, hvor du bliver undervist i de situationer, du vil kunne opleve, når du skal i praktik eller i job inden for omsorg og pleje. Der er også mulighed for at deltage i en række sociale arrangementer på skolen, og du kan melde dig til konkurrencer som Skills. Det kan du også læse mere om i avisen.

VELKOMMEN TIL VORES UDDANNELSER Velkommen til vores uddannelsesavis. I avisen kan du læse om social- og sundhedsuddannelserne, hvordan de forskellige forløb er sammensat, hvad der er af krav til, at du kan blive optaget, samt hvor lang tid uddannelserne tager. Vi har valgt at lade vores nuværende og tidligere elever fortælle om, hvorfor de har valgt lige netop denne uddannelse. Det synes vi giver det bedste billede af, hvordan det er at være på skolen, og hvordan det er at være ude i praktik. Vi ved, at det har en betydning, at ens uddannelsessted ligger tæt på, hvor man bor – derfor tilbyder vi også uddannelser i

at vælge mellem, som vores afdeling på skolen vil kunne hjælpe dig med. Vi synes, at du med en social- og sundhedsuddannelse er rigtig godt rustet til at arbejde med og for mennesker, som har brug for din hjælp og omsorg. Vi ved også, at du med vores uddannelser får adgang til en lang række muligheder – både mens du læser, og når du er ude at arbejde. Vi glæder os til at byde velkommen på Social- og sundhedsskolen.

Når du tager en social- og sundhedsuddannelse vil du opleve, at du kan bruge uddannelsen som springbræt til en videreuddannelse til f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog. En EUX VELFÆRD uddannelse giver dig adgang til de samme videreuddannelser som en gymnersiel uddannelse. Du vil også opleve at du kan efter- og videreuddanne dig løbende, så dine kompetencer vedligeholdes og udvikles. Der er nemlig en lang række efter- og videreuddannelsestilbud

HVAD DRØMMER DU OM?

GRUNDFORLØB

For dig der forlod folkeskolen for mere end 14 mdr. siden og har mindst 02 i dansk og matematik.

Grundforløb 2 SOSU-hjælper For dig der har bestået folkeskolen og har mindst 02 i dansk og matematik.

SOSU-assistent

Grundforløb 1 Sundhed, omsorg og pædagogik

Pædagogisk assistent*

EUX Velfærd

20 UGER

2

Se mulighederne på sosufvh.dk

SU

20 UGER

SU


HOVEDFORLØB

SOSU—hjælper 1 ÅR, 2 MDR. SOSU—assistent 2 ÅR, 9 MDR., 3 UGER Pædagogisk assistent 2 ÅR, 1 MDR., 2 UGER EUX Velfærd 3 ÅR, 6 MÅNEDER

LØN

LØN

LØN

LØN

VIDEREUDDANNELSE

Merit til social- og sundhedsassistent

Mulighed for at gå ud og arbejde med det samme

Sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver

Pædagog og socialrådgiver

Videreuddannelse på samme vilkår som gymnasiale uddannelse Se alle videreuddanneslesmuligheder på

JOB

WWW.UG.DK *Se efteruddannelsesmuligheder på sosufvh.dk

Ring 79 211 200

3


R E S L E N N A D D U ...hos Sosufvh GRUNDFORLØB 1

FAG

Grundforløb 1 er starten på din uddannelse inden

• Dansk E/C niv

• Faglig kommunikation

for sundhed og omsorg. Uddannelsen er for dig

• Engelsk E/C niv

• Samfund og sundhed

der har bestået Folkeskolens 9. eller 10. klasse med

• Erhvervsintroduktion

• Innovation

mindst 02 i dansk og matematik.

• Arbejdspladskultur

• Metodelære

• Faglig dokumentation

• Arbejdsplanlægning

• Praktikpladssøgning

I tvivl om hvilken uddannelse der passer dig? Prøv sosuguiden.dk

VARIGHED

ØKONOMI

20 uger

OPSTART August

SU

og samarbejde

GRUNDFORLØB 2

FAG - SOCIAL OG SUNDHED

PÆDAGOGISK ASSISTENT

Grundforløb 2 er for dig der har afsluttet

• Dansk D/C niv

• Dansk D/C niv

Grundforløb 1 eller har anden erfaring efter

• Naturfag E niv

• Samfundsfag E niv

folkeskolen-f.eks. job eller anden uddannelse.

• Uddannelsesspecifikt fag

• Psykologi F niv

• Førstehjælp og brand

VARIGHED

ØKONOMI

OPSTART

SU

Januar

20 uger

August

• Idræt F niv

Grund-

På Grundforløb 2 vælger du retning;

• Uddannelsesspecifikt fag

forløb 2

Social- og sundhedshjælper (SSH)

• Førstehjælp og brand

PAU starter kun op i

Social- og sundhedsassistent (SSA)

januar

Pædagogisk Assistent (PAU) NB: Der er adgangsbegrænsning for pædagogiske assistenter og derfor andre opstartstider end SSA OG SSH (se sosufvh.dk) SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

FAG

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er

• Social og sundheds-

• Sundhedsfremme,

1 år

for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge

hjælperens rolle

forebyggelse og

og handicappede. Som Social-og sundhedshjælper

• Mødet med borgeren

støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig

• Personlig hjælp,

selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen.

VARIGHED

ØKONOMI

OPSTART

2 mdr.

LØN

sosufvh.dk

VARIGHED

ØKONOMI

OPSTART

rehabilitering

Se

omsorg og pleje

Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag. SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

FAG

Uddannelsen som Social- og sundhedsassistent

• Dansk C niv

• Kvalitet og udvikling

er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste

• Naturfag C niv

• Psykisk sygdom

9 mdr.

forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele

• Mødet med borgeren

og sygepleje

3 uger

LØN

sosufvh.dk

VARIGHED

ØKONOMI

OPSTART

vejen igennem. Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er den vigtige person som tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

og patienten • Det sammenhængende borger- og patientforløb • Somatisk sygdom og sygepleje

2 år

Se

• Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering • Farmakologi og medicinhåndtering

PÆDAGOGISK ASSISTENT

FAG

Uddannelsen til pædagogisk assistent er for dig,

• Dansk C niv

• Bevægelse og idræt

der vil arbejde med børn, unge eller voksne med

• Samfundsfag C niv

• Natur og udeliv

1 mdr

særlige behov samt syge og handicappede.

• Pædagogik

• Digital kultur

2 uger

LØN

sosufvh.dk

• Psykologi i den

• Kulturelle udtryksformer

VARIGHED

ØKONOMI

OPSTART

pædagogiske praksis • Kommunikation i den pædagogiske praksis • Sundhed i den

2 år

Se

og aktiviteter • i den pædagogiske praksis • Arbejdsmiljø og ergonomi

pædagogiske praksis EUX VELFÆRD

FAG

Med EUX-Velfærd bliver du student og SOSU-

• Dansk C

• Kvalitet og udvikling

assistent på én gang!

• Engelsk C

• Somatisk sygdom

Du får den praktiske faglighed, så du kan gå direkte

• Samfundsfag C

i arbejde som SOSU-assistent og du får den boglige

• Matematik C

faglighed, så du kan læse videre på samme vilkår

• Kemi C

som med en gymnasial uddannelse.

• Fysik C • Mødet med borgeren og patienten • Det sammenhængende borger- og patientforløb

og sygepleje

3 år 6 mdr.

Se

LØN

• Psykisk sygdom og sygepleje • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering • Farmakologi og medicinhåndtering

SPÆNDENDE FAG!

4

Se mulighederne på sosufvh.dk

sosufvh.dk


Hvorfor er du stolt over dit uddannelsesvalg?

#SOSUSTOLT

Hvorfor er SOSU uddannelsen det rette valg? Hvad kan gøre SOSU assistenten eller SOSU hjælperen stolt i hverdagen på jobbet? Nedenfor kan du se hvad både elever og uddannede medarbejdere svarer

#STOL T SOSU ANNABELS Jeg synes, det er dejligt, at man lærer at passe på sig selv og sin egen krop, for man skal jo blive længe i faget. Jeg får viden om mennesker, og jeg får lov at gøre noget godt for andre. Det er også dejligt, at vi arbejder med ny viden og ny teknologi.

ET J O B MED MENING OG INDHOLD Mie Krogh, Social- og sundhedsassistent: Det er fedt at være SOSU, fordi ingen dage er ens. Man ved aldrig, hvordan dagen bliver, da det er mennesker man har med at gøre. Den ene dag, kan der være tid til at hygge med beboerne, se en film og holde i hånd. Den anden dag, kan man stå med liv og død mellem hænderne. Jeg har udviklet mig meget igennem de tre år, jeg har været assistent. Jeg er gået fra at være en ung pige, med en drøm om et fast job til at være en moden SOSU-assistent, der kan have mange bolde i luften. Jobbet som SOSU er et berigende job som både bringer smil og tårer frem. Men mest af alt smil!

UDDANNELSEN GØR MIG BE D RE T I L D AN SK OG KLOGERE PÅ DANSK KULTUR Muhamad Alkok fra Syrien er 23 år og læser på Grundforløb 2 SOSU i Vejle. Han vil gerne være social- og sundhedsassistent og bagefter læse videre til sygeplejerske.

BO MARTINSEN, S OS U AS S I S TE N T ELEV ”Jeg har altid gerne villet arbejde med mennesker – enten på et plejecenter eller på hospice. Selv om jeg har skiftet erhverv i en sen alder har SOSU uddannelsen gjort, at jeg føler mig sikker både menneskeligt og fagligt til at håndtere en hverdag med mange udfordringer”

”Jeg vil gerne arbejde med mennesker, gerne ældre mennesker. Jeg kan godt lide kontakten med de ældre, og når de fortæller mig deres historie, bliver jeg også klogere på det danske sprog og den danske kultur. Vi har et rigtig godt sammenhold i klassen på skolen, og mine medstuderende er meget flinke til at hjælpe hvis der er et ord eller to, som jeg ikke helt forstår. Det er rart og med til at gøre at jeg kan følge med.” Før Muhamad startede på skolen, havde han læst en del om fagene, skoletiden m.m. En ting havde han dog overset. Det var at der ikke var ret mange mænd der tager uddannelsen. Derfor blev han også overrasket, da han mødte op på skolen og så, at det overvejende var kvinder, der gik der. – ”Det anede jeg slet ikke. Men det gør ikke noget, fortæller Mohamed Alkok med et grin”.

Hvad gør dig glad og bejde #sosustolt over dit ar eller din uddannelse? Ring 79 211 200

5


SOSU

Den oversete vej til SYGEPLEJERSKEuddannelsen Hvis man drømmer om at blive sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog, er en social- og sundhedsuddannelse et godt alternativ til en studentereksamen. Den vej valgte Jonathan Sommer, der snart er færdiguddannet som sygeplejerske. Han anbefaler andre at gå samme vej som ham, hvis ambitionen er at arbejde med mennesker og sundhed. ”Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med mennesker – som ambulanceredder eller sygeplejerske - og social- og sundhedsassistentuddannelsen gav mig mulighed for at kombinere den teoretiske del af uddannelsen med den virkelighed jeg mødte, når jeg var i praktik. Den baggrund er en kæmpe fordel nu, hvor jeg er i gang med min uddannelse til sygeplejerske.

”Jeg valgte en social- og sundhedsuddannelse, fordi jeg ikke havde lyst til at sidde stille og bruge tre år på nogle fag, som jeg i bund og grund ikke vidste, hvad jeg skulle med bagefter."

På Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens kan man efter endt uddannelse vælge mellem en lang række videregående uddannelser, og tager man en EUX VELFÆRD, får man både studentereksamen og erhvervsuddannelse på én gang. Så er alle døre åbne for fremtiden. ”Mange af dem, jeg taler med, ved ikke, man kan bruge en SOSU uddannelse som adgang til f.eks. sygeplejersken”, fortæller

6

Se mulighederne på sosufvh.dk

”Så længe som jeg kan huske, har jeg haft lyst til at arbejde med mennesker og give omsorg til dem, der har det svært - uanset om det er gamle eller unge."

Jonathan, som synes, at SOSU-uddannelsen er et overset valg. Det, som tiltaler mig ved faget, er at gøre en forskel for det enkelte menneske. Det har en betydning, at jeg er til stede hver dag, med både min faglighed og min indlevelse i andres situation – og det er kompetencer, jeg har fået med gennem min uddannelse som social- og sundhedsassistent, og som jeg bygger ovenpå i min nuværende uddannelse.” I sin fritid arbejder Jonathan frivilligt som førstehjælper på events og festivaller rundt om i Jylland. ”Som førstehjælper er jeg blevet en del af et rigtig godt fagligt fællesskab, hvor sundhedsfaglige og ikke sundhedsfaglige faggrupper tilbyder hjælp, hvis folk kommer til skade. Det kan være alt fra folk, der har fået for meget at drikke, til mennesker der bliver ramt af sygdom eller kommer til skade.m.m. Som frivillig kan jeg både få hørt noget god musik, være sammen med nogle gode mennesker, øve mig inden for mit fag og hjælpe andre. Det giver mening, har værdi og supplerer min hverdag på studiet på en rigtig måde.”

EN ANDEN VEJ TIL DRØMMEN


Se film

Fakta Social- og sundhedsassistent-uddannelsen Uddannelsen som Social- og sundhedsassistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

Ring 79 211 200

7


Fremtidens uddannelse kalder Er virtual reality, gaming, robotter og innovation noget du interesserer dig for? Så har vores uddannelser helt sikkert noget at byde på - i en spændende kombination af mennesker og ny teknologi. Udviklingen i teknologien inden for sundhedsvæsnet bevæger sig med en hast, der betyder, at dit drømmejob indenfor sundhed og omsorg muligvis slet ikke eksisterer endnu. Det skal du nemlig selv være med til at udvikle. Hos os kommer du til at være med til at til at udvikle og afprøve det nyeste udstyr inden for velfærdsteknologien og blive klog på at kunne vejlede andre til at bruge det, så det giver værdi og mening.

8

Se mulighederne på sosufvh.dk

Vi er de bedste på vores område Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er sammen med to andre skoler udvalgt til at indgå i Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark. Vi er udpeget af Undervisningsministeriet, fordi de har vurderet, at vi er de bedste inden for vores område. Det betyder, at vi har den nyeste teknologi på skolerne, og at vi er med i mange spændende samarbejder på tværs af landegrænser. Det får din du også glæde af, når du vælger en uddannelse hos os.


LILLE

EN TING FOR MIG KAN VÆRE EN STOR TING FOR ET ANDET MENNESKE Helle Andersen, 27 år, er en af de ældste i hendes grundforløb 2 klasse, men det betyder ikke det store. Hun synes, det har været en ren positiv oplevelse at starte uddannelse efter ti års karriere i en anden branche. Hvorfor valget du denne uddannelse? Mange i min familie og omgangskreds arbejder inden for omsorg og pleje som læger, specialpædagoger sygeplejersker, ambulancereddere m.m. Jeg ved derfor hvor stor betydning det kan have at få hjælp fra en kvalificeret fagperson. Det som kan være en lille ting for mig, kan have en kæmpe betydning for fru Hansen, der ikke selv kan komme ud af sengen, og har brug for min hjælp.

Hvad er det bedste ved skolen? Det er helt klart min personlige udvikling. Jeg lærer hver dag, og det er faktisk første gang i mit liv, at jeg har nydt at gå i skole. Vi har gode undervisere, og jeg rykker mig på rigtig mange punkter. Især simulationsundervisningen giver meget. Vi prøver ting af på som vi kan bruge i praksis, og vi lærer også meget om forskellige mennesketyper og grænser.

Fællesskabet i klassen? Vi har det rigtig godt i klassen. Ligesom alle andre steder – skole eller arbejdsplads- er der mennesker man trives godt med, og andre som man bare har et fagligligt forhold til fordi vi gerne vil hen til det samme mål. Men vi mødes udenfor skoletid, holder fester, nogle af os træner sammen. Det er hyggeligt og rart og nemt at indgå i- uanset hvilken alder man har.

Hvad kræver det at tage uddannelsen? Man skal være åben for de indlæringsmuligheder man har. Man skal både kunne forholde sig til det teoretiske og praktiske. Det giver mulighed for også at finde ud af med sig selv hvilken indlæringsform der er den bedste lige præcis mig. Nogle lærer bedst ved at læse i en bog, andre ved at have det i hænderne. Her får vi mulighed for at afprøve begge dele.

Hvad vil du bruge uddannelsen til? Jeg vil gerne ud og arbejde som socialog sundhedsassistent, og så tager jeg den derfra. Foreløbig er det mit mål. Måske jeg senere vil læse til fysioterapeut, men det må tiden vise om det bliver den vej jeg tager.

Ring 79 211 200

9


ALT

Hvad jeg lærer her kan jeg bruge i min fremtid Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er vejen til drømmejobbet for Oliver Nørgaard Larsen, 17 år, der gerne vil være sygeplejerske eller ambulanceredder. Lige nu går Oliver på Grundforløb 2 på sosu-skolen i Horsens, og er helt sikker på, at han valgte den rigtige vej efter folkeskolen. Hvorfor vagte du Socialog sundhedsuddannelsen? Jeg har altid tænkt, jeg engang vil have et job hvor der er action, hvor dagene ikke er ens, og hvor jeg kan hjælpe andre og gøre en forskel. Så ambulanceredder eller sygeplejerske er den vej jeg tænker, jeg vil gå. Psykologi har også altid interesseret mig, så da jeg på et tidspunkt besøgte uddannelsesmessen i Horsens sammen med mine forældre, kiggede jeg efter en ungdomsuddannelse der indeholdt psykologi, sundhed og muligheden for at arbejde med mennesker. Og der var SOSU uddannelsen det allerbedste match og en super god vej til f.eks. sygeplejeske.

Tænkte du ikke på at tage gymnasiet, som vejen til sygeplejerskeuddannelsen? Der var mange der spurgte mig, hvorfor jeg ikke valgte gymnasiet efter folkeskolen, hvis jeg ville være sygeplejerske, men jeg vil gerne ud og prøve at have det hænderne for at se om jeg kunne lide faget. Det ville være spild af tid, hvis jeg tog tre år i gymnasiet og bagefter fandt ud af på sygeplejeskolen, at det slet ikke var mig.

10

Se mulighederne på sosufvh.dk


Nu er jeg på Grundforløb 2, men allerede på Grundforløb 1 fik jeg rigtig meget med mig, og det var ikke kun om pleje og sundhed. Jeg kom bare generelt op i fagligt niveau, så jeg følte mig mere klare til den videre uddannelse.

Hvad var dine forældres holdning til dit uddannelsesvalg? De bakkede mig fuldstændig op. De ved godt, jeg gerne ville arbejde med mennesker og sundhed, så de tænkte også at den her uddannelse var virkelig god. Min morfar har også altid sagt, at det var den vej jeg ville vælge…tror faktisk han har et lille væddemål kørende med min far om det…..så det vinder han nok.

Tror du alle kan tage en Socialog sundhedsuddannelse? Nej, jeg tror jeg ikke uddannelsen er for alle. Det er en hård uddannelse for man skal have tjek på sine ting og sin personlighed, når man skal ud og arbejde med mennesker og tage ansvar.

Hvad er det bedste ved uddannelsen? Det bedste ved uddannelsen er, at jeg lærer nye ting hver dag. Alt det jeg lærer

De unge skal selv bestemme, og vi skal bakke dem op …. Heidi Larsen er mor til Oliver, og hun altid bakket ham op i hans valg af uddannelse. ”Vi skal ikke som forældre forsøge at tale de unge fra det de ønsker”, siger Heidi, der ikke forstår de forældre, der ikke synes en erhvervsuddannelse kan være det rigtige valg. Jeg har altid anbefalet Oliver at gå hans egne vegne og følge hans mavefornemmelse og interesser, når det gjaldt valget af uddannelse. Det har aldrig været forkert for os som forældre, at Oliver har valgt den her vej, for han har altid haft interesse for

her, kan jeg bruge i min fremtid. Lige nu har vi f.eks. naturfag, hvor vi lærer om kost og ernæringsstoffer, det ved jeg, at jeg kan bruge til noget, når jeg kommer ud i praktikken, og så bliver jeg faktisk også selv klog på min egen sundhed. Det som jeg lærer på den her skoler kan jeg bruge 100%.

Hvad synes du om studiemiljøet og underviserne? Studiemiljøet er rigtig godt. Vi har det hyggeligt og sjovt og hjælper og støtter hinanden med lektier, eksaminer m.m. Jeg synes det er en kæmpe fordel, at mange vores undervisere selv er uddannede fagpersoner - sygeplejerske, fysioterapeuter m.m. De ved hvad de taler om, og har selv været ude at arbejde i praksis. Det kan man kun have respekt for, og det gør undervisningen mere interessant og relevant.

Hvilket råd vil du give til andre der skal vælge uddannelse? Jeg synes, de skal sætte sig godt ind i hvad uddannelsen handler om og de krav der er. Så skal man tænke over om man virkelig vil give sig selv 100%, dvs. møde op til undervisningen, læse lektier og deltage

andre mennesker, omsorg, sundhed og psykologi. Jeg synes, det er en selvfølge, at jeg som forældre vil det bedste for mit barn- også når det gælder uddannelse. Jeg bander faktisk de forældre væk, der synes at en erhvervsuddannelse ikke er ”fin” nok eller tror, at det lukker døre for deres unge i fremtiden. Man skal ikke tvinge de unge mennesker ud i noget, de ikke har lyst til at være i. Der er ikke noget galt med, at en pige bliver mekaniker eller en dreng bliver sygeplejerske eller SOSU assistent. Vi kan alle sammen noget, og hvis man giver de unge lov at følge deres hjerte, så tror jeg også, at der bliver en større motivation, arbejdsglæde og sandsynlighed for, at de bliver i uddannelsen.

i de aktiviteter der er på skolen. Man er også nødt til selv at være en god rollemodel for sit fag- tage sundhed alvorligt, tale pænt til andre, vise omsorg. Hvis man kan sige ja til det så er det verdens bedste uddannelse, hvis man vil arbejde med mennesker.

Fakta Grundforløb 2 er for dig, som har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller som kommer direkte fra Grundforløb 1. Social- og sundhedsskolen udbyder Grundforløb 2 for unge under 25 år som EUD og for voksne på 25 år og derover som EUV.

om hver dag – hvad fremtiden kan bringe og hvad han drømmer om. Det hele drejer sig om ham, og ikke om hvad vi synes og tænker, for det er Oliver der skal arbejde med det. Jeg tror, man når langt som forældre ved at bakke de unge op i hvad de gerne vil, i stedet for at tænke på om man kan ”prale af” hvad ens barn laver. Man kan altid prale med sit barn, for det er det bedste vi har- uanset hvilken uddannelse de har valgt.

Froældre når langt ved at bakke deres unge op i valget af uddannelse Oliver kommer hjem hver dag og er glad, og det er skønt som forældre at være vidne til det. Vi har også noget at snakke

Ring 79 211 200

11


#sosustolt vi lærer med ny teknologi

STUDIE­­MILJØ.. På Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens tilbyder vi sunde og kreative læringsmiljøer til dig, der gerne vil tage en uddannelse, der veksler mellem teori og praksis. Både i klasserummet, fællesrummene og i udemiljøet er der plads og rum til at arbejde med temaer, læring i bevægelse og sunde fællesskaber. På alle skolerne er der biblioteker, hvor du som elev kan låne både faglige bøger rettet mod studiet, samt skønlitteratur og film. På afdelingerne har vi simulationslokaler med den nyeste teknologi på markedet, som du arbejder med gennem uddannelsen. Dette er med til at du kan føle dig tryg overfor de situationer du vil møde i praksis.

#sosustolt vi fejrer dig når du får din eksamen!

12

Se mulighederne på sosufvh.dk

Udenfor skoletid er der også liv på afdelingerne. Det kan være foredrag, madklub eller bare almindelig hygge. Det er med til at du som elev kan føle dig godt tilpas i skolens rammerog få lejlighed til at være sammen med dine studiekammerater.


DEN BEDSTE VEJ TIL EN FREMTID INDENFOR SUNDHED OG OMSORG

EUX VELFÆR D

Julie, Jasmin og Emilie er elever på Grundforløb 2 EUX VELFÆRD på Social- og sundhedsskolen i Vejle. De er målrettede, og går direkte efter deres fremtidige drømmejob. For at holde alle døre åbne, har de valgt at tage en EUX VELFÆRD, som giver både studenterhue og erhvervsuddannelse på én gang. De er alle enige om, at uddannelsen er den bedste vej til en fremtid inden for omsorg og sundhed.

Julie Mikkelsen ”Jeg valgte EUX VELFÆRD, fordi jeg gerne ville udfordres lidt ekstra på det teoretiske område, og uddannelsen har helt sikkert levet op til mine forventninger. Jeg er også rigtig godt tilpas med studiemiljøet. Alle her på uddannelsen vil arbejde med mennesker, og det tror jeg gør, at vi er mere opmærksomme på hvordan andre omkring os har det. Vi siger f.eks. altid godmorgen til hinanden, når vi mødes på gangene og hjælper hinanden med det faglige- i det hele taget synes jeg, at det er rart at være her, og der er plads til alle.”

Emilie Mathiesen ”Jeg valgte EUX VELFÆRD med SOSU fag, fordi min drøm er at blive fysioterapeut, og det kræver fag på et niveau tilsvarende gymnasiet. Det blev SOSU skolen i stedet for gymnasiet, fordi jeg kunne få præcis de fag jeg skal bruge til min fremtidige uddannelse og ikke en masse ”fyldfag,” jeg ikke kunne se, hvad jeg skulle bruge til. Vigtigt er det også, at jeg kan få lov at teste teorien af, når jeg kommer i praktik. Så finder jeg ud af om det virkelig er den vej jeg vil gå. Havde jeg valgt gymnasiet, ville jeg først få lejlighed til at teste det praktiske af om mange år…og hvad hvis det så alligevel ikke var mig? Så skulle jeg til at vælge om igen.”

Fakta EUX VELFÆRD er for dig , der gerne vil tage en uddannelse, hvor du både får en erhvervsuddannelse og studentereksamen på samme tid. EUX Velfærd er for dig som gerne vil specialisere dig og få et væld af muligheder for at arbejde målrettet med dine ambitioner og drømme inden for sundhedsog omsorgsområdet. Med en EUX VELFÆRD får du adgang til at læse videre på samme vilkår som en gymnasial uddannelse. Fakta

Yasmin Shaterabadi ”Jeg vil gerne være farmakonom eller sygeplejerske, så jeg valgte gymnasiet fra, fordi jeg hellere vil have fag der var 100% målrettet det jeg ville - og så var det vigtigt for mig at kunne få faget i hænderne meget tidligt. EUX VELFÆRD er en rigtig god uddannelse, men man skal være sikker på, at man vil det faglige på et højt niveau for det kræver noget at følge med. Man skal være engageret og være parat til at udfordre sig selv. Uddannelsen er meget struktureret, men det passer mig rigtig godt. Fagene er koblet godt sammen, det giver mening, og jeg kan bruge al den viden jeg får- det er den perfekte uddannelse for mig.”

Det tager 4 år og 7 måneder at få en EUX VELFÆRD. Du starter din uddannelse med Grundforløb 1 og Grundforløb 2. Hvert grundforløb tager 20 uger, og hvis du er over 18 år kan du få SU under uddannelsen. Efter beståede grundforløb skal du søge ansættelse i en kommune eller region, og du vil i resten af uddannelsen få løn af din arbejdsgiver.

Ring 79 211 200

13


” G N I O D Y B G N ”LEARNI

n e ls e n n a d d u d e v te s d e b t Er noget af de r e lp jæ h s d e h d n u s g o lia c o S l ti

Jeg har altid vidst, at jeg ville have med mennesker at gøre, fortæller Natasja der til daglig er ansat på et plejecenter i Hedensted. Det har stor betydning for mig,

Fakta Social – og sundhedshjælper

14

Se mulighederne på sosufvh.dk

Vil læse videre til Social- og sundhedsassistent Fremtidsplanen for Natasja er at læse videre til Social- og sundhedsassistent og måske senere sygeplejerske. Jeg er glad for mit job som hjælper, men vil gerne have nogle flere udfordringer. Som assistent kan jeg også komme ind og arbejde på sygehuset, og da jeg har en drøm om at blive sygeplejerske, er det jo en rigtig god mulighed for at teste af om det virkelig er noget for mig.

Kombinationen teori/praktik er en god måde at lære på For mig har det været helt rigtigt at tage en uddannelse, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Det giver mening og en hurtig forståelse af indholdet i fagene. Så ”learning by doing” er noget af det bedste ved uddannelsen.

ER VIND AF

100 VE

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Som Social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

at jeg med min faglighed og min person kan gøre dagen bedre og nemmere for borgere, der har udfordringer i deres livuanset om det er fysisk eller psykisk. Jeg bliver glad, hvis jeg kan mærke, at jeg har gjort en forskel. Det giver mening!

LF

ÆR

NT

Natasja Line Nielsen er uddannet Social- og sundhedshjælper. For nyligt vandt hun prisen som Velfærdens Talent, en pris som pensionsselskabet PenSam uddeler sammen med FOA Ungdom til 100 unge danske sundheds- og omsorgsmedarbejdere under 35 år. Selv om Natasja er glad for anerkendelsen er det hendes daglige arbejde blandt borgerne, der giver allerstørst glæde og overskud.

D E N S TA

LE

”Jeg bliver glad, hvis jeg kan mærke, at jeg har gjort en forskel”


Skole med internationalt udsyn Social- og sundhedsskolen FredericiaVejle-Horsens har internationalt DNA, og hvis du drømmer om at komme ud i verden, møde andre kulturer og dygtiggøre dig selv internationalt - så er der mange muligheder på vores uddannelser.

Vi laver tema-uger og spændende undervisningsprojekter med samarbejdspartnere i udlandet, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af grænser. Det er også muligt at komme med på studieture til udlandet - f.eks. USA eller Ungarn.

Vores elever kommer på studieture, og man kan komme i praktik i udlandet - både tæt på i Europa og langt væk, for eksempel til Kina.

Trygge rammer for udlandsophold Når du tager afsted ud i verden, vil det altid være med støtte fra vores dygtige undervisere og vejledere, så det bliver en god, positiv og tryg oplevelse at være afsted.

Men udsynet stopper ikke der - også i undervisningen på skolen arbejder vi med at komme tæt på andre kulturer og andre måder at arbejde med vores fag på.

Projekt karrierematch Tidligt i dit uddannelsesforløb får du mulighed for at være med i projekt Karrierematch, hvor de virksomheder/ institutioner, hvor du senere vil kunne få ansættelse, besøger skolen, taler med dig og tilbyder genbesøg ude på en lang række plejecentre m.m. Her får du mulighed for at følge en social- og sundhedshjælper og en socialog sundhedsassistent i to dage og opleve hvad jobbet går ud på. Tilbuddet gælder elever på afdelingerne i Vejle, Fredericia og Kolding. Se mere om projekt Karrierematch på: http://karrierematch-sosu.dk/

Ring 79 211 200

15


MANGE ER BANGE FOR AT FEJLE I DERES

UDDANNELSESVEJLEDER:

VALG

Se film Uddannelsesvejleder Anette Risum-Hansen oplever ofte i sin vejledning at møde mennesker - unge som ældre - der er i tvivl om hvilken faglig vej de skal vælge. ”Og selvfølgelig skal man tænke over sit valg” siger Anette, ”Men man skal ikke være bange for at tage det forkerte valg. En social- og sundhedsuddannelse åbner for så mange muligheder, at den er langtidsholdbar – også selv om sundhedsvæsnet rykker sig med stor hast.” Har man lyst til at arbejde med mennesker? Det er ifølge uddannelsesvejleder Anette Risum-Hansen det væsentligste spørgsmål man skal stille sig selv når man overvejer en social- og sundhedsuddannelse. For uddannelsen kræver at man er klar til at møde mennesker der er udfordret på mange forskellige måder i livet. ”Men hvis man først tager beslutningen, og

16

Se mulighederne på sosufvh.dk

søger ind på en af vores uddannelser, så vil man opleve både at få en masse faglige færdigheder med sig, men også en ny viden om sig selv - så det er ikke kun en uddannelse, men en personlig udvikling og et nyt personligt fokus. Det handler både om sundhed, personlig trivsel og hvordan man indgår i fællesskaber på skolen og arbejdspladsen. Den viden kan man tage med sig uanset hvilken vej man går fremover”. fortæller Anette, der har arbejdet med faget i over 14 år.. Anette er selv uddannet fysioterapeut og kender derfor ikke kun til social- og sundhedsuddannelserne, men også til mange af de faggrupper som social- og sundhedshjælpere og assistenter samarbejder med.

Uddannelse igennem hele livet ”Vores elever er efterspurgte ude i praksis. Der er mangel på elever – både nu og fremadrettet – og vælger man at gå

direkte ud og arbejde i faget, som hjælper eller assistent, så vil man gennem sit arbejdsliv få tilbudt kurser og videreuddannelse som arbejdsgiveren betaler for. Så man uddanner sig gennem hele livet! Der er også muligheder for at arbejde sammen med mange forskellige faggrupper- ergoterapeuter, sygeplejersker, læger, socialrådgivere m.m. Det er med til at inspirere og gøre hverdagen på jobbet udfordrende og interessant.

Man går aldrig ind i en blindgyde ”Hvis man vil læse videre efter endt uddannelse så er der mange muligheder med en social- og sundhedsuddannelse som basis - man kan læse videre til f.eks. sygeplejerske og pædagog eller man kan bygge en akademiuddannelse ovenpå. Man går aldrig ind i en blindgyde. Der vil altid være døre som åbner sig uanset hvilken vej man vælger at gå inden for det her fag”, slutter Anette Risum-Hansen.


UDDANNELSESVEJLEDNINGEN Før du træffer dit valg om uddannelse, kan du enten kontakte en uddannelsesvejleder ved ­Social- og S ­ undhedsskolen og få en telefonisk samtale eller ­aftale en tid for en personlig ­samtale på skolen. Ydermere er der mulighed for at komme til informa­tionsmøde på Social- og sundhedsskolen, møde uddannelsesvejlederne på uddannelsesmesser og lignende. Uddannelsesvejlederne kommer også på skoler, uddannelsessteder, foreninger eller institutioner til informationsarrangementer efter nærmere aftale.

Du kan få hjælp, hvis der opstår problemer undervejs i uddannelsesforløbet. Du kan også få oplysninger om videreuddannelse og de muligheder, du har for at dygtiggøre dig for eksempel gennem supplerende undervisning.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL DIN UDDANNELSE? Hvis du er testet ordblind, kan du få særlig hjælp under din uddannelse. Hjælpen omfatter en IT-rygsæk med blandt andet ordforslagsprogram, der foreslår ordene, mens du skriver, og en talesyntese, som kan læse dine tekster op. Du får instruktion i disse programmer af skolens SPS-koordinator. Kontakt SPS vejlederen for mere info

Anette Risum-Hansen

BRUG FOR VEJLEDNING?

Ulla Sundgaard Reimer

Uddannelsesvejleder GF1 & GF2

Uddannelsesvejleder SSH, SSA i Vejle, SSH

Vejle. SSH Horsens

Fredericia samt GF2 Fredericia og Vejle

+45 21 486 288

+45 79 211 331

ars@sosufvh.dk

+45 29 128 038 ulr@sosufvh.dk

Helle Mølgaard Nielsen

Lisbet Sørensen

Uddannelsesvejleder GF1 & GF2

Uddannelsesvejleder, SSA

Fredericia/Kolding, PAU i Fredericia

Fredericia

+45 79 211 312

+45 79 211 344

+45 40 242 202

+45 29 128 039

hmn@sosufvh.dk

lis@sosufvh.dk

Stinne Høy Sørensen

Marlene Troldtoft

Uddannelsesvejleder GF1 & GF2

SPS-Koordinator

og SSA Horsens +45 79 211 253 +45 40 242 203

+45 79 211 246 +45 28 552 165 mat@sosufvh.dk

sth@sosufvh.dk

Ring 79 211 200

17


Velkommen til vores Efterog videreuddannelsesafdeling Efter- og videreuddannelsesafdelingen på Social- og Sundhedsskolen FredericiaVejle-Horsens laver kurser, der er tilpasset de aktuelle behov og tendenser på socialog sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Vores team består af konsulenter med fingeren på pulsen og stor erfaring indenfor undervisning. Vi kan oversætte teori til praksis og gør det dagligt på vores kurser. Dermed sikrer vi, at vores kursister kan bruge deres nye viden med det samme.

KURSUS­­­­­KALENDER Social- og sundhedsskolen udgiver hvert halve år en kursuskalender med oversigt over alle vores kurser. Du kan bestille den trykte kalender hos kursussekretær Charlotte Løvendahl eller downloade den on-line på www.sosufvh.dk

Vi skræddersyr gerne et fleksibelt forløb, temadage eller konferencer for dig og din arbejdsplads. Besøg vores hjemmeside på www.sosufvh.dk og se mere om alle vores ­kurser eller kontakt mig på 2384 5291 eller pir@sosufvh.dk

SPØRG, HVIS DU ER I TVIVL!

Pia Ranck Afdelingsleder for EVI, nye uddannelser og FØR EUD

KURSUSKALE

NDER 2019 – 2

Kursussekretær

+45 79 211 290 chl@sosufvh.dk

sigt

NDER 2019 – 2 A

. HALVÅR

Find kurset og læ Arbejdet med Skriv kviknumm s mere om indholdet via lav www.efteruddan eret i søgefelte metoder – Low affektive ne t på forsiden, Arousal* så kommer du lse.dk. direkte ind på 3.-4. december be skr ive lse Kviknr. 607 kurset. 410af 759

August

Konflikthåndte ring i pædagogisk arbejde*

27.-29. august 11.-12. septem ber Kviknr. 607410 758457

lse af kurset.

Alfabetisk over

KURSUSKALE

September

783

Arb

ejdsmiljø i SO SUOktobe arbrejd

et – etik og adf

K

Konflikthåndte ring i pædagogisk arbejde*

27.-29. august 11.-12. septem ber Kviknr. 607410 758457

N

12.-14. novem

4. december Kviknr. 607410 759794

. 607410759560 knr. 607410759 765

Velfærdstekno logi i det daglige omsor gsarbejde II 26.

-28. november Kviknr. 607410 759773

Faglig styring og dokumentati on

knr. 607410758 446 *: Findes på den R landsdækken de positivliste

Refleksionsm etoder i den pædagogiske praksis*

22.-24. oktobe r Kviknr. 607410 759538

m

17.-19. decem be Kviknr. 607410 75

T

ber

knr. 410759761 MedvirkeKvi n ved 607 lægemi ddelbrug i omsor gsarbejdet* B 1.-3.

Tidlig opsporin g i omsorgsarbe j

19.-21. novem ber Kviknr. 607410 759

. FINVD OS PA Nfl Vejled KE ninDI LIN g i for 24.

-26. september og sundh edssko len Social8.-10. oktejle-H oberorsens Freder icia-V Kviknr. 607410

7585

Velfærdstekno log daglige omsor gsa

3.-5. september Kviknr. 607410 758491

Velfærdstekno logi daglige omsor gsarb

26.-28. novem ber Kviknr. 607410 759773

Vil du vide m om vores kur tilbud så kont a medarbejde

26.-28. novem ber Kviknr. 607410 759781

re på

Se mulighederne på sosufvh.dk

Samarbejde

1.-3. oktober Kviknr. 607410 759525

Læs meget me

18

S

Neuropædag ogik som redskab i pædagogisk arbejde*

ærdNovem Kobe ntarkt med sin dslidende borgere i hje ber mmeplejen*DecemO 3.-5. december 3.-5. september Den styrke 17.-de 18. pæ Omsor decem dagber ogiske Kviknr. 607410 læreplanKvi Arbejdet med g for personer oktober 758473 * knr. 607410 med de lavme affe 759785 nsktive Kviknr. 607410 5.-7. november metoder – Low 759505 Børns 12.-14. Arousa motorik, sansni Kviknr. Velfærdstekno M 759 3.-4. december novemberl* 607410 ng logi i det 558 19.-20. novem og bevægelse ber daglige omsor I* Kvi Ne knr. 607 uropæ 410 dagogik Kvi gsarbejde I* 759 knr 3.-5 783410759 . 607 762 Me 3.-5. september som redskab. september Mentalise rindic g iina Kviknri. pæ tration* omdm sorinis 607dag og gs410 isk 758 Kviknr. 607410 arb 473 og 22. P ejde* relationsa -24 Kontakt me . okt 758491 obe rbe jde d sindslidend *r 5.-6. november e 1.-3. oktober 12.14. bo nov rge em re D i hjemmepleje ber Kviknr. 607410 n* Kviknr. 607410 Kviknr. 607 Palliativ om Medvirken til 3.-5. decem 410759560 759534 759525 sorg for pleje ber af borger me 17.-18. decme nnesker med Den styrkede ember d KOL* demens* pæ dag Kviknr. 607 ogiske 9.-1 10.-12. septem Medicinalæ ArbejdsmMe rken til pleje dec ember 4102.759 dm rep iljødvi ber inis lan i SO 785 tra*tion* SUKviknr. 607410 24.-25. septem arbejdet af rger me 22.-24. okt5.-7 – bo 759803 d KOL* ber etik obe . nov r ember og adfær d Kviknr. 607410 5.-6. novem 12.-14. nov10.Injektion af me Kviber 758500 knr. 607410759 em12. berseptember dicin* 558 24.-25. septem Kviknr. 607410 Kviknr. 607 Praktikvejled 4. december 410759761 ber 759534 er PAU- og Kviknr. 607 Vejledning i for sos Kviknr. 607 410758500 F 410u-e flytning 759lev 794er – ajourføring* 24.-26. septem Refleksionsm 29. Om -31 sorg for person . oktober ber etoder i den er 8.-10. oktobe Kviknr. 607410 pædagog med demMe Fag Palliativ om r styksi isklig endvi rins* e pra s rken ved lægemidd g sorg for 759540 elKviknr. 607410 g i omsorgsa 22.-24. oktog 12.-14. novbru do 758517 obe ember rbejdet*mennesker med deme r kumentation 1.-3. oktober ns* Kviknr. 607 19.-20. nov Pra 26. -28 9.-1 ktik 410 . nov 2. em 759 dec ber em 538 ember vejledning af ber Praktikvejled Kviknr. 607410 Kviknr. 607 Kviknr. 607410 PA Kviknr. 607 U-759 ning af og803 410759762 759505 sosu-elever 759781 410 PAU- og sosu-e Praktikvejled 30. september er PAU- og lever sosu-elever Tidlig opsMe 30. september I – ajo ring i omsorgs-Samarb 1.-3. oktober pornta inglise af dem urføring* ejde med pår ens og relatio 1.-3. oktober i omsorgsa 29.-31. oktobe ørende* -25 rbejdet*nsarbejde* 17.-19. dec22. r ember. oktober 22.-25. oktobe 12.Kvi 11.-13. 14. 19.knr Inje nov 21. . 607 ktio novem em nov 410759540 n af medicin* ber r ember Kviknr. 607 410759829 ber 11.-13. Kvi knr Kvi Kvi Børns motorik, sansning og bevægelse I*

november Kviknr. 607410 758446

Charlotte Løvendahl

. HAL

Find kurset og læ Skriv kviknumm s mere om indholdet via www.efteruddan eret i søgefelte ne t på forsiden, så kommer du lse.dk. direkte ind på beskrive

www.sosufvh.

dk


Afkortet grundforløb for dig der har erfaring fra social- og sundhedsområdet (SOSU) Mulighed for at tage et grundforløb på 14 uger efter en realkompetencevurdering (RKV). Vi har i samarbejde med Fredericia kommune udviklet et forløb der kan være din indgang til en karriere indenfor sundhed og omsorg. Kontakt Fredericia kommune hvis du er interesseret i at høre mere. Fredericia Kommune udbyder et forkortet grundforløb på 10 eller 14 uger for vikarer fra SOSU-området. Forløbet tager 10 uger, hvis du har d- niveau i dansk.

Indholdet af forløbet er: 4 uger dansk.

Kontakt uddannelseskonsulent

Egen rolle i kommunikation og samarbejde Sundhed, pleje og omsorg. Egen professionel rolle i social- og sundhedsvæsenet.

Efter endt forløb er der mulighed for at søge ind på social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent uddannelserne der har opstart i uge 6 og uge 4, 2020. Yderligere oplysninger om muligheder om dette kan også søges hos Birgitte Rud. Mere information om uddannelserne kan findes på www.sosufvh.dk

Opstart og sted e*

Undervisning finder sted på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, 6. julivej 67, 7000 Fredericia. PIA RANCK Afdelingsleder pir@sosufvh.dk / M. +45 23 845

CHARLOTTE BØG 291

EBJERG LØVEND AHL Kursussekretæ r chl@sosufvh. dk / M. +45 79 211 290

Nlytning

n

Aflønning

Indhold af forløbet

r 9765

517

For at deltage i forløbet skal du have en uddannelsesaftale med Fredericia kommune.

Der vil være aflønning som voksenelev på grundforløbet (20.035 kr.)

Fag: Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Den uddannelsesspecifikke undervisning er tematiseret og bygget op omkring følgende temaer:

med pårørend

g af demens jdet*

Krav

Birgitte Rud på tlf. 2280 0468 / 7210 5666 for at høre nærmere.

LVÅR

er 59829

Holdet starter mandag i uge 40, 2019 og afsluttes uge 3, 2020. Skoledagen er fra 8.15-15.00

INGE LERBEC H PEDERSEN Uddannelsesko nsulent EVI ilp@sosufvh.dk / M. +45 23 829

432

gi i det arbejde I*

A N. S IO G N IN G S F

R IS T

1/9-2019

ANNE METTE RIBER Uddannelsesko nsulent EVI amr@sosufvh.dk / M. +45 79 211 200

1

i det bejde II

mere rsus­ akt en er

ANETTE JUNKER HANSEN Uddannelsesog VEU konsule nt, EVI ajh@sosufvh. dk / M .+45 23 829 437

INGRID KESELE R Uddannelsesko nsulent EVI ink@sosufvh. dk / M .+45 79 211

200

.

ØB, OS PA FINDRL SÆRLIGT FO LIN KE DI N DER KRÆVER SU-ERFARING SO Læ s meget me

KATRINE TAN G SJØGREN Uddannelsesko nsulent EVI kts@sosufvh.dk

Social- og sundh edssko len Freder icia-V ejle-H orsens

re på

www.sosufvh.

dk

Ring 79 211 200

19


TRANSPORTTID - AFGØRENDE FOR VALG AF UDDANNELSE Vi ved, at det har en betydning, at ens uddannelsessted ligger tæt på, hvor man bor - derfor tilbyder vi også uddannelser i fire store byer – Horsens, Vejle, F ­ redericia og Kolding. Skolens afdelinger er indrettet med de rigtige rammer, der skal til for at sikre en god uddannelse. Der er nem adgang til studievejledning, biblioteker med den rigtige faglitteratur samt simulationslokaler, hvor du bliver undervist i de situationer, du vil kunne opleve, når du skal i praktik eller i job inden for omsorg og pleje.

her s o er d n fi Du

Der er også mulighed for at deltage i en række sociale arrangementer på skolen. I kolding har vi lavet et samarbejde med IBC, og her foregår undervisningen i deres lokaler.

Horsens Vejle Fredericia Kolding

Følg os på Facebook

sosufvh.dk HOVEDNUMMER SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN T. 79 211 200

FREDERICIA 6. Julivej 67, DK-7000 Fredericia

HORSENS Ane Staunings Vej 21 DK-8700 Horsens

VEJLE Vestre Engvej 46 A DK-7100 Vejle

KOLDING

Tvedvej 7 DK-6000 Kolding

Profile for Jelling Bogtrykkeri

SOSU avis  

SOSU avis  

Advertisement