Page 1

OSMA Zelf aan de slag met Maatschappelijke stage Eendaagse seminar vol informatie, methodieken en uitwisseling op 13 februari 2012

Zelf aan de slag met MaS Nú investeren in Maatschappelijke Stage (MaS) is straks de vruchten plukken. Jongeren zijn tenslotte de vrijwilligers van de toekomst. In en rond de kerk kunt u vast nieuwe vrijwilligers gebruiken! Voor het vele werk dat blijft liggen, omdat u vrijwilligers tekort komt, of omdat u nieuwe ideeën, frisse input en impulsen zoekt. En het doet het imago van uw kerk of kerkelijke organisatie zeker goed. Eendaags seminar barstensvol informatie Maar hoe organiseert u een MaS? Wat kunnen vrijwilligerscentrales voor u doen? Hoe draagt u MaS-informatie over? Hoe treedt u buiten de gebaande paden en hoe zet u alle creatieve stageideeën om in concrete stappen? Dit en nog veel meer komt aan de orde tijdens het eendaagse seminar over Kerk en Maatschappelijke Stage. Wat neemt u mee naar huis? Het seminar stelt de deelnemer in staat om zelf vrijwilligersgroepen te informeren over MaS, om ze te helpen stageplekken te bedenken, vacatures te maken en in contact te brengen met scholen en steunpunten vrijwilligerswerk. Verspreiden van Kerk en Stage Na het seminar moet MaS in en rond de kerk zich als een olievlek over Noord-Holland en heel Nederland verspreiden. De deelnemers zijn in staat om de Maatschappelijke Stage onder de aandacht te brengen van vrijwilligersgroepen in en rond de kerken en hen te helpen bij het creëren van stageplaatsen. Voor wie? Kerkelijk werkers, predikanten, pastores en vrijwillig kader van de Rooms-Katholieke Kerk (RK), de Protestantse Kerken in Nederland (PKN), de Oud- Katholieke Kerk, Doopsgezinde gemeenten, de Remonstrantse Broederschap gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils en andere kerkgenootschappen. Project Kerk en Stage Dit seminar is onderdeel van het project Kerk en Stage en is een initiatief van de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk (OSMA). OSMA is een werkgroep van de provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland.


PROGRAMMA Wat gaan we in één dag doen? 09.00 – 09.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 12.00 uur

Actuele informatie over de MaS Het werk van de Vrijwilligerscentrale en de stagemakelaar De rol- en taakverdeling bij de maatschappelijke stage

12.00 – 12.45 uur

Lunch

12.45 – 15.00 uur

In zeven stappen aan de slag met de maatschappelijke stage Basiscursus Kerk en Stage Oefenen van een aantal werkvormen Presentatie van voorbeelden van methodieken die u kunt gebruiken bij de bijeenkomsten

Het Seminar wordt gegeven door Marianne Reij van Eigenreijs trainingen en trajecten,kijk op www.eigenreijs.nl, en Kor Berghuis van KTB-advies en projectmanagement.

Tijd en locatie Datum: maandag 13 februari 2012. De bijeenkomst zal afhankelijk van de aanmeldingen plaatsvinden in Amsterdam of Utrecht. Aanmelden Meld u aan via www.kerkenstage.nl voor 5 februari 2012. Informatie Alle informatie over Kerk en Stage kunt u vinden op: www.kerkenstage.nl. Inhoudelijk KTB adviesprojectmanagement Kor Berghuis WG-Plein 393 1054 SG Amsterdam mobiel: 06-55884486 Kerk en Stage: kerkenstage@gmail.com Doel project Kerk en Stage Doel van het project is om vrijwilligersgroepen binnen kerken en daaraan verbonden organisaties bekend te maken met maatschappelijke stage en te stimuleren maatschappelijke stageplekken te creëren.

Seminar  
Seminar  

seminar Kerk en stage

Advertisement